Συμβολαια

Συμβόλαια και Συμβολαιογράφοι
Συμβολαιογράφος-Συμβόλαιο: 
Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής  περιόδου  στη χώρα, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς,  ίσχυε το οθωμανικό  δίκαιο. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας  καθιερώνονταν από το «Χοτζέτι»  (huccet), το οποίο είναι αποφάσεις των τουρκικών ιεροδικείων ή καλλίτερα του ιεροδίκη, ο οποίος επικύρωνε με το «χοτζέτι», (έγγραφο-συμβόλαιο) τη μεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας ενός  ακινήτου. Το έγγραφο ή τα έγγραφα αυτά σήμερα αν υπάρχουν λειτουργούν ως τίτλοι ιδιοκτησίας.  Ένα άλλο έγγραφο το οποίο είχε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς την ίδια παραπάνω περίοδο, ήταν το «Ταπί». Το «ταπί», ήταν ένα είδος παραχωρητηρίου δημοσίας οθωμανικής περιουσίας προς ιδιώτη μικροκαλλιεργητή. Την ίδια παραπάνω περίοδο, όλα τα κτήματα, τα λιβάδια, τα δάση, οι μύλοι και άλλα, ήταν ιδιωτικές περιουσίες των πασάδων του Πατρατζικίου,  του δημοσίου, τα λεγόμενα ιμπλιάκια (μούλκια), τα οποία ανήκαν στην υψηλή Πύλη και τα βακούφικα. Στις ορεινές περιοχές υπήρχαν μικρές ιδιωτικές περιουσίες  και οι  ιδιοκτήτες  καλλιεργητές πλήρωναν στη υψηλή Πύλη την 10ην επί του παραγόμενου  πλούτου. Τα δε υπόλοιπα κτήματα και λιβάδια ανήκαν σε κάποιους από τους Οθωμανούς πασάδες του Πατρατζικίου ή στο δημόσιο, τα οποία όπως αποδεικνύεται από διάφορα έγγραφα, τα είχε αρπαγμένα, από τους τοπικούς πασάδες,  ο Αλή πασάς μέχρι το 1820
Τα συμβόλαια πέραν της αναμφισβήτητης κατοχύρωσης της περιουσίας των κατοίκων, περιέχουν σημαντικές ιστορικές, λαογραφικές και τοπικές πληροφορίες .  Προκειμένου να προσδιορίσουν την ακριβή θέση ενός οικήματος ή κτήματος,  πέραν των ονομάτων των συνοδευόμενων με αυτό και  άλλων ιδιοκτητών,  αναφέρονται και στα τοπωνύμια. Τα τοπωνύμια, της απανταχού γης προσδιορίζουν  τις ιστορικές παραδόσεις κάθε τόπου και συνδέονται με γεγονότα και ονόματα ανθρώπων που έτυχε κάποτε να περάσουν από εκεί. Θα ήταν ευχής έργο αν σήμερα είχαμε την τύχη να μπορούσαμε να δώσουμε την ονομασία της προέλευσης του καθενός τοπωνύμιου . Τα τοπωνύμια είναι βαθιά  ριζωμένα στη συνείδηση του ανθρώπου, γιατί αυτά καθ’ αυτά τα  ονόματα τροφοδοτούν, διαιωνίζουν κάθε λαογραφική και ιστορική παράδοση σε τούτη τη μεριά της γης.
Τα τοπωνύμια αυτά τα διατήρησαν οι κάτοικοι και τα χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα, σαν προσδιορισμό των θέσεων των κτημάτων τους και των δασών.  Χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται ακόμη για τη σύνταξη των αγοραπωλητηρίων συμβολαίων τους. Τέτοια τοπωνύμια στο Γιαννιτσώτικο χώρο όπως και αλλού υπάρχουν πάρα πολλά και το καθένα από αυτά έχει τη δική του ιστορία.
Θα προσπαθήσω να ονοματίσω όλα όσα θυμάμαι αλλά και εκείνα που είχα ξεχάσει και μου τα θύμισαν ο Δημ. Βλάχος καθώς και ο Γιάννης Κουμπαράκης.  Το κεφάλαιο «τοπωνύμια», ελπίζω πως σύντομα θα αναρτηθεί.
Είναι χρέος όλων μας να διατηρήσουμε τις παραδόσεις των παππούδων μας και των πατεράδων μας. Νοιώθουμε περήφανοι για τον τόπο που γεννηθήκαμε, ας τον σεβαστούμε και ας διατηρήσουμε άσβεστη τη φλόγα της μεταλαμπάδευσης κάθε ιστορικής παράδοσης στις επόμενες γενιές.
Τα συμβόλαια των οποίων ακολουθούν κάποιες  περιλήψεις,  χρονολογούνται από το 1837 -1898. Έχουν ληφθεί  από τα Γενικά Αρχεία της Λαμίας με την βοήθεια της Διευθύντριας των Γ.Α.Κ Λαμίας κ. Σοφίας. Βακιρδιτζέλη και  του Γιώργου Δημητρίου Δημοσιογράφου-ερευνητού και τους οποίους ευχαριστώ θερμότατα. Υπάρχουν ήδη στα Αρχεία μας  πάνω από 100 συμβόλαια.
Μέσα από το περιεχόμενό τους  ξεδιπλώνεται όλη η ιστορία  του χωριού και η δραστήρια κινητικότητα των κατοίκων, στα πρώτα χρόνια της συστάσεώς του, ως  κοινότητα Γιαννιτσούς.
Θα γίνει προσπάθεια για τα υπάρχοντα στα αρχεία μας συμβόλαια να  ταξινομηθούν κατά κατηγορίες και δοσοληψίες των κατοίκων, όπως αυτές αποτυπώνονται οι   μεταξύ των,  αλλά και με άλλους πολίτες , συναλλαγές στην ευρύτερη περιοχή.
Διαβάζοντας κανείς το περιεχόμενο των συμβολαίων,  ξεπηδούν μνήμες άλλων εποχών με την αναφορά τους στα ξεχασμένα για πολλούς από μας,  τοπωνύμια, ονόματα  κατοίκων του χωριού  και αναδεικνύεται πως πολλοί από αυτούς,  δραστήριοι όπως ήταν,   άφησαν ανεξίτηλα τα ονόματα τους στις τοποθεσίες όπου είχαν τις περιουσίες των, όπως «Χούχου», «Πλασταρά», «Καρλαμούτα», «Δημταυγέρη» Βλαχογιάννη το Γούπατο κ.ά
Τα συμβόλαια στο σύνολό τους μπορούν να χωρισθούν στις παρακάτω κατηγορίες:
1)Πωλητήρια
2)Προικοσύμφωνα
3)Πληρεξούσια.
4)Δανειστικά
5)Ενοικιάσεων.
6) Υπενοικιάσεων προσόδων
7)Υποθήκες.
8)Διαθήκες.
9) Αντικατάσταση στρατεύσιμου
10) Παραχωρητήρια
11) Κατασχετήρια
12) Ενοικιάσεις και υπενοικιάσεις Δημοτικών προσόδων κ. ά
Καθαρογράφτηκαν κάποια από τα κυριότερα Συμβόλαια είτε εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά  για την διευκόλυνση του αναγνώστη, ενώ αμέσως μετά τοτέλος ακολουθούν τα χειρόγραφα των παραπάνω σμβολαίων σε ψηφιακή μορφή.στην ιστοσελίδα:https://topikaneablog.wordpress.com/
 1. Πωλητήριο Συμβόλαιο αμπελιού αριθμός 550/30/6/1837 Συμβολαιογράφος Περραιβός

Σήμερον τριακοστήν Ιουνίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τριακοστού εβδόμου έτους, ημέρα Τετάρτη μετά Μεσημβρίαν παρουσισθείσαις εις το ειρηνοδικείον της Λαμίας αι αυταδελφαί κ.κ Ζωϊτσα, Βασιλική θυγατέρες του  Δημητρίου Κεφαλά από Καλύβια της Γιαννιτσούς και διαμένουσαι ενταύθα, ομολόγησαν ενώπιον εμού του εκπληρούντος τα συμβολαιογραφικά  ειρηνοδικείου Λαμίας Βασιλείου Περραιβού, επί παρουσία και των υποφαινομένων μαρτύρων κυρίων Γεωργίου Αναγνώστου και Δημητρίου Στεργίου κατοίκων ενταύθα Ξενοδόχων γνωστών μοι, ότι έχουσαι πατρικόν τους αμπέλιον ενός και ημίσεως στρέμματος σχεδόν περιέχων και πέντε ρίζας σικαμνιάς, εις την θέσιν Καλύβια Γιαννιτσούς και το οποίον συνορεύει εις ανατολάς με έν ρέμα, από άρκτον με το αμπέλι του Αναγνώστου Κωνσταντίνου από δύσιν με όμοιον του Νικολάου Κεχαγιά, και από μεσημβρίαν πάλι με το ίδιον και Δημόσιον δρόμον, ανάμεσα δε εις αυτό το πωληθέν αμπέλιον έχει ο Παπαδήμας ενός τετάρτου στρέμματος αμπέλιον, επώλησαν σήμερον το ρηθέν πατρικόν των αμπέλιον με ευχαρίστησιν προς τον κύριον Νικόλαον Κεχαγιά κάτοικον εις τα Καλύβια Γιαννιτσούς το επάγγελμα Μιταφιτζής, δια δραχμάς εκατόν αριθ. 100 τας οποίας λαβουσαι επί χείρας αι πωλήτριαι σώας και ανελλιπάς ως ομολόγησαν αποξενούνται εκ του αμπελώνος  αυταί και οι κληρονόμοι των, ο δε Νικόλαος Κεχαγιάς αποκαθίσταται τέλειος ιδιοκτήτης, νόμιμος αγοραστής αυτού του αμπελώνος και θέλει ποιεί αυτός ως βούλεται. Όθεν συνετάχθη το παρόν πωλητήριον και αναγνωσθέν ενώπιον αυτών και των μαρτύρων υπεγράφη παρ’ αυτών και εμού του συντάξαντος αυτό ειρηνοδίκου Λαμίας ενεργούντος χρέη συμβολαιογράφου. Οι δε πωλήτριαι προσκληθείσαι να υπογράψουν ομολόγησαν άγνοιαν γραμμάτων ως γίνεται μνεία

     Υπογραφές

Βλέπε στα ψηφιακά έγγραφα εικόνα 1

 *

 1. Δανειστικό Συμβόλαιο αριθ. 2729/23/1/1841. Συμβολαιογράφος Κ. Οικονομίδης περίληψη

 «Σήμερον την εικοστήν τρίτην Ιανουαρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού πρώτου έτους, ημέραν Πέμπτην Π.μ. εν εις το εν τη πλατεία της πόλεως ταύτης Συμβολαιογραφείο μου, εμφανισθέντες οι κύριοι, θεόδωρος Χρ. Καρόπουλος έμπορος και Κωσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος επίσης κάτοικος Λαμίας, ομολόγησαν ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Λαμίας και κατοίκου αυτής Κωνσταντίνου Οικονομίδη και των μαρτύρων κυρίων Δρόσος Γ Κόκκινου κτηματίου και Κυριαζής Κ.(δυσανάγνωστη λέξη ) αστυνομικού γραμματέως, κατοίκων Λαμίας ασχέτων συγγενείας, ότι εδανείσθηκαν δια ανάγκας των από τον Κώστα  Παπά.Ιωαννίδην κτηματίαν κατοίκου Γιαννιτσούς δραχμών χιλίας τριακοσίας εικοσι οκτώ και μισή αριθ. 1328.1/2, τας οποίας υπόσχονται άλληλεγγυως να τας αποδώσωσι απροφασίστως μετά έν  έτος από σήμερον, ούτως των ομολογηθέντων και παρόντος  του δανειστού και παραδεχθέντος τους όρους του χρεωστικού ομολογίου, εντός αναγνωσθέντος ευκρινώς ενώπιον όλων το εν τω αυτώ αναφερομένων υπογράφεται απ’ αυτών και εμού του συμβολαιογράφου και σφραγισθέν παρακατατίθεται εις το συμβολαιογραφείον μου, αντίγραφον δε τούτου εδόθη εις τον δανειστήν» 

Υπογραφές

Βλέπε Εικόνα 2: Το δισέλιδο ψηφιακό Δανειστικό συμβόλαιο του Κωστα Παπαϊωαννίδη προς εμπόρους Λάμίας:

*

3.Διαλυτικό Συμβόλαιο 3164/9/5/1841 Συμβολαιογράφος Κ. Οικονομίδης

«Σήμερον την ενάτη Μαΐου χιλιοστου ακτακοσιοστού τασσαρακοστού πρώτου έτους ημέρα Παρασκευή π,μ

εν Λαμία εις το εν τη πλατεία της πόλεως ταύτης συμβολαιογραφείο μου, εμφανισθέντες, οι Φώτης Αδάμ αρβανιτόβλαχος σκηνίτης, και   ο Απόστολος Ζαρκαδούλας ποιμήν κάτοικος Γιαννιτσούς, γνωστοί μοι , ομολόγησαν ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Λαμίας και κατοίκου ωσαύτως Κωνσταντίνου Οικονομίδη και των μαρτύρων κύριους Θεόδωρον  Χ. Κορμέτζου έμπορος, και Κ . Κυριαζή αστυνομικού γραμματέως, κατοίκων Λαμίας γνωστών μοι και ασχέτων συγγενεία   μετ’ εμού, ότι διέλυσαν την συντροφίαν  δια του από δεκαπέντε Οκτωβρίου του 1839. τριακοστού ενάτου έτους συμφωνητικού, ( δυσανάγνωστή λέξη  ) και έλαβε ο εις από τον έτερον το ανήκον εις αυτόν, θεωρήσαντες ότι όλαι αι διαφοραί εσυμβιβάσθησαν  οικειοθελώς και μέχρι σήμερον, παύουν εις το εξής κατά του ετέρου οποιαδήποτε καταδίωξη  ( δυσανάγνωστη λέξη  ) όπως αυτή του Αδάμ κατά του Ζαρκαδούλα αγωγή και ένεκα ταύτης η πληρεξουσιώτης του  Χρ. Ρίζου, (  δυσανάγνωστη λέξη  ) δια πάσαν δοσοληψίαν μέχρι της σήμερον όλα τα έξοδα αγωγής του άλλου θέλουν δοθεί εις βάρος του, ομολογούν ότι μέχρι σήμερα  διαλυθεί πάσα  μεταξύ των διαφορά. Ταύτα ομολογησάντων συνετάχθη κατ’ αίτησιν των το παρόν συμβιβαστικό έγγραφον το οποίον αναγνωσθέν ευκρινώς ενώπιον όλων των εν αυτώ αναφερομένων υπεγράφη παρά των μαρτύρων και εμού του Συβολαιογράφου, ομολογησάντων άγνοιαν γραμμάτων των συμβαλλομένων, εσφραγίσθει κατατίθεται εις το συμβολαιογραφείο μου, αντίγραφο δε εδόθη προς αμφοτέρους»

Υπογραφές

Βλέπε ψηφιακή Εικόνα 3: Διαλυτικό συμβόλαιο συμφωνίας αριθ. 3164 Απόστολος Ζαρκαδούλας από Γιαννιτσού και Φώτης Αδάμ Αρβανιτόβλαχος

*

 1. Πληρεξούσιο Συμβόλαιο αριθ. 3960/14/11/1841 Συμβ/γράφου Κ. Οικονομίδη

Σήμερον την δεκάτην Τετάρτην Νοεμβρίου του Χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού πρώτου έτους,. Ημέραν Παρασκευήν  μ. μ εν Λαμία και εν τη πλατεία της πόλεως συμβολαιογραφείο μου εμφανισθέντες οι ποιμένες Κωνσταντίνος Λάτσικας (Λατσικέρας); και Κώστας Σπυρίδων κάτοικοι Γιαννιτζούς, ομολόγησαν ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Κωσταντίνου Οικονομίδη και των μαρτύρων κυρίων Θεόδωρον Καλλίνικον έμπορον και Δρόσον Κόκκινο κτηματία, κατοίκων Λαμίας γνωστών μοι και ασχέτων συγγενείας μετ’ εμού, ότι αποκαθιστούν Πληρεξούσιον επίτροπον και αντιπρόσωπό των τον Γεώργιον ευλαμπίου Δασούλιν και δίδουν προς αυτόν την την προσωπικήν των ισχύν να παρίσταται αντ΄ αυτών εις την αρμοδίαν αρχήν και λάβει τακτική μαρτυρία δικαιωμάτων των  δια 3000 της 26 Αυγ. Τρ. ε. κλητεύσεως των παρά του  ενταύθα Πλημελοδικείου και της Εισαγγελείας ( πολλές δυσανάγνωστες λέξεις)  τούτων ομολογησάντων συνετάγει το παρόν έγγραφον το οποίον αναγνωσθέν ευκρινώς ενώπιον όλων των εν αυτώ αναφερομένων υπεγράφει παρά των μαρτύρων και εμού πλην αυτών ομολογησάντων άγνοιαν γραμμάτων……

Βλέπε ψηφιακή Εικόνα 4:  πληρεξούσιο συμβόλαιο 3960/ των: Κωνσταντίνου Λάτσικα και Κ Σπτρίδωνα κατοίκων Γιαννιτσούς προς Γε΄φωριον Ευλ. Δασούλη

*

 1. Πωλητήριο Συμβόλαιο Αμπελιού αριθμ 4469/8/3/1842. Συμβ/γράφος Κ Οικονομίδης

Σήμερον την εικοστήν  ογδόην Μαρτίου, χιλιοστού οκτακοσιοστού δευτέρου έτους ημέραν Σαββάτο π. μ. εν Λαμία και εις το εν τη Πλατεία της πόλεως ταύτης συμβολαιογραφείο μου, εμφανισθείς ο κ. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος έμπορος, κάτοικος Λαμίας γνωστός μοι, ομολόγησεν ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Λαμίας και κατοίκου ωσαύτως κωνσταντίνου Οικονομίδη και των μαρτύρων κυρίων, Κυριαζή   Κ . Γεωργίου αστυνομικού γραμματέως και Κώσταν Λεων. Καραστάθη εμπόρου κατοίκων Λαμίας, γνωστών μοι και ασχέτων συγγενείας, ότι ευχαρίστως, οικειοθελώς και απαραβιάστως επώλησεν εις τον Κωνσταντίνον Παπαϊωάννου κατοίκου Γιαννιτσούς, το εις Γιαννιτσού του Δήμου Μακρακώμης αμπέλιον του μετά των εν αυτώ υπαρχόντων (   δυσανάγνωστη λέξη    ) δένδρων κατά της περιοχής αυτού των εγνωσμένων ορίων του, συνιστώμενον το μεν αμπέλιον εκ τριών ως έγκιστα στρεμμάτων η δε περιοχή των εξ στρεμμάτων, γειτνιαζόμενον ανατολικώς  με το αμπέλιον του Αναγνώστου Πυρώνη, δυτικώς με χωράφιον (  δυσανάγνωστη λέξη  ) Παπα δεμέϊκα και αμπέλιον του Κωνσταντίνου και Γεωργίου  Χατζιούλων (Χατζαίων) και εκ τρίτο μεσημβρινώς δε με ρέμα, εκ δραχμών εξακοσίας πεντήκοντα αρ. 650 τας οποίας έλαβε παρ’ αυτού μέχρι λεπτού και αποξενούται από τούδε και οι κληρονόμοι του από παντός επ’ αυτού δικαιώματος. ο δε αγοραστής κατέστη κύριος και  εξουσιαστής αυτού δικαιώματος να το διαθέση ελευθέρως κατ’ ιδίαν του βούλησιν . Τούτων ομολογηθέντων παρόντος του αγοραστή παραδέχθη τους όρους του συμβολαίου συνταχθέν κατ’ αίτησιν των το παρόν πωλητήριον έγγραφον , το οποίον αναγνωσθέν ευκρινώς ενώπιον όλων των εν αυτώ αναφερομένων, υπογράφεται παρ’ αυτών και ημίν του Συμβολαιογράφου και σφραγισθέν κατατίθεται εις το συμβολαιογραφείον, αντίγραφον δε αυτού εδόθη στον αγοραστήν

Υπογραφές

Βλέπε Ψηφιακή Εικόνα 5: Πωλητήριο συμβόλαιο αριθ. 4469,  αμπελιού από τν Κ. Τριανταφυλλόπουλο προς Κώστα Παπαϊωάννου κατοίκου Γιαννιτσούς

*

 1. Πωλητήριο Συμβόλαιο αριθ .Σ412/20/10/1842 Συμβ/γράφος Κ.Οικονομίδης

περίληψη

Ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Κ. Οικονομίδη και των μαρτύρων κυρίων Κων/νο  Βαρβάτο γεωργό κατοίκου Γιαννιτσούς και Κων/νο Τριανταφυλλόπουλου εμπόρου Κατοίκου Λαμίας, ενεφανισθησαν αφ΄ενός με ο Αθανάσιος Γεωργίου και Αθανάσιος Λιούρμος γεωργοί κάτοικοι Κλωνίου, και  αφ΄ ετέρου Κώστας Παπαϊωαννίδης κάτοικος του χωρίου Γιαννιτσούς. Οι πρώτοι ομολόγησαν ότι επώλησαν σήμερον από μια ψήφον γαιών του χωρίου Αγά έναντι 1050 δραχμών τας οποίας έλαβον παρ’ αυτού μέχρι λεπτού και αποξενούνται από τούδε αυτοί και οι κληρονόμοι των…

 Βλέ πεψηφιακή Εικόνα 6 πωλητήριο αριθ Σ412 συμβόλαιο ψήφου επί κτημάτων Αγά εις τον κώστα Παπαϊωαννίδη κάτοικο Γιαννιτσούς.

*

 1. Πληρεξούσιο Συμβόλαιο αριθ. 5705/7/1/1843 Συμβ/γράφου Κ. Οικονομίδη

Ενώπιον εμού τουΣυμβολαιογράγου και των μαρτύρων κυρίων Γεωργίου Κουκούμη γεωργού κατοίκου Γιαννιτσούς και Αναγνώστπυ Ιωάννου υγειονοφύλακος κατοίκου Λαμίας ενεφανίσθει, ο  Κώστας Αναγνώστου Χατζηγεωργίου κάτοικος του χωρίου Γιαννιτσούς και  ομολόγησεν ότι  αποκαθιστά πληρεξούσιο επίτροπο τον Δικηγόρο Λαμίας Ευθύμιο Οικονομίδη και δίδει εις αυτόν την προσωπικήν ισχύ να τον εκπροσωπεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου, Πρωτοδικείο και του εμποροδικείου

Βλέπε: ψηφιακή Εικόνα 7  Πληρεξούσιο συμβόλαιο αριθ. 5705, ο Κ Α. Χατζήγεωργίου από Γιαννιτσού από καθιστά πληρεξούσιον τον Δικηγόρο Λαμίας Ευθ. Οικονομίδης

*

 1. Δανειστικό Συμβόλαιο αριθ. 5985/10/3/1843 Συμβ/γράφος Κ.Οικονομίδης

Σήμερον την δεκάτην Μαρτίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου έτους, ημέραν Τετάρτην Π.μ (  δυσανάγνωστη λέξη  )Εμφανίσθείς ο Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου παντοπώλης κάτοικος Λαμίας  γνωστός μοι ομολόγησεν ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Κ Οικονομίδη κατοίκου ενταύθα και των μαρτύρων Ελευθερίου Καλλινίκου κάτοικος εις Γυφτοχώρι και Θεόδωρος Χρήστου κατοίκου Λαμίας, γνωστών μοι και άσχετων συγγενείας,ότι εδανείσθει δια ανάγκας του από τον Κωνσταντίνον ΠαπάΙωάννου (δυσανάγνωστη λέξη  ) κατοίκου Γιαννιτζούς δραχμάς χιλίας εκατόν ογδόντα αρ 1180 τας οποίας υπόσχεται να του αποδώσει απροφασίστως μετά ένα έτος από σήμερον. Απάντων τούτων ομολογηθέντων παρόντος και του δανειστού και παραδεχθέντος τους όρους του συμβολαίου ….. αναγνωσθέν ευκκρινώς ενώπιον όλων τω εν αυτώ αναφερομένων υπογράφεται παρ’ αυτών και εμού του Συμβολαιογράφου και σφραγισθέν παρακρατείται εις το συμβολαιογραφείο.

Ένα χρόνο μετά στο πίσω μέρος του συμβολαίου υπάρχει εξοφλητική πράξη από άλλον Συμβολαιογράφο τον Ιωάννη Πέτρου

Βλέπε: ψηφιακή Εικόνα 8:  Τρισέλιδο δανειστικό συμβόλαιο αριθ. 5985 του Κ Παπαϊωάννου από Γιαννιτσού προς τον Κ. Τριανταφύλλου παντοπώλη Λαμίας

*

 1. Πληρεξούσιο Συμβ/λαιο αριθ 6075/3/4/1843 Συμβ/γράφου Κ Οικονομίδη

Ενώπιον εμού του Συμβολαιογρόφου Κ Οικονομίδη και των μαρτύρων Κώστα Βαρβάτο γεωργού  και του Κώστα Σιώκη αμφωτέρων κατοίκων Γιαννιτζούς, Ενεφανίσθει η Βαγγέλο χήρα του Κώστα Εσκονάζ; Μήτηρ του αποβιώσαντος εις Χαντζιλέζ μήτρου και μάμη του εγγονού της Κώστα, κατοίκου Γιαννιτσούς . Ομολόγησε ότι αποκαθιστά  πληρεξούσιο επίτροπο γενικό και ειδικό τον Πέτρο  Γεωργόπουλο και δίδει προς αυτόν την προσωπική της ισχύν να παραλάβει ότι εύρει όλη την περιουσία του αποβιώσαντος και να  ενεργήσει ενώπιον πάσης αρχής, τόσον επί του Οθωμανικού όσο  και του Ελληνικού κράτους……  ταύτα ομολογηθέντων συνετάγει το παρόν έγγραφό και αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς ενώπιον όλων υπογράφεται από όλους πλην της …… κληθείσα να υπογράψει ομολόγησε άγνοια γραμμάτων

Βλέπε ψηφιακή Εικόνα 9: πληρεξούσιο συμβόλαιο αριθ. 6705 της Χήρας του Κώστα Εσκονάζ και γιαγιά του εγγονού του Κώστα στη Γιαννιτσού, ορίζει πληρεξούσιο τον Πέτρο Γεωργόπουλο για την περιουσία τόσο στο ελληνικό κράτος όσο και στο οθωμανικό

*

 1. Δανειστικό Συμβόλαιο αριθ.6180/20/4/1843 Αναγν Χατζηγεωργίου, Συμβολ. Κ Οικονομίδη

Σήμερον την εικοστήν έκτην Απριλίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου έτους, ημέραν Δευτέραν Μ.μ εν Λαμία και το εν τη οικία του Αναγνώστου Π. Ζητουνιάτου εν τη πλατεία συμβολαιογραφείο μου, εμφανισθείς ο Γεώργιος Κουκούμης αγρονομικός φύλαξ κάτοικος Λαμίας μου ομολόγησεν ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Λαμίας  κατοίκου ωσαύτως, Κωνσταντίνου οικονομίδη και των μαρτύρων Κωνσταντίνον Αναγνώστου κτηματίας και Κωνσταντίνον Τριανταφυλλόπουλον έμπορον κατοίκων Λαμίας γνωστών μοι και ασχέτως συγγενείας , πολιτών ελλήνων μη εξαιρουμένων από τον Νόμον, ότι εδανείσθη δια ανάγκας του από το Γεώργιον Αναγνάστου Χατζήν γεωργό  κάτοικον Γιαννιτσούς δραχμάς ενενήκοντα αρ. 90 τας οποίας υπεσχέθη να του αποδώση απροφασίστως μετά τριάκοντα μια ημέρας, από σήμερον ατόκως, παρελθούσης δε της προθεσμίας ενοούντος με τόκον (δυσανάγνωστη λέξη  ) τοις εκατό τον μήνα μέχρι εξωφλήσεως, τούτων ομολογηθέντων παρόντος και του δανειστού και παραδέχθέντος τους όρους του συμβολαίου συνετάχθη κατ’ αίτησίν των το παρόν ( δυσανάγνωστη λέξη  ) ομολογηθέντος , Αναγνωσθέν ευκρινώς ενώπιον όλων των αναφερομένων, υπογράφεται υπό των μαρτύρων και εμού του συμβολαιογράφου, ομολογήσαντες άγνοιαν γραμμάτων και σφραγισθέντος παρακατατίθεται εις το συμβολαιογρφείον και από εν αντίγραφον εις τον δανειζόμενο και δανειστήν

Υπογραφές

Βλέπε ψηφιακή Εικόνα 10 το δανειστικό συμβόλαιο αριθ. 6180  Ο  Κώστα Κουκούμης  από τον Γεώργιο Α. Χατζή κάτοικο Γιαννιτσούς

*

 1. Πωλητήριο Συμβόλαιο αμπέλου αριθ. 6257/15/5/1843. Σμβ/γράφου Κ Οικονομίδη

Σήμερον την δεκάτην πέμπτην Μαΐου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού τρίτου έτους ημέραν Σάββατο ……     εν τη πλατεία Συμβολαιογραφείο μου, εμφανισθείς ο Αναγνώστης Κολοκύθας γεωργός κάτοικος εις Πλατύστομο,  ομολόγησεν ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Λαμίας και κατοίκου  τους πόλεως Κ.  Οικονομίδη και των μαρτύρων Γεωργίου Καρόπουλου γεωργού και κατοίκου Στύρφακα,και Γιαννακού Γεωργίου εμπόρου και κατοίκου Γιαννιτσούς. Πολιτών Ελλήνων μη εξαιρουμένων από τον Νόμο, ότι ευχαρίστως, οικειοθελώς και απαραβιάστως επώλησε εις τον Γεώργιον Γαλλήν γεωργό κατοίκου Γιαννιτσούς το ήμισυ  και δύο αράδας περισσότερο του ημίσεως του εις Πλατυστομον κατά την θέσι κεραμαργιό αμπελώνος, το οποίο είναι γειτνιαζόμενον αφ’ τους  με το οποίο θα μείνει εις αυτόν  υπόλοιπο αφ’ ετέρου με τον Αθανάσιον Ανδρέου, εκ τρίτου  Χώρους Σίπου και εκ τετάρτου με δρόμον, δια δραχμάς εκατόν τριάκοντα το οποίον συμψηφίζεται με το τους τον αγοραστήν χρέος του, εκ δραχμών διακοσίων και αποξενούται τους και οι κληρονόμοι του παντός επ’ αυτού δικαιώματος, ο δε αγοραστής καθίσταται κύριος εξ ονόματος αυτού δικαιώματος να το διαθέτει  ελευθέρως κατ’ ιδίαν του αρεσκείαν. Ταύτα ομολογηθέντα  παρόντως του αγοραστού και παραδέχθέντος τους όρους του Συμβολαίου συνετάχθη το παρόν έγγραφον , το οποίον αναγνωσθέν ευκρινώς ενώπιον όλων των εν αυτώ αναφερομένων, υπογράφεται παρά του Πωλητού και των μαρτύρων και εμού του Συμβολαιογράφου, ομολογηθέντων άγνοιαν γραμμάτων του αγοραστού και σφργισθέν παρακρατήθει εις το Συμβολαιογραφείον μου,  αντίγραφον δε τούτου εδόθει εις τον αγοραστήν.

Βλέπε ψηφιακή Εικόνα 11: πωλητήριο αμπελιού αριθ 6257, Ο Αναγν. Κολοκύθας από το Πλατύστομο, πούλησε προς τον Γεώργιον Γαλή από Γιαννιτσού το ήμισυ του αμπέλιού του.

*

 1. Διαθήκη Γιάννου Καραμπέτζα. Αριθ. 7469/7/5/1844 Συμβολαιογράφος Κ Οικονομίδης

«Ενώπιον των μαρτύρων και εμού του Συμβολαιογράφου Λαμίας  κυρίων Αναγνώστη Τραγωδάρου κατοίκου Αμουρίου και Γιαννακού Αναγνωστοπούλου από Καλύβια Γιαννιτζούς Αναγνώστη Παπά Αθανασίου έμπορος Γαρδίκι Σπερχειάδος  και Γεώργιον Μυρεσιώτη αξιωματικός της Φάλαγγος της Οροφυλάκής , πολιτών Ελλήνων γνωστοί ημίν και του Γιαννακού Καραμπέτζα, γνωρίζοντες δε ημίν και αυτού και ασχέτων πάσης συγγενείας μεθ’  ημών και του διαθέτη.

Ερωτήσαμεν δε ευθύς επί παρουσία των ειρημένων, μαρτύρων του Γιάννου Καραμπέτζα τι θέλει, εις απόκρισιν  ότι μας προσεκάλεσεν (προτίστως) να συντάξομεν αυτού δημοσίαν διαθήκην και τούτο θέλει να κάνομεν, παρατηρήσαντες όθεν ότι έχει σώας τας φρένας του, εκλείσθημεν μετ αυτού και των ειρημένων μαρτύρων, εις το γραφείον μου, μηδενός ετέρου παρόντος και πρώτον ωρκίσαμεν επί του ιερού Ευαγγελίου των ειρημένων  μαρτύρων δια να φυλάξωσι μυστικό ότι ακούσουν από τον Γιάννο Καραμπέζαν, τώρα γραφομένων εις την διαθήκην αυτού (  δυσανάγνωστη λέξεις)                                                     Εγώ είπεν ο Γιάννος Καραμπέτζας διορίζω κληρονόμους μου τους υιούς μου Δημήτριον και Αντώνιον, τους οποίους διατάττω μετά τον θάνατο μου να κληρονομήσουν εξ ίσου την ευρεθησομένην κινητήν και ακίνητον περιουσία μου, τους οποίους διαττάτω επίσης πριν την μοιράσουν να δώσουν εκ της περιουσίας μου εις τον πρωτότοκον υιόν μου Κωνσταντίνον Τσακτάνην εν στρέμμα αμπέλιον εις τα Καλύβια κατά την θέσιν Καραθανασέϊκα και ουδέν έτερον, την δε λοιπήν περιουσίαν μου να διανείμουν εξ ίσων οι ειρημένοι υιοί μου……»  περισσότερα στην πλήρη περιγραφή

Εικόνα 12: Τρισέλιδη Διαθήκη Ι. Καραμπέτσα αριθ. 7469 σε ψηφιακή μορφή

*

 1. Πληρεξούσιο Συμβ/λαιο αριθ. 578/29/5/1845 Συμβ/γράφου Γ Αγγελίδη

«Πάνου Χρήστου στρατιώτης του Α΄ λόχου της οροφυλακής κάτοικος Λαμίας       Εξέθεσεν  ενώπιον εμού  μαρτύρων Χρήστου Αθανασίου και Ελευθερίου Δημητρίου Μπογιατζή εμπόρων αμφοτέρων κατοίκων Λαμίας, ότι επί της διαφοράς την οποίαν έχει ή θέλει έχει με τους Γιάννου Παπα Δημητρίου και Γάννου Κώστα Παπά κατοίκων Γιαννιτσούς, αποκαθιστά πληρεξούσιο επίτροπο του τον τον Δρόσον Γ.  Κόκκινο κτηματία Λαμίας και δίδει προς αυτόν την προσωπικήν του ισχύν να καταμηνύει, να εναγάγει ενώπιον των ειρημένων Δικαστηρίων Λαμίας…….»

Εικόνα 13: Τρισέλιδο πληρεξούσιο συμβόλαιο 578 σε ψηφιακή μορφή

*

 1. Ακύρωση Διαθήκης αριθ.615/9/4/1845/Συμβολ/γράφου Γ Αγγελίδη

«Εν Λαμία σήμερα την εννάτην του μηνός Απριλίου ημέρα Δευτέρα μετά μεσημβρίαν του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού πέμπτου έτους, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Λαμίας Γ, Αγγελίδη και των μαρτύρων  Δημητρίου Αγγελακοπούλου κλητήρα και Αθανασίου Θεοχάρη παντοπώλου κατοίκων αμφοτέρων Λαμίας, Εμφανησθείς ο Ιωάννης Καραγκούνης κάτοικος εις Καλύβια Γιαννιτσούς μου εξέθεσεν ενώπιον και των μαρτύρων, ότι την διαθήκην με αριθμό 7469/7/5/1844 την οποία συνέταξε ο προκάτοχός μου Κ. Οικονομίδης την κηρύττει άκυρον……»   

Εικόνα 14: πράξη αριθ. 1615, για ακύρωση της παραπάνω διαθήκης του Ι Καραμπέτσα με αριθμό 7469

*

 1. Προικοσύμφωνο Συμβόλ. αριθ. 1017/7/9/1845 Γιάννενας Μουρτάταινας. Συμβ Ι. Πέτρο

« Εν Λαμία σήμερον την εβδόμην Σεπτεμβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού πέμπτου έτους ημέραν Παρασκευήν και ώραν τρίτην μετά Μεσημβρίαν εις το εν τη οικία του Στεφάνου Σκληβανιώτου, πλησίον της πλατείας συμβολαιογραφείο μου, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Λαμίας κατοίκου της αυτής πόλεως Ιωάννου Πέτρου (δύο δυσανάγνωστες λέξεις)   και των μαρτύρων, Δήμου Πρέσα. εμπόρου, και Χρίστου Ξαλαρίου, παγουρτσή, κατοίκων αμφοτέρων αυτών εις Λαμίαν, πολιτών ελλήνων, γνωστών μοι, ασχέτων συγγένειας με εμένα και των συμβαλλομένων και μη εξαιρουμένων από τον Νόμον, εμφανισθέντες οι Αναγνώστης Κώστας, στρατιώτης του τετάρτου λόχου του τετάρτου τάγματος υπό τον λοχαγόν Παπαδόπουλον, και η Αγορίτσα Γιάννενα Μουρτάταινα, άνευ ορισμένου επαγγέλματος, κάτοικος εις Καλύβια Γιαννιτσούς, γνωστοί μοι και συγγενείας μέτ’ εμού άσχετοι, εξέθεσαν τα ακόλουθα.   Εγώ η Αγορίτσα Γιάννενα Μουρτάταινα έχουσα (θυγατέρα) εγγονήν Αγορίτσα δέκα επτά ετών, εκ νομίμου γάμου της θυγατρός μου Ζωϊτσας Γκολινοπούλου αποβιωσάσης προ δύο ετών, ευχαρίστως και αυτοπροαιρέτως δίδω αυτήν εις πρώτον νόμιμον γάμον προς τον Αναγνώστου Κώσταν στρατιώτην συναινέσει και αυτής ταύτης της εγγονής μου και ένεκα τούτου παραχωρώ εις αυτήν ως προίκα και τα εξής κινητά και ακίνητα κτήματά της. Τρία βαγένια του κρασιού δραχμάς πενήντα, πέντε αγγεία διάφορα είδη χάλκινα δραχ. τριάκοντα, Τριών στρεμμάτων άμπέλον εις θέσιν Καραθανασέϊκα του χωρίου Γιαννιτσούς εκτιμώμενων δραχμάς τριακοσίας, είκοσι πέντε στρεμμάτων χωράφια εις θέσιν  Κούμαρον του αυτού χωρίου εκτιμώμενα δραχμάς εκατόν πενήντα, έν χωράφιον του αυτού χωρίου εις θέσιν Θέρμα εκ στρεμμάτων οκτώ, εκτιμώμενον δια δραχμάς διακόσιες πενήντα. Το όλον της αξίας της δοθησομένης προικός ανεβαίνει, μετά το χωραφίου εις θέσιν Γκορτσόραχην του αυτού χωρίου εκτιμώμενον εκατόν, εις δραχμάς εννιακοσίας αριθ. 900.αλλά ο μέλλων γαμβρός της Αναγνώστου Κώστας και η εγγονή της Αγορίτσα, οφείλουν εν όσω ζη η προικοδότης να την γηροκομήσουν και περιποιούνται (δυσανάγνωστη λέξη),άλλως έχει αυτή το δικαίωμα να λάβη οπίσω την ως άνω προίκα   (  δυσανάγνωστη λέξη  ) . Ο δε Αναγνώστης Κώστας εξέθεσεν ότι παραδεχόμενος ευχαρίστως την Αγορίτσαν Γκολινοπούλου ως νόμιμον σύζυγον αυτού εις πρώτον γάμον. Παραδέχεται και την ως άνω ειρημένην προίκαν όπως ανωτέρω εκτιμάται την οποίαν θέλει λάβει μετά τον γάμον και υπόσχεται δια εαυτόν του και της μέλουσας συζύγου του Αγορίτσας Γκολινοπούλου την εκπλήρωση των εν τω παρόντι υποχρεώσεών των ως προς την διατροφήν, γηροκόμησιν της προικοδότιδος Αγορίτσας Γιάννενας Μουρτάταινας. Ταύτα εκθεσάντων των συμβαλλομένων συνετάχθη το παρόν προικοσύμφωνον το οποίον αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς εις ευήκοων των αυτώ αναφερομένων συμβαλλομένων και μαρτύρων, υπεγράφη παρ’ αυτών και εμού εκτός της Αγορίτσας Γιάννενας Μουρτάταινας προσκληθείσης να υπογράψη ομολογησάσης άγνοιαν γραμμάτων.»

              Υπογραφές    

Βλέπε σε ψηφιακή μορφή Εικόνα 15: το Προικοσύμφωνο συμβόλαιο Γιάννενας Μουρτάταινας αριθ. 1017

*

 1. Προικοσύμφωνο συμβόλαιο αριθ. 1349/1845, του Κων/νου Νικολάου και του Στρ. Νικ. Αθανασίου. Συμβολαιογράφος Ιω  Πέτρου

«Ενώπιον των μαρτύρων κυρίων Μιχαήλ Ριζόπουλου και Γεωργίου Τριανταφύλλου  άνευ επαγγέλματος και εμού εμφανισθέντες ο Κων/νος Νικολάου κάτοικος   Γιαννιτζούς Καλύβια γεωργός και Νικόλαος Αθανασίου Στρατιώτης του πρώτου τάγματος του δευτέρου λόχου της οροφυλακής κάτοικος Γιαννιτσούς      Εξέθεσαν ότι ο Κωνσταντίνος Νικολάου δίδω κατ’ ελευθερίαν και απαραβιάστως την θυγατέρα του Βασιλική ηλικίας ετών 17 ως νόμιμον σύζυγον εις πρώτον γάμον στο στρατιώτη Νικόλαο Αθανασίου και ως προίκα εν Χωράφι συγκείμενον εκ στρεμμάτων πέντε ως έγκιστα εις την θέσιν Κριτζινιά του χωρίου Γιαννιτσούς εκτιμώμενο δρχ 125. ένα υποκάμισο τρία συγκούνια, εν άλλο συγκούνι, μια φλωκάτι, τέσσερα ζευγάρια τσουράπια, δύο ζευγάρια παπούτσια, τέσσερα μαντήλια, δύο φέσια, εκτιμηθέντα δραχμάς 101, μιαν κόπιτζαν αργυρή και μιαν τζέργα δρχ 60, μια βελέντζα, δύο προσκέφαλα, εν ντορβά δραχ 15, εκτιμηθέντα το όλον δρχ, τριακοσίας. Ο Νικόλαος Αθανασίου συναινών να συνέλθει εις γάμον μετά της Βασιλικής θυγατρός του…….»

Εικόνα 16: προικοσύμφωνο συμβόλαιο, θυγατέρας Κ. Νικολάου με στρατιώτη Ν. Αθανασίου αριθ. 1349 σε ψηφιακή μορφή

*

 1. Συμφωνητικό Συμβόλαιο αριθ 1686/17/3/1846 για ξύλα και το Νεροπρίονο Ιω Πέτρου

«Εν Λαμία την 17ην Μαρτίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού έκτου έτους …….. και των μαρτύρων Ρίζου Κ Κομνιάδου, εμπόρου και του Κώστα.Παπάϊωάννου κτηματίου   χωρίου Γιαννιτσούς  Εμφανισθέντες οι Γιάννης Μιχαήλ κάτοικος  Τρέσκα της Γκορτσάς, Δημήτριος Γιάννη κάτοικος Παύλιανης, Και Ιωάννης Παύλου κάτοικος Σλωμνιτσας, υλοτόμοι Και ζητούν να συντάξω απάντηση κατά της από 13/3/ενεστώτος έτους κατ΄αυτών εξοδίκου διαμαρτυρίας του Κώστα Πάύλου κατοίκου Λαμίας εκ μέρους του Γιάννη Μιχάλη, ότι κατά την μεταξύ τους αυτού και του Κώστα Παύλου συμφωνίας οφείλει να σχίζει δια της μηχανής του νεροπρίονου όσα ξύλα ήθελεν φέρει εις τον τόπον της μηχανής, ο Κώστας  Παύλου και να τον πληρώνει, αποδίδοντας και όλα τα έξοδα της τροφής του……..» Περισσότερα

Βλέπε: Ψηφιακό τετρασέλιδο Συμφωνητικό συμβόλαιο, κοπής ξύλων με νεροπρίονο

*

 1. Δανειστικό Συμβόλαιο αριθ.1687/3/1846 Συμβ/γράφου Ιωάννου Πέτρου

«Εν Λαμία την 17ην του μηνός Μαρτίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού έκτου έτους ημέραν Κυριακήν  και ώραν Τρίτη μ.μ

……ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Ιωάννου Πέτρου και των μαρτύρων Ρίζου Κομνιάδου έμπορος και Δημητρίου  Αγγελακόπουλου Δικαστικός κλητήρ αμφότεροι κάτοικοι Λαμίας Εμφανισθέντες Κώστας Τριανταφυλλόπουλος βακάλης κάτοικος Λαμίας και Κώστας Παπαϊωάννου κτηματίας κάτοικος Γιαννιτσούς   Ο πρώτος δανείσθηκε από το δεύτερο 1200 δραχμές για τις ανάγκες του τις οποίες υπόσχεται να επιστρέψει μετά από ένα χρόνο . υπάρχει στο πίσω μέρος της πρώτης σελίδας και η εξοφλητική πράξη……..»Περισσότερα

Βλέπε: Εικόνα 18  το δισέλιδο ψηφιακό δανειστικό συμβόλαιο Κ. Παπαΐωάννου

 *

 1. Προικοσύμφωνο συμβόλαιο Αριθ.2094/11/1845 Αγορίτζας Δημητρίου και Κώστα Ιωάννου Συμβολ. ΄Ριζόπουλος

Μάρτυρες: Δημητρούλη Ιατρού Μεταξουργού και Γεωργίου Κ. Τριανταφύλλου Γραφέως, αμφοτέρων κατοίκων Λαμίας

Συμβαλλόμενοι: «Αγορίτζα Δημητρίου άνευ ωρισμένου επαγγέλματος κάτοικος εις Γιαννιτζού και ο Κώστας Ιωάννου στρατιώτης εις την οροφυλακήν Φθιώτιδας κάτοικος Γιαννιτζούς ωμολόγησαν ημίν πρώτη ήτοι η Αγορίτζα Δημητρίου ότι δίδουσα και χορηγούσα την θυγατέραν της Γαρουφαλιάν ετών δέκαεπτά δια νόμιμον σύζυγον προς τον Κωνσταντίνον Ιωάννου παραχωρεί εις αυτόν τα ακόλουθα κινητά και ακίνητα πράγματα, ήτοι: 8 Φουστάνια, εκτιμούμενα δραχμάς σαράντα μία.  8 υποκάμισα δραχ δέκα έξ, τέσσαρα προσκέφαλα δραχμάς οκτώ, τέσσαρες βελέντζας δραχμάς πενήντα,  μιαν ζώνην Αργυρήν δραμάς εβδομήντα, μιαν κόπιτζαν αργυράν, δραχμάς σαράντα, τριάντα οκάδες χαλκόματα δραχμάς εκατόν πενήντα, έν άλογο δραχμάς εκατό. Πέντε μελίσια δραχμάς εξήντα, εξ στρέμματα χωράφια κείμενα κατά την θέσιν λιτά, τρία στρέμματα αμπελότοπον εις θέσιν μπιγιές τέσσερα στρέμματα χωράφιον άνυδρον εις θέσιν μέλεγον, κείμενα όλα εντός της περιφερείας του χωρίου Γιαννιτζούς(προστίθεται εκτιμούμενα  τετρακοσίας δέκα (410) το όλον δραχμάς χιλίας)  υπόσχεται αμέσως όποτε ο προμνησθείς γαμβρός της αποφασίσει να νυμφευθεί την ρηθείσαν θυγατέρα της να απαραδώση και εγχειρίση εις αυτόν τα προαναφερθέντα τάματα και πράγματα, ο δε έταιρος Κωνσταντίνος Ιωάννου εξέθεσεν ότι ευχαριστηθείς περί της διδομένης εις αυτόν προικός αφίσταται παντός άλλου κληρονομικού δικαιώματος ή απαιτήσεως επί της υπολοίπου περιουσίας της μνησθείσης πενθεράς Αγορίτζας Δημητρίου.

Ταύτα ομολογησάντων συνετάχθη το παρόν έγγραφον ……… το οποίον αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως ευήκοων όλων του εν αυτώ αναφερομένων υπεγράφη παρ’ αυτών  και σφραγισθέν παρακρατήθει εις το γραφείον μου  *Εκτός της Αγορίτζης Δημητρίου ομολογησάσης άγνοιαν γραμμάτων και εμού του Συμβολαιογράφου Λαμίας»

Υπογραφές.

Εικόνα 19 Δισέλιδο ψηφιακό προικοσύμφωνο συμβόλαιο  Αγορίτσας Δημητρίου

*

 1. Προικοσύμφωνο συμβόλαιο 3284/10/8/1847 Αικατ, Καρλαμούτα και Γ.Α Σφύκας Συμβ. Ριζόπουλος

«Ενώπιον των μαρτύρων κυρίων Νικόλαος Καλέτζος αξιωματικός της Β΄Φάλαγγος και Νικόλαος ΠαπάΊωάννου Δήμαρχος Λαμίας αμφοτέρων κατοίκων Λαμίας και εμού του συμβολαιογράφου Λαμίας  ενεφανίσθησαν ο Γεώργιος Α Σφύκας υπολοχαγός του ΙΙ ελαφρού τάγματος της οροφυλακής κάτοικος του χωρίου Παύλιανης και η Αικατερίνη  Γεωργίου  Καρλαμούτα άνευ επαγγέλματος κάτοικος Γιαννιτζούς      Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι προτίθενται να έλθουν σε γάμο δεύτερο και η Αικατερίνη Γ. Καρλαμούτα (χήρα Γ. Καρλαμούτα), προσφέρει στον Γεώργιον Σφύκα ως προίκα; 150 στρέμματα χωράφια, ενύδρα και άνυδρα στην περιφέρεια Γιαννιτσούς. Πέντε στρέμματα αμπελώνος στο ίδιο χωριό. Μετρητά 1000 δραχμές. Ένα οικόπεδο εντός του ίδιου χωριού. Διάφορα ενδύματα. Σύνολο η προίκα 5.500……….» Περισσότερα

Βλέπε:Εικόνα 20 Προικοσύμφωνο συμβόλαιο Αικ. Καρλαμούτα Νο 3284

*

 1. Αρση Υποθήκης αριθ. 4019 / 10/6/1848 Συμβ/γράφος Γ. Ριζόπουλος

«Εν Λαμία την δεκάτην Ιουλίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού ογδόου έτους ημέραν Σάββατον Π.Μ. ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου ειρηνοδίκου Λαμίας και κατοίκου ωσαύτως  Φραγκίσκου Σαμνιάδου αναπληρούντος τον απόντα Συμβολαιογράφον Γεώργιον Ριζόπουλον και των μαρτύρων κ.κ Δημητρίου Δασκαλόπουλου ιδιοκτήτου και Τόλια Νικολάου επίσης ιδιοκτήτου, αμφότεροι κάτοικοι Λαμίας, Εμφανησθείς ο   Αναγνώστης ΠαπαΣταθόπουλος ιδιοκτήτης του χωρίου Τσοπανλάτες εξέθεσεν ότι  εγγυάται ότι τα κτήματα ότι  οι αναφερόμενοι στο πιστοποιητικό του Δήμου Σπερχειάδος με αριθμό 226και 227 στις 2 του μηνός, για τα κτήματα του Κων/νου Παπαϊωάννου εκ Γιαννιτζού και του Αθανασίου Σκουτέλη από τη Χαλίλη, υποθήκη την οποία θέλει κάμη χρήση  ο  Σφύκας Γεωργίου από τη Χαλίλη βάσει του παρόντος είναι Ελεύθερα πάσης υποθήκης και άλλης υποχερεώσεως και ότι αν τυχόν ευρεθούν ενυπόθηκα θα υπόκεινται εις ποινήν περί απάτης του Ποινικού Νόμου και θέλει αποζημειωθεί το Δημόσιον δια πάσαν ζημίαν……. Η παρούσα έκθεσις κατ’ αίτησιν του, ήτις αναγνωσθείσα ευκρινώς εις ευικουον πάντων υπεγράφη παρ’ όλων και ημών και εσφραγίσθη»

ο εγγυητής                              οι μάρτυρες  υπογράφεται

Ιδέ Εικόνα 21 ψηφιακό Συμβόλαιο αριθ.Συμβ  4019 / 10/6/1848   άρσης υποθήκης του Κ Παπαϊωαννίδου εκ Γιαννιτσούς και ανάληψη από άλλον

*

 1. Πληρεξούσιο Συμβόλαιο αριθ. 451/30/4/1849 Συμβ/γράφου Αλεξ. Χατσίσκος

«Εν Λαμία την τριακοστήν Απριλίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού εννάτου έτους ημέραν Σάββατον ώραν ενδεκάτην προ μεσημβρίας, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Λαμίας και κατοίκου ίδιος ιδίας πόλεωςΑλεξάνδρου Χατσίσκου και των μαρτύρων Σπύρου Τσιτσιλώνη γεωργού κατοίκου Κομποτάδων και Αθανασίου Ιωάννου παπουτσή, κατοίκου Λαμίας, πολιτών Ελλήνων, γνωστοί μοι και ασχέτων συγγενείας μετ’ εμού και του εμφανισθέντος και μη εξαιρουμένων από τον Νόμον εις το εν τη οικία του Θεοδώρου  Χ¨Κωστοπούλου εν τη πλατεία ίδιος πόλεως ταύτης Συμβολαιογραφείο μου, εμφανισθείς ο κύριος Κώστας Παπαϊωάννου κτηματίας κάτοικος Γιαννιτσούς του Δήμου Μακρακώμης γνωστός μοι και συγγενείας μετ’ εμού άσχετος, εξέθεσεν ότι, αποκαθιστά και διρίζει πληρεξούσιο επίτροπον τούτου παρά τω ενταύθα πρωτοδικείω, Δικηγόρον κύριον Γιαννακόν Ζώτου δια να κινήσει ενώπιον του εν Λαμία Δικαστηρίω των  Πρωτοδικών αγωγήν κατά του Δήμου Σπερχειάδος περί πληρωμής δραχμών δύο χιλιάδων πεντακοσίων τεσσαράκοντα τριών οφειλομένων εις αυτόν από μισθοδοσίας του και ενοίκια του Δημοτικού Καταστήματος. Του χορηγεί δε την πληρεξουσιότητα να παρίσταται; αντί του εντολέα του ενώπιον του ειρημένου Δικαστηρίω επί ίδιος ανωτέρω υποθέσεως, να ανακόπτει, ενκαλεί και εκτελεί αποφάσεις να ζητεί το έκτακτον ίδιος αναιρέσεως μέσον και το ίδιος επαναλήψεως ίδιος διαδικασίας, να συμβιβάζεται, να λαμβάνει χρήματα και έγγραφα, να παραιτείται από ένδικο τινός μέσου  ίδιας δίκης ή ίδιος ορκομοσίας διαδίκων και μαρτύρων, να υπογράφη παντός είδος δικόγραφα και άλλα έγγραφα, να προτείνη, δέχεται, και (  ) όρκους, να ενεργή συντηριτικάς και αναγκαστικάς κατασχέσεις, να διορίζει και ίδιος ή ίδιος πληρεξουσίους ή Δικηγόρους, και εν γένει να ενεργεί και να πράττει επί ίδιος ειρημένης υποθέσεως παν ότι ο ίδιος εντελοδότης παρών ηδύνατο να πράξη, υποσχόμενος την πλήρη παραδοχήν των πραξεών του. Ταύτα εκθέσαντος του εμφανισθέντος συνετάχθη το παρόν πληρεξούσιον, όπερ αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς ενώπιον αυτού και των μαρτύρων, υπεγράφη παρ΄ όλων αυτών και εμού του Συμβολαιογράφου»

Οι υπογραφές

Βλέπε Εικόνα 22 Ψηφιακό τρισέλιδο πληρεξούσιο Συμβάλαιο με αριθ. 451, του Κώστα Παπαϊωαννίδη προς Δικηγόρο Γιανακό Ζώτου

*

 1. Πληρεξούσιο Συμβολαιο αριθ. 701/29/6/1849 του Κ Βαρβατου προς Δικηγόρο Γ Ζαννάκη

«Εν Λαμία την εικοστήν ενάτην  Ιουνίου  του χιλιοστού οκτακοσιοστού τεσσαρακοστού εννάτου έτους ημέραν Τετάρτην ώραν ενδεκάτην προ μεσημβρίας, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Λαμίας και κατοίκου της ιδίας πόλεως Αλεξάνδρου Χατσίσκου και των μαρτύρων Χρήστου Ευσταθίου Δικαστικού κλητήρος κατοίκου Υπάτης  και Κώστα Λαγού ιδιοκτήτου κατοίκου Τσοπανλάτων, πολιτών Ελλήνων, γνωστοί μοι και ασχέτων συγγενείας μετ’ εμού και του εμφανισθέντος και μη εξαιρουμένων από τον Νόμον εις το εν τη οικία του Θεοδώρου  Χ¨Κωστοπούλου εν τη πλατεία της πόλεως ταύτης Συμβολαιογραφείο μου, εμφανισθείς ο Κώστας Βαρβάτος Υγειονομικός Σταθμάρχης Κουρνόβου, κάτοικος Γιαννιτσούς του Δήμου Μακρακώμης γνωστός μοι και συγγενείας μετ’ εμού άσχετος, εξέθεσεν, ότι δια πάσαν διαφοράν την οποία έχει ή θέλει έχει ενώπιον του εν Λαμία δικαστηρίου των πρωτοδικών ως ενάγων ή εναγώμενος, ανακόπτων ή ανακοπτώμενος εκκαλών ή εφεσιβάλλοντος, αποκαθιστά και διορίζει γενικόν και εδικόν πληρεξούσιο επίτροπον του τν παρά τω ενταύθα Πρωτοδικείω Δικηγόρον κύριον Δημήτριον Γ. Ζακτάνη, προς όν χορηγεί την πληρεξουσιότητα ν ενάγη και να ενάγεται, να ανακόπτει, εκκαλεί και εκτελή αποφάσεις, να ζητή το έκταλτον της αναιρέσεως μέσον και το της επαναλήψεως της διαδικασίας, να συμβιβάζεται, να λαμβάνη και δίδη χρήματα, έγγραφα και άλλα πράγματα, να παραιτείται αγωγών και ενδίκων μέσων, να υπογράφη παντός είδος δικόγραφα, αιτήσεις και άλλα έγγραφα, να προτείνη, δέχεται, και εξαιρή μάρτυρες, να απάγη, δέχεται και αντεπάγη όρκους, να ενεργή  συντηριτικάς και αναγκαστικάς κατασχέσεις, να επισπεύδη και αποπαιρατώνη πληστηριασμούς, να διορίζει και άλλον ή άλλους πληρεξουσίους ή Δικηγόρους και εν γένει να ενεργή και πράτη παν ότι π ίδιος εντελοδότης παρών ηδύνατο να πράξη, υποσχόμενος την πλήρη παραδοχή των πραξεών του, Ταύτα εκθέσαντος του εμφανισθέντος συνετάχθη το παρόν πληρεξούσιον, όπερ αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς ενώπιον αυτού και των μαρτύρων, υπεγράφη παρ΄όλων αυτών και εμού του Συμβολαιογράφου» Συμβολαιογράφος Αλ. Χατσισκος

Οι υπογραφές

Ιδέ Εικόνα 23 Ψηφιακό πληρεξούσιο συμβόλαιο 701/29/6/1849 του Κ. Βαρβάτου από Γιαννιτσού

*

 1. Πωλητήριο Συμβόλαιο αριθ. 867/17/8/1849 Α. Τριανταφύλλου. προς τον υιόν του Ιωάννη Συμβ/γράφου Αλεξ. Χτσίσκου

«Ενώπιον εμού και των μαρτύρων  κυρίων   Νικολάου Γραμματίκα παντοπώλης και Κώστας Μαυρανιώτη εισπράκτορας Δημοσίου κατοίκων Λαμίας     Εμφανισθέντες ο Αντώνης Τριανταφύλου και ο υιός του Ιωάννης Αντωνίου Τριανταφύλλου κάτοικοι του χωριού Γιαννιτσούς γεωργοί, Εξέθεσαν ότι συμφώνησαν εις αγοραπωλησίαν . Ο Αντώνιος Τριανταφύλλου ευχαρίστως, οικειοθελώς και απαραβιάστως επώλησε σήμερα εις τον υιόν του χωράφια πατρικά του άνυδρα και ποτιστικά εις την θέσιν Τριανταφλέϊκα εκ τετρακοσίων περίπου στρεμμάτων, και συνορεύουν από όλα τα μέρη με τα χωράφια των Ιωάννου Τζέκη, Ιωάννου Μαργαρίτου και Κώστα Ιωάννου. Εν αμπέλι εις την αυτήν θέσιν τριών στρεμμάτων και συνορεύει τετραγωνικά με όμοιον του Γεωργίου Αυλόγητου, του Γεωργίου Τσούνη, Κώστα Σαμαρτση και Δημήτραινας Ρίζαινας. Επώλησε δε ακόμη προς τον ίδιον και τριάκοντα πέντε οκάδες χαλκώματα, αξίας το όλο 950 τις οποίες και έλαβε  ………….»

Οι υπογραφές

Βλέπε ψηφιακή εικόνα 24: Πωλητήριο Συμβόλαιο αριθ. 867/17/8/1849 Α. Τριανταφύλλου. προς τον υιόν του Ιωάννη        

*

 1. Συμβόλαιο αιθμός 2673. Μεταβίβαση χρέους 200 δραχ. του Δήμου Σπερχειαάδος προς Γ. Τσάκα , το οποίο έλαβε από τον Κώστα Παπαϊωαννιδη

Μάρτυρες Δημήτριος Καραμουσόπουλος έμπορας κάτοικος Υπάτης και Γεώργιος Τσάκας γεωργός κάτοικος Γιαννιτσούς  ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου  Αλ Χτσίσκου κατοίκου Λαμίας Ενεφανισθεισαν, αφ΄ τα ο Γεώρργιος Τραγωδάρος Κάτοικος Αγά αγωγιάτης και αφ’ ετέρου ο Κώστας Παπαϊωαννίδης, κτηματίας εκ Γιαννιτσούς συνεφώνησαν τα ακόλουθα; Ο πρώτος δυνάμει του από 30/9/1859 με αριθμό 790 τα 31/12 του ιδίου έτους … του Δήμου Σπερχειάδος έχει λαμβάνειν από το Δημοτικό ταμείο του Δήμου 200 δραχμάς τας οποίας έλαβε σήμερα από το Κώστα Παπαϊωαννίδη και παραχωρεί τα αυτόν την απαίτησή του, αντικαθιστάμενος από την θέση και τα δικαιώματα και δύναται να απαιτήσει από το Δημοτικό ταμείο τας ανωτέρω 200 δραχμάς και να δώσει τα αυτό τα εξοφλητικές αποδείξεις. Σε περίπτωση μη πληρωμής να ενεργήσει κατάσχεση και ότι ο νόμος επιτρέπει ……..»

Ιδέ Εικόνα 25 Συμβόλαιο αριθμός 2673. Μεταβίβαση χρέους 200 δραχ.  του Δήμου Σπερχειαάδος προς Γ. Τσάκα , το οποίο έλαβε από τον Κώστα Παπαϊωαννιδη.

*

Συμβ αριθ 2015-υπενοικιάσεως Δημοσίων προσόδων, Γιαννιτσούς Πλατυστόμου και  Λαβανίτσας από τους: Γεώργιο Τσιάκα,  Γεώργιο Κούτσικο, κάτοικοι Γιαννιτσούς

«Παρουσία των  θεοδώρου Αργυροπούλου υπηρέτου κατοίκου Λαμίας και Κώστα Θεοχάρη γεωργού κατοίκου Παύλιανης, πολιτών ελλήνων γνωστών μοι και μη εξαιρουμένων από τον Νόμον, εμφανισθέντες αφ’ ενός ο Δημήτριος Μακρής έμπορος, κάτοικος Λαμίας, αφ’ ετέρου οι Γεώργιος Τσιάκας και Κώστας Κούτσικος γεωργοϊδιοκτήται, κάτοικοι του χωρίου Γιαννιτσούς του Δήμου Μακρακώμης, γνωστοί και συγγενείας μετ’ εμού άσχετοι, εξέθεσαν ότι συνεφώνησαν τα ακόλουθα. Ο Δημήτριος Μακρής έχων ενοικιασμένους από το Δημόσιον, δυνάμει του από χθεσινής ημερομηνίας υπό αριθμόν χίλια πεντακόσια εξήκοντα εννέα ενοικιαστηρίου του οικονομικού εφόρου Φθιώτιδας το οποίον προσαρτάται εν τω παρόντι τας εφετεινάς δημοσίου προσόδους των χωρίων Πλατυστόμου και Γιαννιτσούς με λαβανίτσα, υπενοικιάζει αυτάς εις τους Γεώργιον Τσιάκα και Κώστα Κούτσικο με τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις απαραλλάκτως όπως αυτός ως πρωτότυπος ενοικιαστής τας ενοικίασεν από το Δημόσιον και προσέτι με την αυτήν τιμήν του ενοικίου ήτοι δια σίτον κοιλά εννεακόσια  δεκαπέντε, δια πεντήκοντα επτά κοιλά κριθής, δια εκατόν κοιλά αραβοσίτου και υπό του ακολούθους όρους. Οι ανωτέρω υπενοικιαστές υποχρεούνται να δώσουν απ’ ευθείας εις το Δημόσιον τα ανωτέρω προϊόντα εις τας προθεσμίας τας αναφερομένας εις τας χρεωστικάς ομολογίας του πρωτοτύπου ενοικιαστού ως συμφώνως με την περί φορολογίας των προϊόντων της γής Νόμους του τρέχοντος έτους. Αν οι ειρημένοι υπενοικιαστές δεν δώσουν εμπροθέσμως προς το Δημόσιον τα ανωτέρω προϊόντα και ως εκ τούτου καταδιωχθεί ο Δημήτριος Μακρής ως πρωτότυπος ενοικιαστής είτε δια ποινή τάρας είτε δια κρατήσεως, υποχρεούνται εν τοιαύτη περίσταση οι υπενοικιαστές να πληρώσουν προς τον πρωτότυπον ενοικιαστήν όλα τα έξοδα όσα ήθελον του συμβεί ως εκ της καταδιώξεως και προσέτι ανά δέκα δραχμάς δι’ εκάστην ημέραν ως αποζημίωσιν του από της καταδιώξεως  μέχρι της εντελούς εξοφλήσεως του ενοικίου εκτός των ανωτέρω προϊόντων τα οποία οι υπενοικιαστές οφείλουν να δώσουν προς το Δημόσιον. α) ενοίκιον, υποχρεούνται προσέτι να δώσουν προς τον ειρημένον Δημήτριον Μακρήν ως κέρδος δια την υπενοικίασιν ταύτην ενενήκοντα δραχμάς και δέκα κοιλά κριθής καλής ποιότητας, τας δε δραχμάς ταύτας και την κριθήν υπόσχονται να δώσουν προς τούτον την δεκάτην πέμπτην Αυγούστου τρέχοντος έτους, μεταφέροντες δι’ ιδίων των εξόδων την κριθήν ενταύθα εις Λαμίαν, αν όμως δεν δώσουν την κριθήν εις την προθεσμίαν υποχρεούνται να πληρώσουν προς δραχμάς τέσσαρας το κοιλό, κατά συνέπειαν του παρόντος οι ανωτέρω υπενοικιαστές έχουν το δικαίωμα να εισπράξουν προς ίδιον αυτών όφελος ή ζημίαν τας προσόδους των ειρημένων χωρίων συμφώνως με τον περί φορολογίας Νόμον του τρέχοντος έτους, ο δε πρωτότυπος ενοικιαστής Δημήτριος Μακρής αποξενούται ολοσχερώς της ενοικιάσεως, μη ενεχόμενος ούτε εις το κέρδος ούτε εις την ζημίαν. Οι Γεώργιος Τσιάκας και Κώστας Κούτσικος παραδεχόμενοι την υπενοικίασιν ταύτην καθ’ όλους τους όρους αυτούς, υπόσχονται την ακριβή των υποχρεώσεών των εκπλήρωσιν». Οι  υπογραφές

 Ιδέ Εικόνα 27: Συμβ αριθ 2025-υπενοικιάσεως Δημοσίων προσόδων, Γιαννιτσούς Πλατυστόμου και  Λαβανίτσας από τους: Γεώργιο Τσιάκα,  Γεώργιο Κούτσικο, κάτοικοι Γιαννιτσούς

*

 1. Αριθμός Συμβολαίου 6724/13/10/1850 Δωρεά περιουσίας

«Συμβολαιογράφου Χατσίσκου Αλεξάνδρου Μάρτυρες: Ιωάννης Πέτρου Δικηγόρος κάτοικος Λαμία;ς και Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος κάτοικος Γραμμένης Ράχης.Συμβαλλόμενοι: αφ’ της η Αγορω χήρα Αντωνίου Κόμιου, έργα γυναικεία μετερχομένης και αφ’ ετέρου ο εγγονός της Γιαννάκης Πλατανιάς γεωργός, κάτοικοι του χωρίου Γιαννιτσούς του Δήμου Μακτακόμης/ της οποίους μη γνωρίζων απ΄’ ευθείας προσεκάλεσα δύο μάρτυρες, της Κωνσταντίνον Στεργιόπουλον, έμπορον κάτοικον Γιαννιτσούς και Αθανάσιον Ιωάννου Γιαννιτσώτην πεδιλοποιόν κάτοικον Λαμίας , γνωστούς μοι και μη εξαιρουμένων από τον Νόμον και εβεβαιώθην περί της ταυτότητός των/ εξέθεσαν τα ακόλουθα: Η Αγόρω Αντωνίου Κόμιου έχουσα υπό την καταοχήν της και κυριότητα της τα ακόλουθα κτήματα αξίας δραχμών διακοσίας πεντήκοντα εις την περιφέρειαν του χωρίου Γιασννιτσούς  α) Άμπελον εις Θέσιν Βρωμόθερμα και συνορευομένης ανατολικώς με όμοιαν της Γιαννάκαινας Μπακαλώναινας, αρκτικώς με όμοιαν του Βλαχογιάννη και μεσημβρινώς με δρόμον. β) Ένα αγρόν εξ ημίσεως στρέμματος εις θέσιν Κούμαρον και συνορευομένου, ανατολικώς με αγρόν του Γεωργίου Τσάκου, δυτικώς με όμοιον του Βλαχογιάννη, αρκτικώς με δάσος και μεσημβρινώς με δρόμον.  γ) ένα αγρόν εξ της στρέμματος κείμενον εις θέσιν Μωρατέϊκα και συνορευομένου, ανατολικώς με αγρόν του Γεωργίου Μανιώτη, δυτικώς με δρόμον. Αρκτικώς και μεσημβρινώς με δάσος.  δ) Ένα έτερον αγρόν εξ της στρέμματος κείμενον εις θέσιν Παπαδημήτη Πουρνάρι και συνορευομένου ανατολικώς με αγρόν του Βλαχογιάννη, δυτικώς με όμοιον του Ιωάννη Ντσάνη, αρκτικώς με δάσοςκαι μεσημβρινώς με αγρόν του Γεωργίου Μανιώτηε) Ένα έτερον αγρό εξ της στρέμματος, κείμενον εις θέσιν Πλασταρά Συκιάς και συνορευομένου ανατολικώς με δάσος, δυτικώς με δρόμον, αρκτικώς με αγρόν του Καπρίτσου και μεσημβρινώς με όμοιον του Βλαχογιάννη. στ) Ένα έτερον αγρόν εξ ημίσεως στρέμματος, κείμενον εις την θέσιν Σόϊνα και συνορευομένον ανατολικώς με αγρόν του Βλαχογιάννη, δυτικώς με ρέμα, αρκτικώς με αγρόν (Μανιωτεϊκου) και μεσημβρινώς με ρέμα.

 • ζ)  Έενα έτερον αγρόν εξ ημίσεως στρέμματος κείμενον εις; θέσιν Παλιούργια και συνορευομένου, ανατολικώς με αγρόν του Βλαχογιάννη. Δυτικώς με όμοιον του Ιωάννου Τσιάκα, αρκτικώς και μεσημβρινώς με ρέμα.
 • η) ένα έτερον εξ της τετάρτου του στρέμματος εις θέσιν Κούνια ή Σούνια και συνορευομένου ανατολικώς με αγρόν του των Καραθανασαίων,  δυτικώς με όμοιον  Βλαχογιάννη, αρκτικώς με όμοιον των Ντζανοζαχαραίων και μεσημβρινώς με δάσος.
 • θ) Ένα έτερον αγρόν εξ της στρέμματος, κείμενον εις θέσην Πλάτανος και συνορευομένου ανατολικώς με αγρόν του Βλαχογιάννη, δυτικώς, αρκτικώς και μεσημβρινώς με δάσος.
 • ι) Ένα έτερον αγρόν κείμενον εις θέσιν Κυδωνιά και συνορευομένου ανατολικώς με ρέμα, δυτικώς με αγρόν του Μπαϊζάνη, αρκτικώς με όμοιον του Βλαχογιάννη, μεσημβρινώς με δάσος. ια) Ένα έτερον αγρόν εξ της στρέμματος εις την θέσιν Μεγάλη Βρύση και συνορευομένου ανατολικώς με αγρόν Αντωνίου Κωνσταντίνου, δυτικώς με όμοιον του Βλαχογιάννη, αρτικώς και μεσημβρινώς με δρομον και ιβ) ένα έτερον αγρόν εξ ημίσεως στρέμματος εις θέσιν Ντσόα, και συνορευόμενου, ανατολικώς με αγρόν του Σπυρίδωνα, δυτικώς με αγρόν του Ιωάννου (δυασανάγνωστο επώνυμο ), αρκτικώς και μεσημβρινώς με δρόμο, (δωρεί ;;) ευχαρίστως και οικειοθελώς άπαντα τα κτήματα ταύτα της τον εγγονόν της Γιαννάκην Πλατανιάν δια να τα λάβει εις την κατοχήν και κυριότητά του από της σήμερον με την ρητήν συμφωνίαν να γηροκομήσει και περιποιηθεί ούτος την δωρήτριαν, χορηγών της αυτήν τα της το ζήν  αναγκαία και λοιπά χρεώδη εφ όρου ζωής, αν της εγκαταλείψει αυτήν η παρούσα δωρεά είναι άκυρος, τα δε κτήματα μεταβαίνουν εις την κυριότητα της δωρητρίας, δυναμένης να τα διαθέση κατ’ ιδίαν της αρέσκειαν
 • Ο Γιαννάκης Πλατανιάς παραδεχόμενος την δωρεάν ταύτην υπό της εκτιθέντας όρους, υπόσχεται να γηροκομήση και περιποιείται την δωρήτριαν Αγόρων Αντωνίου Κόμιου και χορηγεί της αυτήν τα της το ζήν αναγκαία και λοιπά χρεώδη εφ’ όρου ζωής. Ταυτά εκθεσάντων των συμβαλλομένων συνετάχθει το παρόν δωρεάς συμβόλαιον, όπερ αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς ενώπιον των μαρτύρων υπεγράφη παρ’ όλων αυτών και εμού του συμβολαιογράφου, εκτός της Αγόρως Αντωνίου Κόμιου ομολογησάσης άγνοιαν γραμμάτων»

Οι υπογραφές

Βλέπε Εικόνα 28  Συμβόλαιο παραχώρησης περιουσίας της Αγορίστας Αντωνίου Κομίου στον εγγονό της Ι. Πλατανιά

*

 1. Διαθήκη χήρας Δ.Καζάση Αριθ.Συμβολαίου 1605/9/3/1850,Συμβολαιογρ. Αλ. Χατσίσκου

Ημείς Αλέξανδρος Χατσίσκος Συμβολαιογράφος της περιφέρειας του ειρηνοδικείου Λαμίας κάτοικος της ιδίας πόλεως, εδρεύον της εν Λαμία και έχοντες το κατάστημα  της εις την ιδίαν πόλιν εις τη οικίαν του Μελετίου Γεωργιάδου κειμένην εν τη πλατεία της της πόλεως εν τη ενορία του ναού της Δεσποίνης, προσκληθέντες σήμερον την δεκάτην ενάτην Μαρτίου  του χιλιοστού οκτακοσιοστού πεντηκοστού έτους ημέραν Κυριακήν και ώραν τρίτην μετά μεσημρίαν εν Λαμία, παρά της Ζωϊτσης χήρας Δημητρίου Καζάση, έργα οικιακά μετερχομένης, κατοίκου του χωρίου Γιαννιτσούς του Δήμου Μακρακώμης, γνωστής ημίν, εχούσης την οικίαν της εις την ενορίαν του εν τω χωρίω Γιαννιτσού ναού του Σωτήρος παρουσιασθείσης αυτοπροσώπως ενώπιον της, εις το ως ανωτέρω γραφειον της δια να συντάξωμεν την δημοσίαν διαθήκην της . αμέσως προσεκαλέσαμεν επί τούτω ως μάρτυρας της Κώσταν Τριανταφυλλόπουλον, κτηματίαν κάτοικον Λαμίας έχοντα την οικίαν του εις την ενορίαν του εν τη ιδία πόλει ναού του Αγίου Νικολάου Λαμίας, Δημήτριον Βελήν γεωργοκτηματίαν κατοίκου του Χωρίου Μάκρυσι του δήμου Μακρακώμης έχοντα την οικίαν του εις ην ενορίαν του εν τω χωρίω ναού του Αγίου Αθανασίου, Κωστας Βαρβάτος κτηματίαν, κατοίκου Γιαννιτσούς του ιδίου δήμου, έχοντα την οικίαν του εις την ενορίαν τούτο τω ιδίω χωρίω ναού του Σωτήρος, και Ιωάννην Στεφάκην κατοίκου του χωρίου Βαρυμπόπης του αυτού Δήμου, έχοντα την οικίαν του εις την ενορίαν τούτο τω ιδίω χωρίου ναού του Αγίου Ταξιάχου, πολίτας Έλληνας, ενήλικας, ειδότες γράμματα γνωστούς ημίν και τη Ζωϊτσα χήρα του Δημητρίου Καζάση, ούσαν και αυτήν άσχετον συγγενείας με ημάς. Ερωτήσαμεν δε ευθύς επί παρουσία των ειρημένων τεσσάρων μαρτύρων την Ζωϊτσα χήραν Δημητρίου Καζάση  το θέλει και της απεκρίθει, ότι μας προσεκάλεσε δια να της συντάξομεν την δημοσίαν διαθήκην της και τούτο θέλει να κάμομεν, παρατηρήσαντες όθεν έχει σώας τας φρένας της, εκλείσθημεν μετ’ της και των τεσσάρων μαρτύρων εν τω ημίν ευτέρου γραφείω, μηδενός ετέρου παρόντος, και ορκίσαμεν επί του ιερού Ευαγγελίου της ειρημένους τέσσερες μάρτυρες δια να φυλάξωσωσι μυστικόν ότι αν ακούσει από την Ζωϊτσαν χήραν Δημητρίου Καζάση, τώρα γράφωμεν εις την διαθήκην της, μέχρι του θανάτου της, έπειτα ηρξασθε κατά σειράν γραφής τα ακόλουθα/ τα προηγούμενα γράφοντες εν τω αυτώ γραφείω και κατ’ αυτήν την ιδίαν ως ανωτέρω ώραν μηδενός ετέρου παρόντος/ Εγώ ως είπε η Ζωϊτσα χήρα Δημητρίου Καζάση, εγκαταστώ κληρονόνον μου μετά τον Θανατόν μου τον υιόν μου Κώστα Δηνητρίου Καζάση κάτοικον του χωρίου Γιαννιτσούς, και διατάττω ίνα μετά τον θανατόν μου εξουσιάσει μόνος της όλην την κινητήν και ακίνητην περιουσίαν μου, ήτις ήθελεν βρεθεί μετά τον θανατόν μου, Θέλω δε να μην τον ενοχλήση κανείς της, ούτε η θυγατέρα μου Αικατερίνη σύζυγος του Νικολάου Γεωργίου Μπουργανού, διότι εις την θυγατέρα μου αυτήν όταν την  υπάνδρευσα έδωσα το ανήκον μερίδιον της , και ήδη δεν έχει δικαίωμα να λάβει τίποτε. Όθεν όλην την κινητήν και ακίνητον περιουσίαν μου, συνιστουμένης την τελευταίαν εκ χωραφίων, αμπέλων, και μιας οικίας κειμένων όλων εις την περιφέρειαν του χωρίου Γιαννιτσούς, θέλει την εξοουσιάσει μόνον ο υιός μου Κώστας Δημητρίου Καζάσης διότι αυτόν μόνον εγκαθιστώ κληρονόμον μου. Αφού ετελείωσε τοιουτοτρόπως τας διατάξεις της η Ζωϊτσα χήρα Δημητρίου Καζάση, την ερωτήσαμεν αν έχει να προσθέση τι και απεκρίθει όχι την υπενθυμήσαμεν έπειτα να αφήση ελεημοσύνη εις φιλανθρωπικά καταστήματα, και απεκρίθη ότι δεν έχει να αφήση τίποτε, τούτων δε απάντων γενομένων μέχρι της πέμπτης ώρας της ιδίας ως ανωτέρω ημέρας προσεκαλέσαμεν την διαθέτριαν και της ειρημένους τέσσαρες μάρτυρες παρόντας πάντοτε να ακούσωσι την ανάγνωσιν της παρούσης διαθήκης, και ούτω την αναγνώσαμεν μεγαλοφώνως και ευκρινώς και την υπογράψαμεν  ημείς και οι μάρτυρες, η δε διαθέτρια Ζωϊτσα χήρα Δημητρίου Καζάση  προσκληθείσα να υπογράψη, ομολόγησεν ότι δεν γνωρίζει γράμματα.

Οι δε τέσσαρες μάρτυρες πριν  ή την υπογράψουν ανέγνωσαν την παρούσαν διαθήκην

Βλέπε Εικόνα 29 Συμβόλαιο/1605 8σέλιδης διαθήκης της χήρας Δ. Καζάση,  εγκαταστά κληρονόμο  τον Κ. Δ, Καζάση

 *

 1. Πωλητήριον Συμβόλαιο Μύλου Ρούζιας αριθ. 6885/4/11/1856

Εν Λαμία την τετάρτην του μηνός Νοεμβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού πεντηκαστού έκτου  έτους, ημέραν Κυριακή και ώραν δωδεκάτην της μεσημβρίας, εις το εν τη οικία του Μελετίου Γεωργιάδου εν τη πλατεία όθωνος συμβολαιογραφείο μου και ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Λαμίας Αλεξάνδρου Χατσίσκου και των μαρτύρων Αναγνώστου Σαμαρτσή, και Κώστα Σιώκη γεωργών κατοίκων αμφωτέρων του χωρίου Γιαννιτσούς, πολιτών ελλήνων γνωστών μοι και μη υποκειμένων εις την εξαίρεσιν του Νόμου, εμφανισθείς ο Αλέξιος Δήμου άνευ επαγγέλματος, κάτοικος του χωρίου Γιαννιτσούς του Δήμου Μακρακόμης,/ τον οποίον μη γνωρίζων απ’ ευθείας, προσεκάλεσα δύο μάρτυρας τους Κώστα Τριανταφυλλόπουλο, παντοπώλην και Αθανάσιον Ιω Γιαννιτσώτη, πεδιλοποιό, κατοίκου Λαμίας, γνωστών μοι και μη εξαιρουμένους από τον Νόμον και εβεβαίωσαν περί της ταυτότητας του/  εξέθεσεν ότι έχων υπό την κατοχήν του και κυριότητα του εξ αδιαιρέτου το έν τρίτον του ερειπίου Μύλου, κειμένου εις θέσιν Ρούζια της περιφερείας Γιαννιτσούς και συνορευομένου ανατολικώς με δρόμον, δυτικώς με ρέμα και αρκτικώς με αυλάκι του Μύλου, επώλησεν ευχαρίστως και οικειοθελώς αυτό προς την εκκλησίαν του χωρίου Γιαννιτσούς, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ελεύθερον χρέους, υποθήκης, δικαιώματος τρίτου ως και πάσης άλλης …… δια δραχμάς πεντακοσίας τεσσαράκοντα δύο αρ. 542, τας οποίας έλαβεν ως ομολόγησεν, από τον επίτροπον της εκκλησίας ταύτης Δημητρίου Μαργαρίτου, γεωργού, κατοίκου Γιαννιτσούς και από της σήμερον και εις το εξής απεκδύεται αυτός παντώς δικαιώματος ιδιοκτησίας επί το εν τρίτον του ρηθέντος ερειπίου Μύλου, το οποίον μεταβαίνει εις την κατοχήν και κυριότητα της ειρημένης  εκκλησίας, δυναμένη να το διαθέση κατ’ ιδίαν της αρεσκείας,  ταύτα εκθέσαντος του εμφανισθέντος, συνετάχθη το παρόν πωλητήριον, όπερ αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς ενώπιον αυτού και τω μαρτύρων επεγράφη παρ’ όλων αυτών και εμού του Συμβολαιογράφου

υπογραφές

Βλέπε Εικόνα 30: Πωλητήριο συμβόλαιο του 1/3 του Μύλου της Ρούζιας στη εκκλησία

 *

 1. Πωλητήριο Συμβόλαιο αριθ. 6678/6/10/1856 Συμβ/γράφου Αλεξ. Χατσίσκου

«Εν Λαμία την έκτην του μηνός Οκτωβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού πεντηκοστού έκτου έτους ημέραν Σάββατον και ώραν εδεκάτην προ μεσημβρίαν εις το εν τη οικία του Μελετίου Γεωργιάδου εν τη πλατεία Όθωνος Συμβολαιογραφείο μου, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου κατοίκου ΛαμίαςΑλεξάνδρου Χατσίσκου και των μαρτύρων Αθανασίου Γεωργίου Αστυνομικού κλητήρος κατοίκου Λαμίας και Γεωργίου Δασκαλόπουλου γεωργού κατοίκου Γαρδικίου, πολιτών ελλήνων γνωστών μοι και μη υποκειμένων εις εξαίρεσιν εμφανισθέντες αφ’ προς μεν ο Σπύρος Κωνσταντίνου Λυμνίτης*, παντοπώλης, κάτοικος του χωρίου Πλατυστόμου του Δήμου Μακρακώμης και αφ’ ετέρου ο Γεώργιος Κοτρότσος έμπορος κάτοικος του χωρίου Γιαννιτσούς του Δήμου Μακρακώμης, γνωστοί μοι και εξαιρούμενοι από τον Νόμον, εξέθεσαν τα ακόλουθα. Ο Σπύρος Κωνσταντίνου Λυμνίτης ότι την κατοχήν, την οποίαν έχει επί προς κατά την θέσιν Κεραμαργιό προς περιφερείας του χωρίου Πλατυστόμου κειμένης εθνικής αμπέλου εκ στρεμμάτων δύο και ημίσεως, μετά προς συνεχομένης ακαλλιέργητου γης εκ στρεμμάτων τριών συνορευομένης αφ’ προς  μεν με άμπελον προς Γεώργαινας Μυλωνούς, αφ’ ετέρου με όμοιαν του Κώστα Χαμχούγια, εκ τρίτου με όμοιαν του  Γεωργίου Σακελλάριου, και εκ τετάρτου με δρόμον, την μεταβιβάζει και την παραχωρεί προς τον Γεώργιον Κοτρότσον δια δραχμάς εκατό πεντήκοντα πέντε αρ. 155 , τας οποίας έλαβε παρ’ αυτού ως μου ομολόγησε, και από προς σήμερον και εις το εξής αποξενούται  προς από κατοχής προς ρηθείσης  αμπέλου και προς συνεχομένης ακαλλιεργήτου γης, και αποκαθίσταται κάτοχος ο ρηθείς Γεώργιος Κοτρότσος, δυνάμενος να την διαθέσει κατά την ιδίαν του αρεσκείαν. Ο Γεώργιος Κοτρότσος  παραδέχεται την παραχώρησιν ταύτην, πληρώσας προς τον Σπύρον Κωσταντίνου Λυμνίτην τας δραχμάς εκατό πεντήκοντα πέντε. Ταύτα εκθεσάντων των συμβαλλομένων, συνετάχθη το παρόν συμβόλαιον, όπερ αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς ενώπιον αυτών και του Συμβολαιογράφου υπογράφεται παρ’ όλων αυτών και εμού του Συμβολαιογράφου.

Οι συμβαλλόμενοι                     οι μάρτυρες

Ο Συμβολαιογράφος»

* καταγωγή από Γιαννιτσού

Βλέπε Εικόνα 31: πωλητήριο Αμπελιού από τον Σπύρο Κ. Λιμνήτη παντοπώλη στο Πλατύστομο προς τον Γ. Κοτρότσο έμπορο από Γιαννιτσού στη θέση Καραμαργιό

*

 1. Παραχωρητήριο (προικοσύμφωνο) περιουσίας 7622/30/3/1857 Ι Μυλωνά Συμβολ. Αλεξαν.Χατσίσκος

«Εν Λαμία την τριακοστήν Μαρτίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού πεντηκοστού εβδόμου έτους ημέραν Σάββατο και ώραν πρώτην μετά μεσημβρίαν εις το εν τη οικία του Μελετίου Γεωργιάδου εν τη πλατεία Όθωνος συμβολαιογραφείο μου ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Λαμίας Αλεξάνδρου Χατσίσκου και των μαρτύρων κώστα Βαρβατάκη και Ιωάννου Αργυροπούλου κτηματιών, κατοίκων αμφοτέρων του χωρίου Γιαννιτσούς, πολιτών ελλήνων γνωστών μοι και μη υποκειμένων εις εξαίρεσιν, εμφανισθέντες / αφ’ ενός ο Ιωάννης Μυλωνάς γεωργός και η σύζυγός του Ζωϊτσα Ιωάννου Γιαννακάκη έργα γυναικεία μεταρχομένη, και αφ’ ετέρου ο Ζαχαρίας Αναγνώστου Σαμαρτση, γεωργός κάτοικοι του χωρίου Γιαννιτσούς του Δήμου Μακρακώμης γνωστοί μοι και μη εξαιρούμενοι από τον Νόμον, εξέθεσαν τα ακόλουθα. Ο Ιωάννης Μυλωνάς και η σύζυγος του Ζωϊτσα Ιωάννου Γιαννακάκη (     ) έδωσαν την θυγατέρα τους Μαρία ως νόμιμον προς τον ανωτέρω Ζαχαρίαν Αναγνώστου Σαμαρτσή, παραχωρούν ευχαρίστως και οικειοθελώς προς αυτούς ως προίκαν:

Το ήμισυ εξ αδιαιρέτου μέρος της υπαρχούσης ακινήτου εν γένει περιουσίας των εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και της κινητής και αυτοκινήτου εξαιρουμένου, ενός ημίσεως. Το ήμισυ δε αυτό της περιουσίας των είναι αξίας οτακοσίων δραχμών και παραχωρείται υπό τους όρους του να πληρώσει η ρηθείσα θυγάτηρ των το ήμισυ μέρος των προς διαφόρους χρεών των. Ο Ζαχαρίας Αναγνώστου Σαμαρτσής παραδέχεται την προίκα ταύτην και υπόσχεται την πληρωμήν του ημίσεως χρέους των προικοδοτούντων, ταύτα εκθεσάντων των συμβαλλομένων συνετάχθη το παρόν προικοσύμφωνον, όπερ αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς, υπεγράφη παρ’ όλων αυτών και εμού του συμβολαιογράφου εκτός της Ζωϊτσας Ιωάννου Γιαννακάκη, ομολογησάσης άγνοιαν γραμμάτων»

Υπογραφές

Βλέπε ψηφιακή Εικόνα 32: Παραχωρητήριο (προικοσύμφωνο) περιουσίας 7622/30/3/1857 Ι Μυλωνά  Συμβολ. Αλεξαν.Χατσίσκος

*

 1. Προικοσύμφωνο Συμβ/λαιο αριθ. 8335, ο Ι. Μυλωνάς δίδει την κόρη του Μαρία στον Ζαχ. Α Σαμαρτζή.  Συμβ/γραφος Χατσίσκος Αλέξ.

Μάρτυρες: Δημήτριος Αναγνώστου, Βέλκος Γεώργιος, μυλωνάς κάτοικοι Γιαννιτσούς

Συμβαλλόμενοι:  Ενεφανίσθησαν  αφ’ όπως ο Ιωάννης Μυλωνάς και  αφ’ εταίρου ο Ζαχαρίας Αναγνώστου Σαμαρτζής Γεωργός .

Ο Ιωάννης Μυλωνάς δίδει εις πρώτον Γάμον την Θυγατέρα του Μαρία ως νόμιμο σύζυγο στον Ζαχαρία Αναγνώστου Σαμαρτζή.

Δίδει ως προίκα:

α)Το ήμισυ του χαμογιού οικίας κειμένης εντός του χωρίου Γιαννιτσούς, συνορευομένης  ανατολικώς, με οικίαν Αντωνίου Καραμπέτσα, δυτικώς με δρόμον, αρκτικώς με οικίαν Γεωργίου Βέλκου μυλωνά και Μεσημβρινώς με όμοιον του Αθανασίου Καραγκούνη, αξίας δραχμάς διακοσίας

β) Το ήμισυ αμπέλου εξ όπως στρέμματος στη θέση Βαρκά, όπως περιφέρειας Γιαννιτσούς, συνορευομένης, ανατολίκώς με άμπελον του Αθανασίου Ντρούκα, δυτικώς όμοιον όπως Αγόρως Καπρίτσου, αρκτικώς με όμοιον του Δημητρίου Καρυαμπά και μεσημβρινώς με με δράμον, αξίας δρχ 100

γ) Το Ήμισυ εξ ημίσεως στρέμματος αμπέλου εις θέσιν Καλύβια, όπως περιφερείας Γιαννιτσούς, συνορευομένης, ανατολικώς με άμπελον του Αθανασίου Ντούνη, δυτικώς με παλαιοκάλυβαν, αρκτικώς με άμπελον του Ρίζου Ντουόμου και μεσημβρινώς με όμοιον του Γεωργίου Νικολάου, αξίας  δρχ 50

δ)Το ήμισυ εκ δύο στρεμμάτων αγρού  κείμενον εις θέσιν  Βρωμόθερμα, του αυτού χωρίου, συνορευομένου ανατολικώς με ρέμα, δυτικώς με όμοιον του Πέτρου Καρκάνη, αρκτικώς με όμοιον Πλασταρέϊκου Και μεσημβρινώς με όμοιον του Δημητρίου Καραμπέτσα, αξίας 20

ε)Το ήμισυ του εκ δύο στρεμμάτων αγρού, κείμένου εις θέσιν Κουτραδόραχη, όπως περιφερείας του αυτού χωρίου και συνορευομένου ανατολικώς με δάσος, δυτικώς με αγρόν του Κώστα Σιώκη, αρκτικώς με όμοιον του Γεωργίου Σάρρα και μεσημβρινώς με  Καντέϊκου, αξίας 30

στ)  Το ήμισυ του εξ όπως  στρέμματος αγρού εις θέσιν Πλάτανος εις την ράχην όπως περιφερείας του αυτού χωρίου,  συνορευομένου, ανατολικώς με αγρόν Καντέϊκου, δυτικώς με όμοιον του Ιωάννου Ντρούκα, αρκτικώς με όμοιον του Ρίζου Ντουόμου και μεσημβρινώς  με όμοιον του Γεωργίου Σάρρα, αξίας 20

ζ)Το  ήμισυ  μέρος  του εντός του Οθωμανικού κράτους εις  Παλαιάγιαννιτσού κτημάτων του, σίτου, αμπελότοπου, κήπων, συκαμινομωρέων και παλαιόμυλου, αξίας 200

και η) Ένα βαγένι μεγάλο και έτερον  μικρό, ημίσιαν τραπεζονιάν, ένα (δυσανάγνωστη λέξη)  το ταψί, ένα τέντσερι, ένα ταβάν, μία σκεπαρνιά, ένα υνί, έν τσεκούρι, έν σάτσι, τρεις αίγες και ένα βούν. αξίας 120.

Ταύτα δε πάντα παρέδωσεν ο ρηθείς Ιωάννης Μυλωνάς όπως τον γαμβρόν του Ζαχαρίαν Αναγνώστου  Σαμαρτσή……………..». Στη συνέχεια διαβάζεται μεγαλοφώνος το ανωτέρω και καλούνται οι παρόντες  μάρτυρες και οι  συμβαλλόμενοι να υπογράψουν

το συμβόλαιο

Βλέπε: τετρασέλιδη ψηφιακή εικάνα 33 για το παραπάνω προικοσύμφωνο

*

 1. Προικοσύμφωνο Συμβ/λαιο 7319 της Αγόρος Τσίρκα από Πλατύστομο, διδει την κόρη της στον Ι Πετρόπουλο κάτοικο Γιαννιτσούς. Συμβ/γράφος. Αλεξ Χατσίσκου

«Μάρτυρες:  Γεώργιος Στεργιόπουλος έμπορος κάτοικος Γιαννιτσούς, και Ζήση Γκέκα αστυνομικός κλητήρας κάτοικος Λαμίας, Ελλήνων πολιτών, γνωστών μοι και υποκειμένων εις την εξαίρεσην υπό του Νόμου. Ενεφανήσθη εφ’ της μεν η Αγόρω Γεωργίου Τσίρκα, έργα γυναικεία μετερχομένης, κάτοικος του χωρίου Πλατυστόμου του δήμου Μακρακώμης, και αφ’ ετέρου ο Ιωάννης Πετρόπουλος γεωργός, κάτοικος του χωρίου Γιαννιτσούς, του αυτού Δήμου, γνωστοί μοι και μη εξαιρούμενοι από τον Νόμον εξέθεσαν τα ακόλουθα. Η Αγόρω Γεωργίου Τσίρκα, έχουσα θυγατέρα ονομαζομένη Παναγιού, φθάσασα εις ηλικίαν γάμου, δίδει αυτήν ευχαρίστως και οικοιοθελώς ως νόμιμον σύζυγον εις πρώτον γάμον της τον Ιωάννη Πετρόπουλο, και προσφέρει της αυτόν ως προίκα τα ακόλουθα>

.Το ήμιδυ εξ αδιαιρέτου μέρος της εν τω χωρίω Πλατυστόμου οικίας της και του συνεχομένου περιβολίου  μετά των εν αυτώ δένδρων και της (………) συνορευομένης αφ’ της με την οικίαν Ιωάννου Τσιφούτη, αφ’ ετέρου με δρόμον εκ τρίτου με περιβόλιον του Γεωργίου Σκούρα, και εκ τετάρτου με περιβόλιον του Αθανασίου Καραμασούτη αξίας δραχμών τετρακοσίας αρ. 400..Ένα αγρόν εκ στρεμμάτων δεκαπέντε κείμενον εις θέσιν Βαλτάκι της περιφερείας του χωρίου Πλατυστόμου και συνορευομένου αφ ενόνς με αγρόν του Ιωάννου Μαργαρίτου, αφ’ ετέρου με όμοιον του Θεόδωρου Κυργιαννή, εκ τρίτου με δρόμον, αξίας δραχμάς εκατό πεντήκοντα αρ 150.Ένα τριφυλότοπον εξ  στρέμματος, κείμενον εις το άκρον του χωρίου Πλατυστόμου, και συνορευομένου αφ’ της με αγρόν του Νάκου Τσιφούτη, αφ’ ετέρου με περιβόλιον του Ευθυμίου Στραγανά, εκ τρίτου με δρόμον, αξίας δραχμών τεσσαράκοντα πέντε αρ, 45.Το ήμισυ μέρος της κατά την θέσιν Βαρκά της περιφερείας του αυτού χωρίου κειμένης αμπέλου, συνισταμένης εκ στρεμμάτων τριών, και συνορευομένης αφ’ της με άμπελον της Γιώργαινάς Τσατάλαινας, αφ’ ετέρου με ομοίαν του Ιωάννου Αναγνωστοπούλου, εκ τρίτου με ομοίαν του Ιωάννου Κουμπαράκη, και εκ τετάρτου με δρόμον, αξίας δραχμών εκατόν αριθμός 100

. Μία αγελάδαν αξίας δραχμάς εβδομήκοντα αριθ. 100.

. Έν δαμάλι αξίας δραχμάς εκατόν πεντήκοντα αριθ 150

. Έναν όνον αξίας δραχμάς ογδοήκοντα αριθ. 80

. Τέσσερες οκάδες χαλκωματά εκ διάφορα αγγεία αξίας δραχμών τριάκοντα έξ αριθ. 36.

. Έν Βαρέλι του οίνου αξίας δραχμών είκοσι πέντα αριθ. 25 και μίαν Τραπεζονιάν αξίας τεσσαράκοντα αριθ. 40. Άπασα δε την προίκα ταύτην ανεβαίνουσα εκ δραχμών χιλίας ενενήκοντα έξ , αποδέχεται να παραδόση η ρηθείσα Αγόρω Τσίρκα της τον Γαμβρόν της Ιωάννην Πετροπουλον κατά την τελετήν του γάμου υπό της όρους του να συγκατοικήσουν  και να συζήσουν εφ’ όρου ζωής, συνεργαζόμενοι δια κοινού λογαριασμού και με την συμφωνίαν του να λαμβάνη η ρηθείσα  θυγατέρα της και ο γαμβρός της πάν ότι άλλο κινητού, αυτοκινήτου και ακινήτου ευρεθεί μετά τον θανατόν της προικοδοτούσης. Αν της ο γαμβρός της Ιωάννης Πετρόπουλος και η σύζυγος  αυτού δεν θελήσουν να συζήσουν και να συγκατοικήσουν συνεργαζόμενοι ως ανωτέρω, τότε δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν παρά μόνον τα παραχωρηθέντα είδη και εν τω παρόντι προικοσύμφωνο αναφερόμενα κινητά, αυτοκίνητα και ακίνητα. Ο Ιωάννης Πετρόπουλος συναινεί να συνέλθει εις νόμιμον γάμον μετά της Παναγιούς Γεωργίου Τσίρκα, δέχεται την προσφερθείσαν προίκαν και της ανωτέρω όρους και αποδέχεται να συγκατοικήση και συζήση μετά της πενθεράς του, συνεργαζόμενος μετ’ της εφ’ όρου ζωής. Όθεν συνετάχθη το παρόν προικοσύμφωνον, όπερ αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς ενώπιον και των μαρτύρων, υπεγράφη παρ’ όλων και εμού του Συμβολαιογράφου, εκτός της Αγόρως Γεωργίου Τσίρκα, ομολογησάσης άγνοιαν γραμμάτων. Εις της συμβαλλομένους ενθυμίσαμεν την περί μεταγραφής υποχρεώσεων αυτού και τα αποτελέσματα εκ της παραλείψεως αυτών

υπογραφές»

Βλέπε Εικόνα 34. Προικοσύμφωνο Συμβ/λαιο 7319 της Αγόρος Τσίρκα από Πλατύστομο, δίδει την κόρη της στον Ι Πετρόπουλο κάτοικο Γιαννιτσούς

*

 1. Πωλητήριο Συμβολαιο αγρρού Αριθ.7181/ 11/1/1857 από το Ιω. Γ. Μπαϊζάνης στον στον Ιωάννη Κουμπαράκη. Συμβ/γραφος Αλέξ Χατσίσκος

«Εν Λαμία την ενδεκάτην Ιανουαρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού πεντηκοστού εβδόμου έτους ημέραν Παρασκευήν και ώραν δεκάτην προ μεσημβρίαν εν τω εν τη οικία του Μελετίου Γεωργιάδου εν τη πόλει της οποίας συμβολαιογραφικόν κατάστημα, ενώπιον εμού του συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκου Λαμίας και κατοίκου ομοίως Δημητρίου Νικολαϊδου αναπληρωτού Χατσίσκου Αλεξάνδρου και των μαρτύρων Ευσταθίου Χατσάκου εμπόρου και Θεοδώρου Χ¨Κωστοπούλου υπαστυνόμον, κάτοικον Λαμίας. Πολιτών ελλήνων γνωστοί μοι και μη υποκειμένων εις εξαίρεσιν, εμφανισθέντες αφ’ ενός ο Ιωάννης Γ Μπαϊζάνης, γεωργός και εφ’ ετέρου Ο Ιωάννης Κομπαράκης έμπορος κάτοικοι αμφότεροι του χωρίου Γιαννιτσούς του δήμου Μακρακώμης γνωστοί μοι και μη εξαιρούμενοι από τον Μόμον, εξέθεσαν τα ακόλουθα. Ο Ιωάννης Γ Μπαϊζάνης έχων υπό την αποκλειστικήν κυριότητα και αδιαφιλονίκητον νομήν του, ένα ιδιόκτητο πατρικόν αγρόν κείμενον εις την θέσιν Ραμνάδες της περιφερείας του χωρίου Γιαννιτσούςτου Δήμου Μακρακώμης εκ στρεμμάτων οκτώ ως έγγιστα και συνορευομένου αφ’ ενός με αγρόν Ιωάννου Σώκη, αφ’ ετέρου με όμοιον του Κώστα Λατζικέρα. Εκ τρίτου με αγρόν του Ιωάννου Μουρτάτη και εκ τετάρτου με ρέμα και δάσος, επώλησεν σήμερα ευχαρίστως και οικειοθελώς τον αγρόν αυτόν προς τον Ιωάννην Κομπαράκην και το παρέδωσε εις την κατοχήν και κυριότητα αυτού ελέυθερον χρέους, υποθήκης, δικαιώματος τρίτου τινός και πάσης άλλης φιλονικίας επί τιμήματος δραχμών εκατόν πεντήκοντα, αριθ. 150, τας οποίας έλαβε σώας και ανά λεπτού ως ομολόγησεν και από την σήμερον και εφ’ εξής αυτός μεν αποξενούται παντός δικιώματος ιδιοκτησίας επί του ειρημένου αγρού, ο δε αγοραστής Ιωάννης Κομπαράκης παραδεχόμενος την αγοραπωλησίαν ταύτην επλήρωσε το τίμημα προς τον πωλητήν και παρέλαβε τον ειρημένον αγρόν. Ταύτα εκθεσάντων των συμβαλλομένων συνετάγη το παρόν πωλητήριον, όπερ αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς ενώπιον αυτών και των μαρτύρων, υπεγράφη παρ’ όλων ως και εμού του συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκου Λαμίας. 

      Υπογραφές»

Βλέπε Εικόνα 35: Πωλητήριο Συμβόλαιο Αριθ.7181/,  αγρού από τον Ιω. Γ. Μπαϊζάνης προς τον Ιωάννη Κουμπαράκη.

*

 1. Πωλητήριο Συμβόλαιο αριθ. 7172/10/1/1857 Συμβ/γράφος Αλέξ. Χατσίσκος

«Εν Λαμία την δεκάτην  του μηνός Ιανουαρίου του Χιλιοστού οκτακοσιοστού  εβδόμου έτους Πέμπτην, ώραν δεκάτη προ μεσημβρίαν εις το εν τη οικία του Μελετίου Γεωργιάδου εις την πλατεία Όθωνος, συμβολαιογραφικόν κατάστημα ενώπιον εμού του Συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκου Λαμίας και κατοίκου (             ) Γημητρίου Νικολαϊδου αναπληρώνοντος  τον κωλυόμενον συμβολαιογράφον Λαμίας Αλέξανδρον Χατσίσκον και των μαρτύρων Δήμου Μύρων γεωργός κάτοικος Γαρδικίου του δήμου κρεμαστής Λαρίσσης Νικολάου Γκριτζα κτηματίαν κάτοικος εις Λαμίαν πολιτών ελλήνων γνωστών μοι και μη υποκειμένων εις την εξαίρεσιν εμφανισθέντες αφ’ προς ο Σπύρος  Κωνσταντίνου Λιμνίτης* παντοπώλης κάτοικος του χωρίου Πλατυστόμου του δήμου Μακρακώμης και αφ’ ετέρου ο Γεώργιος Κοτρώτσος ζωέμπορος, κάτοικος του χωρίου Γιαννιτσούς του αυτού δήμου, γνωστοί μοι και μη εξαιρούμενοι από τον Νόμον, εξέθεσαν τα ακόλουθα, ο Σπύρος Κωνσταντίνου Λιμνίτης έχων εις την κατοχήν και κυριότητα του ένα αγρόν εκ στρεμμάτων τριάκοντα πέντε ως έγγιστα, κείμενον εις θέσιν  Κέχρινον Λίθάρι προς περιφερείας του χωρίου Γιαννιτσούς και συνορευομένου, αφ’ προς με αγρόν του Κωνσταντίνου Πολύζου, αφ’ ετέρου με δημόσιον δρόμον, εκ τρίτου με αγρόν του Γαλλή Κλασίνα και εκ τετάρτου με όμοιον του Αντωνίου Τριανταφύλλου, επώλησεν σήμερον ευχαρίστως και οικειοθελώς τον αγρόν αυτόν προς τον Γεώργιον Κοτρώτσον και τον παρέδωσεν εις την κατοχήν και κυριότητα αυτού ελεύθερον χρέους υποθήκης δικαιώματος τρίτου τινός και πάσης προς φιλονικίας, δια δραχμών εκατόν εβδομήκοντα τας οποίας έλαβεν παρ’ αυτού ως ομολόγησεν, και από προς σήμερον και εις το εξής προς μεν απεκδύεται παντός δικαιώματος, κυριότητας επί του ειρημένου αγρού, ο δε αγοραστής Γεώργιος Κοτρώτσος αποκαθίσταται τέλειος κύριος και κάτοχος αυτού, δυνάμενος να τον διαθέση κατά την αρεσκείαν του. Ο Γεώργιος Κοτρώτσος αποδεχόμενος την αγοραπωλησίαν ταύτην επλήρωσε το τίμημα προς τον πωλητήν και παρέλαβε τον αγρόν. Ταύτα εκθεσάντων των συμβαλλομένων συνετάχθη το παρόν πωλητήριον, όπερ αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς ενώπιον αυτών και των μαρτύρων υπεγράφη παρ’ όλων αυτών και εμού του συμβολαιογραφούντος ειρηνοδίκου Λαμίας.

  Υπογραφές»

*Ο Σπ Λιμνίτης κατάγονταν από τη Γιαννιτσού

Βλέπε: εικόνα 36 Πωλητήριο Συμβόλαιο αγρού, αριθ. 7172, στο Κέχρινο Λιθάρι από Σπ. Κ Λινίτη στον Γ. Κοτρώστο από Γιαννιτσού

*

 1. Συμβόλαιο υπενοικιάσεως Δημοσίων Προσόδων 7993/17/6/1857

 «Εν Λαμία την δεκάτην εβδόμην του χιλιοστού οκτακοσιοστού εβδόμου έτους, ημέραν Δευτέρα και ώραν τρίτην μετά μεσημβρίαν, εν τη οικία του Μελετίου Γεωργίου εν τη πλατεία Όθωνος Συμβολαιογραφείο μου, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Αλεξάνδρου Χατσίσκου και των μαρτύρων Δημητρίου Μπετετσόπουλου εμπόρου κατοίκου Λαμίας και του Ιωάννου Κουμπαράκη, εμπόρου κατοίκου Γιαννιτσούς, πολιτών ελλήνων γνωστών μοι και μη υποκειμένων εις εξαίρεσιν, εμφανισθέντες αφ’ ενός ο Παναγιώτης Κιλαϊδώνης, έμπορος κάτοικος Λαμίας γνωστός μοι και μη εξαιρούμενος από τον Νόμον και αφ’ ετέρου  ο Κωνσταντίνος Παπαϊωαννίδης, επίσης έμπορος κάτοικος του χωρίου Γιαννιτσούς του Δήμου Μακρακώμης, επίσης γνωστός μοι, εξέθεσαν τα ακόλουθα. Ο Παναγιώτης Κιλαϊδώνης έχων ενοικιασμένας από το Δημόσιων τας εφετεινάς  δημοσίους προσόδους του τμήματος Γραμμένης Ράχης, υπενοικιάζει αυτούς προς τον Κωνσταντίνον Παπαϊωαννίδην δια χιλίας εκατόν τεσσαράκοντα  κιλά σίτου, τριάκοντα επτά κιλά κριθής και τριάκοντα επτά κιλά αραβοσίτου, τα οποία ο υπενοικιαστής ούτος οφείλει να δώσει απ’ ευθείας προς το Δημόσιον εντός προθεσμίας, τας αναφερομένας εις τας προς αυτά χρεωστικάς ομολόγίαςτου πρωτοτύπου ενοικιαστού, αν όμως δεν τα δώσει εμπροθέσμως ή καθυστερήσει μέρος να διωχθεί και να προσωποκρατηθεί, ως εκ τούτου ο πρωτότυπος ενοικιαστής, είναι υπόχρεος ο ρηθείς υπενοικιαστής να πληρώση προς αυτόν δι’ αποζημίωσιν δεκαπέντε δραχμάς ανά πάσαν ημέραν εφ’ έσων ήθελε διαρκέσει η προσωπική του κράτηση. Ο υπενοικιαστής Κωνσταντίνος Παπαϊωαννίδης εκτός των ανωτέρω καρπών ους θέλει δώση προς το Δημόσιον ως (             ) οφείλει προσέτι να δώσει προς τον πρωτότυπον ενοικιαστήν Παναγιώτην Κιλαϊδώνην λόγου κέρδους και πεντήκοντα πέντε κιλά σίτου καλής ποιότητας την εικοστήν Αυγούστου τρέχοντος έτους. Ο Κωνσταντίνος Παπαϊωαννίδης παραδέχεται την επενοικίασιν ταύτην και υπόσχεται να δώση εμπροθέσμως προς το Δημόσιον τα χίλια εκατόν τεσσαράκοντα κιλά σίτου, τριάκοντα επτά κιλά κριθής και τριάκοντα επτά κιλά αραβοσίτου δι’ ενοίκιον προς δε τον Παναγιώτην Κιλαϊδώνην τα πεντήκοντα πέντε κιλά σίτου λόγω κέρδους, αποδεχόμενος την συμφωνηθείσαν αποζημίωσιν εν περιπτώσει και καθυστερήση. Ταύτα  εκθεσάντων των συμβαλλομένων, συνετάχθη το παρόν συμβόλαιον, όπερ αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς ενώπιον αυτών και των μαρτύρων υπεγράφη παρ’ όλων και εμού του συμβολαιογράφου.

     Υπογραφές»

Βλέπε Εικόνα 37: Συμβόλαιο υπενοικιάσεως Δημοσίων Προσόδων αριθ 7993/17/6/1857

*

 1. Συμβόλαιο Νο 2394/2/6/1879 Υποθήκη κτημάτων έναντι ενοικιάσεως Λουτρών Πλάτυστόμου

του Ιω. Ζαχαρόπουλο Γιαννιτσού και Ε. Δασκαλάλη Βαρυμπόπη

«Εν Λαμία σήμερον την δευτέραν του μηνός Ιουλίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού εβδομηκοστού ενάτου έτους ημέραν Δευτέραν και ώραν δεκάτην προ μεσημβρίας εις το εν τη οικία των αδελφών Γραμματίκα κειμένης κατά την οδόν Διάκου Συμβολαιογραφείον μου ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Λαμίας Σάββα Ν. Πιτσοπούλη, και των μαρτύρων κυρίων Γεωργίου Διονυσοπούλου δικηγόρου και Κώστα Αγορίδου άνευ έργου κατοίκων αμφότερων Λαμίας, πολιτών ελλήνων  γνωστών μοι και μη εξαιρουμένους, εμφανίσθησαν  οι επίσης γνωστοί μοι και άσχετοι συγγενείας μετ’ εμού και των μαρτύρων, κύριοι Ιωάννης Ζαχαρόπουλος κάτοικος Γιαννιτσούς, και Ελευθέριος Δασκαλάκης κάτοικος Βαρυμπόπης αμφότεροι εμποροκτηματίαι και εξέθεσαν προς εξόφλησιν του εξ επτά χιλιάδων τριακοσίων πεντήκοντα (7350) ποσού της δεκαετούς ενοικιάσεως των Λουτρών Πλατυστόμου, του Δήμου Μακρακώμης, παραχωρούν το δικαίωμα εις το Δημόσιον, και συναινούν να εγγράψη υποθήκην εις τα βιβλία των υποθηκών του Δήμου Μακρακώμης, επί των εξής κτημάτων κειμένων όλων εις την περιφέρειαν του ως άνω Δήμου, ήτοι ο μεν Ιωάννης Ζαχαρόπουλος 1) επί ενός αγρού ανύδρου κειμένου εις την θέσιν Δημταβγέρη εκτάσεως στρεμμάτων γαλλικών τριάκοντα εννέα, συνορευομένου ανατολικώς με αγρόν Κ. Καζάση, δυτικώς με όμοιον Δημητρίου Ποταμιά, αρκτικώς με όμοιον Δημ. Καραντώνη, και μεσημβρινώς με ρέμα.

2) επί ετέρου αγρού επίσης ανύδρου κειμένου εις θέσιν Λινάρδος εκτάσεως στρεμ. Γαλλικών είκοσι ενός συνορευομένου  ανατολικώς με αγρόν Δημητρίου Κεχαγιά, Δυτικώς με όμοιον Γ. Κουτσολέλου, αρκτικώς με όμοιον Κώστα Κρανιώτου και μεσημβρινώς με ρέμα.

3)επί ετέρου αγρού επίσης ανύδρου κειμένου εις θέσιν Σόγκια εκτάσεως στρεμμάτων είκοσι τριών γαλλικών, συνορευομένου ανατολικώς με με αγρόν Δημ. Καργιαμπά, δυτικώς με όμοιον Κ Σιώκη, αρκτικώς και μεσημβρινώς με όμοιον Κ Σιώκη. Και

4)επί ετέρου αγρού επίσης ανύδρου κειμένου εις θέσιν Καλύβια εκτάσεως στρεμμάτων γαλλικών δεκαέξ, και συνορευομένου ανατολικώς με χάνδακα και αγρόν Ιωάννου Καλύβα, δυτικώς με δρόμον αρκτικώς με αγρόν Ιωάννου Ρίζου Τσούζγου και μεσημβρινώς με αγρούς του ιδίου Ιωάννου Ρίζου Τσούζγου και Δημητρίου Αλιφτήρα.-  Ο δε Ελευθέριος Δασκαλάκης επί των εξής,

1) επί ενός αγρού ποτιστικού κειμένου εις θέσιν αμπελοσούτων εκ στρεμμάτων πέντε και συνορευομένου γύρωθεν με αγρούς Δημ. Δασκαλάκη, Κ. Λαμπαδιάρη, Σοφιανέους και δρόμον.

2) επί ετέρου αγρού κειμένου εις την αυτήν θέσιν εκ στρεμ. δυο συνορευομένου γύρωθεν με αγρούς κληρονόμων Ψαλλίδα, Λαμπαδιαρέους , κληρονόμων Αθαν. Λιάσκα και Σοφιανέους.

3) επί ετέρου αγρού εις θέσιν πέτρας εκ στρεμ. τριών  συνορευομένου γύρωθεν με αγρούς Δημ. Δασκαλάκη, Κ. Δασκαλάκη, Κ Σωκιών, Δημ. Παπαευθυμίου και Λαμπαδιαρέους.

4) επί ομοίου αγρού εις θέσιν αμμουδερά εκ στρεμμάτων πέντε και ήμισυ συνορευομένου γύρωθεν  με αγρούς με αγρούς Κ. Δασκαλάκη Σ. Λάμπρου, (     ) Καργιοραιων και σούδας.

5) επί ετέρου αγρού εις θέσιν λεύκων εκ στρεμμάτων τεσσάρων συνορευομένου γύρωθεν με αγρούς Δημ. Δασκαλάκη, Κ. Δασκαλάκη, Τσουκαλέους, Λαμπαδιαρέους, και Κ Σιώκη.

6) επί ετέρου αγρού εις θέσιν παλαιάμπελα εκ στρεμμάτων τεσσάρων συνορευομένου γύρωθεν με Κ. Δασκαλάκη, Δημ. Δασκαλάκη, Λαμπαδιαρέους και δρόμους.

7) επί ετέρου αγρού εις θέσιν στρογγυλόν εκ στρεμμάτων τριών, συνορευομένου γύρουθεν με αγρούς Κ. Δασκαλάκη, Λαμπαδιαρέος, Χανέους, Κ. Σακκά και σούδαν .

8) επί ενός Τσαϊρίου εις θέσιν Δραγασά εκ στρεμμάτων τριών συνορευομένου γύρωθεν με Λαμπαδιαρέους, Χανέους, Κ. Σακκάν και Σούδας.

9) επί ετέρου Τσαϊρίου εις θέσιν κυδωνιά εκ στρεμμάτων δύο συνορευομένου γύρωθεν με Τσουκαλέους, Δ. Δασκαλάκη και σούδας.

10) επί ετέρου Τσαϊρίου εις θέσιν Μποστάνια, εκ στρεμμάτων ενός και ημίσεως, συνορευομένου γύρωθεν με Δ. Δασκαλάκη, Σ.Λάμπρου, και σούδας

11) επί ενός αγρού κειμένου εις θέσιν ασβότρυπας της περιφερείας του χωρίου Μάκρυσης του αυτού Δήμου εκ στρεμμάτων τεσσάρων και ήμισυ συνορευομένου γύρωθεν με αγρούς Καργιαμπέων, κληρονόμους Χρ. Δασκαλάκη, Λιασκέους, και σούδας, και

12) επί ετέρου αγρού κειμένου εις θέσιν Τσαπλάκος της περιφερείας Μακρυσης εκ στρεμμάτων δύο συνορευομένου γύρωθεν με αγρούς Μακρυσιωτών, Αθανασίου Λαμπαδιάρη, και σούδας, ισχύουσης της υποθήκης ταύτης μέχρις εντελούς εξοφλήσεως των δόσεων της ανωτέρω δεκαετούς ενοικιάσεως και λοιπά. Διο συνετάγη το παρόν τη αιτήση  των ανεγνώσθη ευκρινώς και μεγαλοφώνως ενώπιον αυτών και των μαρτύρων και υπεγράφη παρ’ όλων και εμού του Συμβολαιογράφου» .

  Οι Χορηγούντες την υποθήκην                            Οι μάρτυρες

                                 Ο Συμβολαιογράφος»

Βλέπε εικόνα 38 : Συμβόλαιο Νο 2394/2/6/1879 Υποθήκη κτημάτων, έναντι ενοικιάσεως Λουτρών Πλάτυστόμου του Ιω. Ζαχαρόπουλο Γιαννιτσού και Ε. Δασκαλάλη Βαρυμπόπη

*

 1. Συμβόλαιο αριθ. 2695/24/9/1854 Αγορά οικίας στη Λάμία από τους: Γ. Κοτρότσο. Κ Παπαγιαννίδη κάτοικοι Γιαννιτσούς

«Εν Λαμία την 24ην Σεπτεμβρίου 1854 ημέραν Παρασκευή και ώραν εννάτην προ Μεσημρίαν, εις το εν τη οικία του Μελετίου Γεωργιάδου εν τη πλατεία Όθωνος Συμβολαιογραφείο μου, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου κατοίκου Λαμίας Αλεξάνδρου Χατσίσκου  και των μαρτύρων Αθανασίου Τσιτσιλώνη, αστυνομικού κλητήρος και Σπυρίδωνος Κωασταλεξιώτη, κτηματία, κατοίκωμ Λαμίας πολιτών ελλήνων γνωστών μοι και μη υποκειμένων εις εξαιρεσιν, αμφανισθέντες αφ’ ενός μεν ο Γεώργιος Κοτρότσος έμπορος, κάτοικος του χωρίου Γιαννιτσούς του Δήμου Μακρακώμης, και αφ’ ετέρου ο Κωνσταντίνος Παπαγιαννίδης κτηματίας κάτοικος του χωρίου Γιαννιτσούς, γνωστοί μοι και μη εξαιρούμενοι από τον Νόμον, εζήτησαν την σύνταξιν του παρόντος συμβολαίου δια το οποίον ωμολόγησαν ότι η οικία μετά του περιβολίου της κειμένη εις Λαμία κατά τη συνοικίαν Νικιάρ Τσαμί  την οποίαν ο πρώτος αγόρασεν από τον Νάκον Οικονομίδην κάτοικον Λαμίας κατά το από της χθεσινής ημερομηνίας αριθ δυο χιλιάδες εξακόσια ενενήκοντα δυο συμβόλαιον γενόμενον ενώπιον μου, ανήκει εις αμφότερους τους συμβαλλομένους εξ ίσου, διότι το τίμημα δια την αγοράν αυτής κατεβλήθη κατά το ήμισυ μέρος από τον ένα κατά δε το έτερον ήμισυ από το έτερον των συμβαλλομένων, και επομένως η οικία αύτη μετά του παριβολίου της θέλει δοθεί κοινή μεταξύ αυτών, και έκαστος δύναται να διαθέση το μέρος του κατ’ ιδίαν του αρεσκείαν. Ταύτα εκθεσάντων των συμβαλλομένων, συνετάχθη το παρόν συμβόλαιον, όπερ αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς ενώπιον αυτών και των μαρτύρων, υπεγράφη παρ’ όλων αυτών και εμού του Συμβολαιογράφου

     Οι συμβαλλόμενοι                                          Οι μάρτυρες

                                 Ο Συμβολαιογράφος»

Βλέπε: Εκόνα 39 .Συμβόλαιο αριθ. 2695/24/9/1854 Αγορά οικίας στη Λάμία από τους: Γ. Κοτρώτσο. Κ Παπαγιαννίδη κάτοικοι Γιαννιτσούς

*

 1. Συμβόλαιο αριθ. 961/ 11/11/ 1871. Αντικατάστασης στρατευσίμου υπό τον Χ. Φουσέκα. Συμβολαιογράφος Αθ. Κουνούπη Λαμία

«Εν Λαμία σήμερον την ενδεκάτην Νοεμβρίου ημέραν Πέμπτην της εβδομάδας και προ μεσημβρίας του χιλιοστού οκτακοσιοστού εβδομηκοστού πρώτου έτους, εν τω επί της εβδομαδιαίας αγοράς και τω οικία του Κώστα Αναστασίου Συμβολαιογραφείω μου, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Λαμίας Αθανασίου Κουνούπη παρόντων και των μαρτύρων Βασιλείου Κ.Βλαχάκη παντοπώλου, Ανδρέου Μπόπου μεταπράτου, αμφοτέρων κατοίκων  Λαμίας, γνωστών μοι πολιτών ελλήνων και μη υποκειμένων εις νόμιμον εξαίρεσιν ενεφανίσθησαν οι κύριοι Παναγιώτης Αλεξάνδρου αντισυνταγματάρχης διοικητής του τρίτου πεζικού τάγματος και πρόεδρος της στρατολογικής επιτροπής Λαμίας και αντιπρόσωπος του Δημοσίου και ο Χαράλαμπος Φουσέκας υποδεκανεύς του τρίτου πεζικού τάγματος κάτοικος Γιαννιτσούς διαμένων ενταύθα, γνωστοί και μη εξαιρούμενοι και εξέθεσαν τα εξής. Ο Δημήτριος Μπελήμης λαχών του πέμπτου υποχρεωτικού κλήρου κατά την κατά το έτος χίλια οκτακόσια εβδομήκοντα γενομένην κλήρωσιν των στρατευσίμων του Δήμου Άρτος του Νομού Μεσσηνίας, κατέθεσεν συμφώνως προς το από δεκάτης πέμπτης Μαΐου παρελθόντος έτους, χίλια οκτακόσια εξήκοντα εννέα το υπό αριθμόν δέκα χιλιάδες τριακόσια τεσσαράκοντα τέσσερα, εγκύκλιον διαταγήν του Υπουργείου των στρατιωτικών, δραχμών εξακοσίας πεντήκοντα αριθ. 650 ίνα χρησιμεύσουσι προς πληρωμήν του αντικαταστάντος αυτού εις την στρατιωτικήν υπηρεσίαν, τας δραχμάς ταύτας εκτός δραχμών τριάκοντα κρατηθησομένων από το ταμείον του τάγματος του δια το μετοχικόν ταμείον και προσέτι ετέρων δραχμών πέντε κατατιθησομένων από το αυτό ταμείον δια τα οποία επλήρωσε χαρτόσημον του παρόντος αντιγράφου, συναινεί να πληρωθεί τας υπολοίπους δραχμάς ο ρηθείς υποδεκανεύς  Χαράλαμπος Φουσέκας, παρά του ταμείου του τρίτου πεζικού τάγματος εισπραχθέντων αυτών μετά εν έτος άνευ τόκου, από της εις τον στρατόν ανακατατάξεως του έχοντος το προς τούτο δικαίωμα ως αντικαταστάτης του ρηθέντος κληρούχου Δημητρίου Μπελήμη και αποδέχεται ο ρηθείς Χαράλαμπος Φουσέκας, να υπηρετήση εις τον στρατόν ως αντικαταστάτης του ειρημένου κληρούχου τα νενομισμένα εκ της ενεργού και εις εφεδρείαν υπηρεσίας  του στρατιώτου. Συνεφωνήθη όμως ότι δύναται μεν ο αντικαταστάτης  να λάβη κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας του έγκρισιν της διοικήσεως του σώματος, κατά τας υπαρχούσας διατάξεις  μέρος των ανωτέρω ποσότητος, δεν δύναται όμως πριν τη λήξει της θητείας του να δανεισθή υπό ταύτης, ούτε να μεταβιβάση εις άλλον μέρος ή το όλον αυτών, ούτε να διθέση αυτήν  (  ) όπωσδήποτε, πάσα ταύτη πράξις γενομένη παρά του αντικαταστάτου πριν της λήξεως της θητείας του λογίζεται ενώπιον του νόμου άκυρος, και ανίσχυρος. Ο Παναγιώτης Αλεξάνδρου υπό την ιδιότητά του παραδέχεται το παρόν, όπερ συνετάχθη κατ’ αιτησίν των, αναγνωσθέν ευκρινώς ενώπιον πάντων και υπογράφεται υπό των παρόντων.

        Οι μάρτυρες                                                      Οι συμβαλλόμενοι

                                                                                 Π. Αλεξάνδρου

                                                                                  Χ  Φουσέκας»

Το 1875  ο Χαράλαμπος Φουσέκας με υπό αριθμό 12.682 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Λαμίας του Κωνσταντίνου Μαυρίκα, αποκαθιστά  πληρεξουσίους τους: Παναγιώτην Γιαννακάρην λοχία του τρίτου τάγματος πεζικού και τον Σπυρίδωνα Τζήρον Λοχαγό του ιδίου τάγματος και αναθέτει σε αυτούς στον καθένα χωριστά ή και τους δύο μαζί να υπογράψουν εκ μέρους του την αντικατάσταση του εις τον ελληνικό στρατό με οποιουδήποτε στρατεύσιμο κληρούχο επί χρηματικής αμοιβής και με όρους συμφωνίας και ασφαλείας της πληρωμής αυτής

Βλέπε ψηφιακή Εικόνα 40:  Συμβόλαιο αριθ. 961/ 11/11/ 1871. Αντικατάστασης στρατευσίμου υπό τον Χ. Φουσέκα. Συμβολαιογράφος Αθ. Κουνούπη Λαμία

*

 1. Προικοσύμφωνο Συμβόλαιο αριθ. 6657/21 /4/ 1871. Ο Γ. Κοτρώτσος δίδει την κόρη του Ευαγγελία στον Κώστα Παϊζήνη. Συμβολαιογράφος Λαμίας Κ. Μαυρίκας

Εν Λαμία την εικοστήν πρώτη Απριλίου του οκατακοσιοστού εβδμηκοστού πρώτου έτους ημέραν Τετάρτην προ μεσημβρίας εν τω επί της οδού Διάκου και τω εργαστηρίω του Ιακώβου Β. Σαμόλη Συμβολαιογραφείω μου, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου και κατοίκου Λαμίας Κωνσταντίνου Μαυρίκα ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μοι και μη εξαιρούμενοι Γεώργιος Κοτρότζος έμπορος κάτοικος του Χωρίου Γιαννιτζούς και Κώστας Παϊζάνης πεδιλοποιός κάτοικος Λαμίας και επί παρουσία των μαρτύρων Μίχου Τζαπρούνη κτηματία και Αποστόλου Χατζηαντωνίου κατοίκων αμφοτέρων Λαμίας, πολιτών ελλήνων, γνωστών μοι και μη εξαιρουμένων εξέθεσαν τα εξής.  Ο Γεώργιος Κοτρότζος ότι την θυγατέρα του Ευαγγελίαν εις ηλικίαν γάμου συναινεί ευχαρίστως και εν τη ελευθέρα και (    )  συγκατεθέση  της δίδει εις νόμιμον πρώτον γάμον σύζυγον προς τον Κώσταν Παϊζάνην και προσφέρει αυτώ την ακόλουθη  προίκα ελευθέραν παντός νομίμου βάρους, δικαιώματος και απαιτήσεως τρίτου, συνολικής δε αξίας δραχμών τεσσαρων χιλιάδων, αριθμος 4.000 της εκτιμήσεως συνιστωμένης χάριν υπολογισμού του χαρτοσήμου του παρόντος. Α) (     ) οικοδομήν ιδιόκτητον κτισμένην οικίαν μετά της αυλής και του περιβολίου της κειμένης εις Λαμίαν και επί της οδού Ερμού εις την ενορίαν Δεσποίνης και συνορευομένης γύρωθεν  με την οδόν Ερμού …………. Εκτιμάτε αυτή η οικία εις δραχμάς  τρεις χιλιάδες και πεντακοσίας αριθμός 3.500 και Β) Ενδύματα, κοσμήματα, σκεύη και έπιπλα οικιακά αξίας ολικής δραχμών πεντακοσίας αριθμός 500. Ο Κώστας Παϊζάνης αποδέχεται ευχαρίστως να νυμφευθή την διαληφθήσα Ευαγγελίαν θυγατέρα του Γεωργίου Κοτρότζου και αποδέχεται την προσφερομένην αυτώ ανωτέρω  προίκαν υπό τους όρους του παρόντος  Συνομολόγησαν τέλος αμφώτεροι οι συμβαλλόμενοι και παραδέχθησαν εις τα εξής. οι γάμοι τελεσθήσονται μετά έν έτος από σήμερον και ότι ο μέλλον γαμβρός  Κώστας Παϊζάνης δύναται και από τούδε να κάμη όποιασδήποτε θελήσει επισκευάς εν της αυτής εις προίκας προσφερομένης οικίας. Πλην στα έξοδα τούτων είναι εις βάρος του, και ουδέν δι’  αυτάς δύναται να έχει δικαίωμα κατά του Γεωργίου Κοτρότζου. Οι παρόντες παραδέχθησαν την ημέραν της τελέσεως των γάμων, τη αιτήση των, υπέμνησα προς τον προικολήπτην τας διατάξεις του Νόμου της μεταγραφής, συνετάγη το παρόν. Ανεγνώσθη νομίμως και υπεγράφη

 Βλέπε ψηφιακή Εικόνα 41: Προικοσύμφωνο  Συμβόλαιο αριθ. 6657/21 /4/ 1871. Ο Γ.  Κοτρώτσος δίδει την κόρη του Ευαγγελία στον Κώστα (Μ)Παϊζήνη κάτοικος λαμίας. Συμβολαιογράφος Λαμίας Κ. Μαυρίκας

 *

¨Ένα χρόνο νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία όπως θα δούμε παρακάτω ο Γεώργιος Κοτρότσος ενοικιάζει την  δοθείσα ως  προίκα κατοικία στο Ζαχαρόπουλο που πιθανολογείται ότι κατάγεται από τη Γιαννιτσού  και το ενοίκιο δεν θα δίδεται  στον μέλλοντα γαμβρό Κώστα Μπαϊζάνη αλλά στον Αθανάσιο Μπαϊζάνη. Το όνομα Μπαϊζάνη είναι και αυτό από τη Γιαννιτσού και έχουν εγκατασταθεί πλέον στη Λαμία

*

 1. Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο αριθμός 37. Ανήκει εις κατ΄αριθμό 37 της δεκάτης εννάτης Ιανουαρίου του 1870 εβδομηκοστού έτους Συμβολαίου του συμβολαιογράφου Λαμίας Αθανασίου Κουνούπη προς συμπλήρωσιν

        Εν Λαμία 19 Ιανουαρίου 1870                        Ο Ταμίας Φθιώτιδος

Εν λαμία σήμερον την δεκάτην ενννάτην του μηνός Ιανουαρίου ημέραν Δευτέραν της εβδομάδος και ώραν μετά μεσημβρίαν του χιλιοστού οκτακοσιοστού εβδομηκοστού έτους εν τω επί της πλατείας εβδομαδιαίας αγοράς εν τη οικία του Κώστα Αναστασίου Συμβολαιογρφείω μου, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Λαμίας Αθανασίου Κουνούπη και επί παρουσία μαρτύρων Βασιλείου Κ Βούλγαρη εμπόρου και Επαμεινώνδα Τσιτσιλώνη παντοπώλου, κατοίκων αμφοτέρων Λαμίας, γνωστών μοι, Πολιτών ελλήνων και μη υποκειμένων εις εξαίρεσιν – ενεφανήσθησαν οι Γεώργιος Κοτρότζος κτηματίας κάτοικος χωρίου Γιαννιτζούς του Δήμου Μακρακώμης και ο Δημήτριος Ζαχαρόπουλος ωρολογοεπιδιορθωτής κάτοικος Λαμίας, γνωστοί μοι και μη εξαιρούμενοι, εξέθεσαν τα εξής, Ο πρώτος έχων ενταύθα της επί της οδού Ερμού μιαν ανώγειον οικίαν με τα έξωθεν υπάρχοντα, απόπατον, βρύσην και πλυσταριό, ενοικιάζει της τον δεύτερον  Δημήτριον Ζαχαρόπουλον. Η ενοικίαση ισχύει δια δύο  ολόκληρα και συνεχή έτη αρχομένης της ενοικιάσεως από την πρώτην επομένου μήνα Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους και λήγει εις το τέλος του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους, χίλια οκτακόσια εβδομήκοντα δυω επί μηνιαίω ενοικίω δραχμάς είκοσι τεσσάρων αριθμός 24 τας οποίας ο ενοικιαστής υπόσχεται να πληρώνη εις το τέλος εκάστου μηνός ακριβώς, και εν καθυστερήσει της και μόνο ενοικίω, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να τον εξώση της οικίας αυτοδυνάμως και άνευ τινα επεμβάσεως ή αγωγής περί ενοικιάσεως αλλά μόνο δια της εκτελέσεως του παρόντος και την συμφωνίαν ταύτην παραδέχεται ο ενοικιαστής παραιτούμενος από τούδε πάσης αγωγής ή πάσης οιασδήποτε ενστάσεως κατά της τοιαύτης εκτελέσεως. Το ενοίκιον συγκαταθέσει του ιδιοκτήτου, θέλει δίδεται παρά του ενοικιαστού εις τον Αθανάσιον Μπαϊζάνην κατοικούντα ενταύθα και όχι εις τον ιδιοκτήτην  και τον όρον τούτον υποχρεούται ο ενοικιαστής να τηρήση. Υποχρεούται ο ιδιοκτήτης της οικίας εάν κατά το διάστημα της ενοικιάσεως η οικία πάθει καμμίαν βλάβην μη επιτρέπουσα την περαιτέρω διαμονήν του ενοικιαστού εντός της να επιδιορθώνη ταύτην αμέσως, και της μικρής ελλείψεως οίτινες υπάρχουσι και σήμερον, του αποπάτου και της οικίας, εάν δε ο ιδιοκτήτης αρνηθή  την επιδιόρθωσιν των τοιούτων ελείψεων, να δύναται ο ενοικιαστής να προβαίνη εις την διόρθωσιν, τα δε γενόμενα έξοδα θέλουν κρατηθή εκ του ενοικίου υποχρεούμενον συνάμα τον ενοικιαστήν να δίδει ακριβή λαογαριασμόν των γενηθέντων εξόδων. Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι παραδέχονται την ενοικίασιν ταύτην και του εκτεθέντας όρους, κατ’ αίτησίν των συνετάγη το παρόν, όπερ ανεγνώσθη ευκρινώς και μαγαλοφώνως ενώπιον πάντων υπογράφεται ως εξής

          Οι μάρτυρες                     Οι συμβαλλόμενοι

                                                           Ο Συμβολαιογράφος

Βλέπε ψηφισκή εικόνα 42 Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο, οικίας Γ. Κοτρότσο από Γιαννιτσού  στον Δημ. Ζαχαρόπουλοστη Λαμία, αριθμός 37

*

 1. Πληρεξούσιο Συμβόλαιο αριθμός 413/30/10/1880 συμβολαιογράφου Λαμίας Ιωάννου Καϊλάνη

Εν Λαμία την τριακοστήν Οκτωβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ογδοεικοστού έτους εν τω επί της οδού Διάκου και τω εργαστηρίω των αδελφών Γραμματίκα  κείμενον Συμβολαιογραφείο μου, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Λαμίας Ιωάννου Καϊλάνη και επί παρουσία των μαρτύρων κυρίων Ιωάννου Κ. Λαγού κτηματία και Ιωάννου Σ. Ανδρώνου υποδηματοποιού, κατοίκων αμφοτέρων Λαμίας, πολιτών ελλήνων και μη εξαιρουμένων, ενεφανίσθην ο επίσης γνωστός μοι και μη εξαιρούμενος Αλέκος Ν.Δουδουμόπουλος δεκανεύς του τρίτου πεζικού τάγματος, κάτοικος Γιαννιτζούς και διαμένον ήδη ενταύθα και εξέθεσεν ότι διορίζει γενικόν και ειδικόν πληρεξούσιον του και αντικλητον τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλκιόπουλο Δικηγόρον κάτοικο Λαμίας και παρέχει αυτώ το δικαίωμα και την προσωπικήν του ισχύν να τον παριστά και να τον αντιπροσωπεύση τακτικώς ενώπιον πάσης αρχής και παντός δικαστηρίου του κράτους επί πάσης υφισταμένης και της μελλούσης διαφοράς και υποθέσεως, να ενάγη και ενάγεται, να ανακόπτη, εγκαλή και αντεγκαλή, να εκτελή αποφάσεις και συμβόλαια, να ζητή την έκτακτον της αναιρέσεως μετά το της επαναλήψεως της διαδικασίας, να υπογράφη, δέχεται και να κοινοποιή δικόγραφα να εξομολογείται επί δικαστηρίω, να συμβιβάζεται και την παύσιν των δικών ( δυσανάγνωστη λέξη    ), να λαμβάνη και δίδη χρήματα, έγγραφα και άλλα πράγματα, να παραιτείται αγωγών και ενδίκων μέσων, της απλής δίκης και της ορκοδοσίας διαδίκων και μαρτύρων, να ενάγη, δέχεται και αντενάγη όρκους, να προτείνη, δέχεται, εξαιρή και εξετάζη μάρτυρες, να ενεργή κατασχέσεις, πλειστηριασμούς να κάμνη δηλώσεις, δίδη εγγυήσεις να κάμνη και παν συντηρητικόν και εξασφαλιστικόν μέτρον και αναφέρεται περί πάσης υποθέσεως του. Ιδίως παρέχει εις αυτόν την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότηα να παρασταθή ενώπιον του γραμματέως των ενταύθα πλημμελειοδικών και ανακόψη την υπό αριθμόν Χιλια εκατόν τριάκοντα εκ της εικοστής τετάρτης Οκτωβρίου τρέχοντος μηνός, ερήμην απόφάσεως του ενταύθα πλημμελειοδικείου δι’ ής απερρίφθη κατά της υπό αριθμόν χίλια εκατόν τριάντα εννέα του 1879, εβδομηκοστού εννάτου έτους ερήμην αποφάσεως του αυτού δικαστηρίου ανακοπή του και υπογράψη την συνταχθησομένην αθώωσιν. Τω υπόσχεται δε την πλήρη απόδοχήν απασών των πράξεων του τούτων. Τη αιτήση του συνετάγη το παρόν, αναγνωσθέν νομίμως υπεγράφη ως εξής

            Ο εντολεύς                                                                                         οι μάρτυρες

                                                     Ο Συμβολαιογράφος

Βλέπε ψηφιακή εικόνα 43 Πληρεξούσιο Συμβόλαιο αριθμός 413 του Αλέκου Ν.Δουδουμόπουλου δεκανέα από Γιαννιτσού προς τον δικηγόρο Λαμίας Κ. Χαλκιόπουλο.

 *

                                  Στρατώνες οροφυλακής

Για τις στρατώνες της κορυφογραμμής της Όρθρυος υπάρχουν τέσσερα συμβόλαια που έγιναν μεταξύ της στρατιωτικής διοικήσεως της περιοχής,  ύστερα από προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού και των διαφόρων ιδιωτών εργολάβων και αφορούσαν επισκευές και συντηρήσεις. Ήτοι:

Δυο του Συμβολαιογράφου Λαμίας Αλεξάνδρου Χατσίσκου και φορούν τα  έτη 1853/αριθμ. συμβολαίου 1267, του έτους 1854/ αριθ. Συμβολαίου 2786

Δυο του Συμβολαιογράφου Θεοδώρου Δυοβουνιώτου, δια το έτος  1862/αριθ. συμβολαίου 710 και δια το έτος 1863/ αριθ. συμβολαίου 8166.

Προς διευκόλυνση των αναγνωστών και την κατανόηση των συμβάντων έγινε προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού να μεταφερθεί καθαρογραμμένο  ένα από αυτά και το πιο δύσκολο στην ανάγνωση.

*

 1. Επισκευή Στρατώνων οροφυλακήςΣυμβόλαιο αριθ. 1267 /3/11/1853 Συμβ/γράφος Αλέξ. Χατσίσκος

Εν Λαμία, την τρίτην Νοεμβρίου χιλιοστού οκατακασιοστού πεντηκοστού τρίτου έτους, ημέραν τρίτην και ώραν πρώτην μετα εσημβρίαν, εις το εν τη οικία, του Μελετίου Γεωργιάδου εν τη πλατεία όθωνος συμβολαιογραφείον μου και κατοίκου Λαμίας Αλεξάνδρου Χατσίσκου και των μαρτύρων Βασιλείου Κ Μωραΐτου, Δικαστικού κλητήρος, και Λαζάρου Παναγιώτου, κατοίκων Λαμίας, πολιτών Ελλήνων, γνωστών μοι, και μη υποκείμενοι εις εξαίρεσιν, εμφανισθέντες αφ’ ενός ο αναπληρών τον Διευθυντήν της εν ενταύθα δευτέρας Διευθύνσεως του Μηχανικού Κύριος Χαράλαμπος Χρυσοβέργης, ανθυπολοχαγός του Μηχανικού, κάτοικος Λαμίας, και αφ’ ετέρου ο Κύριος Ιωάννης  Δήμου, κτίστης, κάτοικος Κονίτσης, της Οθωμανικής Επικρατείας, διαμένων εντύθα, και ο Κύριος Αναστάσιος Τσαούσης, κτηματίας, κάτοικος Λαμίας, γνωστοί μοι άπαντες και μη εξαιρούμενοι από τον Νόμον, εξέθεσαν ότι, δυνάμει της από δεκάτης πέμπτης παύσαντος μηνός υπαριθ. δεκαεννέα χιλιάδας τριάκοντα ογδοήκοντα εννέα διαταγής του Υπουργείου των Στρατιωτικών- τα ακόλουθα, ο κύριος Ιωάννης Δήμου αποδέχεται να ενεργήση κατ΄αποκοπήν τας επισκευάς δεκατεσσάρων Στρατώνων της οροφυλακής, ήτοι των εξής.

1/ του Στρατώνος Λάσπης

2/ του Στρατώνος Φουρνά.

3/των κοιτοστημάτων Ιτάμου.

4/του Στρατώνος Μολόχας.

5/ του Στρατώνος Πτελεού.

6/ του Στρατώνος Γιαννιτσούς.

7/ του Στρατώνος Δραμπάλας.

8/ το φυλάκιον Μουχλούκας.

9/του Στρατώνος Κουρνόβου.

10/ του Στρατώνος Καρυάς.

11/ του Στρατώνος του χωρίου Φούρκας.

12/ του Στρατώνος Δερβέν Φούρκας.

13/ του Στρατώνος Αντινίσης.

και 14/ του Στρατώνος Καρπενησίου, υπό τους εξής όρους.

α/ Ο ανωτέρω εργολάβος οφείλει να εκτελέση απάσας τας εν τω προϋπολογισμό ενός εκάστου Στρατώνος αναφερομένας εργασίας, ως εν αυτώ καταγράφονται.

β/Δια παν το μη καλώς εν τω  προϋπολογισμώ σαφηνιζόμενον ο εργολάβος θέλει απευθύνεσθαι προς τον επιστατούντα Μηχανικόν, του οποίου τας διαταγάς οφείλει να ακολουθή άνευ εναντιότητος.

γ/ προς δε, εκτός της ανωτέρω περιπτώσεως, οφείλει ν’ ακολουθή   και απάσας τας λοιπάς διατάξεις του, καθ’ όσον δεν αντίκεινται εις τους παρόντας όρους, και αποτελούσι εις την καλήν και τεχνικήν της εργασίας κατασκευήν.

δ/ παν ό,τι δεν κατασκευάζεσθαι κατά τον προϋπολογισμόν κατά τους παρόντας όρους θέλει κατεδαφίζεσθαι υπό του επιτετραμένου την διεύθυνσιν του έργου Μηχανικού και ανεγείρεσθαι δι’ ημερομισθίων ή δι’ ιδιαιτέου εργολάβου, και εις βάρος του ανατεχθέντος  την εργασίαν κυρίου Ιωάννου Δήμου, εάν ο τελευταίος ούτος αρνηθή την εκ νέου ανέγερσιν.

ε/ το υλικόν, του οποίου θέλει κάμνη χρήσιν, οφείλει ο εργολάβος να το καθυποβάλλη προηγουμένως  υπό την επιθεώρησιν και έγκρισιν  του διευθύνοντος την εργασίαν Μηχανικού, και μετά την έγκρισίν του θέλει γίνεσθαι χρήσις αυτού, εν εναντία δε περιπτώσει θέλει απορρίπτεσθαι δίχως ο εργολάβος να έχει δικαίωμα  αποζημιώσεως.

στ/ εν περιπτώσει παραπόνων του εργολάβου κατά του επιστατούντος Μηχανικού, ή άλλου τινός αντικειμένου διαφωνίας, οφείλει ούτως να αναφέρηται προς την Διεύθυνσιν του Μηχανικού, καθυποβάλλων δι’ αναφοράς τα παράπονά του. Πάσα δε απόφασις της Διευθύνσεως επί παντός παραπόνου του ή ετέρου αντικειμένου θέλει είσθαι υποχρεωτική δι’ αυτόν, και θέλει την παραδεχθή άνευ εναντιότητος.

ζ/ Δεν δύναται ο εργολάβος επ’ ουδεμία προφάσει να διακόψη ή αμελήση τας εργασίας και ενεργήση εις τρόπον ώστε η δημόσιος υπηρεσία ή τα δημόσια συμφέροντα να υποφέρωσι, διότι δια πάσαν τοιαύτην ενέργειάν του θέλει (δυσανάγνωστη μία λέξη) εις αποζημίωσιν προς το Δημόσιον δια τας τυχούσας ζημίας κατ’ εκτίημησιν και απόφασιν της Διευθύνσεως του Μηχανικού.

η/ τα εις τους προϋπολογισμούς διαλαμβανόμενα ποσά δι’ απρόβλεπτα έξοδα θέλουσι δαπανείσθαι ολοσχερώς. εις εργασίας αναφυομένας κατά την εκτέλεσιν της εργολαβίας και μη διαλαμβανομένας εις τον προϋπολογισμόν.

θ/ εάν οι αναφυόμεναι μικραί εργασίαι δεν αποπερατωθώσι μετά την εξάντλησιν του δι’ απρόβλεπτα έξοδα ποσού, ο εργολάβος θέλει υπόκεισθαι εις την αποπεράτωσιν αυτών, δαπανών και έτι πέντε επί τοις εκατόν επί τη όλης ποσότητος, δι’ ην έμεινεν επ’ ονόματί του η εργολαβία. εάν δε ούτε κατά την περίστασιν ταύτην δεν αποπερατωθώσι και μετά την εξάντλησιν και του ποσού τούτου θέλει αποζημιώτεσθαι δια το περιπλέον.

ι/ η άρνησις του εργολάβου προς συμμόρφωσίν του με το προηγούμενον  άρθρον θέλει δίδη το δικαίωμα εις τον διευθύνοντα την εργασίαν Μηχανικόν να εκτελή αυτός συμφώνως με το προηγούνμενον άρθρον απάσας τας ως ανωτέρω, εργασίας δι’ ημερομισθίων ή δι’ ιδιαιτέρου εργολάβου εις βάρος του αναδεχθέντος την εργασίαν Κυρίου Ιωάννου Δήμου.

ια/ Προς αποπεράτωσιν των εργασιών όλων των Στρατώνων, χορηγείται προς τον εργολάβον εννενήκοντα πέντε ημερών προθεσμία από της σήμερον, μετά την λήξιν της οποίας θέλει υπόκεισθαι δια πάσαν την υπέρπρόθεσμη ημέραν εις την απότησιν δέκα δραχμών εις όφελος του Δημοσίου, αν δι’ ισχυρόν και αναντίρρητον λόγον δεν αιτιολογήση την βραδύτητά του.

ιβ/ μετά την αποπεράτωσιν του έργου ο εργολάβος θέλει υπόκεισθαι εις την κάθαρσιν απασών των ως εκ της εκτελέσεως της εργασίας γενησομένων ακαθαρσιών άνευ ουδεμιας αποζημιώσεως. Προς δε και εάν εντός τριών μηνών, από της αποπερατώσεως των εργασιών στέγη τις επισκευασθήσα, ήθελε διαρρέη τα ύδατα της βροχής, ο εργολάβος υποχρεούται εις την επισευήν της, άνευ άλλης αποζημιώσεως,

ιγ/ Δι’ όλας τας εργασίας ταύτας, ο εργολάβος Κύριος Ιωάννης Δήμου θέλει πληρωθή από το Δημόσιον δια της ενταύθα δευτέρας Διευθύνσεως του Μηχανικού τας εξής δραχμάς¨ δια τον Στρατώνα Λάσπης δραχμάς εκατόν τεσσαράντα έξη και λεπτά εξήκοντα. δια τον Στρατώνα Φουρνά, δραχμάς εκατόν εικοσιδύο και λεπτά δέκα. δια τα καταστήματα Ιτάμου δραχμάς τριακοσίας είκοσιδύο και λεπτά τέσσερα. δια τον Στρατώνα Μολόχας δραχμάς εκατόν πεντήκοντα πέντα και λεπτά εξήκοντα έν. δια τον Στρατώνα Πτελεού δραχμάς εκατόν και λεπτά εξήκοντα. δια τον Στρατώνα Γιαννιτσούς ογδοήκοντα πέντε και λεπτά εβδομήντα. δια τον Στρατώνα Δραμάλας δραχμάς εκατόν πεντήκοντα εννέα και λεπτά είκοσι οκτώ. δια το φυλάκιον Μοχλούκας δραχμάς τεσσαράκοντα και λεπτά εβδομήκοντα εννέα. δια τον Στρατώνα Κορνόβου δραχμάς τεσσαράκοντα έξ και λεπτά τέσσερα. δια τον Στρατώνα Καρυάς δραχμάς εκατόν τριάκοντα επτά και λεπτά είκοσιτρία. δια τον Στρατώνα χωρίου Φούρκας δραχμάς πεντήκοντα πέντε και λεπτά εννενήκοντα πέντε. δια τον Στρατώνα Δερβέν Φούρκας δραχμάς ογδοήντα εξ και λεπτά εβδομήκοντα οκτώ. δια τον Στρατώνα Αντιννίσης δραχμάς διακοσίας έξ και λεπτά εβδομήκοντα τέσσερα. και δια τον Στρατώνα Καρπενησίου δραχμάς τριακοσίας τεσσαράκοντα εννέα και λεπτά εξήκοντα. το όλον δραχμάς δύο χιλιάδας εικοσι μια και λεπτά δέκα έξ, αριθ. 2021 και 16/00.

ιδ/ η πληρωμή θέλει γίνεσθαι ως ορίζει το από της εννάτης Σεπτεμβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού πεντηκοστού έτους Βασιλικόν  διάταγμα, ήτοι, κατά του διαγραφομένους όρους  εις το από εικοστής έκτης Δεκεμβρίου του Χιλιοστού οκτακοσιοστού τριακοστού έκτου έτους Β. Διάταγμα.

ιε/ εάν ο εργολάβος λάβει ανάγκην προκαταβολής οφείλει να παρέξη προς το Δημόσιον ανάλογον προσθήκην και

ιστ/ προς ασφάλειαν του Δημοσίου δια την ακριβή εκπλήρωσιν όλων των ανωτέρω υποχρεώσεων ο εργολάβος Κύριος Ιωάννης Δήμου προσφέρει εγγυητήν τον Κύριον Αναστάσιον Τσαούσην, όστις ωμολόγησεν ότι εγγυάται προς το Δημόσιον δι’ όλας τας ανωτέρω υποχρεώσεις του μνησθέντος εργολάβου, και αναδέχεται αυτός την εκπλήρωσιν αυτών, αν δι’ οποιονδήποτε λόγον δεν τας εκπληρώση ο ειρημένος εργολάβος.  τα συμβαλλόμενα μέρη ωμολόγησαν ότι παραδέχονται τους όρους του παρόντος συμβολαίου υποχρεωτικούς , ο μεν Κύριος Χαράλαμπος Χρυσοβέργης  εκ μέρους της Διευθύνσεως του Μηχανικού δια το Δημόσιον, ο δε εργολάβος  Ιωάννης Δήμου και ο εγγυητής  Κύριος Αναστάσιος Τσαούσης δια εαυτούς. ταύτα εκθεσάντων των συμβαλλομένων, συνετάχθη το παρόν συμβόλαιον, όπερ αναγνωσθέν μεγαλοφώνως και ευκρινώς ενώπιον αυτών και των μαρτύρων, υπεγράφη παρ’ όλων αυτών και εμού του Συμβολαιογράφου.

Οι συμβαλλόμενοι                                      οι μάρτυρες

Ο συμβολαιογράφος Τ.Σ

Βλέπε ψηφιακή εοκόνα 44: Επισκευή Στρατώνων της οροφυλακής μεταξύ του ανθυπολοχαγού Χαράλαμου Χρυσοβέργη ως εκπρόσωπος της 2ας Διευθύνσεως Μηχανικού και του και του Αθαν. Τσαούση εκ του Οθωμανικού

Πηγή: Γενικα Αρχεία του Κράτους Λαμίας

Τα παραπάνω συμβόλαια σε ψηφιακή μορφή (σκαναρισμένα) που ακολουθούν λόγου του όγκου είναι σε pdf μορφή και σε άλλη αυτοτελή σελίδα