Γεωργοι χωριων Δημου Μακαρακωμης 1856

                            Γεωργοί χωριών Δήμου Μακρακώμης
“Μετά την επικράτηση της επανάστασης, το αγροτικό ζήτημα  πέρασε από πολλές φάσεις λόγω των πολλών αντιδράσεων, τόσο από τους κοτζαμπάσηδες που ήθελαν να πάρουν τη γη με ψίχουλα, όσο και από τους αγρότες ακτήμονες που ζητούσαν να τους παραχωρηθεί η γη τους, πληρώνοντας στο κράτος με δόσεις.  Άλλωστε στην Ελλάδα  το αγροτικό ζήτημα μετά το 1827, αλλά και κατά τη διάρκεια της επανάστασης, έγινε αιτία πολλών επαναστατικών κινημάτων  και εμφυλίων σπαραγμών”.
Το ελληνικό κράτος  μετά την επικράτηση  της επανάστασης, δεν κατάφερε ή δεν θέλησε να χαράξει ένα νέο πλαίσιο αγροτικής πολιτικής και να μοιράσει τη γη στους ανθρώπους του μόχθου, τους αγρότες . Οι ισχυροί  και πλούσιοι της εποχής, είχαν  το σκοπό τους. Χρησιμοποιούσαν  κάθε μέσον με σκοπό να ματαιώσουν την πραγματοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, οι οποίες όλες σχεδόν  προέβλεπαν το μοίρασμα της γης  στους αγρότες[1].
Σκοπός του παρόντος είναι να αναδείξει, τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίζονταν στο τόπο μας, κατά τη διάρκεια της ανασυγκρότησης της Ελλάδας, τις πρώτες 10ετίες μετά την επικράτηση της επανάστασης του ’21
Να κοινωνήσει τον αναγνώστη,  έστω και νοερά, με τις δυσκολίες και τις κακουχίες που βίωσαν αυτοί, που έδωσαν τα πάντα για την ελευθερία της πατρίδας, ανοίγοντας ένα νέο αγώνα με τους ισχυρούς προκειμένου να αποκτήσουν την πατρώα γη. Να ερευνήσει  σε βάθοςτους ονομαστικούς καταλόγους, για τους προσφιλής του προγόνους και σε συνδιασμό με τους καταλογους των αγωνιστών να καταρρτήσει, όποιος το επιθυμεί γενεαλογικό δέντρο.
Δεν φιλοδοξεί και κυρίως δεν είναι στις προθέσεις του γράφοντος να ασχοληθεί με αυτό το τεράστιο θέμα, όπως είναι το ιδιοκτησιακό και τη διανομή γη στους αγρότες,  αφού η ίδια η πολιτεία, δεν μπόρεσε ή δεν ήθελε να δώσει λύση.  Διότι  πέραν των άλλων δυσκολιών, τα Εθνικά κτήματα ήταν συναρτώμενα με τα επαχθέστατα «Δάνεια της Αγγλίας», με το οικονομικό και το φορολογικό πρόβλημα της Ελλάδας γενικότερα.
Το  ιδιοκτησιακό καθεστώς[2], μετά την επικράτηση της επανάστασης, απασχόλησε σχεδόν όλες τις  κυβερνήσεις της πρό και μετεπαναστατικής Ελλάδας. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και τον όγκο αλληλογραφίας, νόμων και διαταγμάτων που βρίσκονται καταχωρημένα στους φακέλους των  Γενικών Αρχείων του Κράτους, τα αποτελέσματα στο τέλος ήταν απογοητευτικά για τον αγροτικό πληθυσμό, για τους λιμοκτονούσες οικογένειες της υπαίθρου.  Τα προβλεπόμενα σχέδια και οι αποφάσεις που ψηφίζονταν από όλες τις Εθνικές Συνελεύσεις κατά τη διάρκεια της επανάστασης,  αλλά και για κείνες από έγιναν μετά την επανάσταση, απεδείχθησαν γράμμα κενό. Ακόμη και αυτές οι επιστολές, που ανταλλάχθηκαν μεταξύ Διοίκησης,  Νομαρχίες και  Δήμους ,για την επίσπευση των καταλόγων των αγροτών και των προικοδοτηθέντων φαλαγγιτών που είναι καταχωρημένες πιο κάτω, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης,  τελικά σε τίποτα δεν ωφέλησε.
Βρισκόμαστε στα 1856, έχουν περάσει 23 σχεδόν χρόνια από την  αναγνώριση των συνόρων της ελεύθερης Ελλάδας  και οι προικοδοτηθέντες αγωνιστές, με  φαλαγγιτικά χρηματικά γραμμάτια στα χέρια, οι περισσότεροι γεωργοί πλέον το επάγγελμα, ανάμεναν να τους χορηγηθεί η πατρώα γη τους, για να θρέψουν τις οικογένειές τους που λιμοκτονούσαν. Από τη Βουλή των ελλήνων «ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ» παραθέτουμε στοιχεία, για αποφάσεις περί προικοδοτήσεων αγωνιστών και χορήγηση γη σε γεωργούς:
«Περί Προικοδοτήσεων
              Με το νόμο περί «προικοδοτήσεως» του 1835 και το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα με ημερομηνία 24 Ιουνίου 1843 καθορίζεται πώληση εθνικών γαιών εκτάσεως 40 ποτιστικών στρεμμάτων ή 80 πεδινών, αλλά ξηρικών στρεμμάτων ή, τέλος, 120 στρεμμάτων ορεινής γης ανά καλλιεργητή. Το σχήμα αυτό διανομής της εθνικής γης απέτυχε παταγωδώς. Ένας βασικός λόγος αποτυχίας του νόμου, ήταν οι υψηλές τιμές γης που διαμορφώθηκαν, καθώς οι Βαυαροί προχώρησαν σε πλειστηριασμό των γαιών, με αποτέλεσμα οι τιμές τους να φθάσουν σε δυσθεώρητα ύψη, σε σύγκριση με τις αποδόσεις τους, ενώ ο πλειοδότης όφειλε να πληρώνει επί της αξίας της γης που αγόραζε το 1% ως χρεωλύσιο και το 5% ως τόκο[3], προκειμένου να την εξοφλήσει[4]
Για τους λόγους αυτούς η περίοδος ισχύος του νόμου παρατάθηκε, για να διατηρηθεί μέχρι την τελική διανομή των εθνικών γαιών, το 1871. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται ότι διανεμήθηκαν λίγο περισσότερα από 176.000 στρέμματα.  Λίγο αργότερα, το 1838, υιοθετείται ο νόμος περί «παραχωρήσεως «θνικν γαιν ες τος φαλαγγίτας», ενώ στη συνέχεια, το 1848, ο νόμος «περ ποικισμο τν Κρητν». Και στις δύο περιπτώσεις τα πιστωτικά γραμμάτια που εκδόθηκαν δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους ίδιους τους δικαιούχους, αλλά προεξοφλήθηκαν πολύ κάτω της ονομαστικής τους τιμής και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν από τους νέους δικαιούχους για την αγορά εθνικών κτημάτων ή για την εξόφληση άλλων υποχρεώσεών τους. Την ίδια χρονιά με το νόμο της 20ης Φεβρουαρίου 1848 παραχωρήθηκε δωρεάν ένα στρέμμα γης σε κάθε γεωργό για να χτίσει σπίτι…. Κατά μία άποψη, σύμφωνα με τους νόμους που εκδόθηκαν επί Όθωνα, διανεμήθηκαν 280.000 στρέμματα εθνικής γης. Κατά μία άλλη πηγή βεβαίως, μέχρι το 1870 είχαν διανεμηθεί 700.000 στρέμματα γης …»Πηγή:Τετράδιο 1, Σωτήριος Σωτηρόπουλος: Η διανομή των εθνικών γαιών (1871)Εισαγωγή – Ιστορικός σχολιασμός: Κώστας Κωστής
Οι κωλυσιεργίες των παραλήδων αλλά και οι ενστάσεις των επιτηδείων, κατά την διάρκεια των δημοπρασιών, που διεκδικούσαν  τα φιλέτα κτήματα ως δήθεν αγορασθέντα, κατά την διάρκεια της επανάστασης, παρουσιάζοντας πολλές φορές  πλαστά ή πραγματικά ταπία και χοτζέτια, έφερναν ανυπέρβλητα εμπόδια[5].
Μια άλλη πηγή καθυστερήσεων στη διανομή γης, ήταν και οι διασυνοριακές ρυθμίσεις των όμορων κτημάτων  μεταξύ των ιδιοκτητών αλλά και των όμορων χωριών, αλλά και οι καταπατήσεις κρατικής γης . Παραθέτουμε μία από τις πολλές σχετική επιστολή[6] για τις διασυνοριακές διαφορές.
Αριθ .Εγγράφου 422/19/1/1845
Αριθ. 422 Λαμία 19 Ιανουαρίου 1845        Αριθ. πρωτ. 2531                   
            Προς το επί των Οικονομικών  Βασιλ. Υπουργείον
  Περί των Εθνικών γαιών εις τα χωρία  Μεξιάταις κλπ κειμένων, να διαχωρισθώσι 
Καθ’ εκάστην αναφύονται διενέξεις επιζήμιοι τα μέγιστα μεταξύ συμμείκτων γαιών, αντιποιουμένων παρά τε του δημοσίου και των ιδιωτών.   Τοιαύτες δε υπάρχουσιν  εις πολλά μέρη του Βασιλέιου, επίσης και κατά την Φθιώτιδα, εις τα χωρία Μεξιάτες, Λιανοκλάδι, Αμούρι, Στύρφακα, Λάλα, Ζέλι, Γραμμένη Ράχη, Παλίούρι και τινά άλλα.
Η διοίκκησις έκρινε χρέος της ν΄ αναφέρει εις το Υπουργείον την περίστασιν ταύτην, παρατηρούσα ευσεβάστως , ότι προς κατάπαυσιν των τοιούτων (πρακτικών;) να διορισθή επιτροπή συγκειμένη από τον υποφαινόμενον, τον οικονομικόν επίτροπον , γεωμέτρην, οίτινες να προσκαλέσωσι πάντας τους ιδιοκτήτας , και δυνάμει των οποίων  έχουσιν ανά χείρας των πωλητηρίων, εκ μέρους των ιδιωτών Οθωμανών, να μεταβώσι μετ΄ αυτών, και  διαχωρίσωσι  δι’ οροθετικών σημείων ενός εκάστου των ιδιοκτησιών, επί τη βάσει του ποσού των στρεμμάτων, ων τοιαύτα εμφαίνονται εις τα πωλητήριά των, ή επί τη βάσει των ζευγαρίων, κατ’ αυστηρόν και δίκαιον υπολογισμόν. ενεργηθησομένης πρότερον  τακτικής καταμετρήσεως και οριογραφήσεως  εκ μέρους του Κου Γεωμέτρου, και σταλθησομένης  εις το Βασιλικόν Υπουργείον προς έγγκρισιν. Τούτου γινομένου, ελπίζω να παύση πια του λοιπού πάσα διένεξις, να προληφθή ταυτοχρόνως και η προσγινομένη ζημία εις το δημόσιον
Εναπόκειται δε εις το Β. Υπουργείον, ευαρεστούμενον να διατάξη ό,τι εγκρίνει.
  ευπειθέστατος  Ο Διοικητής Φθιώτιδος                                                      Υπογραφή                                                        
Παρατίθεται αλληλογραφία  από το φάκελο 1119, ΓΕΝΙΚΑ.ΑΡΧΕΙΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ. «Εθνικά Κτήματα», όπου το  Υπουργείο κατηγορεί  τους Νομάρχες και Δημάρχους διότι  καθυστερούν να τους στείλουν τους πίνακες των γεωργών.
Προικοδοτήσεις
Την ίδια σχεδόν περίοδο 1856, το Υπουργείου των οικονομικών, βλέποντας πως ο υιοθετηθείς νόμος του 1846  περί «παραχωρήσεως «θνικν γαιν ες τος φαλαγγίτας», όταν διαπίστωσε πως το ζήτημα των εκ προικοδοτήσεων  Φαλαγγιτών δεν προχωράει, στέλνει αυστηρές εγκυκλίους προς τους Νομάρχες. Οι   Νομάρχες με τη σειρά τους διαβιβάζουν αυτές προς τους Δημάρχους, με την επισήμανση, να σπεύσουν όσο το δυνατόν ταχύτερο  και να φροντίσουν να ανακοινωθεί η διάταξη του Νόμου εκ Προικοδοτήσεων των φαλαγγιτών στις εκκλησίες των χωριών, επί τρείς συνεχόμενες Κυριακές. Οι πάρεδροι των χωριών με τη σειρά τους, να συντάξουν και στείλουν προς τους Δημάρχους έγγραφη βεβαίωση για την  εκτέλεσης της εντολής
Ο δήμαρχος Μακρακώμης διαβιβάζει:
“Αριθ. Πρωτ.331-201 ( φακ.1118)
Εν Βαρυμπόπη  τη 25 Μαρτίου 1856
                                              Προς Νομαρχίαν Φθιώτιδος
«Περί Δημοσιεύσεως του Νόμου περί των εκ προικοδοτήσεως Καθυστερούντων»
Συμμορφούμενοι με την ανωτέρω διαταγήν σας ως τα προδιατεταγμένα, σας ειδοποιούμεν ότι το φύλλο το υπό αριθμό 37 της εφημερίδας της Κυβερνήσεως δεν μας απεστάλη, ως αποδεικνύεται γενομένης ερεύνης εκ των υπαρχόντων λοιπών φύλλων, τα οποία ερευνήσαντες μετ’ ακριβείας εύρωμεν ότι, μας καθυστερούνται εισέτι και τα υπ’ αριθ, 18, 30, 45 και 46 φύλλα.   
Σας ειδοποιούμεν επομένως ότι δημοσιεύσαμεν προσήκοντως τα διά της υπό αριθμό 1008 διαταγής και  αποσταλλέντα αντίτυπα του περί ου Νόμου και συγχρόνως σας διευθύνομεν τας περί τούτου αποδείξεις προς γνώσιν σας διά τα περαιτέρω.
     Υπογραφή Ο Δημαρχιακός Πάρεδρος”
Η Νομαρχία, επιστρέφει το παραπάνω έγγραφο με την παρακάτω επισήμανση, καταχωρημένη επί του ιδίου εγγράφου, ως καταωτέρω:
«Σας προσκαλούμεν να μας πέμψετε άνευ ελαχίστης καθυστερήσεως αποδείξεις των παρέδρων περί της δημοσιεύσεως του Νόμου περί των εκ προικοδοτήσεως καθυστερούντων. Και ενδεχομένης ολιγωρίας θέλομεν προσάψει αυστηράν  τιμωρίαν 
Λαμία τη 31 Μαρτίου 1856 
Ο Νομάρχης»
Οι πάρεδροι με τα το πέρας των ανακοινώσεων επί τρεις Κυριακές, συνέταξαν και απέστειλαν προς τους Δημάρχους πανομοιότυπες βεβαιώσεις, όπως το παρακάτω δείγμα.
«Βεβαιούμεν οι υπογραμμένοι. Ο Πάρεδρος και ο εφημέριος του χωριού Γιαννιτσούς ότι ελάβομεν την υπό αριθμό 201 διαταγήν του κ. Δημάρχεύοντος Μακρακώμης εν ης και αντίτυπα του από 12 Αυγούστου π.ε 1855 Νόμου περί των καθυστερούντων εκ προικοδοτήσεως και της υπό αριθμόν 48130 εγκυκλίου του Υπουργείου οικονομικών των περιεχόμενων των  οποίων και δημοσιεύσαμε δι΄ αναγνώσεως επί εκκλησίας επί τρεις συνεχώς Κυριακάς και εις ένδειξιν
Εν Γιαννιτσού τη 25 Φεβρουαρίου 1856
 Ο Εφημέριος                                   Ο Πάρεδρος
Αναγνώστης (δυσανάγνωστο)»
Ο Νομάρρχης Φθιώτιδος, αφού συγκέντρωσε από τους Δήμους του Νομού, τους καταλόγους και τις αποδείξεις των παρέδρων των χωριών, με το πιο κάτω καταχωρημένο έγγραφο  διαβιβάζει τους καταλόγους των γεωργών των Δήμων  και με τις συνημμένες  αποδείξεις των ανακοινώσεων, προς:
«Αριθ. 3157                          Προς το επί των οικονομικών Υπουργείον
Εν Λαμία τη 8 Απριλίου 1856
Θέμα: Περί δημοσιεύσεως του Νόμου των εκ   προικοδοτήσεων  καθυστερούντων  
Σχετικώς με την από  21 Ιανουαρίου ε.ε και υπό αριθμό 629 αναφοράν μας. αποστέλομεν εγκλείστως τας αποδείξεις της δημοσιεύσεως του Νόμου περί των καθυστερούντων εκ προικοδοτήσεως συνοδευομένας  με τας εκθέσεις των Δημοτικών  αρχών και με περιληπτικόν πίνακα κατά την απαίτησιν των υπό αριθμόν 48130 οδηγιών του Υπουργείου. Φέρομεν δε την παρατήρησιν ότι το υπό αριθμόν 37 φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μόλις προ ολίγων ημερών ευρέθη εντός του παλαιού αρχείου της Νομαρχίας μη διανεμηθέν εις τας Δημοτικάς αρχάς εγκαίρως
                                            Ευπειθέστατος
                             Ο Νομάρχης Φθιώτιδος και Φωκίδος»
Τα παραπάνω καταχωρημένα έγγραφα, είναι μόνο ένα μικρό δείγμα μέσα από τα Γενικά Αρχεία του κράτους και αφορούν τις ενέργειες των κρατικών Αρχών.
Πρέπει να τονιστεί πάντως,  ότι παρά τις όποιες και φιλότιμες προσπάθειες και τον όγκο αλληλογραφίας που ανταλλάχθηκε, μεταξύ υπηρεσιών και πολιτών,  πολύ λίγα εφαρμόσθηκαν και ας λιμοκτονούσε ο λαός «Κατά μία άποψη, σύμφωνα με τους νόμους που εκδόθηκαν επί Όθωνα, διανεμήθηκαν 280.000 στρέμματα εθνικής γης. Κατά μία άλλη πηγή βεβαίως, μέχρι το 1870 είχαν διανεμηθεί 700.000 στρέμματα γης  σε όλη τη τότε επικράτεια» Ενώ  αυτά με τους μετριότερους υπολογισμούς, η έκταση των Εθνικών για τα καλλιεργούμενων κτήματα υπολογίζονταν  4 εκατομμύρια στρέμματα.[7]
Οι κατάλογοι Γεωργών που είναι επισυνημμένοι, διαβιβάσθηκαν στο Υπουργείο των οικονομικών, αφορά τα χωρία του τότε  Δήμου Μακρακώμης,  που είναι του εμέσου ενδιαφέροντός μας, ήτοι
« Αριθ.πρωτ.1181/967
Βαρυμπόπη την 3  Σεπτεμβρίου 1856     
Επί της υπό αριθμό 8361/ Διαταγής σας        
Περί Αποστολής του καταλόγου Γεωργών
Προς τον Κύριον Νομάρχην Φθιώτιδος
 
                   Συντάξαντες και περαιώσαντες τον κατάλογο των Γεωργών του Δήμου μαςκατά την διαταγήν της υπ’ αριθ 8361 ομοιάριθμον προγενεστέρας περί του αντικειμένου τούτου Διαταγής σας. Υποβάλλομεν αυτόν ενώπιόν Σας δια την περαιτέρω ενέργειάν Σας.
                   Ταύτα εις απάντησιν της ανωτέρω διαταγής Σας
Ευπειθέστατος Ο Δήμαρχος Μακρακώμης
Γ.Α Δασκαλάκης»
Πρέπει όμως  να αναφερθεί, ότι τέτοιοι κατάλογοι συντάχθηκαν και στάλθηκαν στο Υπουργείο και  από  όλους του υπόλοιπους δήμους  της επικράτειας. Επίσης ο κατάλογος των χωριών, των οποίων η διαταγή του Υπουργείου των οικονομικών των με θέμα «εκ Προικοδοτήσεων», διαβάστηκε στις εκκλησίες επί τρεις Κυριακές,  με τις αναφερόμενες ημερομηνίες, είναι καταχωρημένος στον παρόντα ιστό
Δείτε τον Κατάλογο  του Δήμου Μακρακώμης κατά χωριό

Κατάλογος Γεωργών του Δήμου Μακρακώμης

Ο Δήμαρχος Μακρακώμης με το παρακάτω έγγραφο-διαβιβαστικό, διαβίβασε τους καταλόγους των γεωργών των τότε χωριών του Δήμου του

Αριθ.πρωτ.1181/967
Βαρυμπόπη την 3  Σεπτεμβρίου 1856       Προς τον Κύριον Νομάρχην Φθιώτιδος
Επί της υπό αριθμό 8361/ Διαταγής σας
Περί Αποστολής του καταλόγου Γεωργών
Συντάξαντες και περαιώσαντες τον κατάλογο των Γεωργών του Δήμου μας
κατά την διαταγήν της υπ’ αριθ 8361 ομοιάριθμον προγενεστέρας περί του αντικειμένου
τούτου Διαταγής σας. Υποβάλλομεν αυτόν ενώπιόν Σας δια την περαιτέρω ενέργειάν Σας.
Ταύτα εις απάντησιν της ανωτέρω διαταγής Σας
Ευπειθέστατος
Ο Δήμαρχος Μακρακώμης
Γ.Α Δασκαλάκης

Δήμος Μακρακώμης  χωρίον Ασβέστη

α/αΌνομα & επώνυμο ΓεωργούΕπάγ/λμαετών Ιθαγενής ή

Πάροικος

έγγαμος ή

άγαμος

Πόσα άτομα
1Κώστας ΠολύζοςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος6
2Πέτρος ΜούσκοςΓεωργός33Ιθαγενήςέγγαμος5
3Μήτζος ΜούσκοςΓεωργός28Ιθαγενήςέγγαμος5
4Γιανν. ΚουτζάφτηςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος6
5Θεόδωρ. ΣωτήρηςΓεωργός45Ιθαγενήςέγγαμος3
6Γιάννης ΣωτήρηςΓεωργός70Ιθαγενήςέγγαμος2
7Κώστ ΜελισσουργόςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος4
8Θανάσης ΚαραγιάννηςΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος5
9ΓεωρΚουτζαυτόπουλοςΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος7
10Γιάννης ΛουκαςΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος4
11Γεωρ.ΛούκαςΓεωργός35ιθαγενήςέγγαμος5
12Δημ. ΛούκαςΓεωργός70Ιθαγενήςέγγαμος2
13Γεώργ.ΑρχοντόπουλοςΓεωργός25Ιθαγενήςέγγαμος2
14Γεώρ. ΤζούμαςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος4
15Νικόλ.ΣωτήρηςΓεωργός65Ιθαγενήςέγγαμος1
16Γιάννης ΝικολάουΓεωργός25Ιθαγενήςέγγαμος4
17Κώστ.ΚουτζολέλοςΓεωργός32Ιθαγενήςέγγαμος5
124Λάμπρος ΣουρλήςΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος3
125Απόστ. ΣουρλήςΓεωργός25Ιθαγενήςάγαμος2

Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Γιαννιτσού

18Κώστας ΚαραχάλιοςΓεωργός43Ιθαγενήςέγγαμος5
19Γεώργ. ΜπαϊκούσηςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος2
20Νικ.Γρ.ΚαραμπέτζαςΓεωργός41Ιθαγενήςέγγαμος4
22Αθ. ΠρεμέτηςΓεωργός49Ιθαγενήςέγγαμος7
23Ιω. ΤσιάκαςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος4
24Ρίζος ΝτούζγοςΓεωργός69Ιθαγενήςέγγαμος5
25Δημ. ΛυτοσελίτηςΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος2
26Δημ. ΜπρίκηςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος3
27Μήτρος ΜαργαρίτηςΓεωργός48Ιθαγενήςέγγαμος4
28Γεωργ. ΝτρούκαςΓεωργός28Ιθαγενήςέγγαμος2
29Γεώργ. ΚυρίτζηςΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος2
30Γεώργ. ΝτζιώμοςΓεωργός26ΙθαγενήςΈγγαμος3
31Γεώρ.  ΝικολάουΓεωργός46Ιθαγενήςέγγαμος3
32Γεώρ.  ΜανιώτηςΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος4
33Ιω.       ΚουμπαράκηςΓεωργός38Ιθαγενήςέγγαμος8
34Κωστ. ΜανιώτηςΓεωργός32Ιθαγενήςέγγαμος4
35Ιω.      ΣκαματζάρηςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος6
36Κώστ. ΤρίγκοςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος6
37Ιωάν    ΓεμενήςΓεωργός53Ιθαγενήςέγγαμος4
38Κώστ, Δ. ΛυκοτζέταςΓεωργός25Ιθαγενήςέγγαμος3
39Αθανάσιος ΖοβοήληςΓεωργός28Ιθαγενήςέγγαμος2
Α/αΌνομα και επώνυμο γεωργούΕπά/λμαετώνΠάροικος ήΈγγαμος ή άγαμοςΠόσους έχει οικογένεια
40Ιω. ΤριανταφύλληςΓεωργός43Ιθαγενήςέγγαμος6
41Γεώρ. ΚουτζολέλοςΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος2
42Γεωρ. ΜελισσάςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος4
43Ιωά. ΝίκαςΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος1
44Γεωρ. ΚαρκάνηςΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος2
45Κώστ. ΚάτζαρηςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος2
46Αναγνώστ  ΣαμαρτζήςΓεωργός55Ιθαγενήςέγγαμος7
47Γεώρ  ΓκούβραςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος3
48Γεώρ. Κ. ΠολίτηςΓεωργός25Ιθαγενήςέγγαμος4
49Κώστ.  ΣκορδάςΓεωργός38Ιθαγενήςέγγαμος2
50 ΣίτραςΓεωργός36Ιθαγενήςέγγαμος2
51Γαλλής.Κ.ΑναγνώστουΓεωργός37Ιθαγενήςέγγαμος1
52Δημήτρ.Ν.ΚεχαγιάςΓεωργός32Ιθαγενήςέγγαμος3
53Κωστ ΤζιόμοςΓεωργός54Ιθαγενήςέγγαμος4
54Δ. Γιάννης ΚωσταντίνουΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος5
55 ΚουντούρηςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος2
56Γεώρ. ΣυμανλήςΓεωργός55Ιθαγενήςέγγαμος4
57Μήτρος Ιω ΒλάχοςΓεωργός28Ιθαγενήςέγγαμος3
58Δημήτ. ΤούνταςΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος4
59Κώστ. ΣιόκηςΓεωργός45Ιθαγενήςέγγαμος3
60Αθαν. ΚρανιώτηςΓεωργός32Ιθαγενήςέγγαμος6
61Ιω. ΜυλωνάςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος5
62Κώστ. ΚήτζιοςΓεωργός36Ιθαγενήςέγγαμος4
63Κώστ. ΚαραμπέτζαςΓεωργός45Ιθαγενήςέγγαμος2
64Πέτρος ΚαρκάνηςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος6
65Μήτρος ΜπαϊκούσηςΓεωργός39Ιθαγενήςέγγαμος5
66Νικόλ. ΣακκελαρίουΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος7
67Γεώργ. ΣακκελαρίουΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος5
68Αντών. ΚαραμπέτζαςΓεωργός38Ιθαγενήςέγγαμος1
69Γεώρ. ΚοτρότζοςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος6
70Γεώρ. ΜπακαλώνηςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος6
71Κώστ. ΓκουλίναςΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος3
72Νικόλ. ΚαπρίτζοςΓεωργός38Ιθαγενήςέγγαμος4

Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Αρχάνι

α/αΌνομα επώνυμο γεωργούεπάγ/λμαηλικίαΙθαγενής ή

Πάροικος

Έγγαμος

ή άγαμος

Πόσα άτομα
73Παπα Αναγν. ΓεωργίουΓεωργός55Ιθαγενήςέγγαμος5
74Γεώργιου. ΠαπαΑναγνώστουΓεωργός26Ιθαγενήςέγγαμος2
75Δημήτιος ΠαπαΑλεξίουΓεωργός24Ιθαγενήςέγγαμος1
76Κώστας ΚακάβαςΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος4
77Γεώργιος ΝερουλήςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος7
78Αναγνώστης ΦλώροςΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος4
79Σπύρος ΦλώροςΓεωργός29Ιθαγενήςάγαμος1
80Θ.  ΚωστόπουλοςΓεωργός55Ιθαγενήςέγγαμος5
81ΚοντογιώργοςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος3
82Χρηστ. ΚοντογιώργουΓεωργός26Ιθαγενήςέγγαμος2
83Κ. ΧρηστόπουλοςΓεωργός48Ιθαγενήςέγγαμος4
84Ευαγγ. Κ. ΧρηστόπουλοςΓεωργός27Ιθαγενήςέγγαμος1
85Αθαν. ΣελεγούνηςΓεωργός45Ιθαγενήςέγγαμος4
86Αθ. ΣκαλτζαςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος2
87Κ. ΚαλαθάςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος4
88Αναγνώστης Κ.ΚαλαθάςΓεωργός26Ιθαγενήςάγαμος1
89Χρήστος ΦλώροςΓεωργός49Ιθαγενήςάγαμος3
90Δημητριος ΓιάννηςΓεωργός38Ιθαγενήςάγαμος1
91Αντώνιος ΓούλαςΓεωργός28Ιθαγενήςέγγαμος4
92Δ. ΧαλτούπηςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος5
93Δ. Παπά ΙωάννουΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος7
94Γεώργ. ΤλούπαςΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος4
95Κώστας ΤλούπαςΓεωργός45Ιθαγενήςέγγαμος3
96Αθαν. ΚαραγκούνηςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος5
97Δ. Μπ (ε)λαζινοςΓεωργός45Ιθαγενήςέγγαμος4
98Κ. ΤομαράςΓεωργός45Ιθαγενήςέγγαμος3
99Δ. ΤζάκαλοςΓεωργός46Ιθαγενήςέγγαμος4
100Κώστας ΤζάκαλοςΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος3
101Ιωάν. ΝτούβληςΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος4
102Κωστ. ΝτούβληςΓεωργός22Ιθαγενήςάγαμος1
103Θεόδ. ΝτούβληςΓεωργός45Ιθαγενήςέγγαμος2
104Δημ. Θεοδ. ΝτούβληςΓεωργός26Ιθαγενήςάγαμος1
105Αναγν. ΜούσιοςΓεωργός28Ιθαγενήςέγγαμος4
106Χρ. Γ. ΜούσιοςΓεωργός22Ιθαγενήςάγαμος1
107Σπύρος ΓρίβαςΓεωργός55Ιθαγενήςέγγαμος2
108Ιω. ΠολίτηςΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος2
109Δημ. ΝικολάουΓεωργός28Ιθαγενήςάγαμος3
110Γεώρ. ΑνυφαντήςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος3
111Αθαν. ΑνυφαντήςΓεωργός23Ιθαγενήςάγαμος1
112Γε.ωρ. ΡήγαςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος2
113Αθαν. ΑρβανίτηςΓεωργός65Ιθαγενήςέγγαμος1
114Μαργαρ. καραγκούνηςΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος5
115Δημήτ. ΑποστόλουΓεωργός26Ιθαγενήςάγαμος2
116Θεόδ. ΝτάληςΓεωργός36Ιθαγενήςέγγαμος2
117Παναγ. ΛοιδωρίκηςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος4
118Γεώργ. ΣτεργιοδήμοςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος4
119Κώστας ΜπαλούμπαςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος3
120Ευθύμ Αλκούσης;;;Γεωργός27Ιθαγενήςέγγαμος2
121Δημήτ. ΧάζοςΓεωργός55Ιθαγενήςέγγαμος4
122Νίκος ΑναγνώστουΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος2
123Κώστας Γκανά (ό)ςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος5

Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Γραμμένη Ράχη

Α/αΌνομα 7 επώνυμο ΓεωργούεπάγγελμαετώνΠάροικος ή ιθαγενήςΈγγαμος ή άγαμοςΠόσα άτομα
126 Δημητρ. ΝτελήμαροςΓεωργός75ΙθαγενήςΈγγαμος3
127Θεόδ. ΝτελημάρηςΓεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος3
128Παπα Αναστας. Ντελήμαροςοικο/μος60ΙθαγενήςΈγγαμος1
129Ιωάνν. Άλκορης;;Γεωργός43ΙθαγενήςΆγαμος4
130Αλέξης ΔημητρίουΓεωργός50ΙθαγενήςΈγγαμος7
131Απόστ. Αλεξίου ΔημητρίουΓεωργός21Ιθαγενήςάγαμος1
132Ιωάνν ΔελημάεηςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος3
133Κώστας τζατζάνηςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος7
134Κώστας καραγκούνηςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος6
135Τριαντάφ. ΚαραγκούνηςΓεωργός50ΙθαγενήςΧήρος1
136Γεώργ. ΚατζαδούροςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος6
137Κώστας ΚατζανόςΓεωργός46ΙθαγενήςΈγγαμος3
138Νικ. Κ. ΚατζανόπουλοςΓεωργός21Ιθαγενήςάγαμος1
139Δημήτ. ΚατζανόςΓεωργός74ΙθαγενήςΈγγαμος1
140Βασίλης ΚατζανόςΓεωργός34ΙθαγενήςΈγγαμος2
141Σπύρος Δ.ΚατζανόςΓεωργός33ΙθαγενήςΈγγαμος4
142Ιωάννης ΜαγκλάραςΓεωργός48ΙθαγενήςΈγγαμος5
143Αναστ.ΚατζανόςΓεωργός42ΙθαγενήςΈγγαμος6
144Κωνστ.ΜπεόςΓεωργός47ΙθαγενήςΕγγαμος3
145Αθαν.ΚαραχάλιοςΓεωργός50ΙθαγενήςΈγγαμος2
146Γεώργ. Αθ.ΚαραχάλιοςΓεωργός22ΙθαγενήςΆγαμος1
147Νικόλ. ΑποστόλουΓεωργός50ΙθαγενήςΈγγαμος4
148Απόστ. Ν. ΑποστόλουΓεωργός25ΙθαγενήςΆγαμος1
149Χρήστος ΑποστόλουΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος4
150Δ. ΣωτήρηςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος2
151Θεόδωρος ΜουστάκαςΓεωργός43ΙθαγενήςΈγγαμος2
152Δημήτρ. ΣκουφιτζήςΓεωργός44ΙθαγενήςΈγγαμος7
153Κώστας Δημ.ΣκουφιτζήςΓεωργός27ΙθαγενήςΈγγαμος6
154Δημήτριος. ΤζατζάνηςΓεωργός44ΙθαγενήςΈγγαμος2
155Ευάγγεκος ΤζατζάνηςΓεωργός24ΙθαγενήςΈγγαμος2
156Γεώργιος  Γόλιας;;Γεωργός60ΙθαγενήςΈγγαμος2
157Ευάγγ. Γ. ΓόλιαΓεωργός23Ιθαγενήςχήρος1
158Γεώργ. ΤζαγκάληςΓεωργός43ΙθαγενήςΈγγαμος5
159Κώστας ΤζαγκάληςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος5
160Δ. ΤζαγκάληςΓεωργός38ΙθαγενήςΈγγαμος4
161Απόστολος ΤζαγκάληςΓεωργός31ΙθαγενήςΆγαμος1
162Νάκος ΠαναγιώτουΓεωργός38ΙθαγενήςΈγγαμος4
163Γ. ΑυγορόπουλοςΓεωργός27ΙθαγενήςΆγαμος1
164Απόστ Παπα ΑποστόλουΓεωργός25ΙθαγενήςΈγγαμος3
165Δ. ΚαργιοτόπουλοςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος4
166Ευθύμ. ΠλιάτζικαςΓεωργός36ΙθαγενήςΈγγαμος3
167Ν. Γ. ΚαταζαδούροςΓεωργός24ΙθαγενήςΆγαμος1

Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Πλατύστομο

Α/αΌνομα& επώνυμο γεωργούεπάγγελμαετώνΠάροικος ή ιθαγενήςΈγγαμος ή άγαμοςπόσους έχει  οικογ
168Ευθύμιος ΤραχανάςΓεωργός55ΙθαγενήςΈγγαμος8
!69Νάκος ΤζιφούτηςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος7
170Θεόδωρος ΚυργιανήςΓεωργός60ΙθαγενήςΈγγαμος3
171Θανασιος ΚυργιανήςΓεωργός25ΙθαγενήςΈγγαμος3
172Βασίκειος ΤζακαρδώνηςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος3
173Κώστας ΝτημερλήςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος3
174Ιω. ΣαμαράςΓεωργός55ΙθαγενήςΈγγαμος3
175Γεώργ ΣκούραςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος7
176Σπύρος Γ. ΣκούραςΓεωργός22ΙθαγενήςΆγαμος1
177Δημήτριος ΓεραγάςΓεωργός70ΙθαγενήςΧήρος1
178Ιω Δημ. ΓεραγάςΓεωργός40Ιθαγενής‘Εγγαμος6
179Χρήστος Δ. ΓεραγάςΓεωργός27ΙθαγενήςΆγαμος1
180Σπύρος ΛυμπίτηςΓεωργός33ΙθαγενήςΆγαμος1
181Γ. ΤζούνηςΓεωργός45Ιθαγενήςέγγαμος7
182Ιω. ΜπίκοςΓεωργός50ΙθαγενήςΈγγαμος5
183Απόστ. ΜπίκοςΓεωργός65ΙθαγενήςΈγγαμος7
184Κώστας ΚαργιαμπάςΓεωργός54ΙθαγενήςΈγγαμος5
185Ιω. Καργιαμπ’αςΓεωργός26ΙθαγενήςΆγαμος1
186Αν. Γ. ΝικολάουΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος2
187Δημήτριος ΚαργιαμπάςΓεωργός60ΙθαγενήςΈγγαμος2
188Αθαν. Γεωργ. ΒαρβάτοςΓεωργός25ΙθαγενήςΈγγαμος2
189Αθαν. Δημητ. ΚαργιαμπάςΓεωργός37ΙθαγενήςΆγαμος5
190Ιω. Κ. ΠατρώνηΓεωργός26ΙθαγενήςΆγαμος1
191Ιω. Δ. ΜπίκοςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος3
192Δημήτ. ΠατρώνηςΓεωργός55ΙθαγενήςΈγγαμος7
193Αθ. Γ, ΤζιόκουΓεωργός28ΙθαγενήςΈγγαμος1
194Κώστας ΚουρουμπήςΓεωργός65ΙθαγενήςΈγγαμος5
195Γ. ΤζατάλεναΓεωργός25ΙθαγενήςΧήρα4
196Ευαγγ. Ιω ΚουτζολέλοςΓεωργός26ΙθαγενήςΈγγαμος4
197Ζάχος ΤζάνηςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος2
198Δ. ΓεωργόπουλοςΓεωργός36ΙθαγενήςΈγγαμος6
199Αντ. ΟικονόμουΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος5
200Κ. ΖμηρόςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος4
201Ν. ΚοκκόγιαννουΓεωργός28ΙθαγενήςΈγγαμος6
202ΑνΓ ΠρημέτηναΓεωργός22ΙθαγενήςΧήρα3
203ΑνΓ Ιω. ΠανόπουλουΓεωργός28ΙθαγενήςΈγγαμος5
204Απόστολος Μπακούμμης (;)Γεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος6
205Γ. ΤζιόκοςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος3
206Ιω. Αθ. ΤζακαρδώνηςΓεωργός23ΙθαγενήςΆγαμος7
207Κώστας ΚουκόγιαννοςΓεωργός63ΙθαγενήςΈγγαμος2
208Κώστας ΓεωργόπουλοςΓεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος3
209Κώστας ΡεπάνάςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος8
210Δημήτ. ΒεςΓεωργός65ΙθαγενήςΈγγαμος3
211Λάμπρος ΡεπανάςΓεωργός60ΙθαγενήςΆγαμος1
212Αθαν. Δημ. ΒεςΓεωργός25ΙθαγενήςΈγγαμος4
213Ιω. ΒλαχάκηςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος8
214Κ. Γ ΤουρλάκηςΓεωργός33ΙθαγενήςΈγγαμος4
215Γ. ΖαζάςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος11
216Νάκος ΒεςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος5
217Τριανταφ. ΝτάληςΓεωργός70ΙθαγενήςΈγγαμος3
218Χρήστος ΝτάληςΓεωργός25ΙθαγενήςΆγαμος1
219Ιω. ΣκοτίδαςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος7
220Ελευθέριος παπανικολάουΓεωργός25ΙθαγενήςΈγγαμος6
221Αντων. Κ ΜυλωνάςΓεωργός23ΙθαγενήςΈγγαμος3
222Ελευθέριος ΚολοκυθάςΓεωργός32ΙθαγενήςΈγγαμος4
223Γεωργιος ΜυλωνούΓεωργός35ΙθαγενήςΧήρα4
224Δημήτριος ΦλώροςΓεωργός50ΙθαγενήςΈγγαμος2
225Γ. Δ, ΦλώροςΓεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος2
226Γ. ΚασαγήςΓεωργός60ΙθαγενήςΈγγαμος3
227Αθαν. ΚαραματζούκηςΓεωργός90ΙθαγενήςΈγγαμος3
228Κώστας Αθ.ΚαραματζούκηςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος6
229Βαγγ. Αθ. ΚαραματζούκηςΓεωργός27ΙθαγενήςΈγγαμος2
230Γεωργ ΤζηρκεναΓεωργός43ΙθαγενήςΈγγαμος2
231Δημητ. ΦρούσιοςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος1

Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Καστρί

232Κώστας ΠιτζούνηςΓεωργός45Ιθαγενής
233Γ. ΚαραγκούνηςΓεωργός50Ιθαγενής
234Σπύρος ΤζαντόςΓεωργός30Ιθαγενής
235Παναγιωτ. ΤρυποσκυαςΓεωργός35Ιθαγενής
236Αθ. ΚαραγκιούνηςΓεωργός40Ιθαγενής
237Ιω. ΑϋφαντήςΓεωργός50Ιθαγενής
238Αθαν. ΠλατανιάςΓεωργός60Ιθαγενής
230Ιάκωβος ΜπουρνάζοςΓεωργός50Ιθαγενής
240Γεώργιος ΝτούβληςΓεωργός40Ιθαγενής
241ΠαπαχρηστόπουλοςΓεωργός45Ιθαγενής
242Γ. ΤζήροςΓεωργός35Ιθαγενής
243Γ. ΚουμπούραςΓεωργός40Ιθαγενής
244Αθαν Χαλκούζης (;)Γεωργός35Ιθαγενής
245Κώστας ΚούτραςΓεωργός35Ιθαγενής
246Νικόλ. ΜπουρνάζοςΓεωργός32Ιθαγενής
247Κώστας ΝτούβληςΓεωργός45Ιθαγενής
248Γιαννά ΤζακνήςΓεωργός65Ιθαγενής
249Γεωργ. ΤζουκιώτηςΓεωργός32Ιθαγενής
250Σπύρος ΧημάραςΓεωργός45Ιθαγενής
251Αθαν. ΠαπαδόπουλοςΓεωργός33Ιθαγενής
252Δημη΄τ. ΡαβάνηςΓεωργός40Ιθαγενής
253Γεώρ. ΚόκκινοςΓεωργός35Ιθαγενής
254Γεώργ. ΤζιόγκαςΓεωργός40Ιθαγενής
255Σπύρος ΚόκκινοςΓεωργός60Ιθαγενής
256Χρήστος ΚόκκινοςΓεωργός65Ιθαγενής
257Κώστας ΚαραγκούνηςΓεωργός40Ιθαγενής
258Στέριος ΠολύζοςΓεωργός40Ιθαγενής

Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Στύρφακα

α/αΌνομα & επώνυμο ΓεωργούεπάγγελμαετώνΠάροικος ή ιθαγενήςΈγγαμος ή άγαμοςΠόσα άτομα
259Κωστ. Ευθυμογιαννάκης[1]Γεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος7
260Ιω. ΕυθυμίουΓεωργός70ΙθαγενήςΈγγαμος2
261Γ. ΕυθυμογιανννάκηςΓεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος2
262Γ, ΚαρόπουλοςΓεωργός62ΙθαγενήςΈγγαμος2
263Κ.Γ.  ΚαρόπουλοςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος4
264Ζάχος Γ. ΚαρόπουλοςΓεωργός27ΙθαγενήςΆγαμος1
265Ν. Ιω. ΚαρόπουλοςΓεωργός24ΙθαγενήςΆγαμος6
266Χαραλ Ιω ΚαρόπουλοςΓεωργός22ΙθαγενήςΆγαμος1
267Ιωάν. ΚαπνιάςΓεωργός38ΙθαγενήςΈγγαμος4
268Παύλος ΚαπνιάςΓεωργός43ΙθαγενήςΈγγαμος6
269Τριαντάφ. ΚαπνιάςΓεωργός80ΙθαγενήςΈγγαμος1
270Γ ΝτότοςΓεωργός60ΙθαγενήςΈγγαμος2
271Κ.Γ ΝτότοςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος3
272Ευάγγ. Γ. ΝτότοςΓεωργός27Ιθαγενήςάγαμος1
273Δημήτ. ΜαυρογιώργοςΓεωργός70ΙθαγενήςΈγγαμος3
274Ευαγγέλης ΙωάννουΓεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος2
275Ν. ΦοραδόπουλοςΓεωργός60ΙθαγενήςΈγγαμος3
276Ιω. Ν. ΦαραδόπουλοςΓεωργός28Ιθαγενήςάγαμος1
277Γ. ΑκρίδσςΓεωργός50ΙθαγενήςΈγγαμος7
278ΠαλαιογιάννηςΓεωργός50ΙθαγενήςΈγγαμος7
279Ευαγγ. ΑθανασίουΓεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος4
280Σπύρος ΑθανασίουΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος3
281ΧρήστοςΚαλαμποκιάς (;)Γεωργός70ΙθαγενήςΈγγαμος1
282Αποστ. Χ. ΚαλαμποκιάςΓεωργός25ΙθαγενήςΆγαμος1
283Κ. ΚαλαμπουκιάςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος5
284Ιω. ΤζάκαληςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος4
285Κ. ΝτουάτζηςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος5
286Ιω. Τρεματης;Γεωργός38ΙθαγενήςΈγγαμος2
287Κ. ΠάληςΓεωργός56ΙθαγενήςΈγγαμος4
288Δ. ΧοντρομήτροςΓεωργός60ΙθαγενήςΈγγαμος4
289Ν. ΑκρίδαςΓεωργός60ΙθαγενήςΈγγαμος3
290Β. Ν. ΑκρίδαςΓεωργός32ΙθαγενήςΈγγαμος2
291Αθ. Ν. ΑκρίδαςΓεωργός27ΙθαγενήςΆγαμος1
292Αντώνιος Ν. ΑκρίδαςΓεωργός22ΙθαγενήςΆγαμος1
293Κώστας ΑκρίδαςΓεωργός70Ιθαγενήςέγγαμος2
294Απόστ Γ. ΜούρτοςΓεωργός28ΙθαγενήςΈγγαμος2
295Δ. Α(Μ)παρτζόκηςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος5
296Δ. ΚατζαμαούνηςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος1
297Ιω. ΑργυρόπουλοςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος6
298Δ. ΚρανιώτηςΓεωργός75ΙθαγενήςΈγγαμος2
299Δ. ΚαραμήτροςΓεωργός50ΙθαγενήςΈγγαμος8
300Κ. Δ. ΚαραμήτροςΓεωργός23ΙθαγενήςΆγαμος1
301Γούλας ΘεοδώρουΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος5
302Αθ. ΡοϊδόπουλοςΓεωργός38ΙθαγενήςΈγγαμος3
303Δ. ΑργυρόπουλοςΓεωργός28ΙθαγενήςΈγγαμος2
304Δ. ΤουμαράςΓεωργός75ΙθαγενήςΈγγαμος2
305Κ. ΚατζίκηςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος3
306Δ. ΜπλάτζηςΓεωργός26ΙθαγενήςΆγαμος5
307Ν. Δ. ΜούρτοςΓεωργός38ΙθαγενήςΈγγαμος3
308Ν.Δ.Βένη(ο)ςΓεωργός27θαγενήςΈγγαμος5
309Σωτήρης ΜακρύςΓεωργός70ΙθαγενήςΈγγαμος4
310Απόστ. ΤζαγανόςΓεωργός75ΙθαγενήςΈγγαμος2
311Χρ. ΣφοντίληςΓεωργός28ΙθαγενήςΈγγαμος3
312Ν. ΚαλανυζήςΓεωργός70ΙθαγενήςΈγγαμος3
313Κ. Ν. ΚαλαντζήςΓεωργός26ΙθαγενήςΆγαμος1
314Γ. ΡηλίκηςΓεωργός38ΙθαγενήςΈγγαμος3
315Γ. ΜπούραςΓεωργός60ΙθαγενήςΈγγαμος1
316Αναστ ΜπούραςΓεωργός56ΙθαγενήςΈγγαμος7
317Δημ. Αναστ ΜπούραςΓεωργός26ΙθαγενήςΆγαμος1
318Μαργαρίτης. ΚαραγκούνηςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος7
319Παπά Θεοδωρο(υ)ςΓεωργός38ΙθαγενήςΈγγαμος6

Δήμος Μακρακώμης χωρίον Λιανοκλαδι

 

Α/αΌνομα& επώνυμο ΓεωργούεπάγγελμαετώνΠάροικος ή ιθαγενήςΈγγαμος ή άγαμοςΠόσα άτομα
320Αθανάσιος ΔημητρόπουλοςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος5
321Γεώργιος ΜαρτάκηςΓεωργός38ΙθαγενήςΈγγαμος4
322Νικόλαος ΘεοδωρόπουλοςΓεωργός27ΙθαγενήςΈγγαμος4
323Νικόλαος ΠατήςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος2
324Αναστάσιος ΚωνσταντίνουΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος2
325Αθαν. ΘεοδωρόπουλοςΓεωργός29ΙθαγενήςΆγαμος3
326Κώστας ΣταφυληςΓεωργός31ΙθαγενήςΈγγαμος2
327Κώστας ΚαληπάτζηςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος5
328Κώστας Παπά.ΙωάννουΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος4
329Θεόδ, Δ. ΝτάμπασηςΓεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος7
330Δημητρ. Ν. ΝτάμπασηςΓεωργός25ΙθαγενήςΈγγαμος6
331Δημήτρ. ΛαμπρόπουλοςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος5
332Δημητρ. ΣτεφανήςΓεωργός38ΙθαγενήςΈγγαμος3
333Νικόλ. ΓαλάνηςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος2
334Αναγν. Κ. ΚολοκύθαςΓεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος3
335Γεώργ. ΞυλιγιαννόπουλοςΓεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος4
336Δημ. Χ¨χρήστουΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος5
337Ευθυμ ΝτάμπασηςΓεωργός50ΙθαγενήςΈγγαμος7
338Παναγιώτης ΑποστόλουΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος6
339Κώστας ΑποστόλουΓεωργός35ΙθαγενήςΆγαμος1
340Γεωρ.Κ ΚολοκύθαςΓεωργός27ΙθαγενήςΈγγαμος3
341Σπύρος ΚικήςΓεωργός38ΙθαγενήςΈγγαμος4
342Ιωάννης ΔημητρόπουλοςΓεωργός27ΙθαγενήςΆγαμος2
343Κώστας ΚοντογιάννηςΓεωργός38ΙθαγενήςΈγγαμος4
344Αναγνωστης ΖαβλάγκαςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος6
345Αναγνώστης ΑθανασίουΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος4
346Κώστας ΑλεξόπουλοςΓεωργός55ΙθαγενήςΈγγαμος2
347Ευθύμιος ΚολοβόςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος5
348Αναστ ΚολοβόςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος2
349Κώστας ΛαμαντάροςΓεωργός27ΙθαγενήςΈγγαμος4
350Αθαν. ΚολοβόςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος6
351Νικολ. ΧρηστόπουλοςΓεωργός38ΙθαγενήςΈγγαμος6
352Αθαν, ΤσιαγκλήςΓεωργός70ΙθαγενήςΈγγαμος5
353Γεώργ. ΜελικάςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος5
354Δήμος ΟικονομόπουλοςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος4
355Κώστας ΦωτόπουλοςΓεωργός26ΙθαγενήςΈγγαμος4
356Ιωάν. ΜιχαήλΓεωργός42ΙθαγενήςΈγγαμος4
357Ιωάννης ΧριστόπουλοςΓεωργός35Ιθαγενήςάγαμος1
358Δημητ. ΑναστασίουΓεωργός22ΙθαγενήςΈγγαμος3
359Κωνστ. ΚαραγγούνηςΓεωργός50ΙθαγενήςΈγγαμος2
360Βασίλειος ΓαλανόπουλοςΓεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος2
362Νικόλ, ΤσιαγκλήςΓεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος5
363Κωνστ. ΜυλογιαννόπουλοςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος2
364Γεώργ. ΚατσίκαςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος5
365Δημήτρ. ΣκέβαςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος6
366Γεώργ. ΚαλαντσήςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος4
367Χτιστ. ΜαρμώτηςΓεωργός60ΙθαγενήςΈγγαμος2
368Αθαν. Αποστ ΣαμαρτσήςΓεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος2
369Δ. ΠαπάθανασόπουλοςΓεωργός36ΙθαγενήςΈγγαμος7
370Ι. Σπυρ. ΚόκκινοςΓεωργός25ΙθαγενήςΆγαμος2
371Αλ. Σερικόπουλος(;)Γεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος7
372Ιω ΑργυρόπουλοςΓεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος6
373Ιω. Στέρ. ΚαραγγούνηςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος6
374Δημ. ΚαλόγεροςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος4
375Αναστ ΣυγγενήςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος3
376Αθαν. ΓαλανόπουλοςΓεωργός26ΙθαγενήςΆγαμος2
377Γεώρ. ΣκλέταςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος3
378Ζάχος ΕυσταθίουΓεωργός38ΙθαγενήςΈγγαμος5
379Αθαν. ΚααταραχιάςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος3
380Στερ. ΙωάννουΓεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος5
381Κωστ  ΚουμπήςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος4
382Ευστ. ΠαρδαλήςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος5
383Κωστ. ΔρόσουΓεωργός55ΙθαγενήςΈγγαμος4
384Κώστας ΚόπτζαςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος3
385Αθαν. Καργιώτης (;)Γεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος6
386Νικ. ΝικολάουΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος3
387Αθ, ΒελεσιώτηςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος2
388Αθαν. ΚιάκηςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος4

Δήμος Μακρακώμης χωρίον Αμούρι

Α/αΌνομα& επώνυμο ΓεωργούεπάγγελμαετώνΠάροικος ή ΙθαγενήςΈγγαμος ή άγαμοςΠόσους έχει η οικογ
389Αθαν. ΠαπακυρτσόπουλοςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος6
390Λαμπ. Φαναριώτηςάγαμος30πάροικοςΆγαμος5
391Ιω. Τσιτσι(κ)λώνηςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος4
392Αργύρης ΤαγγούληςΓεωργός48ΙθαγενήςΈγγαμος7
393Κώστας ΡίζοςΓεωργός34ΙθαγενήςΈγγαμος3
394Δ. ΓκιαούρηςΓεωργός31ΙθαγενήςΈγγαμος4
395Κώστας ΚαραγγούνηςΓεωργός36ΙθαγενήςΈγγαμος4
396Απ.Κοντουλό (δυσανάγνωστο)Γεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος3
397Παπαστέργιος ΘεοδώρουΓεωργός34ΙθαγενήςΈγγαμος4
398Ιω ΜπουρνούτσοςΓεωργός22ΙθαγενήςΈγγαμος3
399Ν. ΤσιόνοςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος4
400Γ. ΤσιγαρίδαςΓεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος4
401Αθ. ΑγγελακόπουλοςΓεωργός35πάροικος1
402Γ. Τασιόπλας (;)Γεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος4
403Αθ. ΠανανάςΓεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος5
404Αθ. ΚοψαχχείληςΓεωργός55ΙθαγενήςΈγγαμος5
405Αθ. ΝτζημεριοςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος4
406Κώστας ΤσοκνίδαςΓεωργός50ΙθαγενήςΈγγαμος6
407Δ. ΚαπιοτσήςΓεωργός58πάροικοςΈγγαμος3
408Θεοχ. ΕυαγγέληςΓεωργός38ΙθαγενήςΈγγαμος6
409Σπυρ. Αλιφραγκίδης (;)Γεωργός50πάροικοςΈγγαμος4
410Αντ. ΓιάννικοςΓεωργός54ΧαλκεύςΈγγαμος3
411Ν. ΜυρεσιώτηςΓεωργός60ΙθαγενήςΈγγαμος4
412Αθ. Τραγωδάρη(ο)ςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος7
413Γ. ΝταλάκαςΓεωργός45πάροικοςΈγγαμος3
414Ιω. Αθ. ΔημητρίουΓεωργός42ΙθαγενήςΈγγαμος3
415Παπαγρηγ. ΚαραγγούνηςΓεωργός45πάροικοςΈγγαμος7
416Ζάχος ΚρανιώτηςΓεωργός50πάροικοςΈγγαμος4
417μαρκοποστόληςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος2
418Ευθ. ΓεωργίουΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος5
419Κώστας ΛαμαντάραςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος2
420Δ. ΑλαμπάνοςΓεωργός30ΙθαγενήςΈγγαμος2
421Θεμιστ ΑγγελακόπουλοςΓεωργός40ΙθαγενήςΈγγαμος4
422Χρ. ΚαραγιανόπουλοςΓεωργός23ΙθαγενήςΆγαμος3
423Ιω ΚαλτσάςΓεωργός40ΙθαγενήςΆγαμος1
424Ιω. ΓεωργαντόπουλοςΓεωργός30εργόδουλοςΆγαμος1
425Ιω. Γκαντας (;)Γεωργός35Παρ/κος εργοδουλοςΈγγαμος2
426Λάμπρος ΧριστόπουλοςΓεωργός45ΙθαγενήςΈγγαμος4
427Σπύρος ΛαμπρόπουλοςΓεωργός27ΙθαγενήςΈγγαμος3
428Γ. ΚαλογερόπουλοςΓεωργός60Ιθαγενής άγαμος1
429Ν. ΑπλιανίτηςΓεωργός21Ιθαγενήςάγαμος1
430Ανδρέας ΤσιντσιλώνηςΓεωργός27Ιθαγενήςάγαμος1
431Απόστολός ΓαλατάςΓεωργός35ΙθαγενήςΈγγαμος5

Δήμος Μακρακώμης χωρίον Δερβέν Καρυά (Μοσχοκαρυά)

Α/αΌνομα& επώνυμο γεωργούεπάγγελμαετώνΠάροικος ή ιθαγενήςΈγγαμο ή άγαμοςΠόσα άτομα
432Ιωάν ΘεοχάρηςΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος6
433Φώτης ΙωάννουΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος7
434Θεόδωρος ΖιάκαςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος4
435Παναγ ΘεοδώρουΓεωργός46Ιθαγενήςέγγαμος7
436Κώστας ΚατόπηςΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος4
437Γεωργ. ΚαραδήμοςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος7
438Κωστας ΔημητρίουΓεωργός30ΙθαγενήςΆγαμος1
439Νικ. ΚουτσιούκοςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος7
440Κώστας ΑναστασίουΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος7
441Στέργιος. ΠανάγουΓεωργός30ΙθαγενήςΆγαμος1
442Γεώρ. ΚαντάςΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος4
443Χρίστος ΓουριώτηςΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος7
444Αντώνης ΓουριώτηςΓεωργός70Ιθαγενήςέγγαμος6
445Αθαν. ΓαρτσιώνηςΓεωργός31Ιθαγενήςέγγαμος2
446Γιαννακός ΣταύρουΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος1
447Χ. Δημήτριος ΣταύρουΓεωργός32Ιθαγενήςέγγαμος5
448Θεόδ. ΣίμωςΓεωργός70Ιθαγενήςέγγαμος5
449Αθ. ΧριστοδούλουΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος6
450Ν. ΚορασίδοςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος2
451Αθ. ΝικολάουΓεωργός39Ιθαγενήςέγγαμος5
452Γεώρ. ΔράμαληςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος4
453Τριαντ. ΡίζοςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος3
454Ρίζος ΤράβαςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος1
455Ν. ΤράβαςΓεωργός33Ιθαγενήςέγγαμος4
456Αν. ΡίζοςΓεωργός37Ιθαγενήςέγγαμος4
457(;   )  ΕμανουήλΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος4
458Άγγελ. ΝικολάουΓεωργός30Ιθαγενήςάγαμος1
459Σταύρος ΝικόλεναΓεωργός40ΙθαγενήςΧήρα5
460Αμυγδάλου χήραΓεωργός45ΙθαγενήςΧήρα4
461Αθαν/ ΤζαγανόςΓεωργός60Ιθαγενής1
462Βαγγέλης ΑθανασίουΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος4

Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Τσούκα

Α/αΌνομα& επώνυμο γεωργούεπάγγελμαετώνΠάροικος ή ιθαγενήςΈγγαμος ή άγαμοςΠόσα άτομα
463Χριστ. ΚαλόγεροςΓεωργός95Ιθαγενής
464Νικ. Χ. ΚαλόγεροςΓεωργός26Ιθαγενής
465Δημήτρ. Μα(ω)ρούτηςΓεωργός80Ιθαγενής
466Ιω. Δ.. Μα(ω)ρούτηςΓεωργός27Ιθαγενής
667Γ.Τσιόκανης[2]Γεωργός65Ιθαγενής
668Δ. ΜπλογούραςΓεωργός55Ιθαγενής
669Ιω. Δ. ΜπλογούραςΓεωργός26Ιθαγενής
670Δημητ. ΚωστούλαςΓεωργός27Ιθαγενής
671Αθαν. ΖαφείρηςΓεωργός35Ιθαγενής
672Βλάχ. ΓούλαςΓεωργός28Ιθαγενής
673Ιω. ΣταυρόπουλοςΓεωργός25Ιθαγενής
674Ιω. ΕυθυμίουΓεωργός70Ιθαγενής
675Κ. Ι. ΕυθυμίουΓεωργός26Ιθαγενής
676Βασιλ. Ιω. ΕυθυμίουΓεωργός23Ιθαγενής
677Δ. ΖαφείρηςΓεωργός63Ιθαγενής
678Ν. Δ ΖαφείρηςΓεωργός24Ιθαγενής
679Δημήτ. ΝτόβαςΓεωργός50Ιθαγενής
680Γ, Δ. ΝτόβαςΓεωργός27Ιθαγενής
681Δ. ΤριανταφύλλουΓεωργός26Ιθαγενής
682Ν. ΚέτσοςΓεωργός65Ιθαγενής
683Γ. ΑργύρηςΓεωργός38Ιθαγενής
684Ιω ΑργύρηςΓεωργός35Ιθαγενής
685Αθαν. ΑργύρηςΓεωργός27Ιθαγενής
686Χαρ. ΑργύρηςΓεωργός23Ιθαγενής
687Κ. Σφετσιάς(;)Γεωργός50Ιθαγενής
688Κ.ΜπαλάφαςΓεωργός70Ιθαγενής
689Γ. Κ ΜπαλάφαςΓεωργός25Ιθαγενής
690Απόστ θεοδώρουΓεωργός55Ιθαγενής
691Δημήτριος ΑποστόλουΓεωργός26Ιθαγενής
692Γ. ΑποστόλουΓεωργός23Ιθαγενής
693Ευστ. ΣκούραςΓεωργός33Ιθαγενής
694Κ ΧολέβαςΓεωργός45Ιθαγενής
695Ιω. ξετάτοςΓεωργός28Ιθαγενής
696Ν. ΚαραπατήςΓεωργός65Ιθαγενής
697Ιω. Καραγιάνης (;)Γεωργός40Ιθαγενής
698Λαμ.ΚαρανίκαςΓεωργός70Ιθαγενής
699Α. Λαμ. ΚαρανίκαΓεωργός32Ιθαγενής
700Ι. ΣίμοςΓεωργός31Ιθαγενής
701Ανδ. ΣίμοςΓεωργός35Ιθαγενής
702Βαχ. ΣίμοςΓεωργός25Ιθαγενής
703Ιω. ΖορπάςΓεωργός55Ιθαγενής
704Κώστ. ΚολοπίταςΓεωργός75Ιθαγενής
705Γ. Κ. ΚολοπίταςΓεωργός34Ιθαγενής
706Χρ. Κ. ΚολοπίταςΓεωργός25Ιθαγενής
707Ιω ΛουκάςΓεωργός72Ιθαγενής
708Δημ. ΠάλαςΓεωργός36Ιθαγενής
709Χρ. ΠολύμεροςΓεωργός60Ιθαγενής
710Ιω. ΛαγόςΓεωργός45Ιθαγενής
711Ιω. ΠαχύςΓεωργός48Ιθαγενής
712Δημ. ΜπελήςΓεωργός75Ιθαγενής
713Κ.Δ ΜπεήςΓεωργός34Ιθαγενής
714Γ, Δ. ΜπελήςΓεωργός30Ιθαγενής
715Ιω. Δ. ΜπελήςΓεωργός27Ιθαγενής
716Δημήτ. ΧρίστουΓεωργός33Ιθαγενής
717Γρηγ. ΠολύμεροςΓεωργός65Ιθαγενής
718Δημ, ΚηραμτσήςΓεωργός38Ιθαγενής
719Μαλτ (ι) άγκοςΓεωργός26Ιθαγενής
720Γ. ΛιασκόνηςΓεωργός40Ιθαγενής
721Κ. Ν (Κ) ασιάκηςΓεωργός40Ιθαγενής
722Ιω. ΤσιακατούραςΓεωργός64Ιθαγενής
723Σπ. Ιω. ΤσιακατούραςΓεωργός34Ιθαγενής
724Κ. ΚολοβελόνηςΓεωργός40Ιθαγενής
725Μαργ. ΚολοβελόνηςΓεωργός44Ιθαγενής
726Δημ΄, ΚολοβελόνηςΓεωργός27Ιθαγενής
727Αθαν. ΘεοχάρηςΓεωργός48Ιθαγενής
728Γ. ΘεοχάρηςΓεωργός43Ιθαγενής
729Γ. ΞαγοράριοςΓεωργός23Ιθαγενής
730Γ. ΠλιάγκοςΓεωργός24Ιθαγενής
731Ιω. ΠλιάγκοςΓεωργός35Ιθαγενής
732Βαγ. ΠλιάγκοςΓεωργός24Ιθαγενής
733ΠαπαγιώργηςΓεωργός58Ιθαγενής
734Ανδ .ΠαπαγεωργίουΓεωργός22Ιθαγενής
735Αντ. ΚολοπίταςΓεωργός55Ιθαγενής
736Κώστας  ΣκούραςΓεωργός35Ιθαγενής
737Κ. ΚαρανίκαςΓεωργός38Ιθαγενής
738Β. χατζόπουλοςΓεωργός37Ιθαγενής
739Ιω. ΔημόπουλοςΓεωργός50Ιθαγενής
740Ν. ΠαπγεωργίουΓεωργός43Ιθαγενής
741Αθ. ΠαπαγεωργίουΓεωργός40Ιθαγενής
742Ιω ΑναγνωστόπουλοςΓεωργός20Ιθαγενής
743Γ. ΑντωνίουΓεωργός36Ιθαγενής
744Ν. ΧαμχούγιαςΓεωργός45Ιθαγενής
745Κ. ΠαπαγρηγορίουΓεωργός35Ιθαγενής
746Ιω. ΠαπαγρηγορίουΓεωργός32Ιθαγενής
747Δανιήλ ΔήμουΓεωργός65Ιθαγενής
748Γρηγ. ΔήμουΓεωργός70Ιθαγενής
749Ιω. ΖαφείρηςΓεωργός64Ιθαγενής
750Γ. ΖαφείρηςΓεωργός32Ιθαγενής
751Γρ. ΚουτσοκέραςΓεωργός67Ιθαγενής
752Γ. Γρ. ΚουτσοκέραςΓεωργός26Ιθαγενής
753Κ.  ΚουτσοκέραςΓεωργός44Ιθαγενής
754Ν. σιουτογαμβρόςΓεωργός36Ιθαγενής
755Α. Κ. Παρσόπουλος (;)Γεωργός25Ιθαγενής
756Αθ. παρούσηςΓεωργός45Ιθαγενής
757Δημητ. ΤσιμέκηςΓεωργός73Ιθαγενής
758Ιω. σκορδάςΓεωργός44Ιθαγενής
759Κ. σκορδάςΓεωργός40Ιθαγενής
760Γεώρ. ΨυχογιόςΓεωργός55Ιθαγενής
761Ευθ. Γ. ΨυχογιόςΓεωργός24Ιθαγενής
762Αθ. ΓεργουδημητρίουΓεωργός38Ιθαγενής
763Σπ. ΓεωργουδημητρίουΓεωργός32Ιθαγενής
764Δημ. ΚολόνιαςΓεωργός44Ιθαγενής
765Ιω. μήτρουΓεωργός47Ιθαγενής
766Κ. ΚυρίτσηςΓεωργός32Ιθαγενής
767Αθ. ΠαπακώσταΓεωργός26Ιθαγενής
768Γ. ΔημόπουλοςΓεωργός34Ιθαγενής
769Κ. τσιούμοςΓεωργός65Ιθαγενής
770Ν. κ. ΤσιούμοςΓεωργός35Ιθαγενής
771Κ. πολύμεροςΓεωργός45Ιθαγενής
772Δημ. μέραςΓεωργός50Ιθαγενής

Δήμος Μακρακώμης χωρίον Λυτόσιλο

Α/αΌνομα & επώνυμο ΓεωργούεπάγγελμαετώνΠάροικος ή ιθαγενήςΈγγαμος ή άγαμοςΠόσα άτομα
773Γεώρ, Ντούμο (α)ςΓεωργός45Ιθαγενής
773Γεωρ. ΣτεφανηςΓεωργός70Ιθαγενής
774Δημ. τζιρογιώργοςΓεωργός60Ιθαγενής
775Αθ. ΓεωργίουΓεωργός25Ιθαγενής
776Αντώνιος ΕυθυνίουΓεωργός65Ιθαγενής
777Γούλας ΠαπακωστόπουλοςΓεωργός35Ιθαγενής
778Νικολ. τζιρόπουλοςΓεωργός40Ιθαγενής
779Ιω. τζιρόπουλοςΓεωργός57Ιθαγενής
780Δημ. ΣτεφανήςΓεωργός57Ιθαγενής
781Νικόλ. ΣτεφανήςΓεωργός65Ιθαγενής
782Χρίστος ΣτεφανήςΓεωργός62Ιθαγενής
783Ιω. ΣτεφανήςΓεωργός55Ιθαγενής
784Δημ. καλιώραςΓεωργός49Ιθαγενής
785Γληγόρης τζιρόπουλοςΓεωργός67Ιθαγενής
786Δημ. ΚωσταντόπουλοςΓεωργός46Ιθαγενής
787Νικόλ. ΑθανασίουΓεωργός25Ιθαγενής
788Δημ. ΚαραδήμαςΓεωργός35Ιθαγενής
789Κώστας ΣιλεόνηςΓεωργός45Ιθαγενής
790Βασίλης ΣτεφανήςΓεωργός40Ιθαγενής
791Δημ. ΑντωνίουΓεωργός35Ιθαγενής
Ι

 Δήμος Μακρακώμης Χωρίον Κούρνοβο ( Τρίλοφο)

792Κώστας ΚεχρινιώτηςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος7
793Δημ. ΣκρέκηςΓεωργός70Ιθαγενήςέγγαμος2
794Γ. Βλάχου ΣκρέκηςΓεωργός32Ιθαγενήςέγγαμος4
795Γεώρ. ΝτζαβίδαςΓεωργός47Ιθαγενήςέγγαμος5
796Θανασης ΜουστάκαςΓεωργός60ΙθαγενήςΧήρος2
797Κώστας ΜουστάκαςΓεωργός27Ιθαγενήςέγγαμος2
798Ιω. ΝτζαβίδαςΓεωργός45Ιθαγενήςέγγαμος9
799θανάσης ΚάντζοςΓεωργός25Ιθαγενήςέγγαμος8
800Θανάσης τζιόρηςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος5

Δήμος Μακρακώμης χωρίον Μάκρυσης (σήμερα Μάκρη)

Α/αΌνομα & επώνυμο γεωργούεπάγγελμαετώνΙθαγενής  ή πάροικοςΈγγαμος ή άγαμοςΠόσα άτομα
801Βλαστός ΠαπαναστασίουΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος7
802Ευαγγέλ. ΠαπαναστασίουΓεωργός29Ιθαγενήςάγαμος1
803Βασίλειος ΠαπαναστασίουΓεωργός26Ιθαγενήςάγαμος1
804Γεω. ΤζιώνοςΓεωργός55Ιθαγενήςέγγαμος5
805Αθ, Γ. ΤζιώνοςΓεωργός21Ιθαγενήςάγαμος1
806Κυρίτζης γεωργίουΓεωργός29Ιθαγενήςέγγαμος4
807Γεωρ ΒαργιάςΓεωργός55Ιθαγενήςέγγαμος2
808Αθ. Γ, βαρυάς*Γεωργός26Ιθαγενήςέγγαμος2
809Γεωρ. ΖήσηςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος6
810Νικ. ΖήσηςΓεωργός22Ιθαγενήςάγαμος1
811Λάμπρος ΝτάτηςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος3
812Κώστ. ΚραββαρίτηςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος3
813Δημ. ΚουτρούμπαςΓεωργός45Ιθαγενήςέγγαμος5
814Κώστας ΚαραβέληςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος5
815Ν. ΚαραβέληςΓεωργός55Ιθαγενήςέγγαμος4
816Αθ. ΡάμοςΓεωργός55Ιθαγενήςέγγαμος2
817Αναγνωστης ΡάμοςΓεωργός27Ιθαγενήςέγγαμος5
818Κώστας ΒελήςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος2
819Δημ. ΒελήςΓεωργός55Ιθαγενήςέγγαμος3
820Νικόλ. ΒελήςΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος3
821Μήτζος ΜπαπιώτηςΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος5
822Γεωργ. Μπαγ(ζ)ιονέταςΓεωργός70Ιθαγενήςέγγαμος1
823Χαράλ. Μπαγ(ζ)ιονέταςΓεωργός27Ιθαγενήςέγγαμος3
824Σπύρ. ΚουτηςΓεωργός45Ιθαγενήςέγγαμος5
825Μάνθος ΚουτήςΓεωργός25Ιθαγενήςάγαμος1
826Ιωάννης Κουδούνη(α)ςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος7
827Αθ. ΑνθούληςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος4
828Αγγελή; ΣαμαριτζήςΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος3
829Δημ. ΜαλαμάκηςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος6
830Γεωρ. ΖάχουΓεωργός25Ιθαγενήςέγγαμος3
831Γεωρφ. ΤζόγκαςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος9
832Κώστας ΜαγκέληςΓεωργός38Ιθαγενήςέγγαμος3
833Χρήστος Σουρν(ου)τζηςΓεωργός37Ιθαγενήςέγγαμος5
834Τριαντάφυλ. ΑποστόλουΓεωργός26Ιθαγενήςάγαμος1
835Δημ. Ιω ΠαππάςΓεωργός25Ιθαγενήςάγαμος5
836Κώστ. ΚοκάλαςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος3
837Δημ. ΚουγιούμηςΓεωργός45Ιθαγενήςέγγαμος3
838Γεώρ. ΜήμηςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος3
839Νικόλαος  ΤζιαχτάραςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος5
840Αθαν. ΤζικλητάρηςΓεωργός26Ιθαγενήςάγαμος1
841Γεώργιος. ΚουτρούμπαςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος2
842Νικόλ Γ. ΚουτρούμπαςΓεωργός26Ιθαγενήςέγγαμος1
843Αποστ. Γ. ΚουτρούμπαςΓεωργός24Ιθαγενήςάγαμος1
844Αθ. ΚακόςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος3
845Ανδρ. ΑντριτζόπουλοςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος3
846Αλέξης ΜύρηςΓεωργός36Ιθαγενήςέγγαμος5
847Αθαν. ΚορομπίληςΓεωργός28Ιθαγενήςάγαμος2
848Σακελάριος ΠαπαδήμαΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος6
849Νικόλ. ΠαππαδήμαΓεωργός37Ιθαγενήςέγγαμος4
850Αναγνώστης ΠαπαδήμαΓεωργός26Ιθαγενήςάγαμος1
851Κώστας ΠαπαδήμαςΓεωργός22Ιθαγενήςάγαμος1
852Απόστολ. Στέρκας ( ;)Γεωργός38Ιθαγενήςέγγαμος4
853Ιαάννης ΡάμοςΓεωργός25Ιθαγενήςέγγαμος3
854Αλέξης ΦέκαςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος7
855Αναγνωστ. ΦέκαςΓεωργός38Ιθαγενήςέγγαμος5
856Αθ. ΚοτληςΓεωργός55Ιθαγενήςέγγαμος5
857Αθ. ΚουτζοχρήστοςΓεωργός45Ιθαγενήςέγγαμος7
858ΚαραθανάσηςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος6
859Κώστ. ΠηπέρηςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος3
860Απόστολ. ΜάστοριςΓεωργός45Ιθαγενήςέγγαμος5
861Γεωρ. ΚοντεβηςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος5
862Αθ. Γ. ΚαραγκούνηςΓεωργός21Ιθαγενήςάγαμος1
863Ιω. ΤρομπέταςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος3
864Γεώργ. ΤζαγκάρηςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος4
865Κώστ. ΤζαγκάρηςΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος4
866Ιω. ΤζαγκάρηςΓεωργός34Ιθαγενήςέγγαμος3
867Ιω. ΚαντζιοςΓεωργός45Ιθαγενήςέγγαμος5
868Νικόλ. ΚαντζιοςΓεωργός33Ιθαγενήςέγγαμος2
869Σπύρος  ΚαντζιοςΓεωργός24Ιθαγενήςάγαμος1
870Ευθύμ. ΤζαγκαράκηςΓεωργός36Ιθαγενήςέγγαμος5
871Κώστας ΜακρύςΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος2
872Δημ. ΤομαράςΓεωργός43Ιθαγενήςέγγαμος3
873Ευαγγέλ. Μεκρελος;Γεωργός32Ιθαγενήςέγγαμος2
874Νικόλ. ΜανούκηςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος2
875Κώστας ΓελαδάρηςΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος3
876Κωστ. ΜπαμπιώτουΓεωργός28Ιθαγενήςέγγαμος1

Δήμος Μακρακώμης χωρίον Ροβολιάρι

Α/αΌνομα& επώνυμο γεωργούΕπ΄γγελμαετώνΙθαγενής ή πάροικοςΈγγαμος ή άγαμοςΠόσα άτομα
877Γεώργιος ΛάμποςΓεωργός35Ιθαγενής
878Νάκος ΛάμποςΓεωργός28Ιθαγενής
879Νίκος Λαμμπης;;;Γεωργός22Ιθαγενής
880Δημ.ΚοτρονήςΓεωργός44Ιθαγενής
881Δημ. ΝέλλαςΓεωργός60Ιθαγενής
882Γιαννάκης ΝέλλαςΓεωργός40Ιθαγενής
883Σπύρος ΝάλλαςΓεωργός28Ιθαγενής
884Κώστας ΛάμπηςΓεωργός50Ιθαγενής
885Γιάννης Παπά ΣταύρουΓεωργός36Ιθαγενής
886Απόστολος ΙωάννουΓεωργός45Ιθαγενής
887Γρηγόρης ΚρκίδαςΓεωργός65Ιθαγενής
888Γιάννης ΖανκοβάςΓεωργός65Ιθαγενής
889 Γεώρ. Ιω. ΖανκοβάΓεωργός30Ιθαγενής
890Αναγνώστ. ΚαζήςΓεωργός60Ιθαγενής
891Κώστας ΚαζήςΓεωργός30Ιθαγενής
892Νάκος ΑναγνώστουΓεωργός40Ιθαγενής
893Γεώρ. ΑναγνώστουΓεωργός55Ιθαγενής
894Δημ Γ. ΑναγνώστουΓεωργός28Ιθαγενής
895Σπύρ. ΑναγνώστουΓεωργός24Ιθαγενής
896Γληγόρης ΡίζοςΓεωργός48Ιθαγενής
897Κώστας Γληγ. ΡίζοςΓεωργός22Ιθαγενής
898Δημ. ΡίζοςΓεωργός35Ιθαγενής
899Γεώρ. ΡίζοςΓεωργός48Ιθαγενής
900Στέργιος ΝέλλαςΓεωργός48Ιθαγενής
901Κώστας ΑναγνώστουΓεωργός48Ιθαγενής
902Νικ. Κ. ΑναγνώστουΓεωργός22Ιθαγενής
903Γιανν. ΑναγνώστουΓεωργός60Ιθαγενής
904Χαράλ. ΑναγνώστουΓεωργός25Ιθαγενής
905Κώστας Ιω ΑναγνώστουΓεωργός23Ιθαγενής
906Παναγιώτη ΑναγνώστουΓεωργός55Ιθαγενής
907Γιάννης ΠαναγιώτουΓεωργός28Ιθαγενής
908Θανάσης ανυφαντήςΓεωργός40Ιθαγενής
909Γεώργ. ΜπότζικοςΓεωργός55Ιθαγενής
910Βασίλης  Γ.ΜπότζικοςΓεωργός25Ιθαγενής
911Κώστας Παπά ΙωάννουΓεωργός33Ιθαγενής
912Νίκος Παπά ΙωάννουΓεωργός28Ιθαγενής
913Κώστας Δ. ΛιάπηςΓεωργός39Ιθαγενής
914Γεώργ. Δ. ΛιάπηςΓεωργός30Ιθαγενής
915Δημήτριος ΣκαμάγκηςΓεωργός26Ιθαγενής
916Βαγγέλης ΣκαμάγκηςΓεωργός22Ιθαγενής
917Αποστόλης ΠαππαςΓεωργός55Ιθαγενής
918Αναγνώστ. ΑποστόλουΓεωργός26Ιθαγενής
919 Γιάννης ΑποστόλουΓεωργός22Ιθαγενής
920Αναγνώστ. Παπ ΓεωργίουΓεωργός30Ιθαγενής
921Γιάνν. Παπ ΓεωργίουΓεωργός26Ιθαγενής
922Δημητ. ΜποηςΓεωργός70Ιθαγενής
923Γιάννης Δ. ΜποήΓεωργός38Ιθαγενής
924Γούλας Δ. ΜποήΓεωργός35Ιθαγενής
925 Αναγνωστ. ΛάμπηςΓεωργός55Ιθαγενής
926Βαγγελ. Γουλ. ΜπούκαΓεωργός22Ιθαγενής
927Γούλας ΣοσολιάςΓεωργός55Ιθαγενής
928Κώστας  ΣοσολιάςΓεωργός23Ιθαγενής
929Σπύρος ΚοτρονίςΓεωργός35Ιθαγενής
930Αντων.ΣωτήρηςΓεωργός60Ιθαγενής
931Δημ. ΒλάχοςΓεωργός70Ιθαγενής
932 Αναγν. ΔήμουΓεωργός22Ιθαγενής
933Χρήστος ΚουφιώτηςΓεωργός60Ιθαγενής
934Γληγόρης Χρ. ΚουφιώτουΓεωργός23Ιθαγενής
935Γεώρ. ΜπάρκηςΓεωργός45Ιθαγενής
936Σταμούλης Παπα ΓεωργίουΓεωργός60Ιθαγενής
 937 Αναγνώστης ΣταμούληςΓεωργός25Ιθαγενής
938 Γιάννης ΠλασταράςΓεωργός50Ιθαγενής
939Ζήσης ΜπαλωμένοςΓεωργός45Ιθαγενής
940Κώστας ΚουγιώτηςΓεωργός30Ιθαγενής
941 Γιανν. Παπα ΚώσταΓεωργός40Ιθαγενής
942Κώστας ΠλασταράςΓεωργός48Ιθαγενής
943Γούλας ΝέλλαςΓεωργός35Ιθαγενής
944Θανάσης ΣανίδαςΓεωργός40Ιθαγενής
945Δημ. ΛαγίουΓεωργός45Ιθαγενής
946Νάκος ΓώγουΓεωργός27Ιθαγενής
947Κώστας ΑλέξηΓεωργός70Ιθαγενής
948Θανάσης ΑλέξηΓεωργός35Ιθαγενής
949Δημ. Κ. ΑλέξηΓεωργός26Ιθαγενής
950Γιάννης Παπά θεοδώρουΓεωργός60Ιθαγενής
951Αναγνώστης Παπά θεοδώρουΓεωργός25Ιθαγενής
952Γεωργ. Παπά θεοδώρουΓεωργός22Ιθαγενής
953Θανάσης ΣπυρόπουλοςΓεωργός30Ιθαγενής
954Δημ. ΣπυρόπουλοςΓεωργός22Ιθαγενής
955 Θάνος ΝέλλαςΓεωργός43Ιθαγενής
956Γιάννης ΝέλλαςΓεωργός35Ιθαγενής
957Κώστας ΝέλλαςΓεωργός30Ιθαγενής
958Γεωργ. ΤζορβαντζήςΓεωργός65Ιθαγενής
959Χρίστος ΛιάπηςΓεωργός50Ιθαγενής
960Αντωνιος. Παπά ΔημητρίουΓεωργός70Ιθαγενής
961Δημητρ. ΑντωνίουΓεωργός30Ιθαγενής
962Κώστας ΣκούραςΓεωργός40Ιθαγενής
963Γεωργ. ΒλάχοςΓεωργός70Ιθαγενής
964Γιανέλ. ΧαντζήςΓεωργός45Ιθαγενής

Δήμος Μακρακώμης χωρίον Σκόρλια (σήμερα Πελέα)

Α/αΌνομα και επώνυμοεπάγγαλμαηλικίαΙθαγένειαέγγαμοςΠόσα άτομα
965Δημ. ΜεριάςΓεωργός58 Ιθαγενήςέγγαμος5
966Κώστας ΣτεφανήςΓεωργός62Ιθαγενήςέγγαμος6
967Αναστάσιος κοντογιάννηςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος7
968Ευαγγέλης ΙωάννουΓεωργός18Ιθαγενήςέγγαμος5
969Δημήτρ. ΠλιάκοςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος7
970Δημ. ΚατζαυριάςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος6
971Ελευθέριος ΙωάννουΓεωργός45Ιθαγενήςέγγαμος4
972Χρήστος ΚαράςΓεωργός38Ιθαγενήςέγγαμος5
973Κώστ.ΚλέτζαςΓεωργός36Ιθαγενήςέγγαμος5
974Αθαν. ΔημητρίουΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος5
975Γεώρ. ΛεϊμονήςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος8
976 Βασίλειος Κ. ΚολοκύθαΓεωργός24Ιθαγενήςάγαμος1
977Νικ. Κ. ΚολοκύθαΓεωργός21Ιθαγενήςάγαμος1
978Νικόλ. ΠαππαςΓεωργός55Ιθαγενήςέγγαμος7
979Δημ. ΠαππάςΓεωργός25Ιθαγενήςάγαμος1
980Γεώρ. ΜεργιάςΓεωργός26Ιθαγενήςάγαμος1
981 Νικόλ. Κ. ΣτεφανήςΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος3
982Ιω. Κ ΣτεφανήςΓεωργός23Ιθαγενήςάγαμος1
983Δημ Γ. ΛιανοςΓεωργός21Ιθαγενήςάγαμος6
984Ευαγγέλ. Ελευθ. Ιωάννου25Ιθαγενήςάγαμος1

Δήμος Μακρακώμης χωρίον Βαρυμπόπης

Α/αΌνομα & επώνυμοεπάγγελμαετώνΙθαγενής ή πάροικοςΈγγαμος ή αγαΠόσα άτομα
985Δημήτριος ΤσιμίδηςΓεωργός42Ιθαγενήςέγγαμος6
 986Ιωάννης ΣτεφανήςΓεωργός48Ιθαγενήςέγγαμος4
987Νικόλαος ΒλάχοςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος6
988Παναγιώτης ΠλιάτσικαςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος3
989Χρίστος ΤζιμπίδαςΓεωργός74Ιθαγενήςέγγαμος2
990Ευαγγέλης ΠαππάςΓεωργός42Ιθαγενήςέγγαμος5
991Νικόλ. ΤζάκαλοςΓεωργός39Ιθαγενήςέγγαμος8
992Σπύρος ΚακαμπέληςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος5
993Νικόλαος ΡίζοςΓεωργός38Ιθαγενήςέγγαμος5
994Κώστας ΣακκάςΓεωργός42Ιθαγενήςέγγαμος4
995Ιω. ΚαραγκούνηςΓεωργός54Ιθαγενήςέγγαμος7
996Απόστολ. ΣανίδαςΓεωργός54Ιθαγενήςέγγαμος3
997Γεώρ. ΚαραγκούνηςΓεωργός55Ιθαγενήςέγγαμος3
998Στέργιος Γ. ΚαραγκούμηςΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος1
999Ευαγγέλης ΓΚαραγκούνηςΓεωργός28Ιθαγενήςέγγαμος1
1000Κώστας ΤζηκούραςΓεωργός52Ιθαγενήςέγγαμος5
1001Αθανάσιος ΙωάννουΓεωργός46Ιθαγενήςέγγαμος7
1002Αθανάσιος  (Παπ¨)ΑλέξηΓεωργός24Ιθαγενήςέγγαμος3
1003Ιω. ΣακκάςΓεωργός38Ιθαγενήςέγγαμος6
1004Ιω.ΚαπνουτζήςΓεωργός54Ιθαγενήςέγγαμος2
1005Κώστας ΚοντοκώσταςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος6
1006Νικόλ. ΑθανασίουΓεωργός34Ιθαγενήςέγγαμος4
1007Γελωργιος ΡίζοςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος7
1008Γεώργιος ΛίασκαςΓεωργός52Ιθαγενήςέγγαμος6
1009Νικόλ. Γ. ΛιάσκαςΓεωργός26Ιθαγενήςέγγαμος1
1010Απόστολος ΛιάσκαςΓεωργός47Ιθαγενήςέγγαμος6
1011Αθαν. ΛιάσκαςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος2
1012Απόστολ. ΣκαρμούτζοςΓεωργός54Ιθαγενήςέγγαμος6
1013Σπύρος ΚαραχρήστουΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος4
1914Αναγνώστης ΔασκαλάκηςΓεωργός70Ιθαγενήςέγγαμος2
1015Γεώρ. Α. ΔασκαλάκηΓεωργός34Ιθαγενήςάγαμος1
1016Ελευθ.. Α. ΔασκαλάκηςΓεωργός30Ιθαγενήςάγαμος1
1017Δημ. Α. ΔασκαλάκηςΓεωργός24Ιθαγενήςέγγαμος2
1018Κώστας Α. ΔασκαλάκηςΓεωργός42Ιθαγενήςέγγαμος1
1019Χρίστος Α. ΔασκαλάκηςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος3
1020Αθανάσιος ΣκούραςΓεωργός44Ιθαγενήςέγγαμος3
1021Χρίστος ΓουρούναςΓεωργός70Ιθαγενήςέγγαμος2
1022Τριανταφ. Χ ΓουρούναςΓεωργός32Ιθαγενήςέγγαμος3
1023Αθανάσιος . ΨαλίδαςΓεωργός54Ιθαγενήςέγγαμος2
1024Βασίλειος Αθαν ΨαλίδαςΓεωργός24Ιθαγενήςάγαμος1
1025Νικόλ. ΚοτζανηςΓεωργός30Ιθαγενήςέγγαμος5
1026Κώστας ΜεζέςΓεωργός56Ιθαγενήςέγγαμος4
1927Ευθύμιος ΜεζέςΓεωργός48Ιθαγενήςέγγαμος4
1028Αναστάσιος Ευθ. ΜεζέςΓεωργός24Ιθαγενήςέγγαμος1
1029Γεώρ. Ευθυμ. ΜεζέςΓεωργός21Ιθαγενήςέγγαμος1
1030Δημήτρ. ΤζουλφόςΓεωργός44Ιθαγενήςέγγαμος4
1031Κώστας ΤζουλφόςΓεωργός74Ιθαγενήςέγγαμος2
1032Γεώρ. Κ. ΤζουλφόςΓεωργός36Ιθαγενήςέγγαμος5
1033Δημητ. Κ. ΤοπτζήςΓεωργός22Ιθαγενήςέγγαμος2
1034Ιω. Λαμπαδ(ι)άρηςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος5
!035Δημ.. Λαμπαδ(ι)άρηςΓεωργός21Ιθαγενήςάγαμος1
1036Αθαν. . Λαμπαδ(ι)άρηςΓεωργός44Ιθαγενήςέγγαμος6
1037Κώστ. Λαμπαδ(ι)άρηςΓεωργός35Ιθαγενήςέγγαμος4
1038Δημητ. ΠαπαδόπουλοςΓεωργός38Ιθαγενήςέγγαμος5
1039Κώστας ΚαϊτζιώτηςΓεωργός60Ιθαγενήςέγγαμος5
1040Δημητ.  ΚαϊτζιώτηςΓεωργός26Ιθαγενήςέγγαμος1
1041Απόστλ. ΚαϊτζιώτηςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος3
1042Σπύρ. ΤζάκαλοςΓεωργός40Ιθαγενήςέγγαμος3
1043Λάμπρος ΨεύτηςΓεωργός54Ιθαγενήςέγγαμος4
1044Δημήτρ. ΣοφιανόςΓεωργός52Ιθαγενήςέγγαμος7
1045Γεώρ. ΣοφιανόςΓεωργός44Ιθαγενήςέγγαμος7
1046Αθαν. ΣοφιανόςΓεωργός34Ιθαγενήςέγγαμος2
1047Γεωργ. ΧάκαςΓεωργός50Ιθαγενήςέγγαμος2

Εν Βαρυμπόπη

τη 2.7βρίου 1836

Τ. Σ. Ο Δήμαρχος Μακρακώμης

ΑΓδασκαλάκης

Πηγή: ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΊΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ  “Εθνικα Κτήματα”

[1][1] Υιός του Ιω Ευθυμίου

[2] εδώ αρχίζει άλλη αρίθμιση

[1] Η Νομική Διάταξις ( η Διοικητική Αρχή της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας) στις 15 Ν/βρη 1821 παραδέχεται (άρθρο ιε, κεφ, Γ΄) ότι τα κτήματα (των Τούρκων κλπ, που απαγορεύει κάθε μεταβίβαση γης, ενώ  «Μόνο  (με το άρθρο ιθ ) επιτρέπεται  «εις την Επαρχίαν να χαρίσει γην εις Έλληνες  είτε δια αμοιβήν μεγάλων εκδουλεύσεων είτε επί συμφωνία εκχερσώσεως».(

[2] Όπως είναι ήδη γνωστό τα κτήματα της απελευθερωμένης δια των όπλων Ελλάδας Εθνικοποιήθηκαν. Στην Φθιώτιδα όμως με την επέκταση των συνόρων στο φρύδι της Όθρυς επεκράτησε διαφορετικό καθεστώς για τα κτήματα της δεξιάς όχθης του Σπερχειού και άλλο για τα  αριστερά της όχθης του  ποταμού

[3] . Με νομοθέτημα του 1855 ο τόκος μειώθηκε σε 2% και το χρεολύσιο αυξήθηκε σε επίσης 2%,

4 Έκθεσις του Συμβουλίου της Επικρατείας,σ. 7.

.Σούτσος, Πλουτολογία, τόμος 2, σ. 199. Καρούζου, «Θεσμικό πλαίσιοκαι αγροτική οικονομία», σσ. 184-185

[5] Ακόμα και ο Καποδίστριας για να κατευνάσει τις αντιδράσεις των αγροτών, υπόσχονταν το μοίρασμα των Εθνικών κτημάτων στους αγρότες για να τους ηρεμεί, δεν το πραγματοποίησε ποτέ, αντίθετα έγραφε γράμματα στους φίλους του Ρώσους παραλήδες να έλθουν να αγοράσουν χέρσα γη με πλούσια παραγωγή, ποτιστική

[6] «Εθνικά Κτήματα» Φ. 966 Γενικά Αρχεία του Κράτους

[7] Το κράτος δεν είχε σαφή γνώση για το μέγεθος της περιουσίας του.