Ροβολιαρι-Αγωνιστες

 

Αγωνιστές Ροβολιάρι του Δήμου Μακρακώμης

Σκοπός της έρευνας

Σκοπός μας απώτερος αυτής της έρευνας είναι, αφ’ ενός μεν να φωτίσουμε τα συμβάντα εκείνης της εποχής, πως αυτοί, οι απλοί άνθρωποι χωρίς τα σημερινά συγκοινωνιακά μέσα, από τη Ρούμελη, βρέθηκαν να πολεμάνε στην Αράχωβα, στο Μεσολόγγι, στο Κρεμμύδι και Νεόκαστρο της Πελοποννήσου,  στην Αθήνα και αλλού. Αφ’  εταίρου  να αποτίσουμε φόρο τιμής και  ευγνωμοσύνη σε αυτούς τους ανώνυμους αγωνιστές για τη μεγάλη θυσία τους προς εμάς και στις επερχόμενες γενεές  και να φροντίσουμε με τη διδαχή τους να είμαστε άξιοι μιμητές  και συνεχιστές του ένδοξου παρελθόντος  μας. Απαραίτητο στοιχείο κάθε ανθρώπου και κυρίως κάθε Έλληνα να γνωρίζει την ιστορική διαδρομή του τόπου του και ιδιαίτερα  της πατρίδας του, η οποία μας καθοδηγεί και μας παραδειγματίζει με τις γεμάτες αξίες, πράξεις των παππούδων μας  και γιατί όχι, και από τις παραλήψεις των. 

Τα πιστοποιητικά και οι αιτήσεις κάποιων  αγωνιστών, είναι σημαντική πηγή πληροφοριών, τόσο για την καταγωγή, όσο και για το οικογενειακό γενεαλογικό δένδρο. Επί πλέον τα παρακάτω αριστεία δεν είναι στατικά, διότι πολλοί είναι οι αγωνιστές που διαφώνησαν για το αριστείο που τους χορηγήθηκε ή στον βαθμό που τον κατέταξαν και προσέφυγαν ξανά στις κατά καιρούς εξεταστικές επιτροπές ή ακόμα και στα δικαστήρια για να δικαιωθούν

 Καταγράφηκαν σύνολο 61 Αγωνιστές του ΄21 εξ αυτών:

►Ένας τιμήθηκε με Αργυρό αριστείο ως αξιωματικός  

►11 τιμήθηκαν με χάλκινο, ως υπαξιωματικοί

►49 τιμήθηκαν με σιδερένιο, ως απλοί στρατιώτες  και κάποιους από αυτούς δεν μπορέσαμε να τους προσδιορίσουμε.

Δείτε τα ονόματα των κατοίκων που πήραν μέρος στις εκλογές του 1843→Εδώ

Ροβολιάρι-Αγωνιστές

Ονομαστικός κατάλογος αγωνιστών του 1821 του χωριού:

Αιτήσεις απονομής αριστείων, πιστοποιητικά εκδουλεύσεων, χορηγούμενα αριστεία και βαθμολογίες

[[Ιωάννης Αθανασίου  πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και Στις 30 Μαΐου 1844 διευθύνει τον κατάλογο με αριθμό 7079, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας [….] διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος. Τ. Σ». Τιμήθηκε με το προτεινόμενο αριστείο Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]  Παραθέτουμε  την εισήγηση των παραπάνω αναφερομένων οπλαρχηγών. «Αριθμός 4678 Προς την επί των Στρατιωτικών Β. Γραμματεία Της Επικρατείας. Εν Αθήναις 16 Δεκεμβρίου 1843

         Οι παρά πόδας σημειούμενοι Αγραφιώτες της δεδουλουμένης επαρχίας των Αγράφων, διαμένοντες ήδη εντός Ελλάδος εις διαφόρους κατοικίας υπήρξαν απ’ αρχής μέχρι τέλους, τον υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος ιερού Αγώνος, εις πολλάς κατά των εχθρών εκστρατείας και μάχας, υπό την οδηγίαν διαφόρων οπλαρχηγών και ημών και κατ΄ εξοχήν υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εξ αυτών δε διακρίνοντο ως υπαξιωματικοί.

         Επειδή δε όντος, μέχρι της σήμερον υστερούνται των αριστείων, αν  και περί αύτων διευθύνθησαν αρκούντως, εν καιρώ διευθύνοντας και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά των, και τούτο ίσως προήλθεν από ακαταμάχητον περιστατικόν. 

         Επειδή δε αυτό είναι λυπηρόν να υστερούνται εκτός των άλλων και το αριστείον των, Παρακαλούμεν δια της παρούσης μας, οι υποφαινόμενοι την Βασιλικήν Γραμματείαν να εγκρίνη την παραχώρησιν των εξής αριστείων.

Ακολουθεί  κατάλογος με τα προτεινόμενα αριστεία και οι υπογραφές:

Νικήτας Σταματελόπουλος, Γ. Δυοβουνιώτης. Διαμαντής Ολύμπιος, Ν. Πανοριάς και Κ. Σκηλοδήμος».   Τ. Σ». Τιμήθηκε με το προτεινόμενο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]

 [Κωστάκης Αθανασίου πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και στις 30 Μαΐου 1844 διευθύνει τον κατάλογο με αριθμό 7079, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας [….] διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος. Τ. Σ». Τιμήθηκε με το προτεινόμενο αριστείο. Η εισήγηση των οπλαρχηγών ολόκληρη στη μερίδα του αγωνιστή, Ιωάννη Αθανασίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]  

[Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος κάτοικος Ροβολιάρι/σιδερένιο αριστείο. Στις 24 9βρίου 1841 υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείο και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία για την έκδοση του σχετικού του αριστείου. Ο Δήμαρχος αυθημερόν διαβίβασε το σχετικό αίτημα αρμοδίως. Το πιστοποιητικό του,  το υπογράφουν οι Μ. και Ευαγγέλης Κοντογιάννης και επικυρώνεται από τον Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδος Ν. φλόρο, περίληψη του οποίου παραθέτουμε: «Πιστοποιούμεν ότι ο κ. Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος κάτοικος του χωρίου Ροβοβολιάρι του Δήμου Μακρακώμης δεν έλειψε απ’ αρχής του υπέρ της ελευθερώσεως της πατρίδας ιερού Αγώνος να τρέξη αόκνως με τα όπλα εις τας χείρας υπό την οδηγίαν των υποφαινομένων εναντίον των Οθωμανών παραβρεθείς εις διαφόρους κατ’ αυτών μάχας, δηλ. εις κατά την Αράχωβαν γενομένην σημαντικήν μάχην, εις την του Μεσολογγίου, εις την της Καλιακούδας, εις την του Προφήτου Ηλίου Αμφίσσης υπό την οδηγία του Γ. Δράκου πολεμήσας γενναίως και εξακολουθείσας το στάδιον τούτο μέχρι της απελευθερώσεως της πατρίδας,..» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 116

[Γεώργιος Αναγνώστου* κάτοικος Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 49 σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται  προς: «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Επίσης, περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους.  Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Δημήτριος Αντωνίου* κάτοικος Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 53 σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζίσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται  προς: «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Επίσης, περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους.  Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272] Σημείωση: Φαίνεται, πως εκ παραδρομής   ο υποφαινόμενος είναι καταχωρημένος  σε κατάλογο  αγωνιστών Βαρυμπόπης.

[Αθανάσιος Αποστόλου  πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και Στις 30 Μαΐου 1844 διευθύνει τον κατάλογο με αριθμό 7079, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας [….] διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος. Τ. Σ». Τιμήθηκε με το προτεινόμενο αριστείο. Η εισήγηση των οπλαρχηγών ολόκληρη στη μερίδα του αγωνιστή, Ιωάννη Αθανασίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]  

[Γεωργ. Βλάχος από Ροβολιάρι-σιδερένιο Στις 18 10βρίου 1841 υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου, και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία. Ο Δήμαρχος αυθημερόν διαβίβασε το σχετικό αίτημα αρμοδίως. Το πιστοποιητικό του  το υπογράφουν οι Χρηστόφορος. Περραιβός και Β. Μπαλατζός και επικυρώνεται από τον εκτελούντα χρέη Δημάρχου Λαμίας,  ο πάρεδρος Θ Χατζηκωστόπουλος. Περίληψη του οποίου παραθέτουμε: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι εν βάσει συνειδήσεως, ότι ο κ. Γεώργιος Βλάχος κάτοικος του χωρίου Ροβολιάρι και Δημότης του  Δήμου Μακρακώμης, άμα εξεράγη ο υπέρ της ανεξαρτησίας ιερός αγών  λαβών τα όπλα ανά χείρας εκίνησε κατά των εχθρών παραβρεθείς εις τας εξής μάχας, εις την πολιορκίαν της Υπάτης (νέων Πατρών) κατά των εντοπίων εχθρών, εις Αϊτόν αυτής υπό την οδηγίαν του οπλαρχηγού Δήμου Καλτζά, εις Αράχωβαν, κατά του Κεχαγιάμπεϊ, και Μουσταφάμπεϊ, υπό την οδηγίαν του Γ Δράκου, εις την Άμπλιανην Αμφίσσης υπό τας οδηγίας μας, δείξας εις όλον το διάστημα της στρατιωτικής υπηρεσίας του ευπείθειαν εις τους ανωτέρους του, και γενναιότητα, Όθεν γνωρίζοντες εκ του πλησίον ταύτα τον υποφαινόμενον, εις αυτόν κατ’ αίτησιν του το παρόν, δια να του χρησιμεύση ανήκοντως Εν Λαμία 13 10βρίου. Στο αριστερό μέρος της αίτησής του, υπάρχει η παρατήρηση, ότι «εις τα αρχεία δεν φέρει τους τύπους Αθήνα 28 9βρίου 1842».Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 116, Φ. 134]  

[Γεώργιος Βουτσέλης πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και Στις 30 Μαΐου 1844 διευθύνει τον κατάλογο με αριθμό 7079, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας [….] διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος. Τ. Σ». Τιμήθηκε με το προτεινόμενο αριστείο. Η εισήγηση των οπλαρχηγών ολόκληρη στη μερίδα του αγωνιστή, Ιωάννηα Αθανασίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]   

 [Δημήτριος Βρούζης Παναγιώτου πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Ροβολιάρι-σιδερένιο. Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, ασπροποταμίτη οπλαρχηγό, ονομαστικό κατάλογο Νο 7406,  με 184 αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων. Ο υποφαινόμενος φέρεται στον κατάλογο να τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο, χωρίς να γνωρίζουμε από ποιόν προτάθηκε. Το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Παναγιώτου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.  283]   

[Γάκιας  πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Ροβολιάρι-χάλκινο. Στις 16 Ιανουαρίου 1844, ο Ασπροποταμίτης Συνταγματάρχης, Χρηστ. Χατζηπέτρου, διαβιβάζει ονομαστικό κατάλογο με 354 Ασπροποταμίτες που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και συστήνει διάφορα για αυτούς αριστεία. Τον υποφαινόμενο τον προτείνει  για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο προς: Αριθ, 9181         Βασίλειον της Ελλάδος  Υπουργείον των Στρατιωτικών

         Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήνα την 16  Ιουνίου 184    Ο Υπουργός: Π. Ι . Ρόδιος

 Τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ. 285, Φ. 283]

[Αθανάσιος Γεωργίου πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Ροβολιάρι-σιδερένιο. Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, απροποταμίτη οπλαρχηγό, ονομαστικό κατάλογο Νο 7406,  με 184 αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων. Ο υποφαινόμενος φέρεται στον κατάλογο να τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο, χωρίς να γνωρίζουμε από ποιόν προτάθηκε. Το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Παναγιώτου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.  283]   

[Κώστας Γεωργίου πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και Στις 30 Μαΐου 1844 διευθύνει τον κατάλογο με αριθμό 7079, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας [….] διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος. Τ. Σ». Τιμήθηκε με το προτεινόμενο αριστείο. Η εισήγηση των οπλαρχηγών ολόκληρη στη μερίδα του αγωνιστή, Ιωάννη Αθανασίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]  

Αθανάσιος Γεωργούλας   πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και Στις 30 Μαΐου 1844 διευθύνει τον κατάλογο με αριθμό 7079, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας [….] διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος. Τ. Σ». Τιμήθηκε με το προτεινόμενο αριστείο. Η εισήγηση των οπλαρχηγών ολόκληρη στη μερίδα του αγωνιστή, Ιωάννη Αθανασίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]  

 [Δημήτριος Γιαννολόπουλος πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Ροβολιάρι-σιδερένιο. Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, απροποταμίτη οπλαρχηγό, ονομαστικό κατάλογο Νο 7406,  με 184 αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων. Ο υποφαινόμενος φέρεται στον κατάλογο να τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο, χωρίς να γνωρίζουμε από ποιόν προτάθηκε. Το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Παναγιώτου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.  283]   

[Κώστας Γογιόπουλος  πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο   κάτοικος Ροβαλιάρι/σιδερένιο.  Στις 16 Ιανουαρίου 1844, ο Ασπροποταμίτης Συνταγματάρχης, Χριστόδουλος  Χατζηπέτρου, διαβιβάζει ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181, ο οποίος περιλαμβάνει  354 Ασπροποταμίτες που διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Προτάθηκε για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο 9181/16 Ιουνίου 1844 προς τον ίδιο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του αγωνιστή Γάκια.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.  285, Φ. 286]

Φ 284/315  Κωστ. Γώγος κάτοικος Ροβολιάρι/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, ήτοι:. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι και στους δύο καταλόγους με α/α 317 και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Γούλας Δρανίστας πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και Στις 30 Μαΐου 1844 διευθύνει τον κατάλογο με αριθμό 7079, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας [….] διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος. Τ. Σ». Τιμήθηκε με το προτεινόμενο αριστείο. Η εισήγηση των οπλαρχηγών ολόκληρη στη μερίδα του αγωνιστή, Ιωάννη Αθανασίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]  

[Αναγνώστης Ευθυμίου πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Ροβολιάρι-σιδερένιο. Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, απροποταμίτη οπλαρχηγό, ονομαστικό κατάλογο Νο 7406,  με 184 αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων. Ο υποφαινόμενος φέρεται στον κατάλογο να τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο, χωρίς να γνωρίζουμε από ποιόν προτάθηκε. Το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Γάκια. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.  283]   

[Αλέξης Ευθυμίου πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Ροβολιάρι-σιδερένιο. Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, απροποταμίτη οπλαρχηγό, ονομαστικό κατάλογο Νο 7406,  με 184 αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων. Ο υποφαινόμενος φέρεται στον κατάλογο να τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο, χωρίς να γνωρίζουμε από ποιόν προτάθηκε. Το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Γάκια. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.  283]   

[Κώστας Ζογλοπίτας πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 4678/16-12-1843 με 212 Αγραφιώτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και Στις 30 Μαΐου 1844 διευθύνει τον κατάλογο με αριθμό 7079, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας [….] διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος. Τ. Σ». Τιμήθηκε με το προτεινόμενο αριστείο. Η εισήγηση των οπλαρχηγών ολόκληρη στη  μερίδα του αγωνιστή, Ιωάννη Αθανασίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]   

[Ιωάννης Ζακβάς* κάτοικος Τσιούκα-σιδερένιο/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Επίσης, περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Νικόλαος Ζιαγκουβάς  από Ροβολιάρι-σιδερένιο. Στις 24 9βρίου 1841 υπέβαλε αίτηση και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον πόλεμο υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας,  προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία για την απονομή του σχετικού του αριστείου. Ο Δήμαρχος αυθημερόν διαβίβασε το σχετικό αίτημα αρμοδίως. Το πιστοποιητικό του  το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδος ν. φλόρο, περίληψη του οποίου παραθέτουμε: Εν Αγά 17 9βρίου 1841

          «Πιστοποιούμεν ότι ο κ. Νικόλαος Ζιαγκοβάς κάτοικος του χωρίου Ροβολιάρι του Δήμου Μακρακώμης απ’ αρχής του υπέρ της ανεξαρτησίας  της πατρίδας Ιερού Αγώνος λαβών τα όπλα εις τας χείρας έτρεξεν προθύμως εναντίον των εχθρών υπό την οδηγίαν των υποφαινομένων μάλιστα δε  παρευρέθη εις τας σημαντικοτέρας  μάχας, δηλ. εις κατά την θέσιν Καλλικούδα εις την του Μεσολογγίου, εις Αράχωβαν γενομένην , εις την του Αγίου Ηλίου Σαλώνων υπό την οδηγίαν του Γ. Δράκου πολεμήσας γενναίως κατά των εχθρών και εξακολουθείσας το στάδιον τούτο μέχρι της απελευθερώσεως της πατρίδας,

         Διό και των περί τούτων ένδειξιν επαφίεται το παρόν κατ’ αίτησιν του ανωτέρω διά να τω  χρησιμεύση  ..» Έλαβε σιδερένιο αριστείο, σύμφωνα  με την 10580 διαταγή το 1843.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 116]

Ιωάννου βλέπε Ολύμπιος Ιωάννου

[Κώστας Κόκοτος κάτοικος Ροβολιάρι/σιδερένιο Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Παραθέτουμε  το διαβιβαστικό του Καταλόγου: «Αριθ. 3466.  Η Γραμματεία Στρατιωτικών  Αθήνα 10 Μαρτίου 1844.

Προς Κύριον Δημήτριον Χατζισκον

       Σας διευθύνομεν εγκλείστως 100 Αριστεία Σιδερά μετά ισαρίθμων Διπλωμάτων και ταινιών δια την Διοίκησιν Φθιώτιδος, δια να τα διανείμετε στα σχετικά άτομα. Υπογραφή Ανδρέας Λόντος. Υπουργός.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 272]

[Νικόλαος Κολέτας  πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και Στις 30 Μαΐου 1844 διευθύνει τον κατάλογο με αριθμό 7079, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας [….] διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος. Τ. Σ». Τιμήθηκε με το προτεινόμενο αριστείο. Η εισήγηση των οπλαρχηγών ολόκληρη στη μερίδα του αγωνιστή, Ιωάννη Αθανασίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]  

[Γιάννης  Κολήνα (Γκολήνας) πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Ροβολιάρι-σιδερένιο. Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, απροποταμίτη οπλαρχηγό, ονομαστικό κατάλογο Νο 7406,  με 184 αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων. Ο υποφαινόμενος φέρεται στον κατάλογο να τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο, χωρίς να γνωρίζουμε από ποιόν προτάθηκε. Το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Παναγιώτου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.  283]   

[Δημήτριος Κοτρονιάς κάτοικος Ροβολιάρι/σιδερένιο Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του Αγωνιστή Κώστα Κόκοτο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 272]

[Χρήστος Κουφιώτης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Ροβολιάρι-σιδερένιο. Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, απροποταμίτη οπλαρχηγό, ονομαστικό κατάλογο Νο 7406,  με 184 αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων. Ο υποφαινόμενος φέρεται στον κατάλογο να τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο, χωρίς να γνωρίζουμε από ποιόν προτάθηκε. Το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Παναγιώτου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.  283]   

 [Αναγνώστης Κωνσταντίνου πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Ροβολιάρι-σιδερένιο. Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, απροποταμίτη οπλαρχηγό, ονομαστικό κατάλογο Νο 7406,  με 184 αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων. Ο υποφαινόμενος φέρεται στον κατάλογο να τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο, χωρίς να γνωρίζουμε από ποιόν προτάθηκε. Το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή Ν. Παναγιώτου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.  283]   

[Γιαννακός Κωνσταντίνου πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και στις 30 Μαΐου 1844 διευθύνει τον κατάλογο με αριθμό 7079, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας [….] διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος. Τ. Σ». Τιμήθηκε με το προτεινόμενο αριστείο. Η εισήγηση των οπλαρχηγών ολόκληρη στη μερίδα του αγωνιστή, Ιωάννη Αθανασίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]  

[Νικόλαος Κωστογιώργιος* κάτοικος Ροβολιάρι-χάλκινο. Αναφέρεται με άλλους 623 αγωνιστές, σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 308 στους δύο καταλόγους και τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 286, Φ. 284] Σημείωση: θέλει περαιτέρω διερεύνηση για την καταγωγή

[Κώστας Λαγός  πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο   κάτοικος Ροβαλιάρι/χάλκινο.  Στις 16 Ιανουαρίου 1844, ο Ασπροποταμίτης Συνταγματάρχης, Χριστόδουλος  Χατζηπέτρου, διαβιβάζει ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181, ο οποίος περιλαμβάνει  354 Ασπροποταμίτες που δια μένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Προτάθηκε για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο 9181/16 Ιουνίου 1844 προς τον ίδιο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του αγωνιστή Γάκια Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.  285, Φ. 286]

[Ιωάννης Λαγός πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο   κάτοικος Ροβαλιάρι/χάλκινο.  Στις 16 Ιανουαρίου 1844, ο Ασπροποταμίτης Συνταγματάρχης, Χριστόδουλος  Χατζηπέτρου, διαβιβάζει ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181, ο οποίος περιλαμβάνει  354 Ασπροποταμίτες που δια μένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Προτάθηκε για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο 9181/16 Ιουνίου 1844 προς τον ίδιο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του αγωνιστή, Κάκια. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.  285, Φ. 286]

[Δημήτριος Λαγός κάτοικος Ροβολιάρι/σιδερένιο Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του Αγωνιστή Κώστα Κόκοτο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 272]

[Γεώργιος Λάμπος κάτοικος Ροβολιάρι/σιδερένιο Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του Αγωνιστή Κώστα Κόκοτο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 272]

[Αναγνώστης Λάμπου από Ροβολιάρι-χάλκινο.  Είναι γραμμένος σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών των χωριών  της Φθιώτιδας, ο οποίος συντάχθηκε από τον Γεώργιο Χατχζηχρήστο, για αγωνιστές «ως μη λαβόντων των αριστείων των εισέτι». Του απονέμεται το χάλκινο αριστείο. Ήτοι:      Γεώργιος Χατζηχρήστος

«Εν Αθήναις 11 Ιουνίου 1844   Ελ. 12 Ιουνίου 1844 αριθ 10411

Περί Αριστείων                     Προς Το Υπουργείο των Στρατιωτικών

                   Οι επισυναπτόμενοι δύω περί αριστείων κατάλογοι ανηκόντων εις τον  Γεώργιον Χατζηχρήστον εξ Υπάτης, τα δε εις αυτούς αναφερόμενα αριστεία ενεκρίθησαν υπουργούντος του κυρίου Ανδρέου Λόντου.-

                   Ήδη οι επιφορτισθέντες ειδικώς παρά του μνησθέντος Γεωργίου Χ¨χρήστου παρουσιάζομεν αυτούς εις το Σ. των Στρατιωτικών Υπουργείον, εξαιτούμενοι παρ’ αυτού την απόδοσιν των εν αυτών εμπεριεχομένων 354 αριστείων.

Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

Ι. Μακρυγιάννης» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287]

[Κώστ. Λιάπης κάτοικος Ροβολιάρι/σιδερένιο. Αναφέρεται με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο 8397 κατάλογο προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη: «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος: Υπουργός των Στρατιωτικών. Τιμήθηκε το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 286, Φ. 284]

[Ζήσης Μπαλωμένος από Ροβολιάρι-χάλκινο, ετών 36. Στις 20 9βρίου 1841,  υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πόλεμο, προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία, για την έκδοση του σχετικού του αριστείου. Ο Δήμαρχος αυθημερόν διαβίβασε το σχετικό αίτημα αρμοδίως. Το πιστοποιητικό του  το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδας Ν.. φλόρο, Περίληψη του οποίου παραθέτουμε:

«Εν Αγά 17 9βρίου 1841

«Πίστιν βεβαίως ποιούμεν  ότι ο κ. Ζήσης Μπαλωμένος  κάτοικος του χωρίου Ροβολιάρι του Δήμου Μακρακώμης δεν έλλειψεν  απ’ αρχής του υπέρ της ανεξαρτησίας  της πατρίδας Ιερού Αγώνος να τρέξη με  τα όπλα εις τα χείρας  υπό την οδηγίαν του υποφαινομένου εναντίον  παρευρέθη εις διαφόρους  μάχας, δηλ. εις την του Μεσολογγίου, Καλιακούδας, Αράχωβαν, εις την του Αγίου Ηλίου Σαλόνου  Αμφίσσης υπό την οδηγίαν του Γ. Δράκου πολεμήσας γενναίως κατά των εχθρών  και εξακολουθείσας το στάδιον τούτο μέχρι της απελευθερώσεως της πατρίδας, Διό,..» Στο διαβιβαστικό του Δήμου Μακρακώμης προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, υπάρχει σημείωση της Γραμματείας ότι, του στάλθηκε το σιδερένιο αριστείο με την διαταγή 10580 18 Αυγούστου 1843. Είναι γραμμένος σε κατάλογο  με 490 αγωνιστές, υπό αριθμό 8397/8 Μαρτίου 1844 προς του Πληρεξούσιους της Υπάτης: Γεώργιο Αινιάν και Ευαγγέλη Κοντογιάννη για τη χρήση της διανομής των αριστείων αγώνα προς τους δικαιούχους. Επίσης,  ο Ζήσης Μπαλωμένος, είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών διαφόρων  χωριών  της Φθιώτιδας ,  «ως μη λαβόντων των αριστείων των εισέτι». Του απονέμεται το χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 116, Φ.  284 286, Φ,  287]                      

 [Κώστας Μπαλωμένος ετών 36 από Ροβολιάρι, έλαβε σιδερένιο. Στις 20 9βρίου 1841. Υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου(την οποία υπογράφει ο Ιω Κοτρονιάς δια σταυρού ως αγράμματος και ο ίδιος),  και  πιστοποιητικό εκδουλεύσεων, προς το Δήμο Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς την  «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία».  Ο Δήμαρχος αυθημερόν διαβίβασε το σχετικό αίτημα αρμοδίως. Το δε πιστοποιητικό του,  το υπογράφουν οι  Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδας Ν. φλόρο. Περίληψη του οποίου παραθέτουμε: «Πιστοποιούμεν ότι ο κ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος  κάτοικος του χωρίου Ροβοβολιάρι του Δήμου Μακρακώμης λαβών απ’ αρχής του υπέρ της ανεξαρτησίας  της πατρίδας ιερού Αγώνος  τα όπλα έτρεξεν  αόκνως με τα όπλα εις τας χείρας υπό την οδηγίαν των υποφαινομένου εναντίον των εχθρών παραβρεθείς εις διαφόρους κατ’ αυτών μάχας, δηλ.  εις την του Μεσολογγίου,   εις την της Καλιακούδας, εις Αράχωβαν, εις την του Αγίου Ηλίου Αμφίσσης υπό την οδηγία του Γ. Δράκου πολεμήσας γενναίως και εξακολουθείσας το στάδιον τούτο μέχρι της απελευθερώσεως της πατρίδας. Διό…» Στο περιθώριο της αίτησης του Κώστα η Γραμματεία των στρατιωτικών γράφει ότι εστάλη το σιδηρούν.  Ο υποφαινόμενος φέρεται με α/α 86 σε κατάλογο 3466/18 Μάρτιος 1844, με άλλους 100 ρουμελιώτες αγωνιστές, ο οποίος στάλθηκε στον πολιτευτή Δημήτριο Χατζήσκο για την χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους. Του απονέμεται το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο  αγώνα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 116, Φ. 272]

[Γεώργ. Μποής κάτοικος Ροβολιάρι/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει καιστις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Δημήτριος Μποής Λαγός  πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο   κάτοικος Ροβαλιάρι/χάλκινο.  Στις 16 Ιανουαρίου 1844, ο Ασπροποταμίτης Συνταγματάρχης, Χριστόδουλος  Χατζηπέτρου, διαβιβάζει ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181, ο οποίος περιλαμβάνει  354 Ασπροποταμίτες που δια μένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Προτάθηκε για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο 9181/16 Ιουνίου 1844 προς τον ίδιο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του αγωνιστή Κάκια. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.  285, Φ. 286]

[Δήμος Μποής κάτοικος Ροβολιάρι/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Γιανν Μποής κάτοικος Ροβολιάρι/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Δημήτριος Μπόνες κάτοικος Ρόβολιάρι/σιδερένιο/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Επίσης, περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Γεώργιος Μπότζικας κάτοικος Ρόβολιάρι/σιδερένιο/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Επίσης, περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Γούλας Ιωάννου Μπούκας  κάτοικος Ροβολιάρι/σιδερένιο Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του Αγωνιστή Κώστα Κόκοτο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 272]

[Γεώργιος Νασιοκώστας* κάτοικος Ροβολιάρι-σιδερένιο/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Επίσης, περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Νέλας Αθανάσιος κάτοικος Ροβολιάρι. Το 1839 βρίσκεται καταχωρημένος σο ονομαστικό κατάλογο των οποίων τα δικαιολογητικά απονομής αριστείων στάλθηκαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, προκειμένου να τους χωριγηθούν τα νανήκοντα αριστεία.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 46]

[Γεώρ. Νέλος(Νέλας;) κάτοικος Ροβολιάρι/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, ήτοι:. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι και στους δύο καταλόγους με α/α 317 και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Γιάννης Νέλος (Νέλας;) κάτοικος Ροβολιάρι/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, ήτοι:. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι και στους δύο καταλόγους με α/α 317 και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Γούλας Νέλος (Νέλας;) κάτοικος Ροβολιάρι/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, ήτοι:. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι και στους δύο καταλόγους με α/α 317 και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Μήτρος Νέλος (Νέλας) κάτοικος Ροβολιάρι/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη, ήτοι:. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι και στους δύο καταλόγους με α/α 317 και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Στέργιος Νέλας* κάτοικος Ρόβολιάρι/σιδερένιο/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Επίσης, περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272] Εκ Παραδρομής φαίνεται, πως ο ανωτέρω, στο δεύτερο κατάλογο είναι καταχωρημένος στο χωριό Βαρυμπόπη.

[Απόστολος Ιωάννου Ολύμπιος,  Ο υποφαινόμενος σύμφωνα με μια αίτηση και το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων  που υπέβαλε προς τον Δήμαρχο Μακρακώμης, περί αριστείου του, στις 1 Ιουνίου 1841,  δηλώνει ότι είναι 35  ετών και γεννήθηκε στο χωριό Άγιο Παντελεήμονα του Ολύμπου, κάτοικος Ροβολιάρι.  Περίληψη των συνημμένων: αίτηση, πιστοποιητικού εκδουλεύσεών του παραθέτουμε.«Αίτηση-αναφορά του Αποστόλου Ιωάννου ετών 35 γεννηθείς εις Άγιον Παντελεήμονα,  χωρίου του Ολύμπου, Δημότης Μακρακώμης κάτοικος του χωρίου Ροβολιαρίου της Διοικήσεως Φθιώτιδος. αιτούμαι το αριστείο..» και μεταξύ άλλων αναφέρει, πως πήρε μέρος στο πόλεμο υπέρ της ανεξαρτησίας της πατρίδας  από την αρχή μέχρι τέλους. Ενώ έστειλε και προ ετών τα πιστοποιητικά  εκδουλεύσεων του,  προς την πατρίδα, μέχρι τώρα δεν έχει λάβει το αριστείο το Πιστοποιητικό

         «Ο το παρόν φέρων Απόστολης Ιωάννου η Ολύμπιος κάτοικος Φθιώτιδος εις το χωρίον Ροβολιάρι, εχρημάτισεν υπό την οδηγίαν  του υποφαινομένου ως στρατιώτης υπέρ τα πέντε έτη αγωνιζόμενος υπέρ της ανεξαρτησίας του Έθνους εις τας μάχας Άμπλιανης της Αμφίσσης, του Διστόμου, των Θηβών, του Πειραιώς. και της Αράχωβας, εδείχθη ατρόμητος, εκτός της στρατιωτικής του ανδρείας έδειξε και πειθαρχίαν αξίέπαίνον

 Όθεν δίδεται το παρόν εις χείρας του, διά να τω χρησιμεύση όπου ανήκει

                                      Ο Συνταγματάρχης

                                  Χρ. Περραιβός  

Επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής από του τον Δήμαρχο Λαμίας

Θ. Χατζηκωστόπουλος 31 Μαΐου 1841»

Ο δήμαρχος Μακρακώμης στις 10 Ιουνίου 1841 διαβιβάζει αυτά προς:

Αριθ Πρ 317/Δ.232                 Προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος

Εν Βαρυμπόπη 10 Ιουνίου 1841

Περί αριστείου του Αποστόλου Ολυμπίου.

         Συμορφωθέντες με την ένοιαν της υπ’ αριθ. 977 εγκυκλείου σας, Σας διευθύνομεν επανειλημένως  εγκλείστως εν τη παρούσει μας την τακτοποιηθήσαν αναφορά του Δημότου μας Αποστόλου Ιω Ολυμπίου κατοίκου Ροβολιάρη ομού μετά την αυτήν σημειούμενον αποδεικτικού του

         Σας παρατηρούμεν ότι εις τον δήμον τούτον αλ΄ ούτε τις εις όλην την επαρχίαν δεν γνωρίζει άλλους να φέρουν το όνομα και επώνυμο του αναφερομένου.

         Επίσης σας διαβεβαιούμεν ότι δεν γνωρίζουμε να κατηγορίθη ούτος και να εκαταδικάσθη ο Δημότης μας ούτος επί πλημελιματι γενουμένου και τιμωρουμένου κατά του υπ’ αριθ 22 του Ποινικού Νόμου.

         διό παρακαλούμεν την Βασ. Διοίκησην ταύτην όπως ευαρεστηθή και διαβιβάση τη ερημένην αναφοράν του εις την αρμοδίαν  Βασιλ. Γραμματεία κατά την αίτησίν του.

                                      Ο εκπληρών χρέη Δημάρχου του Δήμου Μακρακώμης

                                              Ευπειθέστατος   Τ. Σ.  Α. Δασκαλάκης

 Ο Διοικητής Φθιώτιδας διαβιβάζει τα ανωτέρω  

Αριθ.Πρωτ.2511/1256    Προς την Επί των στρατιωτικών Βασ.        

Γραμματεία των Στρατιωτικών της Επικρατείας                     

«Εν Λαμία τη 17 Ιουνίου 1841

Εις το αρχείον εστάλη το αριστείο διά 9407 διαταγής του 1841

                                      Περί Αριστείου

         Διευθύνω εις πρωτότυπον την υπ’ αρίθ. 317 του Δημάρχου Μακρακώμης της Διοικήσεώς μου περί απονομής αριστείου εις τον Απόστολον Ιωάννου, διά να ευαρεστηθή η Βασιλική Γραμματεία και διατάξη τα περαιτέρω. ευπειθέστατος  Τ. Σ.        Ο Διοικήτης Π. Λοιδωρίκης      Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 91]     1194564

[Δημήτριος Αναγν. Ολύμπιος από Ροβολιάρι. Υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου προς τον Δήμαρχο  Μακρακώμης, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως. Ο Δήμος Μακρακώμης αυθημερόν διαβιβάζει αυτά προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος και μεταξύ άλλων αναφέρει: Ο Δημήτριος Α. Ολύμπιος κάτοικος Ροβολιαρίου, είναι ο μόνος με τέτοιο όνομα στο Δήμο του οποίου , προΐσταμαι και ότι δεν έχει καταδικαστεί από τον Ποινικό Νόμο. Το υπογράφει ο εκτελών χρέη Δημάρχου Μακρακώμης Αναγ. Δασκαλάκης.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 91]

[Κώστας Παλούμπος πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και Στις 30 Μαΐου 1844 διευθύνει τον κατάλογο με αριθμό 7079, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας [….] διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος. Τ. Σ». Τιμήθηκε με το προτεινόμενο αριστείο. Η εισήγηση των οπλαρχηγών ολόκληρη στη μερίδα του αγωνιστή, Ιωάννη Αθανασίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]  

[Νικόλαος Παναγιώτου πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Ροβολιάρι-σιδερένιο. Στις 3 Μαΐου 1844 το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, απροποταμίτη οπλαρχηγό, ονομαστικό κατάλογο Νο 7406,  με 184 αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων. Ο υποφαινόμενος φέρεται στον κατάλογο να τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο χωρίς να γνωρίζουμε από ποιόν προτάθηκε. Παραθέτουμε το διαβιβαστικό του καταλόγου, ήτοι: «Αριθ. 7406  Υπουργ. Στρατιωτικών Αθήνα τη 6 Μαΐου 1844

Αποστολή Αριστείων

προς τον Συνταγματάρχην Κύριον Χρηστ Χατζηπέτρον

         Διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικών κατάλογον 37 χαλκίνων 110 σιδερά το όλον 147 Αριστειούχων συνοδευομένων με τα ανήκοντα Αριστεία, ταινίας και  Δηπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήναις 3 Μαΐου 1844      Τ. Σ Υπογραφή Ι, Π. Ρόδιο». Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]  

[Αθανάσιος  Παπαγεωργίου* κάτοικος Ρόβολιάρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Επίσης, περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Δημήτριος Παπά- Κυργιαζής  κάτοικος Ροβολιάρι/σιδερένιο Περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό του καταλόγου στη μερίδα του Αγωνιστή Κώστα Κόκοτο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 272]

[Κώστας Πλασταράς κάτοικος Ρόβολιάρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Επίσης, περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]* Γεώργιος Πλασταράς μετοίκησε στο Ροβολιάρι από Γιαννιτσού.

[Γεώργιος Ράϊκος  πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και Στις 30 Μαΐου 1844 διευθύνει τον κατάλογο με αριθμό 7079, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας [….] διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Τ. Σ». Τιμήθηκε με το προτεινόμενο αριστείο. Η εισήγηση των οπλαρχηγών ολόκληρη στη μερίδα του αγωνιστή, Ιωάννη Αθανασίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]  

[Νάκος Ρενδινιώτης από Ροβολιάρι, προύχοντας Δημογέροντας Αργυρό. Στις  23 Νοεμβρίου 1843, προτείνεται για  Αργυρό αριστείο. Ενώ, στις  31 Αυγούστου 1844 με πρόταση του Υπουργείου των Στρατιωτικών προτείνεται για Αργυρό αριστείο μαζί με άλλους 44 ρουμελιώτες,  επειδή έλαβαν μέρος υπέρ της ανεξαρτησίας της πατρίδας ως επικεφαλής των εγχωρίων των και ως προύχοντες του χωριού.   Ήτοι:  «Απόφασις: 11 Μαρτίου 1844, Επί προτάσει της ημετέρας Γραμματείας  των Στρατιωτικών, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’  αργυρά αριστεία εις τα κάτωθεν υποσημειούμενα άτομα άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των, εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας πολέμου, έλαβον, ενεργητικόν  εις τας μάχας  μέρος επικεφαλής των εγχωρίων των». Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 196, Φ. 277, Φ. 281]

[Γεώργιος Ρίζος κάτοικος Ροβολιάρι-σιδερένιο. Στις 17 9βρίου 1841 υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία για την απονομή του σχετικού αριστείου. Ο Δήμαρχος, διαβίβασε το σχετικό αίτημα αρμοδίως. Το πιστοποιητικό του  το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης, στις 17 9βρίου 1841  και επικυρώνεται από Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδος Ν. φλόρο, στις 18/9βρίου 1841 το οποίο και παραθέτουμε:  «Εν Αγά 17/ 9βρίου 1841

         «Πιστοποιούμεν ότι ο κ. Γεώργιος Ρίζος κάτοικος του χωρίου Ροβολιάρι του Δήμου Μακρακώμης δεν έλλειψεν απ’ αρχής του υπέρ της ανεξαρτησίας της πατρίδας Ιερού Αγώνος να δράμη με τα όπλα εις τας χείρας εναντίον των εχθρών  υπό την οδηγίαν του υποφαινομένου, ούτος παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών   μάχας, δηλ. εις την του Μεσολογγίου της Καλιακούδας,  Αράχωβας,  εις την του Αγίου Ηλίου Αμφίσσης υπό την οδηγία του Γ. Δράκου και πολεμήσας γενναίως κατά των πολεμίων και εξακολούθησεν μέχρι της απελευθερώσεως της πατρίδας.

         Διό κατ’ αίτησίν του τω δίδεται η παρούσα πιστοποίησις εις πίστην των ανωτέρω δια να τω χρισιμεύση εις όποιον το δι ου το ζητή σκοπόν ». Γέωργ. Ρίζος είναι και στη Βαρυμπόπη εκείνος σε κάποια από τα έγγραφα γράφεται και Ριζόπουλος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.116]  1206409  

[Γρηγόρης Ρίζος από Ροβολιάρι-σιδερένιο αριστείο, διαταγή  10580/7βρίου 1841. Στις 3 9βρίου 1841 υπέβαλε αίτηση και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία για την έκδοση του σχετικού του αριστείου. Διότι ενώ και παλιότερα έστειλε τα σχετικά  πιστοποιητικά, αλλά «άχρι τούδε υστερούμαι το ανήκον μοι αριστείον». Ο Δήμαρχος αυθημερόν διαβίβασε το σχετικό αίτημα αρμοδίως. Το πιστοποιητικό του  το υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται από Δημαρχιακό πάρεδρο Σπερχειάδος Ν. φλόρο, περίληψη του οποίου παραθέτουμε:  Εν Αγά 17 9βρίου 1841

          «Πιστοποιούμεν ότι ο κ. Γρηγόριος Ρίζου κάτοικος του χωρίου Ροβολιάρι του Δήμου Μακρακώμης λαβών τα όπλα απ’ αρχής του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας Ιερού Αγώνος έτρεξεν   υπό την οδηγίαν του  υποφαινομένου, όστις παραυρεθείς  εις διαφόρους κατά των εχθρών Μάχας, δηλ. εις κατά την Αράχωβαν γενομένην σημαντικήν μάχην, εις την του Μεσολογγίου,  της Καλιακούδας, εις την του Αγίου Ηλίου Αμφίσσης υπό την οδηγία του Γ. Δράκου πολεμήσας γενναίως κατά των πολεμίων και εξακολουθείσας το στάδιον τούτο μέχρι της απελευθερώσεως της πατρίδας,..» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 116.

Δημήτριος Ριζόπουλος*  κάτοικος Ρόβολιάρι/σιδερένιο/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Επίσης, περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Αντώνης Σαρνέζης; πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και Στις 30 Μαΐου 1844 διευθύνει τον κατάλογο με αριθμό 7079, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας [….] διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος. Τ. Σ». Τιμήθηκε με το προτεινόμενο αριστείο. Η εισήγηση των οπλαρχηγών ολόκληρη στη μερίδα του αγωνιστή, Ιωάννηα Αθανασίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]   

[Κώστας Σκαμαγκας* (Σκαμάγκης;;;)από Ροβολιάρι-σιδερένιο Στις 21 Ιανουαρίου 1844. ΟΙ: Χριστόδουλος. Χατζηπέτρου και Δημ. Χατζήσκος, συνέταξαν  και διαβίβασαν, από κοινού. «Προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία  της Επικρατείας»  κατάλογο με αριθμό 1362 με 288 ονόματα αγωνιστών. Προτείνοντας τα εξής  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος,  εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων, άξιους δια να λάβουσι και φέρουσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν Αργυρά, χάλκινα και σιδερά», ο υποφαινόμενος προτείνεται  για σιδερένιο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών απευθύνει τον κατάλογο Νο 3466/10 Μαρτίου 1844 με 100 άτομα, προς τον  Δημήτριο Χατζίσκο για χρήση της διανομής των αριστείων. Λαμβάνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ 245  και 272 Αριστεία

[Κώστας Σκαμάνκης* πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Ροβαλιάρι/χάλκινο.  Στις 16 Ιανουαρίου 1844, ο Ασπροποταμίτης Συνταγματάρχης, Χριστόδουλος  Χατζηπέτρου, διαβιβάζει ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 9181, ο οποίος περιλαμβάνει  354 Ασπροποταμίτες που δια μένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας.  Προτάθηκε για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο 9181/16 Ιουνίου 1844 προς τον ίδιο για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό στη μερίδα του αγωνιστή Κ. Γογιόπουλου Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.  285, Φ. 286] *Ο υποφαινόμενος δεν αποκλείεται να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με τον αμέσως προηγούμενο, παρά τη διαφορά των αριστείων. Πιθανόν  να κατέφυγε ξανά,  στον συμπατριώτη του Χατζηπέτρου για το είδος του αριστείου του.

[Κώστ Σπύρου από Ροβολιάρι-σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο με α/α  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 318 στους δύο καταλόγους και λαμβάνει σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Αρχειομνήμων ΓΑΚ Φ, 286 και 284 Αριστεία.

[Κώσταν Σπυρόπουλο κάτοικος Ροβολιάρι-χάλκινο Είναι γραμμένος με α/α 71 σε κατάλογο με αριθμό 10411, αγωνιστών από διάφορα χωριά της  Φθιώτιδας, προς τον Γεώργιο Χατσηχρήστο, προκειμένου  αποδοθούν τα αριστεία στους δικαιούχους, ήτοι:  . «.. των όσων εχόντων δικαίωμα να λάβουν αριστείον κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος υπηρετήσαντες την πατρίδα στρατιωτικώς, εις τον υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνα». Λαμβάνει το προτεινόμενο από τον ίδιο χάλκινο αριστείο. Λεπτομέρειες για το διαβιβαστικό της αποστολής του καταλόγου στη μερίδα του αγωνιστή. Α Λάμπου  Εκ΄των αρχείων εσταλησαν τ΄αριστσεία 14 Ιουνίου 1844» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287]

Μήτρος Στεργιόπουλος από Ροβολιάρι. Τον Οκτώβριο του 1836 φαίνεται να υπηρετεί στην Οροφυλακή μαζί με άλλους Ρουμελιώτες. Είναι γραμμένος σε στρατιωτικό κατάλογο 379, μαζί με τον Ζερλογιάννη από Γιαννιτσού και τον Χρ. Δροσόπουλο από το Αρχάνι. Προτείνεται για σιδερένιο. Πηγή: Γ.Α.Κ. Ψηφιακές Συλλογές]

[Ιωάννης Στεφανής Κατάγεται από Ρεντίνα με διαμονή Ροβολιάρι του Δήμου Μακρακώμης τον κατατάσσει στα σιδερένια αριστεία . Αθήνα 15/7βρίου/43, Πιθανόν να είναι γραμμένος και στα Σκόρλια.[Ιωάννης Στέφος κατάγεται από Ρεντίνα διαμονή Ροβολιάρι Στις 25 Σεπτεμβρίου 1839, ήταν 35 ετών. Από Βαρυμπόπη υπέβαλε αίτηση α απονομής αριστείου και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων προς το Δήμο Μακρακώμης, με σκοπό ο Δήμος να αποστείλει αυτά ιεραρχικά, για την απονομή του αριστείου του χάριν των εκδουλεύσεών του προς την πατρίδα. «..Σπεύδω να σας αναφέρω δια της παρούσης μου, ότι απ’ αυτής της ενάρξεως του ιερού υπέρ τις ανεξαρτησίας της φίλης πατρίδας ημών αγώνος, δεν έλλειψα με ένθέρμον και διακαή ζήλον, να διατρέξω το δίκαιον αυτό στάδιον. ηκολούθην διαφόρους οπλαρχηγούς, και αναγνωρισθείς εις πολλάς κατά των εχθρών σημαντικάς μάχας, φέρον μόνον εις ενθύμησιν εκείνην του Καρπενησίου, κατά του Σκόνδρα Πασά, υπό την οδηγίαν του οπλαρχηγού Μάρκου Βόττζιαρη, εκείνην της Καλιακούδας κατά του αυτού υπό την οδηγίαν του Καλτζοδήμου, εκείνην του Μεσολογγίου κατά του Κιουαχή, υπό την οδηγίαν του αειμνήστου Καραϊσκάκη, εκείνην της Αράχωβας κατά του Μουσταφάμπεη, υπό του αυτού, εκείνην των Αθηνών κατά του Κιουταχή, υπό τον Γιαννάκη Νοταρά. και εις άλλας πολλάς, τας οποίας δια το σύντομον παραλείπω, καθώς και υμείς αυτοί γνωρίζετε. αυτάς τας στρατιωτικάς εκδουλεύσεις μου, ο οποίος, δεν έπαυσα, καθ΄ην εποχήν, η Α. Μ  ο ποθητός και τρισέβαστος ημών Βασιλεύς, επάτησεν το έδαφος Ελλάδος… Η επιστολή του είναι τρισέλιδη και στη συνέχεια αναφέρει: ότι παρόλο του έχει στείλει τα χαρτιά του,  δεν έλαβε το αριστείο του όπως άλλοι συναγωνιστές του …ο Ελληνικός Ταχυδρόμος, παρουσιάζει προς υμάς Κύριε Δήμαρχε την αίτησίν μου τάυτην την οποίαν παρακαλείσθε να διαβιβάσετε εγκαίρως όπου δη, διά να επιτύχω της Β. Χάριτος ως σημείον των προς την πατρίδα στρατιωτικάς μου εκδουλεύσεις και μη μείνω διά πάντα βεβυθισμένος εις την λύπην, δια της στέρησις ταύτης.

Υποσημειούμαι ευσεβάστως

ευπειθέστατος Ιωάννης Στέφος»

Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 186]

 

[Αποστόλης Τσου(ο)λάκης πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και Στις 30 Μαΐου 1844 διευθύνει τον κατάλογο με αριθμό 7079, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας [….] διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος. Τ. Σ». Τιμήθηκε με το προτεινόμενο αριστείο. Η εισήγηση των οπλαρχηγών ολόκληρη στη μερίδα του αγωνιστή, Ιωάννη Αθανασίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]

 [Κώστας Χάζος πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και Στις 30 Μαΐου 1844 διευθύνει τον κατάλογο με αριθμό 7079, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας [….] διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος. Τ. Σ». Τιμήθηκε με το προτεινόμενο αριστείο. Η εισήγηση των οπλαρχηγών ολόκληρη στη μερίδα του αγωνιστή, Ιωάννη Αθανασίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]   

[Γιαννούλης Χαντζος (Χάζος;;;) κάτοικος Ρόβολιάρι/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται  σε ονομαστικό κατάλογο που συνέταξαν: Ο  Χριστόδουλος Χατζηπέτρου, οπλαρχηγός –Συνταγματάρχης, και ο Δημήτριος Χατζήσκος, στις 21 Ιαν. 1844, Νο 1362 με 288 άτομα, και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Ο κατάλογος αυτός  διαβιβάζεται  προς : «Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας»  αναφέρουν:  «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παρά πόδας της παρούσης σημειούμενους  ανθρώπους του αγώνος , εκ των κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων , άξιους δια να λάβωσι και φέρωσι τα εθνόσημα κατά την εφεξής διάκρισιν …..» Οι ευπειθέστατοι  Επίσης, περιλαμβάνεται  σε κατάλογο   της Γραμματείας επί των Στρατιωτικών Νο 3466/10 Μαρτίου 1844, με 100 αγωνιστές, ο οποίος απευθύνεται προς τον Δημήτριο Χατζήσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους. Δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο στη μερίδα του αγωνιστή, Αθανάσιο Γεροδημήτρη  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  245, Φ. 272]

[Νίκος Χορτάτος Ρενδινιώτης πιθανή καταγωγή από τα υπόδουλα Άγραφα διαμονή Ροβολιάρι-σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο 212 Αγραφιωτών Νο 4678/16-12-1843, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Συντάχθηκε και υπογράφεται από τους οπλαρχηγούς: Ν. Σταματελόπουλο, Γ. Δυοβουνιώτη, Διαμαντή Ολύμπιου, Νάκου Πανουριά, Δ. Σκυλοδήμο κ.ά. Ο κατάλογος διευθύνθηκε προς την επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας και προτείνεται να τιμηθεί με σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και Στις 30 Μαΐου 1844 διευθύνει τον κατάλογο με αριθμό 7079, προς την Διοίκηση Φθιώτιδας [….] διά να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα, Υπογραφή: Υπουργός των Στρατιωτικών Π. Ι Ρόδιος Π. Ι, Ρόδιος. Τ. Σ». Τιμήθηκε με το προτεινόμενο αριστείο. Η εισήγηση των οπλαρχηγών ολόκληρη στη μερίδα του αγωνιστή, Ιωάννη Αθανασίου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 277, Φ.  283]   

Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε αγωνιστή, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών, προκειμένου να κατακτηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, Αριστείο ή Νομισματόσημο. Το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων, μύλων κ. ά. Τελικά, με τις κωλυσιεργίες των αετονύχιδων και άλλων τότε παραγόντων, απελπισμένοι για να θρέψουν, προσωρινά  τα παιδιά τους, τους τα πήραν οι λεφτάδες για κομμάτι ψωμί.

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις και λάθη κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους.

Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

Ευχαριστώ

Θωμάς Ζέρβας