Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: Μακρακώμη

Βαρυμποπη-Αγωνιστες

Χωριό Βαρυμπόπη σήμερα Μακρακώμη Είναι δύσκολο κανείς να αναφερθεί στην πλούσια ιστορική διαδρομή της ακμάζουσας Μακράς κώμης (Μακρακώμης) δια μέσω των αιώνων.  Θεωρήθηκε αναγκαίο όμως, πριν περάσουμε στην ονοματολογία των Αγωνιστών της του 21, να αναφερθούμε σε κάποιες Αρχειακές εγγραφές…
Περισσότερα