Μαυριλο Αγωνιστες του ’21

Μαυρίλο Αγωνιστές του΄21

Καταγράφηκαν συνολικά 128 ονόματα αγωνιστών του 1821,  εκ των οποίων, Τιμήθηκαν: 7 με Αργυρά Αριστεία,  50 με χάλκινα, 56 με σιδερένια και 12 μη προσδιοριζόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα

Με το παρόν πόνημα σκοπός μας δεν είναι να σας παρουσιάσουμε ένα φιλολογικό ή φιλοσοφικό αφήγημα. Απλά, έγινε μια φιλότιμη προσπάθεια, να συνταχθεί ένας κατάλογος ονομάτων-αγωνιστών, αυτών, που «δράξαντες τα όπλα» με αίμα και θυσίες , αψηφώντας τον θάνατο, προτάξανε τα στήθη τους για τα υψηλά ιδανικά, θεμελιώνοντας έτσι μια Νέα αναγεννημένη Ελλάδα, μέσα από τις στάχτες της πιο μαρτυρικής και μακραίωνης σκλαβιάς.

Ως απώτερος σκοπός μας τέθηκε, αφενός η γνώση της ιστορικής διαδρομής της Πατρίδας μας, στοιχείο γνώσης απαραίτητο κάθε ανθρώπου, να γνωρίζει την ιστορική διαδρομή του τόπου του, η οποία μας καθοδηγεί και μας παραδειγματίζει με τις γεμάτες αξίες πράξεις των παππούδων μας και αφετέρου, σαν επακόλουθο, η αναγνώριση αυτών των θυσιών ως απονομή δίκαιης  ευγνωμοσύνης.

Εμείς, με την αναμόχλευση των ιστορικών καταλόγων με τα αριστεία τιμής, θελήσαμε να αποδώσουμε μνήμη αιώνια και ελπίδα, πως η Ιστορική αυτή παρακαταθήκη, θα βρει στο παράδειγμά τους άξιους συνεχιστές.

Η αναγνώριση και η επιλογή των ονομάτων των αγωνιστών, μέσα από τους στρατιωτικούς καταλόγους των Γενικών .Αρχείων του Κράτους, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Τις περισσότερες φορές στους καταλόγους, στις αιτήσεις, αλλά και στα πιστοποιητικά των Αγωνιστών δεν αναφέρονται τα πατρώνυμα. Υπάρχουν πολλά πιστοποιητικά, που δεν αναφέρουν τόπο καταγωγής και η πιστοποίηση του αγωνιστή είναι δύσκολη.

Πολλά επίσης από τα ονόματα με το πέρασμα του χρόνου, μπορεί να έχουν αλλοιωθεί, ή να έχουν μεταφερθεί λανθασμένα και αναγραμματισμένα, όπως συμβαίνει και με πολλά ονόματα χωριών και τοπωνυμιών διαφόρων περιοχών, είτε από παραφθορά, είτε από αναγραμματισμό της λέξης.

Πρέπει επίσης να τονισθεί, ότι στους στρατιωτικούς καταλόγους, τα ονόματα των αγωνιστών συνήθως είναι γραμμένα με πρώτο το μικρό όνομα και μετά το επώνυμο. Αυτό, όταν συμβαίνει, διευκολύνει τον ερευνητή, αν έχει γνώση των επωνύμων της περιοχής, να τα μεταφέρει σωστά. Τα ονόματα στους καταλόγους είναι γραμμένα σύμφωνα με την τοπική διάλεκτο και με τους τοπικούς ιδιωματισμούς αυτών που συνέταξαν τον κατάλογο.

Επίσης δυσκολία παρουσιάζεται και στην ταυτοποίηση των ονομάτων μεταξύ των οικογενειακών κυρίων ιδίως ονομάτων, με τα πρώτα ξαδέλφια, που έχουν το ίδιο μικρό όνομα, αφού από τα πιστοποιητικά τους, τις αιτήσεις, ή τους καταλόγους των αριστειούχων, απουσιάζει το πατρώνυμο και η ηλικία. Όμως δυσκολία συναντά κανείς πολλές φορές, κυρίως, όταν δεν υπάρχουν στα χέρια μας οι αιτήσεις, τα πιστοποιητικά εκδουλεύσεων των αγωνιστών και το ίδιο όνομα αναφέρεται σε διαφορετικούς καταλόγους, με διαφορετικά απονεμηθέντα αριστεία.

Προσοχή επίσης απαιτείται, για την αναγνώριση των αγωνιστών, όταν υπάρχουν δύο και τρεις αιτήσεις με τα ίδια ονοματεπώνυμα αγωνιστών, με διάφορες χρονολογίες και με διαφορετική ημερομηνία γέννησης.

Πολλοί αγωνιστές από διάφορες περιοχές διαμαρτύρονται ότι χάθηκαν τα έγγραφά τους, που στάλθηκαν κατά το παρελθόν και αναγκάζονται να στείλουν νέα, ή διαφώνησαν ως προς την ανταμοιβή τους , δηλαδή ως προς το είδος του αριστείου, που τους στάλθηκε ή και με την βαθμολογία, που τους κατέταξαν. Αυτοί αναγκάσθηκαν, εκ νέου να καταφύγουν σε διάφορες επιτροπές, ή ακόμα και στα δικαστήρια για να δικαιωθούν.

Από την ανάγνωση των πιστοποιητικών διαπιστώνεται, πως πολλοί ήταν αυτοί που είχαν αρκετούς άνδρες στις διαταγές τους και τους πλήρωναν διαθέτοντας την περιουσία τους.

Η απονομή του αριστείου σε αυτούς, ήταν ανάλογη με τη δράση τους. έπαιρναν: σιδερένιο, χάλκινο ή Αργυρό.

Περισσότερες  λεπτομέρειες για τις διαδικασίες →Εδώ

Κατάλογος Αγωνιστών 

Ο ονομαστικός Κατάλογος αγωνιστών του ‘21 του χωριού που ακολουθεί περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων , τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά.  

[Αγγελοθανασόπουλος Γεώργιος κάτοικος Μαυρίλο, χάλκινο. Με τον κατάλογο 10554/6/6/ 1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ. Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε για χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο προς τον Ε. Κοντογιάννη για χρήση της διανομής, των 337 αριστείων στους προτεινόμενους.    Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]         /1254477

[Αθανασίου Κολιός κάτοικος Μαυρίλο. Προτάθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο να τιμηθεί με το   χάλκινο αριστείο . Το διαβιβαστικό έγκρισης, φέρει την υπογραφή του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή:  Γ. Α. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287]     /1255032

[Αθανασίου Νικόλαος*  κάτοικος  Μαυρίλο. Κατάλογος: 23-11-1843, προτείνεται από τους οπλαρχηγούς: Χ, Περραιβό,  Χρηστ, Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, να τιμηθεί με  το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ. «Αριστεία» Φ. 196 ] * Κατά πάσα πιθανότητα ο υποφαινόμενος είναι ό ίδιος με τον Αθανασίου Κολιό

[Αλεξάκης Δημήτριος ή Μήτρος  κάτοικος Μαυρίλο/σιδερένιο. Υπέβαλε αίτηση ατομική απονομής αριστείου και πιστοποιητικό  συμμετοχής, στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας Αγώνα προς το Δήμο Τυμφρηστού, προκειμένου αυτά  να διαβιβασθούν στις αρμόδιες επιτροπές αριστείων για να του χορηγηθεί  το ανάλογο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 174, Φ.134]   

[Αναγνωστάκης Γρηγόρης κάτοικος Μαυρίλο/Χάλκινο  Προτείνεται  από τον Γεώργιο Χατζηχρήστου εξ  Υπάτης για να λάβει το χάλκινο αριστείο. Το διαβιβαστικό του καταλόγου, υπογράφεται υπό το Ι. Μακρυγιάννη. Επίσης, ο  Αναγνωστάκης Γλυγόρης κάτοικος Μαυρίλο, με προγενέστερο  κατάλογο Νο 10554/6 Ιουνίου 1844, ο  Ε. Κοντογιάννης και Γ. Αινιάν, τον πρότειναν  για χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ.186, Φ, 286 και Φ. 287]

[Αναγνωστάκης Γιάννος  κάτοικος Μαυρίλο/Αργυρό (Προύχοντας-Δημογέροντας). Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο αξιωματικών και παρακάτω Διάταγμα τιμήθηκε με το αργυρό αριστείο,“ ως προύχοντας – Δημογέροντας”, ήτοι: “Επι τη προτάσει της υμετέρας επί των Στρατιωτικών Γραμματείας,  ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου, έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος επί κεφαλής των εγχωρίων των.- Αθήνα 15 Μαΐου 1844” Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία  «Αριστεία» Φ.276]

[Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος Ιωαν. κάτοικος Μαυρίλο/χάλκινο.  Προτείνεται  από τον Γεώργιο Χατζηχρήστου από  Υπάτη, για να λάβει το χάλκινο αριστείο. Το διαβιβαστικό του καταλόγου, υπογράφεται από τον  Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία Φ. 287]

[Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος κάτοικος Μαυρίλο/ χάλκινο αριστείο. Το ίδιο με τον προηγούμενο και στον ίδιο κατάλογο.   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287]

[Αναστασίου Νικολάος εκ Πάργας ετών 38, κάτοικος Μαυρίλο/σιδερένιο. Στις 15 Δεκεμβρίου 1841, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων προς τον Δήμο Τυμφρηστού, με την παράκληση να διαβιβαστούν αρμοδίως προκειμένου να του χορηγηθεί το αναλογούν αριστείο. Το δε πιστοποιητικό, το  υπογράφουν ο Μ: Κοντογιάννης και Ευαγγέλης Κοντογιάννης και πιστοποιείται από τον Μήτρο Καββαδία υπολοχαγό, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι διά του παρόντος μας ότι ο Νικόλαος Αναστασίου εξ Ηπείρου νυν κάτοικος Μαυρίλου …. Εχρημάτησε στρατιώτης απ’ αρχής του Ιερού αγώνος μέχρι τέλους διατέλεσν υπό την οδηγίαν των υποφαινομένων, με Φραγγίσταν, με   κώστα βλαχόπουλον, παραυρεθείς εις τας μάχας Καλιακούδα, Σοβολάκου, εις μεσολόγγι, εις ρήγανη, εις Δραγαμέστου, και εις άλλας πολλάς μαχας….. Όθεν εις βεβαίωσιν τούτον δίδομεν το παρόν μας κατ’ έτησίν του δια να το χρησιμεύσει ανήκοντος…» Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία Φ. 148 και Φ 186]             /1219124

[Βάγιας Ιωάννης κάτοικος  Μαυρίλο, τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο . Ο  κατάλογος Νο 6836/7 Μαΐου 1844 του Υπουργείου των Στρατιωτικών, διαβιβάστηκε  προς τον Συνταγματάρχη  Χρηστόδουλου. Χατζηπέτρου, προκειμένου τα προτεινόμενα αριστεία να  δοθούν στους δικαιούχους. Ο προτεινόμενος έλαβε σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Βάγιας  Κώστας κάτοικος Μαυρίλο σιδερένιο Το ίδιο με τον προηγούμενο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

 [Βλάχος Δημήτριος κάτοικος Μαυρίλο*/σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό στρατιωτικό κατάλογο Νο 1/24 8βρίου 1843, προς τη  Διοίκηση Φθιώτιδος, για χρήση της διανομής των αριστείων. Λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία Γ. Α. Κ “Αριστεία” Φ.190] *Η καταγωγή με επιφύλαξη,, διορθωμένο

[Γεωργίου Ζαχαρίας, κάτοικος Μαυρίλο Φθιώτιδας αξιωματικός Α.Ν.Μ.Υ 1698. Αίτηση ανταμοιβής στις 6 Μαΐου και μια δεύτερη στις 24 Μαΐου 1865. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους: Ι Φραγγίστα, Β. Μαυροβουνιώτη και Μ. Κοντογιάννη. Πήρε μέρος στις Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών, υπό τον Σπ. Κοντογιάννη, Γραβιάς και Άμπλιανης κατά του Ομέρ Βρυώνη, Γιαννιτσούς κατά του Κεχαγιάμπεη του Δράμαλη, Βρύσης Ζαχαράκη κατά του Σεληχτάρ, υπό τον Κ. Βελή. Καλιακούδας, υπό τον Ν. Κοντογιάννη, Βρύσης Παπαδιάς Κραβάρων κατά του Μπανούση Σεβρανη, Δερβεκίστας και Μεσολογγίου, απ’ έξω με το Σερέτη Γιολδάση. Γραφόταν και Μερκαδίτης. Πηγή:Ν. Αντωνόπουλος. Lavanitsa.gr]

[Γρηγορόπουλος Ιωάννης κάτοικος  Μαυρίλο/χάλκινο. Προτείνεται και λαμβάνει χάλκινο, πιθανόν καταγωγής από Ασπροπόταμο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 354 προτεινόμενων αριστείων στους αγωνιστές, από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286]    /1253850

[Δεδούσης Γεώργιος του Ιω κάτοικος Μαυρίλο/χάλκινο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο κυρίως Ευρυτάνων και φέρεται να λαμβάνει χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία Γ. Α. Κ “Αριστεία” Φ.259, Φ.174]

[Δημητρίου Αθανάσιος κάτοικος Μαυρίλο. Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου προς το Δήμο Τυμφρηστού καθώς και το πιστοποιητικό του, με το οποίο βεβαιώνεται η συμμετοχή του σε διάφορες μάχες για τη χορήγηση του αριστείου του. Η Διοίκηση της Φθιώτιδας με το υπό αριθμό Νο 4322/1960/ 19-8-1839, διαβιβάζει κατάλογο 21 αγωνιστών του Δήμου Τυμφρηστού, συνοδευόμενος με τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά, του υποφαινομένου  προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας, με την  παράκληση να διατάξει  ό,τι εγκρίνει. Ο ίδιος είναι γραμμένος, με α/α 9, στον κατάλογο. Στην αίτησή του  αναφέρει: “Ο υποφαινόμενος Δημητρίου Αθανάσιος γέννημα θρέμμα  της προτευούσης του Δήμου Τυμφρηστού της επαρχίας Φθιώτιδος ετών τεσσαράκοντα πέντε….    ο υποφαινόμενος από αρχής του ιερού αγώνος έλαβον τα όπλα υπέρ ανεξαρτησίας της φίλης πατρίδος ως στρατιώτης και υπαξιωματικός υπό την οδηγίαν του Σπύρου Κοντγιάννη, σιαφάκα, Γιολτασιδες, Χρ. Χατζηπέτρου, και με άλλων οπλαρχηγών,παρευρέθην, εις πολλάς Μάχας της πελοποννήσου, εις την πολιορκιαν Μεσολογγίου, εις  καλιακούδαν  ώστε αναδεικνυονται από τας πληγάς όπου έλαβον παρά το οθωμανικόν στράτευμα του οθωμανού σκόντρα αμπασιά, εις κεφαλόβρυσον και εις καλιακούδαν της επαρχίας  ευρυτανίας όπου εις τον θάνοτον του αϊμνήστου Μάρκου βότσιαρη έλαβον την πληγήν εις την δεξιάν του λαιμού μου όπου σας είναι πασιδειλον, και εις άλλας πολλάς Μάχας του ελληνικού κράτους. Διεύθυνα Κε Δήμαρχε  εις τα 1834 και .1835 εγκαίρως εις τας εξεταστικάς από των στρατιωτικών εκδουλεύσεων  επιτροπάς τα όσα πιστοποιητικά είχα αλλά παρ’ ελπίδα δεν εδυνήθην να λάβω ο υποφαινόμενος, ούτε το σιδερούν εθνόσημον καθώς και οι λοιποί συναγωνιστές μου….” Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 49]   7728856

 [Ζαρλοπουλος Κώστας Φ 187]

[Ζαρογιαννίδης  Α διαμονή Μαυρίλο. Η Διοίκηση της Φθιώτιδας με το υπό αριθμό Νο 4322/1960/ 19-8-1839, διαβιβάζει κατάλογο 21 αγωνιστών του Δήμου Τυμφρηστού, συνοδευόμενος με τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά τους προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας, με την  παράκληση να διατάξει  ό, τι εγκρίνει, ο υποφαινόμενος είναι, με α/α 18 στον κατάλογο μαζί με τον Ζογραλίδη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 71]

[Ζο(ω)ρόπουλος Θεοδωρής κάτοικος Μαυρίλο ετών 35. Ο Δήμαρχος Τυμφρηστού, στις 24 10βρίου 1841, διαβιβάζει προς τη Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδος την επαναληπτική ατομική  αίτηση και το  πιστοποιητικό του αναφερομένου αγωνιστή για τα περαιτέρω. Ενώ ο ίδιος στην αίτηση που κατέθεσε,  εκφράζει τη λύπη του διότι, ενώ είχε και παλαιότερα (1839)  στείλει τα πιστοποιητικά του, “μέχρι σήμερα  δεν έχω δικαιωθεί”. Το δε πιστοποιητικό του αναφέρει: “Πιστποποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Θεόδωρος Ζυρόπουλος παρευρέθη υπό την οδηγίαν μας ως στρατιώτης και υπαξιωματικός εις το διάστημα της επαναστάσεως και παρευρέθη εις τας μάχας, της Καλιακούδας, του Νεσολογγίου, Όθεν κατ’ αίτησίν του δίδομεν το παρόν ίνα του χρησιμεύση όπου δεί Μ. Κοντογιάννης συνταγματάρχης, Ε. Κοντογιάννης  αντισυνταγματάρχης, Εν Αγά 14 Δεκ. 11841” Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 148]             /1218964

[Ζαρόπουλος Χρήστος κάτοικος Μαυρίλο. λαμβάνει Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Ευρυτάνων, αριθ. 830 αχρονολόγητο, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας προς χρήση της διανομής των αριστείων. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ Αριστεία Φ.274]

[Ζωγραφίδης Νικόλαος κάτοικος Μαυρίλο, χάλκινο. Με τον στρατιωτικό κατάλογο 171 του1836 που υπηρετούσε ως στρατιώτης της οροφυλακής. Φέρεται να λαμβάνει σιδερένιο. Ενώ σε έτερον κατάλογο μεταξύ Ευρυτάνων του χορηγείται το χάλκινο αριστείο. Ο  Ζωγράφος ή Ζωγράφου Νίκος Διαμονή Μαυρίλο, ετών 40. Κατά το 1839 /31 Ιουλίου, υπέβαλε  ατομική  αίτηση  (Αριθ, 1230) και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων απονομής αριστείου προς το Δήμο Τυμφρηστού, με την παράκληση αυτά να διαβιβαστούν  αρμοδίως για να του χορηγηθεί το αριστείο του. Η Διοίκηση της Φθιώτιδας με το υπό αριθμό Νο 4322/1960/ 19-8-1839, διαβιβάζει κατάλογο 21 αγωνιστών του παραπάνω Δήμου, συνοδευόμενος με τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά τους προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας, με την  παράκληση να διατάξει  ό,τι εγκρίνει. Επίσης ο ίδιος είναι γραμμένος, με α/α 15, στον κατάλογο. Η δε  αίτησή του έχει ως εξής: Προς τον Δήμαρχο Τυμφρηστού Φθιώτιδος

Ο υποφαινόμενος Νικ. Ζωγράφου Γεννημα και  θρέμμα του χωρίου Μαυρίλου του Δήμου Τυμφρηστού της επαρχίας Φθιώτιδος ετών 40, αναφέρομαι Κ. Δήμαρχε ότι καθώς σας είναι γνωστόν και ο υποφαινόμενος απ’ αρχής του ιερού αγώνος έλαβον τα όπλα υπέρ της ανεξαρτησίας της πατρίδος και ως  στρατιώτης και υπαξιωματικός υπό την οδηγίαν την ρηθέντων οπλαρχηγών, Σπύρου Κοντογιάννη, Γ. Δράκο, Γιολντάση,σιαφάκα, Χρηστ. Χατζηπέτρου, και με άλλων  πολλώ οπλαρχηγών, όπου και ο υποφαινόμενος  ευρέθην εις όλας τας μάχας του ελληνικού κράτους με αυτούς. Διεύθυνα εγκαίρως εις τα εξεταστικάς επί των στρατιωτικών εκδουλεύσεων επιτροπάς, τα άποια πιστοποιητικά είχα αλλά παρ’ ελπίδα δεν εδυνήθην  και ο υποφαινόμενος να λάβω  ούτε το σιδηρούν εθνόσημον, καθώς  και οι λοιποί  συναγωνιστές μου.

Διό αναφέρομαι προς υμάς Κ. Δήμαρχε κατά συνέπειαν της υπαριθ. 1201 1/13  Μαρτίου ειδοποίησις της Βασιλικής επί των στρατιωτικών Γραμματείας Ίνα ενεργήσητε ό τι εκ των καθηκόντων σας

Ο επειθέστατος Δημότης  νικος Ζωγράφου

Ενώ με τον κατάλογο με αριθμό.6836/2 Ιουλίου 1844 του χορηγείται  το χάλκινο αριστείο, μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου. Πιθανολογείται ότι , ο Ν. Ζωγραφίδης και Ν. Ζωγράφος είναι, ένα  και το αυτό πρόσωπο. Άλλωστε και ο Δήμαρχος στην παραπάνω αναφερομένη αίτηση του, στο αριστερό μέρος αυτής σημειώνει “… ότι δεν υπάρχει άλλος με το όναμα και το  επώνυμο  εις όλην την Διοίκησιν του Δήμου μου” Πηγή:  Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία”  Φ 71.  Φ .259  και Φ.282]

 [Ζωγραφίδης* Χρηστόδουλος κάτοικος  Μαυρίλο/Αργυρό. 30 Ιουλίου 1839  κατέθεσε  αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό βεβαιώνοντας τις διάφορες μάχες που έλαβε μέρος, προς το Δήμο Τυμφρηστού , προκειμένου να προωθηθούν στις αρμόδιες αρχές αριστείων “[….].γεννηθείς κατά το 1814 ετών 45 κάτοικος Μαυρίλο από αρχής του ιερού αγώνα έλαβα τα όπλα  υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας … υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών εδιέθεσα όλα τα  ενδεικτικά και  αποδείξεις των εκδουλεύσεών μου κατά το 1833 διά μέσου της Δημογεροντείας  των Νέων πατρών  και τα οποία έλαβα από διαφόρων οπλαρχηγών… και ευελπιστούσα να λάβω βαθμόν, τουλάχιστον υστερούμαι και αυτό το εθνόσημον το οποίο έλαβον οι λοιποί συναγωνιστές μου…” Και αφού αναφέρεται  σε διαφόρους εγκυκλίους και ψηφίσματα  της Βασιλικής Γραμματείας των Στρατιωτικών, προσκαλεί το Δήμαρχο Τυμφρηστού να διαβιβάσει  την παρούσα αίτησή του “δια της ανηκούσης οδού” Υπογραφή χρ:Ζογραφίδης. Στις 9 Ιανουαρίου 1844 οι οπλαρχηγοί; Γ. Δυοβουνιώτης, Ν. Πανοριάς, Δ. Χατζίσκος  μεταξύ άλλων, προτείνουν  τον υποφαινόμενο για αργυρό αριστείο. Πηγή:  Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία”  Φ 230.  Φ .259  και Φ.282]

[Ζωγρα(ο)λίδης* Χρήστος κάτοικος Μαυρίλο. Η Διοίκηση της Φθιώτιδας με το υπό αριθμό Νο 4322/1960/ 19-8-1839, διαβιβάζει κατάλογο 21 αγωνιστών του Δήμου Τυμφρηστού,  συνοδευόμενος με τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά τους προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας, με την  παράκληση, αυτή να διατάξει  ό,τι εγκρίνει.  Είναι καταχωρημένος με, α/α 18 στον κατάλογο,  ως Χρήστος Ζωγρολίδης  Δεν αποκλείεται, ο Ζωγρολίδης να είναι ο προηγούμενος αγωνιστής, αλλά με αυτό το όνομα τον συναντάμε σε δύο καταλόγους; Σε αυτόν της Διοίκησης Φθιώτιδας και σε αυτό που αμείβεται με σιδερένιο.

[Θαννόπουλος  Γεώργιος από Μαυρίλο /χάλκινο. Προτείνεται από τον Γ. Χατζηχρήστο για χάλκινο αριστείο. Το διαβιβαστικό της έγκρισης, υπογράφεται από τον Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία»  Φ. 287]  /1255032

[Θανόπουλος Ιωάν. κάτοικος  Μαυρίλο/σιδερένιο.   Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συντάχθηκε από τους  Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν  και διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία. Προτείνεται για σιδερένιο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 19 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και επιστρέφει τον υπό αριθμό 10554 κατάλογο, προς τον Ε. Κοντογιάννη για διανομή των 337 αριστείων στους προτεινόμενους.     ” Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 286]

[Καλετζόπουλος Ζαχαρίας κάτοικος Μαυρίλο/χάλκινο, Προτείνεται από τον Γ. Χατζηχρήστο για χάλκινο αριστείο. Το διαβιβαστικό της έγκρισης, υπογράφεται από τον Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ.“Αριστεία  Φ. 287]    /1255032

[Καλέντσου ή Καλέντζου Ιωάννης κάτοικος Μαυρίλο/χάλκινο. Ο δήμαρχος Τυμφρηστού, στις 19 10βρίου 1841, επισυνάπτει στο υπό αριθμό 698/554 διαβιβαστικό του, την επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό του αναφερομένου, προς την Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδος, δηλώνοντας μεταξύ άλλων: Βλέπε αίτηση και πιστοποιητικό Σπύρου Καλέζτου.

Το δε πιστοποιητικό του, υπογράφεται από τον οπλαρχηγό Χρ. Περραιβό Συνταγνατάρχη , Ιω. Κ. Τζαμάλα Ταγματάρχη, 15/9βρίου 1841, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Γιάννος Καλεντζος κάτοικος του χωρίου Μαυρίλου….. παρευρέθη εις τας μάχας δις της Υπάτης υπό τον Αρχηγόν Καλτζοδήμον  εις τα Καγγέλια του Καρπενησίου εις το Κεφαλόβρυσον αυτού και εις την Καλιακούδαν υπό τον οπλαρχηγόν  Κ . Στράτον, εις Άμπλιανη, και πανασάρην Σαλώνων με τον οπλαρχηγόν  Πανουριάν εις όλας τας των Αθηνών Μάχας επί της πολιορκίας αυτής Γεωργίου, εις Δίστομον και ράχοβαν Λεβαδείας καθώς και εις Μεραφέντη  Ναυπάκτου υπό του αρχηγού Καραϊσκάκη……..» Φέρεται καταχωρημένος και στο ονομαστικό κατάλογο των Ασπροποταμιτών μαζί με τον Σπ. Καλέντσο .Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία   Γ. Α. Κ. «Αριστεία» Φ. 148, Φ. 285 και Φ. 287]

[Καλεντσόπουλος Χρηστόδουλος  κάτοικος Μαυρίλο/χάλκινο.  Προτείνεται από τον Γ. Χατζηχρήστο για χάλκινο αριστείο. Το διαβιβαστικό της έγκρισης υπογράφεται υπό το Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. “Αριστεία  Φ. 287]    /1255032

[Καλεύτσης* Σπύρος κάτοικος Μαυρίλο/χάλκινο, ως υπαξιωματικός, Με τον ονομαστικό κατάλογο 23 Ν/βρίου 1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Β, Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτείνεται για Χάλκινο αριστείο Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. “Αριστεία” Φ 196, Φ 287και Φ.190]

[Καλέντζος  ή Καλέτσος Σπύρος  ετών 40, κάτοικος Μαυρίλο/ χάλκινο, πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο.  Ο δήμαρχος Τυμφρηστού στις 19 10βρίου 1841, επισυνάπτει στο διαβιβαστικό του, υπό αριθμό 699/555, την επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό του, προς την Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδος, δηλώνοντας μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχει άλλος  φέρον το όνομα και το επώνυμο του αναφερομένου, αλλά ούτε εκατηγορήθη για πλημμέλημα παρά του αρθρού 22 του ποινικού Νόμου…». Ο δε ίδιος στην αίτηση του μεταξύ άλλων αναφέρει: «….και μέχρι σήμερον μηδέ αυτό το εθνόσημον Απήλαυσα κατά συνέπειαν όθεν των περί των κειμένων απαρτήσεων της επί των Στρατιωτικών Βασιλικής Γραμματείας, επισυνάπτω εν τη παρούση μου πιστοποιητικόν  αφορών τας εκδουλεύσεις μου υπογεγραμμένων παρά των οπλαρχηγών του Αγώνος Χηστ. Περραιβού συνταγματάρχου και Παπακώστα Τσιαμάλου (Τζαμάλλα) Ταγματάρχου  και Παρακαλώ το Δημαρχείον….»  Μάχες που έλαβε μέρος: « … δις εις υπάτην, υπό τον αρχηγόν Καλτσοδήμο, εις τα Καγγέλια Καρπενησίου, εις το Κεφαλόβρυσον αυτού και εις την Καλιακούδαν υπό τον υπαρχηγόν Κωνσταντίνον Σάρδην, εις Άμπλιανη και Πανασσάρη Σαλώνων με τον Αρχηγόν Νάκον Πανοριά. Εις όλας των Αθηνών Μάχας επί της πολιορκίας αυτής, εις Δίστομον, της ράχοβας Λεβαδείας, καθώς και εις μεραφέντη Ναυπάκτου υπό τον Γεώργιον Καραϊσκάκι, ταύτα πάντα γνωρίζοντες  οι υποφαινόμενοι  κατ΄ αίτησίν του επαφίομεν το παρόν μας διά να τω χρησινεύση όπου ανήκη….» Υπογράφεται από τον Χριστόφορο  Περραιβό , και Π. Τζαμάλα.  Ο ίδιος μέσω του Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου,  φαίνεται να συστήνεται και να λαμβάνει Χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.148, Φ.285, Φ, 286 και Φ 287]

[Καραγιάννης Δημήτριος κάτοικος Μαυρίλο/σιδερένιο. Ο  κατάλογος νο 6836/7 Μαΐου 1844, διαβιβάζεται: Προς τον Συνταγματάρχη  Χρηστ. Χατζηπέτρο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους, ήτοι: Σας διευθύνομεν εγκλείστως ονομαστικόν κατάλογον  234 αριστειούχων  συστηθέντων παρ’ υμίν διά σιδερένια αριστεία, μετά των ανηκόντων  ταινιών και διπλωμάτων διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Ο  Καραγιάννης Δημ. αναφέρεται και στον κατάλογο Νο 10554, με τον οποίο προτείνεται για σιδερένιο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 282 και Φ 286]   /1254478

[Καραγιάνης  Γλυγόρης κάτοικος Μαυρίλο/σιδερένιο.  Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συνάχθηκε από τους  Ε.  Κοντογιάννη και Γ.  Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία,  προτείνεται για σιδερένιο Αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών στις 19 Ιουνίου 1844,διαβιβάζει το υπό αριθμό 10554 έγγραφο,  προς τον Ε. Κοντογιάννη, για διανομή των 337 αριστείων στους προτεινόμενους.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 286]   /1254477

[Καραγκούνης Γεώργιος από Μαυρίλο/χάλκινο, Προτείνεται και λαμβάνει χάλκινο αριστείο μέσω του  Συνταγματάρχη  Χρηστόδουλο  Χατζηπέτρου. Κατάλογος  με αριθμό.6836/2 Ιουλίου 1844. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”. Φ.282]

[Καραχάλιος Δημήτρης πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο/Χάλκινο. Προτάθηκε και έλαβε χάλκινο  αριστείο.  Πιθανόν καταγωγής από Ασπροπόταμο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστόδουλο  Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 354 προτεινόμενων αριστείων στους αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286]           /1253850

{Κατσαρός Γεώργιος πιθανή καταγωγή Άγραφα, κάτοικος Μαυρίλο/ Αργυρό, . προύχοντας και «Δημογέροντας. Κατέθεσε ατομική αίτηση απονομής αριστείου καθώς και πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, προς το Δήμο Οιχαλίας στις  5 Ιουλίου 1840. Το πιστοποιητικό το υπογράφουν οι: γιαννάκης γηολντάδης, νικολάκης γιολντάσης Ι, Γκούρας και τζαμάλας. Αναφέρει: “Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι. Ότι ο εξ Αγράφων Γεώργιος Κατσαρός, ο κατοικών ήδη εις Μαυρίλου υπηρέτησεν στρατιωτικός διατελών ως οδηγός σώματος,ενίοτε και υφ ημών, και ότι πρευρέθη εις όλας τας σημαντικάς  υπέρ της αναξαρτησίας της φίλης ημών πατρίδος γενηθείσας κατά των τυράνων μάχας αντιπαρεστάνων εαυτόν του με απαράμιλλον ζήλον και προθυμίαν εις όλας τα εποχάς, καθ’ ας έδειξε τρανότατα δείγματα ηρωϊσμού (δύο λέξεις δυσσανάγνωστες)

          Διο κατ’ αιτησίν του  τω επαφίεται το παρόν ίνα τω χρησιμεύση εις του διά τον οποίον ζητείται σκοπού”  Όμως  στις 15 Μαΐου 1841 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, ύστερα από πρόταση της Επί των στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας αποφασίζει τη χορήγηση Αργυρά αριστεία σε 18 άτομα μεταξύ των οποίων και ο υποφαινόμενος. Ήτοι:

“Επι τη προτάσει της Ημετέρας επί των Στρατιωτικών Γραμματείας,  ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου, έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος επί κεφαλής των εγχωρίων των.- Πηγή:  Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ.277 και Φ 114]

ατσαρός Δημήτριος  του Γεωρ. πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα κάτοικος Μαυρίλο,/σιδερένιο. Βρίσκεται σε κατάλογο στρατιωτικό υπό αριθμό 1/28/8βρίου 1843, προς  τη  Διοίκηση Φθιώτιδος για χρήση της διανομής των αριστείων, τον έχει για σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία“  «Αριστεία» Φ.191]

[Κατσαρός Δημήτριος κάτοικος Μαυρίλο, Οι οπλαρχηγοί: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ, Δυοβουνιώτη, στις 23/Απριλίου 1843,διαβίβασαν ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, προς την επί των στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας και τον υποφαινόμενο,  να λάβει το Αργυρό αριστείο, ήτοι: Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της επικρατείας

           Α  οι υποφαινόμενοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης γραμματείας τους παρά πόδας σημειουμένους αξιωματικούς, και μη, κατοίκους διαφόρων χωρίων της Φθιώτιδος, οι οποίοι μέχρι τούδε παραγκονισμένοι χωρίς να λάβουσι τα ανήκοντα εθνόσημα, μ’ όλον όπου ούτοι διεύθυναν προ χρόνων τα πιστοποιητικά των και ως εκ της πολυκαιρίας φαίνεται δεν παρελήφθησαν άλλα μεν εις τας τοπικάς Αρχάς, και άλλα αλλαχού

          εκ τούτου γνωρίζοντες οι υπογεγραμμένοι εκ του πλησίον τους περί ου ο λόγος ως χαίροντες τα προσόντα των αγωνιστών, παρακαλούμεν να δοθώσι τα εθνόσημα ως εφεξής:

υπογράφουν οι Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Β, Δυοβουνιώτη.Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ Φ. 196,  Φ..276 Φ].   Στον επανέλεγχο, δεν βρέθηκε να λαμβάνει το προτεινόμενο αριστείο.

[Κατζόγιαννος Βασίλειος κάτοικος Μαυρίλο. Σιδερένιο. Προτάθηκε και τιμήθηκε με το  προτεινόμενο σιδηρούν αριστείο, μέσω του  Συνταγματάρχη  Xρηστόδουλο  Χατζηπέτρου. Περιλαμβάνεται σε κατάλογος με 234 αγωνιστές και  με αριθμό.6836/28/4/1844. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.282]

 [Κατζούδας Γιάννος κάτοικος Μαυρίλο, σιδερένιο. Προτάθηκε και τιμήθηκε με το  προτεινόμενο το σιδερένιο αριστείο, μέσω του  Συνταγματάρχη  Xρηστόδουλο  Χατζηπέτρου. Περιλαμβάνεται σε κατάλογος με 234 αγωνιστές και  με αριθμό.6836/28/4/1844. Πηγή:   Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”. Φ.282]

[Κατσούδας Κ. Ι. κάτοικος Μαυρίλο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αριθ. 830, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής των αριστείων Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία Φ274]

[Κλευτοδήμος Αθανάσιος κάτοικος Μαυρίλο, προτείνεται από τους οπλαρχηγούς: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Β, Δυοβουνιώτη για Χάλκινο αριστείο. Ενώ σε μεταγενέστερο ονομαστικό κατάλογο, αναφέρεται ως Κλεπτοδήμος Αθανάσιος και ότι δεν έχει λάβει ακόμη το αριστείο του. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 196, Φ 287]  /125503

[Κομπρίτης Γιαννάκης κάτοικος Μαυρίλο, Πιθανή καταγωγή  από  Ασπροπόταμο, υπαξιωματικός,  προτείνεται από τους οπλαρχηγούς:  Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη,  για Χάλκινο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ196]

[Καλέτζος Ιωάννης κάτοικος Μαυρίλο. Μέσω του  Συνταγματάρχη Χ Χατζηπέτρο φαίνεται να λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος υπογράφεται από τον  Υπουργό των στρατιωτικών Π. Ι. Ρόδιο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» .Φ 285.Φ 287]              /11253850 255032/

[Κολέτσος  Σπύρος κάτοικος Μαυρίλο. Είναι καταχωρημένος σε  κατάλογο αριθ.  2/19/8βρίου 1843 της Διοίκησης Φθιώτιδος με 26 αγωνιστές. Λαμβάνουν  σιδερένια αριστεία. Πηγή:   Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ.190]

[Κολονέλος Γιάννης κάτοικος Μαυρίλο. 6-6-1844,  προτάθηκε από τον Γ. Χατζηχρήστο από Υπάτη για χάλκινο αριστείο, επί Υπουργίας Ανδρέα  Λόντου, Κατάλογος των όσων έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα. Το σχετικό διαβιβαστικό φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία  Γ. Α. Κ. «Αριστεία»  Φ. 287]

[Κοντοχρηστόπουλος Αναστάσης, κάτοικος Μαυρίλο, χάλκινο. Προτάθηκε και έλαβε το χάλκινο  αριστείο.  Πιθανή καταγωγή,  από Ασπροπόταμο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 354 προτεινόμενων αριστείων στους αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286]

[Κορελούκης Δημήτριος κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Προτάθηκε και έλαβε το χάλκινο αριστείο.  Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31/5/1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 354 προτεινόμενων αριστείων στους αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286]

[Κουτής Γεώργ. από Μαυρίλο  Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συνάχθηκε από τους  Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάνα  και διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία και προτείνεται για χάλκινο Αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών στις 19 Ιουνίου 1844,διαβιβάζει το υπό αριθμό 10554  προς τον Ε Κοντογιάννη για διανομή των 337 αριστείων στους προτεινόμενους.  Ο ίδιος Κουτής Γεώργιος κάτοικος Μαυρίλο, για τον ίδιο λόγο,  βρίσκεται καταχωρημένος σε μεταγενέστερο κατάλογο  και τον έχουν και εδώ για χάλκινο. 6 Ιουλίου 1844. Πηγή:  Γ. Α. Κ.- Κεντρική Υπηρεσία  “Αριστεία” .Φ 286 και  287]              /1255032/1254477

[Κούτσικος Ιωάννης πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Προτάθηκε και έλαβε  το χάλκινο αριστείο.  Πιθανόν καταγωγής από Ασπροπόταμο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ 31/5/1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη  Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των 354 προτεινόμενων αριστείων στους αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286]

[Λαγόπουλος Δημητ από Μαυρίλο  σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο του Γ. Χατζηχρήστου, ως:  “Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μή λαβόντων εισέτι  6 Ιουνίου 1844”. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ. Φ. 287]  Επίσης, ο  Λαγόπουλος Δημήτριος Από Μαυρίλο, με σιδερένιο αριστείο, είναι και  σε Κατάλογο Νο.  6836/7 Μαΐου 1844, ο οποίος στάλθηκε προς    Αποστολή αριστείων Προς τον Συνταγματάρχη Χρ. Χατζηπέτρου.    λαγόπουλος* Δημήτριος έχει  πιθανή καταγωγή από  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον,  συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282, Φ 285 και Φ.286]  *Σημείωση: Δεν αποκλείεται, ο Δημητ. Λαγός ή Λαγόπουλος να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, από Άγραφα ή Ασπροπόταμο. Το ίδιο, πιθανολογείται ότι συμβαίνει και με τον Κώστα Λαγό ή Λαγόπουλο που ακολουθεί.

[Λαγός Κώστας κάτοικος Μαυρίλο Τυμφρηστού υπαξιωματικός  Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο Ευρυτάνων και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Ενώ σε άλλο κατάλογο είναι γραμμένος ως  Κώστας Λαγόπουλος και του απονέμεται το χάλκινο.

Λαγόπουλος Κωνσταντίνος κάτοικος Μαυρίλο, ετών 40 χάλκινο.  Στις 26 Ιουλίου 1839, ετών 40, υπέβαλε ατομική αίτηση (αρίθ.1220) απονομής  αριστείου  και πιστοποιητικό προς το Δήμο Τυμφρηστού, προκειμένου αυτά να προωθηθούν στις επιτροπές αριστείων.   Η Διοίκηση της Φθιώτιδας με το υπό αριθμό Νο 4322/1960/ 19-8-1839, διαβιβάζει κατάλογο 21 αγωνιστών του παραπάνω Δήμου,  συνοδευόμενος με τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά τους προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας, με την  παράκληση να διατάξει  ό,τι εγκρίνει. Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος, με α/α 12, στον κατάλογο. συμμετοχής του, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα υπηρέτησε την πατρίδα ως στρατιώτης και υπαξιωματικός, υπό την οδηγία του Σπύρου Κοντογιάννη έξη πρώτα έτη και τελευταία με τον Χρηστόδουλον Χατζηπέτρου . Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 134, Φ. 259 και Φ.284] 7728851

[Μαργαρίτης Αργύρης πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον, με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 285 και και Φ.286]

[Μαργαρίτης Ζήσης πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον, μαζί με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285, Φ.286]

[Μαργαρίτης Κωνσταντίινος  πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον. μαζί με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική –Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285, Φ.286]

108 [Μασούρης Χρήστος πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και και Φ.286]           

[Μητυληναίος Αθανάσιος κάτοικος Μαυρίλο, χάλκινο αριστείο, από Ασπροπόταμο  .Ο κατάλογος με α/α 9181, διαβιβάστηκε, προς τον συνταγματάρχη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου με 354 αριστεία προκειμένου αυτά να διανεμηθούν σε ισάριθμους αγωνιστές, όπως αυτοί προτάθηκαν από το ίδιον και χαρακτηρίζονται ως ασπροπαταμήτες. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α. Κ “Αριστεία” Φ 285] /1253850]

[Μιτζιάκης Ιωάννης πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον, μαζί με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και και Φ.286         Μητζιάκης Γιαννάκης* Μαυρίλο στρατιώτης σιδερένιο. Η Γραμματεία των στρατιωτικών στις 10 Μαρτίου 1844, διαβιβάζει ονομαστικό κατάλογο αριθ. 3466 προς τον Δημήτριο Χατζίσκο με 100 ονόματα αγωνιστών του΄21συνοδεύμενα με  τ’ ανάλογα σιδερένια αριστεία, διπλώματα και ταινίες, προκειμένου να διανεμηθούν στους δικαιούχους. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α.  Κ “Αριστεία” Φ. 272 και Φ 285]                                  /1253850

* Με επιφύλαξη! Μήπως πρόκειται περί συνωνυμίας?  Ακολουθεί και ο επόμενος που χρήζει διερεύνησης για να βρεθούν: η αίτησης και το πιστοποιητικό.

Μουζιάκις Ιωάν  πιθανόν Μητζιάκης από Μαυρίλο  Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συνάχθηκε από τους  Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν  και διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία και προτείνεται για χάλκινο Αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών στις 19 Ιουνίου 1844,διαβιβάζει το υπό αριθμό 10554 έγγραφο,  προς τον Ε Κοντογιάννη, για διανομή των 337 αριστείων στους προτεινόμενους.  .Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία”  Φ 286]       /1254477

[Μπακάλης ή Μπακαλόπουλος Κώστας* κάτοικος Μαρυρίλο ετών 38. Ατομική αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής σε διάφορες μάχες του αγώνα, κατέθεσε προς το Δήμο Τυμφρηστού, προκειμένου αυτά να προωθηθούν αρμοδίως για την απολαβή του αριστείου του. Η Διοίκηση της Φθιώτιδας με το υπό αριθμό Νο 4322/1960/ 19-8-1839, διαβιβάζει κατάλογο 21 αγωνιστών του Δήμου Τυμφρηστού, συνοδευόμενος με τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά τους προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας, με την  παράκληση να διατάξει  ό,τι εγκρίνει. Ο υποφαινόμενος είναι με α/α 14 στον κατάλογο.  Παραθέτουμε  το εν λόγω  πιστοποιητικό του.   Ήτοι: Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι Καθ όλον σχεδόν το διάστημα του υπέρ ανεξαρτησίας  ιερού ημών αγώνα ο εκ του Μαυρίλου του Δήμου Τυμφρηστού της διοίκησης Φθιώτιδος, Ο Κώστας  Μπακαλόπουλος ήτον υπό την οδηγίαν και με τινών στρατιωτώνυπό την οδηγίαν του παρευρέθη εις όλας τας μάχας καλιακούδα κααι Κεφαλόβρυσον εις τας οποίας και ημείς, διήγειν  εντίμως και πάντα εξεπλήρη ακριβέστατα τα  καθήκοντά του, του δίδωμεν όθεν το παρόν πιστοποιητικόν μας χάριν των εκδουλευσεών του διά να του χρησιμεύση όπου δή. Εν Κρικέλω τη 30 8βρίου1841

Οι οπλαρχηγοί

γηαννάκης γιολντάσης

ζαχος γιολντάσης

Ο Δήμαρχος Καλλιδρμητών

Επί κυρούται η γνησιότης των ανωτέρω υπογραφών κ.Γιαννάκη Γιαλντάση και ζαχ. Γιολντάση Εν Κρικέλω31 8βρίου 1841

Τ. Σ    Γ. Ι Γιολντάσης

Πιστοποιώ δε ο υποφαινόμενος ότι ο ως άνω ρηθείς κόστας μπακάλης υπήρξεκαι υπό την οδηγία μου και παρευρέθηεις τις μάχες κονιαρόβριση, σοβόλακου, καγγέλια, διπόταμακαι άλλες λοιπές μαυρίλο τη14 νοεμβρίου 1841                 Ιω, Φραγγίστας λοχαγός

Τέλος το παραπάνω πιστοποιητικό επικυρώνεται και από το Δήμο Τυμφρηστού. Στη συνέχεια ο Μπακαλόπουλος Κων/νος από Μαυρίλο κατά το 1836 φέρεται υπηρετεί ως βαθμοφόρος  της οροφυλακής. Ο κατάλογος τον αναφέρει για σιδερένιο αριστείο. Στη συνέχεια, ο  Μπακαλάκης Κώσταν κάτοικος Μαυρίλο, προτείνεται και λαμβάνει Αργυρό.  Αναφέρεται σε ονομαστικό κατάλογο του Υπουργείου των στρατιωτικών, να προτείνεται και να λαμβάνει το Αργυρό αριστείο, με το παρακάτω παρατιθέμενο διάταγμα, ήτοι:

          Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής

          Αον Ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα τα καθήκοντα Αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ της πατρίδος πολέμου”

          βον εις τον Ημέτερον υπουργόν επί των στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος Αθήνα 5 Ιουλίου 1844

Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 71. φ. 72. Φ 134 και Φ 220]   

Πιθανόν να πρόκειται για Αγραφιώτη αγωνιστή όπως και πολλοί άλλοι κατοικούντες στο χωριό. Πιστεύω ότι ο αγωνιστής  με επώνυμο, Μπακάλης, Μπακαλόπουλος και Μπακαλάκης που αναφέρονται εδώ, είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Για όσους ενδιαφέρονται για βαθύτερη διερεύνηση, το βιβλίο του Κώστα Ζήση “ Αγραφιώτες και Ευρυτάνες  Αγωνιστές” καθώς και τα «Ιστορικά Αρχεία των αγωνιστών του 1821» Εθνική βιβλιοθήκη, θα βοηθήσουν στο ξεκαθάρισμα των αμφιβολιών.         

[Μπέκιος Σπύρος πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον,  συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 285 και και Φ.286

Ο  Μπέκιος Σπύρος κάτοικος Μαυρίλο, προτάθηκε και από τους οπλαρχηγούς: Ε Κοντογιάννη και Γ.  Αινιάν για σιδερένιο, αλλά τελικά φέρεται να λαμβάνει χάλκινο, αριθ. Καταλόγου 10554/6/Ιουνίου 1844  Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία   Γ. Α. Κ “Αριστεία” Φ 285/ και  Φ 286]                                             1253850

Μπέκιος Σπύρος κάτοικος Μαυρίλο  χάλκινο-αριστείο, Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο, του Γ. Χατζηχρήστου: «Κατάλογος αγωνιστών των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών,  και  μη λαβόντων εισέτι». Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία   Γ. Α. Κ “Αριστεία” Φ 287}      /1255032

[Μπήμπος Σπύρος πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον,  συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και  Φ.286]

[Μπόνιας Σωτήρης ή Σωτήρης Μπόνιας,  πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ  Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές, από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 285, Φ.286]

[Νημίτζας Κώστας κάτοικος Μαυρίλο σιδερένιο.  Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συνάχθηκε από τους  Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν  και διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία και προτείνεται για χάλκινο Αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών στις 19 Ιουνίου 1844,διαβιβάζει το υπό αριθμό 10554 έγγραφο,  προς τον Ε. Κοντογιάννη, για διανομή των 337 αριστείων στους προτεινόμενους.  .Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία”  Φ 286]                 /1254477

[Ντάσου Αθανάσιος  ή Ντάσιος Αθανάσιος  κάτοικος Μαυρίλο υπαξιωματικός Χάλκινο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Ευρυτάνων και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Ενώ σε άλλο κατάλογο είναι γραμμένος ως  Αθανάσιος Ντάσιου και του απονέμεται το χάλκινο.  Επίσης, ό ίδιος   Ντάσιου Αθανάσιος* ετών 37, υπέβαλε και ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς το Δήμο Τυμφρηστού, με την παράκληση αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως. Η Διοίκηση της Φθιώτιδας με το υπό αριθμό Νο 4322/1960/ 19-8-1839, διαβιβάζει τον κατάλογο 21 αγωνιστών του παραπάνω Δήμου, συνοδευόμενος με τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά τους προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας, με την  παράκληση να διατάξει  ό,τι εγκρίνει. Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος, με α/α 2, στον κατάλογο.για την έκδοση του αριστείου του. Παραθέτουμε την αίτησή του, η οποία έχει ως εξής:

Αίτηση απονομής  αριστείου

Εν Μαυρίλου την  31 Ιουλίου 1839 /1231

Προς την Δημαρχείαν Τιμφριστού

“….Ο υποφαινόμενος Αθ. ντάσιου ετών 37 τριάκοντα επτά, Γεννηθείς εις το αυτό χωρίον Μαυρίλλου του ανωτέρου Δήμου Τυμφρηστού της επαρχίας Φθιώτιδος, Νυν δε κάτοικος του ιδίου χωρίου και Δήμου. αγωνισθείς  καθ’ όλον το διάστημα του Ιερού αγώνος υπέρ της  ανεξαρτησία ς της φίλης πατρίδος πολέμου υπηρέτησα ως υπαξιωματικός και ως στρατιώτης, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών,. Διεύθυνα εγκαίρως τα όσα πιστοποιητικά και αποδείξεις των  εκδουλεύσεων μου εις τας εξαιταστικά επιτροπάς επιτροπάς  κατά το 1833. Διά της Δημογεροντίας  της πρώην επαρχίας Νέων Πατρών και μετά ταύτα εις τα 1835 εις τας λοιπάς επί των Στρατιωτικών εκδουλεύσεων επιτροπάς, δεν έλειψα να Διευθύνω όσας αποδείξεις  έλαβον από Διαφόρους οπλαρχηγούς και αρχηγούς, αλλά παρ’ ελπίδα δεν εδυνήθην να λάβω και ο υποφαινόμενος ούτε το σηδηρούν εθνόσημον καθώς και οι λοιποί συναγωνιστές μου.

          Διό αναφέρομαι συμορφούμενος με την υπ’ αρίθ. 206,και από 1/13 Μαρτίου Δηλοποίσιν  της Β. Επί των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας. παρακαλώ θερμώς Κε Δήμαρχε, όπως διαβιβάζοντας την παρούσαν μου (εύθαδει;) συνοδευομένη με τας εμβριθείς παρατηρίσεις , και ενεργήσηται την δια της ανηκούσης οδού, ότι εκ των καθηκόντων σας της ταπεινής μου ταύτης αιτήσεως με τας όσας εγκρίνεται δια τα περαιτέρω.

εύελπις δια την Δικαία μου ταύτην αίτησιν υποσημειούμαι ευσεβάστως

 Ο ευπειθέστατος Δημότης

Αθανάσιος Ντάσιου

Πηγή:Κεντρική-Υπηρεσία ν Γ. Α. Κ. “Αριστεία Φ.  259  και  Φ 71]

* Το όνομα που ακολουθεί, ως Τάσιος Αθανάσιος, πιθανόν να είναι ο ίδιος αγωνιστής με τον υποφαινόμενο

[[Ντούνης Γεώργιος πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προταθέντων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον, μαζί με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 285. Φ. 286]

[Ντούνης Δήμος πιθανή καταγωγή Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον,  συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 285, Φ.286]

[Ντουρμουσόπουλος Χρήστος «45 ετών  γεννηθέντος εις το χωρίο Μαυρίλο του Δήμου Τυμφρηστού και κατοικών  εις την πόλιν Υπάτης της επαρχίας Φθιώτιδος». Τα ίδια σχεδόν  αναφέρονται και στην ατομική και επαναληπτική αίτηση ανταμοιβής αριστείου, υπό αριθμό 1077/ 12 10βρίου 1841, προς το Δήμο Τυμφρηστού. Τη πρώτη αίτηση την υπέβαλε κατά το έτος 1839/13 Μαρτίου, εκφράζοντας τα παράπονά του, αφού μέχρι τώρα δεν έχει δικαιωθεί. Τη δε αίτηση του,  την υπογράφει ο Αθ. Ψυχογιόπουλος. Παραθέτουμε το πιστοποιητικό του, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:  «Δια του παρόντος πιστοποιητικού δηλοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Χρήστος Ντουρμουσόπουλος εκ του χωρίου Μαυρίλλου της Φθιώτιδος άμα ήρχισεν ο υπέρ πατρίδος αγών ήρπασεν τα όπλα εις χείρας, καταταχθείς εις το στρατόπεδον κατά πρώτον εις την πρότερον της επαρχίας Ν. Πατρών το υπό την ευθύνην εμού του υποφαινομένου Μ Κοντογιάννη, επολέμησεν κατά των εχθρών με ζήλον και πατριωτισμού εις όλας τας τότε γενομένας μάχας εντός και εκτός της ρηθείσης επαρχίας όσαις συνκροτηθείσαις μεταξύ των εχθρών, κατεξοχήν δε παρευρέθει εις τας τρεις πολιορκίας της Υπάτης, εις Αγάθωνης, εις Γιαννιτσούς. Καγκέλια Καρπενησίου, και είτα επέρασεν εις το στρατόπεδον της Αμφίσσης υπό τον αείμνηστον οπλαρχηγόν Ι. Γκούραν όπου παρευρέθει μετ’ αυτού εις τας μάχας Καρύστου, Αθήνας και άλλας πολλάς και έκαμεν το προς την πατρίδα χρέος του εις όλας τας περιστάσεις καθ’ όλην την έκτασιν  αυτάς τας εκδουλεύσεις ως στρατιωτικός, έκαμεν ωφέλιαν προπαντώς ως έχων το επάγγελαμα του οπλουργού επιδιορθώνοντας τα όπλα των στρατιωτών. Όθεν προς βεβαίωση δίνομε, εις αυτόν κατ΄ αίτησιν του το παρόν δια να το χρησιμοποιήσει όπου ανήκει» Έν Αγά  7/10βρίου 1841 υπογεγραμμένο από τους οπλαρχηγούς  Μήτσο και Ευάγγελο Κοντογιάννη.  Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών από τον εκτελούντα  χρέη δημάρχου τον πάρεδρο ν Φλόρο Αγά 10 10βρίου 1841. Ο Χρήστος Ντουρμουσόπουλος  από  Μαυρίλο κάτοικος Υπάτης, φαίνεται να υπηρετεί ως στρατιώτης στην Οροφυλακή και να λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία Γ. Α. Κ. “    “    Αριστεία” Φ.114, Φ. 186]

Τάσος Αθανασιος διαμονή Μαυρίολο

 

[Τουρμούσης Χρήστος* Μαυριλιώτης από Μαυρίλο κάτοικος Υπάτης της Φθιώτιδας, Υπηρέτησε την πατρίδα τον υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους, υπό την οδηγίαν υμών και άλλων οπλαρχηγών. Παρευρέθη στις μάχες: Υπάτης δύο φορές, Αετού, Γιαννιτσούς, Καλιακούδα, Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού.  Διετέλεσε υπό τις διαταγές των  υποφαινομένων και άλλων τότε  οπλαρχηγών. Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται  από το Δήμαρχο Σπερχειάδος  Γ. Ζουλούμη. Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Κεντρική-Υπηρεσία Γ. Α. Κ “Αριστεία” .Φ 254]

* Ο εν λόγω αγωνιστής θα μπορούσε να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον προηγούμενο αν οι μάχες και το περιεχόμενο των πιστοποιητικών δεν είχαν τις μεγάλες διαφορές .

[Ξηρόπουλος* Θεόδωρος κάτοικος Μαυρίλο, σιδερένιο. Ως στρατιώτης της Οροφυλακής, φέρεται να λαμβάνει σιδερένιο αριστείο   δε  Πηγή: Γ. Α. Κ Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ 186] Σημείωση: Πιθανόν να πρόκειται για τον Θεόδωρο Ζυρόπουλο

[Οικονόμου Ιωάννης  του  Ζ κάτοικος Μαυρίλο  σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συνάχθηκε από τους  Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάνα  και διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία και προτείνεται για σιδερένιο Αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών στις 19 Ιουνίου 1844,διαβιβάζει το υπό αριθμό 10554 έγγραφο,  προς τον Ε. Κοντογιάννη, για διανομή των 337 αριστείων στους προταθέντες.  Ενώ ο ίδιος  όπως φαίνεται βρίσκεται καταχωρημένος και σε άλλο ονομαστικό κατάλογο για τον ίδιο λόγο και συστήνεται να λάβει χάλκινο αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 286, Φ.287]

ικονόμου Ζαχαρής κάτοικος Μαυρίλο  χάλκινο  Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο 10554, ο οποίος συνάχθηκε από τους  Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν  και διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία και αφορούσε  αγωνιστές των οποίων τα αριστεία δεν έχουν απονεμηθεί  ακόμη.  6 Ιουλίου 1844.Πηγή: Γ. Α. Κ Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.287]                            /1255032.

[Οικονόμου Κώστας Ζαχαρη  κάτοικος Μαυρίλο  χάλκινο.  Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο  αγωνιστών από την Φθιώτιδα, 6 Ιουνίου 1844,  για τους οποίους αναφέρει ότι, δεν έχουν λάβει ακόμη τα αριστεία τους. Προτείνεται για χάλκινο  από τον Γ. Χατζηχρήστου και φέρει τη υπογραφή έγκρισης του καταλόγου του Ι. Μακρυγιάννη. Πηγή: Γ. Α. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία”.Φ.287]

[Παϊβανάς Αθανάσιος πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστ.  Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 285  και Φ.286

Πανογλυγόρης Ιωάν. κάτοικος Μαυρίλο  σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συνάχθηκε από τους  Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν  και διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία και προτείνεται για σιδερένιο Αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών στις 19 Ιουνίου 1844,διαβιβάζει το υπό αριθμό 10554 έγγραφο,  προς τον Ε.  Κοντογιάννη, για διανομή των 337 αριστείων στους προτεινόμενους Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 286]              /1254477

[Παπαγεωργίου Χαράλαμπος κάτοικος Μαυρίλο προτείνεται για σιδερένιο αριστείο.  Στις τις 31 Ιουλίου 1839, κατέθεσε την υπό αριθμό 1217, ατομική αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις διάφορες μάχες. του υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας αγώνα προς το Δήμο Τυμφρηστού, με την παράκληση αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως για τη απόκτηση του αριστείου του. Η Διοίκηση της Φθιώτιδας με το υπό αριθμό Νο 4322/1960/ 19-8-1839, διαβιβάζει κατάλογο 21 αγωνιστών του Δήμου Τυμφρηστού, συνοδευόμενος με τις αιτήσεις και τα πιστοποιητικά τους προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας, με την  παράκληση να διατάξει  ό,τι εγκρίνει. Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος, με α/α 17 στον κατάλογο. Η αίτησή του έχει ως εξής: Ο υποφαινόμενος Χαράλαμπος   Παπαγεωργίου Γένημα και θρέμα  του χωρίου Μαυρίλου του Δήμου Τυμφρηστού, της επαρχίας Φθιώτιδος, ετών τριάκοντα τέσσερα 34 αναφέρομαι Κ Δήμαρχε ότι και ο υποφαινόμενος καθώς σας είναι γνωστόν …….. υπηρέτησα ως στρατιώτης και υπαξιωματικός υπό την οδηγίαν  των ρηθέντων οπλαρχηγών Ιωάννην Φραγγίστα, Γιαννάκην Γιολντάση, Σπύρον Κοντογιάννην  και τελευταίον με τον Χρηστόδουλον Χατζή Πέτρου και με άλλων πολλών όπου ο υποφαινόμενος παρευρέθην μεαυτούς εις όλας τας μάχας μάλιστα είχα (άγνωστη λέξη) εχμαλωτήσθησαν τα αδέλφια μου, και εδιεύθυνα εγκαίρως εις τας εξεταστικάς επί των στρατιωτικών επιτροπάς όλα όσα  πιστοποιητικά είχον αλλά παρ’ ελπίδα δεν εδυνήθην  και ο υποφαινόμενος να λάβω  ούτε το σιδηρούν εθνόσημον, καθώς  και οι λοιποί  συναγωνιστές μου.

Διό αναφέρομαι προς υμάς Κ. Δήμαρχε κατά συνέπειαν της υπαριθ. 1201 1/13  Μαρτίου ειδοποίησις της Βασιλικής επί των στρατιωτικών Γραμματείας Ίνα ενεργήσητε ό τι εκ των καθηκόντων σας

Ο επειθέστατος Δημότης του Δήμου

Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

Ενώ  ο ίδιος Παπά Γεωργίου Χαράλαμπος κάτοικος Μαυρίλου . Είναι γραμμένος και σε ονομαστικό κατάλογο των οπλαρχηγών Χ, Περραιβού, Χ.Χατζηπέτρου και  Γ. Δυοβουνιώτη  και προτείνεται για σιδερένιο, Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α. Κ “Αριστεία” Φ 71, Φ.196]    /7728842

[Παπαγιάννης Κ. Ζαχαρίας ή Γραμματικόπουλος: Κατάγονταν από το Μαυρίλο και η οικογένειά του ήταν από τις πιο διαπρεπέστερες της επαρχίας. Νέος ακόμη 20 χρονών όταν άρχισε η επανάσταση ακολούθησε τους οπλαρχηγούς, Μήτσο και Σπύρο Κοντογιάννη. Σε όλο το διάστημα του αγώνα 1821-1827 ήταν γραμματικός στο σώμα γι’ αυτό τονέλεγαν και Ζαχαρία Γραμματικόπουλο. Πολέμησε στην Υπάτη, Αετό, Κλωνί, Γιαννιτσού, Μονή Αγάθωνα και πολλές άλλες. Υπηρέτησε σε πολλές δημόσιες θέσεις και υπηρεσίες. Το 1822- 1823 ήταν γραφέας στον Άρειο Πάγο στα Σάλωνα, μετά γραφέας του Υπουργείου Αστυνομίας στην Τρίπολη. Γραμματέας στα στρατόπεδα του Μ. Κοντογιάννη στο Πατρατζίκι, του Ι Ράγκου στα Άγραφα, του  Γενικού εφόρου στρατευσίμων Στερεάς Ελλάδος Γ. Αινιάνα, μέχρι το 1825. Υποχαρτοφύλακας και Χαρτοφύλακας  των αρχείων του κράτους στο Ναύπλιο και στη Αίγινα μέχρι το 1828. Υγειαστυνομολιμενάρχης του Κωλέτη στις ανατολικές Σποράδες, Ικαρία και Κάλυμνο ως το 1830. Στρατιωτικός Γραμματέας του Βαγγέλη Κοντογιάννη. Το 1832  Διοικητής των επαρχιών Ν. Πατρών και Λιδορικίου έως το 1833: Γενικός Διευθυντής Φθιώτιδας, για τις εισπράξεις των φόρων και Αστυνόμος Υπάτης. Επίσης διορίσθηκε Ειρηνοδίκης Υπάτης το 1837- 1839 και το 1855-1858. Σε όλο το διάστημα του αγώνα ήταν πάντοτε σε διάφορες Υπηρεσίες και ταυτόχρονα πολεμούσε τον εχθρό. Μετά την απελευθέρωση εξυπηρέτησε τους αγωνιστές γράφοντας τους τις αιτήσεις για αποζημίωση. Από τις αρχές του αγώνα έχασε όλη την περιουσία του και πυρπολήθηκαν τα δυο του σπίτια στο Νεοχώρι Τυμφρηστού και στο Μαυρίλο. Η Επιτροπή εκδουλεύσεων σε δυο συνεδριάσεις τον κατέταξε Αξιωματικό 7ης τάξης με Α. Μ 202 και ν. μ 1826 στη συνεδρίαση 58/71 και Α. Μ 1486 και αριθ.ν.μ 2380 στη συνεδρίαση 246/48.¨( ΑΑ- Κ 153 και «Εφημερίς Φάρος της Όθρυος» 7/3/1859.

Ο Παπαγιάννης Ζάχος του Κ από Μαρίλο, κάτοικος Υπάτης, βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών της Διοίκησης Φθιώτιδος Νο  8/15/7βρίου 1843, μαζί με άλλους 14 αγωνιστές της Φθιώτιδας  και τον αναφέρει στα σιδερένια αριστεία  αρίθ. 8/ 15 7βρίου 1843   Πηγή:   Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” »Πηγή: Φθιωτικά Χρονικά Λαμία 1986 “Αφιέρωμα στην  Υπάτη».

[Παπακαλίνικον Γεωργίου από Μαυρίλο Αξιωματικός, Αργυρό, Στις  3 Ιουλίου 1844 είναι γραμμένος σε κατάλογο μαζί  με άλλους 31 αξιωματικούς από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και με το παρακάτω διάταγμα τους χορηγείται το Αργυρό ήτοι. “Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής

          Αον Ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα τα καθήκοντα Αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τς μάχας του υπέρ της πατρίδος πολέμου”

          Βον εις τον Ημέτερον υπουργόν επί των στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος Αθήνα 5 Ιουλίου 1844

Πηγή:   Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία ”Φ 220]

[ΠαπαΚώστας Χρηστόδουλος κάτοικος Μαυρίλο σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο 234 αγωνιστών Νο 6836/7 Μαΐου 1844, ο οποίος  τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο, ύστερα από πρόταση του  Συνταγματάρχου  Χρηστόδουλου. Χατζηπέτρου. Πηγή:   Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 282]

Σας  διευθύνομεν εγκλείστως ονομαστικόν κατάλογον  234 αριατειούχων αυστηθέντων παρ’ υμίν μετά των ανηκόντων  ταινιών και διπλωμάτων δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Αθήνα 1844

[Παπακώστα Κων/νος του Ι  κάτοικος Μαυρίλο. Είναι καταχωρημένος σε  κατάλογο αριθ.  2/19/8βρίου 1843 της Διοίκησης Φθιώτιδος, με 26 αγωνιστές. Λαμβάνουν  σιδερένια αριστεία. Πηγή:   Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία”Φ.190]

[Παράνομος Γεώργ. από Μαυρίλο σιδερένιο Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συνάχθηκε από τους  Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν  και διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία και προτείνεται για σιδερένιο Αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών στις 19 Ιουνίου 1844,διαβιβάζει το υπό αριθμό 10554 έγγραφο,  προς τον Ε Κοντογιάννη, για διανομή των 337 αριστείων στους προτεινόμενους.  .Πηγή: Γ. Α. Κ. Κετρική- Υπηρεσία “Αριστεία”  Φ 286 Φ 287]  /1254477 /1254478

[Παρανομόπουλος Δημήτριος κάτοικος Μαυρίλο  χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συνάχθηκε από τους  Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν  και διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία και προτείνεται για χάλκινο Αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών στις 19 Ιουνίου 1844,διαβιβάζει το υπό αριθμό 10554 έγγραφο,  προς τον Ε Κοντογιάννη, για διανομή των 337 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 286, Φ. 287]                          /1255032, Φ. 287/1255032

[Παρανομόπουλος Νικόλαος κάτοικος  Μαυρίλο  Χάλκινο. Κατάλγος 1836,  φέρεται να υπηρετεί ως στρατιώτης σε τάγματα  της Οροφυλακής και προτείνεται για σιδερένιο. Σε μεταγενέστερη ημερομηνία, βρίσκεται καταχωρημένος στον  ίδιο  κατάλογο με τον Δημήτριο Παρανομόπουλο και ,προτάθηκε και έλαβε το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”  Φ 286, Φ. 287]

[Παρανομόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου κάτοικος Μαυρίλο του Δήμου Τυμφρηστού. Από  τους διαφόρους καταλόγους που είναι καταχωρημένος προκύπτει ότι, αμείβεται με το Χάλκινο αριστείο. Κατέθεσε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων, κατά το1841, προς το Δήμο Τυμφρηστού, η αίτηση του οποίου έχει ως εξής:

Προς τον Δήμαρχον Τυμφρηστού

Επειδή και ο υποφαινόμενος εδούλευσα την πατρίδα απαρχής του υπέρ ελευθερίας αγόνος μεχρι τέλους, και επειδήμόλον εις τας διαφόρους  εξιταστικάς επιτροπάς εδιηύθυνα τας εκδουλεύσεις μου αλλά μεχρι σήμερον δεν απηλαυσα μήτε το αριστείον μου το οποίον η Α.Μ, οβασιλεύ ημών διλενημεεις τους υπέρ πατρίδος υπηρετήσαντες …….. Ούτο επισυνάοτω εν τη παρούση μου πιστοποιητικόν αφορόν τας εκδουλεύσεις μου υπογεγραμένων παρά τον ιερόν οπλαρχηγών ταγματάρχου Μ. Κονοτογιάννη και Μήτζο, Ιω Φραγγίστα, παρακαλώ να διευθύνετε την παρούσα μου μετά του ανωτέρω πιστοποιητικό  και Ιεραρχικώς ενώπιον της επί των στρατιωτιωτικών Γραμματείας διά να λάβο το αριστείον μου το οποίον εγω μόνον υστερούμαι πεπεισμένος ότι η δική μου αίτηση θέλη λάβη χώραν υποσημειουμαι

υπογραφής

Το δε πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει:Υπηρέτησε άλλοτε υπό την οδηγία ημών και άλλοτε υπό τους αείμνηστους οπλαρχηγούς, Καραϊσκάκη, Σπύρου Κοντογιάννη και άλλους. Παραβρέθηκε στις μάχες:  Πατρατζικίου, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Φοντάνας, Άμπλιανης, Αθήνας,  Μεσολόγγι και σε πολλές άλλες.  Υπογράφεται, Εν Αγά Φεβρουάριος 1841 από τους: Μ. Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχη και ο Ιω. Φραγγίστα λοχαγό.Για το γνήσιο των υπογραφών: του Μ. Κοντογιάννη ο εκτελών χρέη Δημάρχου Σπερχειάδος Ν. Φλόρος.  Στις 11 Φεβρουαρίου 1841, για την της  υπογραφής  του Ι Φραγγίστα, ο Δήμαρχος Τυμφρηστού Χρήστος Ξετραλίδης 17 Φεβρουαρίου 1841. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 134, Φ. 287 και Φ. 287]

Σημείωση: Το όνομα Παρανομόπουλος Νικόλαος, κάτοικος Μαυρίλο, βρίσκεται καταχωρημένο σε τρεις διαφορετικούς στρατιωτικούς  καταλόγους, χωρίς πατρώνυμο. Στους δύο από αυτούς φέρεται να αμείβεται με χάλκινο και στον τρίτο με σιδερένιο. Αν δεν πρόκειται  για συγγενικό του πρόσωπο, τότε είναι ο ίδιος

[Πλάτης Δημήτριος  κάτοικος Μαυρίλο σταρ/της, λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Στις 7  10βρίου 1841 υπέβαλε επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς το Δήμαρχο Τημφρηστού, τα οποία ο Δήμαρχος τα διαβίβασε προς τη Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδος  για τα περαιτέρω. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι: Μ. Και Ε. Κοντογάννη, Π. Τζαμάλλα , Γεώργιο (δυσανάγνωστο) και επικυρώνεται από το Δημαρχιακό πάρεδρο Υπάτης Κ. Ζαχαρόπουλο και μεταξύ άλλων αναφέρει: “Πιστοποιούμεν η υπογεγραμένοι ότι ο Μήτρος πλατής εδούλευσε την πατρίδα στρατιωτικά από το 1822 έως το 1828 και πρεευρθη εις τας ακολούθους μάχας, καρπένήσι, με τον τζαβέλα καθώς και εις καλιακούδαν και άμπλιαμην με τον Νάκον πανοριά και εις πέντε όρνια με τον ίδιον και εις αθήνας με τον καραησκάκην εις τας οποίας έδειξε γεναιότητα και πατρηοτισμόν΄΄΄΄ Τη 30 9βρίου 1841” Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 190 και 114] /1205087

[Πολύζος Χρήστος από Μαυρίλο κάτοικος Υπάτης. Προτάθηκε και τιμήθηκε με το Αργυρό αριστείο. Ο Χ. Π. ετών 32, από το Δήμο Υπάτης υπέβαλε επαναληπτική ατομική αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής σε διάφορες μάχες του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, προκειμένου ο Δήμαρχος να τα διευθύνει προς τις αρμόδιες αρχές των αριστείων. Στις 11-5- 1839, ο αντικαταστάτης του Δημάρχου, λόγω παύσης, Α Ξυρομερίτης  με έγγραφο Νο. 420/385/16-5-1839 διεύθυνε συνημμένα τα παραπάνω προς τη Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδος, διά τα περαιτέρω. Η δε αιτησή του ματαξύ άλλων αναφέρει: «….. ο εκτου Μαυρίλου του Δήμου Τυμφρηστού κάτοικος της πόλεως Υπάτης, αν και καθυπέβαλα τα διάφορα πιστοποιητικά μου των υπέρ πατρίδος εκδουλεύσεων μου εις την τελευταίαν εις τελευταίαν επί των αριστείων εξεταστικήν επιτροπήν. Θεορώ όμως μέχρι τούδε δεν έλαβον απάντησιν τινά ως προς την απολαβήν του αναλόγου Αριστείου μου, προς ανακούφισιν των θυσιών μου, δια τούτων και συμμορφωθείς με την υπό αρίθ. 204 κοινοποίησιν………….και υποσημειούμαι  ως ευπειθείς  Ιωάννης Πολύζος Ενώ, βρίσκεται γραμμένος και στον  κατάλογο αριθ.6836, με τον οποίο φέρεται να λαμβάνει το χάλκινο αριστείου μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 244 αγωνιστές.  . Επίσης Ο Χρ. Πολύζος, βρίσκεται καταχωρημένος με άλλα άτομα, σε  ανυπόγραφο σημείωμα*   26 Μαΐου 1844, το οποίο αναφέρει: Οι υποφαινόμενοι πιστοποιώ ότι έχουσι τα από το καταστατικόν αριστείων Διάταγμα προσόντα διά την απολαβήν  των αργυρών αριστείων τα καταγεγραμμένα άτομα άτινα   δεν συμπεριλήφθησαν εις τον κατάλογον των αριστειούχων τον οποίον έδωκα εις το Υπουργείον

          Μένω δε υπεύθυνος  και (μια άγνωστη λέξη κατεστραμμένο έγγραφο) τινά παράβλεψιν ως προς τ’ αυτά άτομα. Ενώ στις 22 Μαΐου 1844. φέρεται γραμμένος σε διαβιβαστικό έγγραφο-κατάλογο του Υπουργείο των στρατιωτικών, με το οποίο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού των Στρατιωτικών «αποφασίζεται η  χορήγηση 42 αργυρών αριστείων,  σε άτομα που εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους  προς την πατρίδα και έλαβαν μέρος στον αγώνα ως αξιωματικοί». Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος στον κατάλογο με α/α 3.¨Πηγή: Γ. Α. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία  Φ. 220, Φ 282 και Φ. 287]   /1254770

[Σαμαράς Δημήτριος πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον,  συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ.286]

[Σαμαράς Κώστας κάτοικος Μαυρίλο. Σιδερένιο. Κατάλογος 6836/7 Μαΐου 1844   Αποστολή αριστείων Προς τον Συνταγματάρχη  Χρηστ. Χατζηπέτρο.  «Σας  διευθύνομεν εγκλείστως ονομαστικόν κατάλογον  234 αριατείιούχων συστηθέντων παρ’ υμίν μετά των ανηκόντων  ταινιών και διπλωμάτων δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Αθήνα 1844». Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 282]                       /1253850

[Σαρδάρης Στρατής  πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον,  συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 285, Φ.286]

[Σελούμης Αθανάσιος πιθανή καταγωγή  από Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προταθέντων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον,  συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 285, Φ.286]

[Σελούμης Γεώργιος πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον,  συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 285 και  Φ.286]

[Σελουμης Δημήτριος πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 285, Φ.286]

[Σιλόπουλος Γιάννης κάτοικος Μαυρίλο  Χάλκινο. Με τον κατάλογο 10554/6/6/ 1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε για το χάλκινο Αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους.  Ο ίδιος, είναι επίσης  γραμμένος και στο μεταγενέστερο κατάλογο, των προτεινόμενων από τον Γ. Χατζηχρήστο  για χάλκινο αριστείο. Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286, Φ. 287]

[Σιούλ(α)ος Αναστασιος κάτοικος Μαυρίλο  χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συνάχθηκε από τους  Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν  και διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία και προτείνεται για χάλκινο Αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών στις 19 Ιουνίου 1844,διαβιβάζει το υπό αριθμό 10554  προς τον Ε Κοντογιάννη για διανομή των 337 αριστείων στους προτεινόμενους. Ο Σιούλας [Αναστάσιος κάτοικος Μαυρίλο Τυμφρηστού Φθιώτιδος κατέθεσε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς το Δήμο Τυμφρηστού, προκειμένου αυτό να προωθηθούν δεόντως. Το δε πιτστοποιητικό του έχει ως εξής:  «Από αρχής του αγώνος μέχρι τέλους παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτη δύο φορές, Αετού,   Γιαννιτσούς,  Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού. Διετέλεσε υπό τις διαταγές των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών κ.τ.λ». Υπογράφουν Μ & Ν Κοντογιάννης Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση Δήμαρχος Σπερχειάδος  Γ. Ζουλούμης.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 243, Φ 287,  Φ 287]       /1255032

[Σκουραντινόπουλος Δημήτ. από Μαυρίλο  σιδερένιο Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συνάχθηκε από τους  Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν και διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία και προτείνεται για σιδερένιο Αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών στις 19 Ιουνίου 1844,διαβιβάζει το υπό αριθμό 10554 έγγραφο, προς τον Ε Κοντογιάννη, για διανομή των 337 αριστείων στους προτεινόμενους .  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία”  Φ 286]  /1254478

[Σκουραντινόπουλος Γιαν. από Μαυρίλο  σιδερένιο Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συνάχθηκε από τους  Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάνα  και διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία και προτείνεται για σιδερένιο Αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών στις 19 Ιουνίου 1844,διαβιβάζει το υπό αριθμό 10554 έγγραφο,  προς τον Ε Κοντογιάννη, για διανομή των 337 αριστείων στους προτεινόμενους.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]  /12544768

[Σταμούλης Ιωάννης πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον,  συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285, Φ.286]

[Σταμούλης Δημήτριος πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον,  συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 285, Φ.286]

Σταυρακάκης Γεώργιος από Μαυρίλο ,σιδερένιο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ.186]. Πιθανόν ο ίδιος με τον επόμενο

[Σταυρακόπουλος Ιωάννης κάτοικος Μαυρίλο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό.6836/Φ282/2 Ιουλίου 1844, ο οποίος προτάθηκε και έλαβε το χάλκινο αριστείο , μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου, μαζί με άλλους 244 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 282]

[Σωτήρης Γεώργιος πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία» Φ 285, Φ.286]

[Τάσιος Αθανάσιος Φ187  σιδερένιο Κατάλογος  για διανομή αριστείων. Πιθανόν να είναι ο αγωνιστής, Ντάσιος Αναστάσιος Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 187]

[Τζαγκάρης Γεώργ. Κάτοικος Μαυρίλο σιδερένιο, Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο 10554/6 Ιουνίου 1844, ο οποίος συνάχθηκε από τους  Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν  και διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία και προτείνεται για σιδερένιο Αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών στις 19 Ιουνίου 1844,διαβιβάζει το υπό αριθμό 10554 έγγραφο,  προς τον Ε Κοντογιάννη, για διανομή των 337 αριστείων στους προτεινόμενους.  .Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία”  Φ 286]  /1254477

[Τζιούμης ή Τζισμάκης Νικόλαος από Μαυρίλο κάτοικος ήδη Υπάτης  «Πριν της επαναστάσεως ήταν ένας από τους καλλίτερους νοικοκυραίους του ειρημένου χωριού. Στην αρχή της επαναστάσεως μετείχε υπό την οδηγία υμών των υποφαινόμενων και ακολούθως με το μακαρίτη Σπ. Κοντογιάννη και Πανουργιά και με άλλους οπλαρχηγούς της Στερεάς Ελλάδας. Κατά τα πρώτα έτη  πολέμησε στις μάχες: στις τρεις πολιορκίες της πόλεως Υπάτης,  Μονής Αγάθωνα, Γιαννιτσούς, Κλωνίου, Σέλιανης, Καγγέλια και εις πάμπολλες άλλες εντός και εκτός της επαρχίας του Πατρατζικίου. Θυσίασε όλη του την περιουσία του, αφού εγκατέλειψε αυτή εις την διάκριση του εχθρού όταν το χωριό του κατελήφθη από τον Δράμαλη. Δίνομε το παρόν πιστοποιητικό  προς αυτόν  κατ’ αίτησή του» Εν Αγά 20 9ββρίου 1844» Υπογραφές Μ. Κοντογιάννης συνταγματάρχης και Ν Κοντογιάννης αντισυνταγματάρχης Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών ο εκτελών χρέη Δημάρχου ν. Φλώρος. Εν Αγά 23 9βρίο 1844  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 101]

[Τζιούμας Νκόλαος κάτοικος  Μαυρίλο, υπαξιωματικός χάλκινο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό.6836/Φ282/2 Ιουλίου 1844, ο οποίος προτάθηκε και έλαβε το χάλκινο αριστείο , μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστοδούλου Χατζηπέτρου, μαζί με άλλους 244 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 282]

[Τζιούνης Ιωάννης πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγ Χρηστ Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 285. Φ.286]

[Τζάκας Ιωάννης από Μαυρίλο στρατιώτης. Λαμβάνει σιδερένιο αριστείο Φ 186. Στις 15 10βρίου 1841 ετών 50 υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό του προς τον Δήμαρχο Τυμφρηστού. Ο  Δήμαρχος Τυμφρηστού  με το διαβιβαστικό με υπό αριθμό: 697/553 17 10βρίου 1841: Προς την Βασιλικήν Διοίκησιν Φθιώτιδος

          επισυνάπτω εν τη παρούσημου αναφοράν του συνδημότουμου  Ιωάννου τζιάκα ετών 50: κατοίκου του χωρίου Μαυρίλου του Δήμου τούτου μετά σπισυνημενον εν αυτῄ πιστοποιητικά αφορόν τας προς την πατρίδα εκδουλεύσεις του εξετουμένου ‘Ινα λάβη το αριστείον του. Και παρακαλώ να μεταβιβάσηται ταύτα όπου δη,  με την ταπεινήν μου παρατήρησιν, ότι εις την Διοίκησιν του Δήμου τούτου δεν υπάρχει άλλος φέρον το όνομα και επώνυμον του αναφερομένου. Αλλ’ ούτε εκατηγωρήθη επί το () πλημμέλημα παρά του  αριθ. 22: του οινικού Νόμου. Ευσεβάστως υποσημειούμαι

ο ευπιθής Δήμαρχος Τυμφριστίων

Τ.Σ Χρ” Ζωγραφίδης

Πηγή: ΓΑΚ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ.186, Φ148            /1219128

[Τζάκας Νάκος από Μαυρίλο αξιωματικός,  Ο τ. οπλαρχηγός Χρήστος Χατζηπέτρος, εξ Ασπροποτάμου και ο πολιτευτής Φθιώτιδος Δ. Χατζίσκος, στις 21 Ιανουαρίου 1844 διαβιβάζουν ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, προς την Βασιλική Γραμματεία επί των Στρατιωτικών, οι οποίοι όπως αναφέρουν “δικαιούνται να λάβουσι και φέρουσι το εθνόσημον κατά την εφ εξής διάκρισιν”. Ο υποφαινόμενος συστήνεται για αργυρό. (δεν αποκλείεται ο Ιωάννης Τζάκας και ο Νάκος Τζάκας  που αναφέρεται πιο πάνω να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο)    Πηγή: ΓΑΚ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ.196]

[Τζάκας Σπύρος του  Ιω. ετών 50 κάτοικος Μαυρίλο , Ο Δήμαρχος Τυμφρηστού με το υπό αριθμό 700/556/ 19 10βρίου 1841, διαβιβαστικό, πανομοιότυπο με αυτό του Ιωάννη Τζιάκα, διαβιβάζει την αίτηση του Σπύρου, η οποία έχει ως εξής:

Αίτησις του Σπύρου Ι. Τζιάκα ηληκίας  ετών 50 γεννηθέντος εις χωρίον Μαυρίλλον

του Δήμου Τυμφρηστού, της επαρχίας Φθιώτιδος, κατοικούντος εις χωρίον Περίλεπτον

περί χορηγήσεως Αριστείου. Εν  Μαυρίλλω 15 10βρίου 1841

Προς Δήμαρχον Τυμφρηστού.

Έχων ο υποφαινόμενος στρατιωτκάς εκδουλεύσεις εις το υπέρ πατρίδοςαγώνα, επισυνάπτω, πιστοποιητικόν περί τούτων εκδιδώμενον παρά οπλαρχηγών διασήμων του αγώνος δι΄ν΄απολαύσω δυνάμει τούτου το ανήκον Αριστείον, το διδόμενον εις τους υπέρ πατρίδος αγωνισθέντας. Και σας παρακαλώ Κ. Δήμαρχε ίνα κατά την έννοιαν της υπ’ αριθ.204 την 1/13 Μαρτίου 1839 εγκυκλίου της επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματείας της επικρατείας,  διεύθυνα τούτο δια της ανηκούσης οδού εις τη γραμματείαν ταύτην ίσως κατά συνέπειαν απολαύσω και ο υποφαινόμενος το Αριστείον τούτο ανταμοιβήν των όχι ολίγου θυσιών και εκδουλέυσεων μου προς την πατρίδα. Και υποσημειούμαι με όλον το Σέβας

ο ευπειθής Δημότης

Σπύρος Ιωάννου  Τζιάκα

Το δε πιστοποιητικό του με Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία . μεταξύ  άλλων αναφέρει:     “Πήρε μέρος απαρχής του υπέρ ανεξαρτησίας του Ιερού αγώνος τα οπλα, εναντίον των εχθρων και παρευρέθη ως στρατιώτης υπό την οδηγίαν του υποφαινομένου- παρευρέθη εις τας μάχας, εις υπάτη, ειος τα καγγέλια, εις καλιακούδα και εις άλλας διαφόρους επολέμηδεν Γενέος, εφερθη με όλην την δύνατήν τιμιότητα και εξαίρετον ζήλον…” Υπογράφεται από τον  Μ. Κοντογιάννη και επικυρώνεται για την γνησιότητα της υπογραφής από τον Δήμαρχο Τυμφρηστού.

Ο ίδιος 19 8βρίου 1843 μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδος φέρεται να αμείβεται με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ. Αριστεία Φ.190 και φ 148]        /1219019 και …02030 Ιουλίου1839

Τσιάκας Χριστόδουλος καταγωγή Μαυρίλο κάτοικος Υπάτης  είναι καταχωρημένος στον ίδιο κατάλογο με Τσιντιμάκη κάτοικοι Υπάτης

[Τζίτζιρης Ιωάννης Δ. πιθανή καταγωγή  Ασπροπόταμο κάτοικος Μαυρίλο, Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ 31 Μαΐου1844, του Υπουργείου των στρατιωτικών προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλο  Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων, σε 354 αγωνιστές από τον ίδιον, συνοδευόμενα με τις ανάλογες ταινίες και διπλώματα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 285, Φ.286]

[Τσεριμόκος Ιωάννης  κάτοικο Μαυρίλο σιδερένιο.  Είναι καταχωρημένος  σε ονομαστικό κατάλογο αριθ. 830, προς  Διοίκηση Ευρυτανίας για  χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274]

Τσιτσιμάκης Νικόλαος από Μαυρίλο κάτοικος Υπάτης σιδερένιο Φ. 169, Φ. 192]/                       /1225832 1230026

Τζιντιμάκης Δημήτριος γεννήθηκε στο Μαυρίλο, κάτοικος  Υπάτης, Υπέβαλε αίτηση ατομική απονομής αριστείου και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων από το Δήμο Υπάτης στις 12 10βρίου 1841, με σκοπό αυτά να διαβιβασθούν προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων. Το πιστοποιητικό του αναφέρει ότι,  έλαβε μέρος σε πολλές μάχες και είχε υπό την οδηγία του, δέκα έως και δέκα πέντε  στρατιώτες .Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 114

 

Η έρευνα συνεχίζεται

Για τη μετάφραση των όσων διαβιβαστικών, αιτήσεων και πιστοποιητικών που παραθέσαμε καθαρογραμμένα, έγινε προσπάθεια να τηρηθούν: το ύφος, η σύνταξη και η ορθογραφία του ψηφιακού εγγράφου.

Τα όσα υπάρχοντα ψηφιακά έγγραφα υπάρχουν, είναι στη διάθεση του αιτούντα, Επικοινωνήστε μαζί μας, για κάθε παρατήρηση ή υπόδειξη.

Σύντομα θα λάβατε την απάντησή μας.