Εκλογικα 16 χωρια του Δημου Σπερχειαδας

 

Εκλογικά 1843 στα 16 χωριά του Δήμου Σπερχειάδας Φθιώτιδος

Εισήγηση

Οι πετυχημένες αναρτήσεις των καταλόγων των” αγωνιστών του ΄21″ , οι “κατάλογοι των γεωργών του 1856″, οι “Κατάλογοι βουλευτικών εκλογών του 1847″,  αλλά και πρόσφατα οι  “εκλογικοί κατάλογοι του 1843 για την εκλογή παραστατών ” των χωριών του τότε δήμου Μακρακώμης. Θεωρήθηκε σκόπιμο να επεκταθούμε και στην ανάρτηση των εκλογικών καταλόγων και για άλλους Δήμους της Φθιώτιδας.

Αρχικά,αρχίζοντας από τους εκλογικούς καταλόγους του 1843 του Δήμου Σπερχειάδος. Περιγράφοντας ταυτόχρονα τα ονόματα των οικογενειαρχών-πολιτών που είχαν δικαίωμα ψήφου, με τα διατρέξαντα συμβάντα στη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και τον ρόλο που διαδραμάτισε ο καθένας από αυτούς. Εκφράζοντας ταυτόχρονα ευχαριστίες στα Γ. Α. Κ, για το πλούσιο υλικό που συγκεντρώσαμε στη μακρόχρονη έρευνά μας, μέσα από τη “Συλλογή Λαδά κεφ. “Εκλογικά”, για τις πρώτες συνταγματικές εκλογές στην τότε ελληνική επικράτεια.

Αρχειακά ιστορικα1 περίληψη

1843, οι πρώτες επίσημες εκλογές για την παραχώρηση Συντάγματος, ύστερα από το αναίμακτο πραξικόπημα της 3ης Σεπτεμβρίου και τον αποκλεισμό των ανακτόρων, υπό τον Δ. Καλλέργη με τον στρατό και τον λαό.

Στη Φθιώτιδα, δηλαδή στην επαρχία Νέων Πατρών, όπως ονομάζονταν πριν από το 1843, με την προκήρυξη των συνταγματικών εκλογών, οι κάτοικοι, εκλογείς ή οικογενειάρχες των πόλεων και χωριών των τότε επαρχιών, κλήθηκαν να εκλέξουν τους εκλέκτορες ή παραστάτες των χωριών τους. Οι εκλέκτορες ή παραστάτες θα τους εκπροσωπούσαν στην τοπική Γενική Συνέλευση για την εκλογή πληρεξουσίων. Οι πληρεξούσιοι με την σειρά τους θα μετείχαν στην Εθνική Γενική Συνέλευση για την σύνταξη του παραχωρηθέντος Συντάγματος

Στην επαρχία Νέων Πατρών (Πατρατζικίου) σήμερα Φθιώτιδας, την πληρεξουσιότητα την διεκδίκησαν δύο αντίπαλες παρατάξεις: α) Ε. Κοντογιάννης, Γ. Αινιάνα και β)Δ. Χατζίσκος Χρ. Ζωγραφίδης.

Αυτό όπως φαίνεται, σε πολλά από τα χωριά ή στις πόλεις, δημιουργήθηκαν ομάδες πολιτών συμπαθούντων την μία ή την άλλη ομάδα. Έτσι οι κάτοικοι πιστεύοντας ότι είχαν την πλειοψηφία ή παρακινούμενοι από κάποιους από τους παραπάνω ενδιαφερομένους, οι διαφωνούντες τηρώντας τις διαδικασίες του Νόμου και τις οδηγίες συνέτασσαν δικό τους πρακτικό. Με αποτέλεσμα σε κάποια από τα χωριά να έχουμε δυο πρακτικά  με διαφορετικά ονόματα καταλόγου μεταξύ των ή πολλές φορές τα ίδια. Εκλέγοντας τον δικόν τους εκλέκτορα ή εκλέκτορες, ανάλογα με τον αριθμότων εκλογέων.

Οι συγκεντρώσεις-συναθροίσεις, λάμβαναν χώρα στην εκκλησία της πόλης ή της κοινότητας, παρουσία ιερέως  για σύνταξη του ονομαστικού εκλογικού καταλόγου, των εχόντων δικαίωμα ψήφου και να δώσουν τον απαιτούμενο όρκο. Ως προεδρεύων της Συνέλευσης μετείχε ο  πάρεδρος του χωριού.  Εαν κάποιος από τους παρέδρους διαφωνούσε με κάποια ομάδα πολιτών ή δεν υπήρχε πάρεδρος στο χωριό, προσκαλούσαν άλλον από το πλησιέστερο χωριό για τις ανάγκες της εκλογικής διαδικασίας, το ίδιο συνέβαινε και με τον ιερέα.

Εκλογικα 1843 στα Καμπια

[…..] Εκλογικά των 16 χωριών του Δήμου Σπερχειάδας  Κάντε κλικ  ⇒Εδώ [….]

1Πηγή:  Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Εκλογικά Συλλογής Γ. Λαδα Φ. 47