Χομιργιανη Αγωνιστες 1821

Χομίργιανη-Ανατολή-Δάφνη Αγωνιστές του 1821.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα καταγράφηκαν 58 αγωνιστές που πήραν μέρος στην επανάσταση του 1821, του  χωριού Χομίργιανη, σήμερα Ανατολή, εκ των οποίων:

►4 τιμήθηκαν με Αργυρό αριστείο ως αξιωματικοί ή Δημογέροντες, όλοι από Δάφνη.

►31 από αυτούς τιμήθηκαν με το χάλκινο αριστείο ως υπαξιωματικοί  και

 ►24 από αυτούς με το σιδερένιο αριστείο, ως στρατιώτες.

Ονομαστικό κατάλογος αγωνιστών του 1821 του χωριού Χομίργιανη-Ανατολή Φθιώτιδος

Οι παρακάτω 31  σημειούμενοι  αγωνιστές που ακολουθούν, είναι καταχωρημένοι στον ίδιο ονομαστικό κατάλογο, μαζί με άλλους 354 άτομα από διάφορα χωριά και ο οποίος έχει ως   επικεφαλίδα: «Κατάλογος αριστείων των κατά την Φθιώτιδα αγωνιστών και μη λαβόντων εισέτι». Ο κατάλογος συντάχθηκε από τον Υποστράτηγο Γεώργιο Χατζηχρήστο, από Υπάτη και διαβιβάστηκε στο Υπουργείο των Στρατιωτικών για έγκριση. Παραθέτουμε την εσωτερική αλληλογραφία, ήτοι: Ελήφθη. 12 Ιουνίου 1844 αρίθ. 10411

«Εν Αθήναις 11 Ιουνίου 1844  

Περί Αριστείων                     Προς Το Υπουργείο των Στρατιωτικών

                   Οι επισυναπτόμενοι δύω περί αριστείων κατάλογοι ανηκόντων εις τον  Γεώργιον Χατζηχρήστον εξ Υπάτης, τα δε εις αυτούς αναφερόμενα αριστεία ενεκρίθησαν υπουργούντος του κυρίου Ανδρέου Λόντου.-

                   Ήδη οι επιφορτισθέντες ειδικώς παρά του μνησθέντος Γεωργίου Χατζηχρήστου παρουσιάζομεν αυτούς εις το Σ. των Στρατιωτικών Υπουργείον, εξαιτούμενοι παρ’ αυτού την απόδοσιν των εν αυτών εμπεριεχομένων 354 αριστείων.

Υποσημειούμεθα ευσεβάστως

Υπογραφή: Ι. Μακρυγιάννης»

Το υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει και στις: 14 Ιουνίου 1844 με το διαβιβαστικό Νο 10378 διαβιβάζει προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος τα παραπάνω αναφερόμενα αριστεία να παραδοθούν εις τον Υποστράτηγον Γ. Χατζηχρήστου 150 χάλκινα και 300 σιδερένια αριστεία. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287]

[Ανδρίτσου Δημήτριος κάτοικος κάτοικος Χωμύργιανη/σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 24 στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο. 

[Ανδρίτσου Ιωάννης κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 23 στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. 

 [Αντωνόπουλος Δήμος κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 9, στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. 

[Ζιώτος Γεώργιος κάτοικος Χωμίργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 2, στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. 

 [Κακός Παναγιώτης κάτοικος Χωμίργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 29, στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. 

[Κακός Δήμος κάτοικος Χωμίργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 30, στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. 

 [Κουτσόβουλος Βαγγέλης κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 13, στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. 

[Κουτσόβουλος Δήμος κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 10, στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. 

[Λάγιος Αλέξιος κάτοικος Χωμύργιανης Χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος  στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.   

[Μαγκας Δήμος κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 3, στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. 

[Μακρύς Γεώργιος κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 10, στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. 

[Μηχογιάννης Ιωάννης  κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 22, στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. 

 [Μουράτος Ιωάννης κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος, στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο. 

[Μουράτης Νικόλαος κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος  με α/α 5 στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο

[Μπουρδούνης Γεώργιος του Αποστ κάτοικος Χωμύργιανη/σιδερένιο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 25  στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το σιδερένιο αριστείο

[Μπορδούνης Μήτρος  κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 28  στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.  

[Μπορδούνης Δήμος  κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 27  στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.  

[Μπουρδούνης Καραγιώργος του Αθαν. κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 17  στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο

[Πλατύς Αλεξιος κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 19  στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.  

[Πολυζωόπουλος Γεώργιος κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 16  στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.  

[Πολυζωόπουλος Ιωάννης κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 15  στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.  

[Πολυζωόπουλος Κώστας κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 14  στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.  

[Ρήγας Αναστάσιος του Β κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 8  στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.   

[Ρήγας Ευάγγελος κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 1  στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.  

[Ρήγας Παναγ. του Β  κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 7  στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.  

[Ρήγας Κυριαζής κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 27  στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο

[Σαββατλής Στάμος του Αθ. κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 11  στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.   

[Σκαμπάνης Αναστάσης. κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 20  στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.  

[Σκαμπάνης Παναγ. κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 21 στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.  

[Σκαρμούτζος Δήμος κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 6  στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.  

Φέρτης Καρογιάννης κάτοικος Χωμύργιανη/χάλκινο. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 26 στους παραπάνω αναφερομένους καταλόγους, προτάθηκε και τιμήθηκε με το χάλκινο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 287

[Αμπλιανίτης Νικόλαος κάτοικος Χομίργιανη-Δάφνη/ Αργυρό. Υπέβαλε αίτηση-αναφορά προς το Δήμο του καθώς και βεβαιωτικό πιστοποιητικό συμμετοχής στις μάχες, υπέρ ελευθερίας της πατρίδας αγώνα. Προύχοντας-Δημογέροντας. Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 37 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μα ζί με άλλα 42 άτομα (προύχοντες -Δημογέροντες) από διάφορα χωριά και:  «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμον, έλαβον ενερργητικόν εις τας μάχας μέρος ως επικαφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844» Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία»  Φ. 73. Φ. 276 και Φ. 281]

Αναγνωστόπουλος Γεώργιος του Κ. κάτοικος Χομίργιανη/σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302, οι οποίοι μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 147 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

Αντωνόπουλος Γεώργιος κάτοικος Χομίργιανη/σιδερένιο Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302, οι οποίοι μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 147 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Ο  υποφαινόμενος με α/α 154 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Ενώ, στις 10-3-1844, το Υπουργείου των στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει με τον υπό αριθμό  3466  κατάλογο 100 σιδερένια αριστεία, προς τον Δ. Χατζήσκο, για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272].

[Δροσογιάννη Δημήτριον κάτοικος Χομήργιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 101, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 250].

Δροσογιοάννην Ιωάννην   εκ Χομήργιανη-Δάφνη/ Αργυρό, προύχοντας-Δημογέρντας.  Βρίσκεται καταχωρημένος με α/α 36 σε κατάλογο του Υπουργείου των Στρατιωτικών μαζί με άλλα 42 άτομα (προύχοντες-Δημογέροντες) από διάφορα χωριά και: «Επί τη προτάσσει της  ημετέρας επί  την των Στρατιωτικών Γραμματείας της επικρατείας  ευαρεστούμεθα  να χορηγήσωμεν τ’ αργυρά αριστεία εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα διατελέσαντα ως προύχοντες  και Δημογέροντες των χωρίων των εν καιρώ του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πόλεμον, έλαβον ενεργητικόν εις α μάχας μέρος ως επικεφαλής των εγχωρίων των .   εις τ’ αρχεία Αθήνα την 31 Αυγούστου 1844» Πηγή Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 276, Φ. 281/36]

[Δροσογιάννη Καραγιώργο κάτοικος Χομήργιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 103, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 250].

[Ζηλίστας Παπαϊωάννης κάτοικος Χομίριανη /σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 40  σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, ο οποίος διευθύνθηκε, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζήσκο για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 272]

 [Καραγεωργόπουλος Δημήτριος. κάτοικος Χομήργιανη/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302, οι οποίοι μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια.  Ο  υποφαινόμενος με α/α 155 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Ενώ, στις 10-3-1844, το Υπουργείου των στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει με τον υπό αριθμό  3466  κατάλογο 100 σιδερένια αριστεία, προς τον Δ. Χατζήσκο. για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272].

 [Κλεφτάρας Κώστας κάτοικος Χομίριανη /σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 41  σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, διευθύνθηκε επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Δεν βρέθηκε να έχει προταθεί Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

 [Κορορμπίλης Αναγνώστης  κάτοικος Χομίργιανη/σιδερένιο  Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302, οι οποίοι μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 146 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο, ενώ ο ίδιος καταχωρημένος στον ίδιο κατάλογο (1302)με α/α 5, όπου φαίνεται να προτείνεται για το Αργυρό   Αριστείο. Τελικά   ο ίδιος αναφέρεται σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, ο οποίος διευθύνθηκε, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245. Φ. 272]. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται από κανένα έγγραφο ότι έλαβε το αργυρό αριστείο.

Κορομπίλης Γεώργιος του Κ. κάτοικος Χομίργιανη/ σιδερένιο  Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302, οι οποίοι μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 153 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το Υπουργείο των Στρατιωτικών εγκρίνει το προτεινόμενο αριστείο και με τον κατάλογο Νο 3466/10/3/1844, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, τον διαβιβάζει προς Δ. Χατζίσκο, για χρήση της διανομής των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245. Φ, 272].

[Κορομπίλης  Ζαχαρής κάτοικος Χομίργιανης/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302, οι οποίοι μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 148 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Ενώ, στις 10-3-1844, το Υπουργείου των στρατιωτικών εγκρίνει και διαβιβάζει με τον υπό αριθμό  3466  κατάλογο 100 σιδερένια αριστεία, προς τον Δ. Χατζήσκο. για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272].

[Κορομπίλης Ιωάννης Κ.   κάτοικος Χομίριανη /σιδερένιο. Είναι καταχωρημένος με α/α 44 σε κατάλογο ονομαστικό αγωνιστών Νο 3466/10/3/1844 του Υπουργείου των στρατιωτικών, ο οποίος διευθύνθηκε, επί υπουργίας Ανδρέα Λόντου, προς Δ. Χατζίσκο για χρήση της διανομής των σιδερένιων αριστείων, συνοδευόμενα με τις ταινίες και τα Διπλώματα σε 100 άτομα. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 272]

[Κουσουρής Κώστας του Πολυζώη κάτοικος Χομήργιανη-Δάφνη/σιδερένιο/Αργυρό. Περιλαμβάνεται, με α/α 102, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Φέρεται να τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Δεν αποκλείεται ο ίδιος να διαφώνησε με το σιδερένιο αριστείο και να κατέθεσε έφεση ή να κατέφυγε στον πληρεξούσιο Φθιώτιδας , Γ. Αινιάν, και τον συμπεριέλαβε σε ονομαστικό κατάλογο με άλλους 42 προτεινόμενους αγωνιστές για αργυρό αριστείο. Ήτοι:  «Ο υποφαινόμενος πιστοποιώ, ότι έχουσι τα από το καταστατικό των αριστείων Διάταγμα απαιτούμενα προσόντα δια  απολαβήν του Αργυρού αριστείου τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εσυμπεριελήφθησαν εις τον κατάλογον των αριστειούχων, τον οποίον έδωκα εις το Υπουργείον  των Στρατιωτικών.

Μένω δε υπεύθυνος εις πάσα τινάν παράβλεψιν, ως προς τ’ αυτά προσόντα.  Το Υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 24 Μαΐου 1844, με απόφαση του φέρεται να τιμήθηκε    «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής.

            Αον Ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το αργυρούν  Αριστείον εις τα κάτωθεν σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα Αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τας μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου[….] Αθήνα 24 Μαΐου 1844»  Πηγή: Γ. Α . Κ. Κεντρική Υπηρεσία “Αριστεία” Φ. 220, Φ. 250, Φ. 287]

[Κουτζόβοπουλος Ανδρίτζος κάτοικος Χομίργιανη/ σιδερένιο. Ο Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, συνέταξαν και διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302/21-1-1843, στον οποίον μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 149 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 10-3-1844, εγκρίνει και διαβιβάζει με τον υπό αριθμό  3466  κατάλογο 100 σιδερένια αριστεία, προς τον Δ. Χατζήσκο. για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272].

Λάγως  Ιωάννης (πιθανόν Λάγιος) κάτοικος Χομίργιανη-Δάφνη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 105, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 250].[Λάγιος  Ιωάννης κάτοικος Χομήργιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 214, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 250] Είναι γραμμένος στον ίδιο κατάλογο με τον προηγούμενο αγωνιστή και με άλλο α/α. Πιθανόν να είναι ό ίδιος ή συγγενικό πρόσωπο.Σ’υμφωνα με τον κ. Α, Φέρτη τα δύο ονόματα ταυτίζοναι

[Μπουρδούνης Αποστόλης κάτοικος Χομήργιανη/σιδερένιο. Περιλαμβάνεται, με α/α 106, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Επίσης φέρεται καταχωρημένος και σε άλλο ονομαστικό κατάλογο του 1843, με το ίδιο αριστείο.  Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 188, Φ. 250]. Πιθανόν να διαφώνησε με το σιδερένιο και και έκανε ένσταση  για Αργυρό[Μπουρδούνης Αποστόλης  Κώστα κάτοικος Χομήργιανη/αργυρό. Είναι καταχωρημένος με α/α 9 με άλλα 42 και το  «Υπουργείο  Στρατιωτικών 22 Μαΐου  1844

Περί χορηγήσεως αργυρού Αριστείου εις 42 άτομα.

 «Επί τη προτάσει του Ημετέρου Υπουργού των Στρατιωτικών αποφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Αον  ευαρεστούμεθα να χορηγήσωμεν το Αργυρούν αριστείον εις τα κάτωθι σημειούμενα άτομα, άτινα εκπληρώσαντα καθήκοντα αξιωματικού έλαβον μέρος ενεργητικόν εις τα μάχας του υπέρ ανεξαρτησίας της Πατρίδος πολέμου.

            Βον εις τον Ημέτερον Υπουργόν των Στρατιωτικών ανατίθεται η εκτέλεσις του  παρόντος Διατάγματος» Αθήνα 24 Μαΐου 1844. Πηγή: Γ. Α. Κ. Κεντρική-Υπηρεσία «Αριστεία» Φ. 220].

 [Πλατόπουλος Γεώργιος. κάτοικος Χομήργιανη/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 156 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

[Σιαφάκας Γεώργιος κάτοικος Χομήργιανη/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστοδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 151 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο   Αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. “Αριστεία” Φ 245].

Σιαφάκας Κώστας κάτοικος Χομίργιανη/ σιδερένιο. Ο Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, συνέταξαν και διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302/21-1-1843, στον οποίον μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 151 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 10-3-1844, εγκρίνει και διαβιβάζει με τον υπό αριθμό  3466  κατάλογο 100 σιδερένια αριστεία, προς τον Δ. Χατζήσκο. για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272].

Σιατόπουλος Αργύρης, κάτοικος Χομίργιανη/ σιδερένιο. Ο Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, συνέταξαν και διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302/21-1-1843, στον οποίον μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 152 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Το υπουργείο των Στρατιωτικών, στις 10-3-1844, εγκρίνει και διαβιβάζει με τον υπό αριθμό  3466  κατάλογο 100 σιδερένια αριστεία, προς τον Δ. Χατζήσκο. για χρήση της επίδοσης των προτεινόμενων σιδερένιων αριστείων. Στον παρόντα κατάλογο τον αναφέρει, ως Σιουτόπουλο Αυγέρη.    Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ 245, Φ. 272]

[Σοβατζής Αθανάσιος εκ Χομίργιανης, υπέβαλε ατομική αίτηση και πιστοποιητικό εκδουλεύσεων προς το Δήμο Καλλιέων, το πιστοποιητικό του υπογράφεται από τον οπλαρχηγό Χρ. Περραιβό. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 73]

Τζίρος Αθανάσιος κάτοικος Χομίργιανη/ σιδερένιο. Ο Συνταγματάρχης Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, συνέταξαν και διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο 1302/21-1-1843, στον οποίον μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Οι υπογεγραμμένοι λαμβάνομεν την τιμήν να συστήσωμεν ενώπιον της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 150 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο.     Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 245].

Φέρτης Θεοχάρης   κάτοικος Χομήργιανη/ σιδερένιο. Στις 21-1-1843, ο Χρηστόδουλος Χατζηπέτρου και Δ, Χατζήσκος, διαβίβασαν προς την Επί των Στρατιωτικών Βασιλική Γραμματεία της  Επικρατείας ονομαστικό κατάλογο «…. ατόμων του Αγώνος εις την κατά την επαρχίαν Φθιώτιδος κατοίκων πλέον άξιοι διά να λάβωσι και φέρωσι κατά την εφεξής διάκρισιν…» :25 για αργυρά, 20 χάλκινα και 243 σιδερένια. Ο  υποφαινόμενος με α/α 157 στον κατάλογο, προτάθηκε για το σιδερένιο αριστείο. Επίσης Περιλαμβάνεται, με α/α 104, σε ονομαστικό κατάλογο 1772/24-2-1844, ο οποίος διαβιβάστηκε προς τον οπλαρχηγό Ε. Κοντογιάννη, για χρήση της Διανομής 244 σιδερένιων αριστείων στους δικαιούχους από διάφορα χωριά της Φθιώτιδας. Τιμήθηκε με σιδερένιο αριστείο. Πηγή: Γ. Α. Κ- Κεντρική-Υπηρεσία. «Αριστεία» Φ. 245. Φ. 250 και Φ. 272]. 

Για να δείτε τα εκλογικά του χωριού κατά το 1843→Εδώ