Σκορλια-Αγωνιστες

Αγωνιστές Σκόρλια σήμερα Πτελέα του Δήμου Μακρακώμης

Αρχειακές εγγραφές και διοικητικές μεταβολές
Τα Σκόρλια: Βρίσκονται στα Δυτικά πρανή της   Όρθρης.  Ως Προεπαναστατικός διαλυμένος οικισμός, διατηρήθηκε και μετά το 1836, αλλά και μεταγενέστερα. «Ο Πουκεβίλ τα τοποθετεί ως «Σκόρλια» στο τμήμα «Πολιτοχώρια» του κτηματολογίου Πατρατζίκ με 10 σπίτια.
Ο Γιώργος Δημητρίου δημοσιογράφος ερευνητής, στα «Φθιωτικά Χρονικά» του 2006 με τίτλο «Πόλεις Κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα» γράφει: α/α 510 Σκόρλια Φθ. Προεπαναστατικός διαλυμένος οικισμός επί της Δυτικής Όρθρυος, οι κάτοικοί του οποίου δημιούργησαν την Πτελέα και της έδωσαν αρχικά το όνομα του χωριού τους. προεπαναστατικά ανήκε στα «Πολιτοχώρια» ενώ μετεπαναστατικά πάντα στο Δήμο Μακρακώμης.
 (476) Πτελέα Φθ.(Σκόρλια) Μετονομασία  Δ/μα. 17-7-1930 ΦΕΚ  251/1928. Αναφέρεται στην πρόθεση της Ρεντίνας ως «Σκορλιαριώταις» Είναι μετεπαναστατικός οικισμός που προήλθε από τη συνοίκηση των κατοίκων του χωριού Σκόρλια, της κώμης Κουκιά και του χωριδίου-κτήματος-Λεύκα. Συνοικισμός Μακρακώμης( 1836-1912).  Σήμερα Δ.Δ.Δ .Αγίου Γεωργίου με 345 κατοίκους.
Ο Βασίλης Σπανός, στο «1ο Συνέδριο Φθιωτικής Ιστορίας» που έγινε στις 3-4 Νοεμβρίου 2001 στο Κάστρο της Λαμίας, στην εισήγηση του με τίτλο: «Οι οικισμοί της Φθιώτιδας στην πρόθεση της μονής της Ρεντίνας» αναφέρει:
α/α 78 Σκορλιαριώταις;; ως σημερινά Σκόρλια της Μακρακώμης. Αναφέρεται  στα φ.187α- 187β με τους οικισμούς Ζεμιανή και Νεοχώρι. Στα φ.188α-201β και μεταγενέστερα των πρώτων
α/α 24 Ζεμιανή ή Ζημιανή, το σημερινό Δίκαστρο Τυμφρηστού, Αναφέρεται στα 187α-187β με τους οικισμούς Νεοχώρι και Σκορλιαριώτους. Στα φ.188α-201β, υπάρχουν γραφές μεταγενέστερες της πρώτης.
Μετά τον καθορισμό των συνόρων και την  οριστική αναγνώριση αυτών στο φρύδι της Όρθρυος  1832  και την αποχώρηση και του τελευταίου Τούρκου Στρατιώτου 1833. Το νεοσύστατο ελληνικό Κράτους με Βασιλικό Διάταγμα  1833 ΦΕΚ 3 1ο /1/1834 «Περί συστάσεως Δήμων»: Τα Σκόρλια, το Ροβολιάρι, η Τσούκα, η Βήτωλη, τα Θραψιμιώτικα Καλύβια, Η Βαρυμπόπη, το Λιτόσιλο, τα Γιαννιτσώτικα Καλύβια το Πλατύστομο, συγκρότησαν το Δήμο Μακρακώμης. Μαλιστα σε μια ανεπίσημη απογραφή που έγινε το 1835, κράτησε δύο χρόνια, ξεκίνησε το 1834 και τελείωσε το 1835, τα Σκόρλια είχαν 12 οικογένειες και 54 κατοίκους.
Αριστεία και διαδικασίες
Έγινε προσπάθεια να μεταφερθούν, όλοι οι αγωνιστές των χωριών που υπάρχουν στους στρατιωτικούς καταλόγους των Γενικών Αρχείων του Κράτους.  Να δώσουμε για αυτούς, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε έναν, προκειμένου να καταδειχθούν οι απέλπιδες προσπάθειες των απλών αγωνιστών, με σκοπό να τους απονεμηθεί το πολυπόθητο Εθνόσημο, αριστείο ή νομισματόσημο, σε αναγνώριση για τις προσφερθείσες υπηρεσίες τους προς την πατρίδα. Το οποίο, πέραν από την ηθική ικανοποίηση για τον απλό αγωνιστή, είχε  τιμητικές δημόσιες διακρίσεις, προικοδοτικά γραμμάτια για αγορά κτημάτων, υδρόμυλων κ.α
Με την έλευσή του το 1833 ο Όθωνας, θέλοντας να  κερδίσει την εύνοια των Ελλήνων, εξέδωσε βασιλικό διάταγμα με το οποίο,  προς τιμήν και επιβράβευση των αγωνιστών του 21, καθιερώθηκαν τα αριστεία εθνόσημα ή Νομισματόσημα, όπως ονομάσθηκαν. Είχαν σχήμα σταυρού. Από τη μια πλευρά έγραφαν «Τοις προμάχοις της πατρίδος» και από την άλλη «Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος». Συνοδεύονταν δε αυτά από ένα δίπλωμα. Το σταυρό με μια κυανή ταινία που τα συνόδευε. Οι βραβευθέντες αγωνιστές, στις επίσημες γιορτές τα φόραγαν στο στήθος.
Οι μεν αξιωματικοί έπαιρναν αργυρό, οι δε υπαξιωματικοί χάλκινο και οι στρατιώτες σιδερένιο. Οι κάτοχοί τους είχαν ως προνόμιο δημόσιες διακρίσεις και θέσεις, αλλά και προικοδοτήσεις με χρηματικά γραμμάτια, για αγορά χωραφιών, υδρόμυλων κ. ά.
Οι μεν αξιωματικοί έπαιρναν αργυρό, οι δε υπαξιωματικοί χάλκινο και οι στρατιώτες σιδερένιο.
Για να πάρουν όμως το νομισματόσημο ή αριστείο ή εθνόσημο έπρεπε, σύμφωνα με το Η΄ ψήφισμα της Εθνικής εθνοσυνέλευσης να έχουν συμπληρώσει το 30ον έτος της ηλικίας των.  Οπότε ο ενδιαφερόμενος απευθύνονταν στους  κατά τόπους τοπικούς οπλαρχηγούς ή σε όποιον υπηρέτησε κοντά του στην επανάσταση, εφ’ όσον ήταν στη ζωή, και ζητούσαν να τους δοθεί το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων-συμμετοχής στην επανάσταση. Σε αυτό έπρεπε να πιστοποιείται το όνομα, το επώνυμο, η καταγωγή, η διαμονή, οι μάχες που πήρε μέρος ο ενδιαφερόμενος, το  βαθμό που είχε, πόσους άνδρες είχε κάτω από τις δικές του διαταγές, αν ήταν βαθμοφόρος ή απλός στρατιώτης κ. ά.
Το πιστοποιητικό αυτό, έπρεπε πρώτα να επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής των εκδοτών,  από τον Δήμαρχο ή τον Δημαρχιακό πάρεδρο.   Στη συνέχεια το πιστοποιητικό αυτό ο αγωνιστής με μια αίτηση το κατέθετε στο Δήμο του, με την παράκληση να αποσταλούν προς τη Βασιλική Διοίκηση του Νομού και από εκεί να διαβιβασθεί προς την «Επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας»,   ώστε οι επιτροπές με βάση τα στοιχεία του πιστοποιητικού να εκδώσουν και τον ανάλογο  βαθμό και εθνόσημο.
Για τα εκλογικά συμβάντα του χωριού το 1843 →Εδώ

Αγωνιστές Σκόρλια  

Ονομαστικός κατάλογος αγωνιστών του 1821 Σκόρλια:

Αιτήσεις απονομής αριστείων, πιστοποιητικά εκδουλεύσεων, χορηγούμενα αριστεία και  σχετική αλληλογραφία

Φ 287 Μήτρος Γιαννόπουλος κάτοικος Σκόρλια, χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 66 σε κατάλογο με αριθμό 10411, αγωνιστών από διάφορα χωριά της  Φθιώτιδας, προς τον Γεώργιο Χατσηχρήστο, για τη χρήση της διανομής των αριστείων

«Εν Αθήναις 11 Ιουνίου 1844   Ελ. 12 Ιουνίου 1844 αριθ 10411

Περί Αριστείων                     Προς Το Υπουργείο των Στρατιωτικών

                   Οι επισυναπτόμενοι δύω περί αριστείων κατάλογοι ανηκόντων εις τον  Γεώργιον Χατζηχρήστον εξ Υπάτης, τα δε εις αυτούς αναφερόμενα αριστεία ενεκρίθησαν υπουργούντος του κυρίου Ανδρέου Λόντου.-

                   Ήδη οι επιφορτισθέντες ειδικώς παρά του μνησθέντος Γεωργίου Χ¨χρήστου παρουσιάζομεν αυτούς εις το Σ. των Στρατιωτικών Υπουργείον, εξαιτούμενοι παρ’ αυτού την απόδοσιν των εν αυτών εμπεριεχομένων 354 αριστείων.

Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

Μακρυγιάννης

Στο αριστερό μέρος του Διαβιβαστικού υπάρχει η σημείωση Εκ΄των αρχείων εσταλησαντ΄αριστσεία 14 Ιουνίου 1844». Ο προτεινόμενος λαμβάνει το προτεινόμενο από τον Γ. Χατσηχρήστο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. Φ287]

[Αθανάσιος Δημητρίου από Σκόρλια. Ο Αθ. Δημητρίου, στις 19 Ιουνίου 1839 υπέβαλε νέα ατομική αίτηση απονομής αριστείο, προς το Δήμαρχο Μακρακώμης, ήτοι:«Ο υποφαινόμενος Αθανάσιος Δημητρίου Γέννημα και  θρέμμα του χωρίου Σκόρλια του Δήμου Μακρακώμης της επαρχίας Φθιώτιδος, ετών είκοσι οκτώ, αναφέρομαι Κύριε Δήμαρχε, ότι, καθώς σας είναι και γνωστόν, και ο υποφαινόμενος απ’ αρχής του Ιερού αγώνος έλαβον τα όπλα υπέρ της ανεξαρτησίας της φίλης πατρίδας, υπηρετήσας στρατιωτικός και υπαξιωματικός υπό την οδηγίαν του Σπύρου Κοντογιάννη και Γεώργιο Δράκο και άλλων πολλών οπλαρχηγών. Διηύθυνα εγκαίρως εις τας εξεταστικάς επί των στρατιωτικών εκδουλεύσεων επιτροπάς, τα όσα πιστοποιητικά είχον, αλλά παρ’ ελπίδα δεν ηδεινήθην να λάβω και ο υποφαινόμενος ούτε το σιδηρούν εθνόσημον καθώς και οι λοιποί συναγωνιστές μου.

Διό και αναφέρομαι προς Υμάς, κατά συνέπειαν της υπό αριθμό 201 και από 1/13 Μαρτίου  εγκυκλίου της Βασιλ. επί των Στρατιωτικών Γραμματείας, ίνα ενεργήσητε ό, τι εκ των καθηκόντων σας.

            Υποσημειούμαι ευσεβάστως  

            Ο ευπειθέστατος  Αθανάσιος διμιτρίου»

Στο αριστερό περιθώριο της αίτησης του, η γραμματεία σημειώνει; «Δεν φέρεται»  Στις 22 9βρίου 1841 επανέρχεται με τρίτη ατομική αίτηση απονομής αριστείου προς το Δήμο Μακρακώμης και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων, προκειμένου ο Δήμος να τα διαβιβάσει αρμοδίως και ιεραρχικά. Ο Δήμος Μακρακώμης με Δήμαρχο τότε τον Κ.Α. Τσουκαλά. Στις 25 του ιδίου μήνα, διαβιβάζει τα εν λόγω έγγραφα προς την επί των Στρατιωτικών Γραμματεία της Επικρατείας και με την Παρατήρηση ότι «..εν τον ω διατελούμεν Δήμω δεν υπάρχει άλλος τι έχων αυτό το όνομα και δεν εκαταδικάσθη ποτέ εις τινά παρά του νόμου: 21 και 22 του Ποινικού Νόμου διαλαμβανομέμων εγκληματικών ποινών..»Το δε πιστοποιητικό του, που ακολουθεί, το υπογράφει ο Συνταγματάρχης Χρ. Περραιβός και το επικυρώνει ο εκτελών χρέη Δημάρχου Λαμίας, πάρεδρος Θ. Χατζηκωστόπουλος έχει ως εξής: «Ο παρών Αθανάσιος Δημητρίου από χωρίον Σκόρλια, επαρχία Υπάτης, υπηρέτησε στρατιωτικώς  υπέρ του ιερού της πατρίδας αγώνος, και υπέρ τα τρία έτη υπό την οδηγίαν ων του αειμνήστου στρατηγού Γεωργίου Δράκου Σουλιώτου. καθόλον αυτό το διάστημα εδείχθη ανδρείος εις τας μάχας, της Άμπλιανης, Πανασσάρης, Μετοχίου, και ΣκάλαςΣαλώνων. ευπειθής  εις το στρατηγόν και πιστός εις τα χρέη του.

          Γνωρίζων ως άνωθεν, την διαγωγήν του, παρακαλεσθείς  δε παρ’ αυτού επαφίνω εις χείρας του το παρόν  ιδιοχειροϋπόγραφον μου, διά να τω χρησιμεύση όπου ανήκει περί ανταμοιβήν των αγώνων του.

Εν Λαμία τη 20 Νοεμβρίου 1841 

          Υπογραφή

Συνταγματάρχης  Χρ Περραιβός»

Σε ξεχωριστό φύλλο εγγράφου σημειώνεται:  Από τα Αρχεία: Εστάλην το σιδηρούν αριστείον δια διαταγής 10580  Εν Αθήναις τη 7βρίου 1843. Υπάρχει και η υποβληθείσα αίτησής του από την 19ην Ιουνίου 1839. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία».  Φ. 116]

[Δημήτριος  Ιωάννου  από Σκόρλια. Στις  9 Ιανουαρίου 1844  οι οπλαρχηγοί: Γ Δυοβουνιώτης, Ν. Πανουριάς και ο Δημ.  Χατζίσκος συντάσσουν ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών. Ήτοι: «Οι υποφαινόμενοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν δια της παρούσης μας αναφοράς ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παραπόδας σημειωμένους πρόκριτους διαφόρων χωρίων της επαρχίας Φθιώτιδος οίτινες έλαβον μέρος εις τον υπέρ ελευθερίας αγώνα, υπέφεραν και εθυσίασαν  τα πάντα  (δυσανάγνωστες δυο λέξεις) το δικαίωμα να αξιωθώσι και ούτοι το Αργυρούν αριστείον, ύστερον , αφού κατώτεροί των περί ου ο λόγος κατόρθωσαν να το λάβωσι και να το φορώσι». Ακολουθούν τα ονόματα αγωνιστών από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας 24 για το Αργυρό Αριστείο, 11 για χάλκινα και 19 για  σιδερένια, μεταξύ των οποίων τα τέσσερα είναι για το χωριό Σκόρλια.Στις 10 Μαρτίου1844 Η ως άνω Γραμματεία διαβιβάζει προς το Δ. Χατζίσκο του υπό αριθμό 3466 ονομαστικό κατάλογο με 100 σιδερένια αριστεία για τη χρήση της διανομής στα σχετικά άτομα. Ο εν λόγω αγωνιστής παίρνει το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 230, Φ. 272].

[Ελευθέριος Ιωάννου, κάτοικος Σκόρλια του Δήμου Μακρακώμης. Στις 10 Νοεμβρίου 1841, από τη Βαρυμπόπη υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και συνημμένο το πιστοποιητικό εκδουλεύσεών του, το οποίο υπογράφουν οι: Μ. Και Ευαγγ. Κοντογιάννης και για το γνήσιο των υπογραφών των, πιστοποιεί ο Δημαρχιακός πάρεδρος Σπερχειάδος ν. Φλόρος. έχει ως εξής: «Πιστοποιείται παρά των υποφαινομένων εν συνειδήσει , ότι ο Κύριος Ελευθέριος Ιωάννου κάτοικος  Σκόρλια του Δήμου Μακρακώμης, υπηρέτησεν Στρατιωτικώς την πατρίδα με ένθερμον ζήλον, άμα εξεράγη ο υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας πόλεμος, έχων ικανούς, υπό την οδηγίαν του, παρευρεθείς εις τας εξής κατά των εχθρών διακρισίμους μαχας, εις την Υπάτην δις κατά των εντοπίων Οθωμανών, εις την Άμπλιανην κατά του Σκόνδρα πασά υπό την οδηγίαν του Νάκου ( Πανουργιά  ), εις το Κρεμίδι του Νεοκάστρου κατά του Ιμβραήμ πασά υπό την οδηγίαν των υποφαινομένων και λοιπάς κατωτέρας μάχας, τας συγκροτηθείσας μέχρι της εις την Ελλάδα αφίξεως του Ιωάννου Καποδίστρια. έδειξεν καθόλον το διάστημα γενναιότητα, εφάνει εις των αριστευσάντων αγωνιστών Ελλήνων. 

          Όθεν εις πίστωσιν των προς την πατρίδα εκδουλεύσεών του, επαφίωμεν προς αυτόν το παρόν πιστοποιητικόν, διά να τω χρησιμεύσει ανήκοντως.Εν Αγά 5 Νοεμβρίου» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 89 και Φ.134]

[Χρήστος Καρα(η)ς από Σκόρλια. Σιδερένιο.Στις 13 Ιουνίου 1840, υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου και βεβαιωτικό πιστοποιητικό στις μάχες, προς την επί των Στρατιωτικών  Βασιλικήν Γραμματείαν της Επικρατείας, διά μέσω του Δήμου του, προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν προς τις εξεταστικέ επιτροπές για την έκδοση του αριστείου του.Η αίτησή του έχει ως εξής: «Ο υποφαινόμενος αυτόχθων κάτοικος του χωρίου Σκόρλια, του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, τριάκοντα πέντε την ηλικίαν. Στρατιωτικός εν αείποτε δια της από 15 Ιουνίου Π.ε. προς το Δήμο Μακρακώμης αναφοράς μου, ως ετέθη και υπόψιν σας αρκούντως εξεφράσθην, τας κατά του υπέρ της ανεξαρτησίας Ιερόν αγώνα εκδουλεύσεις μου, και απήτουν την αμοιβήν αυτού του οποίου μοι ανήκει εθνόσημον, τούτο λοιπόν Β. Γραμματεία αναμένον στιγμή τη στιγμή την απόλαυσιν το τοιούτον και παρά πάσιν προσδοκίαν έλαβον τη υπ’ αριθ. 28 Διαταγήν του Δημάρχου Μακρακώμης εκδοθείσαν συνεπεία της υπ’ αρίθ.6199, της Βασιλικής Διοικήσεως εις ην με λύπην μου εθεώρησα την Β. αύτην Γραμματεία διά της υπ’ αρίθ.11714 και 12787 διαταγήν της μου ζητεί και τούτο, ως μη όντος του ονόματός μου σημειούμενον εις το Μητρώον των αριστείων. μου χορηγεί δε την άδειαν να αποδείξω διά πιστοποιήσεως το οποίον έχω δικαίωμα διά την απολαβήν αριστείου.

          Β*. Γραμματέ(εί)α Τα αγνά και ειλικρινή αποδεικτικά και πιστοποιητικά μου έθεσα κατά το έτος 1836 διά του Διοικητού Φθιώτιδος υπ’ όψιν της επί των αριστείων επιτροπής συνοδευόμενα και με λεπτομέρεια των εκδουλεύσεών μου έκθεση μου, αλλ’ επειδή πιθανόν να παρέπεσαν ταύτα, συμμορφούμενος με την έννοιαν της ανωτέρω του Δημάρχου Διαταγής, να θέσω και αυθις υπ’ όψιν της Β. ταύτης  Γραμματείας εν πιστοποιητικόν του Συνταγματάρχου Κ. Χ, Περραιβού, και να την παρακαλέσω όπως λαβούσα πάντα δικαιοσύνης τιμήσει και τον υποφαινόμενον  παλαιόν υπέρ Πατρίδος αγωνιστήν και ευπειθή της Α. Μ. Υπηκόου με το ανάλογο των εκδουλεύσεων μου αριστείον……»

Στο αριστερό μέρος της αίτησής του αναγράφεται η εξής παρατήρηση: «εκ του Αρχείου να συμμορφωθή με τη υπ’ αρίθ. 204  εγγύκλιον Αθήνα…» Το δε πιστοποιητικό του έχει ως εξής: «Ο παρών Χρήστος Καράς από χωρίον Σκόρλια, επαρχία Υπάτης, υπηρέτησε στρατιωτικώς  υπέρ του ιερού της πατρίδας αγώνος, και υπέρ τα τρία έτη υπό την οδηγίαν ων του αειμνήστου στρατηγού Γεωργίου Δράκου Σουλιώτου. καθόλον αυτό το διάστημα εδείχθη ανδρείος εις τας μάχας, της Άμπλιανης, Πανασσαρης, Μετοχίου, και Σκάλας Σαλώνων. ευπειθής  εις το στρατηγόν και πιστός εις τα χρέη του.

          Γνωρίζων ως άνωθεν, την διαγωγήν του, παρακαλεσθείς  δε παρ’ αυτού επαφίνω εις χείρας του το παρόν  ιδιοχειροϋπόγραφον μου, διά να τω χρησιμεύση όπου ανήκει προς ανταμοιβήν των αγώνων του.

Εν Λαμία 4  Μαΐου 1843 

            Υπογραφή

Συνταγματάρχης  Χρ Περραιβός»

Στις 22 Νοεμβρίου 1841,  ο Χρ. Καράς επανέρχεται με νέα αίτηση απονομής αριστείου προς το Δήμο Μακρακώμης , ακολουθώντας την ίδια πάντα διαδικασία. Εις το διαβιβαστικό έγγραφο του Δήμου Μακρακώμης αριθ. 728/479/ 25 9βρίου 1841 σημειώνεται: Εστάλη το Σιδερούν αριστείον. δια διαταγής 10580 Αθήνα 28 Αυγούστου 1843. Ο Χρήστος Καρής είναι γραμμένος στους  ίδιους  καταλόγους με  με τον Δημήτριο Ιωάννου και συστήνεται και λαμβάνει σιδερένιο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ Φ 216, 230 ,272.Αριστεία

Φ 274  Χρήστος Καράς από Ευρυτανία κάτοικος Σκόρλια  με  Χάλκινο αριστείο. Είναι γραμμένος με α/α 59 σε κατάλογο με 120  Ευρυτάνες, ο οποίος  στις 7 Μαρτίου του 1844. διαβιβάζεται στη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους Σημείωση: Υπάρχει πολύ περισσότερη αλληλογραφία για τον Καρή ή Καρά. Υπάρχει πιθανότητα να είναι άλλο πρόσωπο ή επειδή αργούσε να του σταλεί το αριστείο να κατέφυγε στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Ευρυτανία. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.274]

Φ 230 Δημήτριος Κατζιαβριάς  από Σκόρλια Σιδερενιο . Στις  9 Ιανουαρίου 1844  οι οπλαρχηγοί: Γ Δυοβουνιώτης, Ν. Πανουριάς και ο Δημ.  Χατζίσκος συντάσσουν και υπογράφουν ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών. Ήτοι: «Οι υποφαινόμενοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν δια της παρούσης μας αναφοράς ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παραπόδας σημειωμένους πρόκριτους διαφόρων χωρίων της επαρχίας Φθιώτιδος οίτινες έλαβον μέρος εις τον υπέρ ελευθερίας αγώνα, υπέφεραν και εθυσίασαν  τα πάντα  (δυσανάγνωστες δυο λέξεις) το δικαίωμα να αξιωθώσι και ούτοι το Αργυρούν αριστείον, ύστερον , αφού κατώτεροί των περί ου ο λόγος κατόρθωσαν να το λάβωσι και να το φορώσι». Ακολουθούν τα ονόματα αγωνιστών από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας 24 για το Αργυρό Αριστείο, 11 για χάλκινα και 19 για  σιδερένια, μεταξύ των οποίων τα τέσσερα είναι για το χωριό Σκόρλια.Στις 10 Μαρτίου1844 Η ως άνω Γραμματεία διαβιβάζει προς το Δ. Χατζίσκο του υπό αριθμό 3466 ονομαστικό κατάλογο με 100 σιδερένια αριστεία για τη χρήση της διανομής στα σχετικά άτομα. Ο εν λόγω αγωνιστής παίρνει το προτεινόμενο Αριστείο. Ενώ με τον Φ. 287 των ΓΑΚ και του περιεχομένου καταλόγου 10411, ο οποίος διαβιβάζεται προς τον Γ, Χατσηχρήστο, προτείνεται και λαμβάνει Χάλκινο αριστείο. Βλέπε: Μήτρο Κουτζκόπουλο, Ελ. Φρονημόπουλου, Μητρου Γιαννόπουλου και Κ Στεφανή. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 230 , 272.και 287 Αριστεία

Φ 287 Κώστας Κιτζόπουλος  κάτοικος Σκόρλια, χάλκινο, Είναι γραμμένος με α/α 70 του φακέλου 287 των ΓΑΚ και του περιεχομένου καταλόγου 10411, ο οποίος διαβιβάζεται προς τον Γ, Χατσηχρήστο, προκειμένου να λάβει το προτεινόμενο σπό τον ίδιον  Χάλκινο αριστείο. Βλέπε: Μήτρο Κουτζκόπουλο, Ελ. Φρονημόπουλου, Μητρου Γιαννόπουλου και Κ Στεφανή, Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ . 287 Αριστεία

Φ 230 Κώστας Κλέτζα(ο)ς  από Σκόρλια, Χάλκινο.   Στις 25 9βρίου 1841,από τη Βαρυμπόπη υπέβαλε ατομική αίτηση απονομής αριστείου προς το Δήμο Μακρακώμης και το πιστοποιητικό το, με την παράκληση να διαβιβασθούν αυτά αρμοδίως και ιεραρχικά. Ο Δήμος Μακρακώμης, δημαρχεύοντος του Κ.Α Τσουκαλά, αυθημερόν διαβίβασε αυτά  προς την Βασιλική Διοίκηση Φθιώτιδος για τα περαιτέρω. Στην αίτησή του εκφράζει παράπονα διότι ενώ έχει και παλιότερα αναφέρθη στις εκδουλεύσεις του προς την πατρίδα μέχρι με το πιστοποιητικό του, αλλά μέχρι  τώρα δεν έχει δικαιωθεί. Τα πιστοποιητικό του το υπογράφει π Συνταγματάρχης Χρ. Περραιβός και επικυρώνεται από τον δημαρχιακό πάρεδρο Λαμίας, Θ. ΧατζηΚωστόπουλος, και έχει ως εξής: «Ο παρών Κώστας Κλέτζας από χωρίον Σκόρλια, επαρχία Υπάτης, υπηρέτησε στρατιωτικώς  υπέρ του ιερού της πατρίδας αγώνος, και υπέρ τα τρία έτη υπό την οδηγίαν ων του αειμνήστου στρατηγού Γεωργίου Δράκου Σουλιώτου. καθόλον αυτό το διάστημα εδείχθη ανδρείος εις τας μάχας, της Άμπλιανης, Πανασσαρης, Μετοχίου, και ΣκάλαςΣαλώνων. ευπειθής  εις το στρατηγόν και πιστός εις τα χρέη του.

          Γνωρίζων ως άνωθεν, την διαγωγήν του, παρακαλεσθείς  δε παρ’ αυτού επαφίνω εις χείρας του το παρόν  ιδιοχειροϋπόγραφον μου, διά να τω χρησιμεύση όπου ανήκει προς ανταμοιβήν των αγώνων του.

Εν Λαμία 21 Νοεμβρίου 1841 

           Υπογραφή

Συνταγματάρχης  Χρ Περραιβός»

Βρίσκεται και αυτός γραμμένος στου καταλόγους των Δυοβουνιώτη, Ν.  Πανουριά και Δημ.  Χατζίσκο καθώς και της Γραμματείας των Σρατιωτικών που στέλνεται στο Δ. Χατζίσκο  για διανομή των αριστείων, μαζί με τον Χρ. Καρά ή Καρή ,Κ. Κλέτζο, Δημήτριο Ιωάννου και Ν. Μπαλαγιάννη  Με τον Φ 287 των ΓΑΚ είναι Γραμμένος με α/α 58 με τον οποίο συστήνεται από το Γ Χατχηχρήστο για χάλκινο με ταυτόχρονη έγκριση από το Υπουργείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 116, Φ. 230, Φ. 272, Φ. 287]

Φ 287   Μήτρος ή (Κώστας;)  Κουτζικόπουλος κάτοικος Σκόρλια, χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 68 σε κατάλογο με αριθμό 10411, αγωνιστών από διάφορα χωριά της  Φθιώτιδας, προς τον Γεώργιο Χατσηχρήστο, για τη χρήση της διανομής των αριστείων

«Εν Αθήναις 11 Ιουνίου 1844   Ελ. 12 Ιουνίου 1844 αριθ 10411

Περί Αριστείων                     Προς Το Υπουργείο των Στρατιωτικών

                   Οι επισυναπτόμενοι δύω περί αριστείων κατάλογοι ανηκόντων εις τον  Γεώργιον Χατζηχρήστον εξ Υπάτης, τα δε εις αυτούς αναφερόμενα αριστεία ενεκρίθησαν υπουργούντος του κυρίου Ανδρέου Λόντου.-

                   Ήδη οι επιφορτισθέντες ειδικώς παρά του μνησθέντος Γεωργίου Χ¨χρήστου παρουσιάζομεν αυτούς εις το Σ. των Στρατιωτικών Υπουργείον, εξαιτούμενοι παρ’ αυτού την απόδοσιν των εν αυτών εμπεριεχομένων 354 αριστείων.

Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

Μακρυγιάννης

Στο αριστερό μέρος του Διαβιβαστικού υπάρχει η σημείωση: Εκ΄των αρχείων εσταλησαντ΄αριστσεία 14 Ιουνίου 1844» Ο προτεινόμενος λαμβάνει χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 287]

Φ 220 Γεώργιον Λιανόν. από Σκόρλια. Αργυρό Ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος σε κατάλογο του υπουργείου των Στρατιωτικών 10 Μαΐου 1844,περί χορηγήσεως αργυρών αριστείων σε 14 άτομα:

«Απόφασις    Επί τη προτάσει του ημετέρου υπουργού επί των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:  Αον Ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν τα αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπλήρωσαν τα καθήκοντα αξιωματικών έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πόλεμον». Στον ίδιο κατάλογο και  κάτω από τον ίδιον χωρίς να σημειώνεται καταγωγή είναι γραμμένα: Μιμίκον Πετρ. Κοντακση ,  Ιωάννη Τσάβα και Γεώργιον Λιαση. Για τους ανωτέρω ισχύουν ό, τι και για το Γ. Λιανόν. Βλέπε ψηφιακό έγγραφο στο τέλος. Μόνο ένας τοπικός ερευνητής μπορεί να δώσει την απάντηση, αν οι ανωτέρω ανήκουν στα Σκόρλια. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 220]

Φ 272 Νικόλαος Μπαλαγιάννης από Σκόρλια Σιδερένιο. Στις  9 Ιανουαρίου 1844  οι οπλαρχηγοί: Γ Δυοβουνιώτης, Ν. Πανουριάς και ο Δημ.  Χατζίσκος συντάσσουν ονομαστικό κατάλογο αγωνιστών. Ήτοι: «Οι υποφαινόμενοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν δια της παρούσης μας αναφοράς ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας τους παραπόδας σημειωμένους πρόκριτους διαφόρων χωρίων της επαρχίας Φθιώτιδος οίτινες έλαβον μέρος εις τον υπέρ ελευθερίας αγώνα, υπέφεραν και εθυσίασαν  τα πάντα  (δυσανάγνωστες δυο λέξεις) το δικαίωμα να αξιωθώσι και ούτοι το Αργυρούν αριστείον, ύστερον , αφού κατώτεροί των περί ου ο λόγος κατόρθωσαν να το λάβωσι και να το φορώσι». Ακολουθούν τα ονόματα αγωνιστών από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας 24 για το Αργυρό Αριστείο, 11 για χάλκινα και 19 για  σιδερένια, μεταξύ των οποίων τα τέσσερα είναι για το χωριό Σκόρλια. Στις 10 Μαρτίου1844 Η ως άνω Γραμματεία διαβιβάζει προς το Δ. Χατζίσκο του υπό αριθμό 3466 ονομαστικό κατάλογο με 100 σιδερένια αριστεία για τη χρήση της διανομής στα σχετικά άτομα. Ο εν λόγω αγωνιστής λαμβάνει το προτεινόμενο Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ 230, Φ. 272]

Φ 274 Παπαδημήτρης από Σκόρλια με  Χάλκινο αριστείο. Είναι γραμμένος με α/α 91 σε κατάλογο με 120  Ευρυτάνες, ο οποίος  στις 7 Μαρτίου του 1844. διαβιβάζεται στη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.274]

Φ274  Παπά δήμου από Σκόρλια με  Χάλκινο αριστείο. Είναι γραμμένος με α/α 90 σε κατάλογο με 120  Ευρυτάνες, ο οποίος  στις 7 Μαρτίου του 1844. διαβιβάζεται στη Διοίκηση Ευρυτανίας για χρήση της διανομής των αριστείων στους δικαιούχους. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 274]

Φ 285 Ελευθέριος Σκορλιώτης πιθανή καταγωγή από  Ασπροπόταμο  κάτοικος Σκόρλια/χάλκινο. Στις 16 Ιανουαρίου 1844, ο Ασπροποταμίτης Σνταγματάρχης, Χριστόδουλος Χατζηπέτρου, διαβιβάζει ονομαστικό κατάλογο με 354 Ασπροποταμίτες που δια μένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και συστήνει διάφορα για αυτόν χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, εγκρίνει και διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο Ασπροποταμιτών προς τον ιδιον για χρήση της διανομής των προτεινόμενων αριστείων στους προτεινόμενους. παραθέτουμε τοΔιαβιβαστικό του Υπουργείου

Αριθ, 9181                        Βασίλειον της Ελλάδος

Υπουργείον των Στρατιωτικών

          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον. Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα Αθήνα την16  Ιουνίου 1844

Ο Υπουργός  Π. Ι . Ρόδιος Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.  285 και Φ. 286].

Φ 285 [Δημήτιος Στεφανής πιαθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Σκόρλια χάλκινο. Στις 16 Ιανουαρίου 1844, ο Ασπροποταμίτης Σνταγματάρχης, Χρηστ. Χατζηπέτρου, διαβιβάζει ονομαστικό κατάλογο με 354 Ασπροποταμίτες που δια μένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας και συστήνει διάφορα για αυτούς αριστεία.

Το Υπουργείο των Στρατιωτικών διαβιβάζει ταυτάριθμο κατάλογο Ασπροποταμιτών προς:

Αριθ, 9181                        Βασίλειον της Ελλάδος

Υπουργείον των Στρατιωτικών

          Προς τον Συνταγματάρχην Κον Χρηστοδ Χατζηπέτρον

Σας διευθύνομεν εσωκλείστως ονομαστικόν κατάλογον 354 αριστειούχων συστηθέντων παρ’ υμών, με τ’ ανήκοντα 134 χάλκινα και 220 σιδηρά αριστεία, Ταινίας και Διπλώματα δια να τα διανείμετε εις τα σχετικά άτομα

Αθήνα την16  Ιουνίου 1844

Ο Υπουργός  Π. Ι . Ρόδιος  Ο  υποφαινόμενος συστήνεται και  λαμβάνει χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.  285 και Φ.  286]

Φ 285 Ιωάννης Στεφανής πιθανή καταγωγή  από Ασπροπόταμο κάτοικος Σκόρλια χάλκινο   Το ίδιο με του δύο προηγούμενους Αγωνιστές. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ.256 και 286]

Φ 287 Κώστας Στεφανής κάτοικος Σκόρλια Χάλκινο. Είναι γραμμένος με α/α 67, στον ίδιο κατάλογο με αριθμό 10411 του Γ. Χατζηχρήστου μαζί με τον επόμενο αγωνιστή και άλλους πέντε Σκορλιώτες και λαμβάνει το προτεινόμενο από το ίδιο χάλκινο αριστείο. Λεπτομέρειες στον Ε. Φρονημόπούλο.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 287]

 

Φ 287 Ελευθ. Φρονημόπουλος κάτοικος Σκόρλια/χάλκινο Είναι γραμμένος σε κατάλογο με αριθμό 10411, αγωνιστών από διάφορα χωριά της  Φθιώτιδας με α/α 64, προς τον Γεώργιο Χατσηχρήστο, για τη χρήση της διανομής των αριστείων

«Εν Αθήναις 11 Ιουνίου 1844   Ελ. 12 Ιουνίου 1844 αριθ 10411

Περί Αριστείων                     Προς Το Υπουργείο των Στρατιωτικών

                   Οι επισυναπτόμενοι δύω περί αριστείων κατάλογοι ανηκόντων εις τον  Γεώργιον Χατζηχρήστον εξ Υπάτης, τα δε εις αυτούς αναφερόμενα αριστεία ενεκρίθησαν υπουργούντος του κυρίου Ανδρέου Λόντου.-

                   Ήδη οι επιφορτισθέντες ειδικώς παρά του μνησθέντος Γεωργίου Χ¨χρήστου παρουσιάζομεν αυτούς εις το Σεβαστόν. των Στρατιωτικών Υπουργείον, εξαιτούμενοι παρ’ αυτού την απόδοσιν των εν αυτών εμπεριεχομένων 354 αριστείων.

              Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

Μακρυγιάννης

Εκ΄των αρχείων εσταλησαντ΄αριστσεία 14 Ιουνίου 1844» Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία». Φ. 287]

Η  έρευνα των ονομάτων συνεχίζεται