Εκλογικα Μπρουφλιανη-Δίλοφο 1843

Εκλογικά συμβάντα το 1843 στο χωριό Μπρούφλανης/Δίλοφο του Δήμου Σπερχειάδος

1846357-360Με την προκήρυξη των συνταγματικών εκλογών, το 1843 όπως σε όλα τα χωριά, έτσι και στη Μπρούφλιανη,οι κάτοικοι άφησαν κατά μέρος την καλλιέργεια της γης και όποιες άλλες εργασίες και σύσσωμοι πήραν μέρος στις εκλογικές διαδικασίες του 1843, προκειμένου να εκλέξουν τους εκλέκτορες του χωριού Μπρούφλιανής, σήμερα Δίλοφο Φθιώτιδος/1927. Οι εκλέκτορες των πόλεων και χωριών στη συνέχεια θα έπαιρναν μέρος στην τοπική Γενική Συνέλευση για την εκλογή των πληρεξουσίων την Υπάτη.

Την πληρεξουσιότητα την διεκδίκησαν δύo αντίπαλες ομάδες: α) Ε. Κοντογιάννη, Γ Αινιάνα, β) Δ. Χατζίσκου, Χ. Ζωραφίδη.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1843, ημέρα Κυριακή οι κάτοικοι του χωριού, εξήντα τον αριθμό, πραγματοποίησαν την συγκέντρωση τους, ύστερα από εγκύκλιο υπό αριθ.777, του Δημάρχου Σπερχειάδος για να προβούν στην εκλογή των εκλεκτόρων του χωριού τους.

Η συγκέντρωση έλαβε χώρα στον ιερό Ναό του χωριού, “Άγιος Νικόλαος”προεδρεύοντος του παρέδρου του χωριού, ΖωητούΑθανασίου και με ιερέα, Παπαγεώργιο Παπακαντζίκο της ίδιας κοινότητας με σκοπό να συντάξει τον κατάλογο των ψηφοφόρων και παρουσία του οι πολίτες να δώσουν τον όρκο τους, ο οποίος έχει ως εξής:Εν ονόματι της παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος ορκίζομαι ενώπιον του ιερού θυσιαστηρίου τούτου της αληθείας να μην δώσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον ζημίας, ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησίν μου, και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν”τον όρκον τούτον επανέλαβαν όλοι οι πολίται υψώνοντες την δεξιάν χείρα.

Αφου συντάχθηκε ο κατάλογος1 και εγκρίθηκε από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με το Νόμο, “Πέρί εκλογής Παρασττων” και διαβάστηκαν, τα άρθρα, τα ψηφίσματα, και οι οδηγίες περί εκλογικής διαδικασίας, εξέλεξαν πέντε μέλη από τους υπερήλικες για συντάξουν τον κατάλογο των υποψηφίων. Εκλέχθηκαν οι :Δημήτριος ζουλούρης, Κανττζόγιαννος Γεωργίου, Γεώργιος Κομπούρης, Σπύρος Σμολης και Γεώργιος Γκίζας.

Επειδή το χωριό έχει πλέον των 50 οικογενειαρχών- ψηφοφόρων , οι εκλέκτορες σύμφωνα με το Νόμο ήταν δύω, ως εκ τούτο ο αριθμός των υποψηφίων για την εκλογή των ήταν διπλάσιος . Καταγράφηκαν οι εξής οκτώ υποψήφιοι: Δημ. Ζουλούμης, Καντζόγιαννος Γεωργίου, Γεώργιος Κομπούρης, Γ. Μπίκος, Σπύρος Σμόλης, Σπύρος Δημαράς, Γεώργιος Δ. Ζουλούμης και Δμήτριος Κόγιος. Τ α παραπάνω ονόματα τέθηκαν σε ψηφοφορία και εξήχθη το εξής αποτέλεσμα:

Ο Δημήτριος Ζουλούμης, έλαβε ψήφους υπέρ 59 κατά 6, ο δε Καντζογιαννος Γεωργίου έλαβε ήφους υπέρ 16 κατά 48, ο δε Γ. Κομπούρης έλαβε ψήφους υπέρ 2, κατά 62, ο δε Γ Μπίκος έλαβε ψήφους υπέρ 4 κατά 60, ο δε έλαβε υπέρ 3 κατά 61, ο δε Σπύρος Δημαράς υπέρ ουδένα, κατά 64, ο δε Γεώργιος Δ. Ζυγύρης, υπέρ 48 κατά 16, ο δε Δ. Κόγιος ουδέναν υπέρ, κατά 64.

Ώστε εκ του αποτελέσματος, γενομένης της καταμετρήσεως των ψήφων, εξελέχθησαν ο Δημήτριος Ζουλούμης και ο Γ. Δ Ζυγούρης εκλέκτορες της κοινότητος μας, λαβόντες την απόλυτον πλειονοψηφίαν.

Εγένετο εν Μπούφλιανη την 26 Σεπτεμβρίου 1843

Ο Προεδ. πάρεδρος                          ο Ιερεύς

Ζωητός Αθανασίου                     Παπαγεώργιος Κατζογιαννος

Τα πέντε μέλη

ΠαπαΚαντζίκος

Δ. Ζυγούρης

Γ. Γκίζας

Γ. Κομπούρης

Σπ. Σμόλης

Ο τι ακριβές αντίγραφον

Εν Μπρούφλιανη τη 26 7βρίου 1843

Ο πάρεδρος Μπρούφλιανης

ζοητός αθανασιου

Επίστολή διαμαρτυρία των κατοίκων

1846456, ….457 και ….458

Επισυνάπτω την επιστολή των κατοίκων προς την “Εθνική Συνέλευση των πληρεξουσίων” σε ψηφιακή μορφή, καθότι είναι ευανάγνωστη και την οποία έχουν υπογράψει όλοι οι κάτοικοι του χωριού.

Πηγή: Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία “Εκλογικά Συλλογής Λαδά” Φ.47

1Ο ονομαστικός κατάλογος, δεν βρέθηκε μέχρι στιγμής