Αρχανι-Αγωνιστες

Αγωνιστές Αρχανιώτες του 21

Το Αρχάνι είναι προεπαναστατικός οικισμός και από τους αρχαιότερους οικισμούς στο Φθιωτικό χώρο με τα εργαστήρια Χαλκού (περιοχή Σκουριές

Αρχαία Φθία

«Ο Ευθυμίου Τάκης «Τα ιαματικά λουτρά Αρχανίου 24/03/2010»
Ο Φθιωτικός λαός με την παράδοσή του δέχεται την τοποθέτηση της Φθίας κάπου στις δυτικές παραποτάμιες περιοχές του Σπερχειού και συγκεκριμένα μέσα στην κοιλάδα του Πλατυστόμου και συνδέει την θεραπεία του Αχιλλέα με τα ιαματικά λουτρά Πλατυστόμου και Αρχανίου… «Άξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός ότι για τις θεραπευτικές ιδιότητες των λουτροπηγών Αρχανίου, η ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας με την υπ’ αριθ. 14/173/2002 απόφασή της, αποφάνθηκε ότι αποτελούν υποβοηθητικά φυσιοθεραπευτικά μέσα για αποκατάσταση κινητικότητας του μυοσκελετικού συστήματος, με ελάττωση του μυϊκού σπασμού και βελτίωση της κινητικότητας των αρθρώσεων, δηλαδή κατά τα φαινόμενα ήταν τα καταλληλότερα που ταίριαζαν
[1]»

Ο Γιώργος Δημητρίου ερευνητής δημοσιογράφος, στα «Φθιωτικά χρονικά 2006», στο πόνημα του με τίτλο: «Πόλεις Κωμοπόλεις, χωριά και Οικισμοί στη Φθιώτιδα» αναφέρει: α/α 74 Αρχάνι. Ο Πούκεβίλ  το καταγράφει στο τμήμα Γιανουλάδι του κτηματολογίου Πατρατζίκ με 20 σπίτια. Διοικητικά ανήκε στο Δήμο Παραχελωϊτών από το 1936

Ο Βασίλης Σπανός, στο «1ο Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας», που έγινε στις 3-4 Νοεμβρίου 2001 στο Κάστρο της Λαμίας. Στην εισήγησή του με τίτλο «Οι οικισμοί της Φθιώτιδας στην πρόθεση της μονής της Ρεντίνας» αναφέρει:

 α/α 8 Αρχάνι το σημερινό Αρχάνι Μακρακώμης. Αναφέρεται στα φ 132α-133α με τους οικισμούς Καναπίτζα, Παλιούρι, Δαρμένη Ράχη, Μάραθος

Ο ίδιος για τον διαλυμένο προεπαναστατικό οικισμό αναφέρει: α/α 29 Καναπίτζα[2]. Απροσδιόριστος Διαλυμένος οικισμός. Αναφέρεται φ 132α-133α με τους οικισμούς, Παλιούρι, Δαρμένη Ράχη, Μάραθος και Αρχάνι. Στα φ. 132β- 134β, υπάρχουν γραφές μεταγενέστερες της πρώτης

Το χωριό Αρχάνι, από της ελευθερώσεως της Ελλάδας και με την πρώτη σύσταση των Δήμων[3] και Κοινοτήτων και μέχρι το 1844, υπάγονταν στο Δήμο Παραχελωϊτών  

Με την πρώτη Διοικητική οργάνωση του τότε ελληνικού Κράτους, περιλήφθηκε στο Δήμο Παραχελωϊτών, με έδρα του  Δήμου την Μάκρυση. Ο Δήμος Περιελάβανε όλα τα παραποτάμια χωριά της αριστερής όχθης του Σπερχειού ποταμού ( Ελλάδα, Αχελώο),  Ασβέστη, Γραμμένη (Ράχη), έως Λιανοκλάδι. Στύρφακα  και   Αμούρι.  

Μέχρι το 1833 Προύχοντας και Δημογέροντας του χωριού ήταν ο   Γεώργιος Μυλωνάς, στον οποίο  χορηγήθηκε αργυρό αριστείο. Θεσμός, ο οποίος καταργήθηκε το 1833 επί αντιβασιλείας του Αρμανσμπέργκ.

 Στις 20 Ιουνίου/2 Ιουλίου 1841 με Βασιλικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε  στην ΕΤΚ 5, ο  Δήμος Παραχελωϊτών συγχωνεύεται με το Δήμο Μακρακώμης και τα χωριά:   Ασβέστιον,  Αρχάνι, Γραμμένη (Ράχη), Μάκρυση, Κούρνοβο, Λιανοκλάδι, Στύρφακα, Δερβέν Καρυά, Αμούρι, Ζέλι, Καλαμάκι, Παλιούρι και άλλα , υπάγονται πλέον στο Δήμο Μακρακώμης.

Από την υπάρχουσα, αλληλογραφία προκύπτει, ότι,  πάρεδρος  του Δήμου Παραχελωϊτων ήταν ο Κώστας Κε(η)χρινιώτης  από το Κούρνοβο,  

Μετά τη δολοφονία  του Πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ι. Καποδίστρια, στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 ημέρα Κυριακή , οι τρεις μεγάλες δυνάμεις της εποχής Ρωσία, Γαλλία και κυρίως η Αγγλία, επέβαλαν στην Ελλάδα το μοναρχικό καθεστώς της Βαυαρικής Αυλής. Ήτοι: «Η ελληνική Κυβέρνησις θέλει είναι μοναρχική και κληρονομική, κατά τάξιν πρωτοτοκίας θέλει εμπιστευθεί εις ένα Ηγεμόνα, όστις δεν θέλει είναι δυνατόν να εκλεχθή μεταξύ των οικογενειών των βασιλευουσών εις τας Επικρατείας, τας υπογραψάσας την συνθήκην της 6 Ιουλίου 1827 και θέλει φέρει τον τίτλον Ηγεμών Κυρίαρχης της Ελλάδος. Η εκλογή αυτού του ηγεμόνος θέλει είναι το αντικείμενον διακοινώσεων και συμφωνιών μετεγενεστέρων». Πηγή: «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους»

Με την έλευση του το 1833, ο Όθωνας θέλοντας να  κερδίσει την εύνοια των Ελλήνων, εξέδωσε βασιλικό διάταγμα με το οποίο καθιερώθηκαν τα αριστεία, εθνόσημα ή Νομισματόσημα, προς τιμήν και επιβράβευση των αγωνιστών. Είχαν σχήμα σταυρού. Από τη μια πλευρά έγραφαν «Τοις προμάχοις της πατρίδος» και από την άλλη «Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος». Συνοδεύονταν δε αυτά από ένα δίπλωμα. Ο σταυρός και μια κυανή ταινία που τα συνόδευε, στις επίσημες γιορτές οι αγωνιστές τα φόραγαν στο στήθος. Οι μεν αξιωματικοί έπαιρναν αργυρό, οι δε υπαξιωματικοί χάλκινο και οι στρατιώτες σιδερένιο. Οι κάτοχοί τους είχαν ως προνόμιο δημόσιες διακρίσεις και θέσεις, αλλά και προικοδοτήσεις με χρηματικά γραμμάτια, για αγορά χωραφιών, υδρόμυλων κ. ά.

Τα παρακάτω αποδιδόμενα αριστεία στους αγωνιστές δεν είναι σταθερά, μπορεί να έχουν  αλλάξει λόγω διαφωνιών πολλές φορές από τους αριστειούχους, προσφεύγοντας στις εξεταστικές επιτροπές για δικαίωση

 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικές με τις διαδικασίες χορήγησης αριστείων→Γιαννιστσού Αγωνιστές

Η έρευνά μας βασίστηκε στους καταλόγους του Υπουργείου των Στρατιωτικών που βρίσκονται  στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στο τόμο Αριστεία. Ασφαλώς η ερευνά μας δεν είναι ολοκληρωμένη  και δεν τελειώνει εδώ. Ελπίζουμε να υπάρξουν συνεχιστές

                         Αρχανιώτες Αγωνιστές του Δήμου Μακρακώμη

[Σπύρος Γρίβας από Αρχάνι Αργυρό.  Είναι γραμμένος με άλλους 69 αγωνιστές, οι οποίο προτείνονται για Αργυρό Αριστείο 11 Μαρτίου 1844:

. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 11-3-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, ανακοινώνει:   «Απόφασις:

 Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίζομεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον Ευαρεστούμενοι να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείων εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών, έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ της πατρίδος πολέμου.

Βον Εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεση του παρόντος  Διατάγματος Αθήνα 13 Μαρτίου 1844» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ. 287]».

 [Γεώργιος Μυλωνάς από Αρχάνι-Αργυρό. Προύχοντας Δημογέροντας. Είναι γραμμένος σε κατάλογο για αμοιβή αριστείου μαζί με άλλους 42 αγωνιστές και προτείνεται από την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας» να λάβει Αργυρό αριστείο, ως προύχοντας   και Δημογέροντας  του χωριού του. Ήτοι:  

  « Επί  προτάσσει της επί των στρατιωτικών Γραμματείας, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείο  εις άτομα διατελέσαντα ως προύχοντες και Δημογέροντες του χωρίου των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής  των εγχωρίων του».    Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 276 και Φ. 281]                                          

 [Νάκος Αναγνώστου, πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, διαμένοντες σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη   Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτης  και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Τον πρότεινε να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. .  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 277 και Φ. 283]   Παρατίθεται το διαβιβαστικό του καταλόγου.

Αριθ, 9181                        Βασίλειον της Ελλάδος

Υπουργείον των Στρατιωτικών

         Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήνα την16  Ιουνίου 1844

Ο Υπουργός

Π. Ι . Ρόδιος 

[Νίκος Αποστόλου πιθανή καταγωγή από Άγραφα, κάτοικος Αρχάνι-σιδερένιο. Αναφέρεται σε ονομαστικό κατάλογο 4678, τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Προτάθηκε  να λάβει σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με  συνημμένα σταυρούς, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά προτεινόμενα  άτομα. Ολόκληρη η εισήγηση των παραπάνω οπλαρχηγών, στη μερίδα του Αγωνιστή Αντώνη Πολιτόπουλου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 277 και Φ. 283] 

[Γεώργιος Αρχανιώτης ή Αρχανιωτάκος, Γεννήθηκε στο Αρχάνι  κάτοικος Σέλιανης-σιδερένιο. Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα από Βαρυμπόπη. Πήρε σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» 71, Φ. 283]

[Παναγιώτης Βασιλείου από  Αρχάνι-σιδερένιο. Τον Ιούνιο του 1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Ταγματάρχη της οροφυλακής, Α.Ι. Βαλτινό, τον υπό αριθμό 9796  κατάλογο ονομάτων με 29 αγωνιστές, αναφέροντας τα εξής:  «..Σας διευθύνομεν  εγκλείστως  ονομαστικόν κατάλογον 29 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, μετά των ανηκόντων 13 χαλκίνων και  16 σιδηρών αριστείων, ταινιών  και διπλωμάτων, διά να τα διανείμετε  προσήκοντως. Υπογραφή: ο Υπουτγός Π. Ι. Ρόδιος» Ο Παναγιώτης Βασιλείου είναι σημειωμένος στον κατάλογο με α/α 23 και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 287]

[Αλέξιος Γεωργίου πιθανή καταγωγή από Άγραφα, κάτοικος Αρχάνι-σιδερένιο. Αναφέρεται σε ονομαστικό κατάλογο 4678, τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Προτάθηκε  να λάβει σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με  συνημμένα σταυρούς, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά προτεινόμενα  άτομα. Ολόκληρη η εισήγηση των παραπάνω οπλαρχηγών, στη μερίδα του Αγωνιστή Αντώνη Πολιτόπουλου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 277 και Φ. 283] 

[Αθανάσιος Γεωργουλάς  πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Αρχάνι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, διαμένοντες σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη   Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτης  και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Τον πρότεινε να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 285, Φ. 286]

[Κώνστας Γιαννάκης  από Αρχάνι, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής  αριστείο, καθώς και βεβαιωτικό  πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα, το υπογράφει ο ταγματάρχης Ι. Κλίμακας και το τάγμα της οροφυλακής, όπου υπηρετούσε, τα διαβίβασε  προς το Υπουργείο των στρατιωτικών. Έλαβε σιδερένιο αριστείο. Βλέπε στο τέλος το επισυνημμένο πιστοποιητικό του. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 118]

[Δημήτριος  Γιαννόπουλος , κάτοικος  Αρχάνι-σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 88  σε ονομαστικό κατάλογο-εισήγηση Νο 1362/21-1-1844, με 288 άτομα, τον οποίο  συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και  Δημήτριος Χατζήσκος. Τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών.  και τον προτείναν για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει τον υπό αριθμό 3466/10 Μαρτίου 1844, προς τον Δ. Χατζήσκο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους.    Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 245, Φ, 272]

[Γεώργιος Δήμου πιθανή καταγωγή από Άγραφα, κάτοικος Αρχάνι-σιδερένιο. Αναφέρεται σε ονομαστικό κατάλογο 4678, τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Προτάθηκε  να λάβει σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με  συνημμένα σταυρούς, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά προτεινόμενα  άτομα. Ολόκληρη η εισήγηση των παραπάνω οπλαρχηγών, στη μερίδα του Αγωνιστή Αντώνη Πολιτόπουλου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 277 και Φ. 283] 

[Δημήτριος Ιω. Δημητρόπουλος πιθανή καταγωγή από Άγραφα, κάτοικος Αρχάνι-σιδερένιο. Αναφέρεται σε ονομαστικό κατάλογο 4678, τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Προτάθηκε  να λάβει σιδερένιο αριστείο. Το ίδιο με τον προηγούμενο αγωνιστή Γεώργιο Δήμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 277 και Φ. 283] 

[Κυρίτσης  Ν. Δημητρόπουλος Δημητρόπουλος πιθανή καταγωγή από Άγραφα, κάτοικος Αρχάνι-σιδερένιο. Αναφέρεται σε ονομαστικό κατάλογο 4678, τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Προτάθηκε  να λάβει σιδερένιο αριστείο. Το ίδιο με τον προηγούμενο αγωνιστή Γεώργιο Δήμου. Ολόκληρη η εισήγηση των παραπάνω οπλαρχηγών, στη μερίδα του Αγωνιστή Αντώνη Πολιτόπουλου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 277 και Φ. 283] 

[Θεόδωρ. Δούβλης (Ντούβλης ή Τούβλης) κάτοικος  Αρχάνι/σιδερένιο. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συνέταξε  ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 186 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, για χρήση της επίδοσης τα προτεινόμενα αριστεία. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

[Γούλας Δρανίστας πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, διαμένοντες σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη   Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτης  και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Τον πρότεινε να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 285, Φ. 286]

 [Xρήστος Δροσόπουλος από Αρχάνι. Τον Οκτώβριο του 1836 φαίνεται να υπηρετεί στην Οροφυλακή μαζί με άλλους Ρουμελιώτες. Είναι γραμμένος σε στρατιωτικό κατάλογο 379, μαζί με τον Ζερλογιάννη από Γιαννιτσού και τον Στεργιόπουλο από Ροβολιάρι. Προτείνεται για σιδερένιο. Πηγή: Γ.Α.Κ. Ψηφιακές Συλλογές]

[Κώστας Ζελενίτσης πιθανή καταγωγή από Άγραφα, κάτοικος Αρχάνι-σιδερένιο. Αναφέρεται σε ονομαστικό κατάλογο 4678, τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Προτάθηκε  να λάβει σιδερένιο αριστείο. Το ίδιο με τον προηγούμενο αγωνιστή Γεώργιο Δήμου. Ολόκληρη η εισήγηση των παραπάνω οπλαρχηγών, στη μερίδα του Αγωνιστή Αντώνη Πολιτόπουλου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 277 και Φ. 283] 

[Κώστας Ιωάννου από Αρχάνι. Στις 3 7βρίου 1839 φέρεται να υπηρετεί, ως στρατιώτης στην Εθνοφυλακή, υπό τον Συνταγματάρχη Θ. Γρίβα και του απονέμεται σιδερένιο Αριστείου. Ο Κ. Ιωάννου σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο 1341/31/7βρίου 1839 του Αρχηγείου του Σώματος της οροφυλακής στη Φθιώτιδα, κατάγεται από τα Άγραφα με διαμονή στο Αρχάνι και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Με το παραπάνω έγγραφο γίνεται διευκρίνιση, γιατί στο Τάγμα υπηρετούσαν τρεις στρατιώτες με το ίδιο όνομα, σε ποιον από τους τρεις ανήκει το Χάλκινο αριστείο, ήτοι: ο Κ Ιωάννου από τη Γιαννιτσού, Ο Κώστας Ιωάννου από τα Άγραφα κάτοικος Αρχάνι, ο Κώστας Ιωάννου από τα Κράβαρα του Πλατάνου, τελικά το εν λόγω χάλκινο αριστείο, βρέθηκε να ανήκει στο λοχία  Κώστα Ιωάννου από Θήβα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ 35/7734842] 

[Δημήτριος Κακάβας από Αρχάνι-σιδερένιο. Από την παρακάτω παρατιθέμενη αλληλογραφία προκύπτει ότι,  το Νοέμβριο του 1844, υπηρετεί στο δεύτερο τάγμα  επιλέκτων του 2ου λόχου της οροθετικής γραμμής, ως υποδεκανέας και ζητά την αποστολή νέου Διπλώματος αριστείου σε αντικατάσταση του απολεσθέντος. Ήτοι: «Προς την Διοίκησιν του Τάγματος

                   Ενταύθα

Περί απολέσεως Διπλώματος αριστείου         ελήφθη 16/9βρίου 1844/3821

τοις Ηρωϊκοις προμάχοις 22 9βρίου 1844

            Παρουσιασθείς εις την αναφοράν του λόχου ο υποδεκανεύς Δημήτριος Κακάβας μας ανέφερε ότι, απόλεσε το παραχωρηθέν από την Κυβέρνησιν Δίλομα του Σιδηρούν αριστείου «τοις Ηρωϊκης προμάχης» και λαβόν αυτό δια μέσου του Τάγματος υπό ημερομηνίαν 15 Ιουνίου τ, ε. Διαταγής του και Παρακαλεί ίνα τω παραχωριθή άλλον μη δυνάμενος να εύρη το απολεσθέν.

            Ταύτα δε θέτοντες ευπειθώς υπ’ όψιν της Διοικήσεώς μας ταύτης, Παρακαλούμεν όπως ευαρεστηθή και εγκρίνει τα περαιτέρω.

                Υπογραφή: Κ. Δαμήλας υπολοχαγός

Στις 27 9βρίου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών στην παραπάνω αίτηση απαντά: «..απαντούμεν εις υμάς ότι το Υπουργείον δεν δύναται να εκδόση εις  διπλούν Δίπλωματα δια το αυτό αριστείον του υποδεκανέως του υφ’ υμάς Τάγματος Δημητρίου Κακάβα….» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 290]                     1256215,1256217

[Κώστας Κακάβας  πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, διαμένοντες σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη   Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτης  και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Τον πρότεινε να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 259, Φ. 285, Φ. 286]

[Κώστας Καλαθάς  κάτοικος  Αρχάνι-σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 88  σε ονομαστικό κατάλογο-εισήγηση Νο 1362/21-1-1844, με 288 άτομα, τον οποίο  συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και  Δημήτριος Χατζήσκος. Τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών.  και τον προτείναν για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει τον υπό αριθμό 3466/10 Μαρτίου 1844, προς τον Δ. Χατζήσκο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους.    Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 245, Φ, 272]

[Κοντογιώργος κάτοικος  Αρχάνι-σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 84  σε ονομαστικό κατάλογο-εισήγηση Νο 1362/21-1-1844, με 288 άτομα, τον οποίο  συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και  Δημήτριος Χατζήσκος. Τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών.  και τον προτείναν για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει τον υπό αριθμό 3466/10 Μαρτίου 1844, προς τον Δ. Χατζήσκο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους.    Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 245, Φ, 272]

[Κώστας Κοντογιώργου,  κάτοικος  Αρχάνι-σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 75  σε ονομαστικό κατάλογο-εισήγηση Νο 1362/21-1-1844, με 288 άτομα, τον οποίο  συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και  Δημήτριος Χατζήσκος. Τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών.  και τον προτείναν για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει τον υπό αριθμό 3466/10 Μαρτίου 1844, προς τον Δ. Χατζήσκο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους.    Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 245, Φ, 272]

[Στέριος Κορδιλαίμης (Κορδολαίμης;) πιθανή καταγωγή από Άγραφα, κάτοικος Αρχάνι-σιδερένιο. Αναφέρεται σε ονομαστικό κατάλογο 4678, τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Προτάθηκε  να λάβει σιδερένιο αριστείο. Το ίδιο με τον προηγούμενο αγωνιστή Γεώργιο Δήμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 277 και Φ. 283] 

[Δημήτ. Λιάπης κάτοικος  Αρχάνι/χάλκινο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844,  του οπλαρχηγού  Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», και προτείνεται να λάβει το χάλκινο αριστείο. Από την έρευνα δεν προέκυψε από πουθενά ότι τελικά πήρε το προταθέν αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 286]

[Δημήτριος Μαύρος κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη  Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Γεώργιος Μούσος από Αρχάνι-σιδερένιο. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών και τον πρότεινε για σιδερένιο αριστείο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων. Ενώ με προγενέστερο κατάλογο Νο. 6086/15-4-1844, φαίνεται να έχει τιμηθεί  με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 280, 284/190 και 286]

[Δημήτριος Μπαρίλας κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Με απόφαση του υπουργείου των στρατιωτικών, ο υπό αριθμόν 6836/225/ 2 Απριλίου 1844 κατάλογος αριστειούχων αγωνιστών, διαβιβάζεται στον Πληρεξούσιο Φθιώτιδος προς διανομή με 144 χάλκινα αριστεία και 171 σιδηρά, συνοδευόμενα  με  315  ταινίες   και 315 Διπλώματα. Στο κατάλογο αυτόν είναι γραμμένος και ο υποφαινόμενος που λαμβάνει σιδερένιο αριστείο, ως στρατιώτης. Το ίδιο όνομα είναι γραμμένο και στους καταλόγους του χωριού Πλατύστομο Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Κώστας Μυλωνάς κάτοικος Αρχάνι, Στις 13 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε νέα επαναληπτική, ατομική αίτησης απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό, συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, προς την Βασιλική Επί των στρατιωτικών Γραμματεία, μέσου του Δήμου του. Ήτοι; «Ο υποφαινόμενος είμαι κάτοικος του χωρίου Αρχάνι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος «.. υπηρέτησα την Πατρίδα στρατιωτικώς από αρχής μέχρι τέλους το υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος. Τα  πιστοποιητικά των εκδουλεύσεών μου εις τους κατά καιρούς στρατιωτικάς μου εκδουλεύσεις εις την Γραμματείαν ταύτην ιεραρχικώς δια το αριστείο κατά δυστυχίαν μου όμως στερούμαι αυτό δια τούτο το υποβάλλω δια τη παρούσης μου κατ’ επανάληψιν…. Παρακαλώ θερμώς να ευαρεστηθή και διατάξη τη έκδοσιν του αριστείου μου πεπεισμένος εις τη Δικαιοσύνη ότι θέλει ισακουσθεί και υποσημειούμαι μετά σέβας 

                        Ο ευπειθέστατος  Κώστας Μυλωνάς»  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282] Μυλωνάς Κώστας υπάρχει και στο Πλατύστομο.

[Γεώργιος Νερουλής, από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι χάλκινο.  Με τον υπό αριθμό 1362 κατάλογο που συνέταξαν οι: Χρηστ. Χατζηπέτρου και Δημήτριος Χατζήσκος, φέρεται καταγόμενος από τα Άγραφα και συστήνεται να λάβει σιδερένιο αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται  με α/α 75 στον  κατάλογο με αριθμό 9181/5-1-1844, τον οποίο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμίτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών προς έγκριση, συστήνεται να λάβει το χάλκινο αριστείο.  Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου τον ταυτάριθμο κατάλογο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων  στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία».. Φ. 245, 285 και  286]. Σημείωση: Το 1843 ο  Γ. Νερουλής στις εκλογές παραστατών –εκλογέων για την εκλογή πληρεξουσίων της επαρχίας Ν. Πατρών, για τη σύνταξη του παραχωρηθέντος συντάγματος από τον Όθωνα, στα πρακτικά τον φέρεται να είναι πάρεδρος του χωριού. Βλέπε  «Εκλογικά Παραλειπόμενα  1843»

[Θεόδωρος Παλούκης  πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, διαμένοντες σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη   Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτης  και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Τον πρότεινε να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 285, Φ. 286]

[Παναγιώτης Παλούκης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, διαμένοντες σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη   Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτης  και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Τον πρότεινε να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 285, Φ. 286

[Παπαλέξιος Παπαγεωργίου (ιερέας κάτοικος  Αρχάνι-σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 86  σε ονομαστικό κατάλογο-εισήγηση Νο 1362/21-1-1844, με 288 άτομα, τον οποίο  συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και  Δημήτριος Χατζήσκος. Τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών.  και τον προτείναν για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει τον υπό αριθμό 3466/10 Μαρτίου 1844, προς τον Δ. Χατζήσκο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους.    Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 245, Φ, 272]

[Δημήτριος Παπαϊωάννου, από Αρχάνι/σιδερένιο. Είναι γραμμένος στους ίδιους καταλόγους με α/α 87 α/α/ 72 με τον προηγούμενο αγωνιστή και συστήνεται  και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο. Περισσότερες λεπτομέρειες στη μερίδα του Παπαλέξη Παπαγεωργίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 245, Φ, 272] 

[Αθανάσιος Παπαντωνίου πιθανή καταγωγή από Άγραφα, κάτοικος Αρχάνι-σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 212 σε ονομαστικό κατάλογο 4678, τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Προτάθηκε  να λάβει σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με  συνημμένα σταυρούς, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά προτεινόμενα  άτομα. Ολόκληρη η εισήγηση των παραπάνω οπλαρχηγών, στη μερίδα του Αγωνιστή Αντώνη Πολιτόπουλου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 277 και Φ. 283] 

[Νικόλαος Πετζινόπουλος από Αρχάνι  Ο υποφαινόμενος πήρε σιδερένιο αριστείο ως στρατιώτης. Είναι γραμμένος με α/α 117 σε κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών με αριθμό 6836 αχρονολόγητος με 244 ονόματα αγωνιστών και τιμήθηκαν με τα σιδερένια αριστεία, επί υπουργίας, Π. Ι Ρόδιος.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Αντώνης Πολιτόπουλος πιθανή καταγωγή από Άγραφα, κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Αναφέρεται  σε ονομαστικό κατάλογο 4678, τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Προτάθηκε  να λάβει σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με  συνημμένα σταυρούς, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά προτεινόμενα  άτομα. Παραθέτουμε την εισήγηση των παραπάνω αναφερομένων οπλαρχηγών.

Αριθμός 4678

Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία

         Της Επικρατείας.  Εν Αθήναις 16 Δεκεμβρίου 1843

         Οι παρά πόδας σημειούμενοι Αγραφιώτες της δεδουλουμένης επαρχίας των Αγράφων, διαμένοντες ήδη εντός Ελλάδος εις διαφόρους κατοικίας υπήρξαν απ’ αρχής μέχρι τέλους, τον υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού Αγώνος, εις πολλάς κατά των εχθρών εκστρατείας και μάχας, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών και ημών και κατ΄ εξοχήν υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εξ αυτών δε διακρίνοντο ως υπαξιωματικοί.

         Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 

         Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων. Ακολουθεί  κατάλογος με τα προτεινόμενα:  20 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία και οι υπογραφές:

Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος».  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 277 και Φ. 283] 

[Ιωάν. Σαμπασιώτης ή Τσαμπασιώτης κάτοικος  Αρχάνι/σιδερένιο. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συνέταξε  ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 189 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, για χρήση της επίδοσης τα προτεινόμενα αριστεία. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

[Αθανάσιος Σιαππαίρας;;; πιθανή καταγωγή από Άγραφα, κάτοικος Αρχάνι-σιδερένιο. Αναφέρεται  σε ονομαστικό κατάλογο 4678, τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Προτάθηκε  να λάβει σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με  συνημμένα σταυρούς, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά προτεινόμενα  άτομα. Ολόκληρη η εισήγηση των παραπάνω οπλαρχηγών, στη μερίδα του Αγωνιστή Αντώνη Πολιτόπουλου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 277 και Φ. 283]

[Κ. Σηνόπουλος  από Αρχάνι. Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος με α/α 10 σε κατάλογο αγωνιστών αριθ. 6086/ 15 Απριλίου 1844, μαζί με άλλους 53 ρουμελιώτες αγωνιστέ, ο οποίος τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 280] 

Φ 284/185 Θεόδωρ. Σιούτας  κάτοικος  Αρχάνι/σιδερένιο. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συνέταξε  ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 185 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, για χρήση της επίδοσης τα προτεινόμενα αριστεία. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

[Γιάνν. Σουλτάτος  κάτοικος  Αρχάνι/σιδερένιο. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συνέταξε  ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 189 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, για χρήση της επίδοσης τα προτεινόμενα αριστεία. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

[Ιωάννης Τζιαμασιώτης ή Σαμπασιώτης; Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, διαμένοντες σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη   Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτης  και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Τον πρότεινε να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 285, Φ. 286]

285 Ιωάννης ή ΓιαννηςΤζιούμα(ο)ς (Τσιούμας) Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, διαμένοντες σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη   Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτης  και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Τον πρότεινε να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 285, Φ. 286]

[Γεώργιος Τζούμα(ο)ς (τσιούμας) Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, διαμένοντες σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη   Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτης  και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Τον πρότεινε να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 285, Φ. 286]

[Δημήτριος Τσανόπουλος Πιθανή καταγωγή από Θεσσαλία κάτοικος Αρχάνι/χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 140 σε κατάλογο Θεσσαλών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και  τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284]

[Δημήτριος Τσιόνος από Αρχάνι.  Αναφέρεται με α/α 8 σε κατάλογο αγωνιστών αριθ 6086/ 15 Απριλίου 1844, μαζί με άλλους 53 ρουμελιώτες αγωνιστές και φέρεται να τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 280]

[Ιωάννης Τουρμπέτας  πιθανή καταγωγή από Άγραφα, κάτοικος Αρχάνι-σιδερένιο. Αναφέρεται  σε ονομαστικό κατάλογο 4678, τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Προτάθηκε  να λάβει σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με  συνημμένα σταυρούς, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά προτεινόμενα  άτομα. Ολόκληρη η εισήγηση των παραπάνω οπλαρχηγών, στη μερίδα του Αγωνιστή Αντώνη Πολιτόπουλου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 277 και Φ. 283] Σημείωση: Το ίδιο όνομα και επώνυμο είναι γραμμένο στη Μάκρυση. Εκτός εάν  πρόκειται για συνωνυμία

Δημήτριος Τσάκαλος κάτοικος Αρχάνι/χάλκινο, αναφέρεται και στον κατάλογο των θεσσαλών μαζί  με άλλους συμπατριώτες του και το αναφέρει ότι τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Ενώ στον κατάλογο  Νο 1772/24-2-1844, τον οποίο η Γραμματεία των Στρατιωτικών, διαβίβασε προς τον πληρεξούσιο Φθιώτιδας, Ευάγγελο Κοντογιάννη  τον έχει για σιδερένιο. Δεν αποκλείεται να διαφώνησε και να υπέβαλε ένσταση στις κατά καιρούς εξεταστικές επιτροπές και να δικαιώθηκε. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 250, Φ. 284] 

[Αθανάσιος Τσιγκούλης;; Κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 144 στον ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, τον οποίο η Γραμματεία των Στρατιωτικών, διαβίβασε προς τον πληρεξούσιο Φθιώτιδας, Ευάγγελο Κοντογιάννη και φαίνεται πως τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 250]

[Κωστής Α. Τσώνος κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 145 στον ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, τον οποίο η Γραμματεία των Στρατιωτικών, διαβίβασε προς τον πληρεξούσιο Φθιώτιδας, Ευάγγελο Κοντογιάννη και φαίνεται πως τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 250]

[Αναγν. Αθ. Φλώρος  κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 184 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιο, στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει διαβιβάζει ταυτάριθμο ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 285. Φ. 286]  

[Δημήτριος Φλώρος κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 146 στον ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, τον οποίο η Γραμματεία των Στρατιωτικών, διαβίβασε προς τον πληρεξούσιο Φθιώτιδας, Ευάγγελο Κοντογιάννη και φαίνεται πως τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 250]

[Φλώρος Ιωάννης του Αθανασίου, κάτοικος Αρχάνι της Φθιώτιδας του Δήμου Μακρακώμης. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε δεύτερη επαναληπτική ατομική αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό  πιστοποιητικό στρατιωτικών εκδουλεύσεών του, προς την πατρίδα, εκφράζοντας τα παράπονά του και μεταξύ άλλων αναφέρει:  . «… Δια ταύτα  το επαναγγέλνο εν τη παρούση μου κατ΄ επανάληψιν πιστοποιητικόν των οπλαρχιγών, Μ. Κοντογιάννη και Ν. Κοντογιάννη, παρακαλώ θερμώς να ευαρεστηθή και διατάξη την έκδοσιν του αριστείου μου, πεπεισμένος εις την δικαιοσύνην ότι θέλει ισακουσθώ και υποσημειούμαι με σέβας». Ο ευπειθέστατος κάτοικος

Ιωαννης Φλορος

Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής μέχρι τέλους […..] υπό την οδηγίαν πολλών άλλων οπλαρχηγών και ημών των ιδίων΄ παρευρέθη εις διάφορες μάχες:  Μέσα εις την Υπάτην, εις αυτήν της Γιαννιτσούς και πολλών άλλων δια το σύντομον παραλείπομεν […….]  Υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το   Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 259]

[Κώστας Φλώρος  κάτοικος  Αρχάνι. Υπέβαλε ατομική επαναληπτική  αίτηση απονομής αριστείου. καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας. Αίτηση και πιστοποιητικό στον παραπλεύρως φάκελο. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων τον υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Κοντογιανναίοι.  Πήρε μέρος σε πολλές μάχες και στη μάχη της Γιαννιτσούς. Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση!!]

[Δημητ. Χαλντούπης ή Χαλτούπης; Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, διαμένοντες σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη   Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτης  και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Τον πρότεινε να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Επαναλαμβάνεται και σε άλλο κατάλογο με τους 11 συμπατριώτες του Ασπροποταμίτες . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 285, Φ. 286]

 [Γεώργιος Χορνόβας. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, διαμένοντες σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη   Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτης  και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Τον πρότεινε να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 285, Φ. 286]

[Μήτρος Χρήστου Κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Βρίσκεται σε ονομαστικό κατάλογο  του ΙΙ λόχου (έδρα Γιαννιτσού) του 5ου  τάγματος της οροφυλακής Ευρυτανίας, από τον οποίο προκύπτει ότι Έλαβε το σιδερένιο αριστείο στις 5 Μαρτίου 1837,  από τον συνταγματάρχη Ι. Γκούρα και για το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει το δίπλωμα του. Εν Καρπενησίω 12 Μαρτίου 1842.  Μαζί του είναι και οι: Κων/νος Μαργαρίτης, Κωνσταντίνου Αθανάσιος Κώστας  Δ. Καλτσάς  και ο Γεώργιος Νικολάου από Γιαννιτσού  και άλλοι. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 163]

[Κώστας Χρηστόπουλος κάτοικος  Αρχάνι-σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 86  σε ονομαστικό κατάλογο-εισήγηση Νο 1362/21-1-1844, με 288 άτομα, τον οποίο  συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και  Δημήτριος Χατζήσκος. Τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών.  και τον προτείναν για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει τον υπό αριθμό 3466/10 Μαρτίου 1844, προς τον Δ. Χατζήσκο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους.    Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 245, Φ, 272]

Φ 292  Γεώργιος    (δυσανάγνωστο επώνυμο) λαμβάνει σιδηρούν

Για να δείτε  τα εκλογικά Συμβάντα του χωριού το 1843 ⇒  Εδώ

 

[1] Ευθυμίου ΤάκηςΤα ιαματικά λουτρά Αρχανίου
3H SYNEDRIASH el_praktika1.qxd 24/03/201 4:11 ΜΜ Page 222

[2] Καναπίτζα.  Για πολλούς ερευνητές , ο οικισμός Καναπίτζα φέρεται ως  απροσδιόριστος. Με τον Φ. 71/ΓΑΚ 93 «Εθνικά Κτήματα» Μικτής Επιτροπής, προσδιορίζεται στον Αρχανιώτικο χώρο, κοντά στο σύνορο τριών χωριών Αρχάνι, Πλατύστομο. Γιαννιτσού.

Επίσης στην κατανομή των  λιβαδιών, Ο Γ. Ζουλούμης φέρεται να  αγόρασε σχεδόν τα μισό Αρχάνι. Και με έγγραφό του, προς τον οικονομικό έφορο Φθιώτιδος ζητά να του παραχωρηθεί και το λιβάδι στη «Καναπίτζα» για να τοποθετήσει τα ποίμνιά  του «Πηγή Εθνικά Κτήματα» Φ. 2845 Άλλωστε στη περιοχή  υπάρχει πολλή  καναπίτσα που χρησιμοποιείτο  για πλέξουν κοφίνια

[3] Νομοθέτημα επί Καποδίστρια.