Αργυρια Αγωνιστες

Αργύρια Σπερχειάδας/ Φθιώτιδας: Ονομαστικός κατάλογος αγωνιστών του 1821

Ο ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών του χωριού Αργύρια περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων , τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων

ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά. 

Καταγράφηκαν 45 Αγωνιστές του χωριού εκ των οποίων:

►3 τιμήθηκαν με Αργυρό αριστείο ως αξιωματικοί

►14 τιμήθηκαν με χάλκινο, ως υπαξιωματικοί

► 28 τιμήθηκαν με σιδερένιο, ως στρατιώτες και κάποιοι από αυτούς  δεν προσδιορίστηκαν

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις διαδικασίες των αριστείων

Ονομαστικός και αλφαβητικός κατάλογος Αγωνιστών του ‘21

Αναγνώστου Κώστας κάτοικος Αργύρια Συμμετέχει σε ομαδική αίτηση συγχωριανών του , αιτούντες απόδοση αμοιβής αριστείων έναντι των εκδουλεύσεων των στο υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα,  Επίσης είναι και  σε ομαδικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής του στις μάχες, μαζί με τους παρακάτω αναφερομένους συντοπίτες του: Παπακώστας Αντώνιος, Κωνσταντίνος Ρούδας και Χαράλαμπος Γεωργίου. Υπογράφουν το παραπάνω πιστοποιητικό οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από τον πάρεδρο του δήμου Σπερχειάδος Α. Καλαμάρα. Εν Αγά 20 Φεβρουαρίου 1844.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 275/1424-145}

[Αναστασιογεώργου Αντώνιος κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο.  Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.  282]

 [Ανδρίτζου Κωνστ,  κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο.  Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.  282]

Φ. 286/178  Αϋφαντής Γεώργιος Ιωάννου κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι κα   τον πρότειναν για σιδερένιο αριστείο. Τον κατάλογο αυτόν τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, για έγκριση. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Αϋφαντής (Υφαντής) Κωστούλας  κάτοικος  Αργύρια/χάλκινο.  Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 10554-6-6-1844, μαζί με τον προηγούμενο αγωνιστή. των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286/285]

[Αϋφαντής Κωστούλας κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι κα   τον πρότειναν για σιδερένιο αριστείο. Τον κατάλογο αυτόν τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, για έγκριση. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Βασιλείου Αναστάσιος κάτοικος Αργύρια/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 53 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Ο ίδιος ως Βασίλειος Αναστάσιος,   περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη  Χριστόδουλο  Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία».  Φ. 196, Φ. 282]

 [Βασιλείου  Χρήστον κάτοικος Αργύρια/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 27,  σε ονομαστικό κατάλογο 70  αξιωματικών από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας .Ήτοι: “Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών.

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220].

[Βασιλογεώργου  Δημήτριος κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι κα   τον πρότειναν για σιδερένιο αριστείο. Τον κατάλογο αυτόν τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, για έγκριση. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Γεωργίου Χαράλαμπος κάτοικος Αργύρια  Συμμετέχει σε ομαδική αίτηση συγχωριανών του , αιτούντες απόδοση αμοιβής αριστείων έναντι των εκδουλεύσεων των στο υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα,  Επίσης είναι και  σε ομαδικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής του στις μάχες, μαζί με τους παρακάτω αναφερομένους συντοπίτες του: Παπακώστας Αντώνιος, Κωνσταντίνος Ρούδας και  Κώστας Αναγνώστου. Υπογράφουν το παραπάνω πιστοποιητικό οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από τον πάρεδρο του δήμου Σπερχειάδος Α. Καλαμάρα. Εν Αγά 20 Φεβρουαρίου 1844.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 275/1424-145}

Φ.  282/5 Γρηγορίου Λουκάς κάτοικος Αργύρια/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Γιώτα Παναγιώτης κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο.  Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ .282]

[Γκούζας Ιωάννης κάτοικος Αργύρια Σπερχειάδος  Δια μέσου του Δήμου του Υπέβαλε, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας, ομαδική, επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου,. με άλλους δύο συμπατριώτες του, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του.  Η δε αίτησή τους έχει ως εξής: «Αργύρια την 28 Δεκεμβρίου 1843. «Προς την Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, Περί Αριστείου Και άλλοτε εγκαίρως υποβάλλαμεν τα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεων μας, αλλά επειδή δεν μας εστάλησαν μέχρι τούδε τα ανήκοντα  εις ημάς εθνόσημα αναγκαζόμεθα και επισυνάπτομε νέα πιστοποιητικά αφορώσας τα προς την πατρίδα απαλαιάς εκδουλεύσεις μας, εξαιτούμενοι Γραμματεύ από την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία την αποστολήν των αριστείων μας  Ευπειθέστατοι κάτοικοι Αργυρίων Φθιώτιδος: γκηγόρης μπαλτζάκης,  Ιωάννης δημητρόπουλος, Ιωάνις γκούζας» Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλουμη αναφέρει: « Πιστοποιείται υπό των υποφαινομένων εν συνείδηση , ότι ο Κύριος Ιωάννης Γκούζας κάτοικος Αργύρια της Φθιώτιδος  ετών 45, ηγωνίσθην, εις τον υπέρ αναεξαρτησίας αγώνα απ’ αρχής μέχρι τέλους παρευρεθείς υπό την οδηγίαν μας εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας,  εις την Υπάτην, εις την Καλιακούδα, και εις άλλας πολλάς, οίτινες παραλείπονται χάριν συντομίας. Έδειξεν ανδρείαν και επείθειαν  εις τους ανωτέρους του,  δίδεται το παρόν χάριν της αληθείας και κατ’ αίτησίν του ίνα των χρησιμεύσει ανηκόντως, Εν Αγά την 29 Δεκεμβρίου 1843.»  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 254]  

[Δημητράκη Χρήστος κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι κα   τον πρότειναν για σιδερένιο αριστείο. Τον κατάλογο αυτόν τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, για έγκριση. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/183]

[Δημητρόπουλος Ιωάννης κάτοικος Αργύρια/χάλκινο.  Δια μέσου του Δήμου του Υπέβαλε, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας, ομαδική, επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου,. με άλλους δύο συμπατριώτες του, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του.  Την ομαδική αίτηση μπορείτε να τη διαβάσετε στη μερίδα του Ι. Γκούζα. Παραθέτουμε το πιστοποιητικό    « Πιστοποιείται υπό των υποφαινομένων εν συνείδηση , ότι ο Κύριος Ιωάννης Δημητρόπουλος κάτοικος Αργύρια της Φθιώτιδος  ετών 34, ηγωνίσθην, εις τον υπέρ αναεξαρτησίας αγώνα απ’ αρχής μέχρι τέλους παρευρεθείς υπό την οδηγίαν μας εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας,  εις το Κρεμμύδι, και εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου , οίτινες παραλείπονται χάριν συντομίας. Έδειξεν πάντοτε τη επείθειαν  υπακοήν τους ανωτέρους του,  δίδεται το παρόν χάριν της αληθείας και κατ’ αίτησίν του ίνα των χρησιμεύσει ανηκόντως, Εν Αγά την 28 Δεκεμβρίου 1843.»  Τον ίδιο τον συναντάμε  σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη. Ο ίδιος ως Ιωάννης Δημητρόπουλος   περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη  Χριστόδουλο  Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 196, Φ. 254, Φ. 282]  

[Δημητρίου Χρήστος  κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο.  Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844 τον αναφέρει ότι προτάθηκε για σιδερένιο αριστείο, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ .282]

[Καλαμπούρας Δημήτριος  κάτοικος Αργύρια/χάλκινο.  Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 10554-6-6-1844, τον οποίο κατάρτισαν οι πληρεξούσιοι της φθιώτιδας: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν και τον διαβίβασαν προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει, με υπογραφή επί του ιδίου καταλόγου. Επί υπουργίας Π. Ί. Ρόδιου και επιστρέφει τον κατάλογο στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

 [Κοντομήτρου Μήτρος κάτοικος Αργύρια/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Κωνσταντίνου Αντώνιος  κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο.  Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.  282]

[Μπάτος Κώστας κάτοικος Αργύρια/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 43 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Δεν βρέθηκε ο κατάλογος αποστολής. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196/43]

[Μπαλτζάκη Αναγνώστης Κώστας κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/174]

[Μπαλτζάκην Γρηγόριον κάκτοικος Αργύρια/Αργυρό, δια μέσου του Δήμου το 1843 συμμετέχει στην ομαδική, επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου,. με άλλους δύο συμπατριώτες του, προς την επί των  Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας, προς την επί των  Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας,  καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του.  Την ομαδικά αίτηση μπορείτε να τη διαβάσετε στη μερίδα του Ι. Γκούζα.   Δεν βρέθηκε το πιστοποιητικό του εξ Αργυρίων/Αργυρό, προύχων-Δημογέρων. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 38 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλα 42 άτομα (προύχοντες -Δημογέροντες) από διάφορα χωριά. Ήτοι: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον, έλαβον ενερργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844» Επαναλαμβάνεται σε άλλους δύο στρατιωτικούς καταλόγους και φέρεται ότι τιμήθηκε με το Αργυρό αριστείο. Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254, Φ. 276, Φ. 277 και Φ. 281]  

[Μπαλτογιάννην Ιωάννην  κάτοικος Αργύρια/Αργυρό, προύχων-Δημογέρων. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 40 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλα 44 άτομα (προύχοντες -Δημογέροντες) από διάφορα χωριά και: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επι  κεφαλής των εγχωρίων των .    Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844»  Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 277,  Φ. 281/40] 

[Μπαλτογιάννου Ελευθέριος κάτοικος Αργύρια/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 44 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Δεν βρέθηκε ο φάκελο αποστολής Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196]

[Νικολαόυ Γρηγόρης κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο.  Από το Αγά υποβάλλει αίτηση απονομής αριστείου καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό, συμμετοχής στο αγώνα, τα οποία και παραθέτουμε:  

«Προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματείαν της Επικρατείας

Αίτησις περί αριστείου του Γρηγορίου Νικολάου κατοίκου

Αργύρια του Δήμου Ομυλαίων  Φθιώτιδος

Αγά τη 29 9βρίου 1841

            Ο υποφαινόμενος κάτοικος Αργύρια του Δήμου Ομιλαίων της Φθιώτιδος συμμεθέξας του υπέρ πατρίδος αγώνος παρευρέθην εις πλείστας κατά των εχθρών μάχας, έδειξα γενναιότητα και υπακοήν ανήκστον, καθυπέβαλα τα πρακτικά των εκδουλεύσεων μου εις τας  κατά καιρούς συσταθείσας επί των αριστείων επιτροπάς, αλλά μέχρι τούδε δεν ηξιώθην το ανήκον μοι αριστείον, συμμορφούμενος και ήδη με τας συσταθείσας περί αριστείων διατάξεις της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας καθυποβάλλω πιστοποιητικόν των οπλαρχηγών μου και παρακαλώ Κε Γραμματεύ, όπως ευαρεστούμενος διατάξητε την έκδοσιν δια να μην μείνω ο μόνος των συναγωνιστών μοι παραπονεμένος

            Υποσημειούμαι ευσεβάστως

Γριγοριος Νηκολαου»

Το δε πιστοποιητικό του το οποίο αναφέρεται αμέσως το υπογράφουν οι: Μ. και Ε Κοντογιάννης« Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κ: Γρηγόριος Νικολάου κάτοικος του χωρίου Αργύρια του Δήμου  Ομιλαίων υπηρέτησεν στρατιωτικά την πατρίδα  από το 1821 μέχρι του έτους 1828 υπό τας διαταγάς μας, επαρευρέθη εις τας εξής κατά των εχθρών μάχας, δις  εις εκείνην της Υπάτης κατά των εντοπίων. Μπράχου Νεπρεβίστα και του Δράμαλη, εις την καλιακούδα της Καλλιδρομής κατά του Σκονδρα πασσά, εις Κρεμμύδι της Πελοπόννησου κατά Ιμπραΐμ πασσιά εις την έξοδον του Μεσολογγίου κατά του Κιουταχή πασσιά. Έδειξεν γενναιότητα και υπακοήν εις τους ανωτέρους του[…..]Εφοδιάζοντας κατ’ αίτησιν του με το παρόν έγγραφον ίνα των χρησημεύση  ανηκόντως  Εν Αγά την 29ην  9βρίου 1841» Το 1843 είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό  κατάλογο Νο 2/19-10-1843 μαζί με άλλους 34 αγωνιστές και  τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 114, Φ. 190/26]

[Ντελέζος Γεώργιος κάτοικος Αργύρια/χάλκινο. Αριθ. 715/ 13 Δεκεμβρίου 1841 από το Δήμο του (Γαρδίκι Ομιλαίων) κατέθεσε ατομική αίτηση απονομής αριστείου προς τη Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδος , προκειμένου αυτή να διαβιβασθεί αρμοδίως. Ο Δήμος Ομιλαίων, αναφέρει:  « Κατ’ αίτησιν του συνδημότου μας Κυρίου Γεωργίου ελέζου κατοίκου  του χωρίου Αργύρια, επισυνάπτω εν τη παρούση μου την αναφοράν αυτού αιτούντος το Αριστείον απέναντι των  παραχθεισών αυτού  υπέρ της ελευθερώσεως της πατρίδος εκδουλεύσεων του. Τολμώ με σέβας να καθυποβάλλω ενώπιον της Διοικήσεως, ότι εις το αναφερόμενον χωρίον του μνησθέντος δεν ονομάζεται άλλος ως ο αναφερόμενος ούτε, υπάρχει( ) αυτού, ότι έχει ικανήν ηλικίαν και ότι ούτε εκατηγορήθη επί πλημμελήματι  προνοουμένου παρά  τω Αρθ. 22 του Ποινικού Νόμου ούτε καταδίκη διά τοσούτον.  Παρακαλείται η Διοίκησης κατ΄ αίτησιν του μνησθέντος αναφερομένου να επισπεύση την Διεύθνσιν της  αναφοράς και το πιστοποιητικό του όπου ανήκει διά να δοκαιωθή και ούτος όπως και οι λοιποί συναγωνιστές του εδικαιώθησαν ο ευπειθέστατος πάρεδρος  Τ. Σ  Νηκολακης γαρδικής’

Η αίτηση του ιδίου: «Εν Αγά τη 13 Δεκεμβρίου 1841

Προς τον Δήμαρχον Ομυλαίων

Σας επισυνάπτω εν τι παρούσι μου εν πιστοποιητικόν αφορόν τας στρατιωτικάς μου εκδουλεύσεις και σας παρακαλώ Κύριε Δήμαρχε να τα διεφθύνεται διά της ιεραρχικής οδού όπου ανήκει,

‘Όπως καγώ ήθελε αξιωθώ της Βασιλικής χάριτος ήτοι την παραλαβήν του Αριστείου μου, ως και οι λοιποί Συνάδελφοί  μου έλληνες χάριν των προς την Πατρίδα εκδουλεύσεων και να μην ήθελεν μείνω μόνος αδικειμένος. Το ανωτέρω Πιστοποιητικόν παρακαλείσθε να το διαβιβάσητε ομού με την παρούσαν αίτησιν μου. Υποσημειούμαι ευσεβάστως ο επειθέστατος κάτοικος του χωρίου Αργύρια του Δήμου Ομυλαίων της Φθιώτιδος

γιοργος Τελέζος»

Το πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι: Μ. και Ε. Κοντογιάννης πια επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, ο Δημαρχιακός πάρεδρος Ν. φλόρος το οποίο έχει ως εξής: « Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Γεώργιος Ντελέζος κάτοικος του χωρίου Αργύρια των Ομυλαίων υπηρέτησεν στρατιωτικά την πατρίδα  από αρχής του υπέρ πατρίδος ιερού αγώνος μέχρι του 1828, παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας εις εκείνην της Υπάτης κατά των εντοπίων Οθωμανών και του Δράμαλη, εις την καλιακούδα της Καλλιδρομής κατά του Σκονδρα πασσιά, εις την έξοδον του Μεσολογγίου κατά του Κιουταχή πασσιά.

Εφοδιάζοντας κατ’ αίτησιν του με το παρόν έγγραφον ίνα των χρησημεύση  ανηκόντως  Εν Αγά την 1ην Ι0βρίου 1841» Περιλαμβάνεται με α/α 51 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ.  Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 114, Φ. 196/51]

[Ντελέζος Ιωάννης ή Γιαννάκης, κάτοικος Αργύρια/χάλκινο. Στις 13 10βρίου 1843 υπέβαλε προς τη Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδος, διά μέσου του Δήμου Ομυλαίων, , ατομική αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του. Ο Δήμαρχος με το υπό αριθμό 715/513 έγγραφό του, διεύθυνε αυτά αρμοδίως. Το δε πιστοποιητικό του  το υπογράφουν οι : Μ. και Ε. Κοντογιάννης, όπου αναφέρονται οι ίδιες μάχες με τον αδελφό του Γιώργο.  Περιλαμβάνεται με α/α 52 σε ονομαστικό κατάλογο  Στις 23-11-1843, είναι καταχωρημένος σε κατάλογο των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Ενώ με τον  ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το  Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 114, Φ. 196 Φ. 282]

[Ντελέζου Χαράλαμπος κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/175]

Παπακώστας Αντώνιος Συμμετέχει σε ομαδική αίτηση συγχωριανών του , αιτούντες απόδοση αμοιβής αριστείων έναντι των εκδουλεύσεων των στο υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα,  Επίσης είναι και  σε ομαδικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής του στις μάχες, μαζί με τους παρακάτω αναφερομένους συντοπίτες του: Κώστας Αναγνώστου, Κωνσταντίνος Ρούδας και Χαράλαμπος Γεωργίου. Υπογράφουν το παραπάνω πιστοποιητικό οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από τον πάρεδρο του δήμου Σπερχειάδος Α. Καλαμάρα. Εν Αγά 20 Φεβρουαρίου 1844.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 275/1424-145}

[Παπακώστας Κώστας Αναγνώστου κάτοικος Αργύρια/χάλκινο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας, τον πρότειναν για χάλκινο αριστείο και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει επί του καταλόγου, και τον επιστρέφει  στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/66]

[Παπακωστόπουλος Κώστας κάτοικος Αργύρια/χάλκινο.  Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 10554-6-6-1844, μαζί με τον προηγούμενο αγωνιστή. των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ι. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Παπανικολάου Γεώργιος κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο.  Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/162]

 [Ραντάκης Ιωάννης κάτοικος Αργύρια/χάλκινο.  Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας, τον πρότειναν για χάλκινο αριστείο και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει επί του καταλόγου, και τον επιστρέφει  στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/4]

[Ρούδας Αντώνης κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/180]

[Ρούδας Ιωάννης κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/181]

[Ρούδας Κωνσταντίνος κάτοικος Αργύρια. Συμμετέχει σε ομαδική αίτηση συγχωριανών του , αιτούντες απόδοση αμοιβής αριστείων έναντι των εκδουλεύσεων των στο υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα,  Επίσης είναι και  σε ομαδικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής του στις μάχες, μαζί με τους παρακάτω αναφερομένους συντοπίτες του: Κώστας Αναγνώστου, Παπακώστας Αντώνιος,   και Χαράλαμπος Γεωργίου. Υπογράφουν το παραπάνω πιστοποιητικό οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από τον πάρεδρο του δήμου Σπερχειάδος Α. Καλαμάρα. Εν Αγά 20 Φεβρουαρίου 1844.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 275/1424-145}

[Υφαντογιάννης Γεώργιος  κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο.  Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/156]

[Φασουλής  Γεώργιος κάτοικος Αργύρια/χάλκινο.  Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 10554-6-6-1844, μαζί με τον προηγούμενο αγωνιστή. των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286/164]

[Φασουλά Δήμον κάτοικος Αργύρια/Αργυρό.  Είναι καταχωρημένος με α/α 28,  σε ονομαστικό κατάλογο 70  αξιωματικών από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, ήτοι: “Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών. Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220/28].

[Φασαλοδήμου Γώργιος  κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Φασαλοδήμου Κώστας  κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/177]

[Φικόπουλος Δημήτριος κάτοικος Αργύρια Στις 1η  10βρίου 1843 υπέβαλε προς τη Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδος, διά μέσου του Δήμου Ομυλαίων, , ατομική αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του. Ο Δήμαρχος με το υπό αριθμό 715/514 έγγραφό του, διεύθυνε αυτά αρμοδίως. Το δε πιστοποιητικό του  το υπογράφουν οι : Μ. και Ε. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από τον Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδος  ν φλόρο και το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κ: Δημήτριος Φικόπουλος κάτοικος του χωρίου Αργύρια του Δήμου Ομυλαίων υπηρέτησεν στρατιωτικώς την πατρίδα  από  το έτος 1821 μέχρι του 1828, παρευρεθείς εις τας εξής κ κατά των εχθρών μάχας εις εκείνην της Υπάτης κατά των εντοπίων Οθωμανών και του Δράμαλη, εις αυτήν της  Καλιακούδα κατά του Σκονδρα πασσιά, εις το Κρεμμύδι κατά του Ιμβραήμ Πασσιά εις την έξοδον του Μεσολογγίου κατά του Κιουταχή πασσιά και εις άλλας διαφόρους μάχα.  Κατ’ αίτησιν του εφοδιάζεται  με το παρόν έγγραφον διά να τω χρησημεύση  ανηκόντως  Εν Αγά την 1ην Ι0βρίου 1841» Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 114]

[Ψυχογιού Γιάννος Θ. κάτοικος Αργύρια/σιδερένιο.  Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/160]

[…..]Για  να δείτε τα εκλογικά συμβάντα του χωριού το 1843→   Εδώ[….]

 Η έρευνα συνεχίζεται και θα συμπληρώνεται σταδιακά

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις και λάθη κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους.

Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

Ευχαριστώ

Θωμάς Ζέρβας