Γραμμένη Φθ-αγορά κτημάτων-προικοδοτήσεις

Γδαρμένη Ράχη σήμερα Γραμμένη Αρχειακές  εγγραφές                                                               Ιστορικά δεδομένα μέσα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Περιγραφήτου χωριού, θέση και …

Γραμμένη Φθ-αγορά κτημάτων-προικοδοτήσεις Περισσότερα εδώ