Γεωργοι χωριων Δημου Μακαρακωμης 1856

                            Γεωργοί χωριών Δήμου Μακρακώμης
“Μετά την επικράτηση της επανάστασης, το αγροτικό ζήτημα  πέρασε από πολλές φάσεις λόγω των πολλών αντιδράσεων, τόσο από τους κοτζαμπάσηδες που ήθελαν να πάρουν τη γη με ψίχουλα, όσο και από τους αγρότες ακτήμονες που ζητούσαν να τους παραχωρηθεί η γη τους, πληρώνοντας στο κράτος με δόσεις.  Άλλωστε στην Ελλάδα  το αγροτικό ζήτημα μετά το 1827, αλλά και κατά τη διάρκεια της επανάστασης, έγινε αιτία πολλών επαναστατικών κινημάτων  και εμφυλίων σπαραγμών”.
Το ελληνικό κράτος  μετά την επικράτηση  της επανάστασης, δεν κατάφερε ή δεν θέλησε να χαράξει ένα νέο πλαίσιο αγροτικής πολιτικής και να μοιράσει τη γη στους ανθρώπους του μόχθου, τους αγρότες . Οι ισχυροί  και πλούσιοι της εποχής, είχαν  το σκοπό τους. Χρησιμοποιούσαν  κάθε μέσον με σκοπό να ματαιώσουν την πραγματοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, οι οποίες όλες σχεδόν  προέβλεπαν το μοίρασμα της γης  στους αγρότες[1].
Σκοπός του παρόντος είναι να αναδείξει, τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίζονταν στο τόπο μας, κατά τη διάρκεια της ανασυγκρότησης της Ελλάδας, τις πρώτες 10ετίες μετά την επικράτηση της επανάστασης του ’21
Να κοινωνήσει τον αναγνώστη,  έστω και νοερά, με τις δυσκολίες και τις κακουχίες που βίωσαν αυτοί, που έδωσαν τα πάντα για την ελευθερία της πατρίδας, ανοίγοντας ένα νέο αγώνα με τους ισχυρούς προκειμένου να αποκτήσουν την πατρώα γη. Να ερευνήσει  σε βάθοςτους ονομαστικούς καταλόγους, για τους προσφιλής του προγόνους και σε συνδιασμό με τους καταλογους των αγωνιστών να καταρρτήσει, όποιος το επιθυμεί γενεαλογικό δέντρο.
Δεν φιλοδοξεί και κυρίως δεν είναι στις προθέσεις του γράφοντος να ασχοληθεί με αυτό το τεράστιο θέμα, όπως είναι το ιδιοκτησιακό και τη διανομή γη στους αγρότες,  αφού η ίδια η πολιτεία, δεν μπόρεσε ή δεν ήθελε να δώσει λύση.  Διότι  πέραν των άλλων δυσκολιών, τα Εθνικά κτήματα ήταν συναρτώμενα με τα επαχθέστατα «Δάνεια της Αγγλίας», με το οικονομικό και το φορολογικό πρόβλημα της Ελλάδας γενικότερα.
Το  ιδιοκτησιακό καθεστώς[2], μετά την επικράτηση της επανάστασης, απασχόλησε σχεδόν όλες τις  κυβερνήσεις της πρό και μετεπαναστατικής Ελλάδας. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και τον όγκο αλληλογραφίας, νόμων και διαταγμάτων που βρίσκονται καταχωρημένα στους φακέλους των  Γενικών Αρχείων του Κράτους, τα αποτελέσματα στο τέλος ήταν απογοητευτικά για τον αγροτικό πληθυσμό, για τους λιμοκτονούσες οικογένειες της υπαίθρου.  Τα προβλεπόμενα σχέδια και οι αποφάσεις που ψηφίζονταν από όλες τις Εθνικές Συνελεύσεις κατά τη διάρκεια της επανάστασης,  αλλά και για κείνες από έγιναν μετά την επανάσταση, απεδείχθησαν γράμμα κενό. Ακόμη και αυτές οι επιστολές, που ανταλλάχθηκαν μεταξύ Διοίκησης,  Νομαρχίες και  Δήμους ,για την επίσπευση των καταλόγων των αγροτών και των προικοδοτηθέντων φαλαγγιτών που είναι καταχωρημένες πιο κάτω, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης,  τελικά σε τίποτα δεν ωφέλησε.
Βρισκόμαστε στα 1856, έχουν περάσει 23 σχεδόν χρόνια από την  αναγνώριση των συνόρων της ελεύθερης Ελλάδας  και οι προικοδοτηθέντες αγωνιστές, με  φαλαγγιτικά χρηματικά γραμμάτια στα χέρια, οι περισσότεροι γεωργοί πλέον το επάγγελμα, ανάμεναν να τους χορηγηθεί η πατρώα γη τους, για να θρέψουν τις οικογένειές τους που λιμοκτονούσαν. Από τη Βουλή των ελλήνων «ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ» παραθέτουμε στοιχεία, για αποφάσεις περί προικοδοτήσεων αγωνιστών και χορήγηση γη σε γεωργούς:
«Περί Προικοδοτήσεων
              Με το νόμο περί «προικοδοτήσεως» του 1835 και το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα με ημερομηνία 24 Ιουνίου 1843 καθορίζεται πώληση εθνικών γαιών εκτάσεως 40 ποτιστικών στρεμμάτων ή 80 πεδινών, αλλά ξηρικών στρεμμάτων ή, τέλος, 120 στρεμμάτων ορεινής γης ανά καλλιεργητή. Το σχήμα αυτό διανομής της εθνικής γης απέτυχε παταγωδώς. Ένας βασικός λόγος αποτυχίας του νόμου, ήταν οι υψηλές τιμές γης που διαμορφώθηκαν, καθώς οι Βαυαροί προχώρησαν σε πλειστηριασμό των γαιών, με αποτέλεσμα οι τιμές τους να φθάσουν σε δυσθεώρητα ύψη, σε σύγκριση με τις αποδόσεις τους, ενώ ο πλειοδότης όφειλε να πληρώνει επί της αξίας της γης που αγόραζε το 1% ως χρεωλύσιο και το 5% ως τόκο[3], προκειμένου να την εξοφλήσει[4]
Για τους λόγους αυτούς η περίοδος ισχύος του νόμου παρατάθηκε, για να διατηρηθεί μέχρι την τελική διανομή των εθνικών γαιών, το 1871. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται ότι διανεμήθηκαν λίγο περισσότερα από 176.000 στρέμματα.  Λίγο αργότερα, το 1838, υιοθετείται ο νόμος περί «παραχωρήσεως «θνικν γαιν ες τος φαλαγγίτας», ενώ στη συνέχεια, το 1848, ο νόμος «περ ποικισμο τν Κρητν». Και στις δύο περιπτώσεις τα πιστωτικά γραμμάτια που εκδόθηκαν δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους ίδιους τους δικαιούχους, αλλά προεξοφλήθηκαν πολύ κάτω της ονομαστικής τους τιμής και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν από τους νέους δικαιούχους για την αγορά εθνικών κτημάτων ή για την εξόφληση άλλων υποχρεώσεών τους. Την ίδια χρονιά με το νόμο της 20ης Φεβρουαρίου 1848 παραχωρήθηκε δωρεάν ένα στρέμμα γης σε κάθε γεωργό για να χτίσει σπίτι…. Κατά μία άποψη, σύμφωνα με τους νόμους που εκδόθηκαν επί Όθωνα, διανεμήθηκαν 280.000 στρέμματα εθνικής γης. Κατά μία άλλη πηγή βεβαίως, μέχρι το 1870 είχαν διανεμηθεί 700.000 στρέμματα γης …»Πηγή:Τετράδιο 1, Σωτήριος Σωτηρόπουλος: Η διανομή των εθνικών γαιών (1871)Εισαγωγή – Ιστορικός σχολιασμός: Κώστας Κωστής
Οι κωλυσιεργίες των παραλήδων αλλά και οι ενστάσεις των επιτηδείων, κατά την διάρκεια των δημοπρασιών, που διεκδικούσαν  τα φιλέτα κτήματα ως δήθεν αγορασθέντα, κατά την διάρκεια της επανάστασης, παρουσιάζοντας πολλές φορές  πλαστά ή πραγματικά ταπία και χοτζέτια, έφερναν ανυπέρβλητα εμπόδια[5].
Μια άλλη πηγή καθυστερήσεων στη διανομή γης, ήταν και οι διασυνοριακές ρυθμίσεις των όμορων κτημάτων  μεταξύ των ιδιοκτητών αλλά και των όμορων χωριών, αλλά και οι καταπατήσεις κρατικής γης . Παραθέτουμε μία από τις πολλές σχετική επιστολή[6] για τις διασυνοριακές διαφορές.
Αριθ .Εγγράφου 422/19/1/1845
Αριθ. 422 Λαμία 19 Ιανουαρίου 1845        Αριθ. πρωτ. 2531                   
            Προς το επί των Οικονομικών  Βασιλ. Υπουργείον
  Περί των Εθνικών γαιών εις τα χωρία  Μεξιάταις κλπ κειμένων, να διαχωρισθώσι 
Καθ’ εκάστην αναφύονται διενέξεις επιζήμιοι τα μέγιστα μεταξύ συμμείκτων γαιών, αντιποιουμένων παρά τε του δημοσίου και των ιδιωτών.   Τοιαύτες δε υπάρχουσιν  εις πολλά μέρη του Βασιλέιου, επίσης και κατά την Φθιώτιδα, εις τα χωρία Μεξιάτες, Λιανοκλάδι, Αμούρι, Στύρφακα, Λάλα, Ζέλι, Γραμμένη Ράχη, Παλίούρι και τινά άλλα.
Η διοίκκησις έκρινε χρέος της ν΄ αναφέρει εις το Υπουργείον την περίστασιν ταύτην, παρατηρούσα ευσεβάστως , ότι προς κατάπαυσιν των τοιούτων (πρακτικών;) να διορισθή επιτροπή συγκειμένη από τον υποφαινόμενον, τον οικονομικόν επίτροπον , γεωμέτρην, οίτινες να προσκαλέσωσι πάντας τους ιδιοκτήτας , και δυνάμει των οποίων  έχουσιν ανά χείρας των πωλητηρίων, εκ μέρους των ιδιωτών Οθωμανών, να μεταβώσι μετ΄ αυτών, και  διαχωρίσωσι  δι’ οροθετικών σημείων ενός εκάστου των ιδιοκτησιών, επί τη βάσει του ποσού των στρεμμάτων, ων τοιαύτα εμφαίνονται εις τα πωλητήριά των, ή επί τη βάσει των ζευγαρίων, κατ’ αυστηρόν και δίκαιον υπολογισμόν. ενεργηθησομένης πρότερον  τακτικής καταμετρήσεως και οριογραφήσεως  εκ μέρους του Κου Γεωμέτρου, και σταλθησομένης  εις το Βασιλικόν Υπουργείον προς έγγκρισιν. Τούτου γινομένου, ελπίζω να παύση πια του λοιπού πάσα διένεξις, να προληφθή ταυτοχρόνως και η προσγινομένη ζημία εις το δημόσιον
Εναπόκειται δε εις το Β. Υπουργείον, ευαρεστούμενον να διατάξη ό,τι εγκρίνει.
  ευπειθέστατος  Ο Διοικητής Φθιώτιδος                                                      Υπογραφή                                                        
Παρατίθεται αλληλογραφία  από το φάκελο 1119, ΓΕΝΙΚΑ.ΑΡΧΕΙΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ. «Εθνικά Κτήματα», όπου το  Υπουργείο κατηγορεί  τους Νομάρχες και Δημάρχους διότι  καθυστερούν να τους στείλουν τους πίνακες των γεωργών.
Προικοδοτήσεις
Την ίδια σχεδόν περίοδο 1856, το Υπουργείου των οικονομικών, βλέποντας πως ο υιοθετηθείς νόμος του 1846  περί «παραχωρήσεως «θνικν γαιν ες τος φαλαγγίτας», όταν διαπίστωσε πως το ζήτημα των εκ προικοδοτήσεων  Φαλαγγιτών δεν προχωράει, στέλνει αυστηρές εγκυκλίους προς τους Νομάρχες. Οι   Νομάρχες με τη σειρά τους διαβιβάζουν αυτές προς τους Δημάρχους, με την επισήμανση, να σπεύσουν όσο το δυνατόν ταχύτερο  και να φροντίσουν να ανακοινωθεί η διάταξη του Νόμου εκ Προικοδοτήσεων των φαλαγγιτών στις εκκλησίες των χωριών, επί τρείς συνεχόμενες Κυριακές. Οι πάρεδροι των χωριών με τη σειρά τους, να συντάξουν και στείλουν προς τους Δημάρχους έγγραφη βεβαίωση για την  εκτέλεσης της εντολής
Ο δήμαρχος Μακρακώμης διαβιβάζει:
“Αριθ. Πρωτ.331-201 ( φακ.1118)
Εν Βαρυμπόπη  τη 25 Μαρτίου 1856
                                              Προς Νομαρχίαν Φθιώτιδος
«Περί Δημοσιεύσεως του Νόμου περί των εκ προικοδοτήσεως Καθυστερούντων»
Συμμορφούμενοι με την ανωτέρω διαταγήν σας ως τα προδιατεταγμένα, σας ειδοποιούμεν ότι το φύλλο το υπό αριθμό 37 της εφημερίδας της Κυβερνήσεως δεν μας απεστάλη, ως αποδεικνύεται γενομένης ερεύνης εκ των υπαρχόντων λοιπών φύλλων, τα οποία ερευνήσαντες μετ’ ακριβείας εύρωμεν ότι, μας καθυστερούνται εισέτι και τα υπ’ αριθ, 18, 30, 45 και 46 φύλλα.   
Σας ειδοποιούμεν επομένως ότι δημοσιεύσαμεν προσήκοντως τα διά της υπό αριθμό 1008 διαταγής και  αποσταλλέντα αντίτυπα του περί ου Νόμου και συγχρόνως σας διευθύνομεν τας περί τούτου αποδείξεις προς γνώσιν σας διά τα περαιτέρω.
     Υπογραφή Ο Δημαρχιακός Πάρεδρος”
Η Νομαρχία, επιστρέφει το παραπάνω έγγραφο με την παρακάτω επισήμανση, καταχωρημένη επί του ιδίου εγγράφου, ως καταωτέρω:
«Σας προσκαλούμεν να μας πέμψετε άνευ ελαχίστης καθυστερήσεως αποδείξεις των παρέδρων περί της δημοσιεύσεως του Νόμου περί των εκ προικοδοτήσεως καθυστερούντων. Και ενδεχομένης ολιγωρίας θέλομεν προσάψει αυστηράν  τιμωρίαν 
Λαμία τη 31 Μαρτίου 1856 
Ο Νομάρχης»
Οι πάρεδροι με τα το πέρας των ανακοινώσεων επί τρεις Κυριακές, συνέταξαν και απέστειλαν προς τους Δημάρχους πανομοιότυπες βεβαιώσεις, όπως το παρακάτω δείγμα.
«Βεβαιούμεν οι υπογραμμένοι. Ο Πάρεδρος και ο εφημέριος του χωριού Γιαννιτσούς ότι ελάβομεν την υπό αριθμό 201 διαταγήν του κ. Δημάρχεύοντος Μακρακώμης εν ης και αντίτυπα του από 12 Αυγούστου π.ε 1855 Νόμου περί των καθυστερούντων εκ προικοδοτήσεως και της υπό αριθμόν 48130 εγκυκλίου του Υπουργείου οικονομικών των περιεχόμενων των  οποίων και δημοσιεύσαμε δι΄ αναγνώσεως επί εκκλησίας επί τρεις συνεχώς Κυριακάς και εις ένδειξιν
Εν Γιαννιτσού τη 25 Φεβρουαρίου 1856
 Ο Εφημέριος                                   Ο Πάρεδρος
Αναγνώστης (δυσανάγνωστο)»
Ο Νομάρρχης Φθιώτιδος, αφού συγκέντρωσε από τους Δήμους του Νομού, τους καταλόγους και τις αποδείξεις των παρέδρων των χωριών, με το πιο κάτω καταχωρημένο έγγραφο  διαβιβάζει τους καταλόγους των γεωργών των Δήμων  και με τις συνημμένες  αποδείξεις των ανακοινώσεων, προς:
«Αριθ. 3157                          Προς το επί των οικονομικών Υπουργείον
Εν Λαμία τη 8 Απριλίου 1856
Θέμα: Περί δημοσιεύσεως του Νόμου των εκ   προικοδοτήσεων  καθυστερούντων  
Σχετικώς με την από  21 Ιανουαρίου ε.ε και υπό αριθμό 629 αναφοράν μας. αποστέλομεν εγκλείστως τας αποδείξεις της δημοσιεύσεως του Νόμου περί των καθυστερούντων εκ προικοδοτήσεως συνοδευομένας  με τας εκθέσεις των Δημοτικών  αρχών και με περιληπτικόν πίνακα κατά την απαίτησιν των υπό αριθμόν 48130 οδηγιών του Υπουργείου. Φέρομεν δε την παρατήρησιν ότι το υπό αριθμόν 37 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μόλις προ ολίγων ημερών ευρέθη εντός του παλαιού αρχείου της Νομαρχίας μη διανεμηθέν εις τας Δημοτικάς αρχάς εγκαίρως
                                            Ευπειθέστατος
                             Ο Νομάρχης Φθιώτιδος και Φωκίδος»
Τα παραπάνω καταχωρημένα έγγραφα, είναι μόνο ένα μικρό δείγμα μέσα από τα Γενικά Αρχεία του κράτους και αφορούν τις ενέργειες των κρατικών Αρχών.
Πρέπει να τονιστεί πάντως,  ότι παρά τις όποιες και φιλότιμες προσπάθειες και τον όγκο αλληλογραφίας που ανταλλάχθηκε, μεταξύ υπηρεσιών και πολιτών,  πολύ λίγα εφαρμόσθηκαν και ας λιμοκτονούσε ο λαός «Κατά μία άποψη, σύμφωνα με τους νόμους που εκδόθηκαν επί Όθωνα, διανεμήθηκαν 280.000 στρέμματα εθνικής γης. Κατά μία άλλη πηγή βεβαίως, μέχρι το 1870 είχαν διανεμηθεί 700.000 στρέμματα γης  σε όλη τη τότε επικράτεια» Ενώ  αυτά με τους μετριότερους υπολογισμούς, η έκταση των Εθνικών για τα καλλιεργούμενων κτήματα υπολογίζονταν  4 εκατομμύρια στρέμματα.[7]
Οι κατάλογοι Γεωργών που είναι επισυνημμένοι, διαβιβάσθηκαν στο Υπουργείο των οικονομικών, αφορά τα χωρία του τότε  Δήμου Μακρακώμης,  που είναι του εμέσου ενδιαφέροντός μας, ήτοι
« Αριθ.πρωτ.1181/967
Βαρυμπόπη την 3  Σεπτεμβρίου 1856     
Επί της υπό αριθμό 8361/ Διαταγής σας        
Περί Αποστολής του καταλόγου Γεωργών
Προς τον Κύριον Νομάρχην Φθιώτιδος
 
                   Συντάξαντες και περαιώσαντες τον κατάλογο των Γεωργών του Δήμου μαςκατά την διαταγήν της υπ’ αριθ 8361 ομοιάριθμον προγενεστέρας περί του αντικειμένου τούτου Διαταγής σας. Υποβάλλομεν αυτόν ενώπιόν Σας δια την περαιτέρω ενέργειάν Σας.
                   Ταύτα εις απάντησιν της ανωτέρω διαταγής Σας
Ευπειθέστατος Ο Δήμαρχος Μακρακώμης
Γ.Α Δασκαλάκης»
Πρέπει όμως  να αναφερθεί, ότι τέτοιοι κατάλογοι συντάχθηκαν και στάλθηκαν στο Υπουργείο και  από  όλους του υπόλοιπους δήμους  της επικράτειας. Επίσης ο κατάλογος των χωριών, των οποίων η διαταγή του Υπουργείου των οικονομικών των με θέμα «εκ Προικοδοτήσεων», διαβάστηκε στις εκκλησίες επί τρεις Κυριακές,  με τις αναφερόμενες ημερομηνίες, είναι καταχωρημένος στον παρόντα ιστό
Δείτε τον Κατάλογο  του Δήμου Μακρακώμης κατά χωριό

Κατάλογος Γεωργών του Δήμου Μακρακώμης

Ο Δήμαρχος Μακρακώμης με το παρακάτω έγγραφο-διαβιβαστικό, διαβίβασε τους καταλόγους των γεωργών των τότε χωριών του Δήμου του

Αριθ.πρωτ.1181/967
Βαρυμπόπη την 3  Σεπτεμβρίου 1856       Προς τον Κύριον Νομάρχην Φθιώτιδος
Επί της υπό αριθμό 8361/ Διαταγής σας
Περί Αποστολής του καταλόγου Γεωργών
Συντάξαντες και περαιώσαντες τον κατάλογο των Γεωργών του Δήμου μας
κατά την διαταγήν της υπ’ αριθ 8361 ομοιάριθμον προγενεστέρας περί του αντικειμένου
τούτου Διαταγής σας. Υποβάλλομεν αυτόν ενώπιόν Σας δια την περαιτέρω ενέργειάν Σας.
Ταύτα εις απάντησιν της ανωτέρω διαταγής Σας
Ευπειθέστατος
Ο Δήμαρχος Μακρακώμης
Γ.Α Δασκαλάκης

Δήμος Μακρακώμης  χωρίον Ασβέστη

α/α Όνομα & επώνυμο Γεωργού Επάγ/λμα ετών  Ιθαγενής ή

Πάροικος

έγγαμος ή

άγαμος

Πόσα άτομα
1 Κώστας Πολύζος Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 6
2 Πέτρος Μούσκος Γεωργός 33 Ιθαγενής έγγαμος 5
3 Μήτζος Μούσκος Γεωργός 28 Ιθαγενής έγγαμος 5
4 Γιανν. Κουτζάφτης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 6
5 Θεόδωρ. Σωτήρης Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 3
6 Γιάννης Σωτήρης Γεωργός 70 Ιθαγενής έγγαμος 2
7 Κώστ Μελισσουργός Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 4
8 Θανάσης Καραγιάννης Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 5
9 ΓεωρΚουτζαυτόπουλος Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 7
10 Γιάννης Λουκας Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 4
11 Γεωρ.Λούκας Γεωργός 35 ιθαγενής έγγαμος 5
12 Δημ. Λούκας Γεωργός 70 Ιθαγενής έγγαμος 2
13 Γεώργ.Αρχοντόπουλος Γεωργός 25 Ιθαγενής έγγαμος 2
14 Γεώρ. Τζούμας Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 4
15 Νικόλ.Σωτήρης Γεωργός 65 Ιθαγενής έγγαμος 1
16 Γιάννης Νικολάου Γεωργός 25 Ιθαγενής έγγαμος 4
17 Κώστ.Κουτζολέλος Γεωργός 32 Ιθαγενής έγγαμος 5
124 Λάμπρος Σουρλής Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 3
125 Απόστ. Σουρλής Γεωργός 25 Ιθαγενής άγαμος 2

Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Γιαννιτσού

18 Κώστας Καραχάλιος Γεωργός 43 Ιθαγενής έγγαμος 5
19 Γεώργ. Μπαϊκούσης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 2
20 Νικ.Γρ.Καραμπέτζας Γεωργός 41 Ιθαγενής έγγαμος 4
22 Αθ. Πρεμέτης Γεωργός 49 Ιθαγενής έγγαμος 7
23 Ιω. Τσιάκας Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 4
24 Ρίζος Ντούζγος Γεωργός 69 Ιθαγενής έγγαμος 5
25 Δημ. Λυτοσελίτης Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 2
26 Δημ. Μπρίκης Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 3
27 Μήτρος Μαργαρίτης Γεωργός 48 Ιθαγενής έγγαμος 4
28 Γεωργ. Ντρούκας Γεωργός 28 Ιθαγενής έγγαμος 2
29 Γεώργ. Κυρίτζης Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 2
30 Γεώργ. Ντζιώμος Γεωργός 26 Ιθαγενής Έγγαμος 3
31 Γεώρ.  Νικολάου Γεωργός 46 Ιθαγενής έγγαμος 3
32 Γεώρ.  Μανιώτης Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 4
33 Ιω.       Κουμπαράκης Γεωργός 38 Ιθαγενής έγγαμος 8
34 Κωστ. Μανιώτης Γεωργός 32 Ιθαγενής έγγαμος 4
35 Ιω.      Σκαματζάρης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 6
36 Κώστ. Τρίγκος Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 6
37 Ιωάν    Γεμενής Γεωργός 53 Ιθαγενής έγγαμος 4
38 Κώστ, Δ. Λυκοτζέτας Γεωργός 25 Ιθαγενής έγγαμος 3
39 Αθανάσιος Ζοβοήλης Γεωργός 28 Ιθαγενής έγγαμος 2
Α/α Όνομα και επώνυμο γεωργού Επά/λμα ετών Πάροικος ή Έγγαμος ή άγαμος Πόσους έχει οικογένεια
40 Ιω. Τριανταφύλλης Γεωργός 43 Ιθαγενής έγγαμος 6
41 Γεώρ. Κουτζολέλος Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 2
42 Γεωρ. Μελισσάς Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 4
43 Ιωά. Νίκας Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 1
44 Γεωρ. Καρκάνης Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 2
45 Κώστ. Κάτζαρης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 2
46 Αναγνώστ  Σαμαρτζής Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 7
47 Γεώρ  Γκούβρας Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 3
48 Γεώρ. Κ. Πολίτης Γεωργός 25 Ιθαγενής έγγαμος 4
49 Κώστ.  Σκορδάς Γεωργός 38 Ιθαγενής έγγαμος 2
50  Σίτρας Γεωργός 36 Ιθαγενής έγγαμος 2
51 Γαλλής.Κ.Αναγνώστου Γεωργός 37 Ιθαγενής έγγαμος 1
52 Δημήτρ.Ν.Κεχαγιάς Γεωργός 32 Ιθαγενής έγγαμος 3
53 Κωστ Τζιόμος Γεωργός 54 Ιθαγενής έγγαμος 4
54 Δ. Γιάννης Κωσταντίνου Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 5
55  Κουντούρης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 2
56 Γεώρ. Συμανλής Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 4
57 Μήτρος Ιω Βλάχος Γεωργός 28 Ιθαγενής έγγαμος 3
58 Δημήτ. Τούντας Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 4
59 Κώστ. Σιόκης Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 3
60 Αθαν. Κρανιώτης Γεωργός 32 Ιθαγενής έγγαμος 6
61 Ιω. Μυλωνάς Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 5
62 Κώστ. Κήτζιος Γεωργός 36 Ιθαγενής έγγαμος 4
63 Κώστ. Καραμπέτζας Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 2
64 Πέτρος Καρκάνης Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 6
65 Μήτρος Μπαϊκούσης Γεωργός 39 Ιθαγενής έγγαμος 5
66 Νικόλ. Σακκελαρίου Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 7
67 Γεώργ. Σακκελαρίου Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 5
68 Αντών. Καραμπέτζας Γεωργός 38 Ιθαγενής έγγαμος 1
69 Γεώρ. Κοτρότζος Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 6
70 Γεώρ. Μπακαλώνης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 6
71 Κώστ. Γκουλίνας Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 3
72 Νικόλ. Καπρίτζος Γεωργός 38 Ιθαγενής έγγαμος 4

Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Αρχάνι

α/α Όνομα επώνυμο γεωργού επάγ/λμα ηλικία Ιθαγενής ή

Πάροικος

Έγγαμος

ή άγαμος

Πόσα άτομα
73 Παπα Αναγν. Γεωργίου Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 5
74 Γεώργιου. ΠαπαΑναγνώστου Γεωργός 26 Ιθαγενής έγγαμος 2
75 Δημήτιος ΠαπαΑλεξίου Γεωργός 24 Ιθαγενής έγγαμος 1
76 Κώστας Κακάβας Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 4
77 Γεώργιος Νερουλής Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 7
78 Αναγνώστης Φλώρος Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 4
79 Σπύρος Φλώρος Γεωργός 29 Ιθαγενής άγαμος 1
80 Θ.  Κωστόπουλος Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 5
81 Κοντογιώργος Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 3
82 Χρηστ. Κοντογιώργου Γεωργός 26 Ιθαγενής έγγαμος 2
83 Κ. Χρηστόπουλος Γεωργός 48 Ιθαγενής έγγαμος 4
84 Ευαγγ. Κ. Χρηστόπουλος Γεωργός 27 Ιθαγενής έγγαμος 1
85 Αθαν. Σελεγούνης Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 4
86 Αθ. Σκαλτζας Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 2
87 Κ. Καλαθάς Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 4
88 Αναγνώστης Κ.Καλαθάς Γεωργός 26 Ιθαγενής άγαμος 1
89 Χρήστος Φλώρος Γεωργός 49 Ιθαγενής άγαμος 3
90 Δημητριος Γιάννης Γεωργός 38 Ιθαγενής άγαμος 1
91 Αντώνιος Γούλας Γεωργός 28 Ιθαγενής έγγαμος 4
92 Δ. Χαλτούπης Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 5
93 Δ. Παπά Ιωάννου Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 7
94 Γεώργ. Τλούπας Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 4
95 Κώστας Τλούπας Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 3
96 Αθαν. Καραγκούνης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 5
97 Δ. Μπ (ε)λαζινος Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 4
98 Κ. Τομαράς Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 3
99 Δ. Τζάκαλος Γεωργός 46 Ιθαγενής έγγαμος 4
100 Κώστας Τζάκαλος Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 3
101 Ιωάν. Ντούβλης Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 4
102 Κωστ. Ντούβλης Γεωργός 22 Ιθαγενής άγαμος 1
103 Θεόδ. Ντούβλης Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 2
104 Δημ. Θεοδ. Ντούβλης Γεωργός 26 Ιθαγενής άγαμος 1
105 Αναγν. Μούσιος Γεωργός 28 Ιθαγενής έγγαμος 4
106 Χρ. Γ. Μούσιος Γεωργός 22 Ιθαγενής άγαμος 1
107 Σπύρος Γρίβας Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 2
108 Ιω. Πολίτης Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 2
109 Δημ. Νικολάου Γεωργός 28 Ιθαγενής άγαμος 3
110 Γεώρ. Ανυφαντής Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 3
111 Αθαν. Ανυφαντής Γεωργός 23 Ιθαγενής άγαμος 1
112 Γε.ωρ. Ρήγας Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 2
113 Αθαν. Αρβανίτης Γεωργός 65 Ιθαγενής έγγαμος 1
114 Μαργαρ. καραγκούνης Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 5
115 Δημήτ. Αποστόλου Γεωργός 26 Ιθαγενής άγαμος 2
116 Θεόδ. Ντάλης Γεωργός 36 Ιθαγενής έγγαμος 2
117 Παναγ. Λοιδωρίκης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 4
118 Γεώργ. Στεργιοδήμος Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 4
119 Κώστας Μπαλούμπας Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 3
120 Ευθύμ Αλκούσης;;; Γεωργός 27 Ιθαγενής έγγαμος 2
121 Δημήτ. Χάζος Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 4
122 Νίκος Αναγνώστου Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 2
123 Κώστας Γκανά (ό)ς Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 5

Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Γραμμένη Ράχη

Α/α Όνομα 7 επώνυμο Γεωργού επάγγελμα ετών Πάροικος ή ιθαγενής Έγγαμος ή άγαμος Πόσα άτομα
126  Δημητρ. Ντελήμαρος Γεωργός 75 Ιθαγενής Έγγαμος 3
127 Θεόδ. Ντελημάρης Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 3
128 Παπα Αναστας. Ντελήμαρος οικο/μος 60 Ιθαγενής Έγγαμος 1
129 Ιωάνν. Άλκορης;; Γεωργός 43 Ιθαγενής Άγαμος 4
130 Αλέξης Δημητρίου Γεωργός 50 Ιθαγενής Έγγαμος 7
131 Απόστ. Αλεξίου Δημητρίου Γεωργός 21 Ιθαγενής άγαμος 1
132 Ιωάνν Δελημάεης Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 3
133 Κώστας τζατζάνης Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 7
134 Κώστας καραγκούνης Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 6
135 Τριαντάφ. Καραγκούνης Γεωργός 50 Ιθαγενής Χήρος 1
136 Γεώργ. Κατζαδούρος Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 6
137 Κώστας Κατζανός Γεωργός 46 Ιθαγενής Έγγαμος 3
138 Νικ. Κ. Κατζανόπουλος Γεωργός 21 Ιθαγενής άγαμος 1
139 Δημήτ. Κατζανός Γεωργός 74 Ιθαγενής Έγγαμος 1
140 Βασίλης Κατζανός Γεωργός 34 Ιθαγενής Έγγαμος 2
141 Σπύρος Δ.Κατζανός Γεωργός 33 Ιθαγενής Έγγαμος 4
142 Ιωάννης Μαγκλάρας Γεωργός 48 Ιθαγενής Έγγαμος 5
143 Αναστ.Κατζανός Γεωργός 42 Ιθαγενής Έγγαμος 6
144 Κωνστ.Μπεός Γεωργός 47 Ιθαγενής Εγγαμος 3
145 Αθαν.Καραχάλιος Γεωργός 50 Ιθαγενής Έγγαμος 2
146 Γεώργ. Αθ.Καραχάλιος Γεωργός 22 Ιθαγενής Άγαμος 1
147 Νικόλ. Αποστόλου Γεωργός 50 Ιθαγενής Έγγαμος 4
148 Απόστ. Ν. Αποστόλου Γεωργός 25 Ιθαγενής Άγαμος 1
149 Χρήστος Αποστόλου Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 4
150 Δ. Σωτήρης Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 2
151 Θεόδωρος Μουστάκας Γεωργός 43 Ιθαγενής Έγγαμος 2
152 Δημήτρ. Σκουφιτζής Γεωργός 44 Ιθαγενής Έγγαμος 7
153 Κώστας Δημ.Σκουφιτζής Γεωργός 27 Ιθαγενής Έγγαμος 6
154 Δημήτριος. Τζατζάνης Γεωργός 44 Ιθαγενής Έγγαμος 2
155 Ευάγγεκος Τζατζάνης Γεωργός 24 Ιθαγενής Έγγαμος 2
156 Γεώργιος  Γόλιας;; Γεωργός 60 Ιθαγενής Έγγαμος 2
157 Ευάγγ. Γ. Γόλια Γεωργός 23 Ιθαγενής χήρος 1
158 Γεώργ. Τζαγκάλης Γεωργός 43 Ιθαγενής Έγγαμος 5
159 Κώστας Τζαγκάλης Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 5
160 Δ. Τζαγκάλης Γεωργός 38 Ιθαγενής Έγγαμος 4
161 Απόστολος Τζαγκάλης Γεωργός 31 Ιθαγενής Άγαμος 1
162 Νάκος Παναγιώτου Γεωργός 38 Ιθαγενής Έγγαμος 4
163 Γ. Αυγορόπουλος Γεωργός 27 Ιθαγενής Άγαμος 1
164 Απόστ Παπα Αποστόλου Γεωργός 25 Ιθαγενής Έγγαμος 3
165 Δ. Καργιοτόπουλος Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 4
166 Ευθύμ. Πλιάτζικας Γεωργός 36 Ιθαγενής Έγγαμος 3
167 Ν. Γ. Καταζαδούρος Γεωργός 24 Ιθαγενής Άγαμος 1

Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Πλατύστομο

Α/α Όνομα& επώνυμο γεωργού επάγγελμα ετών Πάροικος ή ιθαγενής Έγγαμος ή άγαμος πόσους έχει  οικογ
168 Ευθύμιος Τραχανάς Γεωργός 55 Ιθαγενής Έγγαμος 8
!69 Νάκος Τζιφούτης Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 7
170 Θεόδωρος Κυργιανής Γεωργός 60 Ιθαγενής Έγγαμος 3
171 Θανασιος Κυργιανής Γεωργός 25 Ιθαγενής Έγγαμος 3
172 Βασίκειος Τζακαρδώνης Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 3
173 Κώστας Ντημερλής Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 3
174 Ιω. Σαμαράς Γεωργός 55 Ιθαγενής Έγγαμος 3
175 Γεώργ Σκούρας Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 7
176 Σπύρος Γ. Σκούρας Γεωργός 22 Ιθαγενής Άγαμος 1
177 Δημήτριος Γεραγάς Γεωργός 70 Ιθαγενής Χήρος 1
178 Ιω Δημ. Γεραγάς Γεωργός 40 Ιθαγενής ‘Εγγαμος 6
179 Χρήστος Δ. Γεραγάς Γεωργός 27 Ιθαγενής Άγαμος 1
180 Σπύρος Λυμπίτης Γεωργός 33 Ιθαγενής Άγαμος 1
181 Γ. Τζούνης Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 7
182 Ιω. Μπίκος Γεωργός 50 Ιθαγενής Έγγαμος 5
183 Απόστ. Μπίκος Γεωργός 65 Ιθαγενής Έγγαμος 7
184 Κώστας Καργιαμπάς Γεωργός 54 Ιθαγενής Έγγαμος 5
185 Ιω. Καργιαμπ’ας Γεωργός 26 Ιθαγενής Άγαμος 1
186 Αν. Γ. Νικολάου Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 2
187 Δημήτριος Καργιαμπάς Γεωργός 60 Ιθαγενής Έγγαμος 2
188 Αθαν. Γεωργ. Βαρβάτος Γεωργός 25 Ιθαγενής Έγγαμος 2
189 Αθαν. Δημητ. Καργιαμπάς Γεωργός 37 Ιθαγενής Άγαμος 5
190 Ιω. Κ. Πατρώνη Γεωργός 26 Ιθαγενής Άγαμος 1
191 Ιω. Δ. Μπίκος Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 3
192 Δημήτ. Πατρώνης Γεωργός 55 Ιθαγενής Έγγαμος 7
193 Αθ. Γ, Τζιόκου Γεωργός 28 Ιθαγενής Έγγαμος 1
194 Κώστας Κουρουμπής Γεωργός 65 Ιθαγενής Έγγαμος 5
195 Γ. Τζατάλενα Γεωργός 25 Ιθαγενής Χήρα 4
196 Ευαγγ. Ιω Κουτζολέλος Γεωργός 26 Ιθαγενής Έγγαμος 4
197 Ζάχος Τζάνης Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 2
198 Δ. Γεωργόπουλος Γεωργός 36 Ιθαγενής Έγγαμος 6
199 Αντ. Οικονόμου Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 5
200 Κ. Ζμηρός Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 4
201 Ν. Κοκκόγιαννου Γεωργός 28 Ιθαγενής Έγγαμος 6
202 ΑνΓ Πρημέτηνα Γεωργός 22 Ιθαγενής Χήρα 3
203 ΑνΓ Ιω. Πανόπουλου Γεωργός 28 Ιθαγενής Έγγαμος 5
204 Απόστολος Μπακούμμης (;) Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 6
205 Γ. Τζιόκος Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 3
206 Ιω. Αθ. Τζακαρδώνης Γεωργός 23 Ιθαγενής Άγαμος 7
207 Κώστας Κουκόγιαννος Γεωργός 63 Ιθαγενής Έγγαμος 2
208 Κώστας Γεωργόπουλος Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 3
209 Κώστας Ρεπάνάς Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 8
210 Δημήτ. Βες Γεωργός 65 Ιθαγενής Έγγαμος 3
211 Λάμπρος Ρεπανάς Γεωργός 60 Ιθαγενής Άγαμος 1
212 Αθαν. Δημ. Βες Γεωργός 25 Ιθαγενής Έγγαμος 4
213 Ιω. Βλαχάκης Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 8
214 Κ. Γ Τουρλάκης Γεωργός 33 Ιθαγενής Έγγαμος 4
215 Γ. Ζαζάς Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 11
216 Νάκος Βες Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 5
217 Τριανταφ. Ντάλης Γεωργός 70 Ιθαγενής Έγγαμος 3
218 Χρήστος Ντάλης Γεωργός 25 Ιθαγενής Άγαμος 1
219 Ιω. Σκοτίδας Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 7
220 Ελευθέριος παπανικολάου Γεωργός 25 Ιθαγενής Έγγαμος 6
221 Αντων. Κ Μυλωνάς Γεωργός 23 Ιθαγενής Έγγαμος 3
222 Ελευθέριος Κολοκυθάς Γεωργός 32 Ιθαγενής Έγγαμος 4
223 Γεωργιος Μυλωνού Γεωργός 35 Ιθαγενής Χήρα 4
224 Δημήτριος Φλώρος Γεωργός 50 Ιθαγενής Έγγαμος 2
225 Γ. Δ, Φλώρος Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 2
226 Γ. Κασαγής Γεωργός 60 Ιθαγενής Έγγαμος 3
227 Αθαν. Καραματζούκης Γεωργός 90 Ιθαγενής Έγγαμος 3
228 Κώστας Αθ.Καραματζούκης Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 6
229 Βαγγ. Αθ. Καραματζούκης Γεωργός 27 Ιθαγενής Έγγαμος 2
230 Γεωργ Τζηρκενα Γεωργός 43 Ιθαγενής Έγγαμος 2
231 Δημητ. Φρούσιος Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 1

Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Καστρί

232 Κώστας Πιτζούνης Γεωργός 45 Ιθαγενής
233 Γ. Καραγκούνης Γεωργός 50 Ιθαγενής
234 Σπύρος Τζαντός Γεωργός 30 Ιθαγενής
235 Παναγιωτ. Τρυποσκυας Γεωργός 35 Ιθαγενής
236 Αθ. Καραγκιούνης Γεωργός 40 Ιθαγενής
237 Ιω. Αϋφαντής Γεωργός 50 Ιθαγενής
238 Αθαν. Πλατανιάς Γεωργός 60 Ιθαγενής
230 Ιάκωβος Μπουρνάζος Γεωργός 50 Ιθαγενής
240 Γεώργιος Ντούβλης Γεωργός 40 Ιθαγενής
241 Παπαχρηστόπουλος Γεωργός 45 Ιθαγενής
242 Γ. Τζήρος Γεωργός 35 Ιθαγενής
243 Γ. Κουμπούρας Γεωργός 40 Ιθαγενής
244 Αθαν Χαλκούζης (;) Γεωργός 35 Ιθαγενής
245 Κώστας Κούτρας Γεωργός 35 Ιθαγενής
246 Νικόλ. Μπουρνάζος Γεωργός 32 Ιθαγενής
247 Κώστας Ντούβλης Γεωργός 45 Ιθαγενής
248 Γιαννά Τζακνής Γεωργός 65 Ιθαγενής
249 Γεωργ. Τζουκιώτης Γεωργός 32 Ιθαγενής
250 Σπύρος Χημάρας Γεωργός 45 Ιθαγενής
251 Αθαν. Παπαδόπουλος Γεωργός 33 Ιθαγενής
252 Δημη΄τ. Ραβάνης Γεωργός 40 Ιθαγενής
253 Γεώρ. Κόκκινος Γεωργός 35 Ιθαγενής
254 Γεώργ. Τζιόγκας Γεωργός 40 Ιθαγενής
255 Σπύρος Κόκκινος Γεωργός 60 Ιθαγενής
256 Χρήστος Κόκκινος Γεωργός 65 Ιθαγενής
257 Κώστας Καραγκούνης Γεωργός 40 Ιθαγενής
258 Στέριος Πολύζος Γεωργός 40 Ιθαγενής

Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Στύρφακα

α/α Όνομα & επώνυμο Γεωργού επάγγελμα ετών Πάροικος ή ιθαγενής Έγγαμος ή άγαμος Πόσα άτομα
259 Κωστ. Ευθυμογιαννάκης[1] Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 7
260 Ιω. Ευθυμίου Γεωργός 70 Ιθαγενής Έγγαμος 2
261 Γ. Ευθυμογιανννάκης Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 2
262 Γ, Καρόπουλος Γεωργός 62 Ιθαγενής Έγγαμος 2
263 Κ.Γ.  Καρόπουλος Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 4
264 Ζάχος Γ. Καρόπουλος Γεωργός 27 Ιθαγενής Άγαμος 1
265 Ν. Ιω. Καρόπουλος Γεωργός 24 Ιθαγενής Άγαμος 6
266 Χαραλ Ιω Καρόπουλος Γεωργός 22 Ιθαγενής Άγαμος 1
267 Ιωάν. Καπνιάς Γεωργός 38 Ιθαγενής Έγγαμος 4
268 Παύλος Καπνιάς Γεωργός 43 Ιθαγενής Έγγαμος 6
269 Τριαντάφ. Καπνιάς Γεωργός 80 Ιθαγενής Έγγαμος 1
270 Γ Ντότος Γεωργός 60 Ιθαγενής Έγγαμος 2
271 Κ.Γ Ντότος Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 3
272 Ευάγγ. Γ. Ντότος Γεωργός 27 Ιθαγενής άγαμος 1
273 Δημήτ. Μαυρογιώργος Γεωργός 70 Ιθαγενής Έγγαμος 3
274 Ευαγγέλης Ιωάννου Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 2
275 Ν. Φοραδόπουλος Γεωργός 60 Ιθαγενής Έγγαμος 3
276 Ιω. Ν. Φαραδόπουλος Γεωργός 28 Ιθαγενής άγαμος 1
277 Γ. Ακρίδσς Γεωργός 50 Ιθαγενής Έγγαμος 7
278 Παλαιογιάννης Γεωργός 50 Ιθαγενής Έγγαμος 7
279 Ευαγγ. Αθανασίου Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 4
280 Σπύρος Αθανασίου Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 3
281 ΧρήστοςΚαλαμποκιάς (;) Γεωργός 70 Ιθαγενής Έγγαμος 1
282 Αποστ. Χ. Καλαμποκιάς Γεωργός 25 Ιθαγενής Άγαμος 1
283 Κ. Καλαμπουκιάς Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 5
284 Ιω. Τζάκαλης Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 4
285 Κ. Ντουάτζης Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 5
286 Ιω. Τρεματης; Γεωργός 38 Ιθαγενής Έγγαμος 2
287 Κ. Πάλης Γεωργός 56 Ιθαγενής Έγγαμος 4
288 Δ. Χοντρομήτρος Γεωργός 60 Ιθαγενής Έγγαμος 4
289 Ν. Ακρίδας Γεωργός 60 Ιθαγενής Έγγαμος 3
290 Β. Ν. Ακρίδας Γεωργός 32 Ιθαγενής Έγγαμος 2
291 Αθ. Ν. Ακρίδας Γεωργός 27 Ιθαγενής Άγαμος 1
292 Αντώνιος Ν. Ακρίδας Γεωργός 22 Ιθαγενής Άγαμος 1
293 Κώστας Ακρίδας Γεωργός 70 Ιθαγενής έγγαμος 2
294 Απόστ Γ. Μούρτος Γεωργός 28 Ιθαγενής Έγγαμος 2
295 Δ. Α(Μ)παρτζόκης Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 5
296 Δ. Κατζαμαούνης Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 1
297 Ιω. Αργυρόπουλος Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 6
298 Δ. Κρανιώτης Γεωργός 75 Ιθαγενής Έγγαμος 2
299 Δ. Καραμήτρος Γεωργός 50 Ιθαγενής Έγγαμος 8
300 Κ. Δ. Καραμήτρος Γεωργός 23 Ιθαγενής Άγαμος 1
301 Γούλας Θεοδώρου Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 5
302 Αθ. Ροϊδόπουλος Γεωργός 38 Ιθαγενής Έγγαμος 3
303 Δ. Αργυρόπουλος Γεωργός 28 Ιθαγενής Έγγαμος 2
304 Δ. Τουμαράς Γεωργός 75 Ιθαγενής Έγγαμος 2
305 Κ. Κατζίκης Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 3
306 Δ. Μπλάτζης Γεωργός 26 Ιθαγενής Άγαμος 5
307 Ν. Δ. Μούρτος Γεωργός 38 Ιθαγενής Έγγαμος 3
308 Ν.Δ.Βένη(ο)ς Γεωργός 27 θαγενής Έγγαμος 5
309 Σωτήρης Μακρύς Γεωργός 70 Ιθαγενής Έγγαμος 4
310 Απόστ. Τζαγανός Γεωργός 75 Ιθαγενής Έγγαμος 2
311 Χρ. Σφοντίλης Γεωργός 28 Ιθαγενής Έγγαμος 3
312 Ν. Καλανυζής Γεωργός 70 Ιθαγενής Έγγαμος 3
313 Κ. Ν. Καλαντζής Γεωργός 26 Ιθαγενής Άγαμος 1
314 Γ. Ρηλίκης Γεωργός 38 Ιθαγενής Έγγαμος 3
315 Γ. Μπούρας Γεωργός 60 Ιθαγενής Έγγαμος 1
316 Αναστ Μπούρας Γεωργός 56 Ιθαγενής Έγγαμος 7
317 Δημ. Αναστ Μπούρας Γεωργός 26 Ιθαγενής Άγαμος 1
318 Μαργαρίτης. Καραγκούνης Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 7
319 Παπά Θεοδωρο(υ)ς Γεωργός 38 Ιθαγενής Έγγαμος 6

Δήμος Μακρακώμης χωρίον Λιανοκλαδι

 

Α/α Όνομα& επώνυμο Γεωργού επάγγελμα ετών Πάροικος ή ιθαγενής Έγγαμος ή άγαμος Πόσα άτομα
320 Αθανάσιος Δημητρόπουλος Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 5
321 Γεώργιος Μαρτάκης Γεωργός 38 Ιθαγενής Έγγαμος 4
322 Νικόλαος Θεοδωρόπουλος Γεωργός 27 Ιθαγενής Έγγαμος 4
323 Νικόλαος Πατής Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 2
324 Αναστάσιος Κωνσταντίνου Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 2
325 Αθαν. Θεοδωρόπουλος Γεωργός 29 Ιθαγενής Άγαμος 3
326 Κώστας Σταφυλης Γεωργός 31 Ιθαγενής Έγγαμος 2
327 Κώστας Καληπάτζης Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 5
328 Κώστας Παπά.Ιωάννου Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 4
329 Θεόδ, Δ. Ντάμπασης Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 7
330 Δημητρ. Ν. Ντάμπασης Γεωργός 25 Ιθαγενής Έγγαμος 6
331 Δημήτρ. Λαμπρόπουλος Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 5
332 Δημητρ. Στεφανής Γεωργός 38 Ιθαγενής Έγγαμος 3
333 Νικόλ. Γαλάνης Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 2
334 Αναγν. Κ. Κολοκύθας Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 3
335 Γεώργ. Ξυλιγιαννόπουλος Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 4
336 Δημ. Χ¨χρήστου Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 5
337 Ευθυμ Ντάμπασης Γεωργός 50 Ιθαγενής Έγγαμος 7
338 Παναγιώτης Αποστόλου Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 6
339 Κώστας Αποστόλου Γεωργός 35 Ιθαγενής Άγαμος 1
340 Γεωρ.Κ Κολοκύθας Γεωργός 27 Ιθαγενής Έγγαμος 3
341 Σπύρος Κικής Γεωργός 38 Ιθαγενής Έγγαμος 4
342 Ιωάννης Δημητρόπουλος Γεωργός 27 Ιθαγενής Άγαμος 2
343 Κώστας Κοντογιάννης Γεωργός 38 Ιθαγενής Έγγαμος 4
344 Αναγνωστης Ζαβλάγκας Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 6
345 Αναγνώστης Αθανασίου Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 4
346 Κώστας Αλεξόπουλος Γεωργός 55 Ιθαγενής Έγγαμος 2
347 Ευθύμιος Κολοβός Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 5
348 Αναστ Κολοβός Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 2
349 Κώστας Λαμαντάρος Γεωργός 27 Ιθαγενής Έγγαμος 4
350 Αθαν. Κολοβός Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 6
351 Νικολ. Χρηστόπουλος Γεωργός 38 Ιθαγενής Έγγαμος 6
352 Αθαν, Τσιαγκλής Γεωργός 70 Ιθαγενής Έγγαμος 5
353 Γεώργ. Μελικάς Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 5
354 Δήμος Οικονομόπουλος Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 4
355 Κώστας Φωτόπουλος Γεωργός 26 Ιθαγενής Έγγαμος 4
356 Ιωάν. Μιχαήλ Γεωργός 42 Ιθαγενής Έγγαμος 4
357 Ιωάννης Χριστόπουλος Γεωργός 35 Ιθαγενής άγαμος 1
358 Δημητ. Αναστασίου Γεωργός 22 Ιθαγενής Έγγαμος 3
359 Κωνστ. Καραγγούνης Γεωργός 50 Ιθαγενής Έγγαμος 2
360 Βασίλειος Γαλανόπουλος Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 2
362 Νικόλ, Τσιαγκλής Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 5
363 Κωνστ. Μυλογιαννόπουλος Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 2
364 Γεώργ. Κατσίκας Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 5
365 Δημήτρ. Σκέβας Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 6
366 Γεώργ. Καλαντσής Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 4
367 Χτιστ. Μαρμώτης Γεωργός 60 Ιθαγενής Έγγαμος 2
368 Αθαν. Αποστ Σαμαρτσής Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 2
369 Δ. Παπάθανασόπουλος Γεωργός 36 Ιθαγενής Έγγαμος 7
370 Ι. Σπυρ. Κόκκινος Γεωργός 25 Ιθαγενής Άγαμος 2
371 Αλ. Σερικόπουλος(;) Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 7
372 Ιω Αργυρόπουλος Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 6
373 Ιω. Στέρ. Καραγγούνης Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 6
374 Δημ. Καλόγερος Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 4
375 Αναστ Συγγενής Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 3
376 Αθαν. Γαλανόπουλος Γεωργός 26 Ιθαγενής Άγαμος 2
377 Γεώρ. Σκλέτας Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 3
378 Ζάχος Ευσταθίου Γεωργός 38 Ιθαγενής Έγγαμος 5
379 Αθαν. Κααταραχιάς Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 3
380 Στερ. Ιωάννου Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 5
381 Κωστ  Κουμπής Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 4
382 Ευστ. Παρδαλής Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 5
383 Κωστ. Δρόσου Γεωργός 55 Ιθαγενής Έγγαμος 4
384 Κώστας Κόπτζας Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 3
385 Αθαν. Καργιώτης (;) Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 6
386 Νικ. Νικολάου Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 3
387 Αθ, Βελεσιώτης Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 2
388 Αθαν. Κιάκης Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 4

Δήμος Μακρακώμης χωρίον Αμούρι

Α/α Όνομα& επώνυμο Γεωργού επάγγελμα ετών Πάροικος ή Ιθαγενής Έγγαμος ή άγαμος Πόσους έχει η οικογ
389 Αθαν. Παπακυρτσόπουλος Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 6
390 Λαμπ. Φαναριώτης άγαμος 30 πάροικος Άγαμος 5
391 Ιω. Τσιτσι(κ)λώνης Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 4
392 Αργύρης Ταγγούλης Γεωργός 48 Ιθαγενής Έγγαμος 7
393 Κώστας Ρίζος Γεωργός 34 Ιθαγενής Έγγαμος 3
394 Δ. Γκιαούρης Γεωργός 31 Ιθαγενής Έγγαμος 4
395 Κώστας Καραγγούνης Γεωργός 36 Ιθαγενής Έγγαμος 4
396 Απ.Κοντουλό (δυσανάγνωστο) Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 3
397 Παπαστέργιος Θεοδώρου Γεωργός 34 Ιθαγενής Έγγαμος 4
398 Ιω Μπουρνούτσος Γεωργός 22 Ιθαγενής Έγγαμος 3
399 Ν. Τσιόνος Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 4
400 Γ. Τσιγαρίδας Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 4
401 Αθ. Αγγελακόπουλος Γεωργός 35 πάροικος 1
402 Γ. Τασιόπλας (;) Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 4
403 Αθ. Πανανάς Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 5
404 Αθ. Κοψαχχείλης Γεωργός 55 Ιθαγενής Έγγαμος 5
405 Αθ. Ντζημεριος Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 4
406 Κώστας Τσοκνίδας Γεωργός 50 Ιθαγενής Έγγαμος 6
407 Δ. Καπιοτσής Γεωργός 58 πάροικος Έγγαμος 3
408 Θεοχ. Ευαγγέλης Γεωργός 38 Ιθαγενής Έγγαμος 6
409 Σπυρ. Αλιφραγκίδης (;) Γεωργός 50 πάροικος Έγγαμος 4
410 Αντ. Γιάννικος Γεωργός 54 Χαλκεύς Έγγαμος 3
411 Ν. Μυρεσιώτης Γεωργός 60 Ιθαγενής Έγγαμος 4
412 Αθ. Τραγωδάρη(ο)ς Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 7
413 Γ. Νταλάκας Γεωργός 45 πάροικος Έγγαμος 3
414 Ιω. Αθ. Δημητρίου Γεωργός 42 Ιθαγενής Έγγαμος 3
415 Παπαγρηγ. Καραγγούνης Γεωργός 45 πάροικος Έγγαμος 7
416 Ζάχος Κρανιώτης Γεωργός 50 πάροικος Έγγαμος 4
417 μαρκοποστόλης Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 2
418 Ευθ. Γεωργίου Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 5
419 Κώστας Λαμαντάρας Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 2
420 Δ. Αλαμπάνος Γεωργός 30 Ιθαγενής Έγγαμος 2
421 Θεμιστ Αγγελακόπουλος Γεωργός 40 Ιθαγενής Έγγαμος 4
422 Χρ. Καραγιανόπουλος Γεωργός 23 Ιθαγενής Άγαμος 3
423 Ιω Καλτσάς Γεωργός 40 Ιθαγενής Άγαμος 1
424 Ιω. Γεωργαντόπουλος Γεωργός 30 εργόδουλος Άγαμος 1
425 Ιω. Γκαντας (;) Γεωργός 35 Παρ/κος εργοδουλος Έγγαμος 2
426 Λάμπρος Χριστόπουλος Γεωργός 45 Ιθαγενής Έγγαμος 4
427 Σπύρος Λαμπρόπουλος Γεωργός 27 Ιθαγενής Έγγαμος 3
428 Γ. Καλογερόπουλος Γεωργός 60 Ιθαγενής  άγαμος 1
429 Ν. Απλιανίτης Γεωργός 21 Ιθαγενής άγαμος 1
430 Ανδρέας Τσιντσιλώνης Γεωργός 27 Ιθαγενής άγαμος 1
431 Απόστολός Γαλατάς Γεωργός 35 Ιθαγενής Έγγαμος 5

Δήμος Μακρακώμης χωρίον Δερβέν Καρυά (Μοσχοκαρυά)

Α/α Όνομα& επώνυμο γεωργού επάγγελμα ετών Πάροικος ή ιθαγενής Έγγαμο ή άγαμος Πόσα άτομα
432 Ιωάν Θεοχάρης Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 6
433 Φώτης Ιωάννου Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 7
434 Θεόδωρος Ζιάκας Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 4
435 Παναγ Θεοδώρου Γεωργός 46 Ιθαγενής έγγαμος 7
436 Κώστας Κατόπης Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 4
437 Γεωργ. Καραδήμος Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 7
438 Κωστας Δημητρίου Γεωργός 30 Ιθαγενής Άγαμος 1
439 Νικ. Κουτσιούκος Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 7
440 Κώστας Αναστασίου Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 7
441 Στέργιος. Πανάγου Γεωργός 30 Ιθαγενής Άγαμος 1
442 Γεώρ. Καντάς Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 4
443 Χρίστος Γουριώτης Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 7
444 Αντώνης Γουριώτης Γεωργός 70 Ιθαγενής έγγαμος 6
445 Αθαν. Γαρτσιώνης Γεωργός 31 Ιθαγενής έγγαμος 2
446 Γιαννακός Σταύρου Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 1
447 Χ. Δημήτριος Σταύρου Γεωργός 32 Ιθαγενής έγγαμος 5
448 Θεόδ. Σίμως Γεωργός 70 Ιθαγενής έγγαμος 5
449 Αθ. Χριστοδούλου Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 6
450 Ν. Κορασίδος Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 2
451 Αθ. Νικολάου Γεωργός 39 Ιθαγενής έγγαμος 5
452 Γεώρ. Δράμαλης Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 4
453 Τριαντ. Ρίζος Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 3
454 Ρίζος Τράβας Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 1
455 Ν. Τράβας Γεωργός 33 Ιθαγενής έγγαμος 4
456 Αν. Ρίζος Γεωργός 37 Ιθαγενής έγγαμος 4
457 (;   )  Εμανουήλ Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 4
458 Άγγελ. Νικολάου Γεωργός 30 Ιθαγενής άγαμος 1
459 Σταύρος Νικόλενα Γεωργός 40 Ιθαγενής Χήρα 5
460 Αμυγδάλου χήρα Γεωργός 45 Ιθαγενής Χήρα 4
461 Αθαν/ Τζαγανός Γεωργός 60 Ιθαγενής 1
462 Βαγγέλης Αθανασίου Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 4

Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Τσούκα

Α/α Όνομα& επώνυμο γεωργού επάγγελμα ετών Πάροικος ή ιθαγενής Έγγαμος ή άγαμος Πόσα άτομα
463 Χριστ. Καλόγερος Γεωργός 95 Ιθαγενής
464 Νικ. Χ. Καλόγερος Γεωργός 26 Ιθαγενής
465 Δημήτρ. Μα(ω)ρούτης Γεωργός 80 Ιθαγενής
466 Ιω. Δ.. Μα(ω)ρούτης Γεωργός 27 Ιθαγενής
667 Γ.Τσιόκανης[2] Γεωργός 65 Ιθαγενής
668 Δ. Μπλογούρας Γεωργός 55 Ιθαγενής
669 Ιω. Δ. Μπλογούρας Γεωργός 26 Ιθαγενής
670 Δημητ. Κωστούλας Γεωργός 27 Ιθαγενής
671 Αθαν. Ζαφείρης Γεωργός 35 Ιθαγενής
672 Βλάχ. Γούλας Γεωργός 28 Ιθαγενής
673 Ιω. Σταυρόπουλος Γεωργός 25 Ιθαγενής
674 Ιω. Ευθυμίου Γεωργός 70 Ιθαγενής
675 Κ. Ι. Ευθυμίου Γεωργός 26 Ιθαγενής
676 Βασιλ. Ιω. Ευθυμίου Γεωργός 23 Ιθαγενής
677 Δ. Ζαφείρης Γεωργός 63 Ιθαγενής
678 Ν. Δ Ζαφείρης Γεωργός 24 Ιθαγενής
679 Δημήτ. Ντόβας Γεωργός 50 Ιθαγενής
680 Γ, Δ. Ντόβας Γεωργός 27 Ιθαγενής
681 Δ. Τριανταφύλλου Γεωργός 26 Ιθαγενής
682 Ν. Κέτσος Γεωργός 65 Ιθαγενής
683 Γ. Αργύρης Γεωργός 38 Ιθαγενής
684 Ιω Αργύρης Γεωργός 35 Ιθαγενής
685 Αθαν. Αργύρης Γεωργός 27 Ιθαγενής
686 Χαρ. Αργύρης Γεωργός 23 Ιθαγενής
687 Κ. Σφετσιάς(;) Γεωργός 50 Ιθαγενής
688 Κ.Μπαλάφας Γεωργός 70 Ιθαγενής
689 Γ. Κ Μπαλάφας Γεωργός 25 Ιθαγενής
690 Απόστ θεοδώρου Γεωργός 55 Ιθαγενής
691 Δημήτριος Αποστόλου Γεωργός 26 Ιθαγενής
692 Γ. Αποστόλου Γεωργός 23 Ιθαγενής
693 Ευστ. Σκούρας Γεωργός 33 Ιθαγενής
694 Κ Χολέβας Γεωργός 45 Ιθαγενής
695 Ιω. ξετάτος Γεωργός 28 Ιθαγενής
696 Ν. Καραπατής Γεωργός 65 Ιθαγενής
697 Ιω. Καραγιάνης (;) Γεωργός 40 Ιθαγενής
698 Λαμ.Καρανίκας Γεωργός 70 Ιθαγενής
699 Α. Λαμ. Καρανίκα Γεωργός 32 Ιθαγενής
700 Ι. Σίμος Γεωργός 31 Ιθαγενής
701 Ανδ. Σίμος Γεωργός 35 Ιθαγενής
702 Βαχ. Σίμος Γεωργός 25 Ιθαγενής
703 Ιω. Ζορπάς Γεωργός 55 Ιθαγενής
704 Κώστ. Κολοπίτας Γεωργός 75 Ιθαγενής
705 Γ. Κ. Κολοπίτας Γεωργός 34 Ιθαγενής
706 Χρ. Κ. Κολοπίτας Γεωργός 25 Ιθαγενής
707 Ιω Λουκάς Γεωργός 72 Ιθαγενής
708 Δημ. Πάλας Γεωργός 36 Ιθαγενής
709 Χρ. Πολύμερος Γεωργός 60 Ιθαγενής
710 Ιω. Λαγός Γεωργός 45 Ιθαγενής
711 Ιω. Παχύς Γεωργός 48 Ιθαγενής
712 Δημ. Μπελής Γεωργός 75 Ιθαγενής
713 Κ.Δ Μπεής Γεωργός 34 Ιθαγενής
714 Γ, Δ. Μπελής Γεωργός 30 Ιθαγενής
715 Ιω. Δ. Μπελής Γεωργός 27 Ιθαγενής
716 Δημήτ. Χρίστου Γεωργός 33 Ιθαγενής
717 Γρηγ. Πολύμερος Γεωργός 65 Ιθαγενής
718 Δημ, Κηραμτσής Γεωργός 38 Ιθαγενής
719 Μαλτ (ι) άγκος Γεωργός 26 Ιθαγενής
720 Γ. Λιασκόνης Γεωργός 40 Ιθαγενής
721 Κ. Ν (Κ) ασιάκης Γεωργός 40 Ιθαγενής
722 Ιω. Τσιακατούρας Γεωργός 64 Ιθαγενής
723 Σπ. Ιω. Τσιακατούρας Γεωργός 34 Ιθαγενής
724 Κ. Κολοβελόνης Γεωργός 40 Ιθαγενής
725 Μαργ. Κολοβελόνης Γεωργός 44 Ιθαγενής
726 Δημ΄, Κολοβελόνης Γεωργός 27 Ιθαγενής
727 Αθαν. Θεοχάρης Γεωργός 48 Ιθαγενής
728 Γ. Θεοχάρης Γεωργός 43 Ιθαγενής
729 Γ. Ξαγοράριος Γεωργός 23 Ιθαγενής
730 Γ. Πλιάγκος Γεωργός 24 Ιθαγενής
731 Ιω. Πλιάγκος Γεωργός 35 Ιθαγενής
732 Βαγ. Πλιάγκος Γεωργός 24 Ιθαγενής
733 Παπαγιώργης Γεωργός 58 Ιθαγενής
734 Ανδ .Παπαγεωργίου Γεωργός 22 Ιθαγενής
735 Αντ. Κολοπίτας Γεωργός 55 Ιθαγενής
736 Κώστας  Σκούρας Γεωργός 35 Ιθαγενής
737 Κ. Καρανίκας Γεωργός 38 Ιθαγενής
738 Β. χατζόπουλος Γεωργός 37 Ιθαγενής
739 Ιω. Δημόπουλος Γεωργός 50 Ιθαγενής
740 Ν. Παπγεωργίου Γεωργός 43 Ιθαγενής
741 Αθ. Παπαγεωργίου Γεωργός 40 Ιθαγενής
742 Ιω Αναγνωστόπουλος Γεωργός 20 Ιθαγενής
743 Γ. Αντωνίου Γεωργός 36 Ιθαγενής
744 Ν. Χαμχούγιας Γεωργός 45 Ιθαγενής
745 Κ. Παπαγρηγορίου Γεωργός 35 Ιθαγενής
746 Ιω. Παπαγρηγορίου Γεωργός 32 Ιθαγενής
747 Δανιήλ Δήμου Γεωργός 65 Ιθαγενής
748 Γρηγ. Δήμου Γεωργός 70 Ιθαγενής
749 Ιω. Ζαφείρης Γεωργός 64 Ιθαγενής
750 Γ. Ζαφείρης Γεωργός 32 Ιθαγενής
751 Γρ. Κουτσοκέρας Γεωργός 67 Ιθαγενής
752 Γ. Γρ. Κουτσοκέρας Γεωργός 26 Ιθαγενής
753 Κ.  Κουτσοκέρας Γεωργός 44 Ιθαγενής
754 Ν. σιουτογαμβρός Γεωργός 36 Ιθαγενής
755 Α. Κ. Παρσόπουλος (;) Γεωργός 25 Ιθαγενής
756 Αθ. παρούσης Γεωργός 45 Ιθαγενής
757 Δημητ. Τσιμέκης Γεωργός 73 Ιθαγενής
758 Ιω. σκορδάς Γεωργός 44 Ιθαγενής
759 Κ. σκορδάς Γεωργός 40 Ιθαγενής
760 Γεώρ. Ψυχογιός Γεωργός 55 Ιθαγενής
761 Ευθ. Γ. Ψυχογιός Γεωργός 24 Ιθαγενής
762 Αθ. Γεργουδημητρίου Γεωργός 38 Ιθαγενής
763 Σπ. Γεωργουδημητρίου Γεωργός 32 Ιθαγενής
764 Δημ. Κολόνιας Γεωργός 44 Ιθαγενής
765 Ιω. μήτρου Γεωργός 47 Ιθαγενής
766 Κ. Κυρίτσης Γεωργός 32 Ιθαγενής
767 Αθ. Παπακώστα Γεωργός 26 Ιθαγενής
768 Γ. Δημόπουλος Γεωργός 34 Ιθαγενής
769 Κ. τσιούμος Γεωργός 65 Ιθαγενής
770 Ν. κ. Τσιούμος Γεωργός 35 Ιθαγενής
771 Κ. πολύμερος Γεωργός 45 Ιθαγενής
772 Δημ. μέρας Γεωργός 50 Ιθαγενής

Δήμος Μακρακώμης χωρίον Λυτόσιλο

Α/α Όνομα & επώνυμο Γεωργού επάγγελμα ετών Πάροικος ή ιθαγενής Έγγαμος ή άγαμος Πόσα άτομα
773 Γεώρ, Ντούμο (α)ς Γεωργός 45 Ιθαγενής
773 Γεωρ. Στεφανης Γεωργός 70 Ιθαγενής
774 Δημ. τζιρογιώργος Γεωργός 60 Ιθαγενής
775 Αθ. Γεωργίου Γεωργός 25 Ιθαγενής
776 Αντώνιος Ευθυνίου Γεωργός 65 Ιθαγενής
777 Γούλας Παπακωστόπουλος Γεωργός 35 Ιθαγενής
778 Νικολ. τζιρόπουλος Γεωργός 40 Ιθαγενής
779 Ιω. τζιρόπουλος Γεωργός 57 Ιθαγενής
780 Δημ. Στεφανής Γεωργός 57 Ιθαγενής
781 Νικόλ. Στεφανής Γεωργός 65 Ιθαγενής
782 Χρίστος Στεφανής Γεωργός 62 Ιθαγενής
783 Ιω. Στεφανής Γεωργός 55 Ιθαγενής
784 Δημ. καλιώρας Γεωργός 49 Ιθαγενής
785 Γληγόρης τζιρόπουλος Γεωργός 67 Ιθαγενής
786 Δημ. Κωσταντόπουλος Γεωργός 46 Ιθαγενής
787 Νικόλ. Αθανασίου Γεωργός 25 Ιθαγενής
788 Δημ. Καραδήμας Γεωργός 35 Ιθαγενής
789 Κώστας Σιλεόνης Γεωργός 45 Ιθαγενής
790 Βασίλης Στεφανής Γεωργός 40 Ιθαγενής
791 Δημ. Αντωνίου Γεωργός 35 Ιθαγενής
Ι

 Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Κούρνοβο ( Τρίλοφο)

792 Κώστας Κεχρινιώτης Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 7
793 Δημ. Σκρέκης Γεωργός 70 Ιθαγενής έγγαμος 2
794 Γ. Βλάχου Σκρέκης Γεωργός 32 Ιθαγενής έγγαμος 4
795 Γεώρ. Ντζαβίδας Γεωργός 47 Ιθαγενής έγγαμος 5
796 Θανασης Μουστάκας Γεωργός 60 Ιθαγενής Χήρος 2
797 Κώστας Μουστάκας Γεωργός 27 Ιθαγενής έγγαμος 2
798 Ιω. Ντζαβίδας Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 9
799 θανάσης Κάντζος Γεωργός 25 Ιθαγενής έγγαμος 8
800 Θανάσης τζιόρης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 5

Δήμος Μακρακώμης χωρίον Μάκρυσης (σήμερα Μάκρη)

Α/α Όνομα & επώνυμο γεωργού επάγγελμα ετών Ιθαγενής  ή πάροικος Έγγαμος ή άγαμος Πόσα άτομα
801 Βλαστός Παπαναστασίου Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 7
802 Ευαγγέλ. Παπαναστασίου Γεωργός 29 Ιθαγενής άγαμος 1
803 Βασίλειος Παπαναστασίου Γεωργός 26 Ιθαγενής άγαμος 1
804 Γεω. Τζιώνος Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 5
805 Αθ, Γ. Τζιώνος Γεωργός 21 Ιθαγενής άγαμος 1
806 Κυρίτζης γεωργίου Γεωργός 29 Ιθαγενής έγγαμος 4
807 Γεωρ Βαργιάς Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 2
808 Αθ. Γ, βαρυάς* Γεωργός 26 Ιθαγενής έγγαμος 2
809 Γεωρ. Ζήσης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 6
810 Νικ. Ζήσης Γεωργός 22 Ιθαγενής άγαμος 1
811 Λάμπρος Ντάτης Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 3
812 Κώστ. Κραββαρίτης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 3
813 Δημ. Κουτρούμπας Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 5
814 Κώστας Καραβέλης Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 5
815 Ν. Καραβέλης Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 4
816 Αθ. Ράμος Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 2
817 Αναγνωστης Ράμος Γεωργός 27 Ιθαγενής έγγαμος 5
818 Κώστας Βελής Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 2
819 Δημ. Βελής Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 3
820 Νικόλ. Βελής Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 3
821 Μήτζος Μπαπιώτης Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 5
822 Γεωργ. Μπαγ(ζ)ιονέτας Γεωργός 70 Ιθαγενής έγγαμος 1
823 Χαράλ. Μπαγ(ζ)ιονέτας Γεωργός 27 Ιθαγενής έγγαμος 3
824 Σπύρ. Κουτης Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 5
825 Μάνθος Κουτής Γεωργός 25 Ιθαγενής άγαμος 1
826 Ιωάννης Κουδούνη(α)ς Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 7
827 Αθ. Ανθούλης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 4
828 Αγγελή; Σαμαριτζής Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 3
829 Δημ. Μαλαμάκης Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 6
830 Γεωρ. Ζάχου Γεωργός 25 Ιθαγενής έγγαμος 3
831 Γεωρφ. Τζόγκας Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 9
832 Κώστας Μαγκέλης Γεωργός 38 Ιθαγενής έγγαμος 3
833 Χρήστος Σουρν(ου)τζης Γεωργός 37 Ιθαγενής έγγαμος 5
834 Τριαντάφυλ. Αποστόλου Γεωργός 26 Ιθαγενής άγαμος 1
835 Δημ. Ιω Παππάς Γεωργός 25 Ιθαγενής άγαμος 5
836 Κώστ. Κοκάλας Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 3
837 Δημ. Κουγιούμης Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 3
838 Γεώρ. Μήμης Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 3
839 Νικόλαος  Τζιαχτάρας Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 5
840 Αθαν. Τζικλητάρης Γεωργός 26 Ιθαγενής άγαμος 1
841 Γεώργιος. Κουτρούμπας Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 2
842 Νικόλ Γ. Κουτρούμπας Γεωργός 26 Ιθαγενής έγγαμος 1
843 Αποστ. Γ. Κουτρούμπας Γεωργός 24 Ιθαγενής άγαμος 1
844 Αθ. Κακός Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 3
845 Ανδρ. Αντριτζόπουλος Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 3
846 Αλέξης Μύρης Γεωργός 36 Ιθαγενής έγγαμος 5
847 Αθαν. Κορομπίλης Γεωργός 28 Ιθαγενής άγαμος 2
848 Σακελάριος Παπαδήμα Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 6
849 Νικόλ. Παππαδήμα Γεωργός 37 Ιθαγενής έγγαμος 4
850 Αναγνώστης Παπαδήμα Γεωργός 26 Ιθαγενής άγαμος 1
851 Κώστας Παπαδήμας Γεωργός 22 Ιθαγενής άγαμος 1
852 Απόστολ. Στέρκας ( ;) Γεωργός 38 Ιθαγενής έγγαμος 4
853 Ιαάννης Ράμος Γεωργός 25 Ιθαγενής έγγαμος 3
854 Αλέξης Φέκας Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 7
855 Αναγνωστ. Φέκας Γεωργός 38 Ιθαγενής έγγαμος 5
856 Αθ. Κοτλης Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 5
857 Αθ. Κουτζοχρήστος Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 7
858 Καραθανάσης Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 6
859 Κώστ. Πηπέρης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 3
860 Απόστολ. Μάστορις Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 5
861 Γεωρ. Κοντεβης Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 5
862 Αθ. Γ. Καραγκούνης Γεωργός 21 Ιθαγενής άγαμος 1
863 Ιω. Τρομπέτας Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 3
864 Γεώργ. Τζαγκάρης Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 4
865 Κώστ. Τζαγκάρης Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 4
866 Ιω. Τζαγκάρης Γεωργός 34 Ιθαγενής έγγαμος 3
867 Ιω. Καντζιος Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 5
868 Νικόλ. Καντζιος Γεωργός 33 Ιθαγενής έγγαμος 2
869 Σπύρος  Καντζιος Γεωργός 24 Ιθαγενής άγαμος 1
870 Ευθύμ. Τζαγκαράκης Γεωργός 36 Ιθαγενής έγγαμος 5
871 Κώστας Μακρύς Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 2
872 Δημ. Τομαράς Γεωργός 43 Ιθαγενής έγγαμος 3
873 Ευαγγέλ. Μεκρελος; Γεωργός 32 Ιθαγενής έγγαμος 2
874 Νικόλ. Μανούκης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 2
875 Κώστας Γελαδάρης Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 3
876 Κωστ. Μπαμπιώτου Γεωργός 28 Ιθαγενής έγγαμος 1

Δήμος Μακρακώμης χωρίον Ροβολιάρι

Α/α Όνομα& επώνυμο γεωργού Επ΄γγελμα ετών Ιθαγενής ή πάροικος Έγγαμος ή άγαμος Πόσα άτομα
877 Γεώργιος Λάμπος Γεωργός 35 Ιθαγενής
878 Νάκος Λάμπος Γεωργός 28 Ιθαγενής
879 Νίκος Λαμμπης;;; Γεωργός 22 Ιθαγενής
880 Δημ.Κοτρονής Γεωργός 44 Ιθαγενής
881 Δημ. Νέλλας Γεωργός 60 Ιθαγενής
882 Γιαννάκης Νέλλας Γεωργός 40 Ιθαγενής
883 Σπύρος Νάλλας Γεωργός 28 Ιθαγενής
884 Κώστας Λάμπης Γεωργός 50 Ιθαγενής
885 Γιάννης Παπά Σταύρου Γεωργός 36 Ιθαγενής
886 Απόστολος Ιωάννου Γεωργός 45 Ιθαγενής
887 Γρηγόρης Κρκίδας Γεωργός 65 Ιθαγενής
888 Γιάννης Ζανκοβάς Γεωργός 65 Ιθαγενής
889  Γεώρ. Ιω. Ζανκοβά Γεωργός 30 Ιθαγενής
890 Αναγνώστ. Καζής Γεωργός 60 Ιθαγενής
891 Κώστας Καζής Γεωργός 30 Ιθαγενής
892 Νάκος Αναγνώστου Γεωργός 40 Ιθαγενής
893 Γεώρ. Αναγνώστου Γεωργός 55 Ιθαγενής
894 Δημ Γ. Αναγνώστου Γεωργός 28 Ιθαγενής
895 Σπύρ. Αναγνώστου Γεωργός 24 Ιθαγενής
896 Γληγόρης Ρίζος Γεωργός 48 Ιθαγενής
897 Κώστας Γληγ. Ρίζος Γεωργός 22 Ιθαγενής
898 Δημ. Ρίζος Γεωργός 35 Ιθαγενής
899 Γεώρ. Ρίζος Γεωργός 48 Ιθαγενής
900 Στέργιος Νέλλας Γεωργός 48 Ιθαγενής
901 Κώστας Αναγνώστου Γεωργός 48 Ιθαγενής
902 Νικ. Κ. Αναγνώστου Γεωργός 22 Ιθαγενής
903 Γιανν. Αναγνώστου Γεωργός 60 Ιθαγενής
904 Χαράλ. Αναγνώστου Γεωργός 25 Ιθαγενής
905 Κώστας Ιω Αναγνώστου Γεωργός 23 Ιθαγενής
906 Παναγιώτη Αναγνώστου Γεωργός 55 Ιθαγενής
907 Γιάννης Παναγιώτου Γεωργός 28 Ιθαγενής
908 Θανάσης ανυφαντής Γεωργός 40 Ιθαγενής
909 Γεώργ. Μπότζικος Γεωργός 55 Ιθαγενής
910 Βασίλης  Γ.Μπότζικος Γεωργός 25 Ιθαγενής
911 Κώστας Παπά Ιωάννου Γεωργός 33 Ιθαγενής
912 Νίκος Παπά Ιωάννου Γεωργός 28 Ιθαγενής
913 Κώστας Δ. Λιάπης Γεωργός 39 Ιθαγενής
914 Γεώργ. Δ. Λιάπης Γεωργός 30 Ιθαγενής
915 Δημήτριος Σκαμάγκης Γεωργός 26 Ιθαγενής
916 Βαγγέλης Σκαμάγκης Γεωργός 22 Ιθαγενής
917 Αποστόλης Παππας Γεωργός 55 Ιθαγενής
918 Αναγνώστ. Αποστόλου Γεωργός 26 Ιθαγενής
919  Γιάννης Αποστόλου Γεωργός 22 Ιθαγενής
920 Αναγνώστ. Παπ Γεωργίου Γεωργός 30 Ιθαγενής
921 Γιάνν. Παπ Γεωργίου Γεωργός 26 Ιθαγενής
922 Δημητ. Μποης Γεωργός 70 Ιθαγενής
923 Γιάννης Δ. Μποή Γεωργός 38 Ιθαγενής
924 Γούλας Δ. Μποή Γεωργός 35 Ιθαγενής
925  Αναγνωστ. Λάμπης Γεωργός 55 Ιθαγενής
926 Βαγγελ. Γουλ. Μπούκα Γεωργός 22 Ιθαγενής
927 Γούλας Σοσολιάς Γεωργός 55 Ιθαγενής
928 Κώστας  Σοσολιάς Γεωργός 23 Ιθαγενής
929 Σπύρος Κοτρονίς Γεωργός 35 Ιθαγενής
930 Αντων.Σωτήρης Γεωργός 60 Ιθαγενής
931 Δημ. Βλάχος Γεωργός 70 Ιθαγενής
932  Αναγν. Δήμου Γεωργός 22 Ιθαγενής
933 Χρήστος Κουφιώτης Γεωργός 60 Ιθαγενής
934 Γληγόρης Χρ. Κουφιώτου Γεωργός 23 Ιθαγενής
935 Γεώρ. Μπάρκης Γεωργός 45 Ιθαγενής
936 Σταμούλης Παπα Γεωργίου Γεωργός 60 Ιθαγενής
 937  Αναγνώστης Σταμούλης Γεωργός 25 Ιθαγενής
938  Γιάννης Πλασταράς Γεωργός 50 Ιθαγενής
939 Ζήσης Μπαλωμένος Γεωργός 45 Ιθαγενής
940 Κώστας Κουγιώτης Γεωργός 30 Ιθαγενής
941  Γιανν. Παπα Κώστα Γεωργός 40 Ιθαγενής
942 Κώστας Πλασταράς Γεωργός 48 Ιθαγενής
943 Γούλας Νέλλας Γεωργός 35 Ιθαγενής
944 Θανάσης Σανίδας Γεωργός 40 Ιθαγενής
945 Δημ. Λαγίου Γεωργός 45 Ιθαγενής
946 Νάκος Γώγου Γεωργός 27 Ιθαγενής
947 Κώστας Αλέξη Γεωργός 70 Ιθαγενής
948 Θανάσης Αλέξη Γεωργός 35 Ιθαγενής
949 Δημ. Κ. Αλέξη Γεωργός 26 Ιθαγενής
950 Γιάννης Παπά θεοδώρου Γεωργός 60 Ιθαγενής
951 Αναγνώστης Παπά θεοδώρου Γεωργός 25 Ιθαγενής
952 Γεωργ. Παπά θεοδώρου Γεωργός 22 Ιθαγενής
953 Θανάσης Σπυρόπουλος Γεωργός 30 Ιθαγενής
954 Δημ. Σπυρόπουλος Γεωργός 22 Ιθαγενής
955  Θάνος Νέλλας Γεωργός 43 Ιθαγενής
956 Γιάννης Νέλλας Γεωργός 35 Ιθαγενής
957 Κώστας Νέλλας Γεωργός 30 Ιθαγενής
958 Γεωργ. Τζορβαντζής Γεωργός 65 Ιθαγενής
959 Χρίστος Λιάπης Γεωργός 50 Ιθαγενής
960 Αντωνιος. Παπά Δημητρίου Γεωργός 70 Ιθαγενής
961 Δημητρ. Αντωνίου Γεωργός 30 Ιθαγενής
962 Κώστας Σκούρας Γεωργός 40 Ιθαγενής
963 Γεωργ. Βλάχος Γεωργός 70 Ιθαγενής
964 Γιανέλ. Χαντζής Γεωργός 45 Ιθαγενής

Δήμος Μακρακώμης χωρίον Σκόρλια (σήμερα Πελέα)

Α/α Όνομα και επώνυμο επάγγαλμα ηλικία Ιθαγένεια έγγαμος Πόσα άτομα
965 Δημ. Μεριάς Γεωργός 58  Ιθαγενής έγγαμος 5
966 Κώστας Στεφανής Γεωργός 62 Ιθαγενής έγγαμος 6
967 Αναστάσιος κοντογιάννης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 7
968 Ευαγγέλης Ιωάννου Γεωργός 18 Ιθαγενής έγγαμος 5
969 Δημήτρ. Πλιάκος Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 7
970 Δημ. Κατζαυριάς Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 6
971 Ελευθέριος Ιωάννου Γεωργός 45 Ιθαγενής έγγαμος 4
972 Χρήστος Καράς Γεωργός 38 Ιθαγενής έγγαμος 5
973 Κώστ.Κλέτζας Γεωργός 36 Ιθαγενής έγγαμος 5
974 Αθαν. Δημητρίου Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 5
975 Γεώρ. Λεϊμονής Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 8
976  Βασίλειος Κ. Κολοκύθα Γεωργός 24 Ιθαγενής άγαμος 1
977 Νικ. Κ. Κολοκύθα Γεωργός 21 Ιθαγενής άγαμος 1
978 Νικόλ. Παππας Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 7
979 Δημ. Παππάς Γεωργός 25 Ιθαγενής άγαμος 1
980 Γεώρ. Μεργιάς Γεωργός 26 Ιθαγενής άγαμος 1
981  Νικόλ. Κ. Στεφανής Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 3
982 Ιω. Κ Στεφανής Γεωργός 23 Ιθαγενής άγαμος 1
983 Δημ Γ. Λιανος Γεωργός 21 Ιθαγενής άγαμος 6
984 Ευαγγέλ. Ελευθ. Ιωάννου 25 Ιθαγενής άγαμος 1

Δήμος Μακρακώμης χωρίον Βαρυμπόπης

Α/α Όνομα & επώνυμο επάγγελμα ετών Ιθαγενής ή πάροικος Έγγαμος ή αγα Πόσα άτομα
985 Δημήτριος Τσιμίδης Γεωργός 42 Ιθαγενής έγγαμος 6
 986 Ιωάννης Στεφανής Γεωργός 48 Ιθαγενής έγγαμος 4
987 Νικόλαος Βλάχος Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 6
988 Παναγιώτης Πλιάτσικας Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 3
989 Χρίστος Τζιμπίδας Γεωργός 74 Ιθαγενής έγγαμος 2
990 Ευαγγέλης Παππάς Γεωργός 42 Ιθαγενής έγγαμος 5
991 Νικόλ. Τζάκαλος Γεωργός 39 Ιθαγενής έγγαμος 8
992 Σπύρος Κακαμπέλης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 5
993 Νικόλαος Ρίζος Γεωργός 38 Ιθαγενής έγγαμος 5
994 Κώστας Σακκάς Γεωργός 42 Ιθαγενής έγγαμος 4
995 Ιω. Καραγκούνης Γεωργός 54 Ιθαγενής έγγαμος 7
996 Απόστολ. Σανίδας Γεωργός 54 Ιθαγενής έγγαμος 3
997 Γεώρ. Καραγκούνης Γεωργός 55 Ιθαγενής έγγαμος 3
998 Στέργιος Γ. Καραγκούμης Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 1
999 Ευαγγέλης ΓΚαραγκούνης Γεωργός 28 Ιθαγενής έγγαμος 1
1000 Κώστας Τζηκούρας Γεωργός 52 Ιθαγενής έγγαμος 5
1001 Αθανάσιος Ιωάννου Γεωργός 46 Ιθαγενής έγγαμος 7
1002 Αθανάσιος  (Παπ¨)Αλέξη Γεωργός 24 Ιθαγενής έγγαμος 3
1003 Ιω. Σακκάς Γεωργός 38 Ιθαγενής έγγαμος 6
1004 Ιω.Καπνουτζής Γεωργός 54 Ιθαγενής έγγαμος 2
1005 Κώστας Κοντοκώστας Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 6
1006 Νικόλ. Αθανασίου Γεωργός 34 Ιθαγενής έγγαμος 4
1007 Γελωργιος Ρίζος Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 7
1008 Γεώργιος Λίασκας Γεωργός 52 Ιθαγενής έγγαμος 6
1009 Νικόλ. Γ. Λιάσκας Γεωργός 26 Ιθαγενής έγγαμος 1
1010 Απόστολος Λιάσκας Γεωργός 47 Ιθαγενής έγγαμος 6
1011 Αθαν. Λιάσκας Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 2
1012 Απόστολ. Σκαρμούτζος Γεωργός 54 Ιθαγενής έγγαμος 6
1013 Σπύρος Καραχρήστου Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 4
1914 Αναγνώστης Δασκαλάκης Γεωργός 70 Ιθαγενής έγγαμος 2
1015 Γεώρ. Α. Δασκαλάκη Γεωργός 34 Ιθαγενής άγαμος 1
1016 Ελευθ.. Α. Δασκαλάκης Γεωργός 30 Ιθαγενής άγαμος 1
1017 Δημ. Α. Δασκαλάκης Γεωργός 24 Ιθαγενής έγγαμος 2
1018 Κώστας Α. Δασκαλάκης Γεωργός 42 Ιθαγενής έγγαμος 1
1019 Χρίστος Α. Δασκαλάκης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 3
1020 Αθανάσιος Σκούρας Γεωργός 44 Ιθαγενής έγγαμος 3
1021 Χρίστος Γουρούνας Γεωργός 70 Ιθαγενής έγγαμος 2
1022 Τριανταφ. Χ Γουρούνας Γεωργός 32 Ιθαγενής έγγαμος 3
1023 Αθανάσιος . Ψαλίδας Γεωργός 54 Ιθαγενής έγγαμος 2
1024 Βασίλειος Αθαν Ψαλίδας Γεωργός 24 Ιθαγενής άγαμος 1
1025 Νικόλ. Κοτζανης Γεωργός 30 Ιθαγενής έγγαμος 5
1026 Κώστας Μεζές Γεωργός 56 Ιθαγενής έγγαμος 4
1927 Ευθύμιος Μεζές Γεωργός 48 Ιθαγενής έγγαμος 4
1028 Αναστάσιος Ευθ. Μεζές Γεωργός 24 Ιθαγενής έγγαμος 1
1029 Γεώρ. Ευθυμ. Μεζές Γεωργός 21 Ιθαγενής έγγαμος 1
1030 Δημήτρ. Τζουλφός Γεωργός 44 Ιθαγενής έγγαμος 4
1031 Κώστας Τζουλφός Γεωργός 74 Ιθαγενής έγγαμος 2
1032 Γεώρ. Κ. Τζουλφός Γεωργός 36 Ιθαγενής έγγαμος 5
1033 Δημητ. Κ. Τοπτζής Γεωργός 22 Ιθαγενής έγγαμος 2
1034 Ιω. Λαμπαδ(ι)άρης Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 5
!035 Δημ.. Λαμπαδ(ι)άρης Γεωργός 21 Ιθαγενής άγαμος 1
1036 Αθαν. . Λαμπαδ(ι)άρης Γεωργός 44 Ιθαγενής έγγαμος 6
1037 Κώστ. Λαμπαδ(ι)άρης Γεωργός 35 Ιθαγενής έγγαμος 4
1038 Δημητ. Παπαδόπουλος Γεωργός 38 Ιθαγενής έγγαμος 5
1039 Κώστας Καϊτζιώτης Γεωργός 60 Ιθαγενής έγγαμος 5
1040 Δημητ.  Καϊτζιώτης Γεωργός 26 Ιθαγενής έγγαμος 1
1041 Απόστλ. Καϊτζιώτης Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 3
1042 Σπύρ. Τζάκαλος Γεωργός 40 Ιθαγενής έγγαμος 3
1043 Λάμπρος Ψεύτης Γεωργός 54 Ιθαγενής έγγαμος 4
1044 Δημήτρ. Σοφιανός Γεωργός 52 Ιθαγενής έγγαμος 7
1045 Γεώρ. Σοφιανός Γεωργός 44 Ιθαγενής έγγαμος 7
1046 Αθαν. Σοφιανός Γεωργός 34 Ιθαγενής έγγαμος 2
1047 Γεωργ. Χάκας Γεωργός 50 Ιθαγενής έγγαμος 2

Εν Βαρυμπόπη

τη 2.7βρίου 1836

Τ. Σ. Ο Δήμαρχος Μακρακώμης

ΑΓδασκαλάκης

Πηγή: ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΊΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ  “Εθνικα Κτήματα”

[1][1] Υιός του Ιω Ευθυμίου

[2] εδώ αρχίζει άλλη αρίθμιση

[1] Η Νομική Διάταξις ( η Διοικητική Αρχή της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας) στις 15 Ν/βρη 1821 παραδέχεται (άρθρο ιε, κεφ, Γ΄) ότι τα κτήματα (των Τούρκων κλπ, που απαγορεύει κάθε μεταβίβαση γης, ενώ  «Μόνο  (με το άρθρο ιθ ) επιτρέπεται  «εις την Επαρχίαν να χαρίσει γην εις Έλληνες  είτε δια αμοιβήν μεγάλων εκδουλεύσεων είτε επί συμφωνία εκχερσώσεως».(

[2] Όπως είναι ήδη γνωστό τα κτήματα της απελευθερωμένης δια των όπλων Ελλάδας Εθνικοποιήθηκαν. Στην Φθιώτιδα όμως με την επέκταση των συνόρων στο φρύδι της Όθρυς επεκράτησε διαφορετικό καθεστώς για τα κτήματα της δεξιάς όχθης του Σπερχειού και άλλο για τα  αριστερά της όχθης του  ποταμού

[3] . Με νομοθέτημα του 1855 ο τόκος μειώθηκε σε 2% και το χρεολύσιο αυξήθηκε σε επίσης 2%,

4 Έκθεσις του Συμβουλίου της Επικρατείας,σ. 7.

.Σούτσος, Πλουτολογία, τόμος 2, σ. 199. Καρούζου, «Θεσμικό πλαίσιοκαι αγροτική οικονομία», σσ. 184-185

[5] Ακόμα και ο Καποδίστριας για να κατευνάσει τις αντιδράσεις των αγροτών, υπόσχονταν το μοίρασμα των Εθνικών κτημάτων στους αγρότες για να τους ηρεμεί, δεν το πραγματοποίησε ποτέ, αντίθετα έγραφε γράμματα στους φίλους του Ρώσους παραλήδες να έλθουν να αγοράσουν χέρσα γη με πλούσια παραγωγή, ποτιστική

[6] «Εθνικά Κτήματα» Φ. 966 Γενικά Αρχεία του Κράτους

[7] Το κράτος δεν είχε σαφή γνώση για το μέγεθος της περιουσίας του.