Εκλογικα 1843

                         Εκλογές-Εκλογικά 

         Εκλογές στην μετεπαναστατική Ελλάδα 1843- 1891
Βρισκόμαστε στο 1843, έχουν περάσει 11 χρόνια από τη αναγνώριση των συνόρων της  Ελλάδας (1832) από τη Τουρκία, στο φρύδι της Όθρης και 10 χρόνια από την έλευση του Όθωνα1833.  Τα αιτήματα του λαού …για δημοκρατία, δικαιοσύνη, ελευθερία και πανανθρώπινες αξίες δονούσαν τις πλατείες από τα μαζικά- καθημερινά συλλαλητήρια.

Η αναίμακτη επανάσταση[1]  του Δ. Καλλέργη  με τον αποκλεισμό των ανακτόρων  της 3ης/15ης  Σεπτέμβρη του 1843 από τα στρατεύματα και το λαό με  καθολικό  αίτημα  για παραχώρηση συντάγματος από  τον νεαρό βασιλιά  Όθωνα,  έφερε αποτελέσματα.

220px-Otto_of_GreeceΟ  Όθωνας και οι σύμβουλοί του, θέλοντας να διατηρήσει το θρόνο του, μετά από πολλές αμφιταλαντεύσεις, έβαλε την υπογραφή για την σύγκληση Εθνικής Συνέλευσης  για σύνταξη και παραχώρηση Συντάγματος, άσχετα αν στη συνέχεια με τις παρεμβάσεις των προστάτιδων δυνάμεων και του ιδίου, νοθεύτηκε η ετυμηγορία της λαϊκής απαίτησης, αλλά ούτε και το εφήρμοσε ποτέ. Τελικά  στις 12 Οκτωβρίου 1862 έφυγε οριστικά από την Ελλάδα.
Οι εκλογές  για ανάδειξη εκλεκτόρων, προκηρύχθηκαν με βάση το νόμο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας  Καποδίστρια,  που είχε εκδοθεί 4 Μαρτίου του 1829 ΚΓ και έγινε με καθολική ψηφοφορία. Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο και τις επί μέρους οδηγίες περί εκλογής παραστατών δικαίωμα ψήφου είχαν όλοι οι άρρενες άνω των 25 ετών.
Η Εθνοσυνέλευση άρχισε τις εργασίες της στις 8 Μαρτίου 1844 [1]
Στην Εθνική Συνέλευση πήραν μέρος 221 πληρεξούσιοι και τελικά έφτασαν 244, ένεκα λάθους υπολογισμού των επαρχιών. Στην ίδια Συνέλευση αντιπροσωπεύτηκαν και οι επαρχίες, που έμειναν υπόδουλες, αλλά είχαν συμμετάσχει  στον αγώνα. ήτοι: 2 από την Άρτα, 2 Ασπροποταμίτες, 4 Ηπειρώτες, 4 Θεσσαλοί, 2 Κάσσιοι, 8 Κρήτες, 2 Σάμιοι, 4 Μακεδόνες, 2 Σουλιώτες, 2 Χίοι, Βούλγαροι με αντιπρόσωπο το  στρατηγό του ιππικού Χατζηχρήστο και ο Άγγλος Ριν Τζωρτς, ως έλλην πολίτης.
Σύμφωνα με τα πρκτικά της Βουλής των Ελλήνων , η Εθνική Συνέλσευση άρσχισε στις 8  Νοεμβρίου 1843 και τελείωσε στις 18 Μαρτίου 1844. Από την επαρχία του Πτρατζικίου (σήμερα Φθιώτιδος( στην Εθνική Συνέλευση στα πρακτικά της, αναφέρονται ως παρόντα, τα ονόματα του Ε. Μ.Κοντογιάννη και Γεωργίου Αινιάν .Άρα έχουμε δύο πληρεξουσίους του Πατρατζικίου Υάτης- Φθιώτιδος
Στις 18 του ιδίου μήνα, ο Όθων ορκίζεται συνταγματικός  βασιλιάς και κρατάει την εκτελεστική εξουσία και το διορισμό ισοβιότητας των Γερουσιαστών από τον ίδιον (άρθρο 70 του Συντάγματος).
Την δε  νομοθετική εξουσία αναλαμβάνει η Βουλή και η Γερουσία
Η βιβλιοθηκάριος και Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων Λαμίας, Σοφία Βακιρτζηδέλη[2],  για τις εκλογές του 1843, ανακοίνωσε μεταξύ των άλλων  τα εξής:
Πληρεξούσιοι τελικά από την επαρχία Ζητουνίου (Στερεά Ελλάδα)  εκλέχθηκαν 7 ήτοι: Ο Δρόσος Μανσόλας, ο Γεώργιος Διοβουνιώτης  (Ζητουνίου), ο Γεώργιος Ντερνιτσιώτης, ο Αναγνώστης Εγκολφόπουλος (επαρχία Μενδενίτσας), ο Σπύρος Τρίχας, ο Χριστόδουλος Δημητρίου (επαρχία Αταλλάντης), και ο Ευάγγελος Κοντογιάννης, Γ. Αινιάν (Υπάτης- Πατρατζικίου).
Σκαλίζοντας τους φακέλους των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) –Εκλογικά,  οι Φάκελοι: 51 «Αρχεία Βουλής», 47 της «Συλλογής Λαδά»,και τον 52 «Συλλογής Βλαχογιάννη», περιέχουν πολλές αρχειακές εγγραφές σχετικά για τις πρώτες εκλογές, αν και κατ’ άλλους κάποιες εκλογές πρέπει να έγιναν επί Καποδίστρια ή είχαν ανακοινωθεί, αλλά δεν έγιναν ποτέ.
Όπως διαπιστώνεται από τους ψηφιακούς εκλογικούς καταλόγους του 1843 που παραθέτουμε σε ξεχωριστό κεφάλαιο, η Γιαννιτσού έχει 109 άτομα εγγεγραμμένα, έχοντα  δικαίωμα ψήφου και  σύμφωνα με τον νόμο θα εκλεγούν τρεις εκλέκτορες-παραστάτες.  Οι παραστάτες στη συνέχεια θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία της τοπικής Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή πληρεξουσίων.
Οι παραπάνω αναφερόμενοι φάκελοι μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τις επαρχίες, τους δήμους και τα χωριά της επαρχίας Φθιώτιδας που είναι του αμέσως ενδιαφέροντος μας. Από τους εκλογικούς καταλόγους αντλούμε σημαντικές πληροφορίες για τα χωριά, τα ονοματεπώνυμα των κατοίκων, καθώς  και ιστορικά δεδομένα και συμβάντων, πριν και μετά από τις Συνταγματικές εκλογές του 1843, που αφορούν  την ευρύτερη περιοχή των χωριών των Δήμων: Μακρακώμης, Σπερχειάδος, Υπάτης, Τυμφρηστίων, Ηρακλειωτών, Φαλαρών, Πτελεατών και Κρεμαστής Λαρίσης κ.α.
Κατά τη διάρκεια της προκήρυξης των συνταγματικών εκλογών από τη μελέτη των εγγράφων, διαπιστώνεται πως σε όλη την τότε επικράτεια, τις πόλεις και τα χωριά, οι πολίτες διαιρέθηκαν σε δυο διαφορετικά κομματικά στρατόπεδα και έστελναν στην Εθνική Συνέλευση τους δικούς τους καταλόγους των εκλογέων και δικούς τους παραστάτες-εκλογείς, εφόσον συγκέντρωναν την απαιτούμενη πλειοψηφία κατά τον παραπάνω αναφερόμενο νόμο.
Για να γίνει πλήρως κατανοητό αυτό στους αναγνώστες  σχετικά με τα  διάφορα συμβάντα στα χωριά, παραθέτουμε πιο κάτω σχετική αλληλογραφία  επιστολές των τότε παρέδρων της Γιαννιτσούς καθώς και καταλόγους των κατοίκων οι οποίοι  συντάχθηκαν από τους παρέδρους Αναγνώστη Κουτζολέλου και Γ. Καραγκούνη και τους  ιερείς:   Αντώνιο Σακελλαρίου και ιερέα Κώστα αντίστοιχα.   Πανομοιότυπες τέτοιες επιστολές και κατάλογοι με διάφορα συμβάντα, υπάρχουν για όλα τα χωριά των παραπάνω Δήμων
Οι  ψηφιακές επιστολές έχουν:
α) Επιστολή με πάρεδρο Αναγνώστη Κουτζολέλο, οποίος σύμφωνα με τον Νόμον ο πάρεδρος του Χωριού προήδρευε.
Σήμερον την εικοστήν έκτην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 1843  Συνελθόντες οι εν τω χωρίου Καλύβια Γιαννιτσζους της επαρχίας Ν. Πατρών του Νομού Φθιώτιδας Κάτοικοι, εις την εκκλησίαν της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος περί την δεκάτην Π.Μ. επί παρουσία του παρέδρου Αναγνώστη Κουτζολέλου προεδρεύοντος ως και του ιερέως Αντωνίου Σακελλαρίου δια να εκλέξουν τους εκλογείς των κατά τας διατάξεις  του από 4 Μαρτίου 1829 ΚΓ διατάγματος και την από αυτήν ημερομηνίαν αριθμός 10050 οδηγιών του πρώτου Κυβερνήτου της  Ελλάδος και ( λέξη δυσανάγνωστη)         με την από 9 ενεστώτος μηνός υπό αριθμόν 4951 διακήρυξιν του Διοικητού Φθιώτιδας εις τας εκλογικάς εργασίας. Ο ιερουργήσας ιερεύς ανέγνωσε Αον την από 7 Σεπτεμβρίου ε.ε προκήρυξιν του Υπουργικού Συμβουλίου προς τους Έλληνας και υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγκύκλιον του ιδίου προς τους κατά την επικρατείαν Διοικητάς …….. περί εκλογής καταστατών …… ο ιερεύς κατέστρωσε τον κατάλογον των εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών και αναγνωσθείς μεγαλοφώνως επικυρώθει οναμαστικώς ακολουθούντων ως εξής…..
Τα ονόματα που έχουν καταχωρηθεί στον παραπάνω αναφερόμενο κατάλογο είναι στο σύνολό τους 109.     Όμως, μια ομάδα από 69 άτομα, εκ του συνόλου των  109, κατά τις διεργασίες διαφώνησε με τον πάρεδρο του χωριού Α. Κουτζολέλο και αφού τον  κατηγόρησαν  ότι «ραδιουργεί» και κομματίζεται, κατάρτισαν  νέο κατάλογο.  Αφού διαπίστωσαν ότι έχουν την πλειοψηφία (τα 2/3) για την εκλογή παραστατών, κάλεσαν άλλον  πάρεδρο του χωριού, τον Γεώργιο Καραγκούνη από το Καστρί [3](Καλύβια) για να προεδρεύσει και όρισαν τον παπά- Κώστα για να συντάξει τον κατάλογο και να τους ορκίσει ενώπιον του ιερού βήματος.  Στη συνέχεια έστειλαν την παρακάτω επιστολή με τον κατάλογο προς  Εθνική Συνέλευση.
β) Επιστολή με πάρεδρο τον Γ.  Καραγκούνη
Σήμερον την Τρίτην Οκτωβρίου του 1843 τρίτου έτους συνήλθαν οι κάτοικοι εις τον Ναόν τιμώμενο υπό το όνομα  Σωτήρος στο να εκλέξουν τους εκ μέρους του χωρίου εκλογείς και αναγνωρισθέντος του προσαρτημένου καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου τη συγκατάθεση των συνελθόντων κατά τους ορισμούς του άρθρου 4 και τον από 4 Μαρτίου 1829 περί εκλογής πληρεξουσίων οδηγιών συνταχθέντος υπό του ιερουργήσαντος  ιερέως αναγνωρισθέντων δε την από 7 Σεπτεμβρίου ε. ε προς τους έλληνες Προκηρύξεως του Υπουργικού Συμβουλίου την από 7 του ιδίου μηνός εγκυκλίου του Υπουργικού Συμβουλίου προς τους Διοικητάς του Κράτους του υπό αρ. 10049 από 4 Μαρτίου 1829 περί συγκλήσεως την εθνικήν  Συνέλευσιν ψηφίσματος του Ιω. Α. Καποδίστρια πότε Κυβερνήτου της ελλάδος την υπό την αυτήν ημερομηνία υπό αρ. 10050 περί εκλογής πληρεξουσίων οδηγιών  και του υπό αρ.17 Νόμου περί εκλογής παραστατών και δοθέντος του κατά το αριθ. 5 των αυτών οδηγιών όρκον ως εξής¨ εν ονόμτι της Παναγίας και αδιαιρέτου Τριάδος, ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου του Θεού την αλήθειαν να μη δώσω την ψήφον μου, ούτε δια φιλίαν ούτε δια φόβον ζημίας, ούτε δι΄ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνηδεισίν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν¨ οι υπό της συναθροίσεως αναλαχθέντες πέντε γεροντότεροι, Παπαδημήτρης, Κώστας Αναγνώστου, Γεώργιος Καρλαμούτας, Νικόλαος Κεχαγιάς και Γ Βαρβάτος κατέστρωσαν επί παρουσία του προεδρεύοντος  τον κατά τον αριθ. 6 οδηγιών κατάλογον και την εκλογήν προβληθησομένων  Υποψηφίων ως εξής, προταθέντες ως τοιούτους τους κάτ. Κώσταν Αναγνώστου Κ. Παπαϊωάννην, Κώσταν Βαρβάτον, Ιωάννην μακρήν, Κώσταν Παπάν, Αποστόλην Ζαρκαδούλαν, Ιωάννην Κομπάρον, Γιαννακόν Γεωργίου, Ιωάννην Μαργαρίτην, Γώργιον Μπακαλώνην,Ιωάννην Παππαδημήτρην, κώσταν Τρίγκον, ονόματα τετραπλάσια του αριθμού του αριθμο των εκλογέων  ως ( λέξη δυσανάγνωστη) του χωρίου πλέον των εκατόν οικογενειών των προταθέντων δε δώδεκα πλειοψήσαν , εξελέχ.  εξελέχθηκαν παμψηφεί υπό των συνελθόντων πλέον ως νόμιμοι εκλογείς του χωρίου Γιαννιτζούς οι εξής, τρείς, Κώστας Αναγνώστου, Κώστας Παπαϊωάννης, Κώστας Παπάς. Ούτως συνετάχθει η παρούσα πράξις εκλογής και υπεγράφη υπό του προεδρέυοντος την συνέλευσιν παρέδρου, του ιερουργήσαντος ιερέως ως και πέντε γεροντοτέρων, αντίγραφον της οποίας δίδεται προς τους ειρημένους εκλογείς επικυρωθείσης συμφώνως με τον νόμον του περί εκλογής πληρεξουσίων οδηγίας.
Προς περισσοτέραν δε βεβαίωσιν ως πιστοποίησιν της νομιμότητας της εκλογής γενομένης ελευθέρως και ανυπερεάστως, υπογράφεται κατόπιν και οι ίδιοι εκλογείς κηρύττοντας απρόσβλητον και νομιμότατον δια της υπογραφής των , τον εκ μέρους τον διορισμόν των ανωτέρω τριών εκλόγιμων δια την εκλογήν των πληρεξουσίων της επαρχίας
Προεδρεύον πάρεδρος                              ο Ιερεύς
Γεώργιος Καραγκούνης
Ακολουθούν υπογραφές  των συμμετεχόντων
Μετά το πέρας των υπογραφών , σε ένα δεύτερο έγγραφο της πλειοψηφίας των 69,  γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για τον πάρεδρο Κουτζολέλο, η οποία έχει ως εξής:
Γίνεται δε γνωστόν ότι, επειδή ο πάρεδρος του Χωρίου Γιαννιτζούς Αναγ, Κουτζολέλος δεν θέλησε να ενεργήση την εκλογήν ραδιουργούμενος, ως ενεργήσας με μερικούς ως απαρτίζοντες κομματικήν  μερίδαν ως τυφλώς υπακούοντες της ραδιουργίας άλλων, προσεκλήθη ομοφώνως υπό των ανωτέρω εκλογέων (δηλαδή των 69) ο πάρεδρος Καστρί, Γεώργιος Καραγκούνης σύμφωνα με τον Γ Σ της από τα 7βρ. ε.ε υπό αριθμό εγκυκλίου της επί των εσωτερικών Γραμματείας και επειδή ο αριθμός όλων των εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών ανεβαίνει εις εκατόν εννέα, αρ. 109 κατά τον προσαρτώμενον κατάλογον, εξ ών μόνο τεσσαράκοντα ραδιουργηθέντες υπό του παρέδρου και άλλων, δεν έλαβον μέρος οι δε λοιποί όλοι εξήκοντα εννέα ως φαίνεται εις τον κατάλογο και εκ των όπισθεν υπογραφών των σχημάτισαν την πλειοψηφίαν, προέβησαν και εις την κύρωση και της πράξεως της εκλογής, διορίσαντες παμψηφεί τους τρείς εκλεγέντας της κοινότητος του χωρίου Γιαννιτσούς.
Ο προεδρεύων πάρεδρος     ο Ιερουργήσας ιερεύς
Γεώργιος Καραγκούνης           Παπαϊωάννης
Τα πέντε μέλη που κατέστρωσαν τον κατάλογο.
Ακολουθούν οι υπογραφές των 5 μελών
Αντίγραφον απαράλαχτον τω πρωτοτύπω  Γιαννιτσούς αυθημερόν
Ο προεδρεύων Πάρεδρος
Γεώργιος Καραγκούνης
Εκλέχθηκε ο Δημήτριος Μπήκος με 19 προτιμήσεις.
Επίσης τέτοια έγγραφα, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, υπάρχουν για όλα τα χωριά τα οποία είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.
Οι δε Αρχανιώτες[4], επειδή ο ιερέας τους πήγε με τους διαφωνούντες, οι μειοψηφούντες φώναξαν τον ιερέα Ιωάννη από την Γιαννιτσού για να τους ορκίσει και να συντάξουν τον κατάλογο των ψηφοφόρων.
Ένα παρόμοιο έγγραφο με το παραπάνω, είναι και αυτό το οποίο συντάχθηκε από τους 40 Γιαννιτσώτες, τους διαμένοντες στο Πλατύστομο. Οι έχοντες δικαίωμα ψήφου, συγκεντρώθηκαν στον ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου για να δώσουν τον όρκο, ενώπιον του ιερού βήματος ακολουθώντας την ίδια διαδικασία εκλογής, για να εκλέξουν το δικό τους αντιπρόσωπο –παραστάτη.
Στύρφακα
Οι κάτοικοι του χωριού Στύρφακα, αμφισβήτησαν τον παραστάτη του χωριού των, ο οποίος παρουσιάσθηκε στην Εθνική  τοπική Συνέλευση για την εκλογή πληρεξουσίων και έστειλαν την παρακάτω ομαδικά επιστολή η οποία  έχει ως εξής:
Προς τους εκλεχθέντες πληρεξουσίους.  Της επαρχίας Ν. Πατρών, διά την εθνικην Συνέλευσιν
Εν Στύρφακα του Δήμου Μακρακώμης  της επαρχίας Νέων Πατρών
Τη 20 8βρίου 1843
                        Επειδή πληροφορούμεθα ότι ο Κύριος Δημήτριος Χοντρός/ήΧοτρομήτρος/ κάτοικος του χωρίου μας, επερουσιάσθη  ως εκλέκτωρας του χωρίου μας, εις την ενεργηθείσαν κατά την δεκάτην εβδόμην τρέχοντος μηνός και έτους συνέλευσιν εις Υπάτην, εις την οποίαν εκλέχθησαν ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Νέων Πατρών της οποίας μέλος αποτελεί και η κοινότης του χωρίου μας και επειδή η εκλογή των πληρεξουσίων έγεινε διηρημένη εις δύω ο δε μνημονευθείς συγχωριανός μας, επαρουσιάσθη εις εκείνην την οποίαν ενήργησαν ο Δήμαρχος Υπάτης προεδρεύοντος του Δημητρίου Χατζίσκου και Χριστόδουλου Ζωγραφίδη.-
                        Επειδή οι υποφαινόμενοι ενεργήσαντες την εκλογήν του χωρίου μας, εκλέξαμεν εκλέκτωρα τον Κύριον Αποστόλην Σταυρόπουλον συγχωριανό μας όστις έλαβε μέρος εις την εκλογήν των πλερεξουσίων και επί της οποίας εξελέχθησαν πληρεξούσιοι οι Κύριοι Γεώργιος Αινιάν και Ευαγγέλης Μ. Κοντογιάννης μετά του παμψιφεί εκλεγομένου συμπληρωματικού πληρεξουσίου Δ. Ιερομνήμονος (Δημάκη) και επειδή ο Κύριος Μήτρος Χοντρός (ή Χοντρομήτρος ) μη εκλεχθείς εκλέκτωρ του χωρίου μας και εις τα πρακτικά της εκλογής φέναιται και ούτε άλλη καμμία εκλογή ενεργήθη έπραξεν πράξιν παράνομον και αθέμιτον, δια ταύτα κυρίττοντες διά της παρούσης μας πάσαν πράξιν του αθέμιτον και παράνομον, την δε  εκλογήν των πληρεξουσίων Δ. Χατζίσκου και Χριστόδουλου Ζωγραφίδου παράνομον ως μη ούσα, ως ψηφοφορούμενοι από εκλέκτωρα μη (υπαρξάτατος;) ούτο παρακαλούμε  υμάς Κύριοι να διαβιβάσεται την παρούσαν μας ενώπιον (δυσανάγνωστος λέξη)        ανήκει προς καταγραφήν τοιαύτης παρανόμου ως ερέθη πράξεως
                Υποσημειούμεθα μετά σέβας
          Οι   ευπειθέστατοι κάτοικοι του χωρίου
            Στύρφακα του Δήμου Μακρακώμης
       Ακολουθούν 35 υπογραφές Κατοίκων
Ο πάρεδρος του χωρίου Στύρφακα βεβεή
                         ότι οι ανοτέρο και όπισθεν υπογραφέ και τα ενδιαλαμβανόμενα
                          υπάρχουν γνήσια και αληθή. αυθημερόν
Ο πάρεδρος  Παλαιογιάνη
Βασίλειον της Ελλάδος
                    Το Δημαρχείον Καλλιαίων πιστοποιεί ότι
                  η ανωτέρω υπογραφή υπάρχει του ιδίου παρέδρου
                   του χωρίου Στύρφακας γνήσιος κατά την προσωπικήν
                    αυτού ομολογίαν     αυθιμερόν
                               Τ. Σ.  Ο Δήμαρχος
                        Κατζιογιαννος  Παπαναγιώτου»
Την επικύρωση της επιστολής την επικυρώνουν στο Δήμο Καλλιαίων και όχι στον Δήμο Μακρακώμης, διότι ο Δήμαρχος Μακρακώμης, ήταν στου διαφωνούντες.
Οι εκλογές αυτές, είναι οι πρώτες επίσημες Συνταγματικές εκλογές που έγιναν με τάξη.  Μόνο κάποιες άνευ σημασίας κομματικές διαφωνίες υπήρξαν, όπως αναφέρεται και πιο πάνω. Ενώ οι πρώτες βουλευτικές εκλογές που προκηρύχτηκαν ένα χρόνο μετά, διήρκεσαν 8 μήνες, ύστερα από πολλές αναβολές τελείωσαν στο τέλος Ιουλίου – πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου 1844. Έγινε όργιο νοθείας από τους εγκάθετους του ηπειρώτη πολιτικού Ι. Κωλέτη και ενώ δεν επικυρώθηκαν ποτέ από τη βουλή, όπως όριζε ο τότε νόμος, ο Κωλέτης κυβέρνησε τη χώρα.
Καταβλήθηκε προσπάθεια ούτως ώστε, να αναρτηθούν και οι ψηφιακοί  εκλογικοί κατάλογοι του έτους  Εδώ  Των πρώτων Εθνικών βουλευτικών εκλογών. Οι εκλογές αυτές κράτησαν 9 ημέρες. Έγιναν στην έδρα του κάθε Δήμου και οι κατάλογοι είναι χειρόγραφοι. Δεν αναγράφεται:  τόπος καταγωγής, επάγγελμα, ηλικία του ψηφοφόρου και κάθε μέρα συντάσσονταν πρακτικό ψηφισάντων κατοίκων του .
Επίσης, για την ημέρα της 3ης Σεπτεμβρίου την καθιέρωσαν ως εθνική γιορτή,  με διάταγμα που εκδόθηκε από τις γραμματείες των Υπουργείων: Στρατιωτικών και Εσωτερικών, ήτοι: «Επί τη προτάσει των ημετέρων επί των Στρατιωτικών και Εσωτερικών Γραμματειών …… Έχοντες υπ’  όψιν το ημέτερον διάταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843  περί καθιερώσεως της 3ης Σεπτεμβρίου ως εθνικής εορτής και περί διανομής αριστείου εις την κατ’ αυτήν αριστεύσαντες, θεωρούντες ότι τα διπλώματα της λαμπρής ημέρας εκείνης ήνωσαν τον ημέτερον θρόνον μετά των πολυαγαπήτων ημών υπηκόων, και θέλοντες να επεκτείνομεν την τιμήν του φέρουσι το αριστείον τούτο εις τα λοιπά στρατεύματα…..» δηλ. πέραν του καθιερωμένου αριστείο προς τους αγωνιστές του 21, καθιερώθηκε και αυτό της 3ης Σεπτεμβρίου, κατά τι μικρότερων διαστάσεων.
Ολόκληρο το διάταγμα είναι στο συνημμένο έγγραφο του pdf  μαζί με όλα τα βασικά ψηφιακά έγγραφα, του χωριού  Γιαννιτσούς και του χωριού Στύρφακα.
Σύντομα θα αναρτηθεί εργασία με τίτλο «Εκλογικά παρασκήνια 1843» για περισσότερα διατρέξαντα.
Δείτε τα Ψηφιακά έγγραφα και το Διάταγμα, στο pdf⇒ Εδώ

[1] («Ιστορία του Ελληνικού Έθνους Γ. Κορδάτος»)

1  Ο Μακρυγιάννης χαιρέτησε με θερμά λόγια την άφιξη του Όθωνα, αλλά γρήγορα απογοητεύτηκε  και ως Δημοτικός   Σύμβουλος έπεισε το  δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας το 1837 να υποβάλει στον Όθωνα αναφορά για την παραχώρηση Συντάγματος. Η πράξη του αυτή οδήγησε στην παύση του, διάλυση του δημοτικού συμβουλίου και στον κατ’ οίκον. περιορισμό του ίδιου. Απ’ το παλάτι θεωρήθηκε ως ο κύριος οργανωτής της συνωμοτικής κίνησης που οδήγησε στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843. Το Μάρτιο του 1853 δικάστηκε από στρατοδικείο για έσχατη προδοσία και καταδικάστηκε σε θάνατο. Αποφυλακίστηκε αργότερα µε τη µμεσολάβηση του ∆ηµητρίου Καλλέργη. Μετά την έξωση του Όθωνα του ξαναδόθηκε ο τίτλος του αντιστράτηγου (1864).Πηγή: «Απομνημονεύματα»

[2] 5ο Συνέδριο «Φθιωτικής Ιστορίας» Απρίλιος 2010

[3] Όταν ο πάρεδρος ή ο ιερέας του χωριού ασθενούσε ή απουσίαζε, ή διαφωνούσε.  H πλειοψηφία μπορούσε να καλέσει τους παραπάνω από άλλο χωριό

[4] Τα εκλογικά του χωριού Αρχάνι θα αναρτηθούν σύντομα.