Νεοχωρι Καλλιαιων- Υπάτης Αγωνιστες

Αγωνιστές του 21 Νεοχώρι Δήμου  Καλλιαίων-Υπάτης

Μέχρι στιγμής Καταγράφτηκαν  109 αγωνιστές του 1821, εκ των οποίων:

►14 από  αυτούς τιμήθηκαν με Αργυρό αριστείο, ήτοι: 4 ως προύχοντες-Δημογέροντες, 10 ως αξιωματικοί.

►24 από αυτού τιμήθηκαν με χάλκινο αριστείο, ως υπαξιωματικοί

►68 τιμήθηκαν με σιδερένιο αριστείο και 2 δεν προσδιορίζονται

Με το παρόν πόνημα, σκοπός μας, δεν είναι να σας παρουσιάσουμε ένα φιλολογικό ή φιλοσοφικό αφήγημα. Απλά, έγινε μια φιλότιμη προσπάθεια, να συνταχθεί ένας κατάλογος ονομάτων-αγωνιστών, αυτών, που «δράξαντες τα όπλα» με αίμα και θυσίες , αψηφώντας τον θάνατο, προτάξανε τα στήθη τους για τα υψηλά ιδανικά, θεμελιώνοντας έτσι μια Νέα αναγεννημένη Ελλάδα, μέσα από τις στάχτες της πιο μαρτυρικής και μακραίωνης σκλαβιάς.

Ως απώτερος σκοπός μας τέθηκε, αφενός η γνώση της ιστορικής διαδρομής της Πατρίδας μας, στοιχείο γνώσης απαραίτητο κάθε ανθρώπου, να γνωρίζει την ιστορική διαδρομή του τόπου του, η οποία μας καθοδηγεί και μας παραδειγματίζει με τις γεμάτες αξίες πράξεις των παππούδων μας και αφετέρου, σαν επακόλουθο, η αναγνώριση αυτών των θυσιών ως απονομή δίκαιης ευγνωμοσύνης.

Εμείς, με την αναμόχλευση των ιστορικών καταλόγων με τα αριστεία τιμής, θελήσαμε να αποδώσουμε μνήμη αιώνια και ελπίδα, πως η Ιστορική αυτή παρακαταθήκη, θα βρει στο παράδειγμά τους άξιους συνεχιστές.

Κάποια από τα ονόματα των αγωνιστών που καταχωρήθηκαν πιο κάτω, δηλαδή στο Νεοχώρι, του τότε μετ’ επαναστατικού Δήμου Καλλιαίων, σήμερα του Δήμου Υπάτης, υπάρχει πιθανότητα  να ανήκουν  (Νεοχώρι Κοστριάδος-Τυμφρηστού) και τανάπαλιν, Π. χ,  Καραγιώργος Κωνσταντίνος, Σισμάνης Νικόλαος, Σιαμπανόπουλος Κωνσταντίνος

Περισσότερα για τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις για την απόκτηση των αριστείων ή εθνοσήμων ή νομισματοσήμων  ⇒Εδώ

Ο ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών του χωριού Νεοχώρι Καλλιαίων-Υπάτης περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων  τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά. 

Ονομαστικός Κατάλογος αγωνιστών του 1821 από το χωριό Νεοχώρι Καλλιαίων

 [Αθανασίου Νικόλαος  από Νεοχώρι Καλλιαίων  στρατιώτης σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]

[Αλεξάκη Αποστόλης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων  χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 53 σε κατάλογο 10411/ 12-6-1844, «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου και το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με χάλκινο αριστείο.  Στις 8 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, του  υπέρ ελευθερίας της πατρίδας. Παραθέτουμε το πιστοποιητικό το οποίο έχει ς εξής:  «.. Υπηρέτησε ως στρατιωτικός την πατρίδα από αρχής αγωνιζόμενος στις μάχες κατά των εχθρών: της Υπάτης, της Γιαννιτσούς, της οξιάς του Λιδορικίου, της Καλιακούδας, και αλλαχού….». Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη. Και επικυρώνεται από το Δήμο Σπερχειάδος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254  Φ. 287]

[Αναγνώστου Νικόλαος Κάτοικος Νεοχώρι/Καλλιαίων/ σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 295  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

[Ανδρίτζου Λουκάς από Νεοχώρι Καλλιαίων/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]   

[Αποστόλου Μήτρος  κάτοικος Νεοχώρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 107, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Αποστολόπουλος Παναγιώτης κάτοικος Νεοχώρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 116, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Ασλάνης Θανάσης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 54 σε κατάλογο 10411/ 12-6-1844, «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου και το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. Φ. 287]       

[Αυγίκου Ιωάννης από Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]  

[Αυγήκος Νικόλαος κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 130 σε κατάλογο 10411/ 12-6-1844, «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου και το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287]

[Αυγίκου Σπύρος από Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης σιδερένιο/χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.  Ενώ, με ένα μεταγενέστερο κατάλογο με αριθμό  10411/ 12-6-1844 και με επικεφαλίδα: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου, το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 242, Φ. 272 Φ. 287]

[Βλάχος Γεωργ Κάτοικος Νεοχώρι Υπάτης σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 287  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

[Βλάχος Κωστας  Κάτοικος Νεοχώρι Υπάτης σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 288  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

[Βλάχος Νικολ. Κάτοικος Νεοχώρι Υπάτης σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 290  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη Νο. 8397/13-4-1844, προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

[Βλάχος Παναγ. Κάτοικος Νεοχώρι Υπάτης σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 286  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286] 

[Γαλάνης Αθανάσιος  κάτοικος  Νεοχώρι Καλλιαίων-Υπάτης αξιωματικός, Αργυρό. Ο Αθανάσιος Γαλάνης, φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο-έγγραφο με ημερομηνία 22-5-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας  το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι τα κάτωθι ονόματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται εις τον κατάλογον εις τον οποίον έδωκα εις το Υπουργείο των στρατιωτικών έχουν τα παρά του καταστατικού των αριστείων δικαιώματα απαιτούμενα προσόντα δια την απολαβήν του αργυρού αριστείου.  Μένω δε υπεύθυνος δια πάσαν παράβλεψιν ως προς τους ανωτέρω». Ο πληρεξούσιος Φθιώτιδος. Υπογραφή: πιθανόν του Γ Αινιάν. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 1-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, ανακοινώνει:   «Απόφασις:

 Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίζομεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον Ευαρεστούμενοι να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείων εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών, έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ της πατρίδος πολέμου.

Βον Εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεση του παρόντος  Διατάγματος Αθήνα 26-Μαΐου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 220, Φ. 287]

[Γαλάνης Γεωρ. Κάτοικος Νεοχώρι Υπάτης σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 296  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

[Γαλάνης Γιάννης κάτοικος Νεοχώρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 110, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ. 250].

[Γαλάνης Κώστας Κουτσέλης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 108 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον  Ευαγγέλην Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής σε 224 αγωνιστές,  από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τα  σιδερένια αριστεία  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ. 250]

[Γαρέας Δήμος κάτοικος Νεοχώρι/Υπάτης/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Γαρίπης Νικόλαος κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 57 σε κατάλογο 10411/ 12-6-1844, «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου και το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287]

[Γεωργιάδης Γιάννης  κάτοικος Νεοχώρι/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xριστόδουλο  Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Γεωργίου Αθανασ. Κάτοικος Νεοχώρι Υπάτης σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 297  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

[Γεωργίου Κωνσταντ. από Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]

[Γεωργόπουλος Δήμος  από Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]   

[Γεωργούσης Γιάννης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 50 σε κατάλογο 10411/ 12-6-1844, «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι αριστεία», ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου και το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287]

[Γιάννης Κουτσέλης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 110 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον  Ευαγγέλην Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής σε 224 αγωνιστές,  από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τα  σιδερένια αριστεία  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ. 250] 

[Γιαννόπουλο  Γεώργ.  Κάτοικος Νεοχώρι Υπάτης σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 284  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

[Γιαννόπουλος Γεωργ. Κάτοικος Νεοχώρι Υπάτης σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 298  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη Νο. 8397/13-4-1844, προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286] 

[Γιαννόπουλος Θεόδωρος κάτοικος Νεοχώρι/Υπάτης/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Γιδαράκος Ιωάννης  από Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρτστόδουλος  Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]

[Γραμματικάν Σπύρον κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων, Αργυρό. Προύχοντας –δημογέροντας. Τον συναντάμε στον ίδιο κατάλογο, με α/α 23, του Υπουργείου των Στρατιωτικών  με άλλους 42 αριστειούχους αγωνιστές «Χορήγησις Αργυρούν αριστείων εις τεσσαράκοντα δύω άτομα»  Επί τη προτάσει της Ημετέρας επί των Στρατιωτικών Γραμματείας,  ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου, έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος επί κεφαλής των εγχωρίων των.-Αθήνα 6 Μαΐου 1844” Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276, Φ. 277, και Φ. 281]

[Διλημαπασόπουλος Δημήτρης  Κουτσέλης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 111 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον  Ευαγγέλην Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής σε 224 αγωνιστές,  από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τα  σιδερένια αριστεία.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250]

[Δοντάς  Γιάννος κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων Χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 60 σε κατάλογο 10411/ 12-6-1844, «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου και το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με χάλκινο αριστείο. .  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» ” Φ. 287]

[Δοντόπουλος Θανάσης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων Χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 62 σε κατάλογο 10411/ 12-6-1844, «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου και το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με χάλκινο αριστείο. .  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 287]

[Ζερβόπουλος Σταμάτης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων/.Στις 9-1-1844 Υπέβαλε επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας, το οποίο έχει ως εξής:  «Πιστοποιούμε οι υποφαινόμενοι  ότι ο Σταμάτης Ζερβόπουλος κάτοικος Νεοχωρίου Καλλιαίων της Φθιώτιδας. Υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους του αγώνα. Παραβρέθηκε  στις μάχες: Δις εντός της Υπάτης,  του Αετού, αυτής της Γιαννιτζούς, στην Νευρόπολη, στην οξειάν του Λιδορικίου και πολλές άλλες.  Διετέλεσε υπό τις διαταγές των  υποφαινομένων και άλλων τότε  οπλαρχηγών Έστάθη άμεμπτου διαγωγής  και γενναιότητας. Ταύτα τότε πάντα γνωρίζοντες εκ του πλησίον οι υποφαινόμενοι, δίνομε προς αυτόν το παρόν μας, δια να χρησιμεύσει όπου ανήκει». Εν Αγά 9 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος  Γ. Ζουλούμη .  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  245]

[Ζουμπουρλόπουλος Γεώργιος Κουτσέλης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 114 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον  Ευαγγέλη ν Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής σε 224 αγωνιστές,  από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τα  σιδερένια αριστεία  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ. 250] 

[Ζουμπουρλόπουλος Γιάννης Κουτσέλης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 115 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον  Ευαγγέλην Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής σε 224 αγωνιστές,  από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τα  σιδερένια αριστεία  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ. 250]

[Καπέλας Αποστόλης (Καπελάς Απ)  κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]

[Κασσελάς Αποστόλης (Μήπως Καπέλας;) κάτοικος Νεοχώρι/σιδερένιο. . Περιλαμβάνεται, με α/α  86, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Καπελάς Κουτσέλης Αποστόλης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 85 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον  Ευαγγέλην Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής σε 224 αγωνιστές,  από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τα  σιδερένια αριστεία  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ. 250] 

[Κατζογ(ι)άνης Αθανάσιος κάτοικος Νεοχώρι /σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Κατζο(ι)γιαννης Ιωάννης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]  

[Κατσαγιάννης Γιάννης κάτοικος Νεοχώρι σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 56 σε κατάλογο 10411/ 12-6-1844, «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου και το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287]

[Καφφές Ιωάννης (μήπως Καρφεύς;;)κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]   

[Κιτέα Γεώργιον κάτοικος  Νεοχώρι Καλλιαίων-Υπάτης αξιωματικός, Αργυρό. Ο Γεώργιος Κιτέας, φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο-έγγραφο με ημερομηνία 22-5-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας  το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι τα κάτωθι ονόματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται εις τον κατάλογον εις τον οποίον έδωκα εις το Υπουργείο των στρατιωτικών έχουν τα παρά του καταστατικού των αριστείων δικαιώματα απαιτούμενα προσόντα δια την απολαβήν του αργυρού αριστείου.  Μένω δε υπεύθυνος δια πάσαν παράβλεψιν ως προς τους ανωτέρω». Ο πληρεξούσιος Φθιώτιδος. Υπογραφή: πιθανόν του Γ Αινιάν. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 1-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, ανακοινώνει: «Απόφασις: 

Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίζομεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον Ευαρεστούμενοι να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείων εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών, έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ της πατρίδος πολέμου.

Βον Εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεση του παρόντος  Διατάγματος Αθήνα 26-Μαΐου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 220, Φ. 287]

[Κοκόσης Γεώργ κάτοικος Νεοχώρι/Υπάτης/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Κορκόσιος;;; Δήμος ή Καρπούζος; Κάτοικος Νεοχώρι Υπάτης σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 291  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286] 

[Κοτσούκης Μήτζος κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 51 σε κατάλογο 10411/ 12-6-1844, «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου και το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287]

[Κουτύλης ή Κοτύλος Δημ. κάτοικος Νεοχώρι/Υπάτης/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κουτσέλης ή Κότζιαλης Αθανάσιος κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων/σιδερένιο.  Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 174 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο. Ενώ με τον ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον  Ευαγγέλην Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής σε 224 αγωνιστές της Φθιώτιδας, τα  σιδερένια αριστεία  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 245, Φ. 250]  

[Κουτσέλης Μήτρος Αποστόλου κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 107 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον  Ευαγγέλην Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής σε 224 αγωνιστές,  από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τα  σιδερένια αριστεία  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ. 250]

Κοτσιρόνης ή Κατσιρόνης;; (Αρκιλάος), Από το Νεοχώρι/Καλλιαίων. Υπέβαλε επαναληπτική  αίτηση αίτηση απονομής αριστείο και το βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στον αγώνα ,από την έναρξη και μέχρι τέλους. «.. Παρευρέθη  στις μάχες: Υπάτης δύο φορές,  Αετού, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας. Έξοδο του Μεσολογγίου κατά του Κιουταχή και σε πολλές άλλες,  υπό τις διαταγές μας  και πολλών άλλων τότε οπλαρχηγών….»  Το Πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη  Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 και η  Επικύρωση των υπογραφών, από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ.  Ζουλούμη. Πηγή: Αρχειομνήμων Αριστεία ΓΑΚ Φ. 254 λήψη 76

[Κουφάκη(ο)ς Αποστόλης από Νεοχώρι Καλλιαίων Χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 61 σε κατάλογο 10411/ 12-6-1844, «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου και το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287]

 [Κουφάκης Παναγ(ο)ς; Κάτοικος Νεοχώρι Υπάτης σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 300 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

[Κοψίλης Αθανάσιος κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]   

[Κυτέας Γεώργιος Κουτσέλης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων/σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 112  σε ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον  Ευαγγέλην Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής σε 224 αγωνιστές,  από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τα  σιδερένια αριστεία  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ. 250] 

[Μπαλαντάς Κώστας κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων Χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 129 σε κατάλογο 10411/ 12-6-1844, «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου και το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287]

[Λαΐτζας Παναγιώτης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος  Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]   

[Λιβάνης Θανάσης Κουτσέλης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων/σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 109 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον  Ευαγγέλην Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής σε 224 αγωνιστές,  από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τα  σιδερένια αριστεία  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ. 250] 

Μεξιαΐτης Σταθάκης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων υπαξιωματικός χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1302 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245] 

Μπερνίτσας Ιωάννης  κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων της Φθιώτιδας. Υπηρέτησε την πατρίδα μέχρι τέλους. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης δύο φορές,  Αετού,  Γιαννιτσούς και σε πολλές άλλες.  Διετέλεσε  στις διαταγές των  υποφαινομένων και άλλων τότε  οπλαρχηγών. Το πιστοποιητικό του   υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται το γνήσιο της υπογραφής από το Δήμαρχο Σπερχειάδος  Γ, Ζουλούμη. Εν Αγά 9 Ιανουαρίου 1844. Πηγή Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. Φ 245 λήψη 250 Αριστεία.

 [Μπερνίτσας Γιαννάκης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 128  σε κατάλογο 10411/ 12-6-1844, «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου και το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287]

[Μπορδούνης Αποστόλης Κ, κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων Χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 58 σε κατάλογο 10411/ 12-6-1844, «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου και το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ.Α.Κ. «Αριστεία»  Φ. 287]

[Μπορδούνης Πολυζώης  Κ. κάτοικος  Νεοχώρι Καλλιαίων Χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 59 σε κατάλογο 10411/ 12-6-1844, «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου και το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 287]

 [Μπουρδούμ(ν)ης Κουτσέλης Αποστόλης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 106 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον  Ευαγγέλην Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής σε 224 αγωνιστές,  από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τα  σιδερένια αριστεία  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ. 250] 

[Ντα(ε)λόπουλος  Ανδρίτζος από Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου  και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]    

[Ντα(ε)λόπουλος Αθανάσιος  κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]   

[Ντελήμπασης Μητρος  κάτοικος  Νεοχώρι Καλλιαίων-Υπάτης αξιωματικός, Αργυρό. Ο Μήτρος Ντελήμπασης, φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο-έγγραφο με ημερομηνία 22-5-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας  το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι τα κάτωθι ονόματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται εις τον κατάλογον εις τον οποίον έδωκα εις το Υπουργείο των στρατιωτικών έχουν τα παρά του καταστατικού των αριστείων δικαιώματα απαιτούμενα προσόντα δια την απολαβήν του αργυρού αριστείου.  Μένω δε υπεύθυνος δια πάσαν παράβλεψιν ως προς τους ανωτέρω». Ο πληρεξούσιος Φθιώτιδος. Υπογραφή: πιθανόν του Γ Αινιάν. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 1-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, ανακοινώνει: «Απόφασις:  Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίζομεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον Ευαρεστούμενοι να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείων εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών, έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ της πατρίδος πολέμου.  Κατάλογος

Βον Εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεση του παρόντος  Διατάγματος Αθήνα 26-Μαΐου 1844.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 220, Φ. 287] 1235006/1254770 /

Ξυθάλης Νικόλαος Κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων. Υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και   Βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιούμε οι υποφαινόμενοι  ότι ο Νκόλαος Ξυθάλης  κάτοικος Νεοχωρίου Καλλιαίων της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα στον υπέρ  ελευθερίας αυτής αγώνος από αρχής  μέχρι τέλους. Παρευρέθη στις μάχες: Δις εντός της Υπάτης,  Αετού, αυτής της Γιαννιτζούς, Καλιακούδα,  Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού.  Διετέλεσε υπό τις διαταγές των  υποφαινομένων και άλλων τότε  οπλαρχηγών Έστάθη άμεμπτου διαγωγής  και γενναιότητας. Ταύτα τότε πάντα γνωρίζοντες εκ του πλησίον οι υποφαινόμενοι, δίνομε προς αυτόν το παρόν μας, για να χρησιμεύσει όπου ανήκει. Εν Αγά 6 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των  υπογραφών,  από το Δήμαρχο Σπερχειάδος  Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ 245]

[Παλαντόπουλος Γούλας κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων/ Χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 132 σε κατάλογο 10411/ 12-6-1844, «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου και το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287]

Παλαντόπουλος Κώστας κάτοικος του χωρίου Νεοχωρίου Καλλιαίων της Φθιώτιδας. Από το Αγά υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «…Υπηρέτησε την πατρίδα  από αρχής  μέχρι τέλους. Παραβρέθηκε στις μάχες της Υπάτης δύο φορές, Αετού,  Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι Πελοποννήσου και αλλαχού. Διετέλεσε υπό τις διαταγές  των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων  υπογράφουν οι Μ και Ν Κοντογιάννης, συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικύρωση  των υπογραφών από Δήμαρχο Σπερχειάδος Ν. Ζουλούμη. Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» .Φ. 245].

[Παναγιώτης Αποστολόπουλος Κουτσέλης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 116 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον  Ευαγγέλην Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής σε 224 αγωνιστές,  από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τα  σιδερένια αριστεία  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ. 250] 

[Παναγιώτου Κώστας κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 52 σε κατάλογο 10411/ 12-6-1844, «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου και το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287]

[Παναγιώτου Κώστας κάτοικος Νεοχώρι Υπάτης χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 304  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ. 286]

[Παπαγεωργίου Παναγ. κάτοικος Νεοχώρι Υπάτης χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 301  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

 [Παπαναγιώτου Κατζόγιαννη (ο)ν κάτοικος  Νεοχώρι/ Καλλιαίων, Προύχοντας- Δημογέροντας, Αργυρό.  Τον συναντάμε  σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 22  του Υπουργείου των Στρατιωτικών  με άλλους 42 αριστειούχους αγωνιστές «Χορήγησις Αργυρούν αριστείων εις τεσσαράκοντα δύω άτομα»  Απόφαση: «Επί τη προτάσει της Ημετέρας επί των Στρατιωτικών Γραμματείας, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα διατελέσαντα, ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας  της πατρίδος πολέμου. Έλαβον ενεργετικόν εις τας μάχας μέρος επικεφαλής των εγχωρίων των. Αθήνα 15 Μαΐου 1844» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276, Φ. 281]

[Παπαναγιώτου Κωνσταντή κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων/χαλκινο/ Αργυρό. Προύχοντας –δημογέροντας. . Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Ενώ  τον ίδιο τον συναντάμε σε ονομαστικό κατάλογο 22/276, του Υπουργείου των Στρατιωτικών  με άλλους 42 ως προύχοντες και Δημογέροντες και:

 «Υπουργείο των Στρατιωτικών

 «Χορήγησις Αργυρών αριστείων εις τεσσαράκοντα δύω άτομα»

 Επί τη προτάσει της Ημετέρας επί των Στρατιωτικών Γραμματείας,  ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου, έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος επί κεφαλής των εγχωρίων των.-Αθήνα 6 Μαΐου 1844” Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276, Φ. 277 και Φ. 281, Φ. 284 ]   

[Παπαναγιώτου Παπά Γεώργιον κάτοικος Νεοχώρι/Αργυρό. Περιλαμβάνεται σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλα 42 άτομα για χρήση της διανομής των των προτεινόμενων  αργυρών αριστείων, ήτοι:

«Υπουργείο  Στρατιωτικών 22 Μαΐου  1844

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

          Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220].

[Παπαναγιώτου Παπαγρηγορίου κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων-Υπάτης/ Αργυρό αξιωματικός. Ο Παπαναγιώτου Παπαγρηγορίου, φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο-έγγραφο με ημερομηνία 22-5-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, ο οποίος έχει ως εξής: «Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι τα κάτωθι ονόματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται εις τον κατάλογον εις τον οποίον έδωκα εις το Υπουργείο των στρατιωτικών έχουν τα παρά του καταστατικού των αριστείων δικαιώματα απαιτούμενα προσόντα δια την απολαβήν του αργυρού αριστείου.  Μένω δε υπεύθυνος δια πάσαν παράβλεψιν ως προς τους ανωτέρω». Ο πληρεξούσιος Φθιώτιδος. Υπογραφή: πιθανόν του Γ Αινιάν.

Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 1-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, ανακοινώνει: «Απόφασις: 

Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίζομεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον Ευαρεστούμενοι να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείων εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών, έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ της πατρίδος πολέμου.

Βον Εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεση του παρόντος  Διατάγματος Αθήνα 26-Μαΐου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 220,  Φ. 287]  

[Παπασταμάτην κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων/Αργυρό. Προύχοντας-Δημογέροντας. Τον συναντάμε στον ίδιο κατάλογο, με α/α 39, του Υπουργείου των Στρατιωτικών  με άλλους 42 αριστειούχους αγωνιστές

«Χορήγησις Αργυρούν αριστείων εις τεσσαράκοντα δύω άτομα» 

Επί τη προτάσει της Ημετέρας επί των Στρατιωτικών Γραμματείας,  ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου, έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος επί κεφαλής των εγχωρίων των.-Αθήνα 6 Μαΐου 1844” Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 277, Φ. 281]  /1250629

[Πασιάς Αναστάσιος. κάτοικος Νεοχώρι Υπάτης/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 299  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286] 

[Πολίτης Δημήτριος κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων/Αργυρό. Προύχοντας –Δημογέροντας.   Στις 8 Μαρίου 1844, οι οπλαρχηγοί Γ. Δυοβουνιώτης, Νάκος Πανουργιάς και Δ Χατζήσκος, με τον υπό αριθμό Νο 606 ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών-προκρίτων- προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας, και για τον προαναφερόμενο τον πρότειναν να τιμηθεί με το Αργυρό αριστείο.   Το   Υπουργείου των Στρατιωτικών  τον Μάιο του 1844, τον περιλαμβάνει μαζί με άλλους 42 αριστειούχους αγωνιστές. Ήτοι:

«Χορήγησις Αργυρούν αριστείων εις τεσσαράκοντα δύω άτομα» 

Επί τη προτάσει της Ημετέρας επί των Στρατιωτικών Γραμματείας,  ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου, έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος επί κεφαλής των εγχωρίων των.-Αθήνα 6 Μαΐου 1844” Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276, Φ. 277]  /1250629

 [Πολιτόπουλος Δημήτριος ή Δήμος κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]    Ο υποφαινόμενος, πιθανόν να είναι ο ίδιος με τον Πολίτη Δημήτριο και να έκανε ένσταση για το σιδερένιο αριστείο..

[Πορποδιάς Δήμος κάτοικος Νεοχώρι/Υπάτης/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Ραχιότης Ιωάννης  κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος  Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]  

[Ραχούτης Αθανάσιος κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 303  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]  

[Σαγιάτης Ιωάννης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]   

[Σισμανόπουλος ή Σισμανής Γεώργιος κάτοικος Νεοχώρι;; ποιο;; Αξιωματικός, Αργυρό. Είναι γραμμένος σε κατάλογο του Υπουργείου Στρατιωτικών, με ημερομηνία 16 Ιουνίου 1844  με άλλους 70 αξιωματικούς από τη Φθιώτιδα. και εις τους οποίους  χορηγείται  Αργυρό αριστείο διότι  εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους  προς την πατρίδα διότι έλαβαν μέρος στον αγώνα ως αξιωματικοί. Ήτοι: “Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών.

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττο μεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

          Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]//12351097

[Σισμάνην  Νικόλαον κάτοικος Νεοχώρι/χάλκινο/Αργυρό. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς το Συνταγματάρχη Xριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Στη συνέχεια, πιθανόν να έκανε προσφυγή και να δικαιώθηκε και:

  Το Υπουργείο  Στρατιωτικών 22 Μαΐου  1844, αναφέρει

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

          Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ. 282]. Για τους Σισμάνη  υπάρχει πιθανότητα να είναι από το Νεοχώρι Τυμφρηστού.

[Σκιαδάς Γ. κάτοικος  Νεοχώρι υπαξιωματικός χάλκινο Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου  και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245,

[Σκούρας Γεώργιος κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]

Σταματαγαννόπουλος Γεώργιος κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων. Στις 7 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις διάφορες μάχες, στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, Η δε αίτησης έχει ως εξής:

«Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλικήν Γραμματεία της Επικρατείας

          Ο υποφαινόμενος είμαι κάτοικος του χωρίου Νεοχώρι του Δήμου Καλλιαίων της Φθιώτιδας, υπηρέτησα την πατρίδα στρατιωτικός από αρχής της υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους παρευρέθην εις όλας εν γένει τας μάχας. Τα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεων μου διεβίβασα Ιεραρχικώς ενώπιον εις τας κατά καιρούς στρατιωτικάς αρχάς και μέχρι σήμερον τίποτε, επειδή (μια άγνωστη λέξη) υστερούμαι και αυτού του εθνοσήμου ενώ οι λοιποί συναγωνισταί μου Έλληνες, ου μόνον με αυτό ετιμήθησαν, αλλά χαίρονται μισθούς αμοιβάς κλπ

          Δια ταύτα επισυνάπτω αύθις πιστοποιητικόν των εκδουλεύσεων μου υπογεγραμμένον παρά των οπλαρχηγών Μ. Κοντογιάννη Συνταγματάρχη και Ν. Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχου. Παρακαλώ θερμώς την Β, Γραμματεία να ευαρεστηθή και διατάξη την έκδοσιν του αριστείου μου.

Υποσημειούμαι με  Σέβας Ευπειθέστατός

Γεώργηος  Σταματογιαννόπουλος»

 Το δε πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος

7 Ιανουαρίου 1844. Πιστοποιούμεν  οι υποφαινόμενοι ότι,

          Ο κύριος Γεώργιος Σταματογιαννόπουλος του χωρίου Νεοχώρι Καλλιαίων της Φθιώτιδος υπηρέτησεν την πατρίδα στρατιωτικώς απ’  αρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους, Παρευρέθη εις τας μάχας της Υπάτης,  Αμπλιανης, Πανασάρης, Νεοκάστρου, Μεσολογγίου και αλλαχού, υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών του τότε αγώνος, ταύτα πάντα εκ του πλησίον γνωρίζοντες οι υποφαινόμενοι επαφύωμεν προς αυτόν το παρόν δια να τω χρησιμεύση όπου ανήκει.

Μ. Κοντογιάννης συνταγματάρχης και Ν. Κοντογιάννης αντισυνταγματάρχης

Εν Νεοχώρι αυθημερόν

Για το γνήσιο των Υπογραφών

Ο Δήμαρχος Καλλιαίων

Κατζιόγιαννος Παπαναγιώτου»

Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245

[Σταματογιάννης Δήμος Κουτσέλης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων/σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 113 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον  Ευαγγέλη Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής σε 224 αγωνιστές,  από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τα  σιδερένια αριστεία  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ. 250] 

[Σταματόπουλος Δημητ. Κάτοικος Νεοχώρι Υπάτης χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 305  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]  

[Συ(α)λιβίστης Νικολ. Κάτοικος Νεοχώρι Υπάτης σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 289  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

[Τζιλογιάννης Αθανάσιος κάτοικος Νεοχώρι /σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Τζιλογιάνος Δήμος κάτοικος Νεοχώρι Υπάτης σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 293  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286]

]Τσιλόγιαννος Μήτρος κάτοικος  Νεοχώρι Καλλιαίων Χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 55 σε κατάλογο 10411/ 12-6-1844, «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι» ο οποίος στάλθηκε προς έγκριση από τον υποστράτηγο Γ. Χατζηχρήστο επί υπουργίας Α. Λόντου και το διαβιβαστικό φέρει και  την υπογραφή έγκρισης του Ι. Μακρυγιάννη.  Ο υποφαινόμενος προτάθηκε και τιμήθηκε, με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287]/1254770 /       1254770 /     1254770

[Τσιλογιαννόπουλος Κώστας κάτοικος Νεοχώρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α  86, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

 [Τζίρος Αθανάσιος  κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]   

[Τζιρογιάννης Αθανάσιος ή Τζιλομάνης;;κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]

[Τζούμας Αθανάσιος  κάτοικος  Νεοχώρι Καλλιαίων-Υπάτης αξιωματικός, Αργυρό. Ο Αθανάσιος Τζούμας, φέρεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο-έγγραφο με ημερομηνία 22-5-1844, μαζί με άλλους αγωνιστές από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας  το οποίο έχει ως εξής: «Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι τα κάτωθι ονόματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται εις τον κατάλογον εις τον οποίον έδωκα εις το Υπουργείο των στρατιωτικών έχουν τα παρά του καταστατικού των αριστείων δικαιώματα απαιτούμενα προσόντα δια την απολαβήν του αργυρού αριστείου.  Μένω δε υπεύθυνος δια πάσαν παράβλεψιν ως προς τους ανωτέρω». Ο πληρεξούσιος Φθιώτιδος. Υπογραφή: πιθανόν του Γ Αινιάν.

Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 1-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου,  ανακοινώνει: «Απόφασις :  Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίζομεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον Ευαρεστούμενοι να χορηγήσωμεν το Αργυρούν Αριστείων εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών, έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ της πατρίδος πολέμου.

Βον Εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεση του παρόντος  Διατάγματος Αθήνα 26-Μαΐου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 220,  Φ. 287]

[Τζιούμας Ηρακλής  κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων υπαξιωματικός Αργυρό;   Ο τ. οπλαρχηγός Χριστόδουλος Χατζηπέτρου, εξ Ασπροποτάμου και ο πολιτευτής Φθιώτιδος Δ. Χατζήσκος, στις 21 Ιανουαρίου 1844 διαβιβάζουν ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, προς την Βασιλική Γραμματεία επί των Στρατιωτικών,  «οι οποίοι όπως αναφέρουν δικαιούνται να λάβουσι και φέρουσι το εθνόσημον κατά την εφ εξής διάκρισιν». Ο υποφαινόμενος συστήνεται για αργυρό. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245.]  Έχουμε μόνο την πρόταση για Αργυρό

[Τζούμας Παναγιώτης κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]

[Τζιώρας ή Τζιούρας Νίκος κάτοικος Νεοχώρι* Υπάτης σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 285  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία»  Φ. 284, Φ 286] από Νεοχώρι Υπάτης σιδερένιο * πιθανόν Δήμο Τυμφρηστού.

[Τριανταφύλλου Κοντομήτρος  κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο  3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]    

[Φρούτας Κώστας κάτοικος Νεοχώρι/σιδερένιο/χάλκινο. Περιλαμβάνεται, με α/α 117, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Στη συνέχεια, τον ίδιο τον συναντάμε σε ονομαστικό κατάλογο, με α/α 302 του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς  το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διευθύνει, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία  «Αριστεία» Φ. 250,  Φ. 284, Φ 286]    

[Χονδραλής Κώστας κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων στρατιώτης σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο με Νο 1362 «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν  Φθιώτιδος κατοίκων πλέον  άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο Γ. Α. Χ. προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το  επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου, έστειλε ονομαστικό κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, προς Δ. Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων  σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 245, Φ.  272]  

[Χοντραλής Κουτσέλης Κώστας κάτοικος Νεοχώρι Καλλιαίων σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται με α/α 84 σε ονομαστικό κατάλογο Νο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον  Ευαγγέλη Κοντογιάννη, για χρήση της διανομής σε 224 αγωνιστές,  από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας, τα  σιδερένια αριστεία  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ. 250] 

Διατιστώσεις Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιαίων, για την εκλογή πληρεξουσίων Φθιώτιδος κατά το 1843Εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μου, για πιθανά λάθη και παραλήψεις, για να γίνουν οι κατάλογοι πληρέστεροι

Ζητήστε σχετικές  πληροφορίες, σύντομα θα λάβετε απάντηση

Θωμάς Ζέρβας