Κουρνοβο-Αγωνιστες

 

Κούρνοβο-Τρίλοφο

«Έδρα ομώνυμης κοινότητας της Φθιώτιδας, του Δήμου Μακρακώμης, με υψόμετρο 580 μέτρα. Στην απογραφή  του 1961 είχε 378 κατοίκους»[1]. Το Κούρνοβο, σήμερα Τρίλοφο,  και όλα τα χωριά της Ρούμελης, όπως θα διαπιστώσουμε από τον κατάλογο των αγωνιστών που έπεται, ο οποίος, παρ’ όλο που δεν είναι ολοκληρωμένος, φαίνεται πως το χωριό έδωσε σύσσωμο το παρόν στον ξεσηκωμό του 21

Το Κούρνοβο-Τρίλοφο είναι κτισμένο στα ανατολικά πρανή της Όθρυος με Δυτικό προσανατολισμό. Με τον καθορισμό των συνόρων και την εδραίωσή των  στο φρύδι της  Όθρυος (Συνθήκη του Λονδίνου 1832.1833), έμεινε στην Ελλάδα.  

Αρχειακές εγγραφές

Θα αναφερθούμε σε κάποιες Αρχειακές εγγραφές και  διοικητικές. μεταβολές του χωριού Κούρνοβου, σημερινό Τρίλοφο.

Ο Γιώργος Δημητρίου. δημοσιογράφος ερευνητής, στα «Φθιωτικά Χρονικά» του 2006 με τίτλο «Πόλεις Κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα» »,( 13ος – 20ος αι.) γράφει: Α/α 551 Τρίλοφο Φθ. (Κούρνοβο)  Μετονομασία Β. Δ. 20-11-1957. ΦΕΚ253Α/1957. Αναφέρεται στη πρόθεση της Ρεντίνας. Ο Πούκεβίλ [2] το τοποθετεί στο τμήμα «Γιανουλάδη» του κτηματολογίου Πατρατζίκ με 30 σπίτια. Συν.Δήμου Παραχελωϊτών (1836-1840 και 1859-1912) . Δήμου Μακρακώμης ( 1840- 1859) Σήμερα Δ.Δ.Δ. Μακρακώμης.   

α/α 35 Κούρνοβος, ο σημερινός Τρίλοφος της Λαμίας (Μακρακώμης), στα φ.135α- 136α. Στα φ. 136β-137β, υπάρχουν και μεταγενέστερες της πρώτης γραφής[3] 

Στις 20 Ιουνίου/2 Ιουλίου 1841 με Βασιλικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε  στην ΕΤΚ 5  ο δήμος Παραχελωϊτών συγχωνεύεται με το Δήμο Μακρακώμης και τα χωριά:  Αρχάνι, Ασβέστιον, Γραμμένη (Ράχη), Μάκρυση, Κούρνοβο, Λιανοκλάδι, Στύρφακα, Δερβέν Καρυά, Αμούρι, Καλαμάκι, υπάγονται πλέον στο Δήμο Μακρακώμης. Από την υπάρχουσα αλληλογραφία ( ΓΑΚ) προκύπτει,  ότι ο Κώστας Κε(η)χρινιώτης  από το Κούρνοβο, το 1841 και πριν από την συνένωση των παραπάνω Δήμων, ήταν Δημαρχιακός πάρεδρος του Δήμου Παραχελωϊτών και πρώην αγωνιστής

 Αλφαβητικός και ονομαστικός κατάλογος αγωνιστών του ΄21 του χωριού  

Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε αγωνιστή, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών για να κατακτηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, Αριστείο ή Νομισματόσημο, το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων κ. ά.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις διαδικασίες απονομής αριστείων►Εδώ

Ο ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών του χωριού περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων , τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά. 

Καταγράφηκαν 35 αγωνιτές του 21 εκ των οποίων:

► 2 τιμήθηκαν με χάλκινο αριστείο, ως υπαξιωματικοί

►33 τιμήθηκαν με το σιδερένιο αριστείο, ω στρατιώτες

Ονομαστικός κατάλογος

[Αλέξιος Βάρσού πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβο-σιδερένιο. Ο χρηστ. Χατζηπέτρου  Ασπροποταμίτης οπλαρχηγός, κατά την επανάσταση του 21, έδρασε Θεσσαλία και Φθιώτιδα, έχοντας υπό την οδηγία του πολλούς συμπατριώτες  του. Στις 16 Μαΐου 1844 συνέταξε τον κατάλογο  9181 με 354  Ασπροποταμίτες  οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωρία της Φθιώτιδας .  11 από αυτούς είναι κάτοικοι του χωριού. Ο υποφαινόμενος είναι  με α/α  266 στον κατάλογο.  Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε   προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών με τα ίδια ονόματα, ήτοι:

Αριθ, 9181              Βασίλειον της ΕλλάδοΥπουργείον των Στρατιωτικών

         Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήνα την16  Ιουνίου 1844  Ο Υπουργός:  Π. Ι . Ρόδιος

Ενώ στον διαβιβασθέντα κατάλογο των Ασπροποταμιτών, ο   υποφαινόμενος, είναι γραμμένος με α/α 270  και  λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]  

[Γεώργιος Βλάχος πιθανή καταγωγή από  Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβο-σιδερένιο. Ο χρηστ. Χατζηπέτρου  Ασπροποταμίτης οπλαρχηγός, κατά την επανάσταση του 21, έδρασε Θεσσαλία και Φθιώτιδα, έχοντας υπό την οδηγία του πολλούς συμπατριώτες  του. Στις 16 Μαΐου 1844 συνέταξε τον κατάλογο  9181 με 354  Ασπροποταμίτες  οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωρία της Φθιώτιδας .  11 από αυτούς είναι κάτοικοι του χωριού. Ο υποφαινόμενος είναι  με α/α  266 στον κατάλογο.   Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε   προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών με τα ίδια ονόματα, προς ίδιον για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  αριστείων στους δικαιούχους. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Το διαβιβαστικό  αποστολής των αριστείων είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Α. Βάρσου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]    

[Ευθυμ. Γαλόπουλος (ή Γαλανόπουλος) κάτοικος Κούρνοβο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 115 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 115 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

[Αντώνιος Γρατσώνης κάτοικος Κούρνοβο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 265 σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συντάχθηκε από τον Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος  διαβιβάσθηκε προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286] 

[Γριβογιάννης κάτοικος Κούρνοβο/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο Νο 1362«…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 91 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται με α/α 76 στον κατάλογο Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς το  Δ. Χατζήσκο,  για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 272]

 [Ν. Γριβογιάννης κάτοικος Κούρνοβο-σιδερένιο Είναι γραμμένος με α/α 258 σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συντάχθηκε από τον Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος  διαβιβάσθηκε προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Δημήτριος Ζήτα πιθανή καταγωγή από  Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβο-σιδερένιο. Ο χρηστ. Χατζηπέτρου  Ασπροποταμίτης οπλαρχηγός, κατά την επανάσταση του 21, έδρασε Θεσσαλία και Φθιώτιδα, έχοντας υπό την οδηγία του πολλούς συμπατριώτες  του. Στις 16 Μαΐου 1844 συνέταξε τον κατάλογο  9181 με 354  Ασπροποταμίτες  οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωρία της Φθιώτιδας.   Ο υποφαινόμενος είναι  με α/α  264 στον κατάλογο.   Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε   προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών με τα ίδια ονόματα, προς ίδιον για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  αριστείων στους δικαιούχους. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Το διαβιβαστικό  αποστολής των αριστείων είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Α. Βάρσου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]    

[Δήμος Καλτζάς από  Κούρνοβο-χάλκινο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 112 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 112 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286, Φ. 284]Είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς, αν πρόκειται για ένα αγωνιστή ή πολλά συγγενικά πρόσωπα. Το όνομα Καλτσάς επαναλαμβάνεται και σε άλλους καταλόγους, πέραν αυτών που ακολουθούν.

[Δημήτριος Καλτσάς κάτοικος Κούρνοβο/σιδερένιο. Ο υποφαινόμενος  πιθανόν να είναι ο ίδιος με τον Μήτρο που αναφέρεται πιο πάνω. Είναι Γραμμένος στον Κατάλογο αριθ. 6086 «15 Απριλίου 1844 προς διανομή αριστείων, με άλλους 52 αγωνιστές της Φθιώτιδος και λαμβάνει σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 280]

[Μήτρος Καλτζάς κάτοικος  Κούρνοβο  λαμβάνει/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 93 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται με α/α 78 στον κατάλογο Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς το  Δ. Χατζήσκο,  για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 272]

[Νικόλαος Κο (α)ντζός πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές και με α/α 264 τον οποίο κατάρτισε ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου. Ενώ στο διαβιβασθέντα ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών του Υπουργείου των στρατιωτικών προς διανομή των αριστείων είναι γραμμένος με α/α 268 και του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαβιβαστικό στη με μερίδα του αγωνιστή Βάρσου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Αθ. Καραλόπουλος  κάτοικος  Κούρνοβο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 259 σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συντάχθηκε από τον Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος  διαβιβάσθηκε προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286] 

[Ν. Κατσιόπουλος κάτοικος Κούρνοβο-χάλκινο Είναι γραμμένος με α/α 192  σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, τον οποίον συνέταξαν και υπογράφουν από κοινού οι:  Ευαγγέλης  Κοντογιάννης και ο Γ Αινιάν με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 286]

[Αθανάσιος Κεφαλάς πιθανή καταγωγή από  Ασπροπόταμο  κάτοικος Κούρνοβο σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5-1-1844 με άλλους 354 αγωνιστές και με α/α 264 τον οποίο κατάρτισε ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου. Ενώ στο διαβιβασθέντα ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών του Υπουργείου των στρατιωτικών προς διανομή των αριστείων είναι γραμμένος με α/α 268 και του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαβιβαστικό στη με μερίδα του αγωνιστή Βάρσου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Αθανάσιος ή Νάσιος Κεφαλός(άς) κάτοικος  Κούρνοβο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10-3-1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 111 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12-6-1844, εγκρίνει και  διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 111 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 284, Φ. 285, Φ. 286] Παρατήρηση: Δεν αποκλείεται ο υποφαινόμενος να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τον προηγούμενο ή πρόκειται για συνωνυμία.

[Κων/νος Κε(η)χρινιώτης  κάτοικος Κούρνοβο/σιδερένιο. Στις 6  10βρίου 1841 υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα προς  Δήμο Παραχελωϊτών η οποία είναι συνέχεια μιας  άλλης την οποία είχε υποβάλλει το 1838, αλλά δεν έλαβε το αριστείο μέχρι σήμερα. Το πιστοποιητικό του,  υπογράφεται από τον Μήτσο .και Ευαγγέλη Κοντογιάννη, Συνταγματάρχη και Αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, 9 10βρίου 1841 από τον Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδας « ν. φλορος». Μεταξύ άλλων αναφέρει:

Ο υποφαινόμενος Κύριος Κωνσταντίνος Kηχρινιώτης   κάτοικος του χωρίου Κούρνοβο  του Δήμου Παραχελωϊτών της Επαρχίας Φθιώτιδος δράξας τα όπλα ανά χείρας….. παραβρεθείς εις διαφόρους κρισίμους  μάχας δηλ. εις την γενομένην της Υπάτης μάχην  του Καρβασαρά εις τη γενομένην εκείνην τρομεράν εντός του Μεσολογγίου, εις όλον αυτό το διάστημα του ιερού αγώνος υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα υπό την οδηγίαν μας έδειξεν  πίστιν, ζήλον και γενναιότητα..» Είναι γραμμένος σε κατάλογο της Διοίκησης  Φθιώτιδος μαζί μα άλλου 23 αγωνιστές συμπατριώτες του και είναι καταχωρημένος στα σιδερά αριστεία του αγώνα . Μάιος 1843. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 181]

[Γεώργιος Κουτζιουμπέλης κάτοικος Κούρνοβο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 74 σε κατάλογο με αριθμό 10411, αγωνιστών από διάφορα χωριά της  Φθιώτιδας, προς τον Γεώργιο Χατσηχρήστο, προκειμένου να το αποδοθεί  το προτεινόμενο από τον ίδιο σιδερένιο αριστείο. «.. των όσων εχόντων δικαίωμα να λάβουν αριστείον κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικός, εις τον υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνα».

«Εν Αθήναις 11 Ιουνίου 1844   Ελ. 12 Ιουνίου 1844 αριθ 10411

Περί Αριστείων                     Προς Το Υπουργείο των Στρατιωτικών

                   Οι επισυναπτόμενοι δύω περί αριστείων κατάλογοι ανηκόντων εις τον  Γεώργιον Χατζηχρήστον εξ Υπάτης, τα δε εις αυτούς αναφερόμενα αριστεία ενεκρίθησαν υπουργούντος του κυρίου Ανδρέου Λόντου.-

                   Ήδη οι επιφορτισθέντες ειδικώς παρά του μνησθέντος Γεωργίου Χ¨χρήστου παρουσιάζομεν αυτούς εις το Σ. των Στρατιωτικών Υπουργείον, εξαιτούμενοι παρ’ αυτού την απόδοσιν των εν αυτών εμπεριεχομένων 354 αριστείων.

Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

Μακρυγιάννης Στο αριστερό μέρος του Διαβιβαστικού υπάρχει η σημείωση

Εκ΄ των αρχείων εστάλησαν  τ΄ αριστεία 14 Ιουνίου 1844» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 287]

[Δήμος Κουτζομπέλης κάτοικος  Κούρνοβο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 109 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 109 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286, Φ. 284}

[Δημήτριος Κουτζιουμπέλης κάτοικος Κούρνοβο-σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 92 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται με α/α 77 στον κατάλογο Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς το  Δ. Χατζήσκο,  για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 272]

[Ν. Κορασίδας κάτοικος Κούρνοβο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 264 σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συντάχθηκε από τον Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος  διαβιβάσθηκε προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286 Αριστεία.   Σημείωση: δεν αποκλείεται να είναι από Βαρυμπόπη

[Κώστας Κουτζοκέρας πιθανή καταγωγή από  Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβο-σιδερένιο. Ο χρηστ. Χατζηπέτρου  Ασπροποταμίτης οπλαρχηγός, κατά την επανάσταση του 21, έδρασε Θεσσαλία και Φθιώτιδα, έχοντας υπό την οδηγία του πολλούς συμπατριώτες  του. Στις 16 Μαΐου 1844 συνέταξε τον κατάλογο  9181 με 354  Ασπροποταμίτες  οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωρία της Φθιώτιδας .  11 από αυτούς είναι κάτοικοι του χωριού. Ο υποφαινόμενος είναι  με α/α  271 στον κατάλογο.   Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε   προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών με τα ίδια ονόματα, προς ίδιον για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  αριστείων στους δικαιούχους. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Το διαβιβαστικό  αποστολής των αριστείων είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή Α. Βάρσου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]    

 [Νάκος Κουτζόπουλος κάτοικος Κούρνοβο /σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 107 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 107 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286, Φ.  284]

[Γεώργιος Μηλιάγκας πιθανή καταγωγή από  Ασπροπόταμο κάτοικος  Κούρνοβο/σιδερένιο. πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβου σιδερένιο.  Ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου  Ασπροποταμίτης οπλαρχηγός, […..]  Στις 16-5-1844 συνέταξε τον κατάλογο  9181 με 354  Ασπροποταμίτες  οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωρία της Φθιώτιδας . Οι 11 από αυτούς είναι κάτοικοι του χωριού. Ο Γ Μηλιάγκας  φέρεται με α/α  272 στον κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε   προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και  διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών στον ίδιον, με τα ίδια ονόματα για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους. Ο υποφαινόμενος στον κατάλογο του Υπουργείου  είναι με α/α 276 και τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 285, Φ. 286]

[Ντριβογιάννης ή Ντριβογιαννόπουλος. Κάτοικος Κούρνοβο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 116 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 113 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 286, Φ. 284]  

[Κώστ Παγιωτος;;ή Περεντός* κάτοικος  Κούρνοβ/ σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 114 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 114 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 286 και 284 Αριστεία. * Με επιφύλαξη μεταφέρεται το  όνομα αυτό, διότι είναι   δυσανάγνωστο, και δεν αποκλείεται, να είναι ο μεθεπόμενος αγωνιστής Περεντές από τον Ασπροπόταμο, και επειδή αργούσε η έκδοση του αριστείου του να κατέφυγε και σε άλλο οπλαρχηγό.

[Θεόδ. Παπαλέξης;; κάτοικος Κούρνοβο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 266 σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συντάχθηκε από τον Ευαγγέλη Κοντογιάννη με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος  διαβιβάσθηκε προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286]  

[Κώστας Πηρεντές πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβο/σιδερένιο. πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβου σιδερένιο.  Ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου  Ασπροποταμίτης οπλαρχηγός, […..]  Στις 16-5-1844 συνέταξε τον κατάλογο  9181 με 354  Ασπροποταμίτες  οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωρία της Φθιώτιδας . Οι 11 από αυτούς είναι κάτοικοι του χωριού. Ο Κ. Περεντές  φέρεται με α/α  265 στον κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε   προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και  διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών στον ίδιον, με τα ίδια ονόματα για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους. Ο υποφαινόμενος στον κατάλογο του Υπουργείου  είναι με α/α 269 και τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 285, Φ. 286]

Δήμ. Σιμεν(κ)ος ;;;; κάτοικος Κούρνοβο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 108 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 108 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286, Φ.  284]

[Γ. Σιμόπουλος κάτοικος Κούρνοβο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 261 σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, τον οποίον συνέταξαν και υπογράφουν από κοινού οι:  Ευαγγέλης  Κοντογιάννης  και ο Γ Αινιάν με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ .286]

[Δημήτριος Σκρέκας; ή Μπερίτας; κάτοικος Κούρνοβο/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 261 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 94 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ περιλαμβάνεται με α/α 79 στον κατάλογο Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών που διευθύνθηκε προς το  Δ. Χατζήσκο,  για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 272]

[Ιωάννης Σταυρόπουλος κάτοικος Κούρνοβο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 263 σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, τον οποίον συνέταξαν και υπογράφουν από κοινού οι:  Ευαγγέλης  Κοντογιάννης  και ο Γ Αινιάν με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ .286]

[Ν. Σταυρόπουλος κάτοικος Κούρνοβο/ σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 262 σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 10554/6 Ιουνίου 1844, τον οποίον συνέταξαν και υπογράφουν από κοινού οι:  Ευαγγέλης  Κοντογιάννης  και ο Γ Αινιάν με 338 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος στέλνεται προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», με την επισήμανση για  το είδος του αριστείου που δικαιούται να λάβει  ο κάθε  αγωνιστής. Ο υποφαινόμενος συστήνεται να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ .286]

[Στέριος Τενεκές πιθανή καταγωγή από  Ασπροπόταμο κάτοικος  Κούρνοβο/σιδερένιο. πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβου σιδερένιο.  Ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου  Ασπροποταμίτης οπλαρχηγός, […..]  Στις 16-5-1844 συνέταξε τον κατάλογο  9181 με 354  Ασπροποταμίτες  οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωρία της Φθιώτιδας . Οι 11 από αυτούς είναι κάτοικοι του χωριού. Ο Στ. Τενεκές  φέρεται με α/α  267 στον κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε   προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και  διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών στον ίδιον, με τα ίδια ονόματα για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους. Ο υποφαινόμενος στον κατάλογο του Υπουργείου  είναι με α/α 271 και τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 285, Φ. 286]

[Ιωάννης Τζαβίδας πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβου/σιδερένιο.  Ο Χρηστ. Χατζηπέτρου  Ασπροποταμίτης οπλαρχηγός, κατά την επανάσταση του 21, έδρασε Θεσσαλία και Φθιώτιδα, έχοντας υπό την οδηγία του πολλούς συμπατριώτες  του. Στις 16-5-1844 συνέταξε τον κατάλογο  9181 με 354  Ασπροποταμίτες  οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωρία της Φθιώτιδας . Οι 11 από αυτούς είναι κάτοικοι του χωριού. Ο Ι. Τζαβίδας,  φέρεται με α/α  263 στον κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε   προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και  διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών στον ίδιον, με τα ίδια ονόματα για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους. Ο υποφαινόμενος στον κατάλογο του Υπουργείου  είναι με α/α 267 και τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 285, Φ. 286]

[Κώστ. Τζαβίδας κάτοικος  Κούρνοβο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής που είναι στον α/α 110 προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 110 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 286, Φ. 284]

[Αθανάσιος Τζ(ι)ούρος πιθανή καταγωγή από  Ασπροπόταμο κάτοικος  Κούρνοβο/σιδερένιο. πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Κούρνοβου σιδερένιο.  Ο Χρηστ. Χατζηπέτρου  Ασπροποταμίτης οπλαρχηγός, κατά την επανάσταση του 21, έδρασε Θεσσαλία και Φθιώτιδα, έχοντας υπό την οδηγία του πολλούς συμπατριώτες  του. Στις 16-5-1844 συνέταξε τον κατάλογο  9181 με 354  Ασπροποταμίτες  οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωρία της Φθιώτιδας . Οι 11 από αυτούς είναι κάτοικοι του χωριού. Ο Α. Τσιούρος,  φέρεται με α/α  270 στον κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε   προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και  διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο αγωνιστών στον ίδιον, με τα ίδια ονόματα για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους. Ο υποφαινόμενος στον κατάλογο του Υπουργείου  είναι με α/α 274 και τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 285, Φ. 286]

 Η Έρευνα συνεχίζεται και θα ανανεώνεται ανάλογα!!

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις και λάθη κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους.

Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, για κάθε παρατήρηση, διόρθωση ή συμπλήρωση, επικοινωνήστε μαζί μου. Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

Ευχαριστώ

Θωμάς Ζέρβας

[..Για να δείτε τα εκλογικά συμβάντα στο χωριό το1843⇒Εδώ[…..]

[1] Εγκυκλοπαίδεια Χάρη Πάτση

[2] Γάλλος πρόξενος στη αυλή του Αλή πασά στα Γιάννενα

[3] Συνέδριο 1ο Φθιωτικής Ιστορίας Λαμία Βασίλης Σπανός Πρόθεση της Ρεντίνας