Γιαννιτσωτες στα χρόνια 1843-1891

Ονόματα Γιαννιτσωτών που πέρασαν από το χωριό από το 1843 έως 1891

Πιστοί σε μια παν Γιαννιτσώτικη επιθυμία, τόσο των ιδρυτικών μελών του Συλλόγου, το 1961, αλλά και όλων σχεδόν των μετέπειτα Διοικητικών Συμβουλίων των «Απανταχού Γιαννιτσωτών», να καταγραφεί η ιστορία του χωριού μας. Η ιστοσελίδα μας, έχει ήδη κάνει ένα πρώτο ξεκίνημα, συγκεντρώνοντας σημαντικά ιστορικά δεδομένα , ελπίζοντας ότι θα φωτίσει πολλές ξεχασμένες και άγνωστες πτυχές του χωριού.

                      Αρχειακές εγγραφές

Το Χωριό μας, η Γιαννιτσού, ανασυγκροτήθηκε σε μια από τις πιο ταραγμένες εποχές της πατρίδα μας, ύστερα από μια 10χρονη και πολυαίμακτη επανάσταση, με ανυπολόγιστες θυσίες σε ανθρώπινες ψυχές στο βωμό της Ελευθερίας. Την ίδια περίοδο αλλά και μετέπειτα, πολλοί περιηγητές φιλέλληνες, που περιηγήθηκαν τη χώρα, εκφράστηκαν με θαυμασμό, για τους αγώνες των επαναστατημένων ελλήνων, αλλά και την λύπη τους για την εγκατάλειψη των κατοίκων, και δη της Ρούμελης στο έλεος του Θεού, χωρίς στέγη, χωρίς τροφή και χωρίς εργαλεία και ζώα για την εκμετάλλευση της γης. «Μόνο Σταυρούς και μνήματα» συναντούσαν στο πέρασμά τους, όπως αναφέρουν.

Ο Ιστότοπος «Λαβανίτσα», ύστερα από μια πολύχρονη και συνεχή ενασχόληση-έρευνά μας- στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και αλλαχού καταφέραμε να συντάξουμε μια σειρά από καταλόγους ονομάτων συμπατριωτών μας, τους οποίους αναρτήσαμε στον παραπάνω ιστότοπο, όπως: Κατάλογο «Αγωνιστών Γιαννιτσούς του 21», «κατάλογος Γεωργών του 1856»

Κατάλογο γεωργών του Δήμου Μακρακώμης του 1856, κατά χωριό.

Σήμερα βρισκόμαστε στη ευχάριστη θέση να παραθέσουμε στη διάθεση των αναγνωστών μας, τον κατάλογο ονομάτων των συμπατριωτών μας που πέρασαν από το χωριό στις παρακάτω αναφερόμενες χρονολογίες.

Συγκεντρώσαμε όλους τους εκλογικούς καταλόγους των ετών: 1843, 1847, 1865, 1879 και 18911 σε έναν ενιαίο πίνακα-κατάλογο.

Οι εκλογικοί κατάλογοι του 1843 και 1847 είναι χειρόγραφοι, δεν αναφέρουν ηλικία και επάγγελμα. Επί πλέον, αυτοί του 1847 εκτός του ότι είναι χειρόγραφοι, είναι καταχωρημένοι σε έναν ενιαίο κατάλογο του δήμου Μακρακώμης, χωρίς να αναφέρεται ο τόπος καταγωγής ή το Κοινοτικό διαμέρισμα καταγωγής. Με αποτέλεσμα κάποια από το ονόματα ή συνωνυμίες δεν μεταφέρθηκαν στον παρόντα κατάλογο

Πιστεύουμε πως με αυτή τη ανάρτηση θα μας δοθεί η ευκαιρία, διαβάζοντάς τους να επικοινωνήσουμε έστω επικοινωνούμε και νοερά με τους προγόνους μας. Και κυρίως προσφέρουμε, πλούσιο Αρχειακό υλικό σε αυτούς που θα ήθελαν να τολμήσουν να συντάξουν το γενεαλογικό δένδρο της οικογενείας των. Κάνοντας χρήση όχι μόνο τον παρόντα κατάλογο, αλλά και όλους τους παραπάνω αναφερομένους.

1

1 «Γενικά Αρχεία του Κράτους» Αρχειομνήμων Τόμος: «Εκλογικά» Συλλογής Λαδά: Φ. 47. Συλλογής Βλαχογιάννη φ. 52 και Αρχεία Βουλής των Ελλήνων φ. 61.

Ονόματα γιαννιτσωτών

Κατάλογος ονομάτων Γιαννιτσωτών,1843 – 1891, στον οποίο φαίνεται το ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, επάγγελμα, το έτος που ψήφισε και την ηλικία που είχε κατά το έτος της ψηφοφορίας

Επώνυμο       

 

Όνομα

 

Πατέρας Επάγγελμα Έτος

1843

Έτος

1847*

Έ1865

1/Ηλικία

1879

Ηλικία

1891

/Ηλικία

Παρατηρήσεις
Αθανασίου           Κώστας ——– Γεωργός 1843 1847
Αναγνώστου       Αναγνώστης 1843
Αλέξης                 Ιωάννης 1843 ***
Αλέξης                 Αθανάσιος 1847
Αλεξογιάννης        Δημήτριος 1843 1847
Αλεξογιάννης Ιωάννης Δημήτριος γεωργός 33 45
Αναγνώστου        Αναγνώστης Κ Γεωργός 1843
Αναγνώτου          Ανδρέας Δημήτριος Γεωργός 25 38
Αναγνώστου        Δημήτριος Αναγνώστη Γεωργός 1843 56 67
Αναγνώστου        Ιωάννης Ζαχαρίας Γεννήθηκε το 1874**
Αναγνώστου        Κωνστας Σακελλάρης Γεωργός 28 40
Αναγνώστου        Ζαχαρίας Γεννήθηκε το 1827**
Αναγνώστου        Δημήτριος Ζαχαρίας Γεννήθηκε το 1867**:
Αναγνώστου        Κώστας Ζαχαρίας ———– 22
Αναγνώστης        Γαλλής Κωνστας Γεωργός 1843 45 56 68
Αναγνωστόπουλος   Γιαννακός Γ. Γεωργός 1843
Αναστασίου             Ιωάννης Αναστάσιος Γεωργός 42 54
Αναστασίου            Δημήτριος Γεωργός 50
Αναστασίου            Κώστας Ιω Γεωργός 22
Αντωνόπουλος        Κώστας ——— ——- 1843
Αρβανίτης             Αθανάσιος ———– ———- 1843
Αποστόλου            Αναστ ———– ———– 1843
Αποστόλου            Χρήστος Γεώργιος Γεννήθηκε το 1855**:
Αποστολόπουλος   Απόστολος Νικόλαος Γεννήθηκε το 1869**:
Αποστολόπουλος   Χρήστος —– Γεωργός 37
Αργυρόπουλος    Γεώργιος Αργύρης Γεωργός 1847 61 73
Αργυρόπουλος    Γιαννακός Γεωργός 1843 1847
Αργυρόπουλος    Νικόλαος Ιωάννης Υπονοματάρχ 32; 58 Γεννήθηκε το 1849**
Αργυρόπουλος    Σεραφείμ Ιωάννης Γεννήθηκε το 1874**
Αργύρης             Γιαννακός Αργύρης Γεωργός 1843 1847 46 61
Αυλόγητος ή  Αβλόγητος            Γεώργιος  ———— ———- 1843  – Έχουμε και ληστή Αυλόγητο ή Αυλωνίτη
Αυλόγητος    »       Ζάχος ———– ———— 1843
Βαρβατάκης   Αθανάσιος Κωνστ/τίνος Χωροφύλαξ 28 Γεννήθηκε το 1864**
Βαρβατάκης   Ευαγγέλης Κώστα Γεωργός 22 45 Πάρεδρος χωριού
Βαρβατάκης   Ιωάννης Κώστας Γεωργός
Βαρβατάκης   Κώστας ———- Τελωνοφύλαξ 55
Βαρβάτος       Γεώργιος ————- ——— 1843 1847
Βαρβάτος       Ιωάννης(Γιαννακός) ———— ———– 1843 1847
Βαρβάτος         Κωνστας Γεωργός 1843 67
Βλαχογιάννης Γεώργιος Ιωάννης Γεωργός Γεννήθηκε το 1866**
Βλαχογιάννης Ιωάννης Δημήτριος Γεννήθηκε το 1874**
Βλαχώνης        Αθανάσιος Κωνστας Γεωργός 32 48 60 Γεννήθηκε το 1829**
Βλαχώνης        Δημήτριος Αθανάσιος Γεωργός 26 38 Γεννήθηκε το 1858**:
Βλαχόνης         Κων/νος Αθανάσιος Γεωργός 34
Βλάχου             Γεώργιος Ιωάννης Γεωργός 26 42 54
Βλάχου            Δημήτριος Γεώργιος Γεωργός 23 Γεννήθηκε το 1869**
Βλάχου            Δημήτριος Ιωάννης Γεωργός 29 41 53
Βλάχου             Κων/νος Γεώργιος Γεωργός 27 Γεννήθηκε το 1866**
Βλάχος Χρήστος Γεωργός 1847
Βέλκος                  Αλέξανδρος Γεωργός Γεννήθηκε το 1869**
Βέλκος             Ιωάννης Δημήτριος Γεωργός 31
Βέλκος            Δημήτριος Γεώργιος Γεωργός 29
Βέλκος                  Ιωάννης Γεώργιος Γεωργός 22
Βέλκος                  Γεώργιος ———– Γεωργός 1847* 62
Βέτας                    Αθανάσιος ———– Γεωργός 52
Γαλλής           Γεώργιος Παπά Δάσκαλος 40 49
Γεμενής             Ιωάννης ———- ——— 1843 1847 55 72
Γεμενής             Κωνστας Ιωάννης Γεωργός 22 37 49
Γεμενής             Θεόδωρος Ιωάννης Γεωργός 36 48
Γεωργίου           Γιαννάκης ———– ———– 1843
Γεωργίου           Νικόλαος Γιαννακός Γεωργός 22
Γιαννακάκης        Κώστας ——— Συνταξιούχος 55
Γιαννακού           Δημήτριος Γιαννακός Γεωργός 25
Γιαννακόπουλος    Αθανάσιος. Κώνστας Γεωργός 29
Γιαννακόπουλος    Γεώργιος ———– ———— 32
Γιαννίδης       Κώστας Παπά Κτηματίας 47  Παπαιωννίδης ή Παπαγιαννίδης
Γιωτόπουλος Παρνασσός Ιωάννης Δάσκαλος Γεννήθηκε το 1871**
Γκολίνας  ή Κολίνας   Γεώργ Δημήτριος Γεωργός 32 40 57
Γκολίνας           Γεώργιος Κων/νος Γεννήθηκε το 1874**
Γκολίνας           Δημήτριος Κώνστας Γεωργός 30 52
Γκολίνας           Δημήτριος Γεώργιος Γεωργός 23
Γκολίνας           Κώνστας Δημήτριος Γεωργός 1847 33 42 54
Γκούβρας           Γάκης Ιωάννης Γεωργός 49
Γκόυβρας              Δημήτριος Ιωάννης Γεωργός 28 42
Γκούβρας            Γεώργιος ———– ———- 1843
Γκούβρας              Κώνστας Δημήτριος Γεννήθηκε το 1871**;
Γκούβρας              Νικόλαος Δημήτριος Γεννήθηκε το 1874**
Γκούβρας              Σεραφείμ Δημήτριος Γεννήθηκε το 1876**
Γκορτζιάς              Γάκης Ιωάννης Γεωργός 40 49 61
Δημόπουλος Απόστολος Κων/νος Γεννήθηκε το 1874**
Δημόπουλος Κώστας Γεννήθηκε το 1839**
Δημόπουλος Ιωάννης Νικόλαος Γεννήθηκε το 1864**
Δουδομόπουλος    Ιωάννης Νικόλαος Γεοργός 22
Ευαγγελάς         Ιωάννης Κώνστας Γεννήθηκε το 1876**
Ευαγγελής         Κώνστας Δημήτριος Γεωργός 35 52 64 Είναι Γραμμένος και Ευαγγελάς
Ζαβούλης           Γεώργιος Αθανάσιος Γεωργός 24
Ζαβούλης           Κων/νος Αθανάσιος Γεωργός 27
Ζαλούμης           Κώστας ———– ———- 1843
Ζαρκαδούλας     Απόστολος ———- Γεωργός 1843 64
Ζαχονιάς            Κώστας ———- ——— 1843 1847 50 62
Ζαχονιάς            Ιωάννης Κώστας Γεωργός 22 37
Ζαχάκης             Αθανάσιος Δημήτριος Γεννήθηκε το 1860**
Ζαχάκης             Γεώργιος Ιωάννη Γεώργός 28
Ζαχάκης             Δημήτριος Ιωάννης Γεώργός 50 62
Ζαχάκης             Στέλιος Δημήτριος Γεννήθηκε το 1871**
Ζαχαρίας Δημήτριος Αναγνώστη Γεώργός 24
Ζαχαρίας Ιωάννης Γεώργιος Γεννήθηκε το 1849**
Ζέρβας          Γεώργιος 1847
Ζοβοήλ              Αθανάσιος Δημήτριος Γεωργός 32 47 59
Ζοβοήλ              Γεώργιος Δημητρίου Γεωργός 28
Ζοβούλης          Δημήτριος Αθανάσιος Γεωργός 35
Ζωβοϊλης         Αθανάσιος Κων/νος Γεννήθηκε το 1839 **
Ζωβοήλης         Γεώργιος Αθανάσιος Γεννήθηκε το 1867**
Ζωβοήλης         Σεραφείμ Αθανάσιος Γεννήθηκε το 1871**
Ζωβοϊλης            Δημήτριος ————– ———- 1843 1847
Ζωβοϊλης             Ζάχος ———– ———- 1843 1847
Ζωβοίλης         Νικόλαος ————- ————— 1843 1847
Θεοχάρης Κων/νος Γεώργιος Γεννήθηκε το 1854**
Θεοχάρης Νικόλαος Κων/νος Γεννήθηκε το 1875**
Ιωάννου               Κωστάκης ——– ——- 1843
Ιωάννου           Κώστας Μαργαρίτης Ράπτης 25
Ιωάννου           Μαργαρίτης ———– ———- 1843 1847
Ιωάννου           Μαργαρίτης ———– Γεωργός 45
Καζασης           Κων/νος Δημήτριος Γεννήθηκε το 1827** Π. Γ
Καζασης           Δημήτριος Κων/νος Γεωργός 25 Γεννήθηκε το 1864**
Καζάσης           Κώστας ———– Γεωργός 31 51 63
Καλόγερος Δημήτριος Κων/νος Γεννήθηκε το 1854
Καλτζας           Γεώργιος Κώνστας Γεωργός 28
Καλτζας           Ιωάννης !843 1847
Καλτσάς           Νικόλαος Κώνστας Γεωργός 50
Καλτζάς           Κώνστας Συνταξιούχος 55 62 74
Καλτζάς            Νικόλαος Κώστας 30 42 Γεννήθηκε το 1849**
Καλτσάς           Ταξιάρχης Δημήτριος Ράπτης 26 Γεννήθηκε 1866**
Καλύβας           Ιωάννης Γεωργός 38
Καραγιαννάκης Αθανάσιος ———– ———- 1843 1847
Καραγιαννάκης       Δημήτριος ——- —— 1843
Καραγιάννάκης  Κώνστας ——— Συν/ξιούχος 1843 65 71
Καραγιάννης      Δημήτριος Κων/νος Γεννήθηκε 1874**
Καραγιάννης      Ιωάννης Γεώργιος Γεωργός 26
Καραγιάννης      Χρήστος Κώστα Γεωργός 22
Καραγιαννόπουλος Γεώργιος ———- Γεωργός 31
Καραγκούνης    Γεώργιος 1843 1847
Καραγκούνης     Γεώργιος Κώστας Γεωργός 32 44
Καραγκούνης     Δημήτριος Κώστας Γεωργός 38 50
Καραγκούνης     Ευαγγελος Ιωάννης Γεννηθηκε το 1859**
Καραγκούνης     Ευαγγελης Κώστας Γεωργός 30 42
Καραγκούνης     Ιωάννης Κώστας Υγειονόμο 30 4 54
Καραγκούνης     Ιωάννης Γεννηθηκε το 1863**
Καραγκούνης    Κώστας ———– Φαλαγγίτης 1847 65
Καραγκούνης    Σπύρος Χρήστος Γεννήθηκε 1876**
Καραγκούνης    Χρήστος Κώστας Γεωργός 34 46
Καραμήτρος Ιωάννης Κώνστας Γεννήθηκε το 1864**
Καραμπέτζας         Ιωάννης 1843 1847
Καραμπέτζας        Δημήτριος Ιωάννης Γεωργός 1843 1847 51
Καραμπέτζας    Δημήτριος Ιωάννης Γεωργός 39
Καραμπέτζας    Ιωάννης Κώνστας Γεωργός 30 42
Καραμπέτζας    Ιωάννης Κώνστας Γεννήθηκε το 1844**
Καραμπέτσας    Ιωάννης Δημητριος Γεωργός 23
Καραμπέτζας        Κώνστας Ιωάννης Γεωργός 1843 1847 55 72
Καραμπέτζος    Αντώνιος Ιωάννης Γεωργός 46 58 70
Καραμπέτζος    Ιωάννης Αντώνιος Γεωργ/ματ 24 Γεννήθηκε το 1869**
Καραντώνης         Αντώνης ——— ——– 1843 1847
Καραντώνης     Βασίλειος Ιωάννης Γεωργός 28 37 53 Συντξιούχος το1891
Καραντώνης     Δημήτριος Αντώνης Γεωργός 1847 62
Καραντώνης Ιωάννης 1847
Καραχάλιος            Δημήτριος Κωνστας Γεωργός 28 40
Καραχάλιος       Ιωάννης Κώστας Γεωργός 31
Καραχάλιος       Κώνστας ———— Γεωργός 52
Καραχάλιος       Νικόλαος Γεώργιος Γεννηθηκε το 1854**
Καραχάλιος       Σπύρος Γεννήθηκε το 1849**
Καρκάνης        Ανδρέας Κωνσταντ. Γεννήθηκε το 1876**
Καρκάνης        Απόστολος ———– ——— 1843 1847
Καρκάνης         Απόστολος Γ Γεωργός 26 Γεννήθηκε το 1867**;
Καρκάνης            Γεώργιος Ιωάννης Γεωργός 36 52
Καρκάνης       Γρηγόριος Γεώργιος Γεννήθηκε το 1871**
Καρκάνης       Δημήτριος Πέτρος Δάσκαλος 22 35 47 Στα 22 του χρόνια ήταν Γεωργός  στα 35  δάσκαλος
Καρκάνης            Ιωάννης Γεώργιος Στρ/τιώτης 27
Καρκάνης            Ιωάννης Γεώργιος Γεννήθηκε το1855**
Καρκάνης          Κώνστας Πέτρος Γεωργός 35 42 54
Καρκάνης          Κωνς/ντίνος Γεώργιος Στρ/τιώτης 34 Γεννήθηκε το1854**
Καρκάνης           Κώνστας Απόστολος Γεωργός 42 54
Καρκάνης          Νικόλαος Πέτρος Γεωργός 32 44
Καρκάνης          Γεώργιος Κώνστας Γεννήθηκε το 1869**
Καρκάνης          Νικόλαος Κώνστας Γεννήθηκε το 1866**
Καρκάνης              Πέτρος ———- ———- 1843 1847 65
Καρκάνης          Χρήστος Πέτρος Γεωργός 29 41
Καρκάνης          Χαράλαμπος Κώνστας Γεωργός 33 45 Γεννήθηκε το1846**
Καρκάνης           Γεώργιος Πέτρου Γεωργός 25
Καρλαμούτας    Γεώργιος ——– Γεωργός 1843
Καρυαμπάς*        Κώστας* ——— 1843/40 Πλατύστομο 40 ετών
Καρυαμπάς*      Δημήτριος * ———– 1843/41 Πλατύστομο 41 ετών
Καρυαμπάς*       Αθανάσιος* ——— 1843/28 Πλατύστομο 28 ετών
Καρυαμπάς           Αθανάσιος 28
Καζάσης                                        Κώνστας ———— Γεωργός 51
Κάτζαρης           Ιωάννης Κώστας Γεωργός 28
Κάτζαρης               Κώνστας Δημήτριος Γεωργός 1843 48 66 Το 65 είναι Καντζάρας
Καπρίτσος           Ιωάννης Νικόλαος Γεωργός 34 Γεννήθηκε το 1857**
Καπρίτσος                                  Νικόλαος Γεωργός 1843 42  62 70 Καπριστζόπουλος
Κεχαγιάς                      Δημήτριος Νικόλαος Γεωργός 33 47 59
Κεχαγιάς             Δημήτριος ————– ——— 1843 1847
Κεχαγιάς             Θωμάς Στέλιος Γεννήθηκε το 1874**
Κεχαγιάς             Νικόλαος ——— Μιταφτσής 1843 1847 Πλέκκτης-υφάντης
Κεχαγιάς            Στέλιος Νικολάου Γεωργός 29
Κίτζου               Αθανάσιος Κωνστας Γεωργός 34
Κιντζου               Κώνστας Αθανάσιος Γεωργός 1847 40 62 70
Κλασίνας            Ιωάννης Αθανάσιος 32 Γεννήθηκε το 1859**
Κλασίνας            Κώνστας Αθανάσιος Μαραγκός 26 Γεννήθηκε το 1866**
Κουμπαράκης   Αθανάσιος ———- 36
Κουμπαράκης    Αθανάσιος Ιωάννης Γεωργός 29
Κομπαράκης     Γεώργιος Ιωάννης Στρατιώτη 34
Κομπαράκης              Κώνστας Ιωάννης Γεννήθηκε το 1849**
Κομπαράκης              Ιωάννης Κώνστας Γεωργός 63
Κουμπαράκης    Ιωάννης ———- Γεωργός 48 1857και ως έμπορος
Κομπάρος           Γεώργιος ———- ——— 1843
Κομπάρος         Ιωάννης ———– ——- 1843
Κομπάρος             Κώνστας Ιωάννης Γεωργός 29 41
Κομπάρος                  Δημήτριος Ιωάννης Γεωργός 28 40 Κομπαράκης
Κοτρότζος                          Δημήτριος Γεώργιος Γεωργός 25 39 53
Κοτρότζος                        Δημήτριος     » Γεωργός 26 Γεννήθηκε το 1839**
Κοτρότσος                 Βασίλειος    » Γεωργός 29 41
Κοτρότσος      Γεώργιος Δημήτριος Έμπορος 50 63 75
Κοτρότσος     Φωκίων Γεώργιος Γεωργός 26 38 Γεννήθηκε το1854**
Κουκουμης              Γεώργιος Ιωάννης Γεωργός 35 61
Κουκούμης               Ιωάννης Ιωάννης Γεωργός 22 34
Κουκούμης        Νικόλαος ή Ιωάννης;; ———– Γεωργός 1843 1847 65
Κουκούμης         Γεώργιος Γεωργός 22 ίσως υιός του Γεωργίου
Κουλούρης        Βασίλειος Θεοφάνης Γεννήθηκε το1876**
Κουλούρης        Γεώργιος Θεοφάνης Γεννήθηκε το1874**
Κουλούρης   Κλούρης  Θ ———– ——— 1843 1847
Κουλούρης              Θεοφάνης Δημήτριος Γεωργός 31 47
Κουλούρης              Νικόλαος Θεοφάνης Γεννήθηκε το 1874**
Κουλούμης        Δημήτριος Θεοφάνης Ράπτης 26
Κουλούρης       Ιωάννης ———— ———- 1843
Κουντούρης       Ιωάννης ———– Γεωργός 50
Κουτζολέλος            Αναγνώστης ———– ——— 1843 1847 Πάρεδρος/1843
Κουτζολέλος     Βασίλειος Ζάχου Γεωργός 26
Κουτζολέλου      Γεώργιος Ζάχου Γεωργός 40
Κουτζολέλος Δημήτριος 1847
Κουτζολέλος         Ζάχος ———– ——— 1843 1847
Κουτζολέλος     Γεώργιος Ιωάννης Γεννήθηκε το 1859**
Κουτζολέλος     Ιωάννης Γεώργιος Γεννήθηκε το 1839**
Κουτζολέλος     Κώστας ———- ——— 1843
Κουτζολέλος     Κων/νος Γεώργιος Γεννήθηκε το 1874**
Κουτζιμπός *    Κ* ——– ——— 184350 Πλατύστομο 50 ετών
Κρανιώτης              Αθανάσιος Δημήτριος Γεωργός 30 52 64
Κρανιώτης     Δημήτριος Αθανάσιος Σαράτσης 24 Γεννήθηκε το 1869**
Κρανιώτης          Δημήτριος ——— ——– !843
Κρανιώτης      Δημήτριος —— Γεωργός 35
Κρανιώτης                    Ηλίας Ιωάννης Γεννήθηκε το 1874**
Κρανιώτης                    Ιωάννης Δημητρίου Γεωργός 25/1865 35 53 Γεννήθηκε το 1841**
Κρανιώτης                    Κώνστας » Γεωργός 27 44 56
Κρανιώτης      Σεραφείμ Σπύρος Σαράτσης 31
Κρανιώτης      Ιωάννης Σπύρος Γεννήθηκε το 1874**
Κρανιώτης                  Σπύρος Δημήτριος Γεωργός 30 42 54 Γεννήθηκε 1834 Π.Γ**
Κρανιώτης     Χαράλαμπος Σπύρος Σαράτσης 25 Γεννήθηκε το 1866**
Κυρίτσης       Γεώργιος Ιωάννης Γεωργός 46 58
Κυρίτσης                       Ιωάννης Ιωάννης Γεωργός 1843 46
Κυρίτσης       Δημήτριος Γεώργιος Σαράτσης 27 Γεννήθηκε το 1864**
Κυρίτσης                 Ιωάννης Γεώργιος Γεωργός 29 41
Κυρίτσης      Κων/νος Γεώργιος Γεωργός 32 Γεννήθηκε το 1859**
Κύτσου                     Σεραφείμ Κωνστας Γεωργός 26 38
Κωσταντίνου          Αντώνης ———– ———- 1843
Κωσταντίνου      Τάσος ———— Γεωργός 39
Κώστας              Δημήτριος ———- ———- 1843
Κωστας        (Παπά) Γιάννης ———- ——– 1843
Λαμαρόγιανος *   Ιω* ———– Γεωργός 1843/65 Πλατύστομο 65 ετών
Λαρίσης                    Ιωάννης Δημήτριος Γεωργός 28 46
Λαρίσης                     Γεώργιος  » Γεωργός 30
Λαρίσης              Γεώργιος Δημητρίου Γεωργός 22
Λαρίσσης            Δημήτριος ———– ———- 1843
Λάρσας*             Ιωάννης* ———- Γεωργός 1843/50 Πλατύστομο 50 ετών
Λατζηκέρας      Κώστας ———– Γεωργός 1843 1847
Λημνίτης*       Κ* ———- ———- 1843/40 Πλατύστομο 40 ετών
Λυτοσελίτης     Αθανάσιος Δημήριος Γεωργός 30 Γεννήθηκε το 1859**
Λυτοσελίτης      Γεώργιος Δημήτριος Γεωργός 23
Λυτοσελίτης      Γεώργιος Δημήτριος Γεννήθηκε το 1864**
Λυτοσιλίτης   Δημήτριος Κ 1847 Γεννήθηκε το 1819**
Λιτοσελίτης                Δημήτριος Κώνστας Γεωργός 36 52 64
Λιτοσελίτης             Κώνστας    Δημήτριος 1843
Λιτοσελίτης             Κώνστας    Δημήτριος Γεννήθηκε το 1854**
Λυτοσελίτης     Ιωάννης Δημήτριος Γεωργός 34
Λυτοσελίτης     Νικόλαος    Δημήτριος Γεννήθηκε το 1874**
Λικοτζέτας       Δημήτριος ——– ——– 1843
Λυκοτζέτας        Δημήτριος Κωνσταντίν Γεωργός 25
Λυκοτζέτας        Δημήτριος Νικόλαος Γεννήθηκε το 1875**
Λυκοτζέτας           Κώνστας  Ιωάννης Γεωργός 24
Λικοτζέτας             Ιωάννης Δημήτριος Γεννήθηκε το 1838**
Λικοτζέτας             Ιωάννης Δημήτριος Γεωργός 23 37 54
Λυκοτζέτας     Ιωάννης Κώστας Γεννήθηκε το 1871**
Λυκοτζέτας     Νικόλαος Δημήτριος Γεωργός 35 47 Γεννήθηκε το 1844**
Λυκοτζέτας        Κώστας Δημήτριος Γεωργός 28 42 54
Λυκοτζέτας      Κώνστας ———- ——- 1843
Λυκοτζέτας      Κώνστας Ιωάννης Γεννήθηκε το 1871**
Μακρής    Ιωάννης 1847
Μακρύς                  Στέλιος Ιωάννης Γεωργός 25 47
Μακρης            Στέλιος Ιωάννης Γεωργός 22 Πιθανόν πρόκειται για τον ίδιο
Μανιώτης        Αλέξιος Γεώργιος Γεωργός 26 Γεννήθηκε το 1866**
Μανιώτης          Γιάννος ——— ——– 1843
Μανιώτης          Ευάγγελης Κωσταντίν Γεωργός 43
Μανιώτης          Ευάγγελος Αθανάσιος Γεννήθηκε το 1854**:
Μανιώτης                    Γεώργιος Ιωάννης Γεωργός 1843 1847 40 58 70
Μανιώτης               Ιωάννης Γεώργιος Γεωργός 26 38
Μαργαρίτης                                     Δημήτριος ——— Γεωργός 1847 56 67
Μαργαρίτης       Ιωάννης Αν ———— 1843 1847
Μαργαρίτης       Ιωάννης Μαργαρίτης —— 1843 1847
Μαργαρίτης      Ιωάννης 1843
Μαργαρίτης               Κώνστας Ιωάννης Γεωργός 31 38 60
Μαργαρίτης               Κώνστας Γεννήθηκε το 1866**
Μαργαρίτης               Σεραφείμ Κωσταντίνος Γεννήθηκε το 1874**
Μελισάς                          Ιωάννης Γεώργιος 30
Μπαϊζάνης          Αθανάσιος Κώστας Γεωργός 38
Μπαϊζάνης          Δημήτριος Κωσταντίν Γεννήθηκε το 1875**
Μπαϊζάνης          Ιωάννης —– —— 1843
Μπαϊζάνης          Κώστας ——— ——— 1843 35 53
Μπαϊκούσης        Αθανάσιος Δημήτριος Γεωργός 29 33 Γεννήθηκε το 1852**:
Μπαϊκούσης         Γεώργιος ———- ——– 1843 1847
Μπαϊκούσης       Δημήτριος ———– Γεωργός 1843 1847 45
Μπαϊκούσης                      Κώνστας Ιωάννης Γεωργός    –
Μπακαλώνης      Γεώργιος ——— Γεωργός 1843 1847 60
Μπακαλώνης      Γεώργιος Ζάχος Γεννήθηκε το 1874**
Μπακαλώνης     Ζάχος Γεώργιος Γεωργός 33 45
Μπακαλώνης      Ιωάννης Γεώργιος Γεωργός 36 48
Μπατσογιάννης Κώστας Σωτήριος Γεννήθηκε το 1855**:
Μπλίτας                  Δημήτριος ——— Γεωργός 1843 1847 65
Μπλήτας            Δημήτριος Ιωάννης Γεωργός 26
Μπλήτας            Ιωάννης Δημήτριος Γεωργός 42
Μπλίτας             Κώνστας Δημήτριος Γεωργός 45 57
Μπλήτας            Ιωάννης Δημήτριος Γεωργός 26 54
Μπήκος*             Απ* ——— Γεωργός 1843/40  – Πλατύστομο 40 ετών
Μπήκος*            Ιω* ——– Γεωργός 1843/37 Πλατύστομο 37 ετών
Μπουγιατζης     Ιωάννης Δημήτριος Γεωργός 42 54
Μπουργανός     Αθανάσιος ———— ———- 1843
Μπουργανός    Γεώργιος ———- ——– 1843 1847
Μπουργανός     Ιωάννης Νικόλαος Γεωργός 25 37
Μπουργανός Νικόλαος Γεώργιος 1847
Μπρίκης       Δημήτριος Κώνστας Γεωργός 29 53
Μπρίκης       Δημήτριος Ιωάννης Γεννήθηκε το 1844**
Μπρίκης       Ιωάννης Γεννήθηκε το 1864**
Μπρίκης       Ιωάννης Δημήτριος Γεννήθηκε το 1874**
Μπρίκης              Κώστας ———- ——- 1843
Μπρίκης       Στυλιανός Ιωάννης Γεωργός 22 Γεννήθηκε το 1871**
Μυλωνάς     Ιωάννης ———- ——– 1843 1847
Νίκας       Απόστολος Δημήτριος Ποιμήν 32 47 58
Νίκας       Ανδρέας Δημήτριος Γεωργός 22 43 55
Νίκας       Γεώργιος Απόστολος Γεωργός 32
Νίκας       Γεώργιος Δημήτριος Γεννήθηκε το 1867*
Νίκας       Δημήτριος Δημήτριος Γεωργός 28 44 56
Νίκας                 Δημήτριος ———- —– 1843
Νίκας       Δημήτριος Ευάγγελος Γεώργιος 23
Νίκας       Δημήτριος Ανδρέας Γεννήθηκε το 1874* ;
Νίκας           Κώστας Ιωάννης Γεωργός 1843 50 67
Νίκας       Κώστας Δημητρίου Γεωργός 27
Νίκας       Κώστας Δημήτριος Γεννήθηκε το 1864*:
Νικας      Κωνσ/ντίνος Δημήτριος Γεωργός 32
Νικας      Μαργαρίτης Ανδρέας Γεννήθηκε το 1871**
Νικας      Νικόλαος Δημήτριος Γεννήθηκε το 1871**
Νικολάου            Γεώργιος ———- Γεωργός 1843 1847 60
Νικολάου      Δημήτριος Γεώργιος Γεωργός 38
Νικολάου               Ευαγγελής Κωνστας Γεωργός 32 49
Νικολάου               Ευάγγελος Γεννήθηκε το 1866**:
Νικολάου            Κοσμάς Ιωάννης Γεννήθηκε το 1869**:
Νικολάου            Κώστας Νικόλας Γεωργός 1843 1847 65 81
Νικολάου     Σπύρος —- Γεωργός 44
Νικολογεώργου    Γεώργιος Νικόλαος Γεωργός 71
Νικολογεώργου       Γεώργιος Νικόλαος Γεωργός 31
Νικολογεώργου    Ιωάννης Γεώργιος Γεωργός 35
Νταβέλας        Ιωάννης Γεώργιος Γεωργός 47 61
Ντούζγος       Δημήτριος Ιωάννης Γεωργός 28
Ντούζγος       Γεώργιος Ιωάννης Γεννήθηκε το 1868**:
Ντούζγος       Ευάγγελος Ιωάννης Γεννήθηκε το 1874**
Ντούζγος          Ιωάννης Ρίζος Γεωργός 30 48 59
Ντούζγος      Νικόλαος Ιωάννης Γεωργός 35 Γεννήθηκε το 1854**
Ντούμας             Βασίλειος Κώνστας Γεωργός 40
Ντούνη(α)ς          Δημήτριος ———- ——– 1843 1847
Ντούν(α)ης                         Ιωάννης Δημήτριος Γεωργός 32
Ντουόμος           Γεώργιος Κώνστας Γεωργός 47 59
Ντουόμου             Κώνστας Απόστολος Γεωργός 36
Ντουόμος     Ρίζος Γεωργός 1847
Ντρούκας     Αθανάσιος ———- Γεωργός 1843 1847 78
Ντρούκας ή Τρούκας            Γεώργιος Αθανάσιος Γεωργός 23 40 60
Ντρούκας      Γεώργιος Κως/ντινος Γεωργός 24
Ντρούκας     Δημήτριος Ιωάννου Γεωργός 1847 35
Ντρούκας     Ηλίας Κώνστας Γεννήθηκε το 1875**
Ντρούκας  Ιωάννης 1847
Ντρούκας         Κώνστας Δημήτριος Γεωργός 1843 42
Ντρούκας  Κώνστας Αθανάσιος 1847
Ντρούκας ή Τρούκας Κώνστας Αθανάσιος Γεωργός 31
Ντρούκας               Κώνστας Ιωάννης Γεωργός 46
Ντρούκας               Χρήστος Γεώργιος Γεννήθηκε το 1871**
Ντσούμας(Τσούμας) Ηλίας Κωνσταντ. Γεννήθηκε το 1858**
Ντσώμος   (Τζώμος) Κωνς/ντίνος Γεώργιος Γεωργός 29
Ντσώμος      Δημήτριος Γεώργιος 34 Γεννήθηκε το 1859**
Ντσώμος      Ιωάννης Γεώργιος Γεννήθηκε το 1859**
Ντσώμος      Κώνστας Νικόλαος Γεννήθηκε το 1864**
Οικονομόπουλος       Γεώργιος ———– ———– 1843
Οικονόμου             Αν* ———– Γεωργός 1843/50 Πλατύστομο 50 ετών
Οικονόμου                 Γεώργιος ————- Γεωργός 36 58 70
Οικονόμου              Γεώργιος ————— ———- 1843 1847
Οικονόμου             Δημήτριος Κώστας Γεωργός 25
Οικονόμου            Ιωάννης Γεώργιος Γεωργός 32 44
Παλιογιώργος * ————- ———– 1843/65 Πλατύστομο 65 ετών
Πανιώτης                    Ευαγγελής Κώνστας Γεωργός 31
Πανόπουλος       Ανδρέας ———- Γεωργός 22
Πανόπουλος       Νικόλαος ——— Γεωργός 23
Πάνου                Ανδρέας —– Γεωργός 52
Παπαδημητρίου     Γεώργιος ——- —— 1843
Παπαδημήτρης        Ιερεύς ——— ——— 1843 Παππάς λαβανίτσας
Παπαδημητρίου       Κώστας ——- ——— 1843
Παπαδημητρίου     Ιωάν ———- ——– 1843
Παπαϊωάννης         ——— ——- 1843 Πιθανόν ήταν ιερέας
Παπαϊωάννου ή _ννης Κώστας ——— ——– 1843 1847
Παπάς             Γιάννη Κώστας ——– 1843 1847
Παπάς          Κώστας —— 1843
Πατρώνης     Δημήτριος* ——— ——– 1843/39 Πλατύστομο 39 ετών
Πέτρου Αθανάσιος Κ Γεωργός 25 Τσαρουχάς
Πέτρος          Ιωάννης Κωσταντίνος Γεωργός 27
Πλατανιάς           Βασίλειος Συντ/χος 1843 1847 60 71
Πλατανιάς     Ιωάννης Βασίλειος Γεωργός 31 37 54
Πλατανιάς    Κώστας Ιωάννης Γεωργός 22
Πολίτης Αθανάσιος 1847
Πολίτης        Αθανάσιος Κ Γεωργός 37 Γεννήθηκε το 1854**:
Ποταμιάς    Δημήτριος Ιωάννης Γεωργός 33 47 59
Ποταμιάς      Ιωάννης Κώνστας Γεωργός 28
Πρεμέτης                 Αθανάσιος ——— Γεωργός 1843 62
Πρεμέτης     Αθανάσιος ——— Γεωργός 1847 57
Πριμέτης*     Γεώργιος* ———- ——- 1843/42 Πλατύστομο 42 ετών
Πριμέτης     Γεώργιος 42
Πρημέτης     Γεώργιος Αθανάσιος Γεωργός 25 37
Πρεμέτης     Δημήτριος Αθανάσιος Γεωργός 28 37 49
Πρεμέτης     Ιωάννης Αθανάσιος Γεωργός 33 45
Πρεμέτης     Ιωάννης Αθανάσιος Γεωργός Γεννήθηκε το 1849**
Πρεμέτης     Κώστας Αθανάσιος Γεωργός 22 30 42
Πρεμέτης    Νικόλαος Αθανάσιος Γεωργός 26 38 Γεννήθηκε το 1855**
Πυρονόπουλος Αναγνώστης ——- ——- 1843 υιός Πυρώνη     
Ρέπας                 Κώστας ——— ——– 1843 1847
Ρίζος      Αθανάσιος Γεώργιος Γεωργός 43
Ρίζος     Γεώργιος Δημητρίου Γεωργός 25
Ρίζος                  Δημήτριος ή μήτρος ———— ——– 1843 1847
Ρίζος    Δημήτριος Γεώργιος Γεωργός 41
Ρίζος     Δημήτριος Ιωάννης Γεωργός 26
Ρίζου           Ιωάννης Δημήτριος Γεωργός 32 39 60
Ρίζος     Κων/ντίνος Ιωάννης Ποιμήν 24
Ρίζος     Κώστας Ιωάννης 1843 1847
Ρίζος     Νικόλαος Κων/ντίνος Γεννήθηκε το 1874**
Ρίζος     Σπύρος Δημήτριος Γεννήθηκε το 1837**
Ρίζου               Σπύρος Δημήτριος Γεωργός 22 35 55
Σακελλάρης       Αντώνιος Γεώργιος Γεωργός 29 41 Γεννήθηκε το 1849*^
Σακελλάρης    Απόστολος Νικόλαος Γεωργός 33 Γεννήθηκε το 1849**
Σακελλάρης           Γεώργιος —- Γεωργός 1843 50 65 77 Πάρεδρος/1865
Σακελλάρης     Δημήτριος Γεώργιος Γεωργός 32
Σακελλάρης       Κώστας Νικόλαος Γεωργός 26
Σακελλάρης            Νικόλαος Σακελλάρης Γεωργός 1843 1847 72
Σακελλάρης    Ματθαίος Νικόλαος Γεωργός 22 Γεννήθηκε το 1868**
Σακελλάριος          ———– 1843 Αντωνίου/Σακελλάριος
Σακελλαριου 1843
Σακελλαρίου    Γεώργιος ———- Γεωργός 1847 60
Σακελλαρίου   Νικόλαος 1847
Σακελλάρίου    Ιωάννης Νικολάου Γεωργός 25
Σαμαράς* Ιω* ———– Γεωργός 1843/40 Πλατύστομο 40 ετών
Σαμαρτζής         Αναγνώστης ———— Γεωργός 1843 1847 65
Σαμαρτζής      Γεώργιος Αναγνώστη Γεωργός 27 42
Σαμαρτζής   Ζάχος Αναγνώστη Γεωργός 32 Το 1857 παντρεύεται την κόρη του Γ Μυλωνά (Προικοσύμφωνο 2335)
Σάρας            Κώστας Γεώργιος Γεωργός 22
Σιώκης              Κώστας ———– Γεωργός 1843 1847 60 68
Σίψας                Ευαγγελής Ιωάννης Γεωργός 32 44 Γεννήθηκε το 1849**
Σιψας            Ιωάννης ———— Γεωργός 1843 1847 40 62 74
Σιψας            Κώστας Ιωάννης Γεωργός 46 58
Σηψας            Κώστας Γεώργιος Γεννήθηκε το 1860**
Σκαμαντζάρης Αθανάσιος 1847
Σκαματζάρης    Γεώργ. ———– ——— 1843 1847 50
Σκαματζάρης    Νικόλαος ———— ——– 27
Σκαματζάρης    Ιωάννης Νικόλαος Γεννήθηκε  το 1869 στον Ασβέστη;
Σκαματζάρης    Ιωάννης Νικόλαος Γεννήθηκε το 1874**
Σκορδάς           Κώστας ———— Γεωργός 50
Σμανλης                     Αθανάσιος Γεώργιος Γεωργός 1847 32 47 59
Σμανλης          Γεώργιος Αθανάσιος Γεωργός 23
Σμανλης          Γεώργιος ——— Γεωργός 1843 1847 65
Σμανλής        Δημήτριος Αθανάσιος Γεωργός 26 Γεννήθηκε το 1864**
Σμανλής         Γεώργιος Γεννήθηκε το 1874**
Σουλτάτος          Βασιλειος Δημήτριος Γεωργός 26 32 59
Σουλτάτος            Γεώργιος Δημήτριος Γεωργός 36 44 56
Σουλτάτος       Δημήτριος ———– ———- 1843 1847
Σουλτάτος       Δημήτριος Γεώργιος Γεωργός 22 Γεννήθηκε το 1874**
Σπαής            Γιαννάκης ———– ——— 1843
Σπαής           Αθανάσιος ———— ——– 1843
Σπυρίδωνος     Ιωάννης ———– ——— 1843 1847
Σπυρόπουλος    Αναγνώστης ———- ———- 1843
Στεργιόπουλος   Γεώργιος Έμπορος
Στεργιόπουλος   Ιωάννης Δημήτριος Υπομοίρ/χ 52 64
Στεργιόπουλος      Ιωάννης Γεώργιος Ιατρός 29 Το 1891 είναι στη Βαρυμπόπη***
Στέργιος           Δημ ———– ——— 1843 1847
Σφήκας             Δημήτριος ———— ——– 1843
Σωτηρόπουλος Ευάγγελος Γεννήθηκε το 1861**
Σωτήρης             Αντώνης ————- ——— 1843 1847
Σωτήρης         Νικόλαος 1847
Σωτηρίου        Κωνσταντίνος Ιωάννης Γεωργός 40
Τελώνης                Ανδρέας Γεώργιος Γεωργός 32
Τελώνης         Γεώργιος ———— ———– 1843
Τούντας              Δημήτριος Κώνστας Γεωργός 31 49
Τούντας            Ιωάννης Κώνστας Γεωργός 26 40
Τούντας         Ιωάννης Δημήτριος Γεωργός 28
Τούντας            Κώστας ———- ——— 1843
Τριανταφύλλης    Γαλής Ιωάννης Γεωργός 47 Γεννήθηκε το 1849**
Τριανταφύλλης    Ευαγγελής Ιωάννης Γεωργός 25 32 Γενήθηκε το 1852**
Τριανταφύλλης    Δημήτριος Ιωάννης Γεννήθηκε το 1864**
Τριανταφύλλου   Αθανάσιος Ιωάννης Γεωργός 31 43
Τριανταφύλλου   Αντώνιος Ιωάννης Γεωργός 25
Τριανταφύλλου        Ιωάννης Δημήτριος Γεωργός 1847 50 62 74
Τριανταφύλλου       Κώστας Ιωάννης Γεωργός 34 46
Τρίγκος*       Βασίλης* ———— ———– 1843/33 Πλατύστομο 33 ετών
Τρίγκος      Δημήτριος Κώστα Γεωργός 26
Τρίγκας       Κώνστας ———– Γεωργός 1843 82
Τρίγκας                     Νικόλαος Ιωάννης Γεννήθηκε το 1849**
Τρίγκας                     Νικόλαος Κώνστας Γεωργός 27 39
Τρίγκος                     Ιωάννης Κώνστας Γεωργός 24 38 50
Τζαβολής*  Δημ* ——– ——– 1843 Πλατύστομο 30 ετών
Τζάνης *           Αθ* ——— ——— 1843/;  – Πλατύστομο ; ετών
Τζακος *             Αθ* ———- ——— 1843 30 Πλατύστομο 30 ετών
Τζιακαρδώνης*  Αθ* ———– ——– 1843 = Πλατύστομο 37 ετών
Τζιακας ή Τσάκας Γεώργιος ————  Έμπορος 1843 1847 55 Πολλά συμβόλαια αγορών
Τζιάκας         «      Ιωάννης ———- Γεωργός 1843 1847 65
Τζάνης             Ιωάννης —— —— 1843
Τζιάννης           Δημήτριος ———— —— 1843
Τζιουνης   Γεώργιος ———— ——- 1843
Τζόκος*      Γ* ———– ——– 1843/40 Πλατύστομο 40 ετών
Τζιόκος*      Γ* ——— —— 184340 Πλατύστομο 40 ετών
Τριγκος      Κώστας ———— ——- 1843 1847
Τσάκα        Αθανάσιος Ιωάννου Γεωργός 30
Τσάκα       Αναγνώστης Γεωργίου Γεωργός 22 36 48
Τσάκας               Δημήτριος Γεώργιος Γεωργός 34 46
Τσάκας               Δημήτριος Κώστας Γεννήθηκε το 1849**
Τσαλτούμης  Κώστας Δημήτριος Γεωργός 30
Τσατσανης Χρήστος Γρηγόρης Γεννήθηκε το1876**
Τσιάκας     Αριστείδης Αθανάσιος Γενήθηκε το 1872**
Τζιάκας Γεώργιος 1847
Τσιάκας     Αθανάσιος Γεώργιος Γεωργός 27/1865 36 54 Γεννήθηκε το 1839**
Τσιάκας      Αθανάσιος Γεώργιος Γεωργός 42
Τσιάκας      Κώστας Δημήτριος Γεννήθηκε το1876**
Τσιόμος              Αθανάσιος Ιωάννης Γεωργός 27 39
Τζόμος          Ιωάννης ————- ———– 1843 1847
Τζόμος          Ιωάννης Κ Γεωργός 31
Τσώμος        Βασίλειος Κώστας Γεωργός 22
Τσώμος         Γεώργιος Κώστας Γεωργός 28
Τσώμος         Γεώργιος Ιωάννου Γεωργός 35
Τσώμος        Κώστας ————– Γεωργός 56
Φουσέκας ή φσέκας Δημήτριος ————– Γεωργός 1843 1847 56
Φουσέκας        Δημήτριος Κώνστας Γεωργός 35 47
Φουσέκας    Χαράλαμπος Κώνστας Γεωργός 30 41 Γεννήθηκε το 1854**:
Φωτάκης         Αθανάσιος Γεώργιος Γεωργός 27 40
Φωτάκης         Βασίλειος Γεώργιος Γεωργός 29
Φωτάκης               Γεώργιος ———– ———– 1843 1847
Φωτάκης     Γρηγόριος Γεωργίου Γεωργός 25
Φωτάκης            Θεόδωρος Γεώργιος Στρατιώτης 23 37 49
Φωτάκης  Κώστας Γεωργίου 1847
Φωτάκης     Νικόλαος Γεώργιος Γεωργός 24
Φωτάκης             Φώτης Γεώργιος Γεωργός 30 47 59
Φώτης         Νικόλαος Γεώργιος Γεωργός 38
Χαλβαντζής Ευάγγελος Γώγος Γεννήθηκε το 1860**
Χαντζής             Αθανάσιος Αναγνώστη Γεωργός 1843 51
Χαντζής             Αναγνώστης ——– 1843
Χατζής       Γαλής ————– Έμπορος 1847 50
Χαντζής         Δημήτριος Αναγνώστη 1843
Χαντζής       Κώψστας Αναγνλωστης 1843
Χούχος                Αθανάσιος Αναγνώστη Γεωργός 36 50
Χούχος      Αθανάσιος Γεώργιος Γεωργός 1843 1847 62
Χούχος       Αθανάσιος Κωσταντίνος Γεωργός 27
Χούχος    Ζάχος ———– ———— 1843
Χούχος       Κώστας Δημήτριος Γεωργός 1843 41 58 70
  • Έχουμε καταγράψει είκοσι δύο Γιαννιτσώτες, οι οποίοι την περίοδο κατά την οποία  ανακοινώθηκε το μοίρασμα Εθνικής γης, στουςαγωνιστές εκ προικοδοτήσεως, μετοίκισαν στο Πλατύστομο. Το 1843 στις πρώτες Συνταγματικές εκλογές, συγκεντρώθηκαν στο Ναότου Αγίου Νικολάου για να εκλέξουν τον δικό τους εκλέκτορα-αντιπρόσωπο, ο οποίος θα έπαιρνε μέρος στην τοπική Συνέλευση γιαεκλογή πληρεξουσίων . Αργότερα αυτοί έγιναν μόνιμοι κάτοικοι Πλατυστόμου. Οι Καρυαμπάδες , Γεραγάς, Πειρώνης κ.ά, με βάση τα συμβόλαια που έχουμε, διατηρούσαν την περιουσία τους στη Γιαννιτσού, έως το 1857, αλλά και μετέπειτα.

** Τα ονόματα τα οποία στις παρατηρήσεις φέρουν ημερομηνία γέννησης είναι παρμένα από τα μητρώα αρρένων Λαμίας. Οι  κατάλογοι

αυτοί μου δόθηκαν από  τον Κώστα Ντούζγο, στον οποίο οφείλω ευχαριστίες. Σε μερικά από αυτά υπάρχει ερωτηματικό, αυτό συμβαίνει

διότι δεν συμπίπτει απόλυτα η ημερομηνία γέννησης με την αντίστοιχη της στήλης και κάποιοι από αυτούς δεν φέρονται να ψηφίζουν.

*** Το όνομα Αλέξης ή Αλεξίου Δ., το 1856 φέρεται να πουλάει το 1/3 του Αλευρόμυλου της Ρούζιας στην εκκλησία του χωριού
[1]