Παλαιοβραχα αγωνιστες

Παλαιοβράχα Αγωνιστές του 1821

Ο Κατάλογος των Αγωνιστών που παρατίθεται αμέσως μετά, πιστεύουμε πως έχει ελλείψεις. Η έρευνα ευελπιστούμε θα συνεχισθεί για τη συμπλήρωση. Επίσης τα αριστεία που καταγράφονται πιο κάτω στους αγωνιστές δεν είναι στατικά. Πολλοί αγωνιστές, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, όταν διαφώνησαν με την βαθμολογία ή στο αριστείο  που τους κατέταξαν, έκαναν ένσταση- προσφυγή στα δικαστήρια ή στις κατά καιρούς εξεταστικές επιτροπές και κάποιοι από αυτούς δικαιώθηκαν, ακόμα και αν είχαν πεθάνει. Άλλοι δικαιώθηκαν,  ύστερα από προσφυγή των κληρονόμων των από τα Δικαστήρια.

Καταγράφτηκαν 187 αγωνιστές του 1821.  Από αυτούς:

►5 τιμήθηκαν με Αργυρό αριστείο, είτε ως αξιωματικοί, είτε ως προύχοντες και Δημογέροντες των Χωριού τους.

►36 τιμήθηκαν με χάλκινο αριστείο, ως βαθμοφόροι υπαξιωματικοί.

►Οι υπόλοιποι τιμήθηκαν με σιδερένιο, μεταξύ των οποίων είναι και κάποιοι που δεν προσδιορίζονται.

Καταγράφτηκαν 187 αγωνιστές του 1821 του χωριού Παλαιοβράχα, όσους μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε, μέχρι στιγμής,  μέσα από τους Στρατιωτικούς καταλόγους που ερευνήθηκαν.

Ο ονομαστικός Κατάλογος αγωνιστών του ‘21, του χωριού που ακολουθεί, περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων , τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά.

[Αγραφιώτης Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 191 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Αθανασίου Ανδρίτζος κάτοικος Παλαιοβράχα. Σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 15 « Ονομαστικός κατάλογος των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία» με αριθμό του διαβιβαστικού 739-18-09-1841»

[Αναγνώστου Αντώνης κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 197 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Αναστασίου Κώστας κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 617 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διαβίβασε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Αναστασόπουλος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 87, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Ανδρίτζος Ιωάννης κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 52 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Αποστόλου Κωνσταντίνος κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 205 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Αποστόλου Παναγιόταρος κάτοικος Παλαιοβράχας χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 183, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Αρβανίτης Αθανάσιος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 65 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286] αναφέρεται στον κατάλογο 8397/8 Μαρτίου 1844 των οπλαρχηγών Γ. Αινιάν και Ε. Κοντογιάννη με 488 αγωνιστές από διάφορα χωριά

[Αρβανίτης Τάσιος κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 2003 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Γεωργίου Αντώνης;; κάτοικος Παλαιοβράχας Σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 10 « Ονομαστικός κατάλογος των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία» με αριθμό του διαβιβαστικού 731-17-09-1841» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.134

[ Γεωργίου Δημήτριος κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 185 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

Γεωργόπουλος Δημήτριος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 53 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Γεωργόπουλος Ιωάννης κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 201 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 202 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Γκίκας Κώστας κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Περιλαμβάνεται με /α 205, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Δάσκαλος Αποστόλης κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 59 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Δασκαλόπουλος Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 210 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Δάσκαλος Ιωάννης κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 62 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Δάσκαλος Νικόλαος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται με α/α 66 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμητών, ο οποίος συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286] /1253850

[Δημητρίου Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται με α/α 64 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμητών, ο οποίος συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286] /1253850

[Δημητρίου Νικόλαος κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται με α/α 64 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμητών, ο οποίος συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη  Χριστόδουλο  Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286] /

[Ζώρης Ιωάννης κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 193 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Θανασούλας Ιωάννης κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο.Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται με α/α 66 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμητών, ο οποίος συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Στον επιστραφέντα κατάλογο από το Υπουργείο των Στραρτιωτικών δεν περιλαμβάνεται ο υποφαινόμενος.Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Ιωάννου Αντώνης κάτοικος Παλαιοβράχα Σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 7« Ονομαστικός κατάλογος των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία» με αριθμό του διαβιβαστικού 864-14-12-1841»Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.134

Φ 286/64 Ιωάννου Τάσιος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 64 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Καραθανάση Κωνσταντίνος κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 187 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

Κατζάνος Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 86, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Κολοβόπουλος Ιωάννης κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 204 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Κω(ο)ντοκώστας κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 84, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Κωνσταντίνου Γούλας κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 209 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

α[Λάμπρος Αναστασίου κάτοικος Παλαιοβράχα Σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 11« Ονομαστικός κατάλογος των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία» με αριθμό του διαβιβαστικού 733-17-09-1841» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.134]

β[Αναστάση Λάμπος ή Λάμπος Αναστασης κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 63 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 284 Φ. 286]

[Λάμπον Αναστασίου κάτοικος Παλαιοβράχα. Αργυρό Οι δύο παραπάνω αναφερόμενοι αγωνιστές ως Λάμπος Αναστασίου ή Αναστάσης Λάμπος πιθανόν να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τον υποφαινόμενο. Φανερώνει:

α) Υποβολή αίτησης και πιστοποιητικά προς τον Δήμο Σπερχειάδας, με σκοπό την προώθηση του αιτήματος προς τις συσταθείσες επιτροπές αριστείων. β) οι Πληρεξούσιοι: Ε. Κοντογιάννης, Γεώργιος Αινιάν στους οποίους κατέφυγε και συμπεριλήφθηκε στον ονομαστικό κατάλογο, τον πρότειναν για Χάλκινο αριστείο. γ) Με τη χορήγηση του χάλκινου αριστείου φαίνεται πως διαφώνησε και προσέφυγε εκ νέου στις εξεταστικές επιτροπές και δικαιώθηκε. Η επί των Στρατιωτικών Γραμματεία ύστερα από πρόταση του επί των στρατιωτικών Υπουργού, είναι καταχωρημένος με α/α 34 σε ονομαστικό κατάλογο 70 αξιωματικών. Ήτοι: «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττο μεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220. Φ. 288]

[Λαμπόπουλος Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Αναφέρεται μεα/α 51 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Λαμπόπουλος Ευθύμιος κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 196 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Λάμπρου Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα Αργυρό « Ονομαστικός κατάλογος των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία» με αριθμό του διαβιβαστικού 852-4-12-1841» Ο Γεώργιος Λαμπρόπουλος, ο οποίος φέρεται γραμμένος με α/α 17 μαζί με άλλους 70 αγωνιστές-αξιωματικούς από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, πιθανόν να είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο αγωνιστή Γεώργιο Λάμπρου. Τα παραπάνω αναφερόμενα αποσταλμένα έγραφα, μέχρι στιγμής δεν βρέθηκαν. Στις 22 Μαΐου 1844, ύστερα από πρόταση-Διάταγμα του Υπουργού των στρατιωτικών του δόθηκε ο βαθμός του αξιωματικού, ήτοι: «Επί τη προτάσσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134 Φ. 220. Φ. 288Φ 286/196

[Μαραθιώτης Βασίλης κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 192 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Μπαλέσας Κώστας κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 194 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[ Μπαρτζώκας Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 189 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Νικολόπουλος Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται με α/α 64 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμητών, ο οποίος συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286] /1253850Φ.

[Νικολόπουλος Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 50 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Νικολόπουλον Γεώργιον κάτοικος Παλαιοβράχας. Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 34 σε ονομαστικό κατάλογο 70 αξιωματικών. Πιθανόν να είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο αγωνιστή και να έκανε ένσταση-προσφυγή, για το χορηγούμενο χάλκινο αριστείο στις κατά καιρούς εξεταστικές επιτροπές και να δικαιώθηκε Ήτοι: «Επί τη προτάσσει του ΗμετέρουΥπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220. Φ. 288]

[Νικολόπουλος Δημήτριος κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 190 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

Φ. 250 Παντρεμένος Γεώργιος κάτοικος Αγά/ σιδερένιο.Περιλαμβάνεται σε α/α 51 στον ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος στάλθηκε προς τον Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής, σε 224 δικαιούχους σιδερένιων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250] 

[Ντρούκας Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 195 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Παπαδήμου Αναγνώστης κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 75, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

Παπαζώης Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 207, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Παπατριανταφύλλου Γρηγόρης κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο/Αργυρό. Περιλαμβάνεται με α/α 93, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Δεν αποκλείεται όμως , ο Γρ.Π να έκανε προσφυγή στις εξεταστικές επιτροπές για το παραπάνω αριστείο και να δικαιώθηκε. Τον συναντάμε με α/α 32 στον ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα 11347/3-7-1844 του Υπουργείου των Στρατιωτικών με άλλους 47 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας άνευ καταγωγής και με το παραπάνω Διάταγμα-απόφαση του Υπουργού των Στρατιωτικών, προτάθηκε και τιμήθηκε με το Αργυρό αριστείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα ως αξιωματικός. Εκτός αν υπήρχε και άλλος Παπατριανταφύλλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220. Φ. 289] 125554

[Ράφτης Δημήτριος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 56 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Ράφτης Ιωάννης κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 57 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Σιάμπαλης Αθανάσιος κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 198 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Σιάμπαλης Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 199 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Σταμάτη Ιωάννης κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 55 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Σουλίωτης Σπύρος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Περιλαμβάνεταιμε α/α 206, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Τάσιου Ιωάννης κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο Αναφέρεται με α/α 206 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Τζάμης Κώστας κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 200 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Ευσταθίου ή Τζατζαμπράτζας Γεώργιος *κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο/Αργυρό. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 49 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8397/8-5-1844 με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίον συνέταξαν οι : Ε. Κοντογιάννης και Γ. Αινιάν ως πληρεξούσιοι της Φθιώτιδας, προτείνοντας τα ανάλογα αριστεία και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Ο υποφαινόμενος προτάθηκε να τιμηθεί, με το χάλκινο αριστείο. Όμως ο ίδιος, δεν αποκλείεται να διαφώνησε με το το παραπάνω χορηγούμενο χάλκινο αριστείο και με ένσταση-προσφυγή στις διάφορες εξεταστικές επιτροπές να δικαιώθηκε. Έτσι, στις 22 Μαΐου1844 περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα, του Υπουργείου των Στρατιωτικών με άλλους 70 αξιωματικούς, το οποίο έχει ως εξής:

«Επί τη προτάσσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής.

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220. Φ. 286, Φ. 288] * Μάλλον θα πρόκειται για: Τζατζαπράτζας Γεώργιος του Ευσταθίου

[Τζατζαμπράτζας Ιωάννης του Γεωργίου κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 184 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Τζιλιμάγκος Γεώργιοςκάτοικος Παλαιοβράχα  Σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 14 « Ονομαστικός κατάλογος των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία» με αριθμό του διαβιβαστικού 736-17-09-1841»Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.134]

[Τζιλιμάγκος Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 54 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Τζιλιμάγκος Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα χαλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 621 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κακογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διαβίβασε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Τζιλιμάγκος Δημήτριος κάτοικος Παλαιοβράχα Σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 13 « Ονομαστικός κατάλογος των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία» με αριθμό του διαβιβαστικού 735-17-09-1841»Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.134]

[Τριανταφύλης Γ κάτοικος Παλαιοβράχας Σε ονομαστικό κατάλογο με /α 9 « Ονομαστικός κατάλογος των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία» με αριθμό του διαβιβαστικού 732-17-09-1841» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.134]

[Τριανταφύλου Γληγόρης τουΑθ. κάτοικος Παλαιοβράχα Σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 12 με την επικεφαλίδα: « Ονομαστικός κατάλογος των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία» με αριθμό του διαβιβαστικού 734-17-09-1841»Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.134]

[Τζιλιμάγκος Δημήτριος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 92, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Τζιφτζής Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα, χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 132, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

Φ 286/208 Τζιφτζής Δημήτριος κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 208 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

Φ 286/207 Τζιφτζής Ιωάννης κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 207 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

Φ 284/587 Τριανταφύλλου Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχας χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 587, σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/12-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διαβίβασε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

Φ 284/588 Τριανταφύλλου Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 588, σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/12-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διαβίβασε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Τριανταφύλλου Γρηγόριος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 89, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πιθανόν ο ίδιος ως Τριανταφύλλου Γρηγόριος, είναι γραμμένος και σε κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη μα άλους 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον προτείνει για χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282, Φ.286, Φ. 286/583]

[Τριανταφύλλου Μήτρος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 88, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

Φ 286/188 Τριανταφύλλου Ευθύμιος του Ν. κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο.Αναφέρεται με α/α 188 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

Φ, 286/65 Τριανταφύλλου Νικόλαος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται με α/α 65 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμητών, ο οποίος συντάχθηκε από τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286] /1253850 Φ. 286/65 Τριανταφύλλου Νικόλαος

Φ 286/186 Τριανταφύλλου Νικόλαος κάτοικος Παλαιοβράχα σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 186 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου σιδερένιου αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 28

[Χαραυγής Δημήτριος κάτοικος Παλαιοβράχα Αργυρό. Περιλαμβάνεται με α/α 94, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Ο Δ. Χαραυγής, δεν αποκλείεται να έκανε προσφυγή στις εξεταστικές επιτροπές για το παραπάνω αριστείο και να δικαιώθηκε. Είναι καταχωρημένος με α/α 32, σε ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα 11347/3-7-1844 του Υπουργείου των Στρατιωτικών με άλλους 47 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας άνευ καταγωγής και με το παραπάνω Διάταγμα-απόφαση του Υπουργού των Στρατιωτικών προτάθηκε και τιμήθηκε με το Αργυρό αριστείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα ως αξιωματικός. Εκτός αν υπάρχει και άλλος με το αυτό όνομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220. Φ. 289] 1255549

Φ 286/58 Χαραυγής Δημήτριος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 58 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν, Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου χάλκινο αριστείου. Ο Χαραυγής Δημήτριος πιθανόν κάτοικος Παλαιοβράχα Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 23, σε ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα Νο. 11347/3-7-1844 του Υπουργείου των Στρατιωτικών με άλλους 47 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας άνευ καταγωγής και με Διάταγμα, του χορηγείται το Αργυρό αριστείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα ως αξιωματικός. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία».Φ 286, Φ. 289] 1255549

[Χατζίσκος Γρηγόριος του Γ. κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 74, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

Χατσίσκος Χρηστάκης Γληγόρη. Κάτοικος Παλαιοβράχας Περιλαμβάνεται με α/α 11 σε ονομαστικό κατάλογο στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το Αργυρό αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196]

[Χατζίσκου Κωνσταντίνος του Ν. κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο.

Περιλαμβάνεται με α/α 131 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Χανής Αθανάσιος του Ν. κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 85, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

Φ 134 Χανής Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα Σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 8  « Ονομαστικός κατάλογος των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία» με αριθμό του διαβιβαστικού 725-13-09-1841»[Χανής Γεώργιος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 91, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Χανής Δημήτριος κάτοικος Παλαιοβράχα χάλκινο- Αργυρό. Περιλαμβάνεται με α/α 90, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Επίσης ο Χανής Δημήτριος που Είναι καταχωρημένος με α/α 31, σε ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα Νο 11347/3-7-1844 του Υπουργείου των Στρατιωτικών με άλλους 47 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, άνευ καταγωγής, φαίνεται , πως με το παραπάνω αναφερόμενο Διάταγμα, ύστερα από προσφυγή του στις κατά τόπους εξεταστικές επιτροπές, τιμήθηκε με το Αργυρό αριστείο, ως αξιωματικός του αγώνα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ. 286, Φ. 289] 1255549

«Η Έρευνα θα συνεχιστεί και ο κατάλογος θα συμπληρώνεται  με τυχόν νέα ονόματα»

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις και λάθη κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους.

Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

 […..]Για να δείτε  Τα→Εκλογικα του 1843 στην Παλαιοβράχα→Εδώ[….]

Ευχαριστώ

Θωμάς Ζέρβας