Μεξιατες αγωνιστες 1821

Αγωνιστές Μεξιάτες 1821

Αγωνιστές 1821: Μεξιάτες του Δήμου Υπάτης

Μέχρι στιγμής καταγράφηκαν 84 αγωνιστές από το χωριό, που πήραν μέρος στην επανάσταση του1821 εκ των οποίων:

►1 τιμήθηκε με Αργυρό Αριστείο, ως αξιωματικός και Δημογέροντας  

►30 τιμήθηκαν με χάλκινο, ως υπαξιωματικοί.

►46 τιμήθηκαν με σιδερένιο, ως στρατιώτες.

►7 δεν μπορέσαμε να τους προσδιορίσουμε

Ο ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών του χωριού περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων , τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά. 

Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε αγωνιστή, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών, προκειμένου να κατακτηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, Αριστείο ή Νομισματόσημο. Το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων, μύλων κ. ά. Τελικά με τις κωλυσιεργίες των αετονύχιδων και άλλων τότε παραγόντων, απελπισμένοι για να θρέψουν προσωρινά  τα παιδιά τους, τους τα πήραν οι λεφτάδες για κομμάτι ψωμί.

[Αγγελόπουλος Δημήτριος κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272/49] 

Αθανασίου Χρήστος κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]  1248721

[Αναγνωστόπουλος Αποστόλης κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Μέχρι στιγμής δεν προέκυψε από πουθενά ότι το έλαβε. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286/311]  

[Αναγνωστόπουλος Γιαννακός κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. Στις αρχές του 1844 υπέβαλε, «προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, δια μέσου του Δήμο του, Υπέβαλε επαναληπτική  ατομική αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες υπέρ ανεξαρτησίας τη πατρίδας αγώνα, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως διά την έκδοση του Αριστείου του. Το δε πιστοποιητικό του, το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και η επικύρωση των υπογραφών γίνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, το οποίο έχει, ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Κύριος Γιαννακός Αναγνωστόπουλος  κάτοικος του χωρίου Μεξιάταις του Δήμου Υπάτης της Φθιώτιδος υπηρέτησεν την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής του υπέρ ελευθερίας  αγώνος μέχρι τέλους παρευρέθη εις τας μάχας, δις εις  υπάτη, εις Αετόν, αυτής εις Οξιάν, εις την λοιδορικίου,  και τη έξοδον του Μεσολογγίου, εις Κριμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού, διετέλεσε υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών, εστάθη αμέμτου διαγωγής και άριστος κατά την γενναιότητά.

            Ταύτα πάντα εκ του πλησίον γνωρίζοντας οι υποφαινόμενοι επαφείομεν  προς αυτόν το παρόν μας,  διά να τω χρησιμεύση  όθεν ανήκει. Εν Αγά 6 Ιανουαρίου 1844»    Επίσης είναι καταχωρημένος   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Τον πρότειναν για χάλκινο αριστείο. Μέχρι στιγμής δεν προέκυψε από πουθενά ότι το έλαβε. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 243, Φ. 286/310]

[Αναγνωστόπουλος Ευστάθιος  κάτοικος Μεξιάτες/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 208 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Πιθανόν, είναι ο ίδιος που είναι καταχωρημένος στον 4ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, ως Ο Αναγνωστόπουλος Ευστάθιος του Δ., που ο κατάλογος διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 245, Φ. 272/7]  

[Αϊφαντής Αθ. (Υφαντής)κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Αϊφαντής Δ. (Υφαντής) κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Αϊφαντής Τριαντάφυλλος κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Γεωργακόπουλος Δ. κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Γεωργουσόπουλος Γεώργιος κάτοικος Μεξιάτες. Συμμετείχε σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου 8 συμπατριωτών του, με συνημμένο το βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας Αγώνα, η οποία υποβλήθηκε μέσω του Δήμου Υπάτης, προκειμένου αυτή να διαβιβασθεί αρμοδίως, για την έκδοση  του αριστείου του. Η δε ομαδική αίτηση έχει ως εξής: «Εν Μεξιάτες την 14 Ιανουαρίου 1844  Προς την Στρατιωτικήν Βασιλικήν Γραμματεία της Επικρατείας. Αίτησις περί Εθνοσήμων Αριστείων.

            Επειδή οι ευπειθέστατοι υποφαινόμενοι υπηρετήσαμε την πατρίδα Στρατιωτικώς, απ’ αρχής του υπέρ ελευθερίας αγώνος κ.τ.λ: υπό τα διαταγάς διαφόρων οπλαρχηγών ως εκ των εσωκλήστων πηστποιητικών τούτων αποχρόντως δηλούται και, επειδή μέχρι τούδε εμείναμεν μόνοι οι υποφαινόμενοι αδικημένοι από τους λοιπούς υπηρετήσανταις την πατρίδα μολονότι περί τούτον διευθήναμεν δια του αρμοδίου μέσου τα ανήκοντα πηστποιητικά των εκδουλεύσεων μας αλά μέχρι σήμερον στερούμεθα του ανήκοντος της πατρίδος αριστείου μας- δια ταύτα θερμοπαρακαλούμεν  την Βασηληκήν ταύτην Γραμματίαν ίνα μας εφοδιάση προς αμιβήν τoν κόπον μας και κηνδίνον διά την ελευθερίαν της πατρίδος Κατά τον Εχθρον με το ανίκον Αριστείον μας πεπησμένοι εις την δικιοσήνην ότι θέλει εισακουσθή υποσημιούμεθα με σέβας οι ευπηθέστατοι Μεξιάτες της φθιώτιδος. Ακολουθούν οι υπογραφές: Κωστας ραφτοκώστας, γ. γιοργουσόπουλος, Ευθ. Ηλιόπουλος, αποστόλης Καλιαντέρης, σοτήρης Ευαγγέλης, νηκολής μπαλατζούρας, τριαντάφυλλος γεωργουσόπουλος, ιωάνις τζιατζογιανος». Το δε πιστοποιητικό του το οποίο υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Καλλιαίων, Κατζόγιαννος Παπαναγιώτου αυθημερόν έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Κύριος Γεώργιος Γιωργουσόπούλος κάτοικος του χωρίου Μεξιάταις του Δήμου Υπάτης της Φθιώτιδος υπηρέτησεν την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους παρευρεθείς εις τας μάχας, υπάτης, εις Αετόν, αυτής εις Οξιάν, εις την λοιδορικίου, έξοδον του Μεσολογγίου, εις Κριμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού, διετέλεσε υπό τας οδηγίας των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών, εστάθη αμέμτου διαγωγής και άριστος κατά την γεναιότητα.

            Ταύτα πάντα εκ του πλησίον γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι επαφείομεν  προς αυτόν το παρόν μας,  διά να τω χρησιμεύση  όθεν ανήκει.» Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 243]

[Γεωργουσόπουλος Ιωάννης κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. Συμμετείχε σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου 8 συμπατριωτών του, με συνημμένο το βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας Αγώνα, η οποία υποβλήθηκε μέσω του Δήμου Υπάτης, προκειμένου αυτή να διαβιβασθεί αρμοδίως, για την έκδοση  του αριστείου του. Λεπτομέρειες σχετικές με την αίτηση και το πιστοποιητικό συμμετοχής βλέπετε στον πιθανόν αδελφό του Γιώργο. Επίσης αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές  και τον πρότειναν για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 243, Φ. 286/431]

[Γεωργουσόπουλος Τριαντάφυλλος κάτοικος Μεξιάτες Συμμετείχε σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου 8 συμπατριωτών του, με συνημμένο το βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας Αγώνα, η οποία υποβλήθηκε μέσω του Δήμου Υπάτης, προκειμένου αυτή να διαβιβασθεί αρμοδίως, για την έκδοση  του αριστείου του. Λεπτομέρειες σχετικές με την ομαδική αίτηση και το πιστοποιητικό συμμετοχής, βλέπετε στον πιθανόν αδελφό του Γιώργο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 243]

 [Γκούλας Νικολός  κάτοικος Μεξιάτες/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 210 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ με τον κατάλογο 3466/10-3-1844, ως Γκόλας Νίκος και μέσου του Δ. Χατζίσκου του επιδόθηκε  το σιδερένιο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 272].

Φ. 284/428  Γκιουλές* Ν. κάτοικος Μεξιάτες//χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]*Δεν αποκλείεται να είναι το αυτό πρόσωπο με τον προηγούμενο’

[Γκουκόπουλος Αναστ. κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη,  Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284/455, Φ 286]

[Γουργιώτης Δ*. κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]* πιθανόν να έχει σχέση με τον Γο(υ)ργιώτη που ακολουθεί.

[Γοργιώτης Δημήτριος  κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο, Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χρηστ Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη, και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, την 1η Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

[Δημητρίου Αναγνώστης κάτοικος Μεξιάτες. Υπέβαλε, ατομική αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγών   «προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, δια μέσου του Δήμο του,  προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως διά την έκδοση του Αριστείου του. Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο μπορείτε να δείτε στη ομαδική αίτηση που είναι καταχωρημένη στη μερίδα του αγωνιστή Γ.  Γεωργουσόπουλου. Μάχες που έλαβε μέρος: στις δύο πολιορκίες της Υπάτης, στον Αετόν, στο Μεσολόγγι και στην Οξιά του Λοιδορικίου, υπό τις διαταγές των Μ. και Ν. Κοντογιάννη, οι οποίοι υπογράφουν.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 243]

[Δημητρίου Βασίλειος κάτοικος Μεξιάτες. Το ίδιο με τον αδελφό του, Υπέβαλε και αυτός ατομική  αίτηση, «προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, δια μέσο τον Δήμο του,  αίτηση απονομής αριστείου κα βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες υπέρ ανεξαρτησίας τη πατρίδας αγώνα, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως διά την έκδοση του Αριστείου του. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 243]

[Δημόπουλος Κώστας κάτοικος Μεξιάτες. Υπέβαλε και αυτός ατομική  αίτηση, «προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, δια μέσο τον Δήμο του,  αίτηση απονομής αριστείου κα βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες υπέρ ανεξαρτησίας τη πατρίδας αγώνα, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως διά την έκδοση του Αριστείου του. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 249]

Ευαγγέλης Σωτήρης κάτοικος Μεξιάτες. Συμμετείχε σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου 8 συμπατριωτών του, με συνημμένο το βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας Αγώνα, η οποία υποβλήθηκε μέσω του Δήμου Υπάτης, προκειμένου αυτή να διαβιβασθεί αρμοδίως, για την έκδοση  του αριστείου του. Η δε ομαδική αίτηση έχει ως εξής: «Εν Μεξιάτες την 14 Ιανουαρίου 1844  Προς την Στρατιωτικήν Βασιλικήν Γραμματεία της Επικρατείας. Αίτησις περί Εθνοσήμων Αριστείων[….] λεπτομέρειες στη μερίδα του Αγωνιστή Γ. Γεωργουσόπουλου. Το δε πιστοποιητικό του, το οποίο υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και το επικυρώνει ο Δήμαρχος Καλλιαίων Κατζόγιαννος Παπαναγιώτου, αυθημερόν έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Κύριος Σωτήρης Ευαγγέλης κάτοικος του χωρίου Μεξιάταις του Δήμου Καλλιαίων της Φθιώτιδος υπηρέτησεν την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους παρευρέθη εις τας μάχας, δις εις υπάτην, εις Αετόν, εις Άμπλιανην, και  εις Οξιάν,  λοιδορικίου, έδειξεν άριστον διαγωγήν  και γενναιότητα καθ όλην την διάρκειαν  της συναλαγής υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων 

            Διά ταύτα πάντα εκ του πλησίον γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι επαφείομεν  προς αυτόν το παρόν μας,  διά να τω χρησιμεύση  όθεν ανήκει. Εν Αγά 11 Ιανουαρίου 1844» Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 249]

[Ευσταθίου Δημήτριος κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272] 

 [Ζελιακός Δ. κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Ηλιόπουλος Ευθύμιος κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. Συμμετείχε σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου 12 συμπατριωτών του, με συνημμένο το βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας Αγώνα, η οποία υποβλήθηκε μέσω του Δήμου Υπάτης, προκειμένου αυτή να διαβιβασθεί αρμοδίως, για την έκδοση  του αριστείου του. Λεπτομέρειες για την ομαδική αίτηση μπορείτε να δείτε στη μερίδα του αγωνιστή Γ. Γεωργουσόπουλου. Τα δε πιστοποιητικό το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από τον Δήμαρχο  Καλλιαίων Κατζόγιαννο Παπαναγιώτου, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: « Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Ευθύμιος Ηλιόπουλος κάτοικος του χωρίου Μεξιάταις […..] παρευρέθη εις τας μάχας, δίς εις Υπάτην, εις Αετόν,  εις οξιάν λοιδορικίου εις Μεσολόγγιον και αλλαχού, διετέλεσεν  υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών, εστάθη αμέμτου διαγωγής[…..]  επαφείωμεν προς αυτόν το παρόν μας ίνα τω χρησιμεύση όθεν ανήκει. Εν Αγά την 9 Ιανουαρίου 1844». Επίσης αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές  και τον πρότειναν για χάλκινο αριστείο. Μέχρι στιγμής δεν προέκυψε από πουθενά ότι το έλαβε. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 243, Φ. 286]

[Ιωάννου Απρίλιος  κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Ιωάννου Νίκος κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272] 

[Ιωνόπουλος;;; (Με επιφύλαξη το επώνυμο δυσανάγνωστο) Ευθύμιος κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 4, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Καλιαντέρης ή Καλιατληρας; Αποστόλης κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου 8 συμπατριωτών του, με συνημμένο το βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας Αγώνα, η οποία υποβλήθηκε μέσω του Δήμου Υπάτης, προκειμένου αυτή να διαβιβασθεί αρμοδίως, για την έκδοση  του αριστείου του. Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της ομαδικής αίτησης μπορείτε να δείτε στη μερίδα του αγωνιστή Γ.  Γεωργουσόπουλου. Μάχες που έλαβε μέρος: στις δύο πολιορκίες της Υπάτης, στον Αετόν,  και στην Οξιά του Λοιδορικίου, υπό τις διαταγές των Μ. και Ν. Κοντογιάννη, οι οποίοι το υπογράφουν και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Καλλιαίων, Κατζόγιαννο Ππαναγιώτου. Εν Αγά την 11ην  Ιανουαρίου 1844.  Επίσης αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές  και τον πρότειναν για χάλκινο αριστείο. Μέχρι στιγμής δεν προέκυψε από πουθενά ότι το έλαβε.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 243, Φ. 286]

[Καλτσάς ή Καλτζάς;; Θεοχάρης κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. Κατά το 1844 υπέβαλε, «προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, δια μέσο τον Δήμο του, ατομική αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό 1240049 συμμετοχής στις μάχες υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως διά την έκδοση του Αριστείου του. Το σριστείο του το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και το επικυρώνει ο Δήμαρχος Σπερχειάδος, και μεταξύ άλλων αναφέρει: «[… ] Παρευρέθη εις τας μάχας, δις εις Υπάτη, εις Αετόν, εις την έξοδον του Μεσολογγίου και εις την οξιάν του λιδορικίου υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων[… ]».  Επίσης,  αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, τον πρότεινα για χάλκινο αριστείο. Μέχρι στιγμής δεν προέκυψε από πουθενά ότι το έλαβε. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 243/ 1240049 Φ. 286]

[Καλτσάς Ιω.  κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Καμγιώτης Ιω.  (Καμπιώτης) κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/13-4-1844  με άλλους 623 αγωνιστές, του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Καραγιάννης Ιω. κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/13-4-1844  με άλλους 623 αγωνιστές, του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Καργιώτης Π. κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/13-4-1844  με άλλους 623 αγωνιστές, του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κατζανόπουλος Θεόδωρος. κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. To 1844 από το Αγά, υπέβαλε επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείο και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, υπέρ της ανεξαρτησίας τα πατρίδας πόλεμο.  Επίσης,  την ίδια χρονιά, περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» » Φ.  268, Φ. 284, Φ 286]

[Κατζανόπουλος Αθανάσιος κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία Φ. 284, Φ 286]

[Κλιτσένικον; Νίκον  κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 143, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Κονταρκούας Κωνστ. κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/13-4-1844  με άλλους 623 αγωνιστές, του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κοτρονιάς Ιωάννης κάτοικος Μεξιάτες//χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κοψαχίλης Αναστ. κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κοψαχίλης Αναστ. κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[[Κυτρσόπουλος Γώγος κάτοικος Μεξιάτες//χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κωνσταντίνου Γ. κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Λιάκος Δ κάτοικος Μεξιάτες//χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Λύδ(τ)ης Δ. κάτοικος Μεξιάτες//χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Μαθόπουλος Κώστας κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Μανόλης Αλέξης κάτοικος Μεξιάτες/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 211 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ με τον κατάλογο 3466/10-3-1844, Μανώλης Αλέξης και μέσου του Δ. Χατζίσκου, του επιδόθηκε  το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 272].

Φ. 282/78 Μάστας Κώστας Κικιός  κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη  Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Μα (ε)ξαΐτης  Αθανάσιος  κάτοικος Μεξιάτες /σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 18266/30/9βρίου 1843, του Υπουργείου των Στρατιωτικών, προς Διοίκηση Φθιώτιδος με 46 αριστειούχους σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τα διπλώματα και τις ταινίες, για  χρήση της Διανομής  στους δικαιούχους. . Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134]

[Μεξαΐτην Αναγνώστης κάτοικος Μεξιάτες/Αργυρό προύχοντες Δημογέροντες. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με άλλους 44 αξιωματούχους από διάφορα χωριά, οι οποίοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο κατά την επανάσταση. ως προύχοντες –Δημογέροντες επί τουρκοκρατίας, τιμήθηκαν με το Αργυρό Αριστείο. ΄Ήτοι: “Γραμματεία Στρατιωτικών. Απόφασις/11 Μαρτίου 1844

            Επί τη προτάσσει της Ημετέρας  επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των  εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου. Έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος  επί κεφαλής των εγχωρίων των .Αθήνα τη 13 Μαρτίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 281]

[Μη(ε)ξαΐτης Βασίλειος Δ. κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. 8 Ιανουαρίου του 1844 υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στην επανάσταση. Το δε πιστοποιητικό του που παραθέτουμε πιο κάτω το υπογράφουν, οι: Μ και Ν Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής,  από το Δήμαρχο Σπερχειάδος  Γ. Ζουλούμη, αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο κύριος Βασίλειος Δημητρίου Μεξιαήτου, κάτοικος του χωρίου Μεξιάτες. του Δήμου Υπάτης της Φθιώτιδας. Υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους. Υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθη εις τας μάχας, δις εντός της Υπάτης, του Αετού, αυτής της Γιαννιτζούς και εις Οξιά του Λιδορικίου  εδειξεν  άμεμπτον διαγωγήν  και γενναιότητα. Ταύτα πάντα γνωρίζοντας εκ του πλησίον οι υποφαινόμενοι, δίδομεν  προς αυτόν το παρόν μας, ίνα να τω χρησιμεύσει όπου ανήκει.[…]». Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος 8 Ιανουαρίου 1844. Επίσης Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844 των πληρεξουσίων Φθιώτιδος: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, προτείνοντάς των για χάλκινο αριστείο και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 243. Φ. 286/309]

Μιχάλης Μήτρος κάτοικος Μεξιάτες//χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Μητσόπουλος Μήτρος κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Μπαλατσούρας Ανδρέας κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284/420, Φ 286]

[Μπαλατσούρας Αποστόλης κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι πληρεξούσιοι της Φθιώτιδας. Γ. Αινιάν και  Ε. Κοντογιάννης, με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τον πρότειναν για χάλκινο αριστείο και τον κατάλογο τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών.  Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει από πουθενά ότι το έλαβε. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Μπαλατσούρας Νικόλας κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. Συμμετείχε σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου 12 συμπατριωτών του, με συνημμένο το βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας Αγώνα, η οποία υποβλήθηκε μέσω του Δήμου Υπάτης, προκειμένου αυτή να διαβιβασθεί αρμοδίως, για την έκδοση  του αριστείου του. Λεπτομέρειες για την ομαδική αίτηση μπορείτε να δείτε στη μερίδα του αγωνιστή Γ. Γεωργοσόπουλου. Τα δε πιστοποιητικό το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από τον Δήμαρχο  Καλλιαίων Κατζόγιαννο Παπαναγιώτου, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: « Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Νικολός Μπαλατζούρας κάτοικος του χωρίου Μεξιάταις […..] παρευρέθη εις τας μάχας, δίς εις Υπάτην, εις Αετόν,  εις οξιάν λοιδορικίου και αλλαχού, έδειξεν  αρίστην διαγωγήν και γενναιότητα καθ’ όλην την διάρκεια του πολέμου […..]  δια τούτων και γνωρίζοντας αυτόν εκ του πλησίον επαφείωμεν προς αυτόν το παρόν μας ίνα τω χρησιμεύση όθεν ανήκει. Εν Αγά την 10 Ιανουαρίου 1844». Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284/418, Φ 286/316]

[Μπαμπακάρης Δημήτριος  κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]  1248721

[Μπαπιλιάς Νίκος κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος στον 4ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272] κατάλογος 4ος

[[Μπουρνουτζόπουλος Κ. κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Νικολάου Ιωάννης κάτοικος Υπάτη/χάλκινο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Νούλας Νίκος  κάτοικος Μεξιάτες/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 211 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ με τον κατάλογο 3466/10-3-1844, ως Νούλας Νίκος και μέσου του Δ. Χατζίσκου, του επιδόθηκε  το σιδερένιο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 272].

[Ντίνος Γιάννης κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272] 

[Ντίνος Ζαγος πιθανόν Ζάχος κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272] 

[Παπαλιάς Νίκος  κάτοικος Μεξιάτες/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 212 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[Παπανάσταση ή Παπαναστασίου;;;Τριαντάφ. κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286][Παπαναστασίου Τριαντάφυλλος κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. Μάλλον θα πρόκειται για τον ίδιον με τον προηγούμενο αγωνιστή, ο οποίος μπορεί να διαμαρτυρήθηκε για το σιδερένιο ή μπορεί να έκανε προσφυγή και  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας, τον πρότειναν για χάλκινο αριστείο και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286 και Φ. 286]

[Παποδής Κώστας κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Παπαποστόλου Ιω κάτοικος Μεξιάτες//χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284/419, Φ 286]

[Πατζιαμάνης Ιωάννης κάτοικος Μεξιάτες. Περιλαμβάνεται σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου 12 συμπατριωτών του, με συνημμένο το βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας Αγώνα, η οποία υποβλήθηκε μέσω του Δήμου Υπάτης, προκειμένου αυτή να διαβιβασθεί αρμοδίως, για την έκδοση  του αριστείου του. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 243]

[Ραυτοκώστας ή Ραφτοκώστας Κώσας κάτοικος Μεξιάτες. Περιλαμβάνεται σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου 8 συμπατριωτών του, με συνημμένο το βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας Αγώνα, η οποία υποβλήθηκε μέσω του Δήμου Υπάτης, προκειμένου αυτή να διαβιβασθεί αρμοδίως, για την έκδοση  του αριστείου του. Λεπτομέρειες για την ομαδική αίτηση μπορείτε να δείτε στη μερίδα του αγωνιστή Η Γεωργοσόπουλου. Τα δε πιστοποιητικό το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: « Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Κώστας Ραφτοκώστας κάτοικος του χωρίου Μεξιάταις […..] παρευρέθη εις τας μάχας, δίς εις Υπάτην, εις Αετόν, εις Μεσολόγγιον και εις οξιάν λοιδορικίου, διετέλεσεν άξιος υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων, έδειξεν Άριστον διαγωγήν και γενναιότητα, ταύτα πάντα γνωρίζοντας εκ του πλησίον οι υποφαινόμενοι, επαφύωμεν προς αυτόν το παρόν μας ίνα τω χρησιμεύση ανηκόντως, Εν Αγά την 9 Ιανουαρίου 1844».  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 243]

[Ρέκακος. Ν. κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Ρογκάλης Κ. κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Αναφέρεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Σταθόπουλος Γεώργιος κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο.  Υπέβαλε προς το Δήμο του,  αίτηση απονομής αριστείου κα βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες υπέρ ανεξαρτησίας τη πατρίδας αγώνα . Στη συνέχεια αναφέρεται   σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Μέχρι στιγμής δεν προέκυψε από πουθενά ότι το έλαβε.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Σταθόπουλος Ιωάννης κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Μέχρι στιγμής δεν προέκυψε από πουθενά ότι το έλαβε.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Συχώρης Αθαν. Γ. κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272] 

[Σωτήρη Ευαγγέλης  κάτοικος Μεξιάτες. Περιλαμβάνεται σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου 12 συμπατριωτών του, με συνημμένο το βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας Αγώνα, η οποία υποβλήθηκε μέσω του Δήμου Υπάτης, προκειμένου αυτή να διαβιβασθεί αρμοδίως, για την έκδοση  του αριστείου του. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 243]

[Τριαντάφυλλος Κώστας κάτοικος Μεξιάτες/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος στον 6ο κατά σειρά  ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]  1248721

Φ. 284/426  Τσακονιάτης Κώστας κάτοικος Μεξιάτες//χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[[Τζέλιος (Τσέλιος) Στέριος κάτοικος Μεξιάτες/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 211 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Με τον κατάλογο 3466/10-3-1844, μέσου του Δ. Χατζίσκου του επιδόθηκε  το σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ. 245, Φ.  272].

ζιακονίτης Κώστας κάτοικος Μεξιάτες/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 209 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ με τον κατάλογο 3466/10-3-1844, ως Τσακονίτης και μέσου του Δ. Χατζίσκου του επιδόθηκε  το σιδερένιο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 272].

Φ. 286/312 [Τσικούρας Γεώργιος κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας,  με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών τον πρότειναν για χάλκινο αριστείο. Ενώ, στον κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών που  επιστρέφει  στον Γ. Αινιάν δεν αναφέρεται για την επίδοση. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

Τσιατσόπουλος Ιωάννης κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Κύριος Ιωάννης Τζιατζιόπουλος  κάτοικος του χωρίου Μεξιάταις του Δήμου Καλλιαίων της Φθιώτιδος υπηρέτησεν την πατρίδα στρατιωτικώς απ’ αρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους παρευρεθη εις τας μάχας, δις εις υπάτην, εις Αετόν, εις Μεσολόγγιον, εις το Νεόκαστρον και  εις Οξιάν,  λοιδορικίου, έδειξεν άριστον διαγωγήν  και γενναιότητα καθ όλην την διάρκειαν  του πολέμου.  

            Διά τούτων και γνωρίζοντας αυτόν εκ του πλησίον οι υποφαινόμενοι επαφείομεν  προς αυτόν το παρόν μας,  διά να τω χρησιμεύση  όθεν ανήκει. Εν Αγά την 11 Ιανουαρίου 1844» Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας,  με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών τον πρότειναν για χάλκινο αριστείο. Ενώ, στον κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών που  επιστρέφει  στον Γ. Αινιάν δεν αναφέρεται το όνομά του για την επίδοση. Ενώ, στον κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών που  επιστρέφει  στον Γ. Αινιάν δεν αναφέρεται για την επίδοση Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]432

Τζιούρο(α)ς (Τσιούρας) Βασίλης κάτοικος Μεξιάτες. Περιλαμβάνεται σε ομαδική αίτηση απονομής αριστείου 12 συμπατριωτών του, με συνημμένο το βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας Αγώνα, η οποία υποβλήθηκε μέσω του Δήμου Υπάτης, προκειμένου αυτή να διαβιβασθεί αρμοδίως, για την έκδοση  του αριστείου του . . Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 243]

[Τσιούρας Μήτσιος κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Τσιτσογιάννης Ιωάννης κάτοικος Μεξιάτες/χάλκινο. Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Χαρατζάρης; Νικόλαος κάτοικος Μεξιάτες/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 211 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   αριστείο. Ενώ με τον κατάλογο 3466/10-3-1844, ως Χαρατσάρης Νικόλας και μέσου του Δ. Χατζίσκου, του επιδόθηκε  το σιδερένιο αριστείο.  Επίσης, τον συναντάμε και σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο 6086- 15- Απριλίου 1844, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, ο οποίος διευθύνεται από το Υπουργείο των στρατιωτικών, προς τη Διοίκηση, για διανομή σιδερένιων αριστείων.   Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245, Φ. 272, Φ. 280].

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις και λάθη κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους.

Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

Ευχαριστώ

Θωμάς Ζέρβας