Εθνικα χωρια Ζητουνιου-Πατρατζικιου 1829

Χωριά Ζητουνίου και Πατρατζικίου

Κατάλογος χωριών Ζητουνίου και Πατρατζικίου, τα οποία μετά την επικράτηση  της επανάστασης, Εθνικοποιήθηκαν. Αναφέρονται οι πρώην  Ιδιοκτήτες Οθωμανοί, οι οποίοι τα κατείχαν  μέχρι το 1829 και  σε  πια πλευρά του Σπερχειού ποταμού βρίσκονται. Καταγράφτηκαν από τη σχηματισθείσα  Ελληνο-Οθωμανική Επιτροπή με σκοπό τη διερεύνηση,  αν έχει ή όχι πουληθεί κατά τη διάρκεια της επανάστασης ή μετέπειτα ποιος ήταν ο κάτοχος μέχρι το 1829. Ακολουθεί ο κατάλογος:ο οποίος αναφέρει: Επαρχία,  -όχθη,    όνομα χωριού,   όνομα πρώην Οθωμανών ιδιοκ/τών,   εποχή παύσεως ιδιοκ/τών,  εποχή πώλησης του χωριού (μέχρι το 1829 δεν είχαν πουληθεί), παρατηρήσεις

 «Σημείωση των Οθωμανικών χωρίων  τα οποία διατελούν υπό την ελληνικήν Κυβέρνησιν και λογίζονται ως Εθνικά»

Επαρχία δεξιά όχθη του Σπερχειού    όνομα χωριού  όνομα πρώην ιδιοκ/τών εποχή παύσεως ιδιοκ/τών εποχή πώλησης απούλητο μέχρι το 1829
 1   Ζητουνίου δεξιά Δαμάστα Χαλήλ μπεγη 1829  1829
 2 δεξιά νευροπολις[1] του ιδίου 1829 1829 απούλητο
 3 δεξιά Ομιαλός[2] του ιδίου 1829 1829 ομοίως
 4 δεξιά γαρδικάκι του ιδίου 1829 1829 ομοίως
 5 δεξιά Σκληθράκι  χουσεΐν κεχαγιά 1829 1829 ομιοίως
 6 δεξιά Κουμαριτζι Του ιδίου 1829 1829 ομοίως
 7 δεξιά δέλφινο χαλήλ μπεγη 1829 1829 ομοίως
 8 δεξιά Μοσκοχώρι ιμιρ μπέγη;; 1829 1829 ομοίως
 9 δεξιά Μουσταφάμεϊ του ιδίου 1829 1829 ομοίως
10 δεξιά Βαρδάτες Χαλήλ μπεγη 1829 1829 ομοίως
11 δεξιά Αλπόσπιτα του ιδίου 1829 1829 ομοίως
12 δεξιά Φρατζή/αλώπη του ιδίου 1829 1829 ομοίως
13 δεξιά Κωσταλέξη[3] χουσεΐν κεχαγια 1829 1829 ομοίως
14 δεξιά Κομποτάδες Χαλήλ μπεγη 1829 1829 ομοίως
15  Ν..Πάτραι δεξιά Καριά Ισμαήλ Ισμαήλ μπέγης Κον 1829 1829 απούλητο
16 δεξιά άϊσώστη[4] Μουσταφαγά και τουρχάν αγά 1829 1829 απούλητο
17 δεξιά Αγά Αασλάνμπεγη και Μουσταγα 1829 1829 απούλητο
18 δεξιά Παλαιοβράχα Αγά Μουχουρτάρ 1829 1829 απούλητο
19 δεξιά λευκάδα[5] Χαμπίπ Τζάμ 1829 1827
20 αριστερά όχθη Κουκιά[6] Ταΐρ γγεκα 1829 1827
21 αριστερά βήτολη Μπράχου Νεπροβίστα 1829 1829 απούλητο
22 αριστερά Νέλη (Σήμερα τοπωνύμιο στη Μακρακώμη) Ασλάν μπεγη 1829 1829 απούλητο
23 αριστερά Σοφού[7] Του ιδίου 1829 1829 απούλητο
24 αριστερά Πλατύστομο Ισμαήλάϊαγια 1829 1829 απούλητο
25 αριστερά Αχούρια[8] του ιδίου 1829 1829 απούλητο
26 αριστερά Τοπόλ[9] του ιδίου 1829 1829 απούληυο
27 αριστερά Γλαβανίτζα[10] του ιδίου 1829 1829 απούλητο
28 αριστερά Μάκρυση Τουρχάναγα 1829 1829 απούλητο
29 αριστερά αρχάνι του ιδίου 1829 1829 απούλητο
30 αριστερά Γραμμένη ράχη Τουρχάναγα, αλήμπεγη, αλή τζαμ 1829
31 αριστερά Παλιούρι[11] το μισό Τουρχάναγα 1829 1829  απούλητο

εν λαμία τη 9   7βρίου 1834.Ο οικονομικός έφορος Φθιώτιδος. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κενετρική Υπηρεσία “Εθνικά Κτήματα” Μικτής Ε.ΟΘΩΜ. Επιτροπής Φ.78-79

[1].Ακατοίκητο απ’ αρχής της επαναστάσεως

[2].Ακατοίκητο αλλά καλλιεργείται από τους κατοίκους του Γαρδικακίου

[3]. Ακατοίκητο

[4]. Ακατοίκητο, αλλά καλλιεργείται από τους κατοίκους Μπρούφλιανης

[5].πουλήθηκε το 1827 εις τον Γραμ.  (δυανάγνωστο επώνυμο) διαφιλονικήται

[6]. πουλήθηκε το 1827  εις τον κ. Μ. Κοντογιάννη διαφιλονικούμενο

[7]. Ακατοίκητο αλλά καλλιεργείται από τους κατοίκους της Τζούκας (Τσούκας)

[8]. Ακατοίκητο αλλά καλλιεργείται από τους κατοίκους Πλατύστομου

[9]. Παλιοχώρι ακατοίκητο, αλλά καλλιεργείται από τους κατοίκους Γιαννιτσούς

[10].Καλλιεργρείται από τους κατοίκους Γιαννιτσούς

[11].Ακατοίκητο αλλά καλλιεργείται από τους κατοίκους Καργιάς (Καρυά)