Εκλογικά στο χωριό Παλαιοβράχα 1843

Τα συμβάντα στην Παλαιοβράχα στη διάρκεια την εκλογών του 1843

Αρχειακά ιστορικά1 περίληψη

1843, οι πρώτες επίσημες εκλογές για την παραχώρηση Συντάγματος, ύστερα από το αναίμακτο πραξικόπημα της 3ης Σεπτεμβρίου και τον αποκλεισμό των ανακτόρων, υπό τον Δ. Καλλέργη με τον στρατό και τον λαό.

Στη Φθιώτιδα, δηλαδή στην επαρχία Νέων Πατρών, όπως ονομάζονταν πριν από το 1843, με την προκήρυξη των παραπάνω αναφερομένων εκλογών, οι κάτοικοι των πόλεων και χωριών των τότε επαρχιών, κλήθηκαν να εκλέξουν τους εκλέκτορες ή παραστάτες των χωριών τους. Οι εκλέκτορες ή παραστάτες θα τους εκπροσωπούσαν στην τοπική Γενική Συνέλευση για την εκλογή πληρεξουσίων. Οι πληρεξούσιοι με την σειρά τους θα μετείχαν στην Εθνική Γενική Συνέλευση για την σύνταξη του παραχωρηθέντος Συντάγματος

Την εκλογή των πληρεξουσίων στην επαρχία Φθιώτιδας την διεκδίκησαν δυο αντίπαλες παρατάξεις α) Ε Κοντογιάννη με Γ. Αινιάνα και β) Δ. Χατζίσκος με Χρ. Ζωγραφίδη.

Σε πολλά από χωριά οι κάτοικοι διαφώνησαν μεταξύ τους ή παρακινούμενοι από κάποιους ενδιαφερομένους, με αποτέλεσμα σε κάποια να έχουμε δύο εκλογικές διαδικασίες και με διαφορετικά ονόματα εκλεκτόρων.

Η Παλαιοβράχα είναι ένα από τα πολλά χωριά του τότε Δήμου Σπερχειάδοςστα οποία έγιναν δύο εκλογικές διαδικασίες των κατοίκων για την εκλογή παραστατών ή εκλογέων και μια εξ αναβολής. Η πρώτη ορισθείσα αναβλήθηκε λόγω αντιδράσεων.

Η επόμενη, μετά την αναβολή, συνέλευση των κατοίκων του χωριού, έγινε 30 Σεπτεμβρίου 1843 στην εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πρόεδρος της συνέλευσης ορίσθηκε ο πάρεδρος του χωριού, Γ. Ευσταθίου και ιερέας για την ορκωμοσία κλήθηκε από το Κλωνί, ο Παππα Νικόλαος.

Εκλέκτορες του χωριού από την επίσημη συνάθροιση μετά την αποχώρηση των 22 διαφωνούντων από την εκκλησία, αναδείχθηκαν ο Ανδρίτζος Αθανασίου και ο Γ. Νικολόπουλος.

Στην τοπική Γενικά Συνέλευσή που έγινε στην Υπάτη για την εκλογή πληρεξουσίων ή πληρεξούσιο, οι παραπάνω αναφερόμενοι εντάχθηκαν στην α΄ παράταξη του Ε. Κοντογιάννη και Γ. Αινιάνα.

Στις 10 του μηνός Οκτωβρίου 1843, η ομάδα των 22 κατοίκων οι οποίοι αποχώρησαν από την παραπάνω συνέλευση πριν δώσουν τον όρκο στην εκκλησία. Πραγματοποιούν δική τους συνέλευση, στην ίδια παραπάνω εκκλησία με σκοπό να εκλέξουν τους δικούς τους εκλέκτορες. Επειδή ο πάρεδρος του χωριού αρνήθηκε να προεδρεύσει αυτής της συνέλευσης, κάλεσαν τον πάρεδρο του χωριού Γαρδικίου, τον Νικολάκη Γιαννάκη και για να πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία και να συμπληρωθεί ο κατάλογος των ψηφοφόρων2, κάλεσαν τον ιερέα του χωριού Φτέρης Παπαγεώργιον Αθανασίου.

Εκλέκτορες σύμφωνα με το δεύτερο ψηφιακό πρακτικό, αναδεικνύονται οι: Γρηγόριος Παπατριανταφύλλου, Χριστ. Γρηγ. Χατζής. Στην Επαρχιακή Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στη Υπάτη, οι παρόντες εκλέκτορες του χωριού είναι καταχωρημένοι στα πρακτικά της β΄ ομάδας

Όμως, στις 18 Οκτωβρίου 1843 οι μετέχοντες στην πρώτη εκλογική διαδικασία του χωριού, διαβίβασαν επιστολή-ένσταση προς την Εθνική Συνέλευση των πληρεξουσίων και αμφισβητούν την νομιμότητα της 2ης εκλογής, αναφερόμενοι σε διάφορα διατρέξαντα γεγονότα με στοιχεία.

Περισσότερες λεπτομέρειες συμβάντων: Στα παρακάτω χειρόγραφα ψηφιακά έγγραφα, μεταφρασμένα για την διευκόλυνση του αναγνώστη

Πρακτικό 1

1846309 έως 311 και 1846 313 -1846315

Σήμερον την τριακοστήν 7βρίου 1843 τρίτου έτους, ημέραν πέμπτης ώραν 10ην Π.Μ. εν τω Ναώ υπό το όνομα η Κοίμησις της Παναγίας, συνήλθον οι κάτοικοι του χωρίου Παλαιοβράχας του πρότερον Ν. Πατρών, ήδη του Δήμου Σπερχειάδος, διά να επαναλάβωσι την ένεκα θορύβων τινών εκ των κατοίκων τούτων μή ενεργηθείσαν την 26ην . Ημέραν προσδιορισμένη παρά του Δημάρχου εκλογήν των εκλογέων μας, επειδή ο εφημέριος του χωριού τούτου΄ προσκληθείς παρά του εισαγγελέως των πλημμελειοδικών, και εις λαμίαν μεταβάς, δεν επανήλθε, προσεκλήθη ο του πλησιεστέρου χωρίου Κλωνί ιερεύς ΠαππαΝικόλαος, ούτος ανέγνωσε τον κατάλογον των εχόντων δικαίωμα ψήφου, συντεταγμένον ως έπεται.

1 Γ. Ευσταθίου

2 Ιωάν Ευσταθίου

3 λάμπος Αναστασίου

4 Κότζης αναστασιου

5 Γούλας

6 Γ. Δασκαλόπουλος

7 Γληγόρης Τριανταφύλλου

8 Ν. Τριανταφύλλου

9 Κωνστ. Καραθανασόπουλος

10 Γ. Νικολόπουλος

11 Δημ. Νικολόπουλος

12 Γεώργιος Αγραφιώτης

13 Β. Μαραθιώτης

14 Γ. Μπαρτζόκας

15 Δημ. Τζιλιμάγκος

16 Γεώρ. Τζιλιμάγκος

17 Δημ. Ραφτης

18 Ιωα. Ζώρης

19 Ιω. Κοτοδημήτρης

20 Κ. Μπαλέσσας

21 Γ. Γιαννάκη

22 Αθ. Ιωάννου

23 Αθ. Σιάμπαλης

24 Γ. Αθανασίου

25 Κωστ. Τζάμης

26 Αντώνης Αναγνώστου.

27 Γιάννης Ραφτης.

28 Γ. Λάμπου

29 Ευστ λάμπου

30 Κοντοκώστας

31 Δ. Χαραυγής

32 Χρ. Δ. Χαραυγής

33 Δήμ. Γεωργίου

34 Ιωαν. Γεωργίου

35 Σπ. Τζριμούγκος ;

36 Ιωάν Δάσκαλος

37 Ιωάν. Κολοβόπουλος

38 Απόστ. Δάσκαλος

39 Ανδρίτζος Αθανασίου

40 Ιωάννης Αθανασίου

41 Τάσιος Ιωάννου

42 Γιάννος Τζιφτζής

43 Δημήτριος Γεωργίου

44 Αθ. Σταμάτη

45 Ηλίας Σαλωνίτης

46 Μήτρος Τριανταφύλλου

47 Γ. Πλατανιάς

48 Κοντοσπύρος

49 Δημ. Χανή

50 Γεωρ. Χανή

51 Αναστ. Γιαννακόπουλος

52 Ιωάν. Σαλούρος

53 Γιάννος Μυλωνάς

54 Αθ. Πρέσας

55 Γεωρ. Καρέλης

56 Γιάννος Καρέλης

57 λάμπος Χανή

58 Γληγόρης Παππατριαντάφυλλου

59 Χρ. Γρ. Χατζής

60 Δήμος τζιλιμάγκος

61 Κ. Πολίτης

62 Γληγ. Παππαγεωργίου

63 Αθ. Αρβανίτης

64 Τάσιος Αθανασίου

65 Κ. Γεωργόπουλος

Ο κατάλογος ούτος ενεκρίθη τη συγκαταθέσει των παρόντων αναγνωσθέντων του τε περί της Εθνικής Συνελεύσεως διατάγματος και των οδηγιών, ο προεδρεύων την συνάθροισιν πάρεδρος, πληροφορηθείς ότι εκ των κάτωθι σημειουμένων παρόντων συνεπληρώθη η πλειονοψηφία, εκήρυξε την έναρξιν της εκλογής, και δοθέντος του παρόντος όρκου. “ εν ονόματι της Παναγίας και αδιαιρέτου τριάδος , ορκίζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου του θεού της αληθείας, να μή δώσω την ψήφον μου, ούτε διά φιλίαν, ούτε δια μίσος, ούτε διά φόβον ζημίας, ούτε δι’ ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησιν μου και χωρίς καμμίαν προσωποληψίαν” εξελέχθησαν δια της πλειονοψηφίας οι Κύριοι Ανδρίτζος Αθανασίου, Γώργιος τζιλιμάγκος, Γ. Νικολόπουλος, Ιωάννης Δάσκαλου, και Δημήτ. Χαραυγής, πέντε γεροντότεροι, και οίτινες συνέταξαν τον κατάλογον των υποψηφίων, και επειδή η κοινότης αυτή συνίσταται από περί πλέον των πεντήκοντα οικογενειών, ήτοι εξήντα, και επειδή διά έχοντα περιπλέον των 50 οικογενειών χωρία, αναλογούν εκλογείς, και κατά Νόμον θα προταθώσιν οκτώ υποψήφιοι, ως τοιούτοι εσημειώθησαν οι Κύριοι Ανδρίτζος Αθανασίου, Γ. Τζιλιμάγκος, Γ. Νικολόπουλος, Ιωάννης Δάσκαλου, Δημητ. Χαραυγής, Κώτζης αναστασίου, Δημήτριος Ράφτης και Νικόλαος Τριανταφύλλου. μετά ταύτα ο προεδρεύων πάρεδρος διένειμε τας ψήφους και εγένετο η εκλογή, ψηφοφορημένου ενός εκάστου ιδιαιτέρους

όνομα και επώνυμο των παρόντων και ψηφοφορούντων.

1. Γεώργιος ευσταθίου

2. Ιωάννης ευσταθίου

3. λάμπος Αναστασίου

4. Κώτζης Αναστασίου

5. Γούλας

6. Γ. Δασκαλόπουλος

7. Νικόλ Τριανταφύλλου

8. Κωνσταντίνος Καραθανάση

9. Γ. Νικολόπουλος

11 Δημη. Νικολόπουλος

12. Β. Μαραθιώτης

13. Γεώργιος Μπαρτζόκας

14. Γ. Τζιλιμάγκος

15. Δημ. Ράφτης

16. Ιωάννης Ζώρης

17. Ιω. Κοτοδημήτρης

18. Κώστας Μπαλέσας

19. Γ. Ιωάννου

20. Αθ. Ιωάννου

21 Αθ. Σιάμπαλης

22. Γ. Αθανασίου

23. Κ. Τζάμης

24. Αντώνης Αναγνώστου

25. Γιάννης Ραφτης.

26. Γ. Λαμπόπουλος (λάμπου ή υιός του Λάμπου)

27. Ευθυμ. Λάμπου

28. Δημ. Χαραυγής

29. Χρ. Δ. Χαραυγής

30. Δημ. Γεωργόπουλος

31. Ιω. Δ. Γεωργόπουλος

32. Σπύρος τζιλιμάγκος

33. Ιωάννης Δάσκαλος

34. Ιωάννης Κολοβόπουλος

35. Απόστ. Δάσκαλος

36. Ανδρίτζος Αθανασίου

37. Ιωάννης Ανδρίτζου

38. Τάσιος Ιωάννου

39. Ιωάννης Τζιφτζής

40. Δημ. Γεωργίου

41. Αθ. Σταμάτη

42. Αθ. Αρβαρνίτης

43. Τάσιος Αθανασίου

Γενομένης της απαριθμήσεως των ψήφων εξήχθη ότι ο Ανδρίτζος Αθανασίου έλαβε ψήφους υπέρ σαράντα τρεις και κατά ουδένα. Ο δε Γ. Τζιλιμάγκος υπέρ έναν και κατά 42, Ο Γ. Νικολόπουλος ψήφους υπέρ 42, κατά έναν, ο Ιωάννης Δάσκασλου, ουδένα ψήφου υπέρ, κατά 43, ο Δημ. Χαραυγής κατά ψήφους 43, υπέρ ουδένα, Κοτζης Αναστασίου ψήφους υπέρ ουδένα, κατά 43, ο Δημ ράφτης ψήφους υπέρ 3 κατά σαράντα, και ο Νικόλαος τριανταφύλλου ψήφους υπέρ 4, κατά 39.–ώστε οι λαβόντες την πλειονοψηφίαν Ανδρίτζος Αθανασίου και Γ. Νικολόπουλος, εξελέχθησαν εκλογείς της κοινότητός μας Παλαιοβράχα.

Προς πίστωσιν τούτων συνετάχθη η παρούσα πράξις, και προσυπογράφεται από του προεδρεύοντα παρέδρου, του ιερέως και τα πέντε μέλη

Ο προεδ./ παρεδρος                      ο ιερτεύς

  Γ. Ευσταθίου                        Παππανικόλαος Παππαιωάννου

τα πέντε μέλη

Ανδρίτζος Αθανασίου

  Γέρ. Τζιλιμάγκος

Γ. Νικλόπουλος

Ιωάν Δάσκαλος

Δημ. Χαραυγής

Αντίγραφον απαράλακτον τω πρωτοτύπω

Αγά την 12 8βρίου 1843

Τ. Σ. Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος

Γ. Ζουλούμης”

*

Πρακτικό 2

1846316 έως 1846319

Σήμερον την δεκάτην του μηνός 8βρίου 1843 έτους οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του χωρίου Παλαιοβράχας της πρότερον επαρχίας νέων Πατρών ήδη ε Φθιώτιδος, συνελθόντες περί την 4 Μ. Μ εις τον Ναόν της Κοιμήσεως διά να εκλέξωσι τους εκλογείς των κατά τας διατάξεις του ΚΓ΄ψηφίσματος του ποτέ Κυβερνήτου της ελλάδος και υπό την αυτήν ημερομηνίαν δηγιών.

Επειδή δια την παρελθούσαν κυριακήν 26 λήγοντος ημέραν προσδιορίσθησαν παρά του Διοικητου Φθιώτιδος διά την περί ης πρόκειται εκλογήν δεν ενεργήθη, διότι κακόβουλοι τινές απεμάκρινον του Ιερού καταστήματος πολλούς άνδρας διότι δεν ανήκουν εις την μερίδα των, επομένως ηθέλησαν πριν έτι δώσουν τον απαιτούμενον όρκον προφωρικώς και να δαμάσωσι της ορέξεώς της εκλογής αντιβαίνοντας τας διατάξεις του Νόμου και ούτως περί δια πολιτικών ( δυσαναγνωστη μια λέξη) διέλυσαν την συνάθροισιν ήτις καθ΄ημάς καθίσταται επείγουσα την εκλογήν τούτων, την οποίαν δεν δυνάμεθα παρά παντός άλλου να παραλείψωμεν.

Επειδή ο αρμόδιος ιερεύς ηρνήθη την κατάστρωσιν του καταλόγου των ονομάτων του χωρίου μας Παππαγεώργιος αποστόλου, καιτοι προσκληθείς ανήκοντες παρά των υποφαινομένων ηρνήθη την παρουσία του εις την συνάθροισιν των υποφαινομένων. Διό προσελάβαμεν διά να ενεργηθή ο Νόμος τον ιερέα του γειντιαζομένου (γειτνιαζομένου) χωρίου Φτέρης Παππαγεώργιον Αθανασίου, και επειδή προς τούτοις ο πάρεδρος του χωρίου μας προσκληθείς και ούτος διά να ενεργήση ότι νομίμως ως προς την εκλογήν μετά του ιερέως τούτου ηρνήθη παρανόμως΄ και παθητικήν την έναρξιν αυτής.

Δια ταύτα και επιθυμούντες αφ’ ενός να μην μας αποκλεισθή δικαίωμα το οποίον η πατρίς μας εχορήγησεν, της κακκίας ένεκα του ιερέως και παρέδρου του χωρίου μας, και επιθυμούντες αφ΄ εταίρου να ενεργηθή Νομίμως ότι περί εκλογήν εκλογέων και προσλαβόντες ως είρηται τον ιερέα του πλησιεστέρου χωρίου Φτέρης Παπαγεώργιον αθανασίου προσκαλέσαμεν ταυτοχρόνως, και τον πάρεδρον του χωρίου μας και ούτος προσκαλέσαμεν τον πάρεδρο του χωρίου Γαρδίκη Κ. Νικολάκη Γιαννάκη οίτινες εν πλήρει συνελεύσει ενεργήσαμεν τας εφεξής εργασίας.

Ο ιερεύς ανέγνωσεν α΄ την από 7 7μβρίου ε.ε. προκήρυξιν του υπουργικού Συμβουλίου προς τους έλληνας του καράτους

β’ την υπό την αυτήν ημερομηνίαν εγγύκλιον του ιδίου προς τουςκατά την επικράτειαν Διοικητάς .

γ΄ το μνησθέν ΚΓ΄ ψήφισμα.

δ΄ τας μνημονευθείσας οδηγίας του Κυβερνήτου της Ε. και την από 9 9βρίου 1822. υπ’ αριθ.17 περί εκλογής παραστατών Νόμου.

ακολούθως ο αυτός ιερεύς κατέδτρωσεν τον κατάλογον των παρόντων των εχόντων δικαίωμα ψήφου πολιτών.

ακολούθως αναγνώσθη μεγαλοφώνως και επικυρώθη τη συγκαταθέσει των συνελθόντων πολιτών ως εξής

1. αθανάσιος αναστασιου

2. μίτρος τριανταφύλου

3. γλιγόρης Τριανταφύλλου

4. αναστασίος καραδήμας;

5. Δημ. Πανάγου;

6.Κων. Τσικούρας

7. Κ. Λόζος

8. Δ, χανής

9. Κ.Δημ. Χανής

10. Γ. Χανής

11. Γ. Μωραϊτης

12. Ιω. μυλωνά

13. Γίαννης σαλούρος

14. Βασίλ. σαλούρος

15. Γ. σαλούρος

16. Κ σαλούρος

17. θανάσης πραίκας;

18. Γ. καρέλης

19. Γιάννης καρέλης

20. Νικ. Καρέλης

21. Κοντοκόστας

22. λάμπος Χανής

23. Νικ.τζωρτζης

24. αναστ.( )

25.Γρηγόριος παππατριναφυλλόπουλος

26. αλεξανδρής

27. χρ. γρηγ. Χατζής

28. Δ. Τζιλιμάγκος

29. Ευαγγ. Δ. τζιλιμάγκου

30. Κ.Γ. τζατζαμπράτσας

31. Κ. Πολίτης

32. Δ, κατζανάκης

33. Γ. Κατζανάκης

34. ηλίας σαλωνίτης

35. Κότζιας αναστασίου

36. θανασης οΒελτόπουλος;

37 Γ, αποστολόπουλος

38. Ν Δημητρίου

39. Βασιλ. Νικολάου

40. Γεώργιος κοστόπουλος

41. Βασίλ. Κοστόπουλος

42. Γεώργιος γρηγορίου

43. γρηγόρης γρηγορίου

44. Γεωρ. καπακης

45. Γιάννης σταματοπουλος

46. Χρήστος Δημητρίου

47. Δ. Χαραυγή

48. τασιος αθανασίου

49. ελευθέριος λαμπου

50. Γ.Δ. ζιλιμάγκος

51. θανάσης τζιρογιάννης

52. Χρήστος τζιρογιάννης

53. ιωάννης μπακαπουλος:

54. Νικόαλαος Ιωάννου

όλοι οι πολίται έχοτες δικαίωμα ψήφου οίτινες και έμειναν μόνοι εις την εκκλησίαν μετά του

εψοπετρεύοντος (προεδρεύοντος) την συνάθροισιν παρέδρου και του ιερέως.

Ο ιερεύς παρουσιασθείς εν τω μέσω κρατών εις τας χείρας το ευαγγέλιον και εις των γερονττέρων της συνάθροισης ο Κ Γρηγόριος παππατριανταφύλλου ανέγνωσεν μεγαλοφώνως τον ακόλουθον όρκον.

“ εν ονόματι της πανααγίας και αδιαιρέτου τριάδος, ορκόζομαι ενώπιον του θυσιαστηρίου τού θεού της αληθείας να μην δόσω την ψήφον μου ούτε διά φιλίαν, ούτε διά μίσους, ούτε διά φόβον, ούτε διά ελπίδαν προσωπικού κέρδους, αλλά κατά την συνείδησίν μου και χωρίς καμίαν προσωποληψίαν” τον όπρκον τούτον επανέλαβον όλοι οι πολίται υψόνοντες την δεξιάν των χείραν.

Ακολούθως εκλέχθησαν πέντε εκ των γεροντοτέρων μελών της συναθροίσεως οι Κ.Κ Δήμήτιος Χανής, γρηγόριος παπατριανταφύλλου, Κοτζιος αναστασίου, Γεώργούλας Χανής και χρηστάκης γρηγορίου χατζής. Οίτινες επί παρουσία του προεδρεύοντος την συνάθροισιν και του ιερέως κατέστρωσαν τον κατάλογον των εκλογέων, και αριθμουμένων των οικογενειαρχων εις 80, 8 υποψήφιοι σύμφωνα με το ΚΓ΄ψήφισμα, Οίτινες εισίν οι ακόλουθοι.

1. Γρηγόριος παπατριανταφύλλου

2. Δ. Χανής

3. Χριστ. Γρηγ. Χατζής

4. αθανάσιος αναστασίου

5. Γ. Καρέλης

6. Δ. τζιλιμάγκος

7. μιτζιος τριανταφύλλου

8. Κώστας πολίτης

αρξαμένης όθεν της εκλογής ήρξατο η ψηφογορία των υποψηφίων ένα ματά τον άλλον και εξελέχθη το εξής αποτέλεσμα.

1. Γρηγόριος παπατριανταφύλλου έλαβον ψήφους υπέρ 45

2. Δ Χανής ‘ελαβον ψήφους υπέρ………. 35

3. Χριστακης γρηγ. Χατζής έλαβον ψήφου επέρ……. 40

4. αθαν. Αναστασίου έλαβον ψήφου επέρ……………. 30

5. Γ. Καρέλης έλαβον ψφους υπέρ……………………… 20

6. Δ. Τζιλιμάγκος έλαβον ψήφους υπέρ……………… 19

7. μιτζιος τριανταφύλλου’ελαβον ψήφους υπέρ……. 23

8. Κ. πολίτης’ελαβον ψήφους υπέρ……. 17

εκ του ανωτέρου αποτελέσματος θεωρούνται ως νόμιμοι εκλογείς του χωρίου Παλαιοβράχας οι Κ.Κ. Γρηγλοριος παπατριανταφύλλουκαι Χριστ. Γρηγ. Χατζής

Προς πίστιν τούτων απάντων κατεστρώθη η παρούσα πράξις φέρουσα τας υπογραφάς του ιερέως του προεδερεύοντος παρέδρου και των πέντε μελών, της οποίας το προτότυπον θέλει μείνει εις τα αρχεία της Δημαρχίας της Σπερχειαδος αντίγραφον θέλει σταλεί εις την Διιοικητην Φθιώτιδος και όμοια θέλει δοθώσι εις έκαστον εκλογέα, διά να αποδείξη δι’ συτού τα οποία έχει δικαιώματα ως εκλογεύς και εν δυνάμει αυτού ( δυσανάγνωση 1λέξη) εις την εν Υπάτη συνάθροισιν των εκλογέων διά την εκλογήν των πληρεξουσίων Νέων Πατρών.

 ο ιερεύς                          ο προεδρ την συνάθροισιν πάρεδρος

παπαγεώργιος   αθανασίου               Νικόλ. Γιανάκης

    Τα πέντε μέλη

χρηστάκης γρηγορίου χατζής

γληγόρης παπατριανταφύλλου 

Κοτζιος αναστασίου,

Δήμήτιος Χανής,

Γεώργιος Χανής

Ισον τω προτοτύπω τη αυτήν ημερομηνίαν

ο πάρεδρος

Νικολάκης Γιαννάκης

*

3.Επιστολή ένσταση

1846320-323      Προς την Εθνική Συνέλευσιν

Εν Παλαιοβράχα την 18 8βρίου 1843

Είκοσι δύω συγχωριανοί μας έχοντες δικαίωμα ψήφου, σημειωθέντες εις τα πρακτικά της ενεργηθείσης εκλογής διά τους εκλέκτορας του χωρίου μας, υποκινούμενοι από ραδιουργούς και σπερμολόγους, ών πρώτος ο Γιαννάκης Γαρδίκης, μη θελήσαντες να λάβωσι μέρος εις την γενικήν του χωρίου μας συνάθροισιν, συνήλθον διά νυκτός άνευ παρέδρου και ιερέως, και χωρίς να ψηφοφορήσωσι παντελώς, ονόμασαν απλώς δύω εκλογείς, μετ’ ολίγας ημέρας επαρουσιάσθη, ο του Γαρδικίου πάρεδρος, και υπέγραψε μετά του εφημερίου Φτέρης τα πρακτικά. Ο πραγματικός αριθμός των ρηθέντων δεν υπερβαίνει ουδένα όσοι άλλοι ήθελον φανή είνε ονόματα ιδανικά και ανύπαρκτα.

Οι μείναντες υποφαινόμενοι τον αριθ. 43 σχηματίζονταις τα (2/3) δύω τρίτα, συνελθόντες εις την εκκλησίαν και επί τη βάσει των οικογενειών, υπερβαίνουν τας πεντήκοντα εξελέξαμεν δύω εκλογείς τους Ανδριτζου Αθανασίου και Γεώργιον Νικολόπουλον διά ψήφων, και αυτοί είνε οι εκλογείς της κοινότητός μας. Πληροφορούμενοι δε ότι οι ονμασθέντες εκλέκτορες από τους 33. επαραστάθησαν εις την εν Υπάτη συνέλευσιν και εψηφοφόρησαν, γνωστοποιούμεν τ’ ανωτέρω εις την Σεβ. Συνέλευσιν διά να γνωρίση. οτι οι μεν είνε αυτοχειροτόνητοι, οι δε των υποφαινομένων υποσημειούμεθα με όλον το Σέβας.

οι ευπειθέστατοι κάτοικοι Παλαιοβράχας

Έγινε προσπάθεια να γίνει πιστή αντιγραφή των ψηφιακών εγγράφων, κρατώντας την σύνταξη , το ύφος και την ορθογραφία. Σε κάποια ονόματα με ερωτημηατικά ή χωρίς ερωτηματικά μπορεί να μην έχουν σωστά αποδοθεί. Ζητάμε την επιείκειά σας και για τυχόν λάθη και παραλήψεις μας.

► Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση.

Σύντομα θα λάβετε απάντηση.

Τα ψηφιακά έγγραφα είναι στη διάθεση του αιτούντα

πιστοποιειται η γνησιότηςτων ανωτέρου ηπογραφόν τον συγχωριανόν μου

κατατεσάντον

ο πάρεδρος του χωριου παλιοβράχας

Γ: ευσταθίου

αριθ 3 το δημαρχείον σπερχειάδος πιστοποιεί την γνησιότητα της όπισθεν υπογραφής του ειδ. Παρέδρου παλαιοβράχας

Εν Αγά την 26 8βρίου 1843

Εν απουσία του Δημάρχου Σπερχειάδος

ο πάρεδρος

.Σ. ΑΚαλαμάρας

Ευχαριστούμε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για την άμεση και ειλικρινή υποστήριξη

Έγινε προσπάθεια κατά την μετάφραση να κρατηθεί η ορθογραφία και το ύφος του πρωτοτύπου.

Για τυχόν λάθη και παραλείψεις μας, ζητάμε την επιείκεια σας.

Τα αρχειακά ψηφιακά έγγραφα στη διάθεση του αιτούντα

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε σχόλιο, παρατήρηση και διόρθωση για να γίνουμε καλύτεροι.

Σύντομα θα λάβετε απάντηση μας

1Πηγή:  Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Εκλογικά Συλλογής Γ. Λαδά

2Ο κατάλογος περιλαμβάνει 54 ψηφοφόρους