Παλαιοκαστρο Αγωνιστες του ΄21

Παλαιόκαστρο Τυμφρησού Αγωνιστές του ‘21

Κατάλογος Αγωνιστών Αριστεία-Βαθμολογίες-Διακρίσεις

Ο Κατάλογος αγωνιστών Παλαιοκάστρου του ‘21 περιλαμβάνει: τις αιτήσεις-αναφορές των, τα βεβαιωτικά πιστοποιητικά συμμετοχής τους στις μάχες που πήραν μέρος, τα Αριστεία και τις βαθμολογίες που τιμήθηκαν, καθώς και τους οπλαρχηγούς που ακολούθησαν στον «υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου»

Αριστεία και διαδικασίες: Περισσότερα→Εδώ

Έγινε προσπάθεια να καταγραφούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τους Αγωνιστές του 21, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών για να τους απονεμηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, αριστείο ή νομισματόσημο, το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις και προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων!.

Με την έλευσή του, το 1833 ο Όθωνας, θέλοντας να  κερδίσει την εύνοια των Ελλήνων, εξέδωσε Βασιλικό Διάταγμα προς τιμήν και επιβράβευση των αγωνιστών και καθιερώθηκαν τα Αριστεία, Εθνόσημα ή Νομισματόσημα, όπως ονομάσθηκαν. Είχαν σχήμα σταυρού. Από τη μια πλευρά έγραφαν «Τοις προμάχοις της πατρίδος» και από την άλλη «Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος». Συνοδεύονταν δε αυτά από ένα δίπλωμα, το σταυρό με μια κυανή ταινία που τα συνόδευε. Στις επίσημες γιορτές οι τιμώμενοι τα φόραγαν στο στήθος.

Οι μεν αξιωματικοί έπαιρναν αργυρό, οι δε υπαξιωματικοί χάλκινο και οι στρατιώτες σιδερένιο. Οι κάτοχοί τους είχαν ως προνόμιο δημόσιες διακρίσεις και θέσεις, αλλά και προικοδοτήσεις με χρηματικά γραμμάτια, για αγορά χωραφιών, υδρόμυλων κ. ά.

Καταλογος Αγωνιστών του Χωριού

[Αλεξόπουλος Σωτήρης . κάτοικος Παλαιόκαστρο του Δήμου Τυμφρηστού. Κοινή αίτηση απονομής αριστείου με το συγχωριανό του, Διακόπουλο ή Πανόπουλο Ιωάννη, στις 12 Ιανουαρίου 1844, συνοδευόμενη με το πιστοποιητικό του, με το οποίο βεβαιώνεται η συμμετοχή του σε διάφορες μάχες κατά τη διάρκεια του Αγώνα. Το υπογράφουν οι: Μ και Ν. Κοντογιάννη. Πήρε μέρος στις μάχες: Υπάτης δυο φορές, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμυδιού και άλλες πολλές . Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 243 και Ν. Αντωνόπουλος]

Αναγνοπουλος η Αναμισόπουλος;;Νικόλαος (δυσανάγνωστο) κάτοικος Παλαιόκαστρο στρατιώτης  παίρνει σιδερένιο αριστείο.

[Αναστασόπουλος  Ι.  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο.  Βρέθηκε καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, με αριθμό 3831/9-3-1844 προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου, από διάφορα χωριά  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας. Συντάχθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»   Φ. 274]

[Αναστασόπουλος Νικόλαος* κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Περιλαμβάνεται στον  ίδιο κατάλογο  με τον Γ Μπορτσέλα  (Βορτσέλα), υπό αριθμό 2/19/8βρίου 1843, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας τον έχει στα σιδερένια  αριστεία.

Αναστασόπουλος ή Αναστασίου Νικόλαος, κάτοικος Παλαιόκαστρο Τυμφρηστού, χάλκινο. Όταν ήταν 35 ετών, Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου προς το Δήμαρχο Τυμφρηστού, συνοδευόμενη με βεβαιωτικό πιστοποιητικό της  συμμετοχής του σε διάφορες σημαντικές μάχες, του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, προκειμένου να τα διευθύνει προς τις αρμόδιες Αρχές αριστείων.  Το πιστοποιητικό του το  υπογράφουν οι οπλαρχηγοί: Μ. και Ε. Κοντογιάννης και επικυρώνεται  από το Δήμο Σπερχειάδος Το πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει: “Πήρε μέρος κατά πρώτον εις το στρατόπεδο του Πατρατζικίου υπό την οδηγία του Μήτρου Κοντογιάννη, πολιορκία  της πόλεως της Υπάτης, ,  μάχη της Αγάθωνος,  της Γιαννιτσούς, της Τσούκας  στην Κονιαρόβρυση της Ρεντίνας με τον Κώστα Βελή και έμεινε υπό την οδηγία του Φραγγίστα. Πολέμησε στα Διπόταμα Παλαιόκαστρου και ακολούθως με τον αείμνηστο Καραϊσκάκη κυρίως στην εκστρατεία του Σοβόλακου, των Αθηνών, Πειραιώς και σε πολλές  άλλες”.   Υπογράφεται από τους Μ και Ευαγγέλη Κοντογιάννη και Ιω. Φραγγίστα λοχαγού. Εν Υπάτη 4 Φεβρουαρίου 1841. Για το γνήσιο της υπογραφής ο πάρεδρος του Δήμου Σπερχειάδος  Ν. Φλώρος. Ενώ το ίδιο όνομα,  ως  Αναστασίου Νικόλαος κάτοικος Παλαιόκαστρο. Είναι καταχωρημένος με α/α 33 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/184 προς πληρεξούσιο Ευρυτανίας Δ. Λ. Ζώτον. Ο κατάλογος συντάχθηκε, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”  Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 147, Φ.148, Φ. 251 και Φ. 292]  Παρατίθεται και το διαβιβαστικό του Δημάρχου Τυμφρηστού, με αριθμό: Αριθμός686/535/

Εν Μαυρίλω την 17 10βρίου 1841

προς την Βασιλικήν Διοίκησιν Φθιώτιδος

Περί χωρηγήσεως αριστείου

«Επισυνάπτω εν τη παρούση μου αναφοράν του συνδημότου μου, Νικολάου Αναστασόπουλου ετών 35 κατοίκου του χωρίου παλαιοκάστρου του Δήμου τούτου, με το  εμπεριεεχομένου εν αυτή πιστοποιητικόν, αφορόν  τας προς την πατρίδα εκδουλεύσεις του εξαιτούμενος Ίνα λάβη το αριστείον του, και παρακαλώ να μεταβιβάσητε ταύτα όπου δεί, με τη ταπεινήν μου παρατήρησιν, ότι εις την Διοίκησιν Ταύτην, και Δήμον τούτον, δεν υπάρχει άλλος φέρον το όνομα και επώνυμον του αναφερομένου αλλ’ ούτε εκατηγωρήθη επί του προνοημένο πλημμέλημα παρά του άρθρου 22: του ποινικού Νόμου,  Και ευσεβάστως υποσημειούμαι

Ο ευπειθέστατος  Δήμαρχος Τυμφριστίων

Τ. Σ, Χρ. Ζωγραφίδης»

[Αρβανίτης Γ. κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 200 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]      /1256665

[Βαρλάμος Γρηγόριος  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο, υπό αριθμό 3831/9-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου  αγωνιστές από διάφορα χωριά  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»   Φ. 274]

[Βαρλάμης . Ιωάννης κάτοικος Παλαιόκαστρο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο Νο 1806/21-2- 1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος έλαβε σιδερένιο . Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 251]  /1242794

[Βαρλάμος Κώστας  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο.  Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, με αριθμό 3831/9-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου  από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]      1249509

[Βλαχοκώστας Γούλας κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με 61 αγωνιστές από διάφορα χωριά των Αγράφων, Καρπενησίου  Φθιώτιδας. 13-3-1844 επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Με το ίδιο όνομα, ως Γούλας Βλαχοκώστας.  Είναι καταχωρημένος  και σε άλλο ονομαστικό κατάλογο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 271, Φ.251/1242794]

{Πορτσέλας* (Βορτσέλας)Γεώργιος μάλλον θα πρόκειται για τον Γεώργιο Βορτσέλα) (Φ.187) από Παλαιόκαστρο στρατιώτης,  αριθμός φακέλου 12064/21 /7βρίου 1843 έλαβε σιδερένιο αριστείο. Πήρε  μέρος σε πολλές μάχες κα σε αυτήν της Γιαννιτσούς. έλαβε σιδερένιο αριστείο.

147[.Μπουρτσέλας* (Βορτσέλας) Γεώργιος,  κάτοικος  Παλαιόκαστρο Τυμφρηστού, σιδερένιο. Ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών,  με  αριθμό 3831/9-3-1844, διευθύνθηκε  από τη Γραμματεία των στρατιωτικών προς τον πληρεξούσιο Αγράφων, Νάκον Θέου ,για τη  χρήση της διανομής των αριστείων, από τα διάφορα χωριά:  Αγράφων, Ευρυτανίας και Φθιώτιδος. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο: .Πηγή: Γ. Α. Κ-Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.274]

Ο Γ. Μπουρτζέλας ή Μπρουτζέλας  (Βορτσέλας)Γεώργιος το 1841 ήταν ετών 45, κάτοικος Παλαιόκαστρο Τυμφρηστού.  Κατέθεσε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής σε διάφορες μάχες του αγώνα προς το Δήμο Τυμφρηστού, αιτούμενος  την αποστολή τους στις εξεταστικές επιτροπές αριστείων. Ο Δήμαρχος Τυμφρηστού 17-10-1841, με το Νο 683/532 διαβιβαστικό, διευθύνει την αναφορά-αίτηση και το πιστοποιητικό του αγωνιστή  προς τη  Β. Διοίκηση Φθιώτιδας, με σκοπό αυτά να προωθηθούν για την έκδοση του αριστείου του. Το δε πιστοποιητικό συμμετοχής του στον αγώνα, υπογράφεται από τους Μ. και Ευαγγέλη  Κοντογιάννη, το οποίο μεταξύ άλλων   αναφέρει  “…….Υπηρέτησε ως στρατιώτης την πατρίδα , από την αρχή  μέχρι τέλους, υπό την οδηγία των υποφαινόμενων, του αειμνήστου Καραϊσκάκη, των οπλαρχηγών Γιολδασαίων, του Ιω Φραγγίστα κ. α Παραβρέθηκε στις μάχες: Γιαννιτσούς, Καγγέλια, Καλιακούδας, Φοντάνας Αγράφων καθώς και σε άλλες πολλές.   Εν Αγά 23 9βρίου 1841. Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από τον ν. Φλόρο, ως εκτελών χρέη Δημάρχου.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 148 Φ. 187, Φ. 274]  * Οι ως άνω αναφερόμενοι, πιθανολογείται ότι είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. (1219145 έως 147 και1249499) . Ο  Ιωάννης Βορτσέλας από το Παλαιόκατρο, γυμνασιάρχης, συγγραφέας με μεγάλη συγγραφική και πανεπιστημιακή δράση, ως  καθηγητής Πανεπιστημίου άφησε πολλά και σημαντικά έργα για την ιστορία της Φθιώτιδας.

[Μπουτρσέλας Σπύρος (Βορτσέλας) κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, με αριθμό 3831/9-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου  από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]          /1249509

[Γερονικολός Κ. Γ.  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Το ίδιο με τον Σπύρο Βορτσέλα, Επίσης ο ίδιος είναι καταχωρημένος με α/α 197 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032-22-2-1844, προς πληρεξούσιο Α. Ζωρογιαννίδη, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος, τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]     Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]

[Γεωργίου Κώστας  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Το ίδιο με τους δύο προηγούμενους.   Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]        1249509

[Γκάνιος Γούλας του χ. κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Στον ίδιο ονομαστικό κατάλογο με τους προηγούμενους. Επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274]

[Γρηβιτσάνης  Νικόλαος κάτοικος Παλαιόκαστρο Χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 40 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18031/2/1844, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”  Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]    / 1256666

[Δασκαλάκης Αανάσιος από Παλαιόκαστρο κάτοικος Υπάτης, σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε στρατιωτικό ονομαστικό κατάλογο αριθ. 8/ 15/2/1843  προς Διοίκηση Φθιώτιδος, για τη διανομή των αριστείων. Ο ίδιος από την Υπάτη, στις 24 10βρίου 1844, κατέθεσε  ατομική αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής σε διάφορες μάχες του Αγώνα. Παρατίθεται το πιστοποιητικό του , το οποίο  μεταξύ άλλων αναφέρει: “….Μόλις άρχισε ο υπέρ πατρίδας αγώνας πήρε τα όπλα στα χέρια  του και κινήθηκε κατά των εχθρών. Πρώτα κατατάχθηκε στο στρατόπεδο του Πατρατζικίου υπό την οδηγία  Μήτζο Κοντογιάννη. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης.  Γιαννιτσούς, Τζούκας  με το οπλαρχηγό Ι Φραγγίστα. Με τον ίδιο παραβρέθηκε στα Διπόταμα, Παλαιόκαστρο. Ακολούθως υπό την οδηγία του Αρχηγού αείμνηστου Καραϊσκάκη εις Αθήνας και Πειραιά και άλλες πολλές… “   Υπογράφεται  από τους: Μ. Κοντογιάννη συνταγματάρχη, Α.  Αινιάν και Ε Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, από τον πάρεδρο του Δήμου Υπάτης Κ. Ζαχαρόπουλος, απόντος του Δημάρχου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 18, Φ.93. και Φ.186]

[Δημόπουλος Γεώργιος από Παλαιόκαστρο,  χάλκινο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο, αριθ, 2/19/8βρίου 1843 για σιδερένιο αριστείο. Όταν ήταν 30  ετών,  υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου προς το Δήμαρχο Τυμφρηστού, συνοδευόμενη με βεβαιωτικό πιστοποιητικό της  συμμετοχής του σε διάφορες σημαντικές μάχες, του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, προκειμένου να τα διευθύνει προς τις αρμόδιες Αρχές αριστείων. Το πιστοποιητικό του το  υπογράφουν οι οπλαρχηγοί: Μ. και Ε. Κοντογιάννης και επικυρώνεται  από το Δημαρχείο Σπερχειάδος, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: “Οι υποφαινόμενη πιστοποιούμεν ότι  ο γιοργιος δημόπουλος κάτοικος του χορίον παλιόκαστρον του δήμου Τημφριστού του αυτού δήμου άμα ήρξατο ο υπέρ πατρίδος αγων εκινήθη κι ούτος με τα όπλα ης χήρας κατά του εχθρού και κατετάχθη κατά προτον ης το στρατόπεδον του πατρατζικίου  οιπο την οδιγίαν του οιποφαινομένου μιτζιου  κοντογιάνη επαρεσταθης και πολέμισε γεναιος ης τας μάχας τοις πολιορκίας τοις πόληος οιπάτης.  τοις γιανητζούς,  τζουκας  οις κονηαρόβρισην μετά του κωστα βηλί οις καληακούδαν επητα επέρασεν οις τον οπλρχιγόν Φραγγίστα μετά του οποίου παρευρεθίς επολέμησεν εις τα μάχας σοβόλακου, και ακολούθως επαρεσταθει εις την εκστρατίαν εν γαβαλού εκτός του μισολογκείου, εις την εκστρατείαν αθινών και πιρεός όστε ης όλον το διαστημα του υερού αγόνος εξεπλιροσεν  το προς την πατρίδα χρέος του…… “

.«   Εν Υπάτη 5 Νοεμβρίου 1841»  Υπογράφουν  οι: Μ. Κοντογιάννης συνταγματάρχης, Ευαγγέλης Κοντογιάννης αντισυνταγματάρχης, και Ιωάννης Φραγγίστας Λοχαγός. Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Ν. Φλώρο, εκτελούντα χρέη Δημάρχου Σπερχειάδος 19 . 9βρίου 1941. Ο ίδιος, είναι γραμμένος στον κατάλογο Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο .   Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 148, Φ. 190 και Φ.251]. 1218975

[Δημόπουλος Θεοδώσιος κάτοικος Παλαιόκαστρο Χάλκινο.  Είναι καταχωρημένος με α/α 35 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών,  με αριθμό 18032/2/1844 προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]                  1256666

[Δημόπουλος Κώτζης ή Κωνσταντίνος, κάτοικος  Παλαιόκαστρο χάλκινο.  Όταν ήταν 35 ετών 14/8βρίου 1841,υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου προς το Δήμαρχο Τυμφρηστού, συνοδευόμενη με βεβαιωτικό πιστοποιητικό της  συμμετοχής του σε διάφορες σημαντικές μάχες, του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα, προκειμένου να τα διευθύνει προς τις αρμόδιες Αρχές αριστείων. Ο Δήμαρχος, με επιστολή του  αριθμό 688/537/ 17/10/ 1841,  τα διεύθυνε  προς τη Βασιλική. Διοίκηση Φθιώτιδος για τα περαιτέρω.  Το δε πιστοποιητικό του το  υπογράφουν οι οπλαρχηγοί: Μ. και Ε. Κοντογιάννης και επικυρώνεται  από το Δημαρχείο Σπερχειάδος, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:  Έλαβε  μέρος σε πολλές μάχες: εις την πολιορκίαν της πόλεως Υπάτης,της  Γιαννιτσούς, Τζούκας,  Κονιαρόβρυση της Ρεντίνας υπό το Κώστα Βελή  και Καλιακούδα, Έπειτα επέρασεν με τον Φραγγίστα και πολέμησε στο Σοβόλακο, Υπηρέτησε με τον αείμνηστο Γ Καραϊσκάκη και κυρίως εις τις εκστρατείες Γαβαλούς, Αθηνών και Πειραιώς  Είναι γραμμένος και σε ονομαστικό κατάλογο μαζί με τον  Ε. Λεκρεσιώτη και άλλους συντοπίτες του.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ 148 και Φ. 251]        /1215050

[Διακόπουλος ή Πανόπουλος Ιωάννης, κάτοικος Παλαιόκαστρο του Δήμου Τυμφρηστού κοινή αίτηση απονομής αριστείου με το συγχωριανό του,  Σωτήρη Αλεξόπουλο. Στις 12 Ιανουαρίου 1844, το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν. Κοντογιάννη. Πήρε μέρος στις μάχες: Υπάτης δυο φορές, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμυδιού και άλλες πολλές . Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 243  και Ν. Αντωνόπουλος.

[Ζαΐρας Χρήστος  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο Αγωνιστών, με αριθμό 3831/9-3-1844 προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]             1249509.

[Ζαχόπουλος Χρήστος  κάτοικος Παλαιόκαστρο  σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, με αριθμό 3831/9-3-1844 προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου  από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]   1249509

[Ζησάκης Δημητριος  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 271 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032/2/1844 προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]          1256665

[Ζόραςωάννης  κάτοικος  Παλαιόκαστρο υπαξιωματικός χάλκινο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο υπό αριθμό 830/ 3/1844, προς τη   Διοίκηση Ευρυτανίας, Πληρεξούσιο Νάκο Θέου,  για χρήση της διανομής των αριστείων. Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»   Φ. 274]      1249509

[Ζουρμπάς Ιωάννης  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο.  Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, με αριθμό 3831/9-3-1844 προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου, από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]

[Θεοδωρόπουλος Γ. κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 273 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032-22-2-1844, προς πληρεξούσιο Α. Ζωρογιαννίδη, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος, τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]   / 1256666

[Καλομεράκης  Γ . κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 202 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032-22-2-1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]          1256665

 [Καντζαβός Χαράλαμπος  κάτοικος  Παλαιόκαστρο, σιδερένιο. Φέρεται γραμμένος σε στρατιωτικό ονομαστικό κατάλογο της οροφυλακής Νο 18266-29-9-1843, ο οποίος διευθύνεται  προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, για τη χρήση της διανομής αριστείων, έλαβε σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134]

[Κάπα(ο)ς  Ιωάννης κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 269 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18031/2/1844, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”  Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 292]

[Καραγιάννης Ι.  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 3831/9-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου  αγωνιστές από διάφορα χωριά  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»Φ. 274] /  1249509

[Καραγκούνης Χρήστος  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 196 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών,  με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]        /1256665

[Καραμούσκ(τ)ος  Αθανασιος  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο.  Είναι καταχωρημένος με α/α 197 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]                 /       125666

Καρανικoλού Κ  του  Γ.  κάτοικος Παλαιόκαστρο  Μάλλον πρόκειται για τον  Γερονικολό Κ. Γ.

[Καρκάνης Δημήτριος κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 271 σεονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032-22-2-1844,  προς πληρεξούσιο Α Ζωρογιαννίδη, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”  Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]1256666.

[Καρφής Δημήτριος κάτοικος Παλαιόκαστρο Χάλκινο. Είναι καταχωρημένος  με α/α 36 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]        /1256666

[Κοτής Ιωάννης κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο.  Είναι καταχωρημένος με α/α 274 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032-22-2-1844, προς πληρεξούσιο Α. Ζωρογιαννίδη, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]  / 1256666.

[Κοτης Ιωάννης  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Το ίδιο με  τον προηγούμενο αγωνιστή και πιθανόν συγγενή του. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]

 [Κοτης Νίκος κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 276 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18031/2/1844, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”  Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 292]                         / 1256666

[Κουμπής Δ  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 199 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]       1256665.

 [Λαμπάκης * Γρηγόρης κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 3831/13-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκο Θέου με 61 αγωνιστές από διάφορα χωριά  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 271]

[Λαμπόπουλος* Γρηγόρης κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο.  Είναι καταχωρημένος με α/α 272 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032-22-2-1844,  προς πληρεξούσιο Α. Ζωρογιαννίδη, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”  Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]    *Κατά πάσα πιθανότητα, ο Λαμπάκης και ο Λαμπόπουλος, μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο. Μόνο ένας τοπικός ερευνητής θα μπορέσει να το διαπιστώσει.

[Λαμπόπουλος  Ι.    κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο, με αριθμό 3831/9-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκο Θέου  αγωνιστές από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]    /1249509

Λαμπάκης Κων/νος* κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο με 61 αγωνιστές από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας. 13-3-1844. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 271]

[Λαμπόπουλος Κώστας κάτοικος Παλαιόκαστρο, χάλκινο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844, με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος τιμήθηκε με  χάλκινο. αριστείο  Ο Κώστας Λαμπόπουλος κάτοικος Παλαιόκαστρο με Χάλκινο αριστείο, επαναλαμβάνεται με α/α 37 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου. προς χρήση της διανομής των Αριστείων.   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 251, Φ. 292]        1256666

*Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, πιθανόν να είναι το ίδιο πρόσωπο  με τον Κ. Λαμπόπουλο, όπως και για  όλους τους  Λαμπάκη και Λαμπόπουλο

[Λαμπρόπουλος Ζαχαρίας κάτοικος  Παλαιόκαστρο στρατιώτης, σιδερένιο. Είναι γραμμένος στον ονομαστικό κατάλογο Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844,  με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος έλαβε σιδερένιο . Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»   Φ. 251]

[Λάμπρου Ι.   κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, με αριθμό 3831/9-3-1844 προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκο Θέου  από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- –Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274]  1249509

[Λεκρεσιώτης Ευθύμιος κάτοικος Παλαιόκαστρο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844, με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος τιμήθηκε με χάλκινο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 251]  /1242793

Λυτσόπουλος Κώστας κάτοικος Παλαιόκαστρο χάλκινο Είναι καταχωρημένος με α/α 37 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών,  με αριθμό 18032/2/1844 προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]

[Λυτσόπουλος Σωτήρης  κάτοικος Παλαιόκαστρο χάλκινο . Είναι καταχωρημένος με α/α 29 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]                 / 1256666

[Μπακάκης  Νικόλαος  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο, υπό αριθμό 3831/9-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου  αγωνιστές από διάφορα χωριά  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]         /1249509

[Μπιζμπίκης Ι. κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, με αριθμό 3831/9-3-1844 προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκο Θέου  από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας, Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274] /1249509

[Ντικόπουλος Δημητριος  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο.  Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, με αριθμό 3831/9-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου από διάφορα χωριά:  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274] / 1249509

[Παγουρτζόπουλος Δημήτριος κάτοικος  Παλαιόκαστρο κάτοικος Υπάτης. Φέρεται γραμμένος σε στρατιωτικό ονομαστικό κατάλογο της οροφυλακής Νο 18266-29-9-1843 , ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, για τη χρήση της διανομής και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134]

[Παπαθανασίου  Νικόλ. κάτοικος Παλαιόκαστρο υπαξιωματικός. χάλκινο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο υπό αριθμό 830/ 3/1844, προς τη   Διοίκηση Ευρυτανίας, Πληρεξούσιο Νάκο Θέου,  για χρήση της διανομής των αριστείων. Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. . Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»   Φ. 274]      1249409

[Παπαγιαννόπουλος Αντ. κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 270 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Α. Ζωρογιαννίδη, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]   / 1256672

[Παπακώστα Χαράλαμπος κάτοικος  Παλαιόκαστρο υπαξιωματικός χάλκινο . Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο υπό αριθμό 830/ 3/1844, προς τη   Διοίκηση Ευρυτανίας, Πληρεξούσιο Νάκο Θέου,  για χρήση της διανομής των αριστείων. Τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]    /1249409

[Παπαστεφανόπουλος Κώστας κάτοικος Παλαιόκαστρο, κατά το 1837 φαίνεται να υπηρετεί στην οροφυλακή στα διάφορα τάγματα της Στρατιωτική Διοίκησης Ευρυτανίας και στους στρατιωτικούς καταλόγους αναφέρεται ότι έλαβε σιδερένιο αριστείο.   Ο Παπαστεφάνου Κώστας κάτοικος Παλαιόκαστρο με χάλκινο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844, με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος έλαβε χάλκινο   Επίσης,  Ο Παπαστεφανόπουλος Κώστας. κάτοικος  Παλαιόκαστρο Φθιώτιδας, γεννήθηκε το 1806  και στις 15/8βρίου 1841, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό συμμετοχής, το οποίο έχει ως εξής: Υπηρέτησε το αγώνα  μέχρι τέλους, υπό τον τότε οπλαρχηγό των Αγράφων  Ι Φραγγίστα, έπειτα υπό τον  Γ. Καραϊσκάκη, τον  Χρ. Περραιβό, Μήτσο  και Σπύρο Κοντογιάννη, και άλλους. Παραβρέθηκε  στις μάχες: Γιαννιτσούς,  της Ν. Πάτρας, του Σοβόλακου, της Γαβαλούς, έξω από το Μεσολόγγι, της Αθήνας κατά την εκστρατεία υπό τον Καραϊσκάκη  της Αράχοβας, της Ντόμπραινας κατά του Μουσταφά  Μπέη, Φοντάνας, Δίστομου, Ναυπάκτου κ. ά…..» .  Υπογράφεται από τους: Μ. Κοντογιάννη Συνταγματάρχη, Ευαγγέλη Κοντογιάννη Αντισυνταγματάρχη, Παπακώστας Τζαμάλα, Ι Φραγγίστα λοχαγό και Γ. Αινιάν.  Εν Αγά 15/8βρίου/ 1841. Επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Χρ, Ζουλούμη 18 /8βρίου 1841 Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»   Φ 134 Φ. 163,  Φ. 251}

[Ποντικός Ζαχαρίας κάτοικος Παλαιόκαστρο χάλκινο. Είναι καταχωρημένος με α/α 30 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]   1256666

[Προβόπουλος Γ.  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α195 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]           1256665

203 Ριζόπουλος Γεώργιος  κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένοςμε α/α 203 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]  1256665        Να ελεγχθεί το μικρό όνομα μήπως Ιωάννης????

[Σκιαθ(ύ)ώτης Νικόλαος κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο, υπό αριθμό 3831/9-3-1844, προς πληρεξούσιο Αγράφων Νάκον Θέου  αγωνιστές από διάφορα χωριά  Αγράφων,  Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.. Επί υπουργίας , Ανδρέα Λόντου. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 274]       /1249509

[Τζατζαράγκος Ιωάννης κάτοικος  Παλαιόκαστρο στρατιώτης, σιδερένιο . Είναι γραμμένος στον κατάλογο Αγωνιστών Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διευθύνεται προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος έλαβε σιδερένιο . Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»   Φ. 251]        /1242794

Τουφεκούκλας Αθανάσιος κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 302 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών, με αριθμό 18032/2/1844 προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]

[Τσιογκριστάρης Αναγνώστης κάτοικος Παλαιόκαστρο Χάλκινο. . Είναι καταχωρημένος με α/α 34 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]            1256666

[Τσιολάκης Δημήτριος κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 277 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032-22-2-1844,  προς πληρεξούσιο Α. Ζωρογιαννίδη, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”  Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]     / 1256666.

[Χριστοδουλόπουλος  Χ κάτοικος Παλαιόκαστρο σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 201 σε ονομαστικό κατάλογο Αγραφιωτών με αριθμό 18032/2/1844, προς πληρεξούσιο Δ. Λ. Ζώτον, επί υπουργίας  Ανδρέα  Λόντου: “Ονομαστικός κατάλογος αριστειούχων προς χρήσιν της Διανομής των Αριστείων”   Ο ίδιος τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 292]       1256665

[Χρυσικός Χρηστάκης του Γληγορίου από Παλαιοβράχα αξιωματικός, κάτοικος Παλαιόκαστρο  προτείνεται από τους οπλαρχηγούς: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ, Δυοβουνιώτη για να λάβει το Αργυρό αριστείο. Στη συνέχεια της ερευνάς μας δεν προέκυψαν άλλα στοιχεία. Πηγή: Γ. Α. Κ – Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ.196]

 

 

 

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: