Χωρια-Φθιωτιδας 1856

Χωριά της Φθιώτιδας κατά Δήμο κατά το έτος 1856

Φαλαγγίτικες προικοδοτήσεις Αγωνιστών του 1821
Το 1856 όταν διαπίστωσαν πως οι προικοδοτηθέντες φαλαγγίτες -αγωνιστές δεν έδειχναν ενδιαφέρον για την εξαργύρωση των γραμματίων, έναντι αγοράς κτημάτων, αλλά και για εκείνους που έκαναν κάποιες προσπάθειες για εξαργύρωση, οι κωλυσιεργίες ήταν ανυπέρβλητες……..Περισσότερα⇒ Εδώ