Καστρι-Αγωνιστες

Καστρί Αρχειακές εγγραφές Αγωνιστές του 1821

Προεπαναστατικός οικισμός της Φθιώτιδας, στην αριστερή όχθη του Σπερχειού ποταμού.  Με την επέκταση  των συνόρων στο φρύδι της Όρθυος και με την συνθήκη του Λονδίνου το 1832- 1833 έμεινε στην Ελλάδα, ως συνοικισμός του Δήμου Μακρακώμης με έδρα την Βαρυμπόπη

Ο Γεώργιος Δημητρίου, δημοσιογράφος ερευνητής στα «Φθιωτικά Χρονικά 2006» στο πόνημά του «Πόλεις, κωμοπόλεις και οικισμοί στη Φθιώτιδα 13ος -20ος αι» Σχετικά με το Καστρί αναφέρει:

Α/α 213. Καστρί Φθιώτιδος: Ο Πούκεβίλ  το τοποθετεί στα «Πολιτοχώρια του κτηματολογίου του Πατρατζικ, ως «Καστρίτι» με 20 σπίτια, Συν, Δήμου Μακρακώμης (1836-1912). Συν, της Κοινότητας Γραμμένης Ράχης το 1912, από την οποία αποσπάστηκε ως ίδια Κοινότητα με συνοικισμό το Παλιούρι (Διάταγμα 13-11-1912  ΦΕΚ 240/1928. Σήμερα Δ.Δ.Δ. Μακρακώμης (542), με συν. το Παλιούρι»

Α/α 430. Παλιούρι Φθιώτιδος, Αναφέρεται στην πρόθεση της Ρεντίνας. Προεπαναστατικά ήταν τσιφλίκι του Αλή πασά, ενώ μετεπαναστατικά τσιφλίκι της οικογενείας Τσάλλη και του Ιω. Κωλέτη[1]. Το 1912 συνοικισμός της Κοινότητας Γραμμένης Ράχης, από την οποία αποσπάστηκε μαζί με το Καστρί και σχημάτισαν την Κοινότητα Καστρί[2].Σήμερα συνοικισμός Δ,Δ Καστρίου Δήμου Μακρακώμης 

Ο Βασίλης Σπανός Στο 1ο Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας  που έγινε στο Κάστρο της Λαμίας,  στις 3- 4 Νοεμβρίου 2001 με θέμα «Οι οικισμοί της Φθιώτιδος στην πρόθεση της Μονής της Ρεντίνας 1460 ci-19ος αι.» αναφέρει:

Παλιούρι Μακρακώμης. Αναφέρεται στα φ.132α-133α με τους οικισμούς, Καναπίτζα, Δαρμένη Ράχη, Μάραθο και Αρχάνι. Στα φ. 133β- 134β, υπάρχουν γραφές μεταγενέστερες της πρώτης.

 Το 1843, στις πρώτες εκλογές που έγιναν στην μετεπαναστημένη Ελλάδα για την εκλογή εκλεκτόρων-παραστατών, με σκοπό την εκλογή πληρεξουσίων της Φθιώτιδας, οι οποίοι θα μετείχαν στην Εθνική Συνέλευση για στην σύνταξη του παραχωρηθέντος Συντάγματος από τον Όθωνα. Ο Γ. Καραγκούνης[3] από το Καστρί ως πάρεδρος τότε του οικισμού, φέρεται  να  προήδρευσε στη Γιαννιτσού,  στην ορκωμοσία της διαφωνούσης πλειοψηφίας των κατοίκων και στην διεξαγωγή εκλογής των 3 εκλεκτόρων του ως άνω χωριού.  Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους Φ 47 «Εκλογικά» Συλλογής Λαδά.

Ο ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών του χωριού περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων , τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά. 

Για περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες απονομής►Εδώ

Καστρί-Αγωνιστές

Ονομαστικός κατάλογος αγωνιστών του 1821 από το Καστρί :

Αιτήσεις απονομής αριστείων, πιστοποιητικά εκδουλεύσεων, χορηγούμενα αριστεία. και  σχετική αλληλογραφία.

Ο ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών του χωριού που ακολουθεί περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων, τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά

Έχουν καταγραφεί 54  αγωνιστές, εκ των οποίων:

7 επτά τιμήθηκαν με χάλκινο Αριστείο, ως υπαξιωματικοί.

  1. Τιμήθηκαν με σιδερένιο ως στρατιώτες και κάποιους από αυτούς δεν μπορέσαμε να τους ταυτοποιήσουμε ή δεν το έλαβαν ποτέ.

Ονομαστικός κατάλογος

[Βασίλης Αγραφιώτης κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Ο Β. Α είναι καταχωρημένος με α/α 191 σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου των Στρατιωτικών Νο 1772 / 24 Φεβρουαρίου. Ο εν λόγω κατάλογος  διαβιβάζεται για τη χρήση της διανομής των αριστείων όπως: 

«Αριθ. 1772        Υπουργείο των Στρατιωτικών Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 

Αποστολή σιδηρών αριστείων

Προς Τον πληρεξούσιον της Φθώτιδος Αντ/Συνταγματάρχην Ευαγγ Κοντογιάννην

                   Διευθύνομεν προς υμάς εσωκλείστως 224 σιδηρά αριστεία ομού με τας αναλόγους ταινίας και διπλώματα δια να τα εγχειρίσετε εις τους εις τον εσώκλειστον κατάλογον ενδιαλομβανομένους άνδρας Υπογραφή: Ανδρέας Λονδος».  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 250].

[Ζάχος Αγραφιώτης κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Ο Ζ. Α είναι καταχωρημένος με α/α 192 σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Α. Λόντου, Νο 1772/24-2-1844. Ο εν λόγω κατάλογος με 224 σιδερένια αριστεία  διαβιβάζεται, προς τον αντισυνταγματάρχη Ε. Κοντογιάννη για τη χρήση της διανομής των αριστείων  στους δικαιούχους. Περισσότερα για το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Β ΑγραφιώτηΠηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 250].

[Κώστας Αγραφιώτης κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Ο Ζ. Α είναι καταχωρημένος με α/α 190 σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Α. Λόντου, Νο 1772/24-2-1844. Ο εν λόγω κατάλογος με 224 σιδερένια αριστεία  διαβιβάζεται, προς τον αντισυνταγματάρχη Ε. Κοντογιάννη για τη χρήση της διανομής των αριστείων  στους δικαιούχους. Περισσότερα για το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Β ΑγραφιώτηΠηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 250].

Γεώργ. Αμπλιανίτης (ή Αμελανίτης;) κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10-5-1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. και τον πρότεινε για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του καταλόγου προς τον συντάκτη Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα προτεινόμενα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

[Αθανάσιος. Αποστόλης κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10-5-1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. και τον πρότεινε για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του καταλόγου προς τον συντάκτη Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα προτεινόμενα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

[Παπά. Αποστόλης κάτοικος Καστρί-χάλκινο. κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10-5-1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. και τον πρότεινε για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του καταλόγου προς τον συντάκτη Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα προτεινόμενα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

[Κώστας Αποστόλου κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Στις 21 Φεβρουαρίου 1844. συμμετέχει στην  υποβολή ομαδικής αίτησης  απονομής αριστείου και ομαδικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπέρ της ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο, με άλλους τέσσερες συμπατριώτες του από το Καστρί, τα οποία αμέσως  παραθέτουμε  

«Εν Λαμία την 21 Φεβρουαρίου 1844

         Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλ. Γραμματείαν της Επικρατείας

     Περί αριστείων

     Οι υποφαινόμενοι είμαστε κάτοικοι του χωρίου Καστρί του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, ηγωνήσθημεν ενθέρμως της υπέρ ελευθερίας αγώνα από αρχής της ελληνικής επαναστάσεως μέχρι τέλους, παθόντες όλα τα δεινά του πολέμου αποδεδειγμένα και εν τούτοις δεν ελάβεμεν έτι ούτε τα ανήκοντά μας εθνόσημα, καίτοι υποβάλοντες  εγκαίρως τα επί τούτω πιστοποιητικά μας.

     Επειδή όμως ενδέχεται να απωλέσθησαν αυτά, αναγκαζόμεθα να επαναλάβωμεν την περί τούτων αίτησίν μας, και να επισυνάψωμεν νέα ενδεικτικά των προς την πατρίδα παλαιών Στρατιωτικών εκδουλεύσεών μας. υπογεγραμμένων παρά εγνωσμένων του αγώνος οπλαρχηγών Μ. Κοντογιάννη Συνταγματάρχου και Ν. Κοντογιάννη Αντισυνταγματάρχου, εξαιτούμενοι, από την δικαίαν ικανοποίησιν της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τη απονομήν των ανηκόντων εις ημάς αριστείω χάριν των κατά του υπέρ ελευθερίας αγώνος προσφερθεισών αναντιρρήτων εκδουλεύσεών μας.

Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

 Κώστας Αποστόλου, Βασίλειος Δημητρίου, Γεώργιος Παναγ. Καραργκούνης, Νικόλαος Μαυρίκος, Γεώργιος Παπανικόλας»

Το δε πιστοποιητικό τους το οποίο υπογράφουν οι: Μ. και Ν. Κοντογιάμμης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Νομαρχιακό πάρεδρο, απόντος του Δημάρχου Α. Καλαμάρας έχει ως εξής:          «Ενδεικτικόν

            Δια του παρόντος πιστοποιούμεν, ότι ο Κώστας Αποστόλου, Βασίλειος Δημητρίου, Γεώργιος Παναγιώτου Καραγκούνης, Νικόλαος Μαυρίκος και Γεώργιος Παπανικόλας, κάτοικοι του χωρίου Καστρί του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, εδούλευσαν στρατιωτικώς την πατρίδα απ’ αρχής της επαναστάσεως ήτοι του 1821 έτους,. μέχρι τέλός, υπό την οδηγίαν των υποφαινομένων και Καραϊσκάκην και παρευρέθησαν εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, πολεμήσαντες γενναίως εις τας δυο προσβολάς Υπάτης, εις Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, εις Βαρυμπόπη, εις αετόν, εις το Κρεμύδι κατά του Ιμβραήμ και εις την υπό νυκτός πολιορκίαν του Μεσολογγίου και λοιπάς ένεκα συντομίας παραλειπομένας, έδειξαν δε απαντοχήν ευπείθειαν και ανδρεία.     Όθεν εις ένδειξιν των ανωτέρω, δίδεται το παρόν δια να τους χρησιμεύση ανηκόντως.     Αγά την 20 Φευρουαρίου 1844» Ο ίδιος είναι και στον κατάλογο που συνέταξε ο Ε, Κοντογιάννης προς το Υπουργείο  των Στρατιωτικών με αριθμό 8397/12 Ιουνίου 1844, μαζί με άλλα 623 άτομα, και συστήνεται να λάβει σιδερένιο αριστείο. Τα Υπουργείο εγκρίνει και διαβιβάζεται ταυτάριθμο κατάλογο προς τον Ευάγγ. Κοντογιάννη, για τη χρήση της διανομής, ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 274, Φ. 284. Φ. 286]

[Ιωάννης Αϋφαντής κάτοικος Καστρί-χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 555 με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο υποφαινόμενος προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 555 στους δύο καταλόγους και λαμβάνει το προταθέν σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 284 και 286 Αριστεία.

 [Νικόλαος Γωργίου κάτοικος Καστρί Στρατιώτης/σιδερένιο. Στις 3 Φεβρουαρίου 1842, Φαίνεται να υπηρετεί ως στρατιώτης στο 4ο  τάγμα,  2ο λόχο της οροφυλακής και είναι γραμμένος σε κατάλογο με άλλους στρατιώτες. Στις παρατηρήσεις ο κατάλογος αναφέρει, ότι έλαβε ήδη το σιδερένιο αριστείο του,  το 1837 από το 4ο τάγμα του. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 163 Αριστεία.

[Νικόλαος Γεωργίου από Καστρί-σιδερένιο Στρατιώτης.  Ο Ν. Γεωργίου   είναι στρατιώτης του 6ου τάγματος  και ο κατάλογος των 72 στρατιωτών  έχει εκδοθεί από την Αθήνα το Μάιο 1842.  Δεν αποκλείεται να είναι ο ίδιος με τον παραπάνω Ν. Γεωργίου και το Μάιο του 1842, να έχει αποσπασθεί στο 6ο τάγμα, ή κάποιο συγγενικό του πρόσωπο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 163]

[Πολύμερος Γεωργίου κάτοικος Καστρί-σιδερένιο.  Στις 9 Ιανουαρίου 1844, ο υποφαινόμενος υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου προς το Δήμο Μακρακώμης, δηλώνοντας: «.. ότι υπηρετήσας επί επαναστάσεως ως στρατιώτης υπό την οδηγίαν πολλών οπλαρχηγών, ως μη παρόντων τούτων,  επισυνάπτω εν τη παρούση μου πιστοποιητικον των δύο οπλαρχηγών, υπό την οδηγίαν των υπηρέτησας, παρευρεθείς εις διαφόρους μάχας, ως άλλοτε διείυθυνον αναφοράς μας ζητών το ανήκον μη αριστείον χάριν των παλαιών εκδουλεύσεών μου.

         Διά τούτο παρακαλώ την Βασιλ. Γραμματείαν όπως ευαρεστηθείσα χορηγήσει και εις τον υποφαινόμενον παλαιόν στρατιώτην ένα αριστείον χάλκινον χάριν των εκδουλεύσεών μου.

Υποσημειούμαι με Σέβας ευπειθέστατος

Δια τον αγράμματον Πολύμερον Γεωργίου Κατ’ αίτησίν του  υπογράφει Γ.Α. Τζουκαλάς» 

Ενώ, με το διαβιβαστικό αριθ. 1772 / 24 Φεβρουαρίου,  προς τον Ευ. Κοντογιάννη, αποστέλλεται ταυτάριθμος κατάλογος ονομάτων αγωνιστών για χρήση της  διανομής 224  σιδερένια αριστεία  μεταξύ των  οποίων είναι και ο υποφαινόμενος με α/α 186. Του απονέμεται το προτεινόμενο σιδηρούν αριστείο Αγώνος. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  . Φ. 250 και 265 Αριστεία

[Χριστόδουλος Γεωργίου πιθανή καταγωγή από τα Άγραφα διαμονή Καστρί-σιδερένιο. Στις 16 Δεκεμβρίου 1843, οι οπλαρχηγοί: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος κ. α.  Συντάσσουν ομαδική αίτηση απονομής αριστείων για 232 Αγραφιώτες αγωνιστές, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδα. Συστήνουν:

«Αριθμός 4678

Αίτησις  Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία

         Της Επικρατείας Εν Αθήναις 16 Δεκεμβρίου 1843

         Οι παρά πόδας σημειούμενοι Αγραφιώτες της δεδουλουμένης επαρχίας των Αγράφων, διαμένοντες ήδη εντός Ελλάδος εις διαφόρους κατοικίας υπήρξαν απ’ αρχής μέχρι τέλους, τον υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού Αγώνος, εις πολλάς κατά των εχθρών εκστρατείας και μάχας, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών και ημών και κατ΄ εξοχήν υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εξ αυτών δε διακρίνοντο ως υπαξιωματικοί.

         Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 

         Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων»  Ακολουθεί  κατάλογος με τα προτεινόμενα:  20 χάλκινα και 212 σιδηρά αριστεία. Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος στον παραπάνω ονομαστικό κατάλογο με α/α 156 και προτείνεται για σιδερένιο. Ενώ με τον εγκεκριμένο  κατάλογο ,Νο 7079/ 30 Απριλίου 1844, του Υπουργείου των Στρατιωτικών,  είναι γραμμένος με α/α 151 και του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  . Φ. 277 και 283 Αριστεία

[Δημητρίου Δελης  Πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Καστρί-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  σε κατάλογο με 232 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ  ανεξαρτησίας της πατρίδος, κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών.  Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος,  Γ. Δυοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος,Ν. Πανουριάς κ. ά. Ενώ  στον  Φάκελο 283 των ΓΑΚ, κατάλογο αριθμό  7079/ 2 Μαΐου 1844, είναι γραμμένος σε εγκεκριμένο κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών και του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Σημείωση: Περισσότερα στην μερίδα του Αγωνιστή, Χρ. Γεωργίου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  . Φ. 277 Φ. 283[

Κώστας Δελης κάτοικος Άγραφα διαμονή Καστρί-σιδερένιο. Στον ίδιο κατάλογο  με α/α 152 μαζί με τους  232 Αγραφιώτες αγωνιστές   με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ  ανεξαρτησίας της πατρίδος , κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών.  Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος,  Γ. Δυοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος,Ν. Πανοριάς κ. ά. Ενώ  στον  Φάκελο 283 των ΓΑΚ, είναι καταχωρημένος σε κατάλογο αριθμό  7079/ 2 Μαΐου 1844, του Υπουργείου των Στρατιωτικών με α/α 147 και του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Σημείωση: Περισσότερα  στη μερίδα του αγωνιστή Χρ. Γεωργίου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 277 και 283 Αριστεία.

[Βασίλης Δημητρίου κάτοικος Καστρί. Στις 21 Φεβρουαρίου 1844 υπέβαλε νέα ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, μαζί με άλλους τέσσερις συμπατριώτες του: Κώστα Αποστόλου, Γεώργιο Παναγ. Καραργκούνη, Νικόλαος Μαυρίκο και Γεώργιο Παπανικόλα, εκφράζοντες παράπονα διότι, ενώ έγκαιρα είχαν υποβάλει τα πιστοποιητικά τους προς τις διάφορες ¨εξεταστικές επιτροπές, μέχρι σήμερα γράφουν, δεν έχουν λάβει το ανάλογο αριστείο τους, χάριν των εκδουλεύσεων τους προς την πατρίδα. Τα δε πιστοποιητικό του είναι και αυτό ομαδικό και το Υπογράφουν οι Μ και Ν Κοντογιάννης και το επικυρώνει ο Δημαρχιακός πάρεδρος Σπερχειάδος Α Καλαμάρας, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «..εδούλευσαν στρατιωτικώς την πατρίδα απ’ αρχής της επαναστάσεως ήτοι του 1821 έτους,. μέχρι τέλος, υπό την οδηγίαν των υποφαινομένων και Καραϊσκάκην και παρευρέθησαν εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, πολεμήσαντες γενναίως εις τας δυο προσβολάς Υπάτης, εις Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, εις Βαρυμπόπη, εις αετόν, εις το Κρεμύδι κατά του Ιμβραήμ και εις την υπό νυκτός πολιορκίαν του Μεσολογγίου και λοιπάς ένεκα συντομίας παραλειπομένας..» Λεπτομέρειες για την αίτηση του, βλέπε στη μερίδα του Κώστα αποστόλου.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 274]

Φ 277.Ευαγγέλης Δημητρίου πιθανή καταγωγή  από τα υπόδουλα  Άγραφα, διαμονή Καστρί. Είναι γραμμένος με α/α 153 σε κατάλογο με 232 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης.     Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ  ανεξαρτησία της πατρίδος , κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών.  Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος,  Γ. Δυοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος,Ν. Πανουριάς κ. ά. Ενώ  στον  Φάκελο 283 των ΓΑΚ, κατάλογο αριθμό  7079/ 2 Μαΐου 1844, είναι γραμμένος σε εγκεκριμένο κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών με α/α 148 και του απονέμεται το σιδερένιο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ. 283]  

[Δημήτριος Δήμου κάτοικος Καστρί,  Λοχίας-χάλκινο. Στις 3 Φεβρουαρίου 1842, υπηρετεί ως στρατιώτης στο 4ο  τάγμα, 2ο λόχο της οροφυλακής και είναι γραμμένος σε κατάλογο με άλλους στρατιώτες. Στις παρατηρήσεις ο κατάλογος αναφέρει, ότι έλαβε το αριστείο το 1836 από το τάγμα του.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 163]

[Παναγιώτης Δήμου κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Στις 3 Φεβρουαρίου 1842, υπηρετεί ως στρατιώτης στο 4ο  τάγμα, 2ο λόχο της οροφυλακής και είναι γραμμένος σε κατάλογο με άλλους στρατιώτες. Στις παρατηρήσεις ο κατάλογος αναφέρει, ότι έλαβε ήδη το αριστείο το 1837 από το 4ο τάγμα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 163]

[Γιάννος Δοντάς κάτοικος Παλιούρι*; ( με επιφύλαξη). Υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου προς το Δήμου Μακρακώμης με  επισυνημμένο το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως, προς τη διοίκηση Φθιώτιδος και από εκεί προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το ίδιο παραπάνω όνομα, φαίνεται να υποβάλει τα ίδια έγγραφα από το Δήμο Καλλιέων  με καταγωγή από Σέλιανη σήμερα Μάρμαρα, ο και το πιθανότερο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 134] * Το Παλιούρι ήταν συνοικισμός του χωριού Καστρί Φθιώτιδος

[Κώστας Δούβλης κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Ο Κ. Δ είναι καταχωρημένος με α/α 184 σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου των Στρατιωτικών Νο 1772 / 24 Φεβρουαρίου. Ο εν λόγω κατάλογος με 224 σιδερένια αριστεία, διαβιβάζεται για τη χρήση της διανομής των αριστείων, προς τον πληρεξούσιο Φθιώτιδας Ε. Κοντογιάννη   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250]

[Γεώργιος Ζιογας  κάτοικος από Καστρί-χάλκινο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο υποφαινόμενος προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 556 στους δύο καταλόγους και λαμβάνει το προτεινόμενο χάλκινο  αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  . 284, Φ. 286]

[Αθανάσιος Θωμόπουλος κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/12 Ιουνίου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο υποφαινόμενος προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 554 στους δύο καταλόγους και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

[Γούλας Ιωάννου κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Το ίδιο με τον παραπάνω αγωνιστή Αθ. Θωμόπουλο. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει το σιδερένιο  αριστείο. Στον  κατάλογο του Υπουργείου των Στρατ. Νο 8397/12 Ιουνίου 1844, ο οποίος διαβιβάζεται προς τον Ε Κοντογιάννη, είναι γραμμένος  με α/α 560.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»   Φ. 284, Φ. 286]

[Ιακωβής Ιωάννου κάτοικος Καστρί-χάλκινο. Το ίδιο με τους παραπάνω.  Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/12 Ιουνίου1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο υποφαινόμενος προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι  στους δύο καταλόγους και λαμβάνει το προτεινόμενο χάλκινο  αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  . Φ. 284, Φ. 286]

[Φώτιος Ιωάννου κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Ο Φ. Ι είναι καταχωρημένος με α/α 182 σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου των Στρατιωτικών Νο 1772 / 24 Φεβρουαρίου. Ο εν λόγω κατάλογος με 224 σιδερένια αριστεία  διαβιβάζεται για τη χρήση της διανομής των αριστείων προς τον πληρεξούσιο Φθιώτιδας Ε. Κοντογιάννη. Λεπτομέρειες για το  διαβιβαστικό είναι καταχωρημένο στον Βασίλη και Ζάχο Αγραφιώτη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250]

[Γεώργιος Π. Καραγκούνης κάτοικος Καστρί. Στις 21 Φεβρουαρίου 1844 υπέβαλε νέα ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, μαζί με άλλους τέσσερις συμπατριώτες του: Κώστα Αποστόλου, Βασίλη Δημητρίου. Νικόλαος Μαυρίκο και Γεώργιο Παπανικόλα, εκφράζοντες παράπονα διότι, ενώ έγκαιρα είχαν υποβάλει τα πιστοποιητικά τους προς τις διάφορες επιτροπές, μέχρι σήμερα γράφουν, δεν έχουν λάβει το ανάλογο αριστείο τους, χάριν των εκδουλεύσεων τους προς την πατρίδα. Τα δε πιστοποιητικό του είναι και αυτό ομαδικό και το Υπογράφουν οι Μ και Ν Κοντογιάννης και το επικυρώνει ο Δημαρχιακός πάρεδρος Σπερχειάδος Α Καλαμάρας, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «..εδούλευσαν στρατιωτικώς την πατρίδα απ’ αρχής τηα επαναστάσεως ήτοι του 1821 έτους,. μέχρι τέλος, υπό την οδηγίαν των υποφαινομένων και Καραϊσκάκην και παρευρέθησαν εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, πολεμήσαντες γενναίως εις τας δυο προσβολάς Υπάτης, εις Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, εις Βαρυμπόπη, εις αετόν, εις το Κρεμύδι κατά του Ιμβραήμ και εις την υπό νυκτός πολιορκίαν του Μεσολογγίου και λοιπάς ένεκα συντομίας παραλειπομένας..» Λεπτομέρειες για την αίτηση και το πιστοποιητικό του, στη μερίδα του Κώστα Αποστόλου.   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250, Φ. 274]

[Θεόδ Καρμούτζος  κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο υποφαινόμενος προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844,εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του καταλόγου προς τον συντάκτη Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι  στους δύο καταλόγους και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

[Ιωάνν. Καρμούτζος κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο υποφαινόμενος προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του καταλόγου προς τον συντάκτη Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι  στους δύο καταλόγους και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

[Κώστας Καφρέ(ί)τζας κάτοικος Καστρί-χάλκινο. Το ίδιο με τους παραπάνω.  Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/12 Ιουνίου1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο υποφαινόμενος προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι  στους δύο καταλόγους και λαμβάνει το προτεινόμενο χάλκινο  αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  . Φ. 284, Φ. 286]

[Χρήστος Κόκκινος κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Ο Χ. Κ είναι καταχωρημένος με α/α 187 σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου των Στρατιωτικών Νο 1772 / 24 Φεβρουαρίου. Ο εν λόγω κατάλογος με 224 σιδερένια αριστεία, διαβιβάζεται για τη χρήση της διανομής των αριστείων, προς τον πληρεξούσιο Φθιώτιδας Ε. Κοντογιάννη. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του Αγωνιστή Βασ. Αγραφιώτη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 250]

[Φωτιος  Κόκκινος Καστρί-σιδερένιο. Ο Φ. Κ είναι καταχωρημένος με α/α 187 σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου των Στρατιωτικών Νο 1772 / 24 Φεβρουαρίου. Ο εν λόγω κατάλογος με 224 σιδερένια αριστεία, διαβιβάζεται για τη χρήση της διανομής των αριστείων, προς τον πληρεξούσιο Φθιώτιδας Ε. Κοντογιάννη. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του Αγωνιστή Βασίλη. Αγραφιώτη.   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 250]

[Σπύρος Κουκοτής κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Ο Χ. Κ είναι καταχωρημένος με α/α 181 σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου των Στρατιωτικών Νο 1772 / 24 Φεβρουαρίου. Ο εν λόγω κατάλογος με 224 σιδερένια αριστεία, διαβιβάζεται για τη χρήση της διανομής των αριστείων, προς τον πληρεξούσιο Φθιώτιδας Ε. Κοντογιάννη. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του Αγωνιστή Βασίλη. Αγραφιώτη.Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  . Φ. 250]

[Ιωάννη Μαυρίκου(α) 45 ετών, κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Στις 20  10βρίου 1844 υπέβαλε επαναληπτική  αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες από Μάκρυση προς το Δήμο Παραχελωιτών, εκφράζοντας παράπονα διότι, ενώ έχει υποβάλλει τα πιστοποιητικά στις αρμόδιες επιτροπές, ακόμη σε έχει δικαιωθεί. Το δε πιστοποιητικό του, υπογράφουν οι οπλαρχηγοί: Μ. και Ν. Κοντογιάννης και το επικυρώνει ο Δημαρχιακός πάρεδρος Σπερχειάδος έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Ιωάννης Μαυρίκου εκ του Καστρί του των Παραχελωιτών της Φθιώτιδος, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς, από το 1821 έως το 1828 έτους, υπό τας διαταγάς ημών και υπ’ άλλων οπλαρχηγών, παρευρεθείς εις τας εξής μάχας, εις κατ’ εκείνην της Υπάτης κατά των εντοπίων Μπράχου Νεπρεβίοστα και Δράμαλη πασά Οθωμανών, εις την Καλλιακούδα της Καλλιδρομής κατά του του Σκόνδρα πασσά, εις την του Καρβασαρά, εις την του Κρεμμιδίου Πελοποννήσου κατά του Ιμπραήμ πασσά, εις την έξοδον του Μεσσολογγίου, όπου επληγώθει κατά την αριστερά χείραν, ητις απεκατεστάθη άχρηστος και άνεργος έδειξε γενναιότητα υπακουήν και στρατιωτικόν χαρακτήρα. Κατ΄αίτησίν του εφοδιάζεται με το παρόν έγγραφον μας ίνα τω χρησιμεύση ανήκοντως. Αγά την 20ην 10βρίου 1844». Οι υπογραφές. Η αίτησή του, το παρόν πισταποιητικό του και το διαβιβαστικό του Δήμου επισυνάπτονται, ακολούθως.  Είναι γραμμένος σε κατάλογο της Διοίκησης  Φθιώτιδος. Τιμήθηκε με το σιδερένιο  αριστείο αγώνα Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 148, Φ. 181]

[Νικόλαος Μαυρίκος κάτοικος Καστρί. Στις 21 Φεβρουαρίου 1844 υπέβαλε νέα ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και ομαδικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό στις μάχες,  μαζί με άλλους τέσσερις συμπατριώτες του: Κώστα Αποστόλου, Γεώργιο Παναγ. Καραργκούνη, Βασίλειο Δημητρίου  και Γεώργιο Παπανικόλα, εκφράζοντες παράπονα διότι, ενώ έγκαιρα είχαν υποβάλει τα πιστοποιητικά τους προς τις διάφορες ¨εξεταστικές επιτροπές, μέχρι σήμερα γράφουν, δεν έχουν λάβει το ανάλογο αριστείο τους, χάριν των εκδουλεύσεων τους προς την πατρίδα. Τα δε πιστοποιητικό του είναι και αυτό ομαδικό και το Υπογράφουν οι Μ και Ν Κοντογιάννης και το επικυρώνει ο Δημαρχιακός πάρεδρος Σπερχειάδος Α Καλαμάρας, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «..εδούλευσαν στρατιωτικώς την πατρίδα απ’ αρχής της επαναστάσεως ήτοι του 1821 έτους,. μέχρι τέλος, υπό την οδηγίαν των υποφαινομένων και Καραϊσκάκην και παρευρέθησαν εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, πολεμήσαντες γενναίως εις τας δυο προσβολάς Υπάτης, εις Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, εις Βαρυμπόπη, εις αετόν, εις το Κρεμύδι κατά του Ιμβραήμ και εις την υπό νυκτός πολιορκίαν του Μεσολογγίου και λοιπάς ένεκα συντομίας παραλειπομένας..» Λεπτομέρειες για την αίτηση του, βλέπε στη μερίδα του Κώστα Αποστόλου.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 274]

[Κώστας Μελετόπουλος  πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Καστρί-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  σε κατάλογο με 232 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ  ανεξαρτησίας της πατρίδος, κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών.  Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος,  Γ. Δυοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος,Ν. Πανουριάς κ. ά. Ενώ  στον  Φάκελο 283 των ΓΑΚ, κατάλογο αριθμό  7079/ 2 Μαΐου 1844, είναι γραμμένος σε εγκεκριμένο κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών και του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Σημείωση: Περισσότερα στην μερίδα του Αγωνιστή, Χρ. Γεωργίου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  . Φ. 277 Φ. 283]

[Αθανάσιος Ντούβλης  από Καστρί-σιδερένιο.  Ο Α Ντ. είναι καταχωρημένος με α/α 134 σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου των Στρατιωτικών Νο 1772 / 24 Φεβρουαρίου. Ο εν λόγω κατάλογος με 224 σιδερένια αριστεία, διαβιβάζεται για τη χρήση της διανομής των αριστείων, προς τον πληρεξούσιο Φθιώτιδας Ε. Κοντογιάννη. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του Αγωνιστή Βασ. Αγραφιώτη Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 250 Αριστεία.

[Αναγνώστης. Ντούβλης κάτοικος Καστρί-χάλκινο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο Α. Ντούβλης προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του καταλόγου προς τον συντάκτη Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 549 στους δύο καταλόγους και λαμβάνει το προτεινόμενο  Χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  . Φ. 284 και 286 Αριστεία.

Φ 250 Θεόδωρος Ντούβλης κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Ο Θ. Ντ. είναι καταχωρημένος με α/α 134 σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου των Στρατιωτικών Νο 1772 / 24 Φεβρουαρίου. Ο εν λόγω κατάλογος με 224 σιδερένια αριστεία, διαβιβάζεται για τη χρήση της διανομής των αριστείων, προς τον πληρεξούσιο Φθιώτιδας Ε. Κοντογιάννη. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του Αγωνιστή Βασ. Αγραφιώτη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 250 Αριστεία.

[Αποστόλης Ξενιώτης πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα, διαμονή Καστρί-=σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο με 232 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ  ανεξαρτησία της πατρίδος , κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών.  Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος,  Γ. Δυοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος,Ν. Πανυριάς, Σκηλοδήμος κ. ά. Ακολουθεί  κατάλογος με τα προτεινόμενα: 20 χάλκινα και 212 σιδηρά αριστεία. Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος στον παραπάνω καταρτισθέντα κατάλογο με α/α 151 και προτείνεται για σιδερένιο. Ενώ με τον εγκεκριμένο  κατάλογο ,Νο 7079/ 30 Απριλίου 1844, του Υπουργείου των Στρατιωτικών,  είναι γραμμένος με α/α 146  και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Περισσότερα στη μερίδα του αγωνιστή  Χρηστ. Γεωργίου Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  . Φ. 277, Φ. 283]

[Αλέξανδρος Παναγιώτου κάτοικος Καστρί Στρατιώτης Σιδηρούν. Στις 3 Φεβρουαρίου 1842, υπηρετεί ως στρατιώτης στο 4ο  τάγμα 2ο λόχο της οροφυλακής και είναι γραμμένος σε κατάλογο με άλλους στρατιώτες. Στις παρατηρήσεις ο κατάλογος αναφέρει, ότι έλαβε ήδη το αριστείο το 1837 από το 4ο τάγμα του. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 162 Αριστεία.

[Αποστόλης Πανάγου κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Ο Α Π είναι καταχωρημένος με α/α 189 σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου των Στρατιωτικών Νο 1772 / 24 Φεβρουαρίου. Ο εν λόγω κατάλογος με 224 σιδερένια αριστεία, διαβιβάζεται για τη χρήση της διανομής των αριστείων, προς τον πληρεξούσιο Φθιώτιδας Ε. Κοντογιάννη. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του Αγωνιστή Βασ. Αγραφιώτη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 250]

[Γεώργιος Παπανικόλας. κάτοικος Καστρί. Στις 21 Φεβρουαρίου 1844 υπέβαλε νέα ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, και ομαδικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, μαζί με άλλους τέσσερις συμπατριώτες του: Κώστα Αποστόλου, Γεώργιο Παναγ. Καραργκούνη, Νικόλαος Μαυρίκο εκφράζοντες παράπονα διότι, ενώ έγκαιρα είχαν υποβάλει τα πιστοποιητικά τους προς τις διάφορες ¨εξεταστικές επιτροπές, μέχρι σήμερα γράφουν, δεν έχουν λάβει το ανάλογο αριστείο τους, χάριν των εκδουλεύσεων τους προς την πατρίδα. Τα δε πιστοποιητικό του είναι και αυτό ομαδικό και το Υπογράφουν οι Μ και Ν Κοντογιάννης και το επικυρώνει ο Δημαρχιακός πάρεδρος Σπερχειάδος Α Καλαμάρας, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «..εδούλευσαν στρατιωτικώς την πατρίδα απ’ αρχής της επαναστάσεως ήτοι του 1821 έτους,. μέχρι τέλος, υπό την οδηγίαν των υποφαινομένων και Καραϊσκάκην και παρευρέθησαν εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, πολεμήσαντες γενναίως εις τας δυο προσβολάς Υπάτης, εις Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, εις Βαρυμπόπη, εις αετόν, εις το Κρεμύδι κατά του Ιμβραήμ και εις την υπό νυκτός πολιορκίαν του Μεσολογγίου και λοιπάς ένεκα συντομίας παραλειπομένας..» Λεπτομέρειες για την αίτηση του, βλέπε στη μερίδα του Κώστα αποστόλου.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 274]

[Αθαν. Πλατανιάς(νάς) κάτοικος Καστρί-χάλκινο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/12 Ιουνίου1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο υποφαινόμενος προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 562 στους δύο καταλόγους και λαμβάνει το προτεινόμενο χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ, 284, Φ. 286]

[Τριαντάφυλλος ΠλιάσκαςΠλιάτζικας;;) κάτοικος Καστρί-χάλκινο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/12 Ιουνίου1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο υποφαινόμενος προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 559 στους δύο καταλόγους και λαμβάνει το προτεινόμενο χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ, 284, Φ. 286]

[Αποστόλης Ρενδίνης από Άγραφα διαμονή Καστρί-σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε με α/α 157 κατάλογο 232 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ  ανεξαρτησία της πατρίδος, κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών.  Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος,  Γ. Δυοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος,Ν. Πανοριάς κ. ά. Ακολουθεί  κατάλογος με τα προτεινόμενα: 20 χάλκινα και 212 σιδηρά αριστεία. Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος στον παραπάνω καταρτισθέντα κατάλογο με α/α 157 και προτείνεται για σιδερένιο. Ενώ με τον εγκεκριμένο  κατάλογο ,Νο 7079/ 30 Απριλίου 1844, του Υπουργείου των Στρατιωτικών,  είναι γραμμένος με α/α 152  και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Περισσότερα στη μερίδα του αγωνιστή   Χρηστ. Γεωργίου Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 277, Φ.  283] 

[Κώστας Σμοκοβίτης πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα, διαμονή Καστρ-σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε με α/α 150 κατάλογο με 232 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά του Δήμου Μακρακώμης. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ  ανεξαρτησία της πατρίδος, κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών.  Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος,  Γ. Δυοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς κ. ά.     Ακολουθεί  κατάλογος με τα προτεινόμενα: 20 χάλκινα και 212 σιδηρά αριστεία. Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος στον παραπάνω καταρτισθέντα κατάλογο με α/α 151 και προτείνεται για σιδερένιο. Ενώ με τον εγκεκριμένο  κατάλογο ,Νο 7079/ 30 Απριλίου 1844, του Υπουργείου των Στρατιωτικών,  είναι γραμμένος με α/α 14  και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Περισσότερα στη μερίδα του αγωνιστή Κώστα Μελετόπουλου ή χρηστ. Γεωργίου Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ 277 και 283 Αριστεία.  Ενώ  στον  Φάκελο 283 των ΓΑΚ, κατάλογο αριθμό  7079/ 2 Μαΐου 1844, είναι γραμμένος σε κατάλογο αγραφιωτών αγωνιστών με α/α 145, οι οποίοι  διαμένουν σε διάφορα χωριά του Δήμου  Μακρακώμης. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]

[Αναγνώστης Σπίνιας από Καστρι-σιδερένιο Στρατιώτης. Στις 3 Φεβρουαρίου 1842,φαίνεται να υπηρετεί ως στρατιώτης στο 4ο  τάγμα 2ο λόχο της οροφυλακής και είναι γραμμένος σε κατάλογο με άλλους στρατιώτες του. Στις παρατηρήσεις ο κατάλογος αναφέρει, ότι έλαβε ήδη το αριστείο του, το 1837 από το 4ο τάγμα .  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 163]

[Δημήτριος Τσαντός  από Καστρί-σιδερένιο. Ο Δ Τ. είναι καταχωρημένος με α/α 185 σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου των Στρατιωτικών Νο 1772 / 24 Φεβρουαρίου. Ο εν λόγω κατάλογος με 224 σιδερένια αριστεία, διαβιβάζεται για τη χρήση της διανομής των αριστείων, προς τον πληρεξούσιο Φθιώτιδας Ε. Κοντογιάννη. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του Αγωνιστή Βασ. Αγραφιώτη.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  . Φ 250]

[Γιαννάκης Τζιαντός κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/12 Ιουνίου1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο υποφαινόμενος προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του καταλόγου προς τον συντάκτη του, Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι  στους δύο καταλόγους και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

[Κώστας. Τζιραμάκης κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/12 Ιουνίου1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο υποφαινόμενος προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του καταλόγου προς τον συντάκτη του, Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι  στους δύο καταλόγους και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

 [Κώστας.Τζούρτζης;; (δυσανάγνωστο το επώνυμο) κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/12 Ιουνίου1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο υποφαινόμενος προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του καταλόγου προς τον συντάκτη του, Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι  στους δύο καταλόγους και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

[Παναγιώτης. (Τριποσίδας;) Τριποσκιάς κάτοικος Καστρί-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/12 Ιουνίου1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο υποφαινόμενος προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο αυτού του καταλόγου προς τον συντάκτη του, Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι  στους δύο καταλόγους και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

 Φ 148/ Αριστεία: από λήψη:1219088-12192

Επικοινωνήστε μαζί μου, για πιθανά λάθη και παραλήψεις, για να γίνουν οι κατάλογοι πληρέστεροι!

Ζητήστε σχετικές  πληροφορίες, σύντομα θα λάβετε απάντηση

Θωμάς Ζέρβας

 

 

Εικόνα 1 Ομαδική αίτηση απονομής αριστείου αγωνιστών από Καστρί

[1] Υπάρχει ολόκληρη η σχετική αλληλογραφία ανάθεσης των κτημάτων του Παλιουριού στον Κωλέτη

[2] Συμβόλαιο 2244/1863 Ιω Σκαβέτζος Συμβολαιογράφος Γ.Α.Κ Λαμίας

[3] Αγωνιστής του 21, βλέπε συνημμένη ομαδική αίτηση και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του ιδίου.