Μακρη-Αγωνιστες 1821

 

Αγωνιστές Μάκρυσης – Μάκρης του Δήμου Μακρακώμης

Αρχειακές και διοικητικές μεταβολές

Πριν περάσουμε στην ονομαστικό κατάλογο των αγωνιστών του 21 θα να φερθούμε σε κάποιες  Αρχειακές έγγραφες, σπουδαιότερη των οποίων είναι η πρόθεση της Ρεντίνας που υπάρχει στη μονή  της Κορώνης

Μέχρι το 1833 το χωριό Μάκρυση- Μάκρη, είχε 4  προύχοντες- Δημογέροντες: Αναστάσιον ιερέα, Δημ. Βαριάν, Αναγνώστη Γκαραβέλη, και Δημητρίου Ιερέα   στους  οποίους  χορηγήθηκε το αργυρό αριστείο. Θεσμός, ο οποίος καταργήθηκε το 1833 επί αντιβασιλείας του Αρμανσμπέργκ

Ο Γιώργος Δημητρίου δημοσιογράφος ερευνητής, στα «Φθιωτικά Χρονικά» του 2006 με τίτλο «Πόλεις Κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα» γράφει:

Α/α Μάκρη Φθ:(Μάκρυση και Μάκρεση) Μετονομασία Δ/μα 8/9/1927ΦΕΚ 206/1927. Αναφέρεται και στη πρόθεση της Ρεντίνας. Ο Πούκεβίλ την τοποθετεί στο τμήμα «Γιανουλάδι» του κτηματολογίου του Πατρατζίκ ως «Μακρέζι» με 40 Σπίτια. Συν. Παραχελωιτών (1836 1840), Δήμος Μακρακώμης (1840-1912)

Ο Βασίλης Σπανός στο «Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας», με θέμα: «Οι οικισμοί της Φθιώτιδας στην πρόθεση της Ρεντίνας cα 1640- 19ος αιών», το οποίο  έγινε στις 3-4 Σεπτεμβρίου 2001 στο «Συνεδριακό Κέντρο Κάστρο Λαμίας». Στα πρακτικά μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Α/α 47 Μάκρεση, η σημερινή Μακρυση της Μακρακώμης. Αναφέρεται στο φ. 174α με τους οικισμούς, Πλατύστομο, Βαρυμπόπη, Αμαλότες και Χαλίλι.  Στα φ. 174β-175β υπάρχουν γραφές μεταγενέστερες. της πρώτης. 

Η Μάκρυση, σήμερα Μάκρη, με τον καθορισμό των συνόρων και την εδραίωσή των  στο φρύδι της Όθρυος (Συνθήκη του Λονδίνου 1832.1833), έμεινε στην Ελλάδα.  Με την πρώτη Διοικητική οργάνωση του τότε ελληνικού Κράτους περιλήφθηκε στο Δήμο Παραχελωιτων[1]  και κατείχε την έδρα του  Δήμου. Ο Δήμος περιελάμβανε όλα τα παραποτάμια χωριά της αριστερής όχθης του Σπερχειού ποταμού ( Ελλάδα, Αχελώο),  Ασβέστη, Γραμμένη (Ράχη), έως Λιανοκλάδι, Στύρφακα  και   Αμούρι.

Σε μία ανεπίσημη απογραφή που έγινε το 1835, η οποία κράτησε δύο χρόνια, αλλά δεν δημοσιεύθηκε ποτέ, είχε 297 κατοίκους[2]

 Στις 20 Ιουνίου/2 Ιουλίου 1841 με Βασιλικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε  στην ΕΤΚ5, ο δήμος Παραχελωϊτών συγχωνεύεται με το Δήμο Μακρακώμης και τα χωριά  Ασβέστιον, Γραμμένη (Ράχη), Μάκρυση, Κούρνοβο, Λιανοκλάδι, Στύρφακα, Δερβέν Καρυά, Αμούρι, Ζέλι, Καλαμάκι και άλλα και υπάγονται πλέον στο Δήμο Μακρακώμης.

 Από την υπάρχουσα αλληλογραφία προκύπτει, ότι ο Κώστας Κε(ι)χρινιώτης  από το Κούρνοβο, το 1841 και πριν από την συνένωση των παραπάνω Δήμων, ήταν Δημαρχιακός πάρεδρος του Δήμου Παραχελωιτών και πρώην αγωνιστής.   

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1869, επίσης με Βασιλικό Διάταγμα Φ. Ε. Κ 41. Ο Δήμος Μακρακώμης  με  αυτό το  Β. Δ, διαιρέθηκε ξανά σε 2 Δήμους: στον Δήμο της Μακρακώμης, ο οποίος αναβαθμίζεται σε β΄ τάξεως με πληθυσμό 3721, με έδρα τη Βαρυμπόπη  και στο   Δήμο Παραχελωϊτών με έδρα το Λιανοκλάδι, ο οποίος διατηρήθηκε  και μέχρι το έτος  1912. Το 1912 καταργούνται οι Δήμοι και τα κοινοτικά   διαμερίσματα,  μετατρέπονται σε αυτοδιοικούμενες Κοινότητες. Η Μάκρυση με τη νέα ανασυγκρότηση των Δήμων έμεινε στο Δήμο Μακρακώμης, ήτοι: 1840- 1912

Σήμερα με το Νόμο του Καλλικράτη 3852/7/6/2010, Η Μάκρη ανήκει στο Δήμο Μακρακώμης.

Περισσότερα για το χωριό: https://xwrionmakri.wordpress.com/

Αριστεία διαδικασίες  στο  τέλος του καταλόγου

Σκοπός

Σκοπός μας απώτερος αυτής της έρευνας είναι, αφ’ ενός μεν να φωτίσουμε τα συμβάντα εκείνης της εποχής, πως αυτοί οι απλοί άνθρωποι χωρίς τα σημερινά συγκοινωνιακά μέσα, από τη Ρούμελη, βρέθηκαν να πολεμάνε στην Αράχοβα, στο Μεσολόγγι, στο Κρεμμύδι της Πελοποννήσου, το Νεόκαστρο, στην Αθήνα και αλλού, αφ’ εταίρου δε να αποδώσουμε φόρο τιμής και  ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους ανώνυμους αγωνιστές για τη μεγάλη θυσία τους προς εμάς και στις επερχόμενες γενεές  και να φροντίσουμε με τη διδαχή τους να είμαστε άξιοι μιμητές  και συνεχιστές του ένδοξου παρελθόντος  μας. Απαραίτητο στοιχείο κάθε ανθρώπου και κυρίως κάθε Έλληνα να γνωρίζει την ιστορική διαδρομή του τόπου του και ιδιαίτερα  της πατρίδας του, η οποία μας καθοδηγεί και μας παραδειγματίζει με τις γεμάτες αξίες, πράξεις των παππούδων μας  και γιατί όχι, και από τις παραλήψεις των. 

Η έρευνα συνεχίζεται και θα βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνο.

Μάκρη-Μάκρυση Αγωνιστές 

Κατάλογος, αιτήσεις, πιστοποιητικά, Αριστεία βαθμολογίες

[Νικόλαος  Αθανασίου από Μάκρυση/σιδερένιο. Στις 10 10βρίου 1841, υπέβαλε νέα αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες προς το Δήμο Παραχελωϊτων προκειμένου να διαβιβασθούν αυτά  αρμοδίως. Στην αίτησή του εκφράζει τη λύπη του διότι ενώ κατ’ επανάληψη, αλλά και έγκαιρα  έχει απευθυνθεί προς τις διάφορες επιτροπές των αριστείων, «αλλά μέχρι τούδε δεν  έχει δικαιωθεί». Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ. και Ε. Κοντογιάννη αυθημερόν και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών,  από τον Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδας Ν. Φλώρο Εν Αγά Μάιος/  6/ 10βρίου 1841.  Περίληψη του οποίου παραθέτουμε: . «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν καθαρά συνειδήσει ότι ο Νικόλαος Αθανασίου κάτοικος Μάκρησης [.…] επαρευρέθη εις διαφόρους κρισίμους κατά των εχθρών μάχας: εις την Υπάτην μαχην δύο φοράς 1821 και εις το 1822, εις την γενομένην απ’ έξω του Μεσολογγίου τρομεράν μάχην και εις αυτήν του Καρβασαρά κ.λ.π…»   Είναι γραμμένος σε κατάλογο της Διοίκησης  Φθιώτιδος μαζί με άλλους 23 αγωνιστές συμπατριώτες του και είναι καταχωρημένος στα σιδερά αριστεία αγώνα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 181 και 259/148]  

[Αναστάσιον Ιερέα κάτοικος Μάκρυση/Αργυρό. Είναι γραμμένος με άλλους 16 Αγωνιστές, ως προύχοντες-Δημογέροντες, οι οποίοι  προτείνονται από το Επί των  Στρατιωτικών Υπουργείο να λάβουν Αργυρό αριστείο. «Υπουργείο των Στρατιωτικών Απόφασις Επί τη προτάσσει της Ημετέρας επί των Στρατιωτικών Γραμματείας, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία για τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα,  άτινα διατελέσαντα ως δημογέροντες και προύχοντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος επικεφαλής των εγχωρίων των». 15 Μαϊου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276, Φ.  281]

[Αλέξιος Αναστασίου από Μάκρυση/σιδερένιο. Είναι Γραμμένος στον Κατάλογο με αριθ. 6086/15 Απριλίου 1844, με άλλους 52 αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, προς διανομή των 28 χάλκινων και 25 σιδερένια αριστεία στους δικαιούχους. Ο προτεινόμενος λαμβάνει σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 280]   

[Χαράλαμπος Αναστασίου από Μάκρυση-χάλκινο. Υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο, προς την «επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας» διά μέσου του  Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του.  Είναι Γραμμένος στον Κατάλογο με αριθ. 6086/15 Απριλίου 1844, με άλλους 52 αγωνιστές, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, προς διανομή των 28 χάλκινων και 25 σιδερένια αριστεία στους δικαιούχους. Ο προταθείς λαμβάνει χάλκινο  αριστείο, ως  υπαξιωματικός Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 241, Φ. 280]

[Ανθουλόπουλος ή Ανθούλης  Αθανάσιος.  Από  Μάκρυση του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος,  Το πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει: «… υπηρέτησε στρατιωτικά  απαρχής  της υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών  του αγώνος. Παρευρέθη στις μάχες εντός Υπάτης, Γιαννιτσούς και  άλλες πολλές..» και  το υπογράφουν οι:  Μ. και Ν Κοντογιάννη Συνταγματάρχης και  αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Εν Αγά Σπερχειάδας 8 Ιανουαρίου 1844. Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, από το Δήμαρχο  Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 259]

[Βισσάριος Αντωνίου από Μάκρυση. Στις 14 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείο και το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του προς τον Δήμο Μακρακώμης, μαζί με τον Ιωάννη Δ. Τσαγκάρη και τον Ιωάννη Γ. Τσαγκάρη από Μάκρυση αναφέροντας. μεταξύ άλλων, τα εξής: «..τα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεών μας διευθύναμεν εν καιρώ αρμοδίως και μόλα ταύτα δεν απολαύσαμεν τίποτες στερούμενοι και αυτού του εθνοσήμου..» ακολουθεί το πιστοποιητικό του, το οποίο έχει ως εξής:

Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος τη 9 Ιανουαρίου 1844

     Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι, o  Κύριος Βησάριος Αντωνίου κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα  στρατιωτικώς απαρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρη τέλους, υπό την οδηγία ημών  και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. παρευρέθη εις τας μάχας: εντός της  Υπάτης και της από  αυτής εις Γιαννιτζού και εις πολλαίς άλλαις  έδιξεν  πάντοτε ζίλον πατριωτισμού  και Γεναιώτητα  Όθεν κατ’ έτησίν  του υπαφύωμεν προς αυτόν  το παρόν μας δια να του χρησιμεύση όθεν ανίκει». Υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος. Γ. Ζουλούμη. Στις 6 Ιουνίου 1844, ο οπλαρχηγός Ευαγγέλης Κοντογιάννη  κατάρτισε νέο ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 10554, με 338 άτομα διαμένοντα σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α του καταλόγου 58 και συστήνεται να του χορηγηθεί σιδερένιο αριστείο. Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 249/ Φ. 181, Φ. 286]  

[Ιωάννης Αντωνίου, πιθανή καταγωγή Άγραφα διαμονή Μάκρυση-σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 136 σε εισήγηση-ονομαστικό κατάλογο 4678, τα οποία συνέταξαν οι οπλαρχηγοί: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος».  και τα διαβίβασαν αρμοδίως, παραθέτουμε την εισήγησή τους η οποία έχει ως εξής:  

Αριθμός 4678

Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία

         Της Επικρατείας Εν Αθήναις 16 Δεκεμβρίου 1843

         Οι παρά πόδας σημειούμενοι Αγραφιώτες της δεδουλουμένης επαρχίας των Αγράφων, διαμένοντες ήδη εντός Ελλάδος εις διαφόρους κατοικίας υπήρξαν απ’ αρχής μέχρι τέλους, τον υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού Αγώνος, εις πολλάς κατά των εχθρών εκστρατείας και μάχας, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών και ημών και κατ΄ εξοχήν υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εξ αυτών δε διακρίνοντο ως υπαξιωματικοί.

         Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 

         Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων. Ακολουθεί  κατάλογος με τα προτεινόμενα:  20 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία και οι υπογραφές: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με τα συνημμένα αριστεία, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά άτομα  Ο προτεινόμενος,  είναι γραμμένος στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 131 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]

[Γεώργιος Αντωνίου Πιθανή καταγωγή άγραφα, κάτοικος  Μάκρυση/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 137 σε ονομαστικό κατάλογο 4678, τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί: «Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Προτάθηκε  να λάβει σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με  συνημμένα σταυρούς, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά προτεινόμενα  άτομα. Το πλήρες κείμενο της εισήγησης στη μερίδα του Αγωνιστή Ιωάννη Αντωνίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]

[Κώστας Αποστόλου Πιθανή καταγωγή άγραφα, κάτοικος  Μάκρυση/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 137 σε ονομαστικό κατάλογο 4678, τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί: «Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Προτάθηκε  να λάβει σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με  συνημμένα σταυρούς, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά προτεινόμενα  άτομα. Το πλήρες κείμενο της εισήγησης στη μερίδα του Αγωνιστή Ιωάννη Αντωνίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]

[Τριαντάφ.. Αργύρης από Μάκρυση-σιδερένιο. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευαγγέλης. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 156 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών.  . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 284 και 286]  

[Τριαντάφυλλος Αργυρόπουλος κάτοικος Μάκρυση του δήμου Μακρακώμης. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων προς την πατρίδα, υπηρέτησε  ως στρατιωτικός υπέρ ελευθερίας  αυτής [….] Παρευρέθη  στις μάχες:  Υπάτης, Γιαννιτσούς και πολλές άλλες».   Υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη  Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844.  Επικύρωση για το γνήσιο των υπογραφών τους, από το Δήμαρχο  Σπερχειάδος  Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 241] Σημείωση: Δεν αποκλείεται ο προτεινόμενος να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τους δύο με το όνομα Αργύρης Τριαντάφ. καθότι οι συντάκτες των πιστοποιητικών της εποχής, ανάλογα, για τα παιδιά  προσέθεταν και το «όπουλος». Μόνο οι τοπικοί ερευνητές μπορούν να αποφανθούν.

 [Αποστόλης Αϋφαντής Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844 Ασπροποταμιτών, διαμένοντες σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη   Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμίτης  και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Τον πρότεινε να λάβει το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και επιστρέφει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 285, Φ. 286]

[Δημήτριος Βαριάς κάτοικος Μάκρυση/Αργυρό. προύχοντας και Δημογέροντας. Ο προτεινόμενος στις 14 10βρίου 1841 υπέβαλε ατομική αίτηση και πιστοποιητικό στο Δήμο Παραχελωϊτών,  προκειμένου ο Δήμος να διαβιβάσει αυτά προς τη Βασιλική Γραμματεία  των Στρατιωτικών, εκφράζοντας παράπονα, διότι ενώ  έστειλε πολλές φορές τα πιστοποιητικά του στις εξεταστικές επιτροπές, «….μέχρι τούδε δεν απήλαυσα κανέν δικαίωμα…» και προτρέπει τον κ. Δήμαρχο, τα επισυνημμένα δικαιολογητικά  να διαβιβαστούν αρμοδίως. Ο Δήμος[3] αυθημερόν διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα, στη Βασιλ. Διοίκηση Φθιώτιδος για τα περαιτέρω. Το πιστοποιητικό του, το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και το επικυρώνει ο Δήμαρχος Σπερχειάδας. Μεταξύ των άλλων αναφέρεται:  «…άμα εξεράγη ο υπέρ της ανεξαρτησίας της ελλάδος ιερός αγών λαβών τα όπλα εις χείρας ακολούθησε την φωνήν του πολέμου παρευρέθη εις διαφόρους κατά εχθρών μάχας δηλ δίς εις την πολιορκίαν τον εντοπίων εχθρών της πρότερον επαρχίας Νέων Πατρών, εις τον αϊτόν αυτής υπό του οπλαρχιγού Δήμου Σκαλτζά, εις Άμπλιανην της Αμφίσης, εις Πανασάριν, εις Αράχωβαν κατά του Κεχαϊαμπεϊ και του Μουαταφάμπεϊ, υπό την οδηγίαν μας ,εις όλον αυτό το διάστημα του ιερού αγώνος υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα έδειξεν πίστιν ζήλον και γενναιότατα…» Είναι γραμμένος με άλλους 16 Αγωνιστές, προύχοντες-Δημογέροντες, οι οποίοι προτείνονται από το Υπουργείο των Στρατιωτικών να λάβουν  Αργυρό αριστείο:  «..Επί προτάσσει της Ημετέρας επί των Στρατιωτικών Γραμματείας, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία για τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα,  άτινα διατελέσαντα ως δημογέροντες και προύχοντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος επικεφαλής των εγχωρίων των». . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 181, Φ. 276, Φ.  281]  1205019

[ Γεώργ Βαριάς ή Βαρειάς  από Μάκρυση/σιδερένιο.  Στις 11 10βρίου 1841 και ο Γ. Βαρηάς ακολούθησε την ίδια διαδικασία αποστολής τα δικαιολογητικά του με το παραπάνω. Το πιστοποιητικό του,  με τις ίδιες μάχες του Δ. Βαρειά, το υπογράφει ο οπλαρχηγός Χρ. Περραιβός και το επικυρώνει ο εκτελών χρέη Δημάρχου  Λαμίας Θ. Χατζηκωστόπουλος. Είναι γραμμένος σε κατάλογο της Διοίκησης  Φθιώτιδος μαζί μα άλλου 23 αγωνιστές συμπατριώτες του και είναι καταχωρημένος στα σιδερά αριστεία αγώνα . Μάιος 1843. Υπάρχει στο αρχείο μας αίτηση και πιστοποιητικό  του ανωτέρω αγωνιστή . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  181] 1205020 και 1205021  

[Δημήτριος ή Μήτρος Βελής ετών 35 κάτοικος Μάκρυση/χάλκινο. Ο υποφαινόμενος πήρε χαλκινο αριστείο. Στις 11 10βρίου 1841, υπέβαλε ατομική αίτησή απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό εκδουλεύσεών του στο Δήμο Παραχελωϊτων, με την παράκληση να διαβιβασθεί αρμοδίως, διότι μέχρι σήμερα δεν  δικαιώθηκε για τη συμβολή του στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας, ενώ επανειλημμένα έστειλνε τα δικαιολογητικά του. Παραθέτουμε περιληπτικά το Πιστοποιητικό: «Ο υποφαινόμενος ετών 35, κάτοικος Μάκρυσης …παρευρέθη εις τας μάχας, εις την πολιορκίαν των εντοπίων εχθρών της πρώτερον  επαρχίας Νέων Πατρών, εις τον Αϊτών αυτής, υπό του οπλαρχηγού Δήμου Σκαλτζά. εις Άμπλιανη, της Αμφίσσης ωσαύτως εις Πανασσάρην , και εις Αράχωβα κατά του Κεχαϊαμπεη και Μουσταφάμπεη υπό τα οδηγίας μας….» το υπογράφουν Χρ.  Περραιβός  11 10βρίου 1841 και το επικυρώνει ο  εκτελών χρέη Δήμαρχου Λαμίας. Είναι γραμμένος σε κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών με αριθμό 6836/18 Απριλίου 1844, με 244 ονόματα αγωνιστών που λαμβάνουν τα χάλκινα αριστεία του υπουργείου των στρατιωτικών,  Υπογραφή: Π. Ι Ρόδιος υπουργός επί των Στρατιωτικών Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 114, Φ. 282, Φ. 286]  

[Ζάχος Γεροντόπουλος από Μάκρυση. Στις 8 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε νέα ατομική αίτηση και πιστοποιητικό μέσω του Δήμου του εκφράζοντας τα παράπονά του για την καθυστέρηση της απονομής  του αριστείου του για τη συμβολή του στον αγώνα, υπέρ ελευθερίας της πατρίδας, ενώ εγκαίρως υπέβαλε τα δικαιολογητικά και παλιότερα. Παραθέτουμε μέρος του πιστοποιητικού εκδουλεύσεων του. «Πιστοποιούμε ότι ο Κ. Ζάχος Γεροντόπουλος κάτοικος Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτκός απ’ αρχής  του υπέρ ελευθερίας Αγώνος μέχρι τέλος υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχιγών του Αγώνος παρευρέθει εις τας μάχας εντός της Υπάτης και από τον αυτής εις Γιαννιτσού και άλλες πολλές. έδιξεν πάντοτε ζήλον πατριωτισμού και γενναιότητα όθεν κατ’ ετισίν του δίδομεν το παρόν μας προς αυτόν δια να του Χρησιμεύση όθεν ανήκει..» Το Υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, από το Δήμαρχο Σπερχειάδος  Γ. Ζουλούμη. Αγά 8 Ιανουαρίου 1844. Στις 6 Ιουνίου 1844, ο οπλαρχηγός Ευαγγέλης Κοντογιάννη  κατάρτισε νέο ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 10554, με 338 άτομα διαμένοντα σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α του καταλόγου 60 και συστήνεται να του χορηγηθεί σιδερένιο αριστείο. Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 243, Φ. 286]   

[Δημήτριος Γεροντόπουλος κάτοικος Μάκρυση. Στις 6 Ιουνίου 1844, ο οπλαρχηγός Ευαγγέλης Κοντογιάννη  κατάρτισε νέο ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 10554, με 338 άτομα διαμένοντα σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α του καταλόγου 62 και συστήνεται να του χορηγηθεί σιδερένιο αριστείο. Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 259 και 286 Αριστεία Σημείωση: Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο  

[Αναγνώστης Γκαραβέλης κάτοικος Μάκρυση/Αργυρό.  Στις 21 9βρίου 1841 υπέβαλε νέα ατομική αίτηση και πιστοποιητικό προς το Δήμο Παραχελωϊτων, με την παράκληση να διαβιβασθεί δεόντως και στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «..Ο υποφαινόμενος μ’ ολον ότι έπεμψα εις τας Αθήνας κατά το 1837, εις την επί των αριστείων εξεταστικήν επιτροπήν αποδεικτικά των στρατιωτικών εκδουλεύσεων μου, μέχρι τούδε δεν εδικαιωθην….. ήδη συμμορφούμενος με τας διαφόρους εγκυκλίους διαταγάς της επί των Στρατιωτικών Γραμματείας, διευθύνω εγκλείστως και άλλο πιστοποιητικόν δύο οπλαρχηγών οίτινες γνωρίζουν τας στρατιωτικάς εκδουλεύσεις μου……» Το συνημμένο πιστοποιητικό το υπογράφουν οι: Μ και Ν. Κοντογιάννης και το επικυρώνει για το Γνήσιο των υπογραφών ο Δημαρχιακός πάρεδρος  Σπερχειάδας ν. Φλόρος. Περίληψη του οποίου παραθέτουμε: «…Παρευρέθη εις διαφόρους κρισίμους κατά των εχθρών μάχας: εις την Υπάτην μάχην δύο φοράς 1821 και εις το 1822, εις την γενομένην απ’ έξω του Μεσολογγίου τρομεράν μάχην και εις αυτήν του Καρβασαρά κ.λ.π…» Είναι γραμμένος με άλλους 41 Αγωνιστές, με α/α 41 που προτείνονται από το Υπουργείο των Στρατιωτικών να λάβουν το Αργυρό αριστείο.  Ενώ με τον Φάκελο των ΓΑΚ 281/2/Μαρτίου 1844 του αποστέλλεται το αργυρό αριστείο ήτοι: « Επί  προτάσσει της επί των στρατιωτικών Γραμματείας, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείο  εις άτομα                            διατελέσαντα ως προύχοντες και Δημογέροντες του χωρίου των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής  των εγχωρίων του». 

Αναγνώστ. Γακαρεβέλης από Μάκρυση χάλκινο Με τον παραπλεύρως σημειούμενο φάκελο προτείνεται προς την «Επί των στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας» να λάβει Χάλκινο αριστείο. Δεν αποκλείεται να είναι ο ίδιος με τον παραπάνω και ύστερα από προσφυγή να κέρδισε το Αργυρό. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» 101/254, 276, 284, και 286]

[Γεώρ. Γκαραβέλης κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο. Στις 6 Ιουνίου 1844, ο οπλαρχηγός Ευαγγέλης Κοντογιάννη  κατάρτισε νέο ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 10554, με 338 άτομα διαμένοντα σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α του καταλόγου 64 και προτείνεται να του χορηγηθεί σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 249/109 181, Φ. 286] Σημείωση: Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο

[Κώστας Γκαραβέλης κάτοικος Μάκρυση/σιδρένιο/χάλκινο. Ο υποφαινόμενος είναι Γραμμένος σε κατάλογο με αριθμό 1772/19/2 1844, μαζί με άλλους  224  αγωνιστές με α/α 89 και του απονέμεται το σιδερένιο* αριστείο. Ο κατάλογος της διανομής των αριστείων στάλθηκε στον Ευαγγέλη Κοντογιάννη ως πληρεξούσιο της επαρχίας Φθιώτιδος.  Ενώ Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, στον νέο κατάλογο που συντάσσει τον  περιλαμβάνει σε ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 134 στον κατάλογο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι και στον κατάλογο του Υπουργείου με τον ίδιο  α/α 134 και λαμβάνει το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 250, Φ. 284, Φ. 286] * Πιθανόν να διαφώνησε και να έκανε προσφυγή ή απευθύνθηκε στον πληρεξούσιο της Φθιώτιδας και  τελικά τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.

[Νικόλ. Γκαραβέλης κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο/χάλκινο.  Ο υποφαινόμενος είναι Γραμμένος σε κατάλογο με αριθμό 1772/19/2/1844, μαζί με άλλους  224 αγωνιστές με α/α 90 και του απονέμεται το χάλκινο  αριστείο. Ο κατάλογος της διανομής των αριστείων στάλθηκε στον Ευαγγέλη Κοντογιάννη ως πληρεξούσιο της επαρχίας Φθιώτιδος. Όμως  στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο Νικ. Γκαραβέλης, είναι γραμμένος με α/α 135 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο* αριστείο. Ενώ, το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, ήτοι: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι και στον κατάλογο του Υπουργείου με τον ίδιο  α/α 135 και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 250, Φ, 284,  Φ.  286] * Το ίδιο πιθανόν με τον αδελφό του τελικά τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.

[Γεωργιος Γκουνέτος κάτοικος  Μάκρυση/χάλκινο.  Στις 6 Ιουνίου 1844, ο οπλαρχηγός Ευαγγέλης Κοντογιάννη  κατάρτισε νέο ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 10554, με 338 άτομα διαμένοντα σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α του καταλόγου 91 και προτείνεται να του χορηγηθεί χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 286 Αριστεία. Σημείωση: Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο

[Γεώρ. Δάσκαλος κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 154 και στους δύο καταλόγους, λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ, 284 και 286]

[Ιωάννης Δημητρίου πιθανή καταγωγή από Άγραφα, κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο. Αναφέρεται σε ονομαστικό κατάλογο 4678, τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος» και Προτάθηκε  να λάβει σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με  συνημμένα σταυρούς, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά προτεινόμενα  άτομα. Ο προτεινόμενος,  είναι γραμμένος στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 133 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Ολόκληρη η εισήγηση των παραπάνω οπλαρχηγών, στη μερίδα του Αγωνιστή  Ιωάννη Αντωνίου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 277 και Φ. 283] 

[Χρήστος Δημητρίου κάτοικος Μάκρυση/χάλκινο. Στις 6 Ιουνίου 1844, ο οπλαρχηγός Ευαγγέλης Κοντογιάννης  κατάρτισε νέο ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 10554, με 338 άτομα διαμένοντα σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α του καταλόγου 60 και συστήνεται να του χορηγηθεί χάλκινο αριστείο. Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο.    Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  259, Φ. 286]  Σημείωση: Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο  .

[Δ. Δημητρόπουλος του Ιωάννου, κάτοικος Μάκρυση του Δήμου Μακρακώμης. Στις 8 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε νέα ατομική  αίτησή και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του, προς το Δήμο του, προκειμένου να διαβασθούν προς την Επί των στρατιωτικών Γραμματεία. Παράλληλα  εκφράζει παράπονα,  διότι ενώ έχει στείλει τα δικαιολογητικά του και παλαιότερα, «…..όμως μέχρι σήμερα στερούμαι αυτό (αριστείο)». Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο και παραθέτουμε, το υπογράφουν οι οπλαρχηγοί: Μ και Ν. Κοντογιάννης.

«Εν Αγά  τη 8 Ιανουαρίου 1844

 Πιστοποιούμεν ότι:Ο κύριος Δ. Δημητρόπουλος του Ιωάννου   κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχιγών μέχρι τέλους…  παρευρεθείς εις τας μάχας: Εντός της Υπάτης και από τον αυτής εις αυτήν της Γιαννιτσού και εις άλλας πολλάς, έδιξεν πάντοτε  ζήλον πατριωτισμού και γενναιότητα όθεν κατ’ ετησίν του υπαφίωμεν προς αυτόν το παρόν μας δια να του χρησιμεύση όθεν ανήκει Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 και για το γνήσιο των υπογραφών του επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». 243]

[Ιωάννης Ζαχαρόπούλος  πιθανή καταγωγή από Άγραφα, κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Αναφέρεται σε ονομαστικό κατάλογο 4678, τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Προτάθηκε  να λάβει σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με  συνημμένα σταυρούς, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά προτεινόμενα  άτομα. Ο προτεινόμενος,  είναι γραμμένος στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 129 και τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Ολόκληρη η εισήγηση των παραπάνω οπλαρχηγών, στη μερίδα του Αγωνιστή Ιωάννου Αντωνίου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 277 και Φ. 283] 

[Νικόλ. Ζαχαρόπουλος κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο. Ο Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (2339). από  Μάκρυση του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπέβαλε, ατομική αίτηση και  πιστοποιητικό προς το Δήμο του, προκειμένου αυτά,  να αποσταλούν αυτά αρμοδίως. Από το πιστοποιητικό του προκύπτει, ότι υπηρέτησε την πατρίδα απαρχής  του αγώνα μέχρι τέλους, υπό την οδηγία των: Μ και Ν. Κοντογιάννη και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε  στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς και άλλες πολλές.  «Όθεν κατ΄ αίτησίν του δίδομε το παρόν μας, ίνα χρησιμεύση όθεν ανήκει». Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών  των Μ. και Ν Κοντογιάννη συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα, από το Δήμαρχο  Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη. Εν Αγά  Σπερχειάδας 8 Ιανουαρίου 1844. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 144 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι και στον κατάλογο του Υπουργείου με τον ίδιο  α/α 144 και τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 259, 284 και Φ. 286]

[Ζηνόπουλος (Ζούνας ή Ζουνόπουλοςή Κώστας Αθανασίου Ζπουνόπουλος)  Από Μάκρυση. Υπέβαλε νέα ατομική αίτηση και πιστοποιητικό προς Δήμο του, προκειμένου αυτά να σταλούν  ιεραρχικά δεόντως, διότι ενώ έχει υποβάλλει αυτά και παλαιότερα, μέχρι σήμερα δεν έχει δικαιωθεί.  Παραθέτουμε περίληψη του πιστοποιητικού του.  «Πιστοποιούμε ότι ο Κύριος Κ, Αθανασίου Ζηνόπουλος Κάτοικος Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτκός απαρχής  του υπέρ ελευθερίας Αγώνος μέχρι τέλους υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχιγων του Αγώνος, παρευρεθείς εις τας μάχας εντός της Υπάτης και από τον αυτής εις Γιαννιτσού και άλλες πολλές. έδιξεν πάντοτε ζίλον πατριωτισμού και γενναιότητα όθεν κατ’ ετισίν του δίδομεν το παρόν μας προς αυτόν δια να του Χρησιμεύση όθεν ανήκει». Το Υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών. Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 243]  

[Γεώργιος Ζήσης από Μάκρυση ( Βαρυμπόπη;;) Χάλκινο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμώνται  με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός  με αριθμό 6836/ 18-2-1844 διαβιβάστηκε από το Υπουργείο των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου με 244 χάλκινα, για τη χρήση της διανομής στους δικαιούχους». Παραθέτουμε το διαβιβαστικό αποστολής: Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων νε τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π. Ι. Ρόδιος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282] Σημείωση: Ο Γ. Ζήσης στον κατάλογο 6836 είναι καταχωρημένος στη Βαρυμπόπη, όπως και κάποιοι άλλοι από τη Μάκρυση, Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Δημήτριος Ζήσης κάτοικος Μάκρυση Σιδερένιο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο  με αριθμό 3466/10 Μαρτίου 1844, μαζί με άλλους 100 αγωνιστές, ο οποίος διαβιβάζεται προς  τον πληρεξούσιο Φθιώτιδας Δημήτριο Χατζήσκο μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδας, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ 272]

[Ζιγουνέτος Δ, κάτοικος Μάκρυση Στις 11 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε ατομική αίτηση και πιστοποιητικό εκδουλεύσεών του προς τον Δήμο  Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν ιεραρχικά και ζητάει να του αποσταλεί το αριστείο του. Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τους  Μ. και Ν Κοντογιάννη συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα και επικυρώνεται από το δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη, το οποίο  μεταξύ άλλων αναφέρει: «..Υπηρέτησε   απαρχής του αγώνος μέχρι τέλους,  υπό την οδηγία των Μ. και Ν. Κοντογιάννη  και άλλων οπλαρχηγών  του αγώνος. «..Παρευρέθηκε εις τις μάχες: εντός της  Υπάτης, και από τον αυτής εις  Γιαννιτζού και σεις άλλας πολλάς αλλά έδιξεν πάντοτε ζήλον πατριωτισμού και γενναιότητα…»  .  Εν Αγά  Σπερχειάδας 11 Ιανουαρίου 1844.   Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α. Κ Φ. 259]  

[Δημ. Ηλιόπουλος κάτοικος Μάκρυση Σιδερένιο. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 161 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι και στον κατάλογο του Υπουργείου με τον ίδιο  α/α 161 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 284 και Φ. 286]

[Δημ. Ηλιού κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 145 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι και στον κατάλογο του Υπουργείου με τον ίδιο  α/α 154 και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284 και Φ. 286

[Αναστάσιος Ιωάννου, πιθανή καταγωγή από Άγραφα, κάτοικος Αρχάνι/σιδερένιο. Αναφέρεται με α/α 135 σε ονομαστικό κατάλογο 4678, τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί: Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος». Προτάθηκε  να λάβει σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 30 Απριλίου 1844, διαβιβάζει δικό του κατάλογο, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας, με  συνημμένα σταυρούς, ταινίας και διπλώματα για να διανεμηθούν στα σχετικά προτεινόμενα  άτομα. Ο προτεινόμενος,  είναι γραμμένος στον  κατάλογο του Υπουργείου με α/α 130 και τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Ολόκληρη η εισήγηση των παραπάνω οπλαρχηγών, στη μερίδα του Αγωνιστή Ιωάννου Αντωνίου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 277 και Φ. 283] 

[Κώστας Καλαθάς κάτοικος Βαρυμπόπη;;;/χάλκινο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμώνται  με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός  με αριθμό 6836/ 18-2-1844 διαβιβάστηκε από το Υπουργείο των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου με 244 χάλκινα, για τη χρήση της διανομής στους δικαιούχους». Το διαβιβαστικό του καταλόγου είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή, Γεωγίου  Ζήση. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]  

[Ιωάνν. Καντζ(ι)ός   κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο. Ο ίδιος στις  8 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε νέα ατομική αίτηση και πιστοποιητικό απονομής αριστείου, προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας» μέσω του Δήμου Μακρακώμης. Στη αίτησή του εκφράζει  παράπονα  διότι ενώ έχει στείλει τα δικαιολογητικά του και παλαιότερα, «…..όμως μέχρι σήμερα στερούμαι αυτό (αριστείο)». Το δε πιστοποιητικό του το υπογράφουν ο Μ και Ν. Κοντογιάννης και για το γνήσιο των υπογραφών του επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη. Εν Αγά  τη 8 Ιανουαρίου 1844

 «Πιστοποιούμεν ότι: Ο κύριος Ιωάννης Γ. Καντζός  κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησεν την πατρίδα στρατιωτικώς απαρχής τον υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών  παρευρέθη εις τας μάχας: Εντός της Υπάτης και από τον αυτής εις Γιαννιτζούς και εις άλλαις πολλαίς, έδιξεν πάντοτε  ζήλον πατριωτισμού και Γενναιότητα όθεν κατ’ ετησίν του υπαφίωμεν προς αυτόν το παρόν μας δια να τω χρησιμεύση όθεν ανήκει» Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 153 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι και στον κατάλογο του Υπουργείου με τον ίδιο  α/α 153 και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 241/153,284 και Φ.  286]

[Κωστ. Καντζ(ι)ός κάτοικος Μάκρυση χάλκινο*. Ο  προτεινόμενος στις 8 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε νέα αίτηση απονομής αριστείου και νέο πιστοποιητικό εκδουλεύσεών του προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να αποσταλούν στις επιτροπές αριστείων ιεραρχικά. Το δε πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844. Και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδας, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ο  Κώστας Καντζιός από Μάκρυση του Δήμου Μακρακώμης. Υπηρέτησε την πατρίδα, από αρχής υπέρ ελευθερίας, υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνα ως υπαξιωματικός. Παρευρέθηκε σε όλες τις σημαντικές  μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς, και πολλές άλλες…». Αναφέρεται επίσης, με α/α 152 στους καταλόγους: 8397/10 Μαΐου 1844, του οπλαρχηγού Ευάγγ. Κοντογιάννη και του Υπουργείου, επί των επί των Στρατιωτικών 8397/12 Ιουνίου 1844, οι οποίοι  περιλαμβάνουν  τους ίδιους 623 αναφερομένους αγωνιστές. Απ΄ όπου προκύπτει να λαμβάνει σιδερένιο αριστείο, ύστερα από σύσταση του οπλαρχηγού του.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ 241, Φ. 284 , Φ. 286] *Δεν αποκλείεται ο υποφαινόμενος να έκανε προσφυγή και να κέρδισε  το χάλκινο αριστείο, αλλά και ως υπαξιωματικός που αναφέρει το πιστοποιητικό του, το δικαιούται

[Νικάλαος Κ. Καντζ(ι)ός  κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης Ο υποφαινόμενος στις  8 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλλε, νέα ατομική αίτηση και πιστοποιητικό εκδουλεύσεών του, προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας» μέσου του Δήμου Μακρκώμης για απονομή αριστείου. Στη αίτησή του εκφράζει   παράπονα  διότι ενώ έχει στείλει τα δικαιολογητικά του και παλιότερα, «…..όμως μέχρι σήμερα στερούμαι αυτό (αριστείο)». Το δε πιστοποιητικό του,  αναφέρει ό, τι και του Ιωάννη Καντζού. Το υπογράφουν ο Μ και Ν. Κοντογιάννης και για το γνήσιο των υπογραφών του επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη.  Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ. 241]

[Δημ. Κοϊούμη(α)ς κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 158 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι και στον κατάλογο του Υπουργείου με τον ίδιο  α/α 158 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 284 και Φ. 286] Σημείωση: Τον ίδιο ο Ε Κοντογιάννης τον περιλαμβάνει και στον κατάλογο 10554 για σιδερένιο. Περισσότερα στον επόμενο αγωνιστή.   

[Κώστας Κοκάλας κάτοικος Μάκρυση. Στις 6 Ιουνίου 1844, ο οπλαρχηγός Ευαγγέλης Κοντογιάννη  κατάρτισε νέο ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 10554, με 338 άτομα διαμένοντα σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α του καταλόγου 56 και προτείνεται να του χορηγηθεί σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 249, Φ. 286] Αριστεία. Σημείωση: Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο.

[Σπύρος Κουτάς (Κοντός;;) κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο Στις  9 Ιανουαρίου 1844  οι οπλαρχηγοί: Γ Δυοβουνιώτης, Ν. Πανουριάς και ο Δημ.  Χατζίσκος συντάσσουν ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών. Ήτοι: «Οι υποφαινόμενοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν δια της παρούσης μας αναφοράς ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παραπόδας σημειωμένους πρόκριτους διαφόρων χωρίων της επαρχίας Φθιώτιδος οίτινες έλαβον μέρος εις τον υπέρ ελευθερίας αγώνα, υπέφεραν και εθυσίασαν  τα πάντα  (δυσανάγνωστες δυο λέξεις) το δικαίωμα να αξιωθώσι και ούτοι το  αριστείον, ύστερον , αφού κατώτεροί των περί ου ο λόγος κατόρθωσαν να το λάβωσι και να το φορώσι». Ακολουθούν τα ονόματα αγωνιστών από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, 24 για το Αργυρό Αριστείο, 11 για χάλκινο και 19 για  σιδερένιο, μεταξύ των οποίων τα 6 είναι για το χωριό Μάκρυση Ο ίδιος προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ενώ στον κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844 του Φ 272, είναι γραμμένος με α/α 18, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ως Σπύρος Κουτάς από Μακρυση. Ο κατάλογος αυτός στάλθηκε, στο Δημήτριο Χατζήσκο, δια μέσου της Διοίκησης Φθιώτιδος για τη χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείου του αγώνα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ.  230, Φ. 272]  

 [Κ. Κόρδας κάτοικος Μάκρυση Είναι Γραμμένος στον κατάλογο με αριθμό 6086/15 Απριλίου 1844 που στέλνεται στη Διοίκηση Φθιώτιδος για την χρήση της  διανομής αριστείων σε 52 αγωνιστές από Φθιώτιδα.  Λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 280]

[Απόστ. Κορνοβίτης κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο. Ο υποφαινόμενος στις 8 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε νέα ατομική αίτηση και πιστοποιητικό στο Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να αποσταλούν αρμοδίως και ιεραρχικά για να του χορηγηθεί το αριστείο του. Το πιστοποιητικό του, το οποίο το υπογράφουν: οι  Μ. και Ν Κοντογιάννης συνταγματάρχης και  αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα, επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, από το Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ.Ζουλούμη, και μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμε ότι ο Κ. Απόστολος Κορνοβίτης κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε απαρχής  την πατρίδα μέχρι τέλους, υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών. Παρευρέθηκε  στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς και σε άλλες. πολλές. Όθεν κατ΄ αίτησή του δίδομε το παρόν μας, ίνα χρησιμεύσει όθεν ανήκει». Στις 6 Ιουνίου 1844, ο οπλαρχηγός Ευαγγέλης Κοντογιάννη  κατάρτισε νέο ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 10554, με 338 άτομα διαμένοντα σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α του καταλόγου 68 και προτείνεται να του χορηγηθεί σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 259, Φ. 286] Σημείωση: Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο.

[Δημήτριος Κορομπύλης κάτοικος Μάκρυση/χάλκινο Ο προτεινόμενος είναι Γραμμένος στον Κατάλογο αριθ. 6086 /15 Απριλίου 1844 για την διανομή αριστείων, με άλλους 52 αγωνιστές της Φθιώτιδος, φαίνεται να λαμβάνει χάλκινο αριστείο, ως υπαξιωματικός. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 280]

[Γεωρ. Ιω. Κορομπύλης κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο. Στις 1 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε νέα ατομική αίτηση και πιστοποιητικό στο Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να αποσταλούν αρμοδίως και ιεραρχικά για να του χορηγηθεί το αριστείο του, το οποίο μέχρι σήμερα στερείται. Το παραπάνω πιστοποιητικό το υπογράφουν οι:  Μ. και Ν Κοντογιάννης συνταγματάρχης και  αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα και  επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, από το Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ.Ζουλούμη, αναφέρει μεταξύ άλλων: Πιστοποιούμεν  ότι ο Κύριος  Κορομπλής ή Κορομπίλης Γεώργιος του Ιωάννου, κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης. Υπηρέτησεν  την πατρίδα στρατιωτικά απαρχής του υπέρ ελευθερίας αυτή αγώνος μέχρι τέλους, υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Παρευρέθηκε στι μάχες: Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς και σε άλλες πολλές.  Όθεν κατ΄ αίτησή του δίδομε το παρόν μας, ίνα χρησιμεύσει όθεν ανήκει». …». Αναφέρεται επίσης, με α/α 148 στους καταλόγους: 8397/10 Μαΐου 1844, του οπλαρχηγού Ευάγγ. Κοντογιάννη και του Υπουργείου, επί των επί των Στρατιωτικών 8397/12 Ιουνίου 1844, οι οποίοι  περιλαμβάνουν  τους ίδιους, 623 αναφερομένους αγωνιστές. Από την ανάγνωση των διαβιβαστικών προκύπτει ότι, ο Γ. Ι. Κ. τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.   Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 249 , 284 και 286 Αριστεία.

[Δημ. Κουνέτος κάτοικοςΜάκρυση  Υπέβαλε νέα ατομική αίτησή και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης, στις 11 Ιανουαρίου 1844 και  το πιστοποιητικό του με την ίδια ημερομηνία, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως για να του αποδοθεί το αριστείο εκδουλεύσεών του,  προς την πατρίδα, καθότι και παλαιότερα υποβλήθηκαν αυτά, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει δικαιωθεί. Το πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι: Μ και Ν. Κοντογιάννης και το επικυρώνει ο Δήμαρχος Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμης. Πήρε μέρος στις μάχες: Υπάτης. Αετού, Γιαννιτσούς και άλλες.  Στις 6 Ιουνίου 1844, ο οπλαρχηγός Ευαγγέλης Κοντογιάννης  κατάρτισε νέο ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 10554, με 338 άτομα διαμένοντα σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α του καταλόγου 59 και προτείνεται να  τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]. Σημείωση: Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο..

[Αθαν. Κουτελής κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 147 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι και στον κατάλογο του Υπουργείου με τον ίδιο  α/α 147 και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Κουτζοχρήστος Αθανάσιος. (2339)  κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας. Στις 9 Ιανουαρίου 1844 ο προτεινόμενος υποβάλλει και αυτός ξανά τα πιστοποιητικά εκδουλεύσεών του και εκφράζει τα παράπονα του για την καθυστέρηση ζητώντας την αποστολή του ανάλογου αριστείου Το δε Πιστοποιητικό του αναφέρει  ότι υπηρέτησε την πατρίδα ως  στρατιώτης  απαρχής  μέχρι τέλους υπό την οδηγία των Μ. και Ν. Κοντογιάννη  και άλλων οπλαρχηγών. Παρευρέθηκε στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς και σε άλλες πολλές. «Όθεν κατ΄  ετισίν του δίδομε το παρόν μας, ίνα του χρησιμεύσει όπου ανήκη». Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών Μ. και Ν Κοντογιάννη συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα Ο Δήμαρχος Γ. Ζουλούμης Εν Αγά  Σπερχειάδας 8 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 259]  .

[Αθ. Κουτζοχρηστόπουλος κάτοικος  Μάκρυση. Στις 6 Ιουνίου 1844, ο οπλαρχηγός Ευαγγέλης Κοντογιάννης  κατάρτισε νέο ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 10554, με 338 άτομα διαμένοντα σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α του καταλόγου 56 και προτείνεται να του χορηγηθεί σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 286]  Σημείωση: Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο. Δεν αποκλείεται να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τον προηγούμενο ή κάποιο συγγενικό του πρόσωπo

[Γεώργ. Κουτρούμπας Μακρυση (2323)  Σιδερένιο. Στις 25 Ιουλίου 1839, έκανε και δεύτερη ατομική αίτηση, μέσου  του  Δήμου Παραχελωϊτών στην οποία μεταξύ άλλων εκδουλεύσεων προς την  πατρίδα, αναφέρει ότι, επί   Κυβερνήτη Καποδίστρια, εντάχθηκε στο σχηματισμό των χιλιαρχιών και ζητά την αποστολή του αριστείου του. Στις   9βρίου 1841 επανέρχεται με Τρίτη ατομική αίτηση και πιστοποιητικό προς το Δήμο Παραχελωϊτών και δηλώνει ότι ενώ έχει στείλει από το 1837-1938 τα χαρτιά του δεν έχει ακόμα δικαιωθεί. «.. παρακαλώ όθεν υμάς Κύριε  Δήμαρχε όπως ευαρεστηθήτε και διαβιβάσετε  τα συνοδευομένα με την παρούσα μου εις τας ανηκούσας υπηρεσίας και όπου δη ίνα εφοδιασθή και ο υποφαινόμενος με το ανήκον αριστείον..» Το δε πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι: Μήτσος και Ευαγγέλης Κοντογιάννης  και επικυρώνεται, παφθέντος του Δημάρχου, από τον  Δημαρχιακό πάρεδρο Παραχελωϊτων Κ. Κεχρινιώτης, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν ότι ο Κύριος Γεώργιος Κουτρούμπας του χωρίου Μάκρυσης… παραυρεθείς εις διαφόρους κατά των εχθρών κρισίμους μάχας, οίον εις την της Υπάτης μάχην γινομένην δυο φοράς εις τα 1821 και 1822, εις γινομένην τρομεράν μάχην του  πολιορκισμού  του Μεσολογγίου, εις Αιτωλικού, εις τον Κραβασαρά και λοιπάς, εις όλον αυτό το διάστημα του ιερού αγώνος μέχρι τέλος υπηρέτησε την πατρίδα… Εν Αγά 16 9βρίου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134]

[Γεώργιος  Κουκότσης* ;;; κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 129, σε κατάλογο  με αριθμό 1772/19/2/1844  με 224 αριστειούχους για την χρήση της διανομής  των αριστείων Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 250]

[Νικόλαος Κοντοσης*; κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 129 σε κατάλογο  με αριθμό 1772/19/2/1844  με 224 αριστειούχους για την χρήση της διανομής  των αριστείων.* Δεν είναι ευανάγνωστα τα επώνυμα τους.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 250]     

[Κώστας Κραββαρίτης κάτοικος Μάκρυση/χάλκινο.  Στις 6 Ιουνίου 1844, ο οπλαρχηγός Ευαγγέλης Κοντογιάννης  κατάρτισε νέο ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 10554, με 338 άτομα διαμένοντα σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α του καταλόγου 56 και προτείνεται να του χορηγηθεί Χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 286]  Σημείωση: Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο.  .

[Κώστας Κρητικός κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 234 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμώνται  με σιδερένια  αριστεία. Ο κατάλογος αυτός  με αριθμό 6836/ 18-2-1844 διαβιβάστηκε από το Υπουργείο των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου με 234 σιδερένια, για τη χρήση της διανομής στους δικαιούχους».   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]     

[Δημήτριος Λαχτάρας από Μάκρυση-/χάλκινο. υπέβαλε  ομαδική αίτηση απονομής αριστείου, μαζί με τους Βαρμποπίτες: Γ. Ρίζο, Ν. Βλάχο, Κωστούλα Γρίβα, Ν. Ρίζο, Αθαν. Δημητρίου, Χρ. Γουρούνα και Κ. Τζηκούρα, μέσω του Δήμου Μακρακώμης, εκφράζοντας παράπονα διότι ενώ, είχαν στείλει τα δικαιολογητικά τους για τη χορήγηση των αριστείων τους χάριν των εκδουλεύσεών τους προς την πατρίδα από το 1837, μέχρι τώρα δεν έχουν δικαιωθεί. ήτοι:  «Οι υποφαινόμενοι κάτοικοι του χωρίου Βαρυμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της επαρχίας Φθιώτιδος στρατιώται χρηματίσαντες εν καιρώ επαναστάσεως υπό διαφόρων οπλαρχηγών, των οποίων τις πιστοποιήσεις εις αντίγραφα διευθύναμε κατά το έτος 1837. αλλά μέχρι του 1841 η επί των αριστείων εξεταστική επιτροπή δεν απέστειλε τα ανήκοντα ημίν αριστεία, ότε βασισθέντες διευθύναμεν ταύτα τα πιστοποιητικά εν πρωτοτύπω, (δυσανάγνωστη λέξη ) τούτου γινομένου, ουδεμίαν ανταμοιβή των στρατιωτικών(δυσανάγνωστη λέξη )εκδουλεύσεων μας έγεινεν από την παρελθούσαν περίοδον της Κυβερνήσεως αφίνοντας τους υποφαινομένους άχρι τούδε εις το παράπονον και παραγκονισμόν μη χορηγούσα ημών τα οφειλόμενα ανάλογα αριστεία.

            Δια τούτο προστρέχοντας με σεβασμό εις την Βασιλ, Γραμματείαν παρακαλούμεν θερμώς αυτήν όπως ευαρεστηθείσα απονήμει εις τους υποφαινομένους μαχήσαντες υπέρ πατρίδος εφ’ όλο τω διάστημστι της επαναστάσεως με γενναιότητα και ζήλον ίνα μη μείνομεν ημείς μόνοι ηδικημένοι εις την λαμπράν ταύτην περίοδον της Κυβενήσεως, καθ’ ήν  πας έλλην θέλει ανταμοιφθή επαξίως.

             ευέλπιδες όντες εις την μικράν ταύτην αίτησίν μας δικαίαν ούσαν

            υποσημειούμεθα με Σέβας ευπειθέστατοι»

 Ακολουθούν οι υπογραφές των ανωτέρω

Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος με α/α 244 σε κατάλογο του Υπουργείου επί των στρατιωτικών με αριθμό 6836/18 Απριλίου,  με 244 ονόματα αγωνιστών, οι οποίοι  λαμβάνουν τα προτεινόμενα χάλκινα αριστεία. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 246, Φ.  282]

[Δημήτριος Λιόπουλος  κάτοικος Μάκρυση. Στις 11 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε εκ νέου ατομική αίτηση απονομής αριστείου, δηλωνοντας μεταξύ άλλων «..κατα δυστυχίαν όμως μέχρη σήμερον, στερούμε αυτό, διά τούτο το επαναγγέλνω, εν τη παρούση μου, κατ’ επανάλειψιν πιστοποιητικόν των οπλαρχιγών…» Το δε συνημμένο πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι Μ. Και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ Ζουλούμη και το οποίο έχει ως εξής:

«Πιστοποιούμεν ότι: Ο Κύριος Δ. λιόπουλος κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της επαρχίας Φθιώτιδος υπηρέτησεν την πατρίδα στρατιωτικώς απαρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλος υπό την οδιγίαν ημών και άλλων οπλαριγών του αγώνος παρευρέθην εις τας μάχας εις αυτήν της Υπάτης και από τον αυτής εις Γιαννιτζού και εις άλλας πολλάς έδειξεν πάντοτε ζήλον πατριωτισμού και Γενναιωτητα όθεν κατ’ αίτησίν του υπαφύωμεν προς αυτόον το παρόν μας διά να τω χρησιμεύση όθεν ανήκει. εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844» Δεν αποκλείεται ο προτεινόμενος να είναι ο Ηλίου και ο Ηλιόπουλος που είναι καταχωρημένοι πιο πάνω. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 259]

[Δήμος Λύτης κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 150 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι και στον κατάλογο του Υπουργείου με τον ίδιο  α/α 150 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 284 και 286]  

[Δημήτριος Λύτης από Μάκρυση. Στις 8 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε νέα ατομική αίτηση και πιστοποιητικό, περί απονομής αριστείου, μέσω του Δήμου του εκφράζοντας τα παράπονά του για την καθυστέρηση της απονομής του αριστείου εκδουλεύσεών του, ενώ εγκαίρως υπέβαλε τα δικαιολογητικά του, μέχρι σήμερα δεν έχει δικαιωθεί..Παραθέτουμε το υπάρχον πιστοποιητικό του. «Πιστοποιούμεν ότι, ο Κύριος Κ. Δημήτριος Λύτης   κάτοικος Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός απαρχής του υπέρ ελευθερίας Αγώνος μέχρι τέλος υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχιγων του Αγώνος παρευρέθει εις τας μάχας εντός της Υπάτης και από τον αυτής εις Γιαννιτσού και άλλες πολλές. έδιξεν πάντοτε ζίλον πατριωτισμού και γενναιότητα όθεν κατ’ ετισίν του δίδομεν το παρόν μας προς αυτόν δια να τω Χρησιμεύση όθεν ανήκει…». Το Υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Γ. Ζουλούμη. Αγά Σπερχειάδας 8 Ιανουαρίου 1844. Είναι Γραμμένος στον κατάλογο αριθ.6086 «15 Απριλίου 1844, για χρήση της  διανομή των αριστείων, με άλλους 52 αγωνιστές Φθιώτιδος και λαμβάνει σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 243/40 και 280]

[Δημ. Μαλάμος κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο. Στις 11 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης για τα περαιτέρω. Το δε πιστοποιητικό του έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος  Δημήτριος  Μαλάμος κάτοικος Μάκρυσης του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησεν την πατρίδα στρατιωτικώς απαρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνα μέχρι τέλους υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχιγών του Αγώνος παρευρέθη εις τας  μάχας, εντός της  Υπάτης, εις τον από αυτής εις γιαννιτζούς  και εις άλλας πολλάς έδιξεν πάντοτε ζίλον πατριωτισμού και γανναιότητος. Όθεν κατ΄ ‘ετιτσίν του δίνουμε το παρόν μας, εις αυτον ίνα του χρησιμεύση  όπου ανήκει» Υπογράφεται από τους: από Μ. και Ν Κοντογιάννη, συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα. Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη. Εν Αγά Σπερχειάδας τη 11 Ιανουαρίου 1844.  Επίσης στις 10 Μαΐου 1844, είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο του  οπλαρχηγού Ευάγγ. Κοντογιάννη με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τον οποίο διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Αναφέρεται με α/α 157 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι και στον κατάλογο του Υπουργείου με τον ίδιο  α/α 157 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 259, Φ. 284, Φ. 286]

[Αλέξις Μαυρόπουλος[4] ή Μαρόπουλος; κάτοικος Μάκρυση. Στις 11 Ιανουαρίου 1844 σύμφωνα με την αίτησή του και το πιστοποιητικό του επαναλαμβάνει την αποστολή των δικαιολογητικών του για την έκδοση του αριστείου του για τη συνεισφορά του στον αγώνα υπέρ ελευθερίας της πατρίδας, και εκφράζει  τα παράπονά του για την καθυστέρηση. Το πιστοποιητικό του  υπογράφεται από του Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη, το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιητικό: «Δια του παρόντος πιστοποιούμεν ότι ο Αλέξιος Μαυρόπουλος; από Μάκρυση του Δήμου Μακρακώμης εδούλευσε στρατιωτικώς την πατρίδα από αρχής της επαναστάσεως μέχρι τέλους, πολεμήσας γενναίως και εις τας δύο προβολές της Υπάτης, την Καλιακούδα εναντίον του Σκόνδρα πασσά, εις το Κρεμίδι κατά του Ιμπραήμ, εις την δια νυκτός κατά Κιουταή (Κιουταχή) έξοδον του Μεσολογγίου, ως και εις πολλάς άλλας δια το σύντομον παραλείπομεν Όθεν εις ένδειξιν τούτων δίδεται παρόν, ίνα τω χρησιμεύση ανήκοντος» Εν Αγά 11 Ιανουαρίου 1844» .Στις 6 Ιουνίου 1844, ο οπλαρχηγός Ευαγγέλης Κοντογιάννη  κατάρτισε νέο ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 10554, με 338 άτομα διαμένοντα σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α του καταλόγου 60 και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 259, Φ. 286]  

[Κώστ. Μουσίνος κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 131 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι και στον κατάλογο του Υπουργείου με τον ίδιο  α/α 131 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ, 284 και 286]

[Νικ. Μπέος κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο.   Στις 6 Ιουνίου 1844, ο οπλαρχηγός Ευαγγέλης Κοντογιάννη  κατάρτισε νέο ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 10554, με 338 άτομα διαμένοντα σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α του καταλόγου 60 και συστήνεται να του χορηγηθεί σιδερένιο αριστείο. Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 286]      

[Μπογιατζής  κάτοικος Μάκρυση/χάλκινο Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμώνται  με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός  με αριθμό 6836/ 18-2-1844 διαβιβάστηκε από το Υπουργείο των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου με 244 χάλκινα, για τη χρήση της διανομής στους δικαιούχους». Το διαβιβαστικό του καταλόγου είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή,  Γεωγίου  Ζήση. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]   

[Γεώργιος Μύρης κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 146 στον κατάλογο  8397/12 Ιουνίου 1844 του Υπουργείο των Στρατιωτικών, ο οποίος διαβιβάζεται προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. για τη χρήση της διανομής  των « ..210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Αλλά στον κατάλογο που έστειλε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών  ο Ευάγγ. Κοντογιάννης, στον α/α 146, είναι γραμμένος ο αγωνιστής Γ. Μανιός από το Νεοχώρι Υπάτης.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 284]

[Ευθύμιος Νικολάου κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 40 στον κατάλογο με αριθμό 3466/10 Μαρτίου 1844, με άλλους 100 αγωνιστές, ο οποίος διαβιβάσθηκε  προς τον Δημήτριο Χατζήσκου  μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδος, για τη χρήση  της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων.  Είναι στους ίδιους καταλόγους μαζί με άλλους 9 συμπατριώτες του. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]  

[Αντώνιος Νταουκλιώτης, κάτοικος Μάκρυσης, του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας. Υπέβαλε ατομική αίτηση και πιστοποιητικό προς την Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, διά μέσου του Δήμου του. Παραθέτουμε περίληψη του πιστοποιητικού του.

«Εν Αγά  τη 8 Ιανουαρίου 1844

 Πιστοποιούμεν ότι: Ο κύριος Αντώνιος Νταουκλιώτης   κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα μέχρι τέλους… παρευρεθείς εις τας μάχας: Εντός της Υπάτης και εις από τον αυτής εις Γιαννιτσού και εις άλλας πολλάς, έδιξεν πάντοτε  ζήλον πατριωτισμού και γενναιότητα όθεν κατ’ ετησίν του υπαφίωμεν προς αυτόν το παρόν μας δια να του χρησιμεύση όθεν ανήκει» Υπογράφεται από Μ και Ν. Κοντογιάννη.   Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδας. Γ. Ζουλούμη. Εν Αγά 9 Ιανουαρίου 1844. Επίσης ο ίδιος, αναφέρεται με α/α 69  σε ονομαστικό κατάλογο Νο 10554/6/6/1844, τον οποίον συνέταξε ο οπλαρχηγός  Ευαγγέλης Κοντογιάννης και τον πρότεινε για σιδερένιο αριστείο. Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 243, Φ. 286]       

[Λάμπρος Ντάτος; (Ντάνος;;) κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο. Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 143 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι και στον κατάλογο του Υπουργείου με τον ίδιο  α/α 143 και λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 284 και 286]

[Αθανάσιος Ντούλης από Μάκρυση. Είναι Γραμμένος στον Κατάλογο αριθ. 6086 «15 Απριλίου 1844 προς διανομή αριστείων, με άλλους 52 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα και λαμβάνει σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 280].

[Κώστας Ξ(Σ)υμήνας  Ο Ξυμήνας ή Συμήνας Κώστας. (2339)  κάτοικος  Μάκρυσης του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό στις 9 Ιανουαρίου 1844 με το οποίο αποδεικνύει, ότι υπηρέτησε  απαρχής  μέχρι τέλους, υπό την οδηγία Μ. και Ν. Κοντογιάννη  και άλλων οπλαρχηγών  του αγώνα. «Παρευρέθηκε εις τας μάχες: εντός της Υπάτης, εις από αυτής εις Γιαννιτζού και εις άλλας πολλάς έδιξεν πάντοτε ζήλον πατριωτισμού και γενναιότητα. Όθεν κατ΄ έτισίν του υπαφίωμεν προς τούτον το παρόν μας, διά να τω χρησιμεύση όθεν ανήκει». Υπογράφουν Μ. και Ν Κοντογιάννης, συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης. Επικύρωση των υπογραφών ο Δήμαρχος Γ . Ζουλούμης Εν Αγά Σπερχειάδας τη 8 Ιανουαρίου 1844. Επίσης ο ίδιος, φέρεται καταχωρημένος με /α 60 σε ονομαστικό κατάλογο 10554/6 Ιουνίου 1844, του οπλαρχηγού Ευαγγέλη Κοντογιάννη  μαζί με άλλους 338 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο.  Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 259 και Φ. 286]  

[Ιωάννης Παπαδήμου  ετών 36 από  Μάκρυση/σιδερένιο. Στις 10 10βρίου 1841, ο προτεινόμενος υπέβαλε νέα ατομική αίτηση και πιστοποιητικό προς το Δήμο Παραχελωϊτων, προκειμένου να διαβιβαστούν αρμοδίως, στην οποία μεταξύ  άλλων αναφέρει: «..πολλάκις  αναφέρθην εις τας κατά καιρόν συσταθείσας επιτροπάς διευθύνων και όλα τα αποδεικτικά των Στρατιωτικών εκδουλεύσεών μου, αλλά μέχρι τούδε δέν απήλαυσα ουδέν δικαίωμα…» Το δε πιστοποιητικό του έχει ως εξής: «…άμα εξερράγη ο υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδας  ιερός αγών. Παραβρεθείς εις τας εξής μάχας, εις την πολιορκίαν των εντοπίων εχθρών της πρότερον επαρχίας Ν. Πατρών, εις τον Αϊτον αυτής υπό  του Δήμου Σκαλτζά,  εις Άμπλιανην  της Αμφίσης  ωσαύτως εις Πανασάρην και εις Αράχωβαν κατά των Κεχαγιάμπεη και Μουσταφάμπεη υπό Τας οδηγίας μας..» Υπογράφεται από τον οπλαρχηγό,  Χρ. Περραιβό και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Λαμίας Θ Χατζηκωστόπουλου. Είναι γραμμένος σε κατάλογο της Διοίκησης  Φθιώτιδος Μάιος 1843, μαζί μα άλλου 23 αγωνιστές συμπατριώτες του και είναι καταχωρημένος στα σιδερά αριστεία αγώνα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 114/32, Φ. 286]

[Νικόλ. Παπαδήμος κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο. Ο Νικόλαος Παπαδήμος 8 Ιανουαρίου υπέβαλε νέα ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν ιεραρχικά προς την επί των στρατιωτικών Γραμματεία των Στρατιωτικών για να του απονεμηθεί  το αριστείο εκδουλεύσεών του για τη συμμετοχή του στον αγώνα. Διότι αν και είχε υποβάλλει αυτά και παλαιότερα, «.. κατά δυστυχίαν μου όμως μέχρι σήμερον στερούμαι αυτό…»  Το δε πιστοποιητικό του έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν ότι ο Κύριος Ν. Παπαδήμος κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησεν την πατρίδα στρατιωτικός υπέρ αρχής του υπέρ ελευθερίας του Αγώνος μέχρι τέλους υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχιγών του Αγώνος  παρευρέθην εις τας μάχας εντός της Υπάτης, εις τον από αυτής εις γιαννιτζού και εις άλλας πολλάς έδειξεν πάντοτε ζήλον πατριωτισμού και γενναιότητα, όθεν κατ΄ αιτησίν του..»  Υπογράφεται από τους: Μ και Ν. Κοντογιάννη και  επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδας. Γ. Ζουλούμης. Εν Αγά 9 Ιανουαρίου 1844.  Επίσης, ο ίδιος φέρεται καταχωρημένος  με α/α 132 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8397-10-1844, του οπλαρχηγού Ευάγγ. Κοντογιάννης, με 623 άτομα. Ο κατάλογος διαβιβάστηκε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση και τον πρότεινε για να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397 ονομαστικό κατάλογο, προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων στου δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 243, Φ. 284. Φ. 286]

 [Ιωάν Παπαδημητρίου κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο. Στις   9 Ιαν. 1844  ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών που στέλνεται προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας  και προτείνεται να του χορηγηθεί το σιδερένιο αριστείο χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Ο κατάλογος Υπογράφεται από : Γ. Δυοβουνιώτη, Ν.  Πανουριά και Δημ.  Χατζίσκο. Ο ίδιος, ως Ιωάννης Παπαδημητρίου, είναι καταχωρημένος με α/α 17 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών Νο 3466/10-3-1844, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζήσκο για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 230 και Φ. 272]

[Αναγνώστης Παπαθεοχάρης κάτοικος Μάκρυση/Αργυρό. Δημογέροντας-προύχοντας. Είναι Γραμμένος σε κατάλογο με αριθμό 1323/27 Ιανουαρίου 1844 του Υπουργείου των Στρατιωτικών με άλλα 12 άτομα από διάφορα χωρία  που θα λάβουν αργυρά αριστεία, ύστερα από πρόταση: «Επί προτάσει της Ημετέρας επί των Στρατιωτικών Γραμματείας, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία για τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα,  άτινα διατελέσαντα ως δημογέροντες και προύχοντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος επικεφαλής των εγχωρίων των». Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245]

[Αποστόλης Παπαθύμιου κάτοικος Μάκρυση/χάλκινο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμώνται  με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός  με αριθμό 6836/ 18-2-1844 διαβιβάστηκε από το Υπουργείο των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου με 244 χάλκινα, για τη χρήση της διανομής στους δικαιούχους». Το διαβιβαστικό του καταλόγου είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή, Γεωγίου  Ζήση. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]   

[Βλαστός Παπαναστασίου  κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο. Στις 10 10βρίου 1841, υπέβαλε νέα ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό, περίληψη των οποίων και παραθέτουμε: «Ο υποφαινόμενος του Δήμου Παραχελωϊτων πολλάκις  αναφέρθην εις τας κατά καιρόν συστηθείσας επιτροπάς διευθύνων και όλα υα αποδεικτικά των Στρατιωτικών εκδουλεύσεών μου, αλλά μέχρι τούδε δέν απήλαυσα ουδέν δικαίωμα…» Το δε πιστοποιητικό του, έχει ως εξής: «ΟΙ υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν εν πάσει συνηδείσει ότι ο Κύριος Βλαστός Παπαναστασίου κάτοικος Μάκρυσης του Δήμου Παραχελωϊτων της επαρχίας Φθιώτιδος δράξας τα όπλα εις χείρας άμα εκηρύχθη ο υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας ιερός αγών, ηκολούθησε την φωνήν του πολέμου, παραβρεθείς εις διαφόρους κατά των εχθρών κρισίμους μάχας, δις εις την γενομένην μάχην  της Υπάτης, εις την μάχην της Καλλιακούδα, εις την μάχην του Άργους, εις την γενομένην μάχην εις Κρεμμίδι, και εις την τρομεράν εκείνην μάχην του Μεσολογγίου,…….» Υπογράφεται από τους Μ. και Ε. Κοντογιάννη Επικυρούται από το Δήμο Παραχελωϊτών από τον Δημαρχιακό Πάρεδρο( Παυθέντως του Δημάρχου) Κ. Κεχρινιώτη» Είναι γραμμένος σε κατάλογο της Διοίκησης  Φθιώτιδος μαζί μα άλλου 23 αγωνιστές συμπατριώτες του και είναι καταχωρημένος στα σιδερά αριστεία.    ( 1205054-55) Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 114 και Φ. 181]

[Γεώργιος( Κ) Παπιότης, Πιθανή καταγωγή από Πάπα, κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο. Στις   9 Ιαν. 1844  ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών που στέλνεται προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας  και προτείνεται να του χορηγηθεί το σιδερένιο αριστείο χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Ο κατάλογος Υπογράφεται από : Γ. Δυοβουνιώτη, Ν.  Πανουριά και Δημ.  Χατζίσκο. Ο ίδιος, ως Γεώργιος Παπιώτης, είναι καταχωρημένος με α/α 15 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών Νο 3466/10-3-1844, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 230 και Φ. 272]

[Δημήτριος Ιωά (Καπιότης)* Παπιότης κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο. Το ίδιο με τον προηγούμενο Γ. Παπιώτη) και αυτός στον κατάλογο που στάλθηκε προς το υπουργείο είναι γραμμένος ως Καπιότης. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 230 και Φ. 272]  [Χρήστος  Πάσχου από Μάκρυση  Στις 6 Ιουνίου 1844, ο οπλαρχηγός Ευαγγέλης Κοντογιάννη  κατάρτισε νέο ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 10554, με 338 άτομα διαμένοντα σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α του καταλόγου 60 και συστήνεται να του χορηγηθεί Χάλκινο αριστείο. Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία».  Φ. 286]    

[Ζήσης Παπαχρήστου από Μάκρυση/χάλκινο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμώνται  με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός  με αριθμό 6836/ 18-2-1844 διαβιβάστηκε από το Υπουργείο των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου με 244 χάλκινα, για τη χρήση της διανομής στους δικαιούχους». Το διαβιβαστικό του καταλόγου είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή, Γεωγίου  Ζήση. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]  

[Αντώνιος Πολιτόπουλος, πιθανόν από  Ασπροπόταμο κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές. Ο Κατάλογος στάλθηκε στον Συνταγματάρχη Χριστοδ Χατζηπέτρου προς διανομή των: 134 χάλκινων και 220 σιδηρών  αριστείων Ο προτεινόμενος λαμβάνει σιδερένιο. Είναι γραμμένος και σε κατάλογο Ασπροποταμιτών που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286]  1205030

[Αθανάσιος Ράμος από Μάκρυση Σιδερένιο. Ο Α. Ρ. στις  8 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε νέα ατομική αίτηση και πιστοποιητικό προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας» μέσω του Δήμου Σπερχειάδας. Στην αίτησή του εκφράζει  παράπονα διότι ενώ έχει στείλει τα δικαιολογητικά του και παλαιότερα, μέχρι σήμερα δεν του έχει χορηγηθεί η ανταμοιβή του για τη συμμετοχή  στον υπέρ της ελευθερίας, της πατρίδας αγώνα. Το δε πιστοποιητικό του, το υπογράφουν ο Μ και Ν. Κοντογιάννης και για το γνήσιο των υπογραφών του επικυρώνεται Εν Αγά  τη 8 Ιανουαρίου 1844. από τον Δήμαρχο Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμη. Το οποίο έχει ως εξής: « Πιστοποιούμεν ότι: Ο κύριος Αθανάσιος Ράμος  κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών μέχρι τέλους…. παρευρεθείς εις τας μάχας: Εντός της Υπάτης και από τον αυτής εις αυτήν της Γιαννιτσού και εις άλλας πολλάς, έδιξεν πάντοτε  ζήλον πατριωτισμού και γενναιότητα όθεν κατ’ ετησίν του υπαφύωμεν προς αυτόν το παρόν μας δια να του χρησιμεύση όθεν ανήκει».  Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 151 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί Υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397 ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 114, Φ. 284, Φ. 286]  

[Αναγνώστης Ράμος κάτοικος Αθηνών, από Μάκρυση/χάλκινο αριστείο. Στις 26 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε νέα ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό, από  την Αθήνα και ζητάει να του χορηγηθεί το ανάλογο Αριστείο. Το Πιστοποιητικό του το υπογράφουν: Ο Χρ. Φωτομάρας, Ευαγγέλης Κοντογιάννης και ο Ιωάννης Μακρυγιάννης και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Αθήνας Α. Πάτρα αυθημερόν, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «…υπηρέτησε υπό την οδηγία των οπλαρχηγών: Σπύρο και Νικόλαον Κοντογιάννη, Καραϊσκάκη, Μάρκον Μπότσιαρη  Χρήστον Φωτομάρα και άλλων, Μάχες: Άμπλιανης, Γραβιάς , Καρπενησίου, Νεοκάστρου, Κρεμμίδι και έδειξεν ζήλον και γεναιότητα προς ελευθέρωσιν της πατρίδος, πρόθυμος πάντοτε εις τας διαταγάς… και τέλος κατά τον διοργανισμόν εις ελαφρών σωμάτων, γενομένων υπό του πότε Κ. Κυβερνήτου, κατετάχθη δεκανεύς εις το πρώτον τάγμα του Χρ. Φωτομάρα…» υπογράφουν οι ανωτέρω αναφερόμενοι.

Ωσαύτως:«Αριθ 1141 Γραμμ. Στρατιωτικών Αθήνα Ιανουαρίου 1844

Αποστολή δύω χαλκίνων αριστείων

Προς Διοίκηση Αττικής    Ελ. 4 Φευρουαρίου

         Διευθύνομεν προς υμάς εγκλείστως δύω χάλκινα αριστεία μετά των ταινιών και Διπλωμάτων, δια να εγχειρίσετε αυτά εις τους: Γεώργιον  Ράμον εκ του Χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας. και Αναγνώστην Ράμον εκ του αυτού χωρίου και Δήμου διαμένοντες ενταύθα.

Αθήναις την 31 Ιανουαρίου 1844 Υπογραφή Ανδρέας Λόντος» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 239/184]

[Γεωργάκης Ράμος* κάτοικος Αθηνών από χωριό  Μάκρυσης χάλκινο. Στις 25 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε ατομική  αίτηση απονομής του, από την Αθήνα στην οποία αναφέρεται ότι υπηρέτησε ως αξιωματικός και ότι είχε υποβάλλει έγκαιρα το  πιστοποιητικό του με τις εκδουλεύσεις του προς την πατρίδα, χωρίς μέχρι τώρα να έχει λάβει μόνος αυτός, μεταξύ των συναγωνιστών του το αριστείο του. Το Πιστοποιητικό του το υπογράφουν: Ο Χρ. Φωτομάρας, Ευαγγέλης Κοντογιάννης, Ανδρέας Ίσκος και ο Ιωάννης Μακρυγιάννης, και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Αθήνας αυθημερόν. Α. Πάτρας. Το πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει: « Πιστοποιούμεν ότι, ο Κύριος Γεώργ. Ράμος εχρημάτισεν στρατιωτικός από αρχάς του ιερού αγώνος υπηρέτησε υπό την οδηγία των οπλαρχηγών: Σπύρο και Νικόλαον Κοντογιάννη, Καραϊσκάκη, Μάρκον Μπότζιαρη  Χρήστον Φωτομάρα και άλλων, Μάχες: Άμπλιανης, Γραβιάς , Καρπενησίου, Νεοκάστρου, Κρεμμίδι…. και τέλος κατά τον διοργανισμόν εις ελαφρών σωμάτων, γενομένων υπό του πότε Κ Κυβερνήτου, κατετάχθη εικοσιπεντάρχης εις το πρώτον τάγμα του Χρ. Φωτομάρα………….».  Το ίδιο με τον πιθανόν αδελφό του Αναγνώστη  Ράμο, πήρε το χάλκινο με την ίδια απόφαση. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 239/187]

[Γεώργιος Ράμος* πιθανόν κάτοικος Αθηνών, από Μάκρυση/σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε  κατάλογο με αριθμό 121/Μάρτιος 1843 και σύμφωνα με τον κατάλογο τον έχει για  σιδερένιο αριστείο.  Στις 12 10βρίου 1841, ο Γεώργιος Ράμος ετών 42, γεννημένος στο χωριό Μάκρυσης του Δήμου τότε Παραχελωϊτων. υπέβαλε ατομική αίτηση και πιστοποιητικό με την παράκληση να του δοθεί το ανήκον σε αυτόν αριστείο εκδουλεύσεων προς την Πατρίδα. Το πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφεται από τους Μ. και Ε Κοντογιάννη αναφέρει μεταξύ άλλων: «…Παραβρεθείς εις διαφόρους κρισίμους κατά των εχθρών μάχας. εις την γενομένην της Υπάτης δύο φορές 1821 και 1822, εις την γενομένην μάχην του Καρβασαρά, εις την γενομένην μάχην εκτός του Μεσολογγίου…».  Δεν αποκλείεται τα δυο ονόματα Γεώργιος Ράμος και Γεωργάκης να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο ή κάποιο συγγενικό του πρόσωπο αφού και από τους δυο λείπει το πατρώνυμο και πέραν αυτού η αμφιβολία παραμένει. Κατά πρώτον  ο Δημαρχιακός πάρεδρος που υπογράφει το διαβιβαστικό της αποστολής των αναφερομένων δικαιολογητικών, προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας, μεταξύ άλλων αναφέρει: «… Σας κάμνομεν δε την παρατήρησιν Κύριε Διοικητά, ότι εις τον παρ’ ω διατελώ δήμον δεν υπάρχει άλλος τις φέρον το όνομα, ούτε κατεδικάσθη ποτέ επί τινός πλημμελήματος..» Κατά δεύτερον, οι συμμετοχή στις μάχες απέχουν πολύ μεταξύ των δύο και επί πλέον  την διαφορά την κάνει ότι ο Γεωργάκης φαίνεται ότι είναι κάτοικος Αθηνών και όχι κάτοικος Μάκρυσης. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 239/187],    

[Κώστας Σαλαμίγκας ή (Σκλαμιγκας)  κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο. Στις 8 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε νέα ατομική αίτηση και βεβαιωτικό πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι: «Υπηρέτησε  από αρχής  μέχρι τέλους, υπό την οδηγία των Μ. και Ν. Κοντογιάννη  και άλλων οπλαρχηγών  του αγώνα. Παραβρέθηκε στις  μάχες:    Υπάτης,  Γιαννιτσούς και άλλες πολλές..» το πιστοποιητικό του, υπογράφεται από τους Μ. και Ν Κοντογιάννη, συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα. Επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Εν Αγά  Σπερχειάδας 8 Ιανουαρίου 1844. Πέντε μήνες μετά, στις 6 Ιουνίου 1844, ο οπλαρχηγός Ευαγγέλης Κοντογιάννη  κατάρτισε νέο ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών με αριθμό 10554, με 338 άτομα διαμένοντα σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α του καταλόγου 65 και προτείνεται να του χορηγηθεί σιδερένιο αριστείο. Δεν βρέθηκε το διαβιβαστικό της αποστολής, ούτε ή έγκριση από το Υπουργείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ.  259 και Φ. 286]    

[Γεώρ.Τζαγγαράκης (Τσαγγαράκης) κάτοικος Μάκρυση Σιδερένιο. Στις 11 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε νέα ατομική αίτηση και πιστοποιητικό μέσω του Δήμου του εκφράζοντας τα παράπονά του για την καθυστέρηση της απονομής του αριστείου του για τη συμμετοχή του,  στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, ενώ εγκαίρως υπέβαλε τα δικαιολογητικά. Παραθέτουμε το πιστοποιητικό τουΕν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος  Την 9 Ιανουαρίου 1844

 «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι, Ο Κύριος Γεώρ. Τζαγκαράκης κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησεν την πατρίδα στρατιωτικώς απαρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρη τέλους υπό την οδιγίαν ημών και άλλων οπλαρχιγών του αγώνος παρευρέθη εις τας μάχας, εντός της Υπάτης εις από του αυτής εις Γιαννιτζούς, εις άλλαις πολλαίς έδιξεν πάντοτε ζίλον πατριωτησμού και Γενναιότητα, όθεν κατ’ έτησιν του υπαφύωμεν προς αυτόν το παρόν μας δια να του χρησημεύση  όθεν ανίκει». Το υπογράφουν οι Μ. και Ν Κοντογιάννης  και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ Ζουλούμη. Είναι γραμμένος με α/α 140  σε κατάλογο αριθμό 8397/12 Ιουνίου 1844,  του Υπουργείου επί των επί των Στρατιωτικών, με άλλους 623 αγωνιστές, ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη για χρήση της διανομής χάλκινων και σιδερών αριστείων στους δικαιούχους αγωνιστές. Ο υποφαινόμενος λαμβάνει σιδερένιο αριστείο, ύστερα από σύσταση του οπλαρχηγού του.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 114, Φ. 284, Φ. 286]

[Γεώργ. Τσαγκάρης κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο της Διοίκησης  Φθιώτιδος μαζί με άλλους 23 αγωνιστές συμπατριώτες του και είναι καταχωρημένος στα σιδερά αριστεία αγώνα . Μάιος 1843. Δεν αποκλείεται ο υποφαινόμενος να είναι ο ίδιος με τον αμέσως επόμενο. Στις 14 10βρίου 1841 ο Δήμος Παραχελωϊτών  με διαβιβαστικό του διαβιβάζει προς την  Διοίκηση Φθιώτιδος  την αίτηση και το  πιστοποιητικό του Γ Τζαγκάρη. Το υπουργείο των  Στρατιωτικών στο αριστερό περιθώριο του διαβιβαστικού εγγράφου του Δήμου σημειώνει, ότι  «με την υπαριθ.5810/ 27/ 41 εστάλη σιδηρούν,  ίδε διαταγή 5562 Αθήνα τη 4 Μαΐου 1843». Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 181] Σημείωση: Με επιφύλαξη, δεν αποκλείεται να είναι ο ίδιος με τον επόμενο Γ. Τζαγγάρη, εφόσον πολλοί αγωνιστές βρίσκονται με το ίδιο επώνυμο, αλλά να  λείπει το πατρώνυμο.

[Γεώργιος Τζαγγάρης ετών 40 κάτοικος Μάκρυση/χάλκινο. Ο Γεώργιος Τζαγγάρης, στις 10 10βρίου 1841 υπέβαλε  νέα αίτηση  απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς το Δήμο Παραχελωϊτών, αναφέροντας μεταξύ άλλων, «..ότι πολλάκις αναφέρθην εις τας κατά καιρούς συσταθείσας επιτροπάς διευθύνων και όλα τα αποδεικτικά των στρατιωτικών μου, αλλά μέχρι τούδε, δεν απήλαυσα ουδέ δικαίωμα,..»  Το δε πιστοποιητικό του έχει ως εξής:   «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν καθαρά  συνειδήσει ότι, ο Γεώργιος Τζαγγάρης ετών 40. κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης της Φθιώτιδος άμα εξεράγει ο υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος Ιερός αγώνας, λαβών τα όπλα επί χείρας εκκίνησεν κατά των εχθρών, παρευρεθείς εις τας εξής μάχας, ήτοι εις την πολιορκίαν των εντοπίων  εχθρών της πρότερον  επαρχίας Νέων Πατρών, εις τον Αϊτόν, αυτής, υπό του οπλαρχηγού Δήμου Σκαλτζά. εις άμπλιανη, της αμφίσσης ωσαύτως , και εις Αράχωβα κατά του Κεχαϊάμπεη και Μουσταφάμπεη υπό τα οδηγίας μας υπηρετήσας εις όλον το διάστημα τας στρατιωτικάς του υποχρεώσεις, με άριστον ζήλον, και τιμιότητα και ευπείθεια στους Αρχηγούς του.                    Όθεν γνωρίζοντες ακριβώς τας εκδουλεύσεις του, του επαφίωμεν εις αυτόν κατ’ αίτησίν του το παρόν πιστοποιητικόν ίνα τω χρησιμεύση ανήκοντως. Εν Λαμία 10 10βρίου 1841». Το υπογράφουν Χρ Περραιβός  10 10βρίου 1841 και επικυρώνεται από τον ασκούντα χρέη  Δημάρχου Λαμίας Θ. Χατζηκωστόπουλος.  Επίσης είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844 και με α/α 137. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και στις 12 Ιουνίου 1844, επί υπουργίας Ι. Π. Ρόδιου, διαβιβάζει αντίγραφο του ανωτέρου καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, για τη χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 114, Φ. 284, Φ. 286]

[Ευθ. Γεωρ.Τζαγγαράκης κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο. Στις 11 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε νέα ατομική αίτηση απονομής αριστείου και  πιστοποιητικό, προς το Δήμο Μακρακώμης προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως. Το δε πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι Μ και Ν  Κοντογιάννης   και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, το οποίο έχει ως εξής:

Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος ΓΑΚ 044  Την 8 Ιανουαρίου 1844

«Πιστοποιούμεν  οι υποφαινόμενοι ότι, ο Κύριος Ευθύμιος Γεωργίου     Τζαγκαράκης κάτοικος του χωρίου  Μάκρυσης του Δήμου Μακρακόμης της Φθιώτιδος  υπηρέτησεν την πατρίδαν στρατιωτικώς απ’ αρχής τον υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρη τέλους, υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχιγών του αγώνος παρευρέθη εις τας μάχας εντός της  Υπάτης, και από της αυτής εις  Γιαννιτζού και εις άλλαις πολλαίς έδειξεν πάντοται ζίλον  πατριωτισμού και Γενναιότητα Όθεν και εις πίστιν υπαφύωμεν προς αυτόν το παρόν μας δια να το χρησιμεύση όθεν ανίκει»  Υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος  Γ. Ζουλούμη.  Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδας 8 Ιανουαρίου 1844.   Στις 10 Μαΐου 1844, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, συντάσσει ονομαστικό κατάλογο με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, είναι γραμμένος με α/α 141 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Ι.  Π. Ρόδιου εγκρίνει και στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397, ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 243, Φ. 284,  Φ.  286]

[Ιωάννης Γ. Τζαγγάρης κάτοικος Μάκρυση. Στις 14 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείο και το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του προς τον Δήμο Μακρακώμης, μαζί με τον Ιωάννη Δ Τζαγκάρη και τον Βησάριο Αντωνίου από Μάκρυση αναέροντες, ότι, «..τα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεών μας διευθύναμεν εν καιρώ αρμοδίως και μόλα ταύτα δεν απολαύσαμεν τίποττες στερούμενοι και αυτού του εθνοσήμου..» ακολουθεί το πιστοποιητικό του:

Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος τη 9 Ιανουαρίου 1844

     Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι, Ο  Κύριος Ιωάννης Γ. Τζαγκάρης κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα  από αρχής  μέχρι τέλους, υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών του αγώνα. παρευρέθη εις τας μάχας: εις την της  Υπάτης κατά το1821, εις εκ της αυτής εις Γιαννιτζού και εις πολλάς άλλας…. Όθεν κατ’ αίτησή του δίνομε το παρόν μας δια να τω χρησιμεύση όθεν ανήκει…». Υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος. Γ. Ζουλούμη. Εν Αγά της Σπερχειάδας 9 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.  249]

[Ιωάννης Δ. Τζαγγάρης κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο. Στις 14 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε ομαδική αίτηση απονομής αριστείο και το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του προς τον Δήμο Μακρακώμης, μαζί με τον Ιωάννη Γ . Τζαγκάρη και τον Βησάριο Αντωνίου από Μάκρυση αναφέροντες, ότι, «..τα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεών μας διευθύναμεν εν καιρώ αρμοδίως και μόλα ταύτα δεν απολαύσαμεν τίποττες στερούμενοι και αυτού του εθνοσήμου..» ακολουθεί το πιστοποιητικό του:

Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος 1844 «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι, ο Κύριος Ιωάννης Δ. Τζαγγάρης κάτοικος  του χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς απαρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρη τέλους υπό την οδιγίαν ημών και άλλων οπλαρχιγών του αγώνος. παρευρέθη εις τας μάχας: εντός της Υπάτης, εις από του αυτής εις Γιαννιτζού και εις πολλαίς άλλαις, έδιξεν πάντοται  ζίλον πατριωτισμού και γενναιώτητα όθεν κατ΄ έτησίν του  υπαφύωμεν  προς αυτόν το παρόν μας δια να του  χρησημεύση όθεν ανήκει..». Το Υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης  και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη.  Επίσης, , ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο  Νο 8397/10-5-1844, με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, περιλαμβάνεται με α/α 155 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Ι. Π. Ρόδιου εγκρίνει και  στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον  ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 249/180 Φ. 284, Φ. 286]

[Γιαννακός Τζαγγαρης κάτοικος Μάκρυση Σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής είναι καταχωρημένος με α/α 139 και  προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Δεν προκύπτει από πουθενά  ότι έλαβε το αριστείο του. ίσως είναι ένας από τους παραπάνω με το ίδιο όνομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284] 

[Κωστ. Τζαγγάρης κάτοικος Μάκρυση-χάλκινο. Στις 8 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικό μέσω του Δήμου του εκφράζοντας τα παράπονά  για την καθυστέρηση της χορηγήσεως του αριστείου του, παρ’ όλου ενώ εγκαίρως υπέβαλε τα δικαιολογητικά προς τα εξεταστικές επιτροπές. Παραθέτουμε το πιστοποιητικό του, το οποίο έχει ως εξής: Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενο, ότ, ο Κώστας Τζαγκάρης κάτοικος Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτκώς απαρχής  του υπέρ ελευθερίας Αγώνος μέχρι τέλος υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του Αγώνος παρευρέθει εις τας μάχας εντός της Υπάτης και από τον αυτής εις Γιαννιτσού και άλλες πολλές. έδειξεν πάντοτε ζήλον πατριωτισμού και γενναιότητα όθεν κατ’ ετησίν του δίδομεν το παρόν μας προς αυτόν δια να του Χρησιμεύση όθεν ανήκει».  Το Υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδας. Επίσης, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο  Νο 8397/10-5-1844 με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, περιλαμβάνεται με α/α 138 στον κατάλογο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Ι. Π. Ρόδιου εγκρίνει και  στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον  ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 243, Φ. 284, Φ. 286]

[Νικόλ Τζουκλητάρας (Τσικλητήρας) από Μάκρυση Σιδερένιο. Στις 13 10βρίου 1841 υπέβαλε προς το Δήμο Παραχελωϊτων επαναληπτική ατομική αίτηση και βεβαιωτικό  πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  προκειμένου αυτά  να διαβιβασθούν προς την Γραμματεία των Στρατιωτικών  για τη απονομή του αριστείου του για τη συμμετοχή του, «.. στον υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, διότι, αν και πολλάκις υπέβαλε το πιστοποιητικό του μέχρι σήμερα δεν έχει δικαιωθεί..» Το δε πιστοποιητικό του, το υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. κα Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από τον Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδας Ν. Φλόρος. Το οποίο έχει ως εξής: Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν εν καθαρά συνειδήσει, ότι ο κύριος Νικόλαος Τζουκλητήρας κάτοικος Μάκρυσης του Δήμου Παραχελωϊτων της επαρχίας Φθιώτιδος δράξας τα όπλα εν χείρας άμα εκηρύχθη ο υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερός αγών ηκολούθησε την φωνήν του πολέμου  παρευρεθείς εις διαφόρους κρισίμους μάχας: δηλ .εις την γενομένην της υπάτης κατά των εντοπίων Οθωμανών, εις την μάχην του Καρβασαρά, εις την γινομένην  απ΄ έξω του Μεσολογγίου τρομεράν μάχην. εις όλον το διάστημα του ιερού αγώνος υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα υπό την οδηγίαν μας έδειξεν ζήλον, πιστιν και γενναιότητα, εφάνη ευπειθείς και υπάκουος εις τας διαταγάς των ανωτέρων του.  …» Εν Αγά 12 10βρίου 1841. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 181]

Ο Νικόλ Τζικλητάρας κάτοικος  Μάκρυση/σιδερένιο, στις 8 Ιανουαρίου 1844, επανέρχεται με νέα ατομική αίτηση  και πιστοποιητικό μέσω του Δήμου του Μακρακώμης πλέον, εκφράζοντας τα παράπονά του για την καθυστέρηση της χορηγήσεως του αριστείου του, ενώ εγκαίρως υπέβαλε τα δικαιολογητικά του. Φαίνεται παρ’ όλες τις προσπάθειες, όπως και όλοι σχεδόν οι αγωνιστές έκανε νέες προσπάθειες. Επίσης, ο οπλαρχηγός Ευάγγ. Κοντογιάννης, κατάρτισε ονομαστικό κατάλογο  Νο 8397/10-5-1844 με 623 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβιβάζει προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Ο ίδιος, περιλαμβάνεται με α/α 138 στον κατάλογο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Ι. Π. Ρόδιου, εγκρίνει και  στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον  ονομαστικό κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων.  Είναι γραμμένος επίσης, σε προγενέστερο κατάλογο, Μάιος 1843, της Διοίκησης  Φθιώτιδος μαζί με άλλους 23 αγωνιστές συμπατριώτες του και έχει στα σιδερά αριστεία. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 114, 181, 284 και 286 Αριστεία.  Σημείωση: Δεν αποκλείεται να είναι και συνωνυμία,  πρωτεξάδελφοι ή διπλό εγγραφή.

[Ιωάννης Τζιούνης κάτοικος Μάκρυση/χάλκινο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμώνται  με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός  με αριθμό 6836/ 18-2-1844 διαβιβάστηκε από το Υπουργείο των Στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου με 244 χάλκινα, για τη χρήση της διανομής στους δικαιούχους». Το διαβιβαστικό του καταλόγου είναι καταχωρημένο στη μερίδα του αγωνιστή, Γεωγίου  Ζήση. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]   

[Παπαναστασης Τζιόνος ή Τζίνος; κάτοικος  Μάκρυση-σιδερένιο   Στις  9 Ιανουαρίου 1844  οι οπλαρχηγοί: Γ Δυοβουνιώτης, Ν. Πανουριάς και ο Δημ.  Χατζίσκος συντάσσουν ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών. Ήτοι: «Οι υποφαινόμενοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν δια της παρούσης μας αναφοράς ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παραπόδας σημειωμένους πρόκριτους διαφόρων χωρίων της επαρχίας Φθιώτιδος οίτινες έλαβον μέρος εις τον υπέρ ελευθερίας αγώνα, υπέφεραν και εθυσίασαν  τα πάντα  (δυσανάγνωστες δυο λέξεις) το δικαίωμα να αξιωθώσι και ούτοι το  αριστείον, ύστερον , αφού κατώτεροί των περί ου ο λόγος κατόρθωσαν να το λάβωσι και να το φορώσι». Ακολουθούν τα ονόματα αγωνιστών από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας 24 για το Αργυρό Αριστείο, 11 για χάλκινο και 19 για  σιδερένιο, μεταξύ των οποίων τα 6 είναι για το χωριό Μάκρυση. Ο ίδιος προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Είναι επίσης γραμμένος με α/α 19, σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζήσκο  για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο αγώνα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 230 και 272]

[Γιάννης Τζόν(τ)ος κάτοικος Μάκρυση Σιδερένιο Στις 10 10βρίου 1841 υποβάλλει νέα ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό, σύντομη  περίληψη των οποίων και παραθέτουμε: «Ο υποφαινόμενος του Δήμου Παραχελωϊτών πολλάκις  αναφέρθην εις τας κατά καιρόν συστηθείσας επιτροπάς διευθύνων και όλα υα αποδεικτικά των Στρατιωτικών εκδουλεύσεών μου, αλλά μέχρι τούδε δεν απήλαυσα ουδέν δικαίωμα…»    Το πιστοποιητικό του, υπογράφεται από τους Μ. και Ε. Κοντογιάννη, έχει ως εξής:    «Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν εν πάσει συνηδείσει ότι ο Κ. Γιάννης Τζόνος κάτοικος Μάκρυσης…δράξας τα όπλα εις χείρας άμα εκηρύχθη ο υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας ιερός Αγών ηκολούθησε την φωνήν του πολέμου, παραβρεθείς εις διαφόρους κατά των εχθρών κρισίμους μάχας, δις εις την γενομένην μάχην  της Υπάτης, εις την Καλλιακούδα, εις την μάχην του Άργους, εις την γενομένην μάχην εις Κρεμμίδι, και εις την γενομέμην μάχην του Μεσολογγίου,…….» Υπογράφεται από τους Μ. και Ε, Κοντογιάννη. Επικυρώνεται από τον  Δημαρχιακό Πάρεδρο Παραχελωϊτών ( Παυθέντος του Δημάρχου) Κ. Κεχρινιώτη» (Κούρνοβο).  Σε κατάλογο, Μάιος 1843, της Διοίκησης  Φθιώτιδος πο είναι γραμμένος μαζί μα άλλου 23 αγωνιστές συμπατριώτες τον έχει καταχωρημένο στα σιδερά αριστεία. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 181]  

[Γεώρ. Τζογκας ή ψωμάς κάτοικος Μάκρυση-σιδερένιο. Ο Γ. Τζόγκας, (2339) από Μάκρυση του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπέβαλε νέα ατομική αίτηση και πιστοποιητικά προς το Δήμο Μακρακώμης και ζητά να του απονεμηθεί το ανάλογο αριστείο των εκδουλεύσεών του προς την πατρίδα, διότι ενώ έχει πολλές φορές αναφερθεί σε διάφορες επιτροπές μέχρι τούδε δεν έχει δικαιωθεί. Με την τελευταία παράγραφος της αίτησής του καταλήγει: «…δια ταύτα το αναγγέλνο εν τη παρούση μου κατ’ επανάληψιν των πιστοποιητικών των οπλαρχηγών Μ. Κοντογιάννη και Νικολάου Κοντογιάννη παρακαλώ θερμώς να ευαρεστηθή και διατάξη την έκδοσιν του αριστείου μου, πεπεισμένος εις την δικαιοσύνην σας ότι θέλει ισακουσθή.  Υποσημειούμεθα  ο ευπειθέστατος   Γεώργιος Τζόγκας».

«Εν Αγά τη 8 Ιανουαρίου 1844        Πιστοποιούμεν ότι

O Κύριος Γ. Τζόγκας κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε στρατιωτικώς  απαρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνα μέχρι τέλους υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος παρευρέθην εις τας μάχας. εις εντός της Υπάτης, εις από τον αυτής εις Γιαννιτζού και εις άλλας πολλάς, έδειξεν πάντοτε ζήλον πατριωτισμού και γενεότητος  όθεν κατ’ αιτησίν του υπαφύωμεν προς αυτόν το παρόν μας διά να του χρησιμεύση όθεν ανήκει». Υπογράφεται από τους Μ. και Ν Κοντογιάννη, συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών των, ο Δήμαρχος Γ. Ζουλούμης Εν Αγά Σπερχειάδας τη 8 Ιανουαρίου 1844. Επίσης, στους δύο ταυτάριθμους καταλόγους, του Ευάγγ. Κοντογιάννη και του Υπουργείου των Στρατιωτικών: 8397/ 10 Μαΐου 1844 και 8397/12/Ιουνίου 1844 αντίστοιχα, φέρεται γραμμένος με α/α 130 και να λαμβάνει σιδερένιο αριστείο, ύστερα και από σύσταση του οπλαρχηγού του. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 259  και Φ. 286]

Σπύρος Τζόγκας κάτοικος Μάκρυσης να γίνει περαιτέρω διερεύνηση συσχέτιση με τον προηγούμενο  Φ. 259  Αυγουσ/29 σελίδα είναι καταχωρημένος

[Δημ. Τομαράς από Μάκρυση/σιδερένιο. Ο ίδιος φέρεται καταχωρημένος  με α/α 159 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8397-10-5-1844, του οπλαρχηγού Ευάγγ. Κοντογιάννης, με 623 άτομα, από διάφορα χωριά. Ο κατάλογος διαβιβάστηκε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση και τον πρότεινε για να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Ι. Π. Ρόδιου, εγκρίνει και στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397 ονομαστικό κατάλογο, προς τον Ευάγγ. Κοντογιάννη για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων στου δικαιούχους.  Παραθέτουμε το διαβιβαστικό αποστολής του καταλόγου: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284 και  Φ. 286]

[Κώστας Τομαράς  κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο. Ο ίδιος φέρεται καταχωρημένος  με α/α 160 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8397-10-1844, του οπλαρχηγού Ευάγγ. Κοντογιάννης, με 623 άτομα, από διάφορα χωριά. Ο κατάλογος διαβιβάστηκε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση και τον πρότεινε για να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Ι. Π. Ρόδιου, εγκρίνει και στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397 ονομαστικό κατάλογο, προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων στου δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή Ι. Τομαρά.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία», Φ. 284, Φ. 286]  

[Tουρμπέτας  Ιω (2339) κάτοικος  Μάκρυσης του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας. Εν Μάκρυση την 11η Ιανουαρίου 1844.

            «Προς την επί των στρατιωτικών Γραμματεία της επικρατείας

Ο υποφαινόμενος είμαι κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησα την πατρίδα στρατιωτικώς απαρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρη τέλους τα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεων μου διεύθηνον εις τας κατά καιρούς στρατιωτικάς επιτροπάς καθώς εις την Γραμματείαν ταύτην  Ιεραρχικώς διά το αριστείον μου κατά δυστυχίαν όμως μέχρι σήμερον στερούμε αυτό δια ταύτα το αναγγέλνο εν τη παρούση μου κατ’ επανάληψιν των πιστοποιητικών των οπλαρχιγών- Μ. Κοντογιάννη και Ν. Κοντογιάννην παρακαλώ θερμώς να ευαρεστηθή και διατάξη την εκδοσιν του αριστείου μου πεπεισμένος  εις την δικαιοσύνην σας, ότι θέλει ισακουσθή και υποσημειούμαι με σέβας    Ο ευπειθέστατος  Ιοάνης Τουρμπέτας»

Το δε πιστοποιητικό του περιληπτικά: «Ο Υποφαινόμενος υπηρέτησε την πατρίδα απαρχής  της υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών  του αγώνος. Παρευρέθηκε στις  μάχες: Υπάτης,  Γιαννιτσούς και σε άλλες. Όθεν κατ΄ αίτησή του δίδομε το παρόν πιστοποιητικό ίνα τω χρησιμεύση ανηκόντως…»  Υπογράφεται από τους Μ. και Ν Κοντογιάννη συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών, ο Δήμαρχος Σπερχειάδας. Γ. Ζουλούμης : Εν Αγά  Σπερχειάδας 8 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 259].

[Κώστας Τουρμπέτας από Μάκρυση/σιδερένιο. Ο ίδιος φέρεται καταχωρημένος  με α/α 142 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 8397-10-1844, του οπλαρχηγού Ευάγγ. Κοντογιάννης, με 623 άτομα, από διάφορα χωριά. Ο κατάλογος διαβιβάστηκε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση και τον πρότεινε για να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, επί υπουργίας Ι. Π. Ρόδιου, εγκρίνει και στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει τον υπό αριθμό 8397 ονομαστικό κατάλογο, προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων στου δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή Ι. Τομαρά.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία», Φ. 284, Φ. 286]    

[Φέκας Αλέξιος του Αθανασίου.(2339) Στις 8 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε για δεύτερη φορά αίτηση και πιστοποιητικό: «Πιστοποιούμεν ότι ο κύριος Αλέξιος Αθανασίου Φέκας κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε στρατιωτικώς  απ’ αρχής  της υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών  του αγώνος. Παρευρέθη εις τας μάχας εντός Υπάτης, εις αυτήν της Γιαννιτζούς και εις άλλαις πολλαίς. Έδειξε πάντοτε ζήλον πατριωτισμού και γενναιότητα. Όθεν κατ΄ αίτησίν του δίδομεν το παρόν μας ίνα χρησιμεύσει όθεν ανήκει..». Επικυρούται το γνήσιο των υπογραφών Μ. και Ν Κοντογιάννη οπλαρχηγών. Εν Αγά  Σπερχειάδας 8 Ιανουαρίου 1844. Ο Δήμαρχος Σπερχειάδας Γ. Ζουλούμης. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 259]

[Γεώργιος Φέκας  ετών 45 κάτοικος  Μάκρυσης. Στις 14 10βρίου 1841, από Αγά,  υπέβαλλε ατομικά αίτηση απονομής αριστείου προς την «Αριθ. 615/ Βασιλική επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας»  μέσω του Δήμου Παραχελωϊτών. Το υπογράφουν, οι Μ και Ε Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών οπό το Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδας Ν. Φλόρο. Το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:  «Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν, ότ, ο Κύριος Γεώργιος Φέκας εκ Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησεν υπό τας διαταγάς μας από το 1822 μέχρι το 1828 έτος, παρευρεθείς εις τας εξής μάχας: εις την του Κρεμμυδίου της Πελοπόννησο εις την έξοδον του Μεσολογγίου και εις πολλάς άλλας κρισίμους μάχας και άλλων οπλαρχηγών έδειξεν γενναιότητα και υπακοήν (δυσανάγνωστη λέξη προς τούτοις παρευρέθη  και εις την μάχη της Φοντάνας κατά του Μπαηράμ Πασά και της Άμπλιανης.- Κατά τούτων εφοδιάζεται με το παρόν έγγραφον μας δια να του χρησιμεύση ανηκοντως» Εν Αγά 14 10μβρίου 184. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 134] (1213467

[Χαράλαμπος Αναστασίου Φέκας  κάτοικος Μάκρυσης. Ο υποφαινόμενος στις  8 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας» μέσω του Δήμου Σπερχειάδας. Στην αίτησή του εκφράζει παράπονα  διότι ενώ έχει στείλει τα δικαιολογητικά του και παλαιότερα, «…..όμως μέχρι σήμερα στερούμαι αυτό (αριστείο)». Το δε πιστοποιητικό του το υπογράφουν ο Μ και Ν. Κοντογιάννης και για το γνήσιο των υπογραφών του επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη.Το δε πιστοποιητικό του έχει ως εξής:«Εν Αγά  τη 8 Ιανουαρίου 1844.  Πιστοποιούμεν ότι: Ο κύριος Χαράλαμπος Αναστασίου Φέκας  κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικά απαρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους υπό τη οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών του Αγώνος παρευρέθη εις τας μάχας: Εντός της Υπάτης και  από τον αυτής εις Γιαννιτσού και εις άλλαι πολλαί, έδιξεν πάντοτε  ζήλον πατριωτισμού και Γενναιότητα όθεν κατ’ ετησίν του υπαφίωμεν προς αυτόν το παρόν μας δια να του χρησιμεύση όθεν ανήκει Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 241]

[Κωστας φωλιάς κάτοικος Μάκρυση/σιδερένιο. Στις   9 Ιαν. 1844, οι οπλαρχηγοί: Γ . Διοβουνιώτης, Ν.  Πανοριάς και Δημ.  Χατζίσκος συνέταξαν ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, και τον διαβίβασαν προς την Βασιλική Στρατιωτική Γραμματεία της Επικρατείας «…. συστήνουν αυτούς ως άξιους διά να λάβουσι και φορώσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» τον  υποφαινόμενο τον προτείνουν για το σιδερένιο αριστείο ..» Ενώ  ο ίδιος με τον σε κατάλογο 3466/10 Μαρτίου 1844,  είναι γραμμένος με α/α 14, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζήσκο,  για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 230, Φ. 272]

Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε αγωνιστή, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών, προκειμένου να κατακτηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, Αριστείο ή Νομισματόσημο. Το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων, μύλων κ. ά. Τελικά, με τις κωλυσιεργίες των αετονύχιδων και άλλων τότε παραγόντων, απελπισμένοι για να θρέψουν, προσωρινά  τα παιδιά τους, τους τα πήραν οι λεφτάδες για κομμάτι ψωμί.

Διαβάστε για τα εκλογικά συμβάντα του χωριού το 1843Εδώ

Αριστεία διαδικασίες Περισσότερα→ Γιαννιτσού Αγωνιστές

 

Εδώ μπορείτε να δείτε τους Γεωργούς των χωριών του Δήμου Μακρακώμης κατά το 1856→Εδώ

[1] Αχελώο:  Παραποτάμια Μυθολογική θεότης  «Αχελώος μνηστήρ  γαρ ην μοι ποταμός λέγω»

[2] Πηγή:https://xwrionmakri.wordpress.com/

 

[3]  Δημαρχιακός πάρεδρος του Δήμου, είναι ο  Κ. Κιχρινιώτης  από Κούρνοβο

[4] Ο ίδιος υπογράφει στην αίτηση απονομής ως Μηρόπουλος