Μοσχοκαρυα Αγωνιστες

Αρχειακές και Διοικητικές μεταβολές – Αγωνιστές του 1821 Δερβέν Καρυά ή Καρυά Μακρακώμης

Η Δερβέν Καρυά ή Καρυά Μακρακώμης, Δερβένι, σήμερα Μοσχοκαρυά Λαμίας, είναι προεπαναστατικός οικισμός, ο οποίος παρέμεινε στην Ελλάδα μετά την αναγνώριση των συνόρων το 1833, στο φρύδι της Όθρυς.

Το 1833 εκδίδεται το παρακάτω Β.Δ (βασιλικό διάταγμα) με το οποίο, εντέλλονται τα στρατεύματα της Ρούμελής  . «περί καταλήψεως Αττικής, Φθιώτιδας, Ευβοίας, Και λοιπών μερών κατά την οροθετική γραμμήν» Φ. Ε. Κ 2/22-2-1833 , επειδή οι Τούρκοι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα εδάφη της αριστερής όχθης του Σπερχειού ποταμού, τα οποία είχαν επιδικασθεί στην Ελλάδα με την Συνθήκη του Λονδίνου. Επί πλέον δε με άλλη απόφαση, σε όλο το μήκος της κορυφογραμμής:   

«Η Ελληνική Κυβέρνηση ίδρυσε  μεθοριακούς σταθμούς, μέσα στα όρια του Νομού και καλύβες σε διάφορα σημεία της κορυφογραμμής.  Επίσης στρατώνες[1] εις: Δρίστυλα, Σάββα Βρύση, Σάβα χωριό, Μονή Αντινισας μέσα, Δερβέν Αγά, χωρίον Φούρκα, Δερβέν Καρυά, Κούρνοβο, Μοχλούκας, Δραμπάλα, Γιαννιντζού, Φτελιά ή Ροβολιάρι, και Καλύβα εις Λάπατα».

Σύμφωνα με το  Γιώργο Δημητρίου, Δημοσιογράφο και ερευνητή, στα «Φθιωτικά Χρονικά» του 2006 με τίτλο «Πόλεις Κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα 13ος– 20ος αι», για το χωριό Μοσχοκαρυά (Δερβέν Καρυά) αναφέρει : α/α 347 Μοσχοκαρυά Φθιώτιδος. Μετονομασία Διάταγμα 9-9-1927 ΦΕΚ/206/1927. Ο Πούκεβίλ την τοποθετεί στο τμήμα «Γιανουλάδι» του Πατρατζίκ ως Καρυά (μονοπάτι που οδηγεί στη Θαύμακο) με 20 σπίτια. Συνοικισμός του  Δ. Παραχελωιτών ( 1836-1840 και1869-1912 ) ενώ στο διάστημα  1840 –1869 Δήμο Μακρακώμης. Σήμερα Δ.Δ.Δ.Λαμίας

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός μας απώτερος αυτής της έρευνας είναι, αφ’ ενός μεν να φωτίσουμε τα συμβάντα εκείνης της εποχής, πως αυτοί, οι απλοί άνθρωποι χωρίς τα σημερινά συγκοινωνιακά μέσα, από τη Ρούμελη, βρέθηκαν να πολεμάνε στην Αράχωβα, στο Μεσολόγγι, στο Κρεμμύδι της Πελοποννήσου, το Νεόκαστρο,  στην Αθήνα και αλλού, αφ εταίρου  να αποτίσουμε φόρο τιμής και  ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους ανώνυμους αγωνιστές για τη μεγάλη θυσία τους προς εμάς και στις επερχόμενες γενεές  και να φροντίσουμε με τη διδαχή τους να είμαστε άξιοι μιμητές  και συνεχιστές του ένδοξου παρελθόντος  μας. Απαραίτητο στοιχείο κάθε ανθρώπου και κυρίως κάθε Έλληνα να γνωρίζει την ιστορική διαδρομή του τόπου του και ιδιαίτερα  της πατρίδας του, η οποία μας καθοδηγεί και μας παραδειγματίζει με τις γεμάτες αξίες, πράξεις των παππούδων μας  και γιατί όχι, και από τις παραλήψεις των.

Αγωνιστές  Δερβέν Καρυά-Μοσχοκαρυά

Ονομαστικός κατάλογος αγωνιστών του 1821 του χωριού Δερβέν Καρυά-Μοσκοκαρυά Μακρακώμης, σήμερα Μοσχοκαρυά Λαμίας:

Ο ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών που ακολουθεί περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων προς την πατρίδα, τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών.    

Καταγράφηκαν 47 αγωνιστές του χωριού εκ των οποίων:

►1 τιμήθηκε με Αργυρό αριστείο, ως αξιωματικός.

►9 τιμήθηκαν με χάλκινο αριστείο ως υπαξιωματικοί και

► 37 τιμήθηκαν με σιδερένιο  ως στρατιώτες.

Αλφαβητικός κατάλογος

[Ιωάννης Αγγελής πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος  Δερβέν Καρυά-Μοσχοκαρυά/σιδερένιο. Ο  Ασπροποταμίτης Συνταγματάρχης, Χρηστ. Χατζηπέτρου, στις  16 Μαΐου 1844, συντάσσει και  διαβιβάζει, προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών ονομαστικό κατάλογο, τον υπό  αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον προτείνει για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και  επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Το διαβιβαστικό έγγραφο, έχει ως εξής: Αριθ, 9181    Βασίλειον της Ελλάδος Υπουργείον των Στρατιωτικών

         Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα  Αθήνα την 16  Ιουνίου 1844

Ο Υπουργός:  Π. Ι . Ρόδιος. Πηγή: Γ. Α. Κ.  Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Γεώργιος Αδάμ από Δερβέν Καρυά-χάλκινο. Είναι γραμμένος στον παρακάτω αναφερόμενο κατάλογο, ήτοι: Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844. Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

         Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων μετ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος Είναι καταχωρημένος τους αγωνιστές με τα χάλκινα αριστεία. Πηγή: Γ. Α. Κ.  Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282].

[Γιάννης Αδάμ από Δερβέν Καρυά-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 27  στον υπό  αριθμό 6836/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 234 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι προτείνονται και  αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς: Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844

Αποστολή Αριστείων.  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

         Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 234 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/27]

[Γεώργιος Αθανασίου κάτοικος Δερβέν Καρυά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Γεωργίου Αδάμ. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/34]

[Δημήτριος Ακρίδας πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος  Δερβέν Καρυά-Μοσχοκαρυά/χάλκινο. Ο  Ασπροποταμίτης Συνταγματάρχης, Χρηστ. Χατζηπέτρου, στις  16 Μαΐου 1844, συντάσσει και  διαβιβάζει, προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών ονομαστικό κατάλογο, τον υπό  αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον προτείνει για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και  επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του αγωνιστή Ι. Αγγελή. Πηγή: Γ. Α. Κ.  Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Κωνσταντίνος Βαρσάμης κάτοικος Δερβέν Καρυά-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 6836/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 234 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι προτείνονται και αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της διανομής. Λεπτομέρειες στη μερίδα του αγωνιστή Γιάννη Αδάμ. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/35]

[Γεώργιος Βασσιλείου  ή Βασιλόπουλος κάτοικος Δερβέν Καρυά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/18/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Γεωργίου Αδάμ. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Γεώργιος Βίγαδης από Δερβέν Καρυά-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 29  στον υπό  αριθμό 6836/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί λεπτομέρειες στη μερίδα του αγωνιστή  Γιάννη Αδάμ. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Κώστας Βουρχ(λ)άκης, κάτοικος  Δερβέν Καρυά σιδερένιο. Ο υποφαινόμενος αγωνιστής φέρεται καταχωρημένος στους καταλόγους του Υπουργείου των στρατιωτικών, προς την Δημήτριο Χατζήσκο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων. Ήτοι:  «Αριθ. 3466 Γραμματεία Στρατιωτικών  Αθήνα 10 Μαρτίου 1844.

Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον     

         Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά των   ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Υπουργός Στρατιωτικών.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Τριαντάφυλλος Γαροφύλου  κάτοικος Δερβέν Καρυά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/18/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Γεωργίου Αδάμ. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Αντών. Γαρτζιότης κάτοικος Δερβέν Καρυά/σιδερένιο. Ο κατάλογος 8397/10-5-1844, συντάχθηκε από τον  Ευάγγ. Κοντογιάννη με την εξής επικεφαλίδα: «Κατάλογος των όσων θα λάβουσι αριστείων του έτους 1844.  διά Χάλκινα 210,     διά Σιδηρών 413:  το όλον 623», και τον προώθησε προς το Υπουργείου Στρατιωτικών με την επισήμανση σε ξεχωριστή στήλη το είδος του αριστείου που πρέπει να  χορηγηθεί στον καθένα από αυτούς. Ο υποφαινόμενος συστήνεται για σιδερένιο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει  τον ονομαστικό κατάλογο 8397/ 12 Ιουνίου 1844, προς το Ε. Κοντογιάννη για τη χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Αντώνης Γ(Κ)αρ(ι)τζόνης ή Γαρτζόνης, Δεν αποκλείεται ο υποφαινόμενος να είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο κατάγεται από τη Δερβέν Καρυά-σιδερένιο, Είναι στους ίδιους  καταλόγους με το Α. Γαρτζιότη).. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία. Είναι γραμμένος στους ίδιους καταλόγους με  αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844 και 16 Ιουνίου 1844 και με α/α 100. Συστήνεται και αμείβεται με το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]   

Φ 285 Λάμπρος Γεωργίου πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος  Δερβέν Καρυά-Μοσχοκαρυά/σιδερένιο. Ο  Ασπροποταμίτης Συνταγματάρχης, Χρηστ. Χατζηπέτρου, στις  16 Μαΐου 1844, συντάσσει και  διαβιβάζει, προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών ονομαστικό κατάλογο, τον υπό  αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον προτείνει για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και  επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του αγωνιστή Ι. Αγγελή. Πηγή: Γ. Α. Κ.  Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Γεωργ Δράμαλη κάτοικος Δερβέν Καρυά-Αργυρό. Είναι γραμμένος σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών με προύχοντες και Δημογέροντες  και . Στις 16 Ιουνίου 1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών.           «Απόφασις :

Επί προτάσει της ημετέρας Γραμματείας  των Στρατιωτικών,ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’  αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν υποσημειούμενα άτομα άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας  της πατρίδας πολέμου, έλαβον, ενεργητικόν εις τας μάχας  μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των».10 Ιουνίου 1844».  Ενώ ο  Γεώργ. Δράμαλης είναι καταχωρημένος και στον κατάλογο με αριθμό 8397/10-5-1844 του οπλαρχηγού Ευαγγ.  Κοντογιάννη με άλλους 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον έιχε προτείνει για χάλκινο. Δεν αποκλείεται να προσέφυγε στις επιτροπές ή να επανήλθε με  νέα στοιχεία και πήρε το Αργυρό, αφού είχε και το τίτλο του Δημογέροντα. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 220, Φ. 285, Φ. 286]  

[Κωσταντίνος Ζωγράφος κάτοικος Δερβέν Καρυά-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 6836/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 234 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι προτείνονται και αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της διανομής. Λεπτομέρειες στη μερίδα του αγωνιστή Γιάννη Αδάμ. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/30]

[Δημήτριος Θεοδωρόπουλος πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος  Δερβέν Καρυά-Μοσχοκαρυά/σιδερένιο. Ο  Ασπροποταμίτης Συνταγματάρχης, Χρηστ. Χατζηπέτρου, στις  16 Μαΐου 1844, συντάσσει και  διαβιβάζει, προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών ονομαστικό κατάλογο, τον υπό  αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον προτείνει για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και  επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του αγωνιστή Ι. Αγγελή. Πηγή: Γ. Α. Κ.  Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Γαβριήλ Ιωάννου κάτοικος Δερβέν Καρυά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Γεωργίου Αδάμ. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

Γαβριήλ Ιωάννου κάτοικος Δερβέν Καρυά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Γεωργίου Αδάμ. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Ιωάννης Καλατζής από Καρυά Μακρακώμης-χάλκινο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο με αριθμό 10411, αγωνιστών από διάφορα χωριά της  Φθιώτιδας με α/α 47, προς τον Γεώργιο Χατσηχρήστο, για τη χρήση της διανομής των αριστείων

«Εν Αθήναις 11 Ιουνίου 1844   Ελ. 12 Ιουνίου 1844 αριθ 10411

Περί Αριστείων                     Προς Το Υπουργείο των Στρατιωτικών

                   Οι επισυναπτόμενοι δύω περί αριστείων κατάλογοι ανηκόντων εις τον  Γεώργιον Χατζηχρήστον εξ Υπάτης, τα δε εις αυτούς αναφερόμενα αριστεία ενεκρίθησαν υπουργούντος του κυρίου Ανδρέου Λόντου.-

                   Ήδη οι επιφορτισθέντες ειδικώς παρά του μνησθέντος Γεωργίου Χ¨χρήστου παρουσιάζομεν αυτούς εις το Σ. των Στρατιωτικών Υπουργείον, εξαιτούμενοι παρ’ αυτού την απόδοσιν των εν αυτών εμπεριεχομένων 354 αριστείων.

Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

Ι. Μακρυγιάννης

Εκ΄ των αρχείων εσταλησαν τ΄ αριστεία 14 Ιουνίου 1844»  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 287]

[Θεοχάρης Καντζιορόπουλος, κάτοικος  Δερβέν Καρυά σιδερένιο. Ο υποφαινόμενος αγωνιστής φέρεται καταχωρημένος στους καταλόγους του Υπουργείου των στρατιωτικών, προς την Δημήτριο Χατζήσκο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων. Λεπτομέρειες για το το περιεχόμενο του διαβιβαστικού στη μερίδα του αγωνιστή Κ Βουρλάκη ή Βουρχάκη. Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 272]

[Νίκος Κορασινατος; ή (Κορασίδος) κάτοικος Δερβέν Καρυά/σιδερένιο. Ο κατάλογος 8397/10-5-1844, συντάχθηκε από τον  Ευάγγ. Κοντογιάννη με την εξής επικεφαλίδα: «Κατάλογος των όσων θα λάβουσι αριστείων του έτους 1844.  διά Χάλκινα 210,     διά Σιδηρών 413:  το όλον 623», και τον προώθησε προς το Υπουργείου Στρατιωτικών με την επισήμανση σε ξεχωριστή στήλη το είδος του αριστείου που πρέπει να  χορηγηθεί στον καθένα από αυτούς. Ο υποφαινόμενος συστήνεται για σιδερένιο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει  τον ονομαστικό κατάλογο 8397/ 12 Ιουνίου 1844, προς το Ε. Κοντογιάννη για τη χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]   

[Δήμος Κορίδας κάτοικος Δερβέν Καρυά-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 6836/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 234 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι προτείνονται και αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της διανομής. Λεπτομέρειες στη μερίδα του αγωνιστή Γιάννη Αδάμ. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/32]

[Γεώργιος Παπά Κορίτζας κάτοικος Δερβέν Καρυά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Γεωργίου Αδάμ. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/147]

[Νίκος Κουτζουνικο(α)ς ή Νικολάκης Κούτζικος, κάτοικος Δερβέν Καρυά/σιδερένιο. Ο κάταλογος 8397/10-5-1844, συντάχθηκε από τον  Ευάγγ. Κοντογιάννη με την εξής επικεφαλίδα: «Κατάλογος των όσων θα λάβουσι αριστείων του έτους 1844.  διά Χάλκινα 210,     διά Σιδηρών 413:  το όλον 623», και τον προώθησε προς το Υπουργείου Στρατιωτικών με την επισήμανση σε ξεχωριστή στήλη το είδος του αριστείου που πρέπει να  χορηγηθεί στον καθένα από αυτούς. Ο υποφαινόμενος συστήνεται για σιδερένιο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει  τον ονομαστικό κατάλογο 8397/ 12 Ιουνίου 1844, προς το Ε. Κοντογιάννη για τη χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]  Σημείωση:  Στους καταλόγους Φ. 272 και 286 φέρεται γραμμένος ως Κουτζούκος

[Νικόλαος Παπά Κυρίτζης κάτοικος Δερβέν Καρυά-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 6836/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 234 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι προτείνονται και αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της διανομής. Λεπτομέρειες στη μερίδα του αγωνιστή Γιάννη Αδάμ. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/31]

[Αθανάσιος Λιάπης, κάτοικος  Δερβέν Καρυά σιδερένιο. Ο υποφαινόμενος αγωνιστής φέρεται καταχωρημένος στους καταλόγους του Υπουργείου των στρατιωτικών, προς την Δημήτριο Χατζήσκο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων. Λεπτομέρειες για το το περιεχόμενο του διαβιβαστικού στη μερίδα του αγωνιστή Κ Βουρλάκη ή Βουρχάκη. Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 272]

[Κώστας Μακρόπουλος κάτοικος Δερβέν Καρυά/σιδερένιο. Ο κατάλογος 8397/10-5-1844, συντάχθηκε από τον  Ευάγγ. Κοντογιάννη με την εξής επικεφαλίδα: «Κατάλογος των όσων θα λάβουσι αριστείων του έτους 1844.  διά Χάλκινα 210,     διά Σιδηρών 413:  το όλον 623», και τον προώθησε προς το Υπουργείου Στρατιωτικών με την επισήμανση σε ξεχωριστή στήλη το είδος του αριστείου που πρέπει να  χορηγηθεί στον καθένα από αυτούς. Ο υποφαινόμενος συστήνεται για σιδερένιο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει  τον ονομαστικό κατάλογο 8397/ 12 Ιουνίου 1844, προς το Ε. Κοντογιάννη για τη χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Κώστας Μανούκας, κάτοικος  Δερβέν Καρυά σιδερένιο. Ο υποφαινόμενος αγωνιστής φέρεται καταχωρημένος στους καταλόγους του Υπουργείου των στρατιωτικών, προς την Δημήτριο Χατζήσκο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων. Λεπτομέρειες για το  περιεχόμενο του διαβιβαστικού στη μερίδα του αγωνιστή Κ Βουρλάκη ή Βουρχάκη. Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 272]

[Δημήτριος Μπατζιόπουλος, κάτοικος  Δερβέν Καρυά σιδερένιο. Ο υποφαινόμενος αγωνιστής φέρεται καταχωρημένος στους καταλόγους του Υπουργείου των στρατιωτικών, προς την Δημήτριο Χατζήσκο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων. Λεπτομέρειες για το  περιεχόμενο του διαβιβαστικού στη μερίδα του αγωνιστή Κ Βουρλάκη ή Βουρχάκη. Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 272]

[Κωνσταντίνος Νικολάου κάτοικος Δερβέν Καρυά-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 6836/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 234 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι προτείνονται και αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της διανομής. Λεπτομέρειες στη μερίδα του αγωνιστή Γιάννη Αδάμ. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/28]

[Γεωρ. Οικονόμου κάτοικος Δερβέν Καρυά/σιδερένιο. Ο κατάλογος 8397/10-5-1844, συντάχθηκε από τον  Ευάγγ. Κοντογιάννη με την εξής επικεφαλίδα: «Κατάλογος των όσων θα λάβουσι αριστείων του έτους 1844.  διά Χάλκινα 210,     διά Σιδηρών 413:  το όλον 623», και τον προώθησε προς το Υπουργείου Στρατιωτικών με την επισήμανση σε ξεχωριστή στήλη το είδος του αριστείου που πρέπει να  χορηγηθεί στον καθένα από αυτούς. Ο υποφαινόμενος συστήνεται για σιδερένιο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει  τον ονομαστικό κατάλογο 8397/ 12 Ιουνίου 1844, προς το Ε. Κοντογιάννη για τη χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286] 

[Θεόδωρος Παππαλέξης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος  Δερβέν Καρυά-Μοσχοκαρυά/σιδερένιο. Ο  Ασπροποταμίτης Συνταγματάρχης, Χρηστ. Χατζηπέτρου, στις  16 Μαΐου 1844, συντάσσει και  διαβιβάζει, προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών ονομαστικό κατάλογο, τον υπό  αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον προτείνει για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και  επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του αγωνιστή Ι. Αγγελή. Πηγή: Γ. Α. Κ.  Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Θεόδωρ. Παπά Αλεξόπουλος* κάτοικος Δερβέν Καρυά/σιδερένιο. Ο κατάλογος 8397/10-5-1844, συντάχθηκε από τον  Ευάγγ. Κοντογιάννη με την εξής επικεφαλίδα: «Κατάλογος των όσων θα λάβουσι αριστείων του έτους 1844.  διά Χάλκινα 210,     διά Σιδηρών 413:  το όλον 623», και τον προώθησε προς το Υπουργείου Στρατιωτικών με την επισήμανση σε ξεχωριστή στήλη το είδος του αριστείου που πρέπει να  χορηγηθεί στον καθένα από αυτούς. Ο υποφαινόμενος συστήνεται για σιδερένιο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει  τον ονομαστικό κατάλογο 8397/ 12 Ιουνίου 1844, προς το Ε. Κοντογιάννη για τη χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286] *Πιθανόν να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον προηγούμενο

[Αλέξιος Ιω. Παππαλέξης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος  Δερβέν Καρυά-Μοσχοκαρυά/σιδερένιο. Ο  Ασπροποταμίτης Συνταγματάρχης, Χρηστ. Χατζηπέτρου, στις  16 Μαΐου 1844, συντάσσει και  διαβιβάζει, προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών ονομαστικό κατάλογο, τον υπό  αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον προτείνει για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και  επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του αγωνιστή Ι. Αγγελή. Πηγή: Γ. Α. Κ.  Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Ιωάννης Σταυρόπουλος πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος  Δερβέν Καρυά-Μοσχοκαρυά/σιδερένιο. Ο  Ασπροποταμίτης Συνταγματάρχης, Χρηστ. Χατζηπέτρου, στις  16 Μαΐου 1844, συντάσσει και  διαβιβάζει, προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών ονομαστικό κατάλογο, τον υπό  αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον προτείνει για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και  επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του αγωνιστή Ι. Αγγελή. Πηγή: Γ. Α. Κ.  Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Νίκος Σταυρόπουλος από Δερβέν Καρυά-σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844,  του Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών με 623 άτομα, που στέλνεται στη Διοίκηση Φθιώτιδος για χρήση της διανομής,  χαλκίνων και σιδηρών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Προτάθηκε για σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284/96]  Πιθανόν είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τον επόμενο. Νικόλαος Σταυρόπουλος πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος  Δερβέν Καρυά-Μοσχοκαρυά/σιδερένιο. Ο  Ασπροποταμίτης Συνταγματάρχης, Χρηστ. Χατζηπέτρου, στις  16 Μαΐου 1844, συντάσσει και  διαβιβάζει, προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών ονομαστικό κατάλογο, τον υπό  αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον προτείνει για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και  επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του αγωνιστή Ι. Αγγελή. Πηγή: Γ. Α. Κ.  Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

 [Δημήτριος Σίμου κάτοικος  Δερβέν Καρυά σιδερένιο. Ο υποφαινόμενος αγωνιστής φέρεται καταχωρημένος στους καταλόγους του Υπουργείου των στρατιωτικών, προς την Δημήτριο Χατζήσκο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων. Λεπτομέρειες για το το περιεχόμενο του διαβιβαστικού στη μερίδα του αγωνιστή Κ Βουρλάκη ή Βουρχάκη.  Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 272]

[Χρηστόδουλος. Σύμου κάτοικος Δερβέν Καρυά/χάλκινο. Ο κατάλογος 8397/10-5-1844, συντάχθηκε από τον  Ευάγγ. Κοντογιάννη με την εξής επικεφαλίδα: «Κατάλογος των όσων θα λάβουσι αριστείων του έτους 1844.  διά Χάλκινα 21,     διά Σιδηρών 413:  το όλον 623», και τον προώθησε προς το Υπουργείου Στρατιωτικών με την επισήμανση σε ξεχωριστή στήλη το είδος του αριστείου που πρέπει να  χορηγηθεί στον καθένα . Ο υποφαινόμενος συστήνεται για χάλκινο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει  τον ονομαστικό κατάλογο 8397/ 12 Ιουνίου 1844, προς το Ε. Κοντογιάννη για τη χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286] Σημείωση:. Ο εν λόγω αγωνιστής, είναι γραμμένος και στους καταλόγους του χωριού Βαρυμπόπη, μάλλον εκ παραδρομής.

[Χρήστος Σίμος κάτοικος  Δερβέν Καρυά/σιδερένιο. Ο υποφαινόμενος αγωνιστής φέρεται καταχωρημένος στους καταλόγους του Υπουργείου των στρατιωτικών, προς την Δημήτριο Χατζήσκο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων. Λεπτομέρειες για το  περιεχόμενο του διαβιβαστικού στη μερίδα του αγωνιστή Κ Βουρλάκη ή Βουρχάκη. Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 272]

Φ 284 Θεοχάρης Συρόπουλος από Δερβέν Καρυά/σιδερένιο. Ο κατάλογος 8397/10-5-1844, συντάχθηκε από τον  Ευάγγ. Κοντογιάννη με την εξής επικεφαλίδα: «Κατάλογος των όσων θα λάβουσι αριστείων του έτους 1844.  διά Χάλκινα 21,     διά Σιδηρών 413:  το όλον 623», και τον προώθησε προς το Υπουργείου Στρατιωτικών με την επισήμανση σε ξεχωριστή στήλη το είδος του αριστείου που πρέπει να  χορηγηθεί στον καθένα . Ο υποφαινόμενος συστήνεται για σιδερένιο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει  τον ονομαστικό κατάλογο 8397/ 12 Ιουνίου 1844, προς το Ε. Κοντογιάννη για τη χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]  

[Αθανάσιος Τζαγανός κάτοικος Δερβέν Καρυά/σιδερένιο. Ο κατάλογος 8397/10-5-1844, συντάχθηκε από τον  Ευάγγ. Κοντογιάννη με την εξής επικεφαλίδα: «Κατάλογος των όσων θα λάβουσι αριστείων του έτους 1844.  διά Χάλκινα 210,     διά Σιδηρών 413:  το όλον 623», και τον προώθησε προς το Υπουργείου Στρατιωτικών με την επισήμανση σε ξεχωριστή στήλη το είδος του αριστείου που πρέπει να  χορηγηθεί στον καθένα από αυτούς. Ο υποφαινόμενος συστήνεται για σιδερένιο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει  τον ονομαστικό κατάλογο 8397/ 12 Ιουνίου 1844, προς το Ε. Κοντογιάννη για τη χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286] 

[Αποστόλης Ττζαγανός κάτοικος  Δερβέν Καρυά σιδερένιο. Ο υποφαινόμενος αγωνιστής φέρεται καταχωρημένος στους καταλόγους του Υπουργείου των στρατιωτικών, προς την Δημήτριο Χατζήσκο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων. Λεπτομέρειες για το το περιεχόμενο του διαβιβαστικού στη μερίδα του αγωνιστή Κ Βουρλάκη ή Βουρχάκη. Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 272]

[Ρίζος Τράβας κάτοικος Δερβέν Καρυά/σιδερένιο. Ο κατάλογος 8397/10-5-1844, συντάχθηκε από τον  Ευάγγ. Κοντογιάννη με την εξής επικεφαλίδα: «Κατάλογος των όσων θα λάβουσι αριστείων του έτους 1844.  διά Χάλκινα 210,     διά Σιδηρών 413:  το όλον 623», και τον προώθησε προς το Υπουργείου Στρατιωτικών με την επισήμανση σε ξεχωριστή στήλη το είδος του αριστείου που πρέπει να  χορηγηθεί στον καθένα από αυτούς. Ο υποφαινόμενος συστήνεται για σιδερένιο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει  τον ονομαστικό κατάλογο 8397/ 12 Ιουνίου 1844, προς το Ε. Κοντογιάννη για τη χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]    

[Δημήτριος Χρηστοδούλου κάτοικος Δερβέν Καρυά-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 6836/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 234 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι προτείνονται και αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της διανομής. Λεπτομέρειες στη μερίδα του αγωνιστή Γιάννη Αδάμ. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/36]

[Νικόλαος Χρηστοδούλου κάτοικος Δερβέν Καρυά-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 6836/18 Απριλίου 1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 234 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι προτείνονται και αμείβονται με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της διανομής. Λεπτομέρειες στη μερίδα του αγωνιστή Γιάννη Αδάμ. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/33]

[Νικόλαος Χρηστόπουλος πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος  Δερβέν Καρυά-Μοσχοκαρυά/σιδερένιο. Ο  Ασπροποταμίτης Συνταγματάρχης, Χρηστ. Χατζηπέτρου, στις  16 Μαΐου 1844, συντάσσει και  διαβιβάζει, προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών ονομαστικό κατάλογο, τον υπό  αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον προτείνει για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και  επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του αγωνιστή Ι. Αγγελή. Πηγή: Γ. Α. Κ.  Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Μιχάλης Χύμος κάτοικος Δερβέν Καρυά/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Γεωργίου Αδάμ. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/148] Σημείωση: Η έρευνα χρήζει περαιτέρω διερεύνηση διότι για κάποια ονόματα πιθανόν να είναι από άλλα χωριά του Δήμου Μακρακώμης και κυρίως από τη Βαρυμπόπη, η οποία ήταν τότε η έδρα του Δήμου.

Επίσης στην Δερβέν Καρυά (σήμερα Μοσχοκαρυά)μετά την αναγνώριση των συνόρων στο φρύδι της Όθρυος το 1832-1833, όπως και σε άλλα χωριά της Φθιώτιδας, σύμφωνα με τη συνθήκη του Λονδίνου, πολλοί Θεσσαλοί και κυρίως Ασπροποταμήτες, εγκαταστάθηκαν στο ελεύθερο ελληνικό έδαφος. Στην παρούσα έρευνα, κάποιοι από αυτούς τους αγωνιστές χαρακτηρίζονται ως Απροποταμήτες μέσα από τους καταλόγους. Αυτοί είναι κυρίως οι αγωνιστές, των οποίων  τα αριστεία τους τα χειρίστηκε ο Απροποταμήτης οπλαρχηγός Χρ. Χατζηπέτρου. Αμφιβολία υπάρχει για  τα ονόματα των καταλόγων 6836 του Φ. 282 των Γ.Α. Κ. των οποίων τα αριστεία στάλθηκαν να τα διανείμει ο ανωτέρω οπλαρχηγός, αλλά δεν αναφέρεται πουθενά, ότι κατάγονται από Ασπροπόταμο. Μόνο ένας τοπικός ερευνητής γνώστης των ονοματεπωνύμων, ίσως καταφέρει να ταυτοποιήσει την καταγωγή τους.

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις και λάθη κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους.

Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

Ευχαριστώ

Θωμάς Ζέρβας

[1] Καζάρμες