Γιαννιτσου αγωνιστες

Γιαννιτσού Αγωνιστές του 1821

Αριστεία και διαδικασίες

Έγινε προσπάθεια να καταγραφούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τους Αγωνιστές, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών για να τους απονεμηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, αριστείο ή νομισματόσημο, το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις και προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων, υδρόμυλων κ.ά        

Με την έλευσή του το 1833 ο Όθωνας θέλοντας να  κερδίσει την εύνοια των Ελλήνων, εξέδωσε βασιλικό διάταγμα με το οποίο,  προς τιμήν και επιβράβευση των αγωνιστών, καθιερώθηκαν τα Αριστεία, Εθνόσημα ή Νομισματόσημα, όπως ονομάσθηκαν. Είχαν σχήμα σταυρού. Από τη μια πλευρά έγραφαν «Τοις προμάχοις της πατρίδος» και από την άλλη «Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος». Συνοδεύονταν δε ο σταυρός από ένα δίπλωμα, και με μια κυανή ταινία. Οι αγωνιστές, στις επίσημες γιορτές, φόραγαν το σταυρό στο στήθος με την κυανή ταινία. Με την προϋπόθεση ο αριστειούχος να είχε μαζί κατά την ημέρα που το έφερε στο στήθος του  και το δίπλωμα.

Οι μεν αξιωματικοί έπαιρναν αργυρό, οι δε υπαξιωματικοί χάλκινο και οι στρατιώτες σιδερένιο. Οι κάτοχοί τους είχαν ως προνόμιο δημόσιες διακρίσεις και θέσεις, αλλά και προικοδοτήσεις με χρηματικά γραμμάτια, για αγορά χωραφιών, υδρόμυλων κ. ά.

Για να πάρουν όμως το νομισματόσημο ή αριστείο ή εθνόσημο έπρεπε, σύμφωνα με το Η΄ ψήφισμα της Εθνικής εθνοσυνέλευσης να έχουν συμπληρώσει το 30ον έτος της ηλικίας των.  Οπότε οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονταν στους  κατά τόπους τοπικούς οπλαρχηγούς ή σε όποιον υπηρέτησαν κοντά του στην επανάσταση, εφ’ όσον ήταν στη ζωή, και ζητούσαν να τους δοθούν τα πιστοποιητικά εκδουλεύσεων-συμμετοχής στην επανάσταση. Σε αυτό έπρεπε να πιστοποιείται το όνομα, το επώνυμο, η καταγωγή, η διαμονή, οι μάχες που πήρε μέρος ο ενδιαφερόμενος, το  βαθμό που είχε, πόσους άνδρες είχε κάτω από τις δικές του διαταγές, αν ήταν βαθμοφόρος ή απλός στρατιώτης κ. ά.       

Το πιστοποιητικά των, έπρεπε πρώτα να επικυρωθούν για το γνήσιο της υπογραφής των εκδοτών,  από τον Δήμαρχο ή τον Δημαρχιακό πάρεδρο.   Στη συνέχεια το πιστοποιητικό αυτό ο αγωνιστής με μια αίτηση το κατέθετε στο Δήμο του, με την παράκληση να αποσταλούν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, ώστε οι επιτροπές με βάση τα στοιχεία του πιστοποιητικού να εκδώσουν και τον ανάλογο  βαθμό και εθνόσημο. Πολλοί από τους αγωνιστές είναι γραμμένοι δύο ή και τρεις φορές σε ισάριθμους  καταλόγους. Και τούτο συμβαίνει:

 • Οι περισσότεροι από αυτούς, υπέβαλαν αίτηση, όπως θα διαπιστώσει κανείς, δεύτερη, ίσως και τρίτη φορά.
 • Σύμφωνα με την υπάρχουσα αλληλογραφία, μεταξύ του οπλαρχηγού Κοντογιάννη και της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών, κάποιοι κατάλογοι αγωνιστών έχουν χαθεί και αναγκάσθηκε να ξαναστείλει κάποιους από αυτούς, διαμαρτυρόμενος.
 • Οι ίδιοι οι οπλαρχηγοί επειδή η διαδικασία αργούσε να διεκπεραιωθεί αναγκάζονταν, κάτω από την πίεση, να στείλουν ένα δεύτερο κατάλογο. Προσοχή χρειάζεται, μεταξύ καταλόγου που περιέχει, την σύσταση για το είδος του αριστείου που δικαιούται ο αγωνιστής.  Και του καταλόγου  για τη  διανομή των αριστείων
 • Οι συντάκτες των αιτήσεων και των πιστοποιητικών που είχαν εγκατασταθεί έξω από τα Δημαρχεία, πολλές φορές δεν έβαζαν το πατρώνυμο, οπότε η αναγνώριση μεταξύ των πρώτων εξαδέλφων είναι αδύνατος
 • Σύγχυση δημιουργείτο με τις συνωνυμίες που υπήρχαν στα διάφορα χωριά του ιδίου Δήμου. όπως Ριζος. Ριζόπούλος, Καλτζάς, Μηλωνάς κ. ά
 • Από την παρούσα έρευνα λείπουν, εκτός ελαχίστων, τα Μητρώα των αγωνιστών-στρατιωτών που φυλάσσονται σε στρατιωτικά κυτία στα Αρχεία του κράτους ή στην κεντρική βιβλιοθήκη. Πηγές: Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχειομνήμων Αριστεία

Τα πιστοποιητικά και οι αιτήσεις κάποιων  αγωνιστών, είναι σημαντική πηγή πληροφοριών, τόσο για την καταγωγή και διαμονή, όσο και για το γενεαλογικό δένδρο των οικογενειών και την ηλικία. Αλλά κυρίως διαβάζοντάς τα,  «μεθάμε με το αθάνατο  κρασί του 21» και  μας διδάσκουν  κυρίως την φιλοπατρία και την αλληλεγγύη, αφού, όπως θα διαπιστώσουμε, αυτοί οι απλοί εργάτες της γης και αγράμματοι γιδοβοσκοί, αψήφησαν τον θάνατό και διέθεσαν όλα τα υπάρχοντά τους  στον «νυν υπέρ πάντων αγώνα», ή εφοδιάζοντας τα στρατόπεδα με τρόφιμα ή πληρώνοντας μισθούς σε κάποιους που είχαν μαζί τους για να θρέψουν τις οικογένειες τους. Δεν είναι αμελητέο γεγονός, για να το προσπεράσει κανείς,  όταν σε κάποια από τα πιστοποιητικά καταγράφεται ότι κάποιοι από αυτούς τους απλούς και αφανείς ήρωες την ίδια ημέρα, από τη συμμετοχή τους στην πολιορκία της Υπάτης το 1822, με τα όπλα στα χέρια  έλαβαν μέρος και στη μάχη της Γιαννιτσούς «..εις την πολιορκίαν της Υπάτης και απ’ αυτής εις την της Γιαννιτσούς» ή στο Κλωνί.

Βαθμολογίες

Από την ανάγνωση των πιστοποιητικών αρκετών αγωνιστών, διαπιστώνεται, πως πολλοί είναι αυτοί που είχαν αρκετούς άνδρες  στις διαταγές  τους και τους πλήρωναν διαθέτοντας την περιουσία τους.

Η απονομή των αριστείων και οι βαθμολογίες σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν η ανάλογη, για αυτό και μέχρι το έτος 1865 έκαναν προσφυγές οι ίδιοι, ή οι κληρονόμο τους. 

Έχουμε ερευνήσει λίγα Φύλα Μητρώων των αγωνιστών, αλλά  πληθώρα   αιτήσεων και πιστοποιητικών εκδουλεύσεων τους.

Στα πιστοποιητικά αυτά δεν αναγράφονται βαθμολογίες, παρά μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις,  ενώ αναφέρονται οι βαθμολογίες τους στα φύλα Μητρώων. Όμως σε κάποια από αυτά (πιστοποιητικά) αναφέρονται  οι λέξεις: Υπηρέτησε ως Μπακατζής, Μπουλοκτσής, ή είχε υπό την οδηγία 30 , 50, 100 .. ή απλώς ικανό αριθμό από στρατιώτες.Οι Βαθμολογίες και οι διακρίσεις, αποδόθηκαν στους  αγωνιστές, από  την Επιτροπή  Αριστείων, που συστήθηκε για αυτό το σκοπό και το Υπουργείο των Στρατιωτικών

Σημαντικό βάρος στη αναγνώριση, για την απονομή της βαθμολογίας  έπαιζε   η συχνότητα συμμετοχής των στις μάχες και πόσους στρατιώτες είχε υπό την οδηγία του. Άρα οι αναφερόμενες εκδουλεύσεις προς την πατρίδα στα πιστοποιητικά που τους δίδονταν από τους  κατά τόπους οπλαρχηγούς,   έπαιζαν σημαντικό ρόλο.

Η επιτροπή Αριστείων με βάσει τα αναφερόμενα σε αυτά, κατέτασσε τους αγωνιστές στις πιο κάτω αναφερόμενες βαθμολογίες και  τους έστελνε τα ανάλογα αριστεία. Πολλοί είναι οι αγωνιστές, όπως είδαμε και πιο πάνω, διαφώνησαν με την βαθμολογία, ή με το είδος του αριστείου που τους χορηγήθηκε από την   επιτροπή, παρ’ όλο που τα πιστοποιητικά τους, με βάση τα αναφερόμενα είχαν το ανάλογο δικαίωμα για καλλίτερη μεταχείριση. 

Οι κατωτέρω αναφερόμενες συντομεύσεις δείχνουν που κατατάχθηκαν  οι αγωνιστές από τις διάφορες επιτροπές ή τα δικαστήρια, όταν δικαιώθηκαν:

 • Α.Μ.Α: Αριθμός Μητρώου Αξιωματικού
 • Α.Ν.Μ.Υ: Αριθμός Νέου Μητρώου Υπαξιωματικού
 • Α.Π.Μ.Υ: Αριθμός Παλαιού Μητρώου Υπαξιωματικού
 • Α.Ν.Μ.Σ: Αριθμός Νέου Μητρώου Στρατιώτου
 • Α.Ν.Π.Σ: Αριθμός Παλαιού Μητρώου Στρατιώτου

Διευκρινίζεται: ότι για τους αναφερόμενους αγωνιστές της Γιαννιτσούς, αλλά και για όλους αγωνιστές των διαφόρων χωριών  στον κατάλογο που ακολουθεί:

α) Έγινε προσπάθεια να δοθεί μια σύντομη ή πλήρη ανάλογα, για τις αιτήσεις και τα  πιστοποιητικά  τους,  που καταφέραμε να ανακαλύψουμε μέσα από την πληθώρα των φακέλων, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

β) Σε κάποιους από τους αγωνιστές λείπουν τα πιστοποιητικά τους.  Αναφέρονται όμως, σε ονομαστικούς καταλόγους, οι οποίοι  στάλθηκαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, από τους οπλαρχηγούς της περιοχής, με τους οποίους  βεβαιώνουν  και τον ανάλογο   βαθμό και αριστείο, που ο αναφερόμενος δικαιούται.

γ) Με βάση την έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα,  έχουμε καταγράψει 179 αγωνιστές της Γιαννιτσούς εκ των οποίων 153 περίπου αγραφιώτες και γηγενής και 31 ασπροποταμίτες που δηλώνουν κάτοικοι Γιαννιτσούς. Από αυτούς:

ΟΙ 28 είχαν το βαθμό του αξιωματικού, εκ των οποίων σε τέσσερις από αυτούς,  δόθηκε ο βαθμός του Χιλίαρχου. Περίοδος, επί Κυβερνήτου Καποδίστρια

Οι σαράντα 48 (42) είχαν το βαθμό του υπαξιωματικού

Οι εκατόν τρεις (103) είχαν το βαθμό του στρατιώτη.

  

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

 • «Ψηφιακές Αρχειακές Συλλογές Γ. Α. Κ Φ. Αριστεία» (μόνο για τη Γιαννιτσού)
 • «Από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Αριστεία», «Οθωνικά του Υπουργείου των Στρατιωτικών Γ.Α.Κ.
 • «Ιστορικό αρχείο αγωνιστών του 21 Εθνική Βιβλιοθήκη».(μόνο για τη Γιαννιτσού)
 • «Ν. Αντωνόπουλος «Η Δυτική Φθιώτιδα στη Φωτιά του 21» Αθήνα 1989». Μόνο για τη Γιαννιτσού
 • «Ρουμελιώτες Αγωνιστές του 1821». Κ. Κλεφτοδήμος. Μόνο για τη Γιαννιτσού,
 • «Φθιώτες Αγωνιστές του 1821 κατά χωριό». Γιώργου Σκούρα
 • «Κατάλογος Αγωνιστών Π. Βασιλείου Μόνο για τη Γιαννιτστού
 • «Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες αγωνιστές στην επανάσταση τοι 1821. Κώστας Ζήσης».Μόνο για τη Γιαννιτστού

            Τα στοιχεία του επισυνημμένου καταλόγου Αγωνιστών, που ακολουθεί  με τα  ονόματα αγωνιστών, των χωριών τις  αιτήσεις, τα  πιστοποιητικά, τα Αριστεία και τις Βαθμολογίες, είναι παρμένα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και  από τους «φακέλους των Αριστείων.

Τα ονόματα τους συνήθως βρίσκονται σε δύο ή και τρεις διαφορετικούς φακέλους των Γ. Α .Κ  με ονομαστικούς καταλόγους και τούτο, διότι επειδή η έγκριση της έκδοσης του αριστείου αργούσε, ή τα χαρτιά τους χάνονταν με το Ταχυδρομείο. Τότε  οι αγωνιστές κατέφευγαν πάλι στον ίδιο ή σε άλλο οπλαρχηγό και ζητούσαν τη έκδοση νέων πιστοποιητικών, όπως αναφέρεται και πιο πάνω..

Ο ένας από τους καταλόγους, συνήθως περιέχει τα ονόματα αυτών με τον οποίο  οι τοπικοί οπλαρχηγοί πρότειναν  προς το Υπουργείο των στρατιωτικών ή στις αρμόδιες επιτροπές αριστείων, το είδος του αριστείο που δικαιούται να λάβει ο  κάθε αναφερόμενος αγωνιστής.  Ο άλλος είναι κατάλογος είναι του Υπουργείου Στρατιωτικών προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας σε κάποιον πληρεξούσιο ή πληρεξουσίους, για χρήση της διανομής των αριστείων στους  προτεινόμενους αγωνιστές με το ανάλογο αριστείο, που εγκρίθηκε από τις επιτροπές.   Πολλοί είναι οι αγωνιστές που διαφώνησαν με τον βαθμό που τους κατέταξαν οι επιτροπές, αλλά και για το είδος του εθνοσήμου  που τους στάλθηκε.  Δεν είναι λίγοι από αυτούς, ευρισκόμενοι έτι εν ζωή,  κατέφευγαν στα δικαστήρια όταν αδικούνταν. Άλλοι δικαιώθηκαν από προσφυγή των απογόνων τους στα δικαστήρια.

Σκοπός της έρευνας

Με όλα τα παραπάνω, σκοπός μας απώτερος αυτής της έρευνας είναι, αφ’ ενός μεν να φωτίσουμε τα συμβάντα εκείνης της εποχής, πως αυτοί, οι απλοί άνθρωποι χωρίς τα σημερινά συγκοινωνιακά μέσα, από τη Ρούμελη, βρέθηκαν να πολεμάνε στην Αράχωβα, στο Μεσολόγγι, στο Κρεμμύδι και Νεόκαστρο της Πελοποννήσου,  στην Αθήνα και αλλού. Αφ’  εταίρου  να αποτίσουμε φόρο τιμής και  ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους ανώνυμους αγωνιστές για τη μεγάλη θυσία τους προς εμάς και στις επερχόμενες γενεές  και να φροντίσουμε με τη διδαχή τους να είμαστε άξιοι μιμητές  και συνεχιστές του ένδοξου παρελθόντος  μας. Απαραίτητο στοιχείο κάθε ανθρώπου και κυρίως κάθε Έλληνα να γνωρίζει την ιστορική διαδρομή του τόπου του και ιδιαίτερα  της πατρίδας του, η οποία μας καθοδηγεί και μας παραδειγματίζει με τις γεμάτες αξίες, πράξεις των παππούδων μας  και γιατί όχι, και από τις παραλήψεις των.

Ο Κατάλογος αγωνιστών Γιαννιτσούς περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων , τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά. 

Καταγράφτηκαν 179 αγωνιστές  του Χωριού Γιαννιτσούς εκ των οποίων:

►28 τιμήθηκαν με Αργυρό αριστείο, ως αξιωματικοί ή ως προύχοντες του χωριού.

►48 τιμήθηκαν  με χάλκινα ως υπαξιωματικοί

►103  τιμήθηκαν με το σιδερένιο αριστείο, ως στρατιώτες  μεταξύ των οποίων, κάποιοι δεν έχουν χαρακτηρισθεί

Κατάλογος Αγωνιστών Αριστεία-Βαθμολογίες-Διακρίσεις

Γιαννιτσώτες αγωνιστές του 182  Γιαννιτσού αγωνιστές 

 

Αθανασίου Κων/νος: Από τη Γιαννιτσού. Το 1842, είναι γραμμένος σε κατάλογο στρατιωτών της οροφυλακής Ευρυτανίας και φέρεται ότι έλαβε σιδερένιο αριστείο. Στις παρατηρήσεις του  καταλόγου αναφέρει ότι, η συμμετοχή του στον αγώνα βεβαιώθηκε από τον συνταγματάρχη Ι. Γκούρα με ημερομηνία 5 Μαρτίου 1837. Στον ίδιο κατάλογο, είναι μαζί του και άλλοι Γιαννιτσώτες. Πηγή: Γ.Α.Κ. Αρχειομνήμων Φ.163 243 Αριστεία.

 Αλειφτήρας Γεώργιος: Αξιωματικός Α.Ν.Μ.Υ 726.Αργυρό. Αίτηση για ανταμοιβή αριστείου από τη  συζύγου του, κατοίκου Λαμίας. Το Πιστοποιητικό του, υπογράφεται, από:  Ι. Φραγγίστα. Δ Σκυλοδήμου, Παπακώστα Τζαμάλα, Μακρυγιάννη κ. ά. 6 /12/1833. Υπηρέτησε υπό τον Καραϊσκάκη, τον Μήτσο Κοντογιάννη και άλλους οπλαρχηγούς. Μάχες που έλαβε μέρος: Υπάτη, Αγάθωνα, Διποτάμων, Αετού, Καροπούλων, Δραγαμέστου, Καρβασαρά, Ρίβιου, Πετροχωρίου, Μεσολογγίου, Νεοκάστρου, Κρεμμυδιού , Διστόμου κ.ά. Έλαβε αργυρό Αριστείο. (Ν. Αντωνόπουλος)  Ο Γ. Α σε διάφορα έγγραφα φέρεται να πήρε, πότε το σιδερένιο και πότε το χάλκινο αριστείο. Αλλά, όπως προκύπτει από την υπάρχουσα αλληλογραφία, διαφώνησε με αυτά και έστειλε επιστολή έντονης διαμαρτυρίας προς την επιτροπή αριστείων, τόσο για τα αριστεία που του εστάλησαν, όσο και για την βαθμολογία που τον κατέταξαν. Σε ένα αχρονολόγητο έγγραφο του πληρεξουσίου Φθιώτιδος, Αινιάνα, τον περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 33 Ρουμελιωτών αγωνιστών και τον προτείνει για αργυρό αριστείο. Στη συνέχεια με το υπό Αριθμό 7899 έγγραφο 8 Μαΐου 1844, το Υπουργείο επί των στρατιωτικών τον κατατάσσει ως αξιωματικό και τον ανταμείβει με Αργυρό Αριστείο. Αθήνα 5 Μαΐου 1844 υπογραφή Π. Ι Ρόδιος. Πηγή: Γ. Α. Κ Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254,Φ.273, Φ283. Ν. Αντωνόπουλος Κ. 50].

[Αλειφτήρας Παναγιώτης: Στρατιώτης από τη Γιαννιτσού. Πηγή: Κατάλογος αγωνιστών Π. Βασιλείου]

[Αλεξογιάννης Δημήτριος: Στρατιώτης από τη Γιαννιτσού-σιδερένιο. Είναι γραμμένος στον ονομαστικό κατάλογο Νο 3465 με α/α 69, μαζί με 100 Ρουμελιώτες αγωνιστές, μεταξύ των οποίων οι 20 είναι Γιαννιτσώτες. Το διαβιβαστικό έγγραφο του καταλόγου απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζίσκο στις 10 Μαρτίου 1844 και έχει ως εξής: «Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 σιδηρά αριστεία μετά των ισαρίθμων διπλωμάτων και ταινιών δια την διοίκηση Φθιώτιδας, δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα». Πηγή: Γ. Α. Κ Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.. Φ 272, Φ. 286],

[Αλερανθόπουλος Νίκος: Από Ασπροπόταμο, δηλώνει κάτοικος Γιαννιτσούς-σιδερένιο. .  Φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 80 του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ.Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π.Ι.Ρόδιου, για χρήση της διανομής:37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 283] Για τον ίδιο, ο Ν. Αντωνόπουλος γράφει: «Έλαβε σιδερένιο. Αριστείο. Το σωστό επώνυμο του πρέπει να ήταν Αλεξανδρόπουλος». Φ. 283, Κ.32»].

[Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος: στρατιώτης από τη Γιαννιτσού-σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 80 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]   

[Αναγνώστου Αναγνώστης του Κώστα ετών 39  από τη Γιαννιτσού-σιδερένιο. Στις 10 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε  ομαδική  αίτηση απονομής αριστείου, μαζί με άλλους 10 συγχωριανούς του από τη Γιαννιτσού,(Λεπτομέρειες βλέπε στην κοινή αίτηση με Ι. Κουντούρη). Το δε Πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι Μ.& Ν. Κοντογιάννης και το επικυρώνει ο Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης. Έλαβε μέρος στις μάχες: Στην Υπάτη δύο φορές, στο Κρεμμύδι κατά του Ιμπραήμ, στην δια νυκτός έξοδο του Μεσολογγίου και στην Αθήνα.  Είναι γραμμένος με α/α 104 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάνα και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης. Ο κατάλογος στις παρατηρήσεις αναφέρει «εγκρίνεται – Διανομή  Ο προτεινόμενος φέρεται να λαμβάνει σιδερένιο Πηγή: Γ. Α. Κ Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ 254, Φ. 286]

Αναγνώστου Γαλής ή Γεώργιος του Κώστα: Αργυρό,  κάτοικος Γιαννιτσού  ετών 37. Στις 10 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε κοινή αίτηση απονομής αριστείου, με 10 συγχωριανούς του και τον αδελφό του Αναγνώστη. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη με την ίδια παραπάνω ημερομηνία και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. ‘Έλαβε μέρος στις μάχες: Δύο φορές στην Υπάτη, στο Κρεμμύδι κατά του Ιμπραήμ, και την δια νυκτός κατά του Κιουταχή πασά έξοδο του Μεσολογγίου και λοιπές. Είναι γραμμένος με α/α 105 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάνα και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης. Ο κατάλογος στις παρατηρήσεις αναφέρει «εγκρίνεται – Διανομή». Ο προτεινόμενος φέρεται να λαμβάνει σιδερένιο. Ενώ ο Ν. Αντωνόπουλος στο βιβλίο του «Η Δυτική Φθιώτιδα στη Φωτιά του 21» τον παρουσιάζει να παίρνει το αργυρό αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.Φ 254 και 286] 

[Αναγνώστου Γιαννακός του Γιώργου: Από τη Γιαννιτσού-σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο Νο 4673 που συντάχθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1843 και υπογράφεται από τους: Νικήτα Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Δ. Καρύτσα(;), Ν. Ολύμπιο, Ν. Πανουριά. Έχει ως εξής: «Οι παραπόδας σημειούμενοι αγωνιστές της δεδουλουμένης επαρχίας των Αγράφων, διαμένοντες ήδη εις διαφόρους κατοικίας της Ελλάδας, υπήρξαν από αρχής μέχρι τέλους υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας ιερό αγώνα. Παραβρέθηκαν εις πολλάς κατά των εχθρών μάχας, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών εξ ημών και κατ’ εξοχήν υπό του αειμνήστου Καραϊσκάκη• εξ αυτών πολλοί διακρίνονται ως υπαξιωματικοί. Και συνεχίζει πως: Ενώ αυτοί είχαν ήδη εγκαίρως υποβάλει τα πιστοποιητικά δεδουλεύσεών τους, στερούνται μέχρι σήμερον το ανήκον εις αυτούς αριστείο, κάνουν δε παράκληση προς την Βασ. Γραμματεία της επικράτειας, να εγκρίνει την παραχώρησιν των εξής αριστείων». Ακολουθούν 212 ονόματα των αγωνιστών και συστήνεται να λάβει σιδερένιο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για τη χρήση της διανομής των αριστείων στα σχετικά άτομα.   . Πηγή: Γ. Α. Κ Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία».Φ. 277και Φ 283]

[Αναγνώστου Κώστας ή Κώστας του Αναγνώστου: Αξιωματικός από τη Γιαννιτσού-Αργυρό.  Είναι γραμμένος με α/α 2 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάνα και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης. προτείνεται να λάβει το  χάλκινο.  Στις 22 Μαΐου 1844, φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο-έγγραφο, μαζί με άλλους οκτώ Γιαννιτσώτες αξιωματικούς σε α/α 36 και προτείνονται για αργυρό αριστείο, το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι τα κάτωθι ονόματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται εις τον κατάλογον εις τον οποίον έδωκα εις το Υπουργείο των στρατιωτικών έχουν τα παρά του καταστατικού των αριστείων δικαιώματα απαιτούμενα προσόντα δια την απολαβήν του αργυρού αριστείου.  Μένω δε υπεύθυνος δια πάσαν παράβλεψιν ως προς τους ανωτέρω». Ο πληρεξούσιος Φθιώτιδος. Υπογραφή: πιθανόν του Γ Αινιάν.  Στις 1-6-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, ανακοινώνει:«Απόφασις:  Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίζομεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον Ευαρεστούμενοι να χορηγήσομεν το Αργυρούν Αριστείων εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών, έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ της πατρίδος πολέμου.  Κατάλογος

Βον Εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεση του παρόντος  Διατάγματος». Πηγή: Γ. Α. Κ Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 220, Φ, 286, Φ. 287]

[Αναστασίου Μήτρος: στρατιώτης, κάτοικος Γιαννιτσούς-σιδερένιο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 82 του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ.Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π.Ι.Ρόδιου, για χρήση της διανομής,  37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Επίσης ο ίδιος περιλαμβάνεται και σε κατάλογο , ο οποίος συντάχθηκε από τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη και Γ. Αινιά, ως Αναστασόπουλος Δημήτριος, και προτείνεται για σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.283, Φ. 283]   

Αντώνης Σωτήρη: βλέπε Σωτήρη Αντώνης*

Αντωνίου Σακελλάρης* ή Σακελλάριος Αντωνίου: Αξιωματικός, πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Γιαννιτσούς-Αργυρό. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμητών, ο οποίος συντάχθηκε από τον  Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών  Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας  Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο,  με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα.  Όπως προκύπτει από την εν συνεχεία διερεύνηση, φαίνεται πως 42 από τους παραπάνω αναφερομένους αγωνιστές, διαφώνησαν και κατέφυγαν ξανά στον Χρηστ. Χατζηπέτρου, ο οποίος συνέταξε νέο κατάλογο, προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία βεβαιώνοντας πως τα 42 αυτά άτομα έχουν τα προσόντα για να λάβουν αργυρό αριστείο, μεταξύ των οποίων και ο υποφαινόμενος με α/α 34. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών, στις 5 Ιανουαρίου του 1844 επιβεβαιώνει-εγκρίνει και κατατάσσει τους ανωτέρω 42 αγωνιστές στο βαθμό του αξιωματικού και στέλνει τα αργυρά αριστεία προς διανομή στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  285 , 286. Φ 287 Σημείωση: Το όνομα Αντωνίου Σακελλάριος ή Σακελλάρης Αντώνιος (πιθανόν βαθμός ιερέως) το 1834 το συναντάμε ως ιερέα, όπου στον εκλογικό κατάλογο του χωριού το 1843 να πρόκειται να ιερουργήσει, για να ορκίσει τους εκεί συναθροισθέντες στην εκκλησία του Σωτήρος. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ.286] 

[Αποστολάκης Ιωάννης: στρατιώτης από τη Γιαννιτσού-σιδερένιο.  Είναι γραμμένος με α/α 108 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάνα και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης, επί υπουργίας Π. Ι Ρόδιου. Ο προτεινόμενος, φέρεται να λαμβάνει σιδερένιο. Στον κατάλογο Νο 3465, ο οποίος στάλθηκε προς τον Δ. Χατχζίζκο για διανομή των σιδερένιων αριστείων είναι καταχωρημένος ως Αποστολογιάννης    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  272,  Φ. 286]   

Αποστόλου Αργύρης: Ο Κώστας Κλεφτοδήμος στο Βιβλίο του «Ρουμελιώτες Αγωνιστές του 21» γράφει: «Από τη Γιαννιτσού της Δυτικής Φθιώτιδας, ακολούθησε το Σπύρο και το Νίκο Κοντογιάννη και διακρίθηκε στην Αθήνα στα 1826-1827» Το όνομα Αποστόλου Αναγνώστη είναι γραμμένο στον εκλογικό κατάλογο του χωριού το 1843

[Αργυρόπουλος Γιαννακός: Από τη Γιαννιτσού-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 117 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάν και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης, επί υπουργίας Π. Ι Ρόδιου. Ο προτεινόμενος, φέρεται να λαμβάνει σιδερένιο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία».Φ.  286].  Σημείωση: Ο Γιάννης Αργυρόπουλος επίσης, είναι γραμμένος και στον εκλογικό κατάλογο του χωριού του 1843, ένας από τους αδελφούς του μετοίκησε στο χωριό Κόμμα.

[Αυλόγυτος ή Αυλόγυρος Κωστούλας Αθανάσιος ως Καμάρας από τη Γιαννιτσού. Στις Αρχειακές Συλλογές Αριστεία των Γ.Α.Κ., υπάρχει επιστολή του Διοικητή της Φθιώτιδας προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία Νο 5955/ 14 / 9βρίου 1839 η οποία αναφέρει: «Περί αριστείων»

«Επιστρέφοντες εσωκλείστως προς την Βασιλικήν ταύτην Γραμματείαν τα πιστοποιητικά, τα διπλώματα, μετά των αριστείων και τας ταινίας των Μακρυγιάννη Ντούμο, Νικολάου Ρεντίνα, Πολυμέρου Ιωάννη, Αθανασίου Κωστούλα Αυλόγυρου ως Καμάρα Γιαννακόπουλου, εκ του Δήμου Μακρακώμης, ήτοι, ο μεν πρώτος έλαβε αργυρόν αριστείον, ο δε δεύτερος αποδημεί, ο τρίτος απεβίωσε και ο τελευταίος άγνωστον πού διαμένει». Υπογραφή: Ευπειθέστατος ο Διοικητής Φθιώτιδος (Λοιδωρίκης). Στο Φάκελό του υπάρχει το δίπλωμα του, στο οποίο αναφέρεται ότι του χορηγείται το σιδερένιο αριστείο, 29 Απριλίου 1839, αλλά όπως προκύπτει από την αλληλογραφία, δεν του επιδόθηκε ποτέ.  Επίσης από την ίδια πηγή, στις 27 Απριλίου 1839, ο ίδιος είναι γραμμένος με α/α 110 σε έναν κατάλογο μαζί 357 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα, αλλά και με τους Γιαννιτσώτες Α. Ζαρκαδούλα, Ιωάννη Τσάκα και Πειρώνη και προτείνονται για αριστείο. Ο Ν. Αντωνόπουλος (τον έχει γραμμένο ως , Κωστούλας- Αυλόγυρος Αθανάσιος από τη Γιαννιτσού) , προτείνεται για αριστείο. Φ. 17, Κ. 1]. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε ληστές.

[Βαρβατζέλης Κώστας:  Από τη Γιαννιτσού-σιδερένιο. Το 1839 βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο του τάγματος της οροφυλακής, μαζί με τον αναφερόμενο πιο κάτω, Κώστα Βαρβάτο του Αθαν, και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο για τις εκδουλεύσεις του προς την πατρίδα. Πηγή: Ψηφιακές Αρχειακές Συλλογές Αριστεία]

[Βαρβάτος Ιωάννης του Γεωργίου: Από τη Γιαννιτσού-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 127 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάν και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης, επί υπουργίας Π. Ι Ρόδιου. Ο προτεινόμενος, φέρεται να λαμβάνει σιδερένιο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 286].    

[Βαρβάτος Κων/νος του Αθανασίου: αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ. 1239. Από τη Γιαννιτσού, «Αίτηση για ανταμοιβή αριστείου στις 20 Μαΐου 1865. Το Πιστοποιητικό του το υπέγραψαν οι: Μ & Ν Κοντογιάννη 12/10/1846. Το 1821 σε μάχη με τους Τούρκους πιάστηκε αιχμάλωτος και δραπέτευσε το 1823 στο χωριό Αγά, πάλι κατά τη διάρκεια της μάχης. Έλαβε μέρος στις μάχες: Καλιακούδας, και πολιορκίας του Μεσολογγίου, υπό τον Ν. Κοντογιάννη, Νεοκάστρου και Κρεμμυδίου, υπό τον ίδιο με αρχηγό τον Καραϊσκάκη, Αράχωβας και Διστόμου, υπό τον ίδιο οπλαρχηγό της πολιορκίας της Αθήνας, υπό τον Καραϊσκάκη». Ο Κ .Κλεφτοδήμος για το ίδιο παραπάνω όνομα γράφει: «Από τη Γιαννιτσού της Δυτικής Φθιώτιδας ακολούθησε τον Νίκο Κοντογιάννη σαν μπουλοκτσής και διακρίθηκε σε διάφορες μάχες. Στα 1823 αιχμαλωτίστηκε από τον Χασάν Τομαρίτσα σε μια μάχη που έγινε στη Σπερχειάδα, κατάφερε όμως να δραπετεύσει και να διακριθεί στη μάχη της Καλιακούδας. Στη συνέχεια ακολουθώντας τον Νικολό Κοντογιάννη διακρίθηκε στην β΄ πολιορκία του Μεσολογγίου. Ακόμα πολέμησε στο Νιόκαστρο, το Κρεμμύδι, την Αράχωβα, το Δίστομο, την Αθήνα και τη Τριζοίνα. Στα 1828 κατατάχτηκε στην τρίτη χιλιαρχία και διακρίθηκε στις μάχες της Τέρνοβας και των Κραβάρων, καθώς στη πολιορκία της Ναυπάκτου, όπου και λαβώθηκε στο δεξιό μηρό». Για τον Κώστα Βαρβάτο υπάρχει αρκετή αλληλογραφία. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία».Αρχειακές Συλλογές των Αριστείων 227 εγγραφή 4522/228 εγγραφή 4559 και 228/4550  Φ. 126, Φ.  162]

[Βέλκος Γεώργιος: από το Βιδίνι Αλβανίας κάτοικος Γιαννιτσούς. Υπαξιωματικός γ΄ τάξεως Α.π.Μ.Υ 3415. Αίτηση ανταμοιβής στις 20 Μαΐου 1865. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Χ¨ Χρήστου και Χριστοδ. Χατζηπέτρου στις 11 Ιουνίου 1847. Δεν κατονομάζονται μάχες, μόνο ότι έλαβε μέρος σε πολλές. Πηγή: Ν. Αντωνόπουλος.  Είναι γραμμένος και στον κατάλογο αγωνιστών του Π. Βασιλείου. Σημείωση: Το όνομα του Γεωργίου Βέλκου, μυλωνάς το επάγγελμα, είναι γραμμένο και στο προικοσύμφωνο συμβόλαιο Αριθ. 8335 του 1857, από τα Γ.Α.Κ Λαμίας, όπου το σπίτι του συνόρευε με το σπίτι του Ιωάννου Μυλωνά.

[Βέλκος Ιωάννης: «υπαξιωματικός γ΄ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ.3415. Καταγόταν από το Βιδίνι Αλβανίας. Αίτηση για ανταμοιβή 20 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Χ¨ Χρήστου και Χρ. Χατζηπέτρου 11 Ιουνίου 1847. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες, τις οποίες δεν κατονόμασε». Πηγή: Ι.  Αντωνόπουλος]

[Βλαχόπουλος ΚώσταςΚατάγεται από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε το Σπύρο και το Νίκο Κοντογιάννη και διακρίθηκε στην Αττική στα 1826-1827». Πηγή: Κ. Κλεφτοδήμος]

[Βλαχώνης Απόστολος: Στρατιώτης, ετών 30, από τη Γιαννιτσού Αγράφων. Είναι γραμμένος σε στρατιωτικό κατάλογο του Μήτσου Κοντογιάννη με αύξοντα αριθμό 12. Εν Γυφτοχώρι ( σημερινή Καλλιθέα Σπερχειάδος) 25 Απριλίου 1830. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία».  Φ.  4]

[Γαλανός Ιωάννης: «Από τη Γιαννιτσού. Αίτηση 20 Νοεμβρίου 1841. Πιστοποιητικό από τους Μ. και Ευαγγ. Κοντογιάννη 16 Νοεμβρίου 1841. Έλαβε μέρος στις μάχες: Καρπενησίου, υπό τον Καραϊσκάκη, Καλιακούδας υπό τον Νικ. Μ. Κοντογιάννη, Κρεμμυδίου, Νεοκάστρου, απέξω της πολιορκίας του Μεσολογγίου υπό τον Μ. Κοντογιάννη». Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 101]. Πηγή: Ν. Αντωνόπουλος. Σημείωση: Εγκαταστάθηκε στο Πλατύστομο

[Γεμινής Ιωάννης: Υπαξιωματικός. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Γιαννιτσούς-χάλκινο. Στις 23 Νοεμβρίου 1841, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς τον Δήμο Μακρακώμης, με την παράκληση αυτά να διαβιβαστούν προς  την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία. Το πιστοποιητικό του Υπογράφεται από τους: Μ. Κοντογιάννη Συνταγματάρχη και Ευαγγέλη Μ. Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχη. Επικυρώνεται από τον πάρεδρο Σπερχειάδος Ν Φλώρο 17 9βρίου 1841.

Το πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων γράφει: «Υπηρέτησεν στρατιωτικώς την πατρίδα άμα κηρυχθέντος του της ελευθερίας της Ελλάδας ιερού αγώνα. Παραβρεθείς εις τας εξής μάχας: εις την μάχην του Καρπενησίου κατά του Σκόντρα πασά, υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη εις την Καλλιακούδα κατά του ιδίου, υπό την οδηγίαν του Ν. Κοντογιάννη, εις Κρεμμύδι έξωθεν του Νεοκάστρου κατά του Ιμπραήμ πασά, υπό την οδηγίαν του Μ. Κοντογιάννη, εις το Μεσολόγγι ομοίως και λοιπάς τας συγκροτηθείσας μέχρι το 1828 έτους». Στις 16 Ιανουαρίου 1844, ο Ασπροποταμίτης Συνταγματάρχης Χρηστ. Χατζηπέτρου, διαβιβάζει ονομαστικό κατάλογο με 354 Ασπροποταμίτες που δια μένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και συστήνει διάφορα για αυτούς αριστεία. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο προς:

 Αριθ, 9181         Βασίλειον της Ελλάδος Υπουργείον των Στρατιωτικών

         Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήνα την16  Ιουνίου 1844    Ο Υπουργός: Π. Ι . Ρόδιος.  Στον προτεινόμενο    με τον παραπάνω  κατάλογο του απονέμεται το χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 101, Φ. 285, Φ. 286  Κυτίο  52] Σημ: Κώστας Γεμινής το 1943 είναι γραμμένος σε εκλογικό κατάλογο Γιαννιτσούς. Μετοίκησαν στη Λαμία.

[Γεραγάς Γιάννης*: Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Γιαννιτσούς- Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμητών, ο οποίος συντάχθηκε από τον  Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών  Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας  Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο,  με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 283] 

 [Γεωργίου Νάσος: «Από τη Γιαννιτσού της Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε το Σπύρο και το Νίκο Κοντογιάννη και διακρίθηκε στις επιχειρήσεις της Αττικής στα 1826-1827». ( Κ. Κλεφτοδήμος) ]Σημ. Δεν βρέθηκαν άλλα στοιχεία.

[Γεωργίου Δημήτριος: Υπαξιωματικός, λοχίας από τη Γιαννιτσού Φθιώτιδος Ο Δημήτριος Γεωργίου βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο Νο 38861  Αριθ πρωτ. 62 Σώμα Οροφυλακής

«Κατάλογος ονομαστικός των υπαξιωματικών και στρατιωτών των λαβόντων χάλκινα ή σιδερά αριστεία μετά διπλωμάτων». Στη συνέχεια για τον ίδιο αναφέρει ότι έχει το βαθμό του λοχία του 3ου λόχου και γεννήθηκε στη Γιαννιτσού. Ως λοχίας έλαβε χάλκινο αριστείο στις 22 Φεβρουαρίου 1836, από το ΙΙΙο λόχο του 1ου τάγματος της Εθνοφυλακής Ευρυτανίας. Εν Μαραθιά 15 Φεβρουαρίου 1842  Υπογραφή (δυσανάγνωστη) (αντισυνταγματάρχης). Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία  «Αριστεία» Φ.163]       

[Γεωργίου Ιωάννης ή Γιαννακός ή Γιαννάκης: Κάτοικος Γιαννιτσού-αριστείο. 7 Ιανουαρίου 1841 κατέθεσε  αίτηση ατομική απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας πολέμου, προς το Δήμαρχο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων, με την πιστοποίηση, ότι έχει συμμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί αριστείων. Το πιστοποιητικό του το υπογράφουν   οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης, « Εν Αγά 2 Δεκεμβρίου 1841»   και επικυρώνεται, από τον πάρεδρο, εκτελούντα χρέη Δημάρχου Σπερχειάδος Ν Φλώρο.   Το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:  «… «λαβών τα όπλα ανά χείρας άμα κηρυχθέντος του υπέρ ελευθερίας της Ελλάδος ιερού αγώνος, υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα, παραβρεθείς εις διαφόρους κατά των εχθρών κρισίμους μάχας, εις την της Υπάτης μάχην δύο φοράς εις το 1821 και 1822, εις την γενομένην απ’ έξω του Μεσολογγίου τρομεράν μάχην και εις την του Καρβασαρά καθ’ όλον αυτό το διάστημα του ιερού αγώνος μέχρι τέλους» Ο Δήμαρχος Μακρακώμης Κ. Α Τσουκαλάς, στις 11 Ιανουαρίου 1841, διαβιβάζει τα εν λόγω έγγραφα αρμοδίως. ). Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 114, Φ. 191]

[Γεωργίου Κώστας: Από τη Γιαννιτσού;;(με επιφύλαξη) Γιαννιτσού;;(με επιφύλαξη ή Γιαννίτζα Καλαμών) Είναι γραμμένος με α/α 275 ως στρατιώτης σε κατάλογο αγωνιστών μαζί με άλλους 425 στρατιώτες από όλη την τότε Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και άλλοι 7 Γιαννιτσώτες,   που φέρονται να υπηρετούν στο τάγμα οροφυλακής της Υπάτης, ως στρατιώτες και προτείνονται για σιδερένιο Αριστείο, για τις προσφερόμενες εκδουλεύσεις τους προς την πατρίδα ). Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» ψηφιακές Αρχειακές Συλλογές σελίδα 228/4551/ 1836]

[Γεωργόπουλος ή Γεωργίου Γιαννακός: χάλκινο Υπαξιωματικός κάτοικος Γιαννιτσού, ετών 40. 10-1-1844, κατέθεσε  αίτηση κοινή με 14 συγχωριανούς του και βεβαιωτικό πιστοποιητικό, συμμετοχής του στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας πόλεμο, το οποίο το υπογράφουν οι τοπικοί οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννη με την ίδια ημερομηνία και επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων: «Έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης δύο φορές, Καλλιακούδας, Κρεμμυδίου, κατά του Κιουταχή πασά πολιορκίας και εξόδου Μεσολογγίου κ.α». Περιλαμβάνεται και σε ονομαστικό  κατάλογο με α/α 4υπό αριθμό 8397/8-3-1844,των Ε. Κοντογιάννη και Γ. Αινιάν με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Λεπτομέρειες για την αίτηση βλέπε στη μερίδα του αγωνιστή Ι. Κουντούρη, Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254,Φ.  254,  Φ. 286]  

[Γιαννητσιώτης Αποστόλης: Χιλίαρχος. Ο Απόστολος Γιαννiτσιώτης κατάγεται από τη Γιαννιτσού Αγράφων, οπλαρχηγός του 1821, πολέμησε κοντά στον Γεωργ. Καραϊσκάκη. Το 1824 πήρε μέρος στον εμφύλιο και πολέμησε στην Πελοπόννησο. Έφτασε στον βαθμό του υποχιλιάρχου. (Εγκ Χάρη. Πάτση) Ο Κ. Κλεφτοδήμος για τον ίδιον γράφει: Οπλαρχηγός από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Πήρε μέρος στις μάχες του Βραχωριού, Ζαπαντιού και Καρπενησιού και διακρίθηκε για την παλικαριά του. Κλείστηκε στο Μεσολόγγι και πήρε μέρος στις πολιορκίες του. Στα 1824 προβιβάστηκε σε χιλίαρχο. Μετά την απελευθέρωση εγκαταστάθηκε στο Πλατύστομο. Ο Απόστολος Γιαννητσιώτης, ο Κώστας Καρυαμπάς από το Πλατύστομο και ο Νάκος Ρεντινιώτης από τη Βαρυμπόπη, στις 22 Μαρτίου 1852 συντάσσουν και αποστέλλουν προς το Υπουργείο των Οικονομικών την παρακάτω κοινή διαμαρτυρία (αίτηση): «Οι υπογεγραμμένοι, είμαστε εκ των προικοδοτημένων Φαλαγγιτών αξιωματικών κάτοικοι του χωρίου Πλατυστόμου, ο δε Νάκος Ρεντινιώτης κάτοικος Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της επαρχίας Φθιώτιδας. Λαβόντες φαλαγγίτικα γραμμάτιά μας ενεργήσαμε κατά το έτος 1849 καταμέτρησιν εθνικών χέρσων γαιών, κατεχομένων παρ’ υμών αυτών κειμένων εις το χωρίον Πλατυστόμου του αυτού Δήμου προς εξαργύρωσιν των ειρημένων γραμματίων κατά τον Ιούνιον του έτους 1849. Γενομένης εκποιήσεως των καταμετρηθέντων τεμαχίων κατακυρώθησαν τα πλείστα αυτών εις τους υποφαινομένους, αλλά δυστυχώς και παρά πάσαν προσδοκίαν τα πρακτικά της ειρημένης δημοπρασίας μένουν, ως πληροφορούμεθα, εις το αρχείον της ενταύθα εφορίας επί τρία ολόκληρα έτη, χωρίς να κατευθυνθώσι εις το αρμόδιο Υπουργείον προς έγκρισιν δια να ίδωσι και οι υπογεγραμμένοι τας συνεπείας του αγώνα και θυσίας αυτών. Η αδιαφορία αυτή, κύριε Υπουργέ, του ενταύθα οικονομικού εφόρου κατέστη ολίγον επιζήμιος εις τους υποφαινομένους….» Καταλήγοντας ζητούν από τον υπουργό να διατάξει τον οικονομικό έφορο Φθιώτιδας να αποστείλει τα πρακτικά της δημοπρασίας. Ακολουθούν οι υπογραφές. Υπάρχει στη συνέχεια ολόκληρη αλληλογραφία για τους παραπάνω και άλλους φαλαγγίτες, όπως Κωνστ. Σακελλαρίου και Κ. Καραμάνου. Για τους αιτούντες, το Υπουργείο επί των οικονομικών με το υπό αριθμό 45774 στις 2 Φεβρουαρίου 1853. βεβαιώνει, ότι υπάρχουν οι αποδείξεις της Γενικής διακηρύξεως της δημοπρασίας για την εκποίηση των εθνικών γαιών, που αγοράσθηκαν από τους: Α. Γιαννιτζιώτη, Κ. Καρυαμπά και Ν. Ρεντίνα.

Το 1849 το Υπουργείο διατάσσει τον οικονομικό έφορο να ενεργήσει νέα δημοπρασία με το σκοπό να μη χαθεί η δαπάνη της καταμέτρησης προς τον γεωμέτρη και να μη χάσουν οι παραπάνω φαλαγγίτες τα γραμμάτια τους.

Στη συνέχεια το Υπουργείο δίδει αυστηρή εντολή να γίνει συστηματική και ακριβής καταμέτρηση των συνορευομένων εθνικών γαιών, προς αποφυγή καταπατήσεων και να γίνει σύντομη η εκποίηση αυτών. Το όνομα Αποστόλης Γιαννιτσιώτης]

 [Γιαννιτσιώτης Κώστας: Από Γιαννιτσού Φθιώτιδας. Το 1836 φέρεται να υπηρετεί στο σώμα εθνοφυλακής Υπάτης, ως στρατιώτης και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Στον κατάλογο αυτό, είναι γραμμένος με α/α 415 μαζί με άλλους 425 στρατιώτες, μεταξύ των οποίων 7 Γιαννιτσώτες, ήτοι: Ο Κώστας Μαργαρίτης (311), ο Κώστας Ιωάννου (295), ο Κώστας Ζερλογιάννης (379), ο Κώστας Καλτσάς (274), ο Κώστας Γεωργίου (275);   και ο Αθανάσιος Κωνσταντίνου (221). Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Αρχειακές Συλλογές/σελίδα 228/4551/ Οκτώβριος 1836]

Γιωργαλής Παπαδημητρίου, βλέπε Παπαδημητρίου Γεωργαλή.

[Γκούβρης ή Γκούβρας Γεώργιος: Από τη Γιαννιτσού. τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Είναι καταχωρημένος, με α/α 63 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272] 

[Δημητρίου Κώστας: Ο Κ. Κλεφτοδήμος στο βιβλίο του «Ρουμελιώτες Αγωνιστές του 21» Αθήνα 1988, γράφει: «Από τη Γιαννιτσού της Δυτικής Φθιώτιδας, ακολούθησε το Νικολό Κοντογιάννη και διακρίθηκε στην Αττική στα 1826-1827»]

[Δημητρίου Χρήστος αξιωματικός: Από τη Γιαννιτσού-Αργυρό. Ο Χρήστος Δημητρίου είναι γραμμένος σε κατάλογο του υπουργείου των στρατιωτικών μαζί με άλλους 69 αγωνιστές από όλη την Ελλάδα με α/α 37

Χορήγηση αργυρών αριστείων εις 69 άτομα Υπ Στρατιωτικών 10/6/1844

«Απόφσις: Επι τη προτάσει του ημετέρου υπουργού των στρατιωτικών, αποφασίζομεν και διατάττομεν

Αον Ευαρεστούμεθα να χορηγήσομεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών, έλαβαν μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας της υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πόλεμον¨»     Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272, Φ. 220] Είναι στον ίδιο λόχο με τον Κώστα Γιαννιτσιώτη και άλλους Γιαννιτσώτες, Οκτώβριος 1836,

[Ζαϊμης Αναγνώστης του Α: Στρατιώτης από τη Γιαννιτσού. Είναι καταχωρημένος με α/α 68 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]   

[Ζαρκαδούλας Θανάσης: Από την Γιαννιτσού της Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε τον Νικολό και Σπύρο Κοντογιάννη και διακρίθηκε στις επιχειρήσεις της Αττικής στα 1826-1827. (Κ. Κλεφτοδήμος στο βιβλίο του Ρουμελιώτες Αγωνιστές του 21 Αθήνα 1988]

[Ζαρκάδος Αποστόλης: Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε το Νικολό και το Σπύρο Κοντογιάννη και πήρε μέρος στις επιχειρήσεις της Αττικής στα 1826-1827. (Κ. Κλεφτοδήμος στο βιβλίο του Ρουμελιώτες Αγωνιστές του 21 Αθήνα 1988). Σημείωση: Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι μπορεί να είναι ο Απόστολος Ζαρκαδούλας, που ακολουθεί, αλλά, στο ίδιο βιβλίο, βρίσκεται και ο επόμενος.]

[Ζαρκαδούλας Απόστολος: Αργυρό τον έχει «Μπουλουκτσής-αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ.1561  από τη Γιαννιτσού Δ. Φθιώτιδας. Αίτηση για ανταμοιβή στις 8 Απριλίου 1846.Το Πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι οπλαρχηγοί: Θ Γρίβας, Π. Σκαλτσοδήμου, Χρ. Χατζηπέτρου κ.ά. 7 Μαρτίου 1844.Ακολούθησε τον Καραϊσκάκη, τον Αντρίτσο Σιαφάκα, τους Κοντογιανναίους και τον Κώστα Γιολδάση-Σερέτη. Υπηρέτησε υπό τους Σιαφάκα, Ν. Κοντογιάννη, Σερέτη, Γιολδάση, Καραϊσκάκη κ.ά. Πολέμησε, έχοντας στην οδηγία του 30-40 παλληκάρια, στις μάχες: Καλλιακούδας, Καρπενησίου, Κεφαλοβρύσου*, Ν, Μεσολογγίου, Νευρόπολης (Καρδίτσας), Κεδροχωρίου, Βελίτσας, Αράχωβας, Πετροχωρίου, Βελίστα, και Διπόταμου όπου λαβώθηκε στο δεξί του πόδι». Στα «Ιστορικά αρχεία των αγωνιστών του 1821» της Εθνικής βιβλιοθήκης, φέρεται σαν Μπουλουκτσής, έχων υπό την οδηγία του 30-40 παλικάρια μαζί του, στη μάχη της Αράχωβας. Σημείωση: Πιθανόν να κατάγεται από τα Απενιανά Ευρυτανίας”.

Στις 22 Μαΐου 1844 είναι γραμμένος μαζί με άλλους οκτώ Γιαννιτσώτες αξιωματικούς σε α/α 32 και προτείνονται για αργυρό αριστείο, το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι τα κάτωθι ονόματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται εις τον κατάλογον εις τον οποίον έδωκα εις το Υπουργείο των στρατιωτικών έχουν τα παρά του καταστατικού των αριστείων δικαιώματα απαιτούμενα προσόντα δια την απολαβήν του αργυρού αριστείου.

Μένω δε υπεύθυνος δια πάσαν παράβλεψιν ως προς τους ανωτέρω». Ο πληρεξούσιος Φθιώτιδος. Υπογραφή: πιθανόν του Γ Αινιάν. Συνέχεια, στις 1-6-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, ανακοινώνει:«Απόφασις:  Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίζομεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον Ευαρεστούμενοι να χορηγήσομεν το Αργυρούν Αριστείων εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών, έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ της πατρίδος πολέμου.  Κατάλογος

Βον Εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεση του παρόντος  Διατάγματος» Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 287  Πηγές: «Ιστορικά αρχεία των αγωνιστών του 1821» της Εθνικής βιβλιοθήκης και Ν. Αντωνόπουλος.] 

Τον Απόστολο Ζαρκαδούλα τον συναντάμε στο χωριό ως ποιμένα• αναφέρεται στο 3164/9/1841 διαλυτικό συμφωνητικό με τον Φώτη Αδάμ, αρβανιτόβλαχο Σκηνίτη. Σε αυτό το συμβόλαιο αναφέρεται ότι διαλύουν την μεταξύ τους «συντροφία», την οποία είχαν συνάψει από το 1839. Επίσης είναι γραμμένος και στον εκλογικό κατάλογο του χωριού το 1843 και σαν γεροντότερος, μαζί με άλλους να συμμετέχει στη σύνταξη του τότε εκλογικού καταλόγου. Το 1846 τον συναντάμε επίσης με το επάγγελμα του γεωργού, όπου παρουσία μαρτύρων και του Συμβολαιογράφου Γεωργίου Ριζόπουλου, συντάσσει το υπό αριθμό, 2400 προικοσύμφωνο με τον Κώστα Κάτζαρη, στρατιώτη, με σκοπό ο Κάτζαρης να παντρευτεί την κόρη του Γιαννούλα σε πρώτο γάμο.

[Ζαρκαδούλας Γιαννάκης: αξιωματικός. Με βασιλικό διάταγμα της 20 Μαΐου 1834 χορηγήθηκε σύνταξη του πεντηκοντάρχη. Κατάλογος συντάξεων, Βουλή των Ελλήνων 1850. Επίσης γράφεται ότι κατάγεται από τα Άγραφα και πήρε μέρος σε μάχες της Ρούμελης. Στα 1828 κατατάχτηκε στην χιλιαρχία του Γαρδικιώτη Γρίβα με βαθμό πεντηκόνταρχου. Κατάλογος συνταξιούχων βουλής των Ελλήνων 1850. Σημείωση: Τον Ιωάννη Ζαρκαδούλα τον συναντάμε σε έκθεση του Στρατιωτικού επιθεωρητού του σώματος του Καπιτάνου  Ιω. Μ. Κοντογιάννη, που εδρεύει στην Οξιά Μονής του Αγίου Ιωάννου και τον αναφέρει, ως απόντα και ότι   βρίσκεται σε έγγραφη άδεια στην εστία του, 28 Απριλίου 1830. Τον ίδιο επίσης τον συναντάμε στα χωριά της Άμφισσας να προικοδοτείται ως αξιωματικός αγωνιστής με κτήματα και μύλο στην περιοχή αυτή].

[Ζαχαρόπουλος Αναγνώστης: Στρατιώτης από τη Γιαννιτσού. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρο και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Α. Ζ προτάθηκε για το σιδερένιο Αριστείο. Το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο , επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διαβιβάζει, με τον κατάλογο Νο 3466 προς τον Δ, Χατζίσκον, τα προτεινόμενα αριστεία για χρήση της διανομής στους δικαιούχους Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία”  Φ.  245. Φ. 272}    

[Ζερλογιάννης Κώστας ή Ξερόγιάννης: Από τη Γιαννιτσού. Τον συναντάμε στον υπό αριθμό 379 κατάλογο που περιλαμβάνει 425 αγωνιστές από όλη τη Ελλάδα, οι οποίοι υπηρετούν στο σώμα εθνοφυλακής της Υπάτης και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο, μαζί με άλλους 7 Γιαννιτσώτες καθώς και τους Μήτρο Στεριόπουλο από το Ροβολιάρι και το Χρήστο Δροσόπουλο από το Αρχάνι. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία.“Αριστεία”Αρχειακές Συλλογές. Οκτώβριος 1836 «Αριστεία» σελίδα 228/4551])

[Ζοβοϊλης Δημήτριος: Είναι καταχωρημένος στο Πλατύστομο, πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται με α/α 323 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμητών, ο οποίος συντάχθηκε από τον  Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών  Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας  Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο,  με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα.  Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο     Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Ζουλούμης Βασίλης:. Από τη Γιαννιτσού Φθιώτιδας. Ακολούθησε το Νικολό και Σπύρο Κοντογιάννη και διακρίθηκε στην Αθήνα στα 1826-27 (Κ. Κλεφτοδήμος) Επίσης είναι γραμμένος και στον κατάλογο του Π. Βασιλείου σαν πεντακόνταρχος. Σημείωση: Υπάρχει στα χέρια μας δίπλωμα αργυρού αριστείου, το οποίο χορηγήθηκε στον ανθυπολοχαγό Νικόλαο Α. Ζουλούμη για τη συμβολή του στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας από τον Αγά. Επίσης, το όνομα Γ. Ζουλούμης, υπάρχει ως Δήμαρχος της Σπερχειάδος και δεν αποκλείεται να είναι απόγονος του εκ Γιαννιτσούς Ζουλούμη ή απλή συνωνυμία]

[Ιωάννου ή Ποταμιάς Γιώργος: «Γεννήθηκε στις 18/6/ 1812 στη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Δεκατεσσάρων μόλις χρονών κλείστηκε στο Μεσολόγγι και πήρε μέρος στη β΄ πολιορκία του. Μετά την έξοδο της φρουράς ακολούθησε τους Κοντογιανναίους και διακρίθηκε σε διάφορες μάχες. Στα 1828 κατατάχτηκε στη χιλιαρχία του Γιαννάκη Στράτου μέχρι το 1840 και από το 1840 στην Οροφυλακή μέχρι το 1853, οπότε του δόθηκε άφεση• Καρπενήσι 17/1/1853. Το πιστοποιητικό του το χορήγησαν Ν. και Ε. Κοντογιάννης, Εν Σπερχειάδα το 1863. Η επιτροπή τον κατέταξε στην Γ΄ τάξη των στρατιωτών με Α π Μ 5477» (Κ. Ζήσης). Ο Ν. Αντωνόπουλος για τον ίδιο:  Υπαξιωματικός Γ΄ Α.Π.Μ.Υ 5477. Γεννήθηκε στη Γιαννιτσού. Αίτηση ανταμοιβής 10Ιουνίου 1865. Το πιστοποιητικό του το υπογράφει ο Ευ. Κοντογιάννης 19 Μαΐου 1863. Μάχες: Καρπενησίου, πολιορκίας Μεσολογγίου κ. ά.]

[Ιωάννου ή Ποταμιάς Γεώργιος: Από τη Γιαννιτσού. Με βάση το Φύλλο Μητρώου του, που υπάρχει στον φάκελό του, γεννήθηκε στη Γιαννιτσού στις 10 Ιανουαρίου το 1803 και το 1845 ήταν 35 ετών, έχει το βαθμό του δεκανέα, είναι άγαμος και διαμένει στη Γιαννιτσού. Επίσης στον φάκελό του υπάρχει πιστοποιητικό εκδουλεύσεων, που υπογράφεται από τον Βάσω Μαυροβουνιώτη και Ι. Κλίμακα. Είναι καταχωρημένος με α/α 68 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.  Επίσης, τις10 Απριλίου 1845. Το 2ο  τάγμα που υπηρετεί, αλληλογραφεί με το Υπουργείο των Στρατιωτικών, για να του αποσταλεί το χάλκινο αριστείο, διότι ο υποφαινόμενος Ι. Γ λόγω κάποιας ασθένειας που τον ταλαιπώρησε, δεν κατάφερε να το πάρει σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272, Φ. 293]   Σημείωση: Οι δύο παραπάνω αναφερόμενοι, δεν μπορεί να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, έχουν  τελείως διαφορετική ημερομηνία γέννησης.

[Ιωάννου ή Κώστα Παππα Ιωάννου: Από τη Γιαννιτσού Αργυρό. Αξιωματικός. Στις 8 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε  αίτηση για ανταμοιβή αριστείου και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων, το οποίο υπογράφεται  από τους: Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. Έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης 2 φορές, Καρπενησίου, Καλλιακούδας, Κρεμμυδίου, και εξόδου του Μεσολογγίου. Αθήνας, υπό τον Καραϊσκάκην.(Ν. Αντωνόπουλος τον έχει, ως Παπαϊωάννου Κώστα). Από την έρευνα των φακέλων των αριστείων, βρέθηκαν τρεις πανομοιότυποι κατάλογοι-έγγραφα, με 42 αριστειούχους αργυρών από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, μεταξύ των οποίων οι 8 είναι από τη Γιαννιτσού. Τα έγγραφα αυτά σχετίζονται μεταξύ τους και αποτελούν εσωτερική αλληλογραφία των υπηρεσιών. Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος με α/α 14 για αργυρό αριστείο. Στις 26 Μαΐου 1844, το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εκδίδει Διάταγμα που αναφέρει: «Απόφασις: Επί προτάσει του ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίζομεν και διατάττομεν τα εξής:

 Αον. Ευαρεστούμενοι να χορηγήσομεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού, έλαβον μέρος εις τας μάχας τας υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου». αναφέρονται τα 42 ονόματα καταλήγει:

Βον. Εις τον ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεση του παρόντας διατάγματος. Εν Αθήναις τη 1 Ιουνίου 1844 και κάτω αριστερά Αριθ 2758 Χορήγησις αργυρών αριστείων εις 42 άτομα. Υπογραφή Π.Ι.Ρόδιος» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 220, Φ.  287]

[Ιωάννου Κώστας: Γεννήθηκε το 1800 στη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Σαν ξέσπασε η επανάσταση κατέβηκε στο Μοριά. Ακολούθησε το Νικηταρά και πολέμησε στα Δερβενάκια, Ακροκόρινθο και ανατολική Ρούμελη. Στα 1823 ακολούθησε το Γενναίο Κολοκοτρώνη και πολέμησε στην πολιορκία της Πάτρας και στην πολιορκία της Αθήνας. Όταν σχηματίστηκαν οι χιλιαρχίες κατατάχτηκε στο σώμα του αρχιστράτηγου Τσώρτς. Πηγή: Κ Κλεφτοδήμος).  Είναι γραμμένος με α/α 295 σε κατάλογο από 425 αγωνιστές από όλη τη Ελλάδα, που υπηρετούν στο σώμα εθνοφυλακής της Υπάτης και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο, μαζί με άλλους 7 Γιαννιτσώτες. Με άλλο έγγραφο (281/18/Μαϊου 1837/Γ.Α.Κ 269 Ψηφιακές Συλλογές) του αρχηγείου οροφυλακής προς τη διοίκηση Φθιώτιδος στη Λαμία, ζητείται να γίνει διευκρίνιση, σε ποιόν Κώστα Ιωάννου ανήκει το χάλκινο και σε ποιούς τα σιδερένια αριστεία, γιατί στο τάγμα υπηρετούν: Ο Κώστας Ιωάννου από το χωριό Γιαννιτσού, ο Κώστας Ιωάννου από τα Άγραφα και διαμένει στο Αρχάνι και ο Κώστας Ιωάννου από τον Πλάτανο Κραβάρων. Η απαντητική επιστολή που ακολουθεί πληροφορεί τη διοίκηση του τάγματος ότι το χάλκινο ανήκει στο Κώστα Ιωάννου από τη Θήβα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία”: Αρχειακές Συλλογές 127/1836σελίδα 228\4551]. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία”: Αρχειακές Συλλογές 127/1836σελίδα 228\4551] .  Σημείωση: Υπάρχει προικοσύμφωνο συμβόλαιο Νο 2094 για το Κ Ιωάννου  το έτος 1846/11/8, είναι 46 ετών που παντρεύεται τη Γαρουφαλιά Δημητρίου από τη Γιαννιτσού της χήρας Αγορίτσας Δημητρίου. Για περισσότερα στο φάκελό του].

[Ιωάννου Μαρργαρίτης: Ο Κ. Κλεφτοδήμος αναφέρει: Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε το Μήτσο Κοντογιάννη σαν μπουλοκτσής και πήρε μέρος στις μάχες Υπάτης, Παλαιοκάστρου, Βασιλικών, Νιόκαστρου και β΄ πολιορκία του Νεσολογγιού. Διακρίθηκε στις μάχες της Μπουντουνίτσας και Φοντάνας με τον Νικολό Κοντογιάννη και στη μάχη της Καλιακούδας με το Σπύρο Κοντογιάννη.  Ο ονομαστικός κατάλογο 1772/24-2-1844,επι υπουργίας Α λόντου, τον περιλαμβάνει μαζί με άλλους 224 αγωνιστές  από διάφορα χωριά, για  σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία”  Φ.  250]. 

[Καλτζάς Γεώργιος: Από τη Γιαννιτσού, αξιωματικός χιλίαρχος, Αργυρό. Αίτηση ανταμοιβής του ανεψιού του Καλτσά Δημητρίου του Ιωάννη, 21 Ιουνίου 1865. Υπηρέτησε υπό τον Καραϊσκάκη και τον Χατζηπέτρου. Θυσίασε όλη την περιουσία του στον αγώνα. (Ν. Αντωνόπουλος) .   Ο Κ. Κλεφτοδήμος για τον Γ. Καλτσά. γράφει: Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Έχοντας στην οδηγία του αρκετά παλληκάρια, που τους μισθούς τους πλήρωνε ο ίδιος, ακολούθησε τον Καραϊσκάκη και τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρο και διακρίθηκε σε διάφορες μάχες. Στα 1825 προβιβάστηκε σε Χιλίαρχο].

[Καλτζάς Γιαννάκης ή Νάκος του Δημητρίου Αργυρό: Δημογέροντας-προύχοντας, αξιωματικός β΄ τάξεως Α.Ν.Μ.Υ. 1560.Ο Ν. Αντωνόπουλος αναφέρει: «Αίτηση ατομική για ανταμοιβή 14 Μαΐου 1847. Πιστοποιητικό Χρηστοδ. Χατζηπέτρου. Παπακώστα Τζαμάλα, Ι. Κλίμακος, και Ι. Γιολδάση 1 Απριλίου 1846.Μάχες: Υπάτης δύο Φορές, υπό τον Σπ.Κοντογιάννη, Αετού υπό τον Σκαλτσοδήμο, Καρπενησίου, και Καλλιακούδας, υπό τον Ι. Γιολδάση, Κρεμμυδίου και Νεοκάστρου, υπό τον Καραϊσκάκη, Πολιορκίας του Μεσολογγίου, Κλείσοβας, Αθήνας υπό τον Χατζηπέτρου, Αράχωβας και Διστόμου, υπό τον Καραϊσκάκη. Έλαβε αργυρό αριστείο» Φ. 283. Κ. 43. Ο Κ. Κλεφτοδήμος για τον ίδιο γράφει: «Αδερφός του Γιώργου. Έχοντας στην οδηγία του 20-25 παλληκάρια, που ο ίδιος πλήρωνε τους μισθούς τους, πήρε μέρος στις μάχες Υπάτης με το Σπύρο Κοντογιάννη, Αητού, Υπάτης με το Σκαλτσοδήμο, Καλιακούδας και Καρπενησιού με το Γιαννάκη Γιολδάση, και Κρεμμυδιού και Νιόκαστρου με τον Καραϊσκάκη. Ακόμα διακρίθηκε στη διάρκεια της β΄ πολιορκίας του Μεσολογγίου, πάνω στην Κλείσοβα με το Χριστόδουλο Χατζηπέτρο. Μετά την έξοδο της φρουράς ακολούθησε τον Καραϊσκάκη στην Αττική. Στα 1825 προβιβάστηκε σε χιλίαρχο». Από τους δύο καταλόγους που έχουμε στα χέρια μας, όπως: τον Νο 4405 και τον Νο 7050, προκύπτει, ότι ο Γιάννης Καλτσάς του Δημητρίου αμοίβεται με Αργυρό Αριστείο στον μεν πρώτο ως αξιωματικός και ως προύχοντας-δημογέροντας του χωριού. Διότι έλαβε μέρος στον υπέρ της ελευθερίας πόλεμον της πατρίδας του ως επικεφαλής των συγχωριανών του. Ενώ στον δεύτερο αναφέρεται, ως υπολοχαγός της Φάλαγγος. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία.“Αριστεία» Φ. 276, Φ 283]

[Καλτζάς Κώστας του Δ: «Υπαξιωματικός γ΄ τάξεως, χάλκινο. Α.Π.Μ.Υ.3375. Αίτηση ανταμοιβής 20 Μαΐου 1865. Ο Ν. Αντωνόπουλος γράφει: Πιστοποιητικό. Ι.Φραγγίστα 6 Μαρτίου 1855. Υπηρέτησε την επανάσταση υπό τους Ι. Φραγγίστα, Καραϊσκάκη, Κοντογιάννη. Μάχες: Καγκελίων (Ορεινή περιοχή Ευρυτανίας 2 ώρες από το Καρπενήσι), Νεοκάστρου, Κρεμμυδίου, Σαλώνων, Καρβασαρά (Αμφιλοχία),Ριβίου και πολιορκίας Μεσολογγίου».  Για τον ίδιο ο Κ. Κλεφτοδήμος αναφέρει: «Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε τους οπλαρχηγούς το Γιάννη Φραγκίστα, Καραϊσκάκη και Κοντογιανναίους και διακρίθηκε στο Νιόκαστρο, Κρεμμύδι, Μαχαλά, Καρβασαρά, Ριβιο, και Μεσολόγγι. Όταν σχηματίστηκαν οι χιλιαρχίες κατατάχτηκε στο σώμα του Θύμιου Στουρνάρα». Ο Κώστας Ζήσης στο Βιβλίο του «Αγραφιώτες Αγωνιστές» στο πρώτο μέρος της περιγραφής με τα ίδια παραπάνω και προσθέτει: «Πιστοποιητικά του χορήγησαν οι Ιω Φραγγίστας (Αγία Τριάδα) 8/3/1855 και ο Νίκος Κοντογιάννης (Αγά), που τα αντίγραφα αυτών τα υπέβαλε ο ίδιος με αίτησή του το 1865.  Η επιτροπή τον κατέταξε στη γ΄τάξη των Στρατιωτικών Α.π.Μ 3375». Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τον Κώστα Καλτσά μέχρι το 1844 προκύπτει ότι: Το 1836 βρίσκεται στο σώμα Οροφυλακής της Υπάτης μαζί με άλλους 7 Γιαννιτσώτες, ενώ το 1842 φαίνεται να υπηρετεί στο 2ο  τάγμα της οροφυλακής, με έδρα το Καρπενήσι. Έλαβε σιδερένιο αριστείο στις 9 Μαρτίου του 1837 το οποίο του χορηγήθηκε από τον συνταγματάρχη Ιω. Γκούρα, αλλά όπως δηλώνεται στο ίδιο έγγραφο, δεν είχε λάβει μέχρι τότε το δίπλωμά του. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται, ότι ο Κώστας Καλτσάς διαφώνησε με την απονομή του σιδερένιου αριστείου και το 1865 προσέφυγε στην επιτροπή των αριστείων για να κερδίσει τη θέση του αξιωματικού. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία: (Αρχειακές Συλλογές 228/4551. Οκτώβριος 1836 Φ 163, Φ. 286}

Καμάρας Κωστούλας του Αθ ή Αυλόγητος ή Γιαννακόπουλος, βλέπε Αυλόγητος

[Κανέλλος Απόστολος: Από τη Γιαννιτσού της Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε τους Κοντογιανναίους και διακρίθηκε στις επιχειρήσεις της Αττικής   1826-1827. Στρατιώτης. (Κ..Κλεφτοδήμος) Ο ίδιος είναι γραμμένος και στον κατάλογο αγωνιστών του Π. Βασιλείου]

[Καραγιάννης Κώστας:. «Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε το Νικολό Κοντογιάννη και διακρίθηκε στη β΄ πολιορκία του Μεσολογγιού». (Κ. Κλεφτοδήμος) Σημείωση: Ο Κώστας Καραγιαννάκης ή Καραγιάννης είναι γραμμένος και στον εκλογικό κατάλογο του χωριού το 1843 και το 1865 σαν συνταξιούχος]

[Καραγιαννόπουλος Κώστας: Από τη Γιαννιτσού,, χάλκινο,υπαξιωματικός γ΄ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 3006 «Αίτηση για ανταμοιβή 1 Μαΐου 1865. Έλαβε τα όπλα από την κήρυξη της επαναστάσεως κι έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες υπό τους οπλαρχηγούς Νικηταρά, Σκούρτη (στη μάχη του Κρεμμυδίου), Βάσου Μαυροβουνιώτη και Δημ. Υψηλάντη». Πηγή: Ν. Αντωνόπουλος.  Για τον ίδιο ο Κ. Κλεφτοδήμος αναφέρει: «Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε τους οπλαρχηγούς Νικηταρά, Βάσω Μαυροβουνιώτη και Δημ. Υψηλάντη και διακρίθηκε σε διάφορες μάχες». Επίσης είναι γραμμένος και στον κατάλογο αγωνιστών του Π. Βασιλείου Στα 1838 κατατάχτηκε στο 1ο τάγμα της Οροφυλακής. Σημείωση:: Ο Κώστας Καραγιαννόπουλος δεν εμφανίζεται γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του χωριού. Έχουμε όμως γραμμένο τον Γεώργιο Καραγιαννόπουλο στον εκλογικό κατάλογο του 1865 να είναι 31 χρονών, πιθανόν γόνος του υποφαινομένου].

[Καραγιαννάκης Αθανάσιος: Πιθανή καταγωγή από  Ασπροπόταμο, κάτοικος Γιαννιτσούς-σιδερένιο.  Φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 80 του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ.Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, για χρήση της διανομής:37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία.“Αριστεία» Φ. 283]

[Καραγκούνης Κώστας: Αξιωματικός από τη Γιαννιτσού-Αργυρό, (προύχοντας, Δημογέρων του χωριού) ανθυπολοχαγός. Στις 9 Ιανουαρίου 1844 αποστέλλεται προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλ Γραμματεία της Επικράτειας, ονομαστικός κατάλογος υπογεγραμμένος από τους οπλαρχηγούς: Γ. Διοβουνιώτη και Ν. Πανουριά. Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος  μαζί με άλλους 44 αγωνιστές και προτείνονται για αργυρό αριστείο. 4 Μαρτίου 1844.  Η ως άνω Γραμματεία στέλνει στο Υπ. Στρατιωτικών το παραπάνω περί Αριστείων έγγραφο (Α ΧΧΧΙΙΙ 6), το οποίο έχει ως εξής: «Επί τη προτάσει της ημετέρας επί των Στρατιωτικών Γραμματείας ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα άτινα εξετελάσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των, εν καιρώ τους υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου, έλαβον παν ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος επικεφαλής των εγχωρίων των». Σε αυτό τον κατάλογο είναι γραμμένα 44 άτομα και από όλα τα χωριά της Φθιώτιδας μεταξύ των οποίων εκτός του ιδίου, είναι: ο Κώστας Καρυαμπάς (α/α 31), ο Δημήτριος Κατζαδούρος (α/α 32) από τη Γιαννιτσού. Στις 4 Απριλίου 1844, ένας πανομοιότυπος κατάλογος με τον παραπάνω, ο οποίπος στέλνεται από το Υπ. των Στρατιωτικών προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος σε όλους τους αναφερομένους (44) το Αργυρό Αριστείο.  Ο Κ. Κλεφτοδήμος για τον ίδιο αναφέρει: Από Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Διακρίθηκε στη β΄πολιορκία του Μεσολογγίου, υπό την οδηγία του Σπύρου και Νικολού Κοντογιάννη.Πηγή:Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ281 καιΦ.277].   Σημείωση: Ο Καραγκούνης Κώστας είναι γραμμένος στον εκλογικό του 1843 καθώς και του 1865 και φέρεται ως φαλαγγίτης της οροφυλακής. Ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται από τους καταλόγους, έκανε 5 αγόρια. Ο Κασομούλης στο Ημερολόγιο του το 1836 τον αναφέρει συχνά ως τον άνθρωπο που είχε εμπορικές συναλλαγές με το Τουρκικό.

[Καραμπέτζης Δημήτριος: Στρατιώτης από τη Γιαννιτσού-σιδερένιο. Περιλαμβάνεταιμε α/α 109, στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το σιδερένιο  Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο,  με υπογραφή  Π. Ί. Ρόδιου επί του Ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338  αριστείων στους προτεινόμενους.   Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]   Σημείωση: Ο Δημήτριος Καραμπέτζας βρίσκεται γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του χωριού 1843 και 1865 σαν γεωργός και είναι 51 ετών

[Καραμπετζης Κώστας του Ιωάννου: Στρατιώτης από τη Γιαννιτσού-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 108 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το σιδερένιο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο,  με υπογραφή  Π. Ί. Ρόδιου επί του Ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των  αριστείων στους προτεινόμενους. Επίσης υπάρχει γραμμένος και σε κατάλογο αγωνιστών του Π. Βασιλείου  Φ. 286]   Σημείωση: Τον Ιωάννη Καραμπέτζα του Κώστα είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του 1843 και του 1865 και είναι 55 ετών και 72 το 1879. Τον συναντάμε επίσης στην υπό αριθμό 7469/7/5/1844 διαθήκη που συνέταξε ο ειρηνοδίκης Κώστας Οικονομίδης, με την οποία άφηνε την περιουσία του στα παιδιά του Δημήτριο και Αντώνιο με την εντολή πριν την μοιράσουν οι δυο τους να δώσουν στον πρωτότοκο γιο του Κων/νο Τσιαχτάνη ένα στρέμμα στη θέση Καραθανασέϊκα

[Καραντώνης Αντώνης: Στρατιώτης*.Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Γιαννιτσούς-σιδερένιο.  Φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ.Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου, για χρήση της διανομής,  37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 283]Σημείωση: Στον εκλογικό κατάλογο του χωριού το 1843, είναι γραμμένος ως Αντώνης Καραντώνης. Δεν αποκλείεται να είναι ο ιερέας που αναφέρεται σε άλλο κεφάλαιο

[Καρβουνάκης Ιωάννης: από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε τους Κοντογιανναίους και διακρίθηκε στη β΄ πολιορκία του Μεσολογγίου. (Κ. Κλεφτοδήμος). Περιλαμβάνεται και στον κατάλογο Αγωνιστών του Π.Βασιλείου στη σελ 50 ως στρατιώτης]

[ Κώστας: Στρατιώτης, Ο Κλεφτοδήμος αναφέρει: Κατάγονταν από τη Γιαννιτσού και ακολούθησαν το Νικολό Κοντογιάννη και διακρίθηκαν στη β΄ πολιορκία του Μεσολογγιού. Ο Κώστας Ζήσης στο βιβλίο του, τον αναφέρει από Γιαννιτσού και ότι πιθανόν είναι αδελφός του Γιάννη. Ήταν στη φρουρά του Μεσολογγίου, όπου έπεσε μαχόμενος, αναφέρεται και στους στρατιωτικούς καταλόγους των Κοντογιανναίων. με α/α 21. καθώς και στον κατάλογο αγωνιστών του Π.Βασιλείου]

[Καρκάνης Αποστόλης: Κάτοικος Γιαννιτσούς στρατιώτης  σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρο και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο Νο 1362/21-1-1844, με 288 άτομα  «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Α.Κ προτάθηκε για σιδερένιο Αριστείο. Το προτεινόμενο αριστείο του επιδόθηκε μέσω του Δ. Χατζίσκου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία”  Φ.  245, Φ. 272].  Σημ: Τον Συναντάμε στον εκλογικό κατάλογο του χωριού το 1843.

[Καρκάνης Πέτρος: 45 ετών υπαξιωματικός χάλκινο κάτοικος Γιαννιτσούς-χάλκινο. Πιθανόν Ασπροποταμίτης Στις 10 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, μαζί με άλλους 14 συμπατριώτες του Νο 2033/ και το  πιστοποιητικό εκδουλεύσεων  του, το οποίο   χορήγησαν οι οπλαρχηγοί :Μ. και Ν. Κοντογιάννης, με την ίδια παραπάνω ημερομηνία και επικυρώθηκε από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη.  Το οποίο μεταξύ  άλλων  αναφέρει: «Πήρε μέρος στις μάχες κατά των εχθρών εξ ών σημειώνονται οι σημαντικότερες. Στην Υπάτη στις δύο προσβολές κατά των ντόπιων Οθωμανών, στο Κρεμμύδι κατά του Ιμπραήμ, και την δια νυκτός κατά του Κιουταχή πασά έξοδο του Μεσολογγίου, στην Αθήνα και λοιπές χάριν συντομίας παραλείπουμε».  Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 28 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8397/8-5-1844 με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, των: Ε. Κοντογιάννης και Γ. Αινιαν, συστήνοντας για αυτούς διάφορα αριστεία και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο Το Υπουργείο,   εγκρίνει και επιστρέφει αυτόν, για  διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους, Προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο Αριστείο. Αλλά με τον κατάλογο των ασπροποταμιτών με αριθμό 7406/ 3Μαΐου 1884, ο οποίος στάλθηκε στον Χρηστόδουλο . Χατζηπέτρου και φέρεται να προτείνεται για σιδερένιο. Πηγή: Πηγή:Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 254, Φ. 286, Φ 283]   Σημείωση: Αναφέρεται και στους εκλογικούς καταλόγους των ετών 1843, 1847, 1865. όσο και του 1865 και είναι αυτή την εποχή 65 ετών. Τα παιδιά του είναι ο Δημήτρης, ο Κώστας, ο Νικόλαος, ο Χρήστος και ο Γεώργιος.

[Καρπούτζης Ιωάννης: υπαξιωματικός. Πιθανή καταγωγή Ασπροπόταμο Κάτοικος Γιαννιτσούς-χάλκινο. Φέρεται καταχωρημένος με α/α 3 σε ονομαστικό κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδολο Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου, για χρήση της διανομής,  37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 283]

[Καρυαμπάς Δημήτριος:**, Ο Ν. Αντωνόπουλος γράφει: Υπαξιωματικός, από τη Γιαννιτσού Αίτηση 27 Μαΐου 1865 για ανταμοιβή του αριστείου του. Το Πιστοποιητικό του το χορήγησαν οι: Μ.&Ν. Κοντογιάννης. Μάχες: Υπάτης, Παλαιοκάστρου (κατά Δράμαλη),Βασιλικών, Μενδενίτσας και Φοντάνας, υπό τους Σπ και Μ Κοντογιάννη, Καλιακούδας υπό τον Ν Μ Κοντογιάννη, Νεοκάστρου και Κρεμμυδίου υπό τον Χρ. Χατζηπέτρο, πολιορκίας του Μεσσολογγίου (μέσα και έξω)υπό τον ίδιον, Πετροχωρίου, Καροπούλων, Μαχαλά Ξηρομέρου, Καρβασαρά, Ρίγανης, και Ρίβιο υπό το Καραϊσκάκη. Διέθεσε όλη την περιουσία του στο αγώνα. Έλαβε σιδερένιο αριστείο.   Ο Δ. Κ. υπαξιωματικός γ΄ τάξεως Α.π.Μ.Υ 4828, που έλαβε Χάλκινο αριστείο Φ 282, Κ.42) και παρουσιάστηκε ως κάτοικος Πλατυστόμου, ήταν το ίδιο παραπάνω πρόσωπο. (Ν. Αντωνόπουλος) Ο Κ. Κλεφτοδήμος, εκτός των παραπάνω για τον ίδιο   γράφει: «…όταν σχηματίστηκαν οι χιλιαρχίες, κατατάχτηκε στη χιλιαρχία του Χριστόδουλου Χατζηπέτρου. Παρ’ όλα αυτά ο Χρ Χατζηπέτρου σε έναν κατάλογο που έστειλε προς την Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών τον προτείνει να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Επίσης στις 10 Μαρτίου 1844 στέλνεται στον Δ. Χατζίσκο έγγραφο Νο 3466, με συνημμένο κατάλογο, όπου ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος να του δοθεί το σιδερένιο.  Όπως προκύπτει όμως από το βιβλίο του Κ. Ζήση (Ευρυτάνες και Αγραφιώτες Αγωνιστές) και την παραπάνω αναφορά του Ν. Αντωνόπουλου, ο Δ. Καρυαμπάς το 1847 υπέβαλε ξανά στην Επιτροπή Αριστείων τα πιστοποιητικά του και η επιτροπή το 1865 τον κατέταξε στην γ΄ τάξη των στρατιωτών(υπαξιωματικό) με Α.π.Μ.Υ 4828 (υπαξιωματικό).  Πηγή: Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» πιθανή καταγωγήΦ 245 και Φ 272]

[Καρυαμπάς Κώστας:, Από τη Γιαννιτσού, αξιωματικός.  Ο Ν. Αντωνόπουλος στο Βιβλίο του αναφέρει:  Αίτηση ανταμοιβής 27 Μαϊου 1865. Πιστοποιητικό Μ. Κοντογιάννη και άλλων οπλαρχηγών, υπό τους οποίους υπηρέτησε στον στρατό κατά την επανάσταση. Έφτασε μέχρι τον βαθμό της ταξιαρχίας. Ήταν ακτήμονας και ανάπηρος και είχε πολυμελή οικογένεια. Και αυτός μετοίκησε στο Πλατύστομο. Έλαβε αργυρό αριστείο.  Στις 18 Οκτωβρίου 1838 στέλνει ατομική επιστολή-αίτηση προς τον Όθωνα και παραπονιέται, διότι, ενώ αρχικά είχε προταθεί να του δοθεί αργυρό αριστείο ένεκα του βαθμού του, τελικά του στάλθηκε χάλκινο. Ωστόσο ο ίδιος θεωρεί, ότι ως αξιωματικός, του αναλογεί το αργυρό για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Στις 20 Ιουνίου 1839 η Βασιλ. Γραμματεία επί των Στρατιωτικών της Επικράτειας, απαντά προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας να ενημερώσει τον Κ. Καρυαμπά, ότι η προαγωγή του δεν έγινε δεκτή και προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αίτησή του για απονομή αριστείου, οφείλει να συμμορφωθεί με την υπό αριθμό 204 εγκύκλιο της ανωτέρω Γραμματείας. Πηγή: Αρχειακές ψηφιακές Συλλογές «Αριστεία» σελίδα 166/3310, Γ.Α.Κ 191/ Από την εν συνεχεία έρευνα των φακέλων των αριστείων φαίνεται πως ο υποφαινόμενος δεν το βάζει κάτω. Στις 13 Μαρτίου το 1844 είναι γραμμένος σε κατάλογο με άλλους 44 Ρουμελιώτες από όλα τα χωριά της Φθιώτιδας, που προτείνονται για ασημένιο αριστείο, ως αξιωματικοί και ως προύχοντες δημογέροντες, διότι έλαβαν ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των. Πηγή: Αρχειομνήμων αριστεία Φ272 Κ.27,Φ.277 Γ.Α.Κ 92, Φ281 Γ.Α.Κ 160, Στις 28 Μαΐου 1858 στο «Φάκελοι Εθνικών Κτημάτων» υπάρχει και ετέρα επιστολή προς τον Όθωνα σχετικά με ένα προικοδοτικό φαλαγγιτικό γραμμάτιο, που έχει στα χέρια του ως ανταμοιβή του για τις προσφερθείσες εκδουλεύσεις προς την πατρίδα. Παρατίθεται η επιστολή.

                       «Μεγαλειότατε

Αριθ. 31713   Είμαι αρχαίος στρατιώτης συμμεθέξας εντίμως του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος και έχων βεβλαμμένην την αριστεράν χείραν από πληγήν την οποίαν εκ του αγώνα έλαβον μαχόμενος, απαρτίζω δε μέλος της μεταναστευσάσης κοινότητος Γιαννιτσούς, αλλ’ επειδή επί δωδεκαετίαν περίπου δεν ηδυνείθην να ακατωρθώσω την εξαργύρωσιν του οποίου έλαβον ως ανθυπολοχαγός της προικοδ. Φάλαγγος πιστοποιητικού Γραμματίου μου υπό αριθ. 1749/1722 από 8 Μαΐου 1848 εκ δραχμών 3456 και διατελώ ακτήμων, εναντίον του ευεργετικού σκοπού του περί του αντικειμένου τούτου Υψηλού Υμετέρω διατάγματος …..» Δηλώνει ότι έχει πολυμελή οικογένεια και βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική θέση. Επίσης ζητάει να μπορέσει να εξαργυρώσει το παραπάνω Γραμμάτιο με χωράφια Εθνικά στο χωριό Πλατύστομο τα οποία καλλιεργεί ήδη. Την 1η Ιουλίου 1858 στέλνεται η απάντηση προς τον οικονομικό έφορο Φθιώτιδας και από εκεί στο Δήμο Μακρακώμης για τα περαιτέρω.  Στις 14 Αυγούστου από το Πλατύστομο υπάρχει μια δεύτερη επιστολή από τον ίδιο, με το ίδιο περιεχόμενο προς το Υπουργείο των Οικονομικών και αυτό το έγγραφο διαβιβάζεται προς το Δήμο Μακρακώμης για τα περαιτέρω. Ο δε υπουργός επί του διαβιβαστικού της επιστολής του οικονομικού εφόρου προς το υπουργείο, σημειώνει: «..Εάν υπάρχουν γαίαι μη κατεχομένων δυνάμει του νόμου περί γεωργών ή άλλως πως διατεθειμένων θέτετε ευθέως αυτάς εις δημοπρασίαν προς εκτέλεσιν της αιτήσεως του Κώστα Καρυαμπά, υποβληθείσης δια της υπό αριθμό 2889 αναφοράς…..»       Σημείωση: Τον Κώστα Καρυαμπά ως αξιωματικό και κάτοικο Πλατυστόμου τον συναντάμε και στο συμβόλαιο 179 του συμβολαιογράφου Λαμίας Δυοβουνιώτου το 1857, να πουλά στον Γεώργιο Τσάκα ένα αμπέλι και ένα αγρό στη θέση Βαρκά, του χωριού Γιαννιτσούς. Τα κτήματα αυτά συνορεύανε με κτήματα του Δημητρίου Καρυαμπά που αναφέρεται πιο πάνω. Επίσης το 1843 είναι γραμμένος σε ξεχωριστό εκλογικό κατάλογο της Γιαννιτσούς μαζί με άλλους 40 Γιαννιτσώτες, ως κάτοικοι του χωριού Πλατυστόμου.

[Καρώνης Δημήτριος του Αναγνώστη: Στρατιώτης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Γιαννιτσού-σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 112 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8397/8-5-1844 με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, των: Ε. Κοντογιάννης και Γ. Αινιαν, συστήνοντας για αυτούς διάφορα αριστεία και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο Το Υπουργείο,   εγκρίνει και επιστρέφει αυτόν, για  διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους, Προτάθηκε και τιμήθηκε με το σιδερένιο Αριστείο. Επίσης  είναι γραμμένος σε κατάλογο του οπλαρχηγού Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 354 Ασπροποταμίτες και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Από την αλληλογραφία προκύπτει ότι και αυτός αργότερα εγκαταστάθηκε στο Πλατύστομο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286]

[Κατζαρης ή Κάτσαρης Κώστας: Από τη Γιαννιτσού Φθιώτιδας.  Είναι καταχωρημένος με α/α 71 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]   

[Κατσαδούρος Δημήτριος: από τη Γιαννιτσού-Αργυρό Στις 4 Μαρτίου 1844 η Γραμματεία επί Στρατιωτικών στέλνει στο Υπ. Στρατιωτικών περί Αριστείων (Α ΧΧΧΙΙΙ 6) κατάλογο από 44 άτομα και την πληροφορεί ότι: «Στα παρακάτω σημειούμενα άτομα, ευαρεστούμεθα να χορηγήσουμε αργυρά αριστεία ως προύχοντες και δημογέροντες των χωριών τους», μεταξύ αυτών είναι γραμμένος και ο υποφαινόμενος και έλαβε αργυρό αριστείο.   Έτερο έγγραφο αναφέρει τον Δ Κατσαδούρο ως οδηγό στρατιωτών εν καιρώ πολέμου. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 281και Φ. 277]. Εγκαταστάθηκε στη Αθήνα]

Κατσαρός Δημήτριος:;;;

[Κατσαρός Κων/νος: Γεννήθηκε στη Γιαννιτσού το 179;. Μετά την επανάσταση εγκαταστάθηκε στη Σιβίτσα Ευρυτανίας. Από την αρχή πήρε μέρος στον αγώνα. Το 1822 ακολούθησε τον Μήτσο Σκαλτσοδήμο. Πολέμησε στις μάχες: Φοντάνα, Καρπενησίου, Καλιακούδας, Μεσολογγίου και αλλού Πιστοποιητικό Ι. Ράγκος και Δ. Βλαχόπουλος στις 15/10/ 1836 Απ. Μ 15363. Πηγή: Κ. Ζήσης Καρπενησιώτες και Αγραφιώτες Αγωνιστές].

[Κατσαρός Πέτρος:   Πολέμησε με τον αδερφό του Κώστα το 1826 στην έξοδο του Μεσολογγίου υπό τον Λάμπρο Βέϊκο. Αίτηση και πιστοποιητικό έκαναν οι κληρονόμοι του. Πηγή: Κ. Ζήσης]

[Κιχαής Νικόλαος: υπαξιωματικός από τη Γιαννιτσού-χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 5 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8397/8-5-1844 με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, των: Ε. Κοντογιάννης και Γ. Αινιαν, συστήνοντας για αυτούς διάφορα αριστεία και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο Το Υπουργείο,   εγκρίνει και επιστρέφει αυτόν, για  διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους, Προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286

 Σημείωση: Πρόκειται για Κεχαγιά Νικόλαο στον οποίο οι κόρες του Δ. Κεφαλά από τη Γιαννιτσού το 1837 του πούλησαν το αμπέλι τους στη Γιαννιτσού. Συμβόλαιο, 550 30/6/1837.   Επάγγελμα Μιταφιτζής (Υφάντης).

[Κομπάρος Γεώργιος: Γεννήθηκε στη Γιαννιτσού Φθιώτιδος το 1798. Είναι 43 ετών. Υπέβαλε Αίτηση κοινή απονομής αριστείου, με Βασίλη Πλατανιά και Γ, Φωτάκο στην 1η Φεβρουαρίου 1844. Το Πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννη με την ίδια ημερομηνία και επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ Ζουλούμης. Ήτοι: «… δράξας τα όπλα από αρχής της ελληνικής επαναστάσεως μέχρι τέλους, υπηρέτησε στρατιωτικά την πατρίδα, διατέλεσε υπό την οδηγία και άλλων οπλαρχηγών και των υποφαινομένων. Παρευρέθη σε διάφορες κατά των εχθρών μάχες, πολέμησε γενναίως στις δυο προσβολές της Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών του Ιμέρ Βρυώνη, εις Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, εις Αετό, εις Άμπλιανη, εις Γιαννιτζού, εις το Κρεμμύδι κατά του Ιμπραήμ, εις την υπό τον Κιουταχή πασά πολιορκία του Μεσολογγίου, εις Αθήνας κατά του ιδίου του Ιμπραήμ και λοιπές, χάριν συντομίας παραλείπουμε….»

Στον κατάλογο Νο 8397 που είναι γραμμένος α/α 118 μαζί με τον Ν. Κεχαγιά και  άλλους 490 αγωνιστές. Πήρε σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286, Φ 269 και «Ιστορικά Αρχεία των αγωνιστών του 1821» Εθνική βιβλιοθήκη]

[Κομπάρος Ιωάννης: Υπαξιωματικός, από τη Γιαννιτσού. Με βάση μιας επιστολής-καταλόγου, στις 8 Μαρτίου 1844, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικράτειας του πληρεξουσίου των Ασπροποταμιτών (Ι. Α, Συμο;) των διαμενόντων στην Ευρυτανία, αναφέρεται και ο υποφαινόμενος Ι. Κομπάρος, από τη Γιαννιτσού και έχει προταθεί για χάλκινο αριστείο. Στις 10 Δεκεμβρίου 1841, ο ίδιος συντάσσει μια δισέλιδη επιστολή προς τον Δήμο Μακρακώμης, με την οποία ιστορεί τις προσφορές του στον αγώνα του υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας και παρακαλεί τον κ. Δήμαρχο να διαβιβάσει την αίτησή του και τα δύο βεβαιωτικά πιστοποιητικά συμμετοχής του στις μάχες,  προς την Βασ. Γραμματεία επί των Στρατιωτικών της Επικρατείας, για να του αποσταλεί το ανήκον σε αυτόν χάλκινο αριστείο. Το πιστοποιητικό του αναφέρει, ότι παραβρέθηκε εις τας εξής κατά των εχθρών μάχας: στην Υπάτη, στην Καλιακούδα, του Καρπενησίου, στο Κρεμμύδι και λοιπές μέχρι το 1828, τις οποίες χάριν συντομίας παραλείπουμε. Το πιστοποιητικό του, χορηγήθηκε από τους οπλαρχηγούς Μ Και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από τον εκτελούντα χρέη Δημάρχου Σπερχειάδος Φλώρο. Αγά 5 Δεκεμβρίου 1841.Στις 13 Δεκ. 1841 ο Δήμαρχος Μακρακώμης Κ.Α Τζουκαλάς διαβιβάζει την παραπάνω επιστολή και το πιστοποιητικό του με το υπό αριθ. 790/538 έγγραφό του, προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος για τα περαιτέρω. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ278, Φ 114, Φ 114]  

[Κομπάρος Γιαννάκης του Κώστα ετών 39  από τη Γιαννιτσού-χάλκινο υπαξιωματικός. Υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, με 14 συγχωριανούς του, στις 10 Δεκεμβρίου 1841. Το δε πιστοποιητικό του το χορήγησαν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης και αναφέρεται ότι έλαβε μέρος στις μάχες εκ των οποίων αναφέρονται οι σημαντικότερες ήτοι: Στην Υπάτη στις δύο προσβολές κατά των ντόπιων Οθωμανών, στην Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, στο Κρεμμύδι κατά του Ιμπραήμ, και στην δια νυκτός κατά του Κιουταχή πασά έξοδο του Μεσσολογγίου, εις τα Αθήνας επί της εκστρατείας του αείμνηστου Καραϊσκάκη.   Πολέμησε γεναίως τον εχθρόν, αριστεύσας μεταξύ των λοιπών συναγωνιστών του. Το παραπάνω πιστοποιητικό επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος, με την ίδια παραπάνω ημερομηνία, Γ Ζουλούμη.  Στις 3 Μαρτίου 1844 είναι γραμμένος σε κατάλογο με α/α 18 μαζί με άλλους 57 Αγραφιώτες αγωνιστές, που στάλθηκε στο πληρεξούσιο Φουρνά, για διανομή στους δικαιούχους και ο ίδιος παίρνει χάλκινο αριστείο. Ο ίδιος ή πιθανόν ο εξάδελφος του, είναι γραμμένος επίσης και στον κατάλογο Νο 8397 με α/α 3 με άλλους 490 Ρουμελιώτες αγωνιστές και παίρνει χάλκινο αριστείο. Η κοινή αίτηση είναι καταχωρημένη λεπτομερώς στον αγωνιστή Ι. Κουντούρη, αμέσως μετά. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 254, Φ 259,  Φ. 286]

[Κοντούρης Ιωάννης του Δ: Στρατιώτης από τη Γιαννιτσού-σιδερένιο. Υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, με 14 συγχωριανούς του, στις 10 Ιανουαρίου 1844. Το Πιστοποιητικό του, υπογράφεται από τους: Μ. και Ν. Κοντογιάννη, στις 6 Ιανουαρίου 1844 και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος για το γνήσιο των υπογραφών Γ, Ζουλούμη. Αναφέρει ότι έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης 2 φορές, Κρεμμυδίου, εξόδου Μεσολογγίου κ.ά.  παραθέτουμε την ομαδική αίτηση των 14ων Γιαννιτσωτών την 16η Ιανουαρίου 1844        «2033 Γ.Α.Κ 34  Αίτησις      Περί Αριστείων  

Μολονότι αποδεδειγμένα οι υποφαινόμενοι κάτοικοι Γιαννιτσούς του Δήμου Μακρακώμης συμμεθέξαμε ενθέρμως και με διακαή ζήλον της υπέρ ανεξαρτησίας ιερού αγώνα, θυσιάσαντες τα καθ’ ήμάς, και υποβάλλαμεν εγκαίρως και εσχάτως κατά το 1841, τας αφορώσας τας προς την πατρίδα στρατιωτικάς εκδουλεύσεις μας και πιστοποιητικά, μόλα ταύτα δεν μας εστάλλησαν μέχρι τούδε τα ανήκοντα προς ημάς εθνόσημα χάριν των υπέρ ελευθερίας προσφερθέντων αναντιρρήτως εκδουλεύσεών μας.  Επειδή όμως ενδέχεται και να απωλέσθησαν αυτά, αναγκαζόμασθε να υποβάλλομεν εγκλείστως και τα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεών μας προς την Β. Γραμματείαν, όπως λαβούσα υπόψιν, ευαρεστηθή χάριν του δικαίου και μας πέμψη τα ανήκοντα εις έκαστον αριστεία, δια να μην μείνουμεν αδικημένοι και περιλυπούμενοι ημείς μεταξύ των λοιπών συναγωνιστών μας και επί των λαμπρών τις 3 7βρίου ημερών

                            Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

                             οι ευπειθέστατοι» οι υπογραφές:

Ιω Δ Κουντούρης, Κώστας Αθαν Κουτζολέλος, Δημ Τζάννης, Αναγν. Πειρώνης, Κων/νος Νικολάου, Γεώριος Σμανλής, Γεώρ. Μπακαλώνης, Αναγνώστης Κωσταναγνώστης, Γαλής Κωσταναγνώστης, Πέτρος Καρκάνης, Ιω.Κομπάρος, Γιαννάκης Γεωργόπουλος, Δημήτριος Αναγν. Πειρώνης, Δημήτριος Μπαϊκοόυσης. Μήτρος Ρίζου.

Είναι γραμμένος με α/α 103 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάνα και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης. Στις παρατηρήσεις του καταλόγου αναφέρει «εγκρίνεται – Διανομή»  και σε ιδιαίτερη στήλη το είδος του αριστείου που πρέπει να λάβει έκαστος αγωνιστής. Ο προτεινόμενος, φέρεται να λαμβάνει σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254, Φ. 286]

[Κουκούμης Γιαννάκης, Ααξιωματικός Β Α.Ν.Μ.Υ.1562.: Ο Κ Ζήσης στο βιβλίο του «Αγραφιώτες και Ευρυτάνες Αγωνιστές» γράφει ότι καταγόταν από τη Γιαννιτσού Αγράφων, έλαβε δε μέρος στην επανάσταση ως αξιωματικός. Το 1825 προβιβάστηκε στο βαθμό του Υπολοχαγού με την 12465/ 13107 1825 διαταγή. Πολέμησε στις μάχες των Βασιλικών υπό το Σκαλτσοδήμο. Διπόταμα, Ζεμενού, Προφήτη Ηλία, Άμφισσας, όπου πληγώθηκε στο κεφάλι, Ναύπακτο, Κλωνίου, Μεσολογγίου, Καροπούλας, Μαχαλά, Καρβασαρά, Ρίβιου, Νεόκαστρου, Κρεμμυδίου και σε άλλες πολλές με τον Καραϊσκάκη και τους Κοντογιανναίους. Αυτά αναφέρονται στο πιστοποιητικό που του χορηγήθηκε από τους Θ. Γρίβα, Ν. Κριζιώτη, Γ Δυοβουνιώτη, Χρ. Χατζηπέτρου και άλλων οπλαρχηγών στις 7/3/ 1844.  Το 1846 υπέβαλε άλλο πιστοποιητικό των Μ και Ν. Κοντογιάννη. 1/2/1846 και με αίτησή του προς την Επιτροπή χωρίς να δικαιωθεί. Επανήλθε όμως το 1865 και κατατάχθηκε στην Β΄ τάξη των υπαξιωματικών.  Α π Μ 3381.Στη συνέχεια ερευνώντας τους φακέλους των ΓΑΚ, τον Γιαννάκη Κουκούμη τον συναντάμε σε ονομαστικό κατάλογο Νο 3465 με α/α 65, μαζί με 100 Ρουμελιώτες αγωνιστές, μεταξύ των οποίων οι 20 είναι Γιαννιτσώτες. Το διαβιβαστικό έγγραφο του καταλόγου απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζίσκο στις 10 Μαρτίου 1844 και έχει ως εξής: «Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 σιδηρά αριστεία μετά των ισαρίθμων διπλωμάτων και ταινιών δια την διοίκηση Φθιώτιδας, δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα». Υπογραφή: Ανδρέας Λόντος Υπουργός Στρατιωτικών. Ημερομηνία. παραλαβής 15 Μαρτίου 1844.  Από την αλληλογραφία και τους καταλόγους, προκύπτει ότι ο Ιωάννης Κουκούμης, διαφώνησε με το σιδερένιο αριστείο και προσέφυγε πολλές φορές στην Επιτροπή για να λάβει τον βαθμό του υπαξιωματικού και το χάλκινο αριστείο. Ο Ν. Αντωνόπουλος στο βιβλίο του, τον φέρει ως αξιωματικό. Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272 Κ. Ζήσης]

[Κουτζολέλος Αναγνώστης:* Υπαξιωματικός χάλκινο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Γιαννιτσούς. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμητών, ο οποίος συντάχθηκε από τον  Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών  Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας  Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο,  με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα.  Τιμήθηκε με το προτεινόμενο

χάλκινο    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286]       Σημείωση: Ο Αναγνώστης Κουτζολέλος το 1843 ήταν πάρεδρος του χωριού

[Κουτζολέλος Ζάχος:*. Υπαξιωματικός χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 51 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμητών, ο οποίος συντάχθηκε από τον  Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών  Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας  Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο,  με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα.  Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο.Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 245, Φ 285 και Φ.286]     

[Κουτζολέλος Κώστας του Αθαν. Από Ασπροπόταμο κάτοικος Γιαννιτσούς-σιδερένιο  35 ετών. Υπέβαλε κοινή αίτηση απονομής αριστείου, με 14 συγχωριανούς του, στις 10 Ιανουαρίου 1844. Νο 2033 (Λεπτομέρειες για την αίτηση βλέπε Ι. Κουντούρη).Το δε πιστοποιητικό του χορήγησαν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν Κοντογιάννη στις 24 Δεκεμβρίου 1843 και επικυρώθηκε για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ Ζουλούμη αυθημερόν. Το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: Παραβρέθηκε δε σε διάφορες κατά των εχθρών μάχες εις κατά την Υπάτη κατά των ντόπιων Οθωμανών, εις κατά την Καλιακούδα και λοιπάς δια το σύντομο παραλείπομεν.

Είναι γραμμένος με α/α 113 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάνα και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης. Ο κατάλογος στις παρατηρήσεις αναφέρει «εγκρίνεται – Διανομή»  και σε ιδιαίτερη στήλη το είδος του αριστείου που πρέπει να λάβει έκαστος. αγωνιστής. Ο προτεινόμενος, φέρεται να λαμβάνει σιδερένιο.     Επίσης φέρεται καταχωρημένος και στον κατάλογο ασπροποταμιτών Νο 7406/3 Μαΐου 1844 που στάλθηκε στον οπλαρχηγό Χρηστόδ. Χατζηπέτρου προς διανομή των συνημμένων αριστείων, φέρεται να λαμβάνει το σιδερένιο Αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 254, Φ.286,Φ. 283]

[Κουτσούκος Αντώνης: Τον αναφέρει Ο Κ. Κλεφτοδήμος: «Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε τους Κοντογιανναίους και διακρίθηκε στις επιχειρήσεις της Αθήνας 1826-27. Σημείωση: Το όνομα Κούτσικος, από Γιαννιτσού, είναι γεωργοϊδιοκτήτης το επάγγελμα ο οποίος μαζί με τον Γεώργιο Τσιάκα επίσης από Γιαννιτσού, φέρονται να υπενοικιάζουν από τον Δημήτριο Μακρή έμπορο κάτοικο Λαμίας «τας προσόδους των χωριών Πλατύστομου Γιαννιτσούς και Λαβανίτσας» Συμβόλαιο Γ.Α. Κ Λαμίας αριθμός 2015/18/1/ 1850]

[Κροκίδας Γρηγοριος:πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο,  κάτοικος Γιαννιτσούς-σιδερένιο. Φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 96 του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, για χρήση της διανομής:37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 283]      

[Κυρίτζης Ιωάννης: Στρατιώτης από τη Γιαννιτσού, σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 114 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8397/8-5-1844 με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, των: Ε. Κοντογιάννης και Γ. Αινιαν, συστήνοντας για αυτούς διάφορα αριστεία και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο Το Υπουργείο,   εγκρίνει και επιστρέφει αυτόν, για  διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους, Προτάθηκε και τιμήθηκε με το σιδερένιο Αριστείο  Επίσης υπάρχει γραμμένος και σε κατάλογο αγωνιστών του Π. Βασιλείου’ . Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286]

[Κωνσταντίνου Αθανάσιος: Στρατιώτης από τη Γιαννιτσού. Είναι καταχωρημένος   σε κατάλογο αγωνιστών της Εθνοφυλακής από το οποίο προκύπτει,   ότι στις 5 Μαρτίου 1837 πήρε το σιδερένιο αριστείο, το οποίο είχε επιδοθεί  από τον Συνταγματάρχη Ιω Γκούρα. Στο ίδιο σώμα υπηρετούν άλλοι 7 Γιαννιτσώτες,.  Το 1842 είναι γραμμένος με α/α 221 σε ονομαστικό κατάλογο, ως στρατιώτης, μαζί με άλλους   425 υπαξιωματικούς και στρατιώτες και υπηρετεί στο 2ο  Λόχο του 5ου τάγματος οροφυλακής Ευρυτανίας (Σώμα Υπάτης). Πηγή: (Αρχειακές Συλλογές Γ.Α.Κ 127 Οκτώβριος 1836 «Αριστεία» σελίδα 228 εγγραφή 4551)

Κωστούλας Αυλόγητος Αθαν. / βλέπε Αυλόγητος

[Λαγός Κώστας: Ο Κ. Κλεφτοδήμος αναφέρει: Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε το Νικολό Κοντογιάννη και διακρίθηκε στη β΄ πολιορκία Μεσολογγιού και στις επιχειρήσεις της Αθήνας 1826-1827. Σημείωση: Υπάρχει επιστολή του προς τον διοικητή του 2ου  λόχου του 4ου  τάγματος της οροφυλακής Ευρυτανίας με την οποία ζητά να του χορηγηθεί το αριστείο που του αναλογεί ως ανταμοιβή του για τις υπηρεσίες του στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Η επιστολή αυτή διαβιβάζεται από το τάγμα στο αρχηγείο του σώματος και καταλήγει στην Στρατιωτική Βασιλική Γραμματεία της Επικράτειας. Τελικά το 1839 λαμβάνει σιδερένιο εθνόσημο. Για τον συγκεκριμένο, υπάρχουν έγγραφα που τον φέρνουν ως κάτοικος δήμου Γαρδικίου Ομιλαίων, ενώ άλλα έγγραφα τον έχουν από Γιαννιτσού και άλλα Τσοπανλάτες ή ίσως πρόκειται για συνωνυμία.

[Λαμαρόγιαννος Γιάννης: Υπαξιωματικός από Γιαννιτσού, χάλκινο, μετοίκησε στο Πλατύστομο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο 2313/ 3 Μαρτίου 1844 με α/α 18 μαζί με άλλους 57 Αγραφιώτες και Ρουμελιώτες αγωνιστές και του απονέμεται το χάλκινο αριστείο. Τα αριστεία αυτά σύμφωνα με το διαβιβαστικό Νο 2313/3/3/1844 της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών αποστέλλονται προς τον πληρεξούσιο Αγράφων   Κώστα Γαλή από το Φουρνά, προκειμένου να μοιραστούν στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία Φ 259, Φ. 282]

[Λατζικέρας Κωνσταντής: Υπαξιωματικός, πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Γιαννιτσού-χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 27 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8397/8-5-1844 με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, των: Ε. Κοντογιάννης και Γ. Αινιαν, συστήνοντας για αυτούς διάφορα αριστεία και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο Το Υπουργείο,   εγκρίνει και επιστρέφει αυτόν, για  διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους, Προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο Αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.283, Φ. 286]

[Λιάπης Χρήστος Στρατιώτης σιδερένιο, πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Γιαννιτσούς Φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 95 του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου .Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, για χρήση της διανομής:37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 283]

[Λιασκόνης Κώστας: Στρατιώτης. από τη Γιαννιτσού (Κατάσταση μισθοδοσίας στρατιωτών Μ. Κοντογιάννη. Π. Βασιλείου,σελ 30)

Ο ίδιος αναφέρεται και από τον Κ. Κλεφτοδήμο. Κατάγεται από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε το Μήτσο Κοντογιάννη και διακρίθηκε στη β΄ πολιορκία του Μεσολογγίου. Σημείωση: Εγκαταστάθηκε στο Ροβολιάρι και αργότερα στη Μακρακώμη.]

 

[Λυκοτζήτας Δημήτριος: Στρατιώτης , από τη Γιαννιτσού. Είναι γραμμένος με α/α 129 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάν και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείου.  Ο υποφαινόμενος προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 286]

[Λιτοσελίτης Νίκος: Από το Λιτόσυλο (Ροβολιάρι) Φθιώτιδας. Πήρε μέρος σε διάφορες μάχες της Ρούμελης και διακρίθηκε ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις του Φαλήρου (Τον αναφέρω διότι πολλοί Γιαννιτσώτες με αυτό το όνομα έχουν από το Λιτόσυλο την καταγωγή)

[Μακρής Ιωάννης: Στρατιώτης από τη Γιαννιτσού-σιδερένιο. Φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 121 του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου .Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, για χρήση της διανομής:37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 283]

[Μανιώτης Γεώργιος:* Στρατιώτης πιθανή καταγωγή από  Ασπροπόταμο κάτοικος Γιαννιτσούς. Φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 88 του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ.Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π.Ι.Ρόδιου, για χρήση της διανομής:37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 283]  Βρίσκεται και στους εκλογικούς καταλόγους του χωριού τόσο του 1843 όσο και των 1865, 1879.

[Ιωάννης Υπαξιωματικός. Κάτοικος Γιαννιτσού-χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 103 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο,  με υπογραφή  Π. Ί. Ρόδιου επί του Ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338  αριστείων στους προτεινόμενους.   Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]   

  Αριστεία. Σημείωση: και αυτός αναφέρεται γραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του Χωριού το 1843.

[Μαργαρίτης Αναγνώστης: Από τη Γιαννιτσού Αγράφων Αξιωματικός ετών 45. Είναι γραμμένος σε στρατιωτικό κατάλογο του Μήτσου Κοντογιάννη με αύξοντα αριθμό 3   ημερομηνία 25 Απριλίου 1830. Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ 4 Στρατιωτικός Κατάλογος από το στρατόπεδο  Μ Κοντογιάννη]

[Μαργαρίτης Δημήτριος: Από τη Γιαννιτσού, πήρε σιδερένιο αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 76 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

Μαργαρίτης Ιωάννου, βλέπε Ιωάννου

[Μαργαρίτης Ιωάννης: Αξιωματικός ζ΄τάξεως Α.Ν.Μ.Υ. 1955 Αργυρό. Από τη Γιαννιτσού-Αργυρό. Ο Ν. Αντωνόπουλος για τον υποφαινόμενο Γράφει: «Αίτηση ανταμοιβής των απογόνων του 23 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Χρ. Χατζηπέτρου, Παπακώστα Τζαβέλα, Ι. Κλίμακος κ.ά.28 Μαρτίου 1848. Κατά την έναρξη της επαναστάσεως έλαβε μέρος, μαζί με διαφόρους άνδρας και πολεμούσε τον εχθρό, υπό τις οδηγίες του Μ. Κοντογιάννη. Πήρε μέρος στις μάχες: Υπάτης τρείς φορές, Παλαιοκάστρου, (κατά Δράμαλη), Βασιλικών Μενδενίτσας, Φοντάνας, Καλλιακούδας, Νεοκάστρου, Κρεμμυδίου, και πολιορκίας του Μεσολογγίου. Θυσίασε όλη την περιουσία του στον αγώνα». Έλαβε αργυρό Αριστείο.  Επίσης το όνομα Μαργαρίτης Ιωάννης το συναντάμε σε ονομαστικό κατάλογο Νο 10554/ 6 /Ιουνίου 1844 και με α/α 104 των πληρεξουσίων Υπάτης: Ευάγγ. Κοντογιάννη και του Αινιάν με 338 αγωνιστές οι οποίοι προτείνονται για διάφορα αριστεία, κυρίως χάλκινα και σιδερένια. Ο Ιωάννης Μαργαρίτης με βάση αυτόν τον κατάλογο, συστήνεται για χάλκινο αριστείο. Στις 22 Μαΐου 1844, φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο-έγγραφο, μαζί με άλλους οκτώ Γιαννιτσώτες αξιωματικούς σε α/α 15 και προτείνονται για αργυρό αριστείο, το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι τα κάτωθι ονόματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται εις τον κατάλογον εις τον οποίον έδωκα εις το Υπουργείο των στρατιωτικών έχουν τα παρά του καταστατικού των αριστείων δικαιώματα απαιτούμενα προσόντα δια την απολαβήν του αργυρού αριστείου.  Μένω δε υπεύθυνος δια πάσαν παράβλεψιν ως προς τους ανωτέρω». Ο πληρεξούσιος Φθιώτιδος. Υπογραφή: πιθανόν του Γ Αινιάν.  Στις 1-6-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, ανακοινώνει:«Απόφασις:  Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίζομεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον Ευαρεστούμενοι να χορηγήσομεν το Αργυρούν Αριστείων εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών, έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ της πατρίδος πολέμου.  Κατάλογος

Βον Εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεση του παρόντος  Διατάγματος». Τον ίδιο επιβεβαιώνεται και με άλλα σχετικά προς αυτόν έγγραφα. Ο αγωνιστής Πούγκας Κοντογιάννης από τα Πουγκάκια, βρίσκεται σε κατάσταση μισθοδοσίας του Ιωάννη Μαργαρίτη από τη Γιαννιτσού και αναφέρει ότι, ο Ι. Μαργαρίτης έχει τον βαθμό του 50ντακοντάρχη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 283, Φ 283, Φ 287 και στον κατάλογο Π. Βασιλείου σελ. 30

[Μαργαρίτης Κώστας: Από τη Γιαννιτσού. Το 1836 τον συναντάμε με α/α 311 σε κατάλογο με 425 αγωνιστές, από όλη τη Ελλάδα, οι οποίοι υπηρετούν στο σώμα εθνοφυλακής της Υπάτης, 1836 μεταξύ των οποίων και 7 Γιαννιτσώτες καθώς και Μήτρο Στεριόπουλο από το Ροβολιάρι, Χρήστο Δροσόπουλο από το Αρχάνι και προτείνονται για σιδερένιο αριστείο. Ο ίδιος επίσης, στις 12 Μαρτίου 1842 βρίσκεται σε κατάλογο του 2ου λόχου του 5ου τάγματος οροφυλακής αριστειούχων με άλλους 7 Γιαννιτσώτες και μαζί με τους: Νίκο Σουρμελή από Ασβέστη και το Μήτρο Χρήστου από Αρχάνι. Με τον κατάλογο αυτόν βεβαιώνεται από τον Ι Γκούρα, ότι οι ανωτέρω έλαβαν το σιδερένιο εθνόσημο (αριστείο) στις 5 Μαρτίου 1837 και Ζητάνε να τους αποσταλεί το δίπλωμα.  . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» 1836 Ψηφιακές Συλλογές «Αριστεία» σελίδα 228/4551 και Φ 163 κατά το 1836]

[Μάρμης Γιάννης του Κ: κάτοικος Γιαννιτσού. Πήρε σιδερένιο αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 75 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]   

[Μπαϊκούσης Δημητριος του Αθανασίου: Ετών 38 στρατιώτης σιδερένιο κάτοικος Γιαννιτσού.10-1- 1844, κατέθεσε ομαδική αίτηση-αναφορά απονομής αριστείου με άλλους 14 συμπατριώτες του,  προς το Δήμο  Μακρακώμης  συνοδευόμενη με βεβαιωτικό πιστοποιητικό της  συμμετοχής του σε διάφορες σημαντικές μάχες, του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, προκειμένου να τα διευθύνει προς  τη Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδος . Το πιστοποιητικό του το  υπογράφουν οι οπλαρχηγοί: Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμο Σπερχειάδος αυθημερόν. Πήρε μέρος στον αγώνα από την αρχή μέχρι τέλους. Πολέμησε γενναία στις Μάχες: «Υπάτη στις δύο προσβολές κατά των ντόπιων Οθωμανών, στην Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, στο Κρεμμύδι κατά του Ιμπραήμ,  στην δια νυκτός κατά του Κιουταχή πασά έξοδο του Μεσολογγίου και στην Αθήνα, επί της εκστρατείας του αείμνηστου Καραϊσκάκη και λοιπάς χάριν συντομίας παραλείπομε». Είναι γραμμένος με α/α 111 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844, με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τους: Γ. Αινιάνα και Ευάγγελο Κοντογιάννη και διαβιβάστηκε προς το Επί των  Στρατιωτικών  Υπουργείου, και επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, «εγκρίνεται – Διανομή» για διανομή των προτεινόμενων αριστείων. Ο Δ  Μπ. Τιμήθηκε με σιδερένιο  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ 254, Φ. 286]

[Μπακαλώνης Γεώργιος: Στρατιώτης. Ετών 40, κάτοικος  Γιαννιτσού-σιδερένιο. Στις 10-1-1844,είναι στην ομαδική αίτηση κοινή απονομής αριστείου, με 14 συγχωριανούς του. Το δε πιστοποιητικό του, το χορήγησαν οι Μ. και Ν .Κοντογιάννη με ίδια ημερομηνία. και το επικυρώνει για το γνήσιο των υπογραφών, ο Δήμαρχος Σπερχειάδος, Γ Ζουλούμης αυθημερόν. «Έλαβε μέρος στον αγώνα, από την αρχή μέχρι τέλους. Παραβρέθηκε σε διάφορες κατά των εχθρών μάχες, εξ ών σημειώνονται οι σημαντικότερες. Στην Υπάτη δύο φορές κατά των ντόπιων Οθωμανών, στην Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, στο Κρεμμύδι κατά του Ιμπραήμ, στην δια νυκτός κατά του Κιουταχή πασά έξοδο του Μεσσολογγίου και στην Αθήνα επί της εκστρατείας υπό τον αείμνηστο Γ. Καραϊσκάκη και λοιπές χάριν συντομίας παραλείπουμε» Είναι γραμμένος με α/α 106 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844, όπως και ο προηγούμενος προτάθηκεκαι τιμήθηκε νε σιδερένιο αριστείο. Επίσης υπάρχει γραμμένος και σε κατάλογο αγωνιστών του Π. Βασιλείου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 254 και Φ. 286]   

[Μπικόγιαννος Απόστόλης: Στρατιώτης από τη Γιαννιτσού-σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 64 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]   Εγκαταστάθηκε στο Πλατύστομο

[Μπίκος Ιωάννης του Αθανασίου: Από τη Γιαννιτσού, πήρε σιδερένιο αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 66 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]   

[Μπίκος Κώστας: Από τη Γιαννιτσού. Πολέμησε στην επανάσταση του έθνους υπό τους οπλαρχηγούς: Καραϊσκάκη, Χρήστο Χατζηπέτρου, Μήτζο Κοντογιάννη, Ανδρίτσο Σιαφάκα και Σκαλτσοδήμο. Παραβρέθηκε στις μάχες: Νεόκαστρο, Αράχοβα, Αθήνα, Δραγαμέστου, Υπάτης, Αετό κ.α Πήρε το πιστοποιητικό του στις 15/3/1846, το οποίο υπογράφεται από: Χ. Περραιβό. Χ. Χατζηπέτρο και Γ Δυοβουνιώτη Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη Ιστορικό αρχείο Αγωνιστών 1821 και Μάχη της Αράχοβας Γ.Θ. Χαρίτου 1994]. Σημείωση: Σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους. οι Οικογένειες Μπίκου εγκαταστάθηκαν στο Πλατύστομο.

[Μπλατζού Αλεξίου Δημήτριος: Από Γιαννιτσού-σιδερένιο  (του Αλεξίου ή Αλεξίου Δημήτριος;) στρατ. Είναι γραμμένος με α/α 120 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάν και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείου.  Ο υποφαινόμενος προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α.Κ.Φ.286 Αριστεία. Σημείωση:   Δεν αποκλείεται ο αναφερόμενος αγωνιστής, να είναι ό Μπλαντζού Αλεξίου Δημ που είχε στην κατοχή του, το 1/3 εξ αδιαιρέτου του ερειπίου μύλου της Ρούζιας και το πούλησε στην εκκλησία του χωριού Άγιος Ιω Θεολόγος, όπως αναφέρεται στο υπό αριθμό 6885/3/Νοεμβρίου 1856 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Δ. Χατσίσκου. Πηγή: ΓΑΚ Λαμίας Περισσότερες πληροφορίες, βλέπε, Νερόμυλοι-Μυλωνάδες.

[Μπογιατζής Γεώργιος του Ιωάννου: Υπαξιωματικός. Έλαβε χάλκινο Αριστείο.Φ.169.   Ο Γ Μπογιατζής ή Βογιατζής, από τη Γιαννιτσού, στις 7/2/1842 παρουσιάστηκε στο διοικητή του 4ου λόχου Ιω Πετρόπουλο, ως στρατιώτης, που εδρεύει στο Λογκίστι και υπέβαλε ατομική αίτηση, απονομής αριστείου, με την οποία ζητάει να του δοθεί το αριστείο του. Στη συνέχεια ο λόχος διαβιβάζει την αίτηση, το πιστοποιητικό, καθώς και το φύλο μητρώου του, στο Αρχηγείο που εδρεύει στο Γαρδίκι. Το Τάγμα, τα στέλνει συνημμένα στη Βασιλική Γραμματεία επί των Στρατιωτικών.  Από τα παραπάνω έγγραφα-αλληλογραφία μαθαίνουμε ότι, γεννήθηκε στη Γιαννιτσού το 1795. Το 1842 ήταν 46 ετών. Από το πιστοποιητικό του προκύπτει ότι,  έλαβε μέρος στις μάχες: Καρύστου, Προφήτου Ηλία Άμφισσας, Αράχωβας και στην πολιορκία των Αθηνών, υπό την οδηγία πολλών οπλαρχηγών, του Οδυσσέα, Ι. Γκούρα κ.α.  Υπογράφεται από  τον Συνταγματάρχη Ιω. Γκούρα, στις 26 Ιανουαρίου 1842. Το Γνήσιο της υπογραφής του οπλαρχηγού επικυρώνεται, από τον Δήμαρχο Λαμίας Χαλμακόπουλο. Τον Φεβρουάριο του 1842 το Αρχηγείο Οροφυλακής Φθιώτιδας συντάσσει κατάλογο ονομάτων (ΓΑΚ 95), από 7 στρατιώτες του 1ου  και του 2ου  τάγματος,  μεταξύ των οποίων,  είναι γραμμένος και ο Γ. Μπογιατζή; ο οποίος  αμείβεται με σιδερένιο αριστείο. Αλλά όπως φαίνεται, ο υποφαινόμενος διαφώνησε και το Υπουργείου των Στρατιωτικών στέλνει νέο έγγραφο-κατάλογο Νο 1631/ 10 Φεβρουαρίου1844, προς τον πληρεξούσιο Αγράφων Κ. Κ. Γαλή, από Φουρνά, το οποίο αναφέρει: «Διευθύνομεν προς υμάς εσωκλείστως ονόματα καταλόγου 90 αριστειούχων συνοδευόμενα με τα ανήκοντα χάλκινα αριστεία, ταινίας και διπλώματα για να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα». Τον κατάλογο, μεταξύ των αναφερομένων ονομάτων είναι και ο Γιάννης Σκαλτζάς. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ 163,, Φ 248, Φ.269]

[Μποής Γιάννης: Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Κάτοικος Γιαννιτσούς σιδερένιο. Φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 90 του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π.Ι.Ρόδιου, για χρήση της διανομής:37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 283] Το όνομα αυτό είναι συχνό στο Ροβολιάρι.

[Μπουργανός Αθανάσιος: Υπαξιωματικός, από τη Γιαννιτσού-χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 25 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάν και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείου.  Ο υποφαινόμενος προτείνεται για το χάλκινο αριστείο.  Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286]   Ο Αθανάσιος Μπουργανός καθώς και Γεώργιος είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του 1843.

[Μπρίκης Κώστας: στρατιώτης, από τη Γιαννιτσού-σιδερένιο αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 78 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272  Σημείωση: Δεν αποκλείεται το όνομα Παπαθανασίου Κώστας ή Μπρίκης που ακολουθεί πιο κάτω, και είναι αξιωματικός, να είναι το ίδιο ή άλλο συγγενικό του πρόσωπο με τον παρόντα. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο υποφαινόμενος έκανε έφεση στην επιτροπή και να δικαιώθηκε

[Νέλας Γιάννης: Στρατιώτης, από Ασπροπόταμο κάτοικος Γιαννιτσούς-σιδερένιο. Σιδερένιο. Φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 91 του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου .Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, για χρήση της διανομής:37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 283]

[Νέλας Γούλας: Στρατιώτης. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Γιαννιτσούς-σιδερένιο. Φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 97 του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου .Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, για χρήση της διανομής:37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 283]

[Νίκας Κώστας: στρατιώτης. Πιθανή καταγωγή από  Ασπροπόταμο κάτοικος Γιαννιτσούς-σιδερένιο. Φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 87 του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου .Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, για χρήση της διανομής:37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 283]

 Σημείωση: Αναφέρεται στους εκλογικούς καταλόγους των ετών 1843,1865 και το 1879 που είναι σε ηλικία των 67 ετών

[Νικολάου Γεώργιος: Από τη Γιαννιτσού, πήρε σιδερένιο αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 73 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]   

Νικολάου Κωσταντής: ετών 48 Υπαξιωματικός, από τη Γιαννιτσού-χάλκινο. Στις 10 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής  αριστείου με 14 συγχωριανούς του και το βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες του υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, του δόθηκε από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη με ίδια παραπάνω ημερομηνία. Ήταν 48 ετών, όταν έκανε την αίτηση του. Πήρε μέρος στην επανάσταση, από την αρχή μέχρι τέλους. Πολέμησε γενναία στις μάχες: «Υπάτη δύο φορές κατά των ντόπιων Οθωμανών, στην Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, στο Κρεμμύδι κατά του Ιμπραήμ, και την δια νυκτός κατά του Κιουταχή πασά έξοδο του Μεσσολογγίου, στην Αθήνα   και λοιπές χάριν συντομίας παραλείπουμε». Το γνήσιο της υπογραφής του πιστοποιητικού του επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος αυθημερόν.

Επίσης περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο Νο 1362/21 Ιαν. 1844 με 288 άτομα, τον οποίο συνέταξαν ο  Χρηστοδ. Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζίσκος, προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται: «… να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν….» ο Κωσταντής Νικολάου προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ενώ η  Γραμματεία επί των Στρατιωτικών με το υπό αριθμό 3466/10-3-1844 εγκρίνει και διαβιβάζει ονομαστικό κατάλογο 100  αγωνιστών προς τον Δ. Χατζίσκο, για τη χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Αλλά ο Ε. Κοντογιάννης και Γ. Αινιάν στον κατάλογό τους με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον έχουν επιλέξει να τιμηθεί με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 245, Φ 254,Φ. 272 και Φ 286]     Σημείωση: Λεπτομέρειες για την αίτηση του βλέπε μερίδα Ι. Κουντούρη

[Νικολάου Κώστας (του Νίκου;): Από τη Γιαννιτσού, στρατιώτης. Δεν αποκλείεται ο Κώσταντής Νικολάου  και ο Κώστας Νικολάου  να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο ή δεμένοι με κάποια συγγένεια. Ο Κώστας Νικολάου ή Κωσταντής, είναι γραμμένος σε διάφορους Καταλόγους και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο και μόνο στον κατάλογο 8397/8 Μαρτίου, φέρεται να  συστήνεται να λάβει το Χάλκινο αριστείο. Ενώ με τον υπό αριθμό 3466/11 Μαρτίου 1844, κατάλογο  της Διοίκησης Φθιώτιδος, ο οποίος στέλνεται προς το Δημήτριο Χατζίσκο με 100 σιδερένια αριστεία, με τους ανάλογους σταυρούς και ταινίες για να δοθούν στους δικαιούχους. Ο Κώστας Νικολάου του Ν. αναφέρεται στον α/α 92 του καταλόγου και παίρνει σιδερένιο αριστείο, Ενώ ο Κωσταντής όπως αναφέραμε πήρε χάλκινο. Πηγή: Αρχειομνήμων Αριστεία Φ. 272/]

[Νταλαμάγκας Γιάννης, στρατιώτης, από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας .Ακολούθησε το Ν. Κοντογιάννη και διακρίθηκε στις μάχες της Αττικής στα 1826 1827 [Ο Ιωάννης Ναταλαμάγκας: «αξιωματικός Β΄. Α.Ν.Μ.Υ. 1346. Αίτηση ανταμοιβής των τέκνων του την 1 Ιουνίου 1865. Δικαστική πράξη με μάρτυρα τον Ν. Κοντογιάννη 26 Μαΐου 1865. Υπό τον ίδιο οπλαρχηγό, έλαβε μέρος στις μάχες: Καλλιακούδας, Νεοκάστρου, Μεσολογγίου, κ .ά» Πηγή:(Κ. Κλεφτοδήμος και Ν. Αντωνόπουλος]

[Ντούνας Δημήτριος: Στρατιώτης από Γιαννιτσού-σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 70 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.  Επίσης είναι γραμμένος με α/α 102 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάν και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείου.  Ο υποφαινόμενος προτείνεται για το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272, Φ. 286]

Οικονόμου Αναγνώστης Υπαξιωματικός, πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Γιαννιτσού-χάλκινο. Φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 5 του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου .Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, για χρήση της διανομής:37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 283]

  Σημείωση: Είναι από τους κατοίκους της Γιαννιτσούς, που μετοίκισαν στο Πλατύστομο. 40 από αυτούς και συνέταξαν ξεχωριστό κατάλογο στις πρώτες επίσημες εκλογές του 1843. Και αργότερα ζήτησαν να δημιουργήσουν, συνοικισμό Γιαννιτσούς.

[Οικονόμου Γεώργιος: Από τη Γιαννιτσού, πήρε σιδερένιο αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 72 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]    

[Παπαθανασίου Αναγνώστης, ή «ΠαπΑθανασίου Αναγνώστης: Στρατιώτης. Έλαβε σιδερένιο αριστείο» Πηγή: Ν. Αντωνόπουλος. Στις 2 Δεκεμβρίου 1841, υποβάλλει ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς τον Δήμο Μακρακώμης.  Στις 11 Δεκεμβρίου 1841 ο Δήμαρχος Μακρακώμης κ. Γ.Α. Τζουκαλάς τα διαβιβάζει. με επιστολή του αριθ. 776 /535 συνημμένα, προς την Βασ. Στρ. Διοίκηση Φθιώτιδας για τα περαιτέρω. Με την παρατήρηση, ότι ο ρηθείς δεν έχει καταδικασθεί από τον ποινικό κώδικα και ότι δεν υπάρχει άλλος με το ίδιο όνομα στο Δήμο του. Στην αίτηση του ο ίδιος αναφέρει ότι είναι κάτοικος στα Καλύβια Γιαννιτζούς του Δήμου Μακρακώμης. Πήρε μέρος στην επανάσταση   από το έτος 1821 και μέχρι το τέλος του 1828 κάτω από την οδηγία διαφόρων οπλαρχηγών και εκφράζει την ευχή όπως η Βασ. Γραμματεία τον ανταμείψει με το ανήκον εις αυτόν εθνόσημο. Τρία χρόνια μετά, στις 10 Ιανουαρίου 1844 από το Αγά, επανέρχεται με νέα αίτηση, αυτή τη φορά απ’ ευθείας προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικράτειας, εκφράζοντας παράπονα διότι, «….ενώ έχω κατ’ επανάληψη στείλει τα πιστοποιητικά μου μέχρι σήμερα δεν αξιώθηκα να λάβω το ανήκον εις εμέ εθνόσημο, για προσφερθείσες υπηρεσίες προς της πατρίδα…». Το πιστοποιητικό του το χορηγούν, οι οπλαρχηγοί Μ. Κοντογιάννης συνταγματάρχης και Ν. Κοντογιάννης αντισυνταγματάρχης, με την ίδια παραπάνω ημερομηνία και επικυρώνεται αυθημερόν από το Δήμαρχο Σπαρχειάδος Γ. Ζουλούμη. Το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Παραβρέθηκε σε πολλές μάχες και πολέμησε γενναία: εις Υπάτην δις, εις Καλιακούδαν κατά του Σκόνδρα πασά, εις το Κρεμμύδι, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και λοιπάς τας οποία χάριν συντομίας παραλείπομεν» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 114, Φ. 191 και Φ 254, και Φ. 148

[ΠαπάΑθανασίου Δημήτριος: κάτοικος  Γιαννιτσούς, πήρε σιδερένιο αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 79 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272] .

[Παπαθανασίου Κώστας ή Μπρίκης (Μω(π)ρίκης) Αξιωματικός Αργυρό, κάτοικος   Γιαννιτσού. Στις 22 Μαΐου 1844 είναι γραμμένος μαζί με άλλους οκτώ Γιαννιτσώτες αξιωματικούς σε α/α 33 και προτείνονται για αργυρό αριστείο, το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι τα κάτωθι ονόματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται εις τον κατάλογον εις τον οποίον έδωκα εις το Υπουργείο των στρατιωτικών έχουν τα παρά του καταστατικού των αριστείων δικαιώματα απαιτούμενα προσόντα δια την απολαβήν του αργυρού αριστείου.

Μένω δε υπεύθυνος δια πάσαν παράβλεψιν ως προς τους ανωτέρω». Ο πληρεξούσιος Φθιώτιδος. Υπογραφή: πιθανόν του Γ Αινιάν. Στις 1-6-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, ανακοινώνει:«Απόφασις:  Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίζομεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον Ευαρεστούμενοι να χορηγήσομεν το Αργυρούν Αριστείων εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών, έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ της πατρίδος πολέμου.  Κατάλογος

Βον Εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεση του παρόντος  Διατάγματος» Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 287]  

[Παπαγιαννίδης Κώστας: Υπαξιωματικός ετών 35 από τη Γιαννιτσού. Στις  8 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε δεύτερη ατομική αίτηση απονομής; αριστείου,  από το Αγά,  προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας. Στην οποία δηλώνει, ότι επανέρχεται αφού μέχρι τούδε δεν «..έχω λάβει το αναλογούν σε εμένα χάλκινο αριστείο και επειδή τα πιστοποιητικά μου, μπορεί να χαθηκαν, υποβάλλω νέα, γνωστών οπλαρχηγών του αγώνα». Ζητάει δε. να του σταλούν για να μη μένει αδικημένος έναντι άλλων συναγωνιστών του και να μη στερηθεί το αριστείο κατά την λαμπρήν ημέραν της 3ης Σεπτεμβρίου». Το πιστοποιητικό του χορηγήθηκε από τους οπλαρχηγούς Μ. και Ν. Κοντογιάννη με την ίδια παραπάνω ημερομηνία και επικυρώνεται αυθημερόν από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ Ζουλούμη. Το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει, ότι,  «ο Κωσταντίνος Παπαγιαννίδης υηηρέτησε την πατρίδα με ζήλον και γενναιότητα υπό την οδηγίαν μας, έχοντας πάντα μαζί του και άλλους στρατιώτες, υπό την οδηγίαν του. Παραβρέθηκε στις μάχες: Στις δύο προσβολές της Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών, Καλιακούδα και Καρπενήση κατά του Σκόνδρα πασά, εις το Κρεμμύδι, εις την δια νυκτός, κατά του Κιουταή πασά, έξοδον του Μεσολογγίου, εις τας Αθήνας επί την εκστρατείαν υπό του αειμνήστου Γεωργίου Καραϊσκάκη». Τα παραπάνω έγγραφα διαβιβάζονται από τη Διοίκηση Φθιώτιδας προς την ανωτέρω αναφερομένη Γραμματεία στις 10 Ιανουαρίου 1844 με την παρατήρηση, να ενεργήσει ό, τι εγκρίνει. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 234]   

[Παπα Δημητρίου Γεωργαλής ή Γιωργαλής Παπά Δημητρίου. Κάτοικος Γιαννιτσούς-σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 125 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8397/8-5-1844 με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, των: Ε. Κοντογιάννης και Γ. Αινιαν, συστήνοντας για αυτούς διάφορα αριστεία και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτάθηκε να τιμηθεί, με το σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286]

[Παπαδημητρίου Γεωργάκης: Υπαξιωματικός από τη Γιαννιτσού-χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 106 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο,  με υπογραφή  Π. Ί. Ρόδιου επί του Ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338  αριστείων στους προτεινόμενους.   Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]   

[Παπαδημητρίου Ιωάννης: Στρατιώτης. από Γιαννιτσού-σιδερένιο. Ο ίδιος είναι γραμμένος σε κατάλογο αριστειούχων Νο 1772/ 19 Φεβρουαρίου 1844, της επί των Στρατιωτικών Βασιλ Γραμματείας, με α/α 119 μαζί με άλλους 224 αγωνιστές από την Φθιώτιδα. Ο διαβιβαστικός κατάλογος από το Υπουργεί των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Α Λόντου, διευθύνεται προς τους πληρεξούσιους  Φθιώτιδας αντισυνταγματάρχη Ευαγγέλη Κοντογιάννη και Γ. Αινιάν, με σκοπό να διανεμηθούν τα ανήκοντα σιδερένια αριστεία, ομού με τις ταινίες και τα διπλώματα στους δικαιούχους.  Πηγή: Αρχειομνήμων Αριστεία Φ 250]  

Παπαδημητρίου Κώστας, ή Κώστας Παπά Δημητρίου: Αξιωματικός Αργυρό, από Γιαννιτσού. Είναι γραμμένος με α/α 1 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάν και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείου.  Ο υποφαινόμενος προτείνεται για το χάλκινο αριστείο.   Στις 22 Μαΐου 1844 είναι γραμμένος μαζί με άλλους οκτώ Γιαννιτσώτες αξιωματικούς με α/α 37 και προτείνονται για αργυρό αριστείο, το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι τα κάτωθι ονόματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται εις τον κατάλογον εις τον οποίον έδωκα εις το Υπουργείο των στρατιωτικών έχουν τα παρά του καταστατικού των αριστείων δικαιώματα απαιτούμενα προσόντα δια την απολαβήν του αργυρού αριστείου.

Μένω δε υπεύθυνος δια πάσαν παράβλεψιν ως προς τους ανωτέρω». Ο πληρεξούσιος Φθιώτιδος. Υπογραφή: πιθανόν του Γ Αινιάν. Στις 1-6-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, ανακοινώνει:«Απόφασις:  Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίζομεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον Ευαρεστούμενοι να χορηγήσομεν το Αργυρούν Αριστείων εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών, έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ της πατρίδος πολέμου.  Κατάλογος

Βον Εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεση του παρόντος  Διατάγματος» Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286 Φ. 287]  Τα ονόματα και των τριών Παπαδημητρίου είναι γραμμένα στον εκλογικό κατάλογο του χωριού του 1843

[Παπαευθυμίου Δημήτριος:* Στρατιώτης. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Γιαννιτσούς-σιδερένιο. Φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 78 του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου .Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, για χρήση της διανομής:37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 283]

[Παπα Ιωάννης ή Παπαιωάννης: Αξιωματικός από τη Γιαννιτσού-Αργυρό. Υπάρχουν δυο πανομοιότυποι κατάλογοι. Ο μεν πρώτος, στις 16 Ιουνίου 1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών προτείνει την χορήγηση αργυρών αριστείων στους 70 αναφερόμενους αγωνιστές, οι οποίοι έλαβαν μέρος στον πόλεμο υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας ως αξιωματικοί. Ο δε δεύτερος, είναι στις/17 Ιουνίου 1844, με αριθμό 10628 σε λογότυπο του βασιλικού οίκου του Όθωνα (ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ), όπου ανακοινώνεται η απόφαση του Υπουργού των Στρατιωτικών να χορηγηθούν τα αργυρά αριστεία στους 70 αξιωματικούς του καταλόγου, διότι έλαβαν ενεργό μέρος στις μάχες του πολέμου, υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας ως αξιωματικοί. Το υπογράφει, ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός, Π. Ι. Ρόδιος. Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος με α/α 43 του καταλόγου για αργυρό αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 220 και Φ. 288] 

[Παπακωνσταντής: Αξιωματικός. από τη Γιαννιτσού-Αργυρό. Ο πληρεξούσιος της Υπάτης Γ Αινιάν διευθύνει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, ονομαστικό κατάλογο-έγγραφο (αχρονολόγητο), με 33 άτομα όλα εξ Υπάτης, μεταξύ των οποίων είναι: ο υποφαινόμενος, ο Γεώργιος Αλειφτήρας και ο Ιωάννης Μαργαρίτης από τη Γιαννιτσού. Πιστοποιεί δε, ότι οι αναφερόμενοι στον κατάλογο έχουν όλα τα προσόντα από το καταστατικό να λάβουν το αργυρό αριστείο. Στη συνέχεια το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 5 Ιουνίου 1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, στέλνει δικό του κατάλογο με τα ίδια ονόματα σε λογότυπο του Βασιλικού θρόνου:

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθ. Νο 7899- 8 Μαΐου 1844

«Επί τη προστάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίζομεν

Αον. Να χορηγήσομεν το Αργυρούν Αριστείων εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών, έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ της πατρίδος πολέμου».  

Βον Εις τον Ημέτερον Υπουργόν ανατίθεται η εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα 5 Μαΐου 1844 υπογραφή Π.Ι Ρόδιος».

Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 283, Φ. 283]

[Κωστα Παπα Ιωάννης: Στρατιώτης από τη Γιαννιτσού. Βρίσκεται καταχωρημένος, ως Ιωάννης Κώστας Παπά με α/α 123 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8397/8-5-1844 με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, των: Ε. Κοντογιάννης και Γ. Αινιαν, συστήνοντας για αυτούς διάφορα αριστεία και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και  προτάθηκε να τιμηθεί, με το σιδερένιο  Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Πατρώνας Δημήτριος αξιωματικός: Από τη Γιαννιτσού  Αργυρό. Στις 17 Ιουνίου 1839, από τη Λαμία, υποβάλει ατομική αίτηση απονομής αριστείου Νο 3277 προς τη Β. Διοίκηση Φθιώτιδος , με την οποία ζητά να του χορηγηθεί  το Αργυρό αριστείο, αντί του σιδερένιο, διότι όπως ισχυρίζεται υπηρέτησε τον αγώνα με τον βαθμό του ανθυπολοχαγού. Ο Διοικητής Φθιώτιδος στις 19 Ιουνίου 1839 διαβιβάζει προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας την περί αριστείου αίτηση του Δημητρίου Πατρώνα, προκειμένου να προβεί η αρμόδια Γραμματεία στις απαραίτητες ενέργειες. Η Γραμματεία στις 22 Αυγούστου 1839 με το ΓΑΚ 177, παρατηρεί προς την Διοίκηση Φθιώτιδος, ότι ο κ. Δημήτριος Πατρώνας δεν έχει το δικαίωμα να λάβει το αργυρό αριστείο.  Στις 22 Μαΐου 1844 είναι γραμμένος μαζί με άλλους οκτώ Γιαννιτσώτες αξιωματικούς σε α/α 17 και προτείνονται για αργυρό αριστείο, το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι τα κάτωθι ονόματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται εις τον κατάλογον εις τον οποίον έδωκα εις το Υπουργείο των στρατιωτικών έχουν τα παρά του καταστατικού των αριστείων δικαιώματα απαιτούμενα προσόντα δια την απολαβήν του αργυρού αριστείου. Μένω δε υπεύθυνος δια πάσαν παράβλεψιν ως προς τους ανωτέρω». Ο πληρεξούσιος Φθιώτιδος. Υπογραφή: πιθανόν του Γ Αινιάν.  Στις 1-6-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, ανακοινώνει: 

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Απόφασις αριθ. 9650 11Ιουνίου 1844

Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίζομεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον Ευαρεστούμενοι να χορηγήσομεν το Αργυρούν Αριστείων εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών, έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ της πατρίδος πολέμου.  Κατάλογος

Βον Εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεση του παρόντος  Διατάγματος». Και κάτω αριστερά Αριθ 2758 Χορήγησις αργυρών αριστείων εις 42 άτομα.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 220, Φ. 286, Φ. 287 και ψηφιακές Συλλογές ] 

[Πηρώνης Γεώργιος ή Αναγνώστης: στρατιώτης ετών 38 από τη Γιαννιτσού. Υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, μαζί με άλλους 14 συγχωριανούς του, στις 10 Ιανουαρίου 1844. (Λέπτομέριες για την αίτηση βλέπε Ι. Κουντούρη).Το Πιστοποιητικό του το χορήγησαν οι οπλαρχηγοί Μ και Ν. Κοντογιάννης, με την ίδια ημερομηνία και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος αυθημερόν, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «… παραβρέθηκε σε διάφορες κατά των εχθρών μάχες, εξ ών σημειώνονται οι σημαντικότερες. Στην Υπάτη δύο φορές κατά των ντόπιων Οθωμανών, στην Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, στο Κρεμμύδι κατά του Ιμπραήμ, και την δια νυκτός κατά του Κιουταχή πασά έξοδο του Μεσολογγίου και λοιπές χάριν συντομίας παραλείπομε». Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 254]  Σημείωση: Τον Αναγνώστη Πηρώνη ως κάτοικο Γιαννιτσούς τον συναντάμε και στο συμβόλαιο υπό αριθμό 4469/8 Μαρτίου 1842 στο οποίο αναφέρεται ότι το αμπέλι του συνόρευε με το αμπέλι που αγόρασε, ο Κωνσταντίνος Παπαϊάννου, κάτοικος Γιαννιτσούς από τον κάτοικο Λαμίας Κώστα Τριανταφυλλόπουλο. Αργότερα εγκαταστάθηκε στο Πλατύστομο.

[Πειρώνης Δημήτριος του Αναγνώστη: Υπαξιωματικός χάλκινο, ετών 40. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Γιαννιτσού και αργότερα στο Πλατύστομο. Στις  10 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε Κοινή ομαδική αίτηση απονομής αριστείου μαζί με άλλους 14 συγχωριανούς του. (Λεπτομέρειες για την αίτηση βλέπε Ι. Κουντούρη). Το   Πιστοποιητικό του, χορηγήθηκε από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη με την ίδια παραπάνω ημερομηνία και επικυρώνεται αυθημερόν από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ, Ζουλούμη, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:… «εδούλευσε στρατιωτικώς την πατρίδα από την αρχή της επαναστάσεως μέχρι τέλους υπό την οδηγίαν μας και παραβρέθηκε σε διάφορες κατά των εχθρών μάχες εξ ών σημειώνονται οι σημαντικότερες. Στην Υπάτη δύο φορές κατά των ντόπιων Οθωμανών, στην Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, στο Κρεμμύδι κατά του Ιμπραήμ, και την δια νυκτός κατά του Κιουταχή πασά έξοδο του Μεσολογγίου και λοιπές χάριν συντομίας παραλείπομε» Φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 1 του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου .Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, για χρήση της διανομής:37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο.   Ο Δημήτριος Πειρώνης του Αναγν. είναι γραμμένος με α/α 1 στον παραπάνω κατάλογο των Ασπροποταμιτών, και του απονέμεται το χάλκινο  αριστείο.  Ο Ν. Αντωνόπουλος στο βιβλίο του «Η Δυτική Φθιώτιδα στη Φωτιά του 21» Αθήνα 1989 τον έχει ως αξιωματικό και ότι παίρνει αργυρό, ίσως υπάρχει σύγχυση με τον Πατρώνα Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 254, Φ.  283]   

[Πλασταράς Ιωάννης: Από τη Γιαννιτσού υπαξιωματικός, γ΄ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 2886. Κάτοικος Ροβολιαρίου. Αίτηση ανταμοιβής 24 Μαΐου 1865. Δικαστική πράξη 19 Απριλίου 1865 με μάρτυρες τον Κώστα Καρυαμπά, κάτοικο Πλατυστόμου, και Ιωάννη Τσιάκα Γιαννιτσού. Ετών 60.Μάχες: Καλλιακούδας, υπό τον Ν. Μ. Κοντογιάννη και πολιορκίας Μεσολογγίου, υπό τον Λ. Βέικο. (Ν. Αντωνόπουλος) «Η Δυτική Φθιώτιδα στη Φωτιά του 21» Αθήνα 1989. Ο Κ. Κλεφτοδήμος , για τον ίδιο αναφέρει:   ΄» Γεννήθηκε στα 1805 στη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Πολέμησε με το Μήτσο και το Νικολό Κοντογιάννη στην Καλιακούδα και με το Λάμπρο Βέικο Στη β΄ πολιορκία Μεσολογγιού. Μετά την απελευθέρωση εγκαταστάθηκε στο Ροβολιάρι Φθιώτιδας».]  Σημείωση: Το τοπωνύμιο Πλασταρά ή Πλασταρέικα στην περιοχή του Κούμαρου ήταν τα χωράφια τους,

[Πλατανιάς Βασίλειος:1,Στρατιώτης από τη Γιαννιτσού ετών 45.Την 1η Φεβρουαρίου 1844, ο πιο πάνω αναφερόμενος, αγωνιστής έστειλε ομαδική κοινή αίτηση απονομής αριστείου, με δύο ακόμη Γιαννιτσώτες, τον Γ, Φωτάκο και Γ. Κομπάρο, αιτούντες το ανάλογο αριστείο. Το πιστοποιητικό του, αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι είναι 45 ετών και έλαβε μέρος στον αγώνα από την αρχή έως το τέλος. Παραβρέθηκε στις μάχες: Εις Υπάτην κατά των ντόπιων Οθωμανών και του Ομέρ Βρυώνη, εις Καλιακούδαν κατά του Σκόνδρα πασά, εις Άμπλιανη, εις Αετό, εις Γαιννιτσού, εις το Κρεμμύδι κατά του Ιμπαρήμ, εις την υπό τον Κιουταχή πολιορκίαν του Μεσολογγίου, Και εις Αθήνας κατά του Ιμπαραήμ. Το υπογράφουν, οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης με την ίδια παραπάνω ημερομηνία και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών των οπλαρχηγών, από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη αυθημερόν.  Ο Ν. Αντωνόπουλος για τον ίδιο, στο Βιβλίο του «Η Δυτική Φθιώτιδα στη Φωτιά του 21» Αθήνα 1989, γράφει: «Γεννήθηκε το 1799 υπαξιωματικός, γ΄ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ.3143. Αίτηση ανταμοιβής 20 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Ι. Γιολδάση και δικαστική πράξη, με ημερομηνία 10 Μαΐου 1865 και μάρτυρα τον Ν. Κοντογιάννη. Μάχες: Γιαννιτσούς, Μεγάλου χωριού, Νευρόπολης Θεσσαλίας, κατά Σιλιχτάρ, Διπόταμον κατά Ασλανάκη και του Μώτου Μαρτίνη, Κεφαλόβρυσου Καρπενησίου, Καλλιακούδας, Κεφαλόβρυσου Αιτωλικού, Νεοκάστρου, Ρίγανης, Ριβίου, Καρβασαρά, και Μεσολογγίου απ’ έξω. Οπλαρχηχούς είχε τον Γιαννάκη Γιολδάση, Ζαχ. Γιολδάση, Καραϊσκάκη, και Κίτσον Τζαβέλα». Ενώ ο Κ. Κλεφτοδήμος αναφέρει σχεδόν τις ίδιες μάχες με τον παραπάνω  και ότι «Γεννήθηκε στη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε τους Γιολδασαίους και πήρε μέρος στις μάχες του Μεγάλου Χωριού, Γιαννιτσούς, Νευρόπολης, Διπόταμου, Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού, Κεφαλόβρυσο Καρπενησιού, Καλιακούδας, Νιόκαστρο, Έξω από το Μεσολόγγι, Καρβασαρά, Ρίγανης». Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 269]Σημείωση: Από τα Παραπάνω συμπεραίνεται ότι ο υποφαινόμενος διαφώνησε και το 1865 επανέρχεται με νέα πιστοποιητικά και παίρνει χάλκινο ως υπαξιωματικός.

[Πλατανιάς Βασίλειος:2 Στρατιώτης, από τη Γιαννιτσού. Σύμφωνα με το Στρατιωτικό φύλλο Μητρώου του, ο Βασίλης Πλτατανιάς, γεννήθηκε στη Γιαννιτσού στις 15 Μαρτίου το 1808, είναι έγγαμος και έχει ένα υιό και μια κόρη. Στις 10 7βρίου 1846, υπηρετεί στο 4ο λόχου του 1ου ελαφρού τάγματος της οροφυλακής. Ο 4ος λόχος στις 12 του ιδίου μήνα από την Αθήνα, διαβιβάζει την περί αριστείου αίτηση του αγώνος, προς την Διοίκηση του 1ου ελαφρού τάγματος,   την οποία υπογράφει ο λοχαγός Βελέντζας και η οποία αναφέρει, ότι ο Βασ. Πλατανιάς έλαβε μέρος από την αρχή του αγώνα, μέχρι το 1826 και παραβρέθηκε σε διάφορες μάχες και ότι ο Στρατιώτης έχει υπερβεί το 38ον έτος της ηλικίας του. Στις 18 του ιδίου μήνα το τάγμα,  διαβιβάζει την εν λόγω αίτηση προς το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών για να ενεργήσει ό, τι εγκρίνει. Στη συνέχεια από το Υπουργείο των Στρατιωτικών με το υπό αριθμό 13806/ 27/ 7βρίου 1846 έγγραφο, προς το πρώτο τάγμα στέλνει εσώκλειστα, όπως αναφέρει, το σιδηρούν αριστείο του αγώνος, για να δοθεί στο στρατιώτη Βασίλη Πλατανιά. Ενώ, ο Ν. Αντωνόπουλος για τον ίδιον αναφέρει επί πλέον, ότι πήρε το πιστοποιητικό του, από το Γιαννάκη Γιολδάση και ότι υπηρέτησε υπό τον ίδιον από το 1821 ως το 1826. Έλαβε μέρος στις μάχες: Καρπενησίου, Καλλιακούδας Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 269]

[Πάλη(;)Αθανάσιος Πληχούρη (Πλουγούρας): Υπαξιωματικός πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Γιαννιτσούς-χάλκινο. Φέρεται καταχωρημένος  σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 6 του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου .Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, για χρήση της διανομής:37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 283]

[Πολίτης Κώστας: Στρατιώτης από τη Γιαννιτσού. Πήρε σιδερένιο αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 67 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Πρεμέτης Αθανάσιος: «από τη Γιαννιτσού, υπαξιωματικός. Γ΄ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ. 2885. Αίτηση ανταμοιβής του 23 Μαΐου 1865. Δικαστική πράξη με μάρτυρα τον Ν. Κοντογιάννη 10 Μαΐου 1865. Γεννήθηκε στο ίδιο χωριό και είχε ηλικία 65 ετών. Μάχες: Κρεμμυδίου και πολιορκίας Μεσολογγίου». (Ν. Αντωνόπουλος). Για τον ίδιον ο Κ. Κλεφτοδήμος γράφει: Γεννήθηκε το 1800 στη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας Ακολούθησε τους Κοντογιανναίους και πολέμησε στο Κρεμμύδι και στη β΄ πολιορκία του Μεσολογγίου.   Ενώ στο φάκελο 272/205-208 Γ.Α.Κ 120 των αριστείων, ο Αθανάσιος Πρεμέτης είναι γραμμένος σε κατάλογο μαζί με άλλους 100 αριστειούχους αγωνιστές με α/α 77, ο οποίος στάλθηκε στο Δημ. Χατζίσκου στις 10 Μαρτίου 1844, για τη χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272 Ν. Αντωνόπουλος και Κ. Κλεφτοδήμος]   Σημείωση: Όπως προκύπτει από τα παραπάνω ότι αισθάνθηκε αδικημένος και το 1865 προσέφυγε δικαστικά και δικαιώθηκε.  

[Πρεμέτης Μήτρος: Στρατιώτης από τη Γιαννιτσού. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 128 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8397/8-5-1844 με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, των: Ε. Κοντογιάννης και Γ. Αινιαν, συστήνοντας για αυτούς διάφορα αριστεία και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτάθηκε να τιμηθεί, με τον σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

]Ραμζάς Ιωάννης: Αξιωματικός. Από τη Γιαννιτσού. Έλαβε σιδερένιο αριστείο. Φ. 276, Κ. 34(Ν. Αντωνόπουλος). Δεν βρέθηκαν περισσότερα στοιχεία)]

[Ρίζου Δημήτριος: Στρατιώτης 50 ετών, από τη Γιαννιτσού-σιδερένιο. Στις 10 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, κοινή με 14 συγχωριανούς του και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας μάχες, το οποίο του χορηγήθηκε από τους Ν. και Μ. Κοντογιάννη με ίδια παραπάνω ημερομηνία, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: ..«..Πολέμησε γενναία σε διάφορες κατά των εχθρών μάχες, εξ ών σημειώνονται οι σημαντικότερες. Στην Υπάτη δύο φορές κατά των ντόπιων Οθωμανών, στην Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, στο Κρεμμύδι κατά του Ιμπραήμ, και στην δια νυκτός κατά του Κιουταχή πασά έξοδο του Με σολογγίου και λοιπές χάριν συντομίας παραλείπομε….». Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών αυθημερόν, από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 119 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8397/8-5-1844 με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, των: Ε. Κοντογιάννης και Γ. Αινιαν, συστήνοντας για αυτούς διάφορα αριστεία και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτάθηκε να τιμηθεί, με το σιδερένιο Αριστείο. Λεπτομέρειες για την αίτηση βλέπε Ι. Κουντούρη.   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Σακελλαρίου Γεώργιος: Υπαξιωματικός. Χάλκινο  κάτοικος  Γιαννιτσού. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 24 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8397/8-5-1844 με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, των: Ε. Κοντογιάννης και Γ. Αινιαν, συστήνοντας για αυτούς διάφορα αριστεία και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτάθηκε να τιμηθεί, με το χάλκινο Αριστείο. ]   Επίσης  περιλαμβάνεται και  στον κατάλογο Νο 7406/ 5- 1844, του οπλαρχηγό Χριστοδ. Χαρζηπέτρου, μαζί με άλλους Απροποταμίτες κατοίκους διαφόρων χωριών της Φθιώτιδας. και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Επίσης  περιλαμβάνεται και  στον κατάλογο Νο 7406/ 5- 1844, του οπλαρχηγό Χριστοδ. Χαρζηπέτρου, μαζί με άλλους Απροποταμίτες κατοίκους διαφόρων χωριών της Φθιώτιδας. και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο.:  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 283,  286. Φ. 283, Φ. 286]

[Σακελλαρίου Νικόλαος: Στρατιώτης, κάτοικος Γιαννιτσούς-σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρο και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Προτάθηκε για το σιδερένιο Αριστείο.  Το επί των στρατιωτικών Υπουργείου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, διεύθυνε τον υπό αριθμό   3466/10/3/1844, κατάλογο προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245,  Φ. 272]   

[Σαμαρτζής Αναγνώστης:* Υπαξιωματικός, χάλκινο κάτοικος Γιαννιτσούς, πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο.  Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμητών, ο οποίος συντάχθηκε από τον  Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, καταγωγής από Ασπροπόταμο και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών  Υπουργείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας  Π.Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο,  με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα.  Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]           /1253850. Σημείωση: Τον Αναγνώστη Σαμαρτζή τον συναντάμε στον εκλογικό κατάλογο του 1843 καθώς και στον κατάλογο του 1865 και είναι 65 ετών. Είχε δυο γιους. Το Γιώργο και το Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας Σαμαρτζής συνάπτει το υπό αρ. 8335/10 1867 προικοσύμφωνο με τον Ιωάννη Μυλωνά, κάτοικο Γιαννιτσούς, με σκοπό να παντρευτεί την κόρη του Μαρία. Ο Μυλωνάς δίδει σαν προίκα στο Ζαχαρία χωράφια στα Καλύβια, στα Βρωμόθερμα, στην Κουτραδόραχη στον Πλάτανο, αλλά και στη Παλαιά Γιαννιτσού χωράφια και ένα παλιόμυλο.

[Σιδινιώτης Γιώργος: Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας Ακολούθησε το Νικολό Κοντογιάννη και διακρίθηκε στις επιχειρήσεις Αθήνας στα 1826-27.Πηγή: Κ. Κλεφτοδήμος. Είναι γραμμένος και στον κατάλογο αγωνιστών του Π. Βασιλείου].

[Σιόκης Κώστας: Στρατιώτης κάτοικος Γιαννιτσούς-σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρο και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Προτάθηκε για το σιδερένιο Αριστείο.  Το επί των στρατιωτικών Υπουργείου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, διεύθυνε τον υπό αριθμό   3466/10/3/1844, κατάλογο προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245,  Φ. 272]   Σημείωση:Ο Κώστας Σώκης ή Σιόκης, είναι στον εκλογικό κατάλογο του 1843 αλλά και σε πολλά συμβόλαια, συγκαταλέγονταν μεταξύ των μεγαλυτέρων γαιοκτημόνων του χωριού.

 Σίψας Ιωάννης:   στρατιώτης, κάτοικος Γιαννιτσού, έλαβε σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρο και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Προτάθηκε για το σιδερένιο Αριστείο.  Το επί των στρατιωτικών Υπουργείου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, διεύθυνε τον υπό αριθμό   3466/10/3/1844, κατάλογο προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245,  Φ. 272]   Σημείωση: Τα .ονόματα: Σίτζας ή Σίψας Ιωάννης, Ευαγγέλης, και Κώστας, περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους του 1843.

[Σκαλτζάς Ιωάννης: Από τη Γιαννιτσού, υπαξιωματικός. Με βάση την υπάρχουσα αλληλογραφία, ο υποφαινόμενος λαμβάνει Χάλκινο αριστείο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο Νο 1361/ 19 Φεβρουαρίου 1844, με α/α 90 μαζί με άλλους αγωνιστές των Αγράφων, καθώς επίσης και με τον Γ. Μπογιατζή από τη Γιαννιτσού. Ο παραπάνω αναφερόμενος ονομαστικός κατάλογος στέλνεται στον πληρεξούσιο Αγράφων Κ. Κ. Γαλή από τη Φουρνά, για  χρήση της διανομής των χάλκινων και σιδερένιων αριστείων με τις ταινίες και τα διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» 248] Σημείωση: Στον ίδιο παραπάνω κατάλογο είναι γραμμένο και άλλο όνομα, Σκαλτσάς Ιωάννης από τη Γιαννιτσού με α/α 162 και τον αναφέρει να παίρνει σιδερένιο αριστείο. Δεν αποκλείεται να είναι άλλο συγγενικό πρόσωπο του παραπάνω αγωνιστή Σκαλτσά. Πηγή: Γ. Α. Κ. «Αριστεία» Φ. 248]

[Γεώργιος Χατζής ή Σμανλής Γεώργιος: Ετών 46 Υπαξιωματικός χάλκινο, από τη Γιαννιτσού. Από το Αγά στις 10 Ιανουρίου 1844, υπέβαλε ομαδική αίτηση μαζί με άλλους 10 συγχωριανούς του (Λεπτομέρειες για την αίτηση βλέπε Ι. Κουντούρη). Το Πιστοποιητικό του χορηγήθηκε από τους Μ και Ν. Κοντογιάννη, με την αυτή ημερομηνία και επικυρώθηκε για το γνήσιο των υπογραφών από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος αυθημερόν. Αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι πολέμησε γενναία σε διάφορες κατά των εχθρών μάχες, εκ των οποίων αναφέρονται οι σημαντικότερες: Στην Υπάτη δύο φορές κατά των ντόπιων Οθωμανών, στην Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, στο Κρεμμύδι κατά του Ιμπραήμ, και την δια νυκτός κατά του Κιουταχή πασά έξοδο του Μεσολογγίου, στην Αθήνα επίσης εκστρατείας υπό τον αείμνηστο Γ. Καραϊσκάκη. Είναι γραμμένος με α/α 107 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8-3-1844, με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάν και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης και προτείνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο.    Για τον ίδιο ο Ν. Αντωνόπουλος στο βιβλίο του «Η Δυτική Φθιώτιδα στη Φωτιά του 21» Αθήνα 1989 γράφει: «Υπαξιωματικός γ΄ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ.4301. Αίτηση ανταμοιβής του 20 Μαΐου 1865. Δικαστική πράξη με μάρτυρα τον Νικ. Κοντογιάννη 10 Μαΐου 1865. Γεννήθηκε στο ίδιο χωριό και ήταν ηλικίας 70 ετών. Μάχες: Άμπλιανης, Νεοκάστρου, Κρεμμυδίου, Διστόμου, Προφήτη Ηλία, Καρπενησίου, Καροπούλων, Ρίγανης, Ριβίου, Καρβασαρα, και πολιορκίας του Μεσολογγίου. Έλαβε σιδερένιο αριστείο».  Ενώ, ο Κ. Κλεφτοδήμος τον αναφέρει ως Σμούλη Γ. και ότι γεννήθηκε στη Γιαννιτσού το 1795 «Ακολούθησε το Καραϊσκάκη και τον Νάκο Πανουργιά και πήρε μέρος στις μάχες της Άμπλιανης, Νιόκαστρου, Κρεμμυδιού, Δίστομου, Σαλώνων, έξω από το Μεσολόγγι, Καροπούλας, Ρίγανης, Ρίβιου και Κραβασαρά»  Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» 254, Φ. 286 καιΝ. Αντωνόπουλος]

[Σπα(ζ)γής Αθανάσιος: Υπαξιωματικός, από τη Γιαννιτσού. Χάλκινο. Μάλλον πρόκειται για τον Σπαή ή Σπαγή Αθανάσιο Περιλαμβάνεται με α/α 105 στον κατάλογο 10554-6-6-1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινοΑριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο,  με υπογραφή  Π. Ί. Ρόδιου επί του Ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της διανομής των 338  αριστείων στους προτεινόμενους.   Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]   

[Σπασογιάννης Δημήτριος: Αξιωματικός από τη Γιαννιτσού-Αργυρό, διαμονή Αθήνα. Υπάρχουν δύο πανομοιότυποι κατάλογοι με 43 άτομα στον οποίο, ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος με α/α 12. Με το υπό αριθμό 1045/24 Ιανουαρίου 1844 έγγραφο της Γραμματείας, ο Δ. Σπασογιάννης από τη Γιαννιτσού, προτείνεται για αργυρό αριστείο, ως οδηγός των στρατιωτών. Ενώ το υπό αριθμό 1016/9 Φεβρουαρίου 1844 έγγραφο αναφέρει: «Επί τη προτάσση της Ημετέρας επί των στρατιωτικών Γραμματείας ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τα αργυρά αριστεία εις τα τεσσαράκοντα τρία άτομα τα εγγεγραμμένα εις τον εσώκλειστον κατάλογον, χάριν της συμμετοχής των εις τον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πόλεμον». Υπογραφή Α. Λόντος.   Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  254]

[Σταθογιάννης ή Σταθογιαννόπουλος Γρηγόρης: Αξιωματικός 5ης Αργυρό. Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε τον Καραϊσκάκη και διακρίθηκε σε διάφορες μάχες της Ρούμελης. (Κ. Κλεφτοδήμος). Για τον υποφαινόμενο από την ερευνά μας δεν προέκυψε κάτι, αλλά με το διαβιβαστικό έγγραφο Νο 3810/3 Δεκεμβρίου 1841, η Διοίκηση Φθιώτιδας διαβιβάζει 12 αναφορές αγωνιστών προς την επί των στρατιωτικών Βασ. Γραμματεία της Επικράτειας και ζητάει να αποφασίσει ό, τι εγκρίνει. Στα ονόματα αυτά είναι Γραμμένος ο Κων/νος Σταθογιαννόπουλος αγνώστου καταγωγής και όχι ο Γρηγόρης. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 116]

[Σπύρου Κώστας: Στρατιώτης. κάτοικος Γιαννιτσούς. Ο Κώστας Σπύρου, είναι κάτοικος Γιαννιτσούς, με πιθανή καταγωγή από τον Ασπροπόταμο.   Φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ.Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π.Ι.Ρόδιου, για χρήση της διανομής:37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 283]  

[Σωτήρη ή Σωτηράς Αντώνης: Στρατιώτης δηλώνει κάτοικος Γιαννιτσούς-σιδερένιο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 110 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8397/8-5-1844 με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, των: Ε. Κοντογιάννης και Γ. Αινιαν, συστήνοντας για αυτούς διάφορα αριστεία και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτάθηκε να τιμηθεί, με το σιδερένιο Αριστείο Από την έρευνά, μας προκύπτει ότι πιθανόν να κατάγεται από Ασπροπόταμο και είναι κάτοικος Γιαννιτσούς και αναφέρεται στον κατάλογο, 7406/ 3-3-1844, των Ασπροποταμιτών, τον οποίο συνέταξε ο Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου, επίσης εξ Ασπροποτάμου και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»   Φ. 283, Φ. 286]. Σημείωση:  Ο Αντώνιος Σωτήρης είναι γραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του χωριού το 1843

[Ταμπακόπουλος Θεόδωρος: Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδος. Ακολούθησε το Νικολό Κοντογιάννη και διακρίθηκε στις επιχειρήσεις της Αθήνας στα 1826-27 Πηγή: (Κ. Κλεφτοδήμος). Είναι γραμμένος και στον κατάλογο αγωνιστών του Π. Βασιλείου]

[Τζάνης ή Τζανής ή Τσάνης Δημήτριος: Στρατιώτης ετών 46 από τη Γιαννιτσού-σιδερένιο. Υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, κοινή με 14 συγχωριανούς του, από το Αγά στις 10-1-1844 και βεβαιωτικό πιστοποιητικό του, που του  το χορήγησαν οι οπλαρχηγοί: Μ. και Ν. Κοντογιάννης με την ίδια παραπάνω ημερομηνία και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών αυθημερόν, από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Παραβρέθηκε σε διάφορες κατά των εχθρών μάχες, εξ ών σημειώνονται οι σημαντικότερες. Στην Υπάτη δύο φορές κατά των ντόπιων Οθωμανών, στην Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, στο Κρεμμύδι κατά του Ιμπραήμ, και την δια νυκτός κατά του Κιουταχή πασά έξοδο του Μεσολογγίου, στην Αθήνα εις την υπό της εκστρατείας υπό τον Γ Καραϊσκάκη και λοιπές χάριν συντομίας παραλείπομε». Για το περιεχόμενο της αίτησης βλέπε στη μερίδα του Ιω Κουντούρη.  Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 122 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8397/8-5-1844 με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, των: Ε. Κοντογιάννης και Γ. Αινιαν, συστήνοντας για αυτούς διάφορα αριστεία και τον διεύθυναν προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτάθηκε να τιμηθεί, με το σιδερένιο  Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254, Φ. 286]Σημείωση:  Υπάρχει και τοπωνύμιο στο χωριό τα Τζανεϊκα, μέχρι το 1871 βρίσκονται γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του χωριού

[Τζαρτζακάκης ή Τζαρτζάκης Λουκάς: Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε το Νικολό Κοντογιάννη και διακρίθηκε στις επιχειρήσεις υης Αθήνας 1826-27 ( Κ. Κλεφτδήμος).Είναι γραμμένος και στον κατάλογο αγωνιστών του Π. Βασιλείου]

[Τζάκας ή Τζιάκας Γεώργιος: Στρατιώτης. Από Γιαννιτσού-σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρο και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Τ. στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο Αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται με α/α 105  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10-3-1844,  του Υπουργείου των στρατιωτικών,  επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, ο οποίος διευθύνεται προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων  αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ. 272] Σημείωση: Ο Γ. Τ. όπως προκύπτει από τα διάφορα συμβόλαια που υπάρχουν στα αρχεία μας, ήταν έμπορος και είχε αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα

[Τσάκας ή Τζάκας Γιάννης: Υπαξιωματικός Β΄ Γεννήθηκε το 1805 στη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδα. Ακολούθησε τον Καραϊσκάκη και πολέμησε στο Κρεμμύδι, Μεσολόγγι, Αράχοβα, Δίστομο και Κερατσίνι όπου λαβώθηκε. Ο κ Κ. Ζήσης για τον ίδιο γράφει: Γεννήθηκε το 1805 στη Γιαννιτσού Αγράφων. Πήρε μέρος στην επανάσταση από την αρχή της, Πολέμησε, πλάι στον Γ Καραϊσκάκη, στο Κρεμμύδι, Μεσολόγγι, Αράχοβα, Διπόταμο, Αθήνα, Κερατσίνι, όπου και πληγώθηκε, και σε άλλα μέρη (ένορκη κατάθεση του Ν. Κοντογιάννη στο Ειρηνοδικείο Σπερχειάδος το 1865. Ο ίδιος υπέβαλε αίτηση από τη Γιαννιτσού το 1865 και κατατάχθηκε στη Β΄ τάξη των υπαξιωματικών. με Απ Μ 3417. Ενώ ο Κ. Κλεφτοδήμος γράφει: (Τζιάκας Γιάννης). Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε το Νικολό Κοντογιάννη σαν εκατόνταρχος και διακρίθηκε στ β΄ πολιορκία του Μεσολογγιού και στις επιχειρήσεις της Αθήνας στα 1826-27κ.α]

[Τζιάκας ή Τσάκας ή Τζάκας Ιωάννης: Αξιωματικός ,από Γιαννιτσού.Αργυρό Υπέβαλε ατομική αίτηση Νο 1506 και πιστοποιητικό, από τη Γιαννιτσού 10 Ιανουαρίου 1844 Προς την επί των στρατιωτικών Βασ. Γραμματεία της Επικράτειας. (από ότι φαίνεται δεν θα ήταν και πρώτη). «Αίτηση περί αριστείου Χαλκίνου»   «Θα ήταν άλλο λυπηρότερον γεγονός, όταν εις εκ των στρατιωτικών είναι του να βλέπει τον εαυτόν του ηδικημένον όταν υπέφερε τα πάνδεινα εν καιρώ αγώνα. ο υποφαινόμενος δεν εχρημάτισα ως εις απλούς στρατιώτης, αλλά ως υπαξιωματικός έχων πάντοτε υπό την οδηγίναν μου τριάντα άλλους στρατιώτας και πότε πλέον των 30 κατά τας περιστάσεις, και ως πληρωμή των μισθών των εξ ιδίων μου, αλλά εις δυστυχίαν μου, αντί ως υπαξιωματικός να λάβω το χάλκινον, έλαβα το σιδηρούν. Δια να μην πολυλογώ απαριθμών τας εκδουλεύσεις μου, υποβάλλω εγκλείστως προς την Β Σεβαστήν Γραμματείαν πιστοποιητικόν εμφαίνον τας προς την πατρίδα εν καιρώ αγώνα προσφερθείσας αναντίρρητους εκδουλεύσεις μου, και εξαιτούμαι θερμότατα από την δικαιωσύνιν της Βασιλικής Γραμματείας, την αποστολήν το ανήκον χάλκινον αριστείον, δια να μην μένω ηδικημένος και επί των λαμπροτέρων της 3ης Σεπτεμβρίου ημερών. πεπεισμένος εις το φιλοδίκαιον του υπουργού (; ) πολυετούς υπέρ του έθνους τα θυσιασθέντα και τα τιμώντα από χρέος σας την προσβολήν της φιλοτιμίας ενός αδικημένου Έλληνος αγωνιστή».

Υποσημειούμενος ευσεβάστως

Ο ευπειθέστατος κάτοικος Γιαννιτσούς της Φθιώτιδος

Δια τον αγράμματον Ιωάννη Τσιάκα»

Υπογραφή Κ. ;;;(δυσανάγνωστος)

Το συνημμένο βεβαιωτικό πιστοποιητικό του αγώνα, αναφέρει:

Πιστοποιητικόν «Δια του παρόντος πιστοποιούμε ότι ο Ιωάννης Τσάκας κάτοικος Γιαννιτσούς του δήμου Μακρακώμης ετών 48, λαβών τα όπλα επί χείρας του υπέρ ανεξαρτησίας ιερού αγώνος του 1821 έτους, Υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα μέχρι τέλους υπό την οδηγίαν μας, πολεμήσας γενναίως εις όλας τα μάχας με ένθερμον και διακαή ζήλον ως υπαξιωματικός, έχων πάντοτε ικανούς υπό την οδηγίαν του, άλλοτε είκοσι και άλλοτε τριάντα και πληρώνοντας πολλάκις εξ ιδίων τους μισθούς των στρατιωτών. Παραυρέθη δε εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, εις Υπάτην δις κατά του Δράμαλη και λοιπούς, εις Καλιακούδαν κατά του Σκόντρα Πασσά, εις το Κρεμμύδι κατά του Ιμπραήμ Πασσά, εις την δια νυκτός κατά του Κιουταή Πασσά και Ιμπραήμ έξοδο του Μεσολογγίου, εις Αθήνας κατά του ιδίου, ως και άλλες παραλειπομένας δια το σύντομον. δείξας ανδρείαν απαραδειγμάτιστη και διακρίθη μεταξύ των άλλων.

Όθεν προς ένδειξιν τούτων του δίδεται κατ’ αιτησιν του το παρόν, όπως του χρησιμεύση ανήκουντως».

       Αγά τη 10 Ιανουαρίου 1844                         οι του αγώνα στρατηγοί

Επικηρούνται οι δύο αντίκρυ υπογραφαί   Μ και Ν.. ΚοντογιάννηΣυνταγματάρχης

Αγά αυθημερόν ο Δήμαρχος Σπερχειάδος:  Δ. Ζουλούμης       

Ο Ν. Αντωνόπουλος για τον ίδιο αναφέρει: «αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ.1576. Μάχες: Υπάτης δύο φορές. Καλλιακούδας, Κρεμμυδίου, εξόδου του Μεσολογγίου, Αθήνας κ.ά. Αίτηση ανταμοιβής 20 Μαΐου 1865». Σημείωση: Δεν αποκλείεται οι δυο παραπάνω αναφερόμενοι με το όνομα Τζιάκας Ιωάννης και Τζακας Γιάννης με διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης, να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο ή και δύο με στενή συγγένεια μεταξύ τους. Εξ όσων προκύπτει από τα στοιχεία, ο Ιωάννης, γεννήθηκε το 1796, ενώ ο Γιάννης γεννήθηκε το 1805. Ο Ιωάννης στην αίτησή του και στο πιστοποιητικό του, δεν αναφέρει ότι λαβώθηκε, αλλά μόνο ότι, είχε και άλλα παλικάρια μαζί του και τους πλήρωνε. Ήταν Μπουλουκτσής, ζητάει το χάλκινο αριστείο, ενώ θα μπορούσε να διεκδικήσει, όπως το διεκδίκησε αργότερα το αργυρό. Σύγχυση προκύπτει και από τις προσφυγές που στη συνέχεια έγιναν και τις οποίες δεν τις έχουμε στα χέρια μας, αλλά και από τα πατρώνυμα που λείπουν. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  247 και Ν. Αντωνόπουλος]

[Τζιακτάνης Κώστας*: Υπαξιωματικός. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Γιαννιτσούς-χάλκινο. Φέρεται καταχωρημένος με α/α 2 σε ονομαστικό κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ.Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π.Ι.Ρόδιου, για χρήση της διανομής:37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 283, Φ. 288]   

[Τζούμας ή Τσούμας Δημήτρης: «Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Υπαξιωματικός Α.Π.Μ.Υ 6540 Πολέμησε με το Σκαλτσοδήμο στο Κεφαλόβρυσο, Καλιακούδα, Άμπλιανη, και β΄ πολιορκία του Μεσολογγιού, με το Καραϊσκάκη στην Αράχοβα, Δίστομο και Αθήνα, με το Γιώργη Δυοβουνιώτη στα Τριζόνια. Στα 1828-29 ακολούθησε τον τσώρτζ και πολέμησε στη Βόνιτσα και στη Ναύπακτο». ( Κ. Κλεφτοδήμος). «Κατά τον Γιώργο Σκούρα κατάγονταν από τα Κουφόδεντρα. Αίτηση υπέβαλε το 1865 με πιστοποιητικό του Γ.Κ Βελή και Ν. Κοντογιάννη. Καταταχθηκε με Α.π.Μ 6540 στρατιώτης, μετά την επανάσταση εγκαταστάθηκε στα Κουφόδεντρα. Ο Κώστας Ζήσης για τον ίδιο γράφει: «Γεννήθηκε στη Γιαννιτσού Αγράφων και είναι κάτοικος Κουφοδέντρι Σπερχειάδος. Υπηρέτησε τον αγώνα σε όλο το διάστημα της Επανάστασης. Πολέμησε στις μάχες Κεφαλόβρυσου, Καλλιακούδας, Άμπλιανης, και Μεσολογγίου με τον Σκαλτσοδήμο. Αράχωβας, Διστόμου κι Αθήνας με τον Γ. Καραϊσκάκη. Στα Τριζόνια με τον Δυοβουνιώτη. Το 1828 και 1829 ήταν με τον αρχιστράτηγο Τζώρτζ (Βόνιτσα και Ναύπακτο).   Αίτηση ανταμοιβής υπέβαλε το 1865 με πιστοποιητικό των Γ.Κ Βελή και Ν. Κοντογιάννη. Τον κατέταξαν στους στρατιώτες με Α.π.Μ 6540»]

[Τζούμας ή Τσούμας Γεώργιος: «Ήταν Μπουλουξής. Γεννήθηκε στη Γιαννιτσού των Αγράφων. Πήρε μέρος στην επανάσταση, από την αρχή του αγώνα. Πολέμησε στα Λαγκάδια του Βάλτου, Πέτριλο, Νευρόπολη, Σοβόλακο, Καρπενήσι, Μοναστήρι Βράχας, με τον Καραϊσκάκη στην Άμπλιανη, στη Μεθώνη, Κορώνη, Ρίβιο, Καροπούλα, Μαχαλά και Ρίγανη με τον ίδιο. Στο Μεσολόγγι ήταν με τον Γιάννη Φαρμάκη και στα Καγκέλια Βελουχιού με τον Βαγγέλη Κοντογιάννη». (Κ. Ζήσης)]

[Τζούνης Γεώργιος: «υπαξ, γ΄ τάξεως.Α.Π.Μ.Υ.7015. Αίτηση ανταμοιβής του γιού του Ιωάννη 20 Μαΐου 1865 από το Πλατύστομο. Πιστοποιητικό Μ. και Ν. Κοντογιάννη 10 Μαΐου 1847. Μάχες: Νευροπόλεως, Σοβολάκου, Κρεμμυδίου, Καροπούλων, Μαχαλά, Καρβασαρά, Ριβίου, Ρίγανης με τον Καραϊσκάκη και Καγκελίων, υπό τον Ευ. Κοντογιάννη, πολιορκίας του Μεσολογγίου υπό τον Ι Φαρμάκη στα καγγέλια με τον Βαγγέλη Κοντογιάννη» (.Ν. Αντωνόπουλος). Τις ίδιες μάχες αναφέρει και ο Κλεφτοδήμος. Για τον ίδιο, ο Κ. Ζήσης εκτός από τα παραπάνω γράφει: Γεννήθηκε στη Γιαννιτσού των Αγράφων. Πήρε μέρος στην επανάσταση από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχασε όλη του την περιουσία του, αφού την άφησε στο Οθωμανικό. Το πιστοποιητικό του, το χορήγησαν οι Μ. και Ν Κοντογιάννης 10/5/1847.] Σημείωση: Ο Γεώργιος Τζιούνης το 1843 είναι γραμμένος στο χειρόγραφο εκλογικό κατάλογο του χωριού και μετείχε στις εκλογές. Εγκαταστάθηκε στο Πλατύστομο.

[Τρίγκος ή Χατζής Κώστας: Ετών 51, το 1839 αξιωματικός Αργυρό κάτοικος  Γιαννιτσού. Ο υποφαινόμενος έχει πληθώρα αλληλογραφία και διεκδίκησε το αριστείο του από το 1839, Όπως:«13 Αυγούστου 1839, από τα Καλύβια Γιαννιτσούς.   Προς τον Δήμαρχο Μακρακώμης                         Περί αριστείου

«Ο Υποφαινόμενος γεννηθείς και κάτοικος του χωρίου Γιαννιτσούς του Δήμου τούτου ετών 051 υπηρέτησα με ένθερμον ζήλο την πατρίδα στρατιωτικώς ( ) και υπέρ ανεξαρτησίας της φιλτάτης ημών πατρίδος ιερού πολέμου, ήτοι από το 1822 μέχρι της ελεύσεως του Σ. ημών Βασιλέως, διατελών υπό την οδηγίαν του αειμνήστου αρχηγού Καραϊσκάκη» αναφέρει διάφορα γεγονότα…… και συνεχίζει «..δεν έλειψα από καμμίαν σημαντικήν ή ασήμαντην μάχη, όπως αυτή του Μεσολογγίου και της Αθήνας και θανόντος του πληγωθέτντος Καραϊσκάκη και τη έλευση του κυβερνήτου μας, επέρασα εις τον Χιλίαρχον Ιω. Στράτο με ικανόν αριθμόν υπό την οδηγίαν μου, ομοίως και αυτού δεν έλειψα από καμμίαν μάχην» και καταλήγει «……Κύριε δήμαρχε να διευθύνετε την παρούσα μου όπου δη, δια να μου δοθεί το ανήκον μοι αριστείον χάριν εκδουλεύσεων μου τας οποίας γνωρίζετε κάλλιστα και υμείς αυτά κ Δήμαρχε. Επί τέλος σας κάμνω την παρατήρησιν, ότι δοθείσης εναντίας περίστασης, δηλ. μη καθυποβληθέντων των αποδεικτικών και πιστοποιητικών ως εκ της αμελείας του λαμβάνοντος το αριστείον ως αμφιβάλουσης (;;) της επί των Στρατιωτικών Β Γραμματείας της Επικράτειας, είμαι ικανός μετά τούτων να αποδείξω τα λεγόμενά μου. Εύελπις ως δίκαια είναι όπως η αίτησή μου λάβει χώραν. Υποσημειούμαι μετά Σέβας

   Ο Ευπειθέστατος Κώστας Χατζής»

Η αίτηση αυτή στο κάτω αριστερό μέρος, η Γραμματεία επί των Στρατιωτικών σημειώνει: «Δεν φέρεται εις το Μητρώο. των αριστείων».

Στις 1. 10βρίου 1840 από τη Λαμία, υπέβαλε νέα αίτηση προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικράτειας, η  οποία μεταξύ άλλων γράφει ότι, «…. έχω συμμορφωθεί με την υπό αριθμό 204 διαταγή, της Βασ. ταύτης Γραμματείας καταχωρηθείσαν εις το 16 φύλλο της εφημερίδος Ελλ. Ταχυδρόμου, διηύθυνα κατά τον μήνα 7βρίου ιδίου έτους, δια την αρμοδίαν ταύτην αρχήν, την περί αριστείου αίτησιν μου, , αλλά άχρι του νυν, καίτοι παρελθόντων 15 ολοκλήρων μηνών, δεν ηξιώθην να απολαύσω του ανήκοντος μοι αριστείον. Σας παρακαλώ συμπληρωματικώς, Σεβαστέ Γραμματεύ, όπως ευαρεσθητείτε, διατάξητε, όσον οίον τε ταχύτερον του περί ού αναφέρεται αριστείου δια της αρμοδίας οδού. δια να μήν μείνω περίλυπος και αδικημένος στερούμενος εγώ μόνος της γενομένης ίσης αμοιβής εκ του ενδόξως και εντίμως συμμεθέξαντος του επέρ ανεξαρησίας ιερού αγώνος, ενώ και εγκαίρως καθυποβλήθεισαν ανήκοντος τα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεών μου. Το όνομά μου υπάρχει καταχωρημένον εις το Μητρώον των σιδηρών αριστείων. Εύελπις ότι η αίτησής μου δικαία ούσα, θέλει εισακουσθεί. υποσημειούμαι με το οφειλόμενον Σέβας

       Ο ευπειθέστατος κώστα χατζής»

Στις 30 Δεκεμβρίου 1841 επανέρχεται, από Καλύβια Γιαννιτσούς και υπέβαλε νέα αίτησή απονομής αριστείου και πιστοποιητικό, προς τον Δήμο Μακρακώμης. Ο Δήμαρχος Μακρακώμης Κ.Α. Τσουκαλάς, με το υπό αριθμό 752/592/ 1841 διαβιβαστικό έγγραφο, τα στέλνει προς την Διοίκηση Φθιώτιδας και διαβεβαιώνει, ότι ό υποφαινόμενος είναι κάτοικος Γιαννιτσούς, δεν υπάρχει άλλος με το αυτό όνομα και ότι δεν έχει καταδικασθεί για πλημμέλημα από τον ποινικό Νόμο. Στην αριστερή πλευρά του εγγράφου, του Δήμου σημειώνεται η παρατήρηση: Εις τα αρχεία: Εστάλη το σιδηρούν ίδε διαταγή 12318 Αθήναι την 28 9βρίου 1842

Στη συνέχεια

Αριθ.752                                                            Αριθ   17153

Αριστεία Προς τον κύριον Δήμαρχον Μακρακώμης

Στις 30 Νοεμβρ.1841 από τη Γιαννιτσού. στέλνει νέα αίτηση προς το Δήμο Μακρακώμης με τη παρακάτω παρατήρηση: «Εσωκλείω εν τη παρούση μου αναφοράν υπό την αυτήν ημερομηνίαν προς την Στρατιωτικήν Βασικλικήν Γραμματεία μετά των συνημμένων πιστοποιητικών περί αριστείων και παρακαλώ υμάς κύριε Δήμαρχε να ευαρεστηθείτε να διαβιβάσετε αυτών δια της αρμοδίας οδού εις την ρηθείσαν Γραμματείαν με όσας εκ των χρεών σας εμβριθώς κρίνετε αναγκαίας παρατηρήσεις προς επιτυχίαν της προκείμενης αιτήσεως μου»

Υποσηειούμαι μετά σέβας

Ο επειθέστατος

Κώστας Χατζής ή Τρήγκος

Ακολουθεί η αίτηση, με αριθ 17153/30 Νοεμβρίου 1841,  η οποία είναι περίπου ίδια με την παραπάνω. με κάπως αυξημένα τα παράπονά του.

Το δε επισυναπτόμενο βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής σε διάφορες μάχες,  αποδεικνύεται η πλούσια δράση του.Ήτοι:

(17153)       Πιστοποιητικό

«Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν συνειδήσει ότι, ο κύριος Κώστας Χατζής ή Τρίγκος κάτοικος του χωρίου Γιαννιτσούς του Δήμου Μακρακώμης της επαρχίας Φθιώτιδας, λαβών τα όπλα επί χείρας άμα εξεράγει ο υπέρ της ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμος, συμμέθεξεν εντίμως του ιερού τούτου Αγώνος, υπηρέτησε την πατρίδα επαξίως με την θέρμην και διακαή ζήλον παραβρεθείς εις τα εξής μάχας, εις τον Αϊβλάση, το Σοβόλακο κατά του Ιμέρ πασά υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εις την Άμπλιανη κατά του Αμπάζ Τομαρίτσα υπό την οδηγίαν του Νάκου Πανουργιά, εις την μάχην του Καρπενησίου κατά του Σκόντρα πασά υπό τη οδηγίαν του Καραϊσκάκη, εις την Καλιακούδα κατά του ιδίου υπό την οδηγίαν του Νίκου Κοντογιάννη, εις το Κρεμμύδι του Νεοκάστρου κατά του Ιμπραήμ πασά υπό την οδηγίαν του Καραϊσκάκη, εις τα Σάλωνα κατά του Κεχαγιά μπέη και Σόλτζα Κορτζιά, υπό την οδηγία του ιδίου Καραϊσκάκη, ακολούθως εις το Καρπενήσι κατά του Μουχτάρ Αγαδάκη υπό την οδηγίαν του Καραϊσκάκη, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου εις βοήθειαν δια νυκτός έξωθεν μετά του Καραϊσκάκη κατά του Άγου Μουχορδάρη υπό την οδηγίαν του ιδίου, εις το Ξηρόμερο, του Δραγαμέστου όπου επολιορκήσαμεν τα ταμπούρια του Κιουταή πασά και εις την πολιορκίαν και έξοδον της Μονής Βαρνάκοβας κατά του Κιουταή πασά υπό την οδηγίαν του καπετάν Δήμου Καλτσά, εις την εκστρατείαν και πολιορκίαν των Αθηνών γενομένην παρά του Κιουταή πασά, εις το Δίστομον κατά του Ιμέρ πασά Καρυστινού, υπό την οδηγίαν του Καραϊσκάκη, εις Αράχωβα όπου εφονεύθει ο Κεχαγιά μπέης και πολλοί άλλοι Οθωμανοί υπό την οδηγίαν του ιδίου (Καραϊσκάκη), εις την δευτέραν πολιορκίαν των Αθηνών εις επικουρίαν των εν αυτή Ελλήνων, κατά του Κιουταή πασά, όπου επληγώθει ο ήρως Καραϊσκάκης υπό την οδηγίαν του ιδίου μέχρι το 1828, την Ελλάδα ελεύσεως του Ιω. Καποδίστρια, οργανώσαντες τότε τα ελαφρά τάγματα, επέρασα εις την οδηγίαν του Χιλιάρχου Ιωάννου Στράτου, ακολούθως εις Τέροβα Κραβάρων κατά του Οσμάν πασά, ομοίως, εις Καγκέλια κατά του Ασλάν μπέη και Καροφίλ μπέη υπό την οδηγίαν του ιδίου, εις τα Θήβας ότε επολέμη ο Στρατάρχης Υψηλάντης υπό την οδηγίαν του πεντακοσιάρχου Ιω. Μπαϊρακτάρη, εις την Πέτραν της Λειβαδιάς ότε επέστρεψαν τα Οθωμανικά τακτικά και μέχρι την εις την Ελλάδα αφίξεως του Σ. Βασιλέως μας.

Έδειξεν καθ’ όλον το διάστημα ανδρεία και γενναιότητα εις όλας τας μάχας αριστεύσας μεταξύ των συναγωνιστών του και προσέφερε των ενδοξοτέρων, φέρων μεθ’ εαυτού ικανούς υπό την οδηγίαν του.

Προς ένδειξιν όθεν των προς την πατρίδα προσφερθεισών αναντιρρήτων στρατιωτικών εκδουλεύσεών του δίδομεν το παρόν πιστοποιητικό μας για να χρησιμεύσει ανήκοντος,

Αγά 15 Νοεμβρίου 1841                     Οι Οπλαρχηγοί                       

Μ. Κοντογιάννη Συνταγματάρχης

Ευαγ  Κοντογιάννης Αντισυνταγματάρχης      Ιωάννης Κοτρέτσης Λοχαγός

Επικυρώνεται η γνησιότητα των ανωτέρω δύο υπογραφών

Εν Αγά 17 9βρίου 1841 Ο εκτελών χρέη Δημάρχου, Πάρεδρος ν. Φλόρος»

Από την εν συνεχεία έρευνα προκύπτει ότι,  ο αγωνιστής συνεχίζει τον αγώνα, για δικαίωσή του. Είναι γραμμένος στον κατάλογο αγωνιστών Νο 6/Φεβρουάριος 1842 με α/α 11 με άλλους 20 ρουμελιώτες αγωνιστές ως Κώστας Χατζή ή Τρίγκος και φαίνεται να λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο. (αναφέρεται και πιο πάνω, ότι τον κατέταξαν για σιδερένιο). Ενώ σε ένα άλλο κατάλογο Νο 8397/8 Μαρτίου 1844 είναι γραμμένος ως Κώστας Τρίγκος με α/α 6 με άλλους 490 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα και το προτείνουν για το χάλκινο αριστείο. 

Στις 22 Μαΐου 1844 είναι γραμμένος μαζί με άλλους οκτώ Γιαννιτσώτες αξιωματικούς σε α/α 14 και προτείνονται για αργυρό αριστείο, το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι τα κάτωθι ονόματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται εις τον κατάλογον εις τον οποίον έδωκα εις το Υπουργείο των στρατιωτικών έχουν τα παρά του καταστατικού των αριστείων δικαιώματα απαιτούμενα προσόντα δια την απολαβήν του αργυρού αριστείου.

Μένω δε υπεύθυνος δια πάσαν παράβλεψιν ως προς τους ανωτέρω». Ο πληρεξούσιος Φθιώτιδος. Υπογραφή: πιθανόν του Γ Αινιάν.

Στις 1-6-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, ανακοινώνει: «Απόφασις:  Επί τη προτάσσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίζομεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον Ευαρεστούμενοι να χορηγήσομεν το Αργυρούν Αριστείων εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών, έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ της πατρίδος πολέμου.  Κατάλογος

Βον Εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεση του παρόντος  Διατάγματος» Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286 Φ. 287]  . Και κάτω αριστερά Αριθ 2758 Χορήγησις αργυρών αριστείων εις 42 άτομα. 

 Για τον ίδιο παραπάνω ο Ν. Αντωνόπουλος γράφει: αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ 1575. Αίτηση ανταμοιβής του γιού του Δημητρίου 20 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Μ . και Ν. Κοντογιάννη 1 Ιουλίου 1846. Υπό τους ιδίους και υπό τον Καραϊσκάκη. Έλαβε μέρος στις μάχες: Καλλιακούδας, Σαλώνων, κατά του Αμπάζ πασά, Κρεμμυδίου, Άμπλιανης, Θήβας, Πέτρας, Πολιορκίας του Μεσολογγίου και Αθήνας Φ 287 κ. 53 (Ν.).

Επίσης ο Κ Κλεφτοδήμος Γράφει: Τρίγκος ή Χατζηκώστας. Από τη Γιαννιτσού Δυτική Φθιώτιδας. Έχοντας στην οδηγία του 20-30 παλικαριά ακολούθησε τον Καραϊσκάκη και πολέμησε στο Καρπενήσι, Καλιακούδα, Σάλωνα, Άμπλιανη, Κρεμμύδι, Μεσολόγγι, Ρίβιο και Αθήνα. Με τον ερχομό του Καποδίστρια πολέμησε στην Τέροβα, Θήβα και Πέτρα.    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.110   Φ. 220, Φ. 287 Ψηφιακές Αρχειακές Συλλογές Αριστεία ΓΑΚ 185.  

Το 1865, ο γιός του Δημήτριος έκανε έφεση και κατάφερε να πάρει το ανάλογο αριστείο και χάριν της πλούσιας δράσης του πήρε το βαθμό του Μπουλοκτσή.   Σημείωση: Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω ο Κώστας Χατζής ή Τρίγκος πέραν της μεγάλης του δράσης, είχε υπό την οδηγία του και άλλους στρατιώτες, οπότε δικαίως τον κατέταξαν στο βαθμό των αξιωματικών.   Άλλωστε όπως αναφέρεται πιο πάνω, χάλκινο παίρνουν οι υπαξιωματικοί.  Ο Κώστας Τρίγκος είναι γραμμένος και στους εκλογικούς κατάλογους του 1843 και 1879 και είναι 82 ετών-συμπίπτει απόλυτα με την ηλικία του- έχει δυο αγόρια τον Νίκο και τον Γιάννη

[Τσακαρδώνης ή Τζακαρδώνης Αθανάσιος του Δημητρίου, Αργυρό: Αξιωματικός-χιλίαρχος, καταγωγή από  Γιαννιτσού κάτοικος Πλατύστομου. Στις 18 Μαρτίου 1839 απέστειλε δισέλιδη αίτηση απονομής αριστείου προς τον δήμο Μακρακώμης, στην οποία αναφέρει ότι γεννήθηκε στη Γιαννιτσού και είναι ετών 36, κάτοικος Πλατύστομο. Παραπονείται δε, ότι δεν έλαβε μέχρι σήμερα το αναλογούν Αργυρόν εθνόσημον ούτε την ανάλογη βαθμολογία του παρ’ όλου που υπηρέτησε την πατρίδα υπέρ της ανεξαρτησίας της από την αρχή μέχρι το τέλος. Ενώ άλλοι που υπηρετούσαν υπό την οδηγίαν του έχουν δικαιωθεί. Κάνει δε έκκληση προς τον Δήμαρχο να στείλει την αίτησή του προς την Στρατ, Διοίκηση και να συνοδευθεί αυτή με τις δικές του «εμβριθείς παρατηρήσεις για να μην αισθάνεται αυτός αδικημένος στερούμενος το αριστείου του».  Στις 15 Μαΐου 1839 απευθύνει νέα αίτηση απονομής αριστείου,  προς τον Δήμο Μακρακώμης και αφού αναφέρει όλα όσα προκαταρκτικά στην παραπάνω αίτηση, εκφράζοντας ταυτόχρονα τα παράπονα για την καθυστέρηση της απονομής του αργυρού αριστείου του και αφού η επιτροπή των κατέταξε στον βαθμό του χιλίαρχου Επισυνάψας συγχρόνως και το δίπλωμα της χιλιαρχίας μου, το οποίον η τότε διοίκησις ευγνωμονούσα δια τας προς την πατρίδα θυσίας μου με τίμησεν με τον του χιλιάρρχου βαθμόν, και εις την Α. Μ . Αλλ’ επειδή μέχρι τούδε ιστερούμαι και αυτής της αναλόγου του αξιώματός μου Βραβεύσεως το αίτιον αγνοώ. μη δυνάμενος δε κατ’ ουδέναν τρόπον να παρηγορήσω τους φόβους μου  ( δυασανάγνωστες δύο λέξεις ) θεωρών άλλους συναγωνιστάς μου και πολλούς άλλους εκ των τότε υπ’ εμέ να φέρουσι βαθμούς και Αριστεία και ο υποφαινόμενος εκτός παντός ορθού δικαίωμα ιστερούμαι τούτο, σπεύδω συμφώνως με το πνεύμα της Διαταγής της επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματείας να απαιτήσω και δι’ υμών Κύριε Δήμαρχε την επιτυχίαν του αναλόγου του βαθμού Αργυρούν εθνόσημον. Παρακαλώντας σας να ευαρεστηθείτε να διευθύνετε την παρούσαν μου όπου δη, συνοδευομένη και με τας εμβριθείς παρατηρήσεις σας δια να δυνηθώ ούτο πώς να τύχω εκείνο το οποίον προ τοσούτο καιρού αδίκως ιστερούμαι, δηλαδή το Αργυρούν εθνόσημόν μου.

Εύελπις ότι ως δικαία θέλει λάβη τη απαιτουμένην χώραν υποσημειούμαι ευσεβάστως

             Αθανάσιος Τσακαρδώνης

Στις 8 Ιουνίου 1839 ο Δήμος Μακρακώμης με το υπό αριθμόν 162 διαβιβαστικό έγγραφο, διευθύνει την αίτηση του υποφαινομένου και διαβεβαιώνει τη Διοίκηση, ότι η αίτησής του είναι σύμφωνα με την διαταγή με αριθμό 3028 /6 Μαρτίου της Επί των Στρατιωτικών Βασ. Γραμματείας και ότι δεν έχει καταδικαστεί για κανένα πλημμέλημα από τον Ποινικό Νόμο. Σε αυτό το διαβιβαστικό υπάρχει σημείωσης που αναφέρει: «Εκ των αρχείων, Το αριστείο, του αναφερομένου εστάλη εις την Διοίκηση Φθιώτιδος με την Υπό. αριθμόν 6600. Αθήνα 21/ 10μβρίου 1839

                 Η Β. Γραμ της επί των Στρατιωτικών»

                     ακολουθούν 4 υπογραφές

Στις 11 Μαρτίου 1844, λαμβάνεται απόφαση για χορήγηση αργυρών αριστείων σε 44 άτομα μεταξύ των οποίων είναι και ο Α. Τζακαρδώνης με α/α 30 και προτείνεται να του χορηγηθεί το αργυρό, ως μεθέξας στον πόλεμο, υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας, σαν επικεφαλής των εγχωρίων και προύχοντας του χωριού. Στη συνέχεια με έτερο έγγραφο του Υπουργείου επί των Στρατιωτικών φάκελο στις 31/8/1844 που είναι αντιγραφή του παραπάνω καταλόγου αποφασίζεται να χορηγηθούν αργυρά αριστεία στους 44 αγωνιστές, για τους παραπάνω αναφερομένους λόγους.   

Ο Κ. Κλεφτοδήμος για τον ίδιο αναφέρει: Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Έχοντας στην οδηγία του 20-30 παλληκάρια ακολούθησε τους Κοντογιανναίους και πολέμησε στην Υπάτη, Παλιόκαστρο, Βασιλικά, Μενδενίτσα, Φοντάνα, Καλιακούδα, Νιόκαστρο Κρεμμύδι, έξω από το Μεσολόγγι, Πετροχώρι, Καρπενήσι, Καροπούλες, Μαχαλά, Κραβασαρά, Ρίγανη και Ρίβιο. Ακόμη πήρε μέρος στην εκστρατεία της Αθήνας με τον χριστόδουλο Χατζηπέτρο. Ενώ ο Ν. Αντωνόπουλος: «αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ. 1340. Αίτηση ανταμοιβής του γιού του Δημητρίου 23 Μαΐου 1865. Πιστοποιητικό Χρ  .Περραιβού, Χρ. Χ¨Πέτρου, Ι. Γιολδάση, κ. ά.15 Φεβρουαρίου 1846. Είχε γίνει χιλίαρχος» αναφέρει τις ίδιες παραπάνω Μάχες υπό την οδηγία των οπλαρχηγών Κοντογιανναίων και Χτζηπέτρου και ότι «Διέθεσε την περιουσία του στον αγώνα». Ο Κ. Ζήσης για τον ίδιο γράφει: Γεννήθηκε στη Γιαννιτσού Αγράφων. Πήρε μέρος στην επανάσταση ως επικεφαλής 20-30 στρατιωτών που με δικά του χρήματα πλήρωνε την τροφοδοσία τους. Πολέμησε δίπλα στους οπλαρχηγούς Κοντογιανναίους στις μάχες ( όπως πιο πάνω). Τα πιστοποιητικά του το 1844 τα υπέγραψαν οι Ν.& Μ. Κοντογιάννης και το 1846, οι χρ. Χ¨Πετρος, Γιάννης Γιολδάσης, Χρ, Περραιβός, Τζάμαλης, και Ι. Κλίμακας, τα οποία που τα υπέβαλε ο ίδιος στον Νομάρχη Λαμίας και στη Επιτροπή το 1847 από τη Μακρακώμη, χωρίς να δικαιωθεί. Το 1865 ο γιος του Δημήτρης υπέβαλε νέα αίτηση και η Επιτροπή τον κατάταξε στην Β΄ τάξη των Υπαξιωματικών με Α. π. Μ 2884.Σημείωση: Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι το αργυρό αριστείο παρά τα παραπάνω επιβεβαιωτικά έγγραφα δεν έφτασε στα χέρια του και παρά του ότι τον είχαν καταχωρημένο ως αξιωματικό και προύχοντα του χωριού του, μαζί με τους συμπατριώτες του: Κ. Καραγκούνη, Κ. Καρυαμπά, Δημ. Κατσαδούρο

Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.247, Φ. 277 Ψηφιακές Συλλογές   480/481]

[Τσακαρδώνης   Νάκος: όπως αναφέρεται στον κατάλογο. Αδελφός του Θανάση. Ακολούθησε τον Μήτσο Κοντογιάννη και πολέμησε στη Υπάτη, Παλιόκαστρο, Φοντάνα, Καλιακούδα και β΄ πολιορκία Μεσσολογγιού. Σκοτώθηκε στη ηρωική έξοδο της Φρουράς του Μεσολογγίου. (Κ. Κλεφτοδήμος). Για τον ίδιο ο Κ. Ζήσης γράφει: Από τη Γιαννιτσού, αδελφός του Αθανασίου, πολέμησε μαζί του, μέχρι τη β΄ πολιορκία του Μεσολογγίου στις διαταγές του Μ. Κοντογιάννη. Στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου έπεσε μαχόμενος. Οι συγγενείς του, δεν υπέβαλαν δικαιολογητικά.

[Τσιακαρδιώτης Γιάννης ή «Τσικαρδιώτης Γιάννης: Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Ακολούθησε τον Μήτσο Κοντογιάννη και διακρίθηκε στη β΄ πολιορκία Μεσολογγιού στρατιώτης». Κ. Κλεφτοδήμος. Βρίσκεται και στον κατάλογος αγωνιστών. Π. Βασιλείου, σελ 31. Δεν αποκλείεται ο Νακος Τσακαρδώνης να είναι το ίδιο με τον  Γιάννη]

[Τζακαρδώνης Αναγνώστης ως υπαξιωματικός είναι γραμμένος στο χωριό Τσούκα, κατάλογος 7406/3 Μαΐου 1844.

[Φαρμάκης Κώστας: «Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας, Ακολούθησε το Νικολό Κοντογιάννη και διακρίθηκε στις επιχειρήσεις της Αθήνας 1826-27» ( Κ. Κλεφτοδήμος). Είναι γραμμένος και στον κατάλογο αγωνιστών του Π. Βασιλείου]

[Φουσέκας Κώστας: Από τη Γιαννιτσού-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 126 σε ονομαστικό κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάν και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης και τον διαβιβάζουν προς το επί των Στρατιωτικών υπουργείου, προτείνοντας  για  αυτούς να τιμηθούν με διάφορα αριστεία. Ο Κ. Φουσέκας προτάθηκε να τιμηθεί με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  286]  

[Φωτάκης Γεώργιος: Ετών 46 Από τη Γιαννιτσού-χάλκινο, υπαξιωματικός. Στις 1 Φεβρουαρίου 1844, υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, κοινή με τον Β. Πλατανιά και Γ. Κομπάρο, καθώς και το βεβαιωτικό του πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδα πόλεμο, προς το Δήμαρχο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως. Η αίτησή τους έχει ως εξής.

(25 λεπτά)     ΓΑΛ 115 «Γιαννιτζού 1 Φεβρουαρίου 1844

           Προς: Την επί των Στρατιωτικών Βασ. Γραμματείαν της Επικράτειας

Περί αριστείων.

Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι Γιαννιτζούς του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας ηγωνήσθημεν ενθέρμως της υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος ιερού αγώνος πόλεμον, από της αρχής της επαναστάσεως μέχρι τέλους, υπομένοντες όλα τα δεινά του επταετούς καταστρεπτικού πολέμου και μόλα ταύτα δεν ελάβομεν έτι ούτε τα ανήκοντα των εκδουλεύσεών μας αριστεία, καίτοι εν καιρώ από το 1841 έτος υποβάλαμεν τα επί τούτο πιστοποιητικά μας.  Επειδή όμως ενδέχεται και να απολέσθηκαν, ούτως αναγκαζόμεθα επαναλαμβάνοντες τας περί τούτο αιτήσεις μας με τα επισυναπτόμενα ενδεικτικά προσφορών μας τας κατά του υπέρ ελευθερίας αγώνα Στρατ ( δυσανάγνωστη λέξη  ) και αιτούμεθα από την δικαιωσύνη της Μεγ… την απονομήν των ανηκόντων εθνοσήμων προς αμοιβήν των θυσιών μας, μοι έχοντες λάβει μόνον ημείς τα δικαιούμενα επί τη λαμπράς 3 Σεπτεμβρίου ημέρας

           Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

              οι ευπειθέστατοι

Βασίλειος Πλατανιάς ,    γεόργιος Κομπάρος, Φωτάκης γεώργιος               

Το πιστοποιητικό του το χορήγησαν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννη στο Αγά 10 Ιανουαρίου 1844 και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, αυθημερόν. Το ποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πολέμησε γενναία σε διάφορες κατά των εχθρών μάχες. Στις δυο προσβολές της Υπάτης, στην Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, στο Κρεμμύδι κατά του Ιμπραήμ, και την δια νυκτός κατά του Κιουταχή πασά έξοδο του Μεσολογγίου, στην Αθήνα   και λοιπές χάριν συντομίας παραλείπομε». Είναι γραμμένος με α/α 29 σε κατάλογο, με υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844,  με 490 Ρουμελιώτες  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφεται από τον Γ. Αινιάνα και Ευάγγελο Κοντογιάννη,  ως πληρεξούσιοι της Υπάτης. Ο κατάλογος στις παρατηρήσεις αναφέρει «εγκρίνεται – Διανομή»  και σε ιδιαίτερη στήλη το είδος του αριστείου που πρέπει να λάβει έκαστος. αγωνιστής. Ο προτεινόμενος φέρεται να λαμβάνει χάλκινο.     Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 269 και Φ. 286]. Σημείωση: Ο Γεώργιος Φωτάκης, το 1843 είναι γραμμένος στον εκλογικό κατάλογο.

[Χατζής Αναγνώστης:« Υπαξιωματικός.Χάλκινο πιθανή καταγωγή από  Ασπροπόταμο κάτοικος Γιαννιτσούς. Φέρεται καταχωρημένος με α/α 4 σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 80 του Υπουργείου των Στρατιωτικών  υπό αριθμό 7406/ 6-5-1844, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ.Χατζηπέτρου, με 149 αγωνιστές, επί Υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, για χρήση της διανομής:37 χάλκινα και 111 σιδερένια στους δικαιούχους, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 283, Φ. 288]

 [Χατζής Κώστας του Αναγνώστη: Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Είναι καταχωρημένος με α/α 62 κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844  του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272, Άλλες Πηγές: Ν. Αντωνόπουλος «Η Δυτική Φθιώτιδα στη φωτιά του 21 », Κ. Κλεφτοδήμος   «Ρουμελιώτες Αγωνιστές του 21 Αθήνα 1988», Κ. Ζήσης «Αγραφιώτες και Ευρυτάνες Αγωνιστές»]

 Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρού απροποταμίτη οπλαρχηγό:

«Αριθ. 7406  Υπουργ. Στρατιωτικών Αθήνα τη 6 Μαΐου 1844

Αποστολή Αριστείων

προς τον Συνταγματάρχην Κύριον Χρηστ Χατζηπέτρον

         Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικών κατάλογον 37 χαλκίνων 111 σιδερά το όλον 148 Αριστειούχων συνοδευομένων με τα ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και  Δηπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήναις 3 Μαΐου 1844          Τ.Σ Υπογραφή: Π.Ι. Ρόδιος»