Γεωργοι χωριων Δημου Σπερχειαδας 1856

Ονομαστικοί κατάλογοι γεωργών των χωριών του Δήμου Σπερχειάδας κατά το 1856

Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος με το παρακάτω έγγραφο-διαβιβαστικό, διαβίβασε τους καταλόγους των γεωργών των τότε χωριών του Δήμου του. Ήτοι:

Αριθ.πρωτ.849/584

Την 25 Αυγούστου  1856   Αγά     Προς την Βασιλικήν Νομαρχίαν  Φθιώτιδος

Επί τη υπαριθ.  8361/ Διαταγής σας        

                   Συντάξαντες με όση ηδυνηθημεν ακρίβειαν τον κατάλογον των κατά του   Δήμου μας γεωργών, υποβάλλομεν αυτόν δια της παρούσης εις την Βασιλικήν Νομαρχίαν, κατά το πνεύμα της επιδηλουμένης διαταγής

Ευπειθέστατος

Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος

Εις το αριστερό μέρος του διαβιβαστικού Η Νομαρχία Σημειώνει: «Να συνταχθή περιληπτικώς πίναξ περιέχων κατά το πνεύμα

  1. τον αριθμόν των Γεωργών.
  2. Πόσοι εξ αυτών είναι αλλοδαποί.

Περί των τελευταίων θέλει εξαχθή από τους από τους καταλόγους ονομαστική σημείωσης διά να την κρατήσουμε εις το Αρχείον»

[….]Για να δείτε τα ονόματα των Γεωργών των χωριών του Δήμου Σπερχειάδας, σε ψηφιακή pdf μορφή, πατήστεΕδώ […..]