Μακρακωμη Αγωνιστες

                     

      Αγωνιστές Βαρυμπόπη-Μακρακώμη   Σκοπός της έρευνας

Σκοπός μας απώτερος αυτής της έρευνας είναι, αφ’ ενός μεν να φωτίσουμε τα συμβάντα εκείνης της εποχής, πως αυτοί, οι απλοί άνθρωποι χωρίς τα σημερινά συγκοινωνιακά μέσα, από τη Ρούμελη, βρέθηκαν να πολεμάνε στην Αράχωβα, στο Μεσολόγγι, στο Κρεμμύδι και Νεόκαστρο της Πελοποννήσου,  στην Αθήνα και αλλού. Αφ’  εταίρου  να προσδώσουμε  φόρο τιμής και  ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους ανώνυμους αγωνιστές για τη μεγάλη θυσία τους προς εμάς και στις επερχόμενες γενεές  και να φροντίσουμε με τη διδαχή τους να είμαστε άξιοι μιμητές  και συνεχιστές του ένδοξου παρελθόντος  μας. Απαραίτητο στοιχείο κάθε ανθρώπου και κυρίως κάθε Έλληνα να γνωρίζει την ιστορική διαδρομή του τόπου του και ιδιαίτερα  της πατρίδας του, η οποία μας καθοδηγεί και μας παραδειγματίζει με τις γεμάτες αξίες, πράξεις των παππούδων μας  και γιατί όχι, και από τις παραλήψεις των. 

Τα πιστοποιητικά και οι αιτήσεις κάποιων  αγωνιστών, είναι σημαντική πηγή πληροφοριών, τόσο για την καταγωγή, όσο και για το γενεαλογικό δένδρο των οικογενειών και την ηλικία. Αλλά κυρίως διαβάζοντάς τα,  «μεθάμε με το αθάνατο  κρασί του 21» και  μας διδάσκουν  κυρίως την φιλοπατρία και την αλληλεγγύη, αφού, όπως θα διαπιστώσουμε, αυτοί οι απλοί εργάτες της γης και αγράμματοι γιδοβοσκοί, αψήφησαν τον θάνατό και διέθεσαν όλα τα υπάρχοντά τους  στον «νυν υπέρ πάντων αγώνα», ή εφοδιάζοντας τα στρατόπεδα με τρόφιμα ή πληρώνοντας μισθούς σε κάποιους για να θρέψουν τις οικογένειες τους. Δεν είναι αμελητέο γεγονός, για να το προσπεράσει κανείς,  όταν σε κάποια από τα πιστοποιητικά καταγράφεται ότι κάποιοι από αυτούς τους απλούς και αφανείς ήρωες την ίδια ημέρα, από τη συμμετοχή τους στην πολιορκία της Υπάτης το 1822, με τα όπλα στα χέρια  έλαβαν μέρος και στη μάχη της Γιαννιτσούς «..εις την πολιορκίαν της Υπάτης και απ’ αυτής εις την της Γιαννιτσούς» ή στο Κλωνί.

Περισσότερα→Εδώ

 Ονομαστικός και αλφαβητικός κατάλογος Αγωνιστών

Βαρυμπόπης-Μακρακόμης

  Απόστ. Αγραφιώτης  Δεν βρέθηκε να λαμβάνει το αριστείο. εκτός αν ανήκει σε άλλο χωριό

[Δημήτριος Αγραφιώτης, κάτοικος Βαρυμπόμπη-σιδερένιο. Ο κατάλογος με  αριθμό 1362/ 21 Ιαν. 1844 συντάχθηκε από  τον οπλαρχηγό- Συνταγματάρχη Χριστόδουλο.  Χατζηπέτρου  και τον Δημήτριο Χατζήσκο με 288 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος  και τον διαβιβάζουν προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας» αναφέρουν τα εξής: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν..» Οι ευπειθέστατοι. Ο   ίδιος   γραμμένος και στον κατάλογο των 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, ο οποίος συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους:   Νικήτα Σταματελόπουλο,  Γ. Διοβουνιώτη,  Διαμαντή Ολύμπιο, Ν. Πανοριά κ. ά.  Και τον διαβιβάστηκε προς: «Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας» Ο Δημήτριος Αγραφιώτης  προτείνεται για σιδερένιο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει  και διαβιβάζει τον κατάλογο προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για τη χρήση της διανομής των αριστείων. Ο ίδιος λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 245, Φ.  272, 277, Φ. 283] Σημείωση: βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους του έτους 1843

[Νίκος Αγραφιώτης πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα μέρη των Αγράφων, διαμονή Βαρυμπόπη/σιδερένιο . Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ  ανεξαρτησίας της πατρίδος, κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Την εισήγηση και τον καταρτισθέντα κατάλογο, για το είδος του αριστείου που δικαιούται τα  υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος,  Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανουριάς κ. ά. οι οποίοι μεταξύ άλλων αναφέρουν: «..Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 

            Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων». Ακολουθεί ο κατάλογος ονομάτων, κατά αριστείο. Και διαβιβάστηκε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για τη χρήση της διανομής των αριστείων στα σχετικά άτομα.  Του απονέμεται  το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 277, Φ. 283]   Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους 1843

[Γεώργιος Αρβανίτης πιθανή καταγωγή  από Ασπροπόταμο κάτοικος Βαρυμπόπη-σιδερένιο.  Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 Απροποταμίτες αγωνιστές. Ο Κατάλογος συντάχθηκε από  τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο. Χατζηπέτρου  με πρόταση για 134 χάλκινα  και 320 σιδερένια  αριστεία και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Χριστόδουλο. Χατζηπέτρου ταυτάριθμο κατάλογο με τους 354 αγωνιστές, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «..Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήνα την 16  Ιουνίου 1844. Υπογραφή Π .Ι Ρόδιος Υπουργός Στρατιωτικών» Ο Γ, Αρβανίτης παίρνει το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  285, Φ. 286]

[Δημήτριος Αρβανίτης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Βαρυμπόπη/σιδερένιο.  Είναι στους ίδιους καταλόγους, πιθανά με τον αδελφό του, προτείνεται και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

[Γεώργιος Αργύρης* κάτοικος Βαρυμπόπη/ σιδερένιο.  Είναι καταχωρημένος σε κατάλογος με αριθμό 1362/ 21 Ιαν. 1844, με 288 Αγραφιώτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, που συντάχθηκε από τους: Χρηστόδουλο  Χατζηπέτρου  και τον Δημήτριο  Χατζήσκο  και διαβιβάσθηκε   προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας». Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό σημείωμα βλέπε μερίδα αγωνιστή Ν. Αγραφιώτη.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει  και διαβιβάζει προς το Δημήτριο  Χατζήσκο ήτοι: «..Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος» Του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.  245 και Φ.  272]

[Ιωάννης Αργύρης πιθανή καταγωγή από Άγραφα κάτοικος Βαρυμπόπη/σιδηρούν, το ίδιο με τον Γεώργιο Αργύρη, λαμβάνει και αυτός το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 245 και  Φ. 272]

[Νικόλαος Βλάχος από Βαρυμπόπη/σιδερένιο. Στις 16 Ιανουαρίου 1844, συμμετέχει στην, υποβολή  ομαδικής αίτησης απονομής αριστείου με άλλους  7 συμπατριώτες, συνημμένη με τα βεβαιωτικά πιστοποιητικά συμμετοχής των  στις μάχες. Υπεβλήθησαν  προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν  προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας. Λεπτομέρειες για την αίτηση στη μερίδα του αγωνιστή Χ, Γουρούνα. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών  στις 18 Μαρτίου 1844, διαβιβάζει προς τον Δημήτριο Χατζήσκο ονομαστικό κατάλογο Νο 3466,  με 100 ρουμελιώτες αγωνιστές μεταξύ των οποίων είναι και ο Ν. Βλάχος  και τιμήθηκε σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ . 272] Σημείωση: Φέρεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους 1843

[Κωστούλας Γρίβας πιθανή καταγωγή από  Ασπροπόταμο κάτοικος Βαρυμπόπης/χάλκινο  Στις 16 Ιανουαρίου 1844, συμμετέχει στην, υποβολή  ομαδικής αίτησης απονομής αριστείου με άλλους  7 συμπατριώτες, συνημμένη με τα βεβαιωτικά πιστοποιητικά συμμετοχής των  στις μάχες. Υπεβλήθησαν  προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν  προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, για τα περαιτέρω. Λεπτομέρειες για την αίτηση στη μερίδα του αγωνιστή Χ, Γουρούνα. Στις 16 Μαΐου 1844, ο Συνταγματάρχης Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμιτών, που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, συστήνοντας διάφορα αριστεία για το καθένα, τον παρόντα τον έχει στα χάλκινα. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.   Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και με το υπό αριθμό 9181 έγγραφό του, διαβιβάζει τον κατάλογο στον αποστολέα για χρήση της διανομής των αριστείων στα σχετικά άτομα. Ο Κωστούλας Γρίβας αμείβεται με το προτεινόμενο χάλκινο Αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285 και Φ. 286]  

[Πολύζος Γεωργίου κάτοικος Βαρυμπόπη;;,/χάλκινο( με επιφύλαξη ως προς την διαμονή) . Είναι γραμμένος με α/α 184, στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π. Ι. Ρόδιος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

{Φ 283  Αθανασ. Γεωργούλας ή Γεωργολόπουλος, μάλλον από Ροβολιάρισιδηρούν]

[Γεώργιος. Γρηγορίου, κάτοικος Βαρυμπόπη/σιδηρούν. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, 28 Απριλίου 1844 διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, ονομαστικό κατάλογο 234 αγωνιστών αμειβομένων με σιδερένια αριστεία, ήτοι: Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 28 Απριλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 234 Αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών  μετά των  ανηκόντων αριστείων , ταινιών και διπλωμάτων,  διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π. Ι. Ρόδιος. Είναι γραμμένος με α/α 46 στον κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 282]  

[Χρήστος Γουρούνας πιθανή καταγωγή από  τα υπόδουλα Άγραφα κάτοικος Βαρυμπόπης/ σιδερένιο κάτοικος Βαρυμπόπη/σιδερένιο Στις 16 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε νέα ομαδική αίτηση απονομής αριστείου μαζί με τους παρακάτω υπογράφοντες συμπατριώτες του, προς το Δήμο Μακρακώμης, εκφράζοντας παράπονα διότι, ενώ είχαν υποβάλλει έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους για χορήγηση του αριστείου τους από το 1837, μέχρι τώρα δεν έχουν δικαιωθεί και στην οποία αναφέρουν:        Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του χωρίου Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της επαρχίας Φθιώτιδος στρατιώται χρηματίσαντες εν καιρώ επαναστάσεως υπό διαφόρων οπλαρχηγών, των οποίων τις πιστοποιήσεις εις αντίγραφα διευθύναμε κατά το έτος 1837. αλλά μέχρι του 1841 η επί των αριστείων εξεταστική επιτροπή δεν απέστειλε τα ανήκοντα ημίν αριστεία, ότε βασισθέντες διευθύναμεν ταύτα τα πιστοποιητικά εν πρωτοτύπω, (δυσανάγνωστη λέξη ) τούτου γινομένου, ουδεμίαν ανταμοιβή των στρατιωτικών(δυσανάγνωστη λέξη )εκδουλεύσεων μας έγεινεν από την παρελθούσαν περίοδον της Κυβερνήσεως αφίνοντας τους υποφαινομένους άχρι τούδε εις το παράπονον και παραγκονισμόν μη χορηγούσα ημών τα οφειλόμενα ανάλογα αριστεία.

            «Δια τούτο προστρέχοντας με σεβασμό εις την Βασιλ, Γραμματείαν παρακαλούμεν θερμώς αυτήν όπως ευαρεστηθείσα απονήμει εις τους υποφαινομένους μαχήσαντες υπέρ πατρίδος εφ’ όλο τω διάστηματι της επαναστάσεως με γενναιότητα και ζήλον ίνα μη μείνομεν ημείς μόνοι ηδικημένοι εις την λαμπράν ταύτην περίοδον της Κυβενήσεως, καθ’ ήν πας έλλην θέλει ανταμοιφθή επαξίως.

            ευέλπιδες όντες εις την μικράν ταύτην αίτησίν μας δικαίαν ούσαν

            υποσημειούμεθα με Σέβας ευπειθέστατοι»

 Ακολουθούν οι υπογραφές των ανωτέρω στην αίτηση. Γ. Ρίζο, Μήτρου Λαχτάρα, Ν. Βλάχο, Κωστούλα Γρίβα, Ν. Ρίζο, Αθαν. Δημητρίου, και Κ. Τζηκούρα. Επίσης οΧρήστος Γουρούνας, είναι καταχωρημένος σε κατάλογος με αριθμό 1362/ 21 Ιαν. 1844, με 288 Αγραφιώτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, που συντάχθηκε από τους: Χρηστοδ.  Χατζηπέτρου  και τον Δημήτριο  Χατζήσκο  και διαβιβάσθηκε   προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας». Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό σημείωμα βλέπε μερίδα αγωνιστή Ν. Αγραφιώτη.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει  και διαβιβάζει προς το Δημήτριο  Χατζήσκο ήτοι: «..Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος» Του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.   Στις 21-1-1844, ο Συνταγματάρχης Χριστόδουλος Χατζηπέτρου  και ο Δημήτριος Χατζίσκος  κατάρτισαν τον υπό αριθμό 1362 κατάλογο με 288 αγωνιστές προς την  «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας» συστήνοντας τα εξής: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν..» Οι ευπειθέστατοι. Ακολουθεί ο κατάλογος ονομάτων. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 10 Μαΐου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, τον υπό αριθμό  3466 κατάλογο με 100 σιδερένια αριστεία για τη χρήση της διανομή στου δικαιούχους   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 246, Φ. 245, Φ.  272]

[Αναγνώστης Δασκαλάκης κάτοικος Βαρυμπόπη-Μακρακώμη/Αργυρό. Δημογέροντας,-προύχοντας. Στις 8 Ιανουαρίου υπέβαλε ξανά αίτηση και πιστοποιητικό προς την επί των Στρατιωτικών Βασ. Γραμματεία δια μέσου του Δήμου Μακρακώμης, όπως ο Νόμος όριζε: «Εν Βαρυμπόπη τη 8 Ιανουαρίου 1844 Προς την Βασιλική Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία  της Επικρατείας.

    Περί Αριστείου

            Αν και εντίμως συμμεθέξας εις τον υπέρ ανεξαρτησίας του ηρωικού αγώνος, από αρχής της επαναστάσεως πολεμήσας πάντοτε τον εχθρόν ως υπαξιωματικός με αρκετούς υπό την οδηγίαν μου, ως αποφάσισα, απωλέσας άπασα την ιδιοκτησίαν μου και τα θυσίασα μαχόμενος και αυτό το ( δυσανάγνωστη λέξη) την ζωήν μου υπέρ της ελευθερίας, μόλον ταύτα δεν ηξιώθην  να λάβω ακόμη ούτε το ανήκον μοι αριστείον, καίτοι υπέβαλλα εγκαίρως τας πιστοποιήσεις  των εκδουλεύσεων μου.

            Επειδή δε εκ της βραδύτητος ταύτης προκύπτει πιθανότητα του να απωλέσθησαν αυταί, αναγκάζομαι ενθαρρηνόμενος από τας ελπίδας της 3  Σεπτεμβρίου ήτις θεία πρόνοια έθεσεν εις Υπουργικάς θέσεις, Υπουργούς έλληνας πολυειδώς θυσιασθέντας  επ’ αγαθώ των Ελλήνων, και επισυνάπτω νέαν πιστοποίησιν αφορώσαν  τας προς την πατρίδα πολλάς  θυσίας μου, και παρακαλώ να ευαρεστηθή η Βασιλική Γραμματεία και διατάξη την αποστολήν του ανήκοντος μοι χαλκίνου αριστείου, δια να μην μείνω ως ήδη επί των λαμπροτάτων του συντάγματος ημερών αδικημένος.

            Υποσημειούμαι ευσεβάστως

    Ο Ευπειθέστατος κάτοικος Βαρυμπόπης της Φθιώτιδος

              Αναγνώστης Δασκαλάκης»

Παραθέτουμε περίληψη από το Πιστοποιητικό του Α. Δασκαλάκη:Δια του παρόντος πιστοποιούμεν, ότι ο Αναγνώστης Δασκαλάκης από Βαρυμπόπη του Δήμου Μακρακώμης ετών 52, εδούλευσεν στρατιωτικώς την πατρίδα,  από αρχής της επαναστάσεως, υπό την οδηγίαν μας, έχων ικανούς υπό την οδηγίαν του ως υπαξιωματικός και παρευρέθει εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, πολεμήσας γενναίως εις τας δύω προσβολάς Υπάτης, εις Καλιακούδα, εις το Καρπενήσι κατά του Σκόνδρα, εις το Κρεμίδι, εις την δια νυκτός κατά του Κιουταή έξοδο του Μεσολογγίου και εις Αθήνας επί της εκστρατείας του αειμνήστου Καραϊσκάκι και λοιπάς δια το σύντομον παραλείπομεν..» Εν Αγά τη 8 Ιανουαρίου 1844. Το υπογράφουν οι: Μ. και  Ν. Κοντογιάννη, Συνταγματάρχης και Αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών των δύο από το Δήμαρχο Σπεχειάδος Γ. Ζουλούμη.   Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο  μαζί με άλλους αξιωματικούς από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Η Γραμματεία Στρατιωτικών 1 Μαρτίου 1844 αναφέρει: «Επί τη προτάσσει της επί των στρατιωτικών Γραμματείας ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείο  εις άτομα διατελέσαντα ως προύχοντες και Δημογέροντες του χωρίου των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου, έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής  των εγχωρίων του».   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 246, Φ. 277, Φ.  285 και Φ. 286]    

                                   

[Γωργ. Αναγν.  Δασκαλάκης κάτοικος Βαρυμπόπη/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 168 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  284 και Φ,  286]

[Κώστας Αναγνώστη. Δασκαλάκη κάτοικος Βαρυμπόπη/σιδερένιο. Στις 18 Ιανουαρίου 1844, ο Κ. Α. Δασκαλάκης ετών 48 μαζί άλλους 5 συμπατριώτες του, υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου και  χωριστά τα βεβαιωτικά πιστοποιητικά τους στις μάχες,  μέσω του Δήμου  Μακρακώμης και ζητούν να τους χορηγηθεί το ανήκον σε αυτούς αριστείο. Το δε πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν, Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ, Ζουλούμη, το οποί έχει ως εξής:             «Πστοποιητικόν

Δια του παρόντος πιστοποιούμεν, ότι ο κύριος Κώστας Δασκαλάκης  κάτοικος Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος ετών 48, λαβών τα όπλα επί χείρας από αρχής  του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, ήτοι από το 1821 μέχρι τέλους, υπό την οδηγίαν  και άλλων οπλαρχηγών και ημών των υποφαινομέμων  παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, εξ ών σημειούνται οι σημαντικότεραι εις την Υπάτη κατά του Ιμέρ Βρυώνη, εις Καλιακούδα κατά του Σκονδρα πασά, εις Άμπλιανη, εις Γιαννιτσού,  εις την  κατά του Κιουταή έξοδο του Μεσολογγίου,   εις Αθήνας κατά του ιδίου του Ιμπραήμ και λοιπάς δια το σύντομον παραλείπομεν..»  Επίσης, είναι γραμμένος στου ίδιους καταλόγους με τον αδελφό του Γιώργο και με άλλους 623 αγωνιστές και λαμβάνει και αυτός το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 249, Φ. 280, Φ. 284 και Φ. 286]  

[Χρήστος Δασκαλάκης κάτοικος Βαρυμπόπη-σιδηρούν Είναι γραμμένος σε κατάλογος με αριθμό 8397  με α/α 467 και του στάλθηκε το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286]

[Ζάχος Δημητρίου κάτοικος  Βαρυμπόπη/σιδερένιο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 28 Απριλίου 1844 διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, ονομαστικό κατάλογο 234 αγωνιστών αμειβομένων με σιδερένια αριστεία. Ο υποφαινόμενος είναι καταχωρημένος με  α/α 47 και τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Λεπτομέρειες για το έγγραφο-διαβιβαστικό βλέπε στη μερίδα του αγωνιστή Γ. Γρηγορίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.  282]

[Αθανάσιος Δημητρίου κάτοικος Βαρυμπόπη/σιδερένιο, Στις 16 Ιανουαρίου 1844, συμμετέχει στην, υποβολή  ομαδικής αίτησης απονομής αριστείου με άλλους  7 συμπατριώτες, συνημμένη με τα βεβαιωτικά πιστοποιητικά συμμετοχής των  στις μάχες. Υπεβλήθησαν  προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν  προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας. Λεπτομέρειες για την αίτηση στη μερίδα του αγωνιστή Χ, Γουρούνα. Στις 16 Ιανουαρίου 1844, συμμετέχει στην, υποβολή  ομαδικής αίτησης απονομής αριστείου με άλλους  7 συμπατριώτες, συνημμένη με τα βεβαιωτικά πιστοποιητικά συμμετοχής των  στις μάχες. Υπεβλήθησαν  προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν  προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας. Λεπτομέρειες για την αίτηση στη μερίδα του αγωνιστή Χ, Γουρούνα. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών  στις  18 Μαρτίου 1844, διαβιβάζει προς τον Δημήτριο Χατζήσκο ονομαστικό κατάλογο Νο 3466,  με 100 ρουμελιώτες αγωνιστές μεταξύ των οποίων είναι και ο Α Δημητρίου, ο οποίος τιμήθηκε σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 246, Φ. 272]   

 [Κώστας Δημητρίου από Βαρυμπόπη  Στις 18 Ιανουαρίου 1844,  υπέβαλε νέα ομαδική  αίτηση απονομής αριστείου  μαζί άλλους 5 συμπατριώτες του, καθώς  και το βεβαιωτικό πιστοποιητικό στις μάχες,  μέσω του Δήμου  Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως για να τους  χορηγηθεί το ανήκον σε αυτούς αριστείο. Παραθέτουμε το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων  του:   «Πστοποιητικόν. Δια του παρόντος πιστοποιούμεν, ότι ο Κώστας Δημητρίου ετών 40  κάτοικος Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος ετών 39, λαβών τα όπλα επί χείρας από αρχής  του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, ήτοι από το 1821 μέχρι τέλους, υπό την οδηγίαν  και άλλων οπλαρχηγών και ημών των υποφαινομένων  παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, εξ ών σημειούνται οι σημαντικότεραι εις την Υπάτη κατά του Ιμέρ Βρυώνη, εις Καλιακούδα κατά του Σκονδρα πασά, εις Άμπλιανη, εις Γιαννιτσού,  εις την  κατά του Κιουταή έξοδο του Μεσολογγίου,   εις Αθήνας κατά του ιδίου του Ιμπραήμ και λοιπάς δια το σύντομον παραλείπομεν..» Υπογράφουν: ΟΙ  Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ Ζουλούμη. Εν Αγά τη 20 Ιανουαρίου 1844.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 249].

[Γεώργιος Ευσταθίου κάτοικος Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Στις 21 Ιανουαρίου 1844, ο Συνταγματάρχης Χριστόδουλος  Χατζηπέτρου  και ο Δημητρίου Χατζήσκος  συνέταξαν ονομαστικό κατάλογο με  αριθμό 1362 με 288 αγωνιστές, διαμένοντες σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον πρότειναν για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογο διαβιβάστηκε προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας», για τα περαιτέρω. Η Γραμματεία των Στρατιωτικών, στις 10 Μαρτίου 1844, εγκρίνει τα προτεινόμενα  αριστεία και  διαβιβάζει τον υπό αριθμό «κατάλογο  3466, προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων». Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 245, Φ. 272]

[Κώστας Ευθυμίου κάτοικος  Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 27 στον κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος διαβιβάσθηκε στον Δημήτριο Χατζήσκο, επί υπουργίας Α. Λόντου,  για χρήση της διανομής αυτών στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 272]  

Φ 282 Γεώργιος Ζήσης  χάλκινο.  Πιθανολογείται ότι είναι από Μάκρι κάποιοι ονομαστικοί κατάλογοι Ο υποφαινόμενος πήρε χάλκινο αριστείο, μάλλον ανήκει στο χωριό Μάκρυση. Στον ονομαστικό  κατάλογο Νο 6836/18-4-1844 προς τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, είναι χρεωμένος στη Βαρυμπόπη, όπως και πολλοί από τα  γύρω  χωριά του Δήμου Μακρακώμης: Χριστόδουλος Σίμου ή Σιμόπουλος από Δερβέν Καρυά, Κ. Κιχρινιώτης από  Κούρνοβο, Λούκας Ασβεστιώτης από Ασβέστη, Σουρμελίδης από Ασβέστη, Καλαθάς Κώστας από Αρχάνι, Κοντογιώργος από Αρχάνι, Να ερευνηθεί  περαιτέρω ο Φ 277   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282] To 1843 ψηφίζει το όνομα αυτό στη Μάκρι Το 1843 φαίνεται να Ψηφίζει στη Μάκρη

[Αποστόλης Καϊτζότης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο-σιδερένιο, κάτοικος Βαρυμπόπη/σιδερένιο. Στις 16 Μαΐου 1844, ο Συνταγματάρχης Χριστόδουλος   Χατζηπέτρου κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, συστήνοντας διάφορα αριστεία για το καθένα, τον παρόντα τον έχει στα σιδερένια. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και διαβιβάζει προς το Χριστόδουλο Χατζηπέτρου ταυτάριθμο 9181 κατάλογο με 354 ασπροποταμίτες, για χρήση της επίδοσης στους δικαιούχους. Δείτε, το διαβιβαστικό στη μερίδα του αγωνιστή  Ευσταθίου Παπακωνσταντή. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 285 και 286/198]

[Κων/νος Καϊτζότης πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα κάτοικος  Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Ο κατάλογος με  αριθμό 1362/21 Ιαν. 1844 συντάχθηκε από τον οπλαρχηγό- Συνταγματάρχη Χρηστοδ.  Χατζηπέτρου  και τον Δημητρίου Χατζήσκο  προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας» με 288 αγωνιστές και συστήνουν τα εξής:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος ,εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι. Η Γραμματεία των Στρατιωτικών, στις 10 Μαρτίου 1844, εγκρίνει τα προτεινόμενα αριστεία και  διαβιβάζει τον υπό αριθμό «κατάλογο  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

            Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 245. Φ. 272, Φ. 285, Φ. 286]  Σημείωση: Βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους της Βαρυμπόπης του έτους 1843

Αποστόλης Καραγκούνης. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία

Βαγγ (Ευάγγελος) Καραγκούνης, από  Βαρυμπόπη . Σημείωση: βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους 1843

[Ιωάννης Καραγκούνης από Βαρυμπόπη-σιδερένιο   είναι γραμμένος με α/α 31 σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζήσκο Ήτοι: Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος, Υπουργός των Στρατιωτικών. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Δεν βρέθηκε έγγραφο που να προσδιορίζει το είδος του αριστείου που δικαιούται. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Φ 272]  Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους 1843

[Νικολής ή Νίκολαος Καραγκούνης από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 84  σε ονομαστικό κατάλογο-εισήγηση Νο 1362/21-1-1844, με 288 άτομα, τον οποίο  συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και  Δημήτριος Χατζήσκος. Τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών.  και τον προτείναν για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει τον υπό αριθμό 3466/10 Μαρτίου 1844, προς τον Δ. Χατζήσκο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους.    Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 245, Φ, 272] Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους της Βαρυμπόπης του έτους 1843 

[Δημήτριος  Καρφής κατά πάσα πιθανότητα από Φτέρη, Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο της Βαρυμπόπης. Ο  υποφαινόμενος πήρε Σιδερένιο αριστείο ως στρατιώτης. Είναι γραμμένος  σε κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών με αριθμό 6836/ Απρίλιος 1844 με 234 ονόματα αγωνιστών που λαμβάνουν τα σιδερένια  αριστεία. Εκ του Υπουργείου των Στρατιωτικών. Υπογραφή: Π. Ι Ρόδιος Υπουργός επί των Στρατιωτικών Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 282]

[Κώστας Καρφή  Το ίδιο με τον Δημήτριο. Καρφή,  σιδερένιο. Η καταχώρηση του είναι σε α/α 44 ομοίως ως άνω     Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 282]  

[Αθαν. Κατζόγιαννος κάτοικος Βρυμπόπη-σιδερένιο Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο της Βαρυμπόπης. Ο  υποφαινόμενος πήρε Σιδερένιο αριστείο ως στρατιώτης. Είναι γραμμένος  σε κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών με αριθμό 6836/ Απρίλιος 1844 με 234 ονόματα αγωνιστών που λαμβάνουν τα σιδερένια  αριστεία. Εκ του Υπουργείου των Στρατιωτικών. Υπογραφή: Π. Ι Ρόδιος Υπουργός επί των Στρατιωτικών Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 282]

[Κοντογιώργος από   (Βαρυμπόπη )μάλλον από Αρχάνι/χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 180, στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου.[…} διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π. Ι. Ρόδιος.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Κοσμάς Κοσμόπουλος κάτοικος Βαρυμπόπη*  Αργυρό. Δημογέρων-προύχων. Είναι γραμμένος σε κατάλογο μαζί με άλλους αξιωματικούς από διάφορα χωριά και προτείνεται: «Επί  προτάσσει της επί των στρατιωτικών Γραμματείας ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείο  εις άτομα διατελέσαντα ως προύχοντες και Δημογέροντες του χωρίου των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής  των εγχωρίων του». Μ ε επιφύλαξη Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 277]     Δεν αποκλείεται να είναι από τη Βαρμποπού Μεσσηνίας   

[Δημήτριος Κουτζιμπός από   Βαρυμπόπη;;;χάλκινο Χρειάζεται διερεύνηση ως προς την καταγωγή  και διαμονή. Είναι γραμμένος με α/α 185 στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί διαβιβάσθηκε προς:

Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

      Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π. Ι. Ρόδιος.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Γεώργιος Κωνσταντίνου από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο της Βαρυμπόπης. Ο  υποφαινόμενος πήρε Σιδερένιο αριστείο ως στρατιώτης. Είναι γραμμένος  σε κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών με αριθμό 6836/ Απρίλιος 1844 με 234 ονόματα αγωνιστών που λαμβάνουν τα σιδερένια  αριστεία. Εκ του Υπουργείου των Στρατιωτικών. Υπογραφή: Π. Ι Ρόδιος Υπουργός επί των Στρατιωτικών Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 282]

277 Γούλας Κωσταντίνου πιθανή καταγωγή από υπόδουλα Άγραφα, διαμονή Βαρυμπόπη-σιδερένιο.  Είναι γραμμένος σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών, με διαμονή σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ  ανεξαρτησίας της πατρίδος, κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Την εισήγηση και τον καταρτισθέντα κατάλογο, για το είδος του αριστείου που δικαιούται τα  υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος,  Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανουριάς κ. ά. οι οποίοι μεταξύ άλλων αναφέρουν: «..Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν {…] ολόκληρη η εισήγηση στη μερίδα του Αγωνιστή Γεωργάκη Σακκά, την διαβίβασαν προς επί των Στρατιωτικών  Βασιλικήν Γραμματείαν, για έγκριση.  Tο Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για τη χρήση της διανομής των αριστείων στα σχετικά άτομα.  Του απονέμεται  το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Σημείωση: Δεν αποκλείεται ο Γούλας να είναι ένα και το αυτό πρόσωπό με τον Γεώργιο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 277 και Φ.  283]

[Ιωάννης Κωσταντίνου πιθανή καταγωγή τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Βαρυμπόπη-σιδερένιο . Είναι γραμμένος με α/α 131 σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ  ανεξαρτησίας της πατρίδος, κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Την εισήγηση και τον καταρτισθέντα κατάλογο, για το είδος του αριστείου που δικαιούται τα  υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος,  Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανουριάς κ. ά. οι οποίοι εκτός των ως άνω, αναφέρουν: «..Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον […] ολόκληρη η εισήγηση στη μερίδα του Αγωνιστή Γεωργάκη Σακκά, την διαβίβασαν προς επί των Στρατιωτικών  Βασιλικήν Γραμματείαν, για έγκριση.  Tο Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για τη χρήση της διανομής των αριστείων στα σχετικά άτομα.  Του απονέμεται  το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Σημείωση:  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 277 και Φ.  283]

[Γεώργ. Κωνσταντούλας διαμονή Βαρυμπόπη-σιδηρούν. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, 28 Απριλίου 1844 διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, ονομαστικό κατάλογο 239 αγωνιστών αμειβομένων με σιδερένια αριστεία ήτοι:   Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 28 Απριλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 234 Αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών  μετά των  ανηκόντων αριστείων , ταινιών και διπλωμάτων,  διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π. Ι. Ρόδιος. Είναι γραμμένος με α/α 235 στον κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο Αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 277, Φ. 282] 

[Δημητρ. Κωνσταντούλας  διαμονή Βαρυμπόπη-σιδηρούν.  Ο ονομαστικός κατάλογος με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη  Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 σιδερένια αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Κώστας Λάμπος Δεν ανήκει στη Βαρυμπόπη-χάλκινο μάλλον από τζιούκα Χαλκινο, ή Ροβολιάρι  Είναι γραμμένος με α/α 178, στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, πιθανόν από Ασπροπόταμο, οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς:  Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

     Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π. Ι. Ρόδιος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282 Αριστεία. Στο Ροβολιάρι έχουμε Λάμπου  Γεώργιος Και πολλούς Φτέρη και Παλαιοβράχα

[Αθαν. Λαμπαδιάρης από Βαρυμπόπη-σιδηρούν. Στις 18 Ιανουαρίου 1844 , ήταν ετών 38,  μαζί άλλους 5 συμπατριώτες του,  υποβάλλουν ομαδική, επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, μέσου του Δήμου Μακρακώμης, προκειμένου αυτά, να  διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία και να τους χορηγηθεί το ανήκον σε αυτούς αριστείο. Το δε πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν, Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ, Ζουλούμη, το οποί έχει ως εξής:            «Πστοποιητικόν Δια του παρόντος πιστοποιούμεν, ότι ο κύριος Κώστας Δασκαλάκης  κάτοικος Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος ετών 38, λαβών τα όπλα επί χείρας από αρχής  του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, ήτοι από το 1821 μέχρι τέλους, υπό την οδηγίαν  και άλλων οπλαρχηγών και ημών των υποφαινομέμων  παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, εξ ών σημειούνται οι σημαντικότεραι εις την Υπάτη κατά του Ιμέρ Βρυώνη, εις Καλιακούδα κατά του Σκονδρα πασά, εις Άμπλιανη, εις Γιαννιτσού,  εις την  κατά του Κιουταή έξοδο του Μεσολογγίου,   εις Αθήνας κατά του ιδίου του Ιμπραήμ και λοιπάς δια το σύντομον παραλείπομεν..» του Δ. Παπαευθυμίου Κ .Α. Δασκαλάκη και Νάκου Λαμπαδιάρη.  Ενώ είναι γραμμένος, σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844,  του Υπουργείου επί των Στρατιωτικών με 623 άγωνιστές, ο οποίος διαβιβάζεται προς τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη, για τη χρήση της  διανομής του προτεινόμενου παρ’ αυτού σιδερένιου αριστείου, από προγενέστερο ταυτάριθμο κατάλογο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 179, 249, 284 και 286]

[Νάκος Λαμπαδιάρης από Βαρυμπόπη/χάλκινο, ετών 43. Στις 18 Ιανουαρίου 1844 , ήταν ετών 38,  μαζί άλλους 5 συμπατριώτες του,  υποβάλλουν ομαδική, επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, μέσου του Δήμου Μακρακώμης, προκειμένου αυτά, να  διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία και να τους χορηγηθεί το ανήκον σε αυτούς αριστείο. Το δε πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν, Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ, Ζουλούμη, το οποί έχει ως εξής: «Πστοποιητικόν. Δια του παρόντος πιστοποιούμεν, ότι ο κύριος Νάκος Λαμπαδιάρης   κάτοικος Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος ετών 43, λαβών τα όπλα επί χείρας από αρχής  του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, ήτοι από το 1821 μέχρι τέλους, υπό την οδηγίαν  και άλλων οπλαρχηγών και ημών των υποφαινομέμων  παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, εξ ών σημειούνται οι σημαντικότεραι εις την Υπάτη κατά του Ιμέρ Βρυώνη, εις Καλιακούδα κατά του Σκονδρα πασά, εις Άμπλιανη, εις Γιαννιτσού,  εις την  κατά του Κιουταή έξοδο του Μεσολογγίου,   εις Αθήνας κατά του ιδίου του Ιμπραήμ και λοιπάς δια το σύντομον παραλείπομεν..». Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη.   Επίσης, είναι καταχωρημένοςμε α/ 178. σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος και προτείνεται προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, για χρήση της επίδοσης των αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 249, 280, 284 και 286]  

[Μήτρος Λαχτάρας κάτοικος Βαρυμπόπη-Μακρακώμης/σιδερένιο. Στις 16 Ιανουαρίου 1844. Πιθανόν να είναι από Μακτυση και να έκανε την ομαδική αίτηση  μαζί άλλους 7 από Βαρυμπόπη του: Γ. Ρίζο, Ν. Βλάχο, Κωστούλα Γρίβα, Ν. Ρίζο, Αθαν. Δημητρίου, Χρ. Γουρούνα και Κ. Τζηκούρα, υπέβαλαν ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικά πιστοποιητικά συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο και δια μέσω του Δήμου των  προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας», ήτοι: «Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του χωρίου Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της επαρχίας Φθιώτιδος στρατιώται χρηματίσαντες εν καιρώ επαναστάσεως υπό διαφόρων οπλαρχηγών, των οποίων τις πιστοποιήσεις εις αντίγραφα διευθύναμε κατά το έτος 1837. αλλά μέχρι του 1841 η επί των αριστείων εξεταστική επιτροπή δεν απέστειλε τα ανήκοντα ημίν αριστεία, ότε βασισθέντες διευθύναμεν ταύτα τα πιστοποιητικά εν πρωτοτύπω, (δυσανάγνωστη λέξη ) τούτου γινομένου, ουδεμίαν ανταμοιβή των στρατιωτικών(δυσανάγνωστη λέξη )εκδουλεύσεων μας έγεινεν από την παρελθούσαν περίοδον της Κυβερνήσεως αφίνοντας τους υποφαινομένους άχρι τούδε εις το παράπονον και παραγκονισμόν μη χορηγούσα ημών τα οφειλόμενα ανάλογα αριστεία.

            Δια τούτο προστρέχοντας με σεβασμό εις την Βασιλ, Γραμματείαν παρακαλούμεν θερμώς αυτήν όπως ευαρεστηθείσα απονήμει εις τους υποφαινομένους μαχήσαντες υπέρ πατρίδος εφ’ όλο τω διάστημστι της επαναστάσεως με γενναιότητα και ζήλον ίνα μη μείνομεν ημείς μόνοι ηδικημένοι εις την λαμπράν ταύτην περίοδον της Κυβενήσεως, καθ’ ήν  πας έλλην θέλει ανταμοιφθή επαξίως.

             ευέλπιδες όντες εις την μικράν ταύτην αίτησίν μας δικαίαν ούσαν

            υποσημειούμεθα με Σέβας ευπειθέστατοι»  Ακολουθούν οι υπογραφές των ανωτέρω. Δεν βρέθηκε το πιστοποιητικό του. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 246]. Το όνομα, Δημήτριος Λαχτάρας, είναι καταχωρημένο σε κατάλογο 6836/28/4/1844 του φακέλου 282 με διαμονή χωριό Μάκρυση  

Φ 284/169 [Ιωάννης Λιάσκας ή Αντώνης Λιάσκας από Βαρυμπόπη-χάλκινο. Είναι γραμμένος ως Ιωάννης με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για Χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών.Ο  προτεινόμενος με τον κατάλογο του Υπουργείου, ο οποίος διαβιβάζεται προς Ε. Κοντογάννη για την διανομή,  είναι γραμμένος με τον ίδιο  α/α 169 του καταλόγου και αμείβεται με το προταθέν χάλκινο αριστείο, .ως Αντώνης Λιάσκας. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286/  Αριστεία.  Σημείωση: Από τον έλεγχο του εκλογικού καταλόγου του 1843 ,φέρονται γραμμένοι ότι ψήφισαν: ο Ιωάννης, ο Γεώργιος,  ο Αποστόλης και ο Αθανάσιος Λιάσκας

[Αθαν. Λιάσκας από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος στους ίδιους καταλόγους με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844 και στις 12 Ιουνίου 1844 μαζί με τον Αντώνη (Ιωάννη) Λιάσκα και αμείβεται με το προτεινόμενο, από τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, σιδερένιο αριστείο. Σημείωση: Πιθανόν να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τον επόμενο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284. Φ.  286]

Φ 249  Αθανάσιος Κωνστ. Λιάσκας-σιδηρούν. Στις 19 Ιανουαρίου 1844,  υποφαινόμενος, ο αδελφός του Γεώρ Κ. Λίασκα και ο πατέρας των Κ. Λιάσκας υπέβαλαν ομαδική αίτηση απονομής αριστείων, προς τον Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου ο Δήμος να διαβιβάσει αρμοδίως, ξανά τα  εν λόγω  πιστοποιητικά τους διότι  ενώ είχαν υποβάλλει αυτά έγκαιρα, μέχρι σήμερα δεν τους έχουν σταλεί  τα  αριστεία τους. Παραθέτουμε το πιστοποιητικό του: «Πιστοποιούμεν ότι  Ο κύριος Αθανάσιος  Κωνσταντίνου Λιάσκας κάτοικος Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς από αρχής μέχρι τέλους του υπέρ της ελευθερίας αυτής αγώνος. Παρευρέθη εις τας μάχας: δις εις Υπάτη. εις Αετόν, εις Μεσολόγγιον εις οξυάν Λοιδορικίου διετέλεσεν άξιος υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων, έδειξεν άριστον διαγωγήν…..» Αγά την 6 Ιανουαρίου 1844»  Το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης  και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 246, Φ. 249]

[Απόστολος Λιάσκας από Βαρυμπόπη-σιδηρούν Ο υποφαινόμενος  είναι γραμμένος με α/α 40 σε κατάλογο αγωνιστών αριθμού 6086/ 15 Απριλίου 1844,  του ανωτέρου αναφερομένου καταλόγου, μαζί με άλλους 53 ρουμελιώτες αγωνιστές και τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 280]  

[Γεώργιος Κων/νου Λιάσκας κάτοικος Βαρυμπόπη/χάλκινο. Στις 19 Ιανουαρίου 1844, Ο  Γεώργιος Λιάσκας, μαζί με τον Αθ. Κ. Λιάσκα  υπέβαλαν νέα  ομαδική αίτηση απονομής αριστείο και τα συνημμένα βεβαιωτικά πιστοποιητικά τους Συμμέτοχής στις μάχες  προς τον Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου ο Δήμος να τα διαβιβάσει αρμοδίως, εκφράζοντας τα παράπονά τους, ήτοι :   «… Δια τούτο επισυνάπτομε ως αύθις πιστοποιητικά των εκδουλεύσεών μας υπογεγραμμένα παρά των οπλαρχηγών του αγώνος, παρακαλούμαι θερμώς την Σεβαστή Γραμματεία να ευαρεστηθή και διατάξη την έκδοση των αριστείων μας…». Ενώ ο ίδιος είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών με αριθμό, 6086/ 15 Απριλίου 1844 μαζί με άλλους 53 ρουμελιώτες αγωνιστές και τιμήθηκε με  το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 246, Φ. 280, Φ. 284]

[ Κώστας Αθαν. Λιάσκας  από τη Βαρυμπόπη. Στις 13 Ιανουαρίου 1844 μαζί με τον Αθανάσιο και Γιώργο από το Αγά, υπέβαλαν ομαδική αίτηση απονομής προς  το Δήμο Μακρακώμης, με συνημμένα τα βεβαιωτικά πιστοποιητικά και ζητάνε να τους χορηγηθούν τα ανάλογα αριστεία, διότι ενώ είχαν  έγκαιρα υποβάλλει αυτά  και παλαιότερα, μέχρι σήμερα δεν έχουν δικαιωθεί.  Περισσότερα στον Γ. Κ. Λιάσκα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 249]               

[Γιάννης  Μαγκλάρη(α)ς από Θεσσαλία, κάτοικος Βαρυμπόπη-Μακρακώμη/χάλκινο. Είναι γραμμένος σε «κατάλογο Θεσσαλών των εχόντων δικαίωμα Αριστείου» με α/α 123, μαζί με τον Γιάννη Τεμπέλη, και με άλλους 203 Θεσσαλούς αγωνιστές, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά την Φθιώτιδας και τους αναφέρει για Χάλκινο αριστείο   * Με κάθε επιφύλαξη για το επώνυμο, δυσανάγνωστο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284]

[Αθανάσιος Μιζές πιθανή καταγωγή από  Ασπροπόταμο, κάτοικος Βαρυμπόπης-Μακρακώμης/ σιδερένιο. Στις 16 Μαΐου 1844, ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες αγωνιστές, που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, συστήνοντας διάφορα αριστεία για το καθένα, τον παρόντα τον έχει στα σιδερένια. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς το Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου ταυτάριθμο 9181 κατάλογο με  τους 354 Ασπροποταμίτες ,για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 285 και 286]

[Κώστας Μιζές  πιθανή καταγωγή από  Ασπροπόταμο κάτοικος Βαρυμπόπη-Μακρακώμη/σιδερένιο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, 28 Απριλίου 1844 διαβιβάζει τον κατάλογο με αριθμό 6836 προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 234 αγωνιστών αμειβομένων με σιδερένια αριστεία, προκειμένου αυτά να διανεμηθούν στους δικαιούχους όπως αυτά προτάθηκαν. Τιμήθηκε με το σιδερένιο , ως στρατιώτης.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 282]  

[Κώστας Μπογιατζής, πιθανόν  από  Μάκρυση;;; χάλκινο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, 28 Απριλίου 1844 διαβιβάζει τον κατάλογο με αριθμό 6836 προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 αγωνιστών αμειβομένων με χάλκινα  αριστεία, προκειμένου αυτά να διανεμηθούν στους δικαιούχους, όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιο. Τιμήθηκε με το χάλκινο ως υπαξιωματικός .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 282]    Σημείωση: Στη Μάκρυση στον ίδιο κατάλογο είναι καταχωρημένος με α/α 244, ως  Μπογιατζής, ενώ,  ως  Κώστας Μπογιατζής με α/α 59 μαζί με τον Δ. Βαρυά, Παπαναστάση Τζιόνο, τους οποίους ο κατάλογος και τους τρεις τους έχει κατοίκους από Βαρυμπόπη,  και πολλούς άλλους

[Γεώργιος Νικολέτας από Βαρυμπόπη-Μακρακώμη/σιδερένιο. Η Γραμματεία των Στρατιωτικών, στις 10 Μαρτίου 1844,  διαβιβάζει τον υπό αριθμό «κατάλογο  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

            Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.  Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους 1843. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» 272]        

[Δημήτριος Παπά Ευθυμίου κάτοικος Βαρυμπόπη-σιδερένιο Στις 18 Ιανουαρίου 1844 , ήταν ετών 38,  μαζί άλλους 5 συμπατριώτες του,  υποβάλλουν ομαδική, επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, μέσου του Δήμου Μακρακώμης, προκειμένου αυτά, να  διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία και να τους χορηγηθεί το ανήκον σε αυτούς αριστείο. Το δε πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν, Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ, Ζουλούμη, το οποίο έχει ως εξής:   «Πστοποιητικόν. Δια του παρόντος πιστοποιούμεν, ότι ο Δημήτριος Παππά Ευθυμίου κάτοικος Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος ετών 39, λαβών τα όπλα επί χείρας από αρχής  του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, ήτοι από το 1821 μέχρι τέλους, υπό την οδηγίαν  και άλλων οπλαρχηγών και ημών των υποφαινομένων  παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, εξ ών σημειούνται οι σημαντικότεραι εις την Υπάτη κατά του Ιμέρ Βρυώνη, εις Καλιακούδα κατά του Σκονδρα πασά, εις Άμπλιανη, εις Γιαννιτσού,  εις την  κατά του Κιουταή έξοδο του Μεσολογγίου,   εις Αθήνας κατά του ιδίου του Ιμπραήμ και λοιπάς δια το σύντομον παραλείπομεν..»    Είναι Γραμμένος στους καταλόγους υπό αριθμό 8397/19 Οκτωβρίου 1844,   μαζί με τον παπά Ευθύμιο, Αντώνη Λιάσκα και άλλους συμπατριώτες του και λαμβάνει το σιδερένιο που υπέδειξε ο Ε. Κοντογιάννης. Σημείωση: βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους του έτους 1843, ως Δημήτριος  Παπά Ευθυμίου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 249, Φ. 280, Φ. 284 και Φ. 286]  

[Παπά  Ευθύμιος κάτοικος Βαρυμπόπη-χάλκινο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για Χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 173 και 169 αντίστοιχα  στους δύο καταλόγους  και αμείβεται με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους 1843, ως Παπαευθύμιος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ.  286].

[Βαγγέλης Παπαναστασίου, κάτοικος Βαρυμπόπη-σιδηρούν. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, 28 Απριλίου 1844 διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, τον υπό αριθμό 6836,  ονομαστικό κατάλογο  με 234 ονόματα αγωνιστών αμειβομένων με σιδερένια αριστεία, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα, προς χρήση της επίδοσης , όπως είχαν προταθεί από τον ίδιον.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]  

[Ευαγγέλης Παπά κάτοικος Βαρυμπόπη-Μακρακώμη/χάλκινο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844,  του Υπουργείου των επί των επί των Στρατιωτικών με 623 άτομα, ο οποίος διαβιβάζεται στον Ε. Κοντογιάννη μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδας για τη χρήση της διανομής χάλκινων και σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο Ε. Παππάς  λαμβάνει το προτεινόμενο  χάλκινο αριστείο, όπως είχε προταθεί. Σημείωση: στον εκλογικό κατάλογο του 1843  βρίσκεται γραμμένο, ως Ευαγγέλης Παπάς. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284. Φ. 286]

[Ευστάθιος Παπακωνσταντής, πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Βαρυμπόπη-Μακρακώμη/σιδερένιο. Στις 16 Μαΐου 1844, ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, συστήνοντας διάφορα αριστεία για το καθένα, τον παρόντα τον έχει στα σιδερένια. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς το Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου ταυτάριθμο 9181 κατάλογο με 354 για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων στους   δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 285]  

[Νικολός  Παπακωνσταντής από Βαρυμπόπη-Μακρακώμη/σιδερένιο. Στις 21 Ιανουαρίου 1844, ο Συνταγματάρχης Χριστόδουλος  Χατζηπέτρου  και ο Δημητρίου Χατζήσκος  συνέταξαν ονομαστικό κατάλογο με  αριθμό 1362 με 288 αγωνιστές, διαμένοντες σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον πρότειναν για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογο διαβιβάστηκε προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας», για τα περαιτέρω. Η Γραμματεία των Στρατιωτικών, στις 10 Μαρτίου 1844, εγκρίνει τα προτεινόμενα  αριστεία και  διαβιβάζει τον υπό αριθμό «κατάλογο  3466, προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων». Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 245, Φ. 272]

[Δημήτρ. Παπαπαρθένης Πιθανόν από Μάρτυση Βαρυμπόπη;;;-σιδερένιο Είναι γραμμένος σε κατάλογο του φακέλου των ΓΑΚ  272, με αριθμός 3466/10 Μαρτίου 1844,τον οποίο  Η Γραμματεία των Στρατιωτικών, στις 10 Μαρτίου 1844,το   διαβιβάζει 

«  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον:  Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»Φ. 272]                          

[Παναγ. Πλιάτσικας κάτοικος Βαρυμπόπη-Μακρακώμη/σιδηρούν Ο κατάλογος με  αριθμό 1362/ 21 Ιαν. 1844 συντάχθηκε από τους: Συνταγματάρχη Χρηστοδ.  Χατζηπέτρου  και του Δημητρίου Χατζήσκου  προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλικά Γραμματεία της επικρατείας» με 288 αγωνιστές και συστήνουν τα εξής: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν ..» Οι ευπειθέστατοι. Η Γραμματεία των Στρατιωτικών, στις 10 Μαρτίου 1844, εγκρίνει τα προτεινόμενα αριστεία και  διαβιβάζει τον υπό αριθμό «κατάλογο  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζίσκον, για την επίδοση προτεινόμενων  αριστείων στους δικαιούχους Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245 και 272]

[Κώστας Πολύμερος κάτοικος Βαρυμπόπη;;; σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 35, σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζήσκο  για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Δεν βρέθηκε ο κατάλογος  που να τον έχει προτείνει για αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Κώστας Ν, Ρέπας κάτοικος Βαρυμπόπη (με επιφύλαξη ως προς τη διαμονή) Χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 181, στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε : Αθήνα 18 Απριλίου 1844, Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών. Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο. Χατζηπέτρου, για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων χάλκινων  αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Τασης Ρήγας κάτοικος Βαρυμπόπη*  Αργυρό  προύχοντας-Δημογέροντας «Επί  προτάσσει της επί των στρατιωτικών Γραμματείας ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείο  εις άτομα διατελέσαντα ως Προύχοντες και Δημογέροντες του χωρίου των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου, έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής  στον υπέρ της ελευθερίας αγώνα  και ως επικεφαλής των εγχωρίων του». Εν Αθήναις 17 Δεκεμβρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 277] 1250649  * Πιθανόν να είναι καταγωγής από Βαρυμποπού Πελοποννήσου. Εκτός αν κάποιος τοπικός ερευνητής που γνωρίζει ονόματα και πρόσωπα, μπορεί να επιβεβαιώσει περισσότερα

[Γεώργιος  Ρίζος ή Ριζόπουλος κάτοικος Βαρυμπόπη χάλκινο. Στις 23 9βρίου 1941, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου Το δε πιστοποιητικό το πήρε από την Αθήνα και το υπογράφει ο Ιω. Στράτος και ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου.  Επικυρώνει ο Δήμαρχος Αθηνών  Α. Πάτρας, το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν ότι ο Γεώργιος Ριζόπουλος υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα υπό την οδηγίαν μας εις τας εφεξής μάχας εις τα Καγγέλια, Οξιάν, και εις Αράχωβαν, εδείχθη εις όλον το διάστημα της στρατιωτικής του υπηρεσίας γενναίος, τίμιος, και ευπειθείς εις τους ανωτέρους του…» Στις 16 Ιανουαρίου 1844, επανέρχεται με συμμετοχή του σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου με άλλους  7 συμπατριώτες, με συνημμένα  τα βεβαιωτικά πιστοποιητικά συμμετοχής των  στις μάχες. Υπεβλήθησαν  προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν  προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας. Λεπτομέρειες για την αίτηση στη μερίδα του αγωνιστή Χ, Γουρούνα. Ο κατάλογος αριθμός 3466 που στάλθηκε προς τον Δημήτριο Χατζήσκο στις 18 Μαρτίου 1844 προς διανομή των 100  σιδερένιων, περιέχει και το όνομα του Γ. Ρ. με α/α 24 και τον αναφέρει με σιδερένιο. Αντίθετα το όνομα του ιδίου, βρίσκεται γραμμένο, με α/α 63 και στον κατάλογο 6836/18 Απριλίου 1844, ο οποίος στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου,  για χρήση της επίδοσης 244 χάλκινα  αριστεία  στους δικαιούχους. Ο ανωτέρω  φαίνεται τελικά πως τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. πιθανόν να διαφώνησε και προσέφυγε ξανά στις εξεταστικές επιτροπές ή ακόμη να παραπονέθηκε στον συμπατριώτη του Χ. Χατζηπέτρου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, 246, 272 και 282]  Σημείωση: Γεώργιος Ρίζος ή Ριζόπούλος βρίσκεται και στο Ροβολιάρι 120640, συνηθισμένο όνομα και στη Φθιώτιδα.   

[Νικόλαος Ρίζος κάτοικος Βαρυμπόπη/σιδερένιο. Στις 16 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε  ομαδική αίτηση, με: Γ. Ρίζο, Ν. Βλάχο, Κωστούλα Γρίβα, Μήτρο Λαχτάρα, Αθαν. Δημητρίου, Χρ. Γουρούνα και Κ. Τζηκούρα. «Προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλ. Γραμματεία της Επικρατείας. μέσω του Δήμου Μακρακώμης εκφράζοντας παράπονα διότι, ενώ είχαν στείλει τα δικαιολογητικά τους για τη χορήγηση των αριστείων τους, χάριν των εκδουλεύσεών τους προς την πατρίδα από το 1837, μέχρι τώρα δεν έχουν δικαιωθεί. Λεπτομέρειες για την αίτηση βλέπε Χρ. Γουρούνα. Παράλληλα τον συναντάμε και στον κατάλογο με  αριθμό 1362 στις/ 21 Ιαν. 1844 που συντάχθηκε από  τον οπλαρχηγό- Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου  και το Δημητρίου Χατζίσκου. Τον οποίο διαβίβασαν  προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας» με 288 αγωνιστές  στην εισήγησή τους αναφέρουν τα εξής: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν […..]Οι ευπειθέστατοι».  Τον υποφαινόμενο τον έχουν στα σιδερένιαΗ Γραμματεία των Στρατιωτικών, στις 10 Μαρτίου 1844, εγκρίνει τα προτεινόμενα  αριστεία και  διαβιβάζει τον υπό αριθμό «κατάλογο  3466. Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον  […..] δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ. 246, Φ.  272]  

[Χρήστος Ρίζος πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Βαρυμπόπης-χάλκινο. Στις 16 Μαΐου 1844, ο Συνταγματάρχης Χρηστόδουλο. Χατζηπέτρου κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες αγωνιστές, που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, συστήνοντας διάφορα αριστεία για το καθένα, τον παρόντα τον έχει στα χάλκινα. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς το Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου ταυτάριθμο 9181 κατάλογο με  τους 354 Ασπροποταμίτες, για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 285 και 286]

[Γεώργιος Ευσταθίου Σακάς  κάτοικος Βαρυμπόπη-Μακρακώμη/σιδηρούν. Οπλαρχηγός- Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος  Χατζηπέτρου  και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιανουαρίου 1844 συνέταξαν τον υπό αριθμό 1362 κατάλογο 288 αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς  την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας» συστήνοντας  γι’ αυτούς  διάφορα αριστεία.  Τον πρότειναν για σιδερένιο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου εγκρίνει τα  αριστείο και διαβιβάζει [….] «κατάλογο  Νο 3466 Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον. Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά [….[ δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα».  Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.  Σημείωση δεν αποκλείεται ο να είναι και αυτός Αγραφιώτης.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 245 και 272]

[Γεωργάκης Σακκάς πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα, διαμονή Βαρυμπόπη/σιδερένιο .Οι υπογράφοντες το κατάλογο των 232 αγωνιστών (20 χάλκινα και 212 σιδηρά), που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, και την εισήγηση προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικράτειας αναφέρουν τα εξής: Αριθμός 4678

Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία

Της Επικρατείας Εν Αθήναις 16 Δεκεμβρίου 1843.  Οι παρά πόδας σημειούμενοι Αγραφιώτες της δεδουλουμένης επαρχίας των Αγράφων, διαμένοντες ήδη εντός Ελλάδος εις διαφόρους κατοικίας υπήρξαν απ’ αρχής μέχρι τέλους, τον υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού Αγώνος, εις πολλάς κατά των εχθρών εκστρατείας και μάχας, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών και ημών και κατ΄ εξοχήν υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εξ αυτών δε διακρίνοντο ως υπαξιωματικοί.

         Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 

         Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων. Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Το Υπουργείο των Στρατιωτικών επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει τα προτεινόμενα αριστεία και διαβιβάζει δικό του κατάλογο ήτοι: «Αριθ. 7406  Υπουργ. Στρατιωτικών Αθήνα τη 6 Μαΐου 1844

Αποστολή Αριστείων  προς τον Συνταγματάρχην Κύριον Χρηστ Χατζηπέτρον:   Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον  [….] Αριστειούχων συνοδευομένων με τα ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και  Δηπλώματα, διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 277, Φ. 283]

[Γιάννης Ευσταθίου Σακάς[5] κάτοικος Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Στις 13 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε εκ νέου  ατομική αίτηση και βεβαιωτικό  πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, προς την Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας δια μέσω του Δήμου του, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει λάβει το αιτούμενο αριστείο παρ’ όλο που τα πιστοποιητικά  του στάλθηκαν ιεραρχικά και παλαιότερα. Στη νέα αίτησή του μεταξύ άλλων αναφέρει: «..Επαναλαμβάνω όθεν την περί τούτου αίτησίν μου, επισυνάπτον νέον πιστοποιητικό των προς την πατρίδα στρατ. εκδουλεύσεών μου υπογεγραμμένον υπό των οπλαρχηγών του αγώνος Μ. Κοντογιάννη  συνταγματάρχου και Μ. Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχου  και παρακαλώ να ευαρεστηθή η Βασ. Γραμματεία  να διατάξη την έκδοσή και αποστολήν του  ανήκοντος μοι εθνόσημον.  Ο Ευπειθέστατος  Ιω .Ευστ. Σακκάς», Το πιστοποιητικό τούτον υπογράφουν οι: Μ. και Ν. Κοντογιάνη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «…Πήρε μέρος στις μάχες της Υπάτης, της Καλιακούδας, εις την δια νυκτός κατά του Κιουταή (Κιουταχή) έξοδον του Μεσολογγίου και άλλας πολλάς..» και ζητάει να του χορηγηθεί το ανάλογο αριστείο αγώνα.  Είναι γραμμένος σε κατάλογο με αριθμό 8397  και του στάλθηκε το σιδερένια αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ. 261

[Κώστας Σακάς κάτοικος Βαρυμπόπη-σιδηρούν. Στις 21 Ιανουαρίου 1844 κατάλογο με αριθμό  οι: ο οπλαρχηγός- Συνταγματάρχης Χρηστοδ.  Χατζηπέτρου  και ο Δημήτριος Χατζίσκος, συνέταξαν τον υπό αριθμό 1362  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών και τον διαβίβασαν  προς την «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας» με 288 αγωνιστές, εισηγούμενοι γι’ αυτούς τα  εξής:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφ’ εξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών επί υπουργίας  Α. Λόντου, εγκρίνει το προτεινόμενο αριστείο και διαβιβάζει τον  «κατάλογο  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

            Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά[….]   διά να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα   Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Σημείωση: Στις εκλογές του 1843 φέρονται να ψηφίζουν  οι: Ευστάθιος, ο Γιάννης και ο Κώστας. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ. 272] 

[Γιάννης Σανίδας κάτοικος Βαρυμπόπη-σιδερένιο Είναι γραμμένος σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζήσκο  για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Δεν βρέθηκε ο κατάλογος  που να τον έχει προτείνει για αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Γεώργιος Σαρδέλας κάτοικος Βαρυμπόπη-σιδηρούν Είναι γραμμένος με α/α 35, σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζήσκο  για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Δεν βρέθηκε ο κατάλογος  που να τον έχει προτείνει για αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Αθανάσιος Δημητ. Σκούρας πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Βαρυμπόπης/χάλκινο   Το πιστοποιητικό του το έλαβε από την Αθήνα 10 Οκτωβρίου 1841 και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ιωάννη Στράτο, Χρ. Χατζηπέτρου, Δ. Σκαλτσοδήμο και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Αθηνών Α. Πάτρα. στις 17 8βρίου 1841. Στις 24 9βρίου 1841 ο Α. Δ. Σκούρας υπέβαλε, επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου και το βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά   να αποσταλούν δεόντως.  Ο Δήμαρχος Μακρακώμης αυθημερόν. συντάσσει το παρακάτω διαβιβαστικό, στερεότυπο για τους Δημάρχους. Ήτοι:      «Αριθ. Πρωτ. 820/491    Προς την Βασ. Διοίκησιν Φθιώτιδος

«Εν Βαρυμπόπη 24/ 9βρίου 184:  Διευθύνεται αναφορά του Αθαν. Δημ.Σκούρα κατοίκου Βαρυμπόπης, και το πιστοποιητικόν των εκδουλεύσεων του Διαβιβάζεται δια της παρούσης μας αναφορά του συνδημότου μας Αθανασίου Δημητρίου Σκούρα Κατοίκου Βαρυμπόπης, ειδιποιούμεν την Βασιλικήν ταύτην Διοίκησιν ότι εις τον παρ’ ώ διατελούμεν Δήμον  δεν υπάρχει άλλος έχων το αυτό όνομα ούδ’ εκαταδικάσθη ποτέ εις τινά των εν τοις αριθ. 21 και 22 του ποινικού Νόμου, διαλαμβανομένων εγκλημάτων των ποινών, αλλ’ υπάρχει τίμιος χαρακτήρας και άμεμπτου διαγωγής, και  ταύτα διά τα περαιτέρω.

Ο Δήμαρχος Μακρακώμης

Τ.Σ. Κ. Α. Τζουκαλάς»

Επίσης, ο ίδιος είναι καταχωρημένος σε  κατάλογο  3466/10 Μαρτίου 1844, και τον αναφέρει να λαμβάνει το  σιδερένιο. Αντίθετα, στους καταλόγους 9181 αναφέρεται μαζί  με 354 Ασπροποταμίτες με διαμονή Βαρυμπόπη και ύστερα από πρόταση λαμβάνει το χάλκινο αριστείο προτείνεται να του χορηγηθεί  το Χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 245, Φ. 272, Φ. 285, Φ. 286]

[Χρηστόδουλος Σίμος κάτοικος Άγραφα κάτοικος τον έχουν από Βαρυμπόπη[6] χάλκινο ως Χρήστος Σίμου είναι καταχωρημένος στην Δερβέν Καρυά με α/α 29   5ος κατάλογοςΦ. 282, Φ. 272]

 [Γεώργιος Σοφιανός κάτοικος Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 177 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία».  Φ, 284. Φ. 286]

[Δημ. Σοφιανός κάτοικος Βαρυμπόπη-σιδερένιο.  Είναι γραμμένος με α/α 175 στους ίδιους καταλόγους με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844,  του Ευαγγ. Κοντογιάννη και του Υπουργείου των Στρατιωτικών με 623 ρουμελιώτες αγωνιστές, μαζί με το Γεώργιο και Κώστα Σοφιανό, λαμβάνει το προτεινόμενο  σιδερένιο αριστείο, μέσου του οπλαρχηγού Ευάγγ. Κοντογιάννη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ, 284, Φ. 286]

[Κώστας Σοφιανός κάτοικος Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με /α/α 176 στους ίδιους καταλόγους με τους δυο παραπάνω «Σοφιανούς» και παίρνει σιδερένιο Αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 284, Φ. 286]

[Ιωάννης Στεφανής πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο[7] διαμονή Λιτόσιλοχάλκινο. Βλέπε λιτόσιλο. Υπέβαλε την αίτηση απονομής από Βαρυμπόπη,  στις 23 Νοεμβρίου 1843 προτείνεται για χάλκινο  αριστείο αγώνα, ύστερα από πρόταση τριών οπλαρχηγών του αγώνα, υπέρ ελευθερίας της πατρίδας. ήτοι: Χρ. Περραιβού, Γ Διοβουνιώτη και  Χριστόδουλος Χατζή-Πέτρου Συνταγματάρχαι Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία Φ. 196  

[Γιάννης Τεμπέλης  από Θεσσαλία κάτοικος Βαρυμπόπης/χάλκινο. Είναι γραμμένος σε «κατάλογο Θεσσαλών των εχόντων δικαίωμα Αριστείου» με α/α 124, μαζί με τον Μαγκλάρα, και με άλλους 203 Θεσσαλούς αγωνιστές, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά την Φθιώτιδας και τους αναφέρει για Χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία Φ. 284]

[Γεώργιος Τζανής πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Βαρυμπόπης-Μακρακώμη/σιδερένιο. Στις 16 Μαΐου 1844, ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, συστήνοντας διάφορα αριστεία για το καθένα. Τον παρόντα τον έχει στα σιδερένια. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς το Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου ταυτάριθμο 9181 κατάλογο με 354 Ασπροποταμίτες . Ήτοι: Αριθ, 9181                         Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον. Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών[…..] δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Τιμήθηκε σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία. Φ. 285, Φ. 286]

[Κώστας Τζανής  πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Βαρυμπόπης-Μακρακώμη/σιδερένιο. Στις 16 Μαΐου 1844, ο Συνταγματάρχης Χρηστοδ. Χατζηπέτρου κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, συστήνοντας διάφορα αριστεία για το καθένα. Τον παρόντα τον έχει στα σιδερένια. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς το Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου ταυτάριθμο 9181 κατάλογο με 354 Ασπροποταμίτες . Ήτοι: Αριθ, 9181  Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον. Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών[…..] διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Τιμήθηκε σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία. Φ. 285, Φ. 286]

 [Ιωάννης Τζιάνης (ή Τζιουνης;) Αμφισβητούμενη η διαμονή  Βαρυμπόπη-χάλκινο. Πιθανή καταγωγή Ασπροπόταμο. Είναι γραμμένος με α/α 190, στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε : Αθήνα 18 Απριλίου 1844, Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών. Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο. Χατζηπέτρου, για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων χάλκινων  αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Νικόλαος Τζιάκαλος  κάτοικος Βαρυμπόπη-Μακρακώμη/σιδηρούν Η Γραμματεία των Στρατιωτικών, στις 10 Μαρτίου 1844,  διαβιβάζει τον υπό αριθμό «κατάλογο  3466  .Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

            Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά με τά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών,  διά την Διοίκησιν Φθιώτιδος, διά να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος»  Ο Νικ. Τζιάκαλος με α/α 29 στον κατάλογο του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282 Αριστεία.            .

[Σπύρος Τζιάκαλης κάτοικος Βαρυμπόπη-Μακρακώμη/σιδηρούν.    Είναι γραμμένος με α/α 54, σε κατάλογο  με αριθμό 3466/10 Μαρτίου 1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές. Ο κατάλογος αυτός στάλθηκε στον  Δημήτριο Χατζήσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Δεν βρέθηκε να έχει προταθεί, αλλά μόνο η  απονομή του σιδερένιου αριστείου. Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους της Βαρυμπόπης 1843. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]  

[Γεώργιος Τζικούρας  (Τσεκούρας) κάτοικος   Βαρυμπόπη/χάλκινο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για Χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 162 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία. Φ. 282, Φ. 284]  

[Κώστας Τζικούρας (Τσεκούρας) Βαρυμπόπη-χάλκινο.  Στις 16 Ιανουαρίου 1844, συμμετέχει στην, υποβολή  ομαδικής αίτησης απονομής αριστείου με άλλους  7 συμπατριώτες, συνημμένη με τα βεβαιωτικά πιστοποιητικά συμμετοχής των  στις μάχες. Υπεβλήθησαν  προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν  προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας για τα περαιτέρω. Λεπτομέρειες για την αίτηση στη μερίδα του αγωνιστή Χ. Γουρούνα. Ενώ είναι γραμμένος με α/α 62, στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία, δια μέσου το Χριστόδουλου Χατζηπέτρου. Για το  ίδιο αριστείο τον πρότεινε και ο Ευάγγέλης Κοντογιάννης. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία Φ. 246, Φ. 282, Φ. 284 και Φ. 286]    

[Χρήστος Τζιμπίδας κάτοικος Βαρυμπόπη-Μακρακώμη/σιδερένιο.  Είναι γραμμένος με α/α 38, σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζήσκο  για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Δεν βρέθηκε ο κατάλογος  που να τον έχει προτείνει για αριστείο.  Σημείωση: Ο Χρήστος Τσιμπίδας είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της  Βαρυμπόπης του 1843. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Παπαναστάσης Τζιόνης κάτοικος Βαρυμπόπη-Μακρακώμη/χάλκινο  Είναι Καταχωρημένος στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε : Αθήνα 18 Απριλίου 1844, Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών. Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο. Χατζηπέτρου, για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων χάλκινων  αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Γεώργ. Τσουκαλάς κάτοικος Βαρυμπόπη. Στις 23 Νοεμβρίου 1843. Έλαβε   σιδερένιο αριστείο αγώνα, ύστερα από πρόταση τριών οπλαρχηγών του αγώνα, υπέρ ελευθερίας της πατρίδας. ήτοι: Χρ. Περραιβού, Γ Διοβουνιώτου και Χριστόδουλο Χατζή-Πέτρου Συνταγματάρχες.  Στις 17 Δεκεμβρίου 1841 υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό στο Δήμο Αθηνών για τα περαιτέρω.  Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Χρηστόδουλο. Χατζηπέτρου, Ιωάννη Στράτο, Γιάννη Μακρυγιάννη και Γιάννη Κώστα. Επικυρώνεται  από το Δήμαρχο Αθηνών  Θ. Πάτρα το οποίο έχει ως εξής:  «Πιστοποιητικόν. Πιστοποιούμεν  οι υποφαινόμενοι ότι ο Γεώργιος Τζουκαλάς κάτοικος του χωρίου Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης. της επαρχίας  Φθιώτιδος, υπηρέτησε στρατιωτικός υπό την οδηγίαν μας εις τον υπέρ πατρίδος ιερόν αγώνα παρευρεθείς εις τα εφεξής σημειουμένας μάχας .Καγγέλια, Οξιά, Νεοχωράκι, και λοιπάς διό δίδομεν το παρόν μας εν συνειδήση, ίνα τω χρησιμεύση  όπου δη…». Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  196]  

Φ 282  [Χρήστος Τζουκαλάς κάτοικος Βαρυμπόπη-χάλκινο. Υπέβαλε εκ νέου αίτηση απονομής αριστείου την οποία και παραθέτουμε:

«Εν Βαρυμπόπη 15 Ιανουαρίου 1844

                        Προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλικήν Γραμματεία της Επικρατείας.

Ο υποφαινόμενος κάτοικος του χωρίου Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος Λαμβάνομεν την τιμήν ν’ αναφέρομεν  δια της παρούσης μας ενώπιον του Σεβ. Γραμματέως ότι, εις όλον το διάστημα του ιερού αγώνος υπηρέτησα στρατιωτικώς την πατρίδα παρευρεθείς εις πολλάς κατά των εχθρών μάχας, ήμουν πάντοτε Συσσωματωμένος με αρκετόν σώμα στρατιωτών υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχιγών, τα πιστοποιητικά των στρατιωτικών  τούτων εκδουλεύσεών μου άτινα  έλαβον παρά των οπλαρχιγών διηύθυνα εις την επί των αριστείων εξεταστικήν επιτροπήν ήτις λαβούσα υπόψιν της τας εκδουλεύσεως μου ταύτας  αντί να μη χωριγήση το αργυρόν αριστείον, παρ’ ελπίδα  μου, μου εχωρίγησεν το χάλκινον αριστείον. ενώ αναλόγως των εκδουλεύσεών μου έπρεπεν  αναμφιβόλως να λάβω  το αργυρούν αριστείον, επειδή Σεβ. γραμματεύ! βλέπω άλλους κατωτέρους μου, και με ολιγοτέρας εκδουλεύσεις έλαβαν την τύχην και απήλαυσαν τ’ αργυρά αριστεία των, επειδή εις τοιαύτην περίστασιν προσβάλλεται το στρατιωτικόν μου φιλότιμον  ως αδικηθείς από την πρώτην περίοδον της επιτροπής, και τη γραμματείας διευθυνομένας τότε από ανθρώπους όστις δεν εγνώριζαν τας εκδουλεύσεις ενός εκάστου έλληνος  διά ταύτα προστρέχω δια της παρούσης μου ενόπιον Του Σεβ. γραμματεύ! και παρακάλω θερμώς ίνα ευαρεστούμενος μη χωριγηθή το αργυρού αριστείον χάριν των προς την πατρίδα εκδουλεύσεων μου, και θυσιών μου, δια να (δυσανάγνωστη λέξη) με τούτο και το στρατιωτικόν φιλότιμόν μου. εύελπις εις την δικαίαν ταύτην αίτησίν μου ότι θέλει εισακουσθή υποσημειούμαι ευσεβάστως  Χρ, τζουκαλάς»  Μέχρι στιγμής δεν έχουμε το πιστοποιητικό του Χρ. Τζουκαλά. Επίσης είναι γραμμένος με α/α 223 σε κατάλογο με α/α 6836/18 Απριλίου 1844, ο οποίος διαβιβάσθηκε στον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, για τη χρήση της διανομής των 244 χάλκινων αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 246, Φ. 249, Φ. 282]

[Κώστας Τζιούκας ή Τζικιώτης, κάτοικος Βαρυμπόπη-χάλκινο. Ο υποφαινόμενος πήρε χάλκινο αριστείο ως υπαξιωματικός.  Είναι γραμμένος με α/α 223 σε κατάλογο με α/α 6836/18 Απριλίου 1844, ο οποίος διαβιβάσθηκε στον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, για τη χρήση της διανομής των 224 χάλκινων αριστείων στους δικαιούχους  αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Εκ  του Υπουργείου των Στρατιωτικών. Υπογραφή:  Π. Ι Ρόδιος υπουργός επί των Στρατιωτικών Σημείωση βρίσκεται γραμμένος και στους εκλογικούς καταλόγους 1843, ως Κώστας Τζικιώτης. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282] 

[Αντώνης.Ι.Τζουλφός, πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα κάτοικος Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για Χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι γραμμένος και  στους δύο καταλόγους είναι  και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Στον κατάλογο 6836-18-4-1844   είναι γραμμένος ως Αντώνης Τζουλφός με το ίδιο αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 277, Φ. 282, Φ. 284, Φ. 286]

[Μήτρος Τζουλφός πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα, κάτοικος Βαρυμπόπης-σιδερένιο. Στις 16 Μαΐου 1844, ο Συνταγματάρχης Χριστόδουλος Χατζηπέτρου κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181 με 354 Ασπροποταμίτες, που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, συστήνοντας διάφορα αριστεία για το καθένα, τον παρόντα τον έχει στα σιδερένια. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών 16 Ιουνίου, επί υπουργίας Ι. Π. Ρόδιου, εγκρίνει και διαβιβάζει προς το Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου ταυτάριθμο 9181 κατάλογο με 354 Ασπροποταμίτες  για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους.   Ο Μήτρος Τζουλφός , είναι επίσης γραμμένος και στον κατάλογο, που  υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος,  Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς κ. ά, για τους καταγόμενους από τα υπόδουλα Άγραφα[8], ως Δημήτριος Τζουλφός    Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ. 272, Φ. 277, Φ. 285 και Φ. 286]    

Φ 277  Ιωάννης Τζουλφη(ο)ς, πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα, διαμονή Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 131 σε κατάλογο 212 Αγραφιωτών με διαμονή σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες του αγώνα, υπέρ  ανεξαρτησίας της πατρίδος, κάτω από την οδηγία του Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Την εισήγηση και των κατάλογο, για το είδος του αριστείου που δικαιούται τα  υπογράφουν: Νικήτας Σταματελόπουλος,  Γ. Διοβουνιώτης, Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανουριάς κ. ά. οι οποίοι εκτός των ως άνω, αναφέρουν: «..Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον […] ολόκληρη η εισήγηση στη μερίδα του Αγωνιστή Γεωργάκη Σακκά ή του προηγούμενου αγωνιστή Μητου Τζολφού.  Την παραπάνω εισήγηση-κατάλογο την διαβίβασαν προς επί των Στρατιωτικών  Βασιλικήν Γραμματείαν, για έγκριση.  Tο Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει[9] τον κατάλογο προς τον Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για τη χρήση της διανομής των αριστείων στα σχετικά άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 277 Φ.  284, Φ. 286]

[Ιωάννης Τσανόπουλος ή Τζιόπανόπουλος,  πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα, διαμονή Βαρυμπόπη-σιδερένιο Το ίδιο με τον αμέσως προηγούμενο, ακολουθήθηκαν οι ίδιες διαδικασίες, λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Περιλαμβάνεται σε όλους τους καταλόγους, τόσο των Αγραφιωτών, όσο και των Ασπροποταμιτών.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία. Φ. 277, Φ. 283,  Φ. 282]

[Κώστας Τόπτζης ή Τοπτσης, κάτοικος Βαρυμπόπη-χάλκινο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για Χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 180 στους δύο καταλόγους είναι γραμμένος 169 και αμείβεται με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους Βαρυμπόπης του 1843. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 280, Φ. 284, Φ. 286]   

[Αθανάσιος. Χάκας κάτοικος Bαρυμπόπη/σιδερένιο/χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 189, στον υπό  αριθμό 6836 ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό[10] που ακολουθεί στάλθηκε : Αθήνα 18 Απριλίου 1844, Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών. Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο. Χατζηπέτρου, για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων χάλκινων  αριστείων στους δικαιούχους.  Επίσης ο ίδιος, είναι καταχωρημένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο,  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και  προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Πιθανολογείται ότι πρέπει να διαφώνησε με το σιδερένιο αριστείο, και να κατέφυγε στον συμπατριώτη του Χ. Χατζηπέτρου, ασπροποταμίτη και να δικαιώθηκε.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282, Φ. 285, Φ.  286]

Φ 245 272 Γεώργιος Αθαν. Χάκας Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος  Βαρυμπόπης-σιδηρούν. Στις 13 Ιανουαρίου 1844, ως Γεωργούλας Αθαν. Χάκας υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείο και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας πόλεμο. και ζητά να του χορηγηθεί το ανάλογο αριστείο, όπως και ο αδερφός του Κωνσταντίνος που ακολουθεί, και με τις ίδιες μάχες. Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272] Σημείωση: Είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της Βαρυμπόπης του 1843]

Κώσταντίνος Αθ. Χάκας από Βαρυμπόπη-σιδερένιο. Στις 13 Ιανουαρίου 1844 από το Αγά υποβάλλει ξανά  αίτηση απονομής αριστείου  εκφράζοντας τα παράπονά του, αναφέροντας  μεταξύ άλλων και τα εξής «…ενώ έχω στείλει έγκαιρα και αρμοδίως τα πιστοποιητικά εκδουλεύσεών μου, αλλά μέχρι την τούδε δεν ηξιώθην την απονομήν του  ανήκοντος μοι αριστείον. Καθυποβάλλω επισυνημμένως και ήδη  πιστοποιητικόν και σας παρακαλώ Κ. Γραμματεύ  όπως ευαρεστούμενος  διατάξητε την έκδοσιν..»  Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει εκτός των άλλων και τις μάχες που πήρε μέρος,  «…δις εις Υπάτην κατά των εντοπίων Οθωμανών, εις Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασσά, εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου και λοιπάς..» Το υπογράφουν οι: Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειδος Γ. Ζουλούμη.  Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]  Σημείωση: Είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της Βαρυμπόπης του 1843

[Λάμπρος   Ψεύτης από Άγραφα Βαρυμπόπη/σιδηρούν .  Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. Ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι γραμμένος  και  στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Σημείωση: Είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της Βαρυμπόπης του 1843  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 284, Φ. 286]  

Φ 282 Λάμπρος Σούρλης από Άγραφα διαμονή Ασβέστη, Είναι στον κατάλογο της Βαρυμπόπη όπως και κάποιοι άλλοι.  Ο υποφαινόμενος πήρε χάλκινο αριστείο ως υπαξιωματικός. Είναι γραμμένος με α/α 188 σε κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών με αριθμό 6836/18 Απριλίου 1844  με 244 ονόματα αγωνιστών που λαμβάνουν τα χάλκινα αριστεία. α του υπουργείου των στρατιωτικών, Υπογραφή:  Π.Ι Ρόδιος υπουργός επί των Στρατιωτικών 

Φ 282 Λουκάς Ασβεστιώτης. από Άγραφα διαμονή Ασβέστη μάλλον Λούκας κάτοικος Ασβέστης.Είναι στον κατάλογο της Βαρυμπόπη όπως και κάποιοι άλλοι χάλκινο.  Ο υποφαινόμενος πήρε χάλκινο αριστείο. Είναι γραμμένος  με α/α 187 σε κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών με αριθμό 6836/ αχρονολόγητος με 244 ονόματα αγωνιστών που λαμβάνουν τα χάλκινα αριστεία. Εκ  του Υπουργείου των Στρατιωτικών, Υπογραφή:  Π.Ι Ρόδιος υπουργός επί των Στρατιωτικών   

Δείτε “τα εκλογικά συμβάντα” της Βαρυμπόπης, στις πρώτες επίσημες εκλογές του 1843, με τον τότε Δήμαρχο του Δήμου Μακρακώμης να πρωτοστατεί στα γεγονότα→Εδώ

[6] Η διασταύρωση των στοιχείων έδειξε , ότι είναι από Δερβέν Καρια, σήμερα Μοσκοκαριά

[7] Πηγή: Φ 286 ΓΑΚ 056/26 Ιουνίου 1844

[8] Αριθμός 4678

Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία

Της Επικρατείας Εν Αθήναις 16 Δεκεμβρίου 1843

            Οι παρά πόδας σημειούμενοι Αγραφιώτες της δεδουλουμένης επαρχίας των Αγράφων, διαμένοντες ήδη εντός Ελλάδος εις διαφόρους κατοικίας υπήρξαν απ’ αρχής μέχρι τέλους, τον υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού Αγώνος, εις πολλάς κατά των εχθρών εκστρατείας και μάχας, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών και ημών και κατ΄ εξοχήν υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εξ αυτών δε διακρίνοντο ως υπαξιωματικοί.

            Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 

            Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων.

Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος» Ακολουθούν οι υπογραφές και ο κατάλογος των οπλαρχηγών.

[9] «Αριθ. 7406  Υπουργ. Στρατιωτικών Αθήνα τη 6 Μαΐου 1844

Αποστολή Αριστείων

προς τον Συνταγματάρχην Κύριον Χρηστ Χατζηπέτρον

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικών κατάλογον 37 Χαλκίνων 110 σιδερά το όλον 147 Αριστειούχων συνοδευομένων με τα ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και  Δηπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήναις 3 Μαΐου 1844

Τ. Σ Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιο»

 

[10] Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

               Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων νε τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π. Ι. Ρόδιος.