Μεσοχωρι-Λιασκοβο Αγωνιστες

 

Λιάσκοβο-Μεσοχώρι/Υπάτης  Αγωνιστές

Ο ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών του χωριού περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων , τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά. 

Καταγράφτηκαν 25 Αγωνιστές  που πήραν μέρος στη επανάσταση του 1821, από  του χωριό, εκ των οποίων:

► 4 τιμήθηκαν με Αργυρό αριστείο, εκ των οποίων  ως Δημογέροντες και προύχοντες  του χωριού   

►5 τιμήθηκαν με χάλκινο, ως υπαξιωματικοί.

► 16  τιμήθηκαν με σιδερένιο  ως στρατιώτες   

Ονομαστικός και Αλφαβητικός κατάλογος Αγωνιστών του 1821 του χωριού

[Αλεξάνδρου Χρήστος κάτοικος Λιάσκοβο/Υπάτης/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 228 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και  διεύθυνε προς τον Ε. Κ., με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Ανδριτσόπουλος Γεώργιος κάτοικος Λιάσκοβο/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 5, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Ανδριτζόπουλος Νάσιος κάτοικος Λιάσκοβο /Υπάτης/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 226 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για…σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει και  διεύθυνε προς τον Ε. Κ. με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286

[Γεωργίου Πολυζώης   κάτοικος Λιάσκοβο/σιδερένιο/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 7, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Ό ίδιος,  πιθανόν να  διαφώνησε με το σιδερένιο και απευθύνθηκε προς τον οπλαρχηγό Ε.  Κοντογιάννη και τον περιέλαβε με α/α 230, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/13-4-1844 προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προτείνοντάς  τον για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών εγκρίνει και στις 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου,  διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 250, Φ. 284, Φ 286]

[Ζαχαρόπουλον Καραγεώργου  κάτοικος Λιάσκοβο/Αργυρό, «προύχων-Δημογέρων». Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 29 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών, μαζί με άλλα 42 άτομα,  ως προύχοντες -Δημογέροντες από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί  των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου, έλαβον ενερργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844» Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276, Φ. 281]

[Ζαχαρόπουλον Κατζόγιαννον κάτοικος Λιασκόβο/Αργυρό, προύχοντας-Δημογέροντας. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 25 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλα 42 άτομα ως προύχοντες -Δημογέροντες των χωριών των από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επι την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμον, έλαβον ενεργητικόν εις α μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844»  Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276, Φ. 281]  

[Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  κάτοικος Λιάσκοβο/σιδερένιο  Περιλαμβάνεται με α/α 34 σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Θεοχαρόπουλος  Γεώργιος  κάτοικος Λιάσκοβο/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 50 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 6086- 15- Απριλίου 1844, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, ο οποίος διευθύνεται από το Υπουργείο των στρατιωτικών, προς τη Διοίκηση, για διανομή των αριστείων. Ο Ν. Μ τιμήθηκε με σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 280]

[Θεοχαρόπουλς Κωνσταντίννος κάτοικος  Λιάσκοβο/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 2, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250].

[Καμπάς Γιάννος κάτοικος Λιάσκοβο/Υπάτης/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 225 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει τον κατάλογο, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό, για χρήση της διανομής των 623 προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Καμπάς Νίκος κάτοικος Λιάσκοβο/Υπάτης/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 224 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει τον κατάλογο, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό, για χρήση της διανομής των 623 προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Καμπάς Καραγιώργος κάτοικος Λιάσκοβο/Υπάτης/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 227 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και επιστρέφει τον κατάλογο, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό, για χρήση της διανομής των 623 προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κατσαντώνης Ιωάννης κάτοικος Λιάσκοβο/σιδερένιο/χάλκινο. Περιλαμβάνεται, με α/α 81, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Ό ίδιος,  πιθανόν να  διαφώνησε με το σιδερένιο και απευθύνθηκε προς τον οπλαρχηγό Ε.  Κοντογιάννη και τον περιέλαβε με α/α 231, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/13-4-1844 προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προτείνοντάς  τον για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών εγκρίνει και στις 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου,  διεύθυνε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 250, Φ. 284, Φ 286]

[Κατσάνης Κώστας κάτοικος Λιάσκοβο/σιδερένιο/χάλκινο. Περιλαμβάνεται, με α/α 1, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Ό ίδιος,  πιθανόν να  διαφώνησε με το σιδερένιο και απευθύνθηκε προς τον οπλαρχηγό Ε.  Κοντογιάννη και τον περιέλαβε με α/α 232, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/13-4-1844 προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προτείνοντάς  τον για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών εγκρίνει και στις 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου,  διεύθυνε στον Ε. Κ. με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 250, Φ. 284, Φ 286]

[Κατζούδαν  Δημήτριο  κάτοικος Λιάσκοβο/Αργυρό, Δημογέροντα-προύχοντας». Βρίσκεται καταχωρημένος σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μα ζί με άλλα 42 άτομα (προύχοντες -Δημογέροντες) από διάφορα χωριά και τους χορηγείται το Αργυρό αριστείο, Ήτοι:  «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επι την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844»  Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 276]

[Κατζουδας Πολυζώης  κάτοικος Λιάσκοβο/ σιδερένιο. . Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 190 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο. Στη συνέχεια το Υπουργείο των Στρατιωτικών, διαβιβάζει ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844, προς το Δ. Χατζήσκο για χρήση της διανομής τα προτεινόμενα σιδερένια αριστεία στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 245, Φ, 272]

[Λαττζουδην Δημήτριον κάτοικος Λιάσκοβο/Αργυρό, Δημογέροντας-προύχοντας. Περιλαμβάνεται   σε ονομαστικό κατάλογο με άλλους 42 αξιωματούχους από διάφορα χωριά, οι οποίοι, ως Δημογέροντες των χωριών των, τιμήθηκαν με το Αργυρό Αριστείο. ΄Ήτοι: “Γραμματεία Στρατιωτικών. Απόφασις/13 Μαρτίου

            Επί τη προτάσσει της Ημετέρας  επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των  εν καιρώ του υπέρ ανξαρτησίας της πατρίδος πολέμου. Έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος ως  επικεφαλής των εγχωρίων των. Αθήνα τη 13 Μαρτίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 281]

[Λιακρόπουλος Αθανάσιος κάτοικος Λιάσκοβο/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 3, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250]

[Μαγκλάρας Παναγιώτης κάτοικος Λιάσκοβο/σιδερένιο/χάλκινο. Περιλαμβάνεται, με α/α 87, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Ό ίδιος,  πιθανόν να  διαφώνησε με το σιδερένιο και απευθύνθηκε προς τον οπλαρχηγό Ε.  Κοντογιάννη και τον περιέλαβε με α/α 229, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/13-4-1844 προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προτείνοντάς  τον για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών εγκρίνει και στις 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου,  επιστρέφει στον Ε. Κ. με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 250, Φ. 284, Φ 286]

 [ΜακρύςΒασίλειος κάτοικος Λιάσκοβο-Υπάτης/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 223 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, εγκρίνει  και διαβίβασε με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Μπαρτσόκας Αθανάσιος κάτοικος Λιάσκοβο/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 6, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Μιχελετόπουλος Νικόλαος κάτοικος Λάσκοβο/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 18 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 6086- 15- Απριλίου 1844, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, ο οποίος διευθύνεται από το Υπουργείο των στρατιωτικών, προς τη Διοίκηση, για διανομή των αριστείων. Ο Ν. Μ τιμήθηκε με χάλκινο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 280]

[Νάνιος Γεώργιος  κάτοικος Λιάσκοβο/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 49 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 6086- 15- Απριλίου 1844, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, ο οποίος διευθύνεται από το Υπουργείο των στρατιωτικών, προς τη Διοίκηση, για διανομή των αριστείων. Ο Ν. Γ. τιμήθηκε με σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 280]

[Σουράδας Δημήτριος κάτοικος Λιάσκοβο/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 192 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο. Στη συνέχεια το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει, ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844, προς το Δ. Χατζήσκο για χρήση της διανομής τα προτεινόμενα σιδερένια αριστεία στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 245, Φ, 272]

[Τζοάνος Δημήτριος  κάτοικος Λίασκοβο/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 34 σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 6086- 15- Απριλίου 1844, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, ο οποίος διευθύνεται από το Υπουργείο των στρατιωτικών, προς τη Διοίκηση, για διανομή των αριστείων. Ο Τ. Δ τιμήθηκε με σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 280]

Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε αγωνιστή, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών, προκειμένου να κατακτηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, Αριστείο ή Νομισματόσημο. Το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων, μύλων κ. ά. Τελικά, με τις κωλυσιεργίες των αετονύχιδων και άλλων τότε παραγόντων, απελπισμένοι για να θρέψουν προσωρινά  τα παιδιά τους, τους τα αγόρασαν οι άκαπνοι λεφτάδες για κομμάτι ψωμί.

Η έρευνα συνεχίζεται και κάθε νέο στοιχείο θα ενσωματώνεται

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις και λάθη κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους.

Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, για κάθε παρατήρηση, διόρθωση ή συμπλήρωση, επικοινωνήστε μαζί μου. Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

Ευχαριστώ

Θωμάς Ζέρβας