Λαλα-Ροδωνια Εκλογικα 1843

Εκλογικά συμβάντα στο χωριό Λάλα του Δήμου Υπάτης

“Ροδωνιά Φθιώτιδος (Λάλα) Μετονομάστηκε με το Διάταγμα 9-9-1927 ΦΕΚ 206/1927, Αναφέρεται και στην πρόθεση της Ρεντίνας. Ο Πούκεβίλ[1] την τοποθετεί στα “Βλαχοχώρια” του Πάτρατζίκ με 20 σπίτια. Συνοικισμός του Δήμου  Υπάτης από το 1836- 1912.

Κατόπιν (2006) Δ.Δ.Δ.  Υπάτης με 366 κατοίκους και με συνοικισμό την Καρυά[2]

Σήμερα με τις πρόσφατες   Διοικητικές  μεταρρυθμίσεις:  “Καποδίστριας”   Δ.Δ.Δ. Υπάτης, “Καλλικράτης” Δ.Δ.Δ Λαμίας.

          Το 1843, με την προκήρυξη των συνταγματικών εκλογών. Oι κάτοικοι των πόλεων και χωριών, άνω των 25 ετών, σύμφωνα με τον Καποδιστριακό Νόμο του 1829, κλήθηκαν να εκλέξουν του εκπροσώπους των.  Λεπτομέρειες και επεξηγηματικές εισηγήσεις έγιναν στις αναρτήσεις των διαφόρων χωριών τόσο του Δήμου Υπάτης, όσο και των άλλων Δήμων

          Στη Λάλα σήμερα Ροδωνιά, μελετώντας τους φακέλους και τα πρακτικά των εκλογικών διαδικασιών των χωριών της Φθιώτιδας, των Γενικών Αρχείων του Κράτους, μεταξύ άλλων μας λείπουν και τα πρακτικά του εν λόγου χωριού. Όμως από την μελέτη των πρακτικών των δυο παράλληλων εκλογικών συνελεύσεων για την εκλογή πληρεξουσίων στις 16 Οκτωβρίου 1843 στην Υπάτη[3], προκύπτει ότι:

α) Στην συνέλευση που έγινε στην εκκλησία του “Αγίου Νικολάου”, υπό την προεδρεία του Χριστόδουλου Αινιάνα με υποψηφίους τον Γ. Αινιάνα και Ευάγγελο Μ. Κοντογιάννη, ως εκλογέας του χωριού Λάλας φέρεται γραμμένος ο Κατζόγιαννος Λαλιώτης ή Λάλας.

β) Στη συνέλευση που έγινε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Υπάτης, υπό την προεδρία του Δημητρίου Χατζίσκου με υποψηφίους τον Δ Χατζίσκο, Χρστόδουλο Ζωγραφίδη, ως εκλογέας του χωριού, είναι γραμμένος ο Κυρτζόπουλος Θεόδωρος, ο οποίος, όπως αναφέρει το πρακτικό, εξελέγη με 28 ψήφους από τους 31 εκλογείς, που ήταν εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του χωριού

 

[1]Γάλλος πρόξενος στην Αυλή του Αλή πασα 1810 άφησε σημαντικό αρχειακό έργο περιοδεύοντας την Ελλάδα

[2]Πηγή:Γ. Δημητρίου, “Πόλεις κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί  στη Φθιώτιδα”,  (13ος -20ος αι.)  “Φθιωτικά            Χρονικά 2006” Λαμία)

[3]Έγιναν δυο εκλογικές διαδικασίες, για την εκλογή πληρεξουσίων,διότι, ενώ ξεκίνησαν όλοι μαζί στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Υπάτης, διαφώνησαν ως προς την αναγνώριση των εκλογέων,οπότε η ομάδα Ανιάνα, Κοντογιάννη αναχώρησε και έκανε τη δική της συνέλευση στην εκκλησία του Αγίου Νικολά