Αμουρι-Αγωνιστες

             
Αμούρι Αγωνιστές
Αμούρι Δήμου Μακρακώμης
Πρίν περάσουμε στην ονοματολογία των Αγωνιστών του χωριού, κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθούμε σε κάποιες Αρχειακες εγγραφές και κυρίως τις διοικητικές μεταβολές του χωριού,   από αξιόλογους Ερευνητές:
Αρχειακές εγγραφές
Ο Γιώργος Δημητρίου δημοσιογράφος ερευνητής, στα «Φθιωτικά Χρονικά» του 2006 με τίτλο «Πόλεις Κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα» γράφει: α/α 49 Αμούρι Φθ. Αναφέρεται και στην πρόθεση της Ρεντίνας. Διοικητικά ανήκε στο Δ. Παραχελωιτών( 1836-1840 και1859-1912 ) ενώ στο διάστημα  1840 – 1869 ανήκε στο Δήμο Μακρακώμης.Ίσως να είναι η Αμολή που αναφέρει ο Πούκεβίλ
Ο Βασίλης Σπανός στο «Συνέδριο 1ο  Φθιωτικής Ιστορίας», με θέμα: «Οι οικισμοί της Φθιώτιδας στην πρόθεση της Ρεντίνας cα 1640- 19ος αιών», το οποίο  έγινε στις 3-4 Σεπτεμβρίου 2001 στο «Συνεδριακό Κέντρο Κάστρο Λαμίας». Στα πρακτικά μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Α/α 5. Αμούρι Λαμίας (Μακρακώμης): Αναφέρεται στα φ. 121β,  με τους οικισμούς, Ρογόζιανο,Λάλα,Καλαμάκι και Νιχώρι. Στα φ.112α-122β,υπάρχουν μεταγραφές μεταγενέστερες της πρώτης.
 
Μέχρι το 1833 Προύχοντας  Δημογέροντας του χωριού ήταν ο Γεώργιος Μυρεσιώτης, στον οποίο του απανεμείθει αργυρό αριστείο. Θεσμός, ο οποίος καταργήθηκε το 1833 επί αντιβασιλείας του Αρμανσμπέργκ.
Σε μία απογραφή που έγινε το 1835, η οποία κράτησε δύο χρόνια, αλλά επίσημα δεν δημοσιεύθηκε ποτέ, το Αμούρι είχε 129 κατοίκους[1]
Στις 20 Ιουνίου/2 Ιουλίου 1841 με Βασιλικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε  στην ΕΤΚ5, ο δήμος Παραχελωϊτών συγχωνεύεται με το Δήμο Μακρακώμης και τα χωριά  Ασβέστιον, Γραμμένη (Ράχη), Μάκρυση, Κούρνοβο, Λιανοκλάδι, Στύρφακα, Δερβέν Καρυά, Αμούρι, Ζέλι, Καλαμάκι και άλλα και υπάγονται πλέον στο Δήμο Μακρακώμης.
Υπάρχουν και άλλες μεταβολές. Σήμερα το Αμούρι ανήκει στο Δήμο Λαμίας
Ο Μ. Σταματελάτος και Φ. Βάμβα Σταματελάτου, στο «Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδος» αναφέρουν: Αμούρι, Οικισμός της Φθιώτιδας σε υψόμετρο 40.  Δυτικά της Λαμίας, νομού Φθιώτιδος, του δήμου Λιανιοκλαδίου (έως το 1997 κοινότητα Αμουρίου νομού Φθιώτιδας. Κάτοικοι:
1835 κάτοικοι 129
1928 κάτοικοι 439             1981 κάτοικοι 305
1940 κάτοικοι 490             1991 κάτοικοι 333
1951 κάτοικοι 448
1961 κάτοικοι 419
1971 κάτοικοι 329
Επίσης,  οι  κάτοικοι του χωριού, στις 23 Νοεμβρίου του 1836 υπέβαλαν αίτηση αγοράς του ημίσεως των κτημάτων,  εκ προικοδιτήσεών τους.
Ο Βασιλ.Οικονομικός Διοικητής της Φθιώτιδας, στις 3 Νεμβρίου 1836, συντάσσει, το παρακάτω διαβιαστικό και με συνημμένη την αίτηση των κατοίκων του χωριού  τα διαβιβάζει:
«Αριθ. πρωτ. 925/772  Λαμία την 3η  Νοεμβρίου 1836
Προς την επί των Οικονομικών Βασιλική Γραμματεία
της Επικρατείας
Διευθύνεται αναφορά των κατοίκων
του χωρίου Αμούρι.
          Οι κάτοικοι του χωρίου Αμούρι, αιτούνται δια της επισυναπτόμενης προς ημάς αναφοράν των, κατά το αυτό χωρίον κειμένην ημισίαν εθνικήν Γην, εις προικοδότησίν τους.
          Αλλ’ επειδή η Γη αύτη εισέτι εισίν αμέριστος. κατά χρέος καθυποβάλλομεν την αίτησίν των αναφερομένων υπ όψιν της Βασιλικής Γραμματείας ό, τι εγρίνη και να διατάξη ημάς οποίαν να δώσουμε προς αυτούς, με το να υποπτεύονται μην τύχει  και ήθελεν  παραχωρηθεί η Γη αύτη εις άλλους.
Ο Ευπειθέστατος
Βασιλ. Οικονομικός Επίτροπος Φθιώτιδος
Τ.Σ  Γ. Κλήρης»
Στο προσαρτημένο pdf: μπορείτε να βρείτε μεταξύ άλλων, σε ψηφιακή μορφή  το παραπάνω διαβιβαστικό, καθώς και την αίτηση των κατοίκων με τις υπογραφές.
Σκοπός
Σκοπός μας απώτερος αυτής της έρευνας είναι, αφ’ ενός μεν να φωτίσουμε τα συμβάντα εκείνης της εποχής, πως αυτοί οι απλοί άνθρωποι χωρίς τα σημερινά συγκοινωνιακά μέσα, από τη Ρούμελη, βρέθηκαν να πολεμάνε στην Αράχοβα, στο Μεσολόγγι, στο Κρεμμύδι της Πελοποννήσου, το Νεόκαστρο, στην Αθήνα και αλλού, αφ εταίρου δε να αποτίσουμε φόρο τιμής και  ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους ανώνυμους αγωνιστές για τη μεγάλη θυσία τους προς εμάς και στις επερχόμενες γενεές  και να φροντίσουμε με τη διδαχή τους να είμαστε άξιοι μιμητές  και συνεχιστές του ένδοξου παρελθόντος  μας. Απαραίτητο στοιχείο κάθε ανθρώπου και κυρίως κάθε Έλληνα να γνωρίζει την ιστορική διαδρομή του τόπου του και ιδιαίτερα  της πατρίδας του, η οποία μας καθοδηγεί και μας παραδειγματίζει με τις γεμάτες αξίες, πράξεις των παππούδων μας  και γιατί όχι, και από τις παραλήψεις των.
                                    Αριστεία και διαδικασίες 
Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε αγωνιστή, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών για να κατακτηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, Αριστείο ή Νομισματόσημο, το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων, τα οποία τελικά πολλοί λίγοι τα καρπόθηκαν.
Με την έλευσή του το 1833 ο Όθωνας θέλοντας να  κερδίσει την εύνοια των Ελλήνων, εξέδωσε βασιλικό διάταγμα με το οποίο,  προς τιμήν και επιβράβευση των αγωνιστών, καθιερώθηκαν τα αριστεία εθνόσημα ή Νομισματόσημα, όπως ονομάσθηκαν. Είχαν σχήμα σταυρού. Από τη μια πλευρά έγραφαν «Τοις προμάχους της πατρίδος» και από την άλλη «Ηθών Βασιλεύς της Ελλάδος». Συνοδεύονταν δε αυτά από ένα δίπλωμα. Το σταυρό με μια κυανή ταινία που τα συνόδευε, οι αγωνιστές, στις επίσημες γιορτές, τα φορούσαν στο στήθος.
Οι μεν αξιωματικοί έπαιρναν αργυρό, οι δε υπαξιωματικοί χάλκινο και οι στρατιώτες σιδερένιο. Οι κάτοχοί τους είχαν ως προνόμιο δημόσιες διακρίσεις και θέσεις, αλλά και προικοδοτήσεις με χρηματικά γραμμάτια, για αγορά χωραφιών, υδρόμυλων κ. ά.
Για να πάρουν όμως το νομισματόσημο ή αριστείο ή εθνόσημο έπρεπε, σύμφωνα με το Η΄ ψήφισμα της Εθνικής εθνοσυνέλευσης να έχουν συμπληρώσει το 30ον έτος της ηλικίας των.  Οπότε ο ενδιαφερόμενος απευθύνονταν στους  κατά τόπους τοπικούς οπλαρχηγούς ή σε όποιον υπηρέτησε κοντά του στην επανάσταση, εφ’ όσον ήταν στη ζωή, και ζητούσαν να τους δοθεί το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων-συμμετοχής στην επανάσταση. Σε αυτό έπρεπε να πιστοποιείται το όνομα, το επώνυμο, η καταγωγή, η διαμονή, οι μάχες που πήρε μέρος ο ενδιαφερόμενος, το  βαθμό που είχε, πόσους άνδρες είχε κάτω από τις δικές του διαταγές, αν ήταν βαθμοφόρος ή απλός στρατιώτης κ. ά.
Το πιστοποιητικό αυτό, έπρεπε πρώτα να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής των εκδοτών,  από τον Δήμαρχο ή τον Δημαρχιακό πάρεδρο.   Στη συνέχεια το πιστοποιητικό αυτό ο αγωνιστής με μια αίτηση το κατέθετε στο Δήμο του, με την παράκληση να αποσταλούν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, ώστε οι επιτροπές με βάση τα στοιχεία του πιστοποιητικού να εκδώσουν και τον ανάλογο  βαθμό και εθνόσημο.
Πολλοί είναι οι αγωνιστές που διαφώνησαν με τον βαθμό που τους κατέταξαν οι επιτροπές, αλλά και για το εθνόσημο  που τους στάλθηκε.  Δεν είναι λίγοι από αυτούς, ευρισκόμενοι έτι εν ζωή, που κατέφευγαν στα δικαστήρια όταν αδικούνταν. Άλλοι δικαιώθηκαν από προσφυγή απογόνων τους στα δικαστήρια. Και για άλλους, δεν έφτασε ποτέ στα χέρια τους.
                       
Αμούρι  Αγωνιστές
 
Αιτήσεις απονομής αριστείων, πιστοποιητικά εκδουλεύσεων, χορηγούμενα αριστεία και  βαθμολογίες
 Έχουμε καταγράψει  50 αγωνιστές με ένα αργυρό, 17 χάλκινα, 17 σιδερένια και 15 Απροσδιοριστα
Φ 287 Δημήτριος Αβαριτσιότης από Αμούρι-χάλκινο. Τον Ιανουάριο του 1844, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως. Όπως αναφέρει στην αίτησή του,  και στο παρελθόν έχει απευθυνθεί στις διάφορες επιτροπές, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει λάβει το αριστείο του.«…ενώ απεναντίας άπαντες οι λοιποί   συναγωνιστές μου όχι μόνον με αυτό ανταμειφθήκαν, αλλά χαίρονται αμοιβάς , μισθούς. επισυνάπτω όθεν και ήδη εν τη παρούση μου νέον πιστοποιητικόν των οπλαρχηγών του Αγώνος Μήτσο Κοντογιάννη Συνταγματάρχου και Νικολάου Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχου παρακαλώ θερμώς την Βασιλ. Γραμματείαν ίνα ευαρεστούμενη διατάξη και τώρα την έκδοσιν του ανήκοντως μοι αριστείου…». Ακολουθεί η υπογραφή του,  ως Μήτρος Αβαρτζιότης. Το δε πιστοποιητικό εκδουλεύσεών του έχει ως εξής
«Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Μήτρος Αβαριτζιότης κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος. υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς, απ’ αρχής μέχρι τέλους του υπέρ ελευθερίας αυτής Αγώνος. παρευρέθη εις τας μάχας, δις εις Υπάτην, εις Αετόν αυτής, εις Οξυάν Λοιδορκίου, διατελέσας υπό τας διαταγάς μας, έδειξεν καθ’ όλο το διάστημα του πολέμου άριστον διαγωγήν και γενναιότητα. Ταύτα πάντα γνωρίζονταις εκ του πλησίον οι υποφαινόμενοι, κατ’ αιτησίν του επαφέίομεν εις αυτόν  το παρόν μας, ίνα χάριν των προς την πατρίδα εκδουλεύσεών του, τω Χρησιμεύση ανήκοντως. Εν Αγά την 17 Ιανουαρίου 1844.
Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη.
Είναι γραμμένος με α/α 49 σε κατάλογο του Φακέλου  των ΓΑΚ 287, τον οποίο συνέταξε Ο  Γ. Χατχηχρήστος και διαβίβασε προς το Υπουργείο των  Στρατιωτικών ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Το Υπουργείο εγκρίνει τα προτεινόμενα αριστεία.  και  διαβιβάζει τον κατάλογο στον Γ. Χατζηχρήστο  για  επίδοση   του προτεινόμενου χάλκινου Αριστείου.. Πηγή:Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ. Φ 284, 286  και 287 Αριστεία
Φ 269 Νικόλαος Γεώρ. Αγραφιώτης  από Μοναστηράκι κάτοικος Αμούρι.
«Πιστοποιητικόν
            Διά του παρόντος Πισστοποιούμεν ότι ο Νικόλαος Γεωργίου Αγραφιώτης από Μοναστηράκι κάτοικος Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, εδούλευσε στρατιωτικώς την πατρίδα απ’ αρχής της επαναστάσεως μέχρι τέλους υπό την οδηγίαν μας, πολεμήσας γενναίως εις Υπάτην δις, εις Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, εις το Κρεμμύδι κατά του Ιμβραήμ, εις την διά νυκτός κατά του Κιουταή πασά έξοδον του Μεσολογγίου εις τας Αθήνας επί της εκστρατείας του αειμνήστου Καραϊσκάκη και εις άλλας πολλάς χάριν συντομίας παραλείπομεν
     Όθεν εις έδειξιν, δίνεται το παρόν κατ’ αίτησίν του διά να τω χρησιμεύση ανήκοντως. Αγά τη 15 Ιανουαρίου 1844»  Υπογράφουν οι: Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 269  Αριστεία.
Φ 244 Χριστόδουλος Αθανασίου  από Αμούρι. Στις 1 Ιανουαρίου 1844, έκανε νέα ατομική αίτηση  απονομής αριστείου και πιστοποιητικό  εκδουλεύσεων προς τον Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως και ιεραρχικά και να του αποδοθεί  το αριστείο του. Διότι, ενώ και  άλλοτε υπέβαλε αυτά, μέχρι σήμερα, όπως αναφέρει, δεν έχει δικαιωθεί. Το δε πιστοποιητικό του έχει ως εξής:
          «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, Ο κύριος Χριστόδουλος Αθανασίου  κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησεν την πατρίδα στρατιωτικώς απ’ αρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνα μέχρι τέλους, εξετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων του αγώνος οπλαρχηγών, παρευρέθη εις κατά των εχθρών μάχας, δις εις Υπάτην, εις Αετόν, αυτής, Κρεμμύδι Νεοκάστρου, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και εις άλλας πολλάς, έδειξεν πάντοτε άριστον διαγωγήν και γενναιότητα και δεν υπέπεσεν  εις Καμμίαν κατάχρησιν των ανωμάλων περιστάσεων. ταύτα πάντα εκ του, πλησίον γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι επαφειομεν προς αυτόν το παρόν μας, διά να του Χρησιμεύση ανήκοντως»
Αγά τη 6 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών των από το Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ  Φ. 244 Αριστεία.
Φ284 Παναγιώτης Αλαμπάνος  από Αμούρι-σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίο συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και τον διαβίβασε προς  το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκριση των αριστείων.  Το Υπουργείο  σγκρίνει και διαβιβάζει  τον κατάλογο προς τον συντάξαντα, μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χάλκινων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο Π. Αλ. λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ  Φ. 284  και 286 Αριστεία.
Φ 284 Κώστας Βλάχος από Αμούρι-σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίο συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και το διαβίβασε προς  το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκριση, των αριστείων των.  Το Υπουργείο  εγκρίνει και διαβιβάζει  τον κατάλογο προς τον συντάξαντα, μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χάλκινων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο Κ. Βλάχος,  λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Αρχιομνήμων Γ.Α.Κ  Φ 284 και 286 .Αριστεία.
Φ 284/17 Αποστόλης Γαλατόπουλος  από Αμούρι-χάλκινο. Είναι γραμμένοςμε α/α 17 σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίο συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και το διαβίβασε προς  το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκριση, Το Υπουργείο  εγκρίνει και διαβιβάζει  τον κατάλογο προς τον συντάξαντα, μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χάλκινων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο Α.  Γ., λαμβάνει το προτεινόμενο χάλκινο  αριστείο Πηγή: Αρχιομνήμων Γ.Α.Κ  Φ 284 και 286 .Αριστεία.
Φ 287 Ευθύμιος Γεωργίου από Αμούρι-χάλκινο.  Είναι γραμμένος κατάλογο με α/α 40 του παραπλεύρως Φακέλου 287, τον οποίο συνέταξε ο Γεώργιος Χατζηχρήστου και τον διεβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Το Υπουργείο εκγκρίνει τα συστηθέντα αριστεία και δια βιβάζει τον κατάλογο προς τον αποστολέα για την απονομή του  χάλκινο αριστείο. Ενώ Ο Ευθύμιος Γεωργίου, είναι γραμμένος και στους καταλόγους του Ε. Κοντιγιάννη με 623 αγωνιστές για αριστσείο, μέσα από τους οποίους φαίνεται να προτείνεται για χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Αρχιομνήμων Γ.Α.Κ  Φ 284, 286 και .287 Αριστεία.
Φ 244 Αργύρης Δημητρίου από Αμούρι .Στις 11 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε νέα ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως και ιεραρχικά για να του αποσταλεί το αριστείο αγώνα, το οποίο, αν και απευθύνθηκε και παλαιότερα στις διάφορες επιτροπές, μέχρι σήμερα δεν έχει δικαιωθεί. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφεται από τους: Μ και Ν. Κοντογιάννη έχει ως εξής:                                                                                                          «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Κύριος  Αργύρης  Δημητρίου  κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς απ’ αρχής του υπέρ  ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους, διετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών του αγώνα. Παρευρέθη εις κατά των εχθρών μάχας, δις εις Υπάτην, εις Αετόν, αυτής, εις Κρεμμύδι Νεοκάστρου εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και αλλαχού….  Ταύτα πάντα εκ του πλησίον Γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι επαφείομεν προς αυτόν το παρόν μας διά να του χρησιμεύση ανήκοντως.  αγά 9 Ιανουαρίου 1844».οι υπογραφές. Επικυρώνεται, από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ. 244 Αριστεία.
Φ284/7 Αγγελής Διαμαντής  από Αμούρι σιδερένιο. Υπάρχει στο  τέλος του παρόντος ψηφιακό έγγραφο σχετικά με την αποστολή του αριστείου του,  ότι  από λάθος στάλθηκε σε συνώνυμο πρόσωπο στη Μάκρυση,  ενώ  ανήκει στον Α. Διαμαντή από Αμούρι. Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίον συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και τον διαβίβασε προς  το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκριση των αριστείων. Το Υπουργείο  διαβιβάζει  τον κατάλογο προς τον συντάξαντα, μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χάλκινων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο Α. Δ λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.. Πηγή: Αρχιομνήμων Γ.Α.Κ  Φ 244, 284 και 286 .Αριστεία.
Φ 249 Κων/νος Δημητρίου. Καπνιάς από Αμούρι. Στις 23 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε για δεύτερη φορά αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως και ιεραρχικά. Κάνει δε την παρατήρηση ότι, παρ’ όλο έχει υποβάλει αυτά κατ’ επανάληψη μέχρι σήμερα δεν έχει δικαιωθεί, «…ενώ απεναντίας άπαντες οι λοιποί   συναγωνιστές μου όχι μόνον με αυτό ανταμειφθήκαν, αλλά χαίρονται αμοιβάς, μισθούς. επισυνάπτω όθεν και ήδη εν τη παρούση μου νέον πιστοποιητικόν των οπλαρχηγών του Αγώνος Μήτσο Κοντογιάννη Συνταγματάρχου και Νικολάου Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχου παρακαλώ θερμώς την Βασιλ. Γραμματείαν ίνα ευαρεστούμενη διατάξη και τώρα την έκδοσιν του ανήκοντως μοι αριστείου…»
Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει ότι πήρε μέρος στη επανάσταση, «… στον υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας αγώνα και παρευρέθη εις τας μάχας, δις εις Υπάτην και εις Οξυάν  Λοιδορικίου διετέλεσεν πάντα υπό τας διαταγάς μας, έδειξεν άριστον διαγωγήν και γενναιότητα καθ’ όλην την διάρκειαν του αγώνος…» Το υπογράφουν οι ανωτέρω αναφερόμενοι οπλαρχηγοί και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 249 Αριστεία.
Φ 284 Γεώργιος Καραγκούνης  από Αμούρι σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίον συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και τον διαβίβασε προς  του Υπουργείο επί των Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκριση των αριστείων. Το Υπουργείο  διαβιβάζει  τον κατάλογο προς τον συντάξαντα, μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χάλκινων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο Γ. Κ λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.   Πηγή: Αρχιομνήμων Γ.Α.Κ  Φ  284 και 286 .Αριστεία
Φ 287 Αθανάσιος Καραθανασόπουλος από Αμούρι χάλκινο.  Φέρεται γραμμένος με α/α 37, ο οποίος συνταχθηκε από το Συνταγματάρχη Γ. χατχηχρήστο και διαβιβάστηκε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών  ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και  επιστρέφει τον κατάλογο στον αποστολέα για τη Χρήση της διανομής των Αριστείων. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 249 και 287 Αριστεία.
Φ 244 Γιάννης Κομποταδίτης Τζητζιλώνης . Από Αμούρι. Στην νέα ατομική αίτησή του που υπέβαλε προς τα Δήμο Μακρακώμης αναφέρει τα εξής:
     «..Ο υποφαινόμενος είμαι κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησα την πατρίδα στρατιωτικός εις τον υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνα απ’ αρχής μέχρι τέλους. υπέφερα, έπαθα, έχασα παν ότι και αί ήχον εις το διάστημα του πολέμου και τίποτε δεν απήλαυσα, τα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεών μου, διεύθυνα εντός των προθεσμιών των ορισθησομένων διά των αρμοδίων διαταγμάτων, μέχρι σήμερον στερούμαι και από το εθνόσημον, ενώ οι λοιποί συνάδελφοί μου έλληνες το απήλαυσαν, διά τούτο τα επισυνάπτω εν τη παρούση μου νέον πιστοποιητικόν των εκδουλεύσεων μου παρά των στρατηγών του αγώνος Μ. Κοντογιάννη και Ν. Κοντογιάννη, παρακαλώ θερμώς να ευαρεστηθή και διατάξη την έκδοση του αριστείου μου
Υποσημειούμαι με Σέβας
ο ευπειθέστατος
Γιάννης Κομποταδίτης Τζητζηλώνης»
Το δε Πιστοποιητικό του, περιληπτικά έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν  οι υποφαινόμενοι  ότι ο Κύριος Γιάννης Κομποταδίτης Τζητζηλώνης κάτοικος του χωρίου Αμούρι…. υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός.. απ’ αρχής μέχρι τέλους  υπό την οδηγίαν των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών του Αγώνα. παρευρέθη εις τας εξής μάχας κατά των εχθρών, δις εις Υπάτην, εις Αετόν αυτής, εις Κρεμμύδι Νεοκάστρου, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και άλλας πολλάς, έδειξεν πάντοτε άριστον διαγωγήν και γενναιότητα…» Υπογράφεται από του Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας, Γ. Ζουλούμη Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ. 244 Αριστεία.
Φ 244 Αθανάσιος Κοντογεώργος από Αμούρι. Ο υποφαινόμενος, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου, με συνημμένο το πιστοποιητικό του προς το δήμο Μακρακώμης, στις 11 Ιανουαρίου 1844, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως και ιεραρχικά. Η αίτηση του είναι πανομοιότυπη  με αυτή του Γιάννη Κουνίδη. Το δε πιστοποιητικό του έχει ως εξής:
     «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Κύριος Αθανάσιος Κοντογεώργος κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής του  υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους μέχρι τέλους, παρευρέθη εις τας μάχας, δις εις Υπάτη, εις Αετόν αυτής, εις Γιαννιτσού αυτής, εις την έξοδον του Μεσολογγίου, εις Καλιακούδα και εις άλλας πολλάς, διετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών, εστάθη αμέμτου διαγωγής  και  πιστός κατά την Γενναιότητα.- Ταύτα πάντα εκ του πλησίον γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι επαφείομεν προς αυτόν το  παρόν μας διά να το χρησιμεύση ανήκοντως». αγά τη 6 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους: Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας, Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ Φ 244 Αριστεία.
Φ 244 Γεώργιος Δημητρίου Κουνίδης από Αμούρι.  Στις 11 Ιανουαρίου 1844 ο υποφαινόμενος έκανε ατομική αίτηση απονομής αριστείου, με συνημμένο το πιστοποιητικό εκδουλεύσεών του, προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου ο Δήμος να διαβιβάσει αυτά αρμοδίως, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων και τα εξής: «…Είμαι κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, υπηρέτησα την πατρίδα υπέρ Ελευθερίας αυτής Αγώνα απ’ αρχής μέχρι τέλους, υπέφερα, έχασα παν ότι είχον εις τα δεινά του πολέμου και τίποτα δεν απήλαυσα.   Το δε πιστοποιητικόν των εκδουλεύσεών μου και εις τας περί Εθνοσήμου αιτήσεις  μου, διεύθυνα εντός των προθεσμιών του ορισθησομένου- μέχρι σήμερα  στερούμαι  και αυτό το εθνόσημον- ενώ οι λοιποί συνάδελφοί μου Έλληνες το απήλαυσαν, δια ταύτα επισυνάπτω εν τη παρούση  μου Νέον Πιστοποιητικόν των εκδουλεύσεων μου παρά των Στρατηγών Αγώνος, Μ. Κοντογιάννη Συνταγματάρχη και Ν. Κοντογιάννη Αντισυνταγματάρχη. Παρακαλώ θερμώς την Σεβ. Γραμματείαν να ευαρεστηθή και διατάξη την έκδοσιν του Αριστείου μου. Υποσημειούμαι μετά σέβας ο ευπειθέστατος»  Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ. 244 Αριστεία.
Φ 244 Ευθύμιος Γεωργίου Κουν(σ)ίδης κάτοικος Αμούρι. Για τον υποφαινόμενο έχουμε μόνο το πιστοποιητικό εκδουλεύσεών του. Υποθέτουμε ότι ακολούθησε την ίδια διαδικασία με του άλλους συντοπίτες του και υπέβαλε την αίτησή απονομής αριστείου του, όπως ο Αργύρης Δημητρίου. το δε πιστοποιητικό του περιληπτικά έχει ως εξής:
          «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος  Ευθύμιος  Γεωργίου Κουν(σ)ίδης κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς απ’ αρχής του υπέρ  ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους, διετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών του αγώνα. Παρευρέθη εις κατά των εχθρών μάχας, δις εις Υπάτην, εις Αετόν, αυτής, εις Κρεμμύδι Νεοκάστρου εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και αλλαχού….»  Ταύτα πάντα εκ του πλησίον Γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι επαφείομεν προς αυτόν το παρόν μας διά να του χρησιμεύση ανήκοντως.  Αγά 9 Ιανουαρίου 1844» Υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη  Συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα.
Επικυρώνεται, για το γνήσιο των υπογραφών  από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμης. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ. 244 Αριστεία.
Φ284/5 Αθανάσιος Κοψαχίλης  από Αμούρι-χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 5, σε κατάλογο μα αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844,  του Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών με 623 άγωνιστές, ο οποίος διαβιβάζεται στο Ε Κοντογιάννη μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χαλκίνων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει χάλκινο.   Ενώ με Φ 287των ΓΑΚ, ως  Αθανάσιος Κοπιτσαχίλης  από Αμούρι. Είναι γραμμένος με α/α 36 κατάλογο αριστειούχων,  πιθανόν να είναι παραφρασμένο το όνομά του, αναφέρει τα εξής: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Συστήνεται για χάλκινο.  Εκτός αν είναι συγγενικό πρόσωπο του Α. Κοψαχείλη. Μόνο οι τοπικοί ερευνητές θα μπορέσουν να  ταυτοποιήσουν   Πηγή : Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 284, 286 και 287 Αριστεία   
Φ 287 Χριστόδουλος Κοπτσαχίλης από Αμούρι-χάλκινο.  Είναι γραμμένος με α/α 48 σε κατάλογο αγωνιστών, ο οποίος συντάχθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστου και συστήνεται να λάβει το χάλκινο Αριστείο. Ο κατάλογος διαβιβασθηκε προς το Υπουργείο των στρατιωτικών, ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Το Υπουργείο εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο ατον απόστολέα για τη χρήση της διανομής των αριστείων. Πηγή : Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 287 Αριστεία   
Φ284 Νικόλαος Κοψαχίλης  από Αμούρι-σιδερένιο. Είναι γραμμένοςμε α/α 6  σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίο συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και τον διαβίβασε προς  το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκριση, Το Υπουργείο επιστρέφει πανομοιότυπο κατάλογο προς τον συντάξαντα, μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χάλκινων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο Ν.Κ. λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.   Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ Φ. 284 και 286.Αριστεία.
Φ 284/14 Νικόλαος Κοψαχίλης  από Αμούρι σιδερένιο. Είναι γραμμένοςμε α/α 14 σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίο συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και το διαβίβασε προς  του Υπουργείο επί των Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκριση, Το Υπουργείο εγκρίνει και διαβιβάζει  τον κατάλογο προς τον συντάξαντα, μέσοω της Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χάλκινων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο Ν.Κ. λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.    Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ Φ. 284 και 286.Αριστεία.
Φ 244 Μάρκος Κυργιαζής από Αμούρι. Ο υποφαινόμενος υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου, με συνημμένο το  πιστοποιητικό του, προς το Δήμο Μακρακώμης στις 11Ιανουαρλιου 1843, η οποία αναφέρει ό, τι και η αίτηση του Κομποταδίτη Τζητζηλόνη. Το δε πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι οπλαρχηγοί: Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής, από το Δήμαρχο Σπερχειάδας,  Γ Ζουλούμη. Το οποίο περιληπτικά, έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Μάρκος Κυργιαζής κάτοικος του χωρίου Αμούρι…. Υπηρέτησε την πατρίδα Στρατιωτικώς απ΄ αρχής μέχρι τέλους, υπέρ ελευθερίας αυτής Αγώνος. Παρευρέθη εις τας μάχας,  εις Υπάτην, εις Αετόν, εις Μεσολόγγι, εις Οξυάν Λοιδορικίου διετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων, έδειξεν άριστον διαγωγήν και γενναιότητα. Ταύτα πάντα γνωρίζοντες οι υποφαινόμενοι εκ του πλσίον, υπαφύομεν προς αυτόν το παρόν μας ίνα του χρησιμεύση ανήκοντως….» Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ. 244 και 286 Αριστεία.
Φ 200 Κώστας Λαμαντάρο(α)ς, από   Μακεδονία,  διαμονή Αμούρι Φθιώτιδος. Χάλκινο αριστείο. Ο υποφαινόμενος στις 4/ 9βρίου 1843 υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς το Δήμο Παραχελωϊτών. Το δε πιστοποιητικό του εκδουλεύσεών του το υπογράφουν οι: Διαμαντής  Ολύμπιος και Χριστόδουλος Χατζηπέτρου. Περίληψη του οποίου παραθέτουμε: «ΟΙ υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν ότι ο Κύριος Κώστας Λαμαντάρος εκ Μακεδονίας κάτοικος του Χωρίου Αμούρι της επαρχίας Φθιώτιδος, υπηρέτησεν στρατιωτικά υπαξιωματικά διοικών πότε με 30 πότε με ολιγοτέρους, παρευρέθη εις διαφόρους μάχας και εκστρατείας  τας κατά την (δυσανάγνωστη έξη), κατά την Καστανιά του Ολύμπου, Ελευθεροχώρι, μηλιάν του Ολύμπου, εις Εύβοιαν Βρυσάκια και Παλούτα κτλ. Τας εις Σκιάθου κατά τον εχθρικόν στόλον, εις Τρίκερι. Καθ’ όλον το διάστημα έδειξεν του αγώνος καλήν διαγωγήν, ευπείθειαν και υποταγήν εις τους ανωτέρους του, με την απαιτούμενη στρατιωτικήν ικανότητα.- Διό δίδομεν προς αυτόν το παρόν ενδεικτικόν δια να του Χρησιμεύση όθεν ανήκει». Υπογραφές
Είναι γραμμένος σε κατάλογο με αριθμό 16887/17 Νοεμβρίου 1843 του φακέλου 200 των ΓΑΚ.  Ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος,  με σκοπό τη διανομή των αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές 11 χάλκινα αριστεία και 1 σιδερένιο. Ο ίδιος παίρνει Χάλκινο. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ Φ. 200 .Αριστεία.
Φ 244 Ταξιάρχης Παναγιώτου Λιανός από Αμούρι.  Στις 11 Ιανουαρίου 1843. υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό του,  προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως. Η αίτηση αυτή είναι πανομοιότυπη με αυτή του Γιάννη Κομποταδίτη Τζητζηλόνη, το δε πιστοποιητικό του, έχει ως εξής:
     «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότιι ο Κύριος Ταξιάρχης Παναγιώτου Λιανός   κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς απ’ αρχής του υπέρ  ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους, διετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών του αγώνα. Παρευρέθη εις κατά των εχθρών μάχας, δις εις Υπάτην, εις Αετόν, αυτής, εις Κρεμμύδι Νεοκάστρου εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και αλλαχού….Ταύτα πάντα εκ του πλησίον Γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι επαφείομεν προς αυτόν το παρόν μας διά να του χρησιμεύση ανήκοντως.  αγά 9 Ιανουαρίου 1844».οι υπογραφές. Επικυρώνεται, από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ, Ζουλούμης. Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 244 Αριστεία 1240134.
Σημείωση:Υπάρχει και δεύτερο πιστοποιητικό του ιδίου που υπογράφεται από το Βάσω Μαυροβουνιώτη και Ι Κλίμακα, ίδε στο τέλος εικόνα 11.
Φ 284 Κώστας Μαρογιάννης από Αμούρι σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 19 σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίο συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών με 623 αγωνιστες για έγκριση των αριστείων. Το Υπουργείο εγκρίνει και στέλενει πανομοιότυπο κατάλογο προς τον συντάξαντα (Ε Κοντογιάννη) μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδος, για τη χρήση της διανομής, χαλκίνων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο κώστας Μαρογιάννης προτείνεται και λαμβάνει σιδερένιο. αριστείο . Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 284 και 286 Αριστεία.
Φ 118 Ιωάννης Μερενδίτης από Βράχα Αγράφων, κάτοικος Αμούρι-χάλκινο. Στις 21 Δεκεμβρίου 1841,  υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου, υπογράφοντας αυτή ως Λοχαγός στην οποία αναφέρει τα εξής: «Δι’ αλλεπάλληλων αναφορών μου. αλλά μέχρι τούδε δεν εισακούσθη ουδέν. Λαμβάνω ήδη την τιμήν, επισυνάπτων και πιστοποιητικόν των εκδουλεύσεών μου εκδιδόμενον παρ’ ενδόξων ανωτέρων αξιωματικών παρακαλώ, ευσεβάστως το Β. τουτο Φρουραρχείον να διαβιβάση την Παρούσαν μου αρμοδίως προς ενέργειαν της δικαίας αιτήσεώς μου. ήτοι προς απόκτησιν του αριστείου μου.-
                       Υποσημειούμαι ευσεβάστως  ο ευπειθέστατος
                         Ιωάννης Μερενδίτης»
Το πιστοποιητικό του το εξέδωσε ο Συνταγματάρχης Περραιβός  και υπογράφεται και από τον Μ. Κοντογιάννη,  το οποίο έχει ως εξής:
Εν Λαμία τη 7 Δεκεμβρίου 1841.
 «Ο το παρών φέρων Ιωάννης Μερενδίτης εξ Αγράφων, χωρίου Βράχας, εχρημάτησεν υπό την οδηγίαν του υποφαινομένου οπλοφόρου και με τίτλον Μπουλουκτσής από τα 1824 μέχρι του 1826: έτους, εις τα Μάχας τη άμπλιανης, Πανασσάρης, αμφίσης, καο διστόμου, έδειξεν ανδρείαν εξαίρετον. εκτός τούτου, η πειθαρχία, και η αποχή των καταχρήσεων τον εσυνόδευον καθ’ όλας τας ανωμάλως περιστάσεις. διό δίδεται, κατ’ αυτόν, το παρόν αποδεικτικόν, διά να τω χρησιμεύση όπου ανήκει εις ανταμοιβήν των υπέρ ανεξαρτησίας αγώνων του.
                   Υπογραφαί των ανωτέρω»
Στο αριστερό μέρος της αίτησής του αναφέρεται:
Εστάλη το Χαλκούν αριστείον ίδε διαταγήν 12318 /Αθήνα 23/ 7βρίου 1841
Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ. Φ.118 Αριστεία.
Φ 284 Γεώργιος Δ. Μπαλάφας από Αμούρι σιδερένιο. Ο υποφαινόμενος, στις 9 Ιανουαρίου 1844 από Αγά υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό του, προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως και ιεραρχικά για τη έκδοση του αριστείου του. Επειδή δεν βρέθηκε η εν λόγω αίτησις του, παραθέτουμε μόνο το πιστοποιητικό του.
«Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι
     Ο Κύριος Γεώργιος Δημητρίου Μπαλάφας κάτοικος χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, υπηρέτησε τηνν πατρίδα, απ’ αρχής μέχρι τέλους του υπέρ ελευθερίας αυτής  Αγώνος. παρευρέθη εις τας μάχας δις εις Υπάτην, εις Αετόν, εις Μεσολόγγιον, εις όξυάν του Λοιδορικίου. διετέλεσεν   υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων, έδειξεν άριστον διαγωγήν και γενναιότητα, Ταύτα πάντα γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι εκ του πλησίον επαφύομεν  προς αυτόν το παρόν ίνα του χρησιμεύση ανήκοντως. 
Μ. Κοντογιάννης συνταγματάρχης
Ν. Κοντογιάννης αντισυνταγματάρχης»
Επικυρώνεται για το γνήσιο των Υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος γ. Ζουλούμη. Είναι γραμμένοςμε α/α 21 σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίο συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και το διαβίβασε προς  του Υπουργείο επί των Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκρισητων αριστείων. Το Υπουργείο εγκρίνει και επιστρέφει πανομοιότυπο  κατάλογο προς τον συντάξαντα, μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χάλκινων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο Γ. Μ λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Πηγή Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ. Φ. 244, 284 και 286 Αριστεία.
Φ 243 Στέφανος Δ. Μπαλτόπουλος, κάτοικος του χωριού  Αμούρι. Στις 10 Ιανουαρίου 1841 υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως και ιεραρχικά με την παρατήρηση, ότι ενώ έχει υποβάλλει αυτά και παλιότερα, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει δικαιωθεί. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο κύριος Στέφανος Δ. Μπαλτόπουλος κάτοικος του Χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικών απαρχής τον υπέρ  ελευθερίας αυτής αγώνα μέχρι τέλους, υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος Παρευρέθη  εις τας μάχας: εντός της  Υπάτης, εις τον από τας αυτής εις Γιαννιτζούς και εις πολλάς άλλας. Έδειξε πάντοτε ζίλον  πατριωτισμού και γενναιώτιτος. Όθεν κατ’ ετησίν του δίδομεν το παρόν προς αυτόν, διά να χρησιμεύση όθεν ανήκη»  Επικυρούνται, Εν Αγά. Ιανουαρίου 1844. Ο Δήμαρχος  Γ. Ζουλούμης.  Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ. Φ. 243,  Αριστεία
Φ 284 Χρήστος Μπεκιωτόπουλος από Αμούρι-σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844,  τον οποίο συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και τον διαβίβασε προς του Υπουργείου επί των Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκριση των αριστείων των, Το Υπουργείο εγκρίνει και  αποστέλει τον παραπάνω κατάλογο προς  τον συνάξαντα  δια μέσω της  Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χαλκίνων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ. Φ. 284 και 286 Αριστεία
Φ 284 Κώστας Μπεκιώτης από Αμούρι-σιδερένιο. Το ιίδιο με τον παραπάνω αγωνιστή.   Ο Κ. Μ. παίρνει το προτεινόμενο σιδερένιο, αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ. Φ. 284 και 286 Αριστεία.
Φ 284 Αγγελής Θεοδωρή Μπουρνούτσος  από Αμούρι σιδερένιο. Στις 21 Ιανουαρίου 1844 ο υποφαινόμενος υπέβαλε νέα ατομική αίτηση απονομής αριστείου και νέο πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης για να διαβιβασθούν αρμοδίως, με την παράκληση να του εκδοθεί το ανάλογο αριστείο αγώνα. Διότι μέχρι σήμερα δεν το έχει λάβει, αν και παλιότερα είχε υποβάλει  τα σχετικά έγγραφα στις διάφορες επιτροπές. Το δε πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη  έχει ως εξής:
«Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι,
 ο Κύριος Αγγελής Θεοδωρή Μπουρνούτζος κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος. υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός, απ’ αρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής Αγώνος μέχρι τέλους. παρευρέθη εις τας μάχας, δις εις Υπάτην, εις Αετόν αυτής, εις Οξυάν Λοιδορκίου, έδειξεν άριστον διαγωγήν και γενναιότητα, καθ’ όλο το διάστημα του πολέμου διατελέσας υπό τας διαταγάς μας. Ταύτα πάντα γνωρίζονταις εκ του πλησίον κατ’ αίτησίν του επαφείομεν το παρόν μας ίνα χάριν των προς την πατρίδα εκδουλεύσεών του τω χρησιμεύση  ανήκοντως» Εν Αγά 17 Ιανουαρίου 1844
Είναι γραμμένος και Ο Αγγελής Θ Μπουρνούτσος στους ίδιους καταλόγους με τους παραπανω 623 αγωνιστές και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο    Πηγή: Αρχειομνήμων  ΓΑΚ Φ 249, 284 και 286 Αριστεία
Φ 287 Γεώργιος Μπουρνούτσος από Αμούρι χάλκινο.  Είναι γραμμένος με α/α 47 στον κατάλογο, τον οποίο συνέταξε και διαβίβασε ο Γεώργιος Χατζηχρήστος, προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Το Υπουργείο προβαίνει στην έγκριση  των αριστείων και στέλνει τον κατάλογο στον αποστολέα για τη χρήση της διανομής του χάλκινου αριστείου, όπως αυτό προσδιορίστηκε από τον συντάξαντα. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 287 Αριστεία
Φ 287 Ευθύμιος Μπουρνουτσόπουλος από Αμούρι-χάλκινο.  Είναι γραμμένος με α/α 40 στον κατάλογο του παραπλεύρως Φακέλου 287 των ΓΑΚ, τον οποίο συνέταξε και διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, ο Γεώργιος Χατζηχρήστος ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Το Υπουργείο προβαίνει στην έγκριση των αριστείων και διαβιβάζει τον κατάλογο προς τον αποστολέα με προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Σε άλλο Φάκελο 284 είναι γραμμένος ως Ε.  Μπουρνούτσος. Πηγή: Αρχειομνήμων  ΓΑΚ Φ 284 286 και 287 Αριστεία
  Φ 276 Γεώργιον Μυρεσιώτην από  Αμούρι Αργυρό Στις 20 10βρίου 1841 από τη Λαμία,  Γ Μ. ως  ανθυπολοχαγός της Βασιλ. φάλαγγας, στέλνει ο ίδιος, προς το Φρουραρχείο Λαμίας, αίτηση περί απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό του, ήτοι: « Πολλάκις αναφέρθην δια να μοι δωθή το αριστείο μου δι’ αναφοράς μου προς την Βασιλικήν Γραμματείαν, αλλά μέχρι τούδε δεν μοι εστάλλει και ήδη λαμβάνω την τιμήν επισυνάπτω πιστοποιητικόν υπογεγραμμένον παρά τριών ανωτέρων αξιωματικών χρ. Περραιβού, Μ. Κοντογιάννη και Β. Κοντογιάννη…. την παρούσα μου εις την Βασιλικήν ταύτην Γραμματεία δια τα περαιτέρω. Υπογραφή  Γ. Μιρισιώτης ανθυπολοχαγός». Στο περιθώριο της αίτησης του γράφει ότι εστάλη το Χαλκούν αριστείο. Το πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει:
1711 (τέλος 1 δραχμή)
     «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν συνειδήσει ότι ο Κύριος Γεώργιος Μηρεσιώτης Ανθυπολοχαγός κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Παραχελωϊτών, από της στιγμής αφ’ ης εξερράγη ο υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερός Αγών και ήχιθη εις τα ώτα των ελλήνων η σάλπιξ, δεν έλλειψεν του να δράξη τα όπλα επί χείρας και να τρέξη όπου η πατρίς είχεν ανάγκην, πολεμών πάντοτε με θέρμην και διακαή προς την πατρίδα ζήλον εις όλας τας μάχας παρευρεθείς με τους υπό την οδηγίαν στρατιώτας εις τας εξής, εις την μάχην Υπάτης κατά των εντοπίων Οθωμανών υπό την οδηγίαν του Μήτσου Κοντογιάννη, εις τον Αϊβλάση κατά του Ιμβραήμ πασά με τον αείμνηστον Καραϊσκάκην. εις την μάχην του Καρπενησίου κατά του Σκόνδρα πασά με τον Νικολάκη Κοντογιάννη, εις την Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά με το Μ. Κοντογιάννη, εις Βρυσάκι κατά του Ιμέρ πασά με τον ταγματάρχην Διαμαντήν Ολύμοπιον, εις την μάχην Τρικερριο κατά του Κιουταή πασά με τον Δημ. Λιακόπουλον, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου εις βοήθειαν έξωθεν με τον Ευαγγ. Μ. Κοντογιάννη και λοιπάς παραλειπομένας δια το σύντομον…. Δεν διστάζομεν  να απονέμωμεν προς αυτόν κατ’ αίτησίν του το παρόν πιστοποιητικόν, όπως τω χρησιμεύση ανήκοντως,
Εν Αγά την Δεκεμ 1841           Μ Κοντογιάννης
 Χρ. Περραιβός                          συνταγματάρχης
Συνταγματάρχης                        Ευαγγέλης Κοντογιάννης
                                                     αντισυνταγματάρχης
Ενώ στο Φ 276 είναι γραμμένο με άλλους 16 Αγωνιστές, οι οποίοι προτείνονται από το Υπουργείο των Στρατιωτικών να λάβουν Αργυρό αριστείο. Ενω με τον Φάκελο των ΓΑΚ 281 του αποστέλλεται το αργυρό αριστείο ήτοι: « Επί  προρτάσει της επί των Στρατιωτικών Γραμματείας, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείο  εις άτομα διατελέσαντα ως προύχοντες και Δημογέροντες του χωρίου των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής  των      εγχωρίων του».  Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 118, 276 και 281 Αριστεία.
Φ284 Αθανάσιος Ντελής από Αμούρι-σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίο συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και τον διαβίβασε προς το  Υπουργείο  επί των Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκριση των αριστείων. Το Υπουργείο εκρίνει και επιστρέφει πανομοιότυπο  κατάλογο στο συντάξαντα, μέσω  Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χαλκίνων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο.   Πηγή: Αρχειομνήμων  ΓΑΚ Φ 284 και, 286 Αριστεία.
287 Αθανάσιος Ντελής από Αμούρι-χάλκινο. Είναι γραμμένος 34  κατάλογο τον οποίο συνέταξε και διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, ο Γεώργιος Χατζηχρήστος ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Το Υπουργείο προβαίνει στην έγκριση των αριστείων και επαναπροωθεί τον κατάλογο προς τον αποστολέα με  το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο.  .   Πηγή: Αρχειομνήμων  ΓΑΚ Φ  287 Αριστεία
Φ 274 Ευθύμιος Ντυμάκης  από Αμούρι Χάλκινο, διαμονή Μ. Κάψη  Στις 7 Μαρτίου 1844, είναι γραμμένος με α/α 101 σε ονομαστικό κατάλογο ευρυτάνων  και αγραφιωτών Αγωνιστών προς την Διοίκηση Ευρυτανίας, με σκοπό τη διανομή αριστείων στους δικαιούχους. Ο Ε Ντυμάκης φαίνεται να λαμβάνει χάλκινο αριστείο.  .Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 274 Αριστεία.
Φ284/1 Αθανάσιος Παπακυρτζ(σ)όπουλος από Αμούρι-χάλκινο. Στις 17 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε νέα ατομική αίτηση απονομής αριστείου και νέο πιστοποιητικό, προς το Δήμο Μακρακώμης, π ροκειμένου αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως. Στην αίτησή του αναφέρει όλες τις εκδουλεύσεις του προς την πατρίδα και ότι είχε πάντα μαζί του, πότε 30 και πότε 50 στρατιώτες,. Επίσης  δηλώνει πως,  ενώ έχει υποβάλλει και παλιότερα τα πιστοποιητικά του, μέχρι τώρα δεν έχει λάβει το ανάλογο αριστείο του, όπως κάποιοι άλλοι συνάδελφοί του. Το δε  πιστοποιητικό του, το υπογράφουν οι οπλαρχηγοί: Μ. και Ν. Κοντογιάννης,  ήτοι:
«Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι.
     Ο κύριος Αθανάσιος Παπακυρτζόπουλος κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος. υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός, απ’ αρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής, αγώνα μέχρι τέλους. καθ’ όλον τι διάστημα αυτό ήτον πάντοτε υπαξιωματικός έχων υπό την οδηγίαν του, από τριάκοντα μέχρι πεντήκοντα στρατιώτας, διετέλει πάντοτε, υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων, παρευρέθη εις τας μάχας, εις την έξοδον του Μεσολογγίου, εις Κρεμμύδι της Πελοποννήσου, εις Αετόν  Υπάτης, δις εις Υπάτην και εις Οξυάν Λοιδορικίου, Καθ’ όλον τα διάστημα αυτού έδειξεν άριστον διαγωγήν και γενναιότητα. Ταύτα πάντα γνωρίζονταις  οι υποφαινόμενοι εκ του πλησίον, κατ’ αίτησιν του επαφείομεν προς αυτόν το παρόν μας  ίνα χάριν της πίστης προς την πατρίδα εκδουλεύσεών του,  τω χρησιμεύση ανήκοντως».      
Το παραπάνω πιστοποιητικό επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ.Ζουλούμη.
Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, το οποίο συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και τον διαβιβασε προς το   Υπουργείο  επί των  Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκριση των αριστείων των.  Το Υπουργείο εγκρίνει  και  στέλνει τον κατάλογο προς τον συνάξαντα, μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χαλκίνων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο Α. Π. λαμβάνει το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο .Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ . 134, 249, 284 και 286 Αριστεία.
Φ 284/2 Παπά Δημήτριος Παπά Κυρίτζης από Αμούρι-χάλκινο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίο συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και τον διαβιβασε προς το   Υπουργείο  επί των  Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκριση των αριστείων των.  Το Υπουργείο εγκρίνει  και  στέλνει τον κατάλογο προς τον συνάξαντα, μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χαλκίνων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο Παπά Δημήτρης Παπακθριτζης, λαμβάνει το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο . Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 284 και 286 Αριστεία
Φ 245 Παπαδημήτρης Παπακυρτζόπουλος κάτοικος Αμούρι, ο ανωτέρω αναφερόμενος δεν αποκλείεται να είναι, ένα και το αυτό πρόσωπο, με τον Παπαδημήτρη Παπακυρτζόπουλο. Υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης στις 11 Ιανουαρίου 1844, Αιτώντας το Αριστείο του, το οποίο δε του έχει αποσταλεί αν και υπέβαλε τα σχετικά έγγραφα και παλαιότερα. και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. Το δε πιστοποιητικό του το οποίο υπογράφεται από του οπλαρχηγούς Μ. και Ν. Κοντογιάννη, έχει ως εξής:
     «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, Ο Κύριος Παπαδημήτρις Παπακυρτζόπουλος κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής μέχρι τέλους του υπέρ της ελευθερίας αυτής Αγώνος, παρευρέθη εις τας μάχας δις εις Υπάτην, εις Αετόν, εις Μεσολόγγιον._, και εις Οξυάν  Λοιδορικίου. διετέλεσεν αξίως υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων. έδειξεν άριστον διαγωγήν και γενναιότητα. Ταυτα πάντα γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι εκ του πλησίον, επαφείομεν προς αυτόν το παρόν μας ίνα του χρησιμεύση  ανήκοντως».
Αγά την 8: Ιανουαρίου 1844 Επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 245 Αριστεία
Φ 274 Παπα δημήτρης Παπαδημητρόπουλος*  από Αμούρι, διαμονή Μ. Κάψη Χάλκινο.  Στις 7 Μαρτίου 1844, είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο ευρυτάνων  και αγραφιωτών Αγωνιστών μ α/α 100, προς την Διοίκηση Ευρυτανίας, με σκοπό τη διανομή αριστείων στους δικαιούχους. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει χάλκινο αριστείο. *Το επώνυμό του δεν είναι ευδιάκριτο ως προς την κατάληξη.Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 274 Αριστεία.
Φ 244 Γιάννος Παπαχρήστου από το χωριό Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης. Στις 9 Ιανουαρίου 1844 υολεβαλε αίτηση απονομής αριστελιου και το πιατοποητικό του προς το Δήμο Μακρακώμης. Το πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι : Μ και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη και το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, Ότι ο Κύριος Γιάννος Παοπαχρήστου κάτοικος του Χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης τηας Φθιώτιδας υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός από αρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους. Παραβρέθη σαις τας μάχας: δις τη  Υπάτης,εις  Αετόν της Οίτης, εις  Γιαννιτζούς αυτής, εις   Κρεμμύδι της Πελοποννήσου, της  Νευρόπολης και αλλαχού, διετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών, εστάθη αμέμτου διαγωγής άριστος κατά την γεναιότητα. Ταύτα πάντα εκ του πλησίον γνωρίζοντεςοι υποφαινόμενοι, επαφείομεν   προς αυτόν το παρόν μας διά να του χρησιμεύση όθεν ανήκει. Αγά την 9 Ιανουαρίου 1841»Επικύρωση των υπογραφών τους από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ Φ 244  Αριστεία.
Φ. 249 Κώστας Ρίζος από Αμούρι-σιδερένιο. Στην αίτησή του, που υπέβαλε προς τον Δήμο Μακρακώμης,  περί  απονομής αριστείου στις 21 Ιανουαρίου 1844, μεταξύ άλλων αναφέρει: «..υπηρέτησα  απ’ αρχής την πατρίδα δια τον υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνα, υπό την διοίκησιν των οπλαρχηγών του Αγώνος Μήτσο Κοντογιάννη Συνταγματάρχου και Νικολάου Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχου όπου γίνεται δήλον από το συνημμένο πιστοποιητικό των ιδίων…..» Το δε πιστοποιητικό αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Κώστας Ρίζος κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος. υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς, απ’ αρχής μέχρι τέλους του υπέρ ελευθερίας αυτής Αγώνος. παρευρέθη εις τας μάχας, δις εις Υπάτην, εις Αετόν αυτής, εις Οξυάν Λοιδορκίου, διατελέσας υπό τας διαταγάς μας, έδειξεν καθ’ όλο το διάστημα του πολέμου άριστον διαγωγήν και γενναιότητα. Ταυτά πάντα γνωρίζονταις εκ του πλησίον οι υποφαινόμενοι…..» Εν Αγά 17 Ιανουαρίου 1844. Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη. Ο ίδιος στους διάφορους καταλόγους αναφέρεται ως Κώστας Ριζόπουλος  από Αμούρι. Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίο συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και τον διαβίβασε προς το  Υπουργείο  επί των Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκριση των αριστείων. Το Υπουργείο εκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο στο συντάξαντα, μέσω  Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χαλκίνων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο.Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ 249, 284 και .286.Αριστεία
Φ284 Αθανάσιος Σιλέος  από Αμούρι σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 8 σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίο συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και τον διαβίβασε προς το  Υπουργείο  επί των Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκριση των αριστείων. Το Υπουργείο εκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο στο συντάξαντα, μέσω  Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χαλκίνων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ.  Φ 284 και.286 Αριστεία.
Φ 287 Αθανάσιος Σιλέος από Αμούρι χάλκινο.  Είναι γραμμένος με α/α 35 σε κατάλογο, ο οποίος συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Γ. Χατζηχρήστο και διαβιβάσθηκε για έγκριση στο Υπουργείο των Στρατιωτικών ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ακολουθούν τα ονόματα και συστήνεται για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στον αποστολέα για χρήση της διανομής των σριστείων. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ.  Φ 287Αριστεία.
Σημείωση: Δεν αποκλείεται να είναι, κάποιο συγγενικό του πρόσωπο ή και ο ίδιος με τον παραπάνω, Η διαφορά μένει στα διαφορετικά αριστεία.
Φ 287 Αθανάσιος Σιόνος από Αμούρι χάλκινο.  Είναι γραμμένος με α/α 38 σε κατάλογο, ο οποίος συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Γ. Χατζηχρήστο και διαβιβάσθηκε για έγκριση στο Υπουργείο των Στρατιωτικών ήτοι: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ακολουθούν τα ονόματα και συστήνεται για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στον αποστολέα για χρήση της διανομής των σριστείων. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ.  Φ 287Αριστεία.
Φ 284 Δημ, Σταφυλάς από Αμούρι σιδερένιο. . Είναι γραμμένος με α/α 25 σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίο συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και τον διαβίβασε προς  το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκριση των αριστείων.  Το Υπουργείο  σγκρίνει και διαβιβάζει  τον κατάλογο προς τον συντάξαντα, μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χάλκινων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο Δ. Σ λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  . Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚΤ  Φ 284 και.286 Αριστεία.
Φ 284 Ιωάννης Σταφυλάς από Αμούρι χάλκινο Είναι γραμμένος με α/α 3 σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίο συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και τον διαβίβασε προς το  Υπουργείο  επί των Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκριση των αριστείων. Το Υπουργείο εκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο στο συντάξαντα, μέσω  Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χαλκίνων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο Ι. Σ. λαμβάνει το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ.  Φ 284 και.286 Αριστεία.
Φ 284 Αργύρης Ταγκούλης  από Αμούρι-χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 4  στους ίδιους καταλόγους με τους 623 προηγουμενους αγωνισστές και λαμβάνει  του προτεινόμενο χάλκινο αρριστείο.  . Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚΤ  Φ 284 και.286 Αριστεία.
Φ 284 Νικόλαος Δημητρίου Τζιόνος ή Τσιόνος από Αμούρι σιδερένιο. Στις 11 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό του, προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως και ιεραρχικά. Τα οποία  όπως αναφέρει, έχουν διαβιβασθεί  και παλαιότερα στις διάφορες επιτροπές, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει δικαιωθεί. Το δε πιστοποιητικό του το οποίο υπογράφεται από τους: Μ και Ν. Κοντογιάννη έχει ως εξής:                                                                                                          «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότιι ο Κύριος  Νικόλαος Δημητρίου Τζιόνος κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς απ’ αρχής του υπέρ  ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους, διετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών του αγώνα. Παρευρέθη εις κατά των εχθρών μάχας, δις εις Υπάτην, εις Αετόν, αυτής, εις Κρεμμύδι Νεοκάστρου εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και αλλαχού….  Ταύτα πάντα εκ του πλησίον Γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι επαφείομεν προς αυτόν το παρόν μας διά να του χρησιμεύση ανήκοντως.  αγά 9 Ιανουαρίου 1844».οι υπογραφές. Επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας γ, Ζουλούμης.
Επίσης είναι γραμμένος με α/α 18 στους ίδιους  κατάλογους με τους προηγούμενους 623 αγωνιστές και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο.    Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 244,284, 286 Αριστεία.
Φ 101 Ιωάννης Αναγνώστη Τραγα(ω)δούρος ή Τραγωδάρος, από  Σοβόλακο κάτοικος Αμούρι Μακρακώμης. Ο Ι. Τραγωδάρος στις 25 9βρίου 1841, υπέβαλε νέα αίτηση απονομής αριστείου προς το Δήμο Παραχελωΐτων αναφέροντας μεταξύ άλλων και τα εξής: « υποφαινόμενος μολονότι έπεμψα εις Αθήνας κατά το 1835 1836 εις την επί των Αριστείων εξεταστικήν επιτροποπήν αποδεικτικά των Στρατιωτικών εκδουλεύσεών μου μέχρι τούδε δεν εδικαιώθην και πιστεύω ότι παρέπεσαν οι αποδείξεις μου αυταί. ήδη δε συμμορφούμενος με διαφόρους εγκυκλίους διαταγάς της Β. επί των Στρατιωτικών Γραμματείας διευθύνω εγκλίστως και άλλο πιστοποιητικόν του Συνταγματάρχου Κυρίου Χριστοφόρου Περραιβού εις τον οποίον υπηρέτησα ως αξιωματικός υπό τας διαταγάς του…» Το δε πιστοποιητικό του το υπογράφει, ο ανωτέρω αναφερόμενος οπλαρχηγός και για το γνήσιο των υπογραφών το επικυρώνει ο δημαρχιακός πάρεδρος Λαμίας Θ. Χατζηκωστόπουλος 3 Νοεμβρίου 1841, το οποίο «17153 αναφέρει:              «17153  Πιστοποιητικόν.
Πιστοποιώ, ότι ο φέρων το παρόν Ιωάννης Αναγνώστου Τραγωδάρος εκ πατρίδος Σοβόλακο, νυν δε Δημότης Αμουρίου του Δήμου Παραχελωΐτων εχρημάτισεν υπό την οδηγίαν μου ως υπαξιωματικός κατά την εποχήν της Ελ. επαναστάσεως, και παρευρέθη ονομαστί εις την μάχην της Άμπλιανης. της Πανασσάρης, του Προφήτου Ηλία Σαλώνων, της Αράχοβας, κ.τ.λ.- εις όλας αυτάς τας μάχας έδειξεν ανδρείαν επαίνου ως αμοιβής αξίαν, ευπείθειαν εντελή εις τας Διαταγάς μου, Διαγωγήν (ανέλπιστον; ), και φρόνιμον Διοίκησιν των υπό την Διοίκησίν του Στρατιωτών. μακράν του να υποπέση εις τας παρά πολλών πραττομένας καταχρήσεις, επροτίμα μάλιστα τη έλλειψιν,  και αυτών των χρειωδών, με την πρόθεσιν του να μη βλάψη τους συμπολίτας του και υπέμεινε με παραδειγματικήν υπομονήν όλας τας κακουχίας του πολέμου.
     Ευχαριστημένος καθ΄ ολοκληρίαν από τον ρηθέντα υπαξιωματικόν μου Ιωάννην Αναγν. Τραγωδάρον εφοδιάζω αυτόν, κατ’ αίτησίν του, με το παρόν έγγραφό μου διά να αξιωθή αυτώ αμοιβής.
     Εν Λαμία 17 Ιουλίου1841
      Χρ. Περραιβός Συνταγματάρχης»
Κ. Τραγουδάρου από  κάτοικος Αμούρι, για το υποφαινόμεμενο δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.
Φ 284 λάμπρος Χρηστόπουλος  από Αμούρι-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 13 σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844, τον οποίο συνέταξε ο Ε. Κοντογιάννης και τον διαβίβασε προς το  Υπουργείο  επί των Στρατιωτικών με 623 αγωνιστές για έγκριση των αριστείων. Το Υπουργείο εκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο στο συντάξαντα, μέσω  Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της διανομής, χαλκίνων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο Λ. Χρ. λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.   Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ.  Φ 284 και.286 Αριστεία.
Φ 254 Κώστας Χριστόπουλος. Από το χωριό Αμούρι Για τον Κώστα Χριστόπουλο, δεν βρέθηκε η αίτησής του.  Συνηθως έχουν την ίδια σχεδόν ημέρομηνία, τόσο η αίτησης όσο και το παστοποιητικό, το οποίο έχει ως εξής:
«Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Κύριος Κώστας Χρηστόπούλος κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής του  υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους μέχρι τέλους, παρευρέθη εις τας μάχας, δις εις Υπάτη, εις Αετόν αυτής, εις Γιαννιτσού αυτής, εις την έξοδον του Μεσολογγίου, εις Καλιακούδα και εις άλλας πολλάς, διετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών, εστάθη αμέμτου διαγωγής  και  πιστός κατά την Γενναιότητα.- Ταύτα πάντα εκ του πλησίον γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι επαφείομεν προς αυτόν το  παρόν μας διά να το χρησιμεύση ανήκοντως». αγά τη 6 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους: Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος, Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ Φ 254 Αριστεία
[1] Γ.Α.Κ. Φ 122/ 009/ 1835. «Οθωνινκά Υπουργείο  των Εσωτερικών»
Αρέσει σε %d bloggers: