Μερκαδα αγωνιστες 1821

Μερκάδα Αγωνιστές ΄21

Καταγράφτηκαν 61 αγωνιστές του χωριού Μαρκάδα, 3 από αυτούς φέρεται να τιμήθηκαν με Αργυρό αριστείο, 32 τιμήθηκαν με Χάλκινο αριστείο, 22 τιμήθηκαν με σιδερένιο αριστείο και 5 δεν αναγνωρίσθηκαν

Κάποια από τα παρακάτω ονόματα μπορεί να αναφέρονται  δύο φορές, δεν αποκλείεται να είναι απλά διπλοεγγραφές  ή το πιθανότερο συγγενικά άτομα. Τέτοιες εγγραφές προέκυψαν διότι, πολλών αγωνιστών  τα έγγραφά που στάλθηκαν κατά το παρελθόν, χάθηκαν ή δεν έφθασαν ποτέ. Οπότε, αναγκάσθηκαν να στείλουν νέα  ή και να καταφύγουν σε άλλους οπλαρχηγούς για εξυπηρέτηση, ή να  διαφώνησαν ως προς το είδος του αριστείο ανταμοιβή τους, αλλά και με την βαθμολογία που τους κατέταξαν. Επίσης κάποιοι  από τους αυτούς, αναγκάσθηκαν να καταφύγουν στις συσταθείσες εξεταστικές  επιτροπές αριστείων, ή ακόμα και στα δικαστήρια για να δικαιωθούν. Τέτοιο παράδειγμα έχουμε, με τον αγωνιστή Αναστάσιο Ζούκα που αναφέρεται στον παρόντα κατάλογο, ο οποίος δικαιώθηκε μετά  θάνατον από προσφυγή των κληρονόμων στα δικαστήρια.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι καινούργιο προκύψει θα ενσωματωθεί

Αλφαβητικός κατάλογος αγωνιστών του ‘21

[Αθανασίου Αναστάσιος κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικός εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός Στάλθηκε  από  το Γεώργιο. Χατζηχρήστου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και ο Α.  Α προτείνεται  να λάβει το χάλκινο Αριστείο.  Το  σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287]

[Αθανασίου Γεώργιος κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα  ως στρατιωτικος εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός Στάλθηκε  από  το Γεωργίο. Χατζηχρήστου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και ο Α. Γ. προτείνεται  να λάβει το χάλκινο Αριστείο.  Το  σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287]

[Ακριβάκης Δημήτριος κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα ως στρατιωτικός εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός Στάλθηκε  από  το Γεώργιο. Χατζηχρήστου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και ο Α. Γ προτείνεται  να λάβει το χάλκινο Αριστείο.  Το  σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. Φ287]

[Ακριβάκης Κωνσταντίνος κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα ως στρατιωτικός εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός Στάλθηκε  από  το Γεώργιο. Χατζηχρήστου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και ο Α. Κ προτείνεται  να λάβει το χάλκινο Αριστείο.  Το  σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287]

[Αποστόλου  Ελευθεριος κάτοικος Μερκάδα σιδερένιο. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 10554/6/6/ 1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο προς τον Ε. Κοντογιάννη και  Γ. Αινιάν για χρήση της διανομής των 337 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]

[Αποστόλου Παπαγεώργης κάτοικος Μερκάδα Χάλκινο. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 10554/6/6/ 1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε για το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο προς τον Ε. Κοντογιάννη και  Γ. Αινιάν για χρήση της διανομής των 337 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]  1254477

[Γερομηνογιάννης κάτοικος Μερκάδα, χάλκινο. Στις 8 Μαρίου 1844, Οι οπλαρχηγοί Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανοριάς και Δ Χατζίσκος, διαβιβάζουν ονομαστικό κατάλογο, Αγωνιστών-προκρίτων- Νο 606, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτείνοντας, για τον υποφαινόμενο χάλκινο. αριστείο, Καθότι μέχρι σήμερα δεν αξιώθηκαν να το λάβουν. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.230]

Γερόπουλος Νίκος κάτοικος Μερκάδα στρατιώτης σιδερένιο. Η Γραμματεία των στρατιωτικών στις 10 Μαρτίου 1844, διαβιβάζει ονομαστικό κατάλογο αριθ. 3466 προς τον Δημήτριο Χατζίσκο με 100 ονόματα αγωνιστών του΄21 συνοδευόμενα με  τ’ανάλογα σιδερένια αριστεία, διπλώματα και ταινίες, προκειμένου να διανεμηθούν στους δικαιούχους. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Γερόπουλος Νικόλαος  Γιορόπουλος Νικ. κάτοικος Μερκάδα ετών 47, υπηρετεί ως στρατιώτης , σιδερένιο. Στον ίδιο κατάλογο με το Ι. Παπαζαχαρόπουλο. Στις 10-10-1841, κατέθεσε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής σε διάφορες μάχες του αγώνα προς το Δήμο Τυμφρηστού, αιτούμενος  την αποστολή τους στις εξεταστικές επιτροπές αριστείων. Ο Δήμαρχος Τυμφρηστού 19-10-1841, με το Νο 709/565 διαβιβαστικό, διευθύνει την αναφορά-αίτηση και το πιστοποιητικό του αγωνιστή,  προς τη  Β. Διοίκηση Φθιώτιδας ή Προς την Επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας, για τη χορήγηση…  , με σκοπό αυτά να προωθηθούν για την έκδοση του αριστείου του. Το δε πιστοποιητικό συμμετοχής του στον αγώνα, υπογράφεται από τους Μ. και Ευαγγέλη  Κοντογιάννη, το οποίο μεταξύ άλλων   αναφέρει: «… Υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός από το 1821 έως το 1828 έτος και παρευρέθη εις τας πλέον σημαντικάς μάχας: εις τας δύο πολιορκίας της Υπάτης κατά των εντοπίων Οθωμανών, εις Καλιακούδαν, εις καρβασαράν, και εις τας εμβάσεις έξωθεν του Μεσλογγίου και πολλάς άλλας ένεκεν συντομίας παραλείπομεν….» Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 148,  Φ.187]    1219152- …154

[Γεωργίου Αλευρογιάννης διαμονή Μερκαδα, Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο  με ημερομηνία 28-8-1839 και α/α 64, μαζί με άλλα 357 άτομα από διάφορα χωριά  Φθιώτιδας. Δεν βρέθηκαν περισσότερα στοιχεία. Πιθανολογείται, ότι είναι διαβιβαστικός κατάλογος της Διοίκησης Φθιώτιδος, αιτήσεων  και πιστοποιητικών προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων. .-  Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία   Φ 46]

[Γικης;;; Κωστής  κάτοικος Μερκάδα σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/Φ282/2 Ιουλίου 1844  και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 234 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Γρηγορήσκος Νικόλαος κάτοικος Μερκάδα, χ. Με τον ονομαστικό κατάλογο 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου,  Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτείνεται για να λάβει το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ.Α.Κ  -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196]

[Γρηγοράκος  ή Γρηγορήσκος;  Σπύρος κάτοικος Μερκάδα χάλκινο. Με τον ονομαστικό κατάλογο 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου,  Γ .Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτείνεται για να λάβει το χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196]

[Δημητρίου Γούλας  κάτοικος Μερκάδα, χάλκινο. Στις 8 Μαρίου 1844, Οι οπλαρχηγοί Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανοριάς και Δ.  Χατζίσκος, διαβιβάζουν ονομαστικό κατάλογο, Αγωνιστών-προκρίτων- Νο 606, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτείνοντας τον, για  χάλκινο. αριστείο, Καθότι μέχρι σήμερα δεν αξιώθηκαν να το λάβουν. Με τον κατάλογο Νο 6836/ 28-4-1844,μέσου του Συνταγματάρχη Χρ. Χατζηπέτρο λαμβάνει το προτεινόμενο  Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.230,Φ.282]

[Ζα(η)ρόπουλος Γιάννος κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός Στάλθηκε  από  το Γεώργιο. Χατζηχρήστου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και προτείνεται  να λάβει το χάλκινο Αριστείο.  Το δε σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287]

[Ζαρόπουλος Ιωάννης κάτοικος Μερκάδα στρατιώτης, Με τον ονομαστικό κατάλογο 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου,  Γ. Δυοβουνιώτη, προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία της Επικρατείας, προτείνεται για να λάβει το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196]

[Ζαχαρόπουλος Β Ιωάννης ετών 48 ή (Παπαζαχαρόπουλος) εκ Μερκάδας «Παρουσιασθείς αυθορμήτως υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους και εστάθει υπό τον υπέρ πατρίδος πεσόντα, Σπύρο Κοντογοάννη και αργότερα υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθει  στις τρεις  πολιορκίες της πόλεως Υπάτης , της Αγάθωνης , της Γιαννιτσούς, του Πλατύστομου, και πάμπολες άλλες. Ώστε καθόλο το διάστημα του αγώνα, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς και έκαμε το χρέος του προς αυτήν. θυσίασε μάλιστα, την περιουσία του σε όλο  αυτό το διάστημα, δίνοντας τροφές εξ ιδίων του και άλλα βοηθήματα στο Γενικό στρατόπεδο της επαρχίας Πατρατζικίου, Με ένα λόγο, ο ειρημένος εφάνη αρκετά ωφέλιμος σε εκείνη την περίοδο».  Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους τον Μ. και Ευάγγ. Κοντογιάννη.  Εν Αγά 8 10βρίου 1844. Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών αντί του Δημάρχου ο πάρεδρος Ν Φλόρος. Στις 13 10μβρίου 1841, υπέβαλε από Αγά το πρώτο πιστοποιητικό με τις ίδιες μάχες και τα ίδια σχεδόν λόγια. Πηγή:  Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ  “Αριστεία” Φ 147]

[Ζυγούρης Δημήτριος κάτοικος Μερκάδα σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/Φ282/2 Ιουλίου 1844  και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 244 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]     

[Ζυγορίσιος Κώστας κάτοικος Μερκάδα χάλκινο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/2/ Ιουλίου 1844  και λαμβάνει το χάλκινο αριστείο μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 244 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Ζυρόπουλος Γεώγιος κάτοικος  Μερκάδα χαλκινο, Όταν ήταν 43 ετών, υπέβαλε για δεύτερη φορά ατομική αίτηση και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων, μέσω του Δήμου Τυμφρηστού για απονομή αριστείου. Το δε  πιστοποιητικό του αναφέρει: Υπηρέτησε την πατρίδα από το 1821- 1828. Παραβρέθηκε στις πλέον σημαντικότερες μάχες: Υπάτης δυο φορές κατά των ντόπιων Οθωμανών, Καλιακούδα, Διπόταμα, Γιαννιτσού, Καρβασαρά, Μεσολογγίου και σε άλλες πολλές τις οποίες χάριν συντομίας παραλείπουμε. Το Πιστοποιητικό του υπογράφεται από το Μ και Ευαγγέλης Κοντογιάννης. Εν Αγά 10 Φεβρουαρίου 1841. Επικύρωση των    υπογραφών αντί του Δημάρχου ο πάρεδρος Ν Φλώρος. Επίσης βρίσκεται καταχωρημένος και στον κατάλογο μαζί με τον αγωνιστή Ζούκη Αναστάσιο και του χορηγείται χάλκινο Αριστείο. Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.148 και Φ 287]

Ζηρόπουλος Γεώργιος,  κάτοικος Μερκάδα της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα από το 1821- 1828. Παραβρέθηκε στις πλέον σημαντικότερες μάχες: Υπάτης δυο φορές κατά των ντόπιων Οθωμανών, Καλιακούδα, Διπόταμα, Γιαννιτσού, Καρβασαρά, Μεσολογγίου και σε άλλες πολλές τις οποίες χάριν συντομίας παραλείπουμε. Το Πιστοποιητικό του υπογράφεται από το Μ και Ευαγγέλης Κοντογιάννης. Εν Αγά 10 Φεβρουαρίου 1841  Επικύρωση υπογραφών αντί του Δημάρχου ο πάρεδρος Ν Φλώρος. Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ .148]

Δεν αποκλείεται ο Ζηρόπουλος Γ και ο Ζυρόπουλος Γνα είναι ένα και το αυτό πρόσωπο ή ο Συρόπουλος από Ζιόψη

Ζούκας Αναστάσιος κάτοικος Μερκάδα αξιωματικός Α.Ν.Μ.Υ 1700. Αίτηση ανταμοιβής από τη σύζυγό του Αικατερίνη ετών 28, της Ευφροσύνης, χήρας Σπύρου Βούτσου 26 ετών και της Αγγελικής Γεωργίου Παλάσκα ετών 33, κατοίκων Μερκάδας, στις 24 Μαΐου 1865. Το πιστοποιητικό υπογράφουν οι: Μ. Κοντογιάννης, Β Μαυροβουνιώτης, Ν. Κοντογιάννης και Ι. Φραγγίστας στις 18 Φεβρουαρίου 1847. Έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης του 1821, υπό τον Σπ. Κοντογιάννη, Φοντάνας, Γραβιάς, Γιαννιτσούς κατά του Κεχαγιάμπεη του Δράμαλη, Άμπλιανης, υπό αγνώστων οπλαρχηγών, Καρπενησίου Καλιακούδας, υπό τον Ν. Μ. Κοντογιάννη, Σοβόλακο, Δερβεκίστας, Καρβασαρά κ . ά. υπό τον Γ. Καραϊσκάκη. Πηγή: Ν. Αντωνόπουλος «Η Δυτική Φθιώτιδα στη φωτιά του 21, Αθήνα1989»,  Lavanitsa.gr

[Ζούκης Αναστάσιος κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός Στάλθηκε  από  το Γεώργιο. Χατζηχρήστου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και ο Ζ, Α. προτείνεται  να λάβει το χάλκινο Αριστείο.  Το δε σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287[  /1255024

[Θανασούλας;; ή Θανασός; Κωνσταντίνος κάτοικος Μερκάδα σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/Φ282/2 Ιουλίου 1844  και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 234 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]      

[Θεοδωρόπουλος Γεώργιος κάτοικος Μερκάδα στρατιώτης, Με τον ονομαστικό κατάλογο 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου,  Γ. Δυοβουνιώτη, προς την Επί των Στρατιωτικών  Β. Γραμματεία της Επικρατείας, προτείνεται για να λάβει το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.196]

[Ιωάννου Χρήστος κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός Στάλθηκε  από  το Γεώργιο. Χατζηχρήστου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και ο Ι. Γ. προτείνεται  να λάβει το χάλκινο Αριστείο.  Το  σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287]

[Καλαντζής Γεώργιος κάτοικος Μερκάδα σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/Φ282/2 Ιουλίου 1844  και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 234 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Καλεντσόπουλος Κώστας κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός, στάλθηκε  από  το Γεώργιο. Χατζηχρήστου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και ο Κ.Κ προτείνεται  να λάβει το χάλκινο Αριστείο.  Το  σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287]

[Καραγιάνης Κώστας κάτοικος Μερκάδα σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/Φ282/2 Ιουλίου 1844  και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 234 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282] 

[Καραθανασος .Γεώργιος κάτοικος Μερκάδα σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/Φ282/2 Ιουλίου 1844  και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 234 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Καρακώστας Γρηγόριος κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός Στάλθηκε  από  το Γεώργιο. Χατζηχρήστου,  εγκρίθηκαν επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και ο Κ. Γ. προτείνεται  να λάβει το χάλκινο Αριστείο.  Το  σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287]

[Καραμπέης Δημητριος κάτοικος Μερκάδα χάλκινο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/2 Ιουλίου 1844  και λαμβάνει το χάλκινο αριστείο μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 244 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]    1252698

[Κλέτσας Γεώργιος κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός, στάλθηκε  από  το Γεώργιο. Χατζηχρήστου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και ο Κ. Γ. προτείνεται  να λάβει το χάλκινο Αριστείο.  Το  σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287]

[Κλετζάκης;; Γεώργιος  κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός Στάλθηκε  από  το Γεώργιο. Χατζηχρήστου, εγκρίθηκαν επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και προτείνεται  να λάβει το χάλκινο Αριστείο.  Το  σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287] Παρατήρηση: Πιθανόν είναι γραμμένος και στους δύο καταλόγους , που έστειλε ο Γ. χατζηχρήστος στο πρώτο ως Κλετζακης και στο δεύτερο ως Κλέτσας

[Κωνσταντίου Παπαϊωάννης από Μερκάδα. Περιλαμβάνεται στον  κατάλογο Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος λαμβάνει χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.251]

Κωνσταντίου Παπαϊωάννης από Μερκάδα. Περιλαμβάνεται στον  κατάλογο Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος λαμβάνει χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.251]

[Κωσταντίνου Ιωάννης από Ασπροπόταμο κάτοικος Μερκάδα στρατιώτης, έλαβε σιδερένιο αριστείο. Περιλαμβάνεται σε  κατάλογο αριθμό 10/24/8βρίου/ 1843.  Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.191]

[Κωστούλας Νικόλαος κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός Στάλθηκε  από  το Γεώργιο. Χατζηχρήστου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και προτείνεται  να λάβει το χάλκινο Αριστείο.  Το  σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287]

[Κοστούλα Νικόλαος κάτοικος Μερκάδα σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/28-4- 1844, της Γραμματείας επ των στρατιωτικών,  και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο, μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 234 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Κωστούλας Ιωάννης  κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός Στάλθηκε  από  το Γεώργιο. Χατζηχρήστου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και ο Κ. Ι. προτείνεται  να λάβει το χάλκινο αριστείο.  Το  σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287]

[Κωνστακορίζου;;; μάλλον Κωνσταντίνου Δημήτριος  κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός, στάλθηκε  από  το Γεωργίο. Χατζηχρήστου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και ο Κ. Δ προτείνεται  να λάβει το χάλκινο Αριστείο.  Το  σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287

[Κωνσταντίου Παπαϊωάννης από Μερκάδα. Περιλαμβάνεται στον  κατάλογο Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδος, προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος λαμβάνει χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.251]

[Λιάκος Σπύρος  κάτοικος Μερκάδα χάλκινο. Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/2 /Ιουλίου 1844  και λαμβάνει το χάλκινο αριστείο μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 244 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Μερκαδας Γρηγόρης κάτοικος Μερκάδας, Δημογέροντας, Προύχοντας. Τιμήθηκε με το  Αργυρό  αριστείο. Με τον ονομαστικό κατάλογο 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου,  Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτείνεται για να λάβει το Αργυρό αριστείο.   Ενώ,  η επί των στρατιωτικών Β. Γραμματεία στις 31/8/1844 με το Διάταγμα που ακολουθεί  εγκρίνεται η  παραπάνω πρόταση αποστολή.

“Επι τη προτάσει της ημετέρας επί των Στρατιωτικών Γραμματείας,  ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου, έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος επί κεφαλής των εγχωρίων των.-  Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.191. Φ. 196, Φ. 277]

[Μερκαδίτης Ζαχαριάς διαμονή Μερκαδα, Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο  με ημερομηνία 28-8-1839 και α/α 66, μαζί με άλλα 357 άτομα από διάφορα χωριά  Φθιώτιδας. Δεν βρέθηκαν περισσότερα στοιχεία. Πιθανολογείται, ότι είναι διαβιβαστικός κατάλογος της Διοίκησης Φθιώτιδος, αιτήσεων  και πιστοποιητικών προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων. .-  Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία   Φ 46]

[Μινιογιάννης Νικόλαος κάτοικος Μερκάδας, Δημογέροντας, Προύχοντας. Τιμήθηκε με το  Αργυρό  αριστείο. Με τον ονομαστικό κατάλογο 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου,  Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτείνεται για να λάβει το Αργυρό αριστείο.   Ενώ,  η επί των στρατιωτικών Β. Γραμματεία στις 31/8/1844 με το Διάταγμα που ακολουθεί  εγκρίνεται η  παραπάνω πρόταση αποστολή.

“Επι τη προτάσει της ημετέρας επί των Στρατιωτικών Γραμματείας,  ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου, έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος επί κεφαλής των εγχωρίων των.-  Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.191. Φ. 196, Φ. 277]

[Μπένιας, ή Μπέσιας;;; Σπύρος  Κωστής  κάτοικος Μερκάδα σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/Φ282/2 Ιουλίου 1844  και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 234 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Μπούρχας Δημήτριος  κάτοικος Μερκάδα, χάλκινο. Στις 8 Μαρίου 1844, Οι οπλαρχηγοί Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανοριάς και Δ Χατζίσκος, διαβιβάζουν ονομαστικό κατάλογο, Αγωνιστών-προκρίτων- Νο 606, προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, προτείνοντας, για τον υποφαινόμενο χάλκινο. αριστείο, Καθότι μέχρι σήμερα δεν αξιώθηκαν να το λάβουν. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.230]

[Μπούρχας Κωνσταντής κάτοικος Μερκάδα  χάλκινο,  το ίδιο, πιθανόν με τον αδελφό του Δημήτριο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.230]

[Νελικάκης Γεώργιος  (με επιφύλαξη για τη ορθότητα του ονόματος) κάτοικος Μερκάδα. Είναι γραμμένος σε κατάλογο με Νο .6836/2 Ιουλίου 1844, και λαμβάνει το χάλκινο αριστείο μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 244 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Ξηρόπουλος Γεώργιος κάτοικος Μερκάδα στρατιώτης, Με τον ονομαστικό κατάλογο 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου,  Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών, προτείνεται για να λάβει το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.191 Φ.196]

Ξηρόπουλος Δημήτριος διαμονή  Μερκάδα;

Ξηρόπουλος Θεόδωρος (δυασανάγνωστη διαμονή)  Τυμφρηστού  σιδερένιο φ196

[Παλάσκας Κων/νος, από Μερκάδα  ως (Μπακατζής) ομαδάρχής, Υπαξιωματικός Α.Ν.Μ.Υ 1760. Αίτηση ανταμοιβής από την συζυγό του Ελένη ετών 63, στις 25 Μαΐου 1847, ο οποίος πέθανε το 1847. Το πιστοποιητικό του υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης στις 9  Φεβρουαρίου 1847. Μάχες: Γιαννιτσούς κατά του Μαλίκ Πασά ( Κεχγιά του Χουρσίτ), Ν. Πάτρας, Διπόταμα, Νεοχωρακίου κατά του Μπράχου Νεπρεβίστα, Καλικούδας υπό τον Ζαχαράκη Γιολδάση, Νεοκάστρου, Κρεμμυδίου, Μεσολογγίου, κατά τον Ιούλιο 1825, .οπου σκοτώθηκαν δυο συγγενείς του, που ήταν υπό την οδηγία του, Πετροχωρίου κατά Μουχουρτάρη Κώρη, και Καρπενησίου, Αράχοβας υπό τον Γ. Βαλτινό και άλλους οπλαρχηγούς. Υπάρχει και δεύτερο πιστοποιητικό που υπογράφεται από τον Γιαννάκη Γιολδάση, αχρονολόγητο και επικυρώθηκε στις 19 Μαρτίου 1847 από το Δήμαρχο Αθηνών Βενιζέλο. Αναφέρει μάχες: Υπάτης Γιαννιτσούς, υπό τον Σπ. Κοντογιάννη  και τον Σιαφάκα. Κεφαλόβρυσο, Καλιακούδας υπό τον Σερέτη Γιολδάση, έξω από το Μεσολόγγι υπό τον  Γ. Βαλτινό, Νεοκάστρου υπό τον Γ. Γιολδάση, Διπόταμα κατά του Μέτου Μοσταφά Μεϊζη, υπό τον Ζαχ. Γιολδάση, Αράχωβας, υπό το Γ. Καραϊσκάκη. Το 1836 είχε μεγάλες περιπέτειες με τους ληστές. Ν. Αντωνόπουλος.

[Παπάγεωργίου Γεώργιος κάτοικος Μερκάδα Χάλκινο. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 10554/6/6/ 1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε για το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο προς τον Ε. Κοντογιάννη και  Γ. Αινιάν για χρήση της διανομής των 337 αριστείων στους προτεινόμενους. Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286]      /1254477

[Παπαζαχαρίου Ιωάννης κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικός εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός Στάλθηκε  από  το Γεώργιο. Χατζηχρήστου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και προτείνεται ο Π.Ι. να λάβει το χάλκινο Αριστείο.  Το σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287]

[ΠαπαΖαχαρόπουλος Ιωάννης κάτοικος Μερκάδα, σιδερένιο.  Υπηρετεί ως στρατιώτης όπως ο ανωτέρω.  Ο  κατάλογος Νο  12064/21/ 7βρίου 1843, διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, για διανομή σιδερένιων     δεν αποκλείεται ο Παπαζαχαρόπουλος να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υποφαινόμενο.  Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.187]

33 Παπακούκα (ο)ς Κώτζ κάτοικος Μερκάδα Χάλκινο. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 10554/6/6/ 1844, των οπλαρχηγών: Ε.  Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος  διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε για το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει και διαβιβάζει τον κατάλογο προς τον Ε. Κοντογιάννη και  Γ. Αινιάν για χρήση της διανομής των 337 αριστείων στους προτεινόμενους.   

Επίσης, περιλαμβάνεται σε κατάλογο Νο 10411/10-6-1844, ο οποίος προτείνεται από  το Γεώργιο. Χατζηχρήστου   με την επωνυμία: “Κατάλογος των όσων έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα”  ο οποίος στάλθηκε 6 Ιουνίου 1844 προς το Υπουργείο των στρατιωτικών, επί υπουργίας Α. Λόντου  και φέρει την υπογραφή έγκρισης για επίδοση του Ι. Μακρυγιάννη.  Το 1839 /28 Αυγούστου, είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών μαζί με τον Κώστα Παπακούκο που ακολουθεί. Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 46, Φ.286,  Φ. Φ287]  /1255024

[Παπακούκος Κώστας  από Μερκάδα.  Έλαβε μέρος στον Εθνικό αγώνα από αρχής 1821 και πολέμησε ως επικεφαλής  25 ανδρών σαν Μπαγκατζής (ομαδάρχης), υπό τους οπλαρχηγούς Μήτσο Κοντογιάννη και Ζαχαρία Γιολδάση. Παραβρέθηκε στις μάχες:  Στη Γιαννιτσού, τη Ν. Πάτρα, τα Διπόταμα, το Νεοχωράκι, την Καλιακούδα, το Κεφαλόβρυσο, στο Νεόκαστρο, το Κρεμμύδι, έξω από το Μεσολόγγι,  Υπό τον Βαλτινό στο Πετροχώρι και στο Καρπενήσι και υπό τον Καραϊσκάκη στην Αράχοβα και αλλού. Πιστοπ. της 9/2/1847 υπογραφή των: Μ & Ν. Κοντογιάννη, Θ. Γρίβα, Παπακώστα Τζαμάλα, Ι Κλίμακα, Αντ. Γεωργαντά. Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη Ιστορικού αρχείου αγωνιστών 1821]

[Ρίζος. Κώστας κάτοικος Μερκάδα σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/Φ282/2 Ιουλίου 1844  και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 234 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Σιαφακάκης Χρήστος  ίσως  Σιοφιανάκης Κωστής  κάτοικος Μερκάδα σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/Φ282/2 Ιουλίου 1844  και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 234 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]

[Σιρομνιάκος;;Αλέξανδρος κάτοικος Μερκάδα . Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/Φ282/2 Ιουλίου 1844  και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 234 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282]     

[Σιτζης Γεώργιος Κωστής  κάτοικος Μερκάδα σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 6836/Φ282/2 Ιουλίου 1844  και λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο μέσω του Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου μαζί με άλλους 234 αγωνιστές από τη Φθιώτιδα. .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 282] Είναι καταχωρημένος στον κατάλογο ως κάτοικος Μερκάδας, το ίδιο όνομα είναι γραμμένο και στο χωριό Κάψης

Στρατικόπουλος Γρηγόριος διαμονή Μερκάδα. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο  με ημερομηνία 28-8-1839 και α/α 68, μαζί με άλλα 357 άτομα από διάφορα χωριά  Φθιώτιδας. Δεν βρέθηκαν περισσότερα στοιχεία. Πιθανολογείται, ότι είναι διαβιβαστικός κατάλογος της Διοίκησης Φθιώτιδος, αιτήσεων  και πιστοποιητικών προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων. .-  Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία   Φ 46]

[Στρετίκης;;;  Ιωάννης κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός Στάλθηκε  από  το Γεώργιο. Χατζηχρήστου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και προτείνεται  να λάβει το χάλκινο Αριστείο.  Το δε σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287]  .

[Στρετίκης;; Ιωάννης του Γεωργίου  κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικοός εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός Στάλθηκε  από  το Γεωργίο. Χατζηχρήστου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και προτείνεται  να λάβει το χάλκινο Αριστείο.  Το  σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287]

[Στρομιάδης;;;ή Στρομιάτης Αλέξιος κάτοικος  Μερκάδα χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο  10411/10-6-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές,  οι οποίοι: «……έχουν δίκηον να λάβουσι αριστείον κατοικούντων εις την επαρχίαν Φθιώτιδος ως υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς εις τον υπέρ ελευθερίας  αυτής αγώνα” Ο κατάλογος αυτός Στάλθηκε  από  το Γεώργιο. Χατζηχρήστου, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, και προτείνεται  να λάβει το χάλκινο Αριστείο.  Το  σχετικό διαβιβαστικό του καταλόγου, φέρει την υπογραφή έγκρισης, του Ι. Μακρυγιάννη.  Πηγή:  Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ287]

Τζούκος Αναστάσιος  διαμονή Μερκάδα. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο  με ημερομηνία 28-8-1839 και α/α 63, μαζί με άλλα 357 άτομα από διάφορα χωριά  Φθιώτιδας. Δεν βρέθηκαν περισσότερα στοιχεία. Πιθανολογείται, ότι είναι διαβιβαστικός κατάλογος της Διοίκησης Φθιώτιδος, αιτήσεων  και πιστοποιητικών προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων. .-  Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία   Φ 46]

[Τριπαπμπούκης Γεώργιος, Κατάγονταν από τη Χόχλια Ευρυτανίας κάτοικος Μερκάδας. Υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικά  από το 1821- 1828 υπό την οδηγία μας. Παραβρέθηκε στις πλέον σημαντικότερες μάχες: Υπάτης δύο φορές κατά των ντόπιων Οθωμανών, Καλιακούδα, Διπόταμα, Γιαννιτσού, Καρβασαρά, έξω του Μεσολογγίου και σε άλλες τις οποίες χάριν συντομίας παραλείπουμε. Το Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται υπό το Μ και Βαγγέλης Κοντογιάννης. Εν Αγά 10 Φεβρουαρίου 1841  Επικύρωση υπογραφών αντί του Δημάρχου, ο πάρεδρος Ν Φλόρος. Εν Αγά 13 10βρίου 1841.  Ο Γεώργιος Τριπαμπούκης  κατάγεται από  Χόχλια, κάτοικος Μερκάδα στρατιώτης. Το 1837 υπηρετεί ως στρατιώτης σε διάφορα τάγματα της οροφυλακής που υπάγονται στη Στρατιωτική Διοίκηση Ευρυτανίας , φαίνεται να του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ. “Αριστεία” Φ 134]

Χρήστου Ιωάννης διαμονή  Μεκάδα. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο  με ημερομηνία 28-8-1839 και α/α 67, μαζί με άλλα 357 άτομα από διάφορα χωριά  Φθιώτιδας. Δεν βρέθηκαν περισσότερα στοιχεία. Πιθανολογείται, ότι είναι διαβιβαστικός κατάλογος της Διοίκησης Φθιώτιδος, αιτήσεων  και πιστοποιητικών προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων. .-  Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία   Φ 46]

Για τη μετάφραση των όσων διαβιβαστικών, αιτήσεων και πιστοποιητικών που παραθέσαμε καθαρογραμμένα, έγινε προσπάθεια να τηρηθούν: το ύφος, η σύνταξη και η ορθογραφία του ψηφιακού εγγράφου.

Τα όσα υπάρχοντα ψηφιακά έγγραφα υπάρχουν, είναι στη διάθεση του αιτούντα, Επικοινωνήστε μαζί μας, για κάθε παρατήρηση ή υπόδειξη.

Σύντομα θα λάβατε την απάντησή μας.