Φτερη Αγωνιστες

Φτέρη Αγωνιστές 

Για το χωριό Φτέρη, του τότε Δήμου Σπερχειάδας, ύστερα από έρευνα των στρατιωτικών καταλόγων, Τόμος «Αριστεία», των Γενικών Αρχείων του Κράτους, καταγράφτηκαν 148 αγωνιστές του 1821. Εκ των οποίων:

Οι 13 από αυτούς τιμήθηκαν με το  αργυρό αριστείο: δύο (2), ως προύχοντες και Δημογέροντες του χωριού, και έντεκα (11) ως αξιωματικοί.

► Οι 25 τιμήθηκαν με το χάλκινο αριστείο, ως υπαξιωματικοί.

Οι υπόλοιποι τιμήθηκαν με το σιδερένιο αριστείο και κάποιοι από αυτούς δεν χαρακτηρίστηκαν ή δεν το έλαβαν.

Τα παραπάνω αριστεία δεν είναι στατικά, διότι πολλοί από τους αγωνιστές, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, διαφώνησαν με την βαθμολογία που τους κατέταξαν ή με το είδος του αριστείου που τους τίμησαν και προσέφυγαν στις κατά καιρούς συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές ή στα Δικαστήρια.

Η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν συμπλήρωση του καταλόγου και με τις υπάρχουσες αιτήσεις και τα βεβαιωτικά πιστοποιητικά συμμετοχής στις διάφορες μάχες, στον «υπέρ Ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμον».

Οι μεταφορά των επωνύμων στον παρακάτω κατάλογο, έγινε προσπάθεια να αποδοθεί, όσο αυτό ήταν δυνατό, πιστή αντιγραφή των  χειρόγραφων, π.χ Κατζίκας ο Κατσίκας, Βότζης ο Βότσης κ. ά 

[……]Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες απόκτησης των αριστείων και άλλα  Εδώ[…..}

 Ονοματικός και αλφαβητικός κατάλογος, συμμετεχόντων Αγωνιστών του χωριού, στην επανάσταση του 1821

Ο ονομαστικός Κατάλογος αγωνιστών του ‘21, του χωριού που ακολουθεί, περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων , τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά.

 [Αρβανίτης Ιωάννης  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 146 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]      

[Αγγελή Ζαχαρής κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.   Αναφέρεται με α/α 134 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]     

[Αθανασίου Ιάκωβος   κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 141 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]   

[Αρκούδας Ιωάννης κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 38 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]  

[Βαζούρας Κώστας  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 145 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Βαϊνας Αναγνώστης  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 84 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Βαϊνας  Κώστας του Χρηστόδουλου, κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο αριστείο.  Συμμετείχε σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου και υπέβαλε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα προς την «επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας» μέσω του Δήμου Σπερχειάδας, Αγά  8 Ιανουαρίου 1844. Περιλαμβάνεται με α/α 320 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 269, Φ. 284, Φ. 286]

 [Βότζης Ιωάννης κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 68 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]  

[Γεωργίου Παναγιώτης κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 336 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70] 

[Γιαμπουρλής Αθαν.  του Δ. κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]   

[Γιαμπουρλής Βασίλειος  του Δ. κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272] 

[Γιαμπουρλής Γιάννης του Δ.  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]   

[Γιαννόπουλος Χαράλαμπος κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 338 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Δείτε στο τέλος του καταλόγου,  το επισυνημμένο δίπλωμα  του αγωνιστή.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Γκίκα Γεώργιος του Ι. κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Γκίτζιου Νικολό του Γ. κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Γρηγορίου Χρηστάκος του Χ  κάτοικος Φτέρη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 192 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Δεσποτόπουλος Αθανάσιος κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 324 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Δεσποτόπουλος Θεόδωρος κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Δημητρέσα Νικόλαος  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 88 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]   

 [Δημητρούσιαν κάτοικος Φτέρης προύχων-Δημογέρων. Τιμήθηκε με το Αργυρό  αριστείο. Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής 

Αον  ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και δημογέροντες των χωρίων των του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου, έλαβον μέρος εις α μάχας ως επικεφαλής των εγχωρίων των  Αθήνα 15 Μαΐου1844 Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276, Φ. 280]

[Εμμανουήλ Κώστας  κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο αριστείο. Περιλαμβάνεται με α/α 322 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα,  για  τη διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Ζαχαρή Ιωάννης κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 135 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[Ζαχαρή Χαράλαμπος ζαχαρή κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 136 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[Ζαχαρής  Θανάσης κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 456 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Ζαχαριάς Γρηγόριος από Φτέρη κάτοικος Αγά. Βρίσκεται σε κατάλογο του Δήμου Σπερχειάδος, προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, με αριθμό πρωτ Νο 4171/14/21 Ιουνίου 1841.  Η Διοίκηση  Φθιώτιδος,  με δικό της διαβιβαστικό, διεύθυνε, εκτός αυτών του Δήμου Σπερχειάδος, αλλά και άλλων Δήμων μαζί προς την  Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, τις υποβληθείσες αιτήσεις και πιστοποιητικά των αγωνιστών. Παραθέτουμε  την σχετική αλληλογραφία για τον υποφαινόμενο:  α)

 Εν Αγά 24 Αυγούστου 1839          Προς το Δήμαρχο Σπερχειάδος 

Αριθ. Πρωτ. 475

“Ο υποφαινόμενος Γρηγόριος Ζαχαριάς γεννημένος εις το χωρίον Φτέρης  κατοικών εις Αγά του Δήμου Σπερχειάδος της Φθιώτιδος είμαι ετών τριάκοντα πέντε,  υπηρέτησα στρατιωτικώς υπό διάφορους αρχηγούς κατά το διάστημα της επαναστάσεως ως αξιωματικός εικοσιπένταρχος, τας εκθέσεις των εκδουλεύσεων μου με τα αναγκαία πιστοποιητικά τα οποία διελάμβανον τας μάχας συναφθέντων εν καιρώ των οποίων έλαβον πληγήν κατά  τον αριστερό πόδα μου την αιχμαλωσίαν απάσης της οικογενείας μου και εμού του ιδίου, όστις διά πολλών μέσων εσώθην αυτής, τα διεύθυνα διά του  Διοικητού με τον ανήκον εθνόσημον, διευθύνω προς υμάς  Κ. Δήμαρχε, την παρούσα μου, σύμφωνα με την διαταγήν της επί των Στρατιωτικών Βασιλικής Γραμματείας της επικρατείας, υπό αριθ, 204, και παρακαλώ να ενεργήσητε τα περαιτέρω και υποσημειούμαι ευσεβάστως .

Ο ευπειθέστατος  Γληγορης ζαχαριά»

β) 475/348   (1184859)

Εν Αγά 24 Αυγούστου 1839                  Προς τη Βασιλ. Διοίκησης Φθιώτιδος

Περί διευθύνσεως αναφοράς

Συμφώνως με την έννοιαν της υπό αριθ, 3028 διαταγής της επί των εσωτερικών Β΄ Γραμμ. της επικρατείας, διευθύνοντες εγκλείστως την περί αριστείου αίτησιν του συνδημότου μας Γρηγορίου  Ζαχαριά , και αναφέρομεν ότι εις τον Δήμον τούτον δεν έχει άλλος το επώνυμον αυτού, ούτος υπάρχων καλής διαγωγής δεν εκατηγορήθη

επί πλημμελήματι προ νοουμένου κατά του άρθρου 22 του ποινικού Νόμου.

Εκ του Δήμου

ενεργ ο πάρεδρος

Τ. Σ

γ) Αριθ 4612 /1478

Λαμία 6 7βρίου 1839

Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας

Περί αριστείων

Εγκλείστως αιτήσεις διαφόρων δημοτών, εκ των Δήμων Καλλιαίων, Σπερχειάδος, Υπάτης και Ροδωνίων περί αριστείων ομού με τας πρωτοτύπους αναφοράς των Δημάρχων, δια να διατάξη η Β΄ Γραμματεία ό, τι εγκρίνει

Ευπειθέστατος

Ο Διοικητής  Φθιώτιδος

 Π. Λοιδορίκης.

 Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 71, Φ]  

[Ζαχαρόπουλος Γεώργιος κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 337 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70] 

[Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 144 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]      

[Θανάση Γεώργιος Κώστα κάτοικος Φτέρη/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 45 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Θανάση Κώστας  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 142 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[Θανασούρας Γεώργιος  κάτοικος Φτέρη/Αργυρό αριστείο. Ο Γ. Θανασούρας στις 29 Νοεμβρίου 1843 από Αγά, υπέβαλε επαναληπτική ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, μαζί με τον συμπατριώτη του Γ. Κωστόπουλο, προς το Δήμο τους προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως, για την έκδοση του αριστείου τους.  Στη συνέχεια, τον συναντάμε με α/α 29 σε ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα 42 αξιωματικών του Υπουργείου Στρατιωτικών. Ήτοι:  «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής.

 Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου

. Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ. 287]

[Θραψημιώτης Στέργιος του Κώστα κάτοικος Φτέρη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 29 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196]

[Θραψίμης Γεώργιος Κ.  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 150 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[Θραψίμης Κώστας κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 460 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]   

[Ιωάννης Μανόλης κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο.  Σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 5 των “αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία με αριθμό 797-30-9-1841». Ενώ στον ονομαστικό κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος 1843 του Υπουργείου των Στρατιωτικών προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας,  είναι με α/α 39 στον κατάλογο  και τιμήθηκε με σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134, Φ. 174]

[Ιωάννου Γεώργιος κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο.  Σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 2 των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία με αριθμό 726-18-2-1841»ομοίως ως άνω με αριθμό: 726-18.1841. Ενώ στον ονομαστικό κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος 1843 του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας,  είναι με α/α 48στον κατάλογο  και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134, Φ. 174]

[Ιωάννου Τριαντάφυλλος κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 326 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Κακα(ε)τής Αναστάσιος κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 333 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Κακετής Ελευθέριος του Αν κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 321 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κατζίκας Γεώργιος κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 329 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των.   [Κατζίκη (α)ς Γεώργιος κάτοικος Φτέρης Χάλκινο/Αργυρό. Περιλαμβάνεται με α/α 104 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Το όνομα Γεώργιος Κατσίκας ή  Κατσίκης, είναι καταχωρημένος με α/α 35 και σε ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα Νο 11347/3-7-1844 του Υπουργείου των Στρατιωτικών με άλλους 47 αξιωματικούς  αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, άνευ καταγωγής και διαμονής. Δεν αποκλείεται, ο ίδιος να διαφώνησε με το χάλκινο αριστείο  και να προσέφυγε εκ νέου στις κατά καιρούς εξεταστικές επιτροπές αριστείων, να δικαιώθηκε, και ύστερα από πρόταση του Υπουργού των Στρατιωτικών, όπως αναφέρεται στο παραπάνω  Διάταγμα, τιμήθηκε με  το Αργυρό αριστείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα ως αξιωματικός. Τον καταχωρούμε στη Φτέρη, διότι δεν βρέθηκε ίδιο όνομα σε άλλο χωριό. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 70, Φ. 282, Φ. 289]    1255549

[Κατζούλης Ιωάννης κάτοικος Φτέρης/χάλκινο Περιλαμβάνεται με α/α 103 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844,ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Καψάλης Ιωάννης  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 132 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι      Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]  

[Κό (ά)πελον ή Μετζαρμάη;;;; Κώστας κάτοικος Φτέρη/Αργυρό αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 29 σε ονομαστικό κατάλογο 42 αξιωματικών από διάφορα χωριά. Ήτοι:  «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

Βον εις τον Ημέτερον  Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ. 287]

[Κοκούλης Ζά(ή)χος κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο.  Περιλαμβάνεται με α/α 62 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμητών, ο οποίος συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]   

[Κολοθανάσης Δημήτριος κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο.   Περιλαμβάνεται με α/α 61 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμητών, ο οποίος συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286]

[Κομπάρος Μήτρος κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 457 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]

[Κοντοδημητρόπουλος Κώστας  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 91 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]   

[Κοτρέτζος Ευστάθιος  κάτοικος Φτέρη/ σιδερένιο.  Ο  Κοτρέτζος Ευστάθιος κάτοικος Φτέρης του Δήμου Σπερχειάδος  Φθιώτιδος ετών 40.  Πήρε το πιστοποιητικό του  ύστερα από ομαδική αίτηση με άλλους συμπατριώτες του.  «..Έλαβε τα όπλα  από αρχής του αγώνα,  υπό την οδηγία και άλλων οπλαρχηγών και ημών των υποφαινομένων. Παραβρέθηκε σε διάφορες κατά των εχθρών μάχες:  Υπάτης, Καλιακούδας,  Άμπλιανης,  Γιαννιτσούς, έξοδο Μεσολογγίου και άλλες πολλές…». Υπογράφουν Μ και Ν. Κοντογιάννης. Επικύρωση υπογραφών, ο Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης Εν Αγά 18 Ιανουαρίου 1844. Αναφέρεται με α/α 83 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 269, Φ. 286]   

[Κουκούλης Ζάχος του Κ. κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 102 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Κουτζικωστόπουλος Ιωάννης κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272] 

[Κραβαρίτης Ιωάννης του Παναγιώτη κάτοικος Φτέρη υπέβαλε επαναληπτική ατομική αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό  πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Το πιστοποιητικό υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ .και Ν. Κοντογιάννης. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 276/192-594]

[Κραβαρίτης Κώστας.  κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο.  Περιλαμβάνεται με α/α 198 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, ο οποίος συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286]

[Κραβαρίτης Τριαντάφυλλος κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 169  σε κατάλογο Νο 10378/12- 6 -1844 του Υπουργείου των επί των Στρατιωτικών, οποίος στάλθηκε προς  Γ. Χατζηχρήστο, επί υπουργίας Α. Λόντου, με 150 χάλκινα και 300 σιδερένια. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287

[Κυρκάης Γεώργιος του Ι. κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 44 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]   

[Κυρκάης Κώστας του Δ. κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Κωνσταντίνου  Γεώργιος κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]      

[Κώστας  Ξυνόγιαννος κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 323 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Κωστοθανάσης Γεώργιος κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο.   Περιλαμβάνεται με α/α 60 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, ο οποίος συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλοστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286] 

[Κωστόπουλος Γεώργιος κάτοικος Φτέρη ετών 35. Υπέβαλε επαναληπτική ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, με τον συμπατριώτη του Γ. Θανασούρα, για απονομή αριστείου,  καθώς  και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες.

«Εν Αγά τη 29 Ιανουαρίου 1843

Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας

Περί Αριστείου

          Οι υποφαινόμενοι αν και ηγωνισθημεν ενθέρμως τον υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος καθυποβάλλαμεν εγκαίρως τα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεων μας, μόλα ταύτα δεν μας εστάλησαν μέχρι τούδε τα ανήκοντα εις ημάς αριστεία. Επειδή όμως η βραδύτητα αύτη μας δίδει υπόνοιαν του να απολέσθησαν αύτα, αναγκαζόμεθα και υποβάλλομεν νέα των εκδουλεύσεων μας πιστοποιητικά, αιτούμενοι από την Βασιλική Γραμματεία την αποστολήν και εις ημάς των ανηκόντων εθνοσήμων.

Υποσημειούμεθα οι ευπειθέστατοι κάτοικοι της Φθιώτιδος

Γεόργιος Θανασούρς

Γεωργούλας κωστόπουλος»

Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφεται από τους Μ. κα Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν συνειδήσει, ότι ο Γεώργιος Κωστόπουλος, κάτοικος του χωρίου Φτέρης, του Δήμου Σπερχειάδος της Φθιώτιδος, ετών 35, υπηρέτησεν στρατιωτικώς την πατρίδα, διατελέσας υπό τας διαταγάς μας, παρευρέθη δε εις δαφόρους κατά των εχθρών μάχας, ως εις την της Υπάτης, εις το Μεσολόγγι, την Καλλιακούδα, και λοιπάς δια το σύντομον παραλείπομεν, δείξας γενναιότητα, ευπείθειαν εις τους ανωτέρους του, φανείς και ούτος είς των λοιπών αριστευσάντων συναγωνιστών του.  Τω δίδεται κατ’ αίτησίν του το παρόν, ίνα τω χρησιμεύση ανηκόντως. Εν Αγά 26 9βρίου 1843». Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 254]

[Λαγός  Γεώργιος του Κ κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 101 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Λαγός Ιωάννης του Κ. κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272] 

[Λαγός Χρήστος  κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 40 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]   

[Λαγός Χρήστος του Κ κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272] 

[Λάμπου Ξάνθος κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 330 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Λάμπου Ξάνθου άνευ καταγωγής  και διαμονής/Αργυρό. Δεν αποκλείεται ο υποφαινόμενος Λάμπου Ξάνθου, ο οποίος  είναι καταχωρημένος με α/α  33 σε ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα Νο 11347/3-7-1844, του επί των Στρατιωτικών Υπουργείου με άλλους 47 αξιωματικούς  αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, άνευ  καταγωγής , να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τον προηγούμενο Λάμπου Ξανθός. Να διαφώνησε με τα τυχόν αριστεία που έλαβε και να κατέφυγε εκ νέου στις κατά καιρούς εξεταστικές επιτροπές, να δικαιώθηκε και με το παραπάνω αναφερόμενο διάταγμα, να τιμήθηκε με το Αργυρό αριστείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα ως αξιωματικός. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 289]    1255549

[Λιάσκος Καραγιάννη  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 130 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[Λιάσκου Ιωάννης  κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο αριστείο. Περιλαμβάνεται με α/α 323 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Μακρής Γεώργιος  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 92 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]  

[Μαλιακης Γεώργιος του Κ. κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Μαντό(ά)ς Αθαν.  κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο αριστείο. Περιλαμβάνεται με α/α 329 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα, για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Μπαλάσκας Δημήτριος κάτοικος Φτέρης. Σε κατάλογο της Διοίκησης Φθιώτιδος Νο 4171/14/21 Ιουνίου 1841, πιθανόν αποτελεί διαβιβαστικό εγγράφων-δικαιολογητικών των αγωνιστών, προς την Επί των στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας Η αίτησή του  τον αναφέρει καταγωγής από Χαλίλη ;;;;;;

[Μπαλτζάκης Κώστας κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 133 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286] 

[Μπουρμπούνης Ιωάννης κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 461 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]   

[Νικολάου Ιωάννης κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 334 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Νικολάου Ιωάννης κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 335 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Νταλιάνης Δημήτριος κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 46 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]  

[Ντρίτζας Κώστας κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 321σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]  

[Ξάνθη Γεώργιος του λάμπου κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Ξάνθη Ιωάννης του λάμπου κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Ξάνθης Κώστας του Ν. ή Πλατιάς  κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο αριστείο. Περιλαμβάνεται με α/α 590 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Ξάνθης Νικόλαος κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 589, σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286

[Ξάνθου Λάμπος κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 331 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση

[Ξάνθου Νικόλαος κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο αριστείο. Περιλαμβάνεται με α/α 330 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Ξη(υ)νόγιαννης Λαμπράκης κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο αριστείο. Περιλαμβάνεται με α/α 328 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Ξυνόγιαννος Γεώργιος κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 332 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Ξυνόγιαννος Ιωάννης κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Συμμετείχε σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, μαζί με άλλους συμπατριώτες του, και υπέβαλε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα προς την «επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας» μέσω του Δήμου Σπερχειάδας. Το δε πιστοποιητικό του, υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος,  Γ. Ζουλούμη  Αγά  8 Ιανουαρίου 1844. Επίσης  αναφέρεται με α/α 43 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]       

[Ξυνόγιαννος Κώστας κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 42 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]    

[Ξυνογιάννου Ιωάννης του Γ. κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]   

[Πακογιάννης Δημήτριος *κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο, αριθμός καταλόγου νο 1 διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος με 94 αγωνιστές χωρίς άλλο διαβιβαστικό.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 174] *Πιθανόν να είναι ο  αγωνιστής  Σακκογιάννης Δημήτριος.

[Παλιρούτας Παναγιώτης κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Ο Παλαιορούτας Παναγιώτης, από Φτέρη του Δήμου Σπερχειάδος Φθιώτιδος ετών 40. Πήρε το πιστοποιητικό του ύστερα από ομαδική αίτηση μαζί  με άλλους συμπατριώτες του.   Έλαβε τα  από την αρχή  του αγώνα, υπηρέτησε την πατρίδα  υπό την οδηγία του Γ Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε σε διάφορες μάχες οι σημαντικότερες είναι: Της Υπάτης, Καλιακούδας,  του Αετού, της  Γιαννιτσούς, του Κρεμμυδιού, η  έξοδος Μεσολογγίου κ . ά. Υπογράφουν Μ και Ν. Κοντογιάννης. Επικύρωση υπογραφών Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ Ζουλούμης Εν Αγά 18 Ιανουαρίου 1844.   Αναφέρεται με α/α 67 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 269, Φ, 286]    

[Παναγιώτου Ιωάννης ή Κρακτής;; (Δυσανάγνωστο το διαζευκτικό όνομα )  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 471 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]    

[Παναγιώτου Μαργαρίτης κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο αριστείο. Περιλαμβάνεται με α/α 324 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Παπαγεωργίου Βασίλης κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]  

[ΠαπάΓιάννη Κωνσταντίνος κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 138 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[ΠαπαΓιάννη Παναγιώτης κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 139 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[Παπαδόπουλος  Κώστας Ι, κάτοικος Φτέρη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Παπαδόπουλος Νικόλαος κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 319 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[ΠαπαΚωστόπουλος Αθανάσιος  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 149 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[ΠαπαΚωστόπουλος Γεώργιος  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 148 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[Παπακωστόπουλος Μήτρος κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 458 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]    

 [Παταριάς Βασίλειος κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 37 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[Παταριάς Νικόλαος κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 36 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]   

[Παταργιάν Νικόλαον* κάτοικος Φτέρη/Αργυρό αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 31 σε ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα 70 αξιωματικών. Ήτοι:  «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

 Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ. 288] * Δεν αποκλείεται ο αναφερόμενος εδώ να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τον προηγούμενο, εκτός αν πρόκειται για συγγενικά πρόσωπα μεταξύ των

[Παταριάς Νικόλαος του Δημητ*. κάτοικος Φτέρης/Αργυρό. Αναφέρεται στον παρακάτω κατάλογο με α/α 3 του Δήμου Σπερχειάδας με επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος  των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδας, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία».  με αριθμό πρωτ. 737-18-2-1841» . Σε άλλο κατάλογο, Νο 1/Ιανουάριος 1843 του Υπουργείου των Στρατιωτικών,  προς τη  Διοίκησης Φθιώτιδας ,είναι γραμμένος  με α/α 38 για σιδερένιο αριστείο. Όμως  ο Νικόλαος Παταργιάς του Δημητρίου, δεν αποκλείεται να διαφώνησε με το παραπάνω σιδερένιο αριστείο. Να υπέβαλε ένσταση-προσφυγή προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων και με τον κατάλογο-Διάταγμα Νο 11533-6-6-1844 του Υπουργείου των Στρατιωτικών να δικαιώθηκε. Έχει α/α 22 στο παραπάνω Διάταγμα- κατάλογο, άνευ καταγωγής και διαμονής, και τελικά τιμήθηκε με το Αργυρό αριστείο, ως αξιωματικός. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134, Φ. 174, Φ. 289] *Δεν βρέθηκε άλλος με το ίδιο όνομα σε άλλο χωριό.

[Παταριά Χρήστος του Δημητρίου  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 147 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[Πετζάλας  Γιάννης κάτοικος Φτέρης/Αργυρό. Σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 4 των “αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία με αριθμό 793-30-12-1841». Ενώ στον ονομαστικό κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος 1843 του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας,  είναι με α/α 39 στον κατάλογο  και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Τον Μάριο το 1844, οι πληρεξούσιοι της Φθιώτιδας: Γ. Αινιάν,  Ε Κοντογιάννης τον προτείνουν για το χάλκινο. Αλλά, ο Ιωάννης Πετσάλας, εξ όσων προκύπτει από την αλληλογραφία, διαφώνησε με τα κατά καιρούς αριστεία τιμής που πήρε. Έκανε  μάλλον προσφυγή στις διάφορες επιτροπές και με τον ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα Νο 11347/3-7-1844 του Υπουργείου των Στρατιωτικών με άλλους 47 αξιωματικούς  αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τιμήθηκε τελικά με το Αργυρό αριστείο, για τη συμμετοχή του στον αγώνα ως αξιωματικός.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134, Φ. 286, Φ. 289]    1255549

[Πετζιόπουλος Νικόλαος κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο αριστείο. Περιλαμβάνεται με α/α 325 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Πετράκης Θεόδωρος  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 143 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[Πλιάτζικας Γεώργιος κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 137 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[Σακά Γεώργιος του Δημητρίου  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 87 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]      

[Σακά Ιωάννης κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο αριστείο. Περιλαμβάνεται με α/α 327 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286

[Σακάς Μηστος ή Μητσος;; κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο αριστείο. Περιλαμβάνεται με α/α 326 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Σακκά Δημήτριος κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]  

[Σακκά Ιωάννης  του Μητζου κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, με συμπατριώτες του  Σπ. Σακκογιανόπουλο, Κων/νο  Βάϊνα του Χ και ξεχωριστό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής σε διάφορες μάχες. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 269, Φ. 272]

[Σακογιάννης Δημήτριος κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο.   Ο  Δημήτριος Σακκογιάννης, υπέβαλε, προς το Δήμο Σπερχειάδας, αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό  συμμετοχής του στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδα, ως Μπουλουκτσής,. Ο Δήμος Σπερχειάδος διευθύνει  τα παραπάνω έγγραφα προς τη Βασιλική Γραμματεία των Στρατιωτικών, τα οποία περιλαμβάνονται  σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 6 με την εξής επικεφαλίδα: “ Κατάλογος των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία με αριθμό 798-30-9-1841». Ενώ στον ονομαστικό κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος 1843 του Υπουργείου των Στρατιωτικών προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας,  είναι με α/α 42 στον κατάλογο  και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134, Φ. 174, Φ. 269] 

[Σακογιάννου Βασίλειος του Δ:  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται και ο ίδιος στην ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, Επίσης,  αναφέρεται με α/α 86 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]    

[Σακογιάννου Σπύρος  ή Σακογιαννόπουλος Σπύρος. κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Συμμετείχε στην ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, με άλλους τρεις συμπατριώτες του και ξεχωριστό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής σε διάφορες μάχες. Αναφέρεται με α/α 85 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]    

[Σκάνταλος Δημήτριος κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 459 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]    

[Σκαραφίγκας Γεώργιος κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 322 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Σκαραφίγκας Γεώργιος κάτοικος Φτέρης χάλκινο/Αργυρό αναφέρεται στον κατάλογο 8397/8 Μαρτίου 1844 των οπλαρχηγών Γ. Αινιάν και Ε. Κοντογιάννη με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά  και προτείνεται για χάλκινο αριστείο.   Επίσης, ο Γεώργιος  Σκαραφίγκας, είναι καταχωρημένος με α/α 26, σε ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα Νο 11347/3-7-1844 του Υπουργείου των Στρατιωτικών με άλλους 47 αξιωματικούς  αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, άνευ  καταγωγής. Δεν αποκλείεται  ο ίδιος να έκανε προσφυγή στις κατά καιρούς εξεταστικές επιτροπές αριστείων και με το παραπάνω  αναφερόμενο Διάταγμα  του χορηγείται,  το Αργυρό αριστείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα ως αξιωματικός. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 286, Φ. 289]    1255549

[Σκουτέ(ι)λης Γ. του Α κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο.  Περιλαμβάνεται με α/α 194 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, ο οποίος συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο  Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286]  

[Σπανός Γεώργιος κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο αριστείο. Περιλαμβάνεται με α/α 319 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Σπανός Ιω κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 151 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[Σταμοκώστα Γεώργιος  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 89 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[Σταμοκώστα κάτοικος Φτέρη/Αργυρό αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 33 σε ονομαστικό κατάλογο 70 αξιωματικών. Ήτοι:  «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

 Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου

.Βον εις τον Ημέτερον  Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220. Φ. 288]

 [Σταμοκώστας Δημήτριος κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 39  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[Σταμοκώστα Φώτης  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 90 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[Στάμου Κώστας κάτοικος Φτέρης/χάλκινο.  Αναφέρεται με α/α 44 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]    

[Τζαταζαρής Νικολός κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο. Σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 7 “των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία με αριθμό 797-18-9-1841». Ενώ στον ονομαστικό κατάλογο Νο 1/Ιανουάριος 1843 του Υπουργείου των Στρατιωτικών προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας,  είναι με α/α 37 στον κατάλογο  και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134, Φ. 174] 

[Τζατζαρήν Ιωάννη κάτοικος Φτέρη/Αργυρό αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 46 σε ονομαστικό κατάλογο 70 αξιωματικών. Ήτοι:  «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής

 Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου

.Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ 288]

[Τζατζαρής  Αντώνιος κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]   

[Τζατζαρής Ιωάννης κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 69 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]     

[Τζηρέκην Αθανάσιον εκ Φτέρης Προύχων-Δημογέρων Τιμήθηκε με το Αργυρό  αριστείο. Επί τη προτάσσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής 

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και δημογέροντες των χωρίων των του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου, έλαβον μέρος εις α μάχας ως επικεφαλής των εγχωρίων των  Αθήνα 15 Μαΐου1844 Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276, Φ. 280]   

[Τζιορτζιόπουλος Ιωάννης του Παν.  κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο.   Περιλαμβάνεται με α/α 198 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμητών, ο οποίος συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286]

[Τζορέκης Αθανάσιος κάτοικος Φτέρης/σιδερένιο. Σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 1 των αιτούντων Αριστεία παλαιών Στρατιωτικών εκ του  Δήμου Σπερχειάδος, οι δε αιτήσεις τους με τα πιστοποιητικά των καθυπεβλήθησαν διά της ανηκούσης οδού εις την Βασιλικήν Γραμματεία με αριθμό 724-10-2-1841» Η τρισέλιδη επαναληπτική  αίτησή του κατατέθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1841 την πρώτη το 1841. Είναι Γραμμένος και στον Κατάλογο Νο 1 με α/α 37 της Διοίκησης Φθιώτιδας με σιδερένιο αριστείο ως Τζιράκης Αθανάσιος. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 174)]

[Τζορέκης Δημήτριος κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 140 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]       

[Τζόρτζος Ιωάννης  κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο.  Αναφέρεται με α/α 131 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  σιδερένιο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]    

[Τζούστας Χρήστος κάτοικος Φτέρης/χάλκινο.  Αναφέρεται με α/α 41 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ, 286]    

[Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 320 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[Τριανταφύλλου ή Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης κάτοικος Φτέρη/Αργυρό αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 29 σε ονομαστικό κατάλογο 42 αξιωματικών. Ήτοι:  «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

 Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

 Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ. 287]

[Τριτζίκα (ο)ς Κώστας κάτοικος Φτέρη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 191 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, ο οποίος διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

[Τσιτούρας Κώστας του Χ. κάτοικος Φτέρη/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στου δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]   

[Φτέρης Βασίλης  Δημητρίου κάτοικος Φτέρη. Συμμετείχε σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου και υπέβαλε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα προς την «επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας», μέσω του Δήμου Σπερχειάδας, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως, για την έκδοση του αριστείου του.  Αγά  8 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 269]

[Φτέρης Γεώργιος  του Δημητρίου, κάτοικος Φτέρη. Συμμετείχε σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, μαζί με άλλους συμπατριώτες του, και υπέβαλε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα προς την «επί των Στρατιωτικών Βασιλική  Γραμματεία της Επικρατείας» μέσω του Δήμου Σπερχειάδας, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως, για την έκδοση του αριστείου του. Το δε πιστοποιητικό του, υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος,  Γ. Ζουλούμη  Αγά  8 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 269]

[Φτέρης Ιωάννης του Μήτζου (Δημητρίου) κάτοικος Φτέρη. Συμμετείχε σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, μαζί με άλλους συμπατριώτες του, και υπέβαλε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα προς την «επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας» μέσω του Δήμου Σπερχειάδας. Το δε πιστοποιητικό του, υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος,  Γ. Ζουλούμη. Αγά  8 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 269]

[Φτέρης Κουτούλας  κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 63 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμητών, ο οποίος συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286] 

[Φτέρης Κων/νος του Ν. κάτοικος Φτέρης/χάλκινο. Ο Φτέρης Κων/νος του Νικολάου, από Φτέρη του Δήμου Σπερχειάδος Φθιώτιδος ετών 38. Πήρε το βεβαιωτικό πιστοποιητικό του, ύστερα από ομαδική επαναληπτική  αίτηση,  με άλλους συμπατριώτες του, αιτούμενος  απονομή αριστείου, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «..Έλαβε τα όπλα από αρχής της επαναστάσεως το 1821 μέχρι τέλους, διετέλεσε υπό την οδηγία του Γ. Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης, Καλιακούδας Γιαννιτσούς, Καρπενήσι, έξοδο του Μεσολογγίου κ. ά…»  υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Αγά  Γ. Ζουλούμη  Ιανουάριος 1844.  Επίσης  αναφέρεται με α/α 35 στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης του προτεινόμενου  χάλκινο αριστείου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 269, Φ, 286]   

[Χανόπουλος Λάμπου κάτοικος Φτέρη. Είναι καταχωρημένος με α/α 325 σε ονοματικό κατάλογο της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών με 359 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, 24 Αυγούστου 1839.  Πιθανόν, να είναι κατάλογος αποστολής δικαιολογητικών αυτών, προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, για την έκδοση των αριστείων των. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 70]

[….]Για να δείτε τα εκλογικά συμβάντα κατά το 1843 στο χωριό Φτέρη→Εδώ[…..]

 

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις και λάθη κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους.

Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

Ευχαριστώ

Θωμάς Ζέρβας