Ομαδικες αιτησεις αγωνιστων

            Ομαδικές αιτήσεις αγωνιστών της Γιαννιτσούς

 Χορήγηση αριστείων αγώνος

Με την έλευση του Όθωνα το 1833, ύστερα από Βασιλικό διάταγμα, καθιερώθηκαν προς τιμήν και επιβράβευση των αγωνιστών τα αριστεία, εθνόσημα ή νομισματόσημα, όπως ονομάσθηκαν. Είχαν σχήμα σταυρού, όπως βλέπουμε την παραπλεύρως φωτογραφία.

Από τη μια πλευρά έγραφαν: «Τοις προμάχοις της πατρίδος» και από την άλλη: «Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος». Συνοδεύονταν δε αυτά: Από δίπλωμα, ο σταυρός (όπως το ανωτέρω) με ταινία κυανή που φοριόταν στο στήθος στις επίσημες γιορτές. Οι μεν αξιωματικοί έπαιρναν αργυρό, οι δε υπαξιωματικοί χάλκινο και οι στρατιώτες σιδερένιο.

Οι κάτοχοί τους μετά την αναγνώριση της προσφοράς στον αγώνα, αποκτούσαν το προνόμιο σε δημόσιες διακρίσεις και θέσεις, αλλά και προικοδοτήσεις με φαλαγγιτικά χρηματικά γραμμάτια, ανάλογα του βαθμού, εξαργυρώνοντάς τα για αγορά εθνικών γαιών, υδρόμυλων κ. ά. Στις γιορτές οι αγωνιστές τα φορούσαν στο στήθος συνοδευόμενα με την κυανή ταινία

Για να πάρουν όμως το νομισματόσημο ή αριστείο οι αγωνιστές, έπρεπε σύμφωνα με το Η΄ ψήφισμα της Εθνικής Εθνοσυνέλευσης να έχουν συμπληρώσει το 30ον έτος της ηλικίας των και τότε είχαν δικαίωμα να καταθέσουν την αίτηση με το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων σε ειδική επιτροπή των στρατιωτικών, μέσω του Δήμου των, βεβαιωμένο για τη συμμετοχή τους στον Αγώνα από τους τοπικούς οπλαρχηγούς και επικυρωμένο από τον Δήμαρχο της πόλης

Τα παρακάτω ψηφιακά έγγραφα που παρατίθενται, είναι δύο από τις πολλές ομαδικές αιτήσεις αγωνιστών από το χωριό Γιαννιτσού, όπως και από άλλα οι οποίοι απ’ ότι αποδεικνύεται από τις επισυνημμένες αιτήσεις, επανέρχονται προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας να τους χορηγηθεί το ανάλογο αριστείο, από την επιτροπή, σύμφωνα με τα συνημμένα πιστοποιητικά εκδουλεύσεων τους προς την πατρίδα. Η πρώτη αίτηση τους, όπως αναφέρουν, υποβλήθηκε από το 1841

Η αίτηση αυτή σύμφωνα με την επικρατούσα διαδικασία υποβάλλονταν μέσω του Δήμου των και στην προκειμένη, μέσω του Δήμου Μακρακώμης με τα επισυνημμένα πιστοποιητικά των αγωνιστών. Στάλθηκε στην επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία. Τα δε πιστοποιητικά των αγωνιστών που ακολουθούν, όπως θα διαπιστώσουμε, τα υπέγραψαν οι τοπικοί οπλαρχηγοί: Περραιβός, Γκούρας και κυρίως οι: Μήτσος και Νικόλαος Κοντογιάννης.

Για να κατανοήσουμε και να πιστοποιήσουμε τα παρακάτω, ας δούμε τι ήταν αυτές οι ομαδικές και μεμονωμένες αιτήσεις, αλλά και τα πιστοποιητικά εκδουλεύσεων των αγωνιστών προς την πατρίδα.
Ψηφιακά έγγραφα, Αιτήσεις και πιστοποιητικά  ⇒Εδώ