Παλαιοκαστρο Αγωνιστες του ΄21

Παλαιόκαστρο Αγωνιστές του ’21 Τυμφρηστού

Καταγράφτηκαν 68 αγωνιστές του ΄21, καταγόμενοι από  του χωριό, εκ των οποίων:

► 14 τιμήθηκαν με το χάλκινο αριστείο ως υπαξιωματικοί,

►50 τιμήθηκαν με  το σιδερένιο αριστείο ως απλοί στρατιώτες και τους υπόλοιπους  δεν μπορέσαμε να τους προσδιορίσουμε.

Πολλοί από τους παρακάτω αναφερομένους αγωνιστές, δεν αποκλείεται να έχουν την καταγωγή από τα υπόδουλα  της εποχής εκείνης  Άγραφα ή της ελεύθερης Ευρυτανίας

 Αριστεία και διαδικασίες: Περισσότερα→Εδώ

[Αλεξόπουλος Σωτήρης . κάτοικος Παλαιόκαστρο του Δήμου Τυμφρηστού. Κοινή αίτηση απονομής αριστείου με το συγχωριανό του, Διακόπουλο ή Πανόπουλο Ιωάννη, στις 12 Ιανουαρίου 1844, συνοδευόμενη με το πιστοποιητικό του, με το οποίο βεβαιώνεται η συμμετοχή του σε διάφορες μάχες κατά τη διάρκεια του Αγώνα. Το υπογράφουν οι: Μ και Ν. Κοντογιάννη. Πήρε μέρος στις μάχες: Υπάτης δυο φορές, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμυδιού και άλλες πολλές . Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 243 και Ν. Αντωνόπουλος].

[Αναγνοπουλος η Αναμισόπουλος;;Νικόλαος (δυσανάγνωστο) κάτοικος Παλαιόκαστρο στρατιώτης  παίρνει σιδερένιο αριστείο.]

[Αναστασόπουλος  Ι.  κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο.  Βρέθηκε καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, από διάφορα χωριά  Αγράφων, με αριθμό 3831/9-3-1844, ο οποίος διευθύνθηκε προς πληρεξούσιο Αγράφων-Νάκον Θέου, ,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας, για χρήση της διανομής. Συντάχθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»   Φ. 274]

Αναστασόπουλος ή Αναστασίου Νικόλαος ετών 35, κάτοικος Παλαιόκαστρο/χάλκινο. Υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής, στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, διά μέσου του Δήμου του.  Παραθέτουμε το διαβιβαστικό, του Δημάρχου Τυμφρηστού Νο 686/535/, σχετικά με την αποστολή των δικαιολογητικών του αγωνιστή, το οποίο έχει ως εξής:  Αριθμός 686/535/        Εν Μαυρίλω την 17 10βρίου 1841

προς την Βασιλικήν Διοίκησιν Φθιώτιδος

Περί χωρηγήσεως αριστείου

«Επισυνάπτω εν τη παρούση μου, αναφοράν του συνδημότου μου, Νικολάου Αναστασόπουλου ετών 35 κατοίκου του χωρίου παλαιοκάστρου του Δήμου τούτου, με το  εμπεριεχομένου εν αυτή πιστοποιητικόν, αφορόν  τας προς την πατρίδα εκδουλεύσεις του εξαιτούμενος Ίνα λάβη το αριστείον του, και παρακαλώ να μεταβιβάσητε ταύτα όπου δεί, με τη ταπεινήν μου παρατήρησιν, ότι εις την Διοίκησιν Ταύτην, και Δήμον τούτον, δεν υπάρχει άλλος φέρον το όνομα και επώνυμον του αναφερομένου αλλ’ ούτε εκατηγωρήθη επί του προνοημένο πλημμέλημα παρά του άρθρου 22: του ποινικού Νόμου,  Και ευσεβάστως υποσημειούμαι

Ο ευπειθέστατος  Δήμαρχος Τυμφριστίων. (Τ. Σ, Χρ. Ζωγραφίδης)» Το πιστοποιητικό του το  υπογράφουν οι οπλαρχηγοί: Μ. και Ε. Κοντογιάννης και επικυρώνεται  από το Δήμο Σπερχειάδος, μεταξύ άλλων αναφέρει:  « Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Νικόλαος Αναστασόπουλος ετών 35 κάτοικος του Χωρίου Παλαιοκάστρου της επαρχίας Φθιώτιδος[…] Πήρε μέρος κατά πρώτον εις το στρατόπεδο του Πατρατζικίου υπό την οδηγία του Μήτρου Κοντογιάννη, πολιορκία  της πόλεως της Υπάτης, ,  μάχη της Αγάθωνος,  της Γιαννιτσούς, της Τσούκας  στην Κονιαρόβρυση της Ρεντίνας με τον Κώστα Βελή και έμεινε υπό την οδηγία του Φραγγίστα. Πολέμησε στα Διπόταμα Παλαιόκαστρου και ακολούθως με τον αείμνηστο Καραϊσκάκη κυρίως στην εκστρατεία του Σοβόλακου, των Αθηνών, Πειραιώς και σε πολλές  άλλες[…]».   Υπογράφεται από τους Μ και Ευαγγέλη Κοντογιάννη και Ιω. Φραγγίστα λοχαγού.  Ο Αναστασόπουλος Νικόλαος κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται στον  ίδιο κατάλογο  με τον Γ. Μπορτσέλα  (Βορτσέλα), υπό αριθμό 2/19/8βρίου 1843, ως Αναστασόπουλος Νικάλαος. Ο παραπάνω αναφερόμενος κατάλογος στάλθηκε προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας και τον περιλαμβάνει στα σιδερένια  αριστεία. Επίσης ο ίδιος ως κάτοικος  την Υπάτη στις 4 Φεβρουαρίου 1841   ως  Αναστασίου Νικόλαος, είναι καταχωρημένος με α/α 33 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/1844 προς πληρεξούσιο Ευρυτανίας Δ. Λ. Ζώτον. Ο κατάλογος συντάχθηκε, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: «Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων». Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πιθανόν να διαφώνησε με το σιδερένιο και να έκανε ένσταση και τελικά έλαβε το χάλκινο Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 147, Φ. 148, Φ. 251 και Φ. 292]

[Αρβανίτης Γ. κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 200 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: «Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων»   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]   /1256665

[Βαρλάμο(η)ς Γρηγόριος  κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο, υπό αριθμό 3831/9-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου  αγωνιστές από διάφορα χωριά  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»   Φ. 274] 

[Βαρλάμης . Ιωάννης κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο Νο 1806/21-2- 1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος έλαβε σιδερένιο . Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 251]  /1242794 

[Βαρλάμος Κώστας  κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο.  Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, με αριθμό 3831/9-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου  από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]      1249509

 [Βλαχοκώστας Γούλας κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με 61 αγωνιστές από διάφορα χωριά των Αγράφων, Καρπενησίου  Φθιώτιδας. 13-3-1844 επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Με το ίδιο όνομα, ως Γούλας Βλαχοκώστας.  Είναι καταχωρημένος  και σε άλλο ονομαστικό κατάλογο και με το ίδιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 271, Φ. 251/1242794]

[Πορτσέλας* (Βορτσέλας)Γεώργιος μάλλον θα πρόκειται για τον Γεώργιο Βορτσέλα) (Φ.187) από Παλαιόκαστρο στρατιώτης,  αριθμός φακέλου 12064/21 /7βρίου 1843 έλαβε σιδερένιο αριστείο. Πήρε  μέρος σε πολλές μάχες κα σε αυτήν της Γιαννιτσούς. έλαβε σιδερένιο αριστείο.[.Μπουρτσέλας* (Βορτσέλας) Γεώργιος,  κάτοικος  Παλαιόκαστρο Τυμφρηστού/σιδερένιο. Ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών,  με  αριθμό 3831/9-3-1844, διευθύνθηκε  από τη Γραμματεία των στρατιωτικών προς τον πληρεξούσιο Αγράφων, Νάκον Θέου ,για τη  χρήση της διανομής των αριστείων, από τα διάφορα χωριά:  Αγράφων, Ευρυτανίας και Φθιώτιδος. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο: .Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274]

Ο Γ. Μπουρτζέλας ή Μπρουτζέλας  (Βορτσέλας)Γεώργιος το 1841 ήταν ετών 45, κάτοικος Παλαιόκαστρο Τυμφρηστού.  Κατέθεσε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής σε διάφορες μάχες του αγώνα προς το Δήμο Τυμφρηστού, αιτούμενος  την αποστολή τους στις εξεταστικές επιτροπές αριστείων. Ο Δήμαρχος Τυμφρηστού 17-10-1841, με το Νο 683/532 διαβιβαστικό, διευθύνει την αναφορά-αίτηση και το πιστοποιητικό του αγωνιστή  προς τη  Β. Διοίκηση Φθιώτιδας, με σκοπό αυτά να προωθηθούν για την έκδοση του αριστείου του. Το δε πιστοποιητικό συμμετοχής του στον αγώνα, υπογράφεται από τους Μ. και Ευαγγέλη  Κοντογιάννη, το οποίο μεταξύ άλλων   αναφέρει  «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι …….Υπηρέτησε ως στρατιώτης την πατρίδα , από την αρχή  μέχρι τέλους, υπό την οδηγία των υποφαινόμενων, του αειμνήστου Καραϊσκάκη, των οπλαρχηγών Γιολδασαίων, του Ιω Φραγγίστα κ. α Παραβρέθηκε στις μάχες: Γιαννιτσούς, Καγγέλια, Καλιακούδας, Φοντάνας Αγράφων καθώς και σε άλλες πολλές.   Εν Αγά 23 9βρίου 1841. Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από τον ν. Φλόρο, ως εκτελών χρέη Δημάρχου.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 148 Φ. 187, Φ. 274]  * Οι ως άνω αναφερόμενοι, πιθανολογείται ότι είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. (1219145 έως 147 και 1249499) . Ο  Ιωάννης Βορτσέλας από το Παλαιόκατρο, γυμνασιάρχης, συγγραφέας με μεγάλη συγγραφική και πανεπιστημιακή δράση, ως  καθηγητής Πανεπιστημίου άφησε πολλά και σημαντικά έργα για την ιστορία της Φθιώτιδας.  

[Μπουτρσέλας Σπύρος (Βορτσέλας) κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, με αριθμό 3831/9-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου  από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]          /1249509

[Γερονικολός Κ. Γ.  κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Το ίδιο με τον Σπύρο Βορτσέλα, Επίσης ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α 197 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032-22-2-1844, προς πληρεξούσιο Α. Ζωρογιαννίδη, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: «Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων»   Ο ίδιος, τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]    

 [Γεωργίου Κώστας  κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος  σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032-22-2-1844, προς πληρεξούσιο Α. Ζωρογιαννίδη, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: «Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων»   Ο ίδιος, τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274]     

[Γκάνιος Γούλας του χ. κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Ο ίδιος είναι καταχωρημένος  σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032-22-2-1844, προς πληρεξούσιο Α. Ζωρογιαννίδη, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: «Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων»   Ο ίδιος, τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274]     

[Γρηβιτσάνης  Νικόλαος κάτοικος Παλαιόκαστρο/Χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 40 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18031/2/1844, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: «Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων»  Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]    

[Δασκαλάκης Αανάσιος καταγωγή  Παλαιόκαστρο, κάτοικος Υπάτης/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε στρατιωτικό ονομαστικό κατάλογο αριθ. 8/ 15/2/1843  προς Διοίκηση Φθιώτιδος, για τη διανομή των αριστείων. Ο ίδιος από την Υπάτη, στις 24 10βρίου 1844, κατέθεσε  ατομική αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής σε διάφορες μάχες του Αγώνα. Παρατίθεται το πιστοποιητικό του , το οποίο  μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι….Άμα ήρξατο ο υπέρ πατρίδας αγώνας πήρε τα όπλα στα χέρια  του και εκινήθηκε κατά των εχθρών. Πρώτα κατατάχθηκε στο στρατόπεδο του Πατρατζικίου υπό την οδηγία  Μήτζο Κοντογιάννη. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης.  Γιαννιτσούς, Τζούκας  με το οπλαρχηγό Ι Φραγγίστα. Με τον ίδιο παραβρέθηκε στα Διπόταμα, Παλαιόκαστρο. Ακολούθως υπό την οδηγίαν του Αρχηγού αείμνηστου Καραϊσκάκη εις Αθήνας και Πειραιά και άλλες πολλές[…]   Υπογράφεται  από τους: Μ. Κοντογιάννη συνταγματάρχη, Α.  Αινιάν και Ε Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, από τον πάρεδρο του Δήμου Υπάτης Κ. Ζαχαρόπουλος, απόντος του Δημάρχου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 18, Φ. 93. και Φ. 186]

[Δημόπουλος Γεώργιος κάτοικος Παλαιόκαστρο/χάλκινο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο, αριθ, 2/19/8βρίου 1843 για σιδερένιο αριστείο. Όταν ήταν 30  ετών,  υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου προς το Δήμαρχο Τυμφρηστού, συνοδευόμενη με βεβαιωτικό πιστοποιητικό της  συμμετοχής του σε διάφορες σημαντικές μάχες, του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, προκειμένου να τα διευθύνει προς τις αρμόδιες Αρχές αριστείων. Το πιστοποιητικό του το  υπογράφουν οι οπλαρχηγοί: Μ. και Ε. Κοντογιάννης και επικυρώνεται  από το Δημαρχείο Σπερχειάδος, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Οι υποφαινόμενη πιστοποιούμεν ότι  ο γιοργιος δημόπουλος κάτοικος του χορίον παλιόκαστρον του δήμου Τημφριστού του αυτού δήμου άμα ήρξατο ο υπέρ πατρίδος αγων εκινήθη κι ούτος με τα όπλα ης χήρας κατά του εχθρού και κατετάχθη κατά προτον ης το στρατόπεδον του πατρατζικίου  οιπο την οδιγίαν του οιποφαινομένου μίτζιου  κοντογιάνη επαρεσταθης και πολέμισε γεναιος ης τας μάχας τοις πολιορκίας τοις πόληος οιπάτης.  τοις γιανητζούς,  τζουκας  οις κονηαρόβρισην μετά του κωστα βηλί οις καληακούδαν επητα επέρασεν οις τον οπλαρχιγόν Φραγγίστα μετά του οποίου παρευρεθίς επολέμησεν εις τα μάχας σοβόλακου, και ακολούθως επαρεσταθει εις την εκστρατίαν εν γαβαλού εκτός του μισολογκείου, εις την εκστρατείαν αθινών και πιρεός όστε ης όλον το διάστημα του υερού αγόνος εξεπλιροσεν  το προς την πατρίδα χρέος του[….]. Εν Υπάτη 5 Νοεμβρίου 1841»  Υπογράφουν  οι: Μ. Κοντογιάννης συνταγματάρχης, Ευαγγέλης Κοντογιάννης αντισυνταγματάρχης, και Ιωάννης Φραγγίστας Λοχαγός. Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Ν. Φλώρο, εκτελούντα χρέη Δημάρχου Σπερχειάδος 19 . 9βρίου 1941. Ο ίδιος, είναι γραμμένος στον κατάλογο Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο .   Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 148, Φ. 190 και Φ. 251].1218975

[Δημόπουλος Θεοδώσιος κάτοικος Παλαιόκαστρο/χάλκινο.  Είναι καταχωρημένος με α/α 35 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών,  με αριθμό 18032/2/1844 προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]  1256666

[Δημόπουλος Κώτζης ή Κωνσταντίνος, κάτοικος  Παλαιόκαστρο/χάλκινο.  Όταν ήταν 35 ετών, 14/ 8βρίου 1841, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου προς το Δήμαρχο Τυμφρηστού, συνοδευόμενη με βεβαιωτικό πιστοποιητικό της  συμμετοχής του σε διάφορες σημαντικές μάχες, του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, προκειμένου ο Δήμος να τα διευθύνει προς τις αρμόδιες Αρχές αριστείων. Ο Δήμαρχος, με επιστολή του  αριθμό 688/537/ 17/10/ 1841,  τα διεύθυνε  προς τη Βασιλική. Διοίκηση Φθιώτιδος για τα περαιτέρω.  Το δε πιστοποιητικό του το  υπογράφουν οι οπλαρχηγοί: Μ. και Ε. Κοντογιάννης και επικυρώνεται  από το Δημαρχείο Σπερχειάδος, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:  Έλαβε  μέρος σε πολλές μάχες: «Πιστοποιούμενοι υποφαινόμεμη ότι  ο Κότζης Δμημόπουλος άμα ήρξατο ο επέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα παρερυρέθη εις τας εξώς μάχας, εις την πολιορκίαν της πόλεως Υπάτης, της  Γιαννιτσούς, Τζούκας,  Κονιαρόβρυση της Ρεντίνας υπό το Κώστα Βελή  και Καλιακούδα, Έπειτα επέρασεν με τον Φραγγίστα και πολέμησε στο Σοβόλακο, Υπηρέτησε με τον αείμνηστο Γ Καραϊσκάκη και κυρίως εις τις εκστρατείες Γαβαλούς, Αθηνών και Πειραιώς[…]» Είναι γραμμένος και σε ονομαστικό κατάλογο μαζί με τον  Ε. Λεκρεσιώτη και άλλους συντοπίτες του.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 148 και Φ. 251]1215050 

[Διακόπουλος ή Πανόπουλος Ιωάννης, κάτοικος Παλαιόκαστρο του Δήμου Τυμφρηστού. Στις 12 Ιανουαρίου 1844, έστειλε κοινή αίτηση απονομής αριστείου με το συγχωριανό του,  Σωτήρη Αλεξόπουλο. Καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες του υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, το οποίο βεβαιώνουν οι  Μ και Ν. Κοντογιάννη. Αναφέρει τις μάχες: Εις αυτήν της  Υπάτης δυο φορές, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμυδιού και άλλες πολλές . Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 243  και Ν. Αντωνόπουλος].

[Ζαΐρας Χρήστος  κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Αγωνιστών, με αριθμό 3831/9-3-1844, ο οποίος διευθύνθηκε προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου, από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας, επί υπουργίας  Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]1249509.

[Ζαχόπουλος Χρήστος  κάτοικος Παλαιόκαστρο/ σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, με αριθμό 3831/9-3-1844 προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου  από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]1249509

 [Ζησάκης Δημητριος  κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 271 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032/2/1844 προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου, με επικεφαλίδα: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]           

[Ζόραςωάννης  κάτοικος  Παλαιόκαστρο υπαξιωματικός/χάλκινο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο υπό αριθμό 830/ 3/1844, προς τη   Διοίκηση Ευρυτανίας, Πληρεξούσιο Νάκο Θέου,  για χρήση της διανομής των αριστείων. Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»   Φ. 274] 

[Ζουρμπάς Ιωάννης  κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο.  Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, με αριθμό 3831/9-3-1844, ο οποίος στάλθηκε προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου, από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας. Υπογράφεται από τον Υπουργό των Στρατιωτικών Ανδρέα Λόντου. Ο υποφαινόμενος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]

[Θεοδωρόπουλος Γ. κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 273 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032-22-2-1844, προς πληρεξούσιο Α. Ζωρογιαννίδη, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου με την παρακάτω επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων»   Ο ίδιος, τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]     

[Καδάς Νίκος κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18031/2/1844, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: «Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων»  Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 292]

[Καλομεράκης  Γ . κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 202 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032-22-2-1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου, με επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων».   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]

 [Καντζαβός Χαράλαμπος  κάτοικος  Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Φέρεται γραμμένος σε στρατιωτικό ονομαστικό κατάλογο της οροφυλακής Νο 18266-29-9-1843, ο οποίος διευθύνεται  προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, για τη χρήση της διανομής αριστείων, έλαβε σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134]

[Κάπα(ο)ς  Ιωάννης κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 269 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18031/2/1844, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”  Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 292]                     

[Καραγιάννης Ι.  κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 3831/9-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου  αγωνιστές από διάφορα χωριά  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274] /  1249509

[Καραγκούνης Χρήστος  κάτοικος Παλαιόκαστρο/ σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 196 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 18032/2/1844, κυρίως  Αγραφιωτών. Στάλθηκε προς πληρεξούσιο Ευρυτανίας Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου, με την εξής επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων»   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]

[Καραμούσκ(τ)ος  Αθανασιος  κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 197 σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 18032/2/1844, κυρίως  Αγραφιωτών. Στάλθηκε προς πληρεξούσιο Ευρυτανίας Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου, με την εξής επικεφαλίδα: «Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων»   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]

Καρανικoλού Κ  του  Γ.  κάτοικος Παλαιόκαστρο, μάλλον πρόκειται για τον  Γερονικολό Κ. Γ.

[Καρκάνης Δημήτριος κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 271 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032-22-2-1844,  προς πληρεξούσιο Α Ζωρογιαννίδη, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”  Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]

 [Καρφής Δημήτριος κάτοικος Παλαιόκαστρο/χάλκινο. Είναι καταχωρημένος  με α/α 36 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]

[Κοτής Ιωάννης κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο.  Είναι καταχωρημένος με α/α 274 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032-22-2-1844, προς πληρεξούσιο Α. Ζωρογιαννίδη, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]   

[Κοτης Ιωάννης  κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος στον ίδιο ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 18032-22-2-1844  Αγραφιωτών, με τον προηγούμενο αγωνιστή , πιθανόν συγγενής του, ο οποίος διευθύνθηκε προς πληρεξούσιο Α. Ζωρογιαννίδη, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292] Το ίδιο με  τον προηγούμενο αγωνιστή και πιθανόν συγγενή του. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]  

 [Κοτης Νίκος κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 276 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18031/2/1844, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”  Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 292]                         

[Κουμπής Δ  κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 199 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]

 [Λαμπάκης * Γρηγόρης κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 3831/13-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκο Θέου με 61 αγωνιστές από διάφορα χωριά  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 271]          

[Λαμπόπουλος* Γρηγόρης κάτοικος Παλαιόκαστρο/σιδερένιο.  Είναι καταχωρημένος με α/α 272 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032-22-2-1844,  προς πληρεξούσιο Α. Ζωρογιαννίδη, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”  Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]    *Κατά πάσα πιθανότητα, ο Λαμπάκης και ο Λαμπόπουλος, μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο. Μόνο ένας τοπικός ερευνητής θα μπορέσει να το διαπιστώσει.     

[Λαμπόπουλος  Ι.    κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 3831/9-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκο Θέου  αγωνιστές από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]    

 Λαμπάκης Κων/νος* κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με 61 αγωνιστές από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας. 13-3-1844. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 271] 

[Λαμπόπουλος Κώστας κάτοικος Παλαιόκαστρο, χάλκινο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844, με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος τιμήθηκε με  χάλκινο. αριστείο  Ο Κώστας Λαμπόπουλος κάτοικος Παλαιόκαστρο με Χάλκινο αριστείο, επαναλαμβάνεται με α/α 37 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου. προς χρήση της διανομής των Αριστείων.   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 251, Φ. 292]    *Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, πιθανόν να είναι το ίδιο πρόσωπο  με τον Κ. Λαμπόπουλο, όπως και για  όλους τους  Λαμπάκη και Λαμπόπουλο

[Λαμπρόπουλος Ζαχαρίας κάτοικος  Παλαιόκαστρο στρατιώτης, σιδερένιο. Είναι γραμμένος στον ονομαστικό κατάλογο Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844,  με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος  έλαβε σιδερένιο . Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»   Φ. 251]  

[Λάμπρου Ι.   κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, με αριθμό 3831/9-3-1844 προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκο Θέου  από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- –Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274]  

[Λεκρεσιώτης Ευθύμιος κάτοικος Παλαιόκαστρο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844, με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος τιμήθηκε με χάλκινο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 251]  /1242793

Λυτσόπουλος Κώστας κάτοικος Παλαιόκαστρο χάλκινο Είναι καταχωρημένος με α/α 37 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών,  με αριθμό 18032/2/1844 προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292] 

[Λυτσόπουλος Σωτήρης  κάτοικος Παλαιόκαστρο χάλκινο . Είναι καταχωρημένος με α/α 29 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]                

[Μπακάκης  Νικόλαος  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο, υπό αριθμό 3831/9-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου  αγωνιστές από διάφορα χωριά  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]         

[Μπιζμπίκης Ι. κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, με αριθμό 3831/9-3-1844 προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκο Θέου  από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας, Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274] 

[Ντικόπουλος Δημητριος  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο.  Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, με αριθμό 3831/9-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274] 

 [Παγουρτζόπουλος Δημήτριος κάτοικος  Παλαιόκαστρο κάτοικος Υπάτης. Φέρεται γραμμένος σε στρατιωτικό ονομαστικό κατάλογο της οροφυλακής Νο 18266-29-9-1843 , ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, για τη χρήση της διανομής και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134]

 [Παπαθανασίου  Νικόλ. κάτοικος Παλαιόκαστρο υπαξιωματικός. χάλκινο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο υπό αριθμό 830/ 3/1844, προς τη   Διοίκηση Ευρυτανίας, Πληρεξούσιο Νάκο Θέου,  για χρήση της διανομής των αριστείων. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»   Φ. 274]      

[Παπαγιαννόπουλος Αντ. κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 270 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Α. Ζωρογιαννίδη, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]      

[Παπακώστα Χαράλαμπος κάτοικος  Παλαιόκαστρο υπαξιωματικός χάλκινο . Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο υπό αριθμό 830/ 3/1844, προς τη   Διοίκηση Ευρυτανίας, Πληρεξούσιο Νάκο Θέου,  για χρήση της διανομής των αριστείων. Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]    

[Παπαστεφανόπουλος Κώστας καταγωγή  Παλαιόκαστρο κάτοικος Υπάτης, κατά το 1837 φαίνεται να υπηρετεί στην οροφυλακή στα διάφορα τάγματα της Στρατιωτική Διοίκησης Ευρυτανίας και στους στρατιωτικούς καταλόγους αναφέρεται ότι έλαβε σιδερένιο αριστείο.   Ο Παπαστεφάνου Κώστας Παλαιόκαστρο με χάλκινο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844, με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων.   Επίσης, ο ίδιος   σύμφωνα με την επαναληπτική αίτησή στις 15/8βρίου 1841, αναφέρει ότι γεννήθηκε το 1806  στο Παλαιόκαστρο Τυμφρηστού, είναι  35 ετών και νυν  κάτοικος Υπάτης. Τα πιστοποιητικά των οπλαρχηγών που είχε,  του τα αφαίρεσε ο Αρχιληστής Χουσιάδας κατά το έτος 1836 και έτσι δεν κατάφερε να τα υποβάλλει  έγκαιρα προς τις   τις εξεταστικές επιτροπές. Το δε βεβαιωτικό πιστοποιητικό του έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι  υποφαινόμενοι διά του παρόντος μας, ότι ο Κ. Παπαστεφανόπουλος εκ του χωρίου Παλαιοκάστρου της Φθιώτιδος από την έναρξιν του υπέρ πατρίδος αγώνος Υπηρέτησε το αγώνα  μέχρι τέλους αυτού, εχρημάτησεν στρατιωτικός υπό τον τότε οπλαρχηγό των Αγράφων  Γιάννην. Φραγγίστα, έπειτα υπό αείμνηστον τον  Γ. Καραϊσκάκη, τον  Χρ. Περραιβό, Μήτσον  και Σπύρο Κοντογιάννη, και άλλους. Παραβρέθηκε  στις μάχες: Γιαννιτσούς,  της Ν. Πάτρας, του Σοβόλακου, της Γαβαλούς, έξω από το Μεσολόγγι, της Αθήνας κατά την εκστρατεία υπό τον Καραϊσκάκη  της Αράχοβας, της Ντόμπραινας κατά του Μουσταφά  Μπέη, Φοντάνας, Δίστομου, Ναυπάκτου κ. ά[…..] Όθεν προς βεβαίωσιν τούτων δίδομεν το παρόν μας διά να χρησιμεύση προς όπου και  ανήκει. Εν Υππάτη τη 15/ 8βρίου 1841  » .  Υπογράφεται από τους: Μ. Κοντογιάννη Συνταγματάρχη, Ευαγγέλη Κοντογιάννη Αντισυνταγματάρχη, Παπακώστας Τζαμάλα, Ι. Φραγγίστα λοχαγό και Γ. Αινιάν.  Εν Αγά 15/8βρίου/ 1841. Επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Χρ, Ζουλούμη 18 /8βρίου 1841 Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»   Φ 134 Φ. 163,  Φ. 251] 

[Ποντικός Ζαχαρίας κάτοικος Παλαιόκαστρο χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 30 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]   1256666

[Προβόπουλος Γ.  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α195 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]           1256665

203 Ριζόπουλος Γεώργιος  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος  με α/α 203 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]  1256665        Να ελεγχθεί το μικρό όνομα μήπως Ιωάννης????

[Σκιαθ(ύ)ώτης Νικόλαος κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο, υπό αριθμό 3831/9-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου  αγωνιστές από διάφορα χωριά  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274]       /1249509

[Τζατζαράγκος Ιωάννης κάτοικος  Παλαιόκαστρο/σιδερένιο . Είναι γραμμένος στον κατάλογο Αγωνιστών Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος έλαβε σιδερένιο . Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»   Φ. 251]        /1242794

Τουφεκούκλας Αθανάσιος κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 302 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032/2/1844 προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]    

[Τσιογκριστάρης Αναγνώστης κάτοικος Παλαιόκαστρο Χάλκινο. . Είναι καταχωρημένος με α/α 34 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]            

[Τσιολάκης Δημήτριος κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 277 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032-22-2-1844,  προς πληρεξούσιο Α. Ζωρογιαννίδη, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”  Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]     / 1256666.

[Χριστοδουλόπουλος  Χ κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 201 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]       

[Χρυσικός Χρηστάκης του Γληγορίου από Παλαιοβράχα αξιωματικός, κάτοικος Παλαιόκαστρο  προτείνεται από τους οπλαρχηγούς: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ, Δυοβουνιώτη για να λάβει το Αργυρό αριστείο. Στη συνέχεια της ερευνάς μας δεν προέκυψαν άλλα στοιχεία. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 196]

Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε αγωνιστή, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών, προκειμένου να κατακτηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, Αριστείο ή Νομισματόσημο. Το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων, μύλων κ. ά. Τελικά, με τις κωλυσιεργίες των αετονύχιδων και άλλων τότε παραγόντων, απελπισμένοι, για να θρέψουν προσωρινά  τα παιδιά τους, αγόρασαν τα γραμμάτια  οι άκαπνοι λεφτάδες για κομμάτι ψωμί.

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις και λάθη κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους.

Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, για κάθε παρατήρηση, διόρθωση ή συμπλήρωση, επικοινωνήστε μαζί μου. Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

Ευχαριστώ

Θωμάς    Ζέρβας