Περιβλεπτο Αγωνιστες

 

Περίβλεπτο Αγωνιστές του 1821.

Στο χωριό  Περίβλεπτο του Δήμου Τυμφρηστού της πρώην επαρχίας Πατρατζικίου (Νέων Πατρών). νυν Φθιώτιδος,  καταγράφηκαν: 28 αγωνιστές του1821, εκ των οποίων οι τέσσερις από αυτούς τιμήθηκαν με χάλκινο αριστείο, δέκα επτά με σιδερένιο αριστείο και επτά από αυτούς δεν έχουν χαρακτηρισθεί

Από την ανάγνωση του καταλόγου που ακολουθεί, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, η συμμετοχή τους στον υπέρ ελευθερίας της πατρίδας πολέμου,  δεν περιορίστηκε μόνο στις σημαντικές τοπικές μάχες που έλαβαν χώρα, αλλά κάποιοι από αυτούς,  πήραν μέρος: Καρπενήσι, Μεσολόγγι, Αθήνα, Πειραιά, Νεόκαστρο Πελοποννήσου κ. ά

Η αναγνώριση και επιλογή των ονομάτων των αγωνιστών μέσα από τους στρατιωτικούς φακέλους, τα διάφορα συγγράμματα και τα Γ. Α. Κ, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Υπάρχουν πολλά πιστοποιητικά που δεν αναφέρουν τόπο καταγωγής και τα πατρώνυμα, οπότε  η πιστοποίηση του αγωνιστή είναι δύσκολη. Πολλά ίσως από τα ονόματα με το πέρασμα του χρόνου μπορεί  να έχουν αλλοιωθεί ή να είχαν μεταφερθεί λανθασμένα και αναγραμματισμένα, όπως συμβαίνει και με πολλά ονόματα χωριών και τοπωνυμιών  διαφόρων περιοχών, είτε από παραφθορά  είτε από αναγραμματισμό της λέξης. αλλά και το σπουδαιότερο, από τη μεταφορά των ονομάτων από τα πολυκαιρισμένα και  πολλές φορές αχνά  χειρόγραφα, όπως στην παρούσα περίπτωση.

Επίσης τα ονόματα των αγωνιστών μεταφέρθηκαν στον παρόντα ονομαστικό κατάλογο, σύμφωνα με την προφορά εκείνης της εποχής, π. χ. Κατζαδούρος αντί το Κατσαδούρος κ. ά.

Περίβλεπτο  Αγωνιστές του΄21 

Ο ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών που ακολουθεί περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων, τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά. 

[Αγγελόπουλος Γεώργιος κάτοικοςΠερίλεπτο στρατιώτης σιδερένιο.  Είναιγραμμένος σε στρατιωτικούς καταλόγους της οροφυλακής/ Μάιος /1843, με α/α 6 καιτου απονέμεται το σιδερένιο. Ο ίδιος ως Αγγελόπουλος Γούλας κάτοικος Περίβλεπτo ετών 38. Στις 7/ 10βρίου 1841 υπέβαλε,επαναληπτική  ατομική αίτηση καιπιστοποιητικά (πρώτη φορά  το 1839) προςτον Δήμο Τυμφρηστού προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως για την έγκρισητου αριστείου του. Το δε πιστοποιητικό του, μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πιστοποιείται  παρά των υποφαινομένων ότι ο Κ. ΓεώργιοςΑγγελόπουλος κάτοικος του Χωρίου Περίλεφτο…. Από το 1823 έτος υπηρέτησεν  υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων,παραευρεθείς εις τας εξής μάχας, εις υπάτην, εις Καλιακούδα, ειςΚαρπενήσι,  εις την πολιορκίαν τουΜεσολογγίου και λοιπάς μέχρι το 1828έτος. είδειξεν δε Καθ’ όλον το διάστημα του αγώνος ευπείθειαν και υπακουήν …΄Εν Αγά την 11η Δεκεμβρίου 1841» Υπογράφουν οι: Μ και Ε Κοντογιάννη  Συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικυρώνεται από το ΔήμαρχοΣπερχειάδος και απόντος αυτού, ο εκπληρών χρέη Δημάρχου, Δημαρχειακός πάρεδρος  Τ.Σ. ν. φλοροςΠηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία“Αριστεία”. Φ. 181, Φ. 190 και Φ148]         /12190]

[Αλεξάκης Μήτρος από το Περίλεπτο στρατιώτης σιδερένιο, το 1837, από το 3ο τάγμα της Οροφυλακής αποσπάστηκε στο 2ο τάγμα, υπηρετούσε στη Διοίκηση Ευρυτανίας υπό τον συνταγματάρχη Γρίβα, έλαβε σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία”. «Αριστεία» Φ 171]   

Αλεξόπουλος Ζήσης κάτοικος  Περίλεπτο, υπαξιωματικός/χάλκινο .Στις 2 Ιουλίου  1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών διευθύνει ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών αριθ. 6836/, προς τον Συνταγματάρχη Χρηστόδουλου Χατζηπέτρου με  244 αγωνιστές, προς διανομή των ανάλογων  χάλκινων αριστείων στους  δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία”. «Αριστεία»  Φ. 282 ]

[Αντριτζος ή Ανδριτσόπουλος Μήτρος κάτοικος Περίλευτο στρατιώτης ετών 32 σιδερένιο. Στον ίδιο κατάλογο με τον Δημήτριο Παπακώστα. Κατέθεσε αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό  πιστοποιητικό, προς το Δήμο Τυμφρηστού, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του. Το δε πιστοποιητικό του, το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και το οποίο  μεταξύ άλλων, αναφέρει:    «Πιστοποιύμεν δια του παρόντος μας οι υποφαινόμενοι ότι ο Μήτρος Ανδρίττζος ετών 32 κάτοικος του χωρίου Περίλεπτο της Φθιώτιδος[……]ακολούθησε το Σπ. Κοντογιάννη στις 3 πολιορκίες της Υπάτης και έλαβε μέρος σε πολλές μάχες μεταξύ των οποίων της Αγάθωνος και της Γιαννιτσούς, εις διπόταμα, εις Καλιακούδα και πάμπολας άλλας[…]. Υπάρχει και δεύτερο πιστοποιητικό, που υπογράφεται και αυτό υπό των Κοντογιανναίων και αναφέρει ίδια καταγωγή  με τις ίδιες μάχες και επί πλέον ότι διέθεσε την περιουσία του καθ’ όλο το διάστημα του αγώνα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 148, Φ. 187]

 [Βλάχος Δημήτριος ή Μήτρος κάτοικος Περίλεπτο ετών 38. Υπέβαλε ατομική αίτηση  απονομής αριστείου και το βεβαιωτικό πιστοποιητικό του, προς το Δήμο Τυμφρηστού στις 7 Δεκεμβρίου 1841, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του. Κάνει δε μνεία: «{….]Συμμορφωθείς δε με την από 1/13 Μαρτίου του 1839 εγκύκλιον της Βασ. Γραμματείας διεύθυνα εν καιρώ όσα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεων μου ήχον δια να λάβω και ο υποφαινόμενος το αριστείον μου[….]». Το δε πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων, αναφέρει:  « Πιστοποιούμεν δια του παρόντος ότι ο Κύριος Δημήτριος Βλάχος κάτοικος του χωρίου Περίλεπτου υπηρέρετησεν ως στρατιώτης , και παρευρεθείς εις διαφόρους μάχας, και εκστρατείας Α εις την γενεμένην μέχρι εις σοβωλάκου  κατά του Ισμαήλι πασιά, και μουχουρντάρι υπό την οδηγίαν του αείμνιστού Καραϊσκάκοι Β, εις νευρόπολην  των Αγράφων κατά του συλικτάρι μπόντα υπό την οδηγίαν του ιδήο  Γεωργ: εις τα διπόταμα Πατρατζικίου, υπό την οδηγίαν Ιω: Φρταγγίστα και Γεωργίου γέλος κατά του ασλανάκι τζεργά και μουσταφά μετου μαρτίνοι καθώς και εις την πολιορκίαν του μεσολογγίου, και άλλας μάχας εκτέλεσεν με όλην την γενεώτητα το προς την πατρίδα χρεως του έλληνος Σας.

            Τω χωριγίται όθεν το παρόν δια να του Χρησθμεύση όθεν ανείκη

Εν Μαυρίλου τη 21 Νοεμβρίου 1841

Οι πιστοποιύντες

Ιω. φραγγίστας λοχαγός

Η: Ληκας υπολοχαγός

Αθανάσιος αλεξάνδρου ανθυπολοχαγός

Το Δημαρχείον Μαυρίλου επικυροί τας γνησίας

Υπογραφάς Ιω: φραγγίστα λοχαγού, Η: λήκας υπολοχαγού

Αθαν. Αλεξάνδρου ανθυπολοχαγού Εν Φουρνά τη 5 10βρίου 1841

Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία”. «Αριστεία» Φ. 148] 

[Γιαννόπουλος Γεώργιος  του Δημητρίου κάτοικος Περίλεπτο, Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του προς τον Δήμο Τυμφρηστού, με την παράκληση, ο Δήμαρχος να τα προωθήσει δεόντως, διότι και κατά το 1836 τα είχε υποβάλει ότι πιστοποιητικά είχε, αλλά προς δυστυχίαν του υστερείται ακόμη το ανήκον αριστείου του. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία . «Αριστεία» Φ. 254] 

[Δημητρίου Κώστας από Περίλεπτο,  υπαξιωματικός χάλκινο.Περιλαμβάνεται σε κατάλογο αγωνιστών ,τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί; Χ,Περραιβός, Χ. Χατζηπέτρου, Γ Δυοβουνιώτης  με 296 αγωνιστές, συστήνοντας για αυτούς τα ανάλογα αριστεία. Για τονυποφαινόμενο συστήνεται το Χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία . «Αριστεία» Φ 196]

[Ζακόπουλος Αντώνιος κάτοικος  Περίλεφτο/σιδερένιο. Βρίσκεται γραμμένος με α/α 134 σε κατάλογο  Ευρυτάνων αγωνιστών αριθ. 830,  προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας προς χρήση της διανομής των αριστείων. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ .274]

[Ζακόπουλος Ι. Κάτοικος  Περίλεφτο/σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αριθ. 830 με α/α 135, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας προς χρήση της διανομής των αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 274]

[Καρανασόπουλος Δημήτριος κάτοικος Περίλεπτο στρατιώτης/σιδερένιο, ετών 35. Υπέβαλε ατομική αίτηση  απονομής αριστείου και το πιστοποιητικό του,προς το Δήμο Τυμφρηστού στις 7 Δεκεμβρίου 1841, προκειμένου αυτά ναδιαβιβασθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του. Κάνει δε μνεία στηναίτησή του: «….Συμμορφωθείς δε με την από1/13Μαρτίου του 1839 εγκύκλιον της Βασ. Γραμματείας διεύθυνα εν καιρώ όσαπιστοποιητικά των εκδουλεύσεων μου ήχον δια να λάβω και ο υποφαινόμενος τοαριστείον μου….». Το δε πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει:  «Πιστοποιείται παρά των υποφαινομέων ότι ο Κ: Δημήτριος Καρανασσόπουλος ετών 35 […] Από το 1823 έτους υπηρέτησε υπό την οδηγίαντων υποφαινομένων παρευρεθείς εις τας εξής μάχας, εις υπάτην εις Καλιακούδαν,εις Καρπενήσι, και εις την πολιορκίαν του Μεσολoγγίου και λοιπάς μέχρι του 1828 έτους […]Εν Αγά την 5Δβρίου 1841.  Υπογράφεταιαπό τους Μ. και Ε. Κοντογιάννη επικυρώνεταιγια τη γνησιότητα των ενδιαλαμβανομένων από τον ενεργών χρέη Δημάρχου.
Τ.Σ ν. Φλόρος Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 148,  Φ.190] 

[Καρόπουλος Γεώργιος από Περίλεπτο στρατιώτης ετών 38, Το ίδιο με τον Μήτρο Αλεξάκη και Μπαρτζηά Ζάχο. Επίσης, ο Γ Καρόπουλος στην αίτησή και στο πιστοποιητικό του αναφέρει: «Από το Δήμο Τυμφρηστού και δημοτικός σύμβουλός του ιδίου Δήμου και ένας εκ των προκρίτων. Από την αρχή κινήθηκε αυθόρμητα υπέρ του Αγώνα. Κατ΄ αρχάς υπό την οδηγία ημών των ιδίων και έπειτα υπό τον υπέρ πατρίδας πεσόντα  Σπ. Κοντογιάννη. Πολέμησε στις μάχες: Υπάτης στις τρεις πολιορκίες, Μονής Αγάθωνος, Γιαννιτσούς, Πλατύστομου, και πολλές άλλες. Διέθεσε την περιουσία  του και άλλα βοηθήματα στο Γενικό στρατόπεδο της περιοχής Το πιστοποιητικό υπογράφουν οι Μ. και Ε. Κοντογιάννης Εν Αγά 25 9βρίου 1841 και η επικύρωση των  υπογραφών από τον Ν Φλόρο ως εκτελών χρέη δημάρχου, εν Αγά 2 Δεκ 1841. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 134, Φ. 148, Φ. 169. Φ. 171]  

[Καρόπουλος Γρηγόρης κάτοικος Περίλεπτο σιδερένιο  Είναι γραμμένος σε στρατιωτικούς καταλόγους της οροφυλακής  με  α/α 18 και του απονέμεται το σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. Φ. 171]          

[Καρόπουλος Κοτής κάτοικος Περίλεπτο στρατιώτης, σιδερένιο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διαβιβάζεται προς την Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία . «Αριστεία»  Φ. 251]

[Κατζαδούρος Γεώργιος κάτοικος Υπάτης  καταγωγή κάτοικος Περίλεπτο. Από την Υπάτη  υπέβαλε ατομική αίτηση και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων προς το Δήμο Υπάτης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος , για την απονομή του αριστείου του. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 73]

[Κατζαδούρος  Δημήτριος κάτοικος Υπάτης, καταγωγή από  Περίλεπτο. Το ίδιο, πιθανόν με τον αδελφό του Γεώργιο. . Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 73]

[Κατσικόπουλος Γ. κάτοικος  Περίλεφτο/σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αριθ. 830 με α/α 137, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας προς χρήση της διανομής των αριστείων, λαμβάνει το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ Αριστεία Φ. 274]

[Καψιώτης Παπαγρηγόρης κάτοικος Περίλεφτο/χάλκινο. Είναι γραμμένος στον κατάλογο Νο 1806/21 Φεβρουαρίου 1844 με άλλους 91 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ο οποίος διαβιβάζεται προς την Διοίκηση Φθιώτιδας για χρήση της διανομής  χάλκινων και σιδερένιων αριστείων. Ο  υποφαινόμενος λαμβάνει χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία . «Αριστεία»  Φ. 251]

[Μπερτζιας Ζάχος κάτοικος  Περίλεπτο στρατιώτης/σιδερένιο κατά  το 1837 μετατέθηκε από το 3ο τάγμα της Οροφυλακής στο 2ο τάγμα, υπηρετούσε στη Διοίκηση Ευρυτανίας υπό τον συνταγματάρχη Γρίβα, έλαβε σιδερένιο αριστείο. Στις 3 Δεκεμβρίου 1841, υπέβαλε επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου, καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής του, προς το Δήμο Τυμφρηστίων, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν αρμοδίως για την έκδοση του αριστείου του. Το δε πιστοποιητικό του, το υπογράφουν οι: Μ. και Ε. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδος ν. φλορος, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει: « Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κύριος Ζάχος  μπηρτζιάς κάτοικος περίλευτου  του Δήμου Τυμφρηστού της Φθιώτιδος υπηρέτησεν στρατιωτικός  την πατρίδα, από  το έτος 1821 μέχρι του 1828, παρευρεθείς εις τας εξής κατά των εχθρών μάχας, δις εις εκείνην της Υπάτης κατά των εντοπίων Οθωμανών και κατά του Δράμαλη εις την Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, εις την του Κριμιδίου κατά του Ιμπραήμ πασά, εις την έξοδον το Μεσολογγίου κατά του Κιουταχή και ει άλλας διαφόρους μάχας[… ]εν Αγά την 2 Δεκεμβρίου 1841.»  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 163. Φ. 187] 

[Μακρόπουλος Κώστας του Δημητρίου ετών 39. Κάτοικος Περίλεπτο του Δήμου Τυμφρηστού  Φθιώτιδος. Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό  πιστοποιητικό  συμμετοχής στο αγώνα  τα οποία κατέθεσε στο Δήμο Σπερχειάδος,  Εν Αγά 24 Ιανουαρίου 1844, Το υπογράφουν οι: Μ. και Ν. Κοντογιάννης και  επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμο  Μακρακώμης αυθημερόν. Κ. Α. Τζουκαλάς. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 254] 

Μπεριτζόπουλος Δημήτριος του Κων/νου ετών 38  κάτοικος Περίλεπτο της επαρχίας Φθιώτιδος του Δήμου Τυμφρηστού. Λαβών τα όπλα από αρχής υπέρ ανεξαρτησίας  του αγώνα, υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών, ευρέθη σε διάφορες μάχες: Υπάτης, Άμπλιανης, Γιαννιτσούς, εις Καλιακούδα, εις την έξοδο δια νυκτός του Μεσολογγίου, δείξας γενναιότητα και ανδρείαν[…..]Εν Αγά 24 Ιανουαρίου 1844». Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη  Επικύρωση υπογραφών από το Δήμαρχο Μακρακώμης Α Τζουκαλάς Εν Αγά 23 Ιανουαρίου 1844.. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία ‘Αριστεία» Φ 254]

[Νικολόπουλος  Ι. κάτοικος Περίλεφτο/σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο αριθ. 83 με α/α 136, ο οποίος διαβιβάζεται προς τη Διοίκηση Ευρυτανίας προς χρήση της διανομής των αριστείων. Πηγή: Αρχειομνήμων Γ. Α. Κ Αριστεία Φ. 274]

[Πανόκη Κώστας  κάτοικος Περίλεπτο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος στρατιωτικούς καταλόγους της οροφυλακής με α/α 76  και του απονέμεται το σιδερένιο.   Επίσης υπέβαλε αίτηση ατομική και το βεβαιωτικό πιστοποιητικό προσφοράς στον αγώνα,  προς το Δήμου Τυμφρηστού, τα οποία ο Δήμαρχος τα διαβίβασε προς τη Διοίκηση .Φθιώτιδος για τα περαιτέρω. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 134, Φ. 174]  

[Παπακώστας Δημήτριος καταγωγήΠερίλεπτο κάτοικος Χομίργιανη/σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε στρατιωτικό  κατάλογο 12064,  προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας. Στις 10/10βρίου1841, ο Δημήτριος Παπακώστας ετών 58, κατέθεσε αίτηση ατομική και πιστοποιητικόσυμμετοχής στον αγώνα προς το Δήμαρχο Τυμφρηστού, με την παράκληση «…. Κύριε Δήμαρχε ίνα  διαβιβάσητε την παρούσα μου όπου ανήκη  ομούμε το ειρημένον πιστοποιητικόν μου όπως κατά συνέπειαν διαταχθή η χορήγησης τουανήκοντος αριστείου και εις τον υποφαινόμενον προς ανταμοιβήν των  τοιούτων εκδουλεύσεων μου προς την πατρίδακαι υποσημειούμαι με το ανήκον Σέβας.
Ο ευπειθείς Δημότης Δημήτριος Παπακώστας
Το δε πιστοποιητικό του υπογράφεταιαπό τους Μ. και Ε. Κοντογιάννη την ίδια παραπάνω ημερομηνία στο Αγά και μεταξύάλλων αναφέρει: «….. Διατέλεσε υπό ταςδιαταγάς ημών μέχρι το 1827 και παρευρεθείς εις πολλάς και διαφόρους κρισίμουςμάχας κατά των εχθρών της πατρίδος σημαντικάς και ασήμαντες  εξ ών δείκνηνται αι εξής  δις εις υπάτης κατά των εντοπίων Οθωμανών,εις τα διπόταμα  κατά του Δράμαλη πασά,εις την Καλιακούδα Κατά του σκόνδρα πασά κ.λ.π παραλείπομεν συντομίας χάριν καιεφάνει και ούτος των πρώτων αριστευσάντων αγωνιστών……» Εν Αγά την 10/10βρίου1841»
Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 187]   /122918

[Παπακώστα Δημήτριος  κάτοικος Περίλεπτο/ χάλκινο, ετών 58 . Περιλαμβάνεται σε κατάλογο αγωνιστών τον οποίο συνέταξαν οι οπλαρχηγοί; Χ, Περραιβός, Χ. Χατζηπέτρου, Γ Δυοβουνιώτης   με 296 αγωνιστές, συστήνοντας για αυτούς τα ανάλογα αριστεία. Για το υποφαινόμενο, συστήνεται το Χάλκινο αριστείο. Στις 10 10βρίου 1841 υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και τα πιστοποιητικά του προς τον Δήμο Τυμφρηστού για τα περαιτέρω. Το δε πιστοποιητικό του 19/10βρίου 1841,  αναφέρει.. Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν συνειδήσει ότι ο Κ. Δημήτριος Παπακώστα του Ιωάννου  εκ του χωρίου περίλεφτου……..υπηρέτησεν την πατρίδα στρατιωτικώς υπό την οδηγίαν μας από το 1821 του υπέρ ανεξαρτησίας του Ιερού αγώνος, παρευρεθείς δις εις εκείνων της υπάτης κατά των εντοπίων Οθωμανών , εις διπόταμα κατά του δράμαλη, εις την καλιακούδα Κατά του σκορδιάν(Σκόνδρα) πασά κ.λ.π παραλειπομένων χάριν συντομίας…… από δε το 1827 , υπηρέτησεν και υπό άλλων οπλαρχηγών… Κατ’ αίτησίν του δίδομεν το παρόν μας, όπως τω χρησιμεύση ανήκοντος…»  Υπογράφεται  από τους Μ. και E. Κοντογιάννη, Συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος και απόντος αυτού, ο εκπληρών χρέη Δημάρχου, Δημαρχειακός πάρεδρος  Τ. Σ. ν φλορος.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Γ.Α.Κ. Φ. 196, Φ. 148]         

[ΠαπαΚώστας Κωσταντίνος του Δημητρίου, κάτοικος Περίλεπτο ετών 40. Ο Δήμαρχος  Τυμφρηστού με το υπό αριθμόν 704/560/19/10βρίου/1841 διαβιβαστικό του,  προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, επισυνάπτει την υποβληθείσα  αίτηση και το πιστοποιητικό  του υποφαινομένου, προκειμένου να του χορηγηθεί το ανάλογο αριστείο. Βεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι: «….  γεννηθείς και κάτοικος Περίλεπτου, Δεν υπάρχει άλλος στο Δήμο του έχοντας το όνομα και το επώνυμο και δεν έχει καταδικασθεί για πλημμέλημα παρά του υπό αριθμόν 22 του Ποινικού Κώδικα…» Το δε πιστοποιητικό του, χορηγήθηκε και υπογράφεται από τους: Μ. και Ε. Κοντογιάννη, το οποίο έχει ως εξής: «Οι υποφαινόμενοι  πιστοποιούμεν ότι ο Κωνσταντίνος Δημητρίου Παπακώστα εκ του χωρίου Περίλεπτο[……]από τη έναρξιν του υπέρ ελευθερίας αγώνος ήρπασεν τα όπλα εις χείρας και εκκινήθη αυθορμήτως κατά των εχθρών επί αρχής υπό την οδηγίαν ημών των ιδίων και έπειτα  υπό  τον υπέρ πατρίδος πεσόντα οπλαρχηγόν  Σπ. Κοντογιάννη πολεμήσας Γεναίως εις τας μάχας στις τρεις πολιορκίες της Υπάτης, εις την της Μονής Αγάθωνος, Γιαννιτσούς,  Καλιακούδας,  διπόταμα και εις πάμπολαις άλλαις…..»  . Επικύρωση για το γνήσιο της υπογραφής ο πάρεδρος του Δήμου Σπερχειάδος Ν Φλώρος 10/10βρίου 1841. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 148]  

[Σιόρης Βασίλης Θέου κάτοικος Περίλεπτο στρατιώτης ετών 36  σιδερένιο. Είναι γραμμένος μαζί με τον Γεώργιο Αγγελόπουλο με α/α 7  και λαμβάνει σιδερένιο. Επίσης ο υποφαινόμενος στις 20 Δεκεμβρίου 1841, υπέβαλε ατομική αίτηση και πιστοποιητικό απονομής αριστείου, προς τον Δήμο Τυμφρηστού. Ό Δήμαρχος με το υπό αριθμό 721/574/20/10βρίου 1841 διαβιβαστικό, διαβιβάζει την αίτηση του υποφαινομένου προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, προκειμένου να  σταλούν στις εξεταστικές επιτροπές για την χορήγηση του αριστείου του. Στο δε πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρεται: Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Κ. Βασίλειος θέου  σιόρι(ο)ς  εκ του χωρίου περίλεφτου……..υπηρέτησεν την πατρίδα στρατιωτικώς υπό την οδηγίαν μας από το 1821 του υπέρ ανεξαρτησίας του Ιερού αγώνος, παρευρεθείς δις εις εκείνων της υπάτης κατά των εντοπίων Οθωμανών , εις διπόταμα κατά του δράμαλη, εις την καλιακούδα Κατά του σκορδιάν(Σκόνδρα) πασά κ.λ.π παραλειπομένων χάριν συντομίας…… από δε το 1827 , υπηρέτησεν και υπό άλλων οπλαρχηγών… Κατ’ αίτησίν του δίδομεν το παρόν μας, όπως τω χρησιμεύση ανήκοντος…»  Υπογράφεται  από τους Μ. και E. Κοντογιάννη, Συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος και απόντος αυτού, ο εκπληρών χρέη Δημάρχου, Δημαρχιακός πάρεδρος  Τ.Σ. ν φλορος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 148/ και Φ 180]          

[Τσιρνα(ο)βίτης  Ιωάννης Κάτοικος  Περίλεπτο/χάλκινο. Το ίδιο με τον  Παπαγρηγόρη Καψιώτη, αλλά ως στρατιώτης λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ .251]

[Χορτάτος Νικόλαος  από Ρεντίνα Αγράφων κάτοικος  Περίλεπτο. Προτείνεται για σιδερένιο αριστείο, από τους οπλαρχηγούς: Ν Σταματελόπουλου, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανοριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Κατάλογος Νο 4678/16-12-1843, προς τη Στρατιωτική Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας. Περιλαμβάνει  212 Αγραφιώτες αγωνιστές. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277]        

Η  έρευνα συνεχίζεται και ό τι νεότερο θα ενσωματώνεται.

Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε αγωνιστή, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών, προκειμένου να κατακτηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, Αριστείο ή Νομισματόσημο. Το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων, μύλων κ. ά. Τελικά, με τις κωλυσιεργίες των αετονύχιδων και άλλων τότε παραγόντων, απελπισμένοι για να θρέψουν προσωρινά  τα παιδιά τους, τους τα αγόρασαν οι άκαπνοι λεφτάδες για κομμάτι ψωμί.

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις και λάθη κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους.

Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, για κάθε παρατήρηση, διόρθωση ή συμπλήρωση, επικοινωνήστε μαζί μου. Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

Ευχαριστώ

Θωμάς Ζέρβας