Πλατυστομο-Αγωνιστες

 

Αγωνιστές  Πλατύστομου  Μακρακώμης

Λίγα λόγια για τις αρχειακές εγγραφές και διοικητικές αλλαγές του Πλατύστομου, πριν περάσουμε στην παρουσίαση του ονομαστικού καταλόγου αγωνιστών του 21.

Στο Πλατύστομο μέχρι το 1833 Προύχοντας  Δημογέροντας του χωριού ήταν ο Αθανάσιος Τζιακαρδώνης, στον οποίον χορηγήθηκε αργυρό αριστείο. Θεσμός, ο οποίος καταργήθηκε το 1833 επί αντιβασιλείας του Αρμανσμπέργκ

. Ο Γιώργος Δημητρίου δημοσιογράφος ερευνητής, στα «Φθιωτικά Χρονικά» του 2006 με τίτλο «Πόλεις Κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα» γράφει:

«α/α 464 Πλατύστομο Φθ. Αναφέρεται στην πρόθεση της Ρεντίνας. Ο Πούκεβίλ το τοποθετεί στα «Πολιτοχώρια» του κτηματολγίου του Πατρατζίκ με 40 σπίτια Συν.  Δ. Μακρακώμης, από το 1836-1912.Σήμερα, Δ.Δ.Δ Μακρακώμης με 398 κατοίκους. Συνοικισμός. τα Λουτρά Πλατυστόμου»

Ο  Βασίλης Σπανός, για το Πλατύστομο στο «1ο Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας», που έγινε στις 3-4 Νοεμβρίου 2001 στο Κάστρο της Λαμίας,  στην εισήγησή του με τίτλο «Οι οικισμοί της Φθιώτιδας στην πρόθεση της μονής της Ρεντίνας» αναφέρει:

α/α 68.Πλατύστομο της Μακρακώμης. Αναφέρεται στα φ. 174α με τους οικισμούς Μάκερση, Βαρυμπόπη Αμαλώτες και Χαλίλι, Στα φ.174β-. 176α, υπάρχουν γραφές μεταγενέστερες της πρώτης.

Αχούρια Πλατυστόμου, προεπαναστατικός διαλυμένος οικισμός κοντά στα σύνορα των τριων χωριών: Πλατυστόμου, Αρχανιού και Γιαννιτσούς

Μετά τον καθορισμό των συνόρων και την  οριστική αναγνώριση αυτών από τις εγγυήτριες δυνάμεις και την Τουρκία, στο φρύδι της Όρθρυος ( 1832  )και την αποχώρηση και του τελευταίου Τούρκου στρατιώτου το 1833 από την Ελλάδα, το νεοσύστατο ελληνικό Κράτος, με Βασιλικό Διάταγμα το 1833 ΦΕΚ 3  1ο /1/1834 «Περί συστάσεως Δήμων» αναφέρει: Το Πλατύστομο, τα Σκόρλια, , η Τσούκα, η Βήτωλη, τα Θραψιμιώτικα Καλύβια, η Βαρυμπόπη, το Λιτόσιλο, τα Γιαννιτσώτικα Καλύβια και το Ροβολιάρι, συγκρότησαν το Δήμο Μακρακώμης. Μάλιστα σε μια ανεπίσημη απογραφή που έγινε το 1835, κράτησε δύο χρόνια, ξεκίνησε το 1834 και τελείωσε το 1835,το  Πλατύστομο είχε 47 οικογένειες και 207 κατοίκους[1].

Το Πλατύστομο διέθετε από αρχαιοτάτων χρόνων ιαματικά ψυχρά και θερμά λουτρά. Μάλιστα το 1924, όταν χτιζόταν η λουτρόπολη Πλατυστόμου, βρέθηκαν κτίσματα αρχαίων λουτρικών αγγείων. Επί πλέον στο Αρχάνι ήταν γνωστά από την αρχαιότητα σπουδαία και σπάνια ιαματικά λουτρά με ισχυρή αλκαλικότητα (11,70 ph σύμφωνα με ανάλυση του Ι.Γ.ΜΕ.).[2]

Από το επισυναφθέν, ψηφιακό έγγραφο στο τέλος προκύπτει, ότι τον Οκτώβριο του 1841 , οι  Γιαννιτσώτες  που εγκαταστάθηκαν στο Πλατύστομο, ζήτησαν από την Γραμματεία επί των Οικονομικών του Βασιλείου να ιδρύσουν  Γιαννιτσώτικο συνοικισμό στο Πλατύστομο. ήτοι:                

 Θυρ 21/φακ 8

 

Θυρ 21/φακ 8    Αριθ. πρωτ. 35824/

                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εν Αθήναις16/10βρίου 1841

         Η Επί των Οικονομικών Γραμματεία της Επικράτειας.

        Επί τη αναφορά της Οικονομικής εφορείας Φθιώτιδος                                

Από 8 10βρίου 1841                                  

Διευθύνεται επί των  Εσωτερικών Γραμματεία και παρακαλούμε να λάβη υπόψιν την παρούσα και μας κοινοποιήσει την γνώμην της επί τη αιτήσει των αναφερομένων

 

       υπό αρθ.1523 εκ Λαμίας                           

Περί συνοικισμού των κατοίκων

Γιαννιτσούς στο χωριό Πλατύστομο

                           

                                      Ο Διοικητής

 

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός μας απώτερος αυτής της έρευνας είναι, αφ’ ενός μεν να φωτίσουμε τα συμβάντα εκείνης της εποχής και δη πώς  αυτοί οι απλοί άνθρωποι, χωρίς τα σημερινά συγκοινωνιακά μέσα, από τη Ρούμελη, βρέθηκαν να πολεμάνε στην Αράχοβα, στο Μεσολόγγι, στο Κρεμμύδι της Πελοποννήσου, το Νεόκαστρο,  στην Αθήνα και αλλού, αφ’ ετέρου  να αποτίσουμε φόρο τιμής και  ευγνωμοσύνης σε αυτούς τους ανώνυμους αγωνιστές για τη μεγάλη θυσία τους προς εμάς και στις επερχόμενες γενεές  και να φροντίσουμε με τη διδαχή τους, να είμαστε άξιοι μιμητές  και συνεχιστές του ένδοξου παρελθόντος  μας. Απαραίτητο στοιχείο κάθε ανθρώπου και κυρίως για τον Έλληνα, είναι να γνωρίζει την ιστορική διαδρομή του τόπου του και ιδιαίτερα  της πατρίδας του, η οποία μας καθοδηγεί, μας παραδειγματίζει και μας τροφοδοτεί με αξίες, που χαρακτήριζαν τις πράξεις των παππούδων μας  και που ακόμα μας δίδαξαν,  γιατί όχι, και από τις παραλήψεις των. 

Η έρευνα συνεχίζεται, θα βελτιώνεται και θα εμπλουτίζεται με την πάροδο του χρόνου.

Αγωνιστές-Πλατύστομο

Ονομαστικός κατάλογος αγωνιστών του 1821 του Πλατύστομου

Αιτήσεις απονομής αριστείων, πιστοποιητικά εκδουλεύσεων, χορηγούμενα αριστεία και  βαθμολογίες

Καταγράφηκαν σύνολο 65 Αγωνιστές του  εξ αυτών:

►3 τιμήθηκαν με Αργυρό αριστείο ως αξιωματικοί,  ο ένα από αυτούς χιλίαρχο-Δημογέροντας

►9 τιμήθηκαν με χάλκινο αριστείο, ως υπαξιωματικοί

►53 τιμήθηκαν με σιδερένιο, ως απλοί στρατιώτες  και για τον  ένα από αυτούς δεν μπορέσαμε να τον προσδιορίσουμε, έχουμε μόνο την αίτηση και το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων του.

Ονομαστικός κατάλογος

[Νικολός Αδάμου πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 329 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για σιδερένιο αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χριστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χρηστ. Χατζηπέτρου ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους: Αριθ, 9181        Βασίλειον της Ελλάδος   Υπουργείον των Στρατιωτικών

         Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα. Αθήνα την16  Ιουνίου 1844. Ο Υπουργός: Π. Ι . Ρόδιος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ, 286]

Φ 280 Λάμπρος  Αθανασίου κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε Κατάλογο με αριθμό Νο  6086/15-4-1844 προς διευκόλυνση της διανομής αριστείων,  με άλλους 52 αγωνιστές ρουμελιώτες και λαμβάνει σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 280].

Φ282 Γεώργιος Αθαλαμπέτζαλος κάτοικος Πλατύστομο-χάλκινο (το όνομα με κάθε επιφύλαξη, δυσανάγνωστο).  Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή Α Καραματσούκη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Γιαννάκης Αλεξίου  Ο κατάλογος στη στήλη καταγωγή  αναφέρει ότι είναι καταγωγής  Ασπροποτάμου, κάτοικος Πλατύστομου/σιδερένιο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος με α/α 142 στον κατάλογο Νο 7406/Μάιος 1844, με 37 χάλκινα αριστεία και 110 σιδερένια, ο οποίος   διαβιβάζεται από το Υπουργείο των Στρατιωτικών επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, προς τον Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής. Το δε διαβιβαστικό έγγραφο έχει ως εξής: «Αριθ. 7406  Υπουργ. Στρατιωτικών Αθήνα τη 6 Μαΐου 1844

Αποστολή Αριστείων

προς τον Συνταγματάρχην Κύριον Χρηστόδουλον Χατζηπέτρου

         Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικών κατάλογον 37 Χαλκίνων 110 σιδερά το όλον 148 Αριστειούχων συνοδευομένων με τα ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και  Δηπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήναις 3 Μαΐου 1844. Τ.Σ Υπογραφή Ι,Π. Ρόδιος» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 283]

[Δημήτριος Ανδρέου κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  στον κατάλογο υπό αριθμό 3466/7-8-1844, της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών  με α/α 29, μαζί με άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος  διαβιβάστηκε προς τον Δημήτριο Χατζήσκο για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Παραθέτουμε το διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργού των Στρατιωτικών Ανδρέα Λόντου. «Αριθ. 3466   

Προς  Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

              Σας διευθύνομεν  εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά  ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Τριαντάφυλλος Ανδρέου κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Στον παραπλεύρως φάκελο είναι γραμμένος με α/α 30, σε κατάλογο 3466/31 Αυγούστου  1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό έγγραφο, στη μερίδα του αγωνιστή Δ. Ανδρέου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

 [Δημήτριος Βες  πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 47 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για χάλκινο αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον συντάξαντα ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Αδάμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ, 286]

[Νάκος Δημητρίου Βες πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 21 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για σιδερένιο αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον συντάξαντα ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Αδάμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]

 [Κώστας Γαλανός Ο κατάλογος στη στήλη καταγωγή  αναφέρει ότι είναι καταγωγής  Ασπροποτάμου, κάτοικος Πλατύστομου/σιδερένιο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος με α/α 145 στον κατάλογο Νο 7406/Μάιος 1844, με 37 χάλκινα αριστεία και 110 σιδερένια, ο οποίος   διαβιβάζεται από το Υπουργείο των Στρατιωτικών επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, προς τον Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής. Λεπτομέρειες για το έγγραφο αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή, Ιω. Αλεξίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 283]

[Γεραγάς Ο κατάλογος στη στήλη καταγωγή  αναφέρει ότι είναι καταγωγής  Ασπροποτάμου, κάτοικος Πλατύστομου/χάλκινο. Τιμήθηκε με το χλακινο αριστείο. Είναι γραμμένος με α/α 145 στον κατάλογο Νο 7406/Μάιος 1844, με 37 χάλκινα αριστεία και 110 σιδερένια, ο οποίος   διαβιβάζεται από το Υπουργείο των Στρατιωτικών επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, προς τον Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής. Λεπτομέρειες για το έγγραφο αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή, Ιω. Αλεξίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 283]

[Αθανάσιος Γυδάρης ή Γουδάρης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 326 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για σιδερένιο  αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον συντάξαντα ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Αδάμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ, 286]

[Νικόλαος Αθαν. Γιδάρης[3]  κάτοικος Πλατύστομο. Σιδερένιο. Στον παραπλεύρως φάκελο είναι γραμμένος με α/α 24, σε κατάλογο 3466/31 Αυγούστου  1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό έγγραφο, στη μερίδα του αγωνιστή Δ. Ανδρέου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Βασίλης Γυφτάκης Ο κατάλογος στη στήλη καταγωγή  αναφέρει ότι είναι καταγωγής  Ασπροποτάμου, κάτοικος Πλατύστομου/σιδερένιο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος με α/α 146 στον κατάλογο Νο 7406/Μάιος 1844, με 37 χάλκινα αριστεία και 110 σιδερένια, ο οποίος   διαβιβάζεται από το Υπουργείο των Στρατιωτικών επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, προς τον Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής. Λεπτομέρειες για το έγγραφο αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή, Ιω. Αλεξίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 283]

[Αντώνιος Δ. κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Στον παραπλεύρως φάκελο είναι γραμμένος με α/α 26, σε κατάλογο 3466/31 Αυγούστου  1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό έγγραφο, στη μερίδα του αγωνιστή Δ. Ανδρέου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Αθανάσιος Δημητρίου κάτοικος Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 105 στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμήθηκαν με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Παραθέτουμε το διαβιβαστικό αποστολής Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

         Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 239 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 1844. υπογραφή Π.Ι. Ρόδιος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Τόλιας Δημητρίου κάτοικος Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  με α/α 107 στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμήθηκαν με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Αθ. Δημητρίου.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Δημήτριος Δίπλας κάτοικος Πλατύστομο. Σιδερένιο. Στον παραπλεύρως φάκελο είναι γραμμένος με α/α 18, σε κατάλογο 3466/31-8-1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό έγγραφο, στη μερίδα του αγωνιστή Δ. Ανδρέου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Γεώργιος Ζαζάς  κάτοικος Πλατύστομο. Σιδερένιο. Στον παραπλεύρως φάκελο είναι γραμμένος με α/α 23, σε κατάλογο 3466/31 Αυγούστου  1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό έγγραφο, στη μερίδα του αγωνιστή Δ. Ανδρέου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Δημήτριος Ζωβοΐλης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 327 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για σιδερένιο  αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον συντάξαντα ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Αδάμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ, 286]

[Αθανάσιος Καραματζούκης κάτοικος Πλατύστομο-χάλκινο    Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Παραθέτουμε το διαβιβαστικό. Αποστολής Αριθ. 6836 Υπουργείο Στρατιωτικών      Αθήνα 18 Απριλλίου 1844

Αποστολή Αριστείων  Προς  Συνταγματάρχη Χρηστόδ. Χατζηπέτρου

            Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 244 Αριστειούχων συνοδευμένων με τ’ ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και Διπλώματα διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα τη Απριλλίου 184. υπογραφή Π. Ι. Ρόδιος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Δημήτριος Καραχάλιος Ο κατάλογος στη στήλη καταγωγή  αναφέρει ότι είναι καταγωγής  Ασπροποτάμου, κάτοικος Πλατύστομου/σιδερένιο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος με α/α 150 στον κατάλογο Νο 7406/Μάιος 1844, με 37 χάλκινα αριστεία και 110 σιδερένια, ο οποίος   διαβιβάζεται από το Υπουργείο των Στρατιωτικών επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, προς τον Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής. Λεπτομέρειες για το έγγραφο αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή, Ιω. Αλεξίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 283

2Δημήτριος Καρυαμπάς κάτοικος Πλατύστομο-χάλκινο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή Α Καραματσούκη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282

[Κώστας. Καρυαμπάς  κάτοικος Πλατυστόμου/Αργυρό, καταγωγή Γιαννιτσού Αγράφων, κάτοικος Πλατύστομο: Περισσότερα στους Αγωνιστές Γιαννιτσούς

[Κατζογιάννης κάτοικος Πλατύστομο-χάλκινο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή Α Καραματσούκη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282

[[Δημήτριος Κοτρολός κάτοικος Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο του  Υπουργείου των  Στρατιωτικών στις .9/2/1844, και του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 248]

[Αναγνωστης Κολοκύθας  πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 74 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για χάλκινο αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον συντάξαντα ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Αδάμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ, 286]

[Κώστας Κολοκύθας κάτοικος Πλατύστομο-χάλκινο. Είναι γραμμένος  στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 244 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι αμείβονται με χάλκινα αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή Α Καραματσούκη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Γεώργιος Κλούρη(α) ς πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 280 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για σιδερένιο  αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον συντάξαντα ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Αδάμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ, 286]  

[Δημήτριος Κουτζιουμπός κάτοικος Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  με α/α 112 στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμήθηκαν με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Αθ. Δημητρίου.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282

[Χρήστος Κ. Κουτζιομπός κάτοικος Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  με α/α 113 στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμήθηκαν με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Αθ. Δημητρίου.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Δημήτριος Κουφός πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 203 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για σιδερένιο  αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον συντάξαντα ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Αδάμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ, 286]

[Κώστας Κουφός Πιθανή καταγωγή από  Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο, δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285]

[Θεόδωρος Κυργιαννής κάτοικος Πλατύστομο. Σιδερένιο. Στον παραπλεύρως φάκελο είναι γραμμένος με α/α 21, σε κατάλογο 3466/31-8-44, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό έγγραφο, στη μερίδα του αγωνιστή Δ. Ανδρέου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Νικολός Κωστόπουλος Ο κατάλογος στη στήλη καταγωγή  αναφέρει ότι είναι καταγωγής  Ασπροποτάμου, κάτοικος Πλατύστομου/σιδερένιο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος με α/α 143 στον κατάλογο Νο 7406/Μάιος 1844, με 37 χάλκινα αριστεία και 110 σιδερένια, ο οποίος   διαβιβάζεται από το Υπουργείο των Στρατιωτικών επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, προς τον Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής. Λεπτομέρειες για το έγγραφο αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή, Ιω. Αλεξίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 283]

[Λαμαρόγιαννος κάτοικος Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  με α/α 102 στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμήθηκαν με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Αθ. Δημητρίου.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

 [Γιάννης Λά(ού)μαρης (δεν αποκλείεται να είναι ο Λαμαρόγιαννος) κάτοικος Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  με α/α 106 στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμήθηκαν με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Αθ. Δημητρίου.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Ιωάννης Λάρισσας κάτοικος Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  με α/α 109 στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμήθηκαν με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Αθ. Δημητρίου.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Γεώργιος Λύτρας,  κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Στον παραπλεύρως φάκελο είναι γραμμένος με α/α 19, σε κατάλογο 3466/31-8-44, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό έγγραφο, στη μερίδα του αγωνιστή Δ. Ανδρέου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Κώστας Μελικώστας ίσως είναι ο Ντελικώστας, Περιλαμβάνεται με α/α 219 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα, για 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Δημήτριος Μπαρίλας κάτοικος Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  με α/α 114 στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμήθηκαν με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Αθ. Δημητρίου.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Αθανάσιος Μποτζιάρης Ο κατάλογος στη στήλη καταγωγή  αναφέρει ότι είναι καταγωγής  Ασπροποτάμου, κάτοικος Πλατύστομου/σιδερένιο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος με α/α 147 στον κατάλογο Νο 7406/Μάιος 1844, με 37 χάλκινα αριστεία και 110 σιδερένια, ο οποίος   διαβιβάζεται από το Υπουργείο των Στρατιωτικών επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, προς τον Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής. Λεπτομέρειες για το έγγραφο αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή, Ιω. Αλεξίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 283]

Φ 272/28 Γεώργιος Μυλωνάς κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Στον παραπλεύρως φάκελο είναι γραμμένος με α/α 28, σε κατάλογο 3466/31-8-44, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό έγγραφο, στη μερίδα του αγωνιστή Δ. Ανδρέου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Κώστας Μυλωνάς Μυλωνάς. (2339) κάτοικος Πλατυστόμου Στις 18 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό εκδουλεύσεών του προς το Δήμο Μακρακώμης, με σκοπό αυτά να διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών γραμματεία της Επικρατείας, προκειμένου να του αποσταλεί το ανήκον σε αυτόν αριστείο. Παραθέτουμε το πιστοποιητικό:     «Πιστοποιητικόν

Δια του παρόντος πιστοποιούμεν, ότι ο Κώστας Μυλωνάς  κάτοικος Πλατυστόμου του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος ετών 43, λαβών τα όπλα επί χείρας από αρχής του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος, ήτοι του 1821, έτους μέχρι τέλους, υπηρέτησε στρατιωτικώς την πατρίδα υπό την οδηγίαν και άλλων οπλαρχηγών υπό την οδηγίαν των υποφαινομένων, και παραυρέθη  εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, εξ ών σημειούνται αι επισιμότεραι, εις Υπάτην κατά του Ιμέρ Βρυώνη, εις Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, εις Άμπλιανην,  εις αετόν, εις Γιαννιτζού, εις το Κρεμμίδι κατά του Ιμπραήμ πασσά, εις την κατά του Κιουταή έξοδον του Μεσολογγίου, εις Αθήνας κατά του ιδίου Ιμπραήμ, δείξας γενναιότητα και ανδρίαν εις όλας τας μάχας.

            Όθεν εις ένδειξιν τούτων, δίδεται το παρόν μας κατ’ αίτησίν του, ίνα τω χρησημεύση όπου ανήκει Αγά 18 Ιανουαρίου 1844».    Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών των: Μ. και Ν Κοντογιάννη συνταγματάρχη και  αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα, από το Δήμαρχος Σπερχειάδας,  Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 259]

[Ντάλης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 47 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για χάλκινο αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον συντάξαντα ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Αδάμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ, 286]

[Κώστας Ντελής( Ντάλης;}πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για σιδερένιο  αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον συντάξαντα ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Αδάμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ, 286]

[Αναγνώστης Παπά Δημητρίου  κάτοικος Πλατύστομο. Σιδερένιο. Στον παραπλεύρως φάκελο είναι γραμμένος με α/α 27, σε κατάλογο 3466/31-8-1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό έγγραφο, στη μερίδα του αγωνιστή Δ. Ανδρέου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Ιωάννης Παπανικολάου πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 284 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για σιδερένιο  αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον συντάξαντα ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Αδάμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ, 286]

[Παλαιογεώργος κάτοικος Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  με α/α 110 στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμήθηκαν με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Αθ. Δημητρίου.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282

[Παλαιογιάννος κάτοικος Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  με α/α 104 στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμήθηκαν με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Αθ. Δημητρίου.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282

 [Αθανάσιος   Περσάρης Ο κατάλογος στη στήλη καταγωγή  αναφέρει ότι είναι καταγωγής  Ασπροποτάμου, κάτοικος Πλατύστομου/σιδερένιο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος με α/α 148 στον κατάλογο Νο 7406/Μάιος 1844, με 37 χάλκινα αριστεία και 110 σιδερένια, ο οποίος   διαβιβάζεται από το Υπουργείο των Στρατιωτικών επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, προς τον Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής. Λεπτομέρειες για το έγγραφο αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή, Ιω. Αλεξίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 283]

[Γεώργιος Πρε(ι)μέτης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 323 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για σιδερένιο  αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον συντάξαντα ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Αδάμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ, 286]

[Κώστας Ρεπανάς πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 286/282 στους καταλόγους με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για σιδερένιο  αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον συντάξαντα ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Αδάμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ, 286]

[Λάμπρος Ρεπανάς κάτοικος Πλατύστομο. Σιδερένιο. Στον παραπλεύρως φάκελο είναι γραμμένος με α/α 32, σε κατάλογο 3466/31-8-1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό έγγραφο, στη μερίδα του αγωνιστή Δ. Ανδρέου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272] Σημείωση: Δεν αποκλείεται και αυτός να είναι εξ Ασπροποτάμου, όπως και όλοι οι αγωνιστές του Φ 272 που αναφέρονται στην παρούσα έρευνα.

[Κώστας Ρεπηνάς (μάλλον Ρεπανάς) πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο, κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο/σιδερένιο . Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορείες Μάλλον θα πρόκειται για τον Κ. Ρεπανά.]

[Γεώργιος Ρομπής; κάτοικος Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  με α/α 103 στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμήθηκαν με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Αθ. Δημητρίου.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Γιάννης Ρομπής κάτοικος Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  με α/α 108 στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμήθηκαν με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Αθ. Δημητρίου.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

 [Ιωάννης Σαμαράς πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 285 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για σιδερένιο  αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον συντάξαντα ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Αδάμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ, 286]

[Γεώργιος Σκούρας κάτοικος Πλατύστομο. Σιδερένιο. Στον παραπλεύρως φάκελο είναι γραμμένος με α/α 25, σε κατάλογο 3466/31-8-1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό έγγραφο, στη μερίδα του αγωνιστή Δ. Ανδρέου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

[Ιωάννης Τζιαφούτης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 282 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για σιδερένιο  αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον συντάξαντα ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Αδάμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ, 286]

[Γεώργιος Κ. Τζιόκος πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 324/320 στους καταλόγους με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για σιδερένιο  αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον συντάξαντα ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Αδάμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ, 286]

[Αποστόλης Τζιούτρας πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 283/289 στους καταλόγους με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για σιδερένιο  αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον συντάξαντα ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Αδάμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ, 286]

 [Δημήτριος Τζιτζιλώνης Ο κατάλογος στη στήλη καταγωγή  αναφέρει ότι είναι καταγωγής  Ασπροποτάμου, κάτοικος Πλατύστομου/σιδερένιο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος με α/α 149 στον κατάλογο Νο 7406/Μάιος 1844, με 37 χάλκινα αριστεία και 110 σιδερένια, ο οποίος   διαβιβάζεται από το Υπουργείο των Στρατιωτικών επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, προς τον Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής. Λεπτομέρειες για το έγγραφο αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή, Ιω. Αλεξίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 283]

[Αθανάσιος Τηραπέρας Ο κατάλογος στη στήλη καταγωγή  αναφέρει ότι είναι καταγωγής  Ασπροποτάμου, κάτοικος Πλατύστομου/σιδερένιο. Τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Είναι γραμμένος με α/α 144 στον κατάλογο Νο 7406/Μάιος 1844, με 37 χάλκινα αριστεία και 110 σιδερένια, ο οποίος   διαβιβάζεται από το Υπουργείο των Στρατιωτικών επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου, προς τον Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου, για χρήση της διανομής. Λεπτομέρειες για το έγγραφο αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή, Ιω. Αλεξίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 283]

[Δημήτριος Τίτος πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Πλατύστομο/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με α/α 325 σε κατάλογο με αριθμό 9181/5-1-1844 και προτάθηκε για σιδερένιο  αριστείο. Τον κατάλογο συνέταξε ο  Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου με άλλους 354 Ασπροποταμήτες  αγωνιστές που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και τον διαβίβασε προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προς έγκριση.  Στις 3-5-1844, το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει προς τον συντάξαντα ταυτάριθμο κατάλογο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Αδάμου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ, 286]

[Ευθύμιος Τραχανάς κάτοικος Πλατύστομο. Σιδερένιο. Στον παραπλεύρως φάκελο είναι γραμμένος με α/α 22, σε κατάλογο 3466/31-8-1844, με  άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζίσκο για διανομή των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό έγγραφο, στη μερίδα του αγωνιστή Δ. Ανδρέου.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272] Σημείωση: επιφύλαξη ως προς την καταγωγή του.

[Βασίλειος Τρίγκος κάτοικος Πλατύστομο-σιδερένιο. Είναι γραμμένος  με α/α 111 στον υπό  αριθμό 6836/18-4-1844  ονομαστικό κατάλογο  του Υπουργείου επί των στρατιωτικών, μαζί με άλλα 239 ονόματα αγωνιστών, από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας , οι οποίοι τιμήθηκαν με σιδερένια αριστεία. Ο κατάλογος αυτός, σύμφωνα με το  διαβιβαστικό που ακολουθεί στάλθηκε προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου για χρήση της  διανομής όπως αυτά προτάθηκαν από τον ίδιον. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό αποστολής στη μερίδα του αγωνιστή. Αθ. Δημητρίου.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Αθανάσιον Τσακαρδώνη καταγωγή από Γιαννιτσού Αγράφων κάτοικος Πλατύστομου  από  Γιαννιτσού Αργυρό. Αξιωματικός-χιλίαρχος . Στις  31 Αυγούστου 1844 με πρόταση του υπουργείου των Στρατιωτικών προτείνεται για Αργυρό αριστείο μαζί με άλλους 45 ρουμελιώτες  επειδή έλαβαν μέρος υπέρ της ανεξαρτησίας της πατρίδας ως επικεφαλής των εγχωρίων των και ως προύχοντες του χωριού.

Ο ίδιος με τον Φ των Γ.Α.Κ 281, είναι γραμμένος με άλλα 44 άτομα  και αναφέρει:

            «Απόφασις  11 Μαρτίου 1844,

Επί προτάσσει της ημετέρας Γραμματείας  των Στρατιωτικών, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’  αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν υποσημειούμενα άτομα άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου, έλαβον, ενεργητικόν εις τας μάχας  μέρος επικεφαλής των εγχωρίων των».13 Μαρτίου 1844

Στους καταλόγους των αγωνιστών της Γιαννιτσούς για τον προτεινόμενο αναφέρεται: Αξιωματικός-χιλίαρχος, από τη Γιαννιτσού κάτοικος Πλατυστόμου

Στις 18 Μαρτίου 1839 απέστειλε δισέλιδη αίτηση απονομής αριστείου προς το δήμο Μακρακώμης, στην οποία αναφέρει ότι γεννήθηκε στη Γιαννιτσού και είναι ετών 36, κάτοικος Πλατυστόμου. Παραπονείται δε, ότι δεν έλαβε το αναλογούν εις αυτόν Αργυρό εθνόσημο,  ούτε την ανάλογη βαθμολογία παρ’ όλον που υπηρέτησε την πατρίδα υπέρ της ανεξαρτησίας της, από την αρχή μέχρι το τέλος, ενώ άλλοι που υπηρετούσαν υπό την οδηγία του, όπως αναφέρει,  έχουν δικαιωθεί. Κάνει δε έκκληση προς τον Δήμαρχο  να στείλει την αίτησή του προς την Στρατ, Διοίκηση και  να συνοδευθεί αυτή με τις δικές του «εμβριθείς παρατηρήσεις για να μην αισθάνεται αυτός αδικημένος στερούμενος το αριστείου του».

Στις 8 Ιουνίου 1839 ο Δήμος Μακρακώμης με το υπό αριθμόν 162 διαβιβαστικό έγγραφο, διευθύνει την αίτηση του προαναφερομένου και διαβεβαιώνει τη Διοίκηση, ότι  η αίτησής του, είναι σύμφωνα με την διαταγή με  αριθμό 3028 /6 Μαρτίου της επί των Στρατιωτικών Βασ. Γραμματείας και ότι δεν έχει καταδικαστεί για κανένα πλημμέλημα από τον Ποινικό Νόμο.

Σε αυτό το διαβιβαστικό υπάρχει σημείωσης που αναφέρει: «Εκ των αρχείων, το αριστείο, του αναφερομένου εστάλη εις την Διοίκηση Φθιώτιδος με την Υπό. αριθμόν 6600. Αθήνα 21/ 10μβρίου 1839. Η Βασιλική . Γραμμματεία επί των Στρατιωτικών της Επικρατείας»  ακολουθούν 4 υπογραφές

11 Μαρτίου 1844, λαμβάνεται απόφαση για χορήγηση αργυρών αριστείων σε 44 άτομα μεταξύ των οποίων είναι και ο Α. Τζακαρδώνης με α/α 30 και προτείνεται να του χορηγηθεί το αργυρό, «ως μεθέξας στον πόλεμο, υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας, ως επικεφαλής των εγχωρίων του, ως Δημογέροντας και προύχοντας του χωριού».

 

Στη συνέχεια με έτερο έγγραφο του Υπουργείου επί των Στρατιωτικών  φάκελο στις 31/8/1844 που είναι αντιγραφή του παραπάνω καταλόγου αποφασίζεται να χορηγηθούν αργυρά αριστεία στους 44 αγωνιστές, για τους παραπάνω αναφερομένους λόγους. Πηγή: Αρχειομνήμων Ψηφιακές Συλλογές ΓΑΚ 480 και481 αριθ  και Αρχειομνήμων Αριστεία Φ.277 Γ.Α.Κ 92 και 281 ΓΑΓ 160.

Άλλες πληροφορίες για τον ίδιο:

Ο Κ. Κλεφτοδήμος[4] για τον ίδιο αναφέρει: Από τη Γιαννιτσού Δυτικής Φθιώτιδας. Έχοντας στην οδηγία του 20-30 παλληκάρια ακολούθησε τους Κοντογιαναίους και πολέμησε στην Υπάτη, Παλιόκαστρο, Βασιλικά, Μενδενίτσα, Φοντάνα, Καλιακούδα, Νιόκαστρο Κρεμμύδι, έξω από το Μεσολόγγι, Πετροχώρι, Καρπενήσι, Καροπούλες, Μαχαλά, Κραβασαρά, Ρίγανη και Ρίβιο. Ακόμη πήρε μέρος στην εκστρατεία της Αθήνας με τον χριστόδουλο Χατζηπέτρο

Ενώ ο Ν. Αντωνόπουλος[5]: «αξιωματικός. Α.Ν.Μ.Υ. 1340. Αίτηση ανταμοιβής του γιού του Δημητρίου 23 Μαϊου 1865. Πιστοποιητικό Χρ.Περραιβού, Χρ. Χ¨Πέτρου, Ι. Γιολδάση, κ. ά.15 Φεβρουαρίου 1846. Είχε γίνει χιλίαρχος»  αναφέρει τις ίδιες παραπάνω μάχες υπό την οδηγία των οπλαρχηγών Κοντογιανναίων και Χρ. Χατζηπέτρου και ότι «Διέθεσε την περιουσία του στον αγώνα».

Ο Κώστας  Ζήσης για τον ίδιο στο Βιβλίο του «Αγραφιώτες Αγωνιστές» γράφει: Γεννήθηκε στη Γιαννιτσού Αγράφων. Πήρε μέρος στην επανάσταση ως επικεφαλής 20-30 στρατιωτών  που με δικά του χρήματα πλήρωνε την τροφοδοσία τους. Πολέμησε δίπλα στους οπλαρχηγούς Κοντογιανναίους στις μάχες ( όπως πιο πάνω). Τα πιστοποιητικά του το 1844  τα υπέγραψαν οι Ν.& Μ. Κοντογιάννης και το 1846, οι Χρ. Χατζηπέτρου, Γιάννης Γιολδάσης, Χρ, Περραιβός, Τζάμαλης, και Ι. Κλίμακας, τα υπέβαλε ο ίδιος στον Νομάρχη Λαμίας και στην Επιτροπή, το 1847 από τη Μακρακώμη, χωρίς να δικαιωθεί. Το 1865 ο γιος του Δημήτρης υπέβαλε νέα αίτηση και η Επιτροπή τον κατάταξε στην Β΄ τάξη των Υπαξιωματικών με Α. π. Μ 2884  Σημείωση: Από τα παραπάνω συμπεραίνεται, ότι το αργυρό αριστείο παρά, τα παραπάνω έγγραφα, δεν έφτασε στα χέρια του και μολονότι τον είχαν καταχωρημένο ως αξιωματικός και Δημογέροντα του χωριού του, μαζί με τους συμπατριώτες του Γιαννιτσώτες: Κ. Καραγκούνη, Κ. Καρυαμπά και Δημ. Κατσαδούρο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 277, Φ. 281, Ψηφιακές Συλλογές, Κ. Ζήσης, Κ.  Κλεφτοδήμος και Ν. Αντονώπουλος]

Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε αγωνιστή, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών, προκειμένου να κατακτηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, Αριστείο ή Νομισματόσημο. Το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων, μύλων κ. ά. Τελικά, με τις κωλυσιεργίες των αετονύχιδων και άλλων τότε παραγόντων, απελπισμένοι για να θρέψουν προσωρινά  τα παιδιά τους, τους τα πήραν οι άκαπνοι λεφτάδες για κομμάτι ψωμί.

Για να δείτε τα “Εκλογικά συμβάντα του 1843” στο χωριό→Εδώ 

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις και λάθη κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους.

Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

Ευχαριστώ

Θωμάς Ζέρβας

[1] Πηγή: Γ. Α. Κ Φ. 122/009 «Οθωνικά Υπουργείου Εσωτερικών» Μάρτιος 1835

[2] Πηγή: Ευθυμίου Τάκης
Τα ιαματικά λουτρά Αρχανίου
3H SYNEDRIASH el_praktika1.qxd 24/03/2010 4:11 ΜΜ Page 222

 

 

[3] Πιθανόν Ασπροποταμίτης

[4] Ρουμελιώτες Αγωνιστές

[5] Η Δυτική Φθιώτιδα στη Φωτιά του ‘21