Πλατυστομο-Αγωνιστες


Αγωνιστές του Πλατύστομου του Δήμου Μακρακώμης
Κατάλογος-Αριστεία-βαθμοί
Λίγα λόγια για τις αρχειακές εγγραφές και διοικητικές αλλαγές του Πλατύστομου, πριν περάσουμε στην παρουσίαση του ονομαστικού καταλόγου αγωνιστών του 21.
Αρχειακές εγγραφές
. Ο Γιώργος Δημητρίου δημοσιογράφος ερευνητής, στα «Φθιωτικά Χρονικά» του 2006 με τίτλο «Πόλεις Κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα» γράφει:
«α/α 464 Πλατύστομο Φθ. Αναφέρεται στην πρόθεση της Ρεντίνας. Ο Πούκεβίλ το τοποθετεί στα «Πολιτοχώρια» του κτηματολγίου του Πατρατζίκ με 40 σπίτια Συν.  Δ. Μακρακώμης, από το 1836-1912.Σήμερα, Δ.Δ.Δ Μακρακώμης με 398 κατοίκους. Συνοικισμός. τα Λουτρά Πλατυστόμου»
Ο  Βασίλης Σπανός, για το Πλατύστομο στο «1ο Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας», που έγινε στις 3-4 Νοεμβρίου 2001 στο Κάστρο της Λαμίας,  στην εισήγησή του με τίτλο «Οι οικισμοί της Φθιώτιδας στην πρόθεση της μονής της Ρεντίνας» αναφέρει:
α/α 68.Πλατύστομο της Μακρακώμης. Αναφέρεται στα φ. 174α με τους οικισμούς Μάκερση, Βαρυμπόπη Αμαλώτες και Χαλίλι, Στα φ.174β-. 176α, υπάρχουν γραφές μεταγενέστερες της πρώτης.
Αχούρια Πλατυστόμου, προεπαναστατικός διαλυμένος οικισμός κοντά στα σύνορα των τριων χωριών: Πλατυστόμου, Αρχανιού και Γιαννιτσούς
Μετά τον καθορισμό των συνόρων και την  οριστική αναγνώριση αυτών από τις εγγυήτριες δυνάμεις και την Τουρκία, στο φρύδι της Όρθρυος ( 1832  )και την αποχώρηση και του τελευταίου Τούρκου στρατιώτου το 1833 από την Ελλάδα, το νεοσύστατο ελληνικό Κράτος, με Βασιλικό Διάταγμα το 1833 ΦΕΚ 3  1ο /1/1834 «Περί συστάσεως Δήμων» αναφέρει: Το Πλατύστομο, τα Σκόρλια, , η Τσούκα, η Βήτωλη, τα Θραψιμιώτικα Καλύβια, η Βαρυμπόπη, το Λιτόσιλο, τα Γιαννιτσώτικα Καλύβια και το Ροβολιάρι, συγκρότησαν το Δήμο Μακρακώμης.
Μάλιστα σε μια ανεπίσημη απογραφή που έγινε το 1835, κράτησε δύο χρόνια, ξεκίνησε το 1834 και τελείωσε το 1835, το  Πλατύστομο είχε 47 οικογένειες και 207 κατοίκους[1].
Το Πλατύστομο διέθετε από αρχαιοτάτων χρόνων ιαματικά ψυχρά και θερμά λουτρά. Μάλιστα το 1924, όταν χτιζόταν η λουτρόπολη Πλατυστόμου, βρέθηκαν κτίσματα αρχαίων λουτρικών αγγείων. Επί πλέον στο Αρχάνι ήταν γνωστά από την αρχαιότητα σπουδαία και σπάνια ιαματικά λουτρά με ισχυρή αλκαλικότητα (11,70 ph σύμφωνα με ανάλυση του Ι.Γ.ΜΕ.).[2]
Από το επισυναφθέν, ψηφιακό έγγραφο στο τέλος προκύπτει, ότι τον Οκτώβριο του 1841 , οι  Γιαννιτσώτες  που εγκαταστάθηκαν στο Πλατύστομο, ζήτησαν από την Γραμματεία επί των Οικονομικών του Βασιλείου να ιδρύσουν  Γιαννιτσώτικο συνοικισμό στο Πλατύστομο. ήτοι:
 Θυρ 21/φακ 8                       Θυρ 21/φακ 8    Αριθ. πρωτ. 35824/
                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ           Εν Αθήναις16/10βρίου 1841
         Η Επί των Οικονομικών Γραμματεία της Επικράτειας.   Επί τη αναφορά της Οικονομικής εφορείας Φθιώτιδος                                
Από 8 10βρίου 1841                                  
Διευθύνεται επί των  Εσωτερικών Γραμματεία και παρακαλούμε να λάβη υπόψιν την παρούσα και μας κοινοποιήσει την γνώμην της επί τη αιτήσει των αναφερομένων
   υπό αρθ.1523 εκ Λαμίας         Περί συνοικισμού των κατοίκων      Γιαννιτσούς στο χωριό Πλατύστομο.                             Ο Διοικητής
Σκοπός
Σκοπός μας απώτερος αυτής της έρευνας είναι, αφ’ ενός μεν να φωτίσουμε τα συμβάντα εκείνης της εποχής και δη πώς  αυτοί οι απλοί άνθρωποι, χωρίς τα σημερινά συγκοινωνιακά μέσα, από τη Ρούμελη, βρέθηκαν να πολεμάνε στην Αράχωβα, στο Μεσολόγγι, στο Κρεμμύδι της Πελοποννήσου, το Νεόκαστρο,  στην Αθήνα και αλλού, αφ’ ετέρου  να αποτίσουμε φόρο τιμής και  ευγνωμοσύνης σε αυτούς τους ανώνυμους αγωνιστές για τη μεγάλη θυσία τους προς εμάς και στις επερχόμενες γενεές  και να φροντίσουμε με τη διδαχή τους, να είμαστε άξιοι μιμητές  και συνεχιστές του ένδοξου παρελθόντος  μας. Απαραίτητο στοιχείο κάθε ανθρώπου και κυρίως για τον Έλληνα, είναι να γνωρίζει την ιστορική διαδρομή του τόπου του και ιδιαίτερα  της πατρίδας του, η οποία μας καθοδηγεί, μας παραδειγματίζει και μας τροφοδοτεί με αξίες, που χαρακτήριζαν τις πράξεις των παππούδων μας  και που ακόμα μας δίδαξαν,  γιατί όχι, και από τις παραλήψεις των.
Η έρευνα συνεχίζεται, θα βελτιώνεται και θα εμπλουτίζεται με την πάροδο του χρόνου.
Αριστεία και διαδικασίες
Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε αγωνιστή, προκειμένου να καταδειχθούν οι εντονες προσπάθειες των απλών αγωνιστών για να τους απονεμηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, Αριστείο ή Νομισματόσημο, το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων κ. ά
Με την έλευσή του το 1833 ο Όθωνας θέλοντας να  κερδίσει την εύνοια των Ελλήνων, εξέδωσε βασιλικό διάταγμα με το οποίο,  προς τιμήν και επιβράβευση των αγωνιστών, καθιερώθηκαν τα αριστεία εθνόσημα ή νομισματόσημα, όπως ονομάσθηκαν. Είχαν σχήμα σταυρού. Από τη μια πλευρά έγραφαν «Τοις προμάχοις της πατρίδος» και από την άλλη «Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος». Συνοδεύονταν δε αυτά από ένα δίπλωμα. Το σταυρό με μια κυανή ταινία που τα συνόδευε, οι αγωνιστές, στις επίσημες γιορτές τα κρεμούσαν στο στήθος.
Οι  αξιωματικοί έπαιρναν αργυρό, οι δε υπαξιωματικοί χάλκινο και οι στρατιώτες σιδερένιο. Οι κάτοχοί τους είχαν ως προνόμιο δημόσιες διακρίσεις και θέσεις, αλλά και προικοδοτήσεις με χρηματικά γραμμάτια, για αγορά χωραφιών, υδρόμυλων κ. ά
Για να πάρουν όμως το νομισματόσημο ή αριστείο ή εθνόσημο έπρεπε, σύμφωνα με το Η΄ ψήφισμα της Εθνικής εθνοσυνέλευσης να έχουν συμπληρώσει το 30ον έτος της ηλικίας των.  Οπότε ο ενδιαφερόμενος απευθυνόταν στους  κατά τόπους τοπικούς οπλαρχηγούς ή σε όποιον υπηρέτησε κοντά του στην επανάσταση, εφ’ όσον ήταν στη ζωή, και ζητούσαν να τους δοθεί το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων-συμμετοχής στην επανάσταση. Σε αυτό έπρεπε να πιστοποιείται το όνομα, το επώνυμο, η καταγωγή, η διαμονή, οι μάχες που πήρε μέρος ο ενδιαφερόμενος για τη διάκριση, το  βαθμό που είχε, πόσους άνδρες είχε κάτω από τις δικές του διαταγές, αν ήταν βαθμοφόρος ή απλός στρατιώτης κ. ά.
Το πιστοποιητικό αυτό, έπρεπε πρώτα να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής των εκδοτών,  από τον Δήμαρχο ή τον Δημαρχιακό πάρεδρο.   Στη συνέχεια το πιστοποιητικό αυτό ο αγωνιστής με μια αίτηση το κατέθετε στο Δήμο του, με την παράκληση να αποσταλούν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, ώστε οι επιτροπές με βάση τα στοιχεία του πιστοποιητικού να εκδώσουν και τον ανάλογο  βαθμό και εθνόσημο.
Πολλοί από τους αγωνιστές είναι γραμμένοι δύο ή και τρεις φορές σε ισάριθμους  καταλόγους. Τούτο συμβαίνει διότι:
  • Οι περισσότεροι από αυτούς, υπέβαλαν αίτηση, όπως θα διαπιστώσει κανείς, για δεύτερη, ίσως και για τρίτη φορά.
  • Σύμφωνα με την υπάρχουσα αλληλογραφία, μεταξύ του οπλαρχηγού Κοντογιάννη και της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών, κάποιοι κατάλογοι αγωνιστών δεν έφθαναν στον προορισμό τους ή χάνονταν και ο προτείνων οπλαρχηγός αναγκαζόταν να ξαναστείλει κάποιους από αυτούς, διαμαρτυρόμενος.
  • Οι ίδιοι οι οπλαρχηγοί επειδή η διαδικασία αργούσε να διεκπεραιωθεί αναγκάζονταν, κάτω από την πίεση, να στείλουν ένα δεύτερο κατάλογο. Προσοχή χρειάζεται, μεταξύ καταλόγου που περιέχει την σύσταση για το είδος του αριστείου που δικαιούται ο αγωνιστής  και του καταλόγου  για τη  διανομή των αριστείων
  • Οι συντάκτες των αιτήσεων και των πιστοποιητικών που είχαν εγκατασταθεί έξω από τα Δημαρχεία, σπάνια έβαζαν το πατρώνυμο, με συνέπεια η αναγνώριση μεταξύ των πρώτων εξαδέλφων να είναι αδύνατη.
  • Σύγχυση δημιουργείτο με τις συνωνυμίες που υπήρχουν στα διάφορα χωριά του ιδίου Δήμου. όπως Ριζος. Ριζόπουλος, Καλτζάς, Μηλωνάς κ. ά.
Στην παρούσα  έρευνα, μέσα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους- Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ.  Αριστεία, καταγράφηκαν 29 άτομα εξ Ασπροποτάμου. Λείπουν, εκτός ελαχίστων, τα Μητρώα των αγωνιστών-στρατιωτών που φυλάσσονται σε στρατιωτικά κυτία: «Ιστορικό αρχείο αγωνιστών του 21 «Εθνική Βιβλιοθήκη». Η σημαντικότερη πηγή πληροφοριών, είναι οι Στρατιωτικοί κατάλογοι του Υπουργείου των Στρατιωτικών, αλλά και οι κατάλογοι, τα πιστοποιητικά και οι αιτήσεις των Αγωνιστών που εκδόθηκαν από τους τοπικούς  οπλαρχηγούς. Για το χωριό Πλατύστομο, από τα 19 χωριά που ερευνήσαμε, βρέθηκε σημαντικός αριθμός αγωνιστών, μέσα από τους καταλόγους, αλλά πολύ λίγες αιτήσεις και πιστοποιητικά αυτών.
Αγωνιστές-Πλατύστομο
Ονομαστικός κατάλογος αγωνιστών του 1821 του Πλατύστομου
Αιτήσεις απονομής αριστείων, πιστοποιητικά εκδουλεύσεων, χορηγούμενα αριστεία και  βαθμολογίες
Φ 285 Νικολός Αδάμου από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατυστόμου  σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 329 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου ταυτάριθμο κατάλογο:
Αριθ, 9181        Βασίλειον της Ελλάδος   Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844. Ο Υπουργός: Π. Ι . Ρόδιος
Ο Νικ. Αδάμου, είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 325  και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 280 Λάμπρος  Αθανασίου από Πλατύστομο. Είναι γραμμένος στον Κατάλογο αριθμός 6086 «15 Απριλίου 1844 προς διευκόλυνση της διανομής αριστείων,  με άλλους 52 αγωνιστές ρουμελιώτες και λαμβάνει σιδερένιο  αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 280 Αριστεία».
Φ282 Γεώργιος Αθαλαμπέτζαλος από Πλατύστομο-χάλκινο (το όνομα με κάθε επιφύλαξη, δυσανάγνωστο).  Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.
Φ 283 Γιαννάκης Αλεξίου από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομου. Έλαβε σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος με α/α 142 στον κατάλογο με αριθμό 7406/Μάιος 1844, των Ασπροποταμιτών,  ο οποίος διαβιβάζεται από το Υπουργείο των Στρατιωτικών προς τη  Διοίκησης της Φθιώτιδος. Υπογράφει, ο επί των Στρατιωτικών. Υπουργός της Επικρατείας. Π.Ι. Ρόδιος. «Αριθ. 7406  Υπουργ. Στρατιωτικών Αθήνα τη 6 Μαΐου 1844
Αποστολή Αριστείων
προς τον Συνταγματάρχην Κύριον Χρηστ Χατζηπέτρον
          Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικών κατάλογον 37 Χαλκίνων 110 σιδερά το όλον 147 Αριστειούχων συνοδευομένων με τα ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και  Δηπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήναις 3 Μαΐου 1844. Τ.Σ Υπογραφή Ι,Π. Ρόδιος»
Ο Γ. Α. είναι γραμμένος με α/α 106 στον παραπάνω κατάλογο και με α/α 99, στο κατάλογο των Ασπροποταμιτών, και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ Φ 283 Αριστεία.
Φ 272 Δημήτριος Ανδρέου από Πλατύστομο-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο υπό αριθμό 3466/7 Αυγούστου 1844, της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών  με α/α 29. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται:
«Αριθ. 3466   
Προς  Κύριον Δημήτριον Χατζισκον
              Σας διευθύνομεν  εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά  ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο Δημήτριος Ανδρέου, αμείβεται με το προτεινόμενο  Αριστείο.
Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ  272 Αριστεία.
Φ 272 Τριαντάφυλλος Ανδρέου από Πλατύστομο. Σιδερένιο. Στον παραπλεύρως φάκελο είναι γραμμένος με α/α 30, σε κατάλογο 3466/31 Αυγούστου  1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Είναι στον ίδιο κατάλογο με τον προηγούμενο
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 272 Αριστεία».
Φ 285 Δημήτριος Βες  από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομου- χάλκινο Είναι γραμμένος με α/α 47 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμίτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου με τον ίδιο αριθμό καταλόγου:
Αριθ, 9181                Βασίλειον της Ελλάδος  Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844. Ο Υπουργός: Π. Ι . Ρόδιος
Ο Δ. Βες, είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 46  και λαμβάνει το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 272, 285 και  286 Αριστεία».
Φ 285 Νάκος Δημητρίου Βες από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατυστόμου, σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 281 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμίτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου ταυτάριθμο κατάλογο:
Αριθ, 9181              Βασίλειον της Ελλάδος  Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844. Ο Υπουργός:  Π. Ι . Ρόδιος
Ο Νακ. Δ. Βες, είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 277  και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 283 Κώστας Γαλανός από Ασπροπόταμο, κάτοικος  Πλατυστόμου-σιδερένιο, Είναι γραμμένος με α/α 145 στον κατάλογο με αριθμό 7406/Μάιος 1844, των Ασπροποταμιτών, οι  οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος διαβιβάζεται προς τον χρηστ. Χατζηπέτρου, για τη Χρήση της διανομής των: 37 χάλκινων και 111 σιδηρών αριστείων  στους δικαιούχους. Το διαβιβαστικό υπογράφει, ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός, Π.Ι. Ρόδιος.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 283 Αριστεία».
283 Γεραγάς από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλτύστομο-χάλκινο. Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών με το υπό αριθμό 7406 έγγραφο, διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου κατάλογο αγωνιστών καταγωγής από Ασπσπροπόταμο, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας ήτοι: «Σας διευθύνομεν εσωκλείστως κατάλογον  με 37 χάλκινα και 111 σιδηρά το όλον 148 Αριστειούχων συνοδευομένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π.Ι, Ρόδιος Τ.Σ». Είναι γραμμένος με α/α 16 στον παραπάνω αναφερόμενο κατάλογο και λαμβάνει χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 283 Αριστεία.
Φ 285 Αθανάσιος Γυδάρης ή Γουδάρης από Ασπροπόταμο, κάτοικος Πλατυστόμουσιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 326 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμίτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ίδιο κατάλογο:
Αριθ, 9181      Βασίλειον της ΕλλάδοςΥπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844. Ο Υπουργός: Π. Ι . Ρόδιος
Ο Αθαν Γυδάρης, είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 322  και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 272 Νικόλαος Αθαν. Γιδάρης[1]  από Πλατύστομο-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο υπό αριθμό 3466/7 Αυγούστου 1844, της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών  με α/α 24. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται:
«Αριθ. 3466   
Προς  Κύριον Δημήτριον Χατζισκον
              Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά  ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο Νικολ. Αθ. Γυδάρης, αμείβεται με το προτεινόμενο  Αριστείο.
Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ  272 Αριστεία.
Φ 283 Βασίλης Γυφτάκης* από Ασπροπόταμο, κάτοικος Πλατυστόμου, σιδερένιο, Είναι γραμμένος με α/α 146 στον κατάλογο με αριθμό 7406/Μάιος 1844, των Ασπροποταμιτών, οι  οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος διαβιβάζεται προς τον χρηστ. Χατζηπέτρου, για τη Χρήση της διανομής των: 37 χάλκινων και 111 σιδηρών αριστείων  στους δικαιούχους. Το διαβιβαστικό υπογράφει, ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός, Π.Ι. Ρόδιος.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 283 Αριστεία».
Φ 272 Αντώνιος Δ. Δελής  από Πλατύστομο-σιδερένιο . Περιλαμβάνεται στον κατάλογο υπό αριθμό 3466/7 Αυγούστου 1844, της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών  με α/α 26. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται:
«Αριθ. 3466   
Προς     Κύριον Δημήτριον Χατζισκον
          Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά  ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο Αντώνιος Δ. Δελής, αμείβεται με το προτεινόμενο  Αριστείο.
Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ  272 Αριστεία
Φ 282/105. Αθανάσιος Δημητρίου από Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 239 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.
Φ  282/107 Τόλιας Δημητρίου από Πλατύστομο-σιδερένιο.  Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 239 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.
Φ 272 Δημήτριος Δίπλας από Πλατύστομο-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο υπό αριθμό 3466/7 Αυγούστου 1844, της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών  με α/α 18. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται:
«Αριθ. 3466   
Προς    Κύριον Δημήτριον Χατζισκον
              Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά  ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο Δημήτριος Δίπλας, αμείβεται με το σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 272 Αριστεία».
Φ 272 Γεώργιος Ζαζάς  από Πλατύστομο -σιδερένιο.  Στον φάκελο των ΓΑΚ 272 , είναι γραμμένος με α/α 23, στον περιεχόμενο κατάλογο υπό αριθμό   3466/31Αυγούστου  1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για χρήση της διανομής  των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Το ίδιο με τον προηγούμενο αγωνιστή.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 272 Αριστεία».
Φ 285 Δημήτριος Ζωβοΐλης από Ασπροπόταμο, κάτοικος πιθανόν  Πλατύστομου ή Γιαννιτσούς-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 327 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμίτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ίδιο κατάλογο:
Αριθ, 9181           Βασίλειον της Ελλάδος  Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844. Ο Υπουργός: Π. Ι . Ρόδιος
Ο Δ. Ζωβοήλης, είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 323  και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 282 Αθανάσιος Καραματζούκης από Πλατύστομο-χάλκινο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.
Φ 283 Δημήτριος Καραχάλιος από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατυστόμου- σιδερένιο, Είναι γραμμένος με α/α 150 στον κατάλογο με αριθμό 7406/Μάιος 1844, των Ασπροποταμιτών, οι  οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος διαβιβάζεται προς τον χρηστ. Χατζηπέτρου, για τη Χρήση της διανομής των: 37 χάλκινων και 111 σιδηρών αριστείων  στους δικαιούχους. Το διαβιβαστικό υπογράφει, ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός, Π.Ι. Ρόδιος.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 283 Αριστεία».
Φ 282 Δημήτριος Καρυαμπάς από Πλατύστομο-χάλκινο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος.  Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 282 Αριστεία».
Φ 277 Κώστας. Καρυαμπάς  κάτοικος Πλατυστόμου  από Γιαννιτσού: Περισσότερα στους Αγωνιστές Γιαννιτσούς.
Φ 282 Κατζογιάννης από Πλατύστομο-χάλκινο.  Είναι γραμμένος με α/α 184,  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.
Φ 248 Δημήτριος Κοτρολός από  Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο του  Υπουργείου των  Στρατιωτικών στις .9/2/1844, και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 248 Αριστεία».
Φ 285 Αναγνωστης Κολοκύθας  από Ασπροπόταμο, κάτοικος Πλατυστόμου-χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 74, σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμίτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου ταυτάριθμο κατάλογο:
Αριθ, 9181           Βασίλειον της Ελλάδος Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844 Ο Υπουργός: Π. Ι . Ρόδιος
Ο Αναγν. Κολοκύθας, είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 73  και λαμβάνει το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 282 Κώστας Κολοκύθας Από Πλατύστομο-χάλκινο.  Είναι γραμμένος  με α/α 67 στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.
Φ 285 Γεώργιος Κλούρη(α) ς από  Ασπροπόταμο, κάτοικος Πλατύστόμου σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 280 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμίτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ίδιο κατάλογο:
Αριθ, 9181              Βασίλειον της Ελλάδος Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844. Ο Υπουργός: Π. Ι . Ρόδιος
Ο Γ. Κλούρας ή Κλούρης, είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 276 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 285 Δημήτριος Κλούρη(α)ς[2] από Ασπροπόταμο, κάτοικος  Πλατύστομου-  σιδερένιο. Είναι γραμμένος και  ο ίδιος, πιθανόν με τον αδελφό του Γεώργιο Κλούρη(α) , στους δύο καταλόγους, με α/α 328 και 324 αντίστοιχα  και λαμβάνει και αυτός το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 282/112 Δημήτριος Κουτζιουμπός από Πλατύστομο-σιδερένιο.  Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 239 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.
Φ 282/113 Χρήστος Κ. Κουτζιομπός από Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 239 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.
Φ 286 Δημήτριος Κουφός από Ασπροπόταμο με διαμονή Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 203 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμίτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ίδιο κατάλογο:
Αριθ, 9181                Βασίλειον της Ελλάδος  Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844  Ο Υπουργός:  Π. Ι . Ρόδιος
Ο Δ. Κουφός, είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 206  και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 285 Κώστας Κουφός από Ασπροπόταμο Πλατύστομο, δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία
Φ 272 Θεόδωρος Κυργιαννής από Πλατύστομο-σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται στον κατάλογο υπό αριθμό 3466/7 Αυγούστου 1844, της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών  με α/α 21. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται:
«Αριθ. 3466   
Προς     Κύριον Δημήτριον Χατζισκον
          Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά  ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο Θεόδωρος Κυριαγιαννής, αμείβεται με το σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 272 Αριστεία».
Φ 283 Νικολός Κωστόπουλος από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατυστόμου σιδερένιο.  Είναι γραμμένος με α/α 143 στον κατάλογο με αριθμό 7406/Μάιος 1844, των Ασπροποταμιτών, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος διαβιβάζεται προς τον χρηστ. Χατζηπέτρου, για τη Χρήση της διανομής των 37 χάλκινων και 111 σιδηρών αριστείων  στους δικαιούχους. Το διαβιβαστικό υπογράφει, ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός, Π.Ι. Ρόδιος.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 283 Αριστεία».
Φ 282/102 Λαμαρόγιαννος από Γιαννιτσού κάτοικος Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 239 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.
Φ 282/106 Γιάννης Λά(ού)μαρης από Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 239 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.
Φ 282/109. Ιωάννης Λάρισσας από Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 239 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.
Φ 272 Γεώργιος Λύτρας, πιθανόν από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομου-σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται στον κατάλογο υπό αριθμό 3466/7 Αυγούστου 1844, της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών  με α/α 19. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται:
«Αριθ. 3466   
Προς        Κύριον Δημήτριον Χατζισκον
          Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά  ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο Γεώργιος Λύτρας, αμείβεται με το σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 272 Αριστεία».
Φ 284 Κώστας Μελικώστας ίσως είναι ο Ντελικώστας, από Πλατύστομο.  Σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 219 σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844,  του Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών, με 623 άτομα, ο οποίος στέλνεται στο Δημήτριο Χατζήσκο, μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδος για χρήση της   διανομής,  χάλκινων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο προτεινόμενος λαμβάνει το εισηγούμενο από τον Ε. Κοντογιάννη σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 284 και 286Αριστεία».
Φ 282/114. Δημήτριος Μπαρίλας από Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 239 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.
Φ 283 Αθανάσιος Μποτζιάρης από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατυστόμου- σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 147 στον κατάλογο με αριθμό 7406/Μάιος 1844, των Ασπροποταμιτών,  οι  οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος διαβιβάζεται προς τον χρηστ. Χατζηπέτρου, για τη Χρήση της διανομής των: 37 χάλκινων και 111 σιδηρών αριστείων  στους δικαιούχους. Το διαβιβαστικό υπογράφει, ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός, Π.Ι. Ρόδιος.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 283 Αριστεία».
Φ 272 Γεώργιος Μυλωνάς από  Πλατύστομο-σιδερένιο. . Περιλαμβάνεται στον κατάλογο υπό αριθμό 3466/7 Αυγούστου 1844, της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών  με α/α 28. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται:
«Αριθ. 3466   Προς     Κύριον Δημήτριον Χατζισκον
          Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά  ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο Γεώργιος Μυλωνάς, αμείβεται με το σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 272 Αριστεία».
Φ.259  Κώστας Μυλωνάς Μυλωνάς. (2339) κάτοικος Πλατυστόμου Στις 18 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό εκδουλεύσεών του προς το Δήμο Μακρακώμης, με σκοπό αυτά να διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών γραμματεία της Επικρατείας, προκειμένου να του αποσταλεί το ανήκον σε αυτόν αριστείο. Παραθέτουμε το:
«Πιστοποιητικόν
Δια του παρόντος πιστοποιούμεν, ότι ο Κώστας Μυλωνάς  κάτοικος Πλατυστόμου του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος ετών 43, λαβών τα όπλα επί χείρας από αρχής του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, ήτοι του 1821, έτους μέχρι τέλους, υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα υπό την οδηγίαν και άλλων οπλαρχηγών υπό την οδηγίαν των υποφαινομένων, και παραυρέθη  εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, εξ ών σημειούνται αι επισιμότεραι, εις Υπάτην κατά του Ιμέρ Βρυώνη, εις Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, εις Άμπλιανην,  εις αετόν, εις Γιαννιτζού, εις το Κρεμμίδι κατά του Ιμπραήμ πασσά, εις την κατά του Κιουταή έξοδον του Μεσολογγίου, εις Αθήνας κατά του ιδίου Ιμπραήμ, δείξας γενναιότητα και ανδρίαν εις όλας τας μάχας.
            Όθεν εις ένδειξιν τούτων, δίδεται το παρόν μας κατ’ αίτησίν του, ίνα τω χρησημεύση όπου ανήκει Αγά 18 Ιανουαρίου 1844».    Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών Μ. και Ν Κοντογιάννη συνταγματάρχη και  αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα. Ο Δήμαρχος Σπερχειάδας,  Γ. Ζουλούμης
Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ Φ 259 λήψη 125 Αριστεία
Φ 285 Ντάλης Από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατυστόμου-χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 47 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμίτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ίδιο κατάλογο:
Αριθ, 9181          Βασίλειον της Ελλάδα   Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844. Ο Υπουργός:  Π. Ι . Ρόδιος
Ο Ντάλης, είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 46  και λαμβάνει το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο.  Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 285 Κώστας Ντελής από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο-σιδερένιο. Το ίδιο με τον προηγούμενο μόνο που συστήνεται και λαμβάνει σιδερένιο Αριστείο. Στους καταλόγους φέρεται γραμμένος με α/α 287 και 283 αντίστοιχα.  .
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ . Φ285 και  286 Αριστεία»
Φ 272 Αναγνώστης Παπά Δημητρίου  από Πλατύστομο-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο υπό αριθμό 3466/7 Αυγούστου 1844, της Γραμματείας επί των Στρατιωτικώ,  με α/α 27. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται:
«Αριθ. 3466   Προς    Κύριον Δημήτριον Χατζισκον
          Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά  ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο Δημήτριος Ανδρέου, αμείβεται με το σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 272 Αριστεία».
Φ285 Ιωάννης Παπανικολάου από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο- σιδερένιο . Είναι γραμμένος με α/α 284 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμίτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ίδιο κατάλογο:
Αριθ, 9181         Βασίλειον της Ελλάδος   Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844. Ο Υπουργός:  Π. Ι . Ρόδιος
Ο Ιω, Παπανικολάου, είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 280  και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 282/110 Παλαιογεώργος από Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 239 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.
Φ 282/104 Παλαιογιάννος από Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 239 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.
Φ 283 Αθανάσιος   Περσάρης* από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατυστόμου σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 147 στον κατάλογο με αριθμό 7406/Μάιος 1844, των Ασπροποταμιτών,  οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος διαβιβάζεται προς τον χρηστ. Χατζηπέτρου, για τη Χρήση της διανομής των: 37 χάλκινων και 111 σιδηρών αριστείων  στους δικαιούχους. Το διαβιβαστικό υπογράφει, ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός, Π.Ι. Ρόδιος.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 283 Αριστεία».
Φ 285 Γεώργιος Πρε(ι)μέτης από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο (Γιαννιτσού) σιδερένιο. . Είναι γραμμένος με α/α 323 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμίτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ίδιο κατάλογο:
Αριθ, 9181             Βασίλειον της Ελλάδος     Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844 Ο Υπουργός:  Π. Ι . Ρόδιος
Ο Γ. Πρε(ι)μέτης είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 319  και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 285 Κώστας Ρεπανάς από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατυστόμου-σιδερένιο. Το ίδιο με τον προηγούμενο. Είναι γραμμένος και στους δυο καταλόγους Νο 9181 των Ασπροποταμιτών με α/α 286 και  282 αντίστοιχα και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 285 και 286 Αριστεία
Φ 272  Λάμπρος Ρεπανάς από Πλατύστομο-σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται στον κατάλογο υπό αριθμό 3466/7 Αυγούστου 1844, της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών  με α/α 32. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται:
«Αριθ. 3466  Προς    Κύριον Δημήτριον Χατζισκον
          Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά  ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο Λάμπρος Ρεπανάς, αμείβεται με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 272 Αριστεία». »  Σημείωση: Δεν αποκλείεται και αυτός να είναι εξ Ασπροποτάμου, όπως και όλοι οι αγωνιστές του Φ 272 που αναφέρονται στην παρούσα έρευνα.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 272 Αριστεία».
Κώστας  Ρεσηνάς από Ασπροπόταμο, κάτοικος Πλατυστόμου-Σιδερένιο . Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορείες Μάλλον θα πρόκειται για τον Κ. Ρεπανά.
Φ 282/103     Γεώργιος Ρομπής; από Πλατύστομο-σιδερένιο.   Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 239 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.
Φ 282/108 Γιάννης Ρομπής από Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 239 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.
Φ 285 Ιωάννης Σαμαράς από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατυστόμου-σιδερένιο Είναι γραμμένος με α/α 285 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμίτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ίδιο κατάλογο:
Αριθ, 9181           Βασίλειον της Ελλάδος     Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844 Ο Υπουργός:  Π. Ι . Ρόδιος
Ο Ιω. Σαμαράς, είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 281  και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 272 Γεώργιος Σκούρας από Πλατύστομο σιδερένιο. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο υπό αριθμό 3466/7 Αυγούστου 1844, της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών  με α/α 25. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται:
«Αριθ. 3466     Προς    Κύριον Δημήτριον Χατζισκον
          Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά  ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο Γεώργιος Σκούρας, αμείβεται με το σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 272 Αριστεία».
Φ 285 Ιωάννης Τζιαφούτης από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατυστόμου-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 282 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμίτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ίδιο κατάλογο:
Αριθ, 9181               Βασίλειον της Ελλάδος    Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844. Ο Υπουργός:  Π. Ι . Ρόδιος
Ο Ιω, Τζιαφούτης, είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 278  και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 285 Γεώργιος Κ. Τζιόκος από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατυστόμου-σιδερένιο. Το ίδιο με τους προηγούμενους Ασπροποταμίτες. Είναι γραμμένος και στους δυο καταλόγους Νο 9181 των Ασπροποταμιτών με α/α 324 και 320 αντίστοιχα και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 285 και 286 Αριστεία»
Φ 285 Αποστόλης Τζιούτρας από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατυστόμου-σιδερένιο. Το ίδιο με τους προηγούμενους Ασπροποταμίτες. Είναι γραμμένος και στους δυο καταλόγους Νο 9181 των Ασπροποταμιτών με α/α 283 και 279 αντίστοιχα και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ 285 και 286 Αριστεία»
Φ 283 Δημήτριος Τζιτζιλώνης από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατυστόμου σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 149 στον κατάλογο με αριθμό 7406/Μάιος 1844, των Ασπροποταμιτών,   οι  οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος διαβιβάζεται προς τον χρηστ. Χατζηπέτρου, για τη Χρήση της διανομής των: 37 χάλκινων και 111 σιδηρών αριστείων  στους δικαιούχους. Το διαβιβαστικό υπογράφει, ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός, Π.Ι. Ρόδιος.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 283 Αριστεία».
Φ 283  Αθανάσιος Τηραπέρας*  από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατυστόμου σιδερένιο. σιδερένιο, Είναι γραμμένος με α/α 144 στον κατάλογο με αριθμό 7406/Μάιος 1844, των Ασπροποταμιτών,    οι  οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος διαβιβάζεται προς τον χρηστ. Χατζηπέτρου, για τη Χρήση της διανομής των: 37 χάλκινων και 111 σιδηρών αριστείων  στους δικαιούχους. Το διαβιβαστικό υπογράφει, ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός, Π.Ι. Ρόδιος.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 283 Αριστεία».
Φ 285 Δημήτριος Τίτος από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατυστόμου-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 325 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5 Ιανουαρίου 1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχη Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμίτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ίδιο κατάλογο:
Αριθ, 9181              Βασίλειον της Ελλάδος   Υπουργείον των Στρατιωτικών
          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον
Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα
Αθήνα την16  Ιουνίου 1844. Ο Υπουργός:  Π. Ι . Ρόδιος
Ο Δημ. Τίτος, είναι γραμμένος και στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 321 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ. 285 και  286 Αριστεία».
Φ 272 Ευθύμιος Τραχανάς από Πλατύστομο-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο υπό αριθμό 3466/7 Αυγούστου 1844, της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών  με α/α 22. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται:
«Αριθ. 3466     Προς   Κύριον Δημήτριον Χατζισκον
     Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά  ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Ο Ευθύμιος Τραχανάς, αμείβεται με το σιδερένιο αριστείο.Σημείωση: επιφύλαξη ως προς την καταγωγή του.
Πηγή: «Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 272 Αριστεία».
Φ 282/111 Βασίλειος Τρίγκος από Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 68362/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:
Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844
Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου
            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 239 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ. 282 Αριστεία.
Φ 277 Αθανάσιον Τσακαρδώνη  κάτοικος Πλατύστομου  από  Γιαννιτσού Αργυρό. Αξιωματικός-χιλίαρχος . Στις  31 Αυγούστου 1844 με πρόταση του υπουργείου των Στρατιωτικών προτείνεται για Αργυρό αριστείο μαζί με άλλους 45 ρουμελιώτες  επειδή έλαβαν μέρος υπέρ της ανεξαρτησίας της πατρίδας ως επικεφαλής των εγχωρίων των και ως προύχοντες του χωριού.
Ο ίδιος με τον Φ των Γ.Α.Κ 281, είναι γραμμένος με άλλα 44 άτομα  και αναφέρει:
«Απόφασις  11 Μαρτίου 1844,
Επί προτάσσει της ημετέρας Γραμματείας  των Στρατιωτικών, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’  αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν υποσημειούμενα άτομα άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου, έλαβον, ενεργητικόν εις τας μάχας  μέρος επικεφαλής των εγχωρίων των».13 Μαρτίου 1844
Στους καταλόγους των αγωνιστών της Γιαννιτσούς για τον προτεινόμενο αναφέρεται: Αξιωματικός-χιλίαρχος, από τη Γιαννιτσού κάτοικος Πλατυστόμου
Στις 18 Μαρτίου 1839 απέστειλε δισέλιδη αίτηση απονομής αριστείου προς το δήμο Μακρακώμης, στην οποία αναφέρει ότι γεννήθηκε στη Γιαννιτσού και είναι ετών 36, κάτοικος Πλατυστόμου. Παραπονείται δε, ότι δεν έλαβε το αναλογούν εις αυτόν Αργυρό εθνόσημο,  ούτε την ανάλογη βαθμολογία παρ’ όλον που υπηρέτησε την πατρίδα υπέρ της ανεξαρτησίας της, από την αρχή μέχρι το τέλος, ενώ άλλοι που υπηρετούσαν υπό την οδηγία του, όπως αναφέρει,  έχουν δικαιωθεί. Κάνει δε έκκληση προς τον Δήμαρχο  να στείλει την αίτησή του προς την Στρατ, Διοίκηση και  να συνοδευθεί αυτή με τις δικές του «εμβριθείς παρατηρήσεις για να μην αισθάνεται αυτός αδικημένος στερούμενος το αριστείου του».
Στις 8 Ιουνίου 1839 ο Δήμος Μακρακώμης με το υπό αριθμόν 162 διαβιβαστικό έγγραφο, διευθύνει την αίτηση του προαναφερομένου και διαβεβαιώνει τη Διοίκηση, ότι  η αίτησής του, είναι σύμφωνα με την διαταγή με  αριθμό 3028 /6 Μαρτίου της επί των Στρατιωτικών Βασ. Γραμματείας και ότι δεν έχει καταδικαστεί για κανένα πλημμέλημα από τον Ποινικό Νόμο.
Σε αυτό το διαβιβαστικό υπάρχει σημείωσης που αναφέρει: «Εκ των αρχείων, το αριστείο, του αναφερομένου εστάλη εις την Διοίκηση Φθιώτιδος με την Υπό. αριθμόν 6600. Αθήνα 21/ 10μβρίου 1839
Η Β. Γραμ. της επί των Στρατιωτικών»
ακολουθούν 4 υπογραφές
Στις 11 Μαρτίου 1844, λαμβάνεται απόφαση για χορήγηση αργυρών αριστείων σε 44 άτομα μεταξύ των οποίων είναι και ο Α. Τζακαρδώνης με α/α 30 και προτείνεται να του χορηγηθεί το αργυρό, «ως μεθέξας στον πόλεμο, υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας, ως επικεφαλής των εγχωρίων και προύχοντας του χωριού».
Στη συνέχεια με έτερο έγγραφο του Υπουργείου επί των Στρατιωτικών  φάκελο στις 31/8/1844 που είναι αντιγραφή του παραπάνω καταλόγου αποφασίζεται να χορηγηθούν αργυρά αριστεία στους 44 αγωνιστές, για τους παραπάνω αναφερομένους λόγους.
Πηγή: Αρχειομνήμων Ψηφιακές Συλλογές ΓΑΚ 480 και481 αριθ  και Αρχειομνήμων Αριστεία Φ.277 Γ.Α.Κ 92 και 281 ΓΑΓ 160.
Άλλες πληροφορίες για τον ίδιο:
Ο Κ. Κλεφτοδήμος[3] για τον ίδιο αναφέρει: Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Έχοντας στην οδηγία του 20-30 παλληκάρια ακολούθησε τους Κοντογιαναίους και πολέμησε στην Υπάτη, Παλιόκαστρο, Βασιλικά, Μενδενίτσα, Φοντάνα, Καλιακούδα, Νιόκαστρο Κρεμμύδι, έξω από το Μεσολόγγι, Πετροχώρι, Καρπενήσι, Καροπούλες, Μαχαλά, Κραβασαρά, Ρίγανη και Ρίβιο. Ακόμη πήρε μέρος στην εκστρατεία της Αθήνας με τον χριστόδουλο Χατζηπέτρο
Ενώ ο Ν. Αντωνόπουλος[4]: «αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ. 1340. Αίτηση ανταμοιβής του γιού του Δημητρίου 23 Μαϊου 1865. Πιστοποιητικό Χρ.Περραιβού, Χρ. Χ¨Πέτρου, Ι. Γιολδάση, κ. ά.15 Φεβρουαρίου 1846. Είχε γίνει χιλίαρχος»  αναφέρει τις ίδιες παραπάνω μάχες υπό την οδηγία των οπλαρχηγών Κοντογιανναίων και Χατζηπέτρου και ότι «Διέθεσε την περιουσία του στον αγώνα».
Ο Κ. Ζήσης για τον ίδιο στο Βιβλίο του «Αγραφιώτες Αγωνιστές» γράφει: Γεννήθηκε στη Γιαννιτσού Αγράφων. Πήρε μέρος στην επανάσταση ως επικεφαλής 20-30 στρατιωτών  που με δικά του χρήματα πλήρωνε την τροφοδοσία τους. Πολέμησε δίπλα στους οπλαρχηγούς Κοντογιανναίους στις μάχες ( όπως πιο πάνω). Τα πιστοποιητικά του το 1844  τα υπέγραψαν οι Ν.& Μ. Κοντογιάννης και το 1846, οι χρ. Χ¨Πετρος, Γιάννης Γιολδάσης, Χρ, Περραιβός, Τζάμαλης, και Ι. Κλίμακας, τα οποία του τα υπέβαλε ο ίδιος στον Νομάρχη Λαμίας και στην Επιτροπή το 1847 από τη Μακρακώμη, χωρίς να δικαιωθεί. Το 1865 ο γιος του Δημήτρης υπέβαλε νέα αίτηση και η Επιτροπή τον κατάταξε στην Β΄ τάξη των Υπαξιωματικών με Α.π. Μ 2884  Σημείωση: Από τα παραπάνω συμπεραίνεται, ότι το αργυρό αριστείο παρά, τα παραπάνω έγγραφα, δεν έφτασε στα χέρια του και μολονότι τον είχαν καταχωρημένο ως αξιωματικό και προύχοντα του χωριού του, μαζί με τους συμπατριώτες του: Κ. Καραγκούνη, Κ. Καρυαμπά, Δημ. Κατσαδούρο’
[1] Πιθανόν Ασπροποταμίτης
[2] Στη στήλη,  Διαμονή, δεν προσδιορίζεται. Πιθανόν αδελφός του  Γεωργίου
[3] Ρουμελιώτες Αγωνιστές
[4] Η Δυτική Φθιώτιδα στη Φωτιά του ‘21
Η έρευνα είναι σε εξέλιξη .
[2] Ευθυμίου Τάκης
Τα ιαματικά λουτρά Αρχανίου
3H SYNEDRIASH el_praktika1.qxd 24/03/2010 4:11 ΜΜ Page 222
 
Αρέσει σε %d bloggers: