Βαρυμποπη-Αγωνιστες

Χωριό Βαρυμπόπη σήμερα Μακρακώμη

Είναι δύσκολο κανείς να αναφερθεί στην πλούσια ιστορική διαδρομή της ακμάζουσας Μακράς κώμης (Μακρακώμης) δια μέσω των αιώνων.  Θεωρήθηκε αναγκαίο όμως, πριν περάσουμε στην ονοματολογία των Αγωνιστών της του 21, να αναφερθούμε σε κάποιες Αρχειακές εγγραφές και Διοικητικές μεταβολές μετά την επικράτηση της επανάστασης, τις οποίες θα δανειστούμε  από αξιόλογους Ερευνητές και τα Γ.Α.Κ:

Η Βαρυμπόπη, όπως θα διαπιστώσουμε, ήταν έδρα του Δήμου Μακρακώμης από το 1835 1836 και μέχρι το 1916

Αρχειακές εγγραφές

Μέχρι το 1833 Προύχοντας  Δημογέροντας του χωριού ήταν ο Αναγνώστης Δασκαλάκης στον οποίο χορηγήθηκε αργυρό αριστείο. Θεσμός, ο οποίος καταργήθηκε το 1833 επί αντιβασιλείας του Αρμανσμπέργκ

Ο Γιώργος Δημητρίου δημοσιογράφος ερευνητής. Στα «Φθιωτικά Χρονικά» του 2006, με τίτλο «Πόλεις Κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα» γράφει: α/α 307 Μακρακώμη Φθ. (Βαρυμπόπη). Μετονομασία Α Α Υπ. Εσ. 27303/3-5-1916 ΦΕΚ 41. Αναφέρεται και στην πρόθεση της Ρεντίνας (ως  Βαρυμπόπη).  Ο Πουκεβίλ την τοποθετεί στα Πολιτοχώρια του κτηματολιγίου του Πατρατζκ. ως «Βαρυμπόπη παλ. Βαριανής, επισκοπή κατεστρ.)», με 40 σπίτια. Έδρα Δήμου Μακρακώμης (1836-1912). Σήμερα Έδρα Δήμου Μακρακώμης (2226 κατ.)

Ο Βασίλης Σπανός στο «Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας», με θέμα: «Οι οικισμοί της Φθιώτιδας στην πρόθεση της Ρεντίνας cα 1640- 19ος αιών», το οποίο  έγινε στις 3-4 Σεπτεμβρίου 2001 στο «Συνεδριακό Κέντρο Κάστρο Λαμίας». Στα πρακτικά μεταξύ άλλων αναφέρει:  «Α/α 11.Βαριμπόπη η σημερινή Μακρακώμη Αναφέρεται στα φ. 174α-175β με του οικισμούς Πλατύστομο Μάκρεσι, Αμαλότες και Χαλίλι. Στα φ.176α με γραφές μεταγενέστερες της πρώτης Αναφέρεται ως Βαριμπόπη

Άλλοι διαλυμένοι  προεπαναστατικοί οικισμοί στον περιβάλλοντα χώρο της Μακρακώμης στον οποίο αναφέρεται ο Βασίλης Σπανός, είναι το Σοφού.

Α/α 81 Σοφού. Διαλυμένος οικισμός ανάμεσα στη Μακρακώμη και στην Τσούκα. Αναφέρεται στα φ. 167α- 168β, με τους οικισμούς Τζήκα (Τσούκα) και Βήτολη. Στα φ 168β, 171α υπάρχουν γραφές  μεταγενέστερες της πρώτης.

Επίσης, ο Γιώργος Δημητρίου αναφέρεται τόσο για τον Σοφό, όσο και για τους οικισμους  Νέλη και Θραψιμιώτικα Καλύβια, ήτοι:

Α/α 519. Σοφό. Διαλυμένος οικισμός μεταξύ Μακρακώμης και Τσούκας. Αναφέρεται και στην πρόθεση της Ρεντίνας, ως «Σοφού». Ο Πούκεβίλ το τοποθετεί στα Πολιτοχώρια του κτηματολογίου του Πάτρτζίκ , ως Σοφού, με 15 σπίτια και γράφει: «Απ’ το Πατρατζίκ, μία ώρα προς τα δυτικά, το Περίλεπτο. Από εκεί, δύο ώρες από εκεί το Σοφό.

Α/α 379 Νέλη Φθ. Προεπαναστατικός διαλυμένος οικισμός στη περιοχή της Μακρακώμης. Εκτιμάτε ότι βρίσκεται μεταξύ Βίτωλης, αριστερά στο δρόμο προς το Καρπενήσι. Υπάρχει συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αλεξ. Χατσίσκου 10400/1859 (ΓΑΚ Λαμίας).

Α/α Θραψιμιώτικα Καλύβια Φθ: Διαλυμένος οικισμός σήμερα, ο οποίος το 1836 ήταν συν. του Δήμου Μακρακώμης. Βασικά ήταν καλύβες (γεωργοκτηνοτρόφων) των κατοίκων του σημερινού οικισμού Θραψίμι της Καρδίτας.

Σημείωση: Τα κτήματα των παραπάνω χωριών και οικισμών, επί τουρκοκρατίας ήταν ιδιοκτησία του Ασλάν μπέη και τα οποία, ο Α.  Τσουκαλάς με σωρεία επιστολών τα διεκδίκησε από  τη Μικτη ελληνοοθωμανική Επιτροπή των Εθνικών κτημάτων, ότι τα είχε αγορασμένα από τους Τούρκους ιδιοκτήτες με χοτζέτι. Παραθέτουμε ένα μικρό δείγμα, μιας από τις πολλές επιστολές για το ίδιο θέμα, από τα ΓΑΚ. Ήτοι:

«Εν Αθήναις τη 5 Ιουλίου 1835

Προς την επί της διαπραγματεύσεως  μετά του

Σεκίπ’ εφένδη[1] Β. επιτροπήν περί  των

Εθνικών κτημάτων

Γνωστόν, νομίζω είναι εις την Β. ταύτην επιτροπήν  ότι ο υποφαινόμενος διατρίβω ήδη (δυσανάγνωστη λέξη ) εννέα μηνών ενταύθα δια την διεκδίκησιν του σχεδόν ουδετερωθέντος και σχεδόν νομιμότατον  δικαιώματός μου και τίτλου ιδιοκτησίας αναφαίρετου, τα οποία απέκτησα δια της αγοράς του πέραν του ποταμού Σπερχειού[2] υποστατικού μου Βαρυμπόπη και των εξαρτυμένων πέριξ αυτού ,Νέλη και Σοφού…».

Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε σαν διεκδικητής και ο Δημ. Χατζίσκος κ. ά. γι’ αυτά τα κτήματ

Ο Μ Σταματελάτος-Φ. Βάμβα- Σταματελάτου για το χωριό Βαρυμπόπη (Μακρακώμη) στο «Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδος» αναφέρουν: Ο οικισμός με την ονομασία Βαρυμπόπη, βρίσκεται σε υψόμετρο 150 μ. Β/Δ της Λαμίας, κοντά στα λείψανα της αρχαίας Μακράς Κώμης: Αρχαία πόλη των Αινιάνων, κοντά στη σημερινή Μακρακώμη του νομού Φθιώτιδος. Το 198 Π. Χ. (μαζί με της Σπερχειές) την κατάλαβαν ( Μακρακώμη) οι Αιτωλοί.

Κάτοικοι: Το 1928 κατ. 1436, το 1940 κατ. 1766, το 1951 κατ.1956, το 1961 κατ. 1875, το 1971 κατ. 1970, το 1981 κατ. 2374, το 1991 κάτ.2717.

Το 1931 γεννήθηκε ο Μάριος Χάκας λογοτέχνης. Κατά πάσα πιθανότητα απόγονος των αγωνιστών του 1821, οι οποίοι αναφέρονται στον κατάλογο που ακολουθεί.

Αριστεία και διαδικασίες

Έγινε προσπάθεια να καταγραφούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τους Αγωνιστές, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών για να τους απονεμηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, αριστείο ή νομισματόσημο, το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις και προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων,              

Με την έλευσή του το 1833 ο Όθωνας θέλοντας να  κερδίσει την εύνοια των Ελλήνων, εξέδωσε βασιλικό διάταγμα με το οποίο,  προς τιμήν και επιβράβευση των αγωνιστών, καθιερώθηκαν τα Αριστεία, Εθνόσημα ή Νομισματόσημα, όπως ονομάσθηκαν. Είχαν σχήμα σταυρού. Από τη μια πλευρά έγραφαν «Τοις προμάχοις της πατρίδος» και από την άλλη «Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος». Συνοδεύονταν δε αυτά από ένα δίπλωμα, το σταυρό με μια κυανή ταινία. Οι αγωνιστές, στις επίσημες γιορτές, φόραγαν το σταυρό στο στήθος με την κυανή ταινία. Με την προϋπόθεση ο αριστειούχος να είχε μαζί κατά την ημέρα που το έφερε στο στήθος του να είχε μαζί του και το δίπλωμα.

Οι μεν αξιωματικοί έπαιρναν αργυρό, οι δε υπαξιωματικοί χάλκινο και οι στρατιώτες σιδερένιο. Οι κάτοχοί τους είχαν ως προνόμιο δημόσιες διακρίσεις και θέσεις, αλλά και προικοδοτήσεις με χρηματικά γραμμάτια, για αγορά χωραφιών, υδρόμυλων κ. ά.

Για να πάρουν όμως το νομισματόσημο ή αριστείο ή εθνόσημο έπρεπε, σύμφωνα με το Η΄ ψήφισμα της Εθνικής εθνοσυνέλευσης να έχουν συμπληρώσει το 30ον έτος της ηλικίας των.  Οπότε οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονταν στους  κατά τόπους τοπικούς οπλαρχηγούς ή σε όποιον υπηρέτησαν κοντά του στην επανάσταση, εφ’ όσον ήταν στη ζωή, και ζητούσαν να τους δοθούν τα πιστοποιητικά εκδουλεύσεων-συμμετοχής στην επανάσταση. Σε αυτό έπρεπε να πιστοποιείται το όνομα, το επώνυμο, η καταγωγή, η διαμονή, οι μάχες που πήρε μέρος ο ενδιαφερόμενος, το  βαθμό που είχε, πόσους άνδρες είχε κάτω από τις δικές του διαταγές, αν ήταν βαθμοφόρος ή απλός στρατιώτης κ. ά.

Το πιστοποιητικά των, έπρεπε πρώτα να επικυρωθούν για το γνήσιο της υπογραφής των εκδοτών,  από τον Δήμαρχο ή τον Δημαρχιακό πάρεδρο.   Στη συνέχεια το πιστοποιητικό αυτό ο αγωνιστής με μια αίτηση το κατέθετε στο Δήμο του, με την παράκληση να αποσταλούν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, ώστε οι επιτροπές με βάση τα στοιχεία του πιστοποιητικού να εκδώσουν και τον ανάλογο  βαθμό και εθνόσημο.

Πολλοί από τους αγωνιστές είναι γραμμένοι δύο ή και τρεις φορές σε ισάριθμους  καταλόγους. Και τούτο συμβαίνει:

  • Οι περισσότεροι από αυτούς, υπέβαλαν αίτηση, όπως θα διαπιστώσει κανείς, δεύτερη, ίσως και τρίτη φορά.
  • Σύμφωνα με την υπάρχουσα αλληλογραφία, μεταξύ του οπλαρχηγού Κοντογιάννη και της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών, κάποιοι κατάλογοι αγωνιστών έχουν χαθεί και αναγκάσθηκε να ξαναστείλει κάποιους από αυτούς, διαμαρτυρόμενος.
  • Οι ίδιοι οι οπλαρχηγοί επειδή η διαδικασία αργούσε να διεκπεραιωθεί αναγκάζονταν, κάτω από την πίεση, να στείλουν ένα δεύτερο κατάλογο. Προσοχή χρειάζεται, μεταξύ καταλόγου που περιέχει, την σύσταση για το είδος του αριστείου που δικαιούται ο αγωνιστής.  Και του καταλόγου  για τη  διανομή των αριστείων
  • Οι συντάκτες των αιτήσεων και των πιστοποιητικών που είχαν εγκατασταθεί έξω από τα Δημαρχεία, σπάνια έβαζαν το πατρώνυμο, οπότε η αναγνώριση μεταξύ των πρώτων εξαδέλφων είναι αδύνατος
  • Σύγχυση δημιουργείτο με τις συνωνυμίες που υπήρχαν στα διάφορα χωριά του ιδίου Δήμου. όπως Ριζος. Ριζόπούλος, Καλτζάς, Μηλωνάς κ. ά
  • Από την παρούσα έρευνα λείπουν, εκτός ελαχίστων, τα Μητρώα των αγωνιστών-στρατιωτών που φυλάσσονται σε στρατιωτικά κυτία

Πηγές: Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχειομνήμων Αριστεία

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός μας απώτερος αυτής της έρευνας είναι, αφ’ ενός μεν να φωτίσουμε τα συμβάντα εκείνης της εποχής, πως αυτοί, οι απλοί άνθρωποι χωρίς τα σημερινά συγκοινωνιακά μέσα, από τη Ρούμελη, βρέθηκαν να πολεμάνε στην Αράχωβα, στο Μεσολόγγι, στο Κρεμμύδι και Νεόκαστρο της Πελοποννήσου,  στην Αθήνα και αλλού. Αφ’  εταίρου  να αποτίσουμε φόρο τιμής και  ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους ανώνυμους αγωνιστές για τη μεγάλη θυσία τους προς εμάς και στις επερχόμενες γενεές  και να φροντίσουμε με τη διδαχή τους να είμαστε άξιοι μιμητές  και συνεχιστές του ένδοξου παρελθόντος  μας. Απαραίτητο στοιχείο κάθε ανθρώπου και κυρίως κάθε Έλληνα να γνωρίζει την ιστορική διαδρομή του τόπου του και ιδιαίτερα  της πατρίδας του, η οποία μας καθοδηγεί και μας παραδειγματίζει με τις γεμάτες αξίες, πράξεις των παππούδων μας  και γιατί όχι, και από τις παραλήψεις των.

Τα πιστοποιητικά και οι αιτήσεις κάποιων  αγωνιστών, είναι σημαντική πηγή πληροφοριών, τόσο για την καταγωγή, όσο και για το γενεαλογικό δένδρο των οικογενειών και την ηλικία. Αλλά κυρίως διαβάζοντάς τα, «μας προσφέρουν ένα αειθαλές μήνυμα, ότι ο άνθρωπος νοείται άνθρωπος μόνο ως ελεύθερος, ότι η ανθρώπινη ζωή νοείται μόνο σε συνθήκες ελευθερίας». Μας διδάσκουν  κυρίως την φιλοπατρία, αφού, όπως θα διαπιστώσουμε, αυτοί οι απλοί εργάτες της γης και αγράμματοι γιδοβοσκοί, αψήφησαν τον θάνατό και διέθεσαν όλα τα υπάρχοντά τους  στον «νυν υπέρ πάντων αγώνα», ή εφοδιάζοντας τα στρατόπεδα με τρόφιμα ή πληρώνοντας μισθούς σε κάποιους για να θρέψουν τις οικογένειες τους. Δεν είναι αμελητέο γεγονός, για να το προσπεράσει κανείς,  όταν σε κάποια από τα πιστοποιητικά καταγράφεται ότι κάποιοι από αυτούς τους απλούς και αφανείς ήρωες την ίδια ημέρα, από τη συμμετοχή τους στην πολιορκία της Υπάτης το 1822, με τα όπλα στα χέρια  έλαβαν μέρος και στη μάχη της Γιαννιτσούς «..εις την πολιορκίαν της Υπάτης και απ’ αυτής εις την της Γιαννιτσούς» ή στο Κλωνί.

Τα στοιχεία του επισυνημμένου καταλόγου Αγωνιστών, σε μορφή pdf που ακολουθεί, με τα  ονόματα αγωνιστών, Βαρυμπόπης-Μακρακώμης, τις  αιτήσεις, τα  πιστοποιητικά, τα Αριστεία και τις Βαθμολογίες, τα οποία, είναι παρμένα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και  από τους «φακέλους των Αριστείων», οι  αριθμοί των οποίων  αναφέρονται πριν από τα ονόματά των.

Τα ονόματα των αγωνιστών συνήθως βρίσκονται σε δύο ή και τρεις διαφορετικούς φακέλους των Γ.Α .Κ  με ονομαστικούς καταλόγους και τούτο, διότι επειδή η έγκριση της έκδοσης του αριστείου αργούσε, ή τα χαρτιά τους χάνονταν με το Ταχυδρομείο. Τότε  οι αγωνιστές κατέφευγαν πάλι στον ίδιο ή σε άλλο οπλαρχηγό και ζητούσαν τη έκδοση νέων πιστοποιητικών, όπως αναφέρεται και [ιο πάνω..

Ο ένας από τους καταλόγους, συνήθως περιέχει τα ονόματα αυτών με τον οποίο  οι τοπικοί οπλαρχηγοί πρότειναν προς το Υπουργείο των στρατιωτικών ή στις αρμόδιες επιτροπές αριστείων, το είδος του αριστείο που δικαιούται να λάβει ο  κάθε αναφερόμενος αγωνιστής.  Ο άλλος είναι κατάλογος είναι του Υπουργείου Στρατιωτικών προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας σε κάποιον πληρεξούσιο ή πληρεξουσίους, για χρήση της διανομής των αριστείων στους  προτεινόμενους αγωνιστές με το ανάλογο αριστείο, που εγκρίθηκε από τις επιτροπές.  .

Με βάση τη σχετική αλληλογραφία πληρεξούσιοι στη περιοχή ήταν: Γ. Αινιάν, Χρηστοδ. Χατζηπέτρου[3], Ευαγγέλης Κοντογιάννης και Δημ. Χατζίσκος.  Οι τρεις τελευταίοι,  συνέταξαν τους περισσότερους καταλόγους και διένειμαν τα αριστεία στους προτεινόμενους αγωνιστές. Π.χ.  ο   φάκελος α/α 286 των Γ.Α.Κ περιέχει τον ονομαστικό   κατάλογο με α/α αριθμό  8397,  συντάχθηκε από τον  Ευαγγέλη Κοντογιάννη, με 623 ρουμελιώτες αγωνιστές  των χωριών της Φθιώτιδας προς την Γραμματεία επί των Στρατιωτικών, προκειμένου οι επιτροπές αριστείων να τους χορηγήσουν τα προτεινόμενα  αριστεία και διανεμηθήκαν από τον ίδιο, ήτοι:

«Εν Αγά τη 13 Μαΐου 1844

Κατάλογος των όσοι θα λάβουσι αριστεία του έτους 1842

Δια χάλκινα  210

Δια σιδερά    413=  Σύνολο 623

Ενεργήθεισαν τα Χάλκινα και τα σιδερά»

Πολλοί είναι οι αγωνιστές που διαφώνησαν με τον βαθμό που τους κατέταξαν οι επιτροπές, αλλά και για το είδος του εθνοσήμου  που τους στάλθηκε.  Δεν είναι λίγοι από αυτούς, ευρισκόμενοι έτι εν ζωή,  κατέφευγαν στα δικαστήρια όταν αδικούνταν. Άλλοι δικαιώθηκαν από προσφυγή των απογόνων τους στα δικαστήρια.

Ονόματα αγωνιστών Βαρυμπόπης-Μακρακώμης

Κατάλογος, αιτήσεις, πιστοποιητικά, Αριστεία, Βαθμολογίες,

Ασφαλώς με μια έρευνα ο παρακάτω κατάλογος μπορεί να έχει πολλές ελλείψεις.  Έγινε όμως μια  ακόμη προσπάθεια σαν συμπλήρωμα στις πάρα πολλές έρευνες που υπάρχουν για το Νομό Φθιώτιδος, όπως: Ν. Αντωνόπουλος, Κ. Κλεφτοδήμος, Κ. Φλώρος (Περαστικός), κατάλογος Π, Βασιλείου κ. ά .

Στην προκειμένη περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκαν άλλες πηγές έρευνας, παρά μόνο η πηγή των Γ.Α.Κ. και τα οποία ευχαριστούμε για την αστείρευτη πηγή πληροφοριών. Πολλές Ευχαριστίες οφείλω να εκφράσω, προς τα Γενικά Αρχεία του Κράτους  και το προσωπικό του αναγνωστηρίου,  για την αμέριστη και ένθερμη υποστήριξη μας

Αγωνιστές Αργυρά

Φ 281 Αναγνώστης Δασκαλάκης από Βαρυμπόπη Αργυρό. Δημογέρων, Προύχων. Στις 8 Ιανουαρίου υπέβαλε ξανά αίτηση και πιστοποιητικό προς την επί των Στρατιωτικών Βασ. Γραμματεία δια μέσου του Δήμου Μακρακώμης, όπως ο Νόμος όριζε:

«Εν Βαρυμπόπη τη 8 Ιανουαρίου 1844

Προς την Βασιλική Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία  της Επικρατείας.

    Περί Αριστείου

            Αν και εντίμως συμμεθέξας εις τον υπέρ ανεξαρτησίας του ηρωικού αγώνος, από αρχής της επαναστάσεως πολεμήσας πάντοτε τον εχθρόν ως υπαξιωματικός με αρκετούς υπό την οδηγίαν μου, ως αποφάσισα, απωλέσας άπασα την ιδιοκτησίαν μου και τα θυσίασα μαχόμενος και αυτό το ( δυσανάγνωστη λέξη) την ζωήν μου υπέρ της ελευθερίας, μόλον ταύτα δεν ηξιώθην  να λάβω ακόμη ούτε το ανήκον μοι αριστείον, καίτοι υπέβαλλα εγκαίρως τας πιστοποιήσεις  των εκδουλεύσεων μου.

            Επειδή δε εκ της βραδύτητος ταύτης προκύπτει πιθανότητα του να απωλέσθησαν αυταί, αναγκάζομαι ενθαρρηνόμενος από τας ελπίδας της 3  Σεπτεμβρίου ήτις θεία πρόνοια έθεσεν εις Υπουργικάς θέσεις, Υπουργούς έλληνας πολυειδώς θυσιασθέντας  επ’ αγαθώ των Ελλήνων, και επισυνάπτω νέαν πιστοποίησιν αφορώσαν  τας προς την πατρίδα πολλάς  θυσίας μου, και παρακαλώ να ευαρεστηθή η Βασιλική Γραμματεία και διατάξη την αποστολήν του ανήκοντος μοι χαλκίνου αριστείου, δια να μην μείνω ως ήδη επί των λαμπροτάτων του συντάγματος ημερών αδικημένος.

            Υποσημειούμαι ευσεβάστως

    Ο Ευπειθέστατος κάτοικος Βαρυμπόπης της Φθιώτιδος

              Αναγνώστης Δασκαλάκης»

Παραθέτουμε περίληψη από το Πιστοποιητικό του Α. Δασκαλάκη

Δια του παρόντος πιστοποιούμεν, ότι ο Αναγνώστης Δασκαλάκης από Βαρυμπόπη του Δήμου Μακρακώμης ετών 52, εδούλευσεν στρατιωτικώς την πατρίδα,  από αρχής της επαναστάσεως, υπό την οδηγίαν μας, έχων ικανούς υπό την οδηγίαν του ως υπαξιωματικός και παρευρέθει εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, πολεμήσας γενναίως εις τας δύω προσβολάς Υπάτης, εις Καλιακούδα, εις το Καρπενήσι κατά του Σκόνδρα, εις το Κρεμίδι, εις την δια νυκτός κατά του Κιουταή έξοδο του Μεσολογγίου και εις Αθήνας επί της εκστρατείας του αειμνήστου Καραϊσκάκι και λοιπάς δια το σύντομον παραλείπομεν..»Εν Αγά τη 8 Ιανουαρίου 1844

Το υπογράφουν οι: Μ. και  Ν. Κοντογιάννη, Συνταγματάρχης και Αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών των δύο από το Δήμαρχο Σπεχειάδος Γ. Ζουλούμη

Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο αξιωματικών του φακέλου 277 των Γ.Α.Κ μαζί με άλλους αξιωματικούς από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Η Γραμματεία Στρατιωτικών 1 Μαρτίου 1844 αναφέρει: «Επί  προτάσσει της επί των στρατιωτικών Γραμματείας ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείο  εις άτομα διατελέσαντα ως προύχοντες και Δημογέροντες του χωρίου των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου, έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής  των εγχωρίων του».   Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ Φ 246  και 277, 285 και 286

Φ 277  Κοσμάς Κοσμόπουλος από Βαρυμπόπη*  Αργυρό. Δημογέρων, Προύχων. Είναι γραμμένος σε κατάλογο αξιωματικών του παραπλεύρως αναφερομένου φακέλου (277) με άλλους με άλλους αξιωματικούς από διάφορα χωριά και προτείνεται: «Επί  προτάσσει της επί των στρατιωτικών Γραμματείας ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείο  εις άτομα διατελέσαντα ως προύχοντες και Δημογέροντες του χωρίου των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής  των εγχωρίων του». Μ ε επιφύλαξη Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 277  Αριστεία

Φ 277 Τασης Ρήγας από Βαρυμπόπη*  Αργυρό ομοίως με τον παραπάνω «Επί  προτάσσει της επί των στρατιωτικών Γραμματείας ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείο  εις άτομα διατελέσαντα ως Προύχοντες και Δημογέροντες του χωρίου των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου, έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής  στον υπέρ της ελευθερίας αγώνα  και ως επικεφαλής των εγχωρίων του». Εν Αθήναις 17 Δεκεμβρίου1844.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 277  Αριστεία        1250649

* Πιθανόν,  οι δύο σημειούμενοι αγωνιστές με αστερίσκο, θα είναι καταγωγής από Βαρυμποπού Πελοποννήσου. Εκτός αν κάποιος τοπικός ερευνητής που γνωρίζει ονόματα και πρόσωπα, μπορεί να μας επιβεβαιώσει περισσότερα

Αγωνιστές χάλκινα και σιδερά

  Απόστ. Αγραφιώτης  Δεν βρέθηκε να λαμβάνει το αριστείο. εκτός αν ανήκει σε άλλο χωριό

Φ 245/128 Δημήτριος Αγραφιώτης Κατάγεται από τα υπόδουλα  Άγραφα, με διαμονή Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Ο κατάλογος με  αριθμό 1362/ 21 Ιαν. 1844 συντάχθηκε από  τον οπλαρχηγό- Συνταγματάρχη Χρηστοδ.  Χατζηπέτρου  και τον Δημήτριο Χατζίσκο με 288 αγραφιώτες που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζουν προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας» αναφέρουν τα εξής: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν..» Οι ευπειθέστατοι. Ο   ίδιος   γραμμένος και στον κατάλογο των 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, ο οποίος συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους:   Νικήτα Σταματελόπουλο,  Γ. Διοβουνιώτη,  Διαμαντή Ολύμπιο, Ν Πανοριά κ. ά.  Και τον διαβιβάστηκε προς: «Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας» Ο Δημήτριος Αγραφιώτης  προτείνεται για σιδερένιο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει  και διαβιβάζει τον κατάλογο προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για τη χρήση της διανομής των αριστείων. Ο ίδιος λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 245, 272, 277και και 283  Αριστεία  Σημείωση: βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους του έτους 1843

Φ 277/123  Νίκος Αγραφιώτης κατάγεται από τα υπόδουλα μέρη των Αγράφων, διαμονή Βαρυμπόπη σιδερένιο . Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ  ανεξαρτησίας της πατρίδος, κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Την εισήγηση και τον καταρτισθέντα κατάλογο, για το είδος του αριστείου που δικαιούται τα  υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος,  Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανουριάς κ. ά. οι οποίοι μεταξύ άλλων αναφέρουν: «..Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 

            Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων». Ακολουθεί ο κατάλογοςονομάτων, κατά αριστείο. Και διαβιβάστηκε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για τη χρήση της διανομής των αριστείων στα σχετικά άτομα.  Του απονέμεται  το προταθέν σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 277και 283 Αριστεία. Σημείωση βρ’ισκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους 1843

Φ 285/199 Γεώργιος Αρβανίτης από Ασπροπόταμο κάτοικος Βαρυμπόπης-σιδερένιο.  Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 Απροποταμίτες αγωνιστές. Ο Κατάλογος συντάχθηκε από  τον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου  με πρόταση για 134 χάλκινα  και 320 σιδηρά  αριστεία και τα διαβίβασε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Χρηστ. Χατζηπέτρου ταυτάριθμο κατάλογο με τους 354 αγωνιστές, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «..Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήνα την16  Ιουνίου 1844. Υπογραφή Π.Ι Ρόδιος Υπουργος Στρατιωτικών» Ο Γ, Αρβανίτης παίρνει το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 285 και 286 Αριστεία.

Φ 285/197 Δημήτριος Αρβανίτης από Ασπροπόταμο κάτοικος Βαρυμπόπη  σιδερένιο.  Είναι στους ίδιους καταλόγους, πιθανά με τον αδελφό του, προτείνεται και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 285 και 286 Αριστεία.

Φ 245 Γεώργιος Αργύρης* από Άγραφα κάτοικος Βαρυμπόπης Σιδηρούν. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογος με αριθμό1362/ 21 Ιαν. 1844, με 288 αγραφιώτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, που συντάχθηκε από τους: Χρηστοδ.  Χατζηπέτρου  και τον Δημήτριο  Χατζίσκο  και διαβιβάσθηκε   προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας» αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν… τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …» Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει  και διαβιβάζει προς το Δημήτριον Χατζίσκο ήτοι: «..Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με            τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος» Του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 245 και 272 Αριστεία οκ

245  Ιωάννης Αργύρης από Βαρυμπόπη-σιδηρούν, το ίδιο με τον Γεώργιο Αργύρη, λαμβάνει και αυτός το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 245 και 272 Αριστεία οκ

Φ 272  Νικόλαος Βλάχος από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Στις 16 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλλε  ομαδική αίτηση με: Γ. Ρίζο, Μήτρο Λαχτάρα, Κωστούλα Γρίβα, Ν. Ρίζο, Αθαν. Δημητρίου, Χρ. Γουρούνα και Κ. Τζηκούρα. «Προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλ. Γραμματεία της Επικρατείας. μέσου του Δημάρχου Μακρακώμης εκφράζοντας παράπονα, διότι ενώ είχαν υποβάλλει έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους για χορήγηση του αριστείου τους από το 1837, μέχρι τώρα δεν έχουν δικαιωθεί. Λεπτομέρειες βλέπε  στη μερίδα του Μήτρου Λαχτάρα.

Το Υπουργείο των Στρατιωτικών  στις  10 Μαρτίου 1844  διαβιβάζει τον παρακάτω κατάλογο με 100 ρουμελιώτες αγωνιστές μεταξύ των οποίων είναι και Ν. Βλάχος  και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο:

«Αριθ. 3466 Γραμματεία Στρατιωτικών  Αθήνα 10 Μαρτίου 1844.

Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

              Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ και 272 Αριστεία.

Σημείωση: Φέρεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους 1843

Φ 285 Κωστούλας Γρίβας από Ασπροπόταμο κάτοικος Βαρυμπόπης-χάλκινο  Στις 16 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλλε  ομαδική αίτηση με: Γ. Ρίζο, Μήτρου Λαχτάρα, Ν. Βλάχο, Ν. Ρίζο, Αθαν. Δημητρίου, Χρ. Γουρούνα και Κ. Τζηκούρα. «Προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλ. Γραμματεία της Επικρατείας. μέσου του Δημάρχου Μακρακώμης εκφράζοντας παράπονα, διότι ενώ είχαν υποβάλλει έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους για χορήγηση του αριστείου τους από το 1837, μέχρι τώρα δεν έχουν δικαιωθεί. Λεπτομέρειες τις αίτησης,  βλέπε  στη μερίδα του Μήτρου Λαχτάρα.

Στις 16 Μαΐου 1844, ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμιτών, που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, συστήνοντας διάφορα αριστεία για το καθένα, τον παρόντα τον έχει στα χάλκινα. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.   Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και με το υπό αριθμό 9181 έγγραφό του, διαβιβάζει τον κατάλογο στον αποστολέα για χρήση της διανομής των αριστείων στα σχετικά άτομα. Ο Κωστούλας Γρίβας αμείβεται με το προτεινόμενο χάλκινο Αριστείο.

Πηγή:  Αρχειομνήμων Φ. 285 και 286 Γ. Α. Κ.  Αριστεία

Φ 282 Πολύζος Γεωργίου από Βαρυμπόπη;;,( με επιφύλαξη ως προς την διαμονή) χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 184, στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.

Φ 283  Αθανασ. Γεωργούλας ή Γεωργολόπουλος, μάλλον από Ροβολιάρισιδηρούν

Φ 282  Γεώργιος. Γρηγορίου, από Βαρυμπόπη-σιδηρούν. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, 28 Απριλίου 1844 διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, ονομαστικό κατάλογο 234 αγωνιστών αμειβομένων με σιδερένια αριστεία, ήτοι: Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 28 Απριλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 234 Αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών  μετά των  ανηκόντων αριστείων , ταινιών και διπλωμάτων,  διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος

Είναι γραμμένος με α/α 46 στον κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο.

Πηγη: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 282 Αριστεία.

Φ 245  Χρήστος Γουρούνας από Βαρυμπόπη-σιδερένιο Στις 16 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε νεα ομαδική αίτηση απονομής αριστείου με: Γ. Ρίζο, Μήτρου Λαχτάρα, Ν. Βλάχο, Κωστούλα Γρίβα, Ν. Ρίζο, Αθαν. Δημητρίου, και Κ. Τζηκούρα. προς το Δήμο Μακρακώμης, εκφράζοντας παράπονα διότι, ενώ είχαν υποβάλλει έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους για χορήγηση του αριστείου τους από το 1837, μέχρι τώρα δεν έχουν δικαιωθεί και στην οποία αναφέρουν:        

Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του χωρίου Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της επαρχίας Φθιώτιδος στρατιώται χρηματίσαντες εν καιρώ επαναστάσεως υπό διαφόρων οπλαρχηγών, των οποίων τις πιστοποιήσεις εις αντίγραφα διευθύναμε κατά το έτος 1837. αλλά μέχρι του 1841 η επί των αριστείων εξεταστική επιτροπή δεν απέστειλε τα ανήκοντα ημίν αριστεία, ότε βασισθέντες διευθύναμεν ταύτα τα πιστοποιητικά εν πρωτοτύπω, (δυσανάγνωστη λέξη ) τούτου γινομένου, ουδεμίαν ανταμοιβή των στρατιωτικών(δυσανάγνωστη λέξη )εκδουλεύσεων μας έγεινεν από την παρελθούσαν περίοδον της Κυβερνήσεως αφίνοντας τους υποφαινομένους άχρι τούδε εις το παράπονον και παραγκονισμόν μη χορηγούσα ημών τα οφειλόμενα ανάλογα αριστεία.

«Δια τούτο προστρέχοντας με σεβασμό εις την Βασιλ, Γραμματείαν παρακαλούμεν θερμώς αυτήν όπως ευαρεστηθείσα απονήμει εις τους υποφαινομένους μαχήσαντες υπέρ πατρίδος εφ’ όλο τω διάστημστι της επαναστάσεως με γενναιότητα και ζήλον ίνα μη μείνομεν ημείς μόνοι ηδικημένοι εις την λαμπράν ταύτην περίοδον της Κυβενήσεως, καθ’ ήν πας έλλην θέλει ανταμοιφθή επαξίως.

            ευέλπιδες όντες εις την μικράν ταύτην αίτησίν μας δικαίαν ούσαν

            υποσημειούμεθα με Σέβας ευπειθέστατοι»

Ακολουθούν οι υπογραφές των ανωτέρω.

Στις 21 Ιαν.1844, ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ.  Χατζηπέτρου  και ο Δημήτριος Χατζίσκος  κατάρτισαν τον υπό αριθμό 1362 κατάλογο με 288 αγωνιστές προς την  «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας» συστήνοντας τα εξής: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν..» Οι ευπειθέστατοι. Ακολουθεί ο κατάλογος ονομάτων.

Στις !0 Μαΐου 1844 Το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, τον υπό αριθμό  3466 κατάλογο, απαντώντας στο έγγραφο που είχε στείλει με τον Χρηστ. Χατζηπέτρου, διαβιβάζοντας ονομαστικό  κατάλογο 100 αγωνιστών για τη χρήση της διανομής των προταθέντων από αυτούς αριστεία. Ο Χρήστος Γουρούνας λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 246, 245 και 272 Αριστεία

Φ 284/ 168 Γωργ. Αναγν.  Δασκαλάκης από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει  διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 168 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 284 και 286 Αριστεία.

Φ 280  Κώστας Αναγνώστη. Δασκαλάκη από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Στις 18 Ιανουαρίου 1844, ο Κ. Α. Δασκαλάκης ετών 48 μαζί άλλους 5 συμπατριώτες του, υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου και τα χωριστά πιστοποιητικά τους,  μέσω του Δήμου  Μακρακώμης και ζητούν να τους χορηγηθεί το ανήκον σε αυτούς αριστείο. Το δε πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν, Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ, Ζουλούμη, το οποί έχει ως εξής:             «Πστοποιητικόν

Δια του παρόντος πιστοποιούμεν, ότι ο κύριος Κ’ωστας Δασκαλάκης  κάτοικος Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος ετών 48, λαβών τα όπλα επί χείρας από αρχής  του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, ήτοι από το 1821 μέχρι τέλους, υπό την οδηγίαν  και άλλων οπλαρχηγών και ημών των υποφαινομέμων  παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, εξ ών σημειούνται οι σημαντικότεραι εις την Υπάτη κατά του Ιμέρ Βρυώνη, εις Καλιακούδα κατά του Σκονδρα πασά, εις Άμπλιανη, εις Γιαννιτσού,  εις την  κατά του Κιουταή έξοδο του Μεσολογγίου,   εις Αθήνας κατά του ιδίου του Ιμπραήμ και λοιπάς δια το σύντομον παραλείπομεν..»

Είναι γραμμένος στου ίδιους καταλόγους με τον αδελφό του Γιώργο και με άλλους 623 αγωνιστές και λαμβάνει και αυτός το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο   Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 249 και 280, 284 και 286  Αριστεία

Φ 286  Χρήστος Δασκαλάκης από Βαρυμπόπη-σιδηρούν Είναι γραμμένος στο Φάκελο 286 κατάλογος με αριθμό 8397 των ΓΑΚ μαζί με τον Ιωάννη Ευσταθίου Σακά με α/α 467 και του στάλθηκε το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ, Φ 286 Αριστεία.

Φ 282  Ζάχος Δημητρίου από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 28 Απριλίου 1844 διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, ονομαστικό κατάλογο 234 αγωνιστών αμειβομένων με σιδερένια αριστεία. ήτοι: 

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 28 Απριλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 234 Αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών  μετά των  ανηκόντων αριστείων , ταινιών και διπλωμάτων,  διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος

Ο Ζ. Δ, είναι γραμμένος με α/α 47 στον κατάλογο του Υπουργείου  των στρατιωτικών και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 282 Αριστεία.

Φ. 246 Αθανάσιος Δημητρίου από Βαρυμπόπη, Στις 16 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλλε  νέα ομαδική αίτηση απονομής αριστείου με: Γ. Ρίζο, Μήτρου Λαχτάρα, Ν. Βλάχο, Κωστούλα Γρίβα, Ν. Ρίζο, Χρ. Γουρούνα, και Κ. Τζηκούρα. «Προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλ. Γραμματεία της Επικρατείας. μέσου του Δημάρχου Μακρακώμης εκφράζοντας παράπονα, διότι ενώ έγκαιρα είχαν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους για χορήγηση του αριστείου τους, από το 1837, μέχρι τώρα δεν έχουν δικαιωθεί. Λεπτομέρειες με τη αίτηση βλέπε στη μερίδα του Χρήστου Γουρούνα

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 246 Αριστεία.

Φ 249 Κώστας Δημητρίου από Βαρυμπόπη  Στις 18 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε νέα ομαδική  αίτηση απονομής αριστείου  μαζί άλλους 5 συμπατριώτες του και το πιστοποιητικό του  μέσω του Δήμου  Μακρακώμης  και ζητούν να τους χορηγηθεί το ανήκον σε αυτούς αριστείο. Παραθέτουμε το πιστοποιητικό εκδουλεύσεών  του:

«Πστοποιητικόν

Δια του παρόντος πιστοποιούμεν, ότι ο Κώστας Δημητρίου ετων 40  κάτοικος Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος ετών 39, λαβών τα όπλα επί χείρας από αρχής  του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, ήτοι από το 1821 μέχρι τέλους, υπό την οδηγίαν  και άλλων οπλαρχηγών και ημών των υποφαινομένων  παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, εξ ών σημειούνται οι σημαντικότεραι εις την Υπάτη κατά του Ιμέρ Βρυώνη, εις Καλιακούδα κατά του Σκονδρα πασά, εις Άμπλιανη, εις Γιαννιτσού,  εις την  κατά του Κιουταή έξοδο του Μεσολογγίου,   εις Αθήνας κατά του ιδίου του Ιμπραήμ και λοιπάς δια το σύντομον παραλείπομεν..» Υπογράφουν: ΟΙ     Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ Ζουλούμη.Εν Αγά τη 20 Ιανουαρίου 1844

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 246 Αριστεία.

Φ 245/62  Γεώργιος Ευσταθίου από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Στις 21 Ιανουαρίου 1844, ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ.  Χατζηπέτρου  και ο Δημητρίου χατζίσκος  συνέταξαν ονομαστικό κατάλογος με  αριθμό 1362 με 288 αγωνιστές, διαμένοντες σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας»  συστήνοντας τα εξής: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Η Γραμματεία των Στρατιωτικών, στις 10 Μαρτίου 1844, εγκρίνει τα προταθέντα αριστεία και  διαβιβάζει τον υπό αριθμό «κατάλογο  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

            Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 245 και 272 Αριστεία.

Φ 272 Κώστας Ευθυμίου από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 27 στον κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος διαβιβάσθηκε στον Δημήτριο Χατζίσκο  Ήτοι: Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή, Ανδρέας Λόντος  Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Δεν βρέθηκε έγγραφο το οποίο να έχει τον προσδιορισμό του αριστείου που δικαιούται.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 272 Αριστεία

Φ 282 Γεώργιος Ζήσης από Βαρυμπόπη-χάλκινο. Ο υποφαινόμενος πήρε χάλκινο αριστείο, μάλλον ανήκει στο χωριό Μάκρυση. Να ερευνηθεί  περαιτέρω ο Φ 277

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.

Φ 286/198 Αποστόλης Καϊτζότης από Ασπροπόταμο-σιδερένιο, κάτοικος Βαρυμπόπης σιδερένιο. Στις 16 Μαΐου 1844, ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, συστήνοντας διάφορα αριστεία για το καθένα, τον παρόντα τον έχει στα σιδερένια. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς το Χρηστόδ. Χατζηπέτρου ταυτάριθμο 9181 κατάλογο με 354 Ασπροποταμίτες. Ήτοι: Αριθ, 9181        Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήνα την16  Ιουνίου 1844 ο υπουργός,Π.Ι.Ρόδιος 

 Ο Απόσολος Καϊτζιότης λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 285 και 286 Αριστεία Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους της Βαρυμπόπης του έτους 1843

Φ 245,272 Κων/νος Καϊτζότης από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Ο κατάλογος με  αριθμό 1362/21 Ιαν. 1844 συντάχθηκε από τον οπλαρχηγό- Συνταγματάρχη Χρηστοδ.  Χατζηπέτρου  και τον Δημητρίου χατζίσκο  προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλικά Γραμματεία της επικρατείας» με 288 αγωνιστές και συστήνουν τα εξής:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος ,εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι. Η Γραμματεία των Στρατιωτικών, στις 10 Μαρτίου 1844, εγκρίνει τα προταθέντα αριστεία και  διαβιβάζει τον υπό αριθμό «κατάλογο  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

            Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με          τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 245. 272 Αριστεία.  Ενώ αναφέρεται και με τους φακέλους 285 και 286/196 ως Κώστας Καϊτζότης από Ασπροπόταμο ή από τα υπόδουλα Άγραφα, κάτοικος Βαρυμπόπης σιδερένιο  μαζί με τον Απόστολο Καϊτζιότη  και παίρνει σιδερένιο  Αριστείο. Εκτός εάν πρόκειται για συνωνυμία.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 245, 272, 285 και 286 Αριστεία. Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους της Βαρυμπόπης του έτους 1843

Φ 282 Κώστας Καλαθάς από Βαρυμπόπη, μάλλον Αρχάνι[1] ;;;Χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 182, στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία

Αποστόλης Καραγκούνης. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία

Βαγγ (Ευάγγελος) Καραγκούνης, από  Βαρυμπόπη . Σημείωση: βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους 1843

Φ 272  Ιωάννης Καραγκούνης από Βαρυμπόπη-σιδερένιο   είναι γραμμένος με α/α 31 σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο Ήτοι: Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος  Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Δεν βρέθηκε έγγραφο που να προσδιορίζει το είδος του αριστείου που δικαιούται

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 272  Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους 1843

Φ 245 Νικολής ή Νίκολαος Καραγκούνης από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  με αριθμό 1362/ 21 Ιαν. 1844 του οπλαρχηγού- Συνταγματάρχη Χρηστοδ.  Χατζηπέτρου  και του Δημητρίου Χατζίσκου  με 288 αγωνιστές προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλιή Γραμματεία της επικρατείας» οι οποίοι αναφέρουν τα εξής: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι και οι υπογραφές Ακολουθούν τα ονόματα.  Το υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και  στις 10 Μαρτίου 1844, διαβιβάζει κατάλογο υπό αριθμό 3466με 100 ρουμελιώτες αγωνιστές προς Δημήτριο Χατζίσκο  ήτοι: Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή  Ανδρέας Λόντος.  Του απονέμεται το προταθέν σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 245 και 272 Αριστεία. Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους της Βαρυμπόπης του έτους 1843

Φ 282 Δημήτριος  Καρφής κατά πάσα πιθανότητα από Φτέρη, Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο της Βαρυμπόπης. Ο  υποφαινόμενος πήρε Σιδερένιο αριστείο ως στρατιώτης. Είναι γραμμένος με α/α 43 σε κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών με αριθμό 6836/ΓΑΚ 227. Απρίλιος 1844 με 244 ονόματα αγωνιστών που λαμβάνουν τα Σιδερά  αριστεία. Εκ του Υπουργείου των Στρατιωτικών. Υπογραφή:Π.Ι Ρόδιος Υπουργός επί των Στρατιωτικών

Φ 282 Κώστας Καρφή  Το ίδιο με τον Δημήτριο. Καρφή,  σιδερένιο. Η καταχώρηση του είναι σε α/α 44 ομοίως ως άνω

Φ 282 Αθαν. Κατζόγιαννος από Βαρυμπόπη-σιδερένιο Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, 28 Απριλίου 1844 διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, ονομαστικό κατάλογο 234 αγωνιστών αμειβομένων με σιδερένια αριστεία ήτοι: 

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 28 Απριλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 234 Αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών  μετά των  ανηκόντων αριστείων , ταινιών και διπλωμάτων,  διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος

Είναι γραμμένος με α/α 39 στον κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 282 Αριστεία.

Φ 282 Κοντογιώργος από Άγραφα διαμονή (Βαρυμπόπη )μάλλον από Αρχάνι:, χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 180, στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

                Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία

Φ 282 Δημήτριος Κουτζιμπός από Άγραφα διαμονή Βαρυμπόπη;;;χάλκινο  Είναι γραμμένος με α/α 185 στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί διαβιβάσθηκε προς:

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία

Φ 282 Γεώργιος Κωνσταντίνου από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, 28 Απριλίου 1844 διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, ονομαστικό κατάλογο 234 αγωνιστών αμειβομένων με σιδερένια αριστεία ήτοι: 

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 28 Απριλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 234 Αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών  μετά των  ανηκόντων αριστείων , ταινιών και διπλωμάτων,  διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος

Είναι γραμμένος με α/α 45 στον κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 277  και 282 Αριστεία.

277 Γούλας Κωσταντίνου από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Βαρυμπόπη-σιδερένιο.  Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών, με διαμονή σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ  ανεξαρτησίας της πατρίδος, κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Την εισήγηση και τον καταρτισθέντα κατάλογο, για το είδος του αριστείου που δικαιούται τα  υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος,  Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανουριάς κ. ά. οι οποίοι μεταξύ άλλων αναφέρουν: «..Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 

          Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων». Και τα διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για τη χρήση της διανομής των αριστείων στα σχετικά άτομα.  Του απονέμεται  το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Σημείωση: Δεν αποκλείεται ο Γούλας να είναι ένα και το αυτό πρόσωπό με τον Γεώργιο.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 277και 283 Αριστεία.

Φ 277 Ιωάννης Κωσταντίνου από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Βαρυμπόπη-σιδερένιο . Είναι γραμμένος με α/α 131 σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ  ανεξαρτησίας της πατρίδος, κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Την εισήγηση και τον καταρτισθέντα κατάλογο, για το είδος του αριστείου που δικαιούται τα  υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος,  Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανουριάς κ. ά. οι οποίοι εκτός των ως άνω, αναφέρουν: «..Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 

          Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων». Και τα διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για τη χρήση της διανομής των αριστείων στα σχετικά άτομα.  Του απονέμεται  το προταθέν σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 277και 283 Αριστεία.

Φ 282 Γεώργ. Κωνσταντούλας από Άγραφα διαμονή Βαρυμπόπη-σιδηρούν. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, 28 Απριλίου 1844 διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, ονομαστικό κατάλογο 239 αγωνιστών αμειβομένων με σιδερένια αριστεία ήτοι: 

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 28 Απριλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 239 Αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών  μετά των  ανηκόντων αριστείων , ταινιών και διπλωμάτων,  διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος

Είναι γραμμένος με α/α 235 στον κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 277  και 282 Αριστεία.

Φ 282 Δημητρ. Κωνσταντούλας από Άγραφα διαμονή Βαρυμπόπη-σιδηρούν.  Ο  υποφαινόμενος πήρε σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος με α/α 234 στον ίδιο κατάλογο 6836. Απρίλιος 1844,   του Υπουργείου των στρατιωτικών  με τον Γεώργιο Κωσταντούλα,

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 277  και 282 Αριστεία.

Φ 282 Κώστας Λάμπος από Άγραφα διαμονή Βαρυμπόπη-χάλκινο μάλλον από τζιούκα Χαλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 178, στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, πιθανόν από Ασπροπόταμο, οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.

Φ 179 και 284/Αθαν. Λαμπαδιάρης από Βαρυμπόπη-σιδηρούν. Στις 18 Ιανουαρίου 1844, ο Αθαν. Λαμπαδιάρης ετών 38,  μαζί άλλους 5 συμπατριώτες του,  υποβάλλουν ομαδική αίτηση  και τα πιστοποιητικά τους μέσου του Δήμου Μακρακώμης, προκειμένου αυτά, να  διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία και να τους χορηγηθεί το ανήκον σε αυτούς αριστείο. Το πιστοποιητικό του Α. Λαμπαδιάρη είναι παρόμοιο με αυτό του Δ. Παπαευθυμίου Κ .Α. Δασκαλάκη και Νάκου Λαμπαδιάρη.  Ενώ  στο φάκελο των ΓΑΚ 284 είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844,  του Υπουργείου επί των Στρατιωτικών με 623 άγωνιστές, ο οποίος διαβιβάζεται προς τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη, για τη χρήση της  διανομής του προτεινόμενου παρ’ αυτού σιδερένιου αριστείου, από προγενέστερο ταυτάριθμο κατάλογο.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ Φ 179, 249, 284 και 286 Αριστεία

Φ 284/178 Νάκος Λαμπαδιάρης από Βαρυμπόπη-σιδερένιο, ετών 38. Στις 18 Ιανουαρίου 1844 μαζί άλλους 5 συμπατριώτες του, υπέβαλαν ομαδική αίτηση  και  τα πιστοποιητικά τους και ζητούν να τους χορηγηθεί το ανήκον σε αυτούς αριστείο. Το πιστοποιητικό του Νάκου  Λαμπαδιάρη είναι παρόμοιο με αυτό του Κ..Α. Δασκαλάκη, Δημ. Παπαευθυμίου και του Αθαν, Λαμπαδιάρη. Μάχες: Υπάτη, Καλιακούδα, Άμπλιανη, Γιαννιτσού, Κρεμμύδι Πελοποννήσου, έξοδο Μεσολογγίου και Αθήνα . Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο.

Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος  και στους δύο καταλόγους είναι γραμμένος 178 και αμείβεται με το προταθέν χάλκινο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ.249, 280, 284 και 286 Αριστεία.

Φ 246 Μήτρος Λαχτάρας από Μάκρυση-σιδερένιο. Στις 16 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε  ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, μαζί με τους: Γ. Ρίζο, Ν. Βλάχο, Κωστούλα Γρίβα, Ν. Ρίζο, Αθαν. Δημητρίου, Χρ. Γουρούνα και Κ. Τζηκούρα, όλοι τους, εκτός του ιδίου  από Βαρυμπόπη, εκφράζοντας παράπονα τους, ήτοι:

«Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του χωρίου Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της επαρχίας Φθιώτιδος στρατιώται χρηματίσαντες εν καιρώ επαναστάσεως υπό διαφόρων οπλαρχηγών, των οποίων τις πιστοποιήσεις εις αντίγραφα διευθύναμε κατά το έτος 1837. αλλά μέχρι του 1841 η επί των αριστείων εξεταστική επιτροπή δεν απέστειλε τα ανήκοντα ημίν αριστεία, ότε βασισθέντες διευθύναμεν ταύτα τα πιστοποιητικά εν πρωτοτύπω, (δυσανάγνωστη λέξη ) τούτου γινομένου, ουδεμίαν ανταμοιβή των στρατιωτικών(δυσανάγνωστη λέξη )εκδουλεύσεων μας έγεινεν από την παρελθούσαν περίοδον της Κυβερνήσεως αφίνοντας τους υποφαινομένους άχρι τούδε εις το παράπονον και παραγκονισμόν μη χορηγούσα ημών τα οφειλόμενα ανάλογα αριστεία.

                Δια τούτο προστρέχοντας με σεβασμό εις την Βασιλ, Γραμματείαν παρακαλούμεν θερμώς αυτήν όπως ευαρεστηθείσα απονήμει εις τους υποφαινομένους μαχήσαντες υπέρ πατρίδος εφ’ όλο τω διάστημστι της επαναστάσεως με γενναιότητα και ζήλον ίνα μη μείνομεν ημείς μόνοι ηδικημένοι εις την λαμπράν ταύτην περίοδον της Κυβενήσεως, καθ’ ήν  πας έλλην θέλει ανταμοιφθή επαξίως.

             ευέλπιδες όντες εις την μικράν ταύτην αίτησίν μας δικαίαν ούσαν

                υποσημειούμεθα με Σέβας ευπειθέστατοι»

Ακολουθούν οι υπογραφές των ανωτέρω.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 246 Αριστεία.  Είναι γραμμένος σε κατάλογο του φακέλου  282 στη Μάκρυση ως  Δημήτριος Λαχτάρας. Δεν έχουμε το πιστοποιητικό του.

Φ 284/169 Ιωάννης Λιάσκας ή Αντώνης Λιάσκας από Βαρυμπόπη-χάλκινο. Είναι γραμμένος ως Ιωάννης με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για Χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών.

Αλλά ο  προτεινόμενος με τον κατάλογο του Υπουργείου, ο οποίος διαβιβάζεται προς Ε. Κοντογάννη για την διανομή,  είναι γραμμένος με τον ίδιο  α/α 169 του καταλόγου και αμείβεται με το προταθέν χάλκινο αριστείο, .ως Αντώνης Λιάσκας.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 284 και 286/169   Αριστεία.  Σημείωση: Από τον έλεγχο του εκλογικού καταλόγου του 1843 ,φέρονται γραμμένοι ότι ψήφισαν: ο Ιωάννης, ο Γεώργιος,  ο Αποστόλης και ο Αθανάσιος Λιάσκας

Φ 284/170 Αθαν. Λιάσκας από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος στους ίδιους καταλόγους με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844 και στις 12 Ιουνίου 1844 μαζί με τον Αντώνη (Ιωάννη) Λιάσκα και αμείβεται με το προτεινόμενο, από τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, σιδερένιο. Σημείωση: Πιθανόν να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τον επόμενο

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 284 και 286 Αριστεία.

Φ 249  Αθανάσιος Κωνστ. Λιάσκας-σιδηρούν. Στις 19 Ιανουαρίου 1844,  υποφαινόμενος, ο αδελφός του Γεώρ Κ. Λίασκα και ο πατέρας των Κ. Λιάσκας υπέβαλαν ομαδική αίτηση απονομής αριστείων, προς τον Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου ο Δήμος να διαβιβάσει αρμοδίως, ξανά τα  εν λόγω  πιστοποιητικά τους διότι  ενώ είχαν υποβάλλει αυτά έγκαιρα, μέχρι σήμερα δεν τους έχουν σταλεί  τα  αριστεία τους. Παραθέτουμε το πιστοποιητικό του:

«Πιστοποιούμεν ότι  Ο κύριος Αθανάσιος  Κωνσταντίνου Λιάσκας κάτοικος Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς από αρχής μέχρι τέλους του υπέρ της ελευθερίας αυτής αγώνος. Παρευρέθη εις τας μάχας: δις εις Υπάτη. εις Αετόν, εις Μεσολόγγιον εις οξυάν Λοιδορικίου διετέλεσεν άξιος υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων, έσειξεν άριστον διαγωγήν…..» Αγά την 6 Ιανουαρίου 1844»  Το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης  και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 246, 249  Αριστεία.

Φ 280 Απόστολος Λιάσκας από Βαρυμπόπη-σιδηρούν Ο υποφαινόμενος  είναι γραμμένος με α/α 40 σε κατάλογο αγωνιστών αριθμού 6086/ 15 Απριλίου 1844,  του παραπλεύρως φακέλου των ΓΑΚ, μαζί με άλλους 53 ρουμελιώτες αγωνιστές και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ.280 Αριστεία.

Φ 284/171; Γεώργιος Κων/νου Λιάσκας από Βαρυμπόπη-χάλκινο. Στις 19 Ιανουαρίου 1844,  ο Γεώργιος Λιάσκας, μαζί με τον Αθ. Κ. Λιάσκα και τον Κ. Λιάσκας υπέβαλαν νέα  ομαδική αίτηση απονομής αριστείο και τα συνημμένα πιστοποιητικά τους  προς τον Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου ο Δήμος να τα διαβιβάσει αρμοδίως, εκφράζοντας τα παράπονά τους, ήτοι :   «… Δια τούτο επισυνάπτομε ως αύθις πιστοποιητικά των εκδουλεύσεών μας υπογεγραμμένα παρά των οπλαρχηγών του αγώνος, παρακαλούμαι θερμώς την Σεβαστή Γραμματεία να ευαρεστηθή και διατάξη την έκδοση των αριστείων μας…». Ενώ με τον φάκελο των ΓΑΚ 280 ο ίδιος είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών με αριθμό,6086/ 15 Απριλίου 1844 μαζί με άλλους 53 ρουμελιώτες αγωνιστές και λαμβάνει το χάλκινο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 246 280, 284 Αριστεία.

Φ 249  Κώστας Αθαν. Λιάσκας  από τη Βαρυμπόπη. Στις 13 Ιανουαρίου 1844 μαζί με τον Αθανάσιο και Γιώργο από το Αγά, υπέβαλαν ομαδική αίτηση απονομής προς  το Δήμο Μακρακώμης, με συνημμένα τα πιστοποιητικά και ζητάνε να τους χορηγηθούν τα ανάλογα αριστεία, διότι ενώ είχαν  έγκαιρα υποβάλλει αυτά  και παλαιότερα, μέχρι σήμερα δεν έχουν δικαιωθεί.  Περισσότερα σον Γ. Κ. Λιάσκα

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 249 Αριστεία

Φ 284 Γιάννης  Μαγκλάρη(α)ς από Θεσσαλία, κάτοικος Βαρυμπόπης-χάλκινο. Είναι γραμμένος σε «κατάλογο Θεσσαλών των εχόντων δικαίωμα Αριστείου» με α/α 123, μαζί με τον Γιάννη Τεμπέλη, και με άλλους 203 Θεσσαλούς αγωνιστές, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά την Φθιώτιδας και τους αναφέρει για Χάλκινο αριστείο   * Με κάθε επιφύλαξη για το επώνυμο, δυσανάγνωστο.

Φ 285 Αθανάσιος Μιζές από Ασπροπόταμο, κάτοικος Βαρυμπόπης-σιδερένιο. Στις 16 Μαΐου 1844, ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες αγωνιστές, που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, συστήνοντας διάφορα αριστεία για το καθένα, τον παρόντα τον έχει στα σιδερένια. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς το Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου ταυτάριθμο 9181 κατάλογο με 354 Ασπροποταμίτες . Ήτοι: Αριθ, 9181                         Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήνα την16  Ιουνίου 1844 ο υπουργός,Π.Ι.Ρόδιος 

 Ο Α. Μιζές λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Σημείωση: Είναι γραμμένα 5 άτομα με το όνομα αυτό στον εκλογικό κατάλογο της Βαρυμπόπης του 1843

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 285 και 286 Αριστεία.

Φ 282 Κώστας Μιζές από  Ασπροπόταμο Βαρυμπόπη-σιδερένιο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, 28 Απριλίου 1844 διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, ονομαστικό κατάλογο 234 αγωνιστών αμειβομένων με σιδερένια αριστεία ήτοι: 

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 28 Απριλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 234 Αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών  μετά των  ανηκόντων αριστείων , ταινιών και διπλωμάτων,  διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος

Είναι γραμμένος με α/α 41 στον κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο.

Πηγη: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 282 Αριστεία

Φ 282  Κώστας Μπογιατζής, πιθανόν  από  Μάκρυση;;; χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 59, στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844

Αποστολή Αριστείων.  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

                Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Σημείωση: Στη Μάκρυση στον ίδιο κατάλογο είναι καταχωρημένος με α/α 244, ως  Μπογιατζής, ενώ,  ως Κώστας Μπογιατζής με α/α 59 μαζί με τον Δ. Βαρυά, Παπαναστάση Τζιόνο, τους οποίους και τους τρεις τους έχει κατοίκους από Βαρυμπόπη, όπως και πολλούς άλλους

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.

Φ 272/36 Γεώργιος Νικολέτας από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Η Γραμματεία των Στρατιωτικών, στις 10 Μαρτίου 1844,  διαβιβάζει τον υπό αριθμό «κατάλογο  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

            Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.  Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους 1843. Είναι γραμμένος και στον εκλογικό κατάλογο Βαρυμπόπης του έτους 1843.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 272 Αριστεία.

Φ 280 Δημήτριος Παπά Ευθυμίου από Βαρυμπόπη-σιδερένιο.   Στις 19 Οκτωβρίου 1841, υπέβαλε ομαδική αίτηση προς το Δήμο Μακρακώμης, με την παράκληση το αίτημά τους, μετά των συνημμένων πιστοποιητικών, να αποσταλούν αρμοδίως προκειμένου  να τους χορηγηθεί  το ανάλογο αριστείο αγώνα.

Περίληψη από το πιστοποιητικό του:

«Πστοποιητικόν

Δια του παρόντος πιστοποιούμεν, ότι ο Δημήτριος Παππά Ευθυμίου κάτοικος Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος ετών 39, λαβών τα όπλα επί χείρας από αρχής  του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, ήτοι από το 1821 μέχρι τέλους, υπό την οδηγίαν  και άλλων οπλαρχηγών και ημών των υποφαινομένων  παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, εξ ών σημειούνται οι σημαντικότεραι εις την Υπάτη κατά του Ιμέρ Βρυώνη, εις Καλιακούδα κατά του Σκονδρα πασά, εις Άμπλιανη, εις Γιαννιτσού,  εις την  κατά του Κιουταή έξοδο του Μεσολογγίου,   εις Αθήνας κατά του ιδίου του Ιμπραήμ και λοιπάς δια το σύντομον παραλείπομεν..» Υπογράφουν: ΟΙ     Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ Ζουλούμη Εν Αγά τη 8 Ιανουαρίου 1844.Είναι Γραμμένος στους καταλόγους υπό αριθμό 8397/19 Οκτωβρίου 1844 με α/α 174 και μαζί με τον παπά Ευθύμιο, Αντώνη Λιάσκα και άλλους συμπατριώτες του και λαμβάνει το σιδερένιο που υπέδειξε ο Ε. Κοντογιάννης. Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους του έτους 1843, ως Δημήτριος  Παπά Ευθυμίου.

Πηγη: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 249, 280, 284 και 286 Αριστεία. Φ 284/173 Παπά  Ευθύμιος  από Βαρυμπόπη-χάλκινο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για Χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 173 στους δύο καταλόγους είναι γραμμένος 169 και αμείβεται με το προταθέν χάλκινο αριστείο. Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους 1843, ως Παπαευθύμιος.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 284 και 286 Αριστεία.

Φ 282 Βαγγέλης Παπαναστασίου, από Βαρυμπόπη-σιδηρούν. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, 28 Απριλίου 1844 διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, ονομαστικό κατάλογο 234 αγωνιστών αμειβομένων με σιδερένια αριστεία ήτοι: 

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 28 Απριλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 234 Αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών  μετά των  ανηκόντων αριστείων , ταινιών και διπλωμάτων,  διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος

Είναι γραμμένος με α/α 42 στον κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 282 Αριστεία.

Φ 284 και 285  Ευαγγέλης Παπά  από Βαρυμπόπη-χάλκινο . Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844,  του Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών με 623 άτομα, ο οποίος διαβιβάζεται στον Ε. Κοντογιάννη μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδας για τη χρήση της διανομής χάλκινων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο Ε. Παππάς  λαμβάνει το προτεινόμενο  χάλκινο αριστείο, όπως είχε προταθεί. Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους 1843, ως Ευαγγέλης Παπάς

Πηγη: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 284 και 286 Αριστεία.

Φ 286/200 Ευστάθιος Παπακωνσταντής, από Ασπροπόταμο κάτοικος Βαρυμπόπης σιδερένιο. Στις 16 Μαΐου 1844, ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, συστήνοντας διάφορα αριστεία για το καθένα, τον παρόντα τον έχει στα σιδερένια. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς το Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου ταυτάριθμο 9181 κατάλογο με 354 Ασπροποταμίτες . Ήτοι: Αριθ, 9181              Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήνα την16  Ιουνίου 1844 ο υπουργός,Π.Ι.Ρόδιος 

 Ο Ε. Παπακωσταντής λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 285 και 286 Αριστεία.

Φ 245, 272 Νικολός  Παπακωνσταντής από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο με  αριθμό 1362/ 21 Ιαν. 1844 του οπλαρχηγού-Συνταγματάρχη Χρηστοδ.  Χατζηπέτρου  και του Δημητρίου Χατζίσκου  προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλικά Γραμματεία της επικρατείας» με 288 αγωνιστές ο οποίος  αναφέρει τα εξής: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του          αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Η Γραμματεία των Στρατιωτικών, στις 10 Μαρτίου 1844, εγκρίνει τα προταθέντα αριστεία και  διαβιβάζει τον υπό αριθμό κατάλογο  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

            Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με          τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 245 και 272 Αριστεία.

Φ 272 Δημήτρ. Παπαπαρθένης από Βαρυμπόπη-σιδερένιο Είναι γραμμένος σε κατάλογο του φακέλου των ΓΑΚ  272, με αριθμός 3466/10 Μαρτίου 1844,τον οποίο  Η Γραμματεία των Στρατιωτικών, στις 10 Μαρτίου 1844,το   διαβιβάζει

«  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

            Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με          τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 272 Αριστεία.

Φ 245 και Φ 272  Παναγ. Πλιάτσικας από Βαρυμπόπη-σιδηρούν Ο κατάλογος με  αριθμό 1362/ 21 Ιαν. 1844 συντάχθηκε από τους: Συνταγματάρχη Χρηστοδ.  Χατζηπέτρου  και του Δημητρίου Χατζίσκου  προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλικά Γραμματεία της επικρατείας» με 288 αγωνιστές και συστήνουν τα εξής: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν ..» Οι ευπειθέστατοι. Η Γραμματεία των Στρατιωτικών, στις 10 Μαρτίου 1844, εγκρίνει τα προταθέντα αριστεία και  διαβιβάζει τον υπό αριθμό «κατάλογο  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζίσκον

            Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με          τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 245 και 272 Αριστεία

Φ 272 Κώστας Πολύμερος από Βαρυμπόπη;;; σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 35, σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο  για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα.

Φ 282 Κώστας Ν, Ρέπας  από  Άγραφα διαμονή Βαρυμπόπη (με επιφύλαξη ως προς τη διαμονή) Χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 181, στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία

282 Γεώργιος  Ρίζος ή Ριζόπουλος από Βαρυμπόπη χάλκινο.  Στις 23 9βρίου 1941 υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης προκειμένου να διαβιβάσει αυτά προς την Γραμματεία των Στρατιωτικών. Το συνημμένο πιστοποιητικό το πήρε από την Αθήνα και το υπογράφει ο Ιω. Στράτος και ο Χρηστ. Χατζηπέτρου και το Επικυρώνει ο Δήμαρχος Αθηνών  Α. Πάτρας. Ήτοι: «Πιστοποιούμεν ότι ο Γεώργιος Ριζόπουλος υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα υπό την οδηγίαν μας εις τας εφεξής μάχας εις τα Καγγέλια, Οξιάν, και εις Αράχωβαν, εδείχθη εις όλον το διάστημα της στρατιωτικής του υπηρεσίας γενναίος, τίμιος, και ευπειθείς εις τους ανωτέρους του…» Στις 16 Ιανουαρίου 1844, επανέρχεται με  ομαδική αίτηση με: Ν. Βλάχο, Μήτρου Λαχτάρα, Κωστούλα Γρίβα, Ν. Ρίζο, Αθαν. Δημητρίου, Χρ. Γουρούνα και Κ. Τζηκούρα. «Προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλ. Γραμματεία της Επικρατείας. μέσου του Δημάρχου Μακρακώμης, εκφράζοντας παράπονα διότι, ενώ είχαν υποβάλλει έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους για χορήγηση του αριστείου τους από το 1837, μέχρι τώρα δεν έχουν δικαιωθεί. Λεπτομέρειες της αίτησης βλέπε  στη μερίδα του  Ν. Βλάχου.  Ο κκατάλογος αριθμός 3466 που στάλθηκε προς τον Δημήτριο Χατζίσκο στις 18 Μαρτίου 1844 προς διανομή των 100  σιδερένιων, περιέχει και το όνομα του Γ. Ρ με α/α 24. Αντίθετα το όνομα του ιδίου, βρίσκεται γραμμένο με α/α 63 και σε κατάλογο 6836/18 Απριλίου 1844, με  244 χάλκινα  αριστεία για τη χρήση της  διανομής των,  στους δικαιούχους .Ο ανωτέρω  παίρνει χάλκινο. Σημείωση: Γεώργιος Ρίζος ή Ριζόπούλος βρίσκεται και στο Ροβολιάρι 120640, 1206353,1206356 (Βαρυμπόπη)

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 245, 246, 272 και 282 Αριστεία.

Φ 245 Νικόλαος Ρίζος από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Στις 16 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε  ομαδική αίτηση, με: Γ. Ρίζο, Ν. Βλάχο, Κωστούλα Γρίβα, Μήτρο Λαχτάρα, Αθαν. Δημητρίου, Χρ. Γουρούνα και Κ. Τζηκούρα. «Προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλ. Γραμματεία της Επικρατείας. μέσω του Δήμου Μακρακώμης εκφράζοντας παράπονα διότι, ενώ είχαν στείλει τα δικαιολογητικά τους για τη χορήγηση των αριστείων τους, χάριν των εκδουλεύσεών τους προς την πατρίδα από το 1837, μέχρι τώρα δεν έχουν δικαιωθεί. Λεπτομέρειες για την αίτηση βλέπε Χρ. Γουρούνα. Ενώ στον κατάλογο με  αριθμό 1362 στις/ 21 Ιαν. 1844 που συντάχθηκε από  τον οπλαρχηγό- Συνταγματάρχη Χρηστοδ.  Χατζηπέτρου  και το Δημητρίου Χατζίσκου  προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας» με 288 αγωνιστές  στην εισήγησή τους αναφέρουν τα εξής: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν.. Οι ευπειθέστατοι». Η Γραμματεία των Στρατιωτικών, στις 10 Μαρτίου 1844, εγκρίνει τα προταθέντα αριστεία και  διαβιβάζει τον υπό αριθμό «κατάλογο  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

            Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με          τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 245, 246 και 272 Αριστεία

Φ 285/43 Χρήστος Ρίζος από Ασπροπόταμο κάτοικος Βαρυμπόπης-χάλκινο. Στις 16 Μαΐου 1844, ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, συστήνοντας διάφορα αριστεία για το καθένα, τον παρόντα τον έχει στα χαλκινα. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς το Χρηστόδουλο  Χατζηπέτρου ταυτάριθμο 9181 κατάλογο με 354 Ασπροποταμίτες. Ήτοι:

 Αριθ, 9181                         Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήνα την16  Ιουνίου 1844 ο υπουργός, Π. Ι. Ρόδιος 

 Ο Χρ. Ρίζος, λαμβάνει το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 285 και 286 Αριστεία.           .

Φ 245, 272  Γεώργιος Ευσταθίου Σακάς-σιδηρούν. Με τον κατάλογο αριθμός 1362/ 21 Ιαν. 1844 οι: Οπλαρχηγός- Συνταγματάρχης Χρηστοδ.  Χατζηπέτρου  και ο Δημήτριος Χατζίσκος στις 21 Ιανουαρίου 1844 συνέταξαν τον υπό αριθμό 1362 κατάλογο αγωνιστών και τον διαβίβασαν προς  την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλικά Γραμματεία της επικρατείας» με 288 αγωνιστές εισηγούμενοι γι’ αυτούς τα  εξής: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν. Οι ευπειθέστατοι». Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει το προταθέν αριστείο και διαβιβάζει:  «κατάλογο  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

            Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με          τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.  Σημείωση δεν αποκλείεται ο να είναι και αυτός αγραφιώτης

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 245 και 272 Αριστεία.

Φ 277/127 Γεώργάκης Σακκάς από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Βαρυμπόπη-σιδερένιο .Οι υπογράφοντες το κατάλογο των 212 αγωνιστών, που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, και την εισήγηση προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικράτειας αναφέρουν τα εξής: Αριθμός 4678

Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία

Της Επικρατείας Εν Αθήναις 16 Δεκεμβρίου 1843

          Οι παρά πόδας σημειούμενοι Αγραφιώτες της δεδουλουμένης επαρχίας των Αγράφων, διαμένοντες ήδη εντός Ελλάδος εις διαφόρους κατοικίας υπήρξαν απ’ αρχής μέχρι τέλους, τον υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού Αγώνος, εις πολλάς κατά των εχθρών εκστρατείας και μάχας, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών και ημών και κατ΄ εξοχήν υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εξ αυτών δε διακρίνοντο ως υπαξιωματικοί.

          Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 

          Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων.

Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος» Το Υπουρργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει τα προταθέντα αριστεία και διαβιβάζει δικό του κατάλογο ήτοι:

«Αριθ. 7406  Υπουργ. Στρατιωτικών Αθήνα τη 6 Μαΐου 1844

Αποστολή Αριστείων

προς τον Συνταγματάρχην Κύριον Χρηστ Χατζηπέτρον

          Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικών κατάλογον 37 Χαλκίνων 110 σιδερά το όλον 147 Αριστειούχων συνοδευομένων με τα ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και  Δηπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήναις 3 Μαΐου 1844

Τ.Σ Υπογραφή Ι,Π. Ρόδιο»

Ο Γ.Σ  είναι γραμμένος  στους δυο παραπάνω καταλόγους των Ασπροποταμιτών, και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ Φ 277 και 283 Αριστεία

Φ 272  Γιάννης Ευσταθίου Σακάς[2]από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος στο Φάκελο 286 κατάλογος αριθμός 8397 των ΓΑΚ και του στάλθηκε το σιδερένια αριστείο.  Στις 13 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε εκ νέου  ατομική αίτηση και πιστοποιητικό προς την Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας γιατί μέχρι τώρα δεν έχει λάβει το αιτούμενο αριστείο παρ’ όλο που τα πιστοποιητικά  του στάλθηκαν ιεραρχικά. Στη νέα αίτησή του μεταξύ άλλων αναφέρει: «..Επαναλαμβάνω όθεν την περί τούτου αίτησίν μου, επισυνάπτον νέον πιστοποιητικό των προς την πατρίδα στρατ. εκδουλεύσεών μου υπογεγραμμένον υπό των οπλαρχηγών του αγώνος Μ. Κοντογιάννη  συνταγματάρχου και Μ. Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχου  και παρακαλώ να ευαρεστηθή η Βασ. Γραμματεία  να διατάξη την έκδοσή και αποστολήν του  ανήκοντος μοι εθνόσημον.

Ο Ευπειθέστατος  Ιω.Ευστ. Σακκάς»,

Το πιστοποιητικό του επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. «…Πήρε μέρος στις μάχες της Υπάτης, της Καλιακούδας, εις την δια νυκτός κατά του Κιουταή (Κιουταχή) έξοδον του Μεσολογγίου και άλλας πολλάς..» και ζητάει να του χορηγηθεί το ανάλογο αριστείο αγώνα.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ Φ.245 ,261

Φ 245 Κώστας Σακάς από Βαρυμπόπη-σιδηρούν. Στις 21 Ιανουαρίου 1844 κατάλογο με αριθμό  οι: ο οπλαρχηγός- Συνταγματάρχης Χρηστοδ.  Χατζηπέτρου  και ο Δημήτριος Χατζίσκος, συνέταξαν τον υπό αριθμό 1362  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών και τον διαβίβασαν  προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας» με 288 αγωνιστές, εισηγούμενοι γι’ αυτούς τα  εξής:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφ’ εξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει το προταθέν αριστείο και διαβιβάζει:  «κατάλογο  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

            Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με          τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  Του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Σημείωση: Στις εκλογές του 1843 φέρονται να ψηφίζουν  οι: Ευστάθιος, ο Γιάννης και ο Κώστας

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 245 και 272 Αριστεία.

Φ 272 Γιάννης Σανίδας από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Στις16 Ιανουαρίου 1844  υπέβαλλε ομαδικά αίτηση απονομής αριστείου με άλλους 7 συμπατριώτες του, προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία», μέσου του Δήμου Μακρακώμης, και ζητούν να τους χορηγηθεί το ανάλογο αριστείο, χάριν της συμμετοχής τους στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της πατρίδας. Εκφράζοντας τα  παράπονα τους διότι, ενώ έχουν στείλει τα σχετικά έγγραφα ιεραρχικά και παλαιότερα, μέχρι σήμερα δεν έχουν δικαιωθεί. Στις 10 Μαρτίου 1844,  το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει τον υπό αριθμό «κατάλογο  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

          Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος» Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ Φ    246, 272 και 283 Αριστεία.

Φ 272 Γεώργιος Σαρδελάς από Βαρυμπόπη-σιδηρούν. Η Γραμματεία των Στρατιωτικών, στις 10 Μαρτίου 1844,  διαβιβάζει τον υπό αριθμό «κατάλογο  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

            Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με          τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.  Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους 1843.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 272 Αριστεία.

Φ 286 Αθανάσιος Δημητ. Σκούρας από Ασπροπόταμο κάτοικος Βαρυμπόπης-χάλκινο   Το πιστοποιητικό του εξεδόθη από την Αθήνα 10 Οκτωβρίου 1841 και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ιωάννη Στράτο, Χρ. Χατζηπέτρου, Δ. Σκαλτσοδήμο και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Αθηνών Α. Πάτρα. στις 17 8βρίου 1841.

Στις 24 9βρίου 1841 ο Α. Δ. Σκούρας υπέβαλε,νέα αίτηση και το πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης για να αποσταλούν δεόντως.

Ο Δήμαρχος Μακρακώμης αυθημερόν. συντάσσει το παρακάτω διαβιβαστικό, στερεότυπο για τους Δημάρχους.

«Αριθ. Πρωτ. 820/491    Προς την Βασ. Διοίκησιν Φθιώτιδος

«Εν Βαρυμπόπη 24/ 9βρίου 1841

Διευθύνεται αναφορά του Αθαν. Δημ.Σκούρα κατοίκου Βαρυμπόπης, και το πιστοποιητικόν των εκδουλεύσεων του Διαβιβάζεται δια της παρούσης μας αναφορά του συνδημότου μας Αθανασίου Δημητρίου Σκούρα Κατοίκου Βαρυμπόπης, ειδιποιούμεν την Βασιλικήν ταύτην Διοίκησιν ότι εις τον παρ’ ώ διατελούμεν Δήμον  δεν υπάρχει άλλος έχων το αυτό όνομα ούδ’ εκαταδικάσθη ποτέ εις τινά των εν τοις αριθ. 21 και 22 του ποινικού Νόμου, διαλαμβανομένων εγκλημάτων των ποινών, αλλ’ υπάρχει τίμιος χαρακτήρας και άμεμπτου διαγωγής, και  ταύτα διά τα περαιτέρω.

            Ο Δήμαρχος Μακρακώμης

    Τ.Σ. Κ. Α. Τζουκαλάς»

Επίσης ο ίδιος με τον Φάκελο των ΓΑΚ 272  ο περιεχόμενος κατάλογος 3466/10 Μαρτίου 1844, τον αναφέρουν να λαμβάνει το  σιδερένιο. Αντίθετα, οι Φάκελοι των ΓΑΚ 285 και 286 τον αναφέρουν στους 354 Ασπροποταμίτες με διαμονή Βαρυμπόπη και προτείνεται να του χορηγηθεί  το Χάλκινο αριστείο

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ.245 και  272 Αριστεία.           .

Φ 282 Χρηστόδουλος Σίμος από Άγραφα κάτοικος τον έχουν από Βαρυμπόπη[3] χάλκινο

Φ  284/177  Γεώργιος Σοφιανός από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 177 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προταθέν σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 284 και 286 Αριστεία.

Φ 284/175  Δημ. Σοφιανός από Βαρυμπόπη-σιδερένιο.  Είναι γραμμένος με α/α 175 στους ίδιους καταλόγους με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844,  του Ευαγγ. Κοντογιάννη και του Υπουργείου των Στρατιωτικών με 623 ρουμελιώτες αγωνιστές, μαζί με το Γεώργιο και Κώστα Σοφιανό, λαμβάνει το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο, μέσου του οπλαρχηγού Ευάγγ. Κοντογιάννη.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 284 και 286 Αριστεία.

284/176  Κώστας Σοφιανός από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με /α/α 176 στους ίδιους καταλόγους με τους δυο παραπάνω «Σοφιανούς» και παίρνει σιδερένιο Αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 284 και 286 Αριστεία.

Φ 196  Ιωάννης Στεφανής από Ασπροπόταμο[4] διαμονή Λιτόσιλοχάλκινο. Βλέπε λιτόσιλο. Υπέβαλε την αίτηση απονομής από Βαρυμπόπη,  στις 23 Νοεμβρίου 1843 προτείνεται για χάλκινο  αριστείο αγώνα, ύστερα από πρόταση τριών οπλαρχηγών του αγώνα, υπέρ ελευθερίας της πατρίδας. ήτοι: Χρ. Περραιβού, Γ Διοβουνιώτη και  Χριστόδ. Χατζή-Πέτρου Συνταγματάρχαι

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ.196 Αριστεία.

Φ 284 Γιάννης Τεμπέλης  από Θεσσαλία κάτοικος Βαρυμπόπης-Χάλκινο. Είναι γραμμένος σε «κατάλογο Θεσσαλών των εχόντων δικαίωμα Αριστείου» με α/α 124, μαζί με τον Μαγκλάρα, και με άλλους 203 Θεσσαλούς αγωνιστές, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά την Φθιώτιδας και τους αναφέρει για Χάλκινο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ. 284 Αριστεία.

Φ 286  Γεώργιος Τζανής από Ασπροπόταμο κάτοικος Βαρυμπόπης- σιδερένιο. Στις 16 Μαΐου 1844, ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, συστήνοντας διάφορα αριστεία για το καθένα. Τον παρόντα τον έχει στα σιδερένια. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς το Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου ταυτάριθμο 9181 κατάλογο με 354 Ασπροποταμίτες . Ήτοι:

 Αριθ, 9181                         Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήνα την16  Ιουνίου 1844 ο υπουργός,Π.Ι.Ρόδιος 

 Ο Γ. Τζανής λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 285 και 286 Αριστεία.

285 Κώστας Τζανής  από Ασπροπόταμο κάτοικος Βαρυμπόπης-σιδερένιο.  Στις 16 Μαΐου 1844, ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, συστήνοντας διάφορα αριστεία για το καθένα, τον παρόντα τον έχει στα σιδερένια. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς το Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου ταυτάριθμο 9181 κατάλογο με 354 Ασπροποταμίτες . Ήτοι: Αριθ, 9181                         Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήνα την16  Ιουνίου 1844 ο υπουργός,Π.Ι.Ρόδιος 

 Ο Κ. Τζανης λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 285 και 286 Αριστεία.

Φ 282/190  Ιωάννης Τζιάνης (ή Τζιουνης;) Αμφισβητούμενη η διαμονή από Βαρυμπόπη-χάλκινο.  Είναι γραμμένος με α/α 190 στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών   Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου  

Αποστολή Αριστείων 

          Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα 18 Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Σημείωση:  Κατά πάσα πιθανότητα, είναι εξ Ασπροποτάμου

Πηγή: Αρχειομνήμων Φ.282  Αριστεία.

Φ 282 Νικόλαος Τζιάκαλος  από Βαρυμπόπη -σιδηρούν Η Γραμματεία των Στρατιωτικών, στις 10 Μαρτίου 1844,  διαβιβάζει τον υπό αριθμό «κατάλογο  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

            Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με          τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  Ο Νικ. Τζιάκαλος με α/α 29 στον κατάλογο του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.            .

Φ 272  Σπύρος Τζιάκαλος από Βαρυμπόπη-σιδηρούν.  Στο φάκελο των ΓΑΚ 272 είναι γραμμένος με α/α 54, σε κατάλογομε αριθμό 3466/10 Μαρτίου 1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος αυτός στάλθηκε στον  Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Δεν βρέθηκε να έχει προταθεί, αλλά μόνο η  απονομή του σιδερένιου αριστείου. Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους της Βαρυμπόπης 1843,

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 272 Αριστεία.

Φ 282 και 284/163  Γεώργιος Τζικούρας από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για Χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 162 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προταθέν σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 282 και 284 Αριστεία..

Φ 282  Κώστας Τζικούρας από Βαρυμπόπη-χάλκινο.  Στις 16 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλλε  ομαδική αίτηση με: Ν. Βλάχο, Μήτρου Λαχτάρα, Κωστούλα Γρίβα, Ν. Ρίζο, Αθαν. Δημητρίου, Χρ. Γουρούνα και Γ. Ρίζο      «Προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλ. Γραμματεία της Επικρατείας. μέσου του Δημάρχου Μακρακώμης, εκφράζοντας παράπονα διότι, ενώ είχαν υποβάλλει έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους για χορήγηση του αριστείου τους, χάριν των εκδουλεύσεων τους προς την πατρίδα, από το 1837, μέχρι τώρα δεν έχουν δικαιωθεί. Λεπτομέρειες της αίτησης βλέπε  στη μερίδα του Χρ. Γουρούνα ή Ν. Βλάχο. Ενώ είναι γραμμένος με α/α 62, στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών     

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

          Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων νε τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα 18 Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Του απονέμεται το Χάλκινο. Αλλά και ο Ευάγγελος Κοντογιάννης σε κατάλογο με 623 αγωνιστές τον συστήνει να λάβει χάλκινο Αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων Φ.282 284 και 286 Αριστεία

Φ 272  Χρήστος Τζιμπίδας από Βαρυμπόπη-σιδερένιο.  Είναι γραμμένος με α/α 38, σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, του Υπουργείου των Στρατιωτικών, μαζί  με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές ο οποίος διαβιβάστηκε:

« .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

            Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με          τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Σημείωση: Είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της  Βαρυμπόπης του 1843

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ Φ 272 Αριστεία.

Φ 282 Παπαναστάσης Τζιόνης από Βαρυμπόπη-χάλκινο  Είναι γραμμένος, στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών     

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

          Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων νε τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα 18 Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Του απονέμεται το Χάλκινο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ,282 Αριστεία.

Φ 196  Γεώργ. Τσουκαλάς από Βαρυμπόπη. Στις 23 Νοεμβρίου 1843. Έλαβε   σιδερένιο αριστείο αγώνα, ύστερα από πρόταση τριών οπλαρχηγών του αγώνα, υπέρ ελευθερίας της πατρίδας. ήτοι: Χρ. Περραιβού, Γ Διοβουνιώτου και Χριστόδ. Χατζή-Πέτρου Συνταγματάρχες.  Στις 17 Δεκεμβρίου 1841 υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό στο Δήμο Αθηνών για τα περαιτέρω.  Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Χρηστοδ. Χατζηπέτρο, Ιωάννην Στράτο, Γιάννη Μακρυγιάννη και Γιάννη Κώστα. Επικυρώνεται  από το Δήμαρχο Αθηνών  Θ. Πάτρα το οποίο έχει ως εξής:

«Πιστοποιητικόν

  Πιστοποιούμεν  οι υποφαινόμενοι ότι ο Γεώργιος Τζουκαλάς κάτοικος του χωρίου Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης. της επαρχίας  Φθιώτιδος, υπηρέτησε στρατιωτικός υπό την οδηγίαν μας εις τον υπέρ πατρίδος ιερόν αγώνα παραυρεθείς εις τα εφεξής σημειουμένας μάχας.Καγγέλια, Οξιά, Νεοχωράκι, και λοιπάς διό δίδομεν το παρόν μας εν συνειδήση, ίνα τω χρησιμεύση  όπου δη…».

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ.196 Αριστεία.

Φ 282  Χρήστος Τζουκαλάς από Βαρυμπόπη-χάλκινο. Υπέβαλε εκ νέου αίτηση απονομής αριστείου την οποία και παραθέτουμε:

«Εν Βαρυμπόπη 15 Ιανουαρίου 1844

                        Προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλικήν Γραμματεία της Επικρατείας.

Ο υποφαινόμενος κάτοικος του χωρίου Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος Λαμβάνομεν την τιμήν ν’ αναφέρομεν  δια της παρούσης μας ενώπιον του Σεβ. Γραμματέως ότι, εις όλον το διάστημα του ιερού αγώνος υπηρέτησα στρατιωτικώς την πατρίδα παρευρεθείς εις πολλάς κατά των εχθρών μάχας, ήμουν πάντοτε Συσσωματωμένος με αρκετόν σώμα στρατιωτών υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχιγών, τα πιστοποιητικά των στρατιωτικών  τούτων εκδουλεύσεών μου άτινα  έλαβον παρά των οπλαρχιγών διηύθυνα εις την επί των αριστείων εξεταστικήν επιτροπήν ήτις λαβούσα υπόψιν της τας εκδουλεύσεως μου ταύτας  αντί να μη χωριγήση το αργυρόν αριστείον, παρ’ ελπίδα  μου, μου εχωρίγησεν το χάλκινον αριστείον. ενώ αναλόγως των εκδουλεύσεών μου έπρεπεν  αναμφιβόλως να λάβω  το αργυρούν αριστείον, επειδή Σεβ. γραμματεύ ! βλέπω άλλους κατωτέρους μου, και με ολιγοτέρας εκδουλεύσεις έλαβαν την τύχην και απήλαυσαν τ’ αργυρά αριστεία των, επειδή εις τοιαύτην περίστασιν προσβάλλεται το στρατιωτικόν μου φιλότιμον  ως αδικηθείς από την πρώτην περίοδον της επιτροπής, και τη γραμματείας διευθυνομένας τότε από ανθρώπους όστις δεν εγνώριζαν τας εκδουλεύσεις ενός εκάστου έλληνος.

            δια ταύτα προστρέχω δια της παρούσης μου ενόπιον Του Σεβ. γραμματεύ! και παρακάλω θερμώς ίνα ευαρεστούμενος μη χωριγηθή το αργυρού αριστείον χάριν των προς την πατρίδα εκδουλεύσεων μου, και θυσιών μου, δια να (δυσανάγνωστη λέξη) με τούτο και το στρατιωτικόν φιλότιμόν μου.εύελπις εις την δικαίαν ταύτην αίτησίν μου ότι θέλει εισακουσθή υποσημειούμαι ευσεβάστως  Χρ, τζουκαλάς»  Μέχρι στιγμής δεν έχουμε το πιστοποιητικό του Χρ. Τζουκαλά. Επίσης είναι γραμμένος με α/α 223 σε κατάλογο με α/α 6836/18 Απριλίου 1844, ο οποίος διαβιβάσθηκε στον Χριστόδ. Χατζηπέτρου, για τη χρήση της διανομής των 224 χάλκινων αριστείων στους διακιούχους αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 246, 249, 282 Αριστεία.

Φ 282 Κώστας Τζιούκας ή Τζικιώτης, από Άγραφα διανομή Βαρυμπόπη-χάλκινο. Ο υποφαινόμενος πήρε χάλκινο αριστείο ως υπαξιωματικός.  Είναι γραμμένος με α/α 223 σε κατάλογο με α/α 6836/18 Απριλίου 1844, ο οποίος διαβιβάσθηκε στον Χριστόδ. Χατζηπέτρου, για τη χρήση της διανομής των 224 χάλκινων αριστείων στους διακιούχους αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Εκ  του Υπουργείου των Στρατιωτικών. Υπογραφή:  Π.Ι Ρόδιος υπουργός επί των Στρατιωτικών Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους 1843, ως Κώστας Τζικιώτης

Φ 277  Αντώνης.Ι.Τζουλφός, από τα υπόδουλα Άγραφα κάτοικος Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για Χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 177 στους δύο καταλόγους είναι γραμμένος 183 και αμείβεται με το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Στο Φάκελο των ΓΑΚ 282 είναι γραμμένος ως Αντώνης Τζουλφός. Μεταφέρουμε την πληροφορία μήπως είναι κάποιο συγγενικό των πρόσωπο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ,277, 282, 284 και 286 Αριστεία.

Φ 285  Μήτρος Τζουλφός από Ασπροπόταμο, κάτοικος Βαρυμπόπης-σιδερένιο. Στις 16 Μαΐου 1844, ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, συστήνοντας διάφορα αριστεία για το καθένα, τον παρόντα τον έχει στα σιδερένια. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς το Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου ταυτάριθμο 9181 κατάλογο με 354 Ασπροποταμίτες . Ήτοι: Αριθ, 9181                         Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήνα την16  Ιουνίου 1844 ο υπουργός,Π.Ι.Ρόδιος 

 Ο Μήτρος Τζουλφός λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Ο ίδιος είναι γραμμένος και στον κατάλογο, των καταγόμενων από τα υπόδουλα Άγραφα, ως Δημήτριος και προτείνεται για σιδερένιο. Είναι γραμμένο και ως  Δημήτριος Τζουλφός από την περιοχή των υπόδουλων Αγράφων, Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ  ανεξαρτησία της πατρίδος, κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών.  Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος,  Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος,Ν. Πανοριάς κ. ά

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. 245, 272, .277,  285 και 286 Αριστεία.

Φ 277  Ιωάννης Τζουλφη(ο)ς  από τα υπόδουλα Άγραφα (Ασπροπόταμο) διαμονή Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Οι παρακάτω υπογράφοντες οπλαρχηγοί συνέταξαν  κατάλογο-εισήγηση με 212 αγωνιστές, οι οποίοι  διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν  προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικράτειας, εισηγούμενοι τα εξής: Αριθμός 4678

Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία

Της Επικρατείας Εν Αθήναις 16 Δεκεμβρίου 1843

          Οι παρά πόδας σημειούμενοι Αγραφιώτες της δεδουλουμένης επαρχίας των Αγράφων, διαμένοντες ήδη εντός Ελλάδος εις διαφόρους κατοικίας υπήρξαν απ’ αρχής μέχρι τέλους, τον υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού Αγώνος, εις πολλάς κατά των εχθρών εκστρατείας και μάχας, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών και ημών και κατ΄ εξοχήν υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εξ αυτών δε διακρίνοντο ως υπαξιωματικοί.

          Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 

          Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων.

Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος» Ακολουθούν οι υπογραφές και ο κατάλογος των αγωνιστών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει τα προταθέντα αριστεία και διαβιβάζει δικό του κατάλογο ήτοι:

«Αριθ. 7406  Υπουργ. Στρατιωτικών Αθήνα τη 6 Μαΐου 1844

Αποστολή Αριστείων

προς τον Συνταγματάρχην Κύριον Χρηστ Χατζηπέτρον

          Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικών κατάλογον 37 Χαλκίνων 110 σιδερά το όλον 147 Αριστειούχων συνοδευομένων με τα ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και  Δηπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήναις 3 Μαΐου 1844

Τ.Σ Υπογραφή Ι,Π. Ρόδιο»

Ο Ιωάννης Τζουλφός  είναι γραμμένος και  στους καταλόγους των Ασπροποταμιτών, με α/α 125 και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ Φ. 277, 284  και 286 Αριστεία.

Φ 277/128  Ιωάννης Τσανόπουλος ή Τζιόπανόπουλος/ από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Το ίδιο με τον αμέσως προηγούμενο, ακολουθήθηκαν οι ίδιες διαδικασίες, λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Περιλαμβάνεται σε όλους τους καταλόγους, τόσο των Αγραφιωτών, όσο και των Απροποταμιτών.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ Φ. 277/129, 283/124  και 282/177 Αριστεία.

Φ 280   Κώστας Τόπτζης ή Τοπτσης, από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για Χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 180 στους δύο καταλόγους είναι γραμμένος 169 και αμείβεται με το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους Βαρυμπόπης του 1843

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ.280,  284 και 286 Αριστεία.

Φ 282 Αθανάσιος. Χάκας από Άγραφα διαμονή Βαρυμπόπη-χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 189, στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, οι οποίοι  διαμένουν σεδιάφορα χωριά της Φθιώτιδας, κυρίως αγραφιώτες-ασπροποταμήτες και  ν’ αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων νε τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.

Ενώ ο ίδιος, με τους Φ 286  και 284/172 Αθανάσιος Χάκας*  ως κάτοικος Βαρυμπόπης-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο,  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών.

Ο προτεινόμενος είναι γραμμένους στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Σημείωση: Δεν αποκλείεται, με τον πιο πάνω να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Πρέπει να είναι πατέρας του Γιώργου και του Κωνσταντίνου.

*Η σύγχυση γίνεται διότι οι αγωνιστές στην επιθυμία τους να αποκτήσουν το πολυπόθητο αριστείο, κατέφευγαν σε διαφόρους οπλαρχηγούς, Ο Α.Χ, ως απροποταμίτης, ήταν επόμενο να καταφύγει και στον συμπατριώτη του Χρηστ. Χατζηπέτρου,

Σημείωση 2: Είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της Βαρυμπόπης του 1843

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 284 και 286 Αριστεία.

Φ 245 272 Γεώργιος Αθαν. Χάκας[5] από Ασπροπόταμο κάτοικος  Βαρυμπόπης-σιδηρούν. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, ως Γεωργούλας Αθαν. Χάκας υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείο και πιστοποιητικό και ζητά να του χορηγηθεί το ανάλογο αριστείο, όπως και ο αδερφός του Κωνσταντίνος που ακολουθεί, και με τις ίδιες μάχες.

Ο κατάλογος  αριθμός 1362 στις 21 Ιαν. 1844, ο οποίος συντάχθηκε από τον οπλαρχηγό- Συνταγματάρχη Χρηστοδ.  Χατζηπέτρου  και τον Δημήτριο  χατζίσκο  προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλικά Γραμματεία της επικρατείας» με 288 αγωνιστές,  συστήνουν τα εξής:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν. Οι ευπειθέστατοι». Επίσης ο ίδιος αναφέρεται σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844 του  φάκελο 272  των ΓΑΚ, με α/α 58, μαζί με   άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο  για τη χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα.  Σημείωση: Είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της Βαρυμπόπης του 1843

Πηγή: Φ 254 ΓΑΚ Αρχειομνήμων Αριστεία.Φ 245, 272

Κώσταντίνος Αθ. Χάκας από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Στις 13 Ιανουαρίου 1844 από το Αγά υποβάλλει ξανά  αίτηση απονομής αριστείου  εκφράζοντας τα παράπονά του, αναφέροντας  μεταξύ άλλων και τα εξής «…ενώ έχω στείλει έγκαιρα και αρμοδίως τα πιστοποιητικά εκδουλεύσεών μου, αλλά μέχρι την τούδε δεν ηξιώθην την απονομήν του  ανήκοντος μοι αριστείον. Καθυποβάλλω επισυνημμένως και ήδη  πιστοποιητικόν και σας παρακαλώ Κ. Γραμματεύ  όπως ευαρεστούμενος  διατάξητε την έκδοσιν..»  Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει εκτός των άλλων και τις μάχες που πήρε μέρος,  «…δις εις Υπάτην κατά των εντοπίων Οθωμανών, εις Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασσά, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και λοιπάς..» Το υπογράφουν οι: Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειδος Γ. Ζουλούμη. Ο  οπλαρχηγός- Συνταγματάρχης Χρηστοδ.  Χατζηπέτρου  και ο Δημήτριος Χατζίσκος, συνέταξαν από κοινού τον υπό αριθμό κατάλογο 1362/21 Ιαν. 1844,  προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας» με 288 αγωνιστές και συστήνουν τα εξής: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …» Οι ευπειθέστατοι. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει το προταθέν αριστείο και διαβιβάζει:  «..Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον  Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.  Σημείωση: Είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της Βαρυμπόπης του 1843

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 254, 245 και 272 Αριστεία

Φ 182  Ακρίβος Χύτης από,,, απροσδιόριστη διαμονή, έγγραφο καταστραμμένο. Είναι γραμμένος με α/α 236 σε κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών με αριθμό 6836/ΓΑΚ 227. Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Φ 282  Λάμπρος   Ψεύτης από Άγραφα Βαρυμπόπη Σιδηρούν .  Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για Χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι γραμμένος  και  στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προταθέν σιδερένιο αριστείο.  Σημείωση: Είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της Βαρυμπόπης του 1843

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 284 και 286 Αριστεία. 1252704΄

Φ 282 Λάμπρος Σούρλης από Άγραφα διαμονή Ασβέστη, Είναι στον κατάλογο της Βαρυμπόπη όπως και κάποιοι άλλοι.  Ο υποφαινόμενος πήρε χάλκινο αριστείο ως υπαξιωματικός. Είναι γραμμένος με α/α 188 σε κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών με αριθμό 6836/18 Απριλίου 1844  με 244 ονόματα αγωνιστών που λαμβάνουν τα χάλκινα αριστεία. α του υπουργείου των στρατιωτικών, Υπογραφή:  Π.Ι Ρόδιος υπουργός επί των Στρατιωτικών

Φ 282 Λουκάς Ασβεστιώτης. από Άγραφα διαμονή Ασβέστη Είναι στον κατάλογο της Βαρυμπόπη όπως και κάποιοι άλλοι χάλκινο.  Ο υποφαινόμενος πήρε χάλκινο αριστείο. Είναι γραμμένος  με α/α 187 σε κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών με αριθμό 6836/ αχρονολόγητος με 244 ονόματα αγωνιστών που λαμβάνουν τα χάλκινα αριστεία. Εκ  του Υπουργείου των Στρατιωτικών, Υπογραφή:  Π.Ι Ρόδιος υπουργός επί των Στρατιωτικών

[1] Η διασταύρωση κάποιων στοιχείων δείχνει ότι είναι από Αρχάνι

[2] Βλέπε εικόνα 3και 4

[3] Η διασταύρωση των στοιχείων έδειξε , ότι είναι από Δερβέν Καρια, σήμερα Μοσκοκαριά

[4] Πηγή: Φ 286 ΓΑΚ 056/26 Ιουνίου 1844

[5] Βλέπε πιστοποιητικό εικ. 5

 

[1] .Τούρκος διαπραγματευτής διορισμένος από την Υ. Πύλη στη μικτή  επιτροπή για την επίλυση των διαφορών μεταξύ ελληνικού Κράτους και Οθωμανών ιδιοκτητών ή και ελλήνων αγοραστών και Οθωμανών ιδιοκτητών

[2]. Σύμφωνα με την συνθήκη του Λονδίνου και με την αναγνώριση των συνόρων, όσα εδάφη απελευθερώθηκαν δια των όπλων,  τα κτήματα εθνικοποιήθηκαν. Τα δε κτήματα της αριστερή όχθης του Σπερχειού ποταμού, επιδικάσθηκαν στην Ελλάδα έναντι τιμήματος,  Οι Οθωμανοί ιδιοκτήτες είχαν το δικαίωμα να τα πουλήσουν. Τα περισσότερα κτήματα τα αγόρασε το Ελλ. Κράτος , αλλά περιέπεσε σε δικαστικές και μη προστριβές, με εκείνους που εκ των υστέρων παρουσίαζαν χοτζέτια γνήσια ή πλαστά

[3] Ο Χρ. Χατζηπέτρου, ασχολήθηκε κυρίως με τους καταγόμενους αγωνιστές, από τον Ασπροπόταμο και τα υπόδουλα  Άγραφα.

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: