Κοινωνια

Περιλαμβάνει: Κοινωνικά θέματα του χωριού,  Όπως: Τις εκκλησιές και τα εξωκλήσια,

τους μύλους και τους μυλωνάδες,

τα ξεχασμένα επαγγέλματα των κατοίκων,

τα ήθη και τα έθιμα, και άλλα.