Ασπροποταμιτες Αγωνιστες

Ασπροποταμίτες Αγωνιστές διαμένοντες κατά την Φθιώτιδα και αλλαχού.

Μετά την επικράτηση της επανάστασης του 1821 και την αναγνώριση των συνόρων, ύστερα από πολλά πισωγυρίσματα  των μεγάλων δυνάμεων, πρωτοστατούσα η Μεγάλη Βρετανία η οποία δεν ήθελε να δυσαρεστήσει την Υ. Πύλη, αποφασίστηκε τα σύνορα της ελεύθερης Ελλάδας με την Τουρκία, να είναι το φρύδι της Όρθρης «..κατά την κλίση των νερών..». Οι τρεις  μεγάλες δυνάμεις Αγγλία, Ρωσία και  Γαλλία, το 1833  συναντήθηκαν στο Λονδίνο  και επικύρωσαν την απόφασή τους  αυτή  ως «Συνθήκη του  Λονδίνου».  Η απόφαση αυτή πέραν των ανωτέρω προέβλεπε και την ανταλλαγή των πληθυσμών, δηλαδή όσοι ήθελαν μπορούσαν να μεταναστεύσουν ένθεν κακείθεν ελεύθερα. Έτσι, πολλοί Αγραφιώτες, Θεσσαλοί και κυρίως Ασπροποταμίτες, μην υποφέροντας τον τούρκικο ζυγό πέρασαν προς την ελεύθερη Ελλάδα, όπως αυτό αποδεικνύεται  από τους στρατιωτικούς καταλόγους. 

Πριν περάσουμε στην ονοματολογία,  λίγα λόγια για τον Ασπροποταμίτη οπλαρχηγό-Υποστράτηγο, Χρηστόδουλο Χατζηπέτρο

          Ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου[1],  έδρασε κατά των Τούρκων σε Ασπροπόταμο και Θεσσαλία, μετά πέρασε στη Φθιώτιδα έχοντας στις τάξεις του πολλούς συμπατριώτες του, οι οποίοι μαζί με τους μεταναστεύσαντες σύμφωνα με την παραπάνω συνθήκη του Λονδίνου, εγκαταστάθηκαν σε όλες σχεδόν τις  πόλεις και χωρία της Φθιώτιδας και όχι μόνον.

Όταν με την έλευση του Όθωνα καθιερώθηκαν τα αριστεία για την συμμετοχή των αγωνιστών του 1821, και οι αγωνιστές έπρεπε να καταφύγουν στους τοπικούς οπλαρχηγούς για να λάβουν τα πιστοποιητικά-έγγραφα αναγνώρισης συμμετοχής, ο Χ.  Χ. εξυπηρέτησε κυρίως τους συμπατριώτες του Ασπροποταμίτες, οι οποίο των κατοικούσαν στα διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, αλλά και αλλού.

Το 1839, ο ίδιος προήχθη σε υποστράτηγο και του ανατέθηκαν κάποια καθήκοντα στα νησιά και έστειλε κάποιες επιστολές προς τον Βασιλιά Όθωνα, μια εξ αυτών. έχει ως εξής:

Επιστολή Χρ. Χατζπέτρου προς τον Βασιλιά Όθωνα

«1839 9βρίου 14 Αθήνα

Χαταζηπέτρου Χρηστόδουλος

ετησις δια του μισθού του βαθμού μου

Από την ημέραν όπου διορίσθην εις τας νήσους

Μεγαλειότατε

Και άλλην φοράν σας θερμοπαρακάλεσα να εβαρεστηθήτε να μου δοθή ο μισθός του βαθμού, καθώς και του συντρόφου μου, και καμίαν βελτίοσιν δεν μου έγινεν

Τολμό και αύθις Μεγαλειότατε να σας θερμώ παρακαλέσω να εβαρεστηθήτε να με απαλάξητε από τον χαρακτηρισμόν και να διατάξητε μα μου δοθή ο μισθός πλήρης από την ημέραν οπού διετάχθην  δια τα νησιά. Διότι βεβαιώνου Μεγαλειότατε. ότι σας εκφραζομαι ιλικρινέστατα, ότι μου έγινε μεγάλη ζημίαν και υπέρογγα έξοδα. Δια την μεγάλην ακρίβειαν εις τας νήσους, έπειτα και όθεν πος ημπορώ να φυλάξο σπουδαίαν την αξιοπρέπειαν τες θέσεος μου, εις την οποίαν εβαρεσθηθήκατε να μέχεται

Έβελπις ων, εις την δικαιοσύμην Σας ελπίζω να με απαλάξηται από την ένδειαν που μουγινεν και εδικαιούμε έως την σήμερον

            Ο ευπιθέστατος και πιστός,πιστότατος                          Χρηστόδουλος Χατζηπέτρος» 

 Στη συνέχεια παραθέτουμε  τρία είδη ονομαστικών καταλόγων αγωνιστών που προτείνονται για αριστεία από τιν ίδιον:

α)  Ο κατάλογος αυτός αναφέρεται σε ονόματα αγωνιστών με τόπο καταγωγής Ασπροπόταμο και τόπο και διαμονής

β)  Ο  δεύτερος κατάλογος αναφέρεται σε ονόματα αγωνιστών μόνο με τον τόπο καταγωγής από   Ασπροπόταμο

γ) Στιν τρίτο κατάλογο αναφέρονται ονόματα και επώνυμα χωρίς τόπο καταγωγής και διαμονής, το μόνο γνώρισμα είναι ότι αυτοί έχουν συσταθεί να λάβουν το αριστείο από Ασπροποταμίτη οπλαρχηγό

 

Ασπροποταμίτες αγωνιστές του ’21 διαμένοντες στα χωριά της Φθιώτιδας και αλλαχού

ΟΙ παρακάτω αναφερόμενοι Ασπροποταμίτες Αγωνιστές επιλέχθηκαν από  τους ονομαστικούς  καταλόγους, των Ασπροποταμιτών,  του Υπουργείου των Στρατιωτικών. Οι ίδιοι  βρίσκονται επίσης καταχωρημένοι και στους καταλόγους του τόπου της διαμονής των

Αρχάνι Μακρακώμης

[Αναγνώστου Νάκος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Αρχάνι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Γεωργούλας Αθαν.  Ασπροποταμίτης κάτοικος Αρχάνι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Δρανίστας Γούλας  Ασπροποταμίτης κάτοικος Αρχάνι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Φ[ Κακάβας Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος Αρχάνι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μελούκης Θεόδωρος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Αρχάνι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Νερολής Αναγνώστης του Γεωργίου Ασπροποταμίτης κάτοικος Αρχάνι Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παλούκης Παναγιώτης  Ασπροποταμίτης κάτοικος Αρχάνι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σιούτας Θεόδωρος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Αρχάνι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τζιμασιώτης –(Τσιαμασιώτης) Ιωάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος Αρχάνι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τσούμας Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Αρχάνι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τσούμας Ιωάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος Αρχάνι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Χαλτούπης Ιωάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος Αρχάνι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Χορνόβας Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Αρχάνι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Αυλάκι Στυλίδος

[Γιαγούζου Αθανάσιος   Ασπροποταμίτης κάτοικος Αυλάκι Στυλίδος Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Γεωργούλας   Ασπροποταμίτης κάτοικος Αυλάκι Στυλίδος Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπακωστόπουλος Αναγνώστης  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Αυλάκι Στυλίδος Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπαδόπουλος Λουκάς   Ασπροποταμίτης κάτοικος Αυλάκι Στυλίδος Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπαδόπουλος Γεωργάκης   Ασπροποταμίτης κάτοικος Αυλάκι Στυλίδος Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Βρυμπόπη- Μακρακώμη

[Αρβανίτης Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Βαρυμπόπη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Αρβανίτης Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Βαρυμπόπη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Γρίβας Κωστούλς Ασπροποταμίτης κάτοικος Βαρυμπόπη Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καϊτσιώτης Αποστόλης  Ασπροποταμίτης κάτοικος Βαρυμπόπη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καϊτσιώτης Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος Βαρυμπόπη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[[Μιζές Αθανάσιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Βαρυμπόπη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπακωσταντή Ευστάθιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Βαρυμπόπη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ρίζος Χρήστος Ασπροποταμίτης κάτοικος Βαρυμπόπη Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σκουρας Αθανάσιος Δημητ Ασπροποταμίτης κάτοικος Βαρυμπόπη Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τζάνης Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος Βαρυμπόπη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τζουλφός Μήτρος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Βαρυμπόπη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Γιαννιτσού Μακρακώμης

[Αλέρανθόπουλος Νικ. Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Αναστασίου Μήτρος Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Αντωνίου Σακελλάριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσού Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Γεραγάς Γιάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Γεμενής Ιωάννης. Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσού. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καραγιαννάκης Αθανάσιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Καραντώνης Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Καρκάνης Πέτρος Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Καρπούζης Γιάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Κουτσολέλος Αναγνώστης Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το χάλκινοαριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Κουτσολέλος Ζάχος Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Κουτσολέλος Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Κροκίδας Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Λατζηκέρας Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Λιάπης Χρήστος Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Μανιώτης Γεώριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Μποής Γιάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

 [Νέλας Γιάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Νέλας Γούλας Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Νίκας Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Οικονόμου Αναγνώστης Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσού. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Παπαευθυμίου Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Πειρώνης Δημήτριος Αναγνώστης Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς-Πλατύστομο τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Πλαχούρι Μαλι (Πλουγούρας) Αθανάσιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Σακελλαρίου Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Σαμαρτζής Αναγνώστης Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσού Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Σιόκης Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος Τσούκας ή Γιαννιτσού. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο’ Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Σπύρου Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Σωτήρης Αντώνιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[283 Τζιακτάνης Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Χατζής Αναγνώστης Ασπροποταμίτης κάτοικος Γιαννιτσούς. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

Αιγυπτοχώρι-Γυφτοχώρι- Καλλιθέα

[Καλαμάρας Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Γυφτοχώρι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Πατζιούρης Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Γυφτοχώρι. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Χατζηκώστας Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Γυφτοχώρι. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Χρήστου Κώστας Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Γυφτοχώρι. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Γραμμένη Μακρακώμης

[Αθανασίου Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Γραμμένη. Ράχη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Αλευρής Ιωάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Γραμμ. Ράχη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Αποστόλου Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Γραμμένη. Ράχη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Αποστόλου Τριαντάφυλλος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Γραμμ. Ράχη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286

[Αλευρής Ιωάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Γραμμ. Ράχη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Δημητρίου Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Γραμμ. Ράχη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ντελημάρης Θεόδωρος.  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Γραμμ. Ράχη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μουστάκας Θεοδωρής  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Γραμμ. Ράχη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τορβάς Δημητ.  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Γραμμ. Ράχη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τσιατσάνης Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Γραμμ. Ράχη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Φλέβας Στέριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Γραμμ. Ράχη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Χαλανδρής;;; Αντώνιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Γραμμ. Ράχη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Δέλφινο

[Τασοθάνης Γιάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάτοικος Δέλφινο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Τζιακανίκας Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάτοικος Δέλφινο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Κουλετίνης Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάτοικος Δέλφινο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Παρδέλης Γιάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάτοικος Δέλφινο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Πουκάκης Κώστς  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάτοικος Δέλφινο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Τάσιος Γιάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάτοικος Δέλφινο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Τζιτζηλώνης Δημήτριος Ιω.  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάτοικος Δέλφινο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Τζιτζηλώνης Αναγνώστης  Γ.  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάτοικος Δέλφινο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Γκούτης Νικολός  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάτοικος Δέλφινο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Παπαευσταθίου Γιάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος   Δέλφινο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Ανδριτσόπουλος Αθανάσιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Δέλφινο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Τζιτζηλώνης Δημήτριος Ιω.  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάτοικος Δέλφινο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Γεωργούλης Κωστής.  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Δέλφινο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Ιωάννου Ευθύμιος.  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Δέλφινο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Μαργαρίτης Γεώργιος.  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Δέλφινο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283] Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

Δερβέν Καρυά-Μoσχoκαρυά

[Παπαλέξης θεόδ.  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Δερβέν Καρυά Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Φ. 286 Σταυρόπουλος Ιωάννης   Ασπροποταμίτης κάτοικος  Δερβέν Καρυά Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[ΣταυρόπουλοςΝίκος   Ασπροποταμίτης κάτοικος  Δερβέν Καρυά Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Χρηστόπουλος Νικόλ.   Ασπροποταμίτης κάτοικος  Δερβέν Καρυά Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Γεωργίου Λάμπρος   Ασπροποταμίτης κάτοικος  Δερβέν Καρυά Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Θεοδωρόπουλος Δημήτριος   Ασπροποταμίτης κάτοικος  Δερβέν Καρυά Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ακρίδας Δημητ.   Ασπροποταμίτης κάτοικος  Δερβέν Καρυά Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Αγγελής Ιωάννης   Ασπροποταμίτης κάτοικος  Δερβέν Καρυά Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπαλέξης Αλέξιος του Ιω.   Ασπροποταμίτης κάτοικος  Δερβέν Καρυά Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Ιμίρμπεγη- Μυρμπέη_Ανθήλη

[Παπαχρηστοδούλου Γιαννούλης . Ασπροποταμίτης κάτοικος Ιμίρμπεγη Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ζάρδης Ανσγνώστης  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Ιμίρμπεγη Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286

[Ζάρδης Βάρβος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Ιμίρμπεγη Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286

[Ζάρδης Παναγιώτης  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Ιμίρμπεγη Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Ελευθεροχώρι Λαμίας

[Παπαγεώργιος Ελευθεροχωρίτης Ασπροποταμίτης κάτοικος Ελευθεροχώρι Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Ζημιανή-Ανατολή

[Παπαδηνητρίου Γρηγόριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Ζημιανή Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κατζούρης Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Ζημιανή Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κορδόπουλος Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος Ζημιανή Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καρφής Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Ζημιανή Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καρφόπουλος Σπύρος Ασπροποταμίτης κάτοικος Ζημιανή Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Ζιόψη

[Καρκάνης Αναστάσης Ασπροποταμίτης κάτοικος Ζιόψη Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κακογιώργος Ασπροποταμίτης κάτοικος Ζιόψη Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ιβρόπουλος Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Ζιόψη Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Καλαμάκι

[Καραδήμας Γιάννος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Καλαμάκι Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κατσίκης κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Καλαμάκι Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286

[Υφαντής Αλέξιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Καλαμάκι Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286

[Μουστροβήτης Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Καλαμάκι Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κατζόπουλος Στέριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Καλαμάκι Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286.]

Καλύβια Λαμίας

[Παπασταμούλης Γούλας. Ασπροποταμίτης κάτοικος Καλύβια Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Πετρόπουλος Βασίλειος του Αθαν.. Ασπροποταμίτης κάτοικος Καλύβια Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]*

[Πι(σ)κούρης Δημήτριος. Ασπροποταμίτης κάτοικος Καλύβια Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [Πριόβολος Νικόλαος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Καλύβια Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Κάψη Τυμφρηστού

 [Αληφαντής Νικόλαος Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάψη Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Βελετζάκης Αθαν. Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάψη Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Διπλάρης Αναγνώστης Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάψη Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ζυγούρης Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάψη Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κουτζοκέρας Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάψη Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [Μπανέτσος Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάψη Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μπουζούκης Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάψη Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ντελινικας Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάψη Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Πανέτσου Γεώτγιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάψη Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπαγιάννης Κωτζης Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάψη Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπαγιάννης Σπύρος Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάψη Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σκαφίδας Αθαν. Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάψη Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ρίγας Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάψη Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Φίκας Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάψη Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Κόμμα Λαμίας

[286 Παπανικολάου Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος   Κόμμα Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Πιτζόγαμπος Διαμαντής Ασπροποταμίτης κάτοικος  Κόμμα Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Προύμας Νικόλαος . Ασπροποταμίτης κάτοικος Κόμμα Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μπούρας Δρόσος . Ασπροποταμίτης κάτοικος Κόμμα Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπακώστας Ιερεύς . Ασπροποταμίτης κάτοικος Κόμμα Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παρμενόπουλος Δημήτριος . Ασπροποταμίτης κάτοικος Κόμμα Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Κομποτάδες Λαμίας

[Βλαχόπουλος Γιαννάκης*  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κομποτάδες. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Αθανασίου Κωστάκης  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κομποτάδες. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Τζιτζηλώνης Κωνσταντής  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κάτοικος Κομποτάδες. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Κατζέλος Πέτρος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Κομποτάδες. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Ρίγας Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Κομποτάδες. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Γεροδήμου Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Κομποτάδες. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Κόμπης Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Κομποτάδες. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Τσιάκας Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Κομποτάδες. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Τζιακόπουλος Γιάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Κομποτάδες. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Τζιακόπουλος Αναστάσης  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κομποτάδες. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Νικολάου Γιάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Κομποτάδες. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Ταμπαθήνιος Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Κομποτάδες. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Τατούμης Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κομποτάδες. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Γεωργίου Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Κομποτάδες. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Κομπής Αποστόλης Ασπροποταμίτης κάτοικος  Κομποτάδες. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Θόμης Καραγιάννος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Κομποτάδες. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

Κούρνοβο-Τρίλοφο Μακρακώμης

[Βάρσου Αλέξιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κούρνοβο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Βλάχου Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κούρνοβο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ζήτα Δημήτριο  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κούρνοβο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κάντζος Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Κούρνοβο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κεφαλάς Αθ.  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κούρνοβο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κουτζοκέρας Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κούρνοβο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μηλιάγκης Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κούρνοβο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τενεκές Στέριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κούρνοβο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Πηρεντές Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κούρνοβο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τζιαβίδας Ιωάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κούρνοβο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [[Τζούρος Αθ.  Ασπροποταμίτης κάτοικος Κούρνοβο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Λαμία

[Αθανασίου Λάμπρος   Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Αθανασίου Στέργιος. Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]]

[Αθανασίου Χρήστος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [Αναστασίου Χαράλαμπος.  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ανδρικόπουλος Ιωάννης   Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Αποστολόπουλος Αποστόλης  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Αποστολόπουλος Σπύρος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Αρχανιώτης Γεωργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία;;; Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Βλαχοαναγνώστου Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Λαμία Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

]Γοργιτάκης Δημήτριςς Ευσταθίου Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Δημητριάδης Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Θανασούλας Κωνσταντίνος   Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Θασλονικιός Δημήτριος Κ. Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία  Αριστεία. Φ. 283]

[Ιωάννης Ιερεύς Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία  Αριστεία. Φ. 283]

[Ιωάννου Βασίλειος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καμπέρης Ιωάννης   Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καραγιάννης Στέριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία  Αριστεία. Φ. 283]

[Καραγιώργος Κώστας   Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καραμπάς Αθανάσιος Θ  Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία  Αριστεία. Φ. 283]

[Κοτρωνιάς Δημήτριος   Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κουμνιώτης Κοσμάς του Κωνστ. Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [Κουστρόγαβρος Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286

[Κυρκιρόπουλος Αριστοτέλης  Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κωσταντίνου Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Μαντάς Αθανάσιος.  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [Ματσούκας Βασίλειος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μακρύς Δήμος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μακρόπουλος Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μακρόπουλος Μήτρος Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μακρόπουλος Χαράλαμπος Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μασούρας Αθανάσιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία  Αριστεία. Φ. 283]

[Μπαρτσόκας Μήτρος Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μητσού Παναγιώτης  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Οικονάμου Αθανάσιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία  Αριστεία. Φ. 283]

 [Παναγιώτου Χ,  Λέσβιος κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπαδημητρόπουλος Αναγνώστης Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία  Αριστεία. Φ. 283]

[Παπαδημόπουλος Στέριος Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπαευθύμιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία  Αριστεία. Φ. 283]

[Παπαϊωάννου Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία  Αριστεία. Φ. 283]

[Παρδάλης Νικόλαος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία  Αριστεία. Φ. 283]

[Παρλβάτζας Δήμος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σακάς Κώστας   Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σαμαρίνα Σίμος του Γ.  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σιόρης Θέος Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σωτηρόπουλος Ηλίας. Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286

[Τζακανίκας Γιάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία  Αριστεία. Φ. 283]

[Τσικούρας Αθανάσιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τζιτζηλώνης Αθανάσιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία  Αριστεία. Φ. 283]

[Τζιτζηλώνης Γεώργιος του Κ.  Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία  Αριστεία. Φ. 283]

 [Τζιτζηλώνης Γεώργιος του Ιωάννη Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία  Αριστεία. Φ. 283]

Φ. 283 Τζιτζηλώνης Σπύρος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμίας. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία  Αριστεία. Φ. 283]

 [Τσιτζού Χρήστος.  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [Χατζηκώστας Θεόδωρος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286

286 Χατζηχρήστου Ηλίας  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Λαμία Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Χατζηχρήστου Κωνσταντίνος   Ασπροποταμίτης κάτοικος Λαμία Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Λιανοκλάδι Φθιώτιδος

Μασούρας Αθανάσιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283

[Κρανιότης Δήμος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283

[Συρόπουλος Αναγνώστης Β. Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Αγγελης Δήμος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]. 

[Μπουρουμπάς Ευαγγέλης Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Λιμπίσιος Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Διαμαντόπουλος Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Αποστολόπουλος Αχιλέας Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Πασιώτης Γιάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Σύβου Δημήτριος Δήμος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Κουρνοβίτης Αποστόλης Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Σαρδέλας Χρήστος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Μπλουγούρας Απόστολος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Ρίζου Αναγνώστης Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Κολέτζης Νικόλαος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Τριαντάφυλλος Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Μαργιώτης Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Μπύρλιας Χαράλαμπος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Λύρης Δήμος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Κατζίκης Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Κοντογιάννης Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Παπάς Ευθύμιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Τζαγαλής Νικόλαος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283

[Δημητρόπουλος Αθανάσιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Κησ(π)ομπένιος;;; Κώστας κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Μανιώτης Δήμος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Λιανός Γιάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Δημολής Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Χρηστόπουλος Γιάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Πούλος Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Κυρίτζης Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Λάμπρου Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Τάσιος Τόλιας Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Πλιάτζικας Γιάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Καραπούλας Αθανάσιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Ευσταθίου Ζάχος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Μπορομπάς τάσιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Μοικογιάννης Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Γαλατάς Χρηστόδουλος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιανοκλάδι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

Λιτόσιλο

[Τζερόπουλος Νικόλαος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιτόσυλο Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καρφής Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιτόσυλο Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286

[Στεφανής Χρήστος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λιτόσυλο Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Μάκρυση-Μάκρη Μακρακώμης

[Πολιτόπουλος Αντώνης*  Ασπροποταμίτης κάτοικος Μάκρυση. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Υφαντής Αποστόλης  Ασπροποταμίτης κάτοικος Μάκρυση. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Λυχνό Υπάτης

[Ασπροποταμίτης Γεώργιος του Αθαν. κάτοικος Λιχνό/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 3 στον 5ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, ο οποίος  διευθύνθηκε,  επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ.  Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272] 1248697

*Μαυρίλο Τυμφρηστού

Αινιάν Ζ,. Γεώργιος Γεννήθηκε στο Μαυρίλο, ο μεγαλύτερος γιος του Παππα Ζαχαρία Αινιάνα. Πληροφορίες “Φθιωτικά Χρονικά αφιέρωμα στη Υπάτη 1989”

Αινιάν Ζ.  Δημήτριος Γεννήθηκε στο Μαυρύλλο ο μικρότερος γιος του Παππα -Ζαχαρία Αινιάνα. Πληροφορίες “Φθιωτικά Χρονικά αφιέρωμα στη Υπάτη 1989”

Αινιάν Παππά-Ζαχρίας. Γεννήθηκε στο Μαυρύλλο, ο πατέρας του λέγονταν και Αναγνωστόπουλος. Πληροφορίες “Φθιωτικά Χρονικά αφιέρωμα στη Υπάτη 1989”

Αινιάν Ζ.  Χριστόδουλος  ο δεύτερος  γιός του Παππά-Ζαχαρία.  Γεννήθηκε στο Μαυρύλλο το 1794 . Πληροφορίες “Φθιωτικά Χρονικά αφιέρωμα στη Υπάτη 1989”

[Σαμαράς Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Λαγόπουλος Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καλέτζος Σπύρος Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καλέτζος Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[[Μιτζιάκης Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κορελούκης Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Γρηγορόπουλος Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μπένιος Σπύρος Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τζιούνης Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σταμούλης Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κοντοχρηστόπουλος Αναστάσης Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286

[Μπήμπος Σπύρος Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κούτσικος Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ζιλούμης  Αθανάσιος ή Σιλούμης;;;Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο.Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ζιλούμης  Γεώργιος ή Σιλούμης;;; Ζαλούμης Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μασούρας Χρήστος Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σωτήρης Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μπόνιας Σωτήρης Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ντούνης Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[[Ντούνης Δήμος Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τζίτζιρας Ιωάννης Δ. Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σερδάρης Στρατής Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μαργαρίτης ΑργύρηςΑσπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μαργαρίτης Ζήσης Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μαργαρίτης Κωνσταντίνος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καραχάλιος Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παϊβανάς Αθανάσιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μυτυλιναίος Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Μαυρίλο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Μεγάλη Βρύση Λαμίας

[Ιατρός Γεώργιος   Ασπροποταμίτης κάτοικος Μεγάλη Βτύςη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Φ. 286  Κακαρούλης Πανγιώτης   Ασπροποταμίτης κάτοικος Μεγάλη Βτύση. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κιτσόπουλος Ευστάθιος   Ασπροποταμίτης κάτοικος Μεγάλη Βτύση. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Χολέβας Χρήστος   Ασπροποταμίτης κάτοικος Μεγάλη Βτύση. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Μπεκή-Σταυρός Λαμίας

[Καραναστάσης Αθανάσιος. Ασπροποταμίτης κάτοικος Μπεκή Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κοτρόπουλος Ευθύμιος. Ασπροποταμίτης κάτοικος Μπεκή Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Γαλάνης Γεώργιος. Ασπροποταμίτης κάτοικος Μπεκί Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καραγάζος Αθανασιος Ασπροποταμίτης κάτοικος  Μπεκή Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Μπρούφλιανη-Δίλοφο Σπερχειάδας

[Πλατυκώστας Βασίλης Ασπροποταμίτης κάτοικος Μπρούφλιανη. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[ΚαϊτσιώτηςΜήτζιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Μπρούφλιανη. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καϊτσιώτης Ζάχος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Μπρούφλιανη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Νεοχώρι Κοστριάδος Τυμφρηστού

[Ζήσης Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μυχιώτου Σπύρος Δ.  Ασπροποταμίτης κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σισμανόπουλος Κωνσταντίνος   Ασπροποταμίτης κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286

286 Σπυρίδων Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σισμανόπουλος Νικόλαος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σισμανόπουλος Σπύρος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης Χρ. Ασπροποταμίτης κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καραγιωργόπουλος Κωνσταντής  Ασπροποταμίτης κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τζιακανίκας Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Πανόπουλος Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Νεοχώρι Τυμφρηστού Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Παλαιοβράχα Σπερχειάδος

[Νικολόπουλος Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Παλαιβράχα. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τριανταφύλλου Νικόλαος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Παλαιβράχα. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Δάσκαλος Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Παλαιβράχα. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [Δημητρίου Γεώργιος   Ασπροποταμίτης κάτοικος  Παλαιοβράχα. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Δημητρίου Νικόλαος   Ασπροποταμίτης κάτοικος  Παλαιοβράχα. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Πλατύστομο Μακρακώνης

[Αδάμου Νικόλαος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Αλεξίου Γιαννακός.  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Βες Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Πλατύστομο Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286

[Βες Νίκος του Δημ.  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Γαλανός Κώστας.  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Γεραγάς Ασπροποταμίτης κάτοικος Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Γιδάρης Αθανάσιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Γυφτάκης Βασίλης.  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

 [Ζωβοϊλης Δημητριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καραχάλιος Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Κολοκυθάς Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

286 Κολοφέξης Ασπροποταμίτης κάτοικος Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κλούρης Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κλούρης Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [Κουφός Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Πλατύστομο Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κωστοπούλου Νικολός.  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Ντάλης Ασπροποταμίτης κάτοικος Πλατύστομο Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ντελής Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286

[Παπανικόλας Ιωάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Περσάρης Αθαν.  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Πρεμέτης Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ρεπανάς Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σαμαράς Ιωάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τίτος Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τζιαφούτης Ιωάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [Τζιτζηλώνης Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

 [Τζιούτρας Αποστόλης  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τζιόκου Γεώργιος του Κ.  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Πλατύστομο Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Πουγκάκια Τυμφρηστού

[Βλάχος Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Πουγκάκια. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Γκουζιούτας Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Πουγκάκια. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Ροβολιάρι Μακρακώνης

[Βρούζης Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Ροβολιάρι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Γάκιας  Ασπροποταμίτης κάτοικος Ροβολιάρι Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Γεωργίου Αθανάσιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Ροβολιάρι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

 [Γιαννολόπουλος Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Ροβολιάρι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Γωγιόπουλος Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος Ροβολιάρι Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ευθυμίου Αναγνώστης Ασπροποταμίτης κάτοικος Ροβολιάρι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Ευθυμίου Αλέξης Ασπροποταμίτης κάτοικος Ροβολιάρι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Λαγός Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος Ροβολιάρι Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Λαγός Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Ροβολιάρι Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κολήνας Γιάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Ροβολιάρι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Κουφιώτης Χρήστος Ασπροποταμίτης κάτοικος Ροβολιάρι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

 [Κωσταντίνου Αναγνώστης Ασπροποταμίτης κάτοικος Ροβολιάρι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Μποής Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Ροβολιάρι Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [Παναγιώτου Νικόλαος Ασπροποταμίτης κάτοικος Ροβολιάρι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

 [Σκαμύνκας Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος Ροβολιάρι Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Σαραμουσακλή-Ροδίτα Λαμίας

[Αθανάσίου Νικόλαος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Σαρμουσακλή Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Βαρσόπουλος Αθανασ. Ασπροποταμίτης κάτοικος Σαρμουσακλή Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Βάρσος Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Σαρμουσακλή Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Βάρσος Νικόλαος του Γ.  Ασπροποταμίτης κάτοικος Σαρμουσακλή Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Γεωργίου Μιαχαήλ  Ασπροποταμίτης κάτοικος Σαρμουσακλή Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καρατζάβελος Αλέξης . Ασπροποταμίτης κάτοικος Σαρμουσακλή Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καρατζάβελος Ιωάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος Σαρμουσακλή Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κλαβογαβρος Αργύρης Ασπροποταμίτης κάτοικος Σαρμουσακλή Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286

[Κορομηλάς Ευθύμιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Σαρμουσακλή Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Πέσης Ιωάννης. Ασπροποταμίτης κάτοικος Σαρμουσακλή Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σόλου Ιωάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος Σαρμουσακλή Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [Ταξιάρχης Αγγελής  Ασπροποταμίτης κάτοικος Σαρμουσακλή Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Σέλιανη-Μάρμαρα Σπερχειάδας

[Κοτζης Ανδριούλας. Ασπροποταμίτης κάτοικος Σέλιανη Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Σκόρλια-Πτελέα Μακρακώμης

[Σκορλιώτης Ελυθέριος Ασπροποταμίτης κάτοικος ΣκόρλιαΤιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Στεφανής Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος ΣκόρλιαΤιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Στεφανής Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος ΣκόρλιαΤιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Τσούκα Μακρακώμης

[Λουκάς Ιωάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος Τσιούκα Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [Τζιαβίδας Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος Τσιούκα Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ζαφύρης Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Τσούκας. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο]

[Ζαφύρης Αθανάσιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Τσούκας. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Παπαγεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Τσούκας. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Παπαγρηγόριος Αναγνώστης Ασπροποταμίτης κάτοικος Τσούκας. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Αργύρης Δημητριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Τσούκας. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

 [Τζιακαρδώνης Αναγνώστης Ασπροποταμίτης κάτοικος Τσούκας. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Μαργαρίτης Χρήστος Ασπροποταμίτης κάτοικος Τσούκας. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283 Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Στεφανής Νικολός Ασπροποταμίτης κάτοικος Τσούκας. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Τραχανάς Ευθύμιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Τσούκας. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Νέλας Θάνος Ασπροποταμίτης κάτοικος Τσούκας. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Καλόγηρος Χρήστος Ασπροποταμίτης κάτοικος Τσούκας. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Νίκας  Μήτρος  Ασπροποταμίτης κάτοικος Τσούκας. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Τζίρκας Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Τσούκας. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Πλατύς Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Τσούκας. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Ζαφύρης Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος ΤσιούκαΤιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283

[ Ζαφύρης Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος ΤσιούκαΤιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 283]

[Σκορδάς Δήμήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Τσούκα Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Γιοκαράκης Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Τσούκα Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σμοκοβίτηα Γεώργιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Τσούκα Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Σμοκοβίτηα Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Τσούκα. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Στάϊκος  Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος   Τσούκα. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σκούρας Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Τσούκα. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τζιούμος Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Τσούκα. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286

[Τζιούμος Νικόλαος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Τσούκα. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κολοβελόνης Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Τσούκα. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κολοβελώνης Μαργαρίτης  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Τσούκα. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ευθυμίου Ιωάννης  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Τσούκα. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ντόβας Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Τσούκα Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Δημόπουλος Δανιήλ  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Τσούκα. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τζιμάκης Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Τσούκα. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Συμόπουλος Ανδρίτσος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Τσούκα. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Πολύμερος Χρήστος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Τσούκα. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Λιασκόνης Δημήτριος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Τσούκα. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Τσοπσνλάτες-Λυγαριά Λάμίας

[Κωστάκης Αθανάσιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Τσοπανλάτες. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπαστάθης Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Τσοπανλάτες. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπαστάθης Αναγνώστης  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Τσοπανλάτες. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπαστάθης Χαράλαμπος Ασπροποταμίτης κάτοικος  Τσοπανλάτες. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τραντζούλας Ευθύμιος Ασπροποταμίτης κάτοικος  Τσοπανλάτες Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Υπάτη Φθιώτιδος

Αγγέλου Τόλιος κατάγονταν από τον Ασπροπόταμο. Πληροφορίες  “Φθιωτικά Χρονικά  Αφιέρωμα στην Υπάτη”

Αδάμης Στέργιοςκατάγονταν από την Πυρά Ασπροποτάμου. Πληροφορίες  “Φθιωτικά Χρονικά  Αφιέρωμα στην Υπάτη”

Αηδόνης Χρήστος   Πληροφορίες  “Φθιωτικά Χρονικά  Αφιέρωμα στην Υπάτη 1986”

 [Αλατόγιαννος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Υπάτη. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Αλατόγιαννος  Αθανάσιος Ασπροποταμίτης κάτοικος   Υπάτης Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [Αλατόγιαννος Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [Αλεξίου Τριαντάφυλλος Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]]

[Αλεξόπουλος Ηλίας Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Αρβανιτόπουλος Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Βλισίνιος Βασίλης Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Γεωργίου Γιάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Δημητρίου Γεώργιος* Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286

[Ευγενικού Γιαννακός Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ζούμπος Θεόδωρος Ασπροποταμίτης κάτοικος   Υπάτη. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καλαντζάκος Αναστάσης Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καραγιάννης Σπύρος Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καραχάλιος Θεόδωρος Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καρκελής Θεόδωρος Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κοντογιώργος Γρηγόρης  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Υπάτη. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κουτζοράκης Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος   Υπάτης. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Φ. 286  [Κούτρας Σπύρος Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μαργαρίτου Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μακρύς Γιάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μινιώτης Κώστας μήπως Μανιώτης;; Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη.Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μιχελής Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μπάτζος Σπύρος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Υπάτη. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ντερβίσης Χρήστος Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος  Ασπροποταμίτης κάτοικος   Υπάτης Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπαθανασόπουλος Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [Σκιαδάς Δήμος Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [Τσουλάκης Ευθύμιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Υπάτη. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Χατζηπέτρου Πέτρος Ευστ Μπουλοκτσής: Ασπροποταμίτης. Άνευ καταγωγής. Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών Φ. 220 και φ. 288]

[Χατζηπέτρου Χρηστόδουλος Ασπροποταμίτης, κάτοικος Υπάτη. Συνταγματάρχης- οπλαρχηγός. Τιμήθηκε με του αργυρό αριστείο.Στην επανάσταση του 1821 έδρασε στη Θεσσαλία και Φθιώτιδα. Οι περισσότεροι από τους αναφερομένους στον κατάλογο υπηρέτησαν υπό την οδηγία του. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 190

Φτέρη Σπερχειάδας

[Κωστοθανάσης Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Φτέρη. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

 [Σκοτέλης Γ. του Α.  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Φτέρη;;Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κραβαρίτης Κώστας  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Φτέρη Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κολοθανάσης Δημήτ. Ασπροποταμίτης κάτοικος Φτέρη. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κουκούκης Ζάχος Ασπροποταμίτης κάτοικος Φτέρη. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Φτέρης Κουτουλα Ασπροποταμίτης κάτοικος Φτέρη. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Καρπενήσι και χωριά Ευρυτανίας

[Μπαλτάς Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Καρπενήσι Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Τζατζάρης Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Καρπενήσι. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σαλταπήδας Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Καρπενήσι. Τιμήθηκε  με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Γερασιμόπουλος Σπύρος Ασπροποταμίτης κάτοικος Καρπενήσι. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σερετάκης Νικόλαος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λάσπη Καρπενήσίου.  Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Σιούκης  Δημήτριος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λάσπη Καρπενήσι Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Φ. 286  Σιούκης  Κώστας Ασπροποταμίτης κάτοικος Λάσπη Καρπενήσι. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παπαδημόπουλος Στέργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λάσπη Καρπενησίου. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καραδημόπουλος Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λάσπη Καρπενησίου. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ντελιγεωργόπουλος Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λάσπη Καρπενησίου. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Ντελιγεωργόπουλος Νίκος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λάσπη Καρπενησίου. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κρεμπάκης Νίκος Ασπροποταμίτης κάτοικος Λάσπη Καρπενησίου. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Μιζες Νικος του Δ. Ασπροποταμίτης κάτοικος Λάσπη Καρπενησίου. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286

[Χατζηγεωργόπουλος Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Λάσπη Καρπενησίου. Τιμήθηκε με το σιδερένιο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Βαλτινός Γεώργιος του Κωνσταντίνου Ασπροποταμίτης κάτοικος Λάσπη Καρπενησίου. Τιμήθηκε με το χάλκινο   αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Αργολίδος

[Γεώργίου Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος  Άργος. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Γεώργίου Γεώργιος Ασπροποταμίτης κάτοικος  Άργος. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Παϊβανάς Αντώνιος  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Άργος. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Αλυγαδιώτης Αθ,  Ασπροποταμίτης κάτοικος  Άργος Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

Βέρης Κωνσταντής Ασπροποταμίτης κάτοικος  Άργος Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Καραχάλιος Νικολής Ασπροποταμίτης κάτοικος  Άργος Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Δημητρίου Πανάγος Ασπροποταμίτης κάτοικος  Άργος Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ.296]

 [Τυρίλας Σωτήρης Ασπροποταμίτης κάτοικος  Άργος Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Κυτούλας Ιωάννης Ασπροποταμίτης κάτοικος Αθήνα Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

[Θεοδώρου Παύλον Ασπροποταμίτης κάτοικος  Αθήνα Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 286]

β) Δεύτερος κατάλογος με τόπο μόνο Καταγωγής

Στις 7 Ιουνίου 1844, από Αθήνα συντάχθηκε ο παρακάτω ονομαστικός κατάλογος με  αριστειούχους αξιωματικούς κυρίως Ασπροποταμίτες.  Ο κατάλογος  καταστρώθηκε από τον Χρ. Χατζηπέτρου και περιλαμβάνει  αξιωματικούς που έχουν προταθεί, προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, από τον ίδιο  να λάβουν  το ανάλογο αργυρό  Αριστείο. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό έγγραφο-Διάταγμα του Υπουργείου Στρατιωτικών, οι αναφερόμενοι τιμήθηκαν  με το προτεινόμενο αριστείο. Στο έγγραφο-Διάταγμα αναφέρεται μόνο τόπος καταγωγής. Θα γίνει προσπάθεια να ελεγχθεί ανατρέχοντας στους καταλόγους των αγωνιστών των χωριών της Φθιώτιδας, αν και μέχρι στιγμής τα χωριά των πρώην επαρχιών:  Ζητουνίου, Πτελεατών, Φαλαρών και Κρεμαστής Λαρίσης, δεν μας έχουν απασχολήσει, ώστε να μπορέσουμε να το εξακριβώσουμε.  Ακολουθούν τα ονόματα:

[Αδαμόπουλο Χαράλαμπο[2] Μπουλοκτσής Ασπροποταμίτης τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Αδαμόπουλο Χρήστο Μπουλοκτσής: Ασπροποταμίτης τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Αδαμόπουλον Θεώδωρο Μπουλοκτσής: Ασπροποταμίτης τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Γαρδίκη Αθανάσιον Γ.  Μπουλοκτσής: Με επιφύλαξη, δεν αναφέρεται τόπος καταγωγής. Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Γαρδίκη Νικόλαον Γ.  Μπουλοκτσής: : Με επιφύλαξη, δεν αναφέρεται τόπος καταγωγής. Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Γουβέλην Γώγον Μπουλοκτσής[3]: Ασπροποταμίτης. Δεν προσδιορίζεται κατοικία. Τιμήθηκε  με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Δημητρίου Ευστάθιον Μπουλοκτσής: Ασπροποταμίτης τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 288]

[Δημητρίου Νίκος Μπουλοκτσής: Ασπροποταμίτης. Τιήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220]

[Δημητρίου Κυρίτζη Μπουλοκτσής: Ασπροποταμίτης τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Δημόπουλον Νικόλαον.  Μπουλοκτσής: Ασπροποταμίτης τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Δημόπουλον Κίτζον Αξιωματικός, Ασπροποταμίτης. Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 14 Ιουλίου 1844 και με το Διάταγμα 12532/21/7/1844 Υπ. Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 290]

[Θεοδώρου Χρήστον.  Μπουλοκτσής: Ασπροποταμίτης τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220]

[Ζαμνάν Δημήτριον Μπουλοκτσής: Ασπροποταμίτης τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Ζιμιανήν Γληγόριον Μπουλοκτσής: Ασπροποταμίτης τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Κατζαδούρον Γεώργιον[4].  Μπουλοκτσής: Με επιφύλαξη, δεν αναφέρεται τόπος καταγωγής. Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Κουτζορέλη Κωνσταντίνο Μπουλοκτσής: Ασπροποταμίτης. τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών.  . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Κωνσταντίνου Χρήστον.  Μπουλοκτσής: Θεσσαλός,τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Κωνσταντίνου Δήμον.  Μπουλοκτσής: Ασπροποταμίτης τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Κώστας Πάνου Από Ασπροπόταμο, τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Τον Ιούνιο του 1842 υπηρετεί ως στρατιώτης στο Β΄ τάγμα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 163]

[Κώστα Φώτη Μπουλοκτσής: Ασπροποταμίτης. Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Μαργαρίτην Αργύρην Αξιωματικός, Ασπροποταμίτης, τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 14 Ιουλίου 1844 και με το Διάταγμα 12532/21/7/1844 Υπ. Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 290]

[Μαργαρίτην Ζήσην Αξιωματικός, Ασπροποταμίτης, τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 14 Ιουλίου 1844 και με το Διάταγμα 12532/21/7/1844 Υπ. Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 290]

[Μπαλαούραν Βασίλην Αξιωματικός, Ασπροποταμίτης, Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 14 Ιουλίου 1844 και με το Διάταγμα 12532/21/7/1844 Υπ. Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 290]

[Μπομπάρα Γούσιον Αξιωματικός, Ασπροποταμίτης. <τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 14 Ιουλίου 1844 και με το Διάταγμα 12532/21/7/1844 Υπ. Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 290]

[Παναγιώτου Ανδρέαν Αξιωματικός, Ασπροποταμίτης. Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 14 Ιουλίου 1844 και με το Διάταγμα 12532/21/7/1844 Υπ. Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 290]

[Παπαδόπουλο Παναγιώτη Μπουλοκτσής: Ασπροποταμίτης. Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288] το 1833 

[Παπαναστάσης Αθανάσιος;;;;;Μπουλοκτσής: Ελευθεροχώρι Φθιώτιδος. Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

Παπακωνσταντινο Πορτινό: Αξιωματικός,  Με επιφύλαξη, δεν αναφέρεται τόπος καταγωγής. Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 14 Ιουλίου 1844 και με το Διάταγμα 12532/21/7/1844 Υπ. Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220]

[ Πέτζαν Κώσταν Αξιωματικός, Ασπροποταμίτης. Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 14 Ιουλίου 1844 και με το Διάταγμα 12532/21/7/1844 Υπ. Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 290]

[Πέτρου Δημήτριον.  Μπουλοκτσής: Με επιφύλαξη, δεν αναφέρεται τόπος καταγωγής. Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Πέτρου Γιαννούλα.  Μπουλοκτσής: Με επιφύλαξη, δεν αναφέρεται τόπος καταγωγής. Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[288 Πλατύ Κυριάκο.  Μπουλοκτσής: Ασπροποταμίτης τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Πολύζον Νασιον Αξιωματικός, Ασπροποταμίτης, τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 14 Ιουλίου 1844 και με το Διάταγμα 12532/21/7/1844 Υπ. Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220]

[Πολύζον Κοντογιώργο Αξιωματικός, Ασπροποταμίτης. Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου. 14 Ιουλίου 1844 και με το Διάταγμα 12532/21/7/1844 Υπ. Στρατιωτικών.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 290]

 [Σακόπουλον Αξιωματικός, Ασπροποταμίτης, τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 14 Ιουλίου 1844 και με το Διάταγμα 12532/21/7/1844 Υπ. Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 290]

[Σταμούλην Δημήτριον Μπουλοκτσής: : Με επιφύλαξη, δεν αναφέρεται τόπος καταγωγής.Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Τζακατίκαν Κωνσταντίνο Μπουλοκτσής: Με επιφύλαξη, δεν αναφέρεται τόπος καταγωγής. Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

 [Τζατζαρόνην Δημήτριον Αξιωματικός, Ασπροποταμίτης, τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 14 Ιουλίου 1844 και με το Διάταγμα 12532/21/7/1844 Υπ. Στρατιωτικών.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 290

[Τζούβελον Γεώργιον Μπουλοκτσής: : Με επιφύλαξη, δεν αναφέρεται τόπος καταγωγής.Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 19 Ιουνίου 1844 και με το Διάταγμα 11189/16/8/1844 Υπ. Στρατιωτικών. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 288]

[Χατζηπέτρου Ευθύμιον Αξιωματικός, Ασπροποταμίτης, τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 14 Ιουλίου 1844 και με το Διάταγμα 12532/21/7/1844 Υπ. Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 290]

[Χουτογιάννην Κώσταν Αξιωματικός, Ασπροποταμίτης. Τιμήθηκε με αργυρό αριστείο, ύστερα από πρόταση του υποστρατήγου Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου 14 Ιουλίου 1844 και με το Διάταγμα 12532/21/7/1844 Υπ. Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία Αριστεία. Φ. 220 και 290]

γ) Τρίτος κατάλογος, δεν αναφέρεται τόπος καταγωγής και διαμονής

Ο κατάλογος που ακολουθεί, περιλαμβάνει 25 υπαξιωματικούς που αμείβονται με το χάλκινο αριστείο και 54 στρατιώτες που αμείβονται με το σιδερένιο αριστείο. Δεν αναφέρει τόπο καταγωγής, ούτε διαμονής.  Καταχωρήθηκαν στους Ασπροποταμίτες με κάθε επιφύλαξη ως προς την καταγωγή. Το  μόνο κριτήριο που λάβαμε υποψιν είναι ότι, η πρόταση προς το Υπουργείο για να λάβουν το ανάλογο Αριστείο έγινε  από τον Ασπροποταμίτη οπλαρχηγό Χρ. Χατζηπέτρο. Άλλωστε η πλειονότητα των συστημένων  από αυτόν, είναι Ασπροποταμίτες. Το διαβιβαστικό-επιστολή του καταλόγου, υπογράφεται από τον ίδιον και έχει ως εξής:

«Αθήνα την 6 9βρίου 1843

Συνταγματάρχης Χρ. Χατζηπέτρου

Προς την Σ. επί των Στρατιωτικών Γραμματείαν

της επικρατείας

Περί αριστείων διαφόρων παλαιών

          Στρατιωτικών

          Επειδή πολλοί των καθόλον το διάστημα του ιερού Αγώνος, υπο τας διαταγάς του υποφαινομένου, υπηρετησάντων Στρατιωτικών, υστερούνται μέχρι της σήμερον το ανάλογον αριστείον, αν και κατά διαφόρους καιρούς εξαιτήσαντο αυτό δι΄αναφοράς των, τολμώ να καθυποβάλλω εγκλείστως εις την Σεβαστήν ταύην Γραμματείαν, ονομαστικόν κατάλογον αυτών, και να παρακαλέσω όπως ευαρεστούμενη διατάξη τα δέοντα, διά να δοθή εις αυτούς το καθυστερούμενον αριστείον κατά τηνεις τοναυτών κατάλογον γενομένην διάκρισν

Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου»

 Επικεφαλίδα του καταλόγου: «Κατάλογος των όσων υπαξιωματικών και στρατιωτών που υπηρέτησαν καθ’ όλον το διάστημα του Ιερού αγώνος υπό την οδηγία του Συνταγματάρχου Χρηστοδ Χατζηπέτρου και δεν έχουν λάβει το αριστείο τους ακόμη Αθήνα 6 Φευρ. 1843»

 1. Ξηροτύρης Παναγιώτης δεν αναφέρεται τόπος καταγωγής και διαμονής. Προτείνεται για να λάβει το χάλκινο Αριστείο
 2. Παπασταμούλης[1] Δήμος ¨ Ομοίως ως άνω
 3. Μπάτζιος Σπύρος[2]   ¨
 4. Παπασταμούλης Γεώργιος ¨
 5. Ξηροτύρης Κώνστας ¨
 6. Νικολάου Ηλίας ¨
 7. Φούρλας Μιχαήλ ¨
 8. Φίκας[3] Γεώργιος ¨
 9. Τζιακατίκας Γεώργιος ¨
 • Πολιτόπουλος Δήμος ¨
 • Τσούμας Ηρακλής ¨
 • Ιωάννης Κοντοδήμος ¨
 • Παπαρρρόδου[4] Λάσκαρης ¨
 • Ευθυμίου Ιωάννης ¨
 • Λογοθέτης[5] Γεώργιος ¨
 • Ξηρομερίτης Ανδρέας ¨
 • Σαλωνίτης[6] Ηλίας                               ¨
 • Μυλωνάς[7] Αδάμης ¨
 • Μυλωνάς[8] Κύρκος ¨
 • Καραγκούμης Γιάννης ¨
 • Αγγέλλου Τόλιο; ¨
 • Πρατζιώτου Γεώργιος ¨
 • Σκουτέλης Στάθης ¨
 • Βώλος Γιάννης ¨
 • Σαμαράς Χρήστος του Κώστα ¨
 • Σουλόπουλος Ηλίας: Προτείνεται για το Σιδερένιο αριστείο
 • Σουλόπουλος Ιωάννης      Προτείνεται για το Σιδερένιο αριστείο    ¨
 • Νταρλομήτρος ¨Προτείνεται για το Σιδερένιο αριστείο
 • Λέλης Ιωάννης  Προτείνεται για το Σιδερένιο αριστείο
 • Παπασταμάτης Θεόδωρος    ομοίως
 • Αναστόπουλος Γεώργιος      ομοίως
 • Χρήστου Παντελής               ομοίως
 • Γ. Τσι(ε)κούρας Καρβέλης    ομοίως¨
 • Αναγνώστου Ιωάννης Κ.     ομοίως
 • Αναγνώστου Ιωάννης        ομοίως
 • Ακρίδας Αθανάσιος         ομοίως
 • Παπααβ(υ)γέρης Αθανάσιος                        ¨
 • Βλάχος Ιωάννης ¨
 • Παππαναστασίου Κώστας ¨
 • Τζακανάς (Τσακνιάς;) Γεώργιος ¨
 • Σαϊατης Γιάννης ¨
 • Κοτλίλης Θανάσης ¨
 • Βλάχος Παναγιώτης ¨
 • Αυγηκόπουλος Σπύρος ¨
 • Γεωργίου Γιάννης ¨
 • Χοντραλής Κώνστας ¨
 • Ζαρκαδούλας Κώνστας ¨
 • Σκούρας Γεώργιος ¨
 • Πολιτόπουλος Αθαν ¨
 • Καπσ(ψ)άλης Τάσιος ¨
 • Βλαχόπουλος Γεώργιος ¨
 • Δημητρίου Ανδρίτσης ¨
 • Γιδαράκης Ιωάννης ¨
 • Παπαγεώργιος Κώστας ¨
 • Ραχιώτης Θανάσης ¨
 • Ιωάνου Λόυκας ¨
 • Γεωργίου Ντίνος ¨
 • Αγγέλης Μήτρος ¨
 • Αναστασίου Γεώργιος ¨
 • Σκουτέλης Ιωάννης ¨
 • Φλώρος Θεόδωρος ¨
 • Θανασιάς[9] Νικόλαος ¨
 • Αποστολόπουλος Κώσας ¨
 • Αποστολόππυλος Θανάσης ¨
 • Σαλωνίτης Ιωάννης ¨
 • Νάσιος Σήμος ¨
 • Ιωάννου Αποστόλης ¨
 • Περλεπές Γεώργιος ¨
 • Μαρμαλούκας Ιωάννης ¨
 • Μαρμαλούκας Γεώργιος ¨
 • Φίκας Μήτρος ¨
 • Καυκαλούδας Αθανάσιος ¨
 • Καυκαλούδας Κότζης (Κώστας ¨
 • Καρανικόλας Νικόλαος ¨
 • Γουργιώτης Μήτρος ¨
 • Γουργιώτης Κων/νος ¨
 • Κριαρόπουλος Γιαννάκης ¨
 • Γιαννάκης Κωνσταντής ¨
 • Σακελαριώτης ¨

                        Εν Αθληναις την 6 Φεβρουαρίου 1843                              

               Χριστόδουλος Χατζηπέτρου

Πηγή: Γ. Α.  Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 192] 1230074-76

[1] Κάτοικος Υπάτης τιμήθηκε με Αργυρό δεν αναφέρει τόπο καταγωγής

[2] Καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτης χάλκινο

[3] Στην Υπάτη έχουμε Φίκα Δημήτριο

[4] Κάτοικος Υπάτης Πιθανή καταγωγη Ασπροπόταμος

[5] Κάτοικος Υπάτης, πιθανή καταγωγή Από Ασπροπόταμο, έλαβε το χάλκινο, ύστερα από σύσταση του Χ, Χ¨πέτρου

[6] Κάτοικος Υπάτης δεν αναφέρει τόπο καταγωγής, ουδείς από τους συνώνυμους φαίνεται να χαρακτηρίζεται Ασπροποταμίτης

[7] Κάτοικος Υπάτης. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο χρυσό Αριστείο

[8] Το ίδιο με τον Μυλωνά Αδάμη

[9] Κάτοικος και καταγωγής Υπάτης

 

[1] Εγκαταστάθηκε στην Υπάτη και είχε πολυμελή οικογένεια

[2] Αδαμόπουλο Δημήτριο έχουμε στο χωριό Λυχνό

[3] Βαθμοφόρος,: είχε υπό την οδηγία του, 20-30 δικά του παλικάρια στην επανάσταση

[4] Κατσαδούρος Γεώργιος είναι γραμμένος στην Υπάτη για σιδερένιο αριστείο

[5] Κάτοικος Υπάτης τιμήθηκε με Αργυρό δεν αναφέρει τόπο καταγωγής

[6] Καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Υπάτης χάλκινο

[7] Στην Υπάτη έχουμε Φίκα Δημήτριο

[8] Κάτοικος Υπάτης Πιθανή καταγωγη Ασπροπόταμος

[9] Κάτοικος Υπάτης, πιθανή καταγωγή Από Ασπροπόταμο, έλαβε το χάλκινο, ύστερα από σύσταση του Χ, Χ¨πέτρου

[10] Κάτοικος Υπάτης δεν αναφέρει τόπο καταγωγής, ουδείς από τους συνώνυμους φαίνεται να χαρακτηρίζεται Ασπροποταμίτης

[11] Κάτοικος Υπάτης. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο χρυσό Αριστείο

[12] Το ίδιο με τον Μυλωνά Αδάμη

[13] Κάτοικος και καταγωγής Υπάτης