Στυρφακα-Αγωνιστες 1821

Κατάλογος αγωνιστών του 21 Στύρφακα

Αιτήσεις, πιστοποιητικά, αριστεία

Η παρούσα μου έρευνα, για τα αριστεία τιμής στους Αγωνιστές του 1821, έρχεται σαν συμπλήρωμα στην πληθώρα των ιστορικών βιβλίων[1]  παλαιοτέρων συμπατριωτών μας. Ιστορικά βιβλία που εκδόθηκαν πριν από πολλά χρόνια και σήμερα  θεωρούνται, από τα σπανίζοντα στην αγορά του Βιβλίου. Για το σκοπό της έρευνάς μου, στην αρχή απευθύνθηκα στα «Γενικά Αρχεία του Κράτους» με καθημερινές επισκέψεις στο Αναγνωστήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ. Α. Κ, και με τη βοήθεια του άρτια καταρτισμένου προσωπικού, κατάφερα να έχω ένα σημαντικό όγκο, από τα ψηφιοποιημένα σήμερα έγγραφα, σε φωτοαντίγραφα για διάφορα θέματα του αρχικού μου σκοπού.  «Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη της Ν. Γιαννιτσού».

Για περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες απονομής αριστείων ►Εδώ

Καταγράφτηκαν  33 Αγωνιστές  που πήραν μέρος στη επανάσταση του 1821, από  του χωριό  εκ των οποίων:

► 9  τιμήθηκαν με χάλκινο αριστείο , ως υπαξιωματικοί.

►  23  τιμήθηκαν με σιδερένιο, ως στρατιώτες. Όμως  κάποιοι από αυτούς δεν χαρακτηρίζονται ή δεν το είχαν λάβει

Ο ονομαστικός κατάλογος Αγωνιστών του χωριού που ακολουθεί περιλαμβάνει: Αιτήσεις απονομής αριστείων, βεβαιωτικά  πιστοποιητικά συμμετοχής ή εκδουλεύσεων, τιμητικά αριστεία ή εθνόσημα, βαθμολογίες, ονόματα οπλαρχηγών, μάχες-τοπωνύμια που πολέμησαν με ποιους και εναντίον ποιων ή ονόματα οπλαρχηγών κατά αξιωματούχων Οθωμανών κ. ά. 

Κατάλογος αγωνιστών του 1821  Στύρφακα Φθιώτιδας

[Κώστ Ακρίδος κάτοικος Στύρφακα/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και διαβιβάσθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 12 Ιουνίου 1844, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 80 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με σιδερένιο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ 286]  

[Γεώργιος Αντωνίου από Στύρφακα. Στις 13 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς τον Δήμο Μακρακώμης με την παράκληση αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως και ιεραρχικά, με την παρατήρηση, ότι ενώ είχε υποβάλει αυτά και παλαιότερα, «..κατα διστυχίαν όμως μέχρι σήμερα στερούμε αυτό (αριστείο) δια ταύτα τα αναγγέλνο εν τη παρούση μου κατ’ επανάκαψιν..». Το δε συνημμένο πιστοποιητικό του, το υπογράφουν ο Μ και Ν Κοντογιάννης και το επικυρώνει για το γνήσιο των υπογραφών,ο Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ Ζουλούμης. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 259]  

[Αθανάσιος Αργύρης* πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Στύρφακα-χάλκινο Είναι  γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές Ασπροποταμίτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο Κατάλογος συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου και διαβιβάσθηκε προς του Υπ. των Στρατιωτικών. Ο Αθανάσιος Αργύρης συστήνεται να λάβει χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο εγκρίνει και διαβιβάζει τον παραπάνω κατάλογο στον ίδιο για τη χρήση της διανομής  των: 134 χάλκινων και 220 σιδερένιων  αριστείων.  Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με το Χάλκινο αριστείο .   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]   

[Ιωάνν. Αθανασίου  Αργύρης. κάτοικος Στύρφακα/σιδερένιο. Στις   9 Ιαν. 1844  ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών, ο οποίος   στέλνεται προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας  και προτείνεται να του Χορηγηθεί το σιδερένιο αριστείο χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Ο κατάλογος Υπογράφεται από:  Γ. Διοβουνιώτη, Ν.  Πανοριάς και Δημ. Χατζίσκος. Το Υπουργείο διαβιβάζει προς τον Δ, Χατζίσκο μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδας, ονομαστικό κατάλογο, προκειμένου αυτά να διανεμηθούν στους ενδιαφερομένους.  Ο ίδιος  παίρνει το προτεινόμενο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 230, Φ. 272]   

[Κωστ. Γαλίκος κάτοικος Στύρφακα σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου του ιδίου έτους, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 70 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

[Ιωάννης Δεματάς κάτοικος Στύρφακα σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου του ιδίου έτους, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 77 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

[Αθανάσιος Δημτζίου; κάτοικος Στύρφακα σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου του ιδίου έτους, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 67 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

Χρίστ.Καλαμποκάς κάτοικος Στύρφακα σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου του ιδίου έτους, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 79 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.        Πηγή:  Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

 [Τριανταφυλλος Καπνιάς από Στύρφακα-χάλκινο. Είναι γραμμένος κατάλογο με α/α 184, τον οποίο συνέταξε ο Γ. Χατχζηχρήστου από Υπάτη, με επικεφαλίδα: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι».

«Εν Αθήναις 11 Ιουνίου 1844   Ελ 12 Ιουνίου 1844 αριθ 10411

Περί Αριστείων                     Προς Το Υπουργείο των Στρατιωτικών

                   Οι επισυναπτόμενοι δύω περί αριστείων κατάλογοι ανηκόντων εις τον  Γεώργιον Χατζηχρήστον εξ Υπάτης, τα δε εις αυτούς αναφερόμενα αριστεία ενεκρίθησαν υπουργούντος του κυρίου Ανδρέου Λόντου.-

                   Ήδη οι επιφορτισθέντες ειδικώς παρά του μνησθέντος Γεωργίου Χ¨χρήστου παρουσιάζομεν αυτούς εις το Σ. των Στρατιωτικών Υπουργείον, εξαιτούμενοι παρ’ αυτού την απόδοσιν των εν αυτών εμπεριεχομένων 354 αριστείων.

Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

Ι. Μακρυγιάννης».

 Λαμβάνει χάλκινο. Δεν αποκλείεται ο υποφαινόμενος να είναι το ίδιο ή συγγενικό πρόσωπο με τον αμέσως επόμενο[2]. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287]  

[Τριανταφ. Καπνιάς κάτοικος Στύρφακα/χάλκινο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου του ιδίου έτους, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 63 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

[Κώστας Τριανταφύλλου Καπνιάς κάτοικος Στύρφακα σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου του ιδίου έτους, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 65 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

[Παύλος Τριντάφυλλου Καπνιάς κάτοικος Στύρφακα σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου του ιδίου έτους, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 64 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

[Καραγιώργος Καρόπουλος κάτοικος Στύρφακα/σιδερένιο. 9 -1-1844,  ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών που στέλνεται προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας  και προτείνεται να του χορηγηθεί το σιδερένιο αριστείο χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Ο κατάλογος Υπογράφεται από:  Γ . Δυοβουνιώτη, Ν.  Πανουριά και Δημ.  Χατζίσκο. Ο ίδιος με τον Φ 272 των ΓΑΚ , κατάλογος 3466, τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδας, προς τον  Δ. Χατζίσκου. Πηγή:Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 230, Φ. 272]

[Καραμάσητος κάτοικος Στύρφακα/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου του ιδίου έτους, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 73 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

[Δήμος Κασταμπούκας ή(κης); κάτοικος Στύρφακα/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου του ιδίου έτους, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 81 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

[Δημήτριος Κρανιάς κάτοικος Στύρφακα/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου του ιδίου έτους, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 81 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

[Κολοφέξ(ζ)ης πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Στύρφακα/χάλκινο Είναι  γραμμένος σε κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές Ασπροποταμίτες, οι οποίοι διαμένουν σε διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Ο Κατάλογος συντάχθηκε από τον Συνταγματάρχη Χριστοδ. Χατζηπέτρου και διαβιβάσθηκε προς του Υπ. των Στρατιωτικών. Ο Αθανάσιος Αργύρης συστήνεται να λάβει χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο εγκρίνει και διαβιβάζει τον παραπάνω κατάλογο στον ίδιο για τη χρήση της διανομής  των: 134 χάλκινων και 220 σιδερένιων  αριστείων.  Ο προτεινόμενος τιμήθηκε με το Χάλκινο αριστείο.   Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 285, Φ. 286]   

[Δημήτριος Κολιόφτζης ;;, κάτοικος  Στύρφακα/σιδερένιο. 9 -1-1844,  ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών που στέλνεται προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας  και προτείνεται να του χορηγηθεί το σιδερένιο αριστείο χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Ο κατάλογος Υπογράφεται από:  Γ . Δυοβουνιώτη, Ν.  Πανουριά και Δημ.  Χατζίσκο. Ο ίδιος με τον Φ 272 των ΓΑΚ , κατάλογος 3466, τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδας, προς τον  Δ. Χατζίσκου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 230, Φ. 272]

Αναστάσιος Λιακόρης*πιθανή καταγωγή από Θεσσαλία κάτοικος  Στύρφακα/χάλκινο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο Θεσσαλών με α/α 48 οι οποίοι διαμένουν σε χωριά της Φθιώτιδας με επιφύλαξη για το επώνυμο,. Παίρνει Χάλκινο αριστείο ως υπαξιωματικός. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284]

Φ 284 Μαργαρίτης κάτοικος Στύρφακα/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου του ιδίου έτους, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 71 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

[Δημήτριος Μπούρας κάτοικος  Στύρφακα/σιδερένιο. 9 -1-1844,  ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών που στέλνεται προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας  και προτείνεται να του χορηγηθεί το σιδερένιο αριστείο χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Ο κατάλογος Υπογράφεται από:  Γ . Δυοβουνιώτη, Ν.  Πανουριά και Δημ.  Χατζίσκο. Ο ίδιος με τον Φ 272 των ΓΑΚ , κατάλογος 3466, τιμήθηκε με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο μέσω της Διοίκησης Φθιώτιδας, προς τον  Δ. Χατζίσκου. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 230, Φ. 272]

[Ιωανν. Γεωρ. Μπούρας κάτοικος Στύρφακα/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου του ιδίου έτους, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 76 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

[Κωστ. Ντουάτζης κάτοικος Στύρφακα/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου του ιδίου έτους, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 74 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

[Ν Παλογιάννης κάτοικος Στύρφακα/χάλκινο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για χάλκινο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου του ιδίου έτους, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 66 στους δύο καταλόγους και τιμήθηκε με το προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

[Ιωάννης Παλε(αι)ογιάννης Στύρφακα-σιδερένιο . Με το διαβιβαστικό αριθ. 1772/ 24 Φεβρουαρίου  Προς τον Ευ. Κοντογιάννη, αποστέλλεται ταυτάριθμος κατάλογος ονομάτων αγωνιστών προς διανομή 224  σιδερένια αριστεία  μεταξύ των  οποίων είναι και Ιωάννης Παλαιογιάννης με α/α 209. Του απονέμεται το σιδηρούν αριστείο Αγώνος. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ, 250]  

Φ 284 Ιωάννης Κ(Π)αραχώρης ( ή Μπραχώρης). κάτοικος Στύρφακα/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου του ιδίου έτους, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 76 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

Φ 284 Δημ. Τζαούλης κάτοικος Στύρφακα/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και στάλθηκε προς το Υπουργείο Στρατιωτικών.  Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου του ιδίου έτους, εγκρίνει και διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι. Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 69 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με το προτεινόμενο σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

[Απόστ. Σταυρόπουλος από Στύρφακα/χάλκινο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 72 στους δύο καταλόγους και αμείβεται με χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

[Νικόλαος Σταυρόπουλος από Στύρφακα. Στις 20 Ιανουαρίου 1844, υπέβαλε  δεύτερη κατά σειρά αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς το Δήμο Μακρακώμης,  με την παράκληση αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως και ιεραρχικά. κάνοντας αναφορά, ότι«..τα πιστοποιητικά των εκδουλεύσεών μου έκτοτε διηύθυνα εις τας συσταθείσας στρατιωτικάς επιτροπάς, αλλά μέχρι τούδε ουδέν αποτέλεσμα..» Το δε πιστοποιητικό του, για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το καθαρογράφουμε:  «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι..Ο Κύριος Νικόλαος Σταυρόπουλος κάτοικος του χωρίου Στύρφακα του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους, παρευρεθείς εις τας μάχας δις εις Υπάτην, εις αετόν αυτής και οξειάν λοιδορικίου, διετέλει πάντοτε υπό τας διαταγάς μας, έδειξεν αρίστην διαγωγήν και γενναιότητα καθόλη την διάρκειαν του υπέρ πατρίδος πόλεμον.

Ταύτα πάντα γνωρίζοντες οι υποφαινόμενοι εκ του πλησίον. επαφείομεν προς αυτόν το παρόν μας, ίνα χάρην των πιστών προς την πατρίδα εκδουλεύσεων του τω χρησιμεύση ανήκοντως. Αγά τη 2Φευρουαρίου 1844» Υπογράφουν Μ και Ν Κοντογιάννης, Συνταγματάρχης και Αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα, και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος αυθημερόν για τη γνησιότητα των υπογραφών, Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 259]  

[Νικολ. Φοραδούλας κάτοικος Στύρφακα/σιδερένιο. Είναι γραμμένος με άλλους 623 αγωνιστές σε κατάλογο  με αριθμό 8397/10 Μαΐου 1844. Ο κατάλογος αυτός συντάχθηκε και υπογράφτηκε  από τον οπλαρχηγό Ευάγγελο Κοντογιάννη και τον διηύθυνε προς το Υπ. Στρατιωτικών. Ο  εν λόγω αγωνιστής προτείνεται για σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών στις 12 Ιουνίου 1844, διαβιβάζει αντίγραφο του καταλόγου προς τον Ευάγγ Κοντογιάννη. «…Διευθύνομεν προς υμάς ονομαστικόν κατάλογον Αριστειούχων συνοδευόμενος με 210 Χάλκινα και 413 Σιδηρά Αριστεία μετά των ισαρίθμων Ταινιών και Διπλωμάτων δια να τα  διανείμετε εις τα σχετικά άτομα..»  Υπογραφή Ι.Π. Ρόδιος Υπουργός των Στρατιωτικών. Ο προτεινόμενος είναι με α/α 75 στους δύο καταλόγους και τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Ο Ν. Φ. λαμβάνει σιδερένιο. Σε άλλο Φάκελο (286)  είναι γραμμένος ως Φαραδόδολος, στο χωριό Βαρυμπόπη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 286]  

Νικόλαος Φοραδέλης* πιθανή καταγωγή από Θεσσαλία κάτοικος Στύρφακα/ Χάλκινο. Είναι γραμμένος σε κατάλογο α/α 47 Θεσσαλών που διαμένουν σε χωριά της Φθιώτιδας.  Ενώ είναι καταχωρημένος σε κατάλογο  αγωνιστών της Φθιώτιδας, ο οποίος συνταχθηκε και διαβιβάστηκε προς το Υπουργείο των στρατιωτικών με την ένδειξή: «ως μη λαβόντων των αριστείων των εισέτι»  

«Εν Αθήναις 11 Ιουνίου 1844   Ε΄λ 12 Ιουνίου 1844 αριθ 10411

Πεί Αριστείων                     Προς Το Υπουργείο των Στρατιωτικών

                   Οι επισυναπτόμενοι δύω περί αριστείων κατάλογοι ανηκόντων εις τον  Γεώργιον Χατζηχρήστον εξ Υπάτης, τα δε εις αυτούς αναφερόμενα αριστεία ενεκρίθησαν υπουργούντος του κυρίου Ανδρέου Λόντου.-

                   Ήδη οι επιφορτισθέντες ειδικώς παρά του μνησθέντος Γεωργίου Χ¨χρήστου παρουσιάζομεν αυτούς εις το Σ. των Στρατιωτικών Υπουργείον, εξαιτούμενοι παρ’ αυτού την απόδοσιν των εν αυτών εμπεριεχομένων 354 αριστείων.

Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

Μακρυγιάννης».

Του απονέμεται το  προτεινόμενο χάλκινο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 284, Φ. 287]

 [Χοντρομήτρος πιθανή καταγωγή από Ασπροπόταμο κάτοικος Στύρφακα/ χάλκινο Στις   9 Ιαν. 1844  ο υποφαινόμενος είναι γραμμένος σε κατάλογο αγωνιστών που στέλνεται προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας  και προτείνεται να του χορηγηθεί το σιδερένιο αριστείο χάριν των εκδουλεύσεων του προς την πατρίδα. Ο κατάλογος Υπογράφεται από :  Γ . Δυοβουνιώτης, Ν.  Πανουριάς και Δημ.  Χατζίσκος

Ο ίδιος με τον Φ 272 των ΓΑΚ , κατάλογος 3466 παίρνει το προτεινόμενο αριστείο μέσω του Δ. Χατζίσκου. Όπως προκύπτει πρέπει να διαφώνησε με το σιδερένιο αριστείο και προσέφυγε στον συμπατριώτη Χρηστόδουλο Χατζηπέτρου και το περιέλαβε σε ονομαστικό κατάλογο 9181/5 Ιανουαρίου 1844 με άλλους 354 αγωνιστές με: 134 χάλκινων και 220 σιδηρών αριστείων. Ο υποφαινόμενος με τον παραπάνω αναφερόμενο κατάλογο τιμήθηκε με το  Χάλκινο αριστείο. Φ 285/ΓΑΚ Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 230, Φ. 272, Φ, 285, Φ, 286]

 

 Δείτε τις Αρχειακές εγγραφές και τις Διοικητικές μεταβολές και εκλογικά συμβάντα στο Χωριό Στύρφακα

Ο Γιώργος Δημητρίου , Δημοσιογράφος ερευνητής. Στα «Φθιωτικά Χρονικά» του 2006, με τίτλο «Πόλεις Κωμοπόλεις, χωριά και οικισμοί στη Φθιώτιδα» γράφει: α/α 528 Στίρφακα Φθ. Ο Πουκεβίλ την τοποθετεί στο τμήμα «Γιανουλάδι» του κτηματολιγίου του Πατρατζίκ ως «Στιγράφα (παλ. Κουτσάγρα.επισκοπή)» με 6 σπίτια Συν. Δήμου Παραχελωιτών (1836-1840) &. (1840-1859).Δ. Δ. Μακρακώμης και (1859-1912 Δ.Δ.Δ Λιανοκλαδίου 

Α/α 357 Μποξαΐς: Διαλυμένος προεπαναστατικός οικισμός, που το 1835, αποτελούσε με την Καρυά Υπάτης;; (Μάλον θα πρόκειται για τη Δερβέν Καρυά, σημερινή Μοσχοκαρυά). Βρισκόταν ανάμεσα σε Στύρφακα-Λιανοκλάδι-Ζηλευτό. Μετά την επανάσταση, το Λειβάδι Μποξαΐς το διεκδίκησαν οι κληρονόμοι του Δημάκη Χατζή

Το Β.Δ του 1833 ΦΕΚ 3. Ναύπλιο 1ο/1/1834 «Περί συστάσεως Δήμων» μεταξύ των άλλων στην αριστερή όχθη του Σπερχειού ποταμού, σχηματίζονται και οι Δήμοι Μακρακώμης και Παραχελωιτών. Με το παραπάνω Β. Δ. στο κεφάλαιο «Περί σχηματισμού και διαιρέσεως των Δήμων», το άρθρο 7 όριζε ότι, οι δήμοι της Ελλάδος, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, χωρίζονταν σε τρεις τάξεις, α, β, γ.

 Ο Δήμος Παραχελωιτών περιελάμβανε τα χωριά: Μάκρυση, όπου ήταν και η έδρα του Δήμου, και Ασβέστιον, Γραμμένη (Ράχη), Κούρνοβο, Λιανοκλάδι, Στύρφακα, Δερβέν Καρυά, Αμούρι, Ζέλι, Καλαμάκι-Παλιούρι και άλλα.

Σε μια απογραφή[3] που έγινε το 1835,  τα Στύρφακα  είχαν 16 κατοίκους.  Στις 20 Ιουνίου/2 Ιουλίου 1841 με Βασιλικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε  στην ΕΤΚ5, ο δήμος Παραχελωϊτών συγχωνεύεται με το Δήμο Μακρακώμης και τα χωριά  Ασβέστι, Γραμμένη (Ράχη), Μάκρυση, Κούρνοβο, Λιανοκλάδι, Στύρφακα, Δερβέν Καρυά, Αμούρι, Ζέλι, Καλαμάκι-Παλιούρι κ. ά και υπάγονται πλέον στο Δήμο Μακρακώμης και μέχρι το 1869, με έδρα τη Βαρυμπόπη

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1869, επίσης με Βασιλικό Διάταγμα Φ. Ε. Κ 41. Ο Δήμος Μακρακώμης  με  αυτό το  Β. Δ, διαιρέθηκε ξανά σε 2 Δήμους: στον Δήμο της Μακρακώμης, ο οποίος αναβαθμίζεται σε β΄ τάξεως με πληθυσμό 3721, με έδρα τη Βαρυμπόπη  και στο   Δήμο Παραχελωϊτών με έδρα το Λιανοκλάδι, ο οποίος διατηρήθηκε  και μέχρι το έτος  1912. Το 1912 καταργούνται οι Δήμοι και τα κοινοτικά   διαμερίσματα,  μετατρέπονται σε αυτοδιοικούμενες Κοινότητες. Σήμερα με το Νόμο του Καλλικράτη 3852/7/6/2010, τα Στύρφακα ανήκουν στο Δήμο Λαμίας 

Εκλογικά Συμβάντα στο χωριό 1843

Τα Στύρφακα στις εκλογές του 1843 για τη σύνταξη του παραχωρηθέντος Συνάγματος, από το Όθωνα, ύστερα από απαίτηση του Λαού και τον αποκλεισμό των ανακτόρων της 3ης Σεπτέμβρη 1843. έκαβαν  μέρος στις εκλογικές διαδικασίες

Στα   Στύρφακα του Δήμου  Μακρακώμης, αλλά και σε κάθε πόλη και χωριό, την ημέρα των εκλογών, το εκλογικό σώμα χωρίσθηκε σε δύο «στρατόπεδα» και εφόσον είχαν την πλειοψηφία, έβγαζαν δικό τους εκλογέα που θα έπαιρνε μέρος συνέλευση της επαρχίας για εκλογή πληρεξουσίων. Οι πλειοψηφούντες κάτοικοι της Στύρφακας, όταν έμαθαν πως   στη τοπική Συνέλευση θα μετείχε, ο παρακάτω αναφερόμενος συμπατριώτης τους, σε μία από τις δύο Συνελεύσεις, έστειλαν  την παρακάτω επιστολή.   

                             Προς τους εκλεχθέντες πληρεξουσίους

                             Της επαρχίας Ν. Πατρών,διά την εθνικήν

                                               Συνέλευσιν

Εν Στύρφακα του Δήμου Μακρακώμης της επαρχίας Νέων Πατρών  Τη 20 8βρίου 1843

                        Επειδή πληροφορούμεθα ότι ο Κύριος Δημήτριος Χοντρός/ήΧοτρομήτρος/ κάτοικος του χωρίου μας, επερουσιάσθη  ως εκλέκτωρας του χωρίου μας, εις την ενεργηθείσαν κατά την δεκάτην εβδόμην τρέχοντος μηνός και έτους συνέλευσιν εις Υπάτην, εις την οποίαν εκλέχθησαν ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Νέων Πατρών της οποίας μέλος αποτελεί και η κοινότης του χωρίου μας και επειδή η εκλογή των πληρεξουσίων έγεινε διηρημένη εις δύω ο δε μνημονευθείς συγχωριανός μας, επαρουσιάσθη εις εκείνην την οποίαν ενήργησαν ο Δήμαρχος Υπάτης προεδρεύοντος του Δημητρίου Χατζίσκου και Χριστόδουλου Ζωγραφίδη.-

                        Επειδή οι υποφαινόμενοι ενεργήσαντες την εκλογήν του χωρίου μας, εκλέξαμεν εκλέκτωρα τον Κύριον Αποστόλην Σταυρόπουλον συγχωριανό μας όστις έλαβε μέρος εις την εκλογήν των πλερεξουσίων και επί της οποίας εξελέχθησαν πληρεξούσιοι οι Κύριοι Γεώργιος Αινιάν και Ευαγγέλης Μ. Κοντογιάννης μετά του παμψιφεί εκλεγομένου συμπληρωματικού πληρεξουσίου Δ. Ιερομνήμονος (Δημάκη) και επειδή ο Κύριος Μήτρος Χοντρός (ή Χοντρομήτρος ) μη εκλεχθείς εκλέκτωρ του χωρίου μας και εις τα πρακτικά της εκλογής φέναιται και ούτε άλλη καμμία εκλογή ενεργήθη έπραξεν πράξιν παράνομον και αθέμιτον, δια ταύτα κυρίττοντες διά της παρούσης μας πάσαν πράξιν του αθέμιτον και παράνομον, την δε  εκλογήν των πληρεξουσίων Δ. Χατζίσκου και Χριστόδουλου Ζωγραφίδου παράνομον ως μη ούσα, ως ψηφοφορούμενοι από εκλέκτωρα μη (υπαρξάτατος;) ούτο παρακαλούμε  υμάς Κύριοι να διαβιβάσεται την παρούσαν μας ενώπιον (δυσανάγνωστος λέξη)        ανήκει προς καταγραφήν τοιαύτης παρανόμου ως ερέθη πράξεως

                Υποσημειούμεθα μετά σέβας

                                  Οι

            ευπειθέστατοι κάτοικοι του χωρίου

            Στύρφακα του Δήμου Μακρακώμης

       Ακολουθούν 35 υπογραφές Κατοίκων

      Ο πάρεδρος του χωρίου Στύρφακα βεβεή

ότι οι ανοτέρο και όπισθεν υπογραφέ και τα ενδιαλαμβανόμενα

υπάρχουν γνήσια και αληθή. αυθημερόν

                   Ο πάρεδρος

                 Παλαιογιάνης

                                    Βασίλειον της Ελλάδος

                    Το Δημαρχείον Καλλιαίων πιστοποιεί ότι

                  η ανωτέρω υπογραφή υπάρχει του ιδίου παρέδρου

                   του χωρίου Στύρφακας γνήσιος κατά την προσωπικήν

                    αυτού ομολογίαν

                            αυθιμερόν

    Τ. Σ.  Ο Δήμαρχος           Κατζιογιαννος  Πάπαναγιώτου

Παρόμοια πρακτικά προς την Εθνική Συνέλευση έστειλαν: η Γιαννιτσού, το Αρχάνι, το Πλατύστομο, οι Γιαννιτσώτες κάτοικοι Πλατυστόμου, το Ροβολιάρι, η Τσούκα, η Μάκρυση, το Λιανοκλάδι κ.ά.   Πηγή: Φ47  Γ.Α.Κ. Συλλογής Λαδά «Εκλογικά»  (1846392,3,4,5)       

     

Επικοινωνήστε μαζί μου, για πιθανά λάθη και παραλήψεις, για να γίνουν οι κατάλογοι πληρέστεροι!

Ζητήστε σχετικές  πληροφορίες, σύντομα θα λάβετε απάντηση

Θωμάς Ζέρβας

 

 

[1]     «Ν. Αντωνόπουλος «Η Δυτική Φθιώτιδα στη Φωτιά του 21» Αθήνα 1989».

               «Ρουμελιώτες Αγωνιστές του 1821».  Κ. Κλεφτοδήμος

               «Φθιώτες Αγωνιστές του 1821 κατά χωριά». Γιώργου Σκούρα

                «Κατάλογος Αγωνιστών Π. Βασιλείου

               «Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες αγωνιστές στην επανάσταση τοι 1821. Κώστας Ζήσης».

                

 

[2]                  Επειδή, η έκδοση των αριστείων από τις συσταθείσες επιτροπές καθυστερούσε, οι αγωνιστές κατέφευγαν και σε άλλους οπλαρχηγούς. Εκτός εάν πρόκειται για συνωνυμία.

[3]                  (Πηγή: ΓΑΚ Φ 122/009 σε γαλλική γλώσσα «Οθωνικά Υπουργείου των Εσωτερικών»