Συντελεστες της μαχης

Οι Συντελεστές της μάχης κατά χωριό

Ονόματα και πιστοποιητικά συντελεστών της μάχης Γιαννιτσούς
Τα πιστοποιητικά των αγωνιστών που πήραν μέρος στη μάχη της Γιαννιτσούς είναι καταχωρημένα κατά χωριό. Έγινε προσπάθεια να κρατηθεί η σύνταξη και το ύφος των γραπτών, κατά το δυνατόν, όπως αυτά αποτυπώθηκαν από τους συντάκτες εκείνης της εποχής.
[Ανδρίτσος Σαφάκας κατ’ άλλους Σιαφάκας, Οπλαρχηγός, ο σημαντικότερος συντελεστής της μάχης. Ο πατέρας του Σαφάκα με το όνομα Καραδήμας, κατάγονταν από τη Μπρούφλιανη σημερινό Δίλοφο. Ο ίδιος γεννήθηκε στην Αρτοτίνα της Δωρίδας το 1775. Έδρασε κατά κύριο λόγο στη Φθιώτιδα, Ευρυτανία και Ναυπακτία.
Στις 28 Μαρτίου 1821 με το Σκαλατσοδήμο επαναστάτησε στο Λιδορίκι. Πήρε μέρος και διακρίθηκε στις μάχες: Το 1822 στις μάχες της Υπάτης, το 1824 στη μάχη της Άμπλιανης, το 1825 της Ναυπακτίας και σε άλλες.
Το 1826 ο Σιαφάκας επέστρεψε στο καπάκι του στο Λιδορίκι. Συνθηκολόγησε με τους Τούρκους, όπως και πολλοί άλλοι της εποχής οπλαρχηγοί, όταν πλέον είχε καταληφθεί η Φθιώτιδα από τους τούρκους (1826) και η επανάσταση ψυχορραγούσε. Τότε ο Σουλτάνος απαιτούσε έγγραφη μετάνοια και υποταγή από τους καπεταναίους. Τον Σιαφάκα οι Τούρκοι το 1828 τον έστειλαν στα Γιάννενα. Δραπέτευσε όμως, αλλά τον σκότωσε ο έμπιστος των Τούρκων και φίλος του, ο Σ. Στράτος, ο οποίος εποφθαλμιούσε τη θέση του ( Πηγή: Χ. Πάτση)]

                          Αγά (Σπερχειάδα) 1
[Γκουζούμας Δημήτριος του Γεωργίου, από Αγά Φθιώτιδος. Πήρε το πιστοποιητικό του υπογεγραμμένο από τους Μ και Ν Κοντογιάννη τον Γενάρη του 1844 υπηρέτησε υπό την οδηγία και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτη, Καλιακούδα, Άμπλιανη, Γιαννιτσού. Επικύρωση υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. Φ 261 Αριστεία]
Άγιος Δημήτριος Δήμος Προυχίου 1
[Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος από Αγιο Δημήτριο του δήμου Προυχίου Ναυπακτίας Έλαβε μέρος στον Αγώνα και πολέμησε υπό τους: Σ. Γιολδάση, Σκάλα , Λάσπη Τρανό Χωριό, Τέρνο. Με τον Ανδρ. Σιαφάκα στη Γιαννιτσού. Με τον Θεόδωρο Γρίβα, στο Αγρίνιο και με τους Γιολδασαίους , Διπόταμα, Μαυρίλο, Πατρτζίκι, Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου. Με τον Καραϊσκάκη, στη Νευρόπολη, έξω του Μεσολογγίου, Πετροχώρι, Αράχωβα, Δίστομο και Κερατσίνι. Πιστοποιητικό στις 20/12/1845 Από Ν. Κριεζώτη, Χ. Περραιβό, Γ. Διοβουνιώτη, Θ Γρίβα, Γιαν. Γιολδάση, Χρ. Χατζηπέτρου, Γιαννικώστα (Βιβλιοθήκη Ιστορικό Αρχείο αγωνιστών 1821) Μάχη της Αράχωβας Γ.Θ.Χαρίτο]

Αμούρι 4

[Αθανάσιος Κοντογιώργος από Αμούρι Ο υποφαινόμενος, υπέβαλε αίτηση απονομής αριστείου και πιστοποιητικό προς το δήμο Μακρακώμης στις 11 Ιανουαρίου 1844, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν αρμοδίως και ιεραρχικά.  Το δε πιστοποιητικό του έχει ως εξής:   «Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι, ο Κύριος Αθανάσιος Κοντογιώργος κάτοικος του χωρίου Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός απ’ αρχής του  υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους μέχρι τέλους, πήρε μέρος εις τας μάχας, δις εις Υπάτη, εις Αετόν αυτής, εις Γιαννιτσού αυτής, εις την έξοδον του Μεσολογγίου, εις Καλιακούδα και εις άλλας πολλάς, διετέλεσεν υπό τας διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών, εστάθη αμέμτου διαγωγής  και  πιστός κατά την Γενναιότητα.- Ταύτα πάντα εκ του πλησίον γνωρίζονταις οι υποφαινόμενοι επαφείομεν προς αυτόν το  παρόν μας διά να το χρησιμεύση ανήκοντως». αγά τη 6 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους: Μ. και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος, Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 244 Αριστεία]

{Μπαλτόπουλος Στέφανος, κάτοικος του χωριού Αμούρι. του Δήμου Μακρακώμης, υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής μέχρι τέλους, υπέρ ελευθερίας της πατρίδος υπό την οδηγία των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Παρευρέθη στις μάχες: της Υπάτης, του Αετού, της Γιαννιτσούς, και σε πολλές άλλες. Έδειξε ζήλο και γενναιότητα. Όθεν δίδομεν το παρόν προς αυτόν, για να χρησιμεύσει όπου ανήκει Επικυρούνται, Εν Αγά. Ιανουαρίου 1844. Ο Δήμαρχος Γ. Ζουλούμης}
{Παπαχρήστου Γιάννος από το χωριό Αμούρι του Δήμου Μακρακώμης. Πήρε το πιστοποιητικό του συμμετοχής υπογεγραμμένο από το Μ. και Ν Κοντογιάννη στις 9 Ιανουάριου του 1844 ύστερα από ατομική του αίτηση. Υπηρέτησε την πατρίδα υπό των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε στις μάχες: Δύο φορές στην Υπάτη, στον Αετό της Οίτης, της Γιαννιτσούς, στο Κρεμμύδι της Πελοποννήσου, στη Νετρόπολη και αλλού. Επικύρωση των υπογραφών τους από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Ζουλούμης. Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους  Κεντρική Υπηρεσία Φ. 244 Αριστεία]
[Χριστόπουλος Κώστας. Από το χωριό Αμούρι της Φθιώτιδας του Δήμου Μακρακώμης. Πήρε το πιστοποιητικό του ύστερα από ατομική αίτηση, υπογεγραμμένο από τους οπλαρχηγούς Μ. και Ν. Κοντογιάννη στις 9 Ιανουαρίου 1844. Μετείχε στον αγώνα υπό την οδηγία των ίδιων και άλλων οπλαρχηγών και πήρε μέρος στις μάχες: Δύο φορές από μέσα στην Υπάτη, στον Αετό, στη Γιαννιτσού, στην έξοδο του Μεσολογγίου και αλλού. Επικυρώνεται το γνήσιο της υπογραφής από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245 λήψη 247 Αριστεία]
Αρχάνι 3
[Κακάβας Κώστας. (2339). Από Αρχάνι Φθιώτιδας του Δήμου Μακρακώμης. Πήρε το πιστοποιητικό του από τη Σπερχειάδα στις 13 Ιανουαρίου 1844 υπογεγραμμένο από τους Μ.και Ν. Κοντογιάννη. Υπηρέτησε την πατρίδα υπό των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. έλαβε μέρος στις μάχες:Μέσα στη στη Υπάτη , της Γιαννιτσούς και σε άλλες. Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών. Ο Δήμαρχος Γ Ζουλούμης Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία Φ. 259]
[Φλώρος Ιωάννης του Αθανασίου, από το χωριό Αρχάνι της Φθιώτιδας του Δήμου Μακρακώμης. Πήρε το πιστοποιητικό του, ύστερα από ατομική αίτηση στις 13 Ιανουαρίου 1844. Υπηρέτησε την Πατρίδα υπό την οδηγία των Μ και Ν. Κοντογιάννη, που υπογράφουν το πιστοποιητικό και άλλων οπλαρχηγών. Έλαβε μέρος στις μάχες: Μέσα στην Υπάτη, της Γιαννιτσούς και σε πολλές άλλες Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχος Σπερχειάδος Χ Ζουλούμης. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία Φ. 259 Αριστεία]
[Μυλωνάς Κώστας Από Αρχάνι. ετών 43. Υπέβαλλε αίτηση στις 13 Ιανουαρίου 1844 και το Πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν. Κοντογιάννη στις 18 Ιανουαρίου 1844. πήρε μέρος στις μάχες: Υπάτης. Αετού, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Άμπλιανης, Κρεμμυδιού, έξοδο Μεσολογγίου και Αθήνας. (Ν. Αντωνόπουλος) 282, κ52]
Αρτοτίνα 3
[Καπνιάς Αναγνώστης, από Αρτοτίνα του δήμου Κροκυλίου Φωκίδος, πατριώτης του Ανδρίτσου Σιαφάκα. Πολέμησε στην επανάσταση από το 1821 έως το 1829. Ήταν επικεφαλής 15-20 ανδρών σαν μπουλοκτσής. Πήρε μέρος υπό τους: Σκαλτσοδήμο στις μάχες: Λιδορίκι, Ναυπακτο, Μαυρολιθάρικαι Υπάτη. Α. Σαφάκα, στη Σέλιανη, τη Γιαννιτσού, την Καροπούλα, τη Νεβρόπολη, την Άμπλιανη, την Παπαδιά, τον Καρβασαρά, στο Μεσολόγγι απ’ έξω και στο Ρίβιο. Υπό τον Βασίλη Μαστραπά στην Οξειά, Υπό τον Πιστιόλα στη Λομποτίνα. Υπό τον Κ. Μπίτη και Α. Παπαθανασίου στη μάχη της Αράχωβας κ.α. Πήρε και δεύτερο πιστοποιητικό εκδουλεύσεων από το Δήμο Υπάτης στις 15 Φεβρουαρίου 1841 που υπογράφεται από Ι. Γκούρα κ. ά και επικυρώνονται οι Υπογραφές από το Δήμαρχο Υπάτης Πηγή:Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία Φ. 114 και Ιστορικό Αρχείο αγωνιστών του 1821 Εθνική Βιβλιοθήκη.]

[Διαμαντογιαννόπουλος Δημήτριος. Από την Αρτοτίνα του Δήμου Κροκυλίου Φωκίδας. Πολέμησε από την αρχή του αγώνα μέχρι το 1829, επικεφαλής 10 έως 15 στρατιωτών, σαν Μπουλουκτσής. Υπό τους οπλαρχηγούς: 1) Σκαλτσοδήμο στις μάχες: Λιδορίκι, πρώτη πολιορκία της Ναυπάκτου, Μαυρολιθάρι, Υπάτη, Νευρόπολη, Φοντάνα και Άμπλιανη. 2)Ανδρίτσο Σιαφάκα, Αετό, Γιαννιτσού, Σάλωνα, όπου πληγώθηκε στο αριστερό πόδι, Καλιακούδα, έξω από το Μεσολόγγι, στην Παπαδιά. 3)Δ. Πιστιόλα στην Αράχοβα. 4)Κ. Παβέλα στην Οξειά Λιδορικίου κ. ά Το πιστοποιητικό υπογράφει ο Κ. Πιστιόλας. 9/11/1846 Πηγή:Εθνική Βιβλιοθήκη, αρχείο Αγωνιστών, Μάχη της Αράχωβας Γ. Θ Χαρίτου Αθήνα 1994]
Βαρμπόπη (σήμερα Μακρακώμη) 4
[Δασκαλάκης Κώστας, ετών 48 από το χωριό Βαρυμπόπη της Φθιώτισος του Δήμου Μακρακώμης, πολέμησε από την αρχή του αγώνα και μέχρι το 1829 και πήρε το πιστοποιητικό του, (ύστερα από αίτηση ομαδική με άλλους συμπατριώτες του) στις 16 Ιανουαρίου 1844. Πολέμησε υπό την οδηγία των Κοντογιανναίων και άλλων οπλαρχηγών στις μάχες: Υπάτη κατά του Ομέρ Βρυώνη, Καλιακούδα, Γιαννιτσού, Κρεμμύδι Πελοποννήσου, Μεσολόγγι και Αθήνα. Το Πιστοποιητικό υπογράφεται από τους Μ. και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος. Γ. Ζουλούμης.Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία Φ 249 Αριστεία]
[Δημητρίου Κώστας ετών 40 από το χωριό Βαρυμπόπη της Φθιώτισος του Δήμου Μακρακώμης, πολέμησε από την αρχή του [αγώνα και μέχρι το 1829 και πήρε το πιστοποιητικό του, (ύστερα από αίτηση ομαδική με άλλους συμπατριώτες του) στις 20 Ιανουαρίου 1844. Πολέμησε υπό την οδηγία των Κοντογιανναίων και άλλων οπλαρχηγών στις μάχες: Υπάτη κατά του Ομέρ Βρυώνη, Άμπλιανης, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι Πελοποννήσου, Μεσολόγγι και Αθήνα. Το Πιστοποιητικό υπογράφεται από τους Μ. και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία Φ. 249]
]Λαμπαδιάρης Αθανάσιος. Ετών 38 κάτοικος Βαρμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας. Πήρε μέρος στον αγώνα από το 1821 μέχρι τέλους, υπό την οδηγία των Κοντογιανναίων και άλλων οπλαρχηγών έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη, Άμπλιανης, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Κρεμμύδι Πελοποννήσου, Μεσολόγγι, Αθήνα. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ.και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από τον Δήμαρχο Σπερχειάδος. Εν Αγά 18 Ιανουαρίου 1844. Πηγή Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία Φ 249 λήψη 164]
[Λαμπαδιάρης Αθανάσιος (Νάκος) ετών 38 κάτοικος Βαρμπόπης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας. λαβών τα όπλα επί χείρας από αρχής υπέρ ανεξαρτησίας από το 1821 μέχρι τέλους. Υπηρέτησε την πατρίδα, υπό την οδηγία Γ Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών και ημών των υποφαινομένων. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης κατά του Ιμέρ (Ομέρ) Βρυώνη, Άμπλιανης, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας Κρεμμύδι, έξοδο του Μεσολογγίου και Αθήνας κατά του Ιμπραήμ. Το πιστοποιητικό του Υπογράφεται από τους Μ. Και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος. Εν Αγά 18 Ιανουαρίου 1844. Πηγή Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία Φ. 249]
Γδαρμένη Ράχη (Γραμμένη) 1
[Παππαευθυμίου Δημήτριος ετών 39 κάτοικος Γδαρμένης Ράχης του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας. Υπηρέτησε από το 1821 μέχρι τέλος, υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Πήρε μέρος στις μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών του Ομέρ Βρυώνη, Καλιακούδας, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι κατά του Ιδίου του Ιμπραήμ, πολιορκία του Μεσσολογγίου και Αθήνα Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τον Μ. Και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Εν Αγά 18 Ιανουαρίου 1844. Πηγή Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία Φ. 249  Αριστεία]
Γιαννιτσού 2
[Κομπάρος Γιώργος ετών 43. Γεννήθηκε στη Γιαννιτσού Αγράφων το 1798 . κάτοικος Γιαννιτσούς του Δήμου Μακρακώμης, πήρε το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων ύστερα ομαδική αίτηση, κοινή με τους συμπατριώτες του, Βασίλη Πλατανιά και Γ. Φωτάκο στις 1 Φεβρουαρίου 1844, πήρε τα όπλα από αρχής της ελληνικής επαναστάσεως μέχρι τέλους. Παρευρέθηκε σε διάφορες μάχες: Υπάτης δύο φορές, Καλιακούδας, Αετού, Άμπλιανης, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι, πολιορκία του Μεσολογγίου, και Αθήνας και άλλες,. Το πιτοποιητικό του υπογράφεται από Μ. και Ν Κοντογιάννη, συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα. Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, ο Δήμαρχος Γ. Ζουλούμης. Εν Αγά 1 Φεβρουαρίου 1844 Πηγή Φ 269 λήψη 160 Αριστεία Έλαβε σιδερένιο αριστείο. Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία Φ.286]
[Πλατανιάς Βασίλης ετών 40 Γεννήθηκε το 1799 στη Γιαννιτσού Αγράφων, κάτοικος Γιαννιτσούς Φθιώτιδος του Δήμου Μακρακώμης. Πήρε το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων ύστερα ομαδική αίτηση, κοινή με τους συμπατριώτες του, Γ.Κομπάρο και Γ. Φωτάκο στις 1 Φεβρουαρίου 1844. Πήρε τα όπλα από αρχής της ελληνικής επαναστάσεως μέχρι τέλους. Διατέλεσε υπό την οδηγία των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών, του Καραϊσκάκη. Πολέμησε στις μάχες: Υπάτης δυο φορές, Καλιακούδας, Αετού Άμπλιανης, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι, πολιορκία του Μεσολογγίου και Αθήνας. Το πιστοποιητικό υπογράφουν οι Μ και Ν Κοντογιάνης και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Πηγή Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία Φ.269   Αριστεία. Υπάρχει και δεύτερο πιστοποιητικό με ημερομηνία 10 Μαΐου 1865 που αναφέρει και τις μάχες: Γιαννιτσούς, Μεγάλου χωριού, Νευρόπολης Θεσσαλίας, κατά Σιλιχτάρ, Διπόταμο κατά Ασλανάκη και του Μώτου Μαρτίνη, Κεφαλόβρυσου Καρπενησίου, Καλιακούδας, Κεφαλόβρυσου Αιτωλικού, Νεόκαστρο, Ρίγανης, Ριβίου, Καρβασαρά, και Μεσολογγίου απ’ έξω. οπλαρχηγούς είχε: τον Γιαννάκη Γιολδάση, Ζαχ. Γιολδάση, Καραϊσκάκη, και Κίτσον Τζαβέλα. Υπογράφεται από Ι. Γιολδάση. Ύστερα δικαστική πράξη κατετάγη ως υπαξιωματικός, γ΄ τάξεως. Α.Π.Μ.Υ.3143. 20 Μαΐου 1865.]
Ζημιανή 1
[Παπαδημητρίου ή Παπαδητρόπουλος Γρηγόρης, Αξιωματικός ΑΝΜΥ1663, Η αίτηση ανταμοιβής υπεβλήθη από τα τέκνα του Ιωάννη 32 ετών, Κων/νο 28 ετών Άλέξως και Μαρίας 22 ετών, με το επώνυμο Γρηγορόπουλος, από το μικρό του πατέρα τους< Τα πιστοποιητικό υπογράφεται από τον Κ. Γαλή και Ν. Κοντογιάννη στις 30 Μαρτίου 1865.και έλαβε μέρος στις μάχες: Κονιαρόβρυση Ρεντίνας κατά του Σελιχτάρη του Δράμαλη, υπό τον Κ Βελή Αγίου Βλασίου και Γιαννιτσούς με τον Φραγγίστα και τον Γ. Γαλή, Κεφαλόβρυσο, Καλιακούδας με τον Ν Μ Κοντογιάννη, πολιορκία του Μεσολογγίου από μέσα με τον Μ Κοντογιάννη, Άμπλιανης με τον Γ Δράκο. Πήρε αργυρό Αριστείο. Πηγή Ν. Αντονώπουλος,και Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία Φ 289 Κ. 59]
Καστανιά 3
[Μητρόπουλος Αναγνώστου Κώστας ή Αναγνωστοδημητρόπουλος Κώστας. Από την Καστανιά Φθιώτιδας. Υπηρέτησε στρατιωτικά την πατρίδα υπό την οδηγία μας και πολέμησε ανδρείως στις μάχες: Υπάτης, Αετού Γιαννιτσούς, Σέλιανης, Καλιακούδας, Αράχοβας και Αθηνών υπό την οδηγία του Καραϊσκάκη και σε άλλες. Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη στις 10 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος , Γ . Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία Φ.242]
[Ρούσκας Κώστας από Καστανιά του Δήμου Υπάτης. Παραβρέθηκε σε διάφορες μάχες: Υπάτης, Αετού, Σέλιανης, Γιαννιτσούς. Καλιακούδας, έξοδο του Μεσολογγίου και σε άλλες υπό την οδηγία ημών και του αείμνηστου Γ. Καραϊσκάκη. Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από το Μ και Ν Κοντογιάννη Εν Αγά 10 Ιανουαρίου 1844 και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη.Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία Φ. 242
[Σταμελόπουλος Γιάννης από Καστανιά του Δήμου Υπάτης. Παρευρέθη εις διαφόρους μάχες υπό την οδηγία μας , πολέμησε στις δυο προσβολές της Υπάτης, του Αετού, της Γιαννιτσούς και σε άλλες γενόμενες επί της Επαρχίας κατά των εχθρών. Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από το Μ και Ν Κοντογιάννη Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Αρχειομνήμων Φ 242 λήψη 16 Αριστεία]

                           Κάψη 5
[Αναγνόπουλος ή Αναγνωστόπουλος Μήτσος. Από το Κάψι Τυμφρυστού Από τους καλλίτερους νοικοκυραίους της επαρχίας Πατρατζικίου. Έχασε όλη του την περιουσία του στον αγώνα. Ακολούθησε τους οπλαρχηγούς: Σπύρο, Μήτσο και Νικολάκη Κοντογιάννη, Ανδρέα Λόντο, Γιαννάκη Στράτο, Γ. Γαλή και άλλους οπλαρχηγούς, σαν μπαγκατζής. Πολέμησε στην πολιορκία των Ν. Πατρών 1821, Γιαννιτσού 1822, Κλωνί, Πλατύστομο, Μονη Αγάθωνα, δεύτερη φορά στο Πατρατζίκι, Ασβέστη, Κυριοράχη και Ακράτα Πελοποννήσου, Παλιά Πάτρα, πολιορκία του Μεσολογγίου, Καλιακούδα, Αράχοβα, Άμπλιανη, Οξια, Καροπούλα, Νεοχωρίου, Βαρυμπόπη, Αθήνα με τον Καραϊσκάκη, Κράββαρα, δυο φορές στα Καγκέλια Καρπενησίου, Ναύπακτο κτλ. Το 1822 ο Άρειος Πάγος του έδωσε βαθμό Εκατόνταρχου, αλλά το δίπλωμα του βαθμού του το έχασε στη μάχη της Καλιακούδας. Το 1865 η γυναίκα του Χρυσούλα χήρα πια έκαμε αίτηση για αποζημίωση στην Επιτροπή. Η Επιτροπή Εκδουλεύσεων τον Κατάταξε υπαξιωματικό Α τάξης , με Α. Μ 3797]
[Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος από Κάψη αξιωματικός ΑΝΜΥ 1329. Κάτοικος ήδη Υπάτης. Αίτηση ανταμοιβής στις 24 Μαΐου 1865. Το Πιστοποιητικό του υπογράφεται από από το Μ. και Ν. Κοντογιάννη στις 10 Φεβρουαρίου 1846. Μάχες: Νέας Πάτρας, Γιαννιτσούς, Κλωνίου, Πλατύστομο, Ακράτας, Αράχοβας, Άμπλιανης, πολιορκίας Μεσσολόγγίου, Αθήνας και αλλού. Υπό της οδηγίες του Σπ. και του Μήτσου Κοντογιάννη, του Ι Στράτου καο Γ. Γαλή. (Ν. Αντωνόπουλος)
Δεδούσης Νικόλαος του Μ από Κάψη κάτοικος Υπάτης, αξιωματικός. Υπέβαλλε αίτηση στις 6 Δεκεμβρίου 1841΄Το πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι Μ. και Ευάγγ. Κοντογιάννης στις 4 Δεκεμβρίου 1841.Πήρε μέρος στις μάχες: Υπάτης το 1821, Γιαννιτσούς, Αγάθωνης, Καρπενησίου, Καγγέλια, Καλιακούδας. καi πολιορκία Μεσολογγίου. του απενεμήθη αργυρό αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 283 κ Φ.50 Ααριστεία]
[Δημητρίου Νικόλαος ετών 35 από το Κάψι Τυμφρηστού, υπηρέτησε την πατρίδα, ως μπουλουξής έχοντας υπό την οδηγία του και άλλους μαζί του. Πολέμησε υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών. Πήρε μέρος κατά των εχθρών σε πολλές μάχες, οι σημαντικότερες: Τις δύο πολιορκίες της Υπάτης, Μονή Αγάθωνος, Γιαννιτσούς, Καγγέλια, Καρπενήσι, Καλιακούδα και Μεσολογγίου. Έκαμε το χρέος του προς την πατρίδα. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ. και Ν και Ευάγγελο Μ. Κοντογιάννη. Εν Αγά 5 Δεκεμβρίου 1841 Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το πάρεδρο του Δήμου Σπερχειάδος ν. Φλόρο. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ 114 Γ.Αριστεία,]
[Κορκόβελος Γεώργιος Καψιώτης από Κάψι Τυμφρηστού κάτοικος Υπάτης Φθιώτιδας. Υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής υπέρ ελευθερίας μέχρι τέλους, υπό τις διαταγές του Στρατηγού Μήτζιου Κοντογιάννη και Ν, Κοντογιάννη. Παρευρέθη στις μάχες:Υπάτης δύο φορές, Αετού, Γιαννιτσούς, Οξιάς Λιδορικίου, Άμπλιανης, Καλιακούδας, Καρπενησίου και αλλαχού Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη. Εν Αγά 4 Ιανουαρίου 1844 και δεν υπάρχει η επικύρωση του. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 254 λήψη 204]
Κολοκυθιά 1
[Κολοβός Δημήτριος από την κολοκυθιά αξιωματικός Α.Ν.Μ.Υ 2097.Έλαβε μέρος στη επανάσταση από το 1821και πολέμησε υπό των οπλαρχηγών Μήτσο Κοντογιάννη ως Εικοσιπένταρχος στις μάχες: Στο Κρεμμύδι, την Υπάτη, στη Γιαννιτσού, την Αράχοβα, στο Μεσολόγγι, και άλλες, Ένορκη βεβαίωση υπό Ν. Τζουβελέκα και Χρ. Ηλιόπουλου από 7/6/1865 ιστορικό Αρχείο Αγωνιστών 1821. πηγή ( Γεωρ. Χαρίτου Η Μάχη της Αράχωβας και Ν Αντωνόπουλος)]
Κουκιά 4
[Αϋφαντής Σπύρος κάτοικος Κουκιά, του Δήμου Τυμφρηστού,. Υπηρέτησε από την αρχή μέχρι τέλους, υπό την οδηγία υμών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, έξοδο του Μεσολογγίου και Αθήνας. Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη Εν Αγά 23 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Αριστεία Φ 254]
[Βελέντζας ή Πλατιάς Αθανάςιος του Κων/νου, ετών 42, κάτοικος Κουκιά του Δήμου Τυμφρηστού,. Πήρε τα όπλα από την αρχή 1821 μέχρι τέλους ως στρατιώτης. Υπηρέτησε υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών και παρευρέθη στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, έξοδο του Μεσολογγίου και Αθήνας Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη Εν Αγά 23 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση υπογραφών από το Δήμαρχο Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α.Κ. [Κεντρική Υπηρεσία Φ 254 Αριστεία]
Μαργώνης Αθανάσιος ετών 40. Κάτοικος Κουκιά του Δήμου Τυμφρηστού Πήρε τα όπλα από την αρχή του αγώνα, υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Παρευρέθη σε διάφορες μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών, Άμπλιανης, Γιαννιτσούς, έξοδο του Μεσολογγίου, και Αθήνας. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη Εν Αγά 23 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 254]
[Τζουμάρας Ιωάννης ετών 49 από Κουκιά. Πήρε τα όπλα από την αρχή του αγώνα, υπό την οδηγία υμών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε σε διάφορες μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών, Άμπλιανης, Γιαννιτσούς, έξοδο του Μεσολογγίου και Αθήνας. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τον Μ και Ν Κοντογιάννη Εν Αγά 23 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση υπογραφών από το Δήμαρχο Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ 254  Αριστεία]

[Παπαστάμου Ιωάννης κάτοικος Κουκιά Φθιώτιδος του Δήμου Σπερχειάδος υπέβαλε επαναληπτική, ομαδική αίτηση απονομής αριστείου καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Το δε πιστοποιητικό του, το υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος, μεταξύ άλλων αναφέρει: «..πήρε τα όπλα από την αρχή   του αγώνα, υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε σε διάφορες μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών,  Άμπλιανης, Γιαννιτσούς, έξοδο του Μεσολογγίου και  Αθήνας..». Εν Αγά 23 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254]

[Χειμώνας Μήτζος κάτοικος Κουκιά Φθιώτιδος του Δήμου Σπερχειάδος υπέβαλε επαναληπτική, ομαδική αίτηση απονομής αριστείου καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες,  στον υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας αγώνα. Το δε πιστοποιητικό του, το υπογράφουν οι οπλαρχηγοί Μ και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος, μεταξύ άλλων αναφέρει: «..πήρε τα όπλα από την αρχή   του αγώνα, υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε σε διάφορες μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών,  Άμπλιανης, Γιαννιτσούς, έξοδο του Μεσολογγίου και  Αθήνας..». Εν Αγά 23 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ -Κεντρική Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 254]

Λαμία 3
[Μαρινόπουλος Δημήτριος ετών 40 κάτοικος ήδη Λαμίας της Φθιώτιδος. Υπηρέτησε από το 1821 μέχρι τέλους, υπό την οδηγία μας ως υπαξιωματικός και παρευρέθη στις μάχες: Υπάτης δύο φορές κατά του Ομέρ Βρυώνη, Καλιακούδας, Άμπλιανης, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι, πολιορκία του Μεσολογγίου και στη εκστρατεία της Αθήνας με τον Καραϊσκάκη κ. ά. Εν Αγά 18 Φεβρουαρίου 1844. Οι στρατηγοί του Αγώνα Μ Και Ν Κοντογιάννης. Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών τους , απόντος του Δημάρχου, ο πάρεδρος Α. Καλαμάρας Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 271  Αριστεία]
[Σιμούλης Γεώργιος του Δημητρίου κάτοικος και δημότης Λαμίας της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα από την αρχή του αγώνα μέχρι τέλους, υπό τις διαταγές του Γ. Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών, ως υπαξιωματικός με είκοσι, υπό την οδηγία του. Παρευρέθη στις μάχες: Υπάτης, Καλιακούδας, Αράχοβας, Αετού, Γιαννιτσούς, στο Κρεμμύδι, έξοδο το Μεσολογγίου και στην Αθήνα υπό τον Καραϊσκάκη και σε άλλες. Έκανε ατομική αίτησή. Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τους Μ Και Ν Κοντογιάννη Εν Αγά 20 Δεκεμβρίου 1844. Επικύρωση υπογραφών του από τον πάρεδρο Σπερχειάδος, Α Καλαμάρα, απόντος του Δημάρχου  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ 271   Αριστεία]
[Τζηκόνης; ή Τζηνόνης Κώστας, κάτοικος Λαμίας του αυτού Δήμου. Υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικά από την αρχή μέχρι τέλους. Πολέμησε υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης δύο φορές, Αετού, Γιαννιτσούς, Μεσολόγγι. Επικύρωση υπογραφών του Μ και Ν Κοντογιάννη, συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα, από τον πάρεδρο Σπερχειάδος, Α Καλαμάρα, απόντος του Δημάρχου Εν Αγά 6 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 243 Αριστεία.]
Λιανοκλάδι 9
[Γεωργίου Ιωάννης. Από Λιανοκλάδι του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας Υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής μέχρι τέλους και παρευρέθη στις μάχες: Δις της Υπάτης . του Αετού, αυτής της Γιαννιτσούς,, εις το Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού. Διετέλεσε υπό τις διαταγές των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών. κ.τ.λ. Υπογράφουν Μ & Ν Κοντογιάννης Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ 243 Αριστεία]
[Γεωργίου Ευθύμιος. Από Λιανοκλάδι του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας Υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής μέχρι τέλους και παρευρέθη στις μάχες: δις της Υπάτης . του Αετού, αυτής της Γιαννιτσούς,, εις το Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού. Διετέλεσε υπό τις διαταγές των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών κ.τ.λ. Υπογράφουν Μ & Ν Κοντογιάννη Εν Αγά 7 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 244 Αριστεία]
[Δάμπασης Δημήτριος. Από Λιανοκλάδι του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας Υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής μέχρι τέλους. Παρευρέθη στις μάχες: Δις της Υπάτης . του Αετού, αυτής Γιαννιτσούς,, εις το Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού. Διετέλεσε υπό τα διαταγάς των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών κ.τ..λ. Υπογράφουν Μ & Ν Κοντογιάννης Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 243,λήψη 100]
[Δάμπασης Νικόλαος . Από Λιανοκλάδι του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας Υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής του αγώνα μέχρι τέλους. Παρευρέθη στις μάχες: Δις της Υπάτης . του Αετού, αυτής της Γιαννιτσούς,, εις το Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού. Διετέλεσε υπό τις διαταγές των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών κ. τ. λ. Υπογράφουν οι Μ & Ν Κοντογιάννης Εν Αγά 7 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης.Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 244,λήψη 96 Αριστεία]
[Κολοβός Γεώργιος. Από Λιανοκλάδι του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας Υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής μέχρι τέλους και παρευρέθη στις μάχες: Δις της Υπάτης . του Αετού, αυτής της Γιαννιτσούς,, εις το Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού. Διετέλεσε υπό τις διαταγές των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών. κτ..λ. Υπογράφουν Μ & Ν Κοντογιάννης Εν Αγά 7 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ 243 “Αριστεία”]
[Κολοβόπουλος Νικόλαος του Αναγνώστη. Από Λιανοκλάδι του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας Υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής μέχρι τέλους και παρευρέθη στις μάχες: δις της Υπάτης . του Αετού, αυτής της Γιαννιτσούς,, εις το Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού. Διετέλεσε υπό τις διαταγές των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών. κ.τ..λ. Υπογράφουν Μ & Ν Κοντογιάννης Εν Αγά 6 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 243,Αριστεία]
[Παπαναστασίου Φώτης από χωρίου Λιανοκλάδι του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας Υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής μέχρι τέλους και παρευρέθη στις μάχες: δις της Υπάτης . του Αετού, αυτής της Γιαννιτσούς,, εις το Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού. Διετέλεσε υπό τις διαταγές των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών κ. τ..λ. Υπογράφεται από τους Μ & Ν Κοντογιάννης Εν Αγά & Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ 243 Αριστεία]
[Τσιαγκλής Αθανάσιος. Από Λιανοκλάδι του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας Υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής μέχρι τέλους και παρευρέθη στις μάχες: Δις της Υπάτης . του Αετού, αυτής της Γιαννιτσούς, εις το Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού. Διετέλεσε υπό τις διαταγές των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών κ.τ.λ. Υπογράφουν Μ & Ν Κοντογιάννης Εν Αγά 7 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ 243 “Αριστεία”]
[Χοντρός Δημήτριος από Λιανοκλάδι του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας Υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής μέχρι τέλους και παρευρέθη στις μάχες:Υπάτης . δύο φορές, Αετού, Γιαννιτσούς,, Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλού. Διετέλεσε υπό τις διαταγές των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών. Το πιστοποιητικό υπογράφουν Μ & Ν Κοντογιάννης Εν Αγά 7 Ιανουαρίου 1884 Επικύρωση Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 243,¨Αριστεία”]
Μάκρυση 32
[Ανθουλόπουλος (Ανθούλης γράφεται στην αίτησή του) Αθανάσιος. Από Μάκρυσης του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε στρατιωτικά απαρχής της υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθη στις μάχες εντός Υπάτης, Γιαννιτσούς και άλλες πολλές. . Επικύρωση για το γνήσιο των υπογραφών στο πιστοποιητικό των Μ. και Ν Κοντογιάννη Συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα. Εν Αγά Σπερχειάδος 8 Ιανουαρίου [1844. Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.259 λήψη 148]
Αντωνίου Βησσάριος. Από Μάκρυση του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε στρατιωτικά απαρχής μέχρι τέλους υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθη στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς και σε άλες Το πιστοποιητικό το υπογράφουν Μ. και Ν Κοντογιάννη συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα και επικυρώνεται. Εν Αγά Σπερχειάδος 8 Ιανουαρίου 1844 Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης. Πηγή Γ.Α.Κ. Αριστεία Φ. 249 Λήψη 182.]
[Αργυρόπουλος Τριαντάφυλλος, Από Μάκρυση του δήμου Μακρακώμης. Υπηρέτησε στρατιωτικός την πατρίδα υπέρ ελευθερίας . Παρευρέθη στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς και πολλές άλλες. Το Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση για το γνήσιο των υπογραφών τους, από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. ΖουλούμηΠηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 241  “Αριστεία”]
[Γεροντόπουλος Ζάχος από Μάκρυση του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας. Υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός μέχρι τέλους του αγώνα. Υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών.. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς και σε άλλες πολλές Το πιστοποιητικό δόθηκε ύστερα από ατομικά αίτηση και υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών, από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 243 “Αριστεία”]
[Δημητρόπουλος Δ, του Ιωάννου, από Μάκρυση του Δήμου Μακρακώμης. Υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής μέχρι τέλους υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Παρευρέθη στις μάχες: Εντός της Υπάτης . του Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού. Το πιστοποιητικό υπογράφουν Μ & Ν Κοντογιάννης Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ 243,”Αριστεία”]
[Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (2339). από Μάκρυση του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας Υπηρέτησε την πατρίδα απαρχής του αγώνα μέχρι τέλους υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε εις τις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς και άλλες πολλές. Όθεν κατ΄ αίτησή του δίδομε το παρόν μας, ίνα χρησιμεύσει όθεν ανήκει. Επικύρωση για το γνήσιο των υπογραφών των Μ. και Ν Κοντογιάννη συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα. Εν Αγά Σπερχειάδος 8 Ιανουαρίου 1844.Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος Χ. Ζουλούμης.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ 259  Αριστεία]
[Ζιγουνέτος Δ από Μάκρυση του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε απ΄ αρχής υου αγώνος μέχρι τέλους, υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθηκε εις τις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς και σε άλλες πολλές. Το πιστοποιητικό υπογτράφεται από τους Μ. και Ν Κοντογιάννη συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχακαι επικυρώνεται Εν Αγά Σπερχειάδος 11 Ιανουαρίου 1844 Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. ΖουλούμηςΠηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 259 ” Αριστεία”]
Ζηνόπουλος (Ζούνας ή Ζουνόπουλος) Κ. Αθανασίου από Μάκρυση του δήμου Μακρακώμης. Παρευρέθη στις μάχες: Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς και σε πολλές άλλες. Τη αιτήσει του δίδεται το παρόν πιστοποιητικό, δια να το χρησιμοποιήσει, όπου ανήκει. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη Επικύρωση υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 243  Αριστεία”].
[Κάντζιος Ιωάννης του Γεωργίου από Μάκρυση του Δήμου Μακρακώμης. Υπηρέτησε στρατιωτικός την πατρίδα υπέρ ελευθερίας . Παρευρέθη στις μάχες, Υπάτης, της Γιαννιτσούς και πολλές άλλες . Έδειξε γενναιότητα πατριωτισμό. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση υπογραφών από το Δήμαρχο Ζουλούμη.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ 241 “Αριστεία”]
[Κάντζιος Κων/νος από Μάκρυση του Δήμου Μακρακώμης. Υπηρέτησε την πατρίδα, από αρχής υπέρ ελευθερίας, υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνα ως υπαξιωματικός. Παρευρέθηκε σε όλες τις σημαντικές μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς, και πολλές άλλες . Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 241  Αριστεία]
[Κάντζιος Νικόλαος του Κων/νου. από Μάκρυση του Δήμου Μακρακώμης. Υπηρέτησε στρατιωτικός την πατρίδα υπέρ ελευθερίας . Παρευρέθηκε στις μάχες:Υπάτης, Γιαννιτσούς και σε πολλές άλλες . Έδειξε γενναιότητα πατριωτισμού. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Γ. Ζαλούμη Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 241.]
[Κορομπλής ή Κορομπίλης Γεώργιος του Ιωάννου, από Μάκρυση του δήμου Μακρακώμης. Υπηρέτησε την πατρίδα απαρχής μέχρι τέλους, υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών. Παρευρέθηκε στι μάχες: Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς και σε άλλες πολλές. Όθεν κατ΄ αίτησή του δίδομε το παρόν μας, ίνα χρησιμεύσει όθεν ανήκει. Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών των Μ. και Ν Κοντογιάννη συνταγματάρχη και αντίσυνταγματάρχη αντίστοιχα . Ο Δήμαρχος Γ. Ζουλούμης Εν Αγά Σπερχειάδος 1 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 110 και Φ 249  Αριστεία”]
[Κορνοβίτης Απόστολος εκ του χωρίου Μάκρυσης του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε απαρχής την πατρίδα μέχρι τέλους, υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών. Παρευρέθηκε στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς και σε άλλες. πολλές. Όθεν κατ΄ αίτησή του δίδομε το παρόν μας, ίνα χρησιμεύσει όθεν ανήκει. Το πιστοποιητικό υπογράφουν οι Μ. και Ν Κοντογιάννη συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης. Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών Ο Δήμαρχος Γ.Ζουλούμης Εν Αγά Σπερχειάδος 8 Ιανουαρίου 1844.Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.259]
[Κουνέτος Δημήτριος από Μάκρυση στρατιώτης. Υπέβαλε την αίτησή του στις 11 Ιανουαρίου 1844 και πήρε το πιστοποιητικό του με την ίδια ημερομηνία το οποίο υπογράφει ο Ν Κοντογιάννης το οποίο αναφέρει τις μάχες: Υπάτης. Αετού Γιαννιτσούς και άλλες. (Ν. Αντωνόπουλος)] Πιθανόν να είναι το ίδιο όνομα με το Ζηγουνέτος πιο πάνω
[Κουτζοχρήστος Αθανάσιος. (2339 κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε ως στρατιώτης απαρχής μέχρι τέλους υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών. Παρευρέθηκε στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς και σε άλλες πολλές. Όθεν κατ΄ αίτησή του δίδομε το παρόν μας, ίνα χρησιμεύσει όπου ανήκει. Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών Μ. και Ν Κοντογιάννη συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα Ο Δήμαρχος Γ. Ζουλούμης Εν Αγά Σπερχειάδος 8 Ιανουαρίου 1844.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ 259  Αριστεία]
[Λύτης Δημήτριος Κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα ως στρατιώτης μέχρι τέλους, υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθηκε στις μάχες: Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς και σε άλλες πολλές. Όθεν τη αιτήσει του δίδεται το παρόν δια να χρησιμεύσει όπου ανήκει. Υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρούνται δια το γνήσιο της υπογραφής αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ 243. “Αριστεία]

 [Δημήτριος Λιόπουλος  από Μάκρυση. Στις 11 Ιανουαρίου 1844 υπέβαλε εκ νέου ατομική αίτηση απονομής αριστείου, δηλωνοντας μεταξύ άλλων «..κατα δυστυχίαν όμως μέχρη σήμερον, στερούμε αυτό, διά τούτο το επαναγγέλνω, εν τη παρούση μου, κατ’ επανάλειψιν πιστοποιητικόν των οπλαρχιγών…» Το δε συνημμένο πιστοποιητικό του το υπογράφουν οι Μ. Και Ν. Κοντογιάννης και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ Ζουλούμη και το οποίο έχει ως εξής:

«Πιστοποιούμεν ότι Ο Κύριος Δ. λιόπουλος κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της επαρχίας Φθιώτιδος υπηρέτησεν την πατρίδα στρατιωτικώς απαρχής του υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλος υπό την οδιγίαν ημών και άλλων οπλαριγών του αγώνος παρευρέθην εις τας μάχας εις αυτήν της Υπάτης και από τον αυτής εις Γιαννιτζού και εις άλλας πολλάς έδειξεν πάντοτε ζήλον πατριωτισμού και Γενναιωτητα όθεν κατ’ αίτησίν του υπαφύωμεν προς αυτόον το παρόν μας διά να του Χρησιμεύσει όθεν ανήκει. εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844»Δεν αποκλείεται ο υποφαινόμενος να είναι ο Ηλίου και ο Ηλιόπουλος που είναι καταχωρημένοι πιο πάνω. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 259]

[Μαλάμος Δημήτριος. εκ του χωρίου Μάκρυσης του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε απαρχής της υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθηκε στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς και εις άλλες πολλές. Όθεν κατ΄ αίτησή του δίνουμε το παρόν μας, ίνα χρησιμεύσει όπου ανήκει. Υπογράφεται από Μ. και Ν Κοντογιάννη, συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα. Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Εν Αγά Σπερχειάδος τη 11 Ιανουαρίου 1844.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία φ 259  Αριστεία]
[Νταουκλιώτης Αντώνιος, από Μάκρυσης, του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής μέχρι τέλους, υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς, και σε πολλές άλλες. Όθεν κατ’ αίτησή του δίνουμε το παρόν μας για να χρησιμεύσει όπου ανήκει. Υπογράφεται από Μ και Ν. Κοντογιάννη. Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος. Γ. Ζουλούμης. Εν Αγά 9 Ιανουαρίου 1844Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 243 λήψη 5 Αριστεία]
[Ξυμήνας ή Συμήνας Κώστας. (2339) κάτοικος Μάκρυσης του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε απαρχής μέχρι τέλους, υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνα. Παρευρέθηκε στις μάχες:Υπάτης, Γιαννιτσούς και σε άλλες. Όθεν κατ΄ αίτησή του δίδομε το παρόν μας, για να χρησιμεύσει όπου ανήκει. Υπογράφουν Μ. και Ν Κοντογιάννης, συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης. Επικύρωση των υπογραφών ο Δήμαρχος Γ . Ζουλούμης Εν Αγά Σπερχειάδος τη 8 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 259 Αριστεία]
[Παπαδήμας Νικόλαος..κάτοικος Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα μέχρι τέλους. Υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε στις μάχες:Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς και σε άλλες. Όθεν τη αιτήσει του δίδεται προς αυτόν το παρόν πιστοποιητικό και υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ, Ζουλούμη Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ 243 “Αριστεία”]
Ράμος Αθανάσιος από Μάκρυση του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, Υπηρέτησε την πατρίδα, υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών και παρευρέθηκε στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς, και σε άλλες πολλές. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται υπό το Μ και Ν Κοντογιάννη συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα. Επικύρωση υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδπς Γ. Ζουλούμη. Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 241  “Αριστεία”]
[Σαλαμίγκας ή (Σκλαμιγκας) Κώστας. (2339) από Μάκρυση του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας. Υπηρέτησε από αρχής μέχρι τέλους, υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνα. Παραβρέθηκε στις μάχες:Υπάτης, Γιαννιτσούς κ. ά Όθεν κατ’ αίτησή του δίδομε το παρόν πιστοποιητικό και υπογράφεται από τους Μ. και Ν Κοντογιάννη, συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα. Επικύρωση από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Εν Αγά Σπερχειάδος 8 Ιανουαρίου 1844.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 259 λήψη 160 “Αριστεία”]
[Τζαγκάρης Γεώργιος κάτοικος Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα μέχρι τέλους. Υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθη στις μάχες: Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς και σε άλλες πολλές. Όθεν τη αιτήσει του δίδεται προς αυτόν πιστοποιητικό. Υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται το γνήσιο της υπογραφής αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος, Γ. Ζουλούμη Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος 9 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ 243  “Αριστεία”]
[Τζαγκαράκης Ευθύμιος του Γεωργίου.κάτοικος Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα μέχρι τέλους, υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε στις μάχες:Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς και σε άλλες πολλές. Όθεν κατ’ αίτησή του δίδεται το πιστοποιητικό. Υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται το γνήσιο της υπογραφής αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Χ. Ζουλούμη Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος 8 Ιανουαρίου 1844.Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ 243 λήψη 52 “Αριστεία”]
[Τσαγκάρης Ιωάννης του Γ από Μάκρυση του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος, υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής μέχρι τέλους, υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης (1821),Γιαννιτσούς και πολλές άλλες. Όθεν κατ’ αίτησή του δίνομε το παρόν πιστοποιητικό και υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος. Γ. Ζουλούμη Εν Αγά της Σπερχειάδος 9 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία .Φ 249 “Αριστεία”]
[Τσαγκάρης Ιωάννης του Δ από Μάκρυση, του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδος. Υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής του υπέρ μέχρι τέλους υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης (1821), Γιαννιτσούς και πολλές άλλες. Όθεν κατ’ αίτησίν του δίνομε το παρόν πιστοποιητικό και υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης. Εν Αγά 9 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ249/180 “Αριστεία”]
[Τζαγκάρης Κώνστας κάτοικος Μάκρυσης του Δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα μέχρι τέλους, υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών. Παρευρέθη στις μάχες: Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς και σε άλλες πολλές. Όθεν τη αίτησή του δίδεται προς αυτόν, το παρόν πιστοποιητικό. Υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος 8 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ 243  “Αριστεία”]
[Τζόγκας Σ. (2339) από Μάκρυση του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα απ’ αρχής μέχρι τέλους, υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών. Παρευρέθηκε στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς και σε άλλες πολλές. . Όθεν κατ΄ αίτησή του δίδομε το παρόν μας πιστοποιητικό και Υπογράφεται από τους Μ. και Ν Κοντογιάννη, συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών των, ο Δήμαρχος Γ. Ζουλούμης Εν Αγα Σπερχειάδος τη 8 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ.259 Αριστεία”]
[Τουρμπέτας Ιω (2339) κάτοικος Μάκρυσης του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα απαρχής της υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθηκε στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς και σε άλλες. Όθεν κατ΄ αίτησή του δίδομε το παρόν πιστοποιητικό και υπογράφεται από τους Μ. και Ν Κοντογιάννη συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα. Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών, ο Δήμαρχος Σπερχειάδος. Γ. Ζουλούμης : Εν Αγά Σπερχειάδος 8 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 259 λήψη 171 “Αριστεία]
[Φέκας Αλέξιος του Αθανασίου.(2339) : Εν Αγά Σπερχειάδος 8 Ιανουαρίου 1844. Πιστοποιούμε ότι ο κύριος Αλέξιος Αθανασίου Φέκας κάτοικος του χωρίου Μάκρυσης του δήμου Μακρακώμης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε στρατιωτικώς απ’ αρχής της υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθη εις τας μάχας εντός Υπάτης, εις αυτήν της Γιαννιτζούς και εις άλλαις πολλαίς. Έδειξε πάντοτε ζήλον πατριωτισμού και γενναιότητα. Όθεν κατ΄αίτησίν του δίδομε το παρόν μας ίνα χρησιμεύσει όθεν ανήκει. Επικυρούται το γνήσιο των υπογραφών Μ. και Ν Κοντογιάννη οπλαρχηγών. Ο Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 259 λήψη 156 Αριστεία]
[Φέκας Χαράλαμπος του Αναστασίου από Μάκρυση Αίτηση στις 8 Ιανουαρίου 1844 και πήρε το πιστοποιητικό του με την ίδια ημερομηνία υπογεγραμμένο από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη. Πήρε μέρος στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς και άλλες Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ. 241 “Αριστεία”]
Μαυρίλο 6
[Ντουρμουσόπουλος Χρήστος Από Μαυρίλο. Δια του παρόντος πιστοποιητικού δηλοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Χρήστος Ντουρμουσόπουλος εκ του χωρίου Μαυρίλλου της Φθιώτιδος άμα ήρχισεν ο υπέρ πατρίδος αγών ήρπασεν τα όπλα εις χείρας, καταταχθείς εις το στρατόπεδον κατά πρώτον εις την πρότερον της επαρχίας Ν. Πατρών το υπό την ευθύνην εμού του υποφαινομένου Μ Κοντογιάννη, επολέμησεν κατά των εχθρών με ζήλον και πατριοτισμού εις όλας τας τότε γενομένας μάχας εντός και εκτός της ρηθείσης επαρχίας όσαις συνκροτηθείσαις μεταξύ των εχθρών, κατεξοχήν δε παρευρέθει εις τας τρεις πολιορκίας της Υπάτης, εις Αγάθωνης, εις Γιαννιτσούς. Καγκέλια Καρπενησίου, και είτα επέρασεν εις το στρατόπεδον της Αμφίσσης υπό τον αείμνηστον οπλαρχηγόν Ι. Γκούραν όπου παρευρέθει μετ’ αυτού εις τας μάχας Καρύστου, Αθήνας και άλλας πολλάς και έκαμεν το προς την πατριδα χρέος του εις όλας τας περιστάσεις καθ’ όλην την έκτασιν αυτάς τας εκδουλεύσεις ως στρατιωτικός, άκαμεν ωφέλιαν προπάβτώς ως έχων το επάγγελαμα του οπλοθργού επιδιορθώνοντας τα όπλα των στρατιωτών. Όθεν προς βεβαίωση δίνομε, εις αυτόν κατ΄αίτησιν του το παρόν δια να το χρησιμοποιήσει όπου ανήκει Έν Αγά 7/10βρίου 1841 υπογεγραμμένο από τους οπλαρχηγούς Μήτσο και Ευάγγελο Κοντογιάννη. Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών από τον εκτελούντα χρέη δημάρχου τον πάρεδρο ν Φλόρο Αγά 10 10βρίου 1841. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Αριστεία Φ.114]
[Παρανομόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου από το Μαυρίλο του Δήμου Τυμφρηστού. Υπηρέτησε άλλοτε υπό την οδηγία ημών και άλλοτε υπό τους αείμνηστους οπλαρχηγούς, Καραϊσκάκη, Σπύρου Κοντογιάννη και άλλους. Παραβρέθηκε στις μάχες: Πατρατζικίου, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Φοντάνας, Άμπλιανης, Αθήνας, Μεσολόγγι και σε πολλές άλλες. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται, Εν Αγά Φεβρουάριος 1841 από τους Μ. Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχη και ο Ιω. Φραγγίστα λοχαγό. Για το γνήσιο των υπογραφών: του Μ. Κοντογιάννη ο εκτελών χρέη δημάρχου Σπερχειάδος Ν. Φλώρος στις 11 Φεβρουαρίου 1841 και για του Ι Φραγγίστα ο Δήμαρχος Τυμφρηστού Χρήστος Ξετραλίδης 17 Φεβρουαρίου 1841 Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» : Φ 134]
[Παπαγιάννης Κ. Ζαχαρίας ή Γραμματικόπουλος: Κατάγονταν από το Μαυρίλο και η οικογένειά του ήταν από τις πιο διαπρεπέστερες της επαρχίας. Νέος ακόμη 20 χρονών όταν άρχισε η επανάσταση ακολούθησε τους οπλαρχηγούς, Μήτσο και Σπύρο Κοντογιάννη. Σε όλο το διάστημα του αγώνα 1821-1827 ήταν γραμματικός στο σώμα γι’ αυτό το έλεγαν και Ζαχαρία Γραμματικόπουλο. Πολέμησε στην Υπάτη, Αετό, Κλωνί, Γιαννιτσού, Μονή Αγάθωνα και πολλές άλλες. Υπηρέτησε σε πολλές δημόσιες θέσεις και υπηρεσίες. Το 1822- 1823 ήταν γραφέας στον Άρειο Πάγο στα Σάλωνα, μετά γραφέας του Υπουργείου Αστυνομίας στην Τρίπολη. Γραμματέας στα στρατόπεδα του Μ. Κοντογιάννη στο Πατρατζίκι, του Ι Ράγκου στα Άγραφα, του Γενικού εφόρου στρατευσίμων Στερεάς Ελλάδος Γ. Αινιάνα, μέχρι το 1825. Υποχαρτοφύλακας και Χαρτοφύλακας των αρχείων του κράτους στο Ναύπλιο και στη Αίγινα μέχρι το 1828. Υγειαστυνομολιμενάρχης του Κωλέτη στις ανατολικές Σποράδες, Ικαρία και Κάλυμνο ως το 1830. Στρατιωτικός Γραμματέας του Βαγγέλη Κοντογιάννη. Το 1832 Διοικητής των επαρχιών Ν. Πατρών και Λιδορικίου έως το 1833: Γενικός Διευθυντής Φθιώτιδας, για τις εισπράξεις των φόρων και Αστυνόμος Υπάτης. Επίσης διορίσθηκε Ειρηνοδίκης Υπάτης το 1837- 1839 και το 1855-1858. Σε όλο το διάστημα του αγώνα ήταν πάντοτε σε διάφορες Υπηρεσίες και ταυτόχρονα πολεμούσε τον εχθρό. Μετά την απελευθέρωση εξυπηρέτησε τους αγωνιστές γράφοντας τους τις αιτήσεις για αποζημίωση. Από τις αρχές του αγώνα έχασε όλη την περιουσία του και πυρπολήθηκαν τα δυο του σπίτια στο Νεοχώρι Τυμφρηστού και στο Μαυρίλο. Η Επιτροπή εκδουλεύσεων σε δυο συνεδριάσεις τον κατέταξε Αξιωματικό 7ης τάξης με Α. Μ 202 και ν. μ 1826 στη συνεδρίαση 58/71 και Α. Μ 1486 και αριθ.ν.μ 2380 στη συνεδρίαση 246/48.¨( ΑΑ- Κ 153 και «Εφημερίς Φάρος της Όθρυος» 7/3/1859. »Πηγή: Φθιωτικά Χρονικά Λαμία 1986 Αφιέρωμα στην Υπάτη»]
[Σιούλας Αναστάσιος Κάτοικος Μαυρίλο Τυμφρηστού Φθιώτιδος Από αρχής του αγώνος μέχρι τέλους παραβρέθηκε στις μάχες:Υπάτη δύο φορές, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού. Διετέλεσε υπό τις διαταγές των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών κ.τ.λ. Υπογράφουν Μ & Ν Κοντογιάννης Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 243]
Τουρμούσης Χρήστος Μαυριλιώτης από Μαυρίλο κάτοικος Υπάτης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους, υπό την οδηγία υμών και άλλων οπλαρχηγών. Παρευρέθη στις μάχες: Υπάτης δύο φορές, Αετού, Γιαννιτσούς, Καλιακούδα, Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού. Διετέλεσε υπό τις διαταγές των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών. Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Αρχειομνήμων Φ 254 λήψη 181]
[Τζιούμης ή Τζισμάκης Νικόλαος από Μαυρίλο κάτοικος ήδη Υπάτης Πριν της επαναστάσεως ήταν ένας από τους καλλίτερους νοικοκυραίους του ειρημένου χωριού. Στην αρχή της επαναστάσεως μετείχε υπό την οδηγία υμών των υποφαινόμενων και ακολούθως με το μακαρίτη Σπ. Κοντογιάννη και Πανουργιά και με άλλους οπλαρχηγούς της Στερεάς Ελλάδας. Κατά τα πρώτα έτη πολέμησε στις μάχες: στις τρεις πολιορκίες της πόλεως Υπάτης, Μονής Αγάθωνα, Γιαννιτσούς, Κλωνίου, Σέλιανης, Καγγέλια και εις πάμπολλες άλλες εντός και εκτός της επαρχίας του Πατρατζικίου. Θυσίασε όλη του την περιουσία του, αφού εγκατέλειψε αυτή εις την διάκριση του εχθρού όταν το χωριό του κατελήφθη από τον Δράμαλη. Δίνομε το παρόν πιστοποιητικό προς αυτόν κατ’ αίτησή του Εν Αγά 20 9ββρίου 1844 Υπογραφές Μ. Κοντογιάννης συνταγματάρχης και Ν Κοντογιάννης αντισυνταγματάρχης Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών ο εκτελών χρέη Δημάρχου ν. Φλώρος. Εν Αγά 23 9βρίο 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 101/ λήψη 310]
Μεξιάτες 1
[Μεξιαήτου Βασίλειος του Δημητρίου. Πιστοποιούμε ότι ο κύριος Βασίλειος Δημητρίου Μεξιαήτου, κάτοικος του χωρίου Μεξιάτες του Δήμου Υπάτης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους. Υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθη στις μάχες: Δις εντός της Υπάτης, του Αετού, αυτής της Γιαννιτζούς και εις οξιά του Λιδορικίου Έδειξε, άμεμπτον διαγωγή και γενναιότητα. Ταύτα πάντα γνωρίζοντες εκ του πλησίον οι υποφαινόμενοι, δίνουμε προς αυτόν το παρόν μας, δια να χρησιμεύσει όπου ανήκει. Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος 8 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογάννη και επικυρούται για το γνήσιο της υπογραφής αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζαλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 243]
Μερκάδα 7
[Γεωργίου Ζαχαρίας, από Μαυρίλο Φθιώτιδας αξιωματικός Α.Ν.Μ.Υ 1698. Αίτηση ανταμοιβής στις 6 Μαΐου και μια δεύτερη στις 24 Μαΐου 1865. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους: Ι Φραγγίστα, Β. Μαυροβουνιώτη και Μ. Κοντογιάννη. Πήρε μέρος στις Μάχες: Υπάτης κατά των ντόπιων Οθωμανών, υπό τον Σπ. Κοντογιάννη, Γραβιάς και Άμπλιανης κατά του Ομέρ Βρυώνη, Γιαννιτσούς κατά του Κεχαγιάμπεη του Δράμαλη, Βρύσης Ζαχαράκη κατά του Σεληχτάρ, υπό τον Κ. Βελή. Καλιακούδας, υπ΄πο τον Ν. Κοντογιάννη, Βρύσης Παπαδιάς Κραβάρων κατά του Μπανούση Σεβρανη, Δερβεκίστας και Μεσολογγίου, απ’ έξω με το Σερέτη Γιολδάση. Γραφόταν και Μερκαδίτης (Ν. Αντωνόπουλος).]
[Ζαρόπουλος Γεώργιος.Από Μερκάδα της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα από το 1821- 1828. Παραβρέθηκε στις πλέον σημαντικότερες μάχες:Υπάτης δυο φορές κατά των ντόπιων Οθωμανών, Καλιακούδα, Διπόταμα, Γιαννιτσού, Καρβασαρά, Μεσολογγίου και σε άλλες πολλές τις οποίες χάριν συντομίας παραλείπουμε. Το Πιστοποιητικό του υπογράφεται από το Μ και Ευάγγελης Κοντογιάννης. Εν Αγά 10 Φεβρουαρίου 1841 Επικύρωση υπογραφών αντί του Δημάρχου ο πάρεδρος Ν Φλώρος. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 148]
[Ζαχαρόπουλος Β. Ιωάννης ετών 48 ή (Παπαζαχαρόπουλος) εκ Μερκάδας Παρουσιασθείς αυθορμήτως υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους και εστάθει υπό τον υπέρ πατρίδος πεσόντα, Σπύρο Κοντογοάννη και αργότερα υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθει στις τρεις πολιορκίες της πόλεως Υπάτης , της Αγάθωνης , της Γιαννιτσούς, του Πλατύστομου, και πάμπολες άλλες. Ώστε καθόλο το δάστημα του αγώνα, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικώς και έκαμε το χρέος του προς αυτήν. θυσίασε μάλιστα, την περιουσία του σε όλο αυτό το διάστημα, δίνοντας τροφές εξ ιδίων του και άλλα βοηθήματα στο Γενικό στρατόπεδο της επαρχίας Πατρατζικίου, Με ένα λόγο, ο ειρημένος εφάνη αρκετά ωφέλιμος σε εκείνη την περίοδο. Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπόγράφεται από τους τον Μ.και Ευάγγελη Κοντογιάννη Εν Αγά 8 10βρίου 1844. Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών αντί του Δημάρχου ο πάρεδρος Ν Φλόρος .
Στις 13 10μβρίου 1841, υπέβαλε από Αγά το πρώτο πιστοποιητικό με τις ίδιες μάχες και τα ίδια σχεδόν λόγιαΠηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 147  και Φ 148]
[Ζούκας Αναστάσιος από Μερκάδα αξιωματικός Α.Ν.Μ.Υ 1700. Αίτηση ανταμοιβής από τη σύζυγό του Αικατερίνη ετών 28, της Ευφροσύνης, χήρας Σπύρου Βούτσου 26 ετών και της Αγγελικής Γεωργίου Παλάσκα ετών 33, κατοίκων Μερκάδας, στις 24 Μαϊου 1865. Το πιστοποιητικό υπογράφουν οι: Μ. Κοντογιάννης, Β Μαυροβουνιώτης, Ν. Κοντογιάννης και Ι Φραγγίστας στις 18 Φεβρουαρίου 1847. Έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης του 1821, υπό τον Σπ. Κοντογιάννη, Φοντάνας, Γραβιάς, Γιαννιτσούς κατά του Κεχαγιάμπεη του Δράμαλη, Άμπλιανης, υπό αγνώστων οπλαρχηγών, Καρπενησίου Καλιακούδας, υπό τον Ν. Μ. Κοντογιάννη, Σοβόλακο, Δερβεκίστας, Καρβασαρά κ . ά. υπό τον Γ. Καραϊσκάκη]
[Παλάσκας Κων/νος, από Μερκάδα ως (Μπαδκατζής) ομαδάρχής, Υπαξιωματικός Α.Ν.Μ.Υ 1760. Αίτηση ανταμοιβής από την συζυγό του Ελένη ετών 63, στις 25 Μαΐου 1847, ο οποίος πέθανε το 1847Το πιστοποιητικό του υπογράφουν οι Μ. και Ν. Κοντογιάννης στις 9 Φεβρουαρίου 1847. Μάχες: Γιαννιτσούς κατά του Μαλίκ Πασά ( Κεχγιά του Χουρσίτ), Ν. Πάτρας, Διπόταμα, Νεοχωρακίου κατά του Μπράχου Νεπρεβίστα, Καλικούδας υπό τον Ζαχαράκη Γιολδάση, Νεοκάστρου, Κρεμμυδίου, Μεσολογγίου, κατά τον Ιούλιο 1825, .οπου σκοτώθηκαν δυο συγγενείς του, που ήταν υπό την οδηγία του, Πετροχωρίου κατά Μουχουρτάρη Κώρη, και Καρπενησίου, Αράχοβας υπό τον Γ. Βαλτινό και άλλους οπλαρχηγούς. Υπάρχει και δεύτερο πιστοποιητικό που υπογράφεται από τον Γιαννάκη Γιολδάση, αχρονολόγητο και επικυρώθηκε στις 19 Μαρτίου 1847 από το Δήμαρχο Αθηνών Βενιζέλο. Αναφέρει μάχες: Υπάτης Γιαννιτσούς, υπό τον Σπ. Κοντογιάννη και τον Σιαφάκα. Κεφαλόβρυσο, Καλιακούδας υπό τον Σερέτη Γιολδάση, έξω από το Μεσολόγγι υπό τον Γ. Βαλτινό, Νεοκάστρου υπό τον Γ. Γιολδάση, Διπόταμα κατά του Μέτου Μοσταφά Μεϊζη, υπό τον Ζαχ. Γιολδάση, Αράχωβας, υπό το Γ. Καραϊσκάκη. Το 1836 είχε μεγάλες περιπέτειες με τους ληστές. (Ν. Αντωνόπουλος)]
[Παπακούκος Κώστας Έλαβε μέρος στον Εθνικό αγώνα από αρχής 1821 και πολέμησε ως επικεφαλής 25 ανδρών σαν Μαγκατζής (ομαδάρχης), υπό τους οπλαρχηγούς Μήτσο Κοντογιάννη και Ζαχαρία Γιολδάση. Παραβρέθηκε στις μάχες: Στη Γιαννιτσού, τη Ν. Πάτρα, τα Διπόταμα, το Νεοχωράκι, την Καλιακούδα, το Κεφαλόβρυσο, στο Νεόκαστρο, το Κρεμμύδι, έξω από το Μεσολόγγι, Υπό τον Βαλτινό στο Πετροχώρι και στο Καρπενήσι και υπό τον Καραϊσκάκη στην Αράχοβα και αλλού. Πιστοπ. της 9/2/1847 υπογραφή των: Μ & Ν. Κοντογιάνη, Θ. Γρίβα, Παπακώστα Τζαμάλα, Ι Κλίμακα, Αντ. Γεωργαντά. Πηγή:Εθνική Βιβλιοθήκη Ιστορικού αρχείου αγωνιστών 1821.]
[Τριπαπμπούκης Γεώργιος, Κατάγονταν από τη Χόχλια Ευρυτανίας κάτοικος Μερκάδας. Υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικά από το 1821- 1828 υπό την οδηγία μας. Παραβρέθηκε στις πλέον σημαντικότερες μάχες:Υπάτης δύο φορές κατά των ντόπιων Οθωμανών, Καλιακούδα, Διπόταμα, Γιαννιτσού, Καρβασαρά, έξω του Μεσολογγίου και σε άλλες τις οποίες χάριν συντομίας παραλείπουμε. Το Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται υπό το Μ και Βαγγέλης Κοντογιάννης. Εν Αγά 10 Φεβρουαρίου 1841 Επικύρωση υπογραφών αντί του Δημάρχου, ο πάρεδρος Ν Φλόρος. Εν Αγά !3 10βρίου 1841Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 134]
Μπρούφλιανη 4
[Ανδριτζοδήμου Γεώργιος, από Μπρούφλιανη, υπαξωματικός. Αίτηση ανταμοιβής με άλλους 7 συχωριανούς του στις 1 Φεβρουαρίου 1844. Το πιστοποιητικό του υπογράφουν οι Μ. και Ν, Κοντογιάννης με την ίδια ημερομηνία. Πήρε μέρος στις μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Άμπλιανης, Κρεμμυδιού, έξοδος Μεσολογγίου, Αθήνας και άλλες. Έλαβε Χάλκινο Αριστείο Πηγή: Αρχειομνήμων Φ 268, φ 286 κ 32. (Ν. Αντωνόπουλος)]
[Πολύμερος Σκόντρας, ετών 48 από Μπρούφλιανη. Πήρε το το πιστοποιητικό του ύστερα από ομαδική αίτηση με άλλους 7 συχωριανούς του με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 1844 και υπογεγραμμένο από τους Μ.και Ν. Κοντογιάννη με την ίδια ημερομηνία. Έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Άμπλιανης, Κρεμμυδιού, έξοδος Μεσολογγίου, Αθήνας και άλλες. Φ 268 (Ν. Αντωνόπουλος)]
[Πολύμερος Χαράλαμπός, ετών 37 από Μπρούφλιανη. Πήρε το το πιστοποιητικό του ύστερα από ομαδική αίτηση με άλλους 7 συχωριανούς του με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 1844 και υπογεγραμμένο από τους Μ.και Ν. Κοντογιάννη με την ίδια ημερομηνία. Έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης 1821, Αετού, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Άμπλιανης, Κρεμμυδιού, έξοδος Μεσολογγίου, Αθήνας και άλλες. Φ 268 ΄και Ν. Αντωνόπουλος)]
[Σηάτρας ή (Σκάτρας) Πολύμερος, Μπρούφλιανη Πιστοποιούμε δια του παρόντος ότι ο Πολύμερος Σηάτρας από Μπρούφλιανη ετών 48, υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής μέχρι τέλους και παερευρέθη εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχες πολέμησε γενναίως, εις Υπάτην κατά των ντόπιων Οθωμανών του Ιμέρ Βρυώνη, στην Καλιακούδα κατά του Σκόντρα πασσά, στην Άμπλιανη, σε αυτή τη Γιαννιτζούς, στο Κρεμμύδι της Πελοποννήσου κατά του Ιμπραήμ πασά, στην δια νυκτός έξοδο του Μσσολογγίου και στην Αθήνα κατά του ιδίου του Ιμπραήμ. Έδειξε γενναιότητα, ευπείθεια και υπακοή στους ανωτέρους του. Όθεν δίνομε το παρόν για να το χρησιμεύσει όπου ανήκει. Εν Αγά 1 Φεβρουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους Μ και Ν. Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής από το Δήμασρχο Σπερχειάδος Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 258]

Νεοχώρι   Καλλιέων   6

.[Αλιζάκης Απόστολος από Νεοχώρι του Δήμου Καλλιαίων. Υπηρέτησε ως στρατιωτικός την πατρίδα από αρχής αγωνιζόμενος στις μάχες κατά των εχθρών: της Υπάτης, της Γιαννιτσούς, της οξιάς του Λιδορικίου, της Καλιακούδας, και αλλαχού. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη  Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση υπογραφών από το Δήμαρχο Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 254]

[Ζερβόπουλος Σταμάτης . Πιστοποιούμε οι υποφαινόμενοι  ότι ο Σταμάτης Ζερβόπουλος κάτοικος Νεοχωρίου Καλλιαίων της Φθιώτιδας. Υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους του αγώνα. Παρευρέθη  στις μάχες: Δις εντός της Υπάτης,  του Αετού, αυτής της Γιαννιτζούς, στην Νευρόπολη, στην οξειάν του Λιδορικίου και πολλές άλλες.  Διετέλεσε υπό τις διαταγές των  υποφαινομένων και άλλων τότε  οπλαρχηγών, Έστάθη άμεμπτου διαγωγής  και γενναιότητας. Ταύτα τότε πάντα γνωρίζοντες εκ του πλησίον οι υποφαινόμενοι, δίνομε προς αυτόν το παρόν μας, δια να χρησιμεύσει όπου ανήκει. Εν Αγά 9 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος  Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 245]

[Κοτσιρόνης  (Αρκιλάος), Από το Νεοχώρι του Δήμου Καλλιαίων. Μετείχε στο αγώνα από την έναρξη. Παρευρέθη  στις μάχες: Υπάτης δύο φορές,  Αετού, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας. Έξοδο του Μεσολογγίου κατά του Κιουταχή και σε πολλές άλλες,  υπό τις διαταγές μας  και πολλών άλλων τότε οπλαρχηγών. Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη  Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση υπογραφών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 254]

[Μπερνίτσας Ιωάννης  κάτοικος Νεοχώρίου Καλλιαίων της Φθιώτιδας. Υπηρέτησε την πατρίδα μέχρι τέλους. Παρευρέθη στις μάχες: Υπάτης δύο φορές,  Αετού,  Γιαννιτσούς και σε πολλές άλλες.  Διετέλεσε  στις διαταγές των  υποφαινομένων και άλλων τότε  οπλαρχηγών. Το πιστοποιητικό του   υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται το γνήσιο της υπογραφής από το Δήμαρχο Σπερχειάδος  Γ, Ζουλούμη. Εν Αγά 9 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 245]

[Ξυθάλης Νικόλαος Πιστοποιούμε οι υποφαινόμενοι  ότι ο Νικόλαος Ξυθάλης  κάτοικος Νεοχώρίου Καλλιαίων της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους. Παρευρέθη στις μάχες: Δις εντός της Υπάτης,  Αετού, αυτής της Γιαννιτζούς, Καλιακούδα,  Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού.  Διετέλεσε υπό τις διαταγές των  υποφαινομένων και άλλων τότε  οπλαρχηγών Έστάθη άμεμπτου διαγωγής  και γενναιότητας. Ταύτα τότε πάντα γνωρίζοντες εκ του πλησίον οι υποφαινόμενοι, δίνομε προς αυτόν το παρόν μας, για να χρησιμεύσει όπου ανήκει. Εν Αγά 6 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογάννη και επικυρούται για το γνήσιο της υπογραφής αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος  Γ. Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ. 245]

[Παλατόπουλος Κώστας κάτοικος του χωρίου Νεοχωρίου του Δήμου Καλλιαίων της Φθιώτιδας. Υπηρέτησε την πατρίδα  από αρχής  μέχρι τέλους. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης δύο φορές, Αετού,  Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι Πελοποννήσου και αλλαχού. Διετέλεσε υπό τις διαταγές  των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων  υπογράφουν Μ και Ν Κοντογιάννης, συνταγματάρχης και αντισυνταγματάρχης αντίστοιχα Επικύρωση των υπογραφών από Δήμαρχο Σπερχειάδος Ν. Ζουλούμη Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245]

Νεοχώρι Κοστριάδος 7

[Καραγιώργος ή Καραγιωργόπουλος  Κωσταντής. Από Νεοχώρι Καστριάδος Τυμφρηστού. Υπηρέτησε υπό  την οδηγία των Γιολδασαίων  του αειμνήστου Καραϊσκάκη, Φραγγίστα και άλλων τινών. Παρευρέθη εις τις τρεις πολιορκίες της Υπάτης, της Γιαννιτζούς, της Φοντάνας, της Άμπλιανης, στα Καγγέλια, στην  Καλιακούδας,  του Μεσολογγίου, στην Αθήνα και πολλές άλλες. Εξεπλήρωσε προς την πατρίδα το χρέος του με ζήλο, πίστη και πατριωτισμό, πολέμησε κατά των εχθρών  γενναία. Όθεν προς βεβαίωση δίδεται εις αυτόν το παρόν δια να το χρησιμοποιήσει όπου ανήκει. Εν Αγά τη 8 Φ/ρίου 1841.  Το Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από το Μ Κοντογιάννη.  Το Δημαρχείο Σπερχειάδος επικυρώνει την  υπογραφή του Μ. Κοντογιάννη. Εν Αγά τη 11 Φ/ρίου 1841 Ο εκτελών χρέη Δημάρχου Σπερχειάδος ο Δημαρχιακός πάρεδρος Ν. Φλόρος. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 148]

[Μιχιοτόπουλος  Δημήτριος Από Νεοχώρι Κοστριάδος Τυμφρηστού. Διατέλεσε υπό των οπλαρχηγών: Του αείμνηστου Καραϊσκάκη, των Γιολασαίων, Ιωάννη Φραγγίστα και Κοντογιανναίων. Έλαβε μέρος στις μάχες: Πατρατζικίου στις 3 πολιορκίες,  Γιαννιτσούς,  Καγκέλια, Καλιακούδας, Άμπλιανης και Μεσολογγίου με τον Μάρκο Μπότσαρη. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφουν οι: Ιωάννης Φραγγίστας Λοχαγός, Κώστας Γαλλής Λοχαγός και Αθανάσιος Αλεξάνδρου Ανθυπολοχαγός. Επικύρ ωση για το  γνήσιο των υπογραφών υπογράφει ο Δήμαρχος Κτημενίων  Κώστας Γιάννας. 14 8βρίου 1841. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 148] .

[Μιχιώτης Γληγόρης, από Νεοχώρι Καστριάδος του Δήμου Τυμφρηστού. Πήρε το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων μαζί με τον συμπατριώτη του Σαρή Κωστούλα, ύστερα από κοινή αίτηση τους. Πήρε μέρος από την αρχή του αγώνα μέχρι τέλους και συμμετείχε σε πολλές μάχες: Υπάτης, Καλιακούδας,  Γιαννιτσούς,  Αετού,  Κρεμμύδι Πελοποννήσου. Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τον Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμο Σπερχειάδος με υπογραφή του παρέδρου Α Καλάμάρα, λόγου απουσίας του Δημάρχου 20 Φεβρουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 274[

[Μιχιώτης Χρήστος ετών 35 από το Νεοχώρι του Δήμου Κοστριάδος. Υπηρέτησε στρατιωτικά από αρχής μέχρι τέλους. Διατέλεσε υπό την οδηγία εμού  του υποφαινόμενου, του αειμνήστου Καραϊσκάκη, Ιωάννη Φραγγίστα και Γιολδασαίων. Παραβρέθηκε στις μάχες: Πατρατζικίου και στις τρεις πολιορκίες του,  Γιαννιτσούς, Καγγέλια, Καλιακούδα ,Φοντάνα, Άμπλιανη,  Μεσολογγίου, Αθήνα και πολλές άλλες. Το πιστοποιητικό του υπογράφει ο  Ν. Κοντογιάννης συνταγματάρχης. Επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής από τον πάρεδρο του Δήμου Σπερχειάδος Ν Φλόρος Εν Αγά 19 9βρίου 1841. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 148]

[Παπαϊωαννόπουλος Κών/νος ή Παπαιωαννιδης Κων/νος από Νεοχώρι Κοστριάδος Τυμφρηστού ετών  42 Υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους. Πήρε μέρος υπό την οδηγία του υποφαινομένου, του αείμνηστου Καραϊσκάκη, των Γιολδασέων του Φραγγίστα Παρευρέθει στις τρεις πολιορκίες του Πατρατζικίου στη μάχη της Γιαννιτζούς, στα Καγκέλια, στην Καλιακούδα  κ. α.  Πιστοποιητικό  υπογράφεται από Μ. Κοντογιάννη  10 9βριου 1841 και η επικύρωση της υπογραφής από τον πάρεδρο του Δήμου Σπερχειάδος Ν Φλόρο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 148]

[Παπατζορακόπουλος Κών/νος    από Νεοχώρι Κοστριάδος Τυμφρηστού. Υπηρέτησε  από αρχής  μέχρι τέλους. Πήρε μέρος υπό την οδηγία του υποφαινομένου, του αείμνηστου Καραϊσκάκη, των Γιολδασαίων και του Ιωάννη Φραγγίστα. Παρευρέθη στις μάχες:   Πατρατζικίου τρεις φορές, Γιαννιτσούς, Καγκέλια, Καλιακούδας,  Μεσολογγίου, της Αθήνα  κ. α.  Το  πιστοποιητικό  εκδουλεύσεων υπογράφεται από Μ. Κοντογιάννη  10 9βριου 1841 και η επικύρωση της υπογραφής γίνεται από τον πάρεδρο του Δήμου Σπερχειάδος Ν Φλώρο 11 9βριου 1841.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 148]

[Σαρής Κωστούλας. Από Νεοχώρι Καστριάδος του Δήμου Τυμφρηστού πήρε το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων μαζί με τον συμπατριώτη του Μιχιώτη Γληγόρη, που αναφέρεται πιο πάνω, ύστερα από κοινή αίτηση τους. Έλαβε μέρος από την αρχή του αγώνα μέχρι τέλους και συμμετείχε σε πολλές μάχες: Υπάτης   Καλιακούδας, Γιαννιτζούς, Αετόυ, στο Κρεμμύδι  Πελοποννήσου. Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τον Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμο Σπερχειάδος με υπογραφή του παρέδρου Α Καλαμάρα, λόγου απουσίας του Δημάρχου 20 Φεβρουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 274]

Παλαιοβράχα 3
[Αθανασίου Ιωάννης του Ανδρίτσου ετών 40, από Παλαιοβράχα, υπαξιωματικός. Πήρε το πιστοποιητικό του ύστερα από κοινή αίτηση με 14 συχωριανούς του στις 28 Ιανουαρίου 1844. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη. Υπηρέτησε υπό τη οδηγία τω ιδίων και του Καραϊσκάκη. Έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης δυο φορές, Αετού. Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Άμπλιανης, πολιορκίας του Μεσολογγίου και άλλες. πήρε χάλκινο αριστείο. Φ 252 και 286 Κ 32 (Ν. Αντωνόπουλος)]
[Μπαρτζώκας ή Μπαρτζακόπουλος Γεώργιος από Παλαιοβράχα. Πήρε το πιστοποιητικό του ύστερα από κοινή αίτηση με 14 συχωριανούς του στις 28 Ιανουαρίου 1844. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη. Έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη, Αετού. Γιαννιτσούς, Αγάθωνα, Καλιακούδας, Άμπλιανης, και Αθήνας. Πήρε σιδηρένιο αριστείο. Φ 252 κ. 26 και 286 Κ 32 (Ν. Αντωνόπουλος]
[Ράφτης Δημήτριος, ετών 48, υπαξιωματικός από Παλαιοβράχα. Πήρε το πιστοποιητικό του ύστερα από κοινή αίτηση με 14 συχωριανούς του στις 28 Ιανουαρίου 1844. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννη. Έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης κατά του Ομέρ Βρυώνη, Αετού. Γιαννιτσούς, Αγάθωνα, Καλιακούδας, Άμπλιανης, και έξοδο του Μεσολογγίου, όπου σκοτώθηκε ο αδελφόε του και Αθήνας. Πήρε σιδερένιο αριστείο. Φ 252 κ. 26 και 286 Κ 32 (Ν. Αντωνόπουλος]
Παλαιόκαστρο 7
[Αναστασόπουλος ή Αναστασίου Νικόλαος, από Παλαιόκαστρο Φθιώτιδος, πήρε μέρος κατά πρώτον εις το στρατόπεδο του Πατρατζικίου υπό την οδηγία του Μήτρου Κοντογιάννη, πολιορκία της Υπάτης, πολιορκία της Τριπόλεως, μάχη της Αγάθωνος, της Γιαννιτσούς, της Τσούκας στην Κονιαρόβρυση της Ρεντίνας με τον Κώστα Βελή και έμεινε υπό την οδηγία του Φραγγίστα. Πολέμησε στα Διπόταμα Παλαιόκαστρου και ακολούθως με τον αείμνηστο Καραϊσκάκη κυρίως στην εκστρατεία του Σοβόλακου, των Αθηνών, Πειραιώς και σε πολλές άλλες. Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ευαγγέλη Κοντογιάννη και Ιω Φραγγίστα λοχαγού Εν Υπάτη 4 Φεβρουαρίου 1841. Για το γνήσιο της υπογραφής ο πάρεδρος του Δήμου Σπερχειάδος Ν. Φλώρος. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 147]
[ΔασκαλάκηςΑθανάσιος, εκ Παλαιοκάστρου Τυμφρηστού Φθιώτιδος κάτοικος ήδη Υπάτης. Μόλις άρχισε ο υπέρ πατρίδας αγώνας πήρε τα όπλα στα χέρια του και κινήθηκε κατά των εχθρών. Πρώτα κατατάχθηκε στο στρατόπεδο του Πατρατζικίου υπό την οδηγία Μήτζο Κοντογιάννη. Παραβρέθηκε στις μάχες:Υπάτης. Γιαννιτσούς, Τζούκας με το οπλαρχηγό Ι Φραγκίστα. Με τον ίδιο παραβρέθηκε στα Διπόταμα, Παλαιόκαστρο. Ακολούθως υπό την οδηγία του Αρχηγού αείμνηστου Καραϊσκάκη εις Αθήνας και Πειραιά και άλλες πολλές. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ. Κοντογιάννη συνταγματάρχη, Α Αινιάνα και Ε Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχη, Εν Υπάτη 24/8βρίου 1844. Επικύρωση υπογραφών από τον πάρεδρο του Δήμου Υπάτης Κ. Ζαχαρόπουλος, απόντος του δημάρχου. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 93]
[Δημόπουλος Γεώργιος κάτοικος Παλαιοκάστρου του Δήμου Τυμφρηστού. .Κατατάχθηκε κατά πρώτον στο στρατόπεδο του Πατρατζικίου υπό την οδηγία του υποφαινομένου Μήτζο Κοντογιάννη. Πολέμησε στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς, Τζούκας, Κονιαρόβρυση Ρεντίνας υπό τον Κώστα Βελή, Καλιακούδας. Έπειτα με τον Ιω Φραγγίστα με τον οποίο πολέμησε στις μάχες: Του Σοβόλακου, Γαβαλού, πολιορκία του Μεσολογγίου και στην εκστρατεία την Αθηνών. Εν Υπάτη 5 Νοεμβρίου 1841 Υπογράφουν Μ. Κοντογιάννης συνταγματάρχης, Ευαγγέλης Κοντογιάννης αντισυνταγματάρχης, και Ιωάννης Φραγγίστας Λοχαγός. Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Ν. Φλώρο εκτελώντα χρέη Δημάρχου Σπερχειάδος 19 . 9βρίου 1941. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» . Φ 148]
Δημόπουλος Κώτζης, από το Παλαιόκαστρο Τυμφρηστού Φθιώτιδος πήρε μέρος σε πολλές μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς, Τζούκας, Κονιαρόβρυση της Ρεντίνας υπό το Κώστα Βελή και Καλιακούδα, Έμεινε με τον Φραγγίστα και πολέμησε στο Σοβόλακο, Υπηρέτησε με τον αείμνηστο Γ Καραϊσκάκη και κυρίως εις τις εκστρατείες Γαβαλούς, Αθηνών και Πειραιώς. Το Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ευαγγέλη Κοντογιάννη και Ιω. Φραγγίστα λοχαγού Εν Υπάτη 5 Φεβρουαρίου 1841.Επικύρωση για το γνήσιο των υπογραφών 19 Φρίου 1841. Ο πάρεδρος του Δήμου Σπερχειάδος Ν. Φλώρος. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 148]
[Διακόπουλος ή Πανόπουλος Ιωάννης του Δήμου, από Παλαιόκαστρο κοινή αίτηση με το συχωριανό του Σωτήρη Αλεξόπουλο στις 12 Ιανουαρίου 1844 και το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μκαι Ν. Κοντογιάννη #.Πήρε μέρος στις μάχες: Υπάτης δυο φορές, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμυδιού και άλλες. Φ 243 Ν. Αντωνόπουλος)]
[Μπουρτζέλας ή Μπρουτζέλας Γεώργιος (Βορτσέλας) ετών 45, από το Παλαιόκαστρο Τυμφρηστού. Υπηρέτησε ως στρατιώτης την πατρίδα , από την αρχή μέχρι τέλους, υπό την οδηγία των υποφαινόμενων, του αειμνήστου Καραϊσκάκη, των οπλαρχηγών Γιολδασαίων, του Ιω Φραγγίστα κ. α Παραβρέθηκε στις μάχες: Γιαννιτσούς, Καγγέλια, Καλιακούδας, Φοντάνας Αγράφων καθώς και σε άλλες πολλές. Εν Αγά 23 9βρίου 1841 Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τους Μ. και Ευαγγέλη Κοντογιάννη και για το Γνήσιο των υπογραφών Εν Αγά 24 9βρίου 1841 από τον Ν. Φλόρο ως εκτελών χρέη Δημάρχου. Πηγή: Γ Α Κ Κεντρική Υπηρεσία Αριστεία Φ 148]. Ο Ιωάννης Βορτσέλας από το Παλαιόκατρο, γυμνασιάρχης, συγγραφέας με μεγάλη συγγραφική και πανεπιστημιακή δράση, ως καθηγητής Πανεπιστημίου άφησε πολλά έργα για την ιστορία της Φθιώτιδας.
[Παπαστεφανόπουλος Κώστας. Από το Παλαιόκαστρο Φθιώτιδας (Γεννήθηκε το 1806). Υπηρέτησε το αγώνα μέχρι τέλους, υπό τον τότε οπλαρχηγό των Αγράφων Ι Φραγγίστα, έπειτα υπό τον Γ. Καραϊσκάκη, τον Χρ. Περραιβό, Μήτσο και Σπύρο Κοντογιάννη, και άλλους. Παραβρέθηκε στις μάχες: Γιαννιτσούς, της Ν. Πάτρας, του Σοβόλακου, της Γαβαλούς, έξω από το Μεσολόγγι, της Αθήνας κατά την εκστρατεία υπό του Καραϊσκάκη της Αράχοβας, της Ντόμπραινας κατά του Μουσταφά Μπέη, Φοντάνας, Δίστομου, Ναυπάκτου κ. α. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους: Μ. Κοντογιάννης συνταγματάρχης, Ευαγγέλης Κοντογιάννης αντισυνταγματάρχης, Παπακώστας Τζαμάλας, Ι Φραγγίστας λοχαγός, Αινιάν. Εν Αγά 15/8βρίου/ 1841 και Επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Χρ, Ζουλούμη 18 /8ββρίου 1841. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 134]
Περίλεπτο 5
[Αντριτσόπουλος Μήτρος ετών 32 από το Περίλεπτο Φθιώτιδας ακολούθησε το Σπ. Κοντογιάννη στις 3 πολιορκίες της Υπάτης και έλαβε μέρος σε πολλές μάχες μεταξύ των οποίων της Αγάθωνος και της Γιαννιτσούς. . Υπάρχει και δεύτερο πιστοποιητικό, που υπογράφεται και αυτό υπό των Κοντογιανναίων και αναφέρει ίδια καταγωγή με τις ίδιες μάχες και επί πλέον ότι διέθεσε την περιουσία του καθ’ όλο το διάστημα του αγώνα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 148 και Φ 148]
[Καρόπουλος Γεώργιος από Περίλεπτο του Δήμου Τυμφρηστού και δημοτικός σύμβουλός του ιδίου Δήμου και ένας εκ των προκρίτων. Από την αρχή κινήθηκε αυθόρμητα υπέρ του Αγώνα. Κατ΄ αρχάς υπό την οδηγία ημών των ιδίων και έπειτα υπό τον υπέρ πατρίδας πεσόντα Σπ. Κοντογιάννη. Πολέμησε στις μάχες: Υπάτης στις τρεις πολιορκίες, Μονής Αγάθωνος, Γιαννιτσούς, Πλατύστομου, και πολλές άλλες. Διέθεσε την περιουσία του και άλλα βοηθήματα στο Γενικό στρατόπεδο της περιοχής Το πιστοποιητικό υπογράφουν οι Μ και Ευ Κοντογιάννης εν Αγά 25 9βρίου 1841 και η επικύρωση των υπογραφών από τον Ν Φλόρο ως εκτελών χρέη δημάρχου εν Αγά 2 Δεκ 1841. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 134]
[Μακρόπουλος Κώστας του Δημητρίου ετών 39 Από το Περίλεπτο του Δήμου Τυμφρηστού Φθιώτιδος. Έλαβε τα .όπλα υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδας από αρχής μέχρι τέλους. Υπηρέτησε την πατρίδα υπό την οδηγία των υποφαινόμενων και άλλων οπλαρχηγών και πήρε μέρος στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας και έξοδο του Μεσολογγίου. Το πιστοποιητικό Υπογράφουν Εν Αγά 24 Ιανουαρίου 1844 Μ. και Ν. Κοντογιάννης Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμο Μακρακώμης, 24 Ιανουαρίου 1844. Κ. Α Τζουκαλάς. Πηγη:  Γ. Α. Κ. Κεντρική Υπηρεσία Φ 254 λήψη 272 Αριστεία]
[Μεριτόπουλος Δημήτριος του Κων/νου ετών 38 από το χωριό Περίλεπτο της επαρχίας Φθιώτιδος του Δήμου Τυμφρηστού Λαβών τα όπλα από αρχής υπέρ ανεξαρτησίας του αγώνα, υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών, ευρέθη σε διάφορες μάχες: Υπάτης, Άμπλιανης, Γιαννιτσούς, έξοδο του Μεσολογγίου και Αθήνα. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη Εν Αγά 23 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση υπογραφών από το Δήμαρχο Ζουλούμη. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 254]
[Παπα Κώστας Κωσταντίνος του Δημητρίου από Περίλεπτο ετών 40.πήρε μέρος υπό την οδηγία ημών των ιδίων και έπειτα ακολούθησε τον υπέρ πατρίδος πεσόντα Σπ. Κοντογιάννη και άλλων οπλαρχηγών Πήρε μέρος στις τρεις πολιορκίες της Υπάτης, Μονής Αγάθωνος, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Διπόταμα Φθιώτιδας και Καγγέλια. Πιστοποιητικό υπογράφεται από τον Μ. και Ευαγγ. Κοντογιάννη στις 19 10βρίου 1841. Επικύρωση για το γνήσιο της υπογραφής ο πάρεδρος του Δήμου Σπερχειάδος Ν Φλώρος. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 148]
Αίτηση του Κωσταντίνος του Δημητρίου Π¨ Κώστα (Θα πρόκειται για το ίδιο παραπάνω πρόσωπο) από Περίλεπτο ετών 40 για χορήγηση αριστείου όπου αναφέρει τις μάχες που πήρε μέρος πήρε μέρος στις μάχες της Μόνης Αγάθωνος, Πατρατζικίου Γιαννιτσούς και πολλές άλλες. Φ 147.Γ.Α.Κ 312, λήψη 396
Πίτσι και Πιτσιουτά 5
[Παπαστάμου Ιωάννης κάτοικος Πιτσιτά ετών 47 πιστοποιούμε ότι: από αρχής του αγώνα, ήτοι από το 1821 μέχρι τέλους, υπηρέτησε υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών, παρευρέθη εις διαφόρους μάχες και χάριν συντομίας σημειώνονται οι κυριότερες: Εις Υπάτη κατά του Ιμέρ Βρυώνη, της Γιαννιτσούς, της Καλιακούδας κατά του Σκόδρα πασά, δια νυκτός κατά του Κιουταχή έξοδο του Μεσολογγίου, εις Αθήνας κατά του Ιμπαραήμ. Δείξας γενναιότητα αριστεύσας μεταξύ των λοιπών συναγωνιστών του
Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφεται υπό το Μ και Ν Κοντογιάννη Εν Αγά 23 Ιανουαρίου 1844. Επικύρωση υπογραφών από το Δήμαρχο Ζουλούμη Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»  Φ 254,λήψη 159 Αριστεία.]
[Χειμώνας Μήτζος κάτοικος του χωρίου Πιτζιτά υπαξιωματικός ετών 44. Πιστοποιούμε Λαβών τα όπλα από αρχής υπέρ ανεξαρτησίας του αγώνα, υπό την οδηγίαν υμών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών, ευρέθη εις διαφόρους μάχας κατά των εχθρών, εξ ων χάριν συντομίας σημειούνται οι επισημότερες, εις Υπάτην κατά των εντοπίων Οθωμανών, εις Άμπλιανη κατά του Σκόνδρα Πασά, εις Γιαννιτσού, και εις κατά του Κιουταχή έξοδο του Μεσολογγίου, εις Αθήνας κατά τουν ιδίου του Ιμπραήμ. Έδειξε γενναιότητα. Πιστοποιητικό εκδουλεύσεων, υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη Εν Αγά 23 Ιανουαρίου 1844 Επικύρωση υπογραφών από το Δήμαρχο Ζουλούμη. Πηγή: Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»Φ 254]
[Παπαγιάννης Αναγνώστης από Πιτσιουτά αξιωματικός Α.Ν.Μ.Υ1645. Υπέβαλε αίτηση ανταμοιβής στις 30 Μαΐου 1865 και το πιστοποιητικό του υπογράφεται στις 20 Μαϊου 1865, από το Ν, Κοντογιάννη και Κ. Γαλή. Έλαβε μέρος στις μάχες: Γιαννιτσούς κατά του Μελίκ πασά κεχαγιά του Χουρσίτ. Πέτρας, Διποτάμων, Καλιακούδας, Μαυρίλου, κατά του Μπράχου. Νεοκάστρου, Κρεμμυδιού και άλλες, υπό των οπλαρχηγών: Μ. Κοντογιάννη, Ζαχαράκη και Κώστα Γιολδάση. Ν. Αντωνόπουλος)]
[Τζιγκριστάρης Αναγνώστης, αξιωματικός Α.Ν.Μ.Υ1657 από Πιτσοουτά. Αίτηση ανταμοιβής στις 30 Μαΐου 1865 και το πιστοποιητικό του υπογράφεται στις 20 Μαϊου 1865, από τος Ν, Κοντογιάννη και Κ. Γαλή. Υπηρέτησε ως υπαξιωματικός έχοντας μαζί του 25 και πιο πάω στρατιώτες. Έλαβε μέρος στις μάχες: Γιαννιτσούς κατά του Μελίκ πασά, κεχαγιά του Χουρσίτ. Πέτρας, Διποτάμων, Καλιακούδας, Μαυρίλου, κατά του Μπράχου. Νεοκάστρου, Κρεμμυδιού και άλλες, υπό των οπλαρχηγών: Μ. Κοντογιάννη, Ζαχαράκη και Κώστα Γιολδάση. (Ν. Αντωνόπουλος)
Πλατύστομο 1
Μυλωνάς Κώστας. (2339) κάτοικος Πλατυστόμου του Δήμου Μακρακώμης ετών 40, υπηρέτησε από το 1821 μέχρι τέλους, υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων. Παραβρέθηκε εις διαφόρους κατά των εχθρών μάχες, εξ ων σημειούνται οι επισημότερες: Υπάτης, Καλιακούδας, Άμπλιανης, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι Πελοποννήσου. έξοδο του Μεσολογγίου και Αθήνα κατά του ιδίου του Ιμπραήμ. Όθεν εις ένδειξη απάντων δίνεται το παρόν κατ’ αίτησή του, για να χρησιμεύσει όπου ανήκει. Εν Αγά Σπερχειάδος.18 Ιανουαρίου 1844. Επικυρώνεται το γνήσιο των υπογραφών Μ. και Ν Κοντογιάννη συνταγματάρχη και αντισυνταγματάρχη αντίστοιχα. Ο Δήμαρχος Γ ΖουλούμηςΠηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.259 λήψη 125]
Πουγκάκια 2
[Ντερνίκας Κώστας του Αθανασίου, από Πουγκάκια αξιωματικός Α.Ν.Μ.Υ728 Ο πατέρας του Αθανάσιος, έπεσε και αυτός μαχόμενος στην έξοδο του Μεσολογγίου. Αίτηση υπέβαλε υ σύζυγός του, την οποία υπογράφει ο Παπαγιώργος Τριαντάφυλλος. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ. και Ν. Κοντογιάννης στις 5 Οκτωβρίου 1846. Πατέρας και γιος πήραν μέρος στις μάχες:Υπάτης, Καρπενησίου(1821), Καγκελίων, υπό τον Ν Κοντογιάννη. Αετού, υπό Σιαφάκα, Φοντάνας, και Βασιλικών υπό τον Μ. Κοντογιάννη. Αγάθωνος και Γιαννιτσούς κατά του Δράμαλη το 1822 . Διπόταμα κατά του Σούλτζα Σκόρτζα, υπό τον Ν Μ Κοντογιάννη. Βραχωρίου κατά του Ομέρ Βρυώνη πασά, Καλιακούδας και Άμπλιανης, υπό τον Α Σκαλτζά, Νεοκάστρου και Κρεμμυδιού. (Ν. Αντωνόπουλος)]
[Ντερνίκας Αθανάσιος πατέρας του Κώστα. από Πουγκάκια, ομοίως ως άνω. Έπεσε μαχόμενος στην έξοδο Μεσολογγίου πήρε μέρος στις ίδιες μάχες με το γιο του. Αίτηση υπέβαλε η σύζυγός του την οποία υπέγραψε ο Παπαγιώργος Τριανταφυλλίδης και το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ. & Νι. Κοντογιάννη 5 Οκτωβρίου 1846 (Ν. Αντωνόπουλος)]
Σέλιανη 9
[Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος (2998).κάτοικος Σέλιανης του Δήμου Σπερχειάδος ετών 48 έλαβε από αρχής του 1821 τα όπλα μέχρι τέλους. Υπηρέτησε την πατρίδα υπό την οδηγία των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών και παραβρέθηκε σε διάφορες μάχες εξ ων οι επισημότερες: Υπάτης, Άμπλιανης, Αετού, Γιαννιτσούς, Σάλωνα, Κρεμμύδι Πελοποννήσου, έξοδο του Μεσολογγίου και Αθήνας. Έδειξε γενναιότητα και ανδρεία. Όθεν σε ένδειξη δίνομε το παρόν μας για να χρησιμεύσει όπου ανήκει. Αγά 30 Ιανουαρίου 1844. Υπογράφουν Μ & Ν. Κοντογιάννης .Επικύρωση των υπογραφών αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Χ. Ζουλούμη. Πηγή: Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»Φ 268 ή 288]λήψη 42
[Γιάτζος Νικόλαος, ετών 80 υπαξιωματικός γ΄ τάξεως Α.π.Μ.Υ 5470. Υπέβαλε αίτηση ανταμοιβής στις 9 Ιουνίου 1865 και αναγνωρίστηκε με Δικαστική πράξη 7 Ιουνίου 1865 με μάρτυρες τους: Ι Παπαχρήστου και Γ Χολκέα. Έλαβε μέρος στις μάχες: Γιαννιτσούς, Υπάτης Καλιακούδας, Καγγελίων, Καρπενησίου. Βασιλικών, Άμπλιανης, Νεοκάστρου και Διστόμου. (Ν. Αντωνόπουλος)]
[Δοντάς Γιάννος του Νικολάου ετών 44 από Σέλιανη Σπερχειάδος. Έλαβε από αρχής του 1821τα όπλα μέχρι τέλους. Υπηρέτησε την πατρίδα υπό την οδηγία και άλλων τότε οπλαρχηγών, ως και υπό την οδηγία των υποφαινομένων. Παραβρέθηκε σε διάφορες μάχες, εξ ων σημειώνονται οι επισημότερες: Υπάτης, Καλιακούδα, Άμπλιανης, Αετού, Γιαννιτσούς, Σάλωνα, Κρεμμύδι κατά του Ιμπραήμ πασά, έξοδο Μεσολογγίου και Αθήνας. Το πιστοποιητικό του το υπογράφουν. οι Μ & Ν. Κοντογιάννης .Επικύρωση των υπογραφών αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Αγά 20 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Αρχειομνήμων ΑριστείαΦ 268 λήψη 41 (Γ.Α.Κ 27)]
[Δονταναγνώστου ή Αναγνωστόπουλος Δημήτριος ετών 50 από Σέλιανη Δήμου Σπερχειάδος της Φθιώτιδος. Πήρε μέρος στον ιερό αγώνα από το 1821 μέχρι τέλους. Υπηρέτησε στην πατρίδα, υπό την οδηγία και άλλων τότε οπλαρχηγών, ως και υπό την οδηγία των υποφαινομένων. Παραβρέθηκε σε διάφορες σημαντικές μάχες:Υπάτης, Καλιακούδας, Άμπλιανης, Αετού, Γιαννιτσούς, Σάλωνα, Κρεμμύδι, έξοδο του Μεσολογγίου, στην Αθήνα κατά του ιδίου Ιμπραήμ, επί εκστρατείας του αείμνηστου Καραϊσκάκη και λοιπές Όθεν σε ένδειξη δίνομε το παρόν μας κατ΄ αίτησίν του, για να χρησιμεύσει όπου ανήκει. Υπογράφουν Μ & Ν. Κοντογιάννης .Επικύρωση των υπογραφών αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Χ. Ζουλούμη. Αγά 20 Ιανουαρίου 1844.Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ.248 λήψη 36]
[Ηλιόπουλος ή Κόρδας Κων/νος, κάτοικος Σέλιανης ετών 53, πήρε τα όπλα από την αρχή του αγώνα και μέχρι τέλους. Υπηρέτησε την πατρίδα υπό την οδηγία του Γεωργίου Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών ως Μπουλοξής, έχοντας πάντοτε υπό την οδηγία του είκοσι πέντε και άλλοτε τριάντα στρατιώτες. Παρευρέθη σε διάφορες μάχες, ήτοι: Υπάτης δύο φορές, Καλιακούδα, Άμπλιανη, Αετού, Γιαννιτζούς, Καγγέλια, Αράχοβα, Καρπενήσι και Μεσολογγίου Στο πιστοποιητικό αναγνώρισης υπογράφουν Μ και Ν. Κοντογιάννης, Επικυρούνται οι υπογραφές από Δήμο Σπερχειάδος Ζουλούμη. Εν Αγά 8 Φεβρουαρίου 1844 Πηγή: Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»Φ. 269]
[Θέου Γεώργιος ετών 38 από Σέλιανη του Δήμου Σπερχειάδος, έλαβε τα όπλα από το 1821 μέχρι τέλους. Υπηρέτησε υπό την οδηγία και άλλων τότε οπλαρχηγών, ως και ημών των υποφαινομένων. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης, Καλιακούδας, Άμπλιανης, Αετού, Γιαννιτσούς, Σάλωνα, Κρεμμύδι Πελοποννήσου, έξοδο του Μεσολογγίου, Αθήνας και σε άλλες. Όθεν σε ένδειξη δίνομε το παρόν πιστοποιητικό για να χρησιμεύσει όπου ανήκει.. Υπογράφουν Μ & Ν. Κοντογιάννης .Επικύρωση των υπογραφών αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Αγά 20 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 268 λήψη 37 Γ.Α.Κ. 23]

[Θέου Ζαχαρής ετών 40 από Σέλιανη. Υπέβαλε αίτηση ανταμοιβής κοινή με άλλους 6 συχωριανούς του στις 1 Φεβρουαρίου 1844. Μάχες που πήρε μέρος Υπάτης, Αετού, Άμπλιανης, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Κρεμμυδιού, έξοδο Μεσολογγίου, Σαλώνων και Αθήνας. Φ 268 Πήγή (Ν. Αντωνόπουλος)]

[Μπούρας Ιωάννης, ετών 40  από Σέλιανη Υπάτης (20) του Δήμου Σπερχειάδος της Φθιώτιδας, «Υπηρέτησε την πατρίδα από αρχής   του 1821 μέχρι τέλους. Διατέλεσε υπό την οδηγία και άλλων τότε οπλαρχηγών, ως και υπό την οδηγία των υποφαινομένων. Παραβρέθηκε σε διάφορες μάχες: Υπάτης, Καλιακούδας, Άμπλιανης, Αετού, Γιαννιτσούς,  Μονής Αγάθωνα,  Κρεμμύδι, πολιορκία του Μεσολογγίου,  στην Αθήνα κατά του ιδίου Ιμπραήμ, επί  εκστρατείας του αείμνηστου Καραϊσκάκη  και σε άλλες..  Όθεν σε ένδειξη δίνομε το παρόν μας για να χρησιμεύσει όπου ανήκει». Υπογράφουν Μ & Ν. Κοντογιάννης .Επικύρωση των υπογραφών αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη.  Εν Αγά 30 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 268].

[Παπαχρήστου Γιάννος, αξιωματικός Α. π. Μ. Υ 5472. Αίτηση ανταμοιβής στις 8 Ιουνίου 1865. Αναγνωρίζεται με δικαστική πράξη στις 7 Ιουνίου 1865 με μάρτυρες τους: Γιώργο Γιούτσιο, και Γεώργιο Χαλκέα ετών 80 Υπηρέτησε υπό τον Μ. Κοντογιάννη. Έλαβε μέρος στις μάχες: Υπάτης, Βασιλικών, Γιαννιτσούς, Καρπενησίου, Καλιακούδας. Άμπλιανης, Διστόμου και Νεοκάστρου, Πήρε Αργυρό αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 289 και Ν. Αντωνόπουλος.]

Σμόκοβο Υπάτης 1
Παπα Ανδρέας Γιαννούλης από Σμόκοβο του Δήμου Υπάτης Φθιώτιδος, υπηρέτησε την πατρίδα ως στρατιωτικός από αρχής μέχρι τέλους. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης σύο φορές, Αετού, Γιαννιτσούς, οξιάς Λιδορικίου, έξοδο του Μεσολογγίου και σε πολλές άλλες. Διετέλεσε υπό την οδηγία των υποφαινομένων και άλλων τότε οπλαρχηγών. Δίνουμε προς αυτόν το παρόν μας, για να το χρησιμοποιήσει όθεν ανήκει.. Στο πλάι υπάρχει παρατήρηση ότι: είχε πάντα υπό την οδηγία του πενήντα έως εκατό στρατιώτες. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από το Μ & Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη Εν Αγά 7 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 248 λήψη 282]
Υπάτη 18
[Αναγνωστόπουλος Γιαννάκης κάτοικος Υπάτης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους. Υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παραβρέθηκε στις μάχες:Υπάτης δύο φορές, Αετού, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Άμπλιανης και αλλαχού, Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται, το γνήσιο της υπογραφής αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος 7 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 254]
[Αποκορίτης Αναγνώστης του Δημητρίου εκ της πόλεως Υπάτης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός υπέρ ελευθερίας αυτής αγώνος μέχρι τέλους. Διετέλεσε υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης δύο φορές, Αετού, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας. έξοδο του Μεσολογγίου. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται για το γνήσιο της υπογραφής αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος 7 Ιανουαρίου 1844Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 254]
[Δασκαλάκης Αθανάσιος, κάτοικος Υπάτης. Πιστοποιούμε οι υποφαινόμενοι ότι ο Αθανάσιος Δασκαλάκης εκ Παλαιοκάστρου Τυμφρηστού Φθιώτιδος κάτοικος ήδη της πόλεως Υπάτης, μόλις άρχισε ο υπέρ πατρίδας αγώνας πήρε τα όπλα στα χέρια του και κινήθηκε κατά των εχθρών. Πρώτα κατατάχθηκε στο στρατόπεδο του Πατρατζικίου υπό την οδηγία υμών των υποφαινομένων Μήτζο Κοντογιάννη. Παραβρέθηκε και πολέμησε γενναία στις μάχες πολιορκία της πόλεως Υπάτης, της Γιαννιτσούς, Τζούκας , με το οπλαρχηγό Ι Φραγκίστα. Με τον ίδιο παραβρέθηκε και πολέμησε στα Διπόταμα, Παλαιόκαστρο. Ακολούθως υπό την οδηγία του Αρχηγού αείμνηστου Καραϊσκάκη εις Αθήνας και Πειραιά και άλλες πολλές. Σε όλο το διάστημα του ιερού αγώνα, ξεπλήρωσε το προς την πατρίδα χρέος του εις όλη τη έκταση, ως τίμιος και πιστός στρατιώτης. Όθεν προς βεβαίωση δίδομε το παρόν μας, δια να το χρησιμοποιήσει όπου ανήκει. Εν Υπάτη 24/8βρίου 1844. Υπογράφεται από τους Μ. Κοντογιάννη συνταγματάρχη Α Αινιάνα και Ε Κοντογιάννη αντισυνταγματάρχης. Εν Υπάτη Επικύρωση υπογραφών από τον πάρεδρο του Δήμου Υπάτης Κ. Ζαχαρόπουλος, απόντος του Δημάρχου.Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 93 ]
[Δασκαλόπουλος Αθανάσιος Παλαιοκαστρίτης εκ Παλαιοκάστρου του Δήμου Τυμφρηστού, κάτοικος ήδη της πόλεως Υπάτης του αυτού Δήμου της Φθιώτιδας. Ήταν αξιωματικός, έχοντας κοντά του υπό την οδηγία του στρατιώτες. Μετείχε από την αρχή μέχρι τέλους υπό τις οδηγίες του στρατηγού Μήτζιου και Ν, Κοντογιάννη. Παρευρέθη στις μάχες: Υπάτης δύο φορές, Αετού, Οξιάς του Λιδορικίου, Άμπλιανης, Γιαννιτσούς, Καλιακούδας, Καρπενήσι και αλλαχού. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ Ζουλούμη Εν Αγά 4 Ιανουαρίου 1844.. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 254]
[Δροσόπουλος Δημήτριος εκ της πόλεως Υπάτης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδ μέχρι τέλους του αγώνα. Υπό την οδηγία ημών των υποφαινομένων και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης δύο φορές, Γιαννιτζούς, Καλιακούδας και αλλαχού. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844.Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 254]
[Θανασιάς Νικόλαος, εξ Υπάτης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα μέχρι τέλους. Υπό την οδηγίαν ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθηκε στις μάχες:δις εντός της Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Εν Αγά 7 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 254]
[Καρανικόλας, κάτοικος της πόλεως Υπάτης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα μέχρι τέλους. Υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθηκε στις μάχες: Δις εντός της Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι Πελοποννήσου και αλλαχού. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη Εν Αγά 9 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 254]
[Κατζογιαννόπουλος Δρόσος. εκ της πόλεως Υπάτης της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα μέχρι τέλους, υπό την οδηγία ημών και άλλων τότε οπλαρχηγών. Παρευρέθη στις μάχες: Δις εντός της Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς, Άμπλιανης, Καλιακούδα, Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού. . Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ, Ζουλούμη Εν Αγά 8 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 254]
[Μάνθος Αναγνώστης από Υπάτη της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα μέχρι τέλους. Υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνα. Παρευρέθη στις μάχες: Δις εντός της Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού.Το Πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Εν Αγά 9 Ιανουαρίου 1844.Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 254]
[Μπαρότης Δημήτριος, από Υπάτη της Φθιώτιδας, υπηρέτησε μέχρι τέλους. υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθη στις μάχες: Δις εντός της Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού. το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. Εν Αγά 4 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 254]
[Μπαρότης Νικόλαος, από Υπάτη της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικά μέχρι τέλους, υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθη στις μάχες: Δις εντός της Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλού. Το πιστοποιητικό του Υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη . Εν Αγά 4 Ιανουαρίου 1844Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 254]
[Ξανθόπουλος Βασίλειος από Υπάτη Φθιώτιδος, Χρημάτισε υπό την οδηγία μου ως απλός στρατιώτης από το έτος 1821 μέχρι το 1825. Παραβρέθηκε σε εκείνη την εποχή στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς, Παλαιόκαστρο, Άμπλιανη, Οξιά και άλλες τις οποίες παραλείπουμε. Μετά ακολούθησε τον Νικηταρά, μέχρι της συστάσεως του Ελληνικού κράτους επί Καποδίστρια. Οπότε επανήλθε στις διαταγές μου με τον βαθμό του λοχία και έμεινε μέχρι της διαλύσεως. Υπογραφή Ν. Κοντογιάννης Αντισυνταγματάρχης Ναύπλιο 23 Οκτωβρίου 1841 επικύρωση υπογραφής στο Ναύπλιο 1 . 9βρίου 1841 Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»Φ 105] Αριστεία Αρχειομνήμων Από την αλληλογραφία που υπάρχει στο φάκελό του προκύπτει ότι ό Ξανθόπουλος έκανε έφεση στα δικαστήρια του Ναυπλίου για να κερδίσει την αναγνώριση του Αριστείου του. και το δεύτερο πιστοποιητικό αναφέρει και άλλες μάχες Τριπολιτσάς, Αράχοβας, Φοντάνας
[Παλαντάς Ιωάν του Κωνστ από Υπάτη της Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικός μέχρι τέλους. Υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθη στις μάχες: Δις εντός της Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλαχού. Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ, Ζουλούμη Εν Αγά 7 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 254]
[Παππαζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος, από Υπάτη Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικά μέχρι τέλους. Υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών του αγώνος. Παρευρέθη στις μάχες: Δις εντός της Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλού. Το πιστοποιητικό του Υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται το γνήσιο της υπογραφής αυτών από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος 7 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»Φ 254]
[Περδικόπουλος Γεώργιος, από Υπάτη Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικά μέχρι τέλους του αγώνα υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε στις μάχες: Δις εντός της Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλού. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη Εν Αγά 6 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»Φ 254 λήψη 175]
[Σιδηροκάλτσ(α)ος Κώστας, από Υπάτη Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα στρατιωτικά υπέρ ελευθερίας μέχρι τέλους του αγώνα. Υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε στις μάχες: Δις εντός Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι της Πελοποννήσου και αλλού. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ, Ζουλούμη. Εν Αγά 7 Ιανουαρίου 1844Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 254 λήψη 169]
[Σταθόπουλος Βασίλειος από Υπάτη. Πιστοποιώ ο υποφαινόμενος ότι ο κύριος Βασίλειος Σταθόπουλος εκ του χωρίου Υπάτης της Φθιώτιδος, Χρημάτισε υπό την οδηγία μου ως απλός στρατιώτης από το έτος 1821 μέχρι το 1825. Παραβρέθηκε σε εκείνη την εποχή κατά των εχθρών στις μάχες: Υπάτης, Γιαννιτσούς, Παλαιόκαστρο, Άμπλιανη, Οξιά και άλλες τις οποίες παραλείπουμε. Μετά ακολούθησε τον Νικηταρά, μέχρι της συστάσεως του Ελληνικού κράτους επί Καποδίστρια. Οπότε επανήλθε στις διαταγές μου με τον βαθμό του λοχία και έμεινε μέχρι της διαλύσεως Έδειξε λοιπόν ο ρηθείς υποδειγματικό ζήλο, προθυμία, υπακοή και τιμιότητα σε όλο το παραπάνω διάστημα, Σε αυτόν δίνω το παρόν μου για να του χρησιμεύσει όπου ανήκει. 23 Οκτωβρίου 184. Υπογραφή Ν. Κοντογιάννης Αντισ/τάρχης, επικύρωση υπογραφής Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 105]
[Τριάντης Ιωάννης από Υπάτη Φθιώτιδας, υπηρέτησε την πατρίδα υπέρ ελευθερίας αυτής μέχρι τέλους. Υπό την οδηγία ημών και άλλων οπλαρχηγών. Παρευρέθη στις μάχες: Δις εντός της Υπάτης, Αετού, Γιαννιτσούς, Κρεμμύδι Πελοποννήσου Έδειξε άμεμπτο διαγωγή και γενναιότητα. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνονται από το Δήμαρχο Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμη. . Εν Αγά του Δήμου Σπερχειάδος 7 Ιανουαρίου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»Φ 254]
Φτέρη 3
[Κοτρέτζος Ευστάθιος κάτοικος Φτέρης του Δήμου Σπερχειάδος Φθιώτιδος ετών 40 Πήρε το πιστοποιητικό του ύστερα από ομαδική αίτηση με άλλους συμπατριώτες του. Έλαβε τα όπλα από αρχής του αγώνα, υπό την οδηγία και άλλων οπλαρχηγών και ημών των υποφαινομένων. Παραβρέθηκε σε διάφορες κατά των εχθρών μάχες: Υπάτης, Καλιακούδας, Άμπλιανης, Γιαννιτσούς, έξοδο Μεσολογγίου και άλλες πολλές. Υπογράφουν Μ και Ν. Κοντογιάννης. Επικύρωση υπογραφών, ο Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ. Ζουλούμης Εν Αγά 18 Ιανουαρίου 1844.Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 269]
[Παλαιορούτας Παναγιώτης, από Φτέρη του Δήμου Σπερχειάδος Φθιώτιδος ετών 40. Πήρε το πιστοποιητικό του ύστερα από ομαδική αίτηση μαζί με άλλους συμπατριώτες του. Έλαβε τα από την αρχή του αγώνα, υπηρέτησε την πατρίδα υπό την οδηγία του Γ Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε σε διάφορες μάχες οι σημαντικότερες είναι: Της Υπάτης, Καλιακούδας, του Αετού, της Γιαννιτσούς, του Κρεμμυδιού, η έξοδος Μεσολογγίου κ . ά. Υπογράφουν Μ και Ν. Κοντογιάννης. Επικύρωση υπογραφών Δήμαρχος Σπερχειάδος Γ Ζουλούμης Εν Αγά 18 Ιανουαρίου 1844 Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 269 λήψη 140]
[Φτέρης Κων/νος του Νικολάου, από Φτέρη του Δήμου Σπερχειάδος Φθιώτιδος ετών 38. Πήρε το πιστοποιητικό του ύστερα από ομαδική αίτηση με άλλους συμπατριώτες του. Έλαβε τα όπλα από το 1821 μέχρι τέλους, υπό την οδηγία του Γ. Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Παραβρέθηκε στις μάχες: Υπάτης, Καλιακούδας Γιαννιτσούς, Καρπενήσι, έξοδο του Μεσολογγίου κ. ά ά. Το πιστοποιητικό υπογράφεται από τους Μ και Ν Κοντογιάννη και επικυρώνεται από το Δήμαρχο Αγά Γ. Ζουλούμη Ιανουάριος 1844.Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ 269]
Χαλίλη 1
[Αγάς Κώστας, από Χαλίλη αξιωματικός γ΄ τάξεως Α.π.ΜΥ 6475. Αίτηση ανταμοιβής του γιού του Γεωργίου στις 9 Ιουνίου 1865. Δικαιώθηκε με δικαστική πράξη 7 Ιουνίου 1865 με μάρτυρες τους Ιωάννη Παπαχρήστου και Ν. Γιάτζο, κατοίκος Σέλιανης. Πιστοποιητικό του Δημάρχου Σπερχειάδος, ότι τα τέκνα του Γεώτγιος, Μαρία και η σύζυγός του Παναγιού είναι νόμιμοι κληρονόμοιτπυ Μάχς; που έλαβε μέρος: Υπάτης Γιαννιτσούς, Καγκελϊων, Βασιλικών, Καλιακούδας, Διστόμου και Νεοκάστρου. (Ν. Αντωνόπουλος)
Β) Ευρυτανίας 29
Αραχωβίτσα
[Στόκας Κώστας. Από την Αραχωβίτσα Ευρυτανίας. Πήρε μέρος στην επανάσταση μέχρι το 1828. Πολέμησε στο Χάνι της Γραβιάς, με τον Ανδρούτσο. Στην Άμφισσα, στα Σάλωνα με τον Πανουργιά και Ι. Γκούρα. Στη Γιαννιτσού, με τον Σιφάκα και σε άλλες με τους ίδιους και το Ι. Φραγγίστα. Το 1840 υπέβαλε τα δικαιολογητικά χωρίς να δικαιωθεί. Το 1854 πήρε μέρος στην επανάσταση της Θεσσαλίας με σωματάρχη τον συγχωριανό του Χρήστο Τζαβό και στη μάχη του Αγίου Γεωργίου, έχασε το αριστερό του χέρι από εχθρικό πυροβόλο. Πιστοποιητικό ( Κ. Γαλή, 3/5/1865) Αίτηση υπέβαλε το 1865 και κατατάχθηκε στους στρατιώτες με Α.π.Μ 8601και Πηγή: Κ. Ζήσης Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες Αγωνιστές 1821]
Δομνίστα
[Πετροκώστας Από τη Δομνίτσα Ευρυτανίας. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και όταν κηρύχθηκε η επανάσταση, ακολούθησε τους οπλαρχηγούς Κ. Βελή, Σαφάκα, Κίτσο Τζαβέλλα, και Καραϊσκάκη. Έχοντας στη οδηγία του 50 παλικάρια. Πολέμησε στις μάχες: Καρπενησίου, Τέρνου, Ρεντίνας. Υπό τον Σιαφάκα Γιαννιτσούς, Λάσπης, Μεγάλο Χωριό, κεφαλόβρυσο Αιτωλικού, Γαβαλούς. Υπό τον Θεόδωρο Γρίβα στο Αγρίνιο, το Μαυρίλο, την Υπάτη. Υπό τον Κίτσο Τζαβέλα Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου και Καλιακούδα. Υπό τον Καραϊσκάκη Νευρόπολη, Έξω του Καρπενησίου και του Μεσολογγίου, Πετροχωρίου, Ρίγανης, Αράχοβας, Κερατσινίου, Πειραιώς κ. α. Πιστοπ. Της 14/7/1865 υπό Γιάννη Καλή και άλλων. Εθνική Βιβλιοθήκη Αρχείο Αγωνιστών του 1921 (Μάχη Αράχοβας)]
[Σύρος Γιώργος. Από τη Δομνίτσα Καλλιδρομιτών Ευρυτανίας. Ακολούθησε τους οπλαρχηγούς Γιαννάκη Γιολδάση, Α. Σαφάκα, Κίτσο Τζαβέλα, και Καραϊσκάκη και πήρε μέρος υπηρέτησε την πατρίδα σ’ όλο το διάστημα του Αγώνα. Πολέμησε στις μάχες: Καρπενήσι, Σκάλα Τέρνου, Ρεντίνα, Λάσπη, Γιαννιτσού, Κεφαλόβρυσο, Καλιακούδα, Νευρόπολη, έξω από το Μεσολόγγι, Νόστιμο, Προφήτη Ηλία και σε άλλα μέρη. Το 1865 η Γυναίκα του Αικατερίνη υπέβαλε αίτηση με πιστοποιητικό, που υπογράφουν χωριανοί του και συμπολεμιστές του, αφού πέθανε ο Άνδρας της. Η επιτροπή τον κατάταξε στους Στρατιώτες με Α.π.Μ12364
Καρπενήσι
[Βασιλάκης Ιωάννης από Καρπενήσι Ευρυτανίας. Κατά το 1821 στην πολιορκία των ντόπιων Τούρκων του Καρπενησίου υπό την οδηγία των οπλαρχηγών Γιολδασαίων. Στα Καγγέλια κατά του Βελήμπεη Οθωμανού με τον Ζαχαράκη Γιολδάση και Χρ. Παλάσκα, ως σημαιοφόρος, Διπόταμα Φθιώτιδος κατά του Δράμαλη . Στην Κονιαρόβρυση των Αγράφων κατά του Κεχιαγάμπεη Οθωμανού με τον Κώστα Βελή, συλληφθείς υπό των πολεμίων στη θέση αυτή πολιορκία. Στη Γιαννιτσού κατά του Κεχαγιάμπεη και με άλλους Καρπενησιώτες σε βοήθεια του Σαφάκα. Στο Δερβένι Καρπενησίου κατά την Κάψη κατά του Δράμαλη πασά με τον Ζαχαράκη Γιολδάση. Στο Τρανό Χωριό . Στο Κεφαλόβρυσο Ανατολικού με τον αείμνηστο Μάρκο Βοτσαρη. Στα Γεφύρια Αλήμπεη. Στο Χάνι του Σοβόλακου με το Καραϊσκάκη, όπου έλαβαν σημαντική φθορά οι εχθροί. Στη Γαβαλού του Ζυγού κατά του Ασλανάκη με τον Ανδρέα Λόντου και Α Μαυροκορδάτου. Στην Καλιακούδα με τον Κώστα Γιολδάση και το αείμνηστο Μάρκο Μπότσαρη φονευθείς εις αυτή τη συμπλοκή.( Όπου έλαβα μια πληγή κατά τον αριστερό ( ) το αντίκρυ της επιγονατίδας έσωθεν μέρος του αριστερού ποδιού). Και σε άλλες σημαντικές. Έδειξε σπάνια στρατιωτικά προτερήματα, κατατάσσοντας πάντοτε μεταξύ των πρωταγωνιστών του πολέμου με ζήλο και ανδρεία. Δίνομε το παρόν πιστοποιητικό σε ένδειξη των στρατιωτικών του εκδουλεύσεων, για να του χρησιμεύσει όπου δει. Την 11 8βρίου1841 στο Καρπενήσι. Οι πιστοποιούντες οπλαρχηγοί: Γιαννάκης Γιολδάσης, Ζαχαρίας Γιολδάσης, Μ. Κοντογιάννης, συνταγματάρχης. Ακολουθεί επικύρωση υπογραφών. Από το Δήμο Καρπενησίου για τους Γιολδασαίους 29 8βρίου 1841. Και από Δήμο Σπερχειάδος, από τον εκτελούντα χρέη Δημάρχου Ν. Φλόρο 30 8βρίου 1841 Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 87/ 68,69,70.]
[Ιατρίδης Γώργιος του Αναγν. (Γεννήθηκε στο Καρπενήσι 1789) Υπηρέτησε την πατρίδα ως επικεφαλής ικανού αριθμού στρατιωτών και ως υπαξιωματικό του Γιαννάκη Γιολδάση. Στην έξοδο του Μεσολογγίου σκοτώθηκε ο αδελφός του Γιώργος και πολλοί συγγενείς του. Συνέχισε τον αγώνα μέχρι το 1829. Πιστοποιητικό υπό των οπλαρχηγών Κριεζωτη, Χ¨Πέτρου, Γιώργου Βάγια, Γιαννάκη Γιολδάση και Κ. Θ. Γρίβα 7/11/1845 Την επόμενη χρονιά του χορηγείται νέο πιστοποιητικό από το Γιαν. Γιολδάση, όπου αναφέρονται οι μάχες: Καρπενησίου Μιάρας, Ρεντίνας, Γιαννιτσούς Υπάτης, Μ. Χωριό, Άγιο Βλάση, Κεφαλόβρυσο, Καλιακούδα. Κατετάγη στην Α΄ τάξη υπαξ-κών Α. π.Μ 5683]
[Σπυρόπουλος Ιωάννης από Καρπενήσι του Δήμου Καρπενησίου Πολέμησε από το 1821 μέχρι της αφίξεως της Α Μεγαλειότητας, υπό την οδηγία μου και πήρε μέρος στις μάχες: Στη Σκάλα του Τέρνου κατά του Νούρκα Σαβράμη, στα Καγγέλια και Μιάρα κατά του Βελήμπεη Πρεμέτη και Χασάν Τομαρίτσα, στο Μεγάλο Χωριό κατά του Δράμαλή και Δερβίς πασά, εις ( ) κατά του Ισίφμπέη, εις Πατρατζίκι κατά του Δράμαλη, στα Διπόταμα κατά του Κεχαγιάμπεη του Μπαϊράμ πασά, στη Γιαννιτσού κατά του Μέντη Μαρτίνη και Ασλανάκη Εμεταγά ; στο Κεφαλόβρυσο Ανατολικού κατά του Ομέρ πασά, στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου, στην Καλιακούδα, στο Νεόκαστρο, έξοδο του Μεσολογγίου, στη Νευρόπολη κατά του Σελικτάρ πασά. Σε όλο αυτό το διάστημα του ιερού αγώνα ( ). Το έτος 1835 χρημάτισε Εθνοφύλακας υπό την οδηγία του F V Fιολετ. Όθεν κατ΄ αίτησή του δίνεται το παρόν μου, για να χρησιμεύσει όπου δει. Εν Καρπενησίου 29 Ιανουαρίου 1841. Ο ταγματάρχης του Ελλ. Φόλλετ Εκ της επικύρωσης γνησιότητας. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία»ή Φ 72 λήψη 92]
[Ρικόπουλος Γεώργιος Γεννήθηκε στο Καρπενήσι στα1797.Ακολόύθησε τους Γιολδασαίους, τον Σιαφάκα, και τον Καραϊσκάκη και πολέμησε στο Καρπενήσι, Καγγέλια, Μεγάλο Χωριό, Κεφαλόβρυσο, Γιαννιτσού, Κάψη. Σοβόλακο, Γαβαλού και Καλικούδα. Το 1834 τιμήθηκε με χάλκινο αριστείο Πηγή: Κ. Κλεφτοδήμος]
[Ρικόπουλος Κων/νος από το Καρπενήσι της Ευρυτανίας, έλαβε μέρος από αρχής της έναρξης του ιερού αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της πατρίδος, ριψοκινδυνεύσας πολλάκις εις τας κατά των εχθρών μάχας. πήρε μέρος στις ακόλουθες μάχες: Το 1825 εις την πολιορκίαν του Καρπενησίου υπό την αρχηγίαν των Γιολδασαίων, εις τα Καγκέλια Καρπενησίου κατά του Βελήμπεγη υπό τον Ζαχαρία Γιολδάση και του Χρήστου Παλάσκα εκ Βάλτου, εις το Διπόταμον Φθιώτιδος, εις το Κεφαλόβρυσον των Οθωμανικών Αγράφων κατά του Κεχαγιάμπεη υπό τον Κώστα Βελή, συληφθέντος εις την θέσιν ταύτην πολιορκίας, Εις Γιαννιτζού κατά του ιδίου Κεχαγιάμπεη μετά των λοιπών Καρενησιωτών εις επικουρίαν του οπλαρχηγού Σιαφάκα και εις άλλες πολλές.]
Κρίκελο
[Βαλής Νικόλαος, από το χωριό Κρίκελλο του Δήμου Καλλιδρομιτών της Διοικήσεως Ευρυτανίας. Υπηρέτησε από την αρχή μέχρι της αφίξεως της Α. Μ. Παρευρέθη στις μάχες: Καρπενησίου, εις μικρά Καγγέλια κατά του Βελίτσα και του Βελίμπεη Πρεμέτη, Γιαννιτσού κατά του Δράμαλη πασά, Κεφαλόβρυσο ανατολής κατά του Ομέρ Πασά, Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου, εις Καλιακούδα, Μεσολόγγι και σε άλλες Πολέμησε γενναία. Καρπενήσι 25 8βρίου 1841. Το πιστοποιητικό εκδουλεύσεων υπογράφουν οι: Μ. Κοντογιάννης και Γιαννάκης Γιολδάσης. Επικύρωση των υπογραφών από τον Δήμο Καλλιδρομιτών Πηγή:Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία».φ 155]
[Δρόσος Γεώργιος, (Σωματάρχης) από Κρίκελο Ευρυτανίας. Έλαβε μέρος στο αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος σαν Σωματάρχης ως επικεφαλής πολλών στρατιωτών. Πήρε μέρος υπό τον οπλαρχηγό Α Σιαφάκα στις μάχες: Καρπενησίου Καγγέλια, Σκάλα Τέρνου, Ρεντίνα, Γιαννιτσού. Υπό Τον Θ Γρίβα στη Λάσπη και Μεγάλο Χωριό. Υπό τον Μηνά Κατσικογιάννη στην Υπάτη. Υπό τον Μάρκο Μπότσαρη στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου. Υπό τον Καραϊσκάκη έξω του Μεσολογγίου και έξω του Καρπενησίου, στο Πετροχώρι, τη Ρίγανη, την Αράχοβα, το Δίστομο κ.ά Πιστοποιητικό των: Γ. Αναγνώστη, Α. Παπαδημητρόπουλου, Ι. Σαρή την 6/6/1865 Εθν. Βιβλιοθήκη Ιστ. Αρχείο αγωνιστών 1821 (Μάχη Αράχοβας)]
[Κακαβάς Αναγνώστης, από Κρίκελο Ευρυτανίας Έχοντας υπό την οδηγία του αρκετά παλικάρια πολέμησε στο Καρπενήσι, Καγγέλια, Σκάλα Τέρνου με το Γιάννη Γιολδάση. Ρεντίνα με τον Κ. Βελή, Γιαννιτσού με τον Ανδρίτσο Σιαφάκα. Μεγάλο χωριό και Καλιακούδα με τον Κοντογιάννη όπου λαβώθηκε από πυροβόλο στο αριστερό στήθος και το βλήμα τον διαπέρασε και βγήκε στην ωμοπλάτη. στο Κεφαλόβρυσο με τον Κίτσο Τζαβέλα, στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού με τον Α . Σιαφάκα και έξω από το Μεσολόγγι με τον Καραϊσκάκη. Κ. Κλεφτοδήμος.
[Καρασούρας ή Τσίρος Θανάσης, από Κρίκελο Ευρυτανίας. Πολέμησε στο Καρπενήσι, Καγγέλια, Σκάλα Τέρνου μρ το Γιάννη Γιολδάση. Ρεντίνα με τον Κ. Βελή, Γιαννιτσού με τον Ανδρίτσο Σιαφάκα. Μεγάλο χωριό, Κεφαλόβρυσο και Καλιακούδα με τον Κίτσο Τζαβέλα, στο Κεφαλόβρυσο με τον , στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού με τον Α . Σιαφάκα και έξω από το Μεσσολόγι με τον Καραϊσκάκη μστο Νόστιμο Ευρυτανίας με τον Κίτσο Τζαβέλα. (Κ. Κλεφτοδήμος)
[Κουκόσιας Γεώργιος, από το Κρίκελο του Δήμου Καλλιδρομητών Ευρυτανίας ετών 54. Έλαβε μέρος από αρχής του υπέρ ελευθερώσεως της πατρίδας αγώνα, υπό την οδηγία ημών μέχρι της αφίξεως στην Ελλάδα του Β Α Μ. Παραβρέθηκε στις μάχες: Στο Καρπενήσι , Μιάρα, Καγγέλια και Ρεντίνα κατά του Βελήμπεη Πρεμέτη, Γιαννιτσού κατά του Δράμαλη πασά, Κεφαλόβρυσο Ανατολικού, Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου, Καλιακούδα , έξω από Νεόκαστρο, στο Μεσολόγγι κ .α. Φάνηκε ανδρείως κ.τ.λ. Καρπενήσι 1η 8βρίου 1841. Υπογράφουν οι: Μ. Κοντογιάννης Γιαννάκης και Ζαχαρίας Γιολδάσης Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία». Φ 155]
[Μάνθος ή Διχοψωμάνας Νίκος Από το Κρίκελλο Ευρυτανίας Πήρε μέρος στην επανάσταση σε όλη της τη διάρκεια. Πολέμησε στις μάχες: Καρπενησίου, Καγγέλια, Σκάλας, Ρεντίνας, Γιαννιτσούς με τον Ανδρίτσο Σαφάκα, Λάσπης, Μ. Χωριού, Αγρινίου, με τον Θ Γρίβα, Μαυρίλο, Υπάτης, Κεφαλόβρυσο και Καλιακούδας, με τον Κ. Τζαβέλα. Νευρόπολη και Μεσολογγίου με τον Γ Καραϊσκάκη. Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού και Γαβαλούς με τον Σιαφάκα. Νόστιμου με τον Κ. Τζαβέλα και Προφήτη Ηλία με τον Γιάννη Φαρμάκη, Την αίτηση την υπέβαλε το 1865 με το πιστοποιητικό του Γ.Ι Γιολδάση Και Κ. Αναγνώστου. Κατατάχθηκε στους Στρατιώτες Α.π.Μ 12370
[Μαστραπάς Γιάννης. Από το Κρίκελο Ευρυτανίας. Ευρυτανίας. Πήρε μέρος στην επανάσταση σε όλη της τη διάρκεια. Πολέμησε στις μάχες: Καρπενησίου, Καγγέλια, Σκάλας, Ρεντίνας, Γιαννιτσούς με τον Ανδρίτσο Σαφάκα, Λάσπης, Μ. Χωριού, Αγρινίου με τον Θ Γρίβα, Μαυρίλο, Υπάτης, Κεφαλόβρυσο και Καλιακούδας, με τον Κ. Τζαβέλα. Νευρόπολης και Μεσολογγίου με τον Γ Καραϊσκάκη. Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού και Γαβαλούς με τον Σιαφάκα. Νόστιμου με τον Κ. Τζαβέλα και Προφήτη Ηλία με τον Γιάννη Φαρμάκη, Την αίτηση την υπέβαλε το 1865 με το πιστοποιητικό του Γ.Ι Γιολδάση Και Κ. Αναγνώστου. Κατατάχθηκε στους Στρατιώτες Α.π.Μ 12372 (Κ. Ζήσης)]
[Πακάλης Γεώργιος. Γεννήθηκε στο Κρίκελο Ευρυτανίας. Από τους πρώτους που πήραν τα όπλα. Κατατάχθηκε στο σώμα του Κώστα Βελή και πολέμησε μαζί του στη Ρεντίνα και αλλού. Πήρε μέρος στην πολιορκία Καρπενησίου, στα Καγγέλια, στη Σκάλα Τέρνου, στη Γιαννιτσού, με τον Σιαφάκα. Στη Λάσπη και το Μεγ. Χωριό, με τον Θ Γρίβα. Στο Μαυρίλο, Υπάτη, Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου, Καλιακούδα, στη Νευρόπολη Αγράφων, με τον Γ. Καρϊσκάκη. Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού και Γαβαλού, με τον Σιαφάκα και στην Αράχοβα, Μεσολόγγι και Πετροχώρι, με τον Καραϊσκάκη. Στο Νόστιμο, με τον Κίτσο Τζαβέλα και στον Άγιο Ηλία του Νεοχωρίου με τον Φαρμάκη. Αίτηση υπέβαλε στις 20/6/1865 ο γιος του Αθανάσιος με το Πιστοποιητικό των: Γ.Ι. Γιολδάση και Γ. Αναγνώστου από το Κρίκελο στις17/6/1865, όπου αναφέρονται τα παραπάνω. Η επιτροπή τον κατέταξε στην Γ΄ τάξη των στρατιωτικών με Α.π.Μ 12359 (Κ. Ζήζης)]
[Παπαδημητρόπουλος Γιάννης. Γεννήθηκε στο Κρίκελλο, Ευρυτανίας. Υπηρέτησε την πατρίδα σ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ως Σωματάρχης, στις διαταγές των οπλαρχηγών: Σιαφάκα, Γιολδασαίων, Γ. Καραϊσκάκη και Γ Πεσλή. Πολέμησε: στο Καρπενήσι, Καγγέλια, Τέρνο, Ρεντίνα, Γιαννιτσού, Λάσπη, Αγρίνιο, με τον Θ. Γρίβα. Νευρόπολη, Πετροχώρι, Αθήνα, Πειραιά κ.α Μετά τη απελευθέρωση κατατάχθηκε ως δεκανέας στο τάγμα του Πεσλή. Στη φρουρά του Καποδίστρια και πέθανε στη υπηρεσία το 1833. Πιστοποιητικό του χορήγησαν οι Γ.Ι Γιολδάσης, Ι Αναγνώστου από το Κρίκελο.17/6/1865. Αίτηση υπέβαλαν οι κληρονόμοι του και η επιτροπή τον κατέταξε στους στρατιώτες με Α.π.Μ 13939
Παπαδήμος ή Ψαριάς Αθανάσιος του Ι Γεννήθηκε στο 1807στο Κρίκελο της Ευρυτανίας. Τα όπλα πήρε σε ηλικία 14 χρονών. Το 1865 υπέβαλε αίτηση μέσω του Εξάρχου Ευρυτανίας στην οποία αναφέρει ότι έχασε τα πιστοποιητικά, των Α. Σιαφάκα και Κ Τζαβέλα και για αυτό υποβάλει νέο των οπλαρχηγών Γ. Ι , Γιολδάση και Γ. Αναγνώστου με ημερομηνία 16/6/1865μ οπου πιστοποιούνται οι Στρατιωτικές του υπηρεσίες, ως επικεφαλής στρατιωτών στις μάχες: Ρεντίνας με τον Κώστα Βελή κατά του Σελιχτάρη Κόρτσα, Πολιορκία Καρπενησίου, Καγγέλια, και Σκάλα Τέρνου, με τους Γιολδασαίους, της Γιαννιτσού, Λάσπης και τρανό χωριό, κατά του Δράμαλη, Καλιακούδας, με τον Ν, Κοντογιάννη, στο Κεφαλόβρυσο, με τον Κ. Τζαβέλα, στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού με τον Σαφάκα. Έξω από το Μεσολόγγι με τον Γ. Καραϊσκάκη και σε άλλες. Η επιτροπή των κατέταξε στη Β τάξη των υπαξιωματικών Α.π.Μ 12371]
[Παπατσήρος Δημήτρης. Γεννήθηκε στο Κρίκελο Ευρυτανίας. Το 1865 υπέβαλε αίτηση στο Καρπενήσι και το πιστοποιητικό του αναφέρει ότι πολέμησε στις μάχες: Πολιορκία Καρπενησίου, Καγγέλια, Σκάλα Τέρνου, Ρεντίνας, με τον Κώστα Βελή. Γιαννιτσούς, με τον Σιαφάκα. Λάσπης, και Τρανού Χωριού κατά του Δράμαλη, Αγρινίου, με τον Θ, Γρίβα. Μαυρίλο, Κεφαλόβρυσο, με τον Τζαβέλα. Υπάτης Καλιακούδας, , Νευρόπολη Αγράφων και έξω από το Μεσολόγγι, με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Κεφαλόβρυαο Αιτωλικού και Γαβαλού, Ζυγού, με τον Σιαφάκα. Στο Πετροχώρι και στη β΄ πολιορκία Μεσολογγίου, με τον Καραϊσκάκη. Στο Νόστιμο Καρπενησίου, με τον Κ. Τζαβέλα. Και στον Άγιο Ηλία του χωριού με τον Φαρμάκη. Το Πιστοποιητικό το υπογράφουν οι Οπλαρχηγοί Γεώργ. Ι. Γιολδάσης και Γ. Αναγνώστου Κρίκελο 7/5/1865 Η Επιτροπή τον κατέταξε στην Γ΄τάξη των στρατιωτών, με Α.π.Μ 12367.( Ζήσης Κ)
[Τούβαλης Νικόλαος, Από το Κρίκελο Ευρυτανίας ετών 48. Πήρε μέρος από αρχής της ελευθερώσεως της πατρίδας και μέχρι της αφίξεως στην Ελλάδα του Β Α Μ. Παραβρέθηκε υπό την οδηγία ημών στις μάχες: Στη 18η ημέρα της πολιορκίας του Καρπενησίου, στην Μιάρα και Καγγέλια κατά του Βελήμπεη Πρεμέτη, στη Γιαννιτσού κατά του Δράμαλη πασά, στη Ρεντίνα, κατά του Βελήμεη Πρεμέτη, στη Νευρόπολη κατά του Σελιχτάρη, στο Κεφαλόβρυσο Ανατολικού, στο Διπόταμο Μαυρίλου, στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου, Καλιακούδα, και έξω από το Μεσολόγγι. Έδειξε γενναιότητα κ.τ.λ. Εν Καρπενήσι 25 8βρίου 1841. Υπογράφουν Γιαννάκης και Ζαχαρίας Γιολδάσης. Επικυρώνεται για το γνήσιο των υπογραφών από το Δήμαρχο Καλλιδρομιτών 26 8βρίου 1841 Πηγή: Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 155 λήψεις 220 και 221
[Φαλίδας Δημήτρης. Γεννήθηκε στα 1804 στο Κρίκελλο Ευρυτανίας, Υπό τους Κοντογιανναίους πολέμησε: Υπάτη, Καλιακούδα και Γιαννιτσού Φθιώτιδας και στη β΄ πολιορκία του Μεσολογγίου]
                 Καρύτσα
[Καρύτσας Γιάννης του Αθανασίου από την Καρύτσα Καρπενησιού που διακρίθηκε σε πολλές μάχες σκοτώθηκε σε μάχη της Γιαννιτσούς το 1826 (Κ. Κλεφτοδήμος)]
[Καρύτσας Κώστας ή Αθανασόπουλος γιος του Θανάση και αδελφός του Γιάννη . Γεννήθηκε στα 1800 στην Καρύτσα Ευρυτανίας Ακολούθησε το Γιαννάκη Γιολδάση και δια κρίθηκε στις μάζες της Καλιακούδας, και της Γιαννιτσούς . όταν σχηματίστηκαν οι χιλιαρχίες κατατάχτηκε στη χιλιαρχία του Γιάννη Φαρμάκη. αργότερα κατατάχτηκε στη Οροφυλακή και στη συνέχεια στη χωροφυλακή (Κ. Κλεφτοδήμος)]]
Μεγάλο χωριό
[Αθανασίος Αργυρόπουλος, από το Μεγάλο χωριό του Δήμου Καρπενησίου της Διοικήσεως Ευρυτανίας, Αγωνίσθηκε από της ενάρξεως του ιερού αγώνα στρατιωτικά με ένθερμο ζήλο και αφοσίωση υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος αγώνα ριψοκινδυνεύοντας πολλές φορές στις κατά των εχθρών μάχες. Παραβρέθηκε στις ακόλουθες μάχες: Το 1821 πολιορκία του Καρπενησίου, υπό την οδηγία των Γιολδασαίων, Καγγέλια Καρπενησίου κατά του Βελήμπεη με Ζαχαράκη Γιολδάση και του Χρήστου Παλάσκα, στα Διπόταμα Φθιώτιδος, στην Κονιαρόβρυση των Αγράφων κατά του Κεχαγιάμπεη (άλλοι τον αναφέρουν του Δράμαλη) με τον Κώστα Βελή, συλληφθέντος, υπό των πολεμίων, Γιαννιτσού, κατά του ιδίου Κεχαγιάμπεη του Δράμαλή πασά μετά λοιπών Καρπενησιωτών σε βοήθεια του Αντρίτσου Σαφάκα, Δερβένι Καρπενησίου κατά την Κάψη, Τρανό χωριό, Κεφαλόβρυσο κατά του Ιμέρ πασά με τον αείμνηστο Μάρκο Μπότσαρη, στα γεφύρια Αλήμπεη, στο Χάνι Σοβόλακο κατά του Ιμέρ πασά Βρυώνη με τον Καραϊσκάκη, Γαβαλού του Ζυγού κατά του Ασλανάκη, με τον Ανδρέα Λόντου και Α Μαυροκορδάτου, Καλιακούδα κατά του Σκόνδρα πασά, με τον Κ. Γιολδάση και Μάρκου Μπότσαρη, όπου φονεύθηκε και σε άλλες πολλές κ.τ.λ. Δίνομε σε αυτόν το παρόν μας πιστοποιητικό στο Α Αργυρόπουλο σε ένδειξη των στρατιωτικών του εκδουλεύσεων για να το χρησιμοποιήσει όπου δει. Οι ευπειθέστατοι πρώην οπλαρχηγοί: Γιαννάκης Γιολδάσης και Ζαχαρίας Γιολδάσης. Ένα Αγά 30 8βρίου 1841 στο Μεγάλο χωριό. Ακολουθεί η επικύρωση. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 100 λήψη 542]
Τέρνο
[Καστανάς Γιώργος, από το Τέρνο Ευρυτανίας. Ακολούθησε τους οπλαρχηγούς Κώστα Βελή, Γιολδασαίους και Καραϊσκάκη και διακρίθηκε στις μάχες Άη Ανδρέα Καρπενησίου, Καγγέλια, Ρεντίνας Κονιαρόβρυση , Γιαννιτσούς, Υπάτης, Διπόταμα, Νευρόπολης, Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου καθώς και εκείνο του Αιτωλικού, Καλιακούδας, Νεοκάστρου και έξω από το Μεσολόγγι.( Κ. Κλεφτοδήμος)]

[Μπαλαϊνης Δημήτριος Από Τέρνο. Γεννήθηκε το 1789 και πολέμησε στην ελληνική επανάσταση, υπό τους οπλαρχηγούς Σιαδήμα, Κ. Βελέντζα, Γιολδάση, Ι. Ράγκον Ανδρίτσο Σιαφάκα, Γ. Στράτο και Γ. Καραϊσκάκη. Πολέμησε στις μάχες: Στο Βραχώρι,την Ρεντίνα, την Καλιακούδα, τα Διπόταμα, το Καρπενήσι, το Μεσσολόγγι, τον Πειραιά, τον Ανηφοριτή, τη Θήβα, την Εύβοια, Στα Κεφαλόβρυσα Καρπενησίου και Αιτωλικού, στη Γιαννιτσού, το Απόκουρο και την Αράχωβα.
Φύλλο στρατιωτικού Μητρώου του στις 22/1/1855 και ΓΑΚ φάκελος συντάξεων Μ.Δ 256) Πηγή: Αθαν. Γιαννακόπουλος «Στα χνάρια των Γιολδασαίων].]
[Μπουζούκης ή Μπρουζούκης Γιάννης. από το Τέρνο Ευρυτανίας και εγκαταστάθηκε στο άγιο Δημήτριο Ναυπακτίας. Πήρε μέρος στη επανάσταση μέχρι το 1829. Πολέμησε στις μάχες Καρπενησίου, Καγγέλια, Τέρνο, με τον Γιαννάκη Γιολδάση, Ρεντίνας με τον Κώστα Βελή, Γιαννιτσούς, με τον Σιαφάκα, Λάσπης με τον Ζ. Γιολδάση, Μεγάλου Χωριού, Υπάτης, Κεφαλόβρυσο, και Καλιακούδας, με τον Κ. Γιολδάση ή Σερέτη, Νιόκαστρο , με τον Γ.Ι. Γιολδάση, Νευρόπολης, Μεσολογγίου, Πετροχωρίου, Καροπόύλας, Ρίγανης, Ρίβιου, με τον Καραϊσκάκη. Επίσης στο Νόστιμα Καρπενησίου, με τον Κ. Τζαβέλα και Μεγ. Χωριό με τον Φαρμάκη. Πιστοποιητικό Γ. Ι. Γιολδάση από τη Δομνίστα στις 6/6/1865 Τα δικαιολογητικά υπέβαλλε ο γιος του Κώστας το 1865.Πιστοποιητικό Δημάρχου Προσχίου με α/α Δημοτολογίου 31. Η επιτροπή τον κατέταξε στους στρατιώτες με Α.π.Μ 4574 Πηγή: Κ. Ζήσης Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες Αγωνιστές 1821]
[Μπρουζούκης Δημήτριος Γεννήθηκε στο Τέρνο Ευρυτανίας. Πολέμησε από το 1821 μέχρι το 1829 .Πολέμησε στην επανάσταση σε όλες τις μάχες, κάτω από τις διαταγές πολλών οπλαρχηγών. Μάχες: Πολιορκία Καρπενησίου, με τον Γιαννάκη Γιολδάση. Καγγέλια, με τον Ίσκο. Σκάλα Τέρνου, Μιάρα, Ρεντίνα, με το Κώστα Βελή. Γιαννιτσού, με τον Σιαφάκα. Λάσπης με τον Ζ. Γιολδάση, Τρανό χωριό, Αγρίνιο, με το Γρίβα. Διπόταμα, Μαυρίλου, Υπάτη, με Ζαχ. Γιολδάση. Κεφαλόβρυσο, Νευρόπολη Αγράφων και έξω του Μεσολογγίου με τον Γ. Καραϊσκάκη. Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού, με τον Γιαν. Γιολδάση. Στη Γαβαλού ζυγού με το Ανδρέα Λόντο. στο Νεόκαστρο Πελοποννήσου με τον Βάσω Μαυροβουνιώτη. Στο Πετροχώρι, με τον Καραϊσκάκη, όπου στη μάχη αυτή πληγώθηκε στο αριστερό χέρι. Στις μάχες: Καροπούλες, Ρίγανης, Ρίβιου Ακαρνανίας, Αράχοβας, Δίστομου, Κερατσίνι και Πειραιά με τον Καραϊσκάκη. Στο Νόστιμο Καρπενησίου με τον Κίτσο Τζαβέλα. Στον Άγιο Ηλία και σε άλλες μάχες. Πιστοποιητικό των Ν. Κριεζώτη, Θ Γρίβα, Χρ, Χατζή¨Πέτρου, Ν. Ζέρβα, Δυοβουνιώτη, Χρ Περραιβού, Γιάννη Κώστα, Γιαννάκη Γιολδάση, και Γ Γρίβα στις 29/12/1845 Αθήνα Μετά την επανάσταση εγκαταστάθηκε στον Άγιο Δημήτριο Κράβαρα και από εκεί ο γιος του Νικόλαος υπέβαλε αίτηση το 1865 για αναγνώριση των υπηρεσιών του πατέρα του που είχε πεθάνει. Η επιτρ. των κατέταξε στη Β΄ τάξη των Υπαξιωματικών με Απ.Μ 11111  Πηγή: Κ. Ζήσης)
[Πρωτόπαπας Αθανάσιος (16410/7170) Από το Τέρνο του Δήμου Καλλιδρομιτών της Ευρυτανίας. Πήρε μέρος στην επανάσταση από την αρχή του ιερού αγώνα υπό τις διαταγές μας και παραβρέθηκε στις εξής μάχες: Στην πολιορκία του Καρπενησίου, Καγγέλια κατά του Βελήμπεη Πρεμέτη, στην Γιαννιτσού κατά του Δράμαλη πασά, στην Ρεντίνα κατά του Βελήμπεη Πρεμέτη, στο Ανατολικό Κεφαλόβρυσο κατά του Ομέρ πασά, στα Διπόταμα Μαυρίλου κατά του Σκόνδρα πασά. Στο Μεσολόγγι κατά του Κιουταχή. Σε όλες αυτές τις μάχες έδειξε γενναιότητα και άμεμπτο στρατιωτικό χαρακτήρα. Εν Κρίκελο 25 8βρίου 1841. Το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τους Μ. Κοντογιάννη και Γ. Γιολδάση Επικύρωση υπογραφών από το Δήμαρχο Καλλιδρομιτών F.I Γιολδάση 2 Νοεμβρίου 1841. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 93 λήψη 178 Γ.Α.Κ 146]
ΧατζήΓεωργίου Χρήστος Κατάγονταν από το Τέρνο Ευρυτανίας. Πήρε μέρος στους αγώνες του Έθνους από το μέχρι το 1828, στις οδηγίες των Γιολδασαίων ως στρατιώτης,. Πολέμησε στις μάχες: Καρπενησίου, Καγγέλια, Σκάλας Τέρνου, Μιάρας, Λάσπης, Γιαννιτσούς, Υπάτης, Κεφαλόβρυσο, Καλιακούδας, Μεσολογγίου κ.ά. Πιστοποιητικό το 1846 από τους οπλαρχηγούς και το υπέβαλε ο ίδιος το 1865. Κατατάχτηκε στου στρατιώτες με Α. π. Μ 8740. (Πηγή: Κ. Ζήσης Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες Αγωνιστές 1821]

[ΧατζήΓεωργίου Χρήστος Κατάγονταν από το Τέρνα Ευρυτανίας. Πήρε μέρος στους αγώνες του Ένους  μέχρι του 1828  στις οδηγίες των Γιολδασαίων, ως στρατιώτης. Ποέμησε στις μάχες:Καρπενησίου, Καγγέλια, Σκάλα Τέρνου. Μιάρας, Λάσοης, Γιαννιτσούς,Υάτης, Κεφαλόβρυσο, Καλιακούδας, Μεσολογγίου κ.ά. Πιστοποιητικό το1846 από τους οπλαρχηγούς και το έλαβε ο΄ίδιος το 1865. Καταταχηκε στους στρατιώτες με Α.π.Μ 8740 Πηγή: Κ. Ζήσης Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες Αγωνιστές 1821]ς])
Φουρνά
[Ρέλιας Δημήτρης του Κων/νου Κατάγονταν από το Φουρνά Ευρυτανίας. Από την αρχή της επανάστασης έλαβε μέρος σ’ αυτήν επικεφαλής 20-30 στρατιωτών, υπό τις οδηγίες του Κώστα Βελή, Γ. Καραϊσκάκη και άλλων οπλαρχηγών. Πολέμησε στα Κανάλια της Καρδίτσας, Μπλαζού, Κονιαρόβρυση, Αγία Τριάδα, Καρπενήσι, Καγγέλια, Γιαννιτσού, Στούγκου Κερασιά, Σοβόλακου, Κεφαλόβρυσο, Καλιακούδα, Μεσολόγγι, Κομπότι, Πέτα, Μακρυνόρος, Λουτράκι Ακαρνανίας, Λεπενού Βάλτου, Αιτωλικό, β΄ πολιορκία Μεσολογγίου, Κρεμμύδι, Δόμβραινα, Δίστομο, Αθήνα- Πειραιά, Ναύπακτο, Κράβαρα και αλλού. Πιστοποιητικό υπογράφεται από την Αθήνα το 1845 από τους οπλαρχηγούς: Ν. Κριεζώτης, Ι. Ράγκος, Ι. Γιολδάσης, Ι. Στράτος, Χριστ. Χ¨πέτρο,, Βάσος Μαυροβουνιώτης, το οποίο υπέβαλε με αίτηση του το 1865. Η επιτροπή τον κατέταξε στην Β΄ τάξη των υπαξιωματικών., με Α.Υ. Μ 3105. Πηγή: Κ. Ζήσης Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες Αγωνιστές 1821]) και Γ.Α. Κ.]