Κουρνοβο-Αγωνιστες

 

Κούρνοβο-Αγωνιστές

«Έδρα ομώνυμης κοινότητας της Φθιώτιδας, του Δήμου Μακρακώμης, με υψόμετρο 580 μέτρα. Στην απογραφή  του 1961 είχε 378 κατοίκους»[1]. Το Κούρνοβο, σήμερα Τρίλοφο,  και όλα τα χωριά της Ρούμελης, όπως θα διαπιστώσουμε από τον κατάλογο των αγωνιστών που έπεται, ο οποίος, παρ’ όλο που δεν είναι ολοκληρωμένος, φαίνεται πως το χωριό έδωσε σύσσωμο το παρόν στον ξεσηκωμό του 21

Το Κούρνοβο-Τρίλοφο είναι κτισμένο στα ανατολικά πρανή της Όθρυος με Δυτικό προσανατολισμό. Με τον καθορισμό των συνόρων και την εδραίωσή των  στο φρύδι της  Όθρυος (Συνθήκη του Λονδίνου 1832.1833), έμεινε στην Ελλάδα.

Αρχειακές εγγραφές

Θα αναφερθούμε σε κάποιες Αρχειακές εγγραφές και  διοικητικές. μεταβολές του χωριού Κούρνοβου, σημερινό Τρίλοφο.

Ο Γιώργος Δημητρίου. δημοσιογράφος ερευνητής, στα «Φθιωτικά Χρονικά» του 2006 με τίτλο «Πόλεις Κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα» »,( 13ος – 20ος αι.) γράφει: Α/α 551 Τρίλοφο Φθ. (Κούρνοβο)  Μετονομασία Β. Δ. 20-11-1957. ΦΕΚ253Α/1957. Αναφέρεται στη πρόθεση της Ρεντίνας. Ο Πούκεβίλ [2] το τοποθετεί στο τμήμα «Γιανουλάδη» του κτηματολογίου Πατρατζίκ με 30 σπίτια. Συν.Δήμου Παραχελωϊτών (1836-1840 και 1859-1912) . Δήμου Μακρακώμης ( 1840- 1859) Σήμερα Δ.Δ.Δ. Μακρακώμης.   

α/α 35 Κούρνοβος, ο σημερινός Τρίλοφος της Λαμίας (Μακρακώμης), στα φ.135α- 136α. Στα φ. 136β-137β, υπάρχουν και μεταγενέστερες της πρώτης γραφής[3] 

Σε μία ανεπίσημη απογραφή που έγινε το 1835, αλλά δεν δημοσιεύθηκε ποτέ, το Κούρνοβο, είχε 43 κατοίκους[4]

Στις 20 Ιουνίου/2 Ιουλίου 1841 με Βασιλικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε  στην ΕΤΚ 5  ο δήμος Παραχελωϊτών συγχωνεύεται με το Δήμο Μακρακώμης και τα χωριά:  Αρχάνι, Ασβέστιον, Γραμμένη (Ράχη), Μάκρυση, Κούρνοβο, Λιανοκλάδι, Στύρφακα, Δερβέν Καρυά, Αμούρι, Καλαμάκι, υπάγονται πλέον στο Δήμο Μακρακώμης. Από την υπάρχουσα αλληλογραφία ( ΓΑΚ) προκύπτει,  ότι ο Κώστας Κε(η)χρινιώτης  από το Κούρνοβο, το 1841 και πριν από την συνένωση των παραπάνω Δήμων, ήταν Δημαρχιακός πάρεδρος του Δήμου Παραχελωϊτών και πρώην αγωνιστής

Η παρούσα  έρευνα για την καταγραφή των αγωνιστών, είναι παρμένη μέσα από τους στρατιωτικούς καταλόγους «Γενικά Αρχεία του Κράτους»,  αλλά και  της διαδικτυακής πλατφόρμας «Αρχειομνήμων των Γ.Α. Κ. Αριστεία (gak.gr ).  Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε ένα σημαντικό αριθμό ονομάτων Αγωνιστών του 21 για το Τρίλοφο και όλων των χωριών  των  τότε Δήμων  Μακρακώμης και  Παραχελωϊτών

Αριστεία και διαδικασίες

Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε αγωνιστή, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών για να κατακτηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, Αριστείο ή Νομισματόσημο, το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων κ. ά.

Με την έλευσή του το 1833 ο Όθωνας, θέλοντας να  κερδίσει την εύνοια των Ελλήνων, εξέδωσε βασιλικό διάταγμα με το οποίο,  προς τιμήν και επιβράβευση των αγωνιστών του 21, καθιερώθηκαν τα αριστεία εθνόσημα ή Νομισματόσημα, όπως ονομάσθηκαν. Είχαν σχήμα σταυρού. Από τη μια πλευρά έγραφαν «Τοις προμάχοις της πατρίδος» και από την άλλη «Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος». Συνοδεύονταν δε αυτά από ένα δίπλωμα. Το σταυρό με μια κυανή ταινία που τα συνόδευε. Οι βραβευθέντες αγωνιστές, στις επίσημες γιορτές τα φόραγαν στο στήθος.

Οι μεν αξιωματικοί έπαιρναν αργυρό, οι δε υπαξιωματικοί χάλκινο και οι στρατιώτες σιδερένιο. Οι κάτοχοί τους είχαν ως προνόμιο δημόσιες διακρίσεις και θέσεις, αλλά και προικοδοτήσεις με χρηματικά γραμμάτια, για αγορά χωραφιών, υδρόμυλων κ. ά.

Για να πάρουν όμως το νομισματόσημο ή αριστείο ή εθνόσημο έπρεπε, σύμφωνα με το Η΄ ψήφισμα της Εθνικής εθνοσυνέλευσης να έχουν συμπληρώσει το 30ον έτος της ηλικίας των.  Οπότε ο ενδιαφερόμενος απευθύνονταν στους  κατά τόπους τοπικούς οπλαρχηγούς ή σε όποιον υπηρέτησε κοντά του στην επανάσταση, εφ’ όσον ήταν στη ζωή, και ζητούσαν να τους δοθεί το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων-συμμετοχής στην επανάσταση. Σε αυτό έπρεπε να πιστοποιείται το όνομα, το επώνυμο, η καταγωγή, η διαμονή, οι μάχες που πήρε μέρος ο ενδιαφερόμενος, το  βαθμό που είχε, πόσους άνδρες είχε κάτω από τις δικές του διαταγές, αν ήταν βαθμοφόρος ή απλός στρατιώτης κ. ά.

Το χορηγούμενο πιστοποιητικό στον αγωνιστή, έπρεπε πρώτα να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής των εκδοτών,  από τον Δήμαρχο ή τον Δημαρχιακό πάρεδρο.   Στη συνέχεια το πιστοποιητικό αυτό ο αγωνιστής με μια αίτησητου το κατέθετε στο Δήμο του, με την παράκληση να αποσταλούν προς τη Βασιλική Διοίκηση του Νομού και από εκεί να διαβιβασθεί προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας»,   ώστε οι επιτροπές με βάση τα στοιχεία του πιστοποιητικού να εκδώσουν και τον ανάλογο  βαθμό και εθνόσημο.

Πολλοί είναι οι αγωνιστές που διαφώνησαν με τον βαθμό που τους κατέταξαν οι επιτροπές, αλλά και για το εθνόσημο  που τους στάλθηκε.  Δεν είναι λίγοι από αυτούς, ευρισκόμενοι έτι εν ζωή, που κατέφευγαν στα δικαστήρια όταν αδικούνταν. Άλλοι δικαιώθηκαν από προσφυγή απογόνων τους στα δικαστήρια. Και για άλλους, δεν έφτασε ποτέ στα χέρια τους

  Κούρνοβο Αγωνιστές.

Ονομαστικός κατάλογος αγωνιστών του 1821 του χωριού.

Αιτήσεις απονομής αριστείων, πιστοποιητικά εκδουλεύσεων, χορηγούμενα αριστεία και  βαθμολογίες

Φ 285 Αλέξιος Βάρσού από Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβου-σιδερένιο. Ο χρηστ. Χατζηπέτρου  Ασπροποταμίτης οπλαρχηγός, κατά την επανάσταση του 21, έδρασε Θεσσαλία και Φθιώτιδα, έχοντας υπό την οδηγία του πολλούς συμπατριώτες  του. Στις 16 Μαΐου 1844 συνέταξε τον κατάλογο  9181 με 354  Ασπροποταμίτες  οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωρία της Φθιώτιδας .  11 από αυτούς είναι κάτοικοι του χωριού. Ο υποφαινόμενος είναι  με α/α  266 στον κατάλογο.  Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε   προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών με τα ίδια ονόματα, ήτοι:

Αριθ, 9181              Βασίλειον της ΕλλάδοΥπουργείον των Στρατιωτικών

          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήνα την16  Ιουνίου 1844  Ο Υπουργός:  Π. Ι . Ρόδιος

Ενώ στον διαβιβασθέντα κατάλογο των Ασπροποταμιτών, ο   υποφαινόμενος, είναι γραμμένος με α/α 270  και  λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α.Κ. Φ. 285 και 286 Αριστεία

 

Φ 285 Γεώργιος Βλάχος από Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβου-σιδερένιο.

Ο χρηστ. Χατζηπέτρου  Ασπροποταμίτης οπλαρχηγός, κατά την επανάσταση του 21, έδρασε Θεσσαλία και Φθιώτιδα, έχοντας υπό την οδηγία του πολλούς συμπατριώτες  του. Στις 16 Μαΐου 1844 συνέταξε τον κατάλογο  9181 με 354  Ασπροποταμίτες  οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωρία της Φθιώτιδας .  11 από αυτούς είναι κάτοικοι του χωριού. Ο υποφαινόμενος είναι  με α/α  266 στον κατάλογο.   Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε   προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών με τα ίδια ονόματα, ήτοι:

Αριθ, 9181                   Βασίλειον της Ελλάδος Υπουργείον των Στρατιωτικών

          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήνα την16  Ιουνίου 1844Ο Υπουργός: Π. Ι . Ρόδιος

Ενώ στον διαβιβασθέντα κατάλογο των Ασπροποταμιτών, ο   υποφαινόμενος, είναι γραμμένος με α/α 272  και  λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α.Κ. Φ. 285 και 286 Αριστεία.

 

Φ 284 Ευθυμ. Γαλόπουλος (ή Γαλανόπουλος) από  Κούρνοβο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 115 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 115 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

 

Φ 286 Αντώνιος Γρατσώνης από Κούρνοβο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 265 σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συντάχθηκε από τον Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος  διαβιβάσθηκε προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 285 και 286 Αριστεία.

 

Φ 245 Γριβογιάννης από Κούρνοβο-σιδερένιο. Στις 21 Ιανουαρίου 1844, οι: Χρηστ. Χατζηπέτρου και ο Δημήτριος Χατζησκος συντάσσουν και υπογράφουν ονομαστικό κατάλογο 1362 με 288 ρουμελιώτες αγωνιστές, οποίος διαβιβάζεται:

«Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία  της Επικρατείας

          Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος,  εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων, άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν Αργυρά, χάλκινα και σιδερά».  Ο υποφαινόμενος είναι καταχωρημένος με α/α 91 και προτείνεται για σιδερένιο. Ενώ  το Υπουργείο των Στρατιωτικών:

«Αριθ. 3466

Η Γραμματεία Στρατιωτικών  Αθήνα 10 Μαρτίου 1844.

Προς  Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

              Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σισδερά με           τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο υποφαινόμενος σε αυτόν τον  κατάλογο είναι γραμμένος με α/α 76 και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο. Εκ Παραδρομής φαίνεται, πως ο υποφαινόμενος περιλαμβάνεται  στον  δεύτερο κατάλογο στο χωριό Βαρυμπόπη.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 245  και 272 Αριστεία.

 

Φ 286 Ν. Γριβογιάννης από Κούρνοβο-σιδερένιο Είναι γραμμένος με α/α 258 σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συντάχθηκε από τον Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος  διαβιβάσθηκε προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 286 Αριστεία.

 

Φ285 Δημήτριος Ζήτα  από Ασπροπόταμο κάτοικος  Κούρνοβου-σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές και με α/α 264 τον οποίο κατάρτισε ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου. Ενώ στο διαβιβασθέντα ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών του Υπουργείου των στρατιωτικών προς διανομή των αριστείων είναι γραμμένος με α/α 268 και του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 285 και 286 Αριστεία.* Για περισσότερες πληροφορίες στη μερίδα του Γ. Βλαχου ή Ι Τζαβίδα

 

Φ 284 Δήμος Καλτζάς* από  Κούρνοβο-χάλκινο . Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 112 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 112 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.*Είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς, αν πρόκειται για ένα αγωνιστή ή πολλά συγγενικά πρόσωπα. Το όνομα Καλτσάς επαναλαμβάνεται και σε άλλους καταλόγους, πέραν αυτών που ακολουθούν.

 

Φ 280 Δημήτριος Καλτσάς από Κούρνοβο. Ο υποφαινόμενος  πιθανόν να είναι ο ίδιος με τον Μήτρο που αναφέρεται πιο πάνω. Είναι Γραμμένος στον Κατάλογο αριθ.6086 «15 Απριλίου 1844 προς διανομή αριστείων, με άλλους 52 αγωνιστές της Φθιώτιδος και λαμβάνει σιδερένιο  αριστείο.

 

Φ 245 Μήτρος Καλτζάς από  Κούρνοβο  λαμβάνει-σιδερένιο . Στις 21 Ιανουαρίου 1844, οι Χρηστ. Χατζηπέτρου και ο Δημήτριος Χατζησκος συντάσσουν και υπογράφουν ονομαστικό κατάλογο 1362 με 288 ρουμελιώτες αγωνιστές, οποίος διαβιβάζεται:

«Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία  της Επικρατείας

          Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος,  εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων, άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν Αργυρά, χάλκινα και σιδερά».  Ο υποφαινόμενος είναι καταχωρημένος με α/α 93 και προτείνεται για σιδερένιο. Ενώ  το Υπουργείο των Στρατιωτικών: «Αριθ. 3466

Η Γραμματεία Στρατιωτικών  Αθήνα 10 Μαρτίου 1844.

Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

          Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σισδερά με    τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο υποφαινόμενος σε αυτό τον   κατάλογο είναι γραμμένος με α/α 78 και αμείβεται με το προτεινόμενο  Αριστείο.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 245, 272 Αριστεία.

 

Φ 285 Νικόλαος Κοντζός* από Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβου σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές και με α/α 264 τον οποίο κατάρτισε ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου. Ενώ στο διαβιβασθέντα ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών του Υπουργείου των στρατιωτικών προς διανομή των αριστείων είναι γραμμένος με α/α 268 και του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 285 και 286 Αριστεία. * Για περισσότερες πληροφορίες στη μερίδα του Γ. Βλαχου ή Ι Τζαβίδα

 

Φ 286 Αθ. Καραλόπουλος  από Κούρνοβο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 259 σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συντάχθηκε από τον Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος  διαβιβάσθηκε προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 286 Αριστεία.

 

Φ 286 Ν. Κατσιόπουλος από Κούρνοβο-χάλκινο Είναι γραμμένος με α/α 192  σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, τον οποίον συνέταξαν και υπογράφουν από κοινού οι:  Ευαγγέλης  Κοντογιάννης και ο Γ Αινιάν με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το χάλκινο  αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ.Φ 286/ κατάλογος 10554 Αριστεία

 

Φ 285 Αθανάσιος Κεφαλάς από Ασπροπόταμο  κάτοικος Κούρνοβο σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές και με α/α 264 τον οποίο κατάρτισε ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου. Ενώ στο διαβιβασθέντα ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών του Υπουργείου των στρατιωτικών προς διανομή των αριστείων είναι γραμμένος με α/α 268 και του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 285 και 286 Αριστεία.* Για περισσότερες πληροφορίες στη μερίδα του Γ. Βλαχου ή Ι Τζαβίδα

 

Φ 284 Αθανάσιος ή Νάσιος Κεφαλός(άς) από  Κούρνοβο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 111 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 111 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 284  285  και 286 Αριστεία. Παρατήρηση: Δεν αποκλείεται ο υποφαινόμενος να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τον προηγούμενο ή πρόκειται για συνωνυμία.

 

Φ 181 Κων/νος Κε(η)χρινιώτης  από Κούρνοβο-σιδερένιο. Στις 6  10βρίου 1841 υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό στο Δήμο Παραχελωϊτών η οποία είναι συνέχεια μιας  άλλης την οποία είχε υποβάλλει το 1838, αλλά δεν έλαβε το αριστείο μέχρι σήμερα. Το πιστοποιητικό του,  υπογράφεται από τον Μήτσο .και Ευαγγέλη Κοντογιάννη, Συνταγματάρχη και Αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, 9 10βρίου 1841 από τον Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδας « ν. φλορος». Μεταξύ άλλων αναφέρει:

Ο υποφαινόμενος Κύριος Κωνσταντίνος κηχρινιώτης   κάτοικος του χωρίου Κούρνοβο  του Δήμου Παραχελωϊτών της Επαρχίας Φθιώτιδος δράξας τα όπλα ανά χείρας….. παραβρεθείς εις διαφόρους κρισίμους  μάχας δηλ. εις την γενομένην της Υπάτης μάχην  του Καρβασαρά εις τη γενομένην εκείνην τρομεράν εντός του Μεσολογγίου, εις όλον αυτό το διάστημα του ιερού αγώνος υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα υπό την οδηγίαν μας έδειξεν  πίστιν, ζήλον και γενναιότητα..»

Είναι γραμμένος σε κατάλογο της Διοίκησης  Φθιώτιδος μαζί μα άλλου 23 αγωνιστές συμπατριώτες του και είναι καταχωρημένος στα σιδερά αριστεία του αγώνα . Μάιος 1843.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 181 Αριστεία.

 

Φ 287 Γεώργιος Κουτζιουμπέλης από Κούρνοβο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 74 σε κατάλογο με αριθμό 10411, αγωνιστών από διάφορα χωριά της  Φθιώτιδας, προς τον Γεώργιο Χατσηχρήστο, προκειμένου να το αποδοθεί  το προτεινόμενο από τον ίδιο σιδερένιο αριστείο. «.. των όσων εχόντων δικαίωμα να λάβουν αριστείον κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς, εις τον υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνα».

«Εν Αθήναις 11 Ιουνίου 1844   Ελ. 12 Ιουνίου 1844 αριθ 10411

Περί Αριστείων                     Προς Το Υπουργείο των Στρατιωτικών

                   Οι επισυναπτόμενοι δύω περί αριστείων κατάλογοι ανηκόντων εις τον  Γεώργιον Χατζηχρήστον εξ Υπάτης, τα δε εις αυτούς αναφερόμενα αριστεία ενεκρίθησαν υπουργούντος του κυρίου Ανδρέου Λόντου.-

                   Ήδη οι επιφορτισθέντες ειδικώς παρά του μνησθέντος Γεωργίου Χ¨χρήστου παρουσιάζομεν αυτούς εις το Σ. των Στρατιωτικών Υπουργείον, εξαιτούμενοι παρ’ αυτού την απόδοσιν των εν αυτών εμπεριεχομένων 354 αριστείων.

Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

Μακρυγιάννης

Στο αριστερό μέρος του Διαβιβαστικού υπάρχει η σημείωση

Εκ΄των αρχείων εσταλησαντ΄αριστσεία 14 Ιουνίου 1844»

 

Φ 284/ Δήμος Κουτζομπέλης από  Κούρνοβο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 109 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 109 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

 

Φ 245 Δημήτριος Κουτζιουμπέλης από Κούρνοβο-σιδερένιο. Στις 21 Ιανουαρίου 1844, οι Χρηστ. Χατζηπέτρου και ο Δημήτριος Χατζησκος συντάσσουν και υπογράφουν ονομαστικό κατάλογο 1362 με 288 ρουμελιώτες αγωνιστές, οποίος διαβιβάζεται:

«Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία  της Επικρατείας

          Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος,  εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων, άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν Αργυρά, χάλκινα και σιδερά».  Ο υποφαινόμενος είναι καταχωρημένος με α/α 92 και προτείνεται για σιδερένιο. Ενώ  το Υπουργείο των Στρατιωτικών: «Αριθ. 3466

Η Γραμματεία Στρατιωτικών  Αθήνα 10 Μαρτίου 1844.

Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

          Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σισδερά με    τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο υποφαινόμενος Στον ως άνω κατάλογο είναι γραμμένος με α/α 77 και αμείβεται με το προτεινόμενο  Αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 245, 272 Αριστεία.

 

Φ 286 Ν. Κορασίδας από Κούρνοβο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 264 σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συντάχθηκε από τον Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος  διαβιβάσθηκε προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 286 Αριστεία.   Σημείωση: δεν αποκλείεται να είναι από Βαρυμπόπη

 

Φ 285 Κώστας Κουτζοκέρας από Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβου σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές και με α/α 271 τον οποίο κατάρτισε ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου. Ενώ στο διαβιβασθέντα ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών του Υπουργείου των στρατιωτικών προς διανομή των αριστείων είναι γραμμένος με α/α 275 και του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 285 και 286 Αριστεία.* Για περισσότερες πληροφορίες στη μερίδα του Γ. Βλαχου ή Ι Τζαβίδα

 

Φ 284 Νάκος Κουτζόπουλος από Κούρνοβο σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 107 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 107 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

 

Φ 285 Γεώργιος Μηλιάγκας* από Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβου σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές και με α/α 272 τον οποίο κατάρτισε ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου. Ενώ στο διαβιβασθέντα ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών του Υπουργείου των στρατιωτικών προς διανομή των αριστείων είναι γραμμένος με α/α 276 και του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 285 και 286 Αριστεία.* Για περισσότερες πληροφορίες στη μερίδα του Γ. Βλαχου ή Ι Τζαβίδα

 

Φ 284/116 Ντριβογιάννης ή Ντριβογιαννόπουλος. από  Κούρνοβο σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 113 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 113 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία. Δεν αποκλείεται να είναι Ο Γριβογιάννης που αναφέρεται πιο πάνω ή το παιδί του.

 

Φ 284/ Κώστ Παγιωτος;;ή Περεντός* από  Κούρνοβο σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 114 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 114 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία. * Με επιφύλαξη μεταφέρεται το  όνομα αυτό, διότι είναι   δυσανάγνωστο, και δεν αποκλείεται, να είναι ο μεθεπόμενος αγωνιστής Περεντές από τον Ασπροπόταμο, και επειδή αργούσε η έκδοση του αριστείου του να κατέφυγε και σε άλλο οπλαρχηγό.

 

Φ 286 Θεόδ. Παπαλέξης;; από Κούρνοβο σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 266 σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συντάχθηκε από τον Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος  διαβιβάσθηκε προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 286 Αριστεία.

 

Φ 285  Κώστας Πηρεντές από Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβου σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές και με α/α 265 τον οποίο κατάρτισε ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου. Ενώ στο διαβιβασθέντα ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών του Υπουργείου των στρατιωτικών προς διανομή των αριστείων είναι γραμμένος με α/α 269 και του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 285 και  286 Αριστεία.* Για περισσότερες πληροφορίες στη μερίδα του Γ. Βλαχου ή Ι. Τζαβίδα

 

Φ 284 Δήμ. Σιμεν(κ)ος ;;;; από  Κούρνοβο σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 108 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 108 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

 

Φ 286 Γ. Σιμόπουλος από Κούρνοβο σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 261 σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, τον οποίον συνέταξαν και υπογράφουν από κοινού οι:  Ευαγγέλης  Κοντογιάννης  και ο Γ Αινιάν με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ .286/10554 Αριστεία

 

Φ 245 Δημήτριος Σκρέκας; ή Μπερίτας; από Κούρνοβο σιδερένιο. Στις 21 Ιανουαρίου 1844, οι Χρηστ. Χατζηπέτρου και ο Δημήτριος Χατζησκος συντάσσουν και υπογράφουν ονομαστικό κατάλογο 1362 με 288 ρουμελιώτες αγωνιστές, οποίος διαβιβάζεται:

«Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία  της Επικρατείας

          Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος,  εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων, άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν Αργυρά, χάλκινα και σιδερά».  Ο υποφαινόμενος είναι καταχωρημένος με α/α 94 και προτείνεται για σιδερένιο. Ενώ  το Υπουργείο των Στρατιωτικών: «Αριθ. 3466

Η Γραμματεία Στρατιωτικών  Αθήνα 10 Μαρτίου 1844.

Προς

Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

          Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σισδερά με    τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο υποφαινόμενος στον ως άνω κατάλογο είναι γραμμένος με α/α 79 ως Δημήτριος Μπερίτας* και αμείβεται με το προτεινόμενο  Αριστείο.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 245, 272 Αριστεία.

* Μόνο ένας τοπικός ερευνητής θα μπορούσε να δώσει μια εξήγηση

 

Φ 286 Ιωάννης Σταυρόπουλος από Κούρνοβο σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 263 σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, τον οποίον συνέταξαν και υπογράφουν από κοινού οι:  Ευαγγέλης  Κοντογιάννης  και ο Γ Αινιάν με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ .286/10554 Αριστεία

 

Φ 286 Ν. Σταυρόπουλος από Κούρνοβο σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 262 σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, τον οποίον συνέταξαν και υπογράφουν από κοινού οι:  Ευαγγέλης  Κοντογιάννης  και ο Γ Αινιάν με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ .286/10554 Αριστεία

 

Φ 285 Στέριος Τενεκές από Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβου σιδερένιο. . Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές και με α/α 267 τον οποίο κατάρτισε ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου. Ενώ στο διαβιβασθέντα ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών του Υπουργείου των στρατιωτικών προς διανομή των αριστείων είναι γραμμένος με α/α 271 και του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 286 και 285 Αριστεία.* Για περισσότερες πληροφορίες στη μερίδα του Γ. Βλαχου ή Ι. Τζαβίδα.

 

Φ 285 Ιωάννης Τζαβίδας από Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβου σιδερένιο. . Ο χρηστ. Χατζηπέτρου  Ασπροποταμίτης οπλαρχηγός, κατά την επανάσταση του 21, έδρασε Θεσσαλία και Φθιώτιδα, έχοντας υπό την οδηγία του πολλούς συμπατριώτες  του. Στις 16 Μαΐου 1844 συνέταξε τον κατάλογο  9181 με 354  Ασπροποταμίτες  οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωρία της Φθιώτιδας . Οι 11 από αυτούς είναι κάτοικοι του χωριού. Ο Ι. τζαβίδας,  φέρεται με α/α  263 στον κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε   προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργεία διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών με τα ίδια ονόματα, ήτοι:

«Αριθ, 9181                  Βασίλειον της Ελλάδος Υπουργείον των Στρατιωτικών

          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε  εις τα σχετικά άτομα

Αθήνα την16  Ιουνίου 1844

Ο Υπουργός

Π. Ι . Ρόδιος»

Ενώ στον διαβιβασθέντα κατάλογο των Ασπροποταμιτών, ο   υποφαινόμενος, είναι γραμμένος με α/α 267  και  λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Επίσης είναι γραμμένος και στο κατάλογο του Ευαγγ. Κοντογιάννη 10554 που προτείνεται για σιδερένιο

Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α.Κ. Φ. 285 και 286 Αριστεία

 

Φ 284 Κώστ. Τζαβίδας από  Κούρνοβο σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 110 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 110 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο.

Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

 

Φ 285 Αθανάσιος Τζ(ι)ούρος από Ασπροπόταμο κάτοικος  Κούρνοβο σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές και με α/α 270 τον οποίο κατάρτισε ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου. Ενώ στο διαβιβασθέντα ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών του Υπουργείου των στρατιωτικών προς διανομή των αριστείων είναι γραμμένος με α/α 274 και του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο.

Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 285 και 286 Αριστεία.

* Για περισσότερες πληροφορίες στη μερίδα του Γ. Βλαχου ή Ι Τζαβίδα

Η Έρευνα συνεχίζεται και θα ανανεώνεται ανάλογα!!

[1] Εγκυκλοπαίδεια Χάρη Πάτση

[2] Γάλλος πρόξενος στη αυλή του Αλή πασά στα Γιάννενα

[3] Συνέδριο 1ο Φθιωτικής Ιστορίας Λαμία Βασίλης Σπανός Πρόθεση της Ρεντίνας

[4] Γ.Α.Κ. Φ 122/ 009/ 1835. «Οθωνινκά Υπουργείου  των Εσωτερικών»

 

Αρέσει σε %d bloggers: