ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΤΩΝ ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1843- 1891

Πιστοί σε μια παν Γιαννιτσώτικη επιθυμία, τόσο των ιδρυτικών μελών του Συλλόγου, το 1961, αλλά και όλων σχεδόν   των μετέπειτα Διοικητικών Συμβουλίων των «Απανταχού Γιαννιτσωτών», να καταγραφεί η ιστορία του χωριού μας.  Η  ιστοσελίδα μας, έχει ήδη κάνει ένα πρώτο ξεκίνημα, συγκεντρώνοντας σημαντικά ιστορικά δεδομένα , ελπίζοντας ότι θα φωτίσει πολλές ξεχασμένες και άγνωστες πτυχές του χωριού

Αρχειακές εγγραφές

Το Χωριό μας, η Γιαννιτσού,   ανασυγκροτήθηκε σε  μια από τις πιο ταραγμένες εποχές  της πατρίδα μας,  ύστερα από μια 10χρονη και πολυαίμακτη επανάσταση, με ανυπολόγιστες   θυσίες σε ανθρώπινες ψυχές στο βωμό της Ελευθερίας. Την ίδια περίοδο αλλά και μετέπειτα, πολλοί περιηγητές φιλέλληνες,  που περιηγήθηκαν τη χώρα, εκφράστηκαν  με θαυμασμό, για τους αγώνες των επαναστατημένων ελλήνων, αλλά και την λύπη τους για την εγκατάλειψη των κατοίκων, και δη της Ρούμελης στο έλεος του Θεού, χωρίς στέγη, χωρίς τροφή και  χωρίς εργαλεία και ζώα για την εκμετάλλευση της γης.  «Μόνο Σταυρούς και μνήματα» συναντούσαν στο πέρασμά τους, όπως αναφέρουν.

Ο Ιστότοπος «Λαβανίτσα», ύστερα από μια πολύχρονη και συνεχή ενασχόληση-έρευνά μας- στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και αλλαχού καταφέραμε  να συντάξουμε μια σειρά από καταλόγους ονομάτων συμπατριωτών μας, τους οποίους αναρτήσαμε στον παραπάνω ιστότοπο, όπως:

Κατάλογο «Αγωνιστών Γιαννιτσούς του 21», «κατάλογος Γεωργών του 1856»

Κατάλογο γεωργών του Δήμου Μακρακώμης του 1856, κατά χωριό.

Σήμερα βρισκόμαστε στη ευχάριστη θέση να παραθέσουμε στη διάθεση των αναγνωστών μας, τον κατάλογο  ονομάτων των συμπατριωτών μας που πέρασαν από το χωριό στις παρακάτω αναφερόμενες χρονολογίες.

Συγκεντρώσαμε όλους τους εκλογικούς καταλόγους των ετών: 1843, 1847, 1865, 1879 και 1891[1] σε έναν ενιαίο πίνακα κατάλογο.

Οι  εκλογικοί  κατάλογοι του 1843 και 1847 είναι χειρόγραφοι, δεν αναφέρουν ηλικία και επάγγελμα. Επί πλέον,  αυτοί του 1847 εκτός του ότι είναι χειρόγραφοι, είναι καταχωρημένοι σε έναν ενιαίο κατάλογο του δήμου Μακρακώμης, χωρίς να αναφέρεται ο τόπος καταγωγής ή το Κοινοτικό διαμέρισμα καταγωγής. Με αποτέλεσμα κάποια από το ονόματα ή συνωνυμίες δεν μεταφέρθηκαν στον παρόντα κατάλογο

Πιστεύουμε πως με αυτή τη ανάρτηση θα μας  δοθεί η ευκαιρία, διαβάζοντάς τους να επικοινωνήσουμε έστω επικοινωνούμε και νοερά με τους προγόνους μας. Και κυρίως προσφέρουμε, πλούσιο Αρχειακό υλικό σε αυτούς που θα ήθελαν να τολμήσουν να συντάξουν το γενεαλογικό  δένδρο της οικογενείας των. Κάνοντας χρήση όχι μόνο τον παρόντα κατάλογο, αλλά και όλους τους παραπάνω αναφερομένους.

1 «Γενικά Αρχεία του Κράτους» Αρχειομνήμων Τόμος: «Εκλογικά» Συλλογής Λαδά: Φ. 47. Συλλογής Βλαχογιάννη φ. 52 και Αρχεία Βουλής των Ελλήνων φ. 61.

[……]Για να δείτε τον κατάλογο με τα ονόματα Γιαννιτσωτών 1843-1891 ⇒Εδώ[…..]