Αρχανι-Αγωνιστες

   Αρχανιώτες Αγωνιστές του 21
Το Αρχάνι είναι προεπαναστατικός οικισμός και από τους αρχαιότερους οικισμούς στο Φθιωτικό χώρο με τα εργαστήρια Χαλκού (περιοχή Σκουριές
Αρχαία Φθία
«Ο Ευθυμίου Τάκης «Τα ιαματικά λουτρά Αρχανίου 24/03/2010»
Ο Φθιωτικός λαός με την παράδοσή του δέχεται την τοποθέτηση της Φθίας κάπου στις δυτικές παραποτάμιες περιοχές του Σπερχειού και συγκεκριμένα μέσα στην κοιλάδα του Πλατυστόμου και συνδέει την θεραπεία του Αχιλλέα με τα ιαματικά λουτρά Πλατυστόμου και Αρχανίου… «Άξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός ότι για τις θεραπευτικές ιδιότητες των λουτροπηγών Αρχανίου, η ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας με την υπ’ αριθ. 14/173/2002 απόφασή της, αποφάνθηκε ότι αποτελούν υποβοηθητικά φυσιοθεραπευτικά μέσα για αποκατάσταση κινητικότητας του μυοσκελετικού συστήματος, με ελάττωση του μυϊκού σπασμού και βελτίωση της κινητικότητας των αρθρώσεων, δηλαδή κατά τα φαινόμενα ήταν τα καταλληλότερα που ταίριαζαν
[1]»
Ο Γιώργος Δημητρίου ερευνητής δημοσιογράφος, στα «Φθιωτικά χρονικά 2006», στο πόνημα του με τίτλο: «Πόλεις Κωμοπόλεις, χωριά και Οικισμοί στη Φθιώτιδα» αναφέρει: α/α 74 Αρχάνι. Ο Πούκεβίλ  το καταγράφει στο τμήμα Γιανουλάδι του κτηματολογίου Πατρατζίκ με 20 σπίτια. Διοικητικά ανήκε στο Δήμο Παραχελωϊτών από το 1936
Ο Βασίλης Σπανός, στο «1ο Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας», που έγινε στις 3-4 Νοεμβρίου 2001 στο Κάστρο της Λαμίας. Στην εισήγησή του με τίτλο «Οι οικισμοί της Φθιώτιδας στην πρόθεση της μονής της Ρεντίνας» αναφέρει:
 α/α 8 Αρχάνι το σημερινό Αρχάνι Μακρακώμης. Αναφέρεται στα φ 132α-133α με τους οικισμούς Καναπίτζα, Παλιούρι, Δαρμένη Ράχη, Μάραθος
Ο ίδιος για τον διαλυμένο προεπαναστατικό οικισμό αναφέρει: α/α 29 Καναπίτζα[2]. Απροσδιόριστος Διαλυμένος οικισμός. Αναφέρεται φ 132α-133α με τους οικισμούς, Παλιούρι, Δαρμένη Ράχη, Μάραθος και Αρχάνι. Στα φ. 132β- 134β, υπάρχουν γραφές μεταγενέστερες της πρώτης.
Το χωριό Αρχάνι, από της ελευθερώσεως της Ελλάδας και με την πρώτη σύσταση των Δήμων[3] και Κοινοτήτων και μέχρι το 1844, υπάγονταν στο Δήμο Παραχελωϊτών
Με την πρώτη Διοικητική οργάνωση του τότε ελληνικού Κράτους, περιλήφθηκε στο Δήμο Παραχελωϊτών, με έδρα του  Δήμου την Μάκρυση. Ο Δήμος Περιελάβανε όλα τα παραποτάμια χωριά της αριστερής όχθης του Σπερχειού ποταμού ( Ελλάδα, Αχελώο),  Ασβέστη, Γραμμένη (Ράχη), έως Λιανοκλάδι. Στύρφακα  και   Αμούρι.
Μέχρι το 1833 Προύχοντας και Δημογέροντας του χωριού ήταν ο   Γεώργιος Μυλωνάς, στον οποίο  χορηγήθηκε αργυρό αριστείο. Θεσμός, ο οποίος καταργήθηκε το 1833 επί αντιβασιλείας του Αρμανσμπέργκ.
Σε μία απογραφή που έγινε το 1835, η οποία κράτησε δύο χρόνια, αλλά επίσημα δεν δημοσιεύθηκε ποτέ, το Αρχάνι είχε 283  κατοίκους[4]
 Στις 20 Ιουνίου/2 Ιουλίου 1841 με Βασιλικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε  στην ΕΤΚ 5, ο  Δήμος Παραχελωϊτών συγχωνεύεται με το Δήμο Μακρακώμης και τα χωριά:   Ασβέστιον,  Αρχάνι, Γραμμένη (Ράχη), Μάκρυση, Κούρνοβο, Λιανοκλάδι, Στύρφακα, Δερβέν Καρυά, Αμούρι, Ζέλι, Καλαμάκι, Παλιούρι και άλλα , υπάγονται πλέον στο Δήμο Μακρακώμης.
Από την υπάρχουσα, αλληλογραφία προκύπτει, ότι,  πάρεδρος  του Δήμου Παραχελωϊτων ήταν ο Κώστας Κε(η)χρινιώτης  από το Κούρνοβο,
Μετά τη δολοφονία  του Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ι. Καποδίστρια, στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 ημέρα Κυριακή , οι τρεις μεγάλες δυνάμεις της εποχής Ρωσία, Γαλλία και κυρίως η Αγγλία, επέβαλαν στην Ελλάδα το μοναρχικό καθεστώς της Βαυαρικής Αυλής. Ήτοι: «Η ελληνική Κυβέρνησις θέλει είναι μοναρχική και κληρονομική, κατά τάξιν πρωτοτοκίας θέλει εμπιστευθεί εις ένα Ηγεμόνα, όστις δεν θέλει είναι δυνατόν να εκλεχθή μεταξύ των οικογενειών των βασιλευουσών εις τας Επικρατείας, τας υπογραψάσας την συνθήκην της 6 Ιουλίου 1827 και θέλει φέρει τον τίτλον Ηγεμών Κυρίαρχης της Ελλάδος. Η εκλογή αυτού του ηγεμόνος θέλει είναι το αντικείμενον διακοινώσεων και συμφωνιών μετεγενεστέρων». Πηγή: «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους»
Με την έλευση του το 1833, ο Όθωνας θέλοντας να  κερδίσει την εύνοια των Ελλήνων, εξέδωσε βασιλικό διάταγμα με το οποίο καθιερώθηκαν τα αριστεία, εθνόσημα ή Νομισματόσημα, προς τιμήν και επιβράβευση των αγωνιστών. Είχαν σχήμα σταυρού. Από τη μια πλευρά έγραφαν «Τοις προμάχοις της πατρίδος» και από την άλλη «Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος». Συνοδεύονταν δε αυτά από ένα δίπλωμα. Ο σταυρός και μια κυανή ταινία που τα συνόδευε, στις επίσημες γιορτές οι αγωνιστές τα φόραγαν στο στήθος. Οι μεν αξιωματικοί έπαιρναν αργυρό, οι δε υπαξιωματικοί χάλκινο και οι στρατιώτες σιδερένιο. Οι κάτοχοί τους είχαν ως προνόμιο δημόσιες διακρίσεις και θέσεις, αλλά και προικοδοτήσεις με χρηματικά γραμμάτια, για αγορά χωραφιών, υδρόμυλων κ. ά.
Διαδικασίες χορήγησης των αριστείων
Για να πάρουν όμως το νομισματόσημο ή αριστείο ή εθνόσημο. Έπρεπε σύμφωνα με το Η΄ ψήφισμα της Εθνικής εθνοσυνέλευσης να έχουν συμπληρώσει το 30ον έτος της ηλικίας των.  Οπότε   απευθυνόταν στους  κατά τόπους τοπικούς οπλαρχηγούς και ζητούσαν να τους δοθεί το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων-συμμετοχής στην επανάσταση. Στο πιστοποιητικό  αναφέρονταν: οι μάχες που πήρε μέρος, κάτω από τις διαταγές ποιου οπλαρχηγού , τη θέση που κατείχε κοντά τους, πόσους άνδρες είχε στην οδηγία του (ομάδα) και  άλλα. Το πιστοποιητικό αυτό, έπρεπε πρώτα να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής των εκδοτών από τον Δήμαρχο ή τον Δημαρχιακό πάρεδρο.   Στη συνέχεια το πιστοποιητικό αυτό, ο αγωνιστής με μια αίτηση τα κατέθετε στο Δήμο του, με την παράκληση να αποσταλούν προς την «Επί των  Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», ώστε οι επιτροπές με βάση τα στοιχεία του πιστοποιητικού να εκδώσουν και τον ανάλογο  βαθμό και εθνόσημο.
Πολλοί είναι οι αγωνιστές που διαφώνησαν με τον βαθμό που τους κατέταξαν οι επιτροπές, αλλά και για το εθνόσημο  που τους στάλθηκε.  Δεν είναι λίγοι από αυτούς που κατέφυγαν στα δικαστήρια όταν αδικούταν. Για πολλούς η δικαίωση ήλθε  μετά το θάνατό τους, όταν οι απόγονοί τους ή οι χήρες αυτών συνέχισαν τον αγώνα στα δικαστήρια.
Η έρευνά μας βασίστηκε στους καταλόγους του Υπουργείου των Στρατιωτικών που βρίσκονται  στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στο τόμο Αριστεία. Ασφαλώς η ερευνά μας δεν είναι ολοκληρωμένη  και δεν τελειώνει εδώ. Ελπίζουμε να υπάρξουν συνεχιστές
                         Αρχανιώτες Αγωνιστές του Δήμου Μακρακώμης
Ονομαστικός κατάλογος αγωνιστών του 1821 από του χωριού:
Αιτήσεις απονομής αριστείων, πιστοποιητικά εκδουλεύσεων, χορηγούμενα αριστεία και  βαθμολογίες
                Αργυρά                  Χάλκινα                    Σιδερένια
Φ 220 Σπύρος Γρίβας από Αρχάνι Αργυρό.  Είναι γραμμένος με άλλους 69 αγωνιστές, οι οποίο προτείνονται για Αργυρό Αριστείο 11 Μαρτίου 1844:
                      «Απόφασις
Επί προτάσσει της ημετέρας Γραμματείας  των Στρατιωτικών, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’  αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν υποσημειωμένα άτομα άτινα διατελέσαντα ως αξιωματικοί εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου, έλαβον, ενεργητικόν μέροςεις τας μάχας ».13 Μαρτίου 1844»
 Επίσης με τον Φ 287/1255184. Ο ίδιος είναι γραμμένος μαζί με 34 ακόμη Αγωνιστές και λαμβάνει Αργυρό Αριστείο διότι έλαβε μέρος υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας ως αξιωματικός.     Εν Αθήναις τη 16 Ιουλίου 1844
Φ 276 Γεώργιος Μυλωνάς από Αρχάνι-Αργυρό. Είναι γραμμένος σε κατάλογο για αμοιβή αριστείου μαζί με άλλους 42 αγωνιστές και προτείνεται να λάβει Αργυρό αριστείο. εκδουλεύσεων προς την πατρίδα ως Προύχοντας   και Δημογέροντας  του χωριού του. Αθήνα 15 Μαΐου 1844.
Στο Φάκελο των ΓΑΚ 281 των ΓΑΚ  με άλλου 16 αγωνιστές    αποστολής Αργυρών Αριστείων. ήτοι: « Επί  προτάσσει της επί των στρατιωτικών Γραμματείας, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείο  εις άτομα διατελέσαντα ως προύχοντες        και Δημογέροντες του χωρίου των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής  των εγχωρίων του». 
Φ 285 Νάκος Αναγνώστου από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 257 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ίδιο κατάλογο:
Αριθ, 9181                        Βασίλειον της Ελλάδος
Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844
Ο Υπουργός
Π. Ι . Ρόδιος
Ο Νάκος Αναγνώστου είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 261 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 277 Νίκος Αποστόλου  από Άγραφα διαμονή Αρχάνι-σιδερένιο. Αναφέρεται σε εισήγηση-ονομαστικό κατάλογο 4678,  τα οποία συνέταξαν οι παρακάτω υπογράφοντες οπλαρχηγοί και προτείνεται να λάβει σιδερένιο αριστείο.  Ήτοι:
Αριθμός 4678
Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία
          Της Επικρατείας.  Εν Αθήναις 16 Δεκεμβρίου 1843
          Οι παρά πόδας σημειούμενοι Αγραφιώτες της δεδουλουμένης επαρχίας των Αγράφων, διαμένοντες ήδη εντός Ελλάδος εις διαφόρους κατοικίας υπήρξαν απ’ αρχής μέχρι τέλους, τον υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού Αγώνος, εις πολλάς κατά των εχθρών εκστρατείας και μάχας, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών και ημών και κατ΄ εξοχήν υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εξ αυτών δε διακρίνοντο ως υπαξιωματικοί.
          Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 
          Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων. Ακολουθεί  κατάλογος με τα προτεινόμενα:  20 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία και οι υπογραφές:
Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με τα συνημμένα αριστεία, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά άτομα.  Ο προτεινόμενος με τον κατάλογο Υπουργείου των Στρατιωτικών λαμβάνει το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 277 και 283 Αριστεία.
Φ 71 Γεώργιος Αρχανιώτης ή Αρχανιωτάκος, Γεννήθηκε στο Αρχάνι  κάτοικος Σέλιανης-σιδερένιο. Έκανε ατομική αίτηση απονομής αριστείου από Βαρυμπόπη.Πήρε σιδερένιο αριστείο.  Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 71 και 283 Αριστεία.
287 Παναγιώτης Βασιλείου από  Αρχάνι-σιδερένιο. Τον Ιούνιο του 1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Ταγματάρχη της οροφυλακής, Α.Ι. Βαλτινό, τον υπό αριθμό 9796  κατάλογο ονομάτων με 29 αγωνιστές, αναφέροντας τα εξής:  «..Σας διευθύνομεν  εγκλείστως  ονομαστικόν κατάλογον 29 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, μετά των ανηκόντων 13 χαλκίνων και  16 σιδηρών αριστείων, ταινιών  και διπλωμάτων, διά να τα διανείμετε  προσήκοντως. Υπογραφή: ο Υπουτγός Π.Ι. Ρόδιος» Ο Παναγιώτης Βασιλείου είναι σημειωμένος στον κατάλογο με α/α 23 και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 287  Αριστεία.
Φ277  Αλέξιος Γεωργίου από Άγραφα διαμονή Αρχάνι-σιδερένιο. Αναφέρεται σε εισήγηση-ονομαστικό κατάλογο 4678,  τα οποία συνέταξαν οι παρακάτω υπογράφοντες οπλαρχηγοί και προτείνεται να λάβει σιδερένιο αριστείο.  Ήτοι:
Αριθμός 4678
Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία
          Της Επικρατείας.  Εν Αθήναις 16 Δεκεμβρίου 1843
          Οι παρά πόδας σημειούμενοι Αγραφιώτες της δεδουλουμένης επαρχίας των Αγράφων, διαμένοντες ήδη εντός Ελλάδος εις διαφόρους κατοικίας υπήρξαν απ’ αρχής μέχρι τέλους, τον υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού Αγώνος, εις πολλάς κατά των εχθρών εκστρατείας και μάχας, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών και ημών και κατ΄ εξοχήν υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εξ αυτών δε διακρίνοντο ως υπαξιωματικοί.
          Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 
          Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων. Ακολουθεί  κατάλογος με τα προτεινόμενα:  20 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία και οι υπογραφές:
Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με τα συνημμένα αριστεία, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά άτομα.  Ο προτεινόμενος με τον κατάλογο Υπουργείου των Στρατιωτικών λαμβάνει το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 277 και 283 Αριστεία.
285 Αθανάσιος Γεωργουλάς  από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 254 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ίδιο κατάλογο:
Αριθ, 9181                        Βασίλειον της Ελλάδος
Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844
Ο Υπουργός
Π. Ι . Ρόδιος
Ο Αθανάσιος Γεωργούλας είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 250 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 118 Κώνστας Γιαννάκης  από Αρχάνι, υπέβαλε αίτηση απονομής  αριστείο.  Το πιστοποιητικό του το υπογράφει ο ταγματάρχης Ι. Κλίμακας και το τάγμα της οροφυλακής, όπου υπηρετούσε τα διαβίβασε  προς το Υπουργείο των στρατιωτικών. Έλαβε σιδερένιο αριστείο. Βλέπε στο τέλος το επισυνημμένο πιστοποιητικό του. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 118  Αριστεία.
Φ 245 Δημήτριος  Γιαννόπουλος , από Αρχάνι-σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 88  σε ονομαστικό κατάλογο-εισήγηση που συνέταξαν: ο  Χρηστοδ. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζίσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος διαβιβάζεται:   «Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία  της Επικρατείας
          Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος,  εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων, άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν Αργυρά, χάλκινα και σιδερά», ο υποφαινόμενος καταγράφεται για σιδερένιο. Ενώ  η Γραμματεία επί των Στρατιωτικών διαβιβάζει τον κατάλογο για διανομή. «Αριθ. 3466.  Γραμματεία Στρατιωτικών  Αθήνα 10 Μαρτίου 1844.
Προς
Κύριον Δημήτριον Χατζισκον
              Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με  τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο προτεινόμενος με τον κατάλογο Νο 3466/10 Μαρτίου 1844  είναι γραμμένος με α/α 73 και αμείβεται με το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 245και 272 Αριστεία.
Φ 277 Γεώργιος Δήμου από Άγραφα διαμονή Αρχάνι-σιδερένιο Αναφέρεται σε εισήγηση-ονομαστικό κατάλογο 4678,  τα οποία συνέταξαν οι παρακάτω υπογράφοντες οπλαρχηγοί και προτείνεται να λάβει σιδερένιο αριστείο.  Ήτοι:
Αριθμός 4678
Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία
          Της Επικρατείας.  Εν Αθήναις 16 Δεκεμβρίου 1843
          Οι παρά πόδας σημειούμενοι Αγραφιώτες της δεδουλουμένης επαρχίας των Αγράφων, διαμένοντες ήδη εντός Ελλάδος εις διαφόρους κατοικίας υπήρξαν απ’ αρχής μέχρι τέλους, τον υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού Αγώνος, εις πολλάς κατά των εχθρών εκστρατείας και μάχας, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών και ημών και κατ΄ εξοχήν υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εξ αυτών δε διακρίνοντο ως υπαξιωματικοί.
          Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 
          Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων. Ακολουθεί  κατάλογος με τα προτεινόμενα:  20 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία και οι υπογραφές: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με τα συνημμένα αριστεία, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά άτομα.  Ο προτεινόμενος με τον κατάλογο Υπουργείου των Στρατιωτικών λαμβάνει το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 277 και 283 Αριστεία.
Φ277  Δημήτριος Ιω. Δημητρόπουλος από Άγραφα διαμονή Αρχάνι, σιδερένιο. Το ίδιο με τον παραπάνω. Έλαβε και αυτός το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο . Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 277 και 283 Αριστεία.
Φ 277 Κυρίτσης  Ν. Δημητρόπουλος από Άγραφα διαμονή Αρχάνι-σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης και στον ίδιο κατάλογο και με την ίδια εισήγηση με τους δυο προηγούμενους. Λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 277 και 283 Αριστεία.
Φ 284 Θεόδωρ. Δούβλης (Ντούβλης ή Τούβλης) από  Αρχάνι-σιδερένιο Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 186 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι  στον κατάλογο του Υπουργείου και με τον ίδιο  α/α 186.  Λαμβάνει το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 284 και 286 Αριστεία.
Φ 285 Γούλας Δρανίστας από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι σιδερένιο.  Είναι γραμμένος με α/α 258 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.
Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ίδιο κατάλογο:
Αριθ, 9181                        Βασίλειον της Ελλάδος
Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844
Ο Υπουργός Π. Ι . Ρόδιος»
Ο Γούλας Δρανίστας είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 262 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
 Χρήστος Δροσόπουλος από Αρχάνι. Τον Οκτώβριο του 1836 φαίνεται να υπηρετεί στην Οροφυλακή μαζί με άλλους Ρουμελιώτες. Είναι γραμμένος σε στρατιωτικό κατάλογο 379, μαζί με τον Ζερλογιάννη από Γιαννιτσού και τον Στεργιόπουλο από Ροβολιάρι. Προτείνεται για σιδερένιο. Πηγή: Γ.Α.Κ. Ψηφιακές Συλλογές
Φ 277 Κώστας Ζελενίτσης από Άγραφα διαμονή Αρχάνι-σιδερένιο. Αναφέρεται σε εισήγηση-ονομαστικό κατάλογο 4678,  τα οποία συνέταξαν οι παρακάτω υπογράφοντες οπλαρχηγοί και προτείνεται να λάβει σιδερένιο αριστείο.  Ήτοι:
Αριθμός 4678
Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία
          Της Επικρατείας.  Εν Αθήναις 16 Δεκεμβρίου 1843
          Οι παρά πόδας σημειούμενοι Αγραφιώτες της δεδουλουμένης επαρχίας των Αγράφων, διαμένοντες ήδη εντός Ελλάδος εις διαφόρους κατοικίας υπήρξαν απ’ αρχής μέχρι τέλους, τον υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού Αγώνος, εις πολλάς κατά των εχθρών εκστρατείας και μάχας, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών και ημών και κατ΄ εξοχήν υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εξ αυτών δε διακρίνοντο ως υπαξιωματικοί.
          Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 
          Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων. Ακολουθεί  κατάλογος με τα προτεινόμενα:  20 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία και οι υπογραφές:
Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με τα συνημμένα αριστεία, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά άτομα.  Ο προτεινόμενος με τον κατάλογο Υπουργείου των Στρατιωτικών λαμβάνει το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 277 και 283 Αριστεία.
Κώστας Ιωάννου από Αρχάνι. Στις 3 7βρίου 1839 φέρεται να υπηρετεί, ως στρατιώτης στην Εθνοφυλακή, υπό τον Συνταγματάρχη Θ. Γρίβα και του απονέμεται σιδερένιο Αριστείου.
Ο Κ. Ιωάννου σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο 1341/31/7βρίου 1839 του Αρχηγείου του Σώματος της οροφυλακής στη Φθιώτιδα, κατάγεται από τα Άγραφα με διαμονή στο Αρχάνι και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Με το παραπάνω έγγραφο γίνεται διευκρίνιση, γιατί στο Τάγμα υπηρετούσαν τρεις στρατιώτες με το ίδιο όνομα, σε ποιον από τους τρεις ανήκει το Χάλκινο αριστείο, ήτοι: ο Κ Ιωάννου από τη Γιαννιτσού, Ο Κώστας Ιωάννου από τα Άγραφα κάτοικος Αρχάνι, ο Κώστας Ιωάννου από τα Κράβαρα του Πλατάνου, τελικά το εν λόγω χάλκινο αριστείο, βρέθηκε να ανήκει στο λοχία  Κώστα Ιωάννου από Θήβα. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 35/7734842
Φ 290 Δημήτριος Κακάβας από Αρχάνι-σιδερένιο. Από την παρακάτω παρατιθέμενη αλληλογραφία προκύπτει ότι,  το Νοέμβριο του 1844, υπηρετεί στο δεύτερο τάγμα  επιλέκτων του 2ου λόχου της οροθετικής γραμμής, ως υποδεκανέας και ζητά την αποστολή νέου Διπλώματος αριστείου σε αντικατάσταση του απολεσθέντος. Ήτοι
Προς την Διοίκησιν του Τάγματος
                   Ενταύθα
Περί απολέσεως Διπλώματος αριστείου         ελήφθη 16/9βρίου 1844/3821
τοις Ηρωϊκοις προμάχοις 22 9βρίου 1844
            Παρουσιασθείς εις την αναφοράν του λόχου ο υποδεκανεύς Δημήτριος Κακάβας μας ανέφερε ότι, απόλεσε το παραχωρηθέν από την Κυβέρνησιν Δίλομα του Σιδηρούν αριστείου «τοις Ηρωϊκης προμάχης» και λαβόν αυτό δια μέσου του Τάγματος υπό ημερομηνίαν 15 Ιουνίου τ, ε. Διαταγής του και Παρακαλεί ίνα τω παραχωριθή άλλον μη δυνάμενος να εύρη το απολεσθέν.
            Ταύτα δε θέτοντες ευπειθώς υπ’ όψιν της Διοικήσεώς μας ταύτης, Παρακαλούμεν όπως ευαρεστηθή και εγκρίνει τα περαιτέρω.
                Υπογραφή: Κ. Δαμήλας υπολοχαγός
Στις 27 9βρίου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών στην παραπάνω αίτηση απαντά: «..απαντούμεν εις υμάς ότι το Υπουργείον δεν δύναται να εκδόση εις  διπλούν Δίπλωματα δια το αυτό αριστείον του υποδεκανέως του υφ’ υμάς Τάγματος Δημητρίου Κακάβα….» Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ Φ.290 Αριστεία.                          1256215,1256217
Φ 285 Κώστας Κακάβας  από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι-σιδερένιο. Πήρε  το πιστοποιητικό του από το Αγά στις 13 Ιανουαρίου 1844, υπογεγραμμένο από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη  επικυρωμένο από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ Ζουλούμη. Περίληψη πιστοποιητικού παραθέτουμε:. «Υπηρέτησε την πατρίδα υπό ημών των υποφαινομένων  και άλλων οπλαρχηγών. έλαβε μέρος εις τας μάχας εντός της Υπάτης, εις Γιαννιτσού και εις  άλλες πολλές»
Ο Κώστας Κακάβας, είναι γραμμένος με α/α 260 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση των αριστείων.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ίδιο κατάλογο:
Αριθ, 9181                        Βασίλειον της Ελλάδος
Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844
Ο Υπουργός
Π. Ι . Ρόδιος
Ο Κ. Κακάβας, είναι καταχωρημένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 256 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ.  259. 285 και  286 Αριστεία».
 
Φ 272 Κώστας Καλαθάς  από Αρχάνι σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 85  σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χρηστοδ. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζίσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος διαβιβάζεται:   «Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία  της Επικρατείας
          Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος,  εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων, άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν Αργυρά, χάλκινα και σιδερά», ο υποφαινόμενος καταγράφεται για σιδερένιο. Ενώ  η Γραμματεία επί των Στρατιωτικών διαβιβάζει τον κατάλογο για διανομή. «Αριθ. 3466.  Γραμματεία Στρατιωτικών  Αθήνα 10 Μαρτίου 1844.
Προς
Κύριον Δημήτριον Χατζισκον
              Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με  τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο υποφαινόμενος με τον κατάλογο  Νο 3466/10 Μαρτίου 1844  είναι γραμμένος με α/α 70 και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 245και 272 Αριστεία.
Φ 245 Κοντογιώργος από Αρχάνι σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 84  σε ονομαστικό κατάλογο-εισήγηση που συνέταξαν: ο  Χρηστοδ. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζίσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται:   «Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία  της Επικρατείας
          Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος,  εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων, άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν Αργυρά, χάλκινα και σιδερά», ο υποφαινόμενος καταγράφεται για σιδερένιο. Ενώ  η Γραμματεία επί των Στρατιωτικών διαβιβάζει τον κατάλογο για διανομή. «Αριθ. 3466.  Γραμματεία Στρατιωτικών  Αθήνα 10 Μαρτίου 1844.
Προς
Κύριον Δημήτριον Χατζισκον
              Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με  τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο υποφαινόμενος με τον κατάλογο  Νο 3466/10 Μαρτίου 1844  είναι γραμμένος με α/α 69 και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 245και 272 Αριστεία.
Φ 245   Κώστας Κοντογιώργου,  από χωρίον Αρχάνι-σιδερένιο.  Ο ίδιος είναι καταχωρημένος  με α/α 90 και α/α 75 στους  ίδιους με τον προηγούμενο αγωνιστή καταλόγους. Λεπτομέρειες στη μερίδα του  προηγούμενου αγωνιστή Κοντογιώργου.  Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 245και 272 Αριστεία.
Φ277 Στέριος Κορδιλαίμης (Κορδολαίμης;) από Άγραφα διαμονή Αρχάνι. Πήρε σιδερένιο. Αναφέρεται σε εισήγηση-ονομαστικό κατάλογο 4678,  τα οποία συνέταξαν οι παρακάτω υπογράφοντες οπλαρχηγοί και προτείνεται να λάβει σιδερένιο αριστείο.  Ήτοι:
Αριθμός 4678
Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία
          Της Επικρατείας.  Εν Αθήναις 16 Δεκεμβρίου 1843
          Οι παρά πόδας σημειούμενοι Αγραφιώτες της δεδουλουμένης επαρχίας των Αγράφων, διαμένοντες ήδη εντός Ελλάδος εις διαφόρους κατοικίας υπήρξαν απ’ αρχής μέχρι τέλους, τον υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού Αγώνος, εις πολλάς κατά των εχθρών εκστρατείας και μάχας, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών και ημών και κατ΄ εξοχήν υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εξ αυτών δε διακρίνοντο ως υπαξιωματικοί.
          Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 
          Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν διά της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων. Ακολουθεί  κατάλογος με τα προτεινόμενα:  20 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία και οι υπογραφές:Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με τα συνημμένα αριστεία, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά άτομα.  Ο προτεινόμενος με τον κατάλογο Υπουργείου των Στρατιωτικών λαμβάνει το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 277 και 283 Αριστεία.
Φ 286 Δημήτ. Λιάπης από Αρχάνι-χάλκινο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το χάλκινο αριστείο.  Από την έρευνα δεν προέκυψε από πουθενά ότι τελικά πήρε το προταθέν αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ και Αριστεία.
Φ 282 Δημήτριος Μαύρος από Αρχάνι-σιδερένιο. Έλαβε σιδερένιο αριστείο ως στρατιώτης. Είναι γραμμένος με α/α 115 σε κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών με αριθμό 6836/ΓΑΚ 226 αχρονολόγητος με 244 ονόματα αγωνιστών που λαμβάνουν τα σιδερένια αριστεία. Εκ του Υπουργείου των Στρατιωτικών. Υπογραφή :Π.Ι Ρόδιος υπουργός επί των Στρατιωτικών
Φ 284/190 Γεώργιος Μούσος από Αρχάνι-σιδερένιο. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο Γ. Μ, είναι γραμμένος με α/α 190 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος, στον κατάλογο του Υπουργείου είναι με τον ίδιο  α/α 190 και λαμβάνει το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 284 και 286 Αριστεία.
Φ 280 Γεωργιος. Μούσιος από Αρχάνι-χάλκινο. Πιθανόν είναι ο ίδιος με τον παραπάνω αγωνιστή.  Εκτός εάν πρόκειται για συνωνυμία ή συγγένεια. Βρίσκεται γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών με αριθ. 6086/ 15 Απριλίου 1844,  μαζί με άλλους 53 ρουμελιώτες αγωνιστές και με α/α 28, χαρακτηρίζεται, ότι δικαιούται να  λάβει το χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 280  Αριστεία.
Φ 282 Δημήτριος Μπαρίλας από Αρχάνι σιδερένιο. Με απόφαση του υπουργείου των στρατιωτικών, ο υπό αριθμόν 6836/225/ 2 Απριλίου 1844 κατάλογος αριστειούχων αγωνιστών, διαβιβάζεται στον Πληρεξούσιο Φθιώτιδος προς διανομή με 144 χάλκινα αριστεία και 171 σιδηρά, συνοδευόμενα  με  315  ταινίες   και 315 Διπλώματα. Στο κατάλογο αυτόν είναι γραμμένος και ο υποφαινόμενος που λαμβάνει σιδερένιο αριστείο, ως στρατιώτης. Το ίδιο όνομα είναι γραμμένο και στους καταλόγους του χωριού Πλατύστομο
Φ 282 Κώστας Μυλωνάς  από Αρχάνι, Στις 13 Ιανουαρίου 1844. Υπέβαλε  εκ νέου ατομική αίτησης απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς την Βασιλική Επί των στρατιωτικών Γραμματεία, μέσου του Δήμου Μακρακώμης, εκφράζοντας τα παράπονα του: «.. υπηρέτησα την Πατρίδα στρατιωτικώς από αρχής μέχρι τέλους το υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος. Τα  πιστοποιητικά των εκδουλεύσεών μου εις τους κατά καιρούς στρατιωτικάς μου εκδουλεύσεις εις την Γραμματείαν ταύτην ιεραρχικώς δια το αριστείο κατά δυστυχίαν μου όμως στερούμαι αυτό δια τούτο το υποβάλλω δια τη παρούσης μου κατ’ επανάληψιν…. Παρακαλώ θερμώς να ευαρεστηθή και διατάξη τη έκδοσιν του αριστείου μου πεπεισμένος εις τη Δικαιοσύνη ότι θέλει ισακουσθεί και υποσημειούμαι μετά σέβας 
                        Ο ευπειθέστατος  Κώστας Μυλωνάς» 
 
 Μυλωνάς Κώστας υπάρχει και στο Πλατύστομο.
Φ 245 Γεώργιος Νερουλής, από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι χάλκινο.  Με τον υπό αριθμό 1362 κατάλογο που συνέταξαν οι: Χρηστ. Χατζηπέτρου και Δημήτριος Χατζήσκος, φέρεται καταγόμενος από τα Άγραφα και συστήνεται να λάβει σιδερένιο αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται  με α/α 75 στον  κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών προς έγκριση, συστήνεται να λάβει το χάλκινο αριστείο.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ταυτάριθμο κατάλογο: ως εξής:
Αριθ, 9181                        Βασίλειον της Ελλάδος
Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844
Ο Υπουργός
Π. Ι . Ρόδιος
Ο Γ. Νερουλής είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 75 και λαμβάνει το προτεινόμενο Χάλκινο αριστείο.  Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 245, 285 και  286 Αριστεία». Σημέιωση: Το 1843 ο  Γ. Νερουλής στις εκλογές παραστατών –εκλογέων για την εκλογή πληρεξουσίων της επαρχίας Ν. Πατρών, για τη σύνταξη του παραχωρηθέντος συντάγματος από τον Όθωνα, στα πρακτικά τον φέρεται να είναι πάρεδρος του χωριού. Βλέπε  «Εκλογικά Παραλειπόμενα  1843»
Φ 285 Θεόδωρος Παλούκης  από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι-σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται  με α/α 259 στον  κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών προς έγκριση, συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ταυτάριθμο κατάλογο: ως εξής:
Αριθ, 9181                        Βασίλειον της Ελλάδος
Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844
Ο Υπουργός
Π. Ι . Ρόδιος
Ο Θ. Παλούκης είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 253 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 285 Παναγιώτης Παλούκης από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι σιδερένιο. Το ίδιο με τον αδελφό του Θεόδωρο Είναι γραμμένος στους δύο κσταλόγούς με α/α 263 και 259 αντίστοιχα. Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 285 και 286 Αριστεία
Φ 245 Παπαλέξιος Παπαγεωργίου (ιερέας) από Αρχάνι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 86  σε ονομαστικό κατάλογο-εισήγηση που συνέταξαν: ο  Χρηστοδ. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζίσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος διαβιβάζεται:   «Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία  της Επικρατείας
          Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος,  εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων, άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν Αργυρά, χάλκινα και σιδερά», ο υποφαινόμενος καταγράφεται για σιδερένιο. Ενώ  η Γραμματεία επί των Στρατιωτικών διαβιβάζει τον κατάλογο για διανομή. «Αριθ. 3466.  Γραμματεία Στρατιωτικών  Αθήνα 10 Μαρτίου 1844.
Προς
Κύριον Δημήτριον Χατζίσκον
              Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με  τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο υποφαινόμενος με τον κατάλογο  Νο 3466/10 Μαρτίου 1844  είναι γραμμένος με α/α 71 και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 245και 272 Αριστεία.
Φ 245 Δημήτριος Παπαϊωάννου, από Αρχάνι-σιδερένιο. Είναι γραμμένος στους ίδιους καταλόγους με α/α 87 α/α/ 72 με τον προηγούμενο αγωνιστή και συστήνεται να λάβει και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Περισσότερες λεπτομέρειες στη μερίδα του Παπαλέξη Παπαγεωργίου. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 245 και 272 Αριστεία
Φ 283 Αθανάσιος Παπαντωνίου από  Άγραφα διαμονή Αρχάνι. Σιδερένιο . Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ  ανεξαρτησία της πατρίδος , κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος,  Γ. Δυοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος,Ν. Πανουριάς κ. ά. Ενώ  στον  Φάκελο 283 των ΓΑΚ, κατάλογο αριθμό  7079/ 2 Μαΐου 1844, είναι γραμμένος σε κατάλογο αγραφιωτών αγωνιστών με α/α 142, οι οποίοι  διαμένουν      σε διάφορα χωριά του  Δήμου  Μακρακώμης. Του απονέμεται  το σιδερένιο αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ. 283 Αριστεία.
Φ 282 Νικόλαος Πετζινόπουλος από Αρχάνι  Ο υποφαινόμενος πήρε σιδερένιο αριστείο ως στρατιώτης. Είναι γραμμένος με α/α 117 σε κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών με αριθμό 6836/ΓΑΚ 226 αχρονολόγητος με 244 ονόματα αγωνιστών που λαμβάνουν τα σιδερένια αριστεία. Εκ του Υπουργείου των Στρατιωτικών. Υπογραφή :Π.Ι Ρόδιος υπουργός επί των Στρατιωτικών  Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ. 282 Αριστεία.
Φ 277 Αντώνης Πολιτόπουλος από Άγραφα διαμονή Αρχάνι-σιδερένιο. Αναφέρεται σε εισήγηση-ονομαστικό κατάλογο 4678,  τα οποία συνέταξαν οι παρακάτω υπογράφοντες οπλαρχηγοί και προτείνεται να λάβει σιδερένιο αριστείο.  Ήτοι:
Αριθμός 4678
Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία
          Της Επικρατείας.  Εν Αθήναις 16 Δεκεμβρίου 1843
          Οι παρά πόδας σημειούμενοι Αγραφιώτες της δεδουλουμένης επαρχίας των Αγράφων, διαμένοντες ήδη εντός Ελλάδος εις διαφόρους κατοικίας υπήρξαν απ’ αρχής μέχρι τέλους, τον υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού Αγώνος, εις πολλάς κατά των εχθρών εκστρατείας και μάχας, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών και ημών και κατ΄ εξοχήν υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εξ αυτών δε διακρίνοντο ως υπαξιωματικοί.
          Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 
          Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων. Ακολουθεί  κατάλογος με τα προτεινόμενα:  20 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία και οι υπογραφές:
Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με τα συνημμένα αριστεία, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά άτομα.  Ο προτεινόμενος με τον κατάλογο Υπουργείου των Στρατιωτικών λαμβάνει το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 277 και 283 Αριστεία.
Φ284/189      Ιωάν. Σαμπασιώτης ή Τζαμπασιώτης από Αρχάνι-σιδερένιο.  Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 187 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος, στον κατάλογο του Υπουργείου είναι με τον ίδιο  α/α 187 και λαμβάνει το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 284 και 286 Αριστεία.
Φ 277 Αθανάσιος Σιαππαίρας;;;από Άγραφα διαμονή Αρχάνι-σιδερένιο.. Αναφέρεται σε εισήγηση-ονομαστικό κατάλογο 4678,  τα οποία συνέταξαν οι παρακάτω υπογράφοντες οπλαρχηγοί και προτείνεται να λάβει σιδερένιο αριστείο.  Ήτοι:
Αριθμός 4678
Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία
          Της Επικρατείας.  Εν Αθήναις 16 Δεκεμβρίου 1843
          Οι παρά πόδας σημειούμενοι Αγραφιώτες της δεδουλουμένης επαρχίας των Αγράφων, διαμένοντες ήδη εντός Ελλάδος εις διαφόρους κατοικίας υπήρξαν απ’ αρχής μέχρι τέλους, τον υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού Αγώνος, εις πολλάς κατά των εχθρών εκστρατείας και μάχας, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών και ημών και κατ΄ εξοχήν υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εξ αυτών δε διακρίνοντο ως υπαξιωματικοί.
          Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 
          Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων. Ακολουθεί  κατάλογος με τα προτεινόμενα:  20 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία και οι υπογραφές:
Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με τα συνημμένα αριστεία, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά άτομα.  Ο προτεινόμενος με τον κατάλογο Υπουργείου των Στρατιωτικών λαμβάνει το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 277 και 283 Αριστεία
Φ 280 Κ. Σηνόπουλος  από Αρχάνι. Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος με α/α 10 σε κατάλογο αγωνιστών αριθ. 6086/ 15 Απριλίου 1844,  του παραπλεύρως φακέλου των ΓΑΚ μαζί με άλλους 53 ρουμελιώτες αγωνιστές και χαρακτηρίζεται να λάβει χάλκινο αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ  280 Αριστεία.
Φ 284/185 Θεόδωρ. Σιούτας  από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι-σιδερένιο. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 185 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος, στον κατάλογο του Υπουργείου είναι με τον ίδιο  α/α 185 και λαμβάνει το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 284 και 286 Αριστεία.
Φ 284 Γιάνν. Σουλτάτος  από Αρχάνι-σιδερένιο.  Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 189 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος, στον κατάλογο του Υπουργείου είναι με τον ίδιο  α/α 189 και λαμβάνει το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 284 και 286 Αριστεία.
Φ285  Ιωάννης Τζιαμασιώτης ή Σαμπασιώτης; από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  με α/α 253 στον  κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών προς έγκριση, συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ταυτάριθμο κατάλογο: ως εξής:
Αριθ, 9181                        Βασίλειον της Ελλάδος
Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844
Ο Υπουργός
Π. Ι . Ρόδιος
Ο Ιω. Τζιαμπασιώτης είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 249 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
285 Ιωάννης ή ΓιαννηςΤζιούμα(ο)ς  από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται και ο ίδιος στους καταλόγους μαζί με τον παραπάνω αγωνιστή και με άλλους 12 Αρχανιώτες με α/α στους καταλόγους 258 και 254, λαμβάνει και αυτός το σιδερένιο αριστείο. .Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 286 Αριστεία
285 Γεώργιος Τζούμα(ο)ς  από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι σιδερένιο . Περιλαμβάνεται και ο ίδιος στους καταλόγους μαζί με τον παραπάνω αγωνιστή και με άλλους 12 Αρχανιώτες με α/α στους καταλόγους 255 και 251, λαμβάνει και αυτός το σιδερένιο αριστείο. .Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ. 285 και 286
Φ 284  Δημήτριος Τσανόπουλος από Θεσσαλία  διαμονή Αρχάνι-χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 140 σε κατάλογο Θεσσαλών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και  αμείβεται με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ. 284 Αριστεία
Φ 280 Δημήτριος Τσιόνος από Αρχάνι.  Αναφέρεται με α/α 8 σε κατάλογο αγωνιστών αριθ 6086/ 15 Απριλίου 1844, μαζί με άλλους 53 ρουμελιώτες αγωνιστές και στήλη περί αριστείου αναγράφεται το χάλκινο αριστείο  Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ. 280 Αριστεία
Φ 277 Ιωάννης Τουρμπέτας  από Άγραφα, διαμονή Αρχάνι-σιδερένιο. Αναφέρεται σε εισήγηση-ονομαστικό κατάλογο 4678,  τα οποία συνέταξαν οι παρακάτω υπογράφοντες οπλαρχηγοί και προτείνεται να λάβει σιδερένιο αριστείο.  Ήτοι:
Αριθμός 4678
Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία
          Της Επικρατείας.  Εν Αθήναις 16 Δεκεμβρίου 1843
          Οι παρά πόδας σημειούμενοι Αγραφιώτες της δεδουλουμένης επαρχίας των Αγράφων, διαμένοντες ήδη εντός Ελλάδος εις διαφόρους κατοικίας υπήρξαν απ’ αρχής μέχρι τέλους, τον υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού Αγώνος, εις πολλάς κατά των εχθρών εκστρατείας και μάχας, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών και ημών και κατ΄ εξοχήν υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εξ αυτών δε διακρίνοντο ως υπαξιωματικοί.
          Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 
          Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων. Ακολουθεί  κατάλογος με τα προτεινόμενα:  20 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία και οι υπογραφές:
Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με τα συνημμένα αριστεία, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά άτομα.  Ο προτεινόμενος με τον κατάλογο Υπουργείου των Στρατιωτικών λαμβάνει το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 277 και 283 Αριστεία.  Σημείωση: Το ίδιο όνομα και επώνυμο είναι γραμμένο στη Μάκρυση. Εκτός εάν  πρόκειται για συνωνυμία
Φ 250/44 Δημήτριος Τσάκαλος από Αρχάνι-σιδερένιο. Η Γραμματεία των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Ευάγγελο Κοντογιάννη  τον υπό αριθμό 1772 ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με 224 άτομα, ήτοι:
«Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 1844
Προς τον πληρεξούσιον ης Φθιώτιδος Αντισυνταγματάρχην
Κ. Ευάγγ. Κοντογιάννην           
Διευθύνομεν προς υμάς εσώκλειστως 224 σιδηρά αριστεία, ομού με τας αναλόγους ταινίας και τα διπλώματα διά να τα εγχειρίσετε εις τους, τον εσώκλειστον κατάλογον,  ενδιαλαμβανομένους  άνδρας
Υπογραφή Ανδρέας Λόντος» Στις 30 Απριλίου 1844, ο Δημήτριος Τσάκαλος αναφέρεται, σε κατάλογο  Θεσσαλών με διαμονή Αρχάνι, ότι έχει τα προσόντα να λάβει χάλκινο αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 250 Αριστεία
Φ 250/144 Αθανάσιος Τσιγκούλης;; από Αρχάνι-σιδερένιο. Η Γραμματεία των Στρατιωτικών, διαβιβάζει προς τον Ευάγγελο Κοντογιάννη  τον υπό αριθμό 1772 ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με 224 άτομα, ήτοι:
«Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 1844
Προς τον πληρεξούσιον ης Φθιώτιδος Αντισυνταγματάρχην
Κ. Ευάγγ. Κοντογιάννην          
Διευθύνομεν προς υμάς εσώκλειστως 224 σιδηρά αριστεία, ομού με τας αναλόγους ταινίας και τα διπλώματα διά να τα εγχειρίσετε εις τους, τον εσώκλειστον κατάλογον,  ενδιαλαμβανομένους  άνδρας
Υπογραφή Ανδρέας Λόντος» Πηγή Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 250 Αριστεία.
Φ 250/145     Κωστής Α. Τσώνος από Αρχάνι-σιδερένιο. Η Γραμματεία των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Ευάγγελο Κοντογιάννη  τον υπό αριθμό 1772 ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με 224 άτομα, ήτοι:
«Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 1844
Προς τον πληρεξούσιον ης Φθιώτιδος Αντισυνταγματάρχην
Κ. Ευάγγ. Κοντογιάννην          
Διευθύνομεν προς υμάς εσώκλειστως 224 σιδηρά αριστεία, ομού με τας αναλόγους ταινίας και τα διπλώματα διά να τα εγχειρίσετε εις τους, τον εσώκλειστον κατάλογον,  ενδιαλαμβανομένους  άνδρας
Υπογραφή Ανδρέας Λόντος» Πηγή Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 250 Αριστεία
Φ 284/184 Αναγν. Αθ. Φλώρος από Αρχάνι-σιδερένιο. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 184 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος, στον κατάλογο του Υπουργείου είναι με τον ίδιο  α/α 184 και λαμβάνει το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 284, 285 και 286 Αριστεία.
Φ 250 Δημήτριος Φλώρος από  Αρχάνι-σιδερένιο: Η Γραμματεία των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Ευάγγελο Κοντογιάννη  τον υπό αριθμό 1772 ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με 224 άτομα, ήτοι:
«Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 1844
Προς τον πληρεξούσιον ης Φθιώτιδος Αντισυνταγματάρχην
Κ. Ευάγγ. Κοντογιάννην          
Διευθύνομεν προς υμάς εσωκλείστως 224 σιδηρά αριστεία, ομού με τας αναλόγους ταινίας και τα διπλώματα διά να τα εγχειρίσετε εις τους, τον εσώκλειστον κατάλογον,  ενδιαλαμβανομένους  άνδρας
Υπογραφή Ανδρέας Λόντος» Πηγή Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 250 Αριστεία.
Φ 259 Φλώρος Ιωάννης του Αθανασίου, από το χωριό Αρχάνι της Φθιώτιδας του Δήμου Μακρακώμης. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε για δεύτερη φορά ατομική αίτηση απονομής αριστείου και  πιστοποιητικό εκδουλεύσεών του, διότι όπως υποστηρίζει δεν του στάλθηκε ακόμα το ανάλογο αριστείο. «… Δια ταύτα  το επαναγγέλνο εν τη παρούση μου κατ΄ επανάληψιν πιστοποιητικόν των οπλαρχιγών, Μ. Κοντογιάννη και Ν. Κοντογιάννη, παρακαλώ θερμώς να ευαρεστηθή και διατάξη την έκδοσιν του αριστείου μου, πεπεισμένος εις την δικαιοσύνην ότι θέλει ισακουσθώ και υποσημειούμαι με σέβας».
Στο πιστοποιητικό γράφει: Υπηρέτησε την Πατρίδα υπό την οδηγία πολλών άλλων οπλαρχηγών και των: Μ και Ν. Κοντογιάννη, που υπογράφουν το πιστοποιητικό του. Έλαβε μέρος στις μάχες: Μέσα στην Υπάτη, της Γιαννιτσούς και σε πολλές άλλες Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών από το   Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ Ζουλούμη. Πηγή: Αρχειομνήμων φ 259 λήψη 164 Αριστεία
Φ 259 Κώστας Φλώρος  από Αρχάνι, Αίτηση και πιστοποιητικό στον παραπλεύρως φάκελο. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων τον υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Κοντογιανναίοι.  Πήρε μέρος σε πολλές μάχες και στη μάχη της Γιαννιτσούς.
Φ 284/188     Δημητ. Χαλντούπης ή Χαλτούπης; από Ασπροπόταμο κάτοικος  Αρχάνι σιδερένιο. Στον Φ 286 των ΓΑΚ είναι γραμμένος στον κατάλογο του Ευαγγέλη Κοντογιάννη αριθ. 8397 με άλλους 623 ρουμελιώτες και  προτείνεται για σιδερένιο. Ενώ με το Φ 284 Είναι γραμμένος με α/α 188 σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844,  του Υπουργείου επί των Στρατιωτικών με 623 άτομα, ο οποίος στέλνεται στον Ε. Κοντογιάννη για τη χρήση της διανομής χάλκινων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Ενώ το όνομα Δημητρίου Χαλντούπη, αναφέρεται και στους καταλόγους των Ασπροποταμιτών μαζί με τον επόμενο και άλλους 11 Ασπροποταμίτες διαμένοντες στο Αρχάνι, εκτός εάν πρόκειται για συνωνυμία. Λαμβάνει σιδερένιο αριστείο.   Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ . 284,286, 285 και  286 Αριστεία.
Φ 285 Γεώργιος Χορνόβας από Ασπρπόταμο κάτοικος Αρχάνι  σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  με α/α 264 στον  κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών προς έγκριση, συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ταυτάριθμο κατάλογο: ως εξής:
Αριθ, 9181                        Βασίλειον της Ελλάδος
Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844
Ο Υπουργός
Π. Ι . Ρόδιος
Ο Γεώργιος Χορνόβας είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 260 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 163 Μήτρος Χρήστου  Από Αρχάνι. Βρίσκεται σε ονομαστικό κατάλογο  του ΙΙ λόχου (έδρα Γιαννιτσού) του 5ου  τάγματος της οροφυλακής Ευρυτανίας από τον οποίο προκύπτει ότι Έλαβε το σιδερένιο αριστείο στις 5 Μαρτίου 1837,  από τον συνταγματάρχη Ι. Γκούρα και για το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει το δίπλωμα του. Μαζί του είναι και οι: Κων/νος Μαργαρίτης, Κωνσταντίνου Αθανάσιος Κώστας  Δ. Καλτσάς  και ο Γεώργιος Νικολάου από Γιαννιτσού  και άλλοι. Εν Καρπενησίω 12 Μαρτίου 1842. Πηγή:Φ.163 Λήψη 377 Γ.Α.Κ 243
Φ 245 Κώστας Χρηστόπουλος από Αρχάνι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 89 σε ονομαστικό κατάλογο-εισήγηση που συνέταξαν: ο  Χρηστοδ. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζίσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος διαβιβάζεται:   «Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία  της Επικρατείας
          Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος,  εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων, άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν Αργυρά, χάλκινα και σιδερά», ο υποφαινόμενος καταγράφεται για σιδερένιο. Ενώ  η Γραμματεία επί των Στρατιωτικών διαβιβάζει τον κατάλογο για διανομή. «Αριθ. 3466.  Γραμματεία Στρατιωτικών  Αθήνα 10 Μαρτίου 1844.
Προς
Κύριον Δημήτριον Χατζισκον
              Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με  τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο υποφαινόμενος με τον κατάλο Νο 3466/10 Μαρτίου 1844  είναι γραμμένος με α/α 74 και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 245και 272 Αριστεία.
.
Φ 292 Γεώργιος    (δυσανάγνωστο επώνυμο) λαμβάνει σιδηρούν

[1] Ευθυμίου ΤάκηςΤα ιαματικά λουτρά Αρχανίου
3H SYNEDRIASH el_praktika1.qxd 24/03/2010 4:11 ΜΜ Page 222

[2] Καναπίτζα.  Για πολλούς ερευνητές , ο οικισμός Καναπίτζα φέρεται ως  απροσδιόριστος. Με τον Φ. 71/ΓΑΚ 93 «Εθνικά Κτήματα» Μικτής Επιτροπής, προσδιορίζεται στον Αρχανιώτικο χώρο, κοντά στο σύνορο τριών χωριών Αρχάνι, Πλατύστομο. Γιαννιτσού.

Επίσης στην κατανομή των  λιβαδιών, Ο Γ. Ζουλούμης φέρεται να  αγόρασε σχεδόν τα μισό Αρχάνι. Και με έγγραφό του, προς τον οικονομικό έφορο Φθιώτιδος ζητά να του παραχωρηθεί και το λιβάδι στη «Καναπίτζα» για να τοποθετήσει τα ποίμνιά  του «Πηγή Εθνικά Κτήματα» φ.2845 Άλλωστε στη περιοχή  υπάρχει πολλή  καναπίτσα που χρησιμοποιείτο  για πλέξουν κοφίνια

[3] Νομοθέτημα επί Καποδίστρια.

[4] Γ.Α.Κ. Φ. 122/ 009/ 1835. «Οθωνινκά Υπουργείο  των Εσωτερικών»

Αρέσει σε %d bloggers: