Νοσοκομειο Ε. Ε. Σ.στη Γιαννιτσου

Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το πρώτο στην Ελλάδα 1877-1880. Στην «1η  Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας Γιαννιτσούς» που έλαβε χώρα στο χωριό  31/7/2011. Το πρόγραμμα περιελάμβανε ως θέμα και την ίδρυση …

Περισσότερα εδώ