Σελιανη-Μαρμαρα Αγωνιστες

Αγωνιστές Σέλιανη-Μάρμαρα Δήμου Καλλιαίων-Υπάτης

Καταγράφηκαν 103 αγωνιστές του χωριού εκ των οποίων:

►15 τιμήθηκαν με Αργυρό αριστείο, ως αξιωματικοί.

►21  τιμήθηκαν με χάλκινο αριστείο ως υπαξιωματικοί.

►68 τιμήθηκαν με το σιδερένιο αριστείο, ως στρατιώτες,

εκ των οποίων κάποιοι από αυτούς δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή δε το έλαβαν ποτέ.

Ο ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών του χωριού περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων της πατρίδας, τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά. 

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την απόκτηση των αριστείων→Εδώ

Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε αγωνιστή, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών, προκειμένου να κατακτηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, Αριστείο ή Νομισματόσημο. Το οποίο πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων, μύλων κ. ά. Τελικά, με τις κωλυσιεργίες των αετονύχιδων και άλλων τότε παραγόντων, απελπισμένοι για να θρέψουν προσωρινά  τα παιδιά τους, τους τα πήραν οι λεφτάδες για κομμάτι ψωμί.

[( Δυσανάγνωστο επώνυμο   Δημήτριος κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 199, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Αγγελόπουλος Γεωργάκης   κάτοικος Σέλιανη  /σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 19, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Αγορίτης Αναγνώστου κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία».  Φ. 282]

[Αλαμπάνος Αθανάσιος κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Αλαμπάνος Βασίλειος, ετών 46 κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο. Συμμετείχε στην ομαδική και επαναληπτική αίτηση 8 συμπατριωτών του και κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμέτοχής στις μάχες. Περισσότερα για τη αίτηση βλέπε στη μερίδα του Γ. Θέου. Το δε πιστοποιητικό, το οποίο υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης  και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, έχει ως εξής:  «Αποδεικτικόν

Διά του παρόντος πιστοποιούμεν , ότι ο Βασίλειος Αλαμπάνος, κάτοικος Σέλιανης του Δήμου Σπερχειάδος της επαρχίας Φθιώτιδος, ετών 46, εδούλευσε  στρατιωτικώς την πατρίδα απ’ αρχής της επαναστάσεως μέχρι τέλους ….. και παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, πολεμήσας γενναίως, εις Υπάτη, εις τα Βασιλικά, και Αλαμάνα, εις την Νευρόπολην  και Άμπλιανήν, εις Αράχοβα, όπου επληγώθη εις τον αριστερόν μέρος του ώμου του μαχόμενος κατά του Οθωμανού Μουστάμπεη, ει τα Κρυμμίδι,  και εις την υπό του Κιουταή πασσά πολιορκίαν του Μεσολογγίου και εις Αθήνα και άλλες πολλές…… Όθεν εις ένδειξιν τούτων δίδομεν το παρόν κατ’ αίτησίν του, ίνα τω χρησιμεύση  ανηκόντως. Αγά 20 Ιανουαρίου 1844». Επίσης βρίσκεται  σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου επέστρεψε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623   προτεινόμενα άτομα, για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 268,  Φ. 284, Φ 286]

[Αλαμπάνος Γεώργιος Αθαν κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Αλαμπάνος Νικόλ. κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Αλαμπάνος Τριαντάφυλλος κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος κάτοικος Σέλιανη του Δήμου Σπερχειάδος ετών 42. Συμμετείχε στην ομαδική και επαναληπτική αίτηση 8 συμπατριωτών του και κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμέτοχής στις μάχες. Περισσότερα για τη αίτηση βλέπε στη μερίδα του Γ. Θέου. Το δε πιστοποιητικό, το οποίο υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης  και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, έχει ως εξής:

    «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, κάτοικος Σέλιανης, ετών 42…… Έλαβε από αρχής του 1821 τα όπλα μέχρι τέλους. Υπηρέτησε την πατρίδα υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων  και άλλων τότε οπλαρχηγών και παραβρέθηκε σε διάφορες μάχες εξ ων  οι επισημότερες: Υπάτης, Άμπλιανης,  Αετού,  Γιαννιτσούς,  Σάλωνα, Κρεμμύδι Πελοποννήσου,  έξοδο του Μεσολογγίου και Αθήνας. Έδειξε γενναιότητα και ανδρεία. Όθεν σε ένδειξη δίνομε το παρόν μας για να χρησιμεύσει όπου ανήκει. Αγά 30 Ιανουαρίου 1844». Υπογράφουν Μ & Ν. Κοντογιάννης .Επικύρωση των υπογραφών αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Χ. Ζουλούμη.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ.  268 ή 288]  

 [Αναγνώστου Ανδριόπουλον  κάτοικος Σέλιανη/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος στο παρακάτω παρατιθέμενο Διάταγμα-κατάλογο και φαίνεται να έχει προταθεί και τιμηθεί με αργυρό.  «Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών.

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]. (Δεν αποκλείεται να είναι  Αγωνιστής Ανδριόπουλος Αναγνώστης)

Αναγνωστόπουλος ή Δοντοαναγνώστου  Δημήτριος κάτοικος Σέλιανη, ετών 50. Συμμετέχει στην ομαδική και επαναληπτική αίτηση 8 συμπατριωτών του και ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμέτοχής στις μάχες. Περισσότερα για τη αίτηση βλέπε στη μερίδα του Γ. Θέου. Το δε πιστοποιητικό, το οποίο υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης  και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, έχει ως εξής: «Ενδεικτικόν του Δημητρίου Δοντοαναγνώστου « Δια του παρόντος πιστοποιούμεν ότι ο Δημήτριος Δοντοαναγνώστου κάτοικος Σέλιανης του Δήμου Σπερχειάδος ετών 50 λαβών τα όπλα απ’ αρχής του 21 μέχρι τέλους, υπηρέτησεν στρατιωτικώς την πατρίδα υπό την οδηγίαν και άλλων οπλαρχηγών και ημών των υποφαινομένων και παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, εξ ων σημειούνται αι επισημότεροι, εις Ύπατη κατά των εντοπίων Οθωμανών και Ιμέρ Βρυώνη, εις Καλιακούδαν, εις Γιαννιτσού, εις Σάλωνα, εις το Κρυμμίδι κατά του Ιμπραήμ πασά εις την δια νυκτός έξοδον του Μεσολογγίου κατά του ιδίου…… Όθεν εις ένδειξιν των ανωτέρω, δίδεται το παρόν κατ’ αίτησίν του, ίνα χρησιμεύση όπου ανήκει. Εν Αγά 20 Ιανουαρίου 1844». Ενώ περιλαμβάνεται με α/α 285, σε ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών, Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της επίδοσης των αριστείων στους δικαιούχους. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 250, Φ. 248, Φ. 268]

[Ανδριόπουλος Θανάσης  κάτοικος  Σέλιανη/σιδερένιο/χάλκινο.  Ο ονομαστικός  κατάλογος Νο. 10/28-10-1843 τον περιλαμβάνει με α/α 27, μαζί με άλλους 30 αγωνιστές και φέρεται να προτείνεται το σιδερένιο αριστείο. Ενώ, ως Αθανάσιος Ανδριόπουλος, περιλαμβάνεται με α/α 460 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το «Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο»  και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου εγκρίνει και διεύθυνε  με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 191, Φ. 284, Φ 286]

[Ανδριόπουλος Ανδρίτζος Δ. κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Ανδριόπουλος Δημήτριος  κάτοικος  Σέλιανη/σιδερένιο/χάλκινο Ο ονομαστικός  κατάλογος Νο. 10/28-10-1843 τον περιλαμβάνει με α/α 29, μαζί με άλλους 30 αγωνιστές και φέρεται να προτείνεται για  το σιδερένιο αριστείο. Ενώ ως Μήτρος  Ανδριόπουλος, περιλαμβάνεται με α/α 459 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το «Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο», προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα αριστεία,   για χρήση της διανομής στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 191, Φ. 284, Φ 286]  

[Ανδριόπουλος Κότζης (Κώστας) κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο. Πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 9181/ Αθήνα 16/5/1844, με 354  Ασπροποταμήτες αγωνιστές.  Πιθανολογείται να  συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, επίσης Ασπροποταμήτη, και διαβιβάσθηκε προς το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο. Το Υπουργείο, την 1η Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο, με τους 354 προτεινόμενους αγωνιστές για χρήση της διανομής των αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα διπλώματα. Τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 285 και Φ. 286]

 [Ανδριτσόπουλος Δημήτριος Παναγιώτου κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 2 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196]

[Αποστολόπουλος  Παναγιώτης κάτοικος Σέλιανη /σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 21, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Αρχανιώτης Γεώργιος από Αρχάνι κάτοικος Σέλιανη. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο Νο 4171/14/21/6/1841  της Διοίκησης  Φθιώτιδας, πιθανόν κατάλογος αποστολής υποβληθέντων πιστοποιητικών προς τις εξεταστικές επιτροπές αριστείων. Ενώ, ο ίδιος περιλαμβάνεται, με α/α 163, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ως  Γ. Αρχανιωτάκης. Ο κατάλογος αυτός διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 71, Φ. 250]  

[Γεράνης Κώστ. κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284/490, Φ 286]

[Γιαμούλα Κωστή  κάτοικος Σέλιανη/Αργυρό, προύχων-Δημογέρων. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 3 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλα 42 άτομα από διάφορα χωριά και με την παρακάτω παρατιθέμενη απόφαση, ως προύχοντες -Δημογέροντες: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας,  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμον, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844» Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276]

Γιάτζος Νικόλαος, κάτοικος Σέλιανης/χάλκινο, ετών 80 υπαξιωματικός γ΄ τάξεως Α.π.Μ.Υ 5470. Υπέβαλε αίτηση ανταμοιβής στις 9 Ιουνίου 1865 και αναγνωρίστηκε με Δικαστική πράξη 7 Ιουνίου 1865 με μάρτυρες τους: Ι Παπαχρήστου και Γ Χολκέα. Έλαβε μέρος στις μάχες: Γιαννιτσούς, Υπάτης Καλιακούδας, Καγγελίων,  Καρπενησίου. Βασιλικών, Άμπλιανης, Νεοκάστρου και Διστόμου. Ν. Αντωνόπουλος].

 

[Γιαμούλαν Κώσταν εκ Σέλιανη/Αργυρό, προύχοντας Δημογέροντας. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με άλλους 42 αξιωματούχους από διάφορα χωριά,  οι οποίοι τιμήθηκαν με το Αργυρό Αριστείο. ΄Ήτοι: “Γραμματεία Στρατιωτικών .Απόφασις  /13 Μαρτίου

            Επί τη προτάσει της Ημετέρας  επί των Στρατιωτικών Γραμματεία, ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν  τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες και δημογέροντες των χωρίων των  εν καιρώ του υπέρ ανξαρτησίας της πατρίδος πολέμου. Έλαβον ενεργητικόν εις τας μάχας μέρος  επί κεφαλής των εγχωρίων των. Αθήνα τη 13 Μαρτίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 281] 1252059

 

[Γιουργούσης Γιάννης κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 389, σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Δημητρόπουλος Αθανάσιος Π. κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 8, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Δημητρόπουλος Δημήτριος Π. κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 9, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Δημητρόπουλος Ιωάννης κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 217, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Δοντόπουλος Αθανάσιος  κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 17, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Δοντάς Αναγν κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α/ 476 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 άτομα,  για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

Δοντοαναγγνώστου ή Αναγνωστόπουλος Δημήτριος. Βλέπε στη μερίδα, Αναγνωστόπουλος ή Δοντοαναγνώστου  Δημήτριος

[Δοντάν Αναστάσιον  κάτοικος Σέλιανη/ Αργυρό. Αναφέρεται σε ονομαστικό κατάλογο με α/α 18 με άλλους 70 Ρουμελιώτες αξιωματικούς, ήτοι:  «Υπουργείο των επί των Στρατιωτικών. Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα.

Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844:   «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος.  Αθήνα 22 Μαΐου 1844». Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220].

[Δοντόπουλος Δημήτριος κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο  Περιλαμβάνεται, με α/α 27, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ως Δημήτριος Δοντάς, Ο κατάλογος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Δοντάς Μήτρος Γ. κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 46, σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα, για τη χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Δοντόπουλος Ιωάννης  κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο.  Περιλαμβάνεται, με α/α 16, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 250].

[Δοντάς Γιάννος του Νικολάου κάτοικος Σέλιανης. Συμμετέχει στην ομαδική και επαναληπτική αίτηση 8 συμπατριωτών του και ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμέτοχής στις μάχες. Περισσότερα για τη αίτηση βλέπε στη μερίδα του Γ. Θέου. Το δε πιστοποιητικό, το οποίο υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης  και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, έχει ως εξής: «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι ο Γιάννος Δοντάς του Νικολάου ετών 44 από Σέλιανη Σπερχειάδος της Φθιώτιδος. Έλαβε από αρχής του 1821 τα όπλα ανά χείρας μέχρι τέλους. Υπηρέτησε την πατρίδα υπό την οδηγία και άλλων τότε οπλαρχηγών, ως και υπό την οδηγία των υποφαινομένων.  Παραβρέθηκε σε διάφορες μάχες, εξ ων σημειώνονται  οι επισημότερες: Υπάτης, Καλιακούδα,   Άμπλιανης,  Αετού,  Γιαννιτσούς, Σάλωνα, Κρεμμύδι κατά του Ιμπραήμ πασά, έξοδο  Μεσολογγίου και Αθήνας. Αγά 20 Ιανουαρίου 1844» Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία Φ 268]  

[Ζαχαρόπουλος  Πάνος  κάτοικος Λιάσκοβο/σιδερένιο  Περιλαμβάνεται, με α/α 31, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Ζήσης Ιωάννης κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 9 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196]

[Ζηρόπουλος Χρήστ. κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 487 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 περιλαμβανόμενα άτομα,  για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Ζήσιμος Γεώργιος κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο. Αναφέρεται με α/α 234  στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Ζήσιμος Γιάννης κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 471 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 περιλαμβανόμενα άτομα, για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Ζαμπίκου Κώστας Ιωάννου κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 10 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196]

[ΖάκαςΑθανάσιος κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 483, σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα, για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

ιάκας Δημήτριος  κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 222, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250].

[Θανασογιάννης Γεώργιος κάτοικος Σέλιανη /σιδερένιο  Περιλαμβάνεται, με α/α 25, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 250].

 [Θανασόγιαννο Κώστα κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται με α/α 484, σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα, για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

Θέου Γεώργιος ετών 38  κάτοικος Σέλιανη του Δήμου Σπερχειάδος. Υπέβαλε ομαδική   επαναληπτική αίτηση απονομής αριστείου και ατομικό  βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες.

«Εν Σέλιανη την 1 Φευρουαρίου 1841.  Προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της επικρατείας

Περί Χορηγήσεως αριστείων Εσωκλείστως 8 επαναληπτικών πιστοποιητικών

            Αν και οι υποφαινόμενοι παθόντες όλα τα δεινά κάτοικοι Σέλιανης του Δήμου Σπερχειάδος, ηγωνίσθημεν ενθέρμως και με διακαή ζήλο τον υπέρ ελευθερίας ιερόν αγώνα παθόντες όλα τα δεινά του καταστρεπτικού εκείνου επταετούς πολέμου, απ’ αρχής της επαναστάσεως μέχρι τέλους, και υποβάλλαμεν εγκαίρως και κατά το 1841, έτους τα ενδεικτικά εκδουλεύσεων μας εξητούντες την αποστολήν των ανηκόντων εις ημάς αριστείων, μ΄ όλα ταύτα δεν μας εστάλθησαν  εισέτι.

             Επειδή όμως ενδέχεται και να απολέσθησαν αύται, επαναλαμβάνομεν την περί τούτου αίτησίν μας, και επισυνάπτομεν νέα ενδεικτικά, των προς την πατρίδα στρατιωτικών εκδουλεύσεων μας, υπογεγραμμένα υπό των οπλαρχηγών του αγώνος Μ. Κοντογιάννη Συνταγματάρχου, και Ν. Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχου, εξαιτούμενοι την δικαιοσύνη της Β. Γραμματείας της Επικρατείας την απονομήν των ανηκόντων ημών εθνοσήμων προς αμοιβή των κατά του υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα στρατιωτικών εκδουλεύσεων μας, ίνα μη μείνομεν ηδικημένοι  και επί των λαμπροτάτων ημερών  της Σεπτεμβριανής μεταβολής.

            Εύελπις εις την επιτυχίαν της δικαιοτάτης αιτήσεώς μας, Υποσημειούμεθα ευσεβάστως. Υπογράφουν οι: Γ. Θέου, Ζαχαρης Θέου, Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, Γιάννος Νικολάου, Ιωάννης Μπούρας, Δήμος Ν, Τζιτζιλόνης, Δημήτριος  Δοντο αναγνώστης»  Τo δε πιστοποιητικό του παρατίθεται αμέσως:

« Δια του παρόντος Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι ο Γεώργιος Θέου κάτοικος Σέλιανης του Δήμου Καλλιαίων της επαρχίας Φθιώτιδος ετών 38, λαβών  τα όπλα υπηρέτησε ως στρατιωτικός από αρχής  έτος 1821 μέχρι τέλους. Υπηρέτησε υπό την οδηγία και άλλων τότε οπλαρχηγών, ως και ημών των υποφαινομένων. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης, Καλιακούδας, Άμπλιανης,  Αετού,  Γιαννιτσούς, Σάλωνα, Κρυμμύδι Πελοποννήσου, εις την δια νυκτός έξοδο του Μεσολογγίου κατά του Ιμπραήμ πασά ,  Αθήνας κατά του ιδίου  και σε άλλες.   Όθεν σε ένδειξη δίνομε το παρόν πιστοποιητικό για να χρησιμεύσει όπου ανήκει». Υπογράφουν οι: Μ & Ν. Κοντογιάννης .Επικύρωση των υπογραφών αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Αγά 20 Ιανουαρίου 1844.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 268]

Θέου Ζαχαρής  κάτοικος Σέλιανη ετών 40. Συμμετείχε στην ομαδική και επαναληπτική αίτηση 8 συμπατριωτών του και κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμέτοχής στις μάχες. Περισσότερα για τη αίτηση βλέπε στη μερίδα του Γ. Θέου. Το δε πιστοποιητικό, το οποίο υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης  και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, έχει ως εξής: « Δια του παρόντος Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι ο Ζαχαρίας Θέου κάτοικος Σέλιανης του Δήμου Καλλιαίων της επαρχίας Φθιώτιδος ετών 40, λαβών  τα όπλα υπηρέτησε ως στρατιωτικός από αρχής  έτος 1821 μέχρι τέλους. Υπηρέτησε υπό την οδηγία και άλλων τότε οπλαρχηγών, ως και ημών των υποφαινομένων. Παραβρέθηκε εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, εξ ών σημειούνται αι επισημότεροι,. Εις   Υπάτην κατά των εντοπίων Οθωμανών του Ιμέρ Βρυώνη, εις Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, εις  Άμπλιανη,  εις Αετόν, εις το Κρυμμύδι Πελοποννήσου κατά του Ιμπραήμ , εις την κατά του Κιουταή  έξοδον του Μεσολογγίου κατά του Ιμπραήμ πασά, εις Αθήνας κατά του ιδίου Ιμπραήμ επί της εκστρατείας υπό του αειμνήστου Καραϊσκάκη και σε άλλες……   Όθεν εις  ένδειξη των ανωτέρω δίδεται κατ’ αίτησίν του το παρόν,  ίνα τω  χρησιμεύση όπου ανήκει». Υπογράφουν οι: Μ & Ν. Κοντογιάννης .Επικύρωση των υπογραφών αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Αγά 20 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 268]

Ηλιόπουλος Κων/νος:  βλέπε Κόρδας Κώστας

[Ιωάννου Δήμος Παπά κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο Περιλαμβάνεται με α/α 2 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το Χάλκινο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196]

[Ιωάννου Παπα ή ΠαπαΙωάνου Δημήτριος κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 3 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196]

Ιωάννου Κώστας   κάτοικος Σέλιανη /χάλκινο. Στις 21-1-1843, ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302«…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  προτεινόμενος,  προτάθηκε για το χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245/30]

[Καλακούδας Κωνστ κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 462 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

αλύβας Δημήτριος  Παναγ κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 15, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Καλύβα Δημήτριον εκ Σέλιανης/Αργυρό, προύχων-Δημογέρων. Βρίσκεται καταχωρημένος  με α/α 4 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μα ζί με άλλα 42 άτομα (προύχωντες -Δημογέροντες) από διάφορα χωριά και : «Επί  τη προτάσσει της  ημετέρας επι την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμον, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επί  κεφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844»  Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276, Φ. 281]

[Καραγιωργόπουλος Κώστας κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 8 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196]

[Κασία;;  Αναστάσιος κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Xρηστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282]

[Κατζιμανη Χρήστον  κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος σε ονομαστικό κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλους 42 αριστειούχους, ήτοι:«Υπουργείο  Στρατιωτικών 22 Μαΐου  1844 Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου». Ενώ με προγενέστερο κατάλογο Νο. 8397/13-4-1844  του είχε χορηγηθεί το χάλκινο αριστείο. Δεν αποκλείεται να το κέρδισε το αργυρό αριστείο, ύστερα από προσφυγή. 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ. 284, Φ. 286]

[Κολοκυθας Δημητ. κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κολοκυθάς Χρίστος κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 480 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κόρδα Κώστα ή Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος κάτοικος Σέλιανη/Αργυρό. Υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου προς την επί των στρατιωτικών Γραμματεία της επικρατείας και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής ως Μπουλουξής, ήταν 53 ετών. Το πιστοποιητικό του μεταξύ άλλων αναφέρει:  

« Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι, ότι ο Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος ή Κόρδας ετών 53 υπηρέτησε την πατρίδα, λαβών τα όπλα από την αρχή  του αγώνα και μέχρι τέλους. Διετέλεσε, υπό την οδηγία του Γεωργίου Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών ως Μπουλουξής, έχοντας  πάντοτε υπό την οδηγία του είκοσι πέντε και άλλοτε τριάντα στρατιώτες. Παρευρέθη σε διάφορες μάχες, ήτοι: Υπάτης δύο φορές, Καλιακούδα, Άμπλιανη, Αετού,  Γιαννιτζούς, Καγγέλια, Αράχοβα,  Καρπενήσι και Μεσολογγίου»   Το πιστοποιητικό αναγνώρισης  υπογράφουν  οι Μ και Ν. Κοντογιάννης και Επικυρώνονται  οι υπογραφές από Δήμο Σπερχειάδος Ζουλούμη. Εν Αγά 8 Φεβρουαρίου 1844. Στον ονομαστικό  κατάλογο, 8397/13-4-1844,  τον οποίο συνέταξε, ο Ε Κοντογιάννης προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών τον πρότεινε και έλαβε το χάλκινο αριστείο. Όμως, όπως προκύπτει, ο εν λόγω αγωνιστής, σύμφωνα με το πιστοποιητικό του, έχοντας τις προϋποθέσεις, πιθανόν να διαφώνησε με το χάλκινο αριστείο και ίσως υπέβαλε ένσταση, με αποτέλεσμα το Υπουργείο  Στρατιωτικών, ύστερα από πρόταση του Υπουργού, στις 22 Μαΐου  1844, τον περιέλαβε σε ονομαστικό κατάλογο-Διάταγμα μαζί με άλλους 42 αξιωματικούς, οι οποίοι προτάθηκαν και τιμήθηκαν με το Αργυρό αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 220, Φ. 269, Φ. 284, Φ 286] 

[Κουβαράς Αναστάσιος κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 466 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Κουβαράς Γεώργιος κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 486 σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

 [Κούλης Γιάννης κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 218, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Κραβαρίτης Αναγνώστης κάτοικος Σέλιανη /σιδερένιο/Αργυρό. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. τον αναφέρει για σιδερένιο αριστείο. Τον Αναγνώστη  Κραβαρίτη κάτοικο Σέλιανης,  το  Υπουργείο  επί των Στρατιωτικών τον περιλαμβάνει σε κατάλογο-Διάταγμα  με άλλους 70 αριστειούχους αγωνιστές και προτάθηκε να τιμηθεί με αργυρό αριστείου, ήτοι:«Υπουργείο επί των στρατιωτικών

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου σε 70 άτομα. Απόφασις 16/ Ιουνίου 1844

«Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 22 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ. 250].

 

[Κραβαρίτης Χρήστος  κάτοικος  Σέλιανη/χάλκινο.  Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 10554-6-6-1844, μαζί με τον προηγούμενο αγωνιστή. των οπλαρχηγών: Ε. Κοντογιάννη και Γ Αινιάν, ο οποίος διαβιβάσθηκε προς επί των στρατιωτικών Γραμματεία, προτάθηκε να τιμηθεί με το χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 19-6-1844, εγκρίνει τον παραπάνω κατάλογο, με υπογραφή Π. Ί. Ρόδιου επί του ιδίου καταλόγου και επιστρέφεται στους ιδίους, για χρήση της επίδοσης στους προτεινόμενους. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 250, Φ. 286]

[Κουτσόπουλος Ανδρεούλας . κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 10, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Κουφάκην Αποστόλην κάτοικος Σέλιανη/Αργυρό. Το  Υπουργείο  επί των Στρατιωτικών τον περιλαμβάνει με α/α 27 σε κατάλογο-Διάταγμα  με άλλους 31 αριστειούχους αγωνιστές και προτάθηκε να τιμηθεί με αργυρό αριστείου, ήτοι: “Υπουργείο Στρατιωτικών Αθήνα τη 3 Ιουλίου 1844. 

“Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 31 άτομα.  Απόφασις 5/ Ιουλίου 1844

            Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίσαμεν και δατάττομεν τα εξής.

            Αον ευαρεστούμενοι να χορηγήσωμεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών έλαβον μέρος ενεργητικόν ει τας μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου.

            Βον Επί του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα 5 Ιουλίου 1844”  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]/1235217

[Κουφάκης;; Παναγιώτης Αποστόλη κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 1 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196]

[Κουτσόγιαννος Ανδρέας  κάτοικος  Σέλιανη/σιδερένιο. Ο ονομαστικός  κατάλογος Νο. 10/28-10-1843 τον περιλαμβάνει με α/α 28, μαζί με άλλους 30 αγωνιστές και φέρεται να τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 191]

Φ[Κοτσιαυδάκος Μήτρος κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 7 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196]

[Κωστόπουλος Γεώργιος κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 219, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Μενδρινόντας Ιωάννης κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Μετρνίκας Αποστόλης  κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 171, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ. 250].

[Μπούρας Γιάννης κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

Μπούρας Ιωάννης, κάτοικος  Σέλιανη του Δήμου Σπερχειάδος της Φθιώτιδας Συμμετείχε στην ομαδική και επαναληπτική αίτηση 8 συμπατριωτών του και κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμέτοχής στις μάχες. Περισσότερα για τη αίτηση βλέπε στη μερίδα του Γ. Θέου. Το δε πιστοποιητικό, το οποίο υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης  και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, έχει ως εξής: 

 « Διά του παρόντος πιστοποιούμεν ότι ο Ιωάννης Μπούρας κάτοικος Σέλιανης του Δήμου Σπερχειάδος ετών 40, εδούλευσεν στρατιωτικώς την πατρίδα, απ’ αρχής μέχρι τέλους  υπό την οδηγίαν και άλλων οπλαρχηγών και ημών των υποφαινομένων και παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, πολεμήσας γενναίως,  εις Ύπατη κατά των εντοπίων Οθωμανών και Ιμέρ Βρυώνη,  κατά του Σκόνδρα πασσά, εις Άμπλιανη, εις Αετόν, εις Γιαννιτζού, εις της Μονής Αγάθωνης εις το Κρυμμίδι κατά του Ιμπραήμ  και εις την υπό του Κιουταή πασσά πολιορκίαν του Μεσολογγίου και εις τας Αθήνας  κατά του ιδίου  Ιμπραήμ πασά , και εις την επί της εκστρατείας του αείμνηστου Καραϊσκάκη και λοιπάς μάχας………. .Όθεν εις ένδειξιν των ανωτέρω, δίδεται το παρόν κατ’ αίτησίν του, ίνα τω χρησιμεύση όπου ανήκει. Εν Αγά 30 Ιανουαρίου 1844»   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ 268]

[Παναγιώτου Αναγνώστου κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο με αριθμό 6836/28/4/1844, διευθύνθηκε από το επί των Στρατιωτικών Υπουργείο, επί Υπουργίας Π .Ι. Ρόδιου, προς τον Συνταγματάρχη Χριστόδουλο Χατζηπέτρου, με 244 χάλκινα αριστεία για διανομή στους δικαιούχους, όπως αυτά είχαν προταθεί. Πηγή: Γ. Α. Κ.-Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 282/26]

[Παπαγεωργίου Νικολός κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

 [Παπαγεωργίου Νικόλ κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Παπαδήμος Γιάννης κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Παπαδογάκο ή Παπαδόγιαννο;;;Καραδήμας κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[ΠαπαΙωάννου Δήμος κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 14, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 250].

[Παπανικολάου Γιάννο κάτοικος Σέλιανη/Αργυρό. Υπουργείο  Στρατιωτικών 22 Μαΐου  1844, Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττο μεν τα εξής:

Αον ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220, Φ. 287].

[Παπανικολάου Αναγνώστης κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 199, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250].

[Παπαχρίστου Ανδρίτζος κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]

[Παππαχρήστου Γιάννον κάτοικος Σέλιανη/Αργυρό. «Υπουργείο Στρατιωτικών Αθήνα τη 3 Ιουλίου 1844. 

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 31 άτομα. Απόφασις 5/ Ιουλίου 1844

            Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίσαμεν και δατάττομεν τα εξής.

            Αον ευαρεστούμενοι να χορηγήσωμεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών έλαβον μέρος ενεργητικόν ει τας μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου.

            Βον Επί του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα 5 Ιουλίου 1844»  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]

[Παπαχρήστου Γιάννος, αξιωματικός Α. π. Μ. Υ 5472. Κάτοικος Σέλιανη/ Αργυρό «Αίτηση ανταμοιβής στις 8 Ιουνίου 1865. Αναγνωρίζεται με δικαστική πράξη στις 7 Ιουνίου 1865 με μάρτυρες τους: Γιώργο Γιούτσιο, και Γεώργιο Χαλκέα ετών 80 Υπηρέτησε υπό τον Μ. Κοντογιάννη. Έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης, Βασιλικών, Γιαννιτσούς, Καρπενησίου, Καλιακούδας. Άμπλιανης, Διστόμου και Νεοκάστρου, Πήρε Αργυρό αριστείο. Φ 289 κ 58 (Ν. Αντωνόπουλος και Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 289].

[Σκουφάκης Αποστόλης κάτοικος Σέλιανη /σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 26, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Σπανός  Ανδρέας  κάτοικος Σέλιανη/Αργυρό.  Περιλαμβάνεται με α/α 2 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το αργυρό αριστείο. Ενώ ο ίδιος είναι γραμμένος και σε κατάλογο με άλλους 44  Δημογέροντες-προύχοντες από διάφορα χωριά και: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου, έλαβον ενερργητικόν εις α μάχας μέρος ως επί   κεφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844» Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196, Φ. 277, Φ. 281] 1252089

[Σπυρίδωνος Ιαννος κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 221, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Σπυρίδωνα Νικόλαον κάτοικος Σέλιανη/Αργυρό. Είναι καταχωρημένος σε κατάλογο με 31 αξιωματικούς και το: «Υπουργείο Στρατιωτικών Αθήνα τη 3 Ιουλίου 1844. 

“Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου ες 31 άτομα. Απόφασις 5/ Ιουλίου 1844

            Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίσαμεν και δατάττομεν τα εξής.

            Αον ευαρεστούμενοι να χορηγήσωμεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών έλαβον μέρος ενεργητικόν ει τας μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου.

            Βον Επί του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα 5 Ιουλίου 1844» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]1235217

[Σταθοδήμου Γιάννης κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π. Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Σταθοδήμου Κώστας κάτοικος Σέλιανη /σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 23, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

[Σταθοδήμου Σπύρ κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται σε ονομαστικό κατάλογο του οπλαρχηγού Ε. Κοντογιάννη, Νο. 8397/13-4-1844 προς το Επί των Στρατιωτικών Υπουργείο και προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των στρατιωτικών 19-6-1844, επί υπουργίας Π.Ι. Ρόδιου διεύθυνε, με ταυτάριθμο διαβιβαστικό τον κατάλογο με τα 623 προτεινόμενα άτομα: 210 χάλκινα και 413 σιδερένια αριστεία για διανομή των προτεινόμενων αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]

[Σπυρίδωνου Νικόλαος κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 24, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250

[Παππαγιάννην κάτοικος Σέλιανη/Αργυρό.  Το «Υπουργείο Στρατιωτικών Αθήνα τη 3 Ιουλίου 1844. 

“Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 31 άτομα. Απόφασις 5/ Ιουλίου 1844

            Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των στρατιωτικών αποφασίσαμεν και δατάττομεν τα εξής.

            Αον ευαρεστούμενοι να χορηγήσωμεν το αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικών έλαβον μέρος ενεργητικόν ει τας μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου.

            Βον Επί του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα 5 Ιουλίου 1844”  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220]1235217

[Παπαδήμον Δημήτριον  κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 161, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 250].

[Τζιτζιλώνης Δήμος του Αναγνώστου (Τσιτσιλώνης) κάτοικος Σέλιανη. Συμμετείχε στην ομαδική και επαναληπτική αίτηση 8 συμπατριωτών του και κατέθεσε ατομικό βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμέτοχής στις μάχες. Περισσότερα για τη αίτηση βλέπε στη μερίδα του Γ. Θέου. Το δε πιστοποιητικό, το οποίο υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ. και Ν. Κοντογιάννης  και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη, έχει ως εξής:  « Διά του παρόντος πιστοποιούμεν ότι ο Δήμος Αναγνώστου Τζιτζιλώνης Δ κάτοικος Σέλιανης του Δήμου Σπερχειάδος ετών 40, υπηρέτησεν στρατιωτικώς την πατρίδα, απ’ αρχής μέχρι τέλους  υπό την οδηγίαν και άλλων οπλαρχηγών και ημών των υποφαινομένων και παρευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχας, πολεμήσας γενναίως,  εις Ύπατη κατά των εντοπίων Οθωμανών και Ιμέρ Βρυώνη, εις Καλιακούδαν κατά του Σκόνδρα πασσά, εις Άμπλιανη, εις Αετόν,  εις Αράχοβα εις το Κρυμμίδι κατά του Ιμπραήμ  και εις την υπό του Κιουταή πασσά πολιορκίαν του Μεσολογγίου και εις τας Αθήνας, και εις πολλάς άλλας μάχας………. .Όθεν εις ένδειξιν των ανωτέρω, δίδεται το παρόν κατ’ αίτησίν του, ίνα τω χρησιμεύση όπου ανήκει. Εν Αγά 20 Ιανουαρίου 1844». Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Τσιτσιλώνης Ζαχαρίας κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 11, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250]. 

[Τσιτσιλώνης Ζαχαρίας κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Πιθανόν είναι δύο φορές γραμμένος. Περιλαμβάνεται, με α/α 12, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

 Φ. 286/235 (Δυσανάγνωστο επώνυμο) Ζαχαρίας κάτοικος Σέλιανη/χάλκινο . Αναφέρεται   στον ονομαστικό κατάλογο Νο. 8397/8 Μαρτίου 1844. τον οποίον συνέταξαν οι: Γ. Αινιάν,  Ε. Κοντογιάννης με 490 αγωνιστές από διάφορα χωριά, ως πληρεξούσιοι Φθιώτιδας και τον διαβίβασαν προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Το Υπουργείο επί των Στρατιωτικών εγκρίνει, και επιστρέφει τον κατάλογο στους πληρεξουσίους για τη χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων αριστείων. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 286]

[Τσιουράκης Κώστας κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 5 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196] 

Φ. 196/6 [Τζιουράκης  (Τσιουράκης) Γεώργιος κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 6 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ.Α.Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196]

[Τσόκαν Δημήτριον  κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 160, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο.    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

 [Φραγκόπουλος Μήτρος  κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται με α/α 4 σε ονομαστικό κατάλογο  στις 23-11-1843 των οπλαρχηγών: Χ, Περραιβό, Χ. Χατζηπέτρου, Γ. Δυοβουνιώτη, προς τη Β. Γραμματεία των Στρατιωτικών και προτάθηκε για να λάβει το σιδερένιο  αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 196]

[Χρήστου Νικόλαος Π.  κάτοικος Σέλιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 20, σε ονομαστικό κατάλογο Νο. 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 250].

Για να δείτε τα εκλογικά συμβάντα του 1843 στο χωριό πατήστε→Εδώ

«Η Έρευνα θα συνεχιστεί και ο κατάλογος θα συμπληρώνεται νέα ονόματα»

Ζητάμε την κατανόησή σας για τυχόν παραλείψεις και λάθη κατά την αντιγραφή των ονομάτων των αγωνιστών, από τους χειρόγραφους και πολλές φορές αχνούς και κατεστραμμένους  καταλόγους.

Οι τοπικοί ερευνητές, γνώστες των τοπικών επωνύμων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, σε περίπτωση μη σωστής απόδοσης.

Ευχαριστώ

Θωμάς Ζέρβας