Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: κατάλογος

Γιαννιτσου αγωνιστες

  Γιαννιτσού αγωνιστές  Καταγράφτηκαν 182 αγωνιστές  του Χωριού Γιαννιτσούς εκ των οποίων: Οι 22 τιμήθηκαν με Αργυρό αριστείο, ως αξιωματικοί ή ως προύχοντες του χωριού. Σαράντα εξ (46), τιμήθηκαν  με χάλκινα ως υπαξιωματικοί Εκατό δέκα τέσσερες (114), ως απλοί στρατιώτες…
Περισσότερα